Indholdsfortegnelse. Indmeldelser 15. Premiereliste for forbundets medlemmer Film Tv Teater. 18 Dramatikernes Workshop 18 Manuskriptkonkurrence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indmeldelser 15. Premiereliste for forbundets medlemmer 16 17 Film Tv Teater. 18 Dramatikernes Workshop 18 Manuskriptkonkurrence"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 2 3 Leder - Bestyrelsesberetning Den nye bestyrelse 6 Nye ansigter 6 Ekko 6 Nobelpris i Litteratur Medlemsoplysninger 6 Det ka ikke siges tit nok! 7 Royaltykontoret 7 Maydaymidler 7 Kollektive blankbåndsmidler 7 Rejsestipendier 7 Kunstboliger 8 Nyt skuespilhus - nye skuespil 10 Timeshift / Ars Electronica september Nyudklækkede dramatikere Indmeldelser 15 Premiereliste for forbundets medlemmer Film Tv Teater 18 Dramatikernes Workshop 18 Manuskriptkonkurrence TEMA IDÉ ELLER UNDFANGELSE Fra Idé til virkelighed af Henrik Engelbrecht 25 Den hvide væg af Bodil Cold-Ravnkilde 26 Den ubesmittede undfangelse af Vinca Wiedeman 28 Om at skrive en historie af Mogens Rukov 30 Om Idéer af Thor Bjørn Krebs 33 Put dem i fængsel af Nils Schou 34 Det sikre og det usikre af Jesper Bergmann 36 Idéer? af Janicke Branth

2 2 REPLIKKER F O R B U N D S N Y T N y t f r a D D F - Danske Dramatikeres Forbund

3 BESTYRELSESBERETNING 2004 LEDER være klar til indflytning foråret/sommeren 05. Legatopholdene vil være af 14 dages varighed og vil blive tildelt efter ansøgning af et af bestyrelsen nedsat legatudvalg. af Nina Malinovski, formand DDF Foto: Thomas Tolstrup FORBUNDET Rent medlemsmæssigt har vi haft et roligt og stabilt år med lidt flere indmeldelser end udmeldelser. Vi er nu 263 medlemmer. Det skal samtidig ikke være nogen hemmelighed, at der har været interne konflikter i bestyrelsen i det forløbne år. Vi har uddybet disse konflikter i et brev til jer, og vi både håber og ønsker, at vi i det kommende år vil være foruden disse konflikter, så vi kan bruge vores energi til gavn for medlemmerne i stedet. COPY-DAN Voldgiften med filminstruktørerne har for alvor holdt os beskæftiget i år. Et udvalg bestående af vores advokat Jytte Lindgaard, vores Copy-Dan repræsentant Per Schultz, Susanne Godske, Helle Nielsen og undertegnede har sammen gennemgået, kommenteret eller udfærdiget de obligatoriske klageskrifter, duplikker og replikker, samt indtil flere supplerende klageskrifter. Voldgiften har nu fundet sted, og uanset hvordan afgørelsen falder ud, så føler vi, at vi har gjort, hvad der stod i vores magt for at få et så tilfredsstillende resultat som muligt. Vi var selvfølgelig til stede under voldgiftens afvikling, dels som vidner, dels som observatører, og Jytte Lindgaard, vores advokat, skal have stor ros for sin indsats. Vi afventer et resultat i løbet af december; her skal dommerne tage stilling til både selve fordelingen og ikke mindst til hvilke værktyper, der skal uddeles til. I forbindelse med voldgiften har vi afbrudt forhandlingerne med Danske Filminstruktører i forbindelse med en fordeling af båndmidlerne, idet kabelafgørelsen også vil få indflydelse på denne fordeling. De kollektive båndmidler er dog blevet udbetalt. Efter forhandlinger med de andre implicerede parter i Autorgruppen, som også ønskede repræsentation i Kabel-TV s bestyrelse, fik vi efter godkendelse af den øvrige Autorgruppe indvalgt vores Copy-Dan-repræsentant Per Schultz i bestyrelsen. VORES LEJLIGHED I PARIS Bestyrelsen har, bortset fra enkelte spørgsmål vedrørende tagkonstruktion og opgang, som senere er blevet gennemgået og afklaret med ejendommens arkitekt, godkendt købet af vores lejlighed i Paris. Efter mange og bureaukratiske problemer har formanden med fuldmagt fra bestyrelsen endeligt kunnet underskrive den fuldmagt, som giver notaren fuldmagt til at underskrive slutsedlen. Næste skridt er en gennemgang af lejligheden med en lokal arkitekt, der vil forestå renoveringen og istandsættelsen. Vi regner med, at lejligheden vil LEGATER Den 28. maj i år havde vi en både velbesøgt og vellykket legatuddeling med tilfredse legatmodtagere og gode pristaler. Ernst Bruun Olsen fik forbundets hæderspris, Kim Leona Rasmussen fik Allen-legatet, Nils Schou fik Hertha og Svend Rindoms legat, og Thor Bjørn Krebs fik Thomas Møllers rejselegat. Vores allesammens Emma (Emma-Gad-fonden) har igen i år været gavmild; hun har til stor glæde for medlemmerne uddelt både trangslegater og kontingentnedsættelser. Kontingentnedsættelsesordningen har nu fungeret et par år og må stadig siges at være en stor succes. Vi ansøgte Klitgården-fonden om fire vinterlegater og fik dette bevilget med en 50/50 ordning mellem Klitgården og os. Det betyder, at vi i indeværende år har kunnet uddele fire Klitgården-legater til medlemmerne, og vi håber at kunne fortsætte ordningen med Klitgården, så vi får samme mulighed til næste år. FORSLAG TIL STØTTEORDNING FOR NY DANSK DRAMATIK Forbundets teaterudvalg har efter mange overvejelser og drøftelser sendt et forslag til en støtteordning for ny dansk dramatik til Kunstrådets teaterudvalg. Forslaget, som udelukkende sigter på manuskriptfasen i teaterprocessen, går i al korthed ud på igangsættelse af et mindre antal manuskripter, bestilt af Kunstrådets teaterudvalg. I skriveprocessen vil der så være mulighed for et tæt samarbejde med en konsulent/dramaturg, ligeledes valgt af Kunstrådets teaterudvalg. Vi håber selvfølgelig på en velvillig behandling af forslaget - og regner med i givet fald at skulle drøfte forslaget med Kunstrådets teaterudvalg og eventuelt justere det hist og her. DEN OBLIGATORISKE KONTRAKTFORHANDLING Vi har efter lange overvejelser og mange diskussioner besluttet foreløbigt at droppe planerne om den obligatoriske kontraktforhandling. Både den aktuelle situation på filmområdet samt det øgede antal filmkontrakter, der heldigvis går igennem forbundet nu, har ligget til grund for beslutningen. Skulle det på et senere tidspunkt vise sig nødvendigt at foretage et sådant skridt, vil vi selvfølgelig tage det op til fornyet drøftelse. RETSSAGEN MOD DET KGL. TEATER Vi tabte desværre den retssag mod Det Kongelige Teater, som forbundet indledte for omkring syv år siden. Vi havde måske ikke den stærkeste sag i verden, men den var af vigtig, principiel karakter. Den drejede sig kort fortalt om beskyttelsen af ophavsret i forbindelse med en oversættelse. Vi må håbe, at vi får en anden god lejlighed til at fortælle teatrene, at denne ophavsret skal respekteres, også selv om det kun drejer sig om et mindre antal citater. KUNSTRÅDET Vi blev af Kunstrådets skønlitterære udvalg bedt om, sammen med de andre forfatterorganisationer, at udpege repræsentanter til et underudvalg under det skønlitterære udvalg. Men eftersom arbejdet med at gennemgå de mange ansøgninger er omfattende, og da det ydermere kræver stor erfaring og ekspertise, svarede foreningerne med en fælles henvendelse og forlangte honorarer til de udvalgsmedlemmer, vi skulle udpege. Dette afviste REPLIKKER 3

4 Kunstrådet, og det skønlitterære udvalg må nu selv foretage uddelingerne. Der foregår også et løbende arbejde i Kunstrådets repræsentantskab, hvor vi har sæde, for at forsøge at opnå rimelige honorarer til udvalgsmedlemmerne i de forskellige udvalg, hvilket i sidste ende er nødvendigt for at sikre en professionel og betryggende behandling af ansøgningerne. Kunstrådet har nu fungeret i omkring halvandet år, og de værste børnesygdomme skulle være overstået. Alligevel erfarer vi ofte folks utilfredshed med sekretariatsfunktionen samt en utilstrækkelig behandling af ansøgninger. Vores deltagelse som vagthunde i Kunstrådets repræsentantskab er altså desværre mere end nødvendig. Som en positiv ting i forbindelse med Kunstrådet skal dog nævnes de dialogmøder, som teaterudvalget under Kunstrådet har inviteret til. Det er et godt initiativ at samle hele branchen, sætte fingeren på pulsen og mærke efter, hvad der foregår. Og fint for os andre at få mulighed for at mødes, så tværfaglige som vi jo er. RØNSHOLDT - NOTATET I bestræbelserne på at bevare Statens Kunstfonds sekretariat og identitet bestilte vi sammen med en række af vores søsterkunstnerorganisationer et notat om situationen hos professor i forvaltningsret Steen Rønsholdt. Det blev startskuddet til en langvarig aktion, som resulterede i en tydeligere adskillelse af sekretariatsfunktionen mellem Statens Kunstfond og Kunstrådet og dermed en styrkelse af Statens Kunstfond. Aktionen havde en anden vigtig og meget positiv effekt, nemlig et styrket sammenhold og et meget tættere samarbejde mellem de kunstnerorganisationer, der deltog i den. Dette samarbejde vil vi nu forsøge at fastholde og udvide til andre områder også. DANSK KUNSTNERRÅD Vi har styrket vores indsats i Dansk Kunstnerråd i det forløbne år ved bl.a. at træde ind i organisationens forretningsudvalg. I forretningsudvalget har vi arbejdet med et forslag til at styrke Dansk Kunstnerråd både organisatorisk, politisk og dermed også økonomisk. Sideløbende med dette arbejde har vi, sammen med repræsentanter fra flere af kunstnerorganisationerne, taget initiativ til at udarbejde en hvidbog om kunstneres vilkår i dagens Danmark. Desuden har vi fortsat vores arbejde mod realiseringen af en indtægtsløshedskasse for kunstnere, det er en lang og sej arbejdsproces, for der mangler politisk vilje til at løse problemet. Men vi giver ikke op! Som repræsentant for forretningsudvalget i Dansk Kunstnerråd er vi desuden blevet udpeget til rådet for kultursamarbejde med udviklingslandene, CKU, samt til Flygtningehjælpens repræsentantskab. Endeligt deltog vi som repræsentanter for Dansk Kunstnerråd i det Nordiske Kunstnerrådsmøde i Reykjavik i juni måned, hvor der også var lejlighed til at møde de nordiske kulturministre og diskutere fælles anliggender. RADIOKASSEN Vi var med til at stifte den nye Radiokasse i marts måned og blev kort efter opfordret til at gå ind i foreningens bestyrelse. For bl.a. at klargøre hvor Radiokassens administration skulle ligge, holdt vi en række indledende møder med både Koda, Copy-Dan og DR, hvorefter det blev besluttet at acceptere, at DR foretager administrationen af udbetalingerne fra Radiokassen under forudsætning af en effektiv mulighed for kontrol. Næste skridt er at indlede forhandlingerne med DR om en ny aftale på hele litteraturområdet. KODA KODA opsagde aftalen om fordeling inden for båndkopi i foråret og udtrykte samtidig ønske om en drøftelse af fordelingsprocenten, hvilket på et af KODA indkaldt møde vakte uvilje blandt nogle af de berørte kunstnerorganisationer, deriblandt os. Vi opfordrede KODA til at trække opsigelsen tilbage, hvilket de efterfølgende gjorde, og i stedet foretage undersøgelser af de faktiske forhold på området og derefter indlede nye forhandlinger med de impli-cerede parter. BTS/FAST Forbundets BTS/FAST-udvalg har holdt en række møder i løbet af året og har lavet et forslag til en ny aftale på BTS/FAST-området. Aftalen rummer først og fremmest et løft på synopsis og honorarsiden. Der vil snarest blive aftalt et første møde med BTS/FAST som indledning til de kommende forhandlinger. BG BANK Vi har kontaktet BG bank og opfordret dem til at give Dramatikerforbundet sæde i deres litterære rådgivningsforum, der uddeler store beløb til forfattere hvert år. Vi har argumenteret for, at dramatikere også er forfattere, og ikke uvæsentlige som sådan, og at det derfor ville være naturligt, at også vi kan modtage midler fra BG banks uddelinger. Vi har ventet længe på svar, men har fået et positivt forhåndstilsagn fra dem, så vi håber meget, at det endelige svar vil være positivt. ARTIKLER OG KOMMENTARER I DAGSPRESSEN Vi har i det forløbne år arbejdet på at synliggøre dramatikerforbundet, både igennem artikler i dagspressen og igennem vores krediteringskampagne. I april måned indrykkede vi en stor annonce i Information som reaktion på dagbladets udmelding om ikke at ville anmelde teater mere. Både annoncen og forskellige artikler afstedkom mange positive reaktioner. Få måneder efter vores annonce blev chefredaktøren gået, og teaterstoffet er nu tilbage i Informations spalter. KREDITERINGSPOSTKORT Forbundets krediteringsudvalg har taget initiativ til at få fremstillet en række postkort, som dels skal sendes som påmindelse til film- og teaterproducenter ved manglende kreditering, dels til filmproducenterne til orientering om filmtaksterne. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på postkortene. MUSIKDRAMATIK Vi har i indeværende år gjort adskillige forsøg på at nå frem til en egentlig aftale på det musikdramatiske område. Og når vi endnu ikke har fået en sådan aftale (og sandsynligvis heller ikke får den), skyldes det, at vi ikke kan komme uden om musikforlagene, som har den direkte forhandling med teatrene og de andre producenter af musikdramatik. For komponisterne, som jo er vores nærmeste samarbejdspartnere inden for musikdramatikken, er musikforlagene nødvendige bl.a. i forbindelse med promovering af værket, videresalg og stemmeudskrivning. Vi har derfor inviteret komponisterne til et samarbejde omkring en rammeaftale og en anbefaling til vores medlemmer om minimumstakster på musikdramatikområdet. Af øvrige initiativer kan vi nævne, at vi har været med til at stifte nordens første forening af librettister; det stiftende møde fandt sted i Malmø i december måned. Og så har vi fulgt med i udviklingen af den nye eksperimenterende musik- 4 REPLIKKER

5 dramatik på klods hold som medlem af Den Anden Operas bestyrelse. REMAKE Siden Det Danske Filminstitut i maj 2003 ændrede sine støttevilkår, således at også indtægter fra salg af sekundære rettigheder, herunder remake-ret, skal indgå i indtægts- og spilleopgørelsen til filminstituttet, har producenterne argumenteret for en ny remake-bestemmelse. Producenterne taler ud fra et økonomisk helhedssyn: Samtlige indtægter skal primært gå til at dække den enkelte films private investering; først derefter kan der deles royalty ud i forhold til aftalte royaltysatser. I følge producenterne vil det være urimeligt, hvis manuskriptforfattere får en direkte betaling for salg af remake-ret, så længe den primære films investering ikke er indtjent. Dramatikerforbundet argumenterer med, at en remake-ret er en selvstændig eneret, hvor betalingen til ophavsmanden ved et salg ikke har nogen forbindelse til - og derfor ikke kan være afhængig af - indtjeningen på den primære film. Vi er nået til enighed med et stort produktionsselskab. Her er den samlede remake-royalty til manuskriptforfatter/instruktør forhøjet til 50%. Såfremt den private investering ikke er indspillet på salgstidspunktet, forhøjes den almindelige (sideløbende) royalty på primærproduktionen med 40%. Forhandlingerne med de øvrige produktionsselskaber fortsætter. TALENTUDVIKLING I august skrev dramatikerforbundet og filminstruktørerne sammen til Styregruppen Talentudvikling og påpegede, at der var elementer i de daværende støttevilkår, der ikke tilstrækkeligt styrkede de professionelle kreative kræfter, som ordningen henvendte sig til. Støttevilkårene er siden blevet justeret i retning af vores ønsker, bl.a. med en opprioritering af den økonomiske støtte til udvikling af manuskriptet. ROYALTY I RELATION TIL FILMINSTITUTTETS STØTTEVILKÅR Sammen med filminstruktørerne og skuespillerne skrev vi ligeledes i august til direktør for Filminstituttet Henning Camre og protesterede over den fortolkning af de nye støttevilkårs definition af den private investering sammenholdt med royaltyberegning og -udbetaling, som instituttet i juli havde lagt ud på sin hjemmeside. Vi mente, at udmeldingen var en håndsrækning til producenterne, og at den brød med det princip, at instituttet ikke bør tage stilling til aftaleforhold mellem producenter og royaltyhavere. Henning Camre tilbagekaldte officielt fortolkningen 11. okt. MANUSKRIPT PITCHING SEMINAR På et initiativ fra kunstnerisk leder af Talentudvikling Vinca Wiedemann arbejder filmudvalget på et arrangement, der skal synliggøre manuskriptforfattere som samarbejdspartnere. Hovedformålet er at give en række filmmanuskriptforfattere lejlighed til at præsentere sig og læse op af egne tekster over for en forsamling af instruktører/producenter. Det er endvidere tanken at distribuere et notat med forfatteroplysninger og tekstbidrag i forbindelse med seminaret. PRÆSENTATION AF FORBUNDET FOR DE NYUDDANNEDE DRAMATIKERELEVER I april havde vi besøg af de nyudklækkede elever fra Dramatikeruddannelsen i Århus. Vi fortalte dem først og fremmest om os selv, og de stillede mange gode spørgsmål om støttemuligheder, faglig understøttelse og rådgivning og selvfølgelig også om selve forbundet. Flere af dem har efterfølgende meldt sig ind i forbundet. PARISERTUR Bestyrelsen tog til Paris i maj, dels for at få tid til grundigt at drøfte for og imod den obligatoriske kontraktforhandling og dels for at orientere bestyrelsen om den komplicerede Copy-Dan sag. Det blev samtidig også muligt for bestyrelsen at kigge på den lejlighed, vi dengang havde på hånden og nu har købt i Paris. KANCELLIMØDET I januar var vi værter for et kancellimøde for de nordiske dramatikerforbund. Det var fint at få drøftet de fælles problemstillinger, som kontorerne jævnligt står overfor, og der blev også tid til en rundvisning på Holmen og Christiania. Vores nordiske kollegaer var meget glade for arrangementet. NDU I OSLO I juni måned deltog vi i det årlige NDU møde i Oslo, hvor vi ved et godt tilrettelagt møde bl.a. fik drøftet fælles problemer, et fremtidigt europæisk samarbejde og et fælles nordisk initiativ til en filmkongres med fokus på manuskriptforfatteren. Vi nåede også at deltage i prisoverrækkelsen af den Nordiske Dramatikerpris, der i år gik til dramatikeren Astrid Saalbach. TAK Som det fremgår af denne beretning har vi haft et næsten uhyggeligt travlt år. Alene omkring Copy-Dan sagen har vi afholdt 37 møder i indeværende år. Dertil kommer forhandlingerne omkring musikdramatikken, Dansk Kunstnerråd, Kunstrådet, Radiokassen, BTS-FAST, arbejdet i vores teaterudvalg samt vores køb af lejligheden i Paris. Bestyrelsen har desuden været aktiv i flere andre udvalg. Konflikten i bestyrelsen har ikke just lettet dette arbejde, og det store arbejdspres som helhed har givetvis også betydet, at andre af vores normale arbejdsområder er blevet lidt forsømt. Ét er dog sikkert: sekretariatet har på grund af den ekstraordinære arbejdsbyrde ydet et kæmpestort og uegennyttigt stykke arbejde, og det vil vi takke dem varmt for. Uden Susanne Godske og Helle Nielsen havde det hele ganske enkelt ikke kunnet lade sig gøre. Vi vil også rette en stor tak til Cæcilie Nordgreen for hendes dygtige og kompetente arbejde med filmkontrakterne; dem har der heldigvis været rigtig mange af, så hun har heller ikke kedet sig i år! Endeligt tak til både vores redaktør Annette Rosendahl og hendes barselsvikar Ludo Leroy. Takket være dem bliver vores tidsskrift Replikker bare bedre og flottere for hvert nummer, der udkommer! Vi vil også sige varmt velkommen til vores nye studentermedhjælper Anders Busk, som startede hos os den 25 oktober. I år er det 30 år siden, at vores advokat Jytte Lindgaard begyndte sit arbejde for forbundet. Vi vil afslutte denne bestyrelsesberetning med at takke hende stort for hendes trofaste og dygtige indsats igennem alle de år. REPLIKKER 5

6 DEN NYE BESTYRELSE På generalforsamlingen den 3. november blev der valgt en ny bestyrelse: Formand: Nina Malinovski Arbejdsgruppen: Simon Boberg, Ida Maria Rydén Suppleanter for arbejdsgruppen: Hans Kragh-Jacobsen, Claus Mandøe Øvrig bestyrelse: Peter Asmus Asmussen, Mette Heeno, Camilla Hübbe, Dunja Gry Jensen, Jokum Rohde Arnoldi, Line Knutzon (nyvalgt), Per Schultz (nyvalgt) Vi ønsker dem alle til lykke. God arbejdslyst! NYE ANSIGTER Den 25. oktober tiltrådte Anders Busk som ny studentermedhjælp på kontoret. Det tog ham ikke mange timer at vænne sig til hønsegården. Anders kaster sig over telefonen, og der er ikke en besked, som går hans øre forbi. Han bruger computeren, som var han født med den. Han bygger reoler, han laver lister, han arkiverer og er dødeffektiv. Og ikke mindst er han er rar og venlig fyr. Hjertelig velkommen, Anders. EKKO Kender du filmbladet EKKO? EKKO holder dig ajour om nye film, giver baggrund om medier og skaber debat om tendenser i tiden. Faste skribenter er Kim Skotte, Peter Scheppelern, Mogens Rukov, Rikke Schubart, Jacob Stegelmann, Claus Skytte og Christian Monggaard. Redaktør er Claus Christensen. EKKO Rosenørns Allé 35, 1. t.h Frederiksberg C NOBELPRIS LITTERATUR 2004 Årets Nobelpris i Litteratur gik, som bekendt, til den østrigske forfatter og dramatiker, Elfride Jelinek. Elfride Jelinek er en af de mest omstridte personligheder inden for den nutidige, europæiske litteratur. Lige siden debuten i 1967 har hun markeret sig som radikal feminist og mildt sagt fremstået som politisk ubekvem. Jelineks radikalitet ligger ikke bare i et ubekvemt indhold. Hun er i allerhøjeste grad en formbevidst forfatter hendes formbegreb er samtidigt hendes indhold. Sproget har en helt egen karakter og kendetegnes ved en helt speciel musikalitet og rytmisering. Teksterne er ikke skrevet som traditionelle episke eller dramatiske fortællinger, de er snarere skrevet som musikværker. Herhjemme opførte LONE STAR Produktions for nyligt teaterforestillingen Øjeblik, bliv stående! efter Jelineks Er nicht als er (zu, mit Robert Walser) i Det gamle KUA. MEDLEMSOPLYSNINGER Da vi altid er i færd med at opdatere medlemsbasen, vil det være en stor hjælp om foreningens medlemmer kunne indsende, indmaile eller indtelefonere eventuelle ændringer i adresse, telefonnummer og næsten vigtigst: e- mailadresse. DET KA IKKE SIGES TIT NOK! Brug DDF når du skal forhandle din film-, novelle- eller manuskriptkontrakt. Lad forbundet læse din kontrakt igennem - og evt. forhandle den for dig. Det er en gratis service, som man betaler for gennem sit medlemskontingent. Ring på og få en snak! 6 REPLIKKER

7 ROYALTYKONTORET HUSK at bruge Royaltykontoret til administration af dine filmkontrakter. Royaltykontoret indhenter filmens regnskab fra producenten og gennemgår det for at kontrollere, at du får den royalty, du har krav på. Kontakt Rune Vejtorp, som varetager Royaltykontorets drift, på tlf Kontorets postadresse er Dansk Skuespillerforbund, Skt. Knudsvej 26, 1800 Frederiksberg C. MAYDAY-MIDLER Forbundet har et restbeløb på kr til rådighed i sæson 2004/05 til dramaturgisk bistand eller til research på teaterområdet. MAYDAY-midlerne, som var på i alt kr for hele sæsonen, er bevilget af Teaterudvalget under Kunststyrelsen. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan ansøge om beløb på kr. til dramaturgisk bistand eller til research, hvis to krav er opfyldt: Teatret skal være refusionsberettiget, og der skal være indgået kontrakt mellem teatret og dramatikeren om bestilling af stykket. Ansøgning sendes til forbundets kontor, og ansøgningsfrister er 1. april og 1. oktober. REJSESTIPENDIER Tilskud til rejser i ulande i 2005 kan søges af midler, der stilles til rådighed af Danidas Oplysningsbevilling. Ansøgningsfristen for rejsestipendier i 2005 er mandag d. 21. marts Oplysninger fås ved henvendelse til Udenrigsministeriets Kommunikationsenhed. tlf eller KOLLEKTIVE BLANKBÅNDSMIDLER Imødekomne 2004: Rosa K. Frederiksen Gritt Uldahl-Jessen Nikolaj Peyk Rune T. Kidde Ine Urheim Michael Katz Krefeldt Flemming Klem Kari Vidø Bent Nørgaard Stories Barbara Simonsen Dramatikercentrum Aage Rais Nordentoft Thor Bjørn Krebs Løbende 2004: Lone Thau Rhea Leman Anker Li Linda Wendel Ida Maria Rydén Lotte Suwalski 900- Annette Finnsdottir Karsten Mungo Madsen KUNSTBOLIGER Hirsholmene Arbejdsophold af mindst en måneds varighed på Hirsholmene kan tildeles medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer eller tilsvarende organisationer i udlandet. Prisen er p.t kr./ måned. Vi kan oplyse, at der er flere ledige perioder i efteråret og vinteren. Ansøgninger for perioden t.o.m. marts 2005 vil blive behandlet ved modtagelsen. Kontakt evt. Dansk Kunstnerråd for yderlige oplysninger. Dansk Kunstnerråd, Rosenvængets Allé 37, 2100 København Ø, tlf San Cataldo Ansøgninger om ophold i efterår/vintersæsonen (august 14. december 2005) skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april 2005 Ansøgningsskema kan rekvireres hos institutionens sekretær, Hanne Krogh på tlf , eller findes på institutionens hjemmeside, Gilleleje På Nordlævej 10 (sidevej til Gilbjergstien) udlejes et fritidshus med opholdsstue, soveværelse, køkken, toilet med brusebad. Stor grund. Leje kr pr. uge. Depositum kr Fritidshuset er velegnet til 2 voksne (der findes 2 senge + en gæsteseng). Udlejning sker i sommerhalvåret (uge 15 uge 42, 2 uger ad gangen) med fortrinsret for kunstnere, herunder malere, musikere, forfattere, fotografer og oversættere, der ønsker ferie- eller studieophold. Udlejningen finder sted fra 1. februar Skriftlig henvendelse til: Borgervennen af 1788, Fortunstræde 1, 1065 København K., tlf REPLIKKER 7

8 Nyt Skuespilhus - Nye Skuespil af Kaj Himmelstrup, dramatiker Forleden overgav kulturministeren skovlen til jord- og betonarbejderne. Om fire år er det nye skuespilhus klar til brug. Det er derfor på høje tid at udskrive en dramatikerkonkurrence om de tre nye danske skuespil, der skal fejre indvielsen af de tre nye scener. Fire år er ikke for meget. Henrik Ibsen var mere end to år om de fleste af sine, og han havde bedre arbejdsbetingelser end de fleste danske forfattere har i dag. Ved at udskrive konkurrencen nu kan man nå at finde vinderne i så god tid, at manuskripterne kan få en ekstra finpudsning inden prøvestart. På en nationalscene hviler der, ud over de kunstneriske krav, en ekstra forpligtelse, der kort kan beskrives som samfundsmæssig væsentlighed. Det er meget længe siden, Det Kongelige Teater har sat dagsordenen for den offentlige debat, sådan som man f.eks. gjorde det med Kjeld Abells Dage på en sky for mere end 50 år siden. Det kunne være en af ambitionerne, at den position skulle genvindes. I stedet for at udskrive en åben konkurrence, hvor forfatterne selv må vælge både emne og genre, kunne man derfor opstille en række ønsker eller krav. På den store scene forventer de fleste sikkert et festspil i dagens anledning. Her kunne man bede om et skuespil, der ikke kun skulle imødekomme ønsket om fest og glæde. Det skulle også forholde sig til den splittelse i nationen, der får nogle til at mene, at vi lever i den herlige globaliserings tid, mens andre synes, vi befinder os i skammens år. Til den mindre scene kunne man bede om et stykke af en nydansk forfatter, der fortalte, hvordan det er at blive en del af nationen. Et stykke der samtidig viste, hvad de nytilkomne har at forære os. Nationalscenen er også deres. Til den mindste scene kunne man ønske et stykke, der handlede om meningen med, at nationen har et teater, der skal vise stor kunst. Et (kultur)politisk stykke, der også kunne fungere som en billedlig spejling af nationalscenens selvovervejelser og mål. Skal kunst være pynt eller kamp? Værsgo, hr. teaterchef, idéen er Deres, og lad nu være med at sige, den er for dyr. Det ny teaterhus står os i godt trekvart milliard. Hvad med at bruge en tusindedel, trekvart million, på også at skabe et tidssvarende nyt indhold? kr. kan ikke være for meget for tre års arbejde. En stor græsk kulturfond har i år en international dramatikerkonkurrence løbende. Førstepræmien er på Euro = 1,1 million danske kr. Kære Kaj Himmelstrup Tak for dit gode indlæg i Politiken, som jeg læste i avisen og siden har fået sendt fra dig. Du har jo ret i, at vi, hvis vi vil lave en konkurrence, bør sætte den i gang snart. Og jeg vil ikke afvise, at vi vil tage din idé op. Men det er desværre ikke altid, at konkurrenceformen giver de bedste resultater. Her spiller præmiesummen naturligvis en rolle, som du rigtigt bemærker. Men uanset om vi vælger at benytte den metode eller ej, kan vi godt være enige om, at vi i den første sæson skal have nogle virkeligt gennemarbejdede og vedkommende bud på ny dansk dramatik på programmet. Med venlig hilsen, Mikkel Harder Munck-Hansen Skuespilchef Det Kongelige Teater 8 REPLIKKER

9 Det kongelige teater Nyt skuespilhus på KvæsthusbroenModelfoto 2002 Lundgaard & Tranberg Arkitekter Foto Ole Akhøj REPLIKKER 9

10 Ryan kilde Rubra TIMESHIFT / ARS ELECTRONICA SEPTEMBER 2004 mulighed for ikke blot et retrospektivt blik men også et blik på, hvordan verden ville se ud om fem og tyve år. I invitationen til festivalen citerer de den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright for at have sagt i 30 erne i det 20 århundrede: Jeg smed det forbandede bakspejl ud af det forbandede vindue, fordi jeg ikke ønskede at vide, hvor jeg kom fra, men hvor jeg var på vej hen. Men som de skriver var det før Holocaust, Hiroshima og Vietnam, før vi landede på månen, før Chernobyl, før 9/11 og Irak Krigen, før opdagelsen af DNA dobbelt helix, Dolly det klonede får, og før dechifrering og patentering af genomet, før udviklingen af transistoren, digitale simulationer, udviklingen af Internettet og den triumferende fremadstormen af mobiltelefoner og computerspil. Det er en masse fremtid, der i følge festivalen reflekteres i vores bakspejl. Men hvad ligger der foran os? Det prøvede festivalen at give et bud på i et Symposium, der bestod af fire paneler over to dage med forelæsninger og diskussioner. Symposiet er et omdrejningspunkt for festivalen og er spækket med forelæsninger af internationale kunstnere og forskere. Hver forelæsning varer omkring en halv time, så det er et overdådigt input. Det første panel PROGRESS handlede om de drømme, håb og ønsker, som er gjort mulige ved hjælp af fremskridt i computer- og den kognitive videnskab, i det digitale medie, og i bio- og nanoteknologierne. Det andet panel DISRUPTION handlede om fejltagelser, ulykkestilfælde og afvigelser. Om hvordan værdien af ens intention er relativ, og hvordan tingene kan gå anderledes i en ufuldkommen verden. Det tredje panel SPIRIT handlede om skønhed, lidenskab og den indre drivkraft. Dets formål var at refokusere fra det globale til selvet og til at undersøge emner som nydelse, velbefindende, familie og dødelighed. Og det sidste panel TOPIA handlede specifikt om verden om 25 år. Det var tydeligt, at det var de bløde værdier, der var i fokus i år. Videnaf Annette Finnsdottir manuskriptforfatter, instruktør Foto Jessica Nilsson Annette Finnsdottir fik penge fra de Kollektive Blankbåndsmidler og rejste til Linz. Hun skriver om sin forrygende tur. Ars Electronica er en årlig festival, der bliver afholdt i Linz, Østrig, som undersøger forholdet mellem kunst, videnskab og teknologi. Her får man et visuelt, auditivt og indholdsmæssigt bombardement af udstillinger, symposium, seminarer, performances, koncerter, events, videoer og film. Festivalen foregår omkring floden Donau, hvor mange af festivalens centrale udstillingsbygninger ligger. Her kan man vandre langs floden fra den ene udstillingsbygning til den anden, mens man lytter til eksperimenterende lyd og klang-stykker fra store udendørshøjtalere og samtidig nyder Donau og det østrigske landskab i baggrunden. Det er anden gang, jeg deltager i festivalen. Første gang var i 2001, hvor festivalen havde temaet TAKEOVER. Her var det først og fremmest deres fokus på computerspil, jeg koncentrerede mig om, fordi jeg er meget interesseret i, hvordan fortælling og dramatik kan arbejde med den nye teknologi og med de digitale muligheder. I år var temaet TIMESHIFT THE WORLD IN TWENTY-FIVE YEARS. Festivalen har eksisteret i 25 år, så det var samtidig en fejring af deres jubilæum. Det blev blandt andet visualiseret ved en udstilling af en timeline, hvor de for hvert år, festivalen har eksisteret, viste højdepunkter i form af foto, tekst og videoclips. Men i år var der samtidig også en 10 REPLIKKER

11 iamastv kilde Rubra skaben og teknologien skal menneskeliggøres, og nu kunne de humanistiske, antropologiske, kognitive, sociologiske aspekter rykke ind på banen. En af de mest interessante forelæsninger var med den amerikanske sociolog og psykolog Sherry Turkle, hvor hun talte om Computer and the Human Spirit. Hun talte om børns legetøj og børns opfattelse af, hvorvidt en robot var levende eller ej som eksempler på, hvordan vores forhold til det har udviklet sig. Og hendes spørgsmål er; hvilke mennesker er vi på vej til at blive, når vi er i gang med at udvikle stigende intime forhold til vores maskiner? Man udvikler til stadighed robotter, som kan blive børns venner, og som børn skal tage sig af, samt f.eks. robotter man kan bruge i ældreplejen til at tage sig af ikke blot de praktiske ting men også af de ældres ensomhed og deres brug for omsorg. Hvad vil begrebet kærlighed så betyde, hvis børn og ældre elsker deres robotter mere end f.eks. familien? Ars Electronica har også sin egen Prix Ars Electronica, hvor de giver en Golden Nica i kategorierne Computer Animation/Visual Effects, Digital Musik, Digitale Communities, Interaktiv Kunst, Net Vision samt U 19- Freestyle Computing, en kategori for de helt unge. Den gyldne Nica i Computer Animation/Visual Effects vandt den canadiske Chris Landreth for computeranimationsfilmen RYAN. Det var noget så specielt som en computeranimeret dokumentarfilm om animatoren Ryan Larkin, der i slutningen af 1960 erne blev oscarnomineret for en animationsfilm, men som nu lever som subsistensløs. Chris Landreth kalder sin film for Psycho-realisme. Han har foretaget grundig research og utallige interviews med Ryan, venner og arbejdskollegaer, som han har videofilmet og derefter tegnet og animeret. Men ikke kun af hvad han umiddelbart har set, men han har prøvet at skildre det underliggende i karaktererne og i situationen, f.eks. det bizarre, humoristiske eller irriterende. Det var kendetegnende for alle de film, der blev vist og honorably mentioned, at festivalen også her havde udvalgt film med stærkt emotionelt og menneskeligt indhold for at vise, at computeranimation og visuelle effekter er nået længere end sci fi og monsterfilm. Der var f.eks. også forrygende små animationsfilm fra den japanske skole Institute of Advanced Media Arts and Sciences (IAMAS) med meget personlige og fantasifulde film langt fra Disney og andre Hollywoodproduktioner. Digitale film kan give muligheder for at fortælle om verden på en anden måde end den realistiske/dagligdags og kan integrere forskelle aspekter af livet. At kunsten, videnskaben og teknologien skal bruges til at forbedre menneskers livsvilkår rundt om i verden, understreger festivalen ved f.eks. at have en Golden Nica i digital communities, hvor priser gik til projekter som f.eks. The World Starts With Me (Netherlands / Uganda), som er et undervisningsprojekt omkring sex- og AIDS-prævention, hvor de unge fra Uganda samtidig opnår Internet- og computerkompetencer. Et andet meget interessant, sociologisk og arkitektonisk projekt blev præsenteret på Pixelspaces 2004 Transfer: Art seen as social criticism: hvor den irakisk/amerikanske kunstner Michael Rakovitch præsenterede sit projekt med Homeless Shelter. Han havde opnået kontakt med hjemløse i nærheden af, hvor han boede og sammen med hver enkel byggede han et shelter af gennemsigtige plastikposer efter deres behov for udsyn, opbevaring, beskyttelse osv. Men også æstetiske behov som f.eks. én, der ønskede at hans shelter skulle ligne noget fra Starwars. Rakowitch byggede på de hjemløses præmisser og byggede også kun, hvis han blev opfordret til det af dem selv. Der var utrolig mange andre ting, jeg kunne fortælle om. Hele copyright-problematikken var et andet vigtigt emne på festivalen. Men hvis I har lyst til at vide mere, så tjek REPLIKKER 11

12 KRISTIAN ERHARDSEN af Janicke Branth, rektor for Dramatikeruddannelsen Nyudklækket Her kommer den længe ventede præsentation af dramatikerholdet, årgang , som blev færdigt på Dramatikeruddannelsen i Århus Hvor vil du gå hen? Du vil da ikke ud på gaderne igen. Det blæser op. En bidende kold vind, og der kommer tung regn. I stormvejr er det svært at finde ly. Alle døre er lukkede indefra - siger Ellen til sin søn i Stilleben. Både citat og titel illustrerer meget smukt den minimalisme, der er så karakteristisk for Kristian Erhardsens stil. Den er ikke præget af voldsom ydre dramatik. Ingen excentriske miljøer eller ekstreme karakterer, der udfordrer sig selv og omverdenen med sex, vold og stoffer. I Kristians univers ligger det dramatiske ikke i, at personerne trykker den af hele tiden. Det ligger under overfladen: i de skæve begivenheder, der hører hverdagen til, men som ikke desto mindre er stærke for den, som står i konflikten eller er vidne til den. I Radiospillet Harzen 66 er det et helt almindeligt, ældre ægtepar, hvis daglige adrenalinindsprøjtning melder sig, når de skal krydse en større befærdet gade på vej til bridge. Og lige denne dag er uheldet ude, og bilisten kører galt ikke ind i dem, men ind i et vejtræ og forulykker med hele familien. Parret nærmer sig for at hjælpe; den ene af dem går endda af sted for at hente hjælp, men undervejs bliver de så optaget af sig selv og deres egne minder, at de aldrig får gjort noget for de stakkels trafikanter, der sidder indeklemt i bilen og dør. Til sidst trisser de bare væk igen. Hurtigt fandt han sit enkle, rytmiske og frem for alt sanselige sprog. Afslutningsstykket 9 kilo starter med en lang monolog, hvor hovedpersonen Johannes fortæller om sin tur gennem byen, indtil han bliver kørt over, ramt af en rød Escort. Han dør ikke af det - kommer knapt nok til skade men alligevel kommer begivenheden til at forrykke noget i ham, der for altid sætter skel mellem nu og før. Han kommer til at se på verden med en fremmeds øjne, og resten af stykket udvikler sig til en natlig odyssé gennem Ålborg og et gensyn med en række mennesker, han ikke længere kan kontakte på samme måde. Det er enkelt, let, humoristisk og fuld af smerte. 9 kilo er fremragende orkestreret. Der er et imponerende persongalleri med ti særegent tegnede karakterer. Sproget er udsøgt rytmisk og præcist. De dramatiske situationer er klare og afrundede. Den absurde tone spænder fra antydning til grotesk. Den ældre generation er som hentet ud af et stykke af Mrozek. Et forvrænget grotesk univers set gennem en forulykket drengs optik. Der er ingen tvivl om, at Kristian skriver for skuespillere. Man mærker det, så snart de får fat i hans tekst. Han kan skabe situationer og karakterer med så enkle sproglige midler, at skuespillerne får rigeligt at sætte af fra, men ikke mere end at de er frie til at være medskabende. Måske fordi Kristian Erhardsen er rundet af et nordjysk landskab, har han aldrig fundet det interessant at føje endnu en brik til tidens trends. Til gengæld har han en stærkt udviklet sans for det dramatiske i den helt almindelige hverdag og hos helt almindelige mennesker. Og derfor er hans univers så alment vedkommende. 12 REPLIKKER

13 LÆRKE SANDERHOFF og digtningens løsagtighed MAJ RØRBÆK DAMGAARD og det grænseløse af Jesper Bergmann, dramaturg DR Radio Drama af Janicke Branth, rektor for Dramatikeruddannelsen Det er ikke svært at få øje på, at Lærke Sanderhoff besidder et naturtalent for dramatik! Mit første samarbejde med Lærke var på Dramatikeruddannelsens andet år. Jeg underviste i radiodramatik, og Lærke skrev om en kvinde, der blev intimideret seksuelt - hvor det mærkelige og interessante var kvindens resignerede og modstandsløse accept af den kyniske omverden. Forløbet var kort, og derfor nåede spillet aldrig at blive færdigt. Men hun viste, at hun havde en meget let adgang til at skrive klare figurer. Hun skabte tilsyneladende ubesværet en række dramatiske situationer med en overraskende vending, og hun viste en gedigen sans for effektiv dramatisk dialog. Lærke har simpelthen et naturligt talent for dramatikerens grundlæggende discipliner: figurtegning, dialog, dramatisk situation. Hun er født 1976, opvokset i Hjørring, og før hun begyndte på Dramatikeruddannelsen nåede hun at læse i to år på Dramaturgi-studiet på Århus Universitet. Kort efter uddannelsen vendte hun tilbage til det nordjyske, da hun skrev tekster til Vendsyssel Teaters kabaret Himmel på højkant, der byggede på maleren Poul Anker Bechs billeder. I den korte tid, der er gået siden uddannelsens afslutning, har hun desuden skrevet manuskript til en kortfilm, som bliver produceret af filmgruppen Super 8. Endvidere kommer hun i foråret 2005 med et nyt teaterprojekt, og i skrivebordsskuffen ligger en lille bunke ulmende manuskriptidéer. Endelig og ikke mindst har hun lavet en dokumentarfilm. Lærkes afgangsstykke fra uddannelsen var Det er hverdag - i en flersporet fortælling fra et dansk provinsmiljø opstillede hun skarpe, drastiske og ofte morsomme billeder af vores tid. Det var skrevet med et ambitiøst forbillede i filmene Sange fra anden sal og Short Cuts, dvs. som en bred fortælling med mange figurer og mange parallelle handlinger - og dermed en temmelig løs og fragmenteret helhed. Stykket rummede, ligesom hendes midtvejsstykke Limbo, et dystert og ganske angstfyldt billede af en hård nutid. Som det dramatiske naturtalent Lærke er, rejste hun et dramatisk univers op på en bemærkelsesværdigt ubesværet facon. Hun demonstrerede igen sin store evne til at skabe figurer og situationer - f.eks. i scenerne med den ældre kvinde Lille Agnete, der atter og atter opsøger byens læger for at vriste recepter på stærke smertestillende piller ud af dem. Man sidder og undrer sig over, hvad kvinden dog skal med alle pillerne, men den overraskende og morsomme pointe kommer: Lille Agnete supplerer simpelthen sin sparsomme pension med at pushe piller på byens barer! Det sker ikke sjældent, at forfattere kan føle tvivl eller ubehag ved det element af påståelig løgnagtighed, som ligger i al digtning. Formentlig kender Lærke den følelse, og netop derfor kan hendes nye beskæftigelse med dokumentarfilm vise sig at blive vigtig for hende, også som forfatter af fiktion. I sommeren 2004 bevæbnede hun sig med et kamera og tog på langfart som passager i en truck. To gange kom hun til Belgien, en gang til Nordsverige, og resultatet blev dokumentarfilmen Truck n roll, der havde premiere på Århus Filmfestival i oktober. Jeg fornemmer en sund logik i, at Lærke nu for en tid kaster sig over dokumentarismen - for her er hun jo så dejligt befriet for byrden af fiktionens løsagtighed. Jeg kan forestille mig, at Lærkes ekskursion ind i dokumentarismen kan blive et skridt frem mod, at hun indløser sit store naturlige talent som dramatiker - og med større mod kan give sig digtningens påståelighed og løgnagtighed i vold! Når man ser på Maj Rørbæk Damgaards dramatiske univers indtil nu, så er det umiddelbart slående, at man træder ind i en verden, hvor de traditionelle biologiske grænser flyder. De skel, der normalt sættes i tilværelsen af køn, alder, fødsel og død er tydeligvis i opløsning. Det skyldes ikke bare modernitet og videnskab, men også naturens egen mangfoldighed. Med så store temaer er det ikke mærkeligt, at Maj var meget optaget af form i de tre år på uddannelsen. Hendes første længere stykke fik hurtigt titlen Operation Polly. Med klar reference til klonforskning, skabte hun et fremtidsunivers, hvor det første klonede menneske fødes. Ikke som et nyt barn men som en ny voksen! For det helt store fremskridt vil netop være at kunne springe barndommen over! Sådan ville vi fra starten kunne deltage i den produktive voksenverden. Så vidt rammen. Inde i denne rammefortælling udfoldes den dramatiske handling i scener fra en barndom. Fire børns kamp for at tilegne sig de voksnes roller. Og det viser sig at være en benhård kamp om det privilegerede barns opmærksomhed og en kønskamp, hvor drengene taber. I midtvejsprojektet Colepepper bliver denne kønskamp endnu skarpere trukket op. En ung journalist er strandet i en krigszone og prøver desperat at flygte. Den hjælp, hun burde få fra de lokale mænd, svigter hver gang. Da en krigshelt endeligt melder sig på banen, viser han sig hurtigt at være en tom skal uden andet i bagagen end en serie nederlag. Hverken hans løfter eller historier kan befri hende fra det påtvungne moderskab, som bliver resultatet af en ufrivillig kunstig insemination. At finde en form til dette billede af afmagt er ikke ligetil. Krigshelten og Dietrich-sangerinden er blevet tomme arketypiske skabeloner på det maskuline og det kvindelige, som mest af alt ligner farcefigurer. Et nyt spor blev afprøvet i radiospillet Den Døde Farmor med eventyrspillet som form. Her forenes det groteske den ældgamle kvinde, der bliver mere og mere vital og begynder at føde børn igen og det naive hos det unge par, der isolerer sig fra det moderne storbyliv for at hengive sig til et sundt og muntert liv i naturskønne omgivelser. Endelig blev realismen prøvet af i afgangsstykket Mammalia. Her er den kønslige ubalance beskrevet med et univers så ensidigt domineret af det kvindelige, at det bliver næsten umuligt for det unge par at nå hinanden, især fordi pædofilien kaster sine lange skygger over deres liv. Med dette stykke fik Maj vist, hvad hun sprogligt og psykologisk formår i en enkel stil. Majs første opgave efter uddannelsen blev sammen med Rolf Heim, Tim Feldmann og et hold skuespillere, der sammen skabte forestillingen: Baby Baby i Kanonhallen om trafficking. Også her var den kønslige ubalance i spil. Ingen tvivl om at Maj i spillet mellem de dominante kvinder og mænd, der ikke vil træde i karakter, har stof til flere stykker med skæve universer. Og at hun vil være på jagt efter stadigt nye formelle greb. REPLIKKER 13

14 JOAN RANG CHRISTENSEN Omkring Floden Han ANNA BRO af Peter Laugesen, forfatter af Jokum Rohde, dramatiker Joan Rang Christensens OMKRING FLODEN HAN er så stort i sit emne, og så forskelligt i sine mange politiske, poetiske, historiske og private anslag, i sine mange stemmer, at det på mange måder virker både overvældende og undergravende. Hun har ikke meget respekt for konventioner, hvad enten de nu er dramatiske eller bare i det hele taget konventionelle. At tage sin egen person og Koreas deling efter den krig i 1950-erne, som kun ældre mennesker og politiske historikere endnu kan huske, som dramatisk stof er dristigt. Ikke mindre dristigt bliver det af, hvilket stadig er aktuelt, eftersom en endnu siddende amerikansk præsident har anbragt landet i noget, han kalder Axis of Evil, at hun synes at have en vis forståelse for, at Nordkoreas politiske system er et produkt af netop den amerikanske politik, der efter 2. verdenskrig netop tog Korea-krigen som afsæt. Men det er delingen, spaltningen, splittelsen, riften ned midt igennem folk, verdensdele, tidsopfattelser og almindelige personlige liv stykket handler om. Det for alvor usædvanlige er, at emnet behandles politisk, og ikke, som i næsten al nyere europæisk eller amerikansk kunst, psykologisk. Stykket er stort, usikkert, fordi dets situation er usikkerheden og vil kunne spilles på mange forskellige måder. Jeg har hele vejen igennem fundet det solidt, modigt og anderledes. For øvrigt også nødvendigt. Den første gang, jeg så Anna Bro, var på en mindre café ved siden af Urania Cykler hen ad aften. Vi talte om teater i lang, lang tid; jeg kan ikke huske om hvilke forestillinger eller hvilke dramaer. Hun havde valgt mig som konsulent på det næste stykke dramatik, hun skulle skrive på Dramatikeruddannelsen. Det var noget med et ægtepar i eksil på en øde ø og en hund, der hørte til på dette sted, en hund der så at sige flyttede ind hos dette ægtepar og langsomt udmanøvrerede manden. Og begyndte at udvikle sprog og menneskelige karaktertræk. Mit input her var at støtte det metamorfosiske, som dengang og nu interesserer mig meget, samt at foreslå hende at læse den selvbiografiske Ordeal af Linda Lovelace, hvor hun meget malende beskriver samlejer med forskellige hunde. Anna Bro fandt selv denne meget sjældne bog under Kultorvet og læste den med stor glæde og analyserede meget præcist dens unikke placering i et dybdesymbolsk system af bekendelse, fornedrelse, ophidselse, pornografi og angst. Angsten og frygten for Chuck Traynor, vennen med den visne hånd. Denne bog er så at sige mit sidste håndgribelige bevis på at have inspireret Anna Bro til noget som helst. Næste gang, vi arbejdede sammen, var på hendes foreløbigt største drama Jægergårdsgade. Det vil sige, jeg var slet ikke inde over, hvad dette drama blev til. Anna Bro brugte nu sin konsulent som en machete, der skulle fjerne underskov, for at hun selv kunne se ind i det mystiske. Det var forår, og vi mødtes i min lejlighed. Det var sommer, og hun havde sat mig i stævne i en baggård i Valdemarsgade. Det blev efterår, og vi mødtes i hendes mors hus i en regnstorm. Jeg var meget vred på Anna Bro. Hver gang havde hun en ny idé, som vi skulle udvikle: Et åsted, et lig, vi ser benene på folkene omkring liget. En pige står i et vindue oppe over gaden og ser ned. Ser hun sig selv? Næste idé: En skizofren pige der vikler sig ind i mysterium. Næste idé... Mellem hvert møde skulle vi BEGGE videreudvikle denne idé. Ved hvert møde havde jeg en færdig narrativ skitse af, hvad der kunne ske. Men Anna Bro var ikke interesseret. Hun havde fået en ny idé. Jeg kan huske, da hun havde haft undervisning i rytmisk dramatik (?) Eller hvad det end var. Eleverne skulle skrive til musik. Hun havde automatskrevet en hel nattesuite af, hvad der i mine øjne var og er enestående spontanlyrik. Og i skjul hendrev hun sine ledige stunder blandt rosset i Jægergårdsgade, en slumgade i Århus. I sit korte drama Jægergårdsgade satte hun disse to brokker sammen, noget mageløst dokumentardramatik om livet i Jægergårdsgade mellem en far og en datter på farens bodegafødselsdag. Dernæst ti minutters avantgardistisk aktionsteater/ non lineær lyrikdialog og så tilbage til Jægergårdsgade hvor datteren bliver slået ihjel af nogle unge mænd. Anna Bro havde aldrig nogensinde tænkt sig, hun skulle bruge de strødramatiske idéer, hun bad mig om at udvikle. Men hun havde brug for at se dem forsvinde bag sig. Hun oparbejdede på det tidspunkt en egen fremdrift, som jeg kender. Det er en fjern og kold passat, der hedder scenisk intelligens og dertil hørende ensomhed. Simon Boberg afløste mig som dramatisk konsulent og tog hende videre. Vi mødtes alle tre, men jeg forlod snart selskabet. De talte om det nye russiske dramahit Plasticin, og jeg lukkede døren bag mig ud til en uoplyst trappeskakt, der gik nedad. 14 REPLIKKER

15 INDMELDELSER Siden sidste nummer af Replikker (september 2004) har forbundet fået tre nye medlemmer. Et medlem blev genindmeldt. Dem byder vi hjertelig velkommen. Henrik Gregersen (f.1964) Er optaget i forbundet pr. 1. august 2004 Ernst Bruun Olsen (f. 1923) Er optaget i forbundet pr. 15. oktober 2004 Ernst Bruun Olsen, skuespiller, instruktør, forfatter. Har skrevet et hav af dramatik, bl.a. Teenagerlove, Bal i den Borgerlige og meget andet. Caspar Haarløv (f. 1974) Er optaget i forbundet pr. 15. november 2004 Caspar Haarløv har skrevet Gargantua, en familieforestilling, der spilles på Det Kongelige Teater i øjeblikket. Han har skrevet for Børneradio, Fabulatoriet og Piccolo, alle DR Radio. I øjeblikket arbejder han dels på en forestilling til Baggårdsteatret dels på en udvidet synops til Det Kongelige Teater. Fadel Ali Soudani (f. 1945) Er genoptaget i forbundet pr. 15. oktober 2004 Fadel Ali Soudani (BA Dramatic Arts, Ph.D. Art Criticism and Stage Directing), instruktør, skuespiller og dramaturg, er født i Irak og har boet i Danmark siden Har skrevet flere bøger, bl.a. Falkens Sang og Dramatiske ritualer i den orientalske arv. Til film skrev han Det mistede paradis, DR Til teater skrev han bl.a. Godaften hr. Van Gogh, Medborgerhuset på Nørre Allé i København, 1995 og Lysrejsen, Terra Nova, Han har desuden lavet en del oversættelser, bearbejdelser og dramatiseringer til teater. REPLIKKER 15

16 Premiereliste Redaktionen får indimellem henvendelse om, at vi har glemt en premiere. Det er vi selvfølgelig kede af. Vi ønsker ikke at glemme nogen! MEN, det er desværre umuligt at have kendskab til alle premierer i alle medier. Har du derfor kendskab til en premiere, som du ønsker nævnt i bladet, så husk at give besked til Ludo Leroy på DDF - i rigtig god tid. Vi beklager, at en del teaterpremierer i perioden oktober- november 2004 ikke kom med i sidste nummer. For en god ordens skyld tager vi dem med denne gang. 16 REPLIKKER

17 Dem vi glemte Harun og Eventyrhavet (Århus Teater) Oversættelse: Peter Laugesen Piaf (Aalborg Teater) Oversættelse: Jesper Kjær Store planer (Angel Film) Manuskript: Kim Fupz Aakeson Premiere: 7/ Opbrud (Blenkov & Schønnemann) Manuskript: Mogens Rukov Premiere: 21/ Jomfru Ane Gade (Aalborg Teater) Manuskript: Martin Lyngbo To høje kvinder (Café Teatret) Manuskript: Annegrethe Kraul Sabina S. (Det Kongelige Teater) Oversættelse: Jesper Kjær En skærsommernats drøm (Folketeatret) Oversættelse: Niels Brunse Anklaget (Nordisk film) Manuskript: Kim Fupz Aakeson Premiere: 28/ Oskar og Josefine (Cosmo Film) Manuskript: Bo Hr. Hansen / Nikolaj Scherfig Premiere: 11/ Solkongen (Thura Film) Manuskript: Anders Thomas Jensen Premiere: 11/ Folk og røvere i Kardemomme By (Gellerupscenen) Oversættelse: Halfdan Rasmussen To liv og et øjeblik (Limfjordsteatret) Manuskript: Eva Littauer Den yderste grænse (Nedergadeteatret) Manuskript: Arne Forchhammer Nissebanden (Nørrebros Teater) Manuskript: Flemming Jensen En diplomatisk affære (Privatteatret) Oversættelse: Anne Mariager Kaptajn Bimse og Gogeletten (Teater Vestvolden) Manuskript: Bent Nørgaard eft. Bjarne Reuter Nordkraft (Nimbus Film) Manuskript: Bo Hr. Hansen Premiere: 04/ Den store dag (Nordisk Film) Manuskript: Ina Bruhn Premiere: 18/ RADIOTEATER Ada und Elo (Det blinde øje) (WDR 5 Køln) Manuskript: Kaj Nissen Premiere: 21/ Taj Mahal (Radio Drama, DR- P2) Manuskript: Finn Methling Premiere: 05/ Mysteriet om den gyldne skarabæ (Zangenbergs Teater) Manuskript: Eva Littauer En nisse på spil (Zangenbergs Teater) Manuskript: Lisbeth Glad TV Krøniken (Tv-Drama, DR-1) Manuskript: Stig Thorsbøe / Hanne Lundblad Genopstarter: januar 2005 Medlemmer December 2004 Marts 2005 FILM Familien Gregersen (Regner Grasten Filmproduktion) Manuskript: Ib og Jørgen Kastrup Premiere: 17/ TEATER En rigtig nisse Manuskript: Lisbet Gad Premiere: Folketeatret (Boxen) 1/ Tiny Dynamite Oversættelse: Simon Boberg og Maj Bovin Premiere: Caféteatret 8/ REPLIKKER 17

18 DRAMATIKERENS WORKSHOP Dette kursusforløb henvender sig til dramatikere, som igennem workshopformen ønsker redskaber til udvikling af deres egne tekster. Kurset foregår i samarbejde med Dramatikeruddannelsen, Det Kongelige Teater, Odense- Aalborg- og Aarhus Teater og Statens Teaterskole-Efteruddannelsen. DELTAGERE Begrænset antal: max 8 dramatikere INDHOLD Kurset er praksisorienteret, idet forløbet er baseret på deltagernes eget materiale. Deltagerne afleverer skitse til eller færdigt udkast til et manuskript 1. februar Udkast eller manuskript vil blive læst og udvalgt af et samlet dramaturgiat, der består af Janicke Branth (DU), Hanne Lund Jensen (Aalborg Teater), Ninette Mulvad (Odense Teater) Trine Holm Thomsen (Aarhus Teater) og Benedikte Hammershøy Nielsen (Det Kgl. Teater). Manuskripterne bliver gennemgået af det samlede dramaturgiat. Herefter får hver dramatiker en grundig gennemgang af udkast eller manus med henblik på videre udvikling af teksten. Vejledning foregår individuelt efter aftale i begyndelsen af marts. Lørdag den 5. marts 10:00 14:00 Gennemgang af workshoppens muligheder og faldgruber ved Janicke Branth i Dramatikerforbundets lokaler. Herefter vil der være en måned til gennemskrivning af manuskript eller udkast. I løbet af den måned vil der være mulighed for, at dramatikeren kontakter dramaturgen med henblik på afklaring. Efter 1. april vil der blive afholdt en workshop på de otte dramatikeres tekster på hver fire timer. Hver workshop ledes af en erfaren instruktør og skuespillerne vil være fra de fire teatres ensembler. Dramaturgiatet fordeler selv teksterne på de pågældende teatre. Der afholdes 2 workshops på hvert teater. Tilmeldingsfrist: 1. februar 05 Janicke Branth, Aarhus Teater, Skolegade 9, 8000 Århus C Deltagerbetaling: 350 kr. MANUSKRIPTKONKURRENCE For anden gang præsenterer Teater Katapult sin manuskriptkonkurrence Ordene ud af hovedet og ind på scenen, der sidste år resulterede i mange bidrag fra hele landet. Blandt de indsendte manuskripter var eksempelvis Christian Lollikes Dom Over Skrig Blandt de indsendte manuskripter udvælges de 5 bedste af Katapults læsepanel til et videreudviklingsforløb. Læsepanelets afgørelser vil blive annonceret skriftligt til hver enkelt dramatiker ca. 15. april Vægten bliver lagt på talent, på om manuskriptet har potentiale og ikke så meget på, om det nu er helt færdigskrevet. Det er altså ingen betingelse for at vinde konkurrencen, at det er fuldt færdigt, men manuskriptet skal være gennemskrevet. Dvs. at hele handlingsgangen i stykket skal kunne aflæses. De 5 udvalgte dramatikere vil umiddelbart efter annonceringen få tilknyttet en dramaturg, som skal hjælpe dem ind i en sidste gennemskrivningsfase, inden en intensiv reading-periode på manuskriptet påbegyndes. Her vil den enkelte dramatiker over en uge få stillet instruktør og skuespillere til rådighed, der skal være med til at belyse stykkets kvaliteter og svagheder samt udforske muligheder for dramatikerens videre arbejde. En af grundidéerne med reading-arbejdet er at invitere dramatikeren indenfor i teatret for at lære mere om teatrets muligheder og virkemidler og i højere grad blive en del af samarbejdsprocessen bag en forestilling. Det er derfor en forudsætning, at de 5 udvalgte dramatikere kan afsætte tid i april og maj til at bearbejde manuskripterne og deltage i readingerne! Arbejdet skal munde ud i 5 rehearsed readings, som skal fremvises for et publikum på festivalen DramaRama. Bag begrebet rehearsed reading ligger, at skuespillerne ikke blot sidder eller står og læser op af manuskriptet, men at der også er en vis grad af bevægelse og arrangement på enten hele eller dele af manuskriptet. Der vil efter fremvisningen være afsat tid til at høre og diskutere publikums reaktioner på stykket. Vinderen af konkurrencen, som udvælges på baggrund af både tekst og reading, offentliggøres på festivalens sidste dag d. 28. maj Rettighederne til de præmierede manuskripter tilfalder Teater Katapult 1 år fra offentliggørelsen. Der er deadline i marts Interesserede kan få konkurrencefolderen tilsendt ved at henvende sig til Teater Katapult. Katapult Rosensgade Århus C tlf.: REPLIKKER

19 REPLIKKER 19

20 Musikdramatik 20 REPLIKKER

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Tomas Lagermand Lundme RINDAL. - 8 billeder

Tomas Lagermand Lundme RINDAL. - 8 billeder Tomas Lagermand Lundme RINDAL - 8 billeder 2014 by Tomas Lagermand Lundme and DRAMA. 1. Denne bog er fuldt beskyttet af dansk lov om ophavsret, og teaterstykket i den må ikke opføres (eller overføres til

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE

VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE Som vedtaget på generalforsamlingen den 4. oktober 1909 og senere generalforsamlinger, senest den 22.april 2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1 FORMÅL

Læs mere

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Du, Mis, har du nogensinde følt dig ensom og håbet på, at der et eller andet sted i verden var en ven, som syntes, at du var god nok, som du var? spurgte

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Samarbejdsmøder. Dorte Nissen. dn@inpraxis.dk

Samarbejdsmøder. Dorte Nissen. dn@inpraxis.dk Samarbejdsmøder som konflikthåndtering light Dorte Nissen dn@inpraxis.dk 1 Sig et par ord om dig selv fortæl evt. lidt om hvor du arbejder henne, og hvad der særligt optager dig Når du er kommet til denne

Læs mere

Så er det om at komme op af starthullerne!

Så er det om at komme op af starthullerne! Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2010 Tegning: Flemming Aabech Så er det om at komme op af starthullerne! Onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.30 afholdes foreningens ordinære Generalforsamling et andet tidspunkt

Læs mere

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 SPILLEFILM PÅ FANØ INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 KÆRE LÆSER På de følgende sider kan du læse diverse information om den spillefilm vi planlægger at optage på Fanø i begyndelsen af 2018.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film!

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film! Skolefilm/filmskole Sådan laver klassen en film! Skolefi lm/filmskole Sådan laver klassen en film! Af Martin Schmidt Indeholder to nye noveller af Dennis Jürgensen lige til at filmatisere Frydenlund Skolefilm/filmskole

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden

Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden TEATER Dette skolemateriale består af korte artikler, skrevet af nogle af de medvirkende bag Teater Vestvoldens og Maskens forestilling Zappa. Artiklerne fortæller

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

BOOK ET FOREDRAG. Tre kvinder ét århundrede Mine bedsteforældres historie Mine forældres historie Og lidt af min egen. Pia Raug

BOOK ET FOREDRAG. Tre kvinder ét århundrede Mine bedsteforældres historie Mine forældres historie Og lidt af min egen. Pia Raug BOOK ET FOREDRAG 2013/2014 Tre kvinder ét århundrede Mine bedsteforældres historie Mine forældres historie Og lidt af min egen Jeg forstiller mig, at I er: Optaget af det levende ord og det samspil mellem

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse!

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse! Kære forældre Dette er tænkt som en introduktion til forestillingen, som I kan læse højt for jeres børn. Den fortæller lidt om, hvordan forestillingen er lavet og om selve historien om Ivan Olsen. Introduktionen

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN 1 KLASSETRIN: 3. -7. klasse VELEGNET TIL FAGENE: Dansk, Idræt, Musik og Drama. MEDVIRKENDE // PERFORMERE: Lars Gregersen Camila Sarrazin Filippa

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere