Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus Side 1 SKIFT TIL ÅR Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet."

Transkript

1 SKIFT TIL ÅR 2012 Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. Inden du går videre, bør du genstarte din PC, altså genstart Windows. Kontroller, at der er taget backup af lønserveren. Du må gerne sende en backup til HM-C, men husk, at det kun er indeværende år, som er med her. Backup af kartoteker til HM foretages under: Web/Kartoteker til HM-Consult direkte. Du bør kontrollere, at Back-ID er korrekt, det vil sige, at de fire tal efter bindestregen er jeres kundenr. hos os. Hvis det ikke er det korrekte, kan du ændre det her. Opdater til nyeste version = a) Roker kartoteker og nulstil saldi. Når sidste lønkørsel i året er kørt, og månedsredegørelse og overførsler af betalinger og informationer er foretaget, kan klargøring til nyt år foretages. Vælg: Kørsler/Årskørsler/Klargør til nyt år. Første billede åbnes, og klik på Roker kartoteker Når du klikker på Roker kartoteker, skal du svare Ja til at gemme kartotekerne, som giver mulighed for at hente de oprindelige kartoteker frem igen. I næste billede klik på Start for at rokere kartotekerne, som bevirker, at du har adgang til tidligere år. Som det fremgår af billedet, må kørslen kun køres én gang! Opstår der problemer, bedes du kontakte HM-Consult inden du gør mere. Årskursus 2011 Side 1

2 Ved skift til det nye år, indlægges en ny kalender for det nye år. Du kan vælge mellem tre kalendere med hensyn til disp. datoen for de månedslønnede. Når rokeringen er færdig, skal den vise teksten: Rokeringen er kørt uden problemer, og du kan nu klargøre til nyt år i lønsystemet. Klik på Slut, og du er nu klar til punkt 2: Nulstil saldi og poster m.m. Inden du kører punkt to kan du afslutte lønsystemet, og når du går ind igen, så under Filer/Vælg applikation gå ind i 2011, og se stamkort og en lønafregning. Kan du det, så er rokeringen foretaget korrekt og du kan gå videre, ellers må du kontakte HM-Consult. Ved OK, så gå ind i 2012 og fortsæt med punkt 2 = Nulstil saldi og poster. Nulstil til nyt år. Årskursus 2011 Side 2

3 Du bør taste: Skal år til dato nulstilles = Ja Hurtigsletning = Ja. Skal afgåede medarb. slettes? Nej = Fratrådte medarbejdere forbliver i kartoteket, og det kan være en fordel ved statistikker, og hvis du vil bibeholde lønposter til det nye år, skal du svare Nej. Ja = Fratrådte medarbejdere slettes i kartoteket. Dernæst taster du det nye år (i eksemplet 2012), og 1. lønperiode i det nye år (i eksemplet 1 i begge), og dernæst J, og TAB-tasten, og systemet nulstiller nu alle saldi. Afvent, at systemet bliver færdig med sletninger og nulstilling af saldi m.m. Som vist kan du markere for at indlægge(bibeholde) sidste års poster, f.eks. en fordel ved selskaber med forskudt regnskabsår. Ved markering for Indlæg sidste års poster, får du dette billede, og du bør markere, Overfør alle Årskursus 2011 Side 3

4 Når systemet er nulstillet m.v. vises nedenstående billede, og du bedes genstarte lønsystemet. Nu skal du afslutte lønsystemet, og ved nyt opkald vil den starte i 2012, og kontroller at versionsnr. er eller nyere Årskursus 2011 Side 4

5 Kalendere. I forbindelse med Årsskiftet modtager du sammen med den nye programversion en kalender for det nye år. Som tidligere år kan der være behov for at ændre udbetalingsdatoer, eller i det mindste kontrollere, at de svarer overens med dine ønsker, og dette gøres under: System/Kalender/periode, og skal gøres for hver Type/Lønkontor. Du bør ikke rette i datoer for månedsbetalingerne m.v. Eksempel med udbetalingsdato = 3. sidste hverdag. Eksempel på datoer for månedsbetalingerne. Bemærk: Datoerne er dateret een bankdag senere end sidste betalingsdato, og det er på grund af, at PBS trækker beløbet fra virksomhedens konto een bankdag tidligere end disp. datoen, og derfor er det betalt til tiden. Årskursus 2011 Side 5

6 b) Klargør nyt år (Skattekort m.v.). Indeholdelsesprocenten for A-skat Fra indkomståret 2010 nedsættes indeholdelsesprocenten ved manglende skattekort fra 60 til 55 pct. Indeholdelsesprocenten anvendes i tilfælde, hvor den indeholdelsespligtige hverken har modtaget skattekort, bikort eller frikort. I disse tilfælde skal der fremover indeholdes 55 pct. af den udbetalte eller godskrevne A- indkomst uden fradrag. Lønsystemet indsætter IKKE denne procent pr. automatik, og det skyldes, at det vil være nemmere at korrigere skattebeløbet i næste måned, hvis der kommer et nyt skattekort. Nyt år: Indlæs nye skattekort: Indlæsning startes under: Kørsler/Månedsafslutning/ eindkomst/indlæs nye skattekort. Indlæsning skal foretages efter nulstilling til nyt år er foretaget. Du kan evt. rekvirere nyeste skattekort, når du derefter kører opdatering af skattekort, medtages de fremdaterede samt evt. nyere, og ved flere på samme Gyldighedsdato på en person, bliver det nyeste (= senest modtagne) benyttet. Det er meget vigtigt, at du ændrer til-dato til d , for at den medtager de nye skattekort for Systemet medtager alle, altså både forud- og bagudlønnede. På Stamkortet bliver evt. fremdaterede skattekort vist med blå skrift: Bolig-løn: Skattekortene er hentet på lønmodtagerens hovedstamkort pr. selskab. Ved opdatering af kartotekerne, bliver månedsfradraget og procenten placeret på hovedafdelingen, og kun procenten på de øvrige afdelinger. Ændring vedrørende fremrykning af betalinger til Told-Skat. Årskursus 2011 Side 6

7 Fra år 2002 blev betaling af A-skat, AM- og SP-bidrag fremrykket til den sidste i udbetalingsmåneden for større virksomheder, medens mindre virksomheder kan vente til den 10. i efterfølgende måned, og dette er indlagt i kalenderen, så begge datoer fremgår. Du får besked, hvis virksomheden skal ændres fra fremrykket eller ej, og omvendt. Vær opmærksom på, at der vælges den korrekte værdi, når der oprettes nye selskaber med kopifunktion! Når der betales via PBS, er den normale regel, at beløbet hæves på arbejdsgiverens konto dagen før disp.datoen, og derfor er dato i kalenderen for f.eks. skattebetaling sat en bankdag frem i forhold til sidste rettidige betalingsdato. Årskursus 2011 Side 7

8 Resumé Klargør til Nyt år. a. Kør Rokering. Hvis det er første år, du kører rokering i løn-2000, skal der indlægges adgang til sidste år, som beskrevet i Lønhåndbogens afsnit Kontroller at du kan gå ind i sidste år, og der nu vises saldi m.v. for år Hvis det ikke er tilfældet, skal fejlen rettes inden der gås til pkt. b. b. Kør: Klargør til Nyt år. Når Klargør til Nyt år er kørt, afslut lønsystemet og start igen, og i startbilledet skal nu vises det nye år, og er nu klar til første lønperiode. Indlæs skattekort fra SKAT. Evt. indlægges nye Feriefridage for det nye år. 3. Januar måned for forudlønnede. Indtast lønposter for forudlønnede i lønkladden. Kør lønkørsel, Kun forudlønnede = Ja. Kør Udbetalingsliste, og benyttes lønoverførsel via Bank-system, overføres lønningerne nu. Hvis lønninger eller kapitalpension overføres via PBS, køres Dan PBS-overførsler, og overføres via Mailboks til PBS. Kør Dan bogføring, og importer i økonomisystemet. Obs. Der skal ikke køres: Udskriv og dan A-skat m.v. og Indberet til eindkomst, idet alt udover lønninger og kapitalpension ligger og venter, og bliver medtaget ved Månedskørslen i slutningen af januar efter den normale lønkørsel for januar. Nu er årets første lønkørsler m.v. afsluttet. Lønservicekunder: Du skal selv Rokere iflg. a). Vi kører punkt b), og du får de ændrede kartoteker, men skal selv hente og indlæse nyeste skattekort. Årskursus 2011 Side 8

9 Nyt i a) Start på det nye år, diverse. HUSK inden lønkørsel for januar forudlønnede medarbejdere Der skal hvert år foretages rettelser i firmasatser. Det kan f.eks. være: Satser til ledighedsdag Satser til Skattefri km-penge Sygedagpenge timesats Satser til rejsegodtgørelse Satser til DA-Barsel Ændringer vedrørende opsamling til DA/DS statistikker Vær opmærksom på, at det er jeres eget ansvar at satserne bliver rettet inden første lønkørsel for Du kan se de nye satser på vor hjemmeside her bliver de indsat så snart de er officielle. Ratepension, loft på kr ,- Livrente indtil videre intet loft. Ændring i Sygedagpengeloven, vær opmærksom på, at arbejdsgiverperioden udvides fra 1. januar 2012 fra 21 dage til 30 dage. Ifølge lovforslaget skal virksomhederne fortsat anmelde sygefraværet til kommunen inden for den eksisterende 4 ugers frist, selvom der først kan opnås refusion efter 30 dages fravær. Nyt i b) Fremover skal indberetning til FerieKonto ske via eindkomst Siden januar 2011 har lønmodtagere kunnet anmode FerieKonto om udbetaling af feriepenge via en selvbetjeningsløsning. Lønmodtagere skal således ikke længere indhente arbejdsgiverens underskrift og manuelt udfylde og indsende ferieanmodning med posten. I stedet logger de på feriekonto.dk med NemID for at anmode om at få udbetalt deres feriepenge. Fra og med optjeningsåret 2012 skal arbejdsgivere indberette ferieoplysninger til FerieKonto via SKATs register for eindkomst. Det gør det mere enkelt og tidsbesparende for arbejdsgivere at indberette ferieoplysninger, da det er de samme retningslinjer og tidsfrister for indberetning via eindkomst, der gælder hos SKAT og ATP. Hvis jeres virksomhed eller grupper af jeres medarbejdere er omfattet af feriegarantiordninger herunder feriekortordninger der garanteres af f.eks. arbejdsgiverorganisationer er denne information ikke relevant. Indberetning Fra og med optjeningsåret 2012 skal optjente feriedage og nettoferiepenge indberettes til FerieKonto via eindkomst i følgende situationer: Funktionærer, der fratræder inklusiv eventuelle restsaldi fra tidligere år Timelønnede, der løbende får beskattet feriepenge. Indberetning og afregning til FerieKonto vedrørende fratrædende funktionærer i 2011 og vedr. timelønnede for 4. kvartal 2011 skal ske efter de nuværende regler. Betalingsfrister I forbindelse med at indberetning til FerieKonto fremover skal foregå via eindkomst, er betalingsfrist rykket til et senere tidspunkt. For timelønnede gælder følgende i 2012: Kvartal Seneste rettidige betaling Januar 7. maj April 7. august Årskursus 2011 Side 9

10 Juli 7. november Oktober 7. februar For fratrædende funktionærer skal der afregnes månedsvis efter følgende princip: Fratrædelsesmåned Senest rettidige betaling Januar 7. marts Februar 7. april Etc. Etc. Indbetaling Mange arbejdsgivere har tilmeldt sig et lønservicebureau, som sørger for at feriepenge bliver beregnet, indberettet og indbetalt til tiden via PBS InformationService Når arbejdsgiveren er tilmeldt et lønservicebureau, som står på FerieKonto s liste, vil de ikke modtage et indbetalingskort. Modtager FerieKonto ikke indbetaling og indberetning via lønservicebureauet, er det arbejdsgiverens ansvar selv at sørge for indbetaling og indberetning. Sidste rettidige indbetaling Indbetalinger til FerieKonto vil for Forfaldsdato Sidste rettidige betaling *) timelønnede følge samme forfalds- og betalingsfrister som ATP: Kvartal Januar 1. maj 7. maj April 1. august 7. august Juli 1. november 7. november Oktober 1. februar 7. februar Betalingsdatoerne ligger i kalenderen leveret fra HM-C, og er indlagt ved start på nyt år. Skift af feriekode Som hovedregel bør du ikke skifte mellem feriekoderne på en medarbejder. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at skifte feriekode skal medarbejderen oprettes på ny med den ønskede feriekode. Multimedieskatten bliver erstattet af anden beskatning af telefon, computer og internet Multimedieskatten afskaffes beskatning af fri telefon består Fra 1. januar 2012 slutter multimedieskattens korte, men turbulente liv. I stedet genindføres beskatning af fri telefon samt beskatning af internet og computer, når de alene er stillet til rådighed for privat brug. Med enkelte undtagelser lægger det nye lovforslag sig op af den praksis, der var gældende før multimedieskatten. For de tre elementer telefoni, computer og internet, forventer vi derfor på baggrund af lovforslaget, at der fremadrettet vil ske følgende beskatning af goderne: Telefon Fremadrettet vil medarbejdere skulle beskattes af værdi af fri telefon på kr. per år, hvis denne stilles til rådighed i hjemmet enten via fastnettelefoni eller via mobiltelefoni. Værdien omfatter både telefonapparatet og abonnements- og samtaleudgifter, herunder traditionelle telefonserviceydelser som telefonvækning, telefonsvarerfunktion, "visnummerfunktion" m.v. Årskursus 2011 Side 10

11 Der er tale om en rådighedsbeskatning, hvor den faktiske benyttelse ikke er afgørende. Hvis telefonen ikke er til rådighed for privat brug, vil enkeltstående opkald ikke udløse skattepligt. Hvis medarbejderen har et arbejdsbegrundet behov for at tage en mobiltelefon med hjem, kan det undgås, at dette udløser skattepligt for medarbejderen, hvis der gælder en klar aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at telefonen ikke må benyttes privat via en tro og love-erklæring. Skatteministeriet har dog endnu ikke tilkendegivet de nærmere kontrolkrav for arbejdsgiverne. Computer Som den formodentligt største ændring i forhold til multimedieskatten kan arbejdsgivere skattefrit stille en computer inklusive sædvanligt tilbehør til rådighed for medarbejderen, som vedkommende kan benytte til arbejde hjemmefra. Der er ikke i reglerne fastsat nærmere grænser for, hvor stor den erhvervsmæssige anvendelse skal være, men selv en beskeden erhvervsmæssig anvendelse er sandsynligvis tilstrækkelig til, at computeren er omfattet af skattefrihedsbestemmelsen. Med hensyn til afgrænsningen af tilbehør vil dette følge den praksis, der hidtil har været gældende. Er computeren ikke stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, vil den til gengæld blive beskattet med det, som det ville koste at leje en tilsvarende computer. Internet En arbejdsgiver kan skattefrit stille internet og andre datakommunikationsforbindelser til rådighed for medarbejderen, hvis det er led i etablering af en hjemmearbejdsplads. Det er dog samtidig et krav, at medarbejderen via netadgangen kan få adgang til arbejdsgiverens interne netværk. Det betyder på den ene side, at det ikke er nok, at medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens hjemmeside, hvor almindelige internetbrugere også har adgang. På den anden side er det heller ikke et krav, at medarbejderen har adgang til samtlige af arbejdsgiverens interne systemer. Det vigtigste bliver, at medarbejderen kan siges stort set at have adgang til de samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen, det vil sige en reel hjemmearbejdsplads. Er kravene til dette ikke opfyldt, beskattes vedkommende af værdi af fri telefon. Bruttolønsordninger Er nogen af de ovennævnte goder stillet til rådighed via en bruttolønsordning eller via anden nedgang i lønnen, vil goderne som hovedregel blive anset for at være stillet til rådighed primært af hensyn til private behov. Derfor vil de normalt skulle behandles som skattepligtige goder. Dog er der indført overgangsregler for ordninger, der er etableret inden 1. januar 2012 se nærmere i vores nyhed om dette. Eksisterende bruttolønsordninger vedrørende multimedier får lov at bestå, men udløser ekstra beskatning Overgangsregler for bruttolønsordninger vedrørende multimedier Lovændringerne gør det stadigt muligt at etablere bruttolønsordninger, der er fordelagtige for medarbejderne, det vil sige ordninger, hvor medarbejderen går ned i løn mod at få stillet et gode til rådighed. For goder som telefon, computere og internet, der hidtil var omfattet af multimediebeskatningen, vil de nye beskatningsregler kunne have væsentlige, negative effekter. Derfor er der indført overgangsregler, som i perioden til og med 2014 gør det muligt at opretholde ordninger, der er etableret inden 31. december Årskursus 2011 Side 11

12 Bruttolønsordninger ikke nødvendigvis fordelagtige i fremtiden De nye regler om beskatning betyder, at det i højere grad er muligt for arbejdsgiverne at stille datakommunikation og computere til rådighed for medarbejderne uden beskatning, når dette skyldes arbejdsmæssige forhold. Til gengæld indebærer reglerne også, at goder stillet til rådighed gennem en bruttolønsordning som hovedregel anses for ikke at være arbejdsmæssigt begrundede, men alene at opfylde private behov. Der gør sig endda den særlige regel gældende, at computere, der er stillet til rådighed for privat brug gennem en bruttolønsordning eller anden aftalt lønnedgang bliver beskattet med 50 % af anskaffelsesprisen hvert år! Derfor vil det fremadrettet næppe kunne betale sig at etablere bruttolønsordninger vedrørende computere, ligesom bruttolønsaftaler om internet og telefoni ikke altid vil være fordelagtige. Overgangsregler dæmper uheldig virkning for eksisterende ordninger Medarbejderne kan normalt kun udtræde af en bruttolønsordning før aftaleudløb, hvis der specifikt er indført mulighed for dette i aftalen. Det kan desuden diskuteres, i hvilket omfang medarbejder og arbejdsgiver i fællesskab kan bringe en bruttolønsaftale til ophør før tid uden negative konsekvenser. Derfor kunne bruttolønsordninger vedrørende computere udløse en ganske ubehagelig, høj beskatning. Lovforslagets overgangsregler afbøder dog dette problem ved at foreslå, at bruttolønsordninger, som eksisterer allerede før lovens ikrafttræden 1. januar 2012, fortsat alene udløser en beskatning på kr. per år i perioden til og med Det fremgår dog endnu ikke fuldstændigt tydeligt, om denne beskatning ligger ud over beskatning af fri telefon eller om det er beskatning inklusive eventuel fri telefon/internet. Hvad med nye ordninger? Overgangsreglerne vedrører ordninger, hvor der er indgået aftale før 1. januar For aftaler indgået derefter er det derfor de nye regler, der gør sig gældende. Indtil da er der dog fortsat mulighed for at etablere bruttolønsaftaler om multimedier med en varighed maksimalt frem til udløbet af Lovteksten er dog efter vores vurdering ikke fuldstændigt klar, idet det ikke helt er afklaret, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at bruttolønsaftalen er indgået før 1. januar 2012, eller om det også er nødvendigt, at aftalen er sat i værk. Dette forventes afklaret i løbet af kort tid, men det er dog på nuværende tidspunkt vores forventning, at det er tilstrækkeligt, at der er indgået aftale vedrørende goder, der på nuværende tidspunkt ville være omfattet af de gældende regler om multimedier. Skift fra Multimediebeskatning til Fri telefon: Du kan gå ind i Lønartsoversigten, og slette alle med Multimedie ved at trykke Ctrl+F, og her slette alle med F3, husk desuden at slette modposten ved at stille dig på linjen for denne og igen trykke Ctrl+F, og slette med F3. Hvis hovedparten af dem med Multimediebeskatning skal ændres til fri telefon kan du gøre det således: Stil på lønarten for Multimediebeskatning, og ret teksten, samt S74 kolonnen, Gå I Forespørg, og tryk Ctrl+T, så bliver teksten rettet på alle under faste lønarter. Hvis der er nogle, som ikke skal være med i fri telefon, så tryk Ctrl+F, og slet linjerne på de pågældende med F3. Husk at gøre det tilsvarende for modposten til Multimedie (nu Fri telefon). Husk at ændre satsen under Virksomhed/Lønarter og satser/firmasatser. (fra 250,- til 208,33), og både for Fri telefon og for modposten. Årskursus 2011 Side 12

13 Skattefri bagatelgrænse for personalegoder Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne er netop blevet enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse på kr., så virksomhederne får mulighed for at give deres ansatte påskønnelser i form af mindre personalegoder eller gaver, uden at det udløser skattepligt for de ansatte. Det bliver også skattefrit for ansatte at modtage fribilletter til sportslige eller kulturelle arrangementer, hvis de får dem i forbindelse med virksomhedernes sponsorater. Dermed fjernes nogle regler, som er blevet opfattet som en barriere for virksomhedssponsorater af sport og kultur. Samtidig bliver arbejdsgiverens indberetningspligt afskaffet i relation til den skattefrie bagatelgrænse. Det vil sige, at arbejdsgiveren fremover ikke har indberetningspligt for sådanne mindre personalegoder og gaver heller ikke selvom den samlede skattefrie beløbsgrænse på kr. årligt overskrides. Nyt Pensionsloft for Ratepension. Pr. 1. januar 2012 indføres et loft på kr ,- for skattefri indbetaling på ratepensioner, medens der ikke er loft på Livrente-opsparing. Grænsen skal styres af pengeinstitut/forsikringsselskab, så der er ikke indlagt et loft i lønsystemet. Danmarks statistik, FA og DA. Danmarks Statistik. Ændringer for indberetning af løn- og fraværsstatistik gældende fra 1. januar Ændringer til Personoplysninger. Personoplysninger 0300 = Arbejdsfunktion, den gamle værdi indtil 31/12-09, udfases. Dette ændres automatisk i lønsystemet, så du skal ikke gøre noget. Aflønningsform (0800) her udgår kode 93, øvrige fortsætter. Hvis du har lønmodtagere med Aflønningsform = 93, skal du ændre det på LønmodtagerStamkortet/Løndata i feltet Aflønningsform. Ændringer til lønoplysninger. Fra skal Indholdstype 0432 = uregelmæssige betalinger opdeles i to: Lønoplysningstype 0332 = Uregelmæssige betalinger, efterregulering af løn. Her opsamles efterreguleringer/- -betalinger af løn, når disse foretages for tidligere lønperioder, f.eks. Efterregulering af timesats eller gage i forbindelse med overenskomstfornyelse. Lønoplysningstype 0432 = Uregelmæssige betalinger, andet. Her opsamles efterreguleringer/- -betalinger af Her opsamles betalinger af uregelmæssig karakter, som ikke kan placeres i lønoplysning 0132, 0232 eller F.eks. Efterbetaling af provision, skattepligtige kørepenge/km-penge, udbetaling for ikke afholdtes afspadseringdage/-timer, ikke afholdte flextimer o.l. Hvis du benytter disse lønoplysningestyper skal du have to lønarter med hvert sit IL-type. IL-typen indtastes i lønartsoversigten. Der er ingen ændringer til Fraværsstatistikken for Årskursus 2011 Side 13

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Tillæg med eksempler

Tillæg med eksempler Tillægget er supplering med forskellige eksempler fra Løn-2000. Side Beskrivelse 2 S74 koder og Indtægtsarter 4 Lønkørsel december måned 8 Afstemning af månedens betalinger 10 Resume for lønkørsel december

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Indhold. Løn-2000/Bolig-løn

Indhold. Løn-2000/Bolig-løn Indhold 1. Indledende begreber.... 5 a) Erfaringer fra sidste år... 5 b) Funktionstaster og brug af Hjælp med F1... 6 c) Du kan få denne vejledning som Word dokument eller PDF-fil.... 7 d) Vigtigste ændringer

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Årstemamøde DataLøn 2013 Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Program Årsafslutning Genopfriskning Nyheder 2013 Forventninger 2014 Emne: Quickindberetning Særlige regler omkring ferie

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november 2016 1 Dagens agenda Nye Løndele SupportCenter og Chat Elektronisk lønbehandlingsoversigt Lidt om årsskiftet Webinar er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at

Læs mere

multimedier beskatning og kontrol

multimedier beskatning og kontrol multimedier beskatning og kontrol Multimediebeskatningen trådte i kraft den 1. januar 2010. Det er indskærpet, at arbejdsgiverne skal sikre, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Tips & Tricks Januar 2014

Tips & Tricks Januar 2014 DATALØN II Tips & Tricks Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2 GRUPPER... 4 3 UDSKRIFTER... 6 3.1 Udskrifter... 6 4 EGNE LØNTEKSER... 7 5 KORREKTIONER... 9 6 FEREIEPENGE... 10 6.1 Optjening

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Microsoft Development Center Copenhagen, November 2008 Factsheet Løn Microsoft Dynamics C5 2008 SP1 Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Årsafslutning 2008 Indholdsfortegnelse Rettelser

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS LØN 10. OG 12. MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 Øget sikkerhed med "PBS overførsel via SFTP"... 2 2 Forbedring til "Definér ODBC tabel"... 2 3 Forbedring

Læs mere

Finansloven ændringer til personbeskatning

Finansloven ændringer til personbeskatning Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Finansloven ændringer til personbeskatning Regeringen har fremsat lovforslag om skærpelser Regeringen har fremlagt 7 lovforslag

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn 1 Sidste nyt i Dataløn Se og hør, hvad de nyeste ændringer og muligheder i DataLøn betyder for dig og dit lønarbejde. Løndel 6G Fri telefon Afstemningslisten felt 200 Rettelse

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn internet

DATALØN. - få en god start med DataLøn internet DATALØN - få en god start med DataLøn internet VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere