Beretning Af Lise Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2014. Af Lise Pedersen"

Transkript

1

2 Af Lise Pedersen Beretning 2014 Det er ikke til at forstå, at det nu er mere end 3 år siden Idrætshistorisk Samling lyttede til Harald Jensens Vej. Der er stadig fuld gang i de traditionelle aktiviteter, og tempoet er bestemt ikke blevet langsommere, hverken på den almindelige åbningsdag, onsdag kl , eller i forbindelse med specielt aftalte arrangementer for mindre grupper. For ganske nylig afholdtes f.eks. en meget fornøjelig eftermiddag med en lok gamle studiekammerater fra Ranum Seminarium, hvoraf mange havde rod i idrætten, der rigtig hyggede sig sammen på Harald Jensens Vej. Det er altid muligt for interesserede, mindre grupper, klubber o.l. at kontakte Samlingen og aftale et arrangement dag eller aften. Medarbejdere De faste medarbejdere lægger et stort arbejde i opgaverne med at modtage og registrere de mange effekter af forskellig art, der doneres til Samlingen fra især Aalborgs idrætsverden samt fra enkeltpersoner. Der har igennem lere år været syv-otte faste medarbejdere, men her i efteråret har vi sagt farvel til et par stykker, der syntes, at tiden var moden til dét og de skal selvfølgelig begge to have en stor og varm tak for den tid, de har været med til at få opgaverne i Idrætshistorisk Samling løst på bedste vis. Der arbejdes ad forskellige kanaler på at inde et par nye medarbejdere, gerne med»hang til«edb og lyst til registreringsarbejde. I nogle måneder har Allan Pedersen taget en ordentlig tørn med forskellige registreringsopgaver, som har været til stor hjælp. Tak for dét! Samlingens medarbejdere arbejder fortsat kollektivt i det daglige i samarbejde med SIFA s to repræsentanter i styrelsen, og koordineringen foregår på jævnlige»medarbejdermøder«. Året der gik Flere af de frivillige medarbejdere lægger også arbejdstimer på ugens øvrige dage, Harald Jensens Vej Aalborg. Tlf sportshistorie.dk Styrelse Inga Højmark, tidligere kasserer og æresmedlem i SIFA Lise Pedersen, tidligere kasserer og æresmedlem i SIFA Medarbejdere Eigil Christensen Leif Bruno Sørensen John Sørensen John Laden Jensen Arne Nørgaard Tom Kristensen 2

3 p Klarups juniorhold 1954 Øverst fra venstre: Jørgen Fogh Larsen, Jens Bech, Tage Sørensen, Børge Hurup og Bent Johansen. I midten: Leo Jørgensen, Kurt Hansen og Leif Madsen. Forrest: Jørgen Melgaard, Jens Martin Jensen og Erik Fogh Larsen. 3 A357, Romdrup-Klarup Gymnastikforening. Fra»RKG-erindringer fortalt af Niels Hurup«. Sifa Idrætshistorisk Samling. p Romdrup-Klarup Gymnastikforenings 25 års jubilæumsfest i 1952 Tre tidligere formænd. Yderst til venstre Herluf Visborg, dernæst Vilhelm Rasmussen og klubbens første formand Juel Jensen. Til højre ses Jens Bech, spilleudvalgsformand. A357, Romdrup-Klarup Gymnastikforening. Fra»RKG-erindringer fortalt af Niels Hurup«. Sifa Idrætshistorisk Samling. u»coureurs sans Frontiere«En organisation i Frankrig, som kalder sig»coureurs sans Frontiere«havde i sommeren 1994 planlagt en tur fra Paris til Moskva. Som jeg husker det, fortæller Dorrit Jensen, skulle de samle penge ind undervejs til velgørende formål. Jeg kom i forbindelse med gruppen gennem en kollega. Hun spurgte mig en tid før løberne skulle af sted, om ikke vi i AMOK havde lyst til at møde de franske løbere. Et af vores medlemmer var pedel på den daværende Kjellerupsgade skole, og vi organiserede hurtigt luftmadrasser og gæstesenge, så løberne kunne blive indkvarteret i skolens gymnastiksal. Som tak forærede de franske løbere os en laske vin specielt fremstillet til turen. A77, Dorrit Jensen. Sifa Idrætshistorisk Samling.

4 hvor der er mere»arbejdsro«, og det betyder med et stigende antal besøgende i åbningstiden selvfølgelig bedre tid til registreringsarbejdet. Den nye hjemmeside er helt færdig nu, og vi er meget stolte af den. Prøv selv at kigge ind på Hjemmesiden er blevet til i et int og konstruktivt samarbejde med et nystartet irma, DeMoIT, som vi også har indgået en supportaftale med. Dette samarbejde er især bundet op på en enkelt medarbejder, Eigil Christensen, der også forestår den løbende vedligeholdelse af siden. Færdigudviklingen af Arkibas.dk det internetbaserede fælles arkivsystem for alle danske lokalarkiver, som vil gøre det muligt at søge i alle forskellige samlinger i hele Danmark er nu ganske tæt på at være færdigt og klar til at tage i brug. I begyndelsen af 2014 er Samlingen blevet udstyret med helt nye PC ere på de leste pladser + andet udstyr. Store donationer i årets løb Aalborg Firmaidræt har i forbindelse med sin lytning fra Godthåbsgades skole besluttet at donere hele sin store samling af pokaler og andre effekter til Idrætshistorisk Samling. Også Fodboldklubben B52/AFC har aleveret en lot og omfattende pokalsamling og denne arbejdes der nu på at få registreret. Herudover kan bl.a. nævnes, at Dorrit Jensen fra AMOK, Aalborg Motions Klub, løbende har aleveret en lang række effekter, altid med virkelig ine forklaringer på oprindelsen. En af de mere specielle ting er en vinlaske med etiket fra et løb fra Paris til Moskva via Sverige og Finland! RKG Romdrup-Klarup Gymnastikforening er blevet lot repræsenteret med»rkg-erindringer fortalt af Niels Hurup«. En beskrivelse af årene med billeder, beretninger, udklip og anekdoter som er meget int sat op og er spændende læsning. Faste aktiviteter Arbejdet med årsskriftet»veteranen«har som sædvanligt taget en hel del tid, specielt for én medarbejder, Leif Bruno Sørensen og igen i 2014 er der udkommet et int og læseværdigt hæfte, som vi i år har opfordret til, at man enten selv afhenter på Harald Jensens Vej eller på SIFA i Nordkraft, eller kan få udleveret ved den årlige Julekomsammen for idrætsveteraner eller kan ringe/maile og bede om at få tilsendt. Det er også muligt at læse hele hæftet på Idrætshistorisk Samlings hjemmeside. Den efterhånden traditionelle sommerfest for medarbejdere med ledsagere afholdes som tak for indsatsen i det daglige. Arrangementet har som regel foruden nogle hyggelige timer med god mad og godt samvær, ofte sammen med repræsentanter fra SIFA s bestyrelse også et»museumsmæssigt«indhold. I år var udlugten henlagt til Hammerværket i Godthåb. Et meget spændende og interessant besøg, som deltagerne var rigtig glade for. I det hele taget har det været et meget godt år for Samlingen der er modtaget mange nye effekter og sket noget spændende stort set hver onsdag! Afslutning Til slut skal lyde en varm TAK til alle medarbejderne på Idrætshistorisk Samling for den store entusiasme, de lægger i deres frivillige indsats for at bevare en del af Aalborgs idrætshistorie, til Aalborg Stadsarkiv for et rigtig int samarbejde, samt til Aalborg Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og medarbejderne her for et meget int samarbejde. 4

5 q Store donationer i årets løb Aalborg Firmaidræt har i forbindelse med sin lytning fra Godthåbsgades skole til Nørresundby Idrætscenter besluttet at donere hele sin store samling af pokaler og andre effekter til Idrætshistorisk Samling sammen med Aalborg Firma Sports gamle fane, og der er etableret en in særudstilling for denne forening i lokalerne på Harald Jensens Vej. A40, Aalborg Firmaidræt. Sifa Idrætshistorisk Samling. 5

6 Begyndte i leg og blev senere den største klub i hele Jylland Rughaven 6

7 Af Niels Torp Den spæde start af bordtennisklubben begyndte i et beskedent hobbylokale i Boligforeningen Lejerbo i Rughaven i Aalborg i 1963/1964. Siden udviklede det sig til en rigtig»solstrålehistorie«, og den aktive sportsklub i boligkvarteret blev på et tidspunkt den største i Jylland med et par hundrede aktive medlemmer. De dygtige spillere i de grønne trøjer med den hvide kant, røde bukser og hvide ankelsokker vandt titler i hobevis gennem årene og det var både lokalt, regionalt samt også på landsplan ved DM og i DAI s Åbne Mesterskaber. Nu har klubben på initiativ af den tidligere formand gennem 24 år, Jan Storch, netop fejret 50 års jubilæet i Bordtennisklub (RBK). Det hele startede så småt i 1963 med bordtennis under primitive forhold i et hobbylokale i boligforeningen. Det var oprindelig tænkt, som lidt tidsfordriv på venskabeligt vis for en snæver kreds af venner, der kunne slå tiden ihjel på de lange, mørke vinteraftener. Det sportslige initiativ vakte dog nysgerrighed hos kvarterets ungdom og tilgangen steg drastisk. Også naboerne og genboerne blev interesseret og Rughaven Bordtennisklub så sin eksistens året efter. De to borde i hobbylokale i kælderen var ikke nok, da der skete en eksplosiv udvikling, og i løbet af nogle måneder var der 80 aktive medlemmer i klubben. Jeg erindrer, at den enorme tilgang kom helt bag på os, siger Jan Storch, formand gennem 24 år i RBK. På grund af pladsmangel overvejede vi på et tidspunkt Bordtennisklub Hjallerup Idrætscenter. Det skete med reception, et veteranbordtennisstævne, og derefter en festlig spisning med overrækkelse af sponsorpræmier, muntre taler og masser af hygge til langt ud på natten. Initiativtager Det var viceværten i Boligforeningen Lejerbo, Jens Duhn-Nielsen, der var initiativtageren til oprettelse af Rughaven t Formand i 24 år Jan Storch har været formand i Rughaven Bordtennisklub i 24 år. Han var drivkraften bag en af de smukkeste sportshistorier i Nordjylland. A495, Rughaven Bordtennisklub. Sifa Idrætshistorisk Samling. at lukke for tilgangen, men heldigvis ik vi lavet en aftale med kommunen om at»låne«den lille gymnastiksal på Østermarken Skole i Langelandsgade et par gange om ugen. Det gav klubbens et ekstra»pift«og den øgede plads og de ire bordtennisborde medførte, at vi også ik en større dameafdeling. Det var også medvirkende til, at vi ik skabt et velfungerende og hyggeligt klubliv til gavn for alle i RBK. Småt med penge Økonomisk var der konstant lavvande i klubkassen, men forældrene til børnene i den voksende ungdomsafdeling var linke og ydede deres bidrag ved at arrangere lotteri, fester, tegne passivt medlemskab samt også ved at fungere som ledere. De var også behjælpelig med at stille biler til 7

8 rådighed, når spillerne skulle til stævne over hele Danmark. Senere begyndt vi at holde større stævner både nationale og internationale i Idrætshallen på Østre Allé i Aalborg, tilføjer Jan Storch. Disse stævner krævede ofte op mod mindst hundrede timers forberedelse for en håndfuld ledere, men efterhånden ik vi en vis ekspertise med logistik og den omfattende planlægning. De øvrige klubber over hele landet vidste, at alt var perfekt, når det var RBK, som var arrangør, smiler eks-formanden, og det betød en massiv tilmelding. Disse stævner betød ekstra skillinger i klubkassen, og den dygtige kasserer, Ove Gerhardt, var medvirkende til, at vi ik oparbejdet en sund og fornuftig økonomi. Derfor kunne vi begynde at investere i de bedste bordtennisborde, og i det hele taget blev forholdene mere»professionelle«og langt bedre for de unge og lidt ældre spillere, som tilbragte meget tid i klubben. RBK på banen I forvejen var der to»store«bordtennisklubber i Aalborg, nemlig ABK og Tateni, men der var ikke meget fokus fra mediernes side på den hurtige sportsgren med den lille hvide celluloid-bold. Jeg kan huske, da jeg boede i Aalborg indtil slutningen af tresserne, hvordan RBK kom på banen, og blev et frisk pust til idrætsgrenen. Pludselig vrimlede det med unge bordtennistalenter i byen, erindrer Peter Fredberg, journalist på BT i mere end 40 år og tidligere Aalborg-mester for ABK i Nu var der kommet»en ny og fræk dreng i klassen«, og der var et væld af gode bordtennisspillere, som hovedsagelig Frans Nørby, Ole Storch (fodbold-divisionsspiller i AaB og U- landskampe), Lars og Peter Christensen, alle fra RBK, der hurtigt tog kampen op mod de etablerede Aalborg-spillere, som Carsten Nielsen, og Poul Brassøe, begge ABK, Søren Højbjerre og William Schwarch, begge Tateni. Frans Nørby fra RBK opnåede det bedste resultat for klubben, da han senere blev dansk mester i herredouble sammen med Claus Pedersen, MBK, Aarhus. Det betød generelt, at der kom en voksende bordtennis-kultur i byen, tilføjer Peter Fredberg. Medierne skrev mere om spillerne og de respektive stævner, hvor der nu var hårde kamp ved både Nordjyske- og De Åbne Aalborgmesterskaber. De bedste spillere fra de tre lokale klubber havde nogle drabelige opgør, og det betød også, at kvaliteten blev hævet betydeligt, husker Peter Fredberg, der efter sigende var en meget defensiv spiller. Rughaven Bordtennisklub voksede hurtigt og blev Aalborgs største med over 100 medlemmer. Klubben fortsatte den imponerende udvikling og ik udvidet træningstid i den store gymnastiksal på Østermarkens Skole, og blev i løbet af nogle år den største i Jylland med mere end et par hundrede licensspillere. Vi satsede meget på ungdommen, og det gav pote på længere sigt, pointerer Jan Storch. Vi tog drenge/piger ind allerede i otte-ni års alderen, hvoraf nogle knap kunne se over bordkanten. Men de udviklede sig hurtigt, og en af de største triumfer blev et jysk mesterskab i 1965 i Aarhus, da trioen, Ole Storch, Peter Christensen og Frans Nørby, blev jysk mester i juniorrækken, da de besejrede Randers Freja med 6-0 og senere Haderslev med 5-2. I inalen slog de tre unge mennesker fra Aalborg modstanderne fra Ribe med 6-0. Også drengeholdet kom langt og tabte inalen til Rytterparken ved samme stævne. I 1974 vandt Rughavens drengehold, bestående af Jan Gerhardt, Søren Roesdahl, Hans Christensen og Peter Bruhn, Dansk 8

9 p Trange kår Der var trange kår i træningslokalet i Rughaven Bordtennisklub, der blev etableret i Dette billede blev taget 12 måneder senere, hvor klubben blomstrede med et væld af dygtige ungdomsspillere, hvoraf nogle knap nok kunne se over bordkanten. A495, Rughaven Bordtennisklub. Sifa Idrætshistorisk Samling. Bordtennis Unions oficielle mesterskab foran de "store" veletablerede klubber, som Virum-Sorgenfri, MK 31, OB og Brønshøj. Aggressiv stil En af hovedårsagerne til, at de mange spillere fra Rughaven Bordtennisklub nåede langt rent sportsligt var, at de tillagde sig en meget offensiv spillestil. Det skyldtes ene og alene, at der ikke var meget plads omkring bordene i træningslokalet. Næsten alle spillere fra RBK var meget offensive og det kom ofte bag på modstanderne, tilføjer Jan Storch. Hverken i den lille træningssal først i Lejerbo og siden Østermarkens Skoles lille gymnastiksal var der plads til at gå væk fra bordet og»samle«boldene op. Derfor tillagde de sig en aggressiv spillestil, konstant i angreb og hele tiden fremme ved bordet. Rughaven Bordtennisklub havde i slutningen af irserne og de følgende år svært ved at holde på de dygtige spillere, der som led i videreuddannelse rejste til 9

10 10

11 t Jysk mesterskab Ole Storch (til venstre), Peter Christensen og Frans Nørby, vandt det jyske mesterskab i bordtennis. Det var et af de største sportslige resultater for RBK. A495, Rughaven Bordtennisklub. Sifa Idrætshistorisk Samling. t 50 års jubilæum Der var stort fremmøde til 50 års jubilæet, som blev fejret i Hjallerup Idrætscenter i slutningen af september Mange af de fremmødte havde ikke set hinanden i en årrække, så der blev genopfrisket mange historier. A495, Rughaven Bordtennisklub. Sifa Idrætshistorisk Samling. København og Aarhus, da der på dette tidspunkt endnu ikke var kommet et velfungerende universitet i Nordjylland. Tre år i træk i begyndelsen af halvfemserne vandt RBK 2. division Vest og skulle møde vinderen af 2. division Øst om en plads i landets bedste række. Hver gang blev det til nederlag og det stoppede til dels den videre udvikling i klubben. Penge i spil Mange af de klubber vi mødte i oprykningskampene var støttet af velhavende sponsorer, og var på vej til toppen af dansk bordtennis, siger Jan Storch. Vi havde ikke de økonomiske midler, og var heller ikke interesseret i, at spillerne ik penge, som efterhånden var udbredt i langt de leste andre topklubber i hele landet. Vi mente i RBK, at det var et skråplan at komme ind på, og det var medvirkende til, at vi ikke nåede det sidste skridt op i landets bedste række. I midten af halvfemserne skete der en fusion mellem Skalborg Bordtennisklub og Rughaven Bordtennisklub, og foreningen ik lokaler i Skalborggårdhallen. Siden har klubben haft begrænset sportslig succes, men der er stadigvæk en velfungerende ungdomsafdeling. Knap 30 af de ældre medlemmer af RBK fra hele landet dukkede op i Hjallerup Idrætscenter den 27. september for at fejre foreningens runde jubilæum. De fremmødte kom fra nær og fjern, og viste noget af det tilhørsforhold til bordtennisklubben, der har eksisteret via et stærkt bånd gennem et halvt hundrede år. Klubbens suveræne største navn, Frans Nørby viste vejen, da han nødtvunget forlod festen sidst på aftenen i Hjallerup. Han måtte tage af sted med tog fra Aalborg og til København, hvorefter han næste dag løj til Kroatien for at spille med i veteran-tennisturnering. Bedste spiller Jeg var tæt på slet ikke at komme med i turnering i Kroatien, da jeg først ankom i løbet af søndag aften, fortæller Frans Nørby, Hjørring. Heldigvis ik jeg en seedning, så jeg spillede den første kamp om mandag. I samme forbindelse vil jeg gerne sige, at jeg under ingen omstændighed ville miste jubilæet i Rughaven Bordtennisklub, som betød rigtig meget for mig i de unge år. Jeg har haft så mange gode timer i klubben, og ik et væld af gode kammerater i årene fra , hvor alt gik op i bordtennis. Jeg lyttede derefter til Aarhus for læse videre og spillede for MBK. Sidenhen lyttede jeg til Hjørring, og blev lektor ved det lokale gymnasium. Men jeg har aldrig mistet kontaktet til de forskellige spillere i RBK, og det var glædeligt at gense en stor del af dem ved arrangementet i Hjallerup, siger Frans Nørby i telefonen, netop hjemkommet fra Tyrkiet, hvor han nåede inalen i VM i veteran-tennis i doublerækken sammen med Kasper Ruud, Lyngby. Han tabte i single i ottendedelsinalen, men er stadigvæk en dygtig idrætsudøver på topniveau. 11

12 Miniportræt Tage Sørensen Tage Sørensen er født i 1926 i Nørresundby. Som mange andre drenge på den tid blev han meldt ind i en fodboldklub. Valget faldt på»velo«. En klub, der i 1946 valgte at blive sammenlagt med en anden lokal klub»thor«. Den nye klub ik navnet Nørresundby Boldklub. Senere skiftede Tage fodboldstøvlerne ud med løbesko. Klubben, han valgte at melde sig ind i, var Arbejdernes Idræt Klub. AIK Vejgaard erne Tage Sørensen blev i AIK Vejgaard en del af et talentfuldt kuld af dygtige mellem- og langdistanceløbere. I læng kan nævnes Poul Jensen, Johannes Lauritsen, brødrene Keld og Bent Jensen, Benth Reno Larsen, Johan Laigaard og Jørgen Petersen. AIK Vejgaard var på den tid den førende crossløbsklub i Jylland og når der blev afholdt danske mesterskaber, kunne deltagerne fra Vejgaard løbe lige op med de bedste fra København. Tage fortæller, at han ikke har tal på, hvor mange jyske mesterskaber for 3- og 4-mandshold, han har vundet; men i 1955 kan han huske, at han var med til at vinde 12

13 Af Tom Kristensen t 1959 Otte terrænløbere, der repræsenterede AIK Vejgaard på lotteste vis ved mange stævner. Bagest fra venstre: Ole Krogh Hansen, Keld Jensen, Johannes Lauritsen og Ole Fischer. Forrest også fra venstre: Tage Sørensen, Bent Jensen, Kurt Knudsen og Jørgen Petersen. A58, lb.nr. 70, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. p Svanelundsløbet i Hjørring Billedet er fra starten af a-klasse-løbet i Forrest Benth Reno Larsen, AIK Vejgaard (42) og klubkammeraten Johannes Lauritsen. Bagest fra venstre Finn Nielsen, Hjørring, Johan Laigaard, AIK Vejgaard, Robert Grønborg, Skagen, Tage Sørensen, AIK Vejgaard og Mogens Jespersen, Skagen. A58, lb.nr. 72, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. det danske mesterskab i 6 km terrænløb for 3-mandshold. De to andre AIK-løbere var Poul Jensen og Johannes Lauritsen. I de år var der altid bud efter de dygtige løbere fra Vejgaard og Tage fortæller stolt og glad om de store oplevelser, sporten gav ham. Det var en tid med mange løb i Danmark, men også i nabolandene Norge og Sverige. Besøgene gav ham mange sportskammerater. En enkelt gang deltog han også på et udvalgt hold i Neumünster i Tyskland. Formand Tage valgte at stoppe som aktiv i 1956, men fortsatte som formand for løberne. Han blev efter en formandsperiode på ca. 8 år aløst af Benth Reno Larsen. 13

14 Aalborg Stadion 1954 u Tage Sørensen har lagt sig i læ bag klubkammeraten Poul Jensen (25). Den førende løber er Ib Plank, KIF. Bag Ib og som nummer to fra venstre ses Helge Knudsen fra Bornholm. B1710. A58, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. Vejgaard Stadion u Træningsaften i Fra venstre Tage Sørensen, Svend Gregersen, Keld Jensen, Hans Schreiner, Johan Laigaard og Poul Jensen. A58, lb.nr. 72, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. Skørping, januar 1955 u Forrest fra venstre Ole Krogh Hansen, Ove Larsen, Hans Jørgensen, Ole Askehave og Ole Hansen. I anden række ses også knælende Niels Henrik Larsen, Benth Reno Larsen og Keld Jensen. I tredie række ses stående Tage Sørensen, Bent Jensen (briller), Benny Gregersen og (søster til Svend Gregersen). I bageste række ses Jens Christiansen, leder, Poul Risgaard, Per Risgaard, Johannes Lauritsen, John Hein (næsten skjult), John Pedersen, Poul Thomsen, Bent Jensen og Svend Gregersen. A58, lb.nr. 72, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. Danske mestre q I 1955 vandt disse tre løbere det danske mesterskab i 6 km terrænløb for 3-mandshold til AIK Vejgaard. Fra venstre Tage Sørensen, Poul Jensen og Johannes Lauritsen. B1738. A58, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. p Træningsprogram Blandt de navne, der i året 1957 kom helt frem i forgrunden inden for atletikken, var den russiske løber Vladimir Kuts. Han havde året før sat verdensrekord på 5000 meter med tiden Han besejrede her bl.a. berømtheden Emile Zatopek. Kuts træningsprogram, der ses på denne side, dannede skole for mange danske løbere. Også i AIK Vejgaard blev programmet taget i anvendelse, fortæller Tage Sørensen. A58, lb.nr. 72, AIK Vejgaard. Sifa Idrætshistorisk Samling. 14

15 15

16 Det er mere end 50 år siden han hængte støvlerne væk. En af AaB s mest rutinerede spillere, Ole Søndergaard, sagde med 199 kampe, 11 mål og 2 oprykninger for AaB stop i en alder af kun 27 år. Farvehandleren, der har været AaB er hele livet, var nødt til at hellige sig sit erhverv og det er ikke gået helt skidt. Da fodboldspillet kun var hobby Farvehandler Ole Af John Laden Jensen Jeg startede i AaB allerede i 10 års alderen, fortæller Ole Søndergaard, der fylder 78 år den 12. december. Den skarpsindige læser kan så regne ud, at Ole trådte sine første fodboldstøvler på Ny Kærvej kort efter 2. verdenskrigs afslutning. q AaB-hold 1957 Den 8. juni i 1957 spillede AaB 1-1 i Helsingør. Holdet bestod af følgende spillere: Forrest fra venstre Leif Stiller, Carl Fabricius og Svend Gjedde. I anden række Kaj Højbjerre, Bjarne Sørensen og Ole Søndergaard. Bagest Niels Jørgen Nielsen, Bjarne Lund Petersen, Kaj Høj Nielsen, Jørgen Højfeldt, Carl Erik Sørensen og Willi Sevcek. A662, lb.nr. 2/2011. Sifa Idrætshistorisk Samling. 16

17 Søndergaard Jeg startede egentlig som halfback, midtbanespiller, og det gik int. Men som junior ik jeg konstateret en mislyd ved hjertet, så jeg ik at vide af min læge, at jeg ikke måtte spille i marken mere. Så indtil junioralderen stod Ole Søndergaard i mål for diverse AaB-hold. To faktorer sendte ham igen ud i marken. Den ene var, at han skulle slås med en glimrende målmand, Leo Rasmussen, om spilletid på bedste niveau. Den anden var, at han var vokset fra problemerne med hjertet. 17 p Fighter Ole Søndergaard i en karakteristisk stilling. Liggende og kæmpende om hver bold. Her i en kamp mod Frem fra København. A662, lb.nr. 2/2011. Sifa Idrætshistorisk Samling. Jeg kom heldigvis hurtigt med igen, og spillede lidt venstre innerwing, som det dengang kaldtes. Det varede dog ikke længe før jeg igen kom lidt tilbage på banen. Jeg debuterede allerede som 18-

18 årig på AaB s bedste hold, der i 1954 lige var rykket ned i 3. division. Da Knud Lundberg blandede sig AaB måtte dengang bygge et nyt hold op. Det var de to meget unge spillere, Ole Søndergaard og Vagn Lambek fremtidshåbene knyttede sig til. Vi måtte straks tage det store ansvar. Det var synd at sige, at det gik fremragende i de første år, men efterhånden vendte skuden, og i 1957 blev vi nummer fem i 3. division. På grund af turneringsudvidelse gav netop den placering ret til to kvaliikationskampe mod nr. 10 og sidst i 2. division, HIK, om den sidste plads i den næstbedste række. De kampe blev spillet sent efter datidens forhold. Det blev til samlet sejr på det gamle stadion, men Ole Søndergaard var kun med i sidste afgørende kamp. Dengang boede jeg i København. Derfor var der ingen, der vidste, at jeg var syg op til den første kamp mod HIK. En kamp jeg ikke ville gå glip af. Men ekslandsholdsspiller, journalist og læge Knud Lundberg, kom hen til mig inden kampen. Han tog mig om håndleddet, og sagde til mig, at jeg vist ikke var helt rask. Jeg havde over 39 grader i feber og måtte 18

19 overvære kampen fra tilskuerpladserne, husker Ole Søndergaard tilbage. meget turbulente sæson 1963, der endte med nedrykning. Jeg debuterede i den bedste række mod Esbjerg på udebane. De havde otte landsholdsspillere med. Efter en lot kamp tabte vi alligevel med 3-1 på to p tilskuere på Aalborg Stadion I en kamp, hvor AaB førte 3-0, men tabte 5-4, blev Ole Søndergaard fremhævet i Aalborg Stiftstidende som en af holdets bedste spillere med mange gode oplæg. A662, lb.nr. 2/2011. Sifa Idrætshistorisk Samling. t Ole Søndergaard Billedet er fra en kamp, hvor modstanderne var den fynske klub B1913, der vandt en kæmpesejr på 6-0. Eneste AaB-spiller, der ik ros i Aalborg Stiftstidende, var målmanden Kaj Vestergaard. A662, lb.nr. 2/2011. Sifa Idrætshistorisk Samling. Farvehandler Han blev meget tidligt selvstændig farvehandler, idet han overtog sin fars lille forretning i Lindholm. Derfor stoppede han med fodboldspillet efter oprykningen til den bedste række i Jeg ik desværre ikke oprykningen med, da jeg for første og eneste gang var sat af holdet i oprykningskampen mod B93. Jeg havde været lidt åbenmundet efter 3-2 sejren ugen forinden i Horsens, og selv om jeg havde spillet en god kamp, var jeg ikke med i København. Derfor gik jeg glip af oprykningsfestlighederne, da Aalborg fejrede AaB s tilbagevenden til den bedste række. Alligevel vendte Ole Søndergaard tilbage til AaB, og ik det meste af den ærgerlige mål i slutminutterne. Men der var mange spændende kampe den sæson, der alligevel endte med, at elevatoren stod på nedrykning. Inden sæsonens sidste kamp var situationen den, at AaB blot skulle have uafgjort i et nedrykningsdrama mod AB. Holdet kunne tåle et nederlag, hvis Brønshøj ikke ik point i sin kamp. Træner Kaarlo Niilonen havde fostret den ide, at Ole Søndergaard skulle forlade pladsen i forsvaret og spille centerforward i kampen, der blev overværet af tilskuere. Vi gik til pausen med en føring på 1-0, og jeg levede op til Niilonens planer ved at score. Vi havde muligheden for at gøre det til 2-0, uden at det lykkedes. I 2. halvleg faldt forsvaret sammen. AB scorede en række mærkelige mål, og vi tabte 5-3. Brønshøj vandt sin kamp, så nedrykningen var klar. Det blev Ole Søndergaards kamp nummer 199, og afskedskamp. I årene derefter koncentrerede han sig om farvehandlen. Han deltager stadig så vidt det er muligt i AaB s novemberarrangement for gamle spillere. Ved netop den lejlighed bliver der sat mange hårde tacklinger ind på gamle holdkammerater, der ikke ser hinanden hver dag. 19

20 Et fotografi - fortælling om Aalborg Atletklubb Aalborg Atletklub Jyden i Bagest fra venstre Arthur Dam, Valdemar Jense Pedersen, Christian Christensen, August Hansen og Niels Christensen. Midters Valdemar Johansen, Carl Jylling, Christian Jensen, Jens Harlis og Hans Nielse Wilhelm Pallesen, Georg»Gokke«Gundersen, Oluf Gundersen og Poul Somme B3309. A72, Aalborg Atletklub Jyden. Sifa Idrætshistorisk Samling. 20

21 Af Eigil Christensen en Jyden i 1918 n, Otto Worm, Henrik Jensen, Søren te række Felix Nielsen, Frits Hansen, n. Forreste række Adolf Jensen, r. Idrætshistorisk Samling har i dag ca enkelt registrerede fotoer. Derudover har vi mange fotoalbums og andre medier med fotoer. Desværre er der mange af disse, der ikke har informationer overhovedet. Lige måske med undtagelse af klubbens navn. Det først viste foto hører til i den ende, hvor vi har alle informationerne. Fotoet fortæller en historie i sig selv. Der er vedlagt en mindre sportslig karriereliste til de forskellige atleter. Dets kvalitet og den vedlagte liste giver tilsammen et godt billede af Aalborg Atletklub Jydens position i Aalborgs idrætsliv i At der blev taget et sådan foto i 1918 var ikke noget nyt. Om Jyden ik taget et foto regelmæssigt, kan ikke bekræftes af de kilder, jeg har. Jeg ved dog fra deres 25 års jubilæumsskrift, at der blev taget et foto i 1907 med titlen»gamle Atleter«. På dette foto er der ni atleter. I 1912 blev der også taget et gruppefoto med titlen»atleter«. Nu er der 16 atleter på billedet. På det her på siden viste foto fra 1918 er der 20 atleter inklusiv formanden, som også var atlet. De to første foto ved vi ikke så meget om. På det fra 1918 kender vi alle navnene og gennem den vedlagte beskrivelse af de enkeltes sportspræstationer kan vi se, at der er nogle, der har været med længe. Andres karriere er lige startet. Hans Nielsen Til de sidste hører den knælende unge mand Hans Nielsen helt til højre på billedet. Indmeldt i Jyden netop i 1918 og formodentlig på det tidspunkt kun del- 21

22 taget i et begynderstævne, hvor han vandt. Han ik en fantastisk boksekarriere, der kulminerede med OL-guldmedalje 1924 i Paris. Henrik Jensen I bageste række nummer ire fra venstre ses Henrik Jensen med det ine overskæg. Udover at være formand for Jyden fra var han også i mange år en habil bryder. Sværvægt som det nok kan ses. I Jydens 25 års jubilæumsskrift betegnes Henrik Jensen som veteranen, da han blev valgt som formand for klubben i Klubben var seks år gammel på det tidspunkt, så det var efter nutiden hurtigt at blive betegnet som veteran. Henrik Jensen var en god organisator og var med til at starte SIFA i Han blev valgt til SIFA s første revisor. Han var også med til at starte andre idrætsklubber f.eks. svømmeklubben. Søren Pedersen Til højre for Henrik står en anden sværvægter nemlig slagteren fra Vejgaard Søren Pedersen. Han kom til Jyden i 1918 fra Kolding. Han var oprindelig bryder, men fandt hurtigt sit rette element i boksningen. Han var i 1918 en kommende stjerne i Jyden med to OLsølvmedaljer senere i karrieren. Han blev efter OL 1924 professionel og lyttede til udlandet. I forbindelse med hans overgang til professionalisme udtaler bestyrelsen i oktober 1924:»Tak Søren for din værdifulde indsats for Jyden. Vi vil stedse følge din færd med interesse og sympati, og det er vort håb, at du må opnå det, som har været årsagen til det foretagne, vigtige skridt«. Det var et stort savn for Jyden, at miste en sværvægter i den klasse. Der indes ingen eller kun få oplysninger om Sørens videre karriere. Han dør sandsynligvis i Antwerpen i Der er dog et referat i Jydens klubblad november 1924 om hans første kamp som professionel. Det blev til en klar sejr over en englænder, der på forhånd var storfavorit. Christian Jensen Til højre for Carl Jylling, der er i civilt tøj, ses en af de andre store Jyden-atleter nemlig Christian Jensen. Indmeldt i klubben Georg»Gokke«Gundersen skriver som redaktør af 25 års jubilæumsskriftet om Christian Jensen:»1916 var ikke rig på sportslige begivenheder. Christian vandt af gammel vane sit Danmarksmesterskab i vægtløftning«. Lidt nochalant skrevet, men sandt. Han vandt DM og JM i vægtløftning ti gange. Flere gange deltog han også i brydekonkurrencer med pæne resultater. Han vandt mere end 50 præmier i sin karriere. I mange år sad han i Jydens bestyrelse som repræsentant for vægtløfterne. Georg»Gokke«Gundersen En anden, der sad i Jydens bestyrelse, var Georg Gundersen. I daglig tale bare»gokke«. Han ses på fotoet i første række i midten. I ikke mindre end 43 år arbejdede»gokke«i bestyrelsen. Men ud over det var der også tid til en strålende karriere. To DM- og JM-titler i vægtløftning. 5 DM- og 1 NM- samt 7 JM-titler i brydning. Herudover deltog han ved OL i 1924, hvor en skade satte ham ud af spillet. Han var ellers spået som en af favoritterne i sin klasse. Inden han blev skadet, lykkedes det ham at besejre den kommende Tarzan alias Johnny Weismüller. Dog var det uden for ringen og efter provokation af Tarzan. Efter OL opgav han den aktive karriere på grund af skaden og blev kampdommer. Altså i boksning. Udover disse gøremål var han også i mange år aktiv i Aalborgs Idrætsuger. Et arrangement som SIFA 22

23 i mange år afholdt, og som var en god indtægtskilde til SIFA og dermed til de af Aalborgs idrætsklubber, der var medlemmer af SIFA. Poul Sommer I den forreste række helt til højre lige før Hans Nielsen ses Poul Sommer. Indmeldt i klubben i I 1908 vandt han JM i brydning i fjervægt. I 1911 og 1920 blev han JM-mester stadig i fjervægt, men nu i vægtløftning. I 25 års jubilæumsbogen står der:»sommer er stadig en ihærdig og dreven vægtløfter, som klubben fremdeles har lov til at vente sig noget af«. Udover det sportslige var han også en tid medlem af bestyrelsen. Christian Christensen I bageste række er nummer tre fra højre Christian Christensen. Han var som Poul Sommer indmeldt i Denne oplysning er muligvis ikke helt rigtig. Og som Poul begyndte han også med brydningen. Jeg har kun fundet optegnelsen for, at han bliver jysk mester i I 25 års jubilæumsskriftet betegnes han som et af klubbens mest trofaste medlemmer og klubben håber, at han på et tidspunkt bliver dansk mester. Det blev han ikke. August Hansen Til højre for Christian Christensen i bageste række står August Hansen. Medlem af klubben siden Startede som bryder. Han var faktisk den første bryder i Jyden. Efter en rejse til Tyskland kom han i 1914 tilbage til klubben, hvor han nu begyndte at bokse. Udover at have tre uoficielle jyske mesterskaber, var han i lang tid klubbens bokseinstruktør. August Hansen har som mange andre atleter også været medlem af bestyrelsen i Jyden Fotoet B3386, A72, der vises her på siden, er også fra Aalborg Atletklub Jyden og er fra I modsætning til det første fra 1918 så er der ikke angivet andet end klub og årstal. Det vil dog være muligt af fotoet fra 1918 at sætte nogle navne på det fra Men det er altid en usikker proces. Billedet, ved vi, er taget i gården til Poul Paghs Gades Skole. Derfor kære læser vil min opfordring til jer være at kigge fotoalbums med mere igennem og få skrevet de oplysninger I har til de pågældende fotoer. Jeres efterkommere vil elske jer for det. Vi på Idrætshistorisk Samling vil i hvert fald. 23

24 Michael Andersen Dynamisk chef for TEAM Danmark med rødder i den nordjyske muld Af Niels Torp Michael Andersen er chef for TEAM Danmark, der er en større organisation med et halvt hundrede medarbejdere og en yderst ambitiøs målsætning, nemlig at gøre Danmark til det bedste sted i verden at dyrke elitesport. Det var i foråret 2006, at Michael Andersen satte sig i chefstolen hos TEAM Danmark, og han har været med til at modernisere og ændre nogle af målsætningerne. Således er organisationen blevet slanket en del blandt andet på grund af inanskrisen for nogle år tilbage. Nu er der kun fokus på 28 sportsgrene og de omkring bedste atleter herhjemme. Bedste job Der indes ikke et bedre job i Danmark, hvis man er en smule sportsinteresseret, siger Michael Andersen med begejstring i stemmen. Han er bosiddende i Brønderslev med kone og et barn, men også residerende i ugens løb i en lejlighed på Frederiksberg med to andre døtre. Vi har bibeholdt huset i det skønne Nordjylland, da min kone har egen praksis i Hjørring. Vi købte det for en snes år siden, da jeg startede som forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole. I 2002 blev jeg leder af Center for videregående sundhedsuddannelser i Aalborg, og ire år senere blev jeg headhuntet til Team Danmark, hvilket er og bliver mit drømmejob. Det er en solbrun og afslappet direktør, der tog imod den udsendte fra Veteranen på TEAM Danmarks kontor i en løj i Idrættens Hus i Brøndby. Han var netop hjemkommet fra Santander i baskerlandet i den nordlige del af Spanien, hvor Michael Andersen i en halv snes dage overværede de danske sejleres succes ved VM. Det resulterede 24

25 t Stor tilknytning til Nordjylland Michael Andersen, direktør i TEAM Danmark, har stor tilknytning til Nordjylland. Han har bopæl i Brønderslev og har tidligere haft job på Nordjyllands Idrætshøjskole samt ved Center for videregående sundhedsuddannelser i Aalborg. Das Büro for TEAM Danmark. p Flere medaljer i Rio Michael Andersen er meget optimistisk og tror, at de dygtige danske atleter får lere medaljer ved De Olympiske Lege i Rio end ved legene i London 2012, hvor det blev til to guld-, ire sølv- og tre bronzemedaljer. Das Büro for TEAM Danmark. i to lotte sølvmedaljer, men ikke mindst syv vigtige nationalpladser i diverse bådklasser til de kommende Olympiske Lege i Rio de Janiero i 2016, for Dansk Sejlunion. Jubelår 2014 bliver et jubelår for dansk elitesport, pointerer Michael Andersen, der netop har fået en ny og dygtig bestyrelsesformand, Københavns overborgmester Frank Jensen, oprindelig født og opvokset i Nørresundby. Allerede med udgangen af september er TEAM Danmarks målsætning om 64 placeringspoint i de olympiske discipliner indfriet og overgået. Vi har mere end 80 placeringspoint, og der kan komme lere de sidste måneder af året. Vi har opnået 79 VM- og EM-medaljer, hvoraf der er 26 guldmedaljer, 25 sølvmedaljer samt 28 bronzemedaljer. Heraf har kvinderne sikret sig 39 medaljer, mens mændene må nøjes med 30. De resterende 10 medaljer er gået til mixpar. For nylig lykkedes det også for Camilla Pedersen, at vinde VM i triatlon på den længste distance, også kendte som Iron Man. Det var en helt ekstraordinær utrolig præstation, da hun i en periode lå i koma og svævede 25

26 mellem liv og død i 19 dage. Det er blot et år siden og det var efter et voldsomt cykelstyrt, tilføjer direktøren med stor beundring. Det var på håndboldbanen, at den nu 56-årig Michael Andersen, som yngre viste sit sportstalent, og det var både som spiller og senere træner. Han repræsenterede Viby Aarhus og senere Tarup- Pårup på Fyn på det højeste niveau. Han spillede godt 250 divisionskampe og fortsatte derefter i trænergerningen. Den fysiske form holdes nu ved lige med motionsløb i det naturskønne terræn ved Brønderslev, især i weekenderne samt med skisport om vinteren. Forsvarlig måde Missionen for TEAM Danmark er at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal TEAM Danmark iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten. Målsætningen er, at Danmark årligt skal være blandt verdens 30 bedste sportsnationer og blandt de 10 bedste nationer for mindre nationer, under 10 mio. indbyggere, på en internationalt anerkendt nationsrangliste. Det er vigtigt, at disse elite-idrætsfolk kommer gennem deres aktive karriere og deres videre udvikling i livet, og det med den totale opbakning fra både trænere og klubber, og i samarbejde med TEAM Danmark, der har en bred vifte af eksperter og kompetenceudvikling, som der altid kan trækkes veksler på, siger Michael Andersen. Her kan jeg kort nævne, ekspert- og konsulentbistand, vidensdeling og uddannelsesaktiviteter og meget mere. To dygtige danske sportsfolk, bordtennisspilleren Michael Maze og roeren Mette Dyrlund Petersen, har begge været ude for alvorlige skader, og bliver først klar til at genoptage træningen effektivt i Alligevel er der ingen planer fra TEAM Danmarks side, at droppe den økonomiske støtte eller den træningsmæssige hjælp til dem. Førstnævnte har været mere eller mindre skadet i ire år, men alligevel har den 32-årig Michael Maze leveret varen og opnået lotte internationale resultater. 26

27 t Aalborg Svømmeklub En af dem, som Michael Andersen gerne vil rose meget, er træneren i Aalborg Svømmeklub, Eyleifur Johannesson, der allerede har opnået nogle imponerende resultater med svømmerne i Nordjylland. Jeg er meget imponeret over den professionelle måde han styre træningen på i klubben. Især de to svømmere, Mia Ø. Nielsen og Viktor Bromer, har opnået nogle rigtig lotte resultater. Das Büro for TEAM Danmark. Han er således regerende europamester i single, og har et væld af lotte sejre på sit CV. Den 25-årig Mette Dyrlund Petersen ik pludselig en blodprop i hjernen i forbindelse med roernes træningslejr i Østrig. Det var hendes dobbeltscullermakker, Lisbet Falck Jakobsen, der fandt hende på værelset, hvor hun hverken kunne bevæge sig eller tale. Det er klart, at vi vurderer i hvert enkelt tilfælde, men begge disse idrætsfolk skal have en ny chance. Personlig tror jeg, at vi ser dem helt klar og kvaliiceret til OL i Rio i 2016 måske begge med en reel medaljechance, tilføjer direktøren. I samme forbindelse ønsker jeg at fastslå, at vi hele tiden forsøger at give sportsfolkene en fair og human behandling, og de skal naturligvis ikke skrottes, fordi de får nogle skader. I det hele taget er det vigtigt for os, at vi også bagefter får hele personer, der kommer videre i den civile tilværelse, når en krævende sportskarriere er overstået. Dygtig træner Et væld af dygtige trænere og ledere er stærkt medvirkende til, at Danmark er langt fremme på den internationale idrætsscene. En af dem, som Michael Andersen gerne vil rose meget, er træneren i Aalborg Svømmeklub, Eyleifur Johannesson, der allerede har opnået nogle imponerende resultater med svømmerne i Nordjylland. Jeg er meget imponeret over den professionelle måde han styrer træningen på i klubben. Især de to svømmere, Mie Ø. Nielsen og Viktor Bromer, har opnået nogle lotte resultater, og jeg tror, at de begge har stor mulighed for at hente medaljer i Rio 2016, hvis de fortsætter den suveræne fremgang og videreudvikling de kommende 18 måneder, siger Michael med en vis stolthed i stemmen. Meget optimistisk Det er en yderst spændende periode, elitesportsfolkene er på vej ind i. Fra årsskiftet begynder de forskellige konkurrencer både ved EM og VM, hvor der er gode muligheder for danske udøvere for at kvaliicere sig til De Olympiske Lege i Rio i Allerede på nuværende tidspunkt har en lille snes udøvere sikret sig en billet til Brasilien, og mange lere følger med garanti i deres kølevand. Vi har nogle rigtig dygtige atleter, og jeg er optimistisk, og tror på mindst 10 medaljer ved legene i Rio. Der er idrætsgrene, hvor vi har pæne medaljechancer, som svømning, sejlsport, roning og badminton, der nok er nogle af de mest oplagte. Med de fornemme resultater i 2014, så er udsigterne frem mod Rio fantastisk positive, og jeg bliver skuffet, hvis vi ikke får lere medaljer end de ni, to guld, ire sølv og tre bronze, som vi opnåede ved de sidste olympiske lege i London 2012, slutter Michael Andersen, TEAM Danmark, høligt audiensen på kontoret i Idrættens Hus i Brøndby. 27

28 Brændevinsbrænderi Uddannelse. Kvaksalveri Kunst. Aalborg Stadion Harald Jensen 28

29 Af John Laden Den 21. december 2014 var det 177 år siden Harald Jensen blev født. Han er manden bag en af de længste arvesager i Danmark, hvis ikke den ældste, men inden det kom så vidt, havde han ingrene i masser af forskellige områder. Brændevinsbrænderi er det mest kendte, men det var bare en måde for ham at tjene penge nok til at forsørge sig selv og sin familie på en ordentlig måde. Det han brændte for var kunsten og kvaksalveriet. Lysten til at male var stor og lysten til at hjælpe mennesker i nød var ikke mindre. Harald Jensen var oprindelig fra København, hvor hans far, Christopher Jensen, der stammede fra Hjørring, drev en høkerforretning. En del af forretningsområdet var brændevinsbrænding, der var en udbredt beskæftigelse i Danmark. Brænderiet gjorde langsomt faderen til en holden mand, hvilket gav ham en vis magt over børnene. Den kunstinteresserede knægt gik i malerlære og da svendebrevet var i hus, startede han på Kunstakademiets elevskole. Efter faderens mening satte det lidt for mange griller i hovedet på knægten, der havde ambitioner om at leve som kunstmaler. Det satte Christopher Jensen sig imod, og efter forhandlinger enedes han og Harald om, at sønnen ik en chance. Han skulle vinde den meget fornemme pris, den Neuhausenske, i I modsat fald skulle han glemme alt om maleriet, og følge faderens ønske q Aalborg Stadion Harald Jensen døde i 1914 og efterlod det meste af sin formue til Aalborg Kommune. Blandt andet ik kommunen de tilliggende jorder bag den store hovedbygning til pragtgården Haraldslund i vestbyen, og det er her Aalborg Stadion nu er placeret. A138, lb.nr. 11, Harald Jensen. Sifa Idrætshistorisk Samling. 29

30 om at arbejde i det brændevinsbrænderi faderen ville købe til ham. Harald kæmpede hårdt for at vinde prisen, men hans maleri»scene fra Klampenborg«var ikke godt nok. Maleriet blev kåret som det næstbedste i konkurrencen. Lige ved og næsten, men kort tid efter var han på vej til Aalborg med dampskib. Østeraagade Christopher Jensen havde købt ejendommen Østeraagade 19-21, der husede et brænderi, og nu var sønnen i gang. Østeraagade var datidens hovedstrøg. Mod nord lå færgelejet, der kun 3 år efter Harald Jensens ankomst måtte vige for en pontonbro. Aalborg havde på det tidspunkt ca indbyggere. Måske skyldtes det Harald Jensens kunstuddannelse. Han kunne i hvert fald se muligheder i brænderiet, som han udviklede til det bedre. Samtidig var han en strålende pr-mand, der fandt mulighed for at få sine produkter i handlen de rigtige steder. Den korte version af historien er, at Harald Jensen ik stor succes, og tjente mange penge. Derfor var han ikke særlig ivrig efter at sælge, da De Danske Spritfabrikker med C. F. Tietgen i spidsen udviste interesse for at købe Harald Jensen ud, som virksomheden havde gjort med alle de andre betydende brænderier på markedet. Jensen stod fast. Han havde sin pris, og han accepterede kun kontante penge som betaling. Tietgen og hans rådgivere slog sig i tøjret, men den frække fyr i Aalborg fortsatte med at dominere markedet. I 1883 var Tietgen træt af Harald Jensens stædighed, og han gav sin forhandler Isidor Henius beskeden: Køb, uanset pris. Den ordre skulle komme sportsfolk og Aalborg Kommune til gode. Harald Jensen fortalte selv mange år efter i et interview i Aalborg Stiftstidende, at Tietgen, der desuden var medstifter og direktør for DFDS havde mistet tålmodigheden, da han fandt ud af, at hvis man bestilte en snaps på hans egne skibe, så ik man en Harald Jensen-etiket. Et nyt liv Med salget af brænderiet var Harald Jensen omsider fri. Han havde overholdt aftalen med faderen, og kunne nu via sin formue, gøre hvad der passede ham. Uden for byen havde han bygget pragtgården Haraldslund, og der varede ikke længe, før alle mulige mennesker valfartede til Harald Jensen, for at han skulle kurere deres dårligdomme, uden betaling. Han havde fantasifulde recepter på enhver sygdom, og det lykkedes ham da også at hjælpe en eller anden stakkel i ny og næ, men det blev stoppet, da han i 1893 blev idømt en bøde på 50 kr. for kvaksalveri. Kunsten havde ikke mistet sit tag i Harald Jensen, og han var blandt initiativtagerne til Aalborg Kunstmuseum. Kort efter den sidste tyskerkrig i 1864 blev der indrettet kunstmuseum i Jomfru Ane Gade og i 1873 lyttede man samlingen til Vestergade. I 1879 blev der bygget på den nuværende plads i Algade, og i 1895 var Harald Jensen som formand for museet hovedmand bag en udvidelse, der tog et par år. Harald Jensen havde andre interesser. Blandt andet var han kaptajn i borgervæbningen, og Aalborg tekniske Skole nød godt af hans interesse for ungdommen og dens uddannelse. Harald Jensen var formand for skolen i 40 år, og nedlagde først hvervet et par år før sin død på grund af svigtende helbred. Pragtgården var ramme om en del festligheder. Det vrimlede med kunstnervenner og specielt den norske nationaldigter Bjørnstjerne Bjørnson var en kær gæst, der kastede glans over 30

31 p Harald Jensen bag udvidelse Til venstre ses Aalborg Historiske Museum, der startede som kunstmuseum. To måneder senere var historisk museum med. Til højre museet efter ombygningen A138, lb.nr. 11, Harald Jensen. Sifa Idrætshistorisk Samling. Haraldslund og dens ejer. Bjørnsons magt over den tidligere brændevinsbrænder falmede dog en del, da dennes søn Erling giftede sig med Jensens datter Tekla. Det var klart mod Harald Jensens vilje, og Bjørnson ik ikke megen del i arven, da den skulle fordeles. Foruden datteren ik Harald Jensen og hans kone Emilie sønnen Holger, der tog efternavnet Haraldi. Holger kunne ikke leve op til faderens forventninger, og døde for egen hånd i København, hvor han studerede på det teologiske fakultet ved Københavns Universitet i 1903, kun 29 år gammel. En af de få historier om Holger var, at han ønskede at gå kunstnervejen, ganske imod sin faders ønske. Harald Jensen døde i 1914 og efterlod det meste af sin formue til Aalborg Kommune. Blandt andet ik kommunen de tilliggende jorder bag den store hovedbygning, og det er her Aalborg Stadion nu er placeret. Diskussionerne om hvorvidt det testamenterede opfylder Harald Jensens ønsker er fortsat langt efter hans død, og der vil sikkert være rum for endnu lere diskussioner i fremtiden. Men tilbage står, at Harald Jensen på mange måder var en stor og gavmild mand. Han satte sit præg på sin samtid, og har på mange måder sat Aalborg på landkortet. Kilder: SIFA s booklet om Harald Jensen. Brændevinsbrænderen af Eivind Samuelsen og Henning Asp-Poulsen. 31

32 Af Poul Erik Larsen 50 år Søndag, den 19. januar 1964 kunne ire unge herrer, efter indtagelse af søndagens middag på Stenhus Pensionatet, Adelgade 2, i Aalborg Stiftstidende læse en større artikel om lørdagens åbning af Karolinelund Bowlinghal, Fyensgade 1, 9000 Aalborg. I artiklen blev Karolinelund benævnt som Skandinaviens største og mest moderne bowlingcenter. De ire herrer fandt artiklen spændende og besluttede at undersøge sagen lidt nærmere. Dagens program var fastlagt og kunne ikke ændres, så aftalen blev at afprøve bowlingen den kommende søndag. Søndag eftermiddag, den 26. januar 1964, ankom de til Karolinelund Bowlinghal, hvor de blev kyndigt vejledt af 32

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Nyhedsarkiv 2011 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Ved det 2. stævne i Midt Vest Cuppen i svømning, som blev afholdt i Struer Svømmehal, havde Struer Svømmeklub i alt 29 svømmere tilmeldt. Med ikke mindre

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub,

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 3. april 2013 11:17 Emne: Nyhedsbrev april 2013 Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Foråret ser langsomt ud til også at være

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Veteran VM John Toudahl

Veteran VM John Toudahl Veteran VM 2012 - John Toudahl Det var igen en stor oplevelse at kunne deltage i et VM for veteraner. Der var omkring 3400 spillere fra 67 nationer med til mesterskaberne og som spillede 22.000 bordtenniskampe

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Et håndboldemne i matematik

Et håndboldemne i matematik Et håndboldemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk I 2010 blev der afholdt europamesterskab i damehåndbold. Slutrunden var delt mellem to lande Danmark og Norge. Der var

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8 Derfor spiller vi også fodbold i 2013 - GODT NYTÅR Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet blodtryk end

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Læs og lær om. Christian Eriksen

Læs og lær om. Christian Eriksen Læs og lær om Christian Eriksen Fakta om Christian Eriksen Christian Danneman Eriksen blev født i Middelfart 14. februar 1992. 1992 var for øvrigt det år, hvor det danske fodboldlandshold blev Europamestre,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen

Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen Formandens beretning 2012 I det forløbne år siden sidste repræsentantskabsmøde er der idrætsligt sket flere gode ting i FIF: Medlemsmæssigt går det godt i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

! Århus er vigtig for Team Danmark!

! Århus er vigtig for Team Danmark! Århus er vigtig for Team Danmark I en lang række sportsgrene har atleter fra Århus altid kæmpet med om medaljer i ind- og udland. Århus prioriteres derfor af Team Danmark, da de har alle muligheder for

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Beretning for spilleudvalget 2011

Beretning for spilleudvalget 2011 Beretning for spilleudvalget 2011 S.K.U.'s Pokalturnering Årets pokalfinale blev spillet i Tømmerup og HKK vandt for 4. år i træk. H.K.K. 12 point 3392 kegler L.F.K. 5 point 3323 kegler R.K.K. 4 point

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 30 JULI 2013 ÅRGANG 8. SVETS første holdopstilling til

SUPERVETERANERNE NR. 30 JULI 2013 ÅRGANG 8. SVETS første holdopstilling til SUPERVETERANERNE NR. 30 JULI 2013 ÅRGANG 8 SVETS første holdopstilling til 7-mandsfodbold 24. april 2013 Kvartalets side 2 mand Kurt Karlsen har været medlem af Måløv Boldklub siden 2004, og han spillede

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF Danske politimesterskaber Fredericia Forenede Fodboldklubbers baner ved Madsbyparken var atter skueplads for et dansk politimesterskab i fodbold. Sidste år blev 11-mands afholdt på de selvsamme baner.

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Sjællandsmesterskab 2007

Sjællandsmesterskab 2007 Sjællandsmesterskab 2007 Oldboys Køge Roskilde Total 1 Søren Johansen R.K.K. 863 864 1727 2 Jan Nielsen Hellas 866 856 1722 3 Mogens Christensen KK 88 848 862 1710 4 Mogens Andersen Hellas 862 845 1707

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

19. 2012 30, 26. 2012 15:40 LONDON LIVE:

19. 2012 30, 26. 2012 15:40 LONDON LIVE: Side 1 Uge 30, torsdag 26. jul 2012 15:40 LONDON LIVE: Fodbold: Spanien-Japan (m) Spanierne er verdens- og europamestre, så forventningerne er enorme til det spanske olympiske landshold, der i dag møder

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

25 I Bakkens tjeneste

25 I Bakkens tjeneste 25 I Bakkens tjeneste Ikke fordi der skal gøres noget stort nummer ud af det, men netop nu er det 25 år siden jeg kom i bestyrelsen. Så her et lille tilbageblik: Jeg kan jo sige, at jeg blev headhunted

Læs mere

Voksne Hanner Klasse A - DM 2009

Voksne Hanner Klasse A - DM 2009 Voksne Hanner Klasse A - DM 2009 Grønne 58 131 2 Grp 1 Ring nr Opdrætter DORIS BSK Blå 49 21 2 Grp 2 Ring nr Opdrætter Grågrønne 31 164 122 113 4 Grp 3 Ring nr Opdrætter R1500 KARL KARL Grå 74 103 163

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle 50 år 1966 2016 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Det er med stor glæde og stolthed, at Bestyrelsen i Pensionist Idræt kan fejre Pensionist Idræts 50 års jubilæum

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

politimesterskaber i Danske Danske

politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i 30 Politiidræt nr. 2 2012 håndbold Foto: Jesper A. Thau, Vejle Af Søren Damgaard, Håndboldudvalget og træner for håndbold Københavns damer samt damelandsholdet

Læs mere

DM i Firmaidræt Bordtennis. PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008

DM i Firmaidræt Bordtennis. PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008 DM i Firmaidræt Bordtennis PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008 1 Velkommen til DM i bordtennis, den 19.-20. april 2008 Vi er glade for at kunne byde spillere, ledere og publikum velkommen til firmasportens

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013 HTK klubnyt Oktober 2013 Så starter vintersæsonen 2013-2014 Dette klubnyt indeholder: Nyt holdmesterskab til HTK side 3 Den daglige træning side 4 De seje piger side 5 Ny sponsor side 6 Mandagsmixafslutning

Læs mere

Ham skal du kende. Lionel Messi

Ham skal du kende. Lionel Messi Ham skal du kende Lionel Messi Lionel Messi var 11 år, da en læge sagde til hans forældre, at deres søn ikke ville vokse. Han havde ikke det hor-mon i kroppen, der får os til at vokse. Derfor ville han

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere