Matematikvanskeligheder. Et projekt i Lærersamarbejde i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematikvanskeligheder. Et projekt i Lærersamarbejde i Århus 2012 2013"

Transkript

1 Matematikvanskeligheder Et projekt i Lærersamarbejde i Århus

2 Lærersamarbejde Matematik gruppen Forord: Fra september 2012 til marts 2013 er der arbejdet i Lærersamarbejde i Århus I dette projekt blev der nedsat en matematik arbejdsgruppe bestående af: Thorleif Bundgaard HTX Århus midtby Anita Lauridsen Risskov Gymnasium Mette Lena Hobolth Risskov Gymnasium Jesper Plougmann Katrinebjergskolen Mette Have Langkær Gymnasium Peter Kousgaard Sølystskolen Pernille Hoveroust Viby Gymnasium Erik Anbo Skødstrup Skole Bjarne Aagaard Viby Gymnasium Gruppen besluttede at benytte dette års samarbejde til at arbejde med begrebet matematikvanskeligheder og arbejde med strategier til at hjælpe elever med matematikvanskeligheder i folkeskolens overbygning og i 1. år på ungdomsuddannelserne. Denne pjece er henvendt til matematiklærerne på ovenstående niveauer. 2

3 Indholdsfortegnelse Hvad er dyskalkuli?... 4 Matematikvanskeligheder... 4 LUUS når der skal strategier til... 5 Eksempler på anvendelse af LUUS på to opgaver... 6 Før-faglige ord Faglig læsning i matematik Huskeregler Opgaveformuleringen påvirker opgavens sværhedsgrad Eksempler på opgaver med forskellige niveauer Litteraturliste

4 Hvad er dyskalkuli? Dyskalkuli kendes også som talblindhed. Dyskalkuli betyder at man har specifikke vanskeligheder indenfor matematikken. Generelt har personer med dyskalkuli svært ved at lære og huske fundamentale principper indenfor matematik samt at udføre simple regneprocedurer. Deres niveau svinger, således at de det ene øjeblik brillerer, mens de det næste øjeblik skal tælle på fingrene for at udføre simple regneoperationer. Der er ofte tale om elever som er normalt præsterende i alle andre fag end matematik. Eksempler på pædagogiske tegn: - Forveksler ensartede cifre som fx 6 og 9 - Svært ved at læse tal med nuller i, som fx Læser og skriver tal forkert. Fx skrives 71 som Problemer med at kopiere geometriske figurer. - Problemer med at forstå vægt, rumfang, retning og tid. - Vanskeligheder med at ordne tal efter størrelse. - Manglende evne til at finde rette strategi ved problemløsning. - Svært ved automatiseringsprocesser, som fx at huske tabeller. Matematikvanskeligheder Vi har her i pjecen valgt at se lidt bredere på begrebet matematikvanskeligheder, hvor elever med dyskalkuli kun er en mindre del af gruppen af elever med matematikvanskeligheder generelt. Begrebet matematikvanskeligheder defineres meget forskelligt, alt efter hvilken didaktiker, psykolog m.m. der beskriver emnet. Vi vil definere elever med matematikvanskeligheder, som de elever, der principielt godt kan regne, men har svært ved at oversætte teksten og bruge de grundlæggende regnefærdigheder i praksis. Det betyder, at deres arbejde med matematikken strander inden de er kommet rigtigt i gang. For nogle elevers vedkomne bunder det i deres indstilling til faget og tidligere erfaringer med matematik både i skolen og hjemme. Vi vil i det følgende se på tre forskellige tilgange til at hjælpe eleverne i matematikundervisningen. Først ser vi på hjælp til at komme igennem opgaveregning, dernæst hvordan lærerne skal passe på en faldgruppe med at tage for givet at eleverne kender alle ord i underviserens almindelige daglige tale og til sidst hvordan eleverne hjælpes helskindet igennem en matematiktekst. 4

5 LUUS når der skal strategier til Mange elever har store vanskeligheder med matematik. Den største hindring for disse elever er ofte deres selvopfattelse på matematikfeltet. Mange elever har mistet troen på dem selv og giver derfor lettere og lettere op. LUUS er en problemløsningsstrategi udviklet til at give elever små sejre under problemløsning, for at bryde med den selvforstærkende dårlige faglige selvtillid elever med matematikvanskeligheder ofte kæmper med. LUUS inddeler problemløsning i fire faser; Læs opgaven, Undersøg opgaven, Udfør planen og Se tilbage. Til hver af disse faser stiller strategien nogle spørgsmål som hjælp til eleven. Ideen med strategien er en slags hjælp til selvhjælp, hvor eleverne rustes til problemløsning ved først at følge en strategi som efter en del brug bliver en naturlig del af elevens problemløsning. LUUS kan udvides til også at indbefatte en sidste fase, nemlig Udvid opgaven, hvor man anbefales at ændre begyndelsesbetingelserne for opgaven. Dette giver en bredere fornemmelse for rækkevidden af opgaven. Denne sidste del er dog ikke en nødvendighed som førstegangsbruger af strategien. 5

6 Eksempler på anvendelse af LUUS på to opgaver Opgave 1. I 2009 betalte hver forbruger i Holstebro 34,15 kr. pr. kubikmeter vand samt et fast årligt abonnement på 581,25 kr. a) Opstil en formel, der beskriver sammenhængen mellem den samlede udgift (i kr.) til vand i 2009 og vandforbruget (målt i kubikmeter) for en forbruger i Holstebro. For Hillerød beskrives den tilsvarende sammenhæng ved formlen y = 49,38x + 308,75 Hvor x er vandforbruget (målt i kubikmeter), og y er den samlede udgift (i kr.). b) Hvad skal en forbruger i hver af de to byer betale for et vandforbrug på 12 kubikmeter? Hvor stort skal vandforbruget være, for at en forbruger i Holstebro skal betale mindre end en forbruger i Hillerød? Besvarelse af Opgave 1 a) Læs Identificer vigtige informationer: 34,15 kr. per kubikmeter vand Abonnement koster 581,25kr Opskriv spørgsmålet med egne ord: Skriv en formel der viser sammenhængen mellem det vand man har brugt, det abonnement man skal have og prisen. Undersøg Gennemtænk forskellige tilgangsmåder: i) Opstil en liste/tabel der viser hvad 1, 2, 3, 4, 5, kubikmeter vand koster for at finde et mønster. ii) Opskriv en ligning med ord. iii) Opskriv ligningen med symboler og de kendte tal. Udfør planen Vælg en af tilgangsmåderne og udfør den. i) Udregning Resultat 581,25kr+34,15kr 615,40kr 581,25kr+34,15kr+34,15kr 649,55kr 581,25kr+34,15kr+34,15kr+34,15kr 683,70kr Genkend et mønster i tabellen, nemlig at vi lægger 34,15kr til prisen hver gang vi lægger en kubikmeter vand til forbruget. Så kan vi se at abonnementet ikke ændrer sig men, at prisen for selve vandet er afhængigt af hvor meget vand vi bruger. 6

7 Nu kan vi udlede udtrykket y = 34,15 x + 581,25 hvor x er antallet af kubikmeter vand, og y er prisen i kr. ii) prisen må være abonnementet plus antallet af kubikmeter vand man bruger gange med prisen pr. kubikmeter. iii) y = 34,15 x + 581,25 hvor x er antallet af kubikmeter vand, og y er prisen i kr. Se tilbage Jeg har besvaret hele mit spørgsmål. Jeg kan lave en lille test for at være sikker. b) Læs Identificer vigtige informationer: Hillerød: y = 49,36 x + 308,75 Holstebro: y = 34,15 x + 581,25 x er vandforbrug og y er pris Opskriv spørgsmålet med egne ord: Der er to spørgsmål i opgaven! Spørgsmål 1: Hvor meget koster 12 kubikmeter vand i Hillerød og hvor meget koster det i Holstebro? Spørgsmål 2: Hvor meget vand skal man bruge før det er billigere at købe det i Holstebro end i Hillerød? Undersøg Gennemtænk forskellige tilgangsformer: Spørgsmål 1: Find ud af hvilket symbol/bogstav ordet vandforbrug har i opgaven. Sæt derefter dette bogstav lig med 12 i ligningen for Holstebro og i ligningen for Hillerød. Spørgsmål 2: i) Gæt og test: vælg nogle værdier for vandforbruget og prøv dig frem. Lokaliser hvornår det er billigst i Holstebro. ii) Skriv uligheden op med ord. iii) Brug de to ligninger til at opstille en ulighed der viser prisen i Holstebro mindre end prisen i Hillerød. Isoler x. iv) Tegn en graf og aflæs på grafen hvor de skærer hinanden. Udfør planen Spørgsmål 1: x er vandforbruget. Så Holstebro y = 34, ,25 = 991,05 Hillerød y = 49, ,75 = 901,07 Prisen på et vandforbrug på 12 kubikmeter er 991,05 kr. i Holstebro og 901,07 kr. i Hillerød. Spørgsmål 2: Vælge en af tilgangsmåderne og udfør den: i) x = 20: 7

8 Holstebro y = 34, ,25 = 1264,25 Hillerød y = 49, ,75 = 1295,95 x=15 Holstebro y = 34, ,25 = 1093,50 Hillerød y = 49, ,75 = 1049,15 x=19 Holstebro y = 34, ,25 = 1230,10 Hillerød y = 49, ,75 = 1246,59 x=18 Holstebro y = 34, ,25 = 1195,95 Hillerød y = 49, ,75 = 1197,23 x=17 Holstebro y = 34, ,25 = 1161,80 Hillerød y = 49, ,75 = 1147,87 Holstebro billigst Hillerød billigst Holstebro billigst Holstebro billigst Hillerød billigst Så må svaret være at man skal købe 18 kubikmeter vand før det er billigst at købe det i Holstebro. ii) Prisen for vandforbruget i Holstebro skal være mindre end prisen for samme vandforbrug i Hillerød. Med tal og symboler svarer det til: 34,15 x + 581,25 < 49,36 x + 308,75 iii) Løs nu uligheden 34,15 x + 581,25 < 49,36 x + 308,75 272,5 < 15,23 x 272,5 15,23 < x x > 17,89 Dvs. man skal købe mere end 17,89 kubikmeter vand, som rundes op til 18 kubikmeter, fordi man kun kan købe hele kubikmeter vand, før det er billigst at købe det i Holstebro frem for Hillerød. 8

9 iv) Tegn grafen Se tilbage Forklar grafen, aflæs skæringspunktets x-koordinat til omkring 18 og konkluder på svaret. Jeg har besvaret alle spørgsmålene, men kan bruge en af de andre metoder til at lave en kontrol. Opgave 2. Efter at en person har fået en indsprøjtning af en bestemt medicin, aftager koncentrationen af medicinen i blodet. Denne sammenhæng kan beskrives ved y = 1,8 0,983 x, Hvor y er koncentrationen i blodet (målt i ng/ml), og x er antal timer efter indsprøjtningen. a) Bestem koncentrationen efter 24 timer. Med hvor mange procent pr. time aftager koncentrationen af medicinen i blodet? b) Efter hvor mange timer når koncentrationen ned på 1,0 ng/ml? Besvarelse af Opgave 2 Læs Identificer vigtige informationer: y = 1,8 0,983 x y er koncentrationen i blodet (målt i ng/ml) x er antal timer efter indsprøjtning koncentrationen aftager med tiden 9

10 Opskriv spørgsmålet med egne ord: Spørgsmål 1: Regn ud hvad koncentrationen når der er gået 24 timer? Spørgsmål 2: Hvor mange procent er koncentrationen blevet mindre en time efter? Undersøg Spørgsmål 1: Sæt ind i forskriften hvor x er antal timer, så x er 24. Spørgsmål 2: i) Brug det resultat man får i spørgsmål 1 og beregn hvor stor koncentrationen er i efter 25 timer, altså en time efter og find procentdelen af den er faldet med. ii) Brug fremskrivningsfaktoren til at forklare hvor meget den er faldet med hver time i procent. Udfør planen Spørgsmål 1: y = 1,8 0, = 1,193 Spørgsmål 2: i) Svaret fra spørgsmål 1 var 1, Der regnes ud at koncentrationen efter 25 timer er y = 1,8 0, = 1, ii) Så skal man finde procenten efer 24 timer efter 25timer efter 24 timer = 0,017 = 1,7% Fremskrivningsfaktoren er 0,983. Det er lig med 1+vækstraten. 0,983=1+r 0,983-1=r -0,017=r Omregnet til procent er r=-1,7%. Derfor må koncentrationen aftage med 1,7% i timen. Se tilbage Jeg har besvaret det første spørgsmål, og jeg har husket at besvare det andet spørgsmål med et procenttal som de spørger efter, samt skrevet en konklusion. b) Læs Identificer vigtige informationer: Koncentrationen skal være 1,0 ng/ml Og samme oplysninger som opgave a) nemlig: y = 1,8 0,983 x y er koncentrationen i blodet (målt i ng/ml) x er antal timer efter indsprøjtning koncentrationen aftager med tiden Opskriv spørgsmålet med egne ord: Hvor mange timer går der før koncentrationen er nede på 1,0 ng/ml? 10

11 Undersøg y er koncentrationen så y skal sættes lig med 1,0. y=1,0 og x kender vi ikke Gennemtænk forskellige tilgangsmåder: i) Gæt og test. Vi kan prøve nogle forskellige x-værdier og komme tæt på en y-værdi på 1 ng/ml. ii) Løs ligningen med CAS. iii) Løs ligningen selv. Udfør planen i) Sæt x=30 for stor y-værdi Sæt x=40 for lille y-værdi Sæt x=35 y-værdi for lille, men meget tæt på Sæt x=34 y-værdi for stor, men meget tæt på. Vi kan nu se at koncentrationen kommer under 1 ng/ml mellem 34 og 35 timer. ii) Indsæt ligningen 1,0 = 1,8 0,983 x Og løs den med CAS-værktøj Vi får resultatet til x=34,3, hvilket betyder at det først er efter 35 timer efter indsprøjtningen at koncentrationen er under 1,0 ng/ml. iii) Opstil ligningen 1,0 = 1,8 0,983 x. Løs nu ligningen 1,0 1,8 = 0,983x ln 1,0 = ln 0,983x 1,8 ln 1,0 = ln 0,983 x 1,8 ln ( 1,0 1,8 ) ln (0,983) = x x=34,3 Vi kan konkludere at der skal gå 35 timer før koncentrationen er under 1,0 ng/ml. Se tilbage Er resultatet rimeligt? Ja, for der skal i hvert fald gå mere end 24 timer hvor vi i opgave a) fandt ud af at koncentrationen er 1,193 ng/ml. Vi kan også lave kontrol og sætte 34 timer og 35 timer ind som x-værdier og se at det giver hhv. 1,0048 ng/ml og 0,9877 ng/ml. 11

12 Før-faglige ord I matematikundervisningen bruger vi en række ord, man kan betegne som før-faglige. Vi (matematiklærerne) forklarer dem ikke, da vi mere eller mindre bevidst går ud fra, at eleverne ikke blot kender disse ord, men også selv bruger ordene aktivt. Ydermere er det essentielt for elevernes udbytte af undervisningen, at de faktisk forstår disse ord. Der er tale om en hel række ord, hvor vi blot vil nævne nogle stykker, indenfor et par kategorier. Forholdsord, der angiver placering, fx under, over, på samme side som, midt i mellem. Kvantitative begreber, fx mange, mindst, netop én, højest én, omtrent. Målangivelser, fx kort, længst, let, tung. Logiske forbindelser, fx fordi, da, såfremt, og, ikke, hverken eller. Undersøgelser viser 1, at eleverne desværre ikke kender alle disse ord. Denne uoverensstemmelse mellem, hvad der for underviserne er almindeligt sprog, og hvad der er det for eleverne, kan også nemt være en medvirkende årsag til matematikvanskeligheder. For mig er matematik som ØST VEST JULEROSE TØJVASK. Jeg kan godt lære det udenad. Jeg kan også godt lære, at bagefter kommer BLÅ. Så det bliver til ØST VEST JULEROSE TØJVASK BLÅ. Men det siger mig altså ikke noget. Ida. 45 år. (Lindenskov, 2000: 197) 2 Som lærer er det vigtigt at have øje for, at det ikke nødvendigvis er matematik-ordene, men langt før at nogle af eleverne strander. Vores bevidsthed om dette vil også være en hjælp for eleverne. Opgave (STX matematik B, , Opg 8) Fra et punkt P på en 200 m høj klippe to skibe på havet. Skibene sig i A og B. Vinklen mellem vandret og fra P til A og mellem vandret og fra P til B måles til w = 32 og v = 24 a) afstanden fra A til B. 1 Johansen, Lene Østergaard, Matematiklæreren som sproglærer, Aalborg Universitet, 2007, s Johansen, Lene Østergaard, Matematikvanskeligheder Hvad er det?, Aalborg Universitet, 2006 s. 4 12

13 Eksempler på øvelser: Følgende to øvelser kan bruges til at give eleverne en forståelse for problematikken der knytter sig til faglige ord. Samtidig er det også en øvelse i at udtrykke sig matematisk præcist. 1. I par. Den ene elev får opgaveformuleringen og skal forklare den videre til den anden elev uden at læse direkte op. Den anden elev skal så ud fra denne forklaring forsøge at regne opgaven. 2. I par. En elev bygger en figur med Lego Duplo. Eleven beskriver figuren for elev nr. 2, der så selv skal bygge figuren ud fra nogle tilsvarende klodser. (Pas på figurerne ikke bliver for komplicerede) 13

14 Faglig læsning i matematik Hvorfor er det også vigtigt med faglig læsning i matematik og hvilken rolle spiller faglæreren? Det er vigtigt fordi problemer med forståelse af matematiske tekster ikke kan løses alene ved at eleverne bliver bedre læsere, men skal løses ved at eleverne får kød på de faglige begreber og tilegner sig fornuftige læsestrategier og her er det kun matematiklæreren der kan hjælpe. Selvfølgelig kræver det at eleverne kan læse, men deres mulighed for at læse og forstå en fagtekst ligger i forståelse og strategier. Man kan dele læsningen op i tre dele: før-læsning, under-læsning og efter-læsning Førlæsning: Her skal der skabes forforståelse ved at snakke om emnet og på den måde spore eleverne ind på hvad der skal arbejdes med. Det er også her læreren skal introducere nye faglige begreber, hvilket gøres bedst ved at hænge dem op på kendte begreber, så eleverne kan danne sig billeder af de nye begreber. I denne fase benyttes overblikslæsning for at danne sig et indtryk af hvilke illustrationer, grafer, diagrammer o. lign der er til rådighed. Underlæsning: I multimodale 3 fagtekster er det vigtigt at finde netop de informationer man skal bruge fra teksten og i de grafiske fremstillinger der er til rådighed og vælge hvilken metode der skal anvendes for at kunne løse opgaven. I denne fase skal eleverne benytte sig af punktlæsning for at finde netop de informationer der er relevante og sortere alt det andet fra. Det gøres ved hjælp af signalord; overskrifter, nøgleord, fremhævede ord, årstal etc. Efterlæsning: Her skal eleverne se om deres resultater kan besvare det/de stillede spørgsmål og om de har tilstrækkelig dokumentation (udregninger) for deres regnevej. I denne fase kan elevene anvende nærlæsning med det formål at forstå, huske og lære de anvendte metoder og begreber. En måde at træne metoden på kunne se ud som følgende: (Eleverne arbejder sammen to og to) 1: Opgaven læses højt. 2: Elev skiftes til at fortæller hvad opgaven handler om med egne ord. 3: Nye ord og begreber forklares/undersøges. 4: Skriv de relevante oplysninger ned, lav gerne en arbejdstegning. 5: Vælg metode til løsning af opgaven. 6: Gæt på et resultat. 7: Løs opgaven. 8: Sammenlign med punkt seks; er jeres resultat realistisk og kunne den/de valgte metoder bruges til at løse opgaven? 3 Forskellige former for visualiseringer med grafer, modeller og foto i ligestillet sammenspil med løbende tekst. 14

15 Huskeregler For mange elever med matematikvanskeligheder kan det at huske forskellige regler og formler være et stort problem. Her kan mere eller mindre skøre huskeregler være en hjælp. Regnearternes hierarki - Altid prik før streg Brøkregning - Tælleren er Toppen, Nævneren Nederst Ulighedstegn > - Krokodillen spiser det største Trigonometri - Sinus er på y-aksen, da citronerne hænger på træerne - Cosinus er på x-aksen, da koen går på jorden - Arealformlen: T = ½ a b sin C, en halv appelsin med C-vitamin - Omkreds af en cirkel: O = 2πr = 2 pi r = to piger - Formlen for cosinus til en vinkel i en retvinklet trekant cos hosliggende 15

16 Opgaveformuleringen påvirker opgavens sværhedsgrad. Vil du med rette ha ry som lærd, så tag det lette og gør det svært. Gruk/Piet Hein Opgaveformuleringer består ofte af en sproglig del og en matematisk del. Matematikken kræver regnefærdigheder, mens den sproglige kræver en afkodning af budskabet. Opgaver udformes på mange måder. Der kan være meget eller lidt tekst, men teksten udformes somme tider så den snarere hindrer løsningen end hjælper på forståelsen. Opgave 1.a - Den enkle Find arealet af den farvede del. Opgave 1.b - Lidt mere tekst Figuren viser en cirkel med radius 10. Beregn arealet af det cirkeludsnit der har vinklen 60. Opgave 1.c - Den tekstligt besværlige En gartner er ved at tilplante et cirkulært bed med farvede blomster, og et udsnit der har centervinklen 60 skal beplantes med roser. Bedets radius har gartneren sat til 10 meter. Hvor stort er rosenbedets areal? 16

17 Eksempler på opgaver med forskellige niveauer Vores kommentarer til opgaverne fremgår med rød tekst. Mon du genkender en del af problemerne? Opgave 1.a - Den enkle Et rektangel har arealet A og siderne 4x og 5x Hvis begge sider gøres 8 cm kortere bliver arealet 70% mindre. Find de to siders længder. Opgave 1.b Med besværende tekst og svære ord. Forholdet mellem sidelængderne i et rektangel er 4:5. Hvis siderne formindskes med 8 cm, mindskes rektanglets areal med 70%. Bestem sidelængderne i det oprindelige rektangel. Hvad betyder mindskes rektanglets areal med 70%?? - At det bliver 70% af det det var, eller at vi mister 70% og der nu er 30% tilbage, eller? Opgave 2.a En rektangulær Terrasse, 14,4 m 2 stor, dækkes helt af kvadratiske Fliser, der hver har et Areal på 0,16 m 2. Hvor mange Fliser anvendes hertil?. Fliserne lægges i Rækker, og Antallet af Rækker er 9 mindre end Antallet af Fliser i hver Række. Hvor mange Rækker bliver der og hvor mange Fliser i hver Række? Hvor stor er Terrassens Længde og Bredde? Besværlige og komplicerende tekster er ikke nyt. Denne opgave var fra Petrus Larsen: Opgaver i Regning, Aritmetik og Geometri for 2., 3. og 4, mellem, Opgave 2.b En terrasse er 14,4 m 2 og den er lavet af kvadratiske fliser. Arealet af hver flise er 0,16 m 2 a) Hvor mange fliser skal der bruges. Fliserne lægges så der er x fliser på den ene led og (x 9) fliser på den anden led b) Find x og beregn hvor mange fliser der er på hver led. c) Hvad er terrassens længde og bredde? Opgaven er her skrevet mere nutidig, og med hensyn til en lettere forståelse 17

18 Opgave 3.a. (STX matematik B, , Opg 8) Fra et punkt P på en 200 m høj klippe observeres to skibe på havet. Skibene befinder sig henholdsvis i positionerne A og B. Vinklen mellem vandret og sigtelinjen fra P til A og mellem vandret og sigtelinjen fra P til B måles til henholdsvis w = 32 og v = 24 a) Bestem afstanden fra A til B. Teksten er helt umulig for mange elever. Det svære ved figuren er at indse, at vinklerne w og v kan genfindes som A og B. Opgave 3.b I to retvinklede trekanter er siden PQ 200 m. Vinkel A er 32, mens vinkel B er 24. Bestem afstanden fra A til B. Både tekst og figur er nu renset for alt udover den reelle matematikopgave. Opgave 4.a. (STX matematik B, , Opg 7) I en model antages det, at længden L (målt i mm) af en gedde er en lineær funktion af længden s (målt i mm) af geddens øresten. a) Bestem en forskrift for L, når det oplyses, at grafen for L går gennem punkterne P(3, 155) og Q(10, 791), og benyt forskriften til at bestemme længden af ørestenen hos en gedde, som har længden 500 mm. Svær tekst mange elever opgiver efter de 2 første linjer. Opgave 4.b. Grafen for en lineær funktion L går gennem de to punkter (3, 155) og (10, 791). Bestem en forskrift for L. Løs ligningen L(x) = 500. Teksten er nu blevet enklere den rene matematikopgave uden indpakning. 18

19 Opgave 5.a. Antallet af medlemmer i Dansk Tennis Forbund er siden 1999 med god tilnærmelse faldet med 2100 om året. I 1999 var medlemstallet a) Benyt disse oplysninger til at opstille en lineær model, der beskriver udviklingen i medlemstallet i årene efter Indfør selv passende variable. De svage elever forstår ikke hvad der menes med at de skal opstille en model. (De laver fx et sildeben med værdier) Desuden fanger de ikke hvad der menes med passende variable. Opgave 5.b. Antallet af medlemmer i Dansk Tennis Forbund er siden 1999 med god tilnærmelse faldet med 2100 om året. I 1999 var medlemstallet a) Opstil en lineær model y = a x + b, hvor y er antal medlemmer i Dansk Tennis Forbund, og x er antal år efter Her er de passende variable indført, og man kan se hvilken model man skal bruge. 19

20 Opgave 6.a Den originale opgave I nærheden af Simons skole står en silo. Simon og Julie vil undersøge hvor høj siloen er. De bliver enige om at stille sig 50 m fra siloen. De 50 m opmåler de ved at tælle skridt. Hvert af Simons skridt er ca. 85 cm. 3.1 Hvor mange skridt går Simon for at opmåle 50 m? Julie stiller sig som vist på skitsen herunder og holder en pind, så den passer med siloens overkant fra hendes synsvinkel. På den måde opstår der to retvinklede trekanter: ABC og ADE. 3.2 Forklar, hvorfor ABC og ADE er ligedannede. 3.3 Hvor høj er siloen? Fra Julies øje (A) til hendes hånd (E) er der 60 cm. Fra Julies hånd (E) til pindens top (D) er der 30 cm. 3.4 Hvor langt er der fra Julies øje (A) til pindens top (D)? Julie og Simon diskuterer, hvordan de kan beregne vinkel A på skitsen. Julie påstår, at vinkel A er ca. 30, fordi sin(30 ) = Simon påstår, at vinkel A er ca. 27, fordi tan(26,6 ) = Har Simon eller Julie ret i sin påstand om, hvordan vinkel A kan beregnes? Begrund dit svar. Opg 3 fra fsa Folkeskolens Afgangsprøve, Matematisk problemløsning Maj

21 Opgave 6.b Den forbedrede opgave Højden af en silo I nærheden af Simons skole står en silo. Simon og Julie vil undersøge, hvor høj siloen er. De bliver enige om at stille sig 50 m fra siloen. De 50 m opmåler de ved at tælle skridt. Hvert af Simons skridt er ca. 85 cm. a. Hvor mange skridt går Simon for at opmåle 50 m. b. Hvilket forhold er der mellem trekant ADE og trekant ABC. c. Redegør for, at trekant ADE og trekant ABC er ensvinklede. d. Beregn i trekant ADE længden af siden ǀADǀ og vinkel A. e. Bestem siloens højde. Højden af en silo (FSA (9. klasse) maj 2012) 21

22 Opgave 7. Line overvejer at tage på efterskole. Hun vil undersøge, hvor meget det koster. Et ophold på den efterskole, Line vælger, koster 1830 kr. om ugen. Skoleåret varer 41 uger. 4.1 Vis, at prisen for et års ophold på efterskolen er kr. Staten giver støtte til efterskoleophold. Statsstøttens størrelse afhænger af forældrenes samlede indkomstgrundlag. Tabellen viser statsstøtten for udvalgte indkomstgrupper. Statsstøtte ved et samlet indkomstgrundlag under kr ,- Statsstøtte ved et samlet indkomstgrundlag mellem kr ,-og ,-kr. Statsstøtte ved et samlet indkomstgrundlag over kr ,- Kr. 1026,-i 41 uger = ,- Kr.768,-i 41 uger = ,- Kr. 510,-i 41 uger = ,- Kilde: Efterskoleforeningen Det beløb, som eleverne og deres forældre skal betale, kaldes for egenbetalingen. Egenbetalingen er lig med prisen på efterskoleopholdet minus statsstøtten. Lines forældre har et samlet indkomstgrundlag på kr. 4.2 Beregn Lines egenbetaling for et helt skoleår. Anna vil på samme efterskole som Line. Hendes forældre har et samlet indkomstgrundlag på kr. 4.3 Sammenlign forholdet mellem egenbetaling og indkomstgrundlag for Line og Anna. Opg 4 fra fsa Folkeskolens Afgangsprøve, Matematisk problemløsning Maj

23 På efterskole: Version 2 Et ophold på den efterskole, Line vælger, koster 1830 kr. om ugen. Skoleåret varer 41 uger. 1 Vis, at prisen for et års ophold på efterskolen er kr. Staten giver støtte til efterskoleophold. Statsstøtten afhænger af forældrenes samlede indkomstgrundlag.. Tabellen viser statsstøtten for udvalgte indkomstgrupper. Statsstøtte ved et samlet indkomstgrundlag under kr. Statsstøtte ved et samlet indkomstgrundlag mellem og kr. Statsstøtte ved et samlet indkomstgrundlag over kr kr. i 41 uger = kr. 768 kr. i 41 uger = kr. 510 kr. i 41 uger = kr. Kilde: Efterskoleforeningen Lines forældre har et samlet indkomstgrundlag på kr. 2 Beregn prisen for Lines ophold på efterskolen minus statsstøtten. Anna vil på samme efterskole som Line. Hendes forældre har et samlet indkomstgrundlag på kr. 3 Sammenlign forholdet mellem egenbetaling og indkomstgrundlag for Line og Anna, f.eks. som procent af indkomstgrundlaget. Opgaven er her omskrevet så den understøtter de svagere elever, uden at miste matematisk indhold. 23

24 Litteraturliste Adler, Björn, Dyskalkuli og matematik, Special-pædagogisk forlag, 2010 Brandt, Karen Lise S og Holm-Larsen, Signe (red): Læsning og skrivning i alle fag, Dafolo, 2012 Johansen, Lene Østergaard, Matematiklæreren som sproglærer, Aalborg Universitet, Johansen, Lene Østergaard, Matematikvanskeligheder Hvad er det?, Aalborg Universitet, 2006 Hoveroust, Pernille, Kan elever med matematikskræk hjælpes med matematisk problemløsning?, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011 Skafte, Lena og Kamp, Anne R.: Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog, Akademisk Forlag, 2010 Til videre arbejde med emnet kan der findes yderligere information i: "Brobygning i døgndrift": (Vælger man "Brobygningsopgaver" kan man finde et dokument med en række folkeskoleeksamens-opgaver omskrevet så de ligner gymnasieopgaver.) 24

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret.

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret. JG s matematikkompendium Nyttige links: http://www.eduap.com/wordmat/ - Tilføjelse til Word. Et rigtig godt hjælpeværktøj til matematikken. http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Funktioner. Ib Michelsen

Funktioner. Ib Michelsen Funktioner Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Tegning af Niels Bo Bojesen, Jyllands-Posten, 13-9 2006. Version 1.01 (18-11-07 23:41) D:\AppServ\www\c\bog2_s.odt Indholdsfortegnelse Sammenhænge mellem

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-37-4

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Matematik for lærerstuderende Omega 4.-10. klassetrin

Matematik for lærerstuderende Omega 4.-10. klassetrin Matematik for lærerstuderende Omega 4.-10. klassetrin 71190_omega_4k.indd 1 27-06-2008 10:13:42 71190_omega_4k.indd 2 27-06-2008 10:13:42 John Schou, Jeppe Skott, Kristine Jess og Hans Christian Hansen

Læs mere

Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra

Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra Der tages udgangspunkt i GeoGebra version 3,2 udgivet juni 2009 dog er nogle skærmdumps fra tidligere versioner af programmet. Projektleder: Markus Hohenwarter,

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Flere ideer til Excel og Works regneark i matematikundervisningen

Flere ideer til Excel og Works regneark i matematikundervisningen Flere ideer til Excel og Works regneark i matematikundervisningen Inge B. Larsen INFA 2002 Indhold Side Forord 2 1. Regnskaber 3 Entréindtægt 3 Saftblanding 5 Vafler 7 2. Talrækker 8 De naturlige tal 8

Læs mere

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler Kopiark til 9 af grundbogens kapitler LÆRERVEJLEDNING KOPIARK # TAL OG ENHEDER Kopiark Metersystemet, omregning mellem enheder Metersystemet, omregning mellem enheder Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Matematik Morgener - et udviklingsarbejde Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Vi arbejder på et ønske om at udvikle en praksis, hvor eleverne kan blive optaget af at bruge matematik til at beskrive

Læs mere

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling IMFUFA, RUC Studerende: Lotte Juul Larsen John Sorth-Olsen Censor: Bent Hirsberg Eksaminator:

Læs mere

1. Faglig læsning og skrivning side 4. 2. Regning med tal side 10. 3. Brøker og decimaltal side 24. 4. Areal side 38. 5.

1. Faglig læsning og skrivning side 4. 2. Regning med tal side 10. 3. Brøker og decimaltal side 24. 4. Areal side 38. 5. Du skal lære om: 1. Faglig læsning og skrivning side 4. Regning med tal side 10. Brøker og decimaltal side 4 4. real side 8. Procent side 6. Statistik side 66 7. Rumlige figurer side 80 8. Ligninger og

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge.

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge. Efter i flere år at have tumlet med idéen om at lade nogle 1. årgangstuderende arbejde med musik og matematik fik jeg i 1996/97 mulighed for at realisere projektet. Jeg fik timer til et udviklingsarbejde

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere