TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre"

Transkript

1 Juni 2013 TRÅDEN Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Formålet med ungdomsarbejdet i BHK Formålet er at give spillerne en meningsfuld idrætsaktivitet i et stimulerende og positivt miljø, og Birkerød Håndbolds ungdomsmålsætning er at: skabe og udvikle en atmosfære af kammeratskab, holdånd og fair spil via en god organisation, klare regler og dygtig ledelse gennemføre en idrætslig uddannelse for på bedste vis at udvikle alle hold gennem langsigtet arbejde med egne spillere at gøre klubben stort set selvforsynende med elite- og divisionsspillere. gennem langsigtet arbejde med egne spillere at sikre klubben et solidt fundament at rekruttere ledere og trænere fra såvel som at sikre en aktiv sekunda-afdeling. I miniafdelingen er aktiviteterne klart socialt rettede, med hovedvægten på boldbehandling, I miniafdelingen er aktiviteterne klart socialt rettede, med hovedvægten på boldbehandling, lege og småspil i en atmosfære præget af trivsel og kreativitet. For U8 og U10 årgangene er det fortsat den alsidige træning, der er vigtigst, og turneringsresultater kommer i anden række. Kampene er primært en opmuntring og en test af om træningen følger de opstillede mål for spillerne. Det er trods alt til træning, man lærer nye detaljer, og det er der, man i de unge år udvikles allerbedst Når spillerne bliver ældre og rykkes op som U12-U18 øges de individuelle krav. Spillerne lærer at arbejde mere koncentreret og målrettet og lærer at træning og kamp ofte er et hårdt slid, som kræver tålmodighed og disciplin. Ledere og forældre er forpligtiget til at forberede børn og forældre i ældste U10 årgange til livet i den ældre ungdomsafdeling - herunder det kommende konkurrence-element, som implicit indgår i elite-sport, idet ungdomsafdelingernes ældre hold sættes ud fra princippet om, at de bedste spillere spiller på de bedste hold. Holdudtagelserne sker under hensyntagen til holdenes og spillernes fysiske, tekniske, taktiske og sociale udvikling. Forberedelsen kan også omfatte støtte og opmuntring når spilleren skal indgå i en afdeling, der eksempelvist skal træne på een lokation, der afstedkommer en længere transportvej eller behov for fælles transport (cykel, bil, bus). Kvalitet er et af vores æresord. Den højeste kvalitet skal præge hele vores virke. Til alle hold skal der være uddannede ledere. Ledere som har fået deres uddannelse dels gennem kurser under Dansk Håndboldforbund og lokalforbund, dels gennem intern træneruddannelse. Ved at samtræne på tværs af aldersgrupperne vil vi øge kvaliteten i vores spillerudvikling. De yngre ser og lærer af deres ældre kammerater. Det skaber også større kammeratskab når f.eks. en U12 ere får lov at træne med U16 spillerne. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 1

2 Det er vigtigt, at alle ledere og trænere samt forældre og spillere via et positivt og konstruktivt engagement i hele klubben bidrager til at ungdomsarbejdet i Birkerød Håndboldklub får allerhøjeste kvalitet. Til trænerne: For at vore spillere oplever en sammenhæng og naturlig progression i deres træning og at du som træner, oplever at spillerne har et vist grundniveau man kan tage udgangspunkt i ved tilrettelæggelse af træningens indhold og intensitet og da klubben samtidig har et ønske om på sigt at højne niveauet i ungdomsafdelingen, er denne tråd blevet til. Du skal træningsmæssigt bruge vejledningens fokuspunkter og selv finde øvelser dertil. Der findes links til træningsøvelser på klubbens hjemmeside. Du kan vælge at træne punkter fra årgangen under eller over, alt efter dine spilleres formåen. Klubben betaler gerne for kurser, hvor du får mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter med andre trænere, der træner samme årgang. Spørg gerne om hjælp og vejledning hos klubbens øvrige trænere. Det er ikke et svaghedstegn, men et tegn på, at du er engageret og gerne vil mere. Du bliver aldrig færdigudviklet, hverken som spiller eller træner. Hvis du tror det, er du færdig. Spillet og kravene på de enkelte årgange højnes til stadighed gennem landsholdenes succes. Gennem børne- og ungdomsårene vil du opleve, at der kommer nye spillere til, der skal starte forfra. Bed om hjælp fra andre til de nye og hold fokus på arbejdet med de etablerede spillere, som du har planlagt altså sæt niveauet i træningen efter de, der er længst fremme. På den måde sikrer du bedst, at alle udvikler sig. Vær opmærksom på, at du ikke for tidligt får sat spillere i bås som f.eks. fløjspillere. På sigt skaber det bedre spilforståelse for den enkelte, hvis de på egen krop har mærket, hvordan livet som f.eks. stregspiller er. Til og med U12 bør spillerne prøve flere forskellige pladser også målmændene. Der er i det følgende aldersopdelte materiale alene fokuseret på de grundlæggende færdigheder i håndbold altså det er minimumskrav, der skal trænes over en sæson. Når der i U14 alderen skal vælges et par angrebsåbninger, bør der henses til holdets sammensætning, alt efter, hvad spillernes styrker er skud eller gennembrud. I tillæg til denne vejledning har vi udviklet en mere detaljeret model, hvor vi prøver at beskrive hvilke forventninger der er til træningen i forhold til talentudvikling dvs. den mere elite-orienterede spillerudvikling. Modellen er tænkt som et redskab til anvendelse i træningsplanlægningen såvel som et evalueringsredskab. Holdninger til forsvarsspil Forsvarsmæssigt bør alle hold kunne dække 2 forskellige forsvarsformer og de skal ved slutningen af ungdomstiden have i hvert fald teoretisk kendskab til de fleste forsvarsformer. I de yngste årgange ønsker vi at dække så offensivt som muligt indenfor de rammer som spillereglerne giver. Derved opnår vi at spillerne vænnes til en høj grad af bevægelighed, øget tilvænning til fysisk kontakt og en boldorienteret forudseenhed. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 2

3 Dette på bekostning af manglende mulighed for at udnytte eksempelvist spilleres umiddelbare fysiske fordele i form af højde og drøjde. Disse umiddelbare fordele har det med at udligne sig selv i takt med den aldersmæssige udvikling. Vi ønsker således at forsvar er den primære i 10 og U12 årgangene 5-1 forsvar er den sekundære i U10 og U12 årgangene 4-2 og 3-3 forsvar introduceres i U12 og U14 årgangene 6-0 forsvar introduceres i U14 årgangen og indarbejdes fra og med U16 årgangen For de yngste årgange tilpasset de rammer som reglerne giver. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 3

4 Holdninger til angrebsspil I de yngste årgange ønsker vi fokus på at udvikle spillernes individuelle kvaliteter og opbygge deres evner til at gøre andre gode frem for at anvendelse af systemer der låser. Det kollektive angrebsspil i disse årgange bør alene baseres på oppres/rullepres og overgangsspil, hvor spillerne skal agere på de muligheder der opstår som følge heraf. I de ældre årgange introduceres små-aftaler, en udbygning af oppres/rullepres og overgangsspil, samt et antal navngivne angrebsåbninger. Sidstnævnte med det mål at give spillerne et trygt udgangspunkt når der skiftes årgang eller træner. Eksempler på små-aftaler kunne være backkryds, centerkryds, østtysker, russer og tilsvarende, der kræver involvering af få spillere og samtidigt fungerer som udgangspunkt for en senere indøvelse af mere avancerede angrebsåbninger. De mere avancerede angrebsåbninger bør først introduceres i de ældste ungdomsårgange når alle basisfærdighederne beherskes og ikke gå før noget andet. Holdninger til fysisk træning Som du vil se, er der vægtet fysisk træning, som også er skadesforebyggende træning, gennem alle årgange først i form af fysisk leg og senere ved egentlig fysisk træning med egen kropsvægt. Giv børnene indsigt ved f.eks. at lære dem at måle puls og fortælle om iltoptagelse i blodet eller hvad, du kan finde på. Alle trænere bør læse vejledningen fra og med U8, så I har kendskab til, hvad fokuspunkterne har været på de forudgående ungdomsårgange. I slutningen af denne vejledning finder du lidt mere information omkring børns udvikling, fysisk træning med mere. Klubben tilbyder nye trænere at modtage DHFs materiale omkring aldersrelateret træning. Klubben tilbyder trænere og ledere at deltage i kurser omkring skadesbehandling, sportsmassage og tilsvarende. Sportslig strategi Dansk Håndbold Forbunds idé med børnehåndbold er at nå flest muligt børn og deres forældre gennem håndboldforeningernes tilbud. Selve håndboldspillet er udgangspunktet for børnenes fremmøde i klubberne, og foreningernes opgave er at give dem en positiv oplevelse ved deltagelse i børnehåndbold og dermed danne grundlag for en fortsat deltagelse i håndboldsporten - eller en anden foreningsaktivitet. Birkerød Håndboldklubs udgangspunkt er at vi er breddeklub - med elitehold, hvilket der ikke er planer om at ændre på i den nærmeste fremtid. I klubbens yngste afdelinger er der nogle få enkle leveregler : Det skal være sjovt at gå til håndbold. Der skal være plads til alle. Det skal være sjovt at deltage i klublivet. Børnene skal være i centrum. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 4

5 Forældrene skal være med. Vi skal samarbejde. Vi skal respektere hinanden. Der tages udgangspunkt i den enkelte spillers evner og færdigheder. Børnene skal lære holdspillet (teamwork). Vi spiller med i turneringer. Vi deltager i stævner til efterår, jul og påske. Det er sjovest at vinde. Også ungdomshåndbolden skal følge grundidéen om at bibringe og bibeholde medlemmernes interesse for at dyrke håndboldspillet. Mange af levereglerne fra børne-håndbolden gælder også her: Det skal være sjovt at gå til håndbold. Der skal være plads til alle. Det skal være sjovt at deltage i klublivet. Vi skal samarbejde. Vi skal respektere hinanden. De unge skal udvikles til gode spillere. Der tages udgangspunkt i den enkelte spillers evner og færdigheder. De unge skal lære holdspillet (teamwork). De unge skal lære at føle og tage ansvar Vi spiller med i turneringer. Vi deltager i stævner til efterår, jul og påske. Det er sjovest at vinde. Forældreholdninger til ungdomstræning I Birkerød Håndboldklub køber man ikke en pasningsordning og sport i en og samme pakke. Man påtager sig derimod et ansvar! Dette gennem et medlemskab i klubben. Respektér trænerens håndtering af børnene - forsøg ikke at påvirke træneren under kampen. Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene med at spille. Kritiser ikke trænerens afgørelser. Læs de sedler barnet får med hjem de er altid vigtige Tag din tørn m.h.t. kørsel, trøjevask, tidtagning etc. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 5

6 Vis respekt for arbejdet i foreningen. Tag evt. initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare/afstemme ambitioner og holdninger. Vær altid en god ambassadør for Birkerød Håndbold Klub. Til børnene Her følger til at begynde med 5 råd fra den svenske idrætspsykolog Åke Fjellström som vi vil give alle forældre i Birkerød Håndbold Klub: Involvér Jer ikke i Jeres børns idræt gennem en masse råd til dem om hvornår, hvor meget og hvordan de skal spille og træne. Indstil Jer i stedet på at være en støtte og ikke andet. Respekter Jeres børns idrætslige målsætninger, pådut dem ikke jeres egne ambitioner. Lær Jeres børn vigtigheden af at have målsætninger, at hårdt arbejde betaler sig, og at systematisk træning giver resultat. Hjælp dem med at finde motivation når det går drøjt. Sørg for at idrætten er sjov og glædesfyldt. Betragt jeres børns sportslige oplevelser med distance. Lev IKKE op til skrækbilledet af forælderen som tager sit barns idræt så alvorligt, at vedkommende begynder at råbe og true ad dommer m.v. Lad børnenes oplevelser af idrætten være styrende. Er de glade for en tredje-plads bør, I også være det, i stedet for at spørge: Hvorfor vandt I ikke? Og her yderligere nogle gode råd til hvordan forældre støtter deres børn: Mød op til træning og kamp, når du har mulighed herfor. Barnet ønsker det! Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen - ikke kun dit eget barn. Giv opmuntringer i både medgang og modgang - giv ikke kritik. Giv opfordringer til dit barn om at deltage til kamp og træning - pres ikke, barnet skal selv have lyst. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke. Tænk på, at det er dit barn, der spiller håndbold - IKKE dig. Spillerholdninger til håndbold og klubben Det at dyrke håndbold og træne skal være en god og rar og udviklende oplevelse, et "lille liv i livet" hvor man kan boltre sig og øve sig. Motivationen for at dyrke håndbold skal være at man kan lide spillet, og sammenholdet i klubben, i truppen, på sit hold. I de sidste år er fællesskab ikke blevet værdsat i samme grad som tidligere. Mange anser fællesskabet for at komme på tværs af egne behov. Mange ved ikke, eller mangler kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 6

7 forståelse for, hvor stor værdi et fællesskab egentlig har. Hvor mange ressourcer der ligger gemt i et fællesskab. Holdånd er et gammelt slidt ord, som til dels er ødelagt ved individualismens indtog i det moderne samfund. I dag er der er en stor frivillighedstrang og mange følger nøje sine egne målsætninger. Det der med at underlægge sig et fællesskab - det er for strengt!! De fleste ved godt, at vi har et ansvar overfor hinanden - men mange ved ikke, hvad de faktisk kan få ud af et fællesskab, og der er mange, der ikke tør committe sig helt - for det kan jo være, der er noget andet jeg hellere vil - Vi er blevet vant til at kunne vælge frit fra alle hylder! Ungdomsspillerne i Birkerød Håndboldklub skal Udover at ville blive - lige præcis - så gode som deres ambitioner og talent muliggør, også ønske at optræde som klub, trænere og medspillere har krav på. Loyalitet, opmærksomhed, hensynsfuldhed bør opprioriteres. Det skal dog også være helt legalt at sætte sig mål - både kollektive og via disse stille krav til hinanden og individuelle mål og forvente at få hjælp fra klub og trænere til at arbejde frem mod disse. Nogle gode råd til hvordan spillere bør se på håndbold: Håndbold skal være sjovt for alle Mød glad op til træning og kamp. Er du syg eller nede så sig fra / sig til. Sæt dig nogle mål med dit spil (måske noget teknisk - måske noget socialt) og gå efter det Stil krav til dig selv før du kræver noget af andre. Støt dine holdkammerater, vær opmærksom på om nogen er nede. Spil kampene for at vinde, men ikke for enhver pris, vær koncentreret og fair og respektér modstanderen. Husk at i kampe er der både vindere og tabere (og at den gode taber også vinder både i nuet og helt sikkert i fremtiden) Respekter trænerens dispositioner men vær åben, hvis du synes, noget er forkert.. Vis respekt for arbejdet i foreningen. Se dig selv som en vigtig person for din klubs fremtid Trænerholdninger til ungdomstræning Der står ikke kun instruktør på trænerens kasket. Nutidens børn har behov for, at træneren også opdrager og viser omsorg Mange børn mangler i dag tydelige voksne omkring sig. Voksne, som tør vise, hvad der er rigtigt og forkert. Overfor de unge spillere gælder det, at instruktøren har tre kasketter på: kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 7

8 én som træner, én som opdrager og én som omsorgsgiver. Og det er især svært for de yngre trænere at få alle tre kasketter til at sidde. Mange mener, at det vigtigste er at være gode kammerater med holdet. Ja, men det er også vigtigt at kunne lægge distance og tage en konflikt, når det er nødvendigt. Det er vigtigt, at man som træner giver sig selv lov til at sige fra. Men det nytter selvfølgelig ikke at satse hele trænerkarrieren på at opsætte grænser og sige fra. En træner får ingen respekt uden at give et positivt bud på, hvad rammer og indhold i idrætten skal være. I den daglige træning kan træneren hjælpe sig selv godt på vej ved simpelthen at være velforberedt. Den voksne skal være foran børnene i sin tankegang. Der skal være struktur og genkendelighed i træningen, men ikke så faste rammer, at der ikke er plads til børnenes mening. Utrolig megen idræt foregår kun på de voksnes præmisser. Det er meget vigtigt at lytte til børnenes signaler om, hvordan det går. Og man kan sagtens udstikke små opgaver, som for eksempel: Kom lige med en boldleg til næste gang. Som træner er man en model, det vil sige et forbillede, for børn og unge, uanset om man vil eller ej - et godt eller dårligt forbillede. For at være et godt forbillede skal man arbejde med både børnenes selvtillid og deres selvværd. Selvtilliden bygger på, hvad man føler, man kan præstere. Selvværdet bygger på, hvordan man oplever sig selv som person. Træneren skal ikke kun rose og kommentere børnenes præstationer men også styrke deres selvværd. Det kan man gøre ved at vise interesse - for de nye sko, for den nye lillesøster, der ankom i ferien, eller ved at checke listen over fødselsdage. Forholdet til spilleren Mindreårige børn i til og med U10 rækkerne kommer til håndbold af mange forskellige grunde. Den vigtigste er nok, at de søger socialt fællesskab med kammerater fra skolen eller hjemme fra gaden. Endvidere kommer de for at spille bold. De tænker ikke så meget på de andre, men de ser sig selv som midtpunkt - hele tiden med en bold i hånden, og den skal skydes i mål. Lad børnene mest muligt have hver sin bold til træningen, og brug træningsøvelser, der svarer til. Derved opnås mange gentagelser af boldberøringer til gavn for gribe-kaste træning, skudtræning, driblinger m.m. - kort sagt boldsikkerhed. Det stiller kun krav til trænerens opfindsomhed mht. at finde på træningsøvelser, der er egnede til princippet om "hver spiller sin bold". Grundholdningen skal være, at spilleren skal have bolden - ikke træneren. Vi skal bort fra den uvane, vi møder af og til hos visse trænere, der selv står og leger med en bold under træningen. Det afleder børnenes opmærksomhed (også trænerens) fra det væsentlige: træning af børnene. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 8

9 Ved holdsammensætning kan det være vigtigt i starten at være opmærksom på, hvem der følges med hvem, og sætte holdene sammen under lidt skelen til kammeratskabet, selvom det naturligvis ikke kan gøres helt uden at skille kammerater. Det er også vigtigt, at spillerne på de enkelte hold er nogenlunde lige gode. Erfaringerne viser, at gode og dårlige spillere får lige lidt ud af at være på hold sammen, fordi de gode vil løbe fra de dårlige, som så slet ikke kommer med i spillet - og det er ikke sjovt. En tommelfingerregel fra fodbold lyder at et hold i de yngste årgange relativt set bør bestå af 25% mindre gode 50% gode 25% ekstra gode. Andre forhold som skole og klassemæssige tilhørsforhold bør også bringes ind i overvejelserne når der sammensættes hold. Det er før set at det kan ende med at en hel klasse spiller håndbold mens ingen fra parallelklassen gør det. På dette område bør man således gøre sig nogle overvejelser, særligt for hvad angår de yngste årgange... Det er vigtigt, at træneren selv er aktiv under træningen, og ved sin tilstedeværelse er en kilde til inspiration for spillerne. Prøv blot som træner f.eks. at sætte en skudtræning i gang og så stå med korslagte arme, lænet op ad den ene målstolpe, eller at sætte sig ud og følge træningen fra bænken. Der vil ikke gå ret lang tid, inden en og anden spiller spørger, om de ikke skal lave noget sjovt. Det kan ikke forventes, at børn er mere aktive end træneren. Det er vigtigt, at træneren viser initiativ og aktivitet, uanset hvor oplagt eller uoplagt træneren er efter en lang dag i skole eller på job. Træneren skal være synlig på banen og bevæge sig rundt mellem spillerne, for at give sine anvisninger vedrørende træningsøvelserne til hver enkelt spiller. Trænere må også gerne være på selve banen, når der trænes med spil til to mål og under træningskampe. Endvidere virker det godt, når træneren træder aktivt ind i træningen som tilspiller, "kegle" eller lignende, hvorved der er mulighed for, at variere sværhedsgraden individuelt efter den enkelte spiller. Træneren kan kun gribe ind, vejlede og rette detaljer ved at være tæt på, hvor det sker. Det er vigtigt, at finter, afvikling af skud, afprøvning af systemer, timing i afleveringer, træning af løbebaner, parering af skud m.v. bliver rettet straks, så spillerne ikke indøver dårlige vaner. Ved en stor spillertrup bør der være to eller flere trænere til stede samtidig. Dette stiller krav til trænerstaben om at koordinere og samarbejde omkring træningen og koordinering af spillernes kunnen. Spillerne skal også lære at tænke selv, - tænke håndbold. Der er ikke noget forkert i, at stoppe spillet i et træningsforløb, selvom en spiller er ved at slippe fri og skyde på mål. Det får spilleren alligevel rig mulighed for mod "lette" modstandere. Spillerne - hele holdet - lærer meget mere "håndbold" ved at få vist, hvilke muligheder der er for aflevering til frie spillere, et langskud i stedet for at sno sig fri "ind over stregen", eller et opspil til en anden spiller i løb til langskud eller frispilning. Det mål, som spilleren går glip af kan alligevel ikke bruges, når holdet står over for en svær modstander i turneringen. Trænerne i børnerækkerne er til for børnene - ikke som hos de voksne, hvor spillerne er til for trænerne. Det er vigtigt at gøre sig klart, at børn kommer fra mange forskellige hjem med forskellige traditioner. Det drejer sig om alt muligt, og ikke mindst omgangstonen i klubben, mellem trænere og ledere, samt mellem trænere og spillere betyder meget. Nogle børn er "stærke" og kan klare alle situationer. Men mange børn er meget følsomme, og der skal ikke meget til, før de bliver kede af det. Det er vigtigt at tale med (ikke ned til) børnene, vise fortrolighed, lade dem få del i ansvaret og ikke svigte deres tillid (vi skal spille en svær kamp, vi har vundet, vi har spillet en god kamp, osv.). kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 9

10 Endvidere har nogle børn et stort behov for et tydeligt bevis på tillid. Det kommer tit til udtryk ved, at de påkalder sig opmærksomhed på en negativ måde. De hænger ude på bænken eller surmuler og gider ikke træne de øvelser, træneren beder om. Ofte kan det klares ved at opbygge et tillids- og ansvarsforhold, "tage sig lidt af den pågældende", snakke lidt om det og love at give den træning, spilleren gerne vil have - vise tillid og sørge for at holde det der loves. Måske oven i købet give et lille knus en enkelt gang. Til slut: Vi ved alle, at håndbold er en konkurrencesport, og det kan ind i mellem komme over selv den bedste at miste overblikket. EFTERORD: Det er klubbens holdning, at det skal være en rar og glædesfyldt oplevelse at komme til håndbold i vores klub, både som spiller, træner, dommer og som tilskuer. Vi forventer som klub, at ledere og trænere under deres tilstedeværelse i hallerne både før, under og efter egne kampe går forrest både i opførsel og sprogbrug - i bestræbelserne på at skabe en klub, der bliver kendt som en klub med en udviklende, rar og behagelig atmosfære. Det betyder, at vi behandler alle også gæster på en imødekommende og gæstfri måde, så de efter kampe forlader vores klub med et godt indtryk. Der har i lang tid været en stor mangel på tilgang af nye dommere og der bliver slidt meget på de rutinerede dommere. Samtidig mangler vi selv egne medlemmer, der gerne vil dømme døm-selv-kampe. På sigt kan det ikke forventes, at der kan findes frivillige ledere, trænere og dommere, hvis disses dispositioner og afgørelser under kampe udmønter sig i hadske bemærkninger og direkte personangreb. Det betyder også, at det ikke er acceptabelt, at forældre/tilskuere under kampe blander sig i jeres arbejde som trænere ved at give instrukser til spillere, trænere og dommere under kampe. Som ledere og trænere er vi åbne og imødekommende, også overfor negativ kritik, men det hører hjemme under en samtale i andre omgivelser end hallen. Det skal vi som ledere og trænere formidle til spillere og forældre/tilskuere både ved egen opførsel og ved mundtlig opfordring til spillere og forældre under spiller- og forældremøder. I stedet skal der bakkes op om holdende under kampe ved klapsalver og positive og opmuntrende tilråb. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 10

11 Til vores trænere Lidt om børns udvikling Udvikling af spillere kan følge forskellige modeller I Birkerød Håndbold Klub har vi valgt den model, hvor der sker en sen specialisering. Det indebærer at træningen i de forskellige årgange skal tilgodese følgende udviklingstrappe: 1. Træning af grundlæggende bevægelser 2. Lær at træne 3. Træn for at kunne træne 4. Træn med henblik på konkurrence 5. Træn med henblik på at vinde Målet med denne model er at på lang sigt at skabe spillere, der glædes ved at spille håndbold, der undgår skader og tidlig udbrændthed samt spillere der har et bredt motorisk repertoire at trække på. Tilgangen indebærer også at vi ser positivt på at spillerne dyrker flere idrætsgrene parallelt med håndbold. Vor opgave er så at gøre håndbold til det mest attraktive valg når spilleren når en alder, hvor der er et øget krav til specialisering, hvilket oftest sker i den sene pubertet. Med træning af grundlæggende bevægelser menes koordination, agility, balance. Eksempler herpå kan være løbe, springe, kaste, klatre, hinke, hænge, åle, kravle etc. Børns udvikling er ikke ens for hvad angår piger og drenge. Drenges pubertære periode er års alderen mens pigernes er års alderen. I perioden fra 3 års alderen og frem til da er der tale om en jævn højde- og muskeltilvækst for begge køns vedkommende. I puberteten er der tale om vækstspurt, mens muskeltilvæksten for piger og drenge er vidt forskellig; pigerne udvikler sig jævnt frem til års alderen mens drengenes muskeltilvækst accelererer og fortsætter til ind i midt-20erne Med Team Danmark som inspiration har vi forsøgt at illustrere de tre hovedfaser for børn og unges udvikling. Det vil være en god idé at have disse hovedfaser i baghovedet når man planlægger og vægter træningens sammensætning, til hvilket man med fordel kan bruge DHFs inspirationshæfte Aldersrelateret træning til. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 11

12 kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 12

13 kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 13

14 kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 14

15 Holdninger til træningsplanlægning Vores trænere skal lave en overordnet plan for sæsonen, således at man som udgangspunkt har en plan for hvornår der skal fokuseres på hvad. Herved øges sandsynligheden for at man kommer hele vejen rundt i forhold til udviklingsmålene for de enkelte årgange, hvorved der kan skabes en sammenhæng i forhold til TRÅDEN til gavn for såvel spillere som trænere. Planen må ikke være mere låst end at man som træner kan korrigere for det forhold at spillerne har forskellige udviklingstempo og det at nogle ting indlæres hurtigere end man forventer, mens andet tager væsentligt længere tid. Planen bør ud over teknisk/taktisk og fysisk træning også omfatte forældre/spillermøder, sociale elementer, klubbegivenheder og andre faktorer der positivt vil kunne inddrages i en planlægningsmæssig sammenhæng. Holdninger til et haltræningspas Et haltræningspas kan med fordel følge en nogenlunde ensartet skabelon, der tilsikrer at man kommer rundt om de forskellige elementer, som et haltræningspas bør omfatte. Et eksempel herpå kunne være Basisspil / leg med bold Motoriske øvelser / styrketræning helst med bold Afleveringer husk fejlretning (fx høj arm), nye elementer (fx gevind etc.) Fintetræning husk eksplosivitet Målmandsopvarmning husk at sætte krav til skytten + fortsæt fejlretning + nye elementer (x. løbeskud, afsæt på 1. skridt etc.) Skud fra (alle) pladser start uden forsvar og lad det udvikle sig Spillignende situationer fra 1 mod 1 til 6 mod 6, altid med en intensitet så den enkelte ikke keder sig og en relevans, så den enkelte kan se et eget mål med øvelsen Kontra / returløb i højt tempo Spil til 2 mål i kamptempo; overskydende spillere kan sættes til at lave anden træning; fysisk, teknisk, balance Ved at følge en sådan skabelon er der fokus på at træne det der giver mest mening; det sker med bold, det er håndboldrelevant, det er motiverende kort sagt så bruges haltiden på at fylde redskaber i spillernes værktøjskasse en værktøjskasse der for at fungere bedst muligt på længere sigt kræver at spillerne oplever at de hele tiden udvikler sig og derved fastholdes i håndboldmiljøet. Rækkefølgen på de enkelte elementer i træningspasset bør afspejle hvor velkendt spilleren er med det enkelte element. Dette skal forstås således at de elementer, der er nye eller ikke beherskes på tilstrækkeligt højt niveau skal placeres tidligt i træningspasset, hvor spillernes motivation, koncentration og indlæringsevne er på sit højeste. Et haltræningspas bør uanset årgang, indgå i et forløb - før haltræningspasset fysisk træningspas; kondition, styrke, balance, skadesforebyggelse oplæg til dagens træning; hvad skal vi træne og hvorfor - efter haltræningspasset fysisk træningpas; styrke, balance, skadesforebyggelse, restitution kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 15

16 kort evaluering i forhold til oplæg kollektive beskeder Omfang og indhold bør afstemmes i forhold til den enkelte årgange. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 16

17 Grundlæggende håndboldmæssige principper uanset årgang Som forsvarsspiller: Angrib aflevering til stregspiller Parade dæk skudarmens skulder, ikke spillerens hoved Tag initiativet Som målmand: Åbne øjne Følg skytten (sidebevægelser) Oprejst Sent udfald Som angrebsspiller: Boldførende arm i højt leje Bold væk fra forsvar Kig altid mod målet Kom bold i møde (angriber) Overdriv finter/skudtrusler Afleveringer skal altid forsøges gribes altid Hop højt frem for langt Generelt: Gulvkontakt i længst mulig tid Det er OK at fejle bare man lærer af det Kommuniker konstruktivt, dvs. løsningsorienteret eller opmuntrende Flyt spilleren hele tiden (fra U12 og opefter) Det der virkelig flytter noget er at presse på konstant for at få spillerne til at gøre de rigtige ting. Rigtig mange, specielt piger, udvikler sig slet ikke nok, hvis ikke de bliver hårdt presset. Lad presset være ligeså stort som spilleren kan klare. Det kan nogen naturligvis blive lidt træt af, ja måske kede af, en gang i mellem. Men når rettelserne er velbegrundede, så kan spilleren jo godt se, at der er mening med det. Glem aldrig at det er træning og træning og atter træning der giver udvikling. Glem heller aldrig, at gribe og kaste i et højt tempo er en forudsætning og hele grundlaget for den form for håndbold der spilles i dag. Derfor SKAL hver træning indeholde kast og gribeøvelser i et højt tempo. Dette i løb med fødderne vendt i retning mod målet. Når basis er i orden er spillerne klar til at gå videre, bygge ovenpå. Også med taktiske finesser. Og det har i første omgang ikke noget med alder at gøre. I situationer hvor en eller flere spillere udviklingsmæssigt er længere fremme end de øvrige, er det trænerens ansvar at medvirke til at de i deres træning får de nødvendige udfordringer. Birkerød Håndboldklub har valgt en model, hvor udgangspunktet er at man i sådanne situationer aftaler med træneren for den umiddelbart ældre årgang, at spilleren indgår i den ældre årgangs træning indledningsvist en gang om ugen. Hvis spilleren fysisk eller mentalt ikke er parat til at øge antallet af træningsdage, da skal et af spillerens nuværende træningspas droppes. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 17

18 To-vejs spillere Vi udvikler to-vejs spillere, dvs. spillere der både kan deltage i angrebs- og forsvarsspillet. Det er således ikke OK at man som ungdomstræner primært anvender en spiller i én ende af banen (selv om reglerne ellers tillader dette). Man skal som BHK træner tage ansvaret for at udvikle to-vejs spillere også selvom det umiddelbart kan synes at koste resultatmæssigt. Holdudtagelse Der er mange forhold der indgår når man som træner udtager hold. Et af de forhold der altid bør indgå i overvejelserne er om der er spillere, der alene er udtaget fordi man kan have X antal spillere på et hold. Hellere stille med 9 spillere, man påtænker at benytte end 12 hvoraf de 3 kun kommer på banen i tilfælde af fx skader eller komfortable føringer (eller det modsatte). Når spilleren er skadet I situationer hvor en spiller er skadet i kortere eller længere tid, ønsker vi at der i BHK regi er en kultur, hvor der er fokus på at sikre at den skadede spillere såvel som dennes holdkammerater ikke glider fra hinanden i skadespausen, såvel som at sikre at den skadede spiller dels oplever et relevant træningstilbud og slutteligt at spilleren kan genoptage træningen med mindst mulige kapacitetstab som følge af skadesperioden. Ideer til aktivering af en skadet spiller: - Lav genoptræning på sidelinien mens holdet træner - Gennemfør fysisk program på sidelinien mens holdet træner - Brug spilleren i forbindelse med haltræningen som fx tilspiller, kegle, parade - Lad spilleren foretage og registrere observationer af egne spillere, modstandere i forbindelse med træning eller kamp - Inddrag spilleren i forberedelse af aktiviteter til afvikling uden for banen social sammenkomst, stævne, træningslejr etc. - Lad spilleren forberede og stå for en del af træningen Ideer til alternative træningsaktiviteter for en skadet spiller - Svømning kondition, styrke - Styrketræning vha. Big Balls styrke, balance, koordination - Kondicykel kondition - Trampolin kondition, balance Træningsaktiviteten skal i valg, omfang og udførsel naturligvis afstemmes med den aktuelle skadessituation. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 18

19 U8 Fokus: Kaste-gribe-teknik Afleveringer og skud med høj arm. Der afleveres og skydes med 1 hånd. Albuen i min. 90 graders vinkel, hvorefter armen føres lige op og lige frem (ikke ned og bagud), så spillerne undgår at vride i ryggen. Der skal i alle øvelser, herunder også angrebs- og fintetræning m.v. være fokus fra træner på armens stilling. Træn eventuelt afleveringer, hvor spillerne sidder overfor hinanden på gulvet. Afleveringer 2 og 2 fremad banen og front mod målet. Der gribes ved at danne skål med hænderne. Tommelfinger mod tommelfinger. Bøjede albueled. Finteteknik Skraldemandsfinte Afleveringsfinte Forslag til øvrige øvelser Driblinger med begge hænder og begge hænder hver for sig. Der øves hopskud for øvede og ældste årgang. Træn evt. rytmen ved at springe gennem 3 hula-hop-ringe, der er lagt på gulvet. Start stillestående på venstre ben i den første ring og med høj arm (for højrehåndede). Udvides til løb, når der er rytme. Balancetræning. Forskellige former for partibold. Træn gerne totalhåndbold. Spillerne skal forberedes til fysisk træning, evt. ved at stå på hænder, slå kolbøtter, diverse former for stafetter (f.eks. krabbestafet), forhindringsbane, hvor man kravle op og under og springe ned med efterfølgende kolbøtte, m.v., så de opnår kendskab til deres krop og lærer at beherske bevægelser i og efter rotation. Håndstand styrker skuldrene, hvilket gør spillerne bedre i stand til at gribe hårde bolde. Kamptræning Undgå fokus på de 3 skridt det hindrer muligheden for at spille hurtigt og at lære at tænke hurtigt. Lær i stedet spillerne at spille bolden med det samme, den er grebet. Der dømmes ikke for skridt i disse kampe og evnen til at undgå skridt, kommer gennem rytmen i spillet. Sørg for at melde til stævnekampe i den rigtige række og vær opmærksom på, at du får givet spillerne tilstrækkelig udfordring. Meld ind i mellem gerne til i en række, du tvivler på, de kan klare. Spillerne udvikler sig ikke ved at vinde alle kampe, men ved at få tilpas udfordring og hvor de også skal koncentrere sig gennem en hel kamp. Håndboldkultur Der mødes til tiden, både til træning og kampe, og træningen starter til fastsat tid. Der drikkes ikke vand under træning. Hav gerne en håndfuld elastikker med til de langhårede. Eventuelle sedler deles ud efter træningen. Lær spillerne at rydde op i hallen efter træning. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 19

20 Det kan lige så godt være forældres opgave at lave køreplan til kampe og sedler i øvrigt. Flere hold En niveaudeling bør ikke tilstræbes. I stedet bør geografiske og klassemæssige forhold indtænkes, således at disse er det bærende når der laves hold eller træning opdeles i flere lektioner. Målet er at sikre at fastholde flest muligt og samtidig tiltrække endnu flere gennem sociale mekanismer. kreditering og kildeangivelse, såfremt fotografiet ikke manipuleres eller ændres. 20

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Målsætninger 2012-2015

Målsætninger 2012-2015 Målsætninger 2012-2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 U10 hold... 3 U12 hold... 5 U14 Hold... 8 U16 Hold... 11 Projekt Seniorspiller i Jersie HK... 13 2 Generelle målsætninger: U10 hold Der

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Den Røde Tråd. en trænerguide

Den Røde Tråd. en trænerguide Den Røde Tråd en trænerguide Den Røde Tråd Indledning Klubben har besluttet, at der skal være en rød tråd igennem træningen i ungdomsrækkerne i NSIF`s Håndboldafdeling. Denne trænermanual er skrevet som

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS...

ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS... ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS... 9 ØSTTYSKER - (kort/lang)... 10 HELSINGØR - (kort kryds)...

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse Esbjerg Ishockey Klub Spilleruddannelse 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Målsætning for træningsplanen... 3 Træningskompendium for Ungdomsishockey... 4 Formål... 5 U7... 6 Målsætning...

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand.

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmandstræning Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmanden er det halve hold målmandspræstationen er væsentlig for kampens udfald - en målmand er aldrig stærkere

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen.

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. håndboldkaravanen gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. Håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne HVAD ER HÅNDBOLDKARAVANEN? Håndboldkaravanen

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

HUI Sporten Kort 16. november 2014

HUI Sporten Kort 16. november 2014 Kære forældre og spillere i HUI. Fremover vil der udkomme et månedslig nyhedsbrev som samler op på de ting der rører sig i HUI fodboldafdeling på børne- ungdomssiden netop nu. I brevet vil vi rette fokus

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95 Angreb mod zoneforsvar Hvorfor skal man som coach beskæftige sig med angreb mod forskellige former for zone forsvar.

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere