Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr juni 2011

2 Væksthuset nr. 52. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Uffe s klumme 5 Repræsentantskabet 7 Skolekreds og Vennekræs 8... Morgensang 9 Forældredag kommende elever. 10 Baunehøj on tour Sommermøde den 5. juni 13.. Uffes afskedsreception 15.. Skolens ansigter. Karen Tema Baunehøj og fremtiden Opslagstavlen Kontakt os: Redaktion: Nina Bjørner Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. oktober Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 1. oktober Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekræsens bestyrelse. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Vennekræsen Formand: Rune Højlund Mosekæret Bagsværd Tlf.: Skolebestyrelsen: Formand: Poul Asserhøj Stenløkken Birkerød Tlf: Skolekredsen: Formand: Lars Bergstrand-Poulsen Kløvereng Vedbæk Tlf:

3 Uffes klumme En forstander takker af Vi lever i en underlig tid, hvor alt skal være personligt, individuelt og mit projekt. Vi skal hver især have vor helt personlige, individuelle tro, køkken, tøjsmag, briller, boligindretning, ferie osv. Kigger man nøjere efter og sætter alle de helt personlige, individuelle køkkener osv. op ved siden af hinanden, vil man hurtigt opdage, at de alle ligner hinanden til forveksling. Det er et paradoks, at samtidig med at alt skal være personligt, individuelt og mit private, så skal alt og alle være ens, normaliseret og konformt. Jeg tror aldrig, at vi har levet i en tid, hvor diagnoserne er faldet tidligere og hurtigere, hvis et lille menneskebarn skulle udvise afvigende adfærd i en eller anden børneinstitution. Det er et paradoks, at vi under en borgerlig, liberal regering oplever et regime, der på f.eks. skole- og institutionsområdet tåler sammenligning med fordums socialistiske ensretning. Uffe, Esben, Astrid og Gitte august 1991 Jeg har aldrig opfattet Baunehøj som mit projekt. Det falder mig ikke naturligt at tænke sådan, fordi jeg blev født på en efterskole og siden arbejdede som lærer på andre efterskoler før Baunehøj. Som barn, voksen og nu som en del af ældrebyrden har jeg erfaret, at efterskolen (ligesom friskolen og højskolen) er part i en meget stor, ambitiøs og kollektiv drøm. 3

4 I drømmen indgår der en forestilling om, at livet ikke er en privatsag, at alle aktiviteter (de være sig boglige, praktiske eller sociale) ikke er et mål i sig selv. Der er noget, der er større og vigtigere for den enkelte og for fællesskabet. For en ung i overgangsalder er et efterskoleophold en enestående mulighed for at lære dette noget nærmere at kende. Der sker de mest mirakuløse ting, når drømmen begynder at få fat i enhver af os: så løfter en hætteklædt ryger sit ansigt mellem træerne ved rygerøret og lyser godmorgen midt i novembermorgenens mørke, så stikker man hinanden et smil og et hej her og der og alle vegne, så hører man tror du det går an?, ku vi ikke?, så kommer ideerne, initiativerne, kræfterne, overskuddet, lysten, glæden, kærligheden. Og det bliver man klog af! Så åbner verden sig, så kan man glæde sig over de andres forskellighed og mangfoldighed, så møder man det ukendte og de fremmede, for at lære noget, som man ikke kan sige sig selv, så erfarer man, at friheden og livet er imellem os som en mulighed, så er livet alvor. Så forveksler man ikke længere frihed med fritid, så kaster man sig ud i dagen, så ved man godt, hvad Grundtvig mener med ordene: Ja kæden af kærminder, man sagtens prise tør, jo stærkere den binder, des friere den gør! Jeg er uendelig taknemmelig for at have været med til at udleve denne drøm, der dybest set er et folkeligt værn mod en stadig mere omsiggribende og tyrannisk statsmagt og tidsånd. Fra 1. august 2011 er adressen: Hasselvej 14, Raageleje, 3210 Vejby Uffe Raahede 4

5 Repræsentantskabet 23. repræsentantskabsmøde den 27. april 2011 Bestyrelsesformand Povl Asserhøj supplerede den skriftlige formandsberetning med at udtrykke en stor tak til alle for den store indsats. Ikke mindst en stor tak til medarbejderne som har holdt fokus på skolens elever. For selv om det på mange måder været et helt normalt år, har det unægtelig også været et aldeles unormalt år for Baunehøj. Det forestående forstanderskifte, har fyldt meget og helt naturligt givet grundlag for usikkerhed. Bestyrelsen har været meget opmærksom på dette, og haft en tæt kontakt til skolens medarbejdere. Nu hvor den nye forstander er fundet, er vi på vej tilbage til en vis tryghed, om end forventningsfuld og spændt. Povl kom endvidere ind på det skelsættende, at skolen fra august øger elevtallet til 100. Skolen er blevet ombygget, renoveret og forberedelserne til at favne 100 elever på alle måder er på plads. Baunehøj vil fortsat være en lille efterskole i landskabet, ganske enkelt fordi der udvides alle steder. Povl glædede sig over, at skolens økonomi i allerhøjeste grad også er tunet. Et driftsresultat med et overskud på 1,1 mio. kroner i 2010 er særdeles tilfredsstillende, men samtidig også det niveau som vi fortsat må stile efter, for at have en økonomi som giver muligheder for fortsat udvikling og løbende investeringer. Uffes startede med at omtale sin skriftlige beretning, som er en fortælling om skolens udvikling i løbet af de 20 år Uffe og Gitte har været forstanderpar på skolen. Denne var sjov for alle der har været med i kortere eller længere tid, men først og fremmest var den en overlevering til Ulrik som ny forstander. 5

6 Uffe sluttede med den vurdering, at kendetegnende for Baunehøj har været, at skolens trives rigtig godt derude hvor vinden blæser og suser. Ikke kryber i læ og skjul, men tør gå nye veje og har troen på dette. Der hvor der ikke er noget at være bange for, men hvor man kan være helt nærværende. Og når man tør være der, skabes der læ, udvikling og trivsel bagved. det. En telefonisk rundspørge til hele repræsentantskabet, foretaget inden mødet, samt en fornyet forespørgsel på mødet førte til at Helle Staberg genopstillede samt at Bent Raben stillede op som bestyrelsesmedlem. Repræsentantskabet valgte Helle og Bent, mens Mette Jehrbo blev valgt som suppleant for 1 år. Herefter godkendte repræsentantskabet regnskabet for 2010 og budgettet for 2011 Povl Asserhøj takkede herefter Palle Holm Jensen for hans mangeårige og engagerede Palle Holm Jensen og Helle Staberg var på valg, ligesom suppleanten Bent Raben var 6

7 Skolekredsens bestyrelse overrakte på skolekredsens vegne Uffe en symbolsk flagstang sammen med et gavekort på en ægte med opsætning efter Uffes ønske og takkede for samarbejdet gennem årene. Det siges, at Uffe fik flaget for mange år siden. Nyt fra Skolekredsen Skolekredsens formand Lars Bergstrand-Poulsen byder velkommen til forstander Ulrik Goos Iversen. Vi glæder os til samarbejdet. Nyt fra Vennekræsen Vennekræsen havde generalforsamling i april måned, hvor Rune blev valgt til formand. 7

8 Morgensang Morgensang ved Nina Friis Kildegaard Jeg vil gerne snakke om de små ting i livet der gør mig glad. Vejret er helt klart én af de ting der påvirker mig meget. Hvis solen skinner og himlen er blå, bliver jeg simpelthen i så godt humør. En anden ting der kan gøre mig rigtig glad er når andre mennesker smiler og er glade. Når folk siger godmorgen eller hej til mig når man går forbi, så føler jeg i hvert fald et lille gnist af glæde. Derfor syntes jeg også at man ligeså godt kan sige hej når man går forbi hinanden, i stedet for bare at kigge ned i jorden og være ligeglad. Ét smil kan hurtigt forvandles til et hundrede smil. Jeg bliver også rigtig glad af interne jokes. For det første fordi det selvfølgelig er sjovt at se folk der ikke lige er med på den s ansigtsudtryk, når man fyrer et eller andet meget mærkeligt af. Men også fordi at en intern joke er noget man deler med andre, og noget man er flere om at grine af. Apropos grin, så er folk med smittende latter også en ting der kan få smilet frem på mine læber. Der er rigtig mange her på skolen med smittende latter, f.eks. Morten hvis man lige hurtigt skal nævne én. Selv når man er lidt trist, kan man ikke lade være med selv at grine, hvis man hører en med smittende latter flække af grin. Det letter på humøret når man har latter i ørene, men det letter også hvis man hører en god sang. Musik er nemlig også noget der påvirker mig en del. En glad sang kan gøre selv den bedste dag bedre, og hvis jeg har en dårlig dag, så hjælper det tit at sætte mig ned med min ipod, og så bare høre en masse gode og glade sange. Jeg bliver selvfølgelig også glad af selv at grine, ikke kun af at høre andre gøre det, og noget der næsten altid kan få mig til at grine, det er når jeg er sammen med lille Sofie og Daniel-san. De behøver ikke engang vide jeg er der, de er bare sjove at se og høre på! Hvis man endnu ikke har overværet en dyb samtale mellem Sofie og Daniel, så er det noget man bare SKAL nå inden det er for sent! De er to herlige mennesker der sammen bliver endnu herligere. I like! 8

9 Forældredag kommende elever 9

10 Sket på Baunehøj Elevindlæg Baunehøj on tour I påskeferien 2011 var vi på Baunehøj on tour. Vi besøgte 4 forskellige efterskoler, Hovedbanegården, Avnstrup Asylcenter og Studenterhuset i København. Selvom vi var de samme steder, havde vi hver vores tidspunkt, hvor vi syntes, at det var helt fantastisk. Her er vores højdepunkter på turen: Amanda: Mit højdepunkt var allerede før vi tog af sted, nemlig da vi alle sammen sad til korprøve i Udsigten, og man kunne mærke den stemning, der altid kommer, når vi ved, at vi skal noget specielt. Det føltes som om, at alle var klar på denne her tur, og det var noget der skulle blive godt og gøres til en god oplevelse. Da følte jeg virkelig det sammenhold, som Uffe snakker om konstant, og allerede der fik jeg en klump i halsen, der bare indikerede, at det her - det blev godt. Ditte: Efter min mening, var det bedste sted på turen, da vi var ude og synge på Avnstrup asylcenter. Beboerne på centeret gjorde et utroligt stort indtryk på mig, og jeg følte virkelig, at vi havde gjort noget godt for dem. De virkede meget begejstrede, da de kom hen til os efter koncerten og ville snakke med os. Problemet var bare, at de hverken kunne engelsk, dansk eller tysk. Der blev jeg meget følelsesladet, for jeg synes, at alle brude have de samme privilegier som os. Derudover ville jeg rigtig gerne snakke med dem, og forbedre deres dag endnu mere, for det er nok ikke særlig tit, at de får besøg af en hel efterskole som os. Laura: Mit højdepunkt var afslutningen i Stundenterhuset. Vi var kommet flere timer før vi skulle optræde, og havde vandret trætte rundt på strøget. Da tiden kom til, at vi skulle optræde, var stundenterhuset fyldt til renden med mennesker. Forældre sad med stolthed i blikket, mens gamle elever sad med forventningsfulde øjne på de nye elever, som skulle tilat stå i det sted, de stod sidste år. Kristian Damgård satte hele showet i gang med skolens valgfagsmusikhold. Derefter var det hans egne linjefagselevers tur til at gøre musiklæreren stolt med interne bands, men også som musikhold som helhed. Endelig efter en del ekstranumre skulle hele den trætte elevflok slutte deres tre dages lange tur af med et brag af en korkoncert. På trods af smertende fødder, trætte øjne og ømme hoveder fyrede eleverne den af, og gav hinanden og publikum gåsehud. Denne oplevelse vil jeg aldrig glemme. Amanda, Ditte og Laura 10

11 Sket på Baunehøj Sommermøde den 5. juni Søndag d, 5. juni var der sommermøde på Baunehøj. I et fantastisk sommervejr mødtes gamle elever, nuværende elever og deres forældre samt mange af dem, der udgør grundstammen for den frivillighed, der er med til at gøre Baunehøj til det det er. Dagen startede med at 5, 10 og 15 års jubilarer med en kraftfuld morgensang demonstrerede, at de har lært hvad fællessang betyder for fællesskab. Herefter viste nuværende elever jubilarerne rundt på skolen, hvor mange ting er forbedret og meget er blevet bygget de senere år. Derefter blev der udvekslet minder og berettet om de forgangne år under en brunch. Her er et uddrag af, hvad de syv 15 års jubilarer er eller har været beskæftiget med : Kostumedesigner Pædagog Pædagogstuderende Falkonér (rovfugle) Frisør Konservator Komponist Grafisk tekniker Sygeplejerskestuderende Klokken 13 mødtes alle til grundlovsmøde på plænen ved spisehuset, hvor grillerne var tændt med effektiv hjælp fra en ukrudtsbrænder!! Efter underholdning af Baunehøjs musikalske elever, var der grundlovstale, der i år blev holdt af en af de nuværende elever, Mads. Med udgangspunkt i en episode hvor Uffe havde skåret igennem og enerådigt truffet en beslutning, talte Mads om betydningen af at lære medborgerskab og deltage aktivt i den demokratiske proces. Mads havde en pointe i beskrivelsen af elevdemokratiet på Baunehøj: Hvert år blev de samme emner taget op til diskussion og afstemning, og hvert år blev resultatet af afstemningen den samme. Lærergruppen kunne lige så godt bestemme, for udfaldet er forudsigeligt. Alligevel tages emner som mobiltelefonbrug, computer etc. op år efter år til fælles diskussion og beslutning. Herefter var der fællesdans og andre aktiviteter. 11

12 12

13 Sket på Baunehøj 18. juni holdt Uffe afskedsreception 13

14 Sket på Baunehøj 14

15 Kender du Karen? Skolens ansigter Karen blev ansat 1.september 1980 og er dermed den, der har været længst på Baunehøj. Hun fortæller om sig selv: Jeg er vokset op i en rigtig Korsbæk by. Min far var smed og mor hjalp til i forretningen. Efter endt realeksamen kom jeg på Ålborg Katedralskole, men droppede ud af 2. g. Efter diverse jobs i Brugsen og stormagasinet Salling i Ålborg, fandt jeg ud af, at nu skulle jeg videre og have en uddannelse. Men da jeg endnu ikke var helt sikker på, hvad jeg ville uddanne mig til, blev jeg i første omgang elev på Skals Håndarbejdsskole og dernæst Rønshoved Højskole. Det var en helt fantastisk tid, tænk at være sammen med så mange andre unge som gerne ville lære noget, ikke p. g. a. en eksamen, men fordi det var spændende. Tilbage i Himmerland igen søgte jeg ind på Aalborghus Gymnasium og tog en HF eksamen, derefter blev jeg elev på det nu nedlagte Ranum Statsseminarium. Ranum var dengang det man kaldte en seminarieby. D. v. s. byen levede af seminarieeleverne, og alle kendte alle. Det var en tid, der på mange måder kunne sammenlignes med tiden på højskolen. I denne periode arbejdede jeg alle ferier og weekends som ufaglært sygehjælper på et hospital. Hvilket også betød, at jeg en overgang overvejede at springe fra seminariet og uddanne mig til sygeplejerske. Som nyudlært blev jeg ansat på en lille landsbyskole 1-7 klasse. Hvor jeg underviste i 2. og 7. klasse. Senere kom jeg på et skolehjem som lærer. Jeg havde på seminariet valgt speciale C, hvilket betød at jeg kunne undervise i specialklasser. Jeg må ærligt indrømme, at jeg mange gange græd indvendigt, når mine unger fortalte om deres liv hjemme. En dag så jeg i Folkeskolen, at man søgte en lærer på Baunehøj Efterskole ved Jægerspris. København! Tænkte jeg. Here I come! Men først Stog til Ballerup så regionaltog til Frederikssund dernæst bus og endelig 1,5 km. på gåben, i regnvejr! Men da jeg kom til Landeriet begyndte solen at skinne, og da jeg bankede på døren til kontoret og den daværende sekretær Yvonne Fals råbte éntre, var jeg solgt. Siden er tiden gået med lynets hast. Vores elever synes, at deres år heroppe går hurtigt, men mine 30 er gået ligeså hurtigt. På Baunehøj Efterskole har jeg været så heldig at få lov til at være med i faget Medborgerskab fra første færd. Det har været spændende at være med til at udvikle og et privilegium at få lov til at deltage i de mange diskussioner med eleverne og få lov til at høre, hvad de tænker og tror på. Desuden underviser jeg i læsetræning og matematik, som især står mit hjerte nær. De sidste par år har jeg også fungeret som skolevejleder, det er et utroligt spændende område at beskæftige sig med. Også et område som indenfor de sidste par år har forandret sig rigtig meget, med en del nye arbejdsopgave og en masse nye love og bekendtgørelser at forholde sig til. En del af min fritid bruger jeg på min familie. Jeg er så heldig at få lov til at være Moster Karen for min søsters tre børnebørn, og det er noget af det bedste. Ellers går turen til mit lille hus i Skørping, som jeg er ved at få renoveret. Jeg holder også meget af at læse 15

16 Skolens ansigter krimier og historiske bøger og se kunstudstillinger. Ligesom jeg helst skal have gang i tre strikketøjer ad gangen. er nogle af de ting, som jeg håber, vi er gode til, og som vi hele tiden skal arbejde på for at gøre bedre. På spørgsmålet om hvad I er rigtig gode til på Baunehøj svarer Karen: Jeg håber på, at vi er gode til at få eleverne til at tro på sig selv og deres egne evner. At vi får dem til at tro på, at det nytter at gøre en forskel, og at de gør en forskel, ikke blot i vores egen lille andedam. Jeg håber på, at vi får eleverne til at forstå vigtigheden i at tage ansvar, og at vi er hinandens nødvendighed. Det Om Karens fremtid: Fremtiden? Om 5-10 år sidder jeg i mit lille hus i Skørping og strikker strømper. I er alle meget velkomne, hvis jeres vej skulle falde forbi. 16

17 Tema: Baunehøj og fremtiden Skolens nye forstander Ulrik Goos Iversen: Så af sted mod det uendelige univers Grundlovstale Baunehøj efterskole er på én gang et gammelt væsen formet gennem et uendeligt antal lysår og samtidig så ny og fin som et nyfødt barn, og derfor både lige så fuld af uanede muligheder, som den rummer en stor og uvurderlig visdom. Hvert skoleår er på sin vis et helt eget univers, som vi måske kender reglerne og rammerne for (og prisen), men hvis indhold er os fuldstændigt ubekendt. Det kan da godt være, at vi kommer til at ride på heste, og sidde på en skolebænk noget af tiden. Og vi har også fået at vide at vi skal deltage i fællesarbejde som madlavning og rengøring. Men betydningen af alt det, oplevelsen af hvordan det egentlig er, at gøre de ting sammen og med netop de mennesker, som er skolens befolkning netop dette år: Det er et univers som ikke på forhånd kan beskrives men må opleves gennemleves udleves. Eller tænk på jordskælvet og tsunamien i Portugal i 1755: I løbet af få dage udraderede dette jordskælv og den efterfølgende tsunami en af de rigeste og mest magtfulde byer i verden, den portugisiske hovedstad Lissabon byen der blandt andet havde været udgangspunktet for Christopher Columbus rejser til Amerika. Jordskælvet slog mennesker ihjel og det var mange mennesker dengang, som man siger, hvor der kun levede ½ milliard mennesker på jorden i modsætning til de mere end 7 milliarder vi er i dag. Men udover at en sådan katastrofe selvfølgelig er skelsættende i sig selv for alle i samtiden, satte den efter mange historikeres mening gang i en helt ny tænkning i Europa og i de europæiske kolonier. Meget kort fortalt betød katastrofen et opgør med forestillingen om, at Gud styrer historien; at Gud på en eller anden måde har blåstemplet verden og at alt i den er godt set fra Guds synspunkt. For sådan en ufattelig katastrofe kunne umuligt være Guds vilje. Jordskælvet blev dermed skelsættende ved, at folk holdt op med at tro på, at verdens orden er Guds orden. Ja at denne orden måske lige frem var uretfærdig og burde omstyrtes. Der er historikere der vil hævde, at hvis det ikke var for denne skelsættende naturkatastrofe i Portugal i 1755, så havde Europa i dag endnu været regeret af konger og fyrster og hestevognen havde stadig været vores foretrukne transportmiddel over længere afstande. Prøv at forestil dig at leve i 2011, men med en teknologi og en politisk styreform som i 1755 og sammenlign så med den virkelighed vi lever i dag. Det skulle give en ide om, hvad en skelsættende begivenhed er. Tjernobyl er en anden katastrofe, dog ikke en naturkatastrofe med mindre man altså kan En begivenhed er skelsættende, når den forandrer vores univers, mit helt eget univers eller vores fælles univers på en måde, at vi kan sige at der var et før og et efter. Og at virkeligheden før næsten ikke kan sammenlignes med virkeligheden efter. I den enkeltes univers er skelsættende begivenheder ofte positive. I det fælles univers er det ofte en krig eller en naturkatastrofe. Bare tænk på de store europæiske krige, første og anden verdenskrig. betragte mennesket som en naturkatastrofe i sig selv. For 25, i 1986, år siden nedsmeltede en af reaktorerne på det sovjetiske atomkraftværk, Tjernobyl og indvarslede sammenbruddet af en gennemarbejdet og sammentømret virkelighed, som var bygget på løgn, nemlig den såkaldt kommunistiske virkelighed. At den også burde have afsløret en anden løgn, nemlig den at atomenergi er en 17

18 Tema: Baunehøj og fremtiden fornuftig måde at producere el og varme på, er en anden historie: I den kapitalistiske virkelighed eller den fri verden, som vi kalder den, hvor vi bor, og som Japan i øvrigt er en del af, rystede vi på hovedet og mente, at den slags kun kunne ske for russerne, fordi de var kommunister og hvis deres atomkraftværker havde været private virksomheder, så ville det aldrig have været sket. Der gik 3 år fra Tjernobyl til kommunismens sammenbrud. Det er på alle måder en gyser, om der også vil gå 3 år fra atomragnarokket i Fukushima til kapitalismens den frie verdens sammenbrud. Altså i hvilken forstand jordskælvet og tsunamien i Japan vil være skelsættende som det i Portugal i 1755 og ulykken på Tjernobyl i Måske kommer fremtidens historikere til at starte og slutte kapitler i bøgerne om verdens historie med 2011, fordi Japan et af den vestlige kapitalismes mest succesfulde økonomier i 2011 blev ramt af jordskælv og tsunamier, som ikke alene slog mennesker ihjel og gjorde 10 gange så mange hjemløse, men også smadrede sikkerheden omkring nogle af verdens største og sikreste atomkraftværker. Måske vil nogen i fremtiden skrive, at den kapitalistiske verdensorden blev ramt på et af sine ømmeste punkter: Dens forestilling om jordens ubegrænsede evne til både at levere energi til og som økologisk system at kunne tåle den konstante vækst i forbrug og velstand som kendetegner tiden fra 1755 til Jeg ved ikke om disse begivenheder bliver skelsættende om de betyder at vi faktisk vil ændre vores virkelighed, eller om vi bare zapper over til x-factor og Paradise Hotel i den forestilling, at der er noget skelsættende ved at unge mennesker fra den øvre middelklasse synger gamle Beatlessange, eller at unge mennesker fra arbejderklassen i håb om at vinde penge og berømmelse er villige til på tv at udstille deres dyriske drifter, som de i øvrigt deler med os andre. Ligesom at Preben Elkærs brændte straffespark mod Spanien i kvartfinalen ved VM i fodbold i Mexico i 1986 for mange danskere står som en mere skelsættende katastrofe end den på Tjernobyl 2 måneder før. For det enkelte menneske er det ofte en stor kærlighed, en uddannelse eller et andet menneskes mellemkomst på den ene eller anden måde, der kan opleves som skelsættende. Nogle oplever en åbenbaring af noget guddommeligt, eller noget andet der sætter en bestemt retning for deres liv. Hvad er det for positive oplevelser der gør at man ændrer sig for evigt? Det kan være oplevelsen af et forpligtende fællesskab uden for det forpligtende fællesskab som familien er, og hinsides de uforpligtende fællesskaber som tager så meget af vores tid og som facebook bare er et blandt mange eksempler på. 18

19 Den mærkværdige oplevelse af frihed, det giver at handle for et fællesskab, frem for den dybest set ensomme handling at handle ind til sit klædeskab. Den selvstændige handlekraft man kan finde i sig selv, når man har tillid til dem, man omgiver sig med. Og den selvtillid det giver, når man har lært, at man kan fungere rigtig godt sammen med andre også selvom det ikke lige var dem man ville have valgt, hvis man selv havde bestemt. Og opdagelsen af sider af sig selv, som man måske nok anede at man havde, men som kræver modige og kærlige venner at fremelske. Alle disse erkendelser rækker langt ud over et enkelt skoleår og de rækker ud over den Tema: Baunehøj og fremtiden 19

20 Tema: Baunehøj og fremtiden enkeltes individuelle og isolerede univers. De er bud på, hvorfor det har været skelsættende at gå på Baunehøj Efterskole, de er oplevelser som har forandret måden, de elever opfattede virkeligheden på. Jeg ved at et skoleår kan være skelsættende og at Baunehøj Efterskole har været det for rigtig mange unge mennesker gennem mange år. Det er de elever, der kommer hertil med viljen til at sætte deres egen virkelighed i spil og på spil. For det er kun hvis de sætter noget vigtigt på spil, at det er muligt for lærerne i samspil med skolens særlige omgivelser at sætte rammerne for og aktivt påvirke deres udvikling på en måde, at de altid vil se tilbage og opleve, at der er en afgørende forskel på tiden før Baunehøj Efterskole og tiden efter. Jeg tror på, at oplevelser netop i ungdomsårene af positiv selvudfoldelse i et trygt og tillidsfuldt fællesskab åbner det enkelte menneske for en uendelig frihed. Alle ansatte på Baunehøj har deres egen profil og deres eget citat eller motto. Mit har jeg stjålet fra Toy Storys lille plastikhelt, Buzz Lightyear: Så af sted mod det uendelige univers. 20

21 Opslagstavlen Husk Efterskoleuge for unge fra 3. juli 9. juli For tilmelding og oplysninger se skolens hjemmeside 21

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Østerskov Efterskole er allerede godt i gang med skoleåret 15-16. Sommerferien blev brugt til udvidelse af enkelte lokaler. Der blev afholdt Østercon og

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 45 15. oktober 2009 Væksthuset nr. 45. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 09/10 4 Uffe s klumme 5 Nyt fra Skolekredsens bestyrelse 7 Afsked

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole. væ rdig Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 r u post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.dk fæ ll es sværdigrundlag s Ågård Efterskoles værdigrundlag

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere