Beretning Af Lise Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2014. Af Lise Pedersen"

Transkript

1

2 Af Lise Pedersen Beretning 2014 Det er ikke til at forstå, at det nu er mere end 3 år siden Idrætshistorisk Samling lyttede til Harald Jensens Vej. Der er stadig fuld gang i de traditionelle aktiviteter, og tempoet er bestemt ikke blevet langsommere, hverken på den almindelige åbningsdag, onsdag kl , eller i forbindelse med specielt aftalte arrangementer for mindre grupper. For ganske nylig afholdtes f.eks. en meget fornøjelig eftermiddag med en lok gamle studiekammerater fra Ranum Seminarium, hvoraf mange havde rod i idrætten, der rigtig hyggede sig sammen på Harald Jensens Vej. Det er altid muligt for interesserede, mindre grupper, klubber o.l. at kontakte Samlingen og aftale et arrangement dag eller aften. Medarbejdere De faste medarbejdere lægger et stort arbejde i opgaverne med at modtage og registrere de mange effekter af forskellig art, der doneres til Samlingen fra især Aalborgs idrætsverden samt fra enkeltpersoner. Der har igennem lere år været syv-otte faste medarbejdere, men her i efteråret har vi sagt farvel til et par stykker, der syntes, at tiden var moden til dét og de skal selvfølgelig begge to have en stor og varm tak for den tid, de har været med til at få opgaverne i Idrætshistorisk Samling løst på bedste vis. Der arbejdes ad forskellige kanaler på at inde et par nye medarbejdere, gerne med»hang til«edb og lyst til registreringsarbejde. I nogle måneder har Allan Pedersen taget en ordentlig tørn med forskellige registreringsopgaver, som har været til stor hjælp. Tak for dét! Samlingens medarbejdere arbejder fortsat kollektivt i det daglige i samarbejde med SIFA s to repræsentanter i styrelsen, og koordineringen foregår på jævnlige»medarbejdermøder«. Året der gik Flere af de frivillige medarbejdere lægger også arbejdstimer på ugens øvrige dage, Harald Jensens Vej Aalborg. Tlf sportshistorie.dk Styrelse Inga Højmark, tidligere kasserer og æresmedlem i SIFA Lise Pedersen, tidligere kasserer og æresmedlem i SIFA Medarbejdere Eigil Christensen Leif Bruno Sørensen John Sørensen John Laden Jensen Arne Nørgaard Tom Kristensen 2

3 p Klarups juniorhold 1954 Øverst fra venstre: Jørgen Fogh Larsen, Jens Bech, Tage Sørensen, Børge Hurup og Bent Johansen. I midten: Leo Jørgensen, Kurt Hansen og Leif Madsen. Forrest: Jørgen Melgaard, Jens Martin Jensen og Erik Fogh Larsen. 3 A357, Romdrup-Klarup Gymnastikforening. Fra»RKG-erindringer fortalt af Niels Hurup«. Sifa Idrætshistorisk Samling. p Romdrup-Klarup Gymnastikforenings 25 års jubilæumsfest i 1952 Tre tidligere formænd. Yderst til venstre Herluf Visborg, dernæst Vilhelm Rasmussen og klubbens første formand Juel Jensen. Til højre ses Jens Bech, spilleudvalgsformand. A357, Romdrup-Klarup Gymnastikforening. Fra»RKG-erindringer fortalt af Niels Hurup«. Sifa Idrætshistorisk Samling. u»coureurs sans Frontiere«En organisation i Frankrig, som kalder sig»coureurs sans Frontiere«havde i sommeren 1994 planlagt en tur fra Paris til Moskva. Som jeg husker det, fortæller Dorrit Jensen, skulle de samle penge ind undervejs til velgørende formål. Jeg kom i forbindelse med gruppen gennem en kollega. Hun spurgte mig en tid før løberne skulle af sted, om ikke vi i AMOK havde lyst til at møde de franske løbere. Et af vores medlemmer var pedel på den daværende Kjellerupsgade skole, og vi organiserede hurtigt luftmadrasser og gæstesenge, så løberne kunne blive indkvarteret i skolens gymnastiksal. Som tak forærede de franske løbere os en laske vin specielt fremstillet til turen. A77, Dorrit Jensen. Sifa Idrætshistorisk Samling.

4 hvor der er mere»arbejdsro«, og det betyder med et stigende antal besøgende i åbningstiden selvfølgelig bedre tid til registreringsarbejdet. Den nye hjemmeside er helt færdig nu, og vi er meget stolte af den. Prøv selv at kigge ind på Hjemmesiden er blevet til i et int og konstruktivt samarbejde med et nystartet irma, DeMoIT, som vi også har indgået en supportaftale med. Dette samarbejde er især bundet op på en enkelt medarbejder, Eigil Christensen, der også forestår den løbende vedligeholdelse af siden. Færdigudviklingen af Arkibas.dk det internetbaserede fælles arkivsystem for alle danske lokalarkiver, som vil gøre det muligt at søge i alle forskellige samlinger i hele Danmark er nu ganske tæt på at være færdigt og klar til at tage i brug. I begyndelsen af 2014 er Samlingen blevet udstyret med helt nye PC ere på de leste pladser + andet udstyr. Store donationer i årets løb Aalborg Firmaidræt har i forbindelse med sin lytning fra Godthåbsgades skole besluttet at donere hele sin store samling af pokaler og andre effekter til Idrætshistorisk Samling. Også Fodboldklubben B52/AFC har aleveret en lot og omfattende pokalsamling og denne arbejdes der nu på at få registreret. Herudover kan bl.a. nævnes, at Dorrit Jensen fra AMOK, Aalborg Motions Klub, løbende har aleveret en lang række effekter, altid med virkelig ine forklaringer på oprindelsen. En af de mere specielle ting er en vinlaske med etiket fra et løb fra Paris til Moskva via Sverige og Finland! RKG Romdrup-Klarup Gymnastikforening er blevet lot repræsenteret med»rkg-erindringer fortalt af Niels Hurup«. En beskrivelse af årene med billeder, beretninger, udklip og anekdoter som er meget int sat op og er spændende læsning. Faste aktiviteter Arbejdet med årsskriftet»veteranen«har som sædvanligt taget en hel del tid, specielt for én medarbejder, Leif Bruno Sørensen og igen i 2014 er der udkommet et int og læseværdigt hæfte, som vi i år har opfordret til, at man enten selv afhenter på Harald Jensens Vej eller på SIFA i Nordkraft, eller kan få udleveret ved den årlige Julekomsammen for idrætsveteraner eller kan ringe/maile og bede om at få tilsendt. Det er også muligt at læse hele hæftet på Idrætshistorisk Samlings hjemmeside. Den efterhånden traditionelle sommerfest for medarbejdere med ledsagere afholdes som tak for indsatsen i det daglige. Arrangementet har som regel foruden nogle hyggelige timer med god mad og godt samvær, ofte sammen med repræsentanter fra SIFA s bestyrelse også et»museumsmæssigt«indhold. I år var udlugten henlagt til Hammerværket i Godthåb. Et meget spændende og interessant besøg, som deltagerne var rigtig glade for. I det hele taget har det været et meget godt år for Samlingen der er modtaget mange nye effekter og sket noget spændende stort set hver onsdag! Afslutning Til slut skal lyde en varm TAK til alle medarbejderne på Idrætshistorisk Samling for den store entusiasme, de lægger i deres frivillige indsats for at bevare en del af Aalborgs idrætshistorie, til Aalborg Stadsarkiv for et rigtig int samarbejde, samt til Aalborg Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og medarbejderne her for et meget int samarbejde. 4

5 q Store donationer i årets løb Aalborg Firmaidræt har i forbindelse med sin lytning fra Godthåbsgades skole til Nørresundby Idrætscenter besluttet at donere hele sin store samling af pokaler og andre effekter til Idrætshistorisk Samling sammen med Aalborg Firma Sports gamle fane, og der er etableret en in særudstilling for denne forening i lokalerne på Harald Jensens Vej. A40, Aalborg Firmaidræt. Sifa Idrætshistorisk Samling. 5

6 Begyndte i leg og blev senere den største klub i hele Jylland Rughaven 6

7 Af Niels Torp Den spæde start af bordtennisklubben begyndte i et beskedent hobbylokale i Boligforeningen Lejerbo i Rughaven i Aalborg i 1963/1964. Siden udviklede det sig til en rigtig»solstrålehistorie«, og den aktive sportsklub i boligkvarteret blev på et tidspunkt den største i Jylland med et par hundrede aktive medlemmer. De dygtige spillere i de grønne trøjer med den hvide kant, røde bukser og hvide ankelsokker vandt titler i hobevis gennem årene og det var både lokalt, regionalt samt også på landsplan ved DM og i DAI s Åbne Mesterskaber. Nu har klubben på initiativ af den tidligere formand gennem 24 år, Jan Storch, netop fejret 50 års jubilæet i Bordtennisklub (RBK). Det hele startede så småt i 1963 med bordtennis under primitive forhold i et hobbylokale i boligforeningen. Det var oprindelig tænkt, som lidt tidsfordriv på venskabeligt vis for en snæver kreds af venner, der kunne slå tiden ihjel på de lange, mørke vinteraftener. Det sportslige initiativ vakte dog nysgerrighed hos kvarterets ungdom og tilgangen steg drastisk. Også naboerne og genboerne blev interesseret og Rughaven Bordtennisklub så sin eksistens året efter. De to borde i hobbylokale i kælderen var ikke nok, da der skete en eksplosiv udvikling, og i løbet af nogle måneder var der 80 aktive medlemmer i klubben. Jeg erindrer, at den enorme tilgang kom helt bag på os, siger Jan Storch, formand gennem 24 år i RBK. På grund af pladsmangel overvejede vi på et tidspunkt Bordtennisklub Hjallerup Idrætscenter. Det skete med reception, et veteranbordtennisstævne, og derefter en festlig spisning med overrækkelse af sponsorpræmier, muntre taler og masser af hygge til langt ud på natten. Initiativtager Det var viceværten i Boligforeningen Lejerbo, Jens Duhn-Nielsen, der var initiativtageren til oprettelse af Rughaven t Formand i 24 år Jan Storch har været formand i Rughaven Bordtennisklub i 24 år. Han var drivkraften bag en af de smukkeste sportshistorier i Nordjylland. A495, Rughaven Bordtennisklub. Sifa Idrætshistorisk Samling. at lukke for tilgangen, men heldigvis ik vi lavet en aftale med kommunen om at»låne«den lille gymnastiksal på Østermarken Skole i Langelandsgade et par gange om ugen. Det gav klubbens et ekstra»pift«og den øgede plads og de ire bordtennisborde medførte, at vi også ik en større dameafdeling. Det var også medvirkende til, at vi ik skabt et velfungerende og hyggeligt klubliv til gavn for alle i RBK. Småt med penge Økonomisk var der konstant lavvande i klubkassen, men forældrene til børnene i den voksende ungdomsafdeling var linke og ydede deres bidrag ved at arrangere lotteri, fester, tegne passivt medlemskab samt også ved at fungere som ledere. De var også behjælpelig med at stille biler til 7

8 rådighed, når spillerne skulle til stævne over hele Danmark. Senere begyndt vi at holde større stævner både nationale og internationale i Idrætshallen på Østre Allé i Aalborg, tilføjer Jan Storch. Disse stævner krævede ofte op mod mindst hundrede timers forberedelse for en håndfuld ledere, men efterhånden ik vi en vis ekspertise med logistik og den omfattende planlægning. De øvrige klubber over hele landet vidste, at alt var perfekt, når det var RBK, som var arrangør, smiler eks-formanden, og det betød en massiv tilmelding. Disse stævner betød ekstra skillinger i klubkassen, og den dygtige kasserer, Ove Gerhardt, var medvirkende til, at vi ik oparbejdet en sund og fornuftig økonomi. Derfor kunne vi begynde at investere i de bedste bordtennisborde, og i det hele taget blev forholdene mere»professionelle«og langt bedre for de unge og lidt ældre spillere, som tilbragte meget tid i klubben. RBK på banen I forvejen var der to»store«bordtennisklubber i Aalborg, nemlig ABK og Tateni, men der var ikke meget fokus fra mediernes side på den hurtige sportsgren med den lille hvide celluloid-bold. Jeg kan huske, da jeg boede i Aalborg indtil slutningen af tresserne, hvordan RBK kom på banen, og blev et frisk pust til idrætsgrenen. Pludselig vrimlede det med unge bordtennistalenter i byen, erindrer Peter Fredberg, journalist på BT i mere end 40 år og tidligere Aalborg-mester for ABK i Nu var der kommet»en ny og fræk dreng i klassen«, og der var et væld af gode bordtennisspillere, som hovedsagelig Frans Nørby, Ole Storch (fodbold-divisionsspiller i AaB og U- landskampe), Lars og Peter Christensen, alle fra RBK, der hurtigt tog kampen op mod de etablerede Aalborg-spillere, som Carsten Nielsen, og Poul Brassøe, begge ABK, Søren Højbjerre og William Schwarch, begge Tateni. Frans Nørby fra RBK opnåede det bedste resultat for klubben, da han senere blev dansk mester i herredouble sammen med Claus Pedersen, MBK, Aarhus. Det betød generelt, at der kom en voksende bordtennis-kultur i byen, tilføjer Peter Fredberg. Medierne skrev mere om spillerne og de respektive stævner, hvor der nu var hårde kamp ved både Nordjyske- og De Åbne Aalborgmesterskaber. De bedste spillere fra de tre lokale klubber havde nogle drabelige opgør, og det betød også, at kvaliteten blev hævet betydeligt, husker Peter Fredberg, der efter sigende var en meget defensiv spiller. Rughaven Bordtennisklub voksede hurtigt og blev Aalborgs største med over 100 medlemmer. Klubben fortsatte den imponerende udvikling og ik udvidet træningstid i den store gymnastiksal på Østermarkens Skole, og blev i løbet af nogle år den største i Jylland med mere end et par hundrede licensspillere. Vi satsede meget på ungdommen, og det gav pote på længere sigt, pointerer Jan Storch. Vi tog drenge/piger ind allerede i otte-ni års alderen, hvoraf nogle knap kunne se over bordkanten. Men de udviklede sig hurtigt, og en af de største triumfer blev et jysk mesterskab i 1965 i Aarhus, da trioen, Ole Storch, Peter Christensen og Frans Nørby, blev jysk mester i juniorrækken, da de besejrede Randers Freja med 6-0 og senere Haderslev med 5-2. I inalen slog de tre unge mennesker fra Aalborg modstanderne fra Ribe med 6-0. Også drengeholdet kom langt og tabte inalen til Rytterparken ved samme stævne. I 1974 vandt Rughavens drengehold, bestående af Jan Gerhardt, Søren Roesdahl, Hans Christensen og Peter Bruhn, Dansk 8

9 p Trange kår Der var trange kår i træningslokalet i Rughaven Bordtennisklub, der blev etableret i Dette billede blev taget 12 måneder senere, hvor klubben blomstrede med et væld af dygtige ungdomsspillere, hvoraf nogle knap nok kunne se over bordkanten. A495, Rughaven Bordtennisklub. Sifa Idrætshistorisk Samling. Bordtennis Unions oficielle mesterskab foran de "store" veletablerede klubber, som Virum-Sorgenfri, MK 31, OB og Brønshøj. Aggressiv stil En af hovedårsagerne til, at de mange spillere fra Rughaven Bordtennisklub nåede langt rent sportsligt var, at de tillagde sig en meget offensiv spillestil. Det skyldtes ene og alene, at der ikke var meget plads omkring bordene i træningslokalet. Næsten alle spillere fra RBK var meget offensive og det kom ofte bag på modstanderne, tilføjer Jan Storch. Hverken i den lille træningssal først i Lejerbo og siden Østermarkens Skoles lille gymnastiksal var der plads til at gå væk fra bordet og»samle«boldene op. Derfor tillagde de sig en aggressiv spillestil, konstant i angreb og hele tiden fremme ved bordet. Rughaven Bordtennisklub havde i slutningen af irserne og de følgende år svært ved at holde på de dygtige spillere, der som led i videreuddannelse rejste til 9

10 10

11 t Jysk mesterskab Ole Storch (til venstre), Peter Christensen og Frans Nørby, vandt det jyske mesterskab i bordtennis. Det var et af de største sportslige resultater for RBK. A495, Rughaven Bordtennisklub. Sifa Idrætshistorisk Samling. t 50 års jubilæum Der var stort fremmøde til 50 års jubilæet, som blev fejret i Hjallerup Idrætscenter i slutningen af september Mange af de fremmødte havde ikke set hinanden i en årrække, så der blev genopfrisket mange historier. A495, Rughaven Bordtennisklub. Sifa Idrætshistorisk Samling. København og Aarhus, da der på dette tidspunkt endnu ikke var kommet et velfungerende universitet i Nordjylland. Tre år i træk i begyndelsen af halvfemserne vandt RBK 2. division Vest og skulle møde vinderen af 2. division Øst om en plads i landets bedste række. Hver gang blev det til nederlag og det stoppede til dels den videre udvikling i klubben. Penge i spil Mange af de klubber vi mødte i oprykningskampene var støttet af velhavende sponsorer, og var på vej til toppen af dansk bordtennis, siger Jan Storch. Vi havde ikke de økonomiske midler, og var heller ikke interesseret i, at spillerne ik penge, som efterhånden var udbredt i langt de leste andre topklubber i hele landet. Vi mente i RBK, at det var et skråplan at komme ind på, og det var medvirkende til, at vi ikke nåede det sidste skridt op i landets bedste række. I midten af halvfemserne skete der en fusion mellem Skalborg Bordtennisklub og Rughaven Bordtennisklub, og foreningen ik lokaler i Skalborggårdhallen. Siden har klubben haft begrænset sportslig succes, men der er stadigvæk en velfungerende ungdomsafdeling. Knap 30 af de ældre medlemmer af RBK fra hele landet dukkede op i Hjallerup Idrætscenter den 27. september for at fejre foreningens runde jubilæum. De fremmødte kom fra nær og fjern, og viste noget af det tilhørsforhold til bordtennisklubben, der har eksisteret via et stærkt bånd gennem et halvt hundrede år. Klubbens suveræne største navn, Frans Nørby viste vejen, da han nødtvunget forlod festen sidst på aftenen i Hjallerup. Han måtte tage af sted med tog fra Aalborg og til København, hvorefter han næste dag løj til Kroatien for at spille med i veteran-tennisturnering. Bedste spiller Jeg var tæt på slet ikke at komme med i turnering i Kroatien, da jeg først ankom i løbet af søndag aften, fortæller Frans Nørby, Hjørring. Heldigvis ik jeg en seedning, så jeg spillede den første kamp om mandag. I samme forbindelse vil jeg gerne sige, at jeg under ingen omstændighed ville miste jubilæet i Rughaven Bordtennisklub, som betød rigtig meget for mig i de unge år. Jeg har haft så mange gode timer i klubben, og ik et væld af gode kammerater i årene fra , hvor alt gik op i bordtennis. Jeg lyttede derefter til Aarhus for læse videre og spillede for MBK. Sidenhen lyttede jeg til Hjørring, og blev lektor ved det lokale gymnasium. Men jeg har aldrig mistet kontaktet til de forskellige spillere i RBK, og det var glædeligt at gense en stor del af dem ved arrangementet i Hjallerup, siger Frans Nørby i telefonen, netop hjemkommet fra Tyrkiet, hvor han nåede inalen i VM i veteran-tennis i doublerækken sammen med Kasper Ruud, Lyngby. Han tabte i single i ottendedelsinalen, men er stadigvæk en dygtig idrætsudøver på topniveau. 11

12 Miniportræt Tage Sørensen Tage Sørensen er født i 1926 i Nørresundby. Som mange andre drenge på den tid blev han meldt ind i en fodboldklub. Valget faldt på»velo«. En klub, der i 1946 valgte at blive sammenlagt med en anden lokal klub»thor«. Den nye klub ik navnet Nørresundby Boldklub. Senere skiftede Tage fodboldstøvlerne ud med løbesko. Klubben, han valgte at melde sig ind i, var Arbejdernes Idræt Klub. AIK Vejgaard erne Tage Sørensen blev i AIK Vejgaard en del af et talentfuldt kuld af dygtige mellem- og langdistanceløbere. I læng kan nævnes Poul Jensen, Johannes Lauritsen, brødrene Keld og Bent Jensen, Benth Reno Larsen, Johan Laigaard og Jørgen Petersen. AIK Vejgaard var på den tid den førende crossløbsklub i Jylland og når der blev afholdt danske mesterskaber, kunne deltagerne fra Vejgaard løbe lige op med de bedste fra København. Tage fortæller, at han ikke har tal på, hvor mange jyske mesterskaber for 3- og 4-mandshold, han har vundet; men i 1955 kan han huske, at han var med til at vinde 12

13 Af Tom Kristensen t 1959 Otte terrænløbere, der repræsenterede AIK Vejgaard på lotteste vis ved mange stævner. Bagest fra venstre: Ole Krogh Hansen, Keld Jensen, Johannes Lauritsen og Ole Fischer. Forrest også fra venstre: Tage Sørensen, Bent Jensen, Kurt Knudsen og Jørgen Petersen. A58, lb.nr. 70, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. p Svanelundsløbet i Hjørring Billedet er fra starten af a-klasse-løbet i Forrest Benth Reno Larsen, AIK Vejgaard (42) og klubkammeraten Johannes Lauritsen. Bagest fra venstre Finn Nielsen, Hjørring, Johan Laigaard, AIK Vejgaard, Robert Grønborg, Skagen, Tage Sørensen, AIK Vejgaard og Mogens Jespersen, Skagen. A58, lb.nr. 72, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. det danske mesterskab i 6 km terrænløb for 3-mandshold. De to andre AIK-løbere var Poul Jensen og Johannes Lauritsen. I de år var der altid bud efter de dygtige løbere fra Vejgaard og Tage fortæller stolt og glad om de store oplevelser, sporten gav ham. Det var en tid med mange løb i Danmark, men også i nabolandene Norge og Sverige. Besøgene gav ham mange sportskammerater. En enkelt gang deltog han også på et udvalgt hold i Neumünster i Tyskland. Formand Tage valgte at stoppe som aktiv i 1956, men fortsatte som formand for løberne. Han blev efter en formandsperiode på ca. 8 år aløst af Benth Reno Larsen. 13

14 Aalborg Stadion 1954 u Tage Sørensen har lagt sig i læ bag klubkammeraten Poul Jensen (25). Den førende løber er Ib Plank, KIF. Bag Ib og som nummer to fra venstre ses Helge Knudsen fra Bornholm. B1710. A58, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. Vejgaard Stadion u Træningsaften i Fra venstre Tage Sørensen, Svend Gregersen, Keld Jensen, Hans Schreiner, Johan Laigaard og Poul Jensen. A58, lb.nr. 72, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. Skørping, januar 1955 u Forrest fra venstre Ole Krogh Hansen, Ove Larsen, Hans Jørgensen, Ole Askehave og Ole Hansen. I anden række ses også knælende Niels Henrik Larsen, Benth Reno Larsen og Keld Jensen. I tredie række ses stående Tage Sørensen, Bent Jensen (briller), Benny Gregersen og (søster til Svend Gregersen). I bageste række ses Jens Christiansen, leder, Poul Risgaard, Per Risgaard, Johannes Lauritsen, John Hein (næsten skjult), John Pedersen, Poul Thomsen, Bent Jensen og Svend Gregersen. A58, lb.nr. 72, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. Danske mestre q I 1955 vandt disse tre løbere det danske mesterskab i 6 km terrænløb for 3-mandshold til AIK Vejgaard. Fra venstre Tage Sørensen, Poul Jensen og Johannes Lauritsen. B1738. A58, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. p Træningsprogram Blandt de navne, der i året 1957 kom helt frem i forgrunden inden for atletikken, var den russiske løber Vladimir Kuts. Han havde året før sat verdensrekord på 5000 meter med tiden Han besejrede her bl.a. berømtheden Emile Zatopek. Kuts træningsprogram, der ses på denne side, dannede skole for mange danske løbere. Også i AIK Vejgaard blev programmet taget i anvendelse, fortæller Tage Sørensen. A58, lb.nr. 72, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. 14

15 15

16 Det er mere end 50 år siden han hængte støvlerne væk. En af AaB s mest rutinerede spillere, Ole Søndergaard, sagde med 199 kampe, 11 mål og 2 oprykninger for AaB stop i en alder af kun 27 år. Farvehandleren, der har været AaB er hele livet, var nødt til at hellige sig sit erhverv og det er ikke gået helt skidt. Da fodboldspillet kun var hobby Farvehandler Ole Af John Laden Jensen Jeg startede i AaB allerede i 10 års alderen, fortæller Ole Søndergaard, der fylder 78 år den 12. december. Den skarpsindige læser kan så regne ud, at Ole trådte sine første fodboldstøvler på Ny Kærvej kort efter 2. verdenskrigs afslutning. q AaB-hold 1957 Den 8. juni i 1957 spillede AaB 1-1 i Helsingør. Holdet bestod af følgende spillere: Forrest fra venstre Leif Stiller, Carl Fabricius og Svend Gjedde. I anden række Kaj Højbjerre, Bjarne Sørensen og Ole Søndergaard. Bagest Niels Jørgen Nielsen, Bjarne Lund Petersen, Kaj Høj Nielsen, Jørgen Højfeldt, Carl Erik Sørensen og Willi Sevcek. A662, lb.nr. 2/2011. Sifa Idrætshistorisk Samling. 16

17 Søndergaard Jeg startede egentlig som halfback, midtbanespiller, og det gik int. Men som junior ik jeg konstateret en mislyd ved hjertet, så jeg ik at vide af min læge, at jeg ikke måtte spille i marken mere. Så indtil junioralderen stod Ole Søndergaard i mål for diverse AaB-hold. To faktorer sendte ham igen ud i marken. Den ene var, at han skulle slås med en glimrende målmand, Leo Rasmussen, om spilletid på bedste niveau. Den anden var, at han var vokset fra problemerne med hjertet. 17 p Fighter Ole Søndergaard i en karakteristisk stilling. Liggende og kæmpende om hver bold. Her i en kamp mod Frem fra København. A662, lb.nr. 2/2011. Sifa Idrætshistorisk Samling. Jeg kom heldigvis hurtigt med igen, og spillede lidt venstre innerwing, som det dengang kaldtes. Det varede dog ikke længe før jeg igen kom lidt tilbage på banen. Jeg debuterede allerede som 18-

18 årig på AaB s bedste hold, der i 1954 lige var rykket ned i 3. division. Da Knud Lundberg blandede sig AaB måtte dengang bygge et nyt hold op. Det var de to meget unge spillere, Ole Søndergaard og Vagn Lambek fremtidshåbene knyttede sig til. Vi måtte straks tage det store ansvar. Det var synd at sige, at det gik fremragende i de første år, men efterhånden vendte skuden, og i 1957 blev vi nummer fem i 3. division. På grund af turneringsudvidelse gav netop den placering ret til to kvaliikationskampe mod nr. 10 og sidst i 2. division, HIK, om den sidste plads i den næstbedste række. De kampe blev spillet sent efter datidens forhold. Det blev til samlet sejr på det gamle stadion, men Ole Søndergaard var kun med i sidste afgørende kamp. Dengang boede jeg i København. Derfor var der ingen, der vidste, at jeg var syg op til den første kamp mod HIK. En kamp jeg ikke ville gå glip af. Men ekslandsholdsspiller, journalist og læge Knud Lundberg, kom hen til mig inden kampen. Han tog mig om håndleddet, og sagde til mig, at jeg vist ikke var helt rask. Jeg havde over 39 grader i feber og måtte 18

19 overvære kampen fra tilskuerpladserne, husker Ole Søndergaard tilbage. meget turbulente sæson 1963, der endte med nedrykning. Jeg debuterede i den bedste række mod Esbjerg på udebane. De havde otte landsholdsspillere med. Efter en lot kamp tabte vi alligevel med 3-1 på to p tilskuere på Aalborg Stadion I en kamp, hvor AaB førte 3-0, men tabte 5-4, blev Ole Søndergaard fremhævet i Aalborg Stiftstidende som en af holdets bedste spillere med mange gode oplæg. A662, lb.nr. 2/2011. Sifa Idrætshistorisk Samling. t Ole Søndergaard Billedet er fra en kamp, hvor modstanderne var den fynske klub B1913, der vandt en kæmpesejr på 6-0. Eneste AaB-spiller, der ik ros i Aalborg Stiftstidende, var målmanden Kaj Vestergaard. A662, lb.nr. 2/2011. Sifa Idrætshistorisk Samling. Farvehandler Han blev meget tidligt selvstændig farvehandler, idet han overtog sin fars lille forretning i Lindholm. Derfor stoppede han med fodboldspillet efter oprykningen til den bedste række i Jeg ik desværre ikke oprykningen med, da jeg for første og eneste gang var sat af holdet i oprykningskampen mod B93. Jeg havde været lidt åbenmundet efter 3-2 sejren ugen forinden i Horsens, og selv om jeg havde spillet en god kamp, var jeg ikke med i København. Derfor gik jeg glip af oprykningsfestlighederne, da Aalborg fejrede AaB s tilbagevenden til den bedste række. Alligevel vendte Ole Søndergaard tilbage til AaB, og ik det meste af den ærgerlige mål i slutminutterne. Men der var mange spændende kampe den sæson, der alligevel endte med, at elevatoren stod på nedrykning. Inden sæsonens sidste kamp var situationen den, at AaB blot skulle have uafgjort i et nedrykningsdrama mod AB. Holdet kunne tåle et nederlag, hvis Brønshøj ikke ik point i sin kamp. Træner Kaarlo Niilonen havde fostret den ide, at Ole Søndergaard skulle forlade pladsen i forsvaret og spille centerforward i kampen, der blev overværet af tilskuere. Vi gik til pausen med en føring på 1-0, og jeg levede op til Niilonens planer ved at score. Vi havde muligheden for at gøre det til 2-0, uden at det lykkedes. I 2. halvleg faldt forsvaret sammen. AB scorede en række mærkelige mål, og vi tabte 5-3. Brønshøj vandt sin kamp, så nedrykningen var klar. Det blev Ole Søndergaards kamp nummer 199, og afskedskamp. I årene derefter koncentrerede han sig om farvehandlen. Han deltager stadig så vidt det er muligt i AaB s novemberarrangement for gamle spillere. Ved netop den lejlighed bliver der sat mange hårde tacklinger ind på gamle holdkammerater, der ikke ser hinanden hver dag. 19

20 Et fotografi - fortælling om Aalborg Atletklubb Aalborg Atletklub Jyden i Bagest fra venstre Arthur Dam, Valdemar Jense Pedersen, Christian Christensen, August Hansen og Niels Christensen. Midters Valdemar Johansen, Carl Jylling, Christian Jensen, Jens Harlis og Hans Nielse Wilhelm Pallesen, Georg»Gokke«Gundersen, Oluf Gundersen og Poul Somme B3309. A72, Aalborg Atletklub Jyden. Sifa Idrætshistorisk Samling. 20

21 Af Eigil Christensen en Jyden i 1918 n, Otto Worm, Henrik Jensen, Søren te række Felix Nielsen, Frits Hansen, n. Forreste række Adolf Jensen, r. Idrætshistorisk Samling har i dag ca enkelt registrerede fotoer. Derudover har vi mange fotoalbums og andre medier med fotoer. Desværre er der mange af disse, der ikke har informationer overhovedet. Lige måske med undtagelse af klubbens navn. Det først viste foto hører til i den ende, hvor vi har alle informationerne. Fotoet fortæller en historie i sig selv. Der er vedlagt en mindre sportslig karriereliste til de forskellige atleter. Dets kvalitet og den vedlagte liste giver tilsammen et godt billede af Aalborg Atletklub Jydens position i Aalborgs idrætsliv i At der blev taget et sådan foto i 1918 var ikke noget nyt. Om Jyden ik taget et foto regelmæssigt, kan ikke bekræftes af de kilder, jeg har. Jeg ved dog fra deres 25 års jubilæumsskrift, at der blev taget et foto i 1907 med titlen»gamle Atleter«. På dette foto er der ni atleter. I 1912 blev der også taget et gruppefoto med titlen»atleter«. Nu er der 16 atleter på billedet. På det her på siden viste foto fra 1918 er der 20 atleter inklusiv formanden, som også var atlet. De to første foto ved vi ikke så meget om. På det fra 1918 kender vi alle navnene og gennem den vedlagte beskrivelse af de enkeltes sportspræstationer kan vi se, at der er nogle, der har været med længe. Andres karriere er lige startet. Hans Nielsen Til de sidste hører den knælende unge mand Hans Nielsen helt til højre på billedet. Indmeldt i Jyden netop i 1918 og formodentlig på det tidspunkt kun del- 21

22 taget i et begynderstævne, hvor han vandt. Han ik en fantastisk boksekarriere, der kulminerede med OL-guldmedalje 1924 i Paris. Henrik Jensen I bageste række nummer ire fra venstre ses Henrik Jensen med det ine overskæg. Udover at være formand for Jyden fra var han også i mange år en habil bryder. Sværvægt som det nok kan ses. I Jydens 25 års jubilæumsskrift betegnes Henrik Jensen som veteranen, da han blev valgt som formand for klubben i Klubben var seks år gammel på det tidspunkt, så det var efter nutiden hurtigt at blive betegnet som veteran. Henrik Jensen var en god organisator og var med til at starte SIFA i Han blev valgt til SIFA s første revisor. Han var også med til at starte andre idrætsklubber f.eks. svømmeklubben. Søren Pedersen Til højre for Henrik står en anden sværvægter nemlig slagteren fra Vejgaard Søren Pedersen. Han kom til Jyden i 1918 fra Kolding. Han var oprindelig bryder, men fandt hurtigt sit rette element i boksningen. Han var i 1918 en kommende stjerne i Jyden med to OLsølvmedaljer senere i karrieren. Han blev efter OL 1924 professionel og lyttede til udlandet. I forbindelse med hans overgang til professionalisme udtaler bestyrelsen i oktober 1924:»Tak Søren for din værdifulde indsats for Jyden. Vi vil stedse følge din færd med interesse og sympati, og det er vort håb, at du må opnå det, som har været årsagen til det foretagne, vigtige skridt«. Det var et stort savn for Jyden, at miste en sværvægter i den klasse. Der indes ingen eller kun få oplysninger om Sørens videre karriere. Han dør sandsynligvis i Antwerpen i Der er dog et referat i Jydens klubblad november 1924 om hans første kamp som professionel. Det blev til en klar sejr over en englænder, der på forhånd var storfavorit. Christian Jensen Til højre for Carl Jylling, der er i civilt tøj, ses en af de andre store Jyden-atleter nemlig Christian Jensen. Indmeldt i klubben Georg»Gokke«Gundersen skriver som redaktør af 25 års jubilæumsskriftet om Christian Jensen:»1916 var ikke rig på sportslige begivenheder. Christian vandt af gammel vane sit Danmarksmesterskab i vægtløftning«. Lidt nochalant skrevet, men sandt. Han vandt DM og JM i vægtløftning ti gange. Flere gange deltog han også i brydekonkurrencer med pæne resultater. Han vandt mere end 50 præmier i sin karriere. I mange år sad han i Jydens bestyrelse som repræsentant for vægtløfterne. Georg»Gokke«Gundersen En anden, der sad i Jydens bestyrelse, var Georg Gundersen. I daglig tale bare»gokke«. Han ses på fotoet i første række i midten. I ikke mindre end 43 år arbejdede»gokke«i bestyrelsen. Men ud over det var der også tid til en strålende karriere. To DM- og JM-titler i vægtløftning. 5 DM- og 1 NM- samt 7 JM-titler i brydning. Herudover deltog han ved OL i 1924, hvor en skade satte ham ud af spillet. Han var ellers spået som en af favoritterne i sin klasse. Inden han blev skadet, lykkedes det ham at besejre den kommende Tarzan alias Johnny Weismüller. Dog var det uden for ringen og efter provokation af Tarzan. Efter OL opgav han den aktive karriere på grund af skaden og blev kampdommer. Altså i boksning. Udover disse gøremål var han også i mange år aktiv i Aalborgs Idrætsuger. Et arrangement som SIFA 22

23 i mange år afholdt, og som var en god indtægtskilde til SIFA og dermed til de af Aalborgs idrætsklubber, der var medlemmer af SIFA. Poul Sommer I den forreste række helt til højre lige før Hans Nielsen ses Poul Sommer. Indmeldt i klubben i I 1908 vandt han JM i brydning i fjervægt. I 1911 og 1920 blev han JM-mester stadig i fjervægt, men nu i vægtløftning. I 25 års jubilæumsbogen står der:»sommer er stadig en ihærdig og dreven vægtløfter, som klubben fremdeles har lov til at vente sig noget af«. Udover det sportslige var han også en tid medlem af bestyrelsen. Christian Christensen I bageste række er nummer tre fra højre Christian Christensen. Han var som Poul Sommer indmeldt i Denne oplysning er muligvis ikke helt rigtig. Og som Poul begyndte han også med brydningen. Jeg har kun fundet optegnelsen for, at han bliver jysk mester i I 25 års jubilæumsskriftet betegnes han som et af klubbens mest trofaste medlemmer og klubben håber, at han på et tidspunkt bliver dansk mester. Det blev han ikke. August Hansen Til højre for Christian Christensen i bageste række står August Hansen. Medlem af klubben siden Startede som bryder. Han var faktisk den første bryder i Jyden. Efter en rejse til Tyskland kom han i 1914 tilbage til klubben, hvor han nu begyndte at bokse. Udover at have tre uoficielle jyske mesterskaber, var han i lang tid klubbens bokseinstruktør. August Hansen har som mange andre atleter også været medlem af bestyrelsen i Jyden Fotoet B3386, A72, der vises her på siden, er også fra Aalborg Atletklub Jyden og er fra I modsætning til det første fra 1918 så er der ikke angivet andet end klub og årstal. Det vil dog være muligt af fotoet fra 1918 at sætte nogle navne på det fra Men det er altid en usikker proces. Billedet, ved vi, er taget i gården til Poul Paghs Gades Skole. Derfor kære læser vil min opfordring til jer være at kigge fotoalbums med mere igennem og få skrevet de oplysninger I har til de pågældende fotoer. Jeres efterkommere vil elske jer for det. Vi på Idrætshistorisk Samling vil i hvert fald. 23

24 Michael Andersen Dynamisk chef for TEAM Danmark med rødder i den nordjyske muld Af Niels Torp Michael Andersen er chef for TEAM Danmark, der er en større organisation med et halvt hundrede medarbejdere og en yderst ambitiøs målsætning, nemlig at gøre Danmark til det bedste sted i verden at dyrke elitesport. Det var i foråret 2006, at Michael Andersen satte sig i chefstolen hos TEAM Danmark, og han har været med til at modernisere og ændre nogle af målsætningerne. Således er organisationen blevet slanket en del blandt andet på grund af inanskrisen for nogle år tilbage. Nu er der kun fokus på 28 sportsgrene og de omkring bedste atleter herhjemme. Bedste job Der indes ikke et bedre job i Danmark, hvis man er en smule sportsinteresseret, siger Michael Andersen med begejstring i stemmen. Han er bosiddende i Brønderslev med kone og et barn, men også residerende i ugens løb i en lejlighed på Frederiksberg med to andre døtre. Vi har bibeholdt huset i det skønne Nordjylland, da min kone har egen praksis i Hjørring. Vi købte det for en snes år siden, da jeg startede som forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole. I 2002 blev jeg leder af Center for videregående sundhedsuddannelser i Aalborg, og ire år senere blev jeg headhuntet til Team Danmark, hvilket er og bliver mit drømmejob. Det er en solbrun og afslappet direktør, der tog imod den udsendte fra Veteranen på TEAM Danmarks kontor i en løj i Idrættens Hus i Brøndby. Han var netop hjemkommet fra Santander i baskerlandet i den nordlige del af Spanien, hvor Michael Andersen i en halv snes dage overværede de danske sejleres succes ved VM. Det resulterede 24

25 t Stor tilknytning til Nordjylland Michael Andersen, direktør i TEAM Danmark, har stor tilknytning til Nordjylland. Han har bopæl i Brønderslev og har tidligere haft job på Nordjyllands Idrætshøjskole samt ved Center for videregående sundhedsuddannelser i Aalborg. Das Büro for TEAM Danmark. p Flere medaljer i Rio Michael Andersen er meget optimistisk og tror, at de dygtige danske atleter får lere medaljer ved De Olympiske Lege i Rio end ved legene i London 2012, hvor det blev til to guld-, ire sølv- og tre bronzemedaljer. Das Büro for TEAM Danmark. i to lotte sølvmedaljer, men ikke mindst syv vigtige nationalpladser i diverse bådklasser til de kommende Olympiske Lege i Rio de Janiero i 2016, for Dansk Sejlunion. Jubelår 2014 bliver et jubelår for dansk elitesport, pointerer Michael Andersen, der netop har fået en ny og dygtig bestyrelsesformand, Københavns overborgmester Frank Jensen, oprindelig født og opvokset i Nørresundby. Allerede med udgangen af september er TEAM Danmarks målsætning om 64 placeringspoint i de olympiske discipliner indfriet og overgået. Vi har mere end 80 placeringspoint, og der kan komme lere de sidste måneder af året. Vi har opnået 79 VM- og EM-medaljer, hvoraf der er 26 guldmedaljer, 25 sølvmedaljer samt 28 bronzemedaljer. Heraf har kvinderne sikret sig 39 medaljer, mens mændene må nøjes med 30. De resterende 10 medaljer er gået til mixpar. For nylig lykkedes det også for Camilla Pedersen, at vinde VM i triatlon på den længste distance, også kendte som Iron Man. Det var en helt ekstraordinær utrolig præstation, da hun i en periode lå i koma og svævede 25

26 mellem liv og død i 19 dage. Det er blot et år siden og det var efter et voldsomt cykelstyrt, tilføjer direktøren med stor beundring. Det var på håndboldbanen, at den nu 56-årig Michael Andersen, som yngre viste sit sportstalent, og det var både som spiller og senere træner. Han repræsenterede Viby Aarhus og senere Tarup- Pårup på Fyn på det højeste niveau. Han spillede godt 250 divisionskampe og fortsatte derefter i trænergerningen. Den fysiske form holdes nu ved lige med motionsløb i det naturskønne terræn ved Brønderslev, især i weekenderne samt med skisport om vinteren. Forsvarlig måde Missionen for TEAM Danmark er at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal TEAM Danmark iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten. Målsætningen er, at Danmark årligt skal være blandt verdens 30 bedste sportsnationer og blandt de 10 bedste nationer for mindre nationer, under 10 mio. indbyggere, på en internationalt anerkendt nationsrangliste. Det er vigtigt, at disse elite-idrætsfolk kommer gennem deres aktive karriere og deres videre udvikling i livet, og det med den totale opbakning fra både trænere og klubber, og i samarbejde med TEAM Danmark, der har en bred vifte af eksperter og kompetenceudvikling, som der altid kan trækkes veksler på, siger Michael Andersen. Her kan jeg kort nævne, ekspert- og konsulentbistand, vidensdeling og uddannelsesaktiviteter og meget mere. To dygtige danske sportsfolk, bordtennisspilleren Michael Maze og roeren Mette Dyrlund Petersen, har begge været ude for alvorlige skader, og bliver først klar til at genoptage træningen effektivt i Alligevel er der ingen planer fra TEAM Danmarks side, at droppe den økonomiske støtte eller den træningsmæssige hjælp til dem. Førstnævnte har været mere eller mindre skadet i ire år, men alligevel har den 32-årig Michael Maze leveret varen og opnået lotte internationale resultater. 26

27 t Aalborg Svømmeklub En af dem, som Michael Andersen gerne vil rose meget, er træneren i Aalborg Svømmeklub, Eyleifur Johannesson, der allerede har opnået nogle imponerende resultater med svømmerne i Nordjylland. Jeg er meget imponeret over den professionelle måde han styre træningen på i klubben. Især de to svømmere, Mia Ø. Nielsen og Viktor Bromer, har opnået nogle rigtig lotte resultater. Das Büro for TEAM Danmark. Han er således regerende europamester i single, og har et væld af lotte sejre på sit CV. Den 25-årig Mette Dyrlund Petersen ik pludselig en blodprop i hjernen i forbindelse med roernes træningslejr i Østrig. Det var hendes dobbeltscullermakker, Lisbet Falck Jakobsen, der fandt hende på værelset, hvor hun hverken kunne bevæge sig eller tale. Det er klart, at vi vurderer i hvert enkelt tilfælde, men begge disse idrætsfolk skal have en ny chance. Personlig tror jeg, at vi ser dem helt klar og kvaliiceret til OL i Rio i 2016 måske begge med en reel medaljechance, tilføjer direktøren. I samme forbindelse ønsker jeg at fastslå, at vi hele tiden forsøger at give sportsfolkene en fair og human behandling, og de skal naturligvis ikke skrottes, fordi de får nogle skader. I det hele taget er det vigtigt for os, at vi også bagefter får hele personer, der kommer videre i den civile tilværelse, når en krævende sportskarriere er overstået. Dygtig træner Et væld af dygtige trænere og ledere er stærkt medvirkende til, at Danmark er langt fremme på den internationale idrætsscene. En af dem, som Michael Andersen gerne vil rose meget, er træneren i Aalborg Svømmeklub, Eyleifur Johannesson, der allerede har opnået nogle imponerende resultater med svømmerne i Nordjylland. Jeg er meget imponeret over den professionelle måde han styrer træningen på i klubben. Især de to svømmere, Mie Ø. Nielsen og Viktor Bromer, har opnået nogle lotte resultater, og jeg tror, at de begge har stor mulighed for at hente medaljer i Rio 2016, hvis de fortsætter den suveræne fremgang og videreudvikling de kommende 18 måneder, siger Michael med en vis stolthed i stemmen. Meget optimistisk Det er en yderst spændende periode, elitesportsfolkene er på vej ind i. Fra årsskiftet begynder de forskellige konkurrencer både ved EM og VM, hvor der er gode muligheder for danske udøvere for at kvaliicere sig til De Olympiske Lege i Rio i Allerede på nuværende tidspunkt har en lille snes udøvere sikret sig en billet til Brasilien, og mange lere følger med garanti i deres kølevand. Vi har nogle rigtig dygtige atleter, og jeg er optimistisk, og tror på mindst 10 medaljer ved legene i Rio. Der er idrætsgrene, hvor vi har pæne medaljechancer, som svømning, sejlsport, roning og badminton, der nok er nogle af de mest oplagte. Med de fornemme resultater i 2014, så er udsigterne frem mod Rio fantastisk positive, og jeg bliver skuffet, hvis vi ikke får lere medaljer end de ni, to guld, ire sølv og tre bronze, som vi opnåede ved de sidste olympiske lege i London 2012, slutter Michael Andersen, TEAM Danmark, høligt audiensen på kontoret i Idrættens Hus i Brøndby. 27

28 Brændevinsbrænderi Uddannelse. Kvaksalveri Kunst. Aalborg Stadion Harald Jensen 28

29 Af John Laden Den 21. december 2014 var det 177 år siden Harald Jensen blev født. Han er manden bag en af de længste arvesager i Danmark, hvis ikke den ældste, men inden det kom så vidt, havde han ingrene i masser af forskellige områder. Brændevinsbrænderi er det mest kendte, men det var bare en måde for ham at tjene penge nok til at forsørge sig selv og sin familie på en ordentlig måde. Det han brændte for var kunsten og kvaksalveriet. Lysten til at male var stor og lysten til at hjælpe mennesker i nød var ikke mindre. Harald Jensen var oprindelig fra København, hvor hans far, Christopher Jensen, der stammede fra Hjørring, drev en høkerforretning. En del af forretningsområdet var brændevinsbrænding, der var en udbredt beskæftigelse i Danmark. Brænderiet gjorde langsomt faderen til en holden mand, hvilket gav ham en vis magt over børnene. Den kunstinteresserede knægt gik i malerlære og da svendebrevet var i hus, startede han på Kunstakademiets elevskole. Efter faderens mening satte det lidt for mange griller i hovedet på knægten, der havde ambitioner om at leve som kunstmaler. Det satte Christopher Jensen sig imod, og efter forhandlinger enedes han og Harald om, at sønnen ik en chance. Han skulle vinde den meget fornemme pris, den Neuhausenske, i I modsat fald skulle han glemme alt om maleriet, og følge faderens ønske q Aalborg Stadion Harald Jensen døde i 1914 og efterlod det meste af sin formue til Aalborg Kommune. Blandt andet ik kommunen de tilliggende jorder bag den store hovedbygning til pragtgården Haraldslund i vestbyen, og det er her Aalborg Stadion nu er placeret. A138, lb.nr. 11, Harald Jensen. Sifa Idrætshistorisk Samling. 29

30 om at arbejde i det brændevinsbrænderi faderen ville købe til ham. Harald kæmpede hårdt for at vinde prisen, men hans maleri»scene fra Klampenborg«var ikke godt nok. Maleriet blev kåret som det næstbedste i konkurrencen. Lige ved og næsten, men kort tid efter var han på vej til Aalborg med dampskib. Østeraagade Christopher Jensen havde købt ejendommen Østeraagade 19-21, der husede et brænderi, og nu var sønnen i gang. Østeraagade var datidens hovedstrøg. Mod nord lå færgelejet, der kun 3 år efter Harald Jensens ankomst måtte vige for en pontonbro. Aalborg havde på det tidspunkt ca indbyggere. Måske skyldtes det Harald Jensens kunstuddannelse. Han kunne i hvert fald se muligheder i brænderiet, som han udviklede til det bedre. Samtidig var han en strålende pr-mand, der fandt mulighed for at få sine produkter i handlen de rigtige steder. Den korte version af historien er, at Harald Jensen ik stor succes, og tjente mange penge. Derfor var han ikke særlig ivrig efter at sælge, da De Danske Spritfabrikker med C. F. Tietgen i spidsen udviste interesse for at købe Harald Jensen ud, som virksomheden havde gjort med alle de andre betydende brænderier på markedet. Jensen stod fast. Han havde sin pris, og han accepterede kun kontante penge som betaling. Tietgen og hans rådgivere slog sig i tøjret, men den frække fyr i Aalborg fortsatte med at dominere markedet. I 1883 var Tietgen træt af Harald Jensens stædighed, og han gav sin forhandler Isidor Henius beskeden: Køb, uanset pris. Den ordre skulle komme sportsfolk og Aalborg Kommune til gode. Harald Jensen fortalte selv mange år efter i et interview i Aalborg Stiftstidende, at Tietgen, der desuden var medstifter og direktør for DFDS havde mistet tålmodigheden, da han fandt ud af, at hvis man bestilte en snaps på hans egne skibe, så ik man en Harald Jensen-etiket. Et nyt liv Med salget af brænderiet var Harald Jensen omsider fri. Han havde overholdt aftalen med faderen, og kunne nu via sin formue, gøre hvad der passede ham. Uden for byen havde han bygget pragtgården Haraldslund, og der varede ikke længe, før alle mulige mennesker valfartede til Harald Jensen, for at han skulle kurere deres dårligdomme, uden betaling. Han havde fantasifulde recepter på enhver sygdom, og det lykkedes ham da også at hjælpe en eller anden stakkel i ny og næ, men det blev stoppet, da han i 1893 blev idømt en bøde på 50 kr. for kvaksalveri. Kunsten havde ikke mistet sit tag i Harald Jensen, og han var blandt initiativtagerne til Aalborg Kunstmuseum. Kort efter den sidste tyskerkrig i 1864 blev der indrettet kunstmuseum i Jomfru Ane Gade og i 1873 lyttede man samlingen til Vestergade. I 1879 blev der bygget på den nuværende plads i Algade, og i 1895 var Harald Jensen som formand for museet hovedmand bag en udvidelse, der tog et par år. Harald Jensen havde andre interesser. Blandt andet var han kaptajn i borgervæbningen, og Aalborg tekniske Skole nød godt af hans interesse for ungdommen og dens uddannelse. Harald Jensen var formand for skolen i 40 år, og nedlagde først hvervet et par år før sin død på grund af svigtende helbred. Pragtgården var ramme om en del festligheder. Det vrimlede med kunstnervenner og specielt den norske nationaldigter Bjørnstjerne Bjørnson var en kær gæst, der kastede glans over 30

31 p Harald Jensen bag udvidelse Til venstre ses Aalborg Historiske Museum, der startede som kunstmuseum. To måneder senere var historisk museum med. Til højre museet efter ombygningen A138, lb.nr. 11, Harald Jensen. Sifa Idrætshistorisk Samling. Haraldslund og dens ejer. Bjørnsons magt over den tidligere brændevinsbrænder falmede dog en del, da dennes søn Erling giftede sig med Jensens datter Tekla. Det var klart mod Harald Jensens vilje, og Bjørnson ik ikke megen del i arven, da den skulle fordeles. Foruden datteren ik Harald Jensen og hans kone Emilie sønnen Holger, der tog efternavnet Haraldi. Holger kunne ikke leve op til faderens forventninger, og døde for egen hånd i København, hvor han studerede på det teologiske fakultet ved Københavns Universitet i 1903, kun 29 år gammel. En af de få historier om Holger var, at han ønskede at gå kunstnervejen, ganske imod sin faders ønske. Harald Jensen døde i 1914 og efterlod det meste af sin formue til Aalborg Kommune. Blandt andet ik kommunen de tilliggende jorder bag den store hovedbygning, og det er her Aalborg Stadion nu er placeret. Diskussionerne om hvorvidt det testamenterede opfylder Harald Jensens ønsker er fortsat langt efter hans død, og der vil sikkert være rum for endnu lere diskussioner i fremtiden. Men tilbage står, at Harald Jensen på mange måder var en stor og gavmild mand. Han satte sit præg på sin samtid, og har på mange måder sat Aalborg på landkortet. Kilder: SIFA s booklet om Harald Jensen. Brændevinsbrænderen af Eivind Samuelsen og Henning Asp-Poulsen. 31

32 Af Poul Erik Larsen 50 år Søndag, den 19. januar 1964 kunne ire unge herrer, efter indtagelse af søndagens middag på Stenhus Pensionatet, Adelgade 2, i Aalborg Stiftstidende læse en større artikel om lørdagens åbning af Karolinelund Bowlinghal, Fyensgade 1, 9000 Aalborg. I artiklen blev Karolinelund benævnt som Skandinaviens største og mest moderne bowlingcenter. De ire herrer fandt artiklen spændende og besluttede at undersøge sagen lidt nærmere. Dagens program var fastlagt og kunne ikke ændres, så aftalen blev at afprøve bowlingen den kommende søndag. Søndag eftermiddag, den 26. januar 1964, ankom de til Karolinelund Bowlinghal, hvor de blev kyndigt vejledt af 32

Idrætshistorisk samling Beretning 2011

Idrætshistorisk samling Beretning 2011 Idrætshistorisk samling Beretning 2011 Af Lise Pedersen Som sædvanlig har det været et travlt og aktivt år på Idrætsarkivet, som vi stadig det nye navn til trods ofte kommer til at kalde det. 2011 har

Læs mere

Aalborg Idrætsarkivs beretning 2008

Aalborg Idrætsarkivs beretning 2008 Aalborg Idrætsarkivs beretning 2008 Af Poul-Erik Madsen Du sidder med»veteranen«i hånden, det sjette i rækken, og det betyder, at der endnu engang er gået et helt år, siden vi sidst mødtes til en veterankomsammen.

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

Indhold. Klubinfo Artikler Guide

Indhold. Klubinfo Artikler Guide F Magasinet udgives af FrederiksborgCentret Milnersvej 39, 3400 Hillerød Tlf.: 4820 9120 Fax: 4825 4419 info@frederiksborgcentret.dk www.frederiksborgcentret.dk Redaktion Carsten Larsen (ansv. red.) cal@frederiksborgcentret.dk

Læs mere

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 INDHOLD Leder..........................3 U-12, Hold 1: Flot punktum.......4 Herre Senior - LFS + S1..........6 Interview med Anders Due......10

Læs mere

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 SATS OG TRYK: Allingham print, Randers Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum Forord fra Freja s Fodboldvenners bestyrelse: Det er ikke mange

Læs mere

B93's Medlemsblad. Nr. 1 Marts 2015 1

B93's Medlemsblad. Nr. 1 Marts 2015 1 B93's Medlemsblad Nr. 1 Marts 2015 1 B.93 MEDLEMSBLAD Nr. 1 marts 2015 Redaktionen af dette nummer er afsluttet 20. februar 2015 B.93 og redaktionens adresse : Ved Sporsløjfen 10 2100 København Ø Chefredaktør

Læs mere

&SEPTEMBER 2005. LF-Serien har i efteråret spillet flere seværdige kampe.

&SEPTEMBER 2005. LF-Serien har i efteråret spillet flere seværdige kampe. &SEPTEMBER 2005 41 Blåt hvidt LF-Serien har i efteråret spillet flere seværdige kampe. 2 BLÅT OG HVIDT SEPTEMBER 2005 INDHOLD Ny formand...3 Herre senior 1. og 2. holdstrup... 4 Old Boys og Veteran 2...6

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

NR. 2 2012 40. ÅRGANG. Sydbank Cup 2012. Luk op og føl KLUBÅNDEN. ... God fornøjelse 1

NR. 2 2012 40. ÅRGANG. Sydbank Cup 2012. Luk op og føl KLUBÅNDEN. ... God fornøjelse 1 NR. 2 2012 40. ÅRGANG KLUBBLAD Sydbank Cup 2012 Luk op og føl KLUBÅNDEN... God fornøjelse 1 Bestyrelsen Formand Henrik Schnoor Heravej 40 9210 Aalborg SØ Tlf. 61334860 Næstformand Kaj Lind Kristensen Vingen

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

Idrættens samfundsregnskab 2008. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. 43,6 mio. 365.967 17.097 3.489

Idrættens samfundsregnskab 2008. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. 43,6 mio. 365.967 17.097 3.489 Idrættens samfundsregnskab 2008 Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 43,6 mio. 365.967 17.097 3.489 Frivillig arbejdskraft for 43,6 mio. kr. 365.967 timer. Det brugte 3.489 frivillige på at drive idrætten

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004 &SEPTEMBER 2004 33 Blåt hvidt Martin Dinger Larsen bliver ny sportschef i B.1901 fra årsskiftet. Han afløser Finn Petersen, som bliver formand for ungdomsudvalget. Niels Hornstrup til pigeafdelingen og

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 8 September 2004 Grønt lys for DM stævne i gokart Pulsen op på arbejdspladserne Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 2005 i Aalborg AF PEDER BISGAARD, FORBUNDSFORMAND, DFIF. 3 dage med gode oplevelser

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab Jubilæumsbog Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011 Vi fløjter i fællesskab 2 3 Denne jubilæumsbog er skrevet i anledning af Aarhus Fodbolddommerklubs 75 års jubilæum den 29. april 2011. Målet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD Ny start i seniorafdelingen Læs interviewet med cheftræner Søren Frederiksen Premierekamp i serie 3 med fem debutanter Bestyrelsen Formand: Claus Willadsen Thulebakken 65

Læs mere

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Københavnsk MAJ 2013 NR. 2 Fodbold TEMA: Klub-liv Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Amager Fodbold Akadami: - AB Tårnbys talentsatsning

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere