T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Kim H. Kjærgaard Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Industrivej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 31. marts. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafre gi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myn - dig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto "Afghanistan kan være så smuk, men det er en farlig arbejdsplads.". Læs mere på side 11 om en sviptur til Armadillo. Hårdtslående CISCEN-mandskab Den tilfredse kunde Taktisk Tårnfalk Hold fokus undgå rygter Nissen tog fire geværer og to pistoler Sviptur til Armadillo Et nyt år og et nyt forlig Operation X i cafeteriaet Kom nu - "KÆMPE" Hæderspris uddelt Mytteri i hæren Bliv din egen træner Personelnyt GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF

3 En for alle - alle for en. Eller er det en mod alle og alle mod en. Hårdtslående CISCEN-mandskab Der findes mange måder at tilegne sig færdigheder på. Rent fysisk er der andet end løb og styrketræning. Det nye hit er den israelske kampsport, som vinder mere og mere indpas, da det er en effektiv og alsidig træning. Det er sjovt og hårdt, men det kan også bruges i en skarp situation. Af premierløjtnant Søren V. Ekstrøm Delingsfører Communication & Informationsystemkompagni/5. Telegrafbataljon/ Hærens Operative Kommando (CISCENKMP/5 TGBTN/HOK). De, som har været udsendt til missionsområderne ISAF og KFOR og som har haft kontakt til CISCEN de pågældende steder, vil nok give mig ret i, at CISCEN-mandskabet ikke har det fysisk hårdeste job. Der blev sparket igennem. Det kræver overskud Til gengæld kræves der meget af soldaterne rent mentalt; avancerede apparater der skal betjenes og programmeres, mange filer og dokumenter der skal behandles og distribueres samt servicering af krævende stabe der sjældent har den store forståelse for hverken systemer- eller CISCENmandskabets begrænsninger. Det kræver overskud og dette opnås bedst gennem hård uddannelse og træning. - Men hvem siger, at CISCEN-uddannelse og -træning kun består af elektronik og intervalløb? >> TELEGRAFEN 3

4 Krav Maga er kampsport I slutningen af 2009 fik CISCENKMP i Haderslev besøg af henholdsvis korporal Lars Hein fra 3. Telegrafbataljon og sergent Rune Andreasen (Hærens Føringsstøtteskole), med henblik på at undervise CISCENmandskabet i det sidste nye i nærkamp, nemlig den israelske kampsport Krav Maga, der i bund og grund går ud på at tildele sin modstander så tilpas mange prygl og slag, at han ikke længere udgør en trussel. Under kyndig vejledning af de to kompetente nærkampsinstruktører, blev folkene iklædt det nødvendige sikkerhedsudstyr, hvorefter indlæring af de forskellige slag, spark og bevægelser kunne begynde. Der blev lagt stille og roligt ud, men i takt med at tilliden til udstyret og egne evner steg, øgedes også intensitet og belastning. Blå øjne og brækkede ribben Vi havde en rigtig god uge med en masse tekniktræning, kamplege og god motion. Selv instruktør Lars Hein måtte sande at i kamp mod CISCEN-folk er skridtbeskytteren vigtig. Med et blåt øje, to brækkede og to trykkede ribben samt diverse småknubs og muskelømhed over norm, klarede CISCENKMP sig godt igennem nærkampsmodulet, der blev afsluttet i fornem stil med særdeles krævende og nervepirrende handlebaner. Tak til Lars og Rune for et velgennemført program. Føler du dig også alene af og til? Hvis paraden glipper, så mærker du det - også kaldet konsekvens pædagogik. >>> Parader hjælper og glemmer man dem, så... 4 TELEGRAFEN

5 Den tilfredse kunde Svin, ko, torsk eller fjerkræ. Smage og dufte er forskellige og meningerne om tilberedning er mange. En ret smager aldrig præcist, som sidste gang den blev lavet. Mad er holdninger, smag og kan være en kunst - en oplevelse eller bare noget, der skal overståes. Af Claus Vestergaard, kantineleder på Ryes Kaserne. Er det muligt, at stille alle kantinens kunder tilfredse? Bliver deres forventninger indfriet, når de besøger kantinen? Det bliver nok svært, for det er lidt ligesom med vejret, alle har en mening om det og man kan ikke gøre alle tilfredse. Hvis vi serverer frikadeller, er der nogen, der hellere vil have hakkebøf. Hvis der både er frikadeller og hakkebøf, er der nogen, der hellere vil have fisk. Det er nu en gang kantinens lod, når der skal laves mad til ca. 500 daglige kunder. Hvordan vil I have det? Selvom det kan være svært, er det jo ikke ensbetydende med, at vi ikke skal gøre noget ved det. Vi har derfor i kantineudvalget forsøgt at gå nye veje. Vi involverer vores kunder lidt mere i, hvad der serveres og hvordan vi i kantinen kan blive bedre til at indfri forventningerne hos vores kunder. Første trin er naturligvis, at spørge kunderne, hvordan de oplever kantinen med hensyn til: "Betjening, udvalg af retter, smagen og kvaliteten af maden samt udbuddet af varer i kantinen". Jeg vil derfor gerne opfordre til, at hvis I som kunder, har kritik eller ros til til os, så benyt de små spørgeskemaer, som ligger ved kantinens og messernes kasser. På den måde kan vi få en bedre indsigt i, hvor vi kan blive bedre og hvor vi skal ændre og justere, for at kantinen kan få flere tilfredse kunder og blive bedre til at indfri jeres forventninger. Brugerne bestemmer menuen Næste trin er, at vi i samarbejde med 1.- og 2. HBU-kompagni vil lade de værnepligtige bestemme aftenmenuerne 14 dage ad gangen, dette er gjort ud fra den betragtning, at denne gruppe udgør den største del af vores kunder om aftenen. Rent praktisk betyder det, at kantinen har udarbejdet et idékatalog, som kan vejlede om, hvordan man sammensætter retterne, så der er en ligelig fordeling mellem kaloriefattige retter samt retter der indeholder flere, men så vidt mulig, sunde kalorier. Idékataloget vil ligeledes indeholde tips til, hvordan man varierer ugens menuer, så de ikke ligner hinanden, for eksempel variationen mellem kød, fjerkræ og fisk og hvilke saucer, grøntsager, ris, pasta, kartofler og krydderier, som passer bedst sammen. Dette skulle så gerne ende med, at vi får flere og mere tilfredse kunder i kantinen om aftenen. Der vil i forbindelse med de nye tiltag ikke blive lavet om på, at vi stadig vil servere alle vores retter fra buffet, både om morgenen, frokosten og om aftenen. Vi vil dog, med hensyn til frokosten, forsøge at udvide sortimentet på buffeten med lune retter, som kan nydes sammen med salat eller sundere brød. Vi vil informere mere og mere Som sidste trin vil vi forsøge at blive bedre til at informere vores kunder. Det sker ved, at der opsættes info- skærme. I første omgang bliver der opsat en infoskærm i kantinen samt to i HBU kompagnibygningen som et lukket system, det er dog planen, at systemet skal udvides, så der vil komme skærme fordelt rundt på hele kasernen samt på Bulows Kaserne og i messerne. I første omgang vil der være menuplaner lagt ud på skærmene samt informationer fra kantinen. Selv om vi er midt i en turbulent tid, hvor kantinen, som alle andre, bliver berørt af implementeringen af det nye forsvarsforlig, håber vi med de nye tiltag, at kunne starte en udvikling i kantinen, som gerne skulle udmønte sig i et samarbejde, hvor vores kunder er med til at skabe rammerne i og omkring kantinen og messerne her i Fredericia. TELEGRAFEN 5

6 (FFHB). Øvelsen var nu kun få timer gammel, men ikke desto mindre var flere soldater nu sjaskvåde efter mødet med FFHB's meget våde forhindringer. Heldigvis havde delingsføreren befalet for pakning af en ekstra kampuniform i rygsækken, så var det bare at skifte. Kommandokravl over Frederikshavn havn. Taktisk Tårnfalk Der skal fornyelse til. Motivationen stiger når opgaverne ændres og der er oplevelser med i ens arbejde. Udfordringer på intellekt og fysik kan også være motiverende. Selvom det nye er, at man presses på anden vis end normalt, så kan det også virke positivt og når det hele så afsluttes i et godt fælles samvær. Terrorister bortførte "Lillebror" Umiddelbart efter FFHB gik DF til befaling. MCD skulle på patrulje. Medlemmer af en ukendt terrororganisation havde nemlig bortført næstkommanderende i kompagniet "Lillebror" og holdt ham nu som gidsel. Hverken Jægerkorpset eller Frømandskorpset var til rådighed og derfor måtte MCD indsættes. Gidslet blev tilbageholdt på en skole i Tovby og i nattens mulm og mørke sneg MCD sig ind på bygningen. Efter en usædvanlig velkoordineret og præcis ildåbning lykkedes det delingen at bryde ind i skolen og befri "Lillebror". Herefter gik det i al hast tilbage til stedet vi kalder "klargøring før objekt" hvor rygsækkene og radiomanden ventede. DEL havde travlt, for vi skulle nå et pickup, der skulle fragte os tilbage bag egne linjer. Vi nåede det og blev fragtet til et ukendt skovområde, hvor der blev hvilet ovenpå en veloverstået patruljeopgave. 8 meter ned fra en isbryder - spring Tidligt onsdag morgen blev delingen igen hentet og på ladet af en Ma- Af premierløjtnant Søren V. Ekstrøm, delingsfører (DF) Communication & Informationsystemkompagni /5. Telegrafbataljon/Hærens Operative Kommando (CISCENKMP/5 TGBTN/HOK). Længe havde Mobil CISCEN deling (MCD) kigget undrende på øvelseslisten for en af de sidste uger i 2009, hvor der ikke stod meget andet end Taktisk Tårnfalk efter nærmere ordre. Øvelsen Taktisk Tårnfalk er i gang Ugen oprandt og med fuldt pakket rygsæk kunne Taktisk Tårnfalk 2009 iværksættes. Mandagen bød på en større teknisk øvelse, hvor de to CISCEN grupper hver især skulle fuldt oprette deres HOK MOBIL CISCEN (det CISCEN der skal kunne servicere Hærens Operative Kommando, når de indsættes red.) på Louisegårdens område. De store paraboler "VSAT erne" blev hurtigt samlet, der blev etableret forbindelse og herefter gik et større kabelarbejde i gang. Efter endt oprettelse og afprøvning blev der indlagt fejl i systemerne med henblik på at teste gruppernes evne til at lave systematisk fejlfinding. Da alle fejlene igen var blevet udbedret og instruktørerne ikke mente, at der kunne koges mere suppe på denne seance, blev alt pakket ned igen og dagen afsluttede med at delingerne kunne tage hjem og sove i deres egne senge. Den taktiske del sættes i gang tirsdag morgen gik startskuddet til den taktiske del af Tårnfalken. Geværer og udrustning blev i hast udleveret til folk, hvorefter turen gik nordpå til et ukendt sted i Jylland, på ladet af en gammel Magirus 168'er. Første stop var Finderup, hvor første opgave var en gruppekonkurrence i at gennemføre feltforhindringsbanen Der var befalet ekstra sæt tørt tøj med - og det blev brugt. 6 TELEGRAFEN

7 Rappelling på et skib. NYe idéer gør hverdagen lidt sjovere. giucopter kørt til, hvad der viste sig at være, Flådestation Frederikshavn. Her ventede en selvtillidsprøve, der bestod af tre elementer: Kommandokravl fra kajen og ud til en isbryder, herefter rapelling fra broen og ned til dækket og til sidst et otte meter spring fra rælingen og ned i det iskolde vand i havnen. Heldigvis blev alle mand pakket ind i en orange tørdragt, der for nogle viste sig at være mere á la våddragtsprincippet Herefter fløj Magiucopteren videre til endnu et ukendt skovområde udenfor Frederikshavn, hvor vi gik i overdagningsområde (ODO). Udover at forsøge at holde sig selv og sin rygsæk nogenlunde tør i regnvejret, skulle der løses en opgave i gruppen. En tom olietønde skulle løftes over et tov i 1½ meters højde og pænt sættes ned på den anden side, uden at noget måtte røre tovet eller jorden omkring. Til rådighed var tov, rafter og fantasien. På trods af at de to grupper ikke overværede hinandens løsninger var de næsten identiske og kun ét sekund adskilte de to hold. Om aftenen gik turen ind til Frederikshavn igen, til hvad der viste sig at være Søværnets bølgebassin på Sergent- og Grundskolen. Nogle har måske set Bubber og BS besøge dette bassin og vi kan afsløre, at selv helt simple svømmeopgaver kan blive særdeles udfordrende, når det pludselig stormer, lyner, regner og der er meterhøje bølger. En masse spændende opgaver blev løst i dette miljø, der indebar både gummibåd, redningsflåde, bjærgning af person på fire meters dybde, undervandsbasket samt fem meter reb- og netstige inklusive udspring fra samme højde. I rene underhylere og 20 m ned Selv om trætheden meldte sig kvikkede det varme bad efterfølgende godt op. Lejligheden blev desuden benyttet til at få skiftet underhylere, hvilket for nogles vedkommende var tiltrængt Efter en god nats søvn ovenpå strabadserne i svømmehallen, stod den torsdag morgen på en opgavemarch, der strakte sig over blandt andet trivial pursuit, bårefræs samt flere andre små teambuildingøvelser. Godt trætte ovenpå et par hårde dage og nætter satte delingen sig igen op i en Magiucopteren for sidste gang (troede vi) inden vi skulle være tilbage i Haderslev. Men efter mindre end en times kørsel drejede lastbilen væk fra motorvejen og pludselig stod folk i det 20 meter høje faldskærmstårn ved Jægerkorpset på Flyvestation Aalborg. Efter at hele delingen var væltet ud af tårnet og havde mærket suset af svævebanen gik turen så endelig mod Haderslev igen - hjem. Velkommen hjem der er serveret I Haderslev ventede kommandodelingen med varm mad og godt trætte kunne vi så tage hul på Taktisk Tårnfalks sidste udfordring; en skriftlig prøve i HF efterfulgt af en praktisk prøve i oprettelse af radiostationen med frekvenstilpasset dipol. En forholdsvis simpel opgave, der viste sig at være noget vanskeligere end normalt, når man er blevet udfordret lidt på søvn og fysik. Omkring kl var der samlet aftrædning og den praktiske gennemførelse af årets Taktiske Tårnfalk var overstået. Om fredagen ventede en stille og rolig dag med fælles morgenmad, vedligeholdelse, tilbagemelding og aftrædelse til en særdeles velfortjent weekend. Spring! TELEGRAFEN 7

8 Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af flasker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Fredericia Løve Apotek Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Medlem af Dansk Optikkerforening Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: TELEGRAFEN

9 personellet får en oplevelse for livet. Tak for den velvillige indsats. På Hyby Fælled er landets første øvelses lejr, som ligner dem i missionsområderne færdigbygget. Der bliver rift om udlån af den til brug i undervisningen. Hold fokus undgå rygter Som I blev orienteret om i slutningen af januar måned, så er Forsvarets foreløbige bud på, hvordan Forsvaret med udgangspunkt i den indgåede forligsaftale kan se ud ved udgangen af forliget i 2014 blevet forelagt forligskredsen. Der forestår nu en politisk proces, som erfaringsmæssigt kan føre til omtale i medierne og give anledning til utryghed og spekulationer blandt Forsvarets medarbejdere. Af regiments- og skolechef, oberst Susanne Bach Bager, Telegrafregimentet. Forsvarets økonomi er som bekendt under pres og der skal fortsat foretages betydelige prioriteringer af forsvarets opgaver og strukturer. I indeværende år er nogle af de mest synlige ændringer reduktionen af korpsåndsmidlerne til 500 kr. pr. medarbejder og halveringen af frugtordningen i sommerhalvåret samt indskærpelsen af, at de fem særlige feriefridage bør afvikles ved frihed. Vær med til at stoppe rygterne Jeg vil endnu engang opfordre jer til at bevare fokus på den nuværende opgaveløsning og undgå unødige spekulationer og rygtedannelser. Til gengæld vil jeg love, at I bliver holdt orienteret og at alle vil få lejlighed til at tilkendegive ønsker om fremtidig tjeneste, før regimentet, i samarbejde med FPT og cheferne, bemander eventuelle nye enheder. Gabrielarrangementerne I en tid hvor fremtiden er usikker, er det vigtigt at styrke sammenholdet på tværs af enhederne. I den forbindelse vil jeg opfordre alle til at deltage i de traditionsrige og festlige Gabrielarrangementer onsdag den 24. marts. Baggrunden for fejringen er, at pave Pius XII i 1951 underskrev et officielt dokument, hvori "Ærkeenglen den hellige Gabriel udvælges til himmelsk beskytter for virksomheder, der almindeligvis kaldes telekommunikation og for de mennesker, der er beskæftiget hermed. Ærkeenglen fejres derfor traditionelt af føringsstøttesoldater den 24. marts på Jomfru Maria Bebudelsesdag. Sneberedskab Regimentet har både i Haderslev og Fredericia under vintervejret været indsat til støtte for såvel Falck som politi. Det giver positiv opmærksomhed i befolkningen samtidig med, at Internationale missioner I uge to havde jeg fornøjelsen af at besøge vores styrke i Kosovo, herunder den stabsdeling og CISCEN, der er indsat sammen med resten af den dansk-estisk-franske styrke omkring Mitrovica. CISCEN og dele af staben er flyttet til Novo Selo, mens stabsdelingen og resten af staben fortsat er i Camp Olaf Rye. Selv om det danske bidrag til KFORstyrken synger på sidste vers, er det som altid en fornøjelse at besøge føringsstøttesoldaterne, som er ligeså værdsatte af staben som tidligere. I uge seks afgik endnu engang fem velmotiverede og velforberedte soldater fra DCMKMP til Kandahar Signal Support Group (KSSG). KSSG sikrer driften af NATO netværk primært ved RC(S). Besættelse af de enkelte stillinger går på tur mellem de seks DCMKMP samt ST og STKMP fra 1 NATO Signal Battalion. Bataljonen bemandes af soldater fra Tyskland, Danmark og England. Danmark stiller normalt fire funktioner, som skifter fra gang til gang, således at de fleste funktioner i den organisatoriske struktur på skift aktiveres i forbindelse med udsendelse. Varigheden er normalt tre måneder. Denne gang skulle vores DCMKMP tillige bemande den ansvarsfulde stilling som kompagnichef for den multinationale KSSG. Jeg er overbevist om, at opgaverne bliver løst ansvarsfuldt og med stor dygtighed, hvilket jeg håber at få lejlighed til at konstatere ved selvsyn. Nye faciliteter i Fredericia Skydebaneforholdene i Fredericia er langt fra optimale. Projekteringen af en ny afspærringsfri skydebane forventes at ske i indeværende forligsperiode, men selve byggeriet forventes først gennemført i næste forligsperiode. Vi kan til gengæld glæde os over, at anlæggelsen af en HBU-by i den nordlige del af fælleden og en HRU-by vest for Skivedepotet er tæt på færdiggørelse. I skrivende stund (uge 6) er 45 ingeniørsoldater således ved at lægge sidste hånd på værket. Faciliteterne giver mulighed for et kvalitetsløft i uddannelsen samt en mere realistisk forberedelse af vores styrkebidrag. Jeg vil sende en stor tak til Ingeniørregimentet, der har stillet mandskab og maskiner til rådighed for opgaven. Pas på jer selv og hinanden både ude og hjemme. Jeres RC TELEGRAFEN 9

10 Nissen tog fire geværer og to pistoler Af Leon Lindholm, redaktionen. Et nyt og godt år ønsker vi for alle soldater og deres familier. For mit eget vedkommende blev udgangen af 2009 lidt træls. Sygdom og drillenisser satte deres præg på hverdagen op til bladafleveringen. Hvem har set mine geværer Jeg havde fået nogle meget specielle våben, som jeg skulle skrive om i TELE- GRAFEN. Disse våben havde jeg ladet ligge på mit skrivebord, mens jeg gik i cafeteriaet. Det tog kun fem minutter, så var jeg tilbage og resten af dagen var jeg på kontoret. Sidst på dagen opdagede jeg at alle våben var væk. Næste dag gik jeg rundt til alle på gangen og spurgte, om de ved en fejl var kommet til at tage fire geværer og to pistoler med sig. Alle gloede på mig, som var jeg helt fra den, hvilket jeg nok var efter en influenza og en lungebetændelse. Det var først efter at have spurgt fem af kollegaerne om de famøse våben, at gik op for mig, at de troede, at det var rigtige våben. De kunne ikke vide, at geværer og pistoler alle var tredimensionelle printede kopier i et plastisk kompositmateriale, men 100 % nøjagtige modeller indscannet med en 3D scanner og nedskaleret til fem %. Rent faktisk kunne alle våbene samlet ligge i en stor hånd. For nu at få den kollega (drillenisse der var tildelt mig) til at forstå alvoren, var jeg nok i dette tilfælde nødt til at sende en mail rundt til de nærmeste i området, så det gjorde jeg. Reaktionerne var mange, for at efterlyse fire geværer og to pistoler i et firma som vores, det kan få sveden frem på panden hos alle, der har arbejdet med våben og sikkerheden omkring opbevaring af disse. Peter Jensen der er vores sikkerhedsekspert, stod hos mig cirka to minutter efter at mailen var sendt. Flere spurgte efterfølgende til de famøse våben, men bedst af alt var det, at de fire geværer og de to pistoler dukkede op efter ti minutter og det reddede min jul. Disse våben var så specielle, at de ikke kan erstattes. Jeg kan så konstatere, at drillenisser har mailkonto hos Forsvaret og de kan læse. Det er jo godt at vide, næste gang man mister noget. Historien bag våbnene De seks våben var alle nøjagtig skalerede modeller lavet af en 3D printer hos en bekendt. Våbenen skulle være destrueret, men han tænkte, at her var en god historie for mig, så derfor fik jeg dem. Det viser sig, at en stor dansk tv-station havde været i gang med at lave en ny satirisk/sjov julekalender for de ældste unge og voksne. Lidt i lighed med den julekalender der var for år tilbage med gangsterjul og halvracistiske indslag i 24 afsnit. En julekalender der fik meget omtale og rigtig mange udtryk fra julekalenderen blev trendy i lang tid efter blandt de unge. Den nye julekalender skulle være meget livagtig og med soldater, skyderier og masser af våben, men ovenpå det år, som 2009 blev, hvor mange soldater døde eller blev såret, så svandt den ellers sjove del af julekalenderen. Bandekrig og masser af våben på gaden, har nok også gjort sit til, at man alligevel ikke ville bidrage til en forherligelse af våben og det som de kan føre med. Julekalenderen blev aflyst og alt skulle kasseres, men jeg fik altså fire gevær og to pistoler - samt en sød historie. Stor tak til den venlige giver, som tænkte på TELEGRAFEN - et års abonnement er på vej. Brevkassen Kære brevkasse Jeg er en soldat på 42 år, er lykkelig gift og har to børn på 13 og 10 år. Vi bor i et flot parcelhus. Har en god økonomi, et godt helbred og børnene klarer sig fint. Min kone er begyndt at tage ud alene flere aftener i ugen. Hun siger, at det hun går til, kun er for piger og jeg kan ikke helt få at vide, hvad det er hun laver. Hver morgen bliver hun hentet og en gang i mellem også sat af igen efter arbejdet. Ham der henter og bringer hende kender jeg ikke. Hun siger: "Det er bare en god kollega der er sød og venlig". Nu er det blevet til fast hver torsdag og så er det lidt skiftende med de andre dage i ugens løb. Derfor satte jeg mig sidste torsdag ned på P-pladsen bag vores BMW og ventede. Mens jeg sad der bag ved BMW'en, opdagede jeg, at den lækker olie fra motoren. Så derfor spørger jeg nu kære brevkasse: "Kan det virkelig passe, at en BMW 525 fra 2007, der kun har kørt km, allerede kan lække olie fra motoren"? Dette er tredimensionelle kopier af våben. De er scannet, skaleret i målstoksforhold og derefter printet. Klar til at blive malet og brugt i en julekalender. Selvom TELEGRAFEN ikke har brevkasse og ikke bringer vittigheder, siger redaktionen tak til T. Jensen for dette anonyme indlæg. 10 TELEGRAFEN

11 Spids blyanten! Nu er der god vin for 200 kr til bedste artikel. Lyagers Vin & Specialiteter ved Karina og Morten Lyager Prinsessegade 32b 7000 Fredericia, Giver et vingavekort på 200,- kr. for den bedste artikel. Et sjældent set foto. En soldats indre set lige før hans afsked i lufthavnen. Det gøres ved at lægge sig op på transportbåndet for bagage og så køre gennem scanneren. Det blev dog påpeget at ALT kunne ses, men lidt sjov skal der til. Sviptur til Armadillo Stemningen gik fra det hyggelige til det anspændte - noget var under opsejling, men hvad? Ordren lyder: "Vi skal stille ca. 30 mand. De skal til Armadillo i Afghanistan, så weekendens program er ændret. Der er afrejse om fem dage fra nu af"! Af overkonstabel af 1. grad Jesper Qvist, Stabskompagniet/1. Brigade. Det var en fredag i En rolig fredag. Vi, det vil sige Stabskompagniet 1. Brigade, er i gang med de sidste praktiske forberedelser. Der skal være pårørendedag i weekenden og vi vil jo gerne gøre det til en god dag for familien, når de kommer for at få et bedre indblik i vores hverdag på jobbet. Stemningen er afslappet og folk går og hygger sig, efterhånden som klargøringen tager form. Vi går og sludrer lidt om hvem der skal med, om kæresten nu tør prøve at køre med i PMV en, om bedstefar skal prøve at blive sløret og om, der mon kommer en røverhistorie om dengang, man skulle varme sløringsfedtstiften for overhovedet at få den til at virke. Om fem dage er du i Afghanistan Pludselig er der noget, der er forkert. Folk løber rundt, nogen råber, andre har et meget koncentreret udtryk. Stemningen er gået fra hyggelig til anspændt. Lidt som en flok væddeløbsheste i båsene står klar til at drøne af sted, når dørene åbner. Hvad sker der? siger en ved siden af mig, men i det samme kommer kommandobefalingsmanden ud og brøler: Antrædning! Vi træder straks an. Vi skal stille ca. 30 mand. Vi skal til Armadillo. Weekendens program er ændret. Afrejse på onsdag. Valg kræver forstærkning Der fortsættes med ordene: "Der skal være valg i Afghanistan. I den forbindelse vil man have danske soldater til stede, for at skabe større sikkerhed. For at skabe bedst mulige vilkår for dette, er det blevet besluttet, at der skal stilles et forstærkningsbidrag på 30 mand - os! Vi er i forvejen udpeget til NATO Response Force (NRF-14) fra den 1. januar 2010 og er derfor, med kort varsel, klar til at tage tornysteret på ryggen og drage af sted. Spørgsmål - det er der ikke". Tilbage i geleddet får vi en hurtig plan: Lørdag er fri til at være sammen med familien. Søndag begynder de få og lange dage med uddannelse og andre praktiske forhold, der skal være på plads. Herefter en dag med Conduct After Capture forhold ved tilfangetagelse (CAC), en dag med Taktisk Sanitet for Enkeltmand(TSE) og en dag med udlevering af grej, pakning og de sidste løse ting. Folk går i gang med at få styr på deres udrustning. Der er mange ting, der skal findes frem fra gemmerne, evt. medbringes hjemmefra, såsom vaccinationskort, hundetegn og pas. Det viser sig dog hurtigt, at netop vaccinationerne er et problem. Idet alle først skulle være klarvaccinerede til januar, har vi kun 30 mand, der kan nå at blive færdigvaccineret inden afrejsen. Så vi har ingen reserver. Heldigvis bliver stemningen dog lettet lidt inden aftrædelse. Der kan ikke skaffes Hercules til at transportere os før fredag, så vi får lov at holde søndag fri. Måske det letter lidt på stemningen, når vi skal fortælle om denne kortvarslede tur derhjemme. Psykiske ar er svære at tackle Mandag går vi i gang med programmet. Det bliver nogle lange dage, så vi kan nå at øve mest muligt, inden vi tager af sted. En enkelt bliver af infirmeriet befalet til at blive hjemme. Vi har stadig ingen reserver, så vi må klare os uden. Vi skal udfylde vores sidste vilje mandag. Der er få ting, der kan sætte tanker i gang, som at tage stilling til sin egen begravelse og at skrive et brev, som ens kære skal have, hvis det værst tænkelige sker. Måske netop derfor sker følgende. Tirsdag morgen beder en af vores dygtigste og professionelle kolleger om ordet. Vi lytter alle. Han virker rørt og skal lige samle sig inden han taler. Jeg bliver hjemme. Der er kommet nogle ting op fra tidligere, som jeg troede, jeg var ovre. Det var jeg ikke. Jeg starter ved psykologen på mandag. Jeg beklager, drenge. Mens han forlader lokalet, er der helt ro. Vi ved alle, at jobbet kan være svært og det at erkende psykiske ar, er noget af det sværeste for en stolt soldat. Vi har stadig ingen reserver. Afgang - uden reserver Fredag. Tid til afgang. Vi holder en sidste appel, hvor chefen har ordet. Han forklarer, at det var hans beslutning at vores enhed kunne stille bevogtningsstyrken. Et sted bag mig bander en kæreste over ham. Jeg tænker, at bandeord bag sammenbidte tænder er helt passende denne aften. Vores børn, kærester, koner og forældre er i høj grad TELEGRAFEN 11

12 Landsbymiljø langs en hovedvej i Afghanistan. med til at løse opgaven, når vi soldater udsendes. Der bliver sagt farvel til vores kære og bussen kører mod Karup. Vi er på vej! Stå-op toilet i Herculessen I lufthavnen bliver der lavet lidt gas med hinanden og i et kækt øjeblik ender jeg med at tage turen igennem bagagescanneren. Den kvindelige lufthavnsassistent advarer inden med et glimt i øjet, at man kan se det hele. Kort efter har vi en filosofisk debat, om hvorvidt scanneren kan vise visse dele af kroppen i forkerte størrelsesforhold, hvis vinklen er uheldig. Alle vaccinationerne og turen gennem scanneren gør, at jeg nu føler mig selvlysende. Vores delingsfører holder en samling, hvor vi får de forventede tider at vide og så lige en venlig anmodning om, at det er nu, vi skal tage ja-hatten på, så vi kan håndtere enhver slags mental modgang. Det skulle senere vise sig, at den skulle komme på overarbejde, som selv en Duracell-kanin ville bukke under for. Den første del af rejsen går fint. Vi flyver i en halvtom flyvemaskine, så vi kan brede os over flere sæder, og som enhver god soldat kan og bør sover de fleste af os fem minutter efter, at vi er lettet. Vi mellemlander i Tyrkiet, tilsyneladende kun for at vi kan gå en runde forbi et kamera, der kan se, om vi har svineinfluenza. Personalet i lufthavnen ligner noget fra en epidemi-film med deres ansigtsmasker, refleksveste og radioer. Vi og den nye besætning går efter kort tid ombord igen og flyver mod Kabul. Vi sover igen næsten øjeblikkeligt. I Kabul har vi en enkelt overnatning. I løbet af dagen når vi en runde i de forskellige militære butikker (PX'er), hvor der bliver købt forskellige nødvendigheder, såsom ærmemærker, lommelygter, sodavand og postkort. Postkortene skriver vi med det samme, for de skal skrives nu, hvis der bare skal være en lille chance, for at de kommer hjem før os. Herefter skal vi flyve med en engelsk Hercules til Camp Bastion. Under flyveturen er der unormalt mange, der skal tisse. Det morer os, idet toilettet i denne Hercules er en herremodel, hvor man skal stå for enden af lastrummet og til frit skue lade vandet i en stor metaltragt. Velkommen - vi har en hårdt såret soldat fra et dansk regiment Vi ankommer til Camp Bastion sent om aftenen. Der er varmt, støvet og beskidt. Vi bliver kørt med en antikvitet af en civil bus, som jeg tænker, vi har fået billigt fra firmaet, der stadig står anført på siden. Efter lidt flytteri af vores oppakning og mere kørsel, ender vi i det danske område. Vi starter med en kort briefing ved deres kommandobefalingsmand og næstkommanderende. Vi får her at vide, at vores våben ved en fejl er blevet fløjet Lille Peter... fra Afghanistan, er noget soldaten skal vænne sig til. til Kandahar, så vi skal overnatte her i Bastion, indtil vi kan blive genforenet med våbnene. Stemningen bliver trykket, da vi får at vide, at i dag er konstabel Rune Westy Zacharias Nielsen blevet hårdt såret på patrulje i Green Zone. En brat og tankevækkende velkomsthilsen til os. Vi sender ham alle en tanke, da vi står der i mørket. Rune døde senere af sine skader kun 22 år gammel. I en sarkofag til næste mål Næste morgen ankom vores våben. Vi lader op og er klar til at fortsætte turen. Under køreturen skal vi være bænket i en PAX-container. Det er en pansret container bag på ladet af en lastbil. Vi sidder her for at være bedst muligt beskyttet i tilfælde af, at vi kører på en mine. Vi er alt for mange soldater med alt for meget udrustning i alt for lang tid på alt for lidt plads. Selv sæderne er så store og polstrede, at de ville passe perfekt ind i ethvert tivolis vildeste forlystelse. Vi føler os dog ikke sikre - vi kan ikke se ud. Der er kamera på lastbilen, som vi skulle kunne følge med i på skærme inden i containeren. Men kameraet virker ikke. Vi har en fornemmelse af, at blive kørt i blinde og lastbilen bumper, tipper, knager og brager. Vi kører, standser og kører igen. Det viser sig senere, at et engelsk køretøj var kørt i et hul og lige skulle bugseres op, men vi ved ikke noget om det. Vi er isolerede i sarkofagen og gør, hvad vi har lært på med "ja-hatten", afgiv fysisk kontrol, genopbyg kampkraften. Sov. I fugleflugt er det en kort tur. Men på grund af særligt minerede områder og for ikke at være forudsigelige for fjenden, kører vi en mindre omvej. Køreturen tager os forbi Camp Price, hvor vi indskyder vores geværer og gennemfører TSE-prøven med anlægning af tourniquet (knebelpres). Herefter ind i og være sild i vores tønde igen. Denne del af turen bliver lang og vi sveder. 12 TELEGRAFEN

13 Airconditionanlægget i containeren kan ikke følge med og der er drønvarmt. Det er måske også en utaknemmelig opgave for sådan et anlæg, at skulle kunne køle os af under vores uniform, fragmentationsvest og kampvest. Søsyge i den lukkede lastvogn En af kollegerne begynder at klage sig. Han er bleg og har det skidt. Det er en af ulemperne ved ikke at kunne se ud - man bliver nemmere køresyg. Det er lidt som at prøve at sove på Norgesbåden i høj søgang. Vi prøver at hjælpe ham, men kan kun bistå med en pose at kaste op i og vand til at skylle munden med. Han må holde ud, så godt han kan. Jeg tænker på, om det mon var det her, regimentschefen havde i tankerne, da hun fortalte om modulært opbyggede kapaciteter og forsvarsforliget. Lidt efter skal jeg tisse - rigtigt meget. Jeg holder mig så længe, at jeg begynder at få ondt i maven. Jeg beslutter mig for at finde en flaske at tisse i, men kan ikke rigtigt få regnet ud, hvordan det praktisk skal kunne gennemføres. Jeg har for megen udrustning, for lidt plads og projektet kræver pludselig en hel masse planlægning. Jeg bliver afbrudt af mine kolleger, der griner. Det viser sig, at Anders bag mig har været i samme situation, men var bedre til at finde en løsning. Makkerhjælp. Hvordan de praktisk har gjort, ved jeg ikke, men som så mange gange før, når der er en anden soldat, der har det lidt værre end en selv, så får man det selv lidt bedre. Jeg formår at holde mig en time endnu, indtil der bliver holdt tissepause ude midt i ingenting. Jeg er ved at være træt af turen, der nu er endt med at dreje sig alt for meget om kropsvæsker. Vores mindre omvej ender med at være - inklusive pausen i Price - en mindre bagatel på 12 timer. Køreturen er ligeledes I det fjerne ser vagten en kameldriver på bjergskråningen. Er det fjenden fra sidste nat. Det er ikke til at se, når de ikke er uniformerede. den, der bliver den sidste for 23-årige konstabel Simon Sejer Hoffmann to måneder senere, men det ved vi ikke, da vi sidder der. Et støvet soveværelse Langt om længe ankommer vi vel til Camp Armadillo. Vi nærmest vælter ud af containerne, glade for at kunne strække vores ben igen. Vi bliver modtaget med den sædvanlige lejrinstruks og går herefter en runde for lige at se lejren, sangere (vagttårne) og faciliteter. Herefter skal vi i løbet af det næste døgn stå dobbeltvagt med det personel, som er der i forvejen. Vi skal her forsøge at danne os et indtryk af normalbilledet i området, så vi bedre kan få øje på, hvis noget virker unormalt og dermed kan være en potentiel trussel. Vi vil gerne undgå, at der bliver fejlalarmeret på grund af æsler eller andet, der i mørket kan opfattes som en fare. Vi bliver indkvarteret i HAB (en bunker beskyttet af sand-og jordvolde). Problemet er bare, at den kun er halvfærdig, så der er ikke kommet gulv på endnu, hvilket gør, at det er næsten ulideligt at opholde sig derinde på grund af hvirvlende støv. Vi får fundet nogle gulvrester i et hjørne af lejren og udbedrer manglen, så det bliver tåleligt. Så skal vi have noget at sove på, men det bedste vi kan finde er en bunke defekte feltsenge og lidt madrasser. Vi får det bedste ud af situationen ved hjælp af strips, sygrej og en større mængde superbatterier til vores ja-hatte. Her kommer vores CAC-uddannelse os til hjælp. Afgiv fysisk kontrol. Vi får nu at vide, at valget er aflyst, men vi fastholder planen med, at vi gennemfører vagt- og lejrtjeneste. På den måde kan vi give de soldater, der er i lejren, en velfortjent pause og derfor overtager vi som planlagt. Vi gennemfører vagtturnus den næste uges tid. I løbet af 12 timer har man fire timers vagt, fire timer på beredskab som searchteam, køkkenhjælp eller affaldstømning og fire timers fri, hvor man kan hvile eller sove. Det ene vagtstade er placeret uden for lejren af geografiske årsager. Når man er på vagt herude om natten i en sandstorm, synes tiden dog næsten at stå stille og man får tænkt alle de tanker, der kommer, når man er nærmest alene i ørkenen og observerer ud i Talebanland. Volleyball og gudstjeneste Undervejs i vores ophold har vi også glæde af de andre nationers soldaters selskab. Vi spiller volleyballkamp, som vi desværre taber og følger interesseret med i deres hobbyprojekt, hvor de bygger en flere meter høj blide, som kan kaste objekter langt væk. Vi har en god positiv omgangstone med dem og det virker som om, at de også synes godt om os. Et engelsk checkpoint bliver udsat for baghold, hvor der desværre dræbes et antal britiske soldater og i den anledning afholder feltpræsten gudstjeneste, hvor vi selvfølgelig deltager. Denne periode med vagt- og lejrtjeneste flyver af sted, fordi det hurtigt bliver enormt ensformigt. Den ene dag tager den næste. Pludselig er vores ansvarsperiode i lejren overstået og vi overdrager vagterne igen. Jeg tænker, at som soldat forbereder man sig så grundigt, som tiden tillader og når så selve opgaven skal løses, så er man ofte så velforberedt, at virkeligheden ikke står mål med det lærte. Derved kan det komme til at ligne rutinearbejde, men er faktisk et resultat af, at vi har været godt rustede til opgaven. Faren er, at man ikke forbliver skarp, men det oplevede vi heldigvis ikke noget af, måske særligt på grund af den korte periode. Desuden krævede de mange logistiske og praktiske udfordringer flere gange, at vi var nødt til i særlig grad at være fleksible. Ind imellem møder man kolleger, der i særlig grad er i stand til at trylle gode løsninger ud af tilsyneladende ingenting og en særlig tak til SSG H. Tramm, en af STKMP egne udsendte, der gjorde en stor indsats for at gøre vores ophold i Camp Armadillo så godt som muligt. Hjemrejsen forløb på samme måde som rejsen ud, dog med en ekstra overnatning i Kabul og pludselig er vi igen på dansk jord. I bussen ser vi, som forventet, en krigsfilm. Nogle af os sover, andre taler sammen, men vi er alle glade for at være sikkert hjemme igen. På kasernen bliver vi modtaget med flag af vores glade familier. Vi fik heldigvis ikke brug for reserver. TELEGRAFEN 13

14 Alle ansatte, primært de civilt ansatte, møder op til kaffe og rundstykker, når der er nytårsparole. Et nyt år - et nyt Der venter et stramt økonomisk år og alle vil gerne vide hvilke enheder der skal være i Haderslev og i Fredericia. Små enheder/skoler og regimenter samles i centre, men det mangler at blive afklaret hvilke kapacitetsfravalg Forsvaret vælger. Af Leon Lindholm, redaktionen byder som alle tidligere år på nytårsparoler for nogle personelgrupper. Der afholdes nytårsparoler for officerer, udvalgte befalingsmænd, tillidsvalgte fra konstabelgruppen samt alle civilt ansatte. For afviklingen af disse to nytårsparoler står oberst Susanne Bach Bager, der er vores regimentschef, skolechef og garnisonskommandant i Fredericia. De første, der får nytårshilsenen fra obersten direkte, er alle de civile, som er bænket når obersten træder ind. Ingen var i tvivl om, at oberst Bager var ankommet, for med en klar og høj røst blev der sagt godt nytår og velkommen til alle før hun sidenhen gik på talerstolen. Igen her var der et varmt og velment velkommen til alle. De fik en kort chance til at tanke kaffe og smurt rundstykker, for herefter at sidde musestille og lytte. 14 TELEGRAFEN

15 af den nye struktur. Vi er alle utålmodige efter at få at vide, hvilke enheder der skal opstilles i Fredericia og Haderslev. Der lader til at være en vis sikkerhed omkring de små tjenestegrenes samling i kompetencecentre, altså: Hærens Ildstøtteskole og Danske Artillerirregiment i Varde, Hærens Ingeniør- og ABC-skole og Ingeniørregimentet i Skive, Hærens Logistikskole samt Trænregimentet i Aalborg og Hærens Føringsstøtteskole og Telegrafregimentet i Fredericia og Haderslev. Det er et faktum, at der i det foreliggende forslag til Forsvarets nye struktur for tiden mangler en finansiering af lige Årets Civile Medarbejder Titlen som Årets Civile Medarbejder blev tildelt: Assistent Eva Slipsager Weismann, som desværre ikke kunne være til stede, da hun var på kursus. Dele af motivationen lød sådan her: "Eva Slipsager Weismann er en bundsolid medarbejder, hvis imødekommenhed, væsen og professionelle tilgang til arbejde er af stor værdi for føringsstøttebataljonen, hvor hun er ansat til daglig. Eva Slipsager Weismann løser til daglig sine opgaver målrettet, hurtig og effektivt og Eva er en skattet og respekteret medarbejder, der medvirker til ingen går fra bataljonens kontrolpunkt med uforrettet sag. Eva Slipsager Weismann er en fleksibel medarbejder, der i pressede situationer gerne giver den en "ekstra tand". forlig Først til Hendes Majestæt Dronningens nytårshilsen - herefter blev det tilladt at "sidde rør" og så blev forsvarschef general Knud Bartels nytårshilsen oplæst og sidst chefen for Hærens Operative Kommando, general Niels Henrik Bundsgaards tale. (Talerne kan læses på Intra- og Internettet... red.). Obersten har ordet Herefter var det oberst Bagers tale til de civile. Hun roste deres indsats i 2009 og sagde klart og tydeligt "TAK - til alle", fordi de havde været med til at trække i den rigtige retning. Til de civile på mellemleder og leder niveau var der også en stor tak for den måde, de havde bidraget til, at hun som ny chef var blevet hjulpet godt igennem de sager, der havde været at drøfte og finde løsninger på. Et samarbejde obersten har sat stor pris på og som har været med til at gøre det mindre problematisk, at træde ind som den nye regimentschef m.m. Endvidere sagde oberst Susanne Bach Bager også: "Målet for Telegrafregimentet i 2010 er ud over internationale- og nationale operationer samt NATO-responceforces 14 (NRF-14) samt udrulning af nyt materiel naturligvis at få tilendebragt forligskonsolideringen så hurtigt som muligt, så vi kan komme i gang med forberedelserne og implementeringen Et vandrende patronhylster og et diplom gives til "Årets Civile Medarbejder". TELEGRAFEN 15

16 Deltagere i nytårsparolen fra 3. Telegrafbataljon. Regiments- og skolechef samt garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. i underkanten af kr. årligt i forligsperioden. Så intet er sikkert endnu idet der fortsat skal ske vanskelige kapacitetsfravalg. Jeg forventer dog ikke større ændringer i Fredericia eller Haderslev i år bliver endnu et år med en begrænset økonomi samt stor usikkerhed vedrørende den fremtidige struktur. Lad os alle arbejde for at bevare respekten for hinandens opgaver og de vanskelige vilkår, vi har fået at løse dem under. Lad os tilstræbe tolerance og overbærenhed overfor hinanden, men jeg vil også opfordre til, at alle gør sit yderste for trods de vanskelige vilkår at løse sin del af de samlede opgaver bedst muligt evt. ved at tænke anderledes. Om muligt gøre tingene på nye og mindre ressourcekrævende måder. På vores ringe niveau har vi begrænset indflydelse på de vilkår, vi får men vi kan bestemme os for at være hjælp- somme og behandle hinanden ordentligt her i garnisonen. Uden de operative opgaver og de militære enheder var der ikke brug for jeres ydelser og uden jeres støtte ville vi soldaters hverdag blive helt uudholdelig". Dele af denne tale brugte obersten også til officersparolen senere på dagen, da det var lige så relevant der. Inden ordet blev givet tilbage til lederen for alle de civile, Morten Tving, skulle spændingen udløses for hvem der blev udnævnt til Årets Civile Medarbejder i Fredericia garnison. Deltagere fra Stabskompagniet i Haderslev og fra 2. uddannelsesbataljon. 16 TELEGRAFEN

17 Deltagere fra Electronic Warfarekompagniet, Hærens Føringsstøtteskole m.fl. jeg har undret mig over, hvorfor det er så billigt. Først troede jeg, at jeg rent faktisk var kommet på kur og at det skulle lykkedes for mig at komme af med et par kilo. Så tænkte jeg: "Nej, det kan sgu ikke passe - det må være i cafeteriaet, der er en fejl", men hvordan? Bo's motto: "Al mad smager godt med aromat på". Operation X i cafeteriaet skaffer mange penge Der er forskel på priserne, om man køber stort eller småt - for stor forskel. Igennem lang tid havde det undret mig og efter en research fandt jeg frem til, at cafeteriaerne kan tjene tusindvis af flere kroner hvert år. Penge som forhåbentligt vil blive brugt på økologi eller en højere kvalitet. Af Leon lindholm, redaktionen. Når klokken er 11.30, har vi været på arbejdet halvdelen af dagen. Så fortrækker "gamle" fru Nielsen, aromatkongen og jeg til cafeteriaet. Nogle har madpakker med, andre køber mad. Når man køber mad i Forsvarets Cafeteria, er det de fleste steder efter vægt, man betaler - ikke ens egenvægt men madens vægt. Nu skriver jeg, fordi Prisen er forskellig Vores søde cafeteria-"piger" oplyste, at prisen var ca kr/100g mad. Når man skal købe mad, så foregår det ved, at man fylder sin tallerken, nogle mere end andre (ikke også Bo?). Så går man til kassen. Stiller tallerkenen på vægten. Får et chok når man ser hvad det vejer, men så fradrages tallerkenens vægt på 600 gram. Restbeløbet hales op af "muldvarpen" - (det hedder Bos pung, fordi den så sjældent ser dagens lys). Man går derefter til sit stambord og nyder de lækre retter. Jeg kan ikke fejle så mange gange "Det kan ikke passe" tænkte jeg. Måske er jeg ikke et matematisk geni, men det nærmer sig og jeg kan ikke lade være med at stå og lave en hurtig kalkule over prisen, hver gang jeg handler. I cafeteriaet prøver jeg altid at regne prisen ud, førend pigen bag kassen kræver beløbet. Flere gange har jeg følt, at det med tal og matematik måske ikke var fulgt med mig op i årene - men nej. Det kunne simpelthen ikke passe, at jeg tog fejl, ikke så mange gange. Det her måtte komme an på en prøve. Jeg måtte lave en research - en mindre operation X - skulle sættes i værk. > TELEGRAFEN 17

18 Jeg ville ikke sige til cafeteriaet, at deres mad er for billig, for så skulle vi op med muldvarpens storebror - det vil vi jo helst ikke. Alligevel, så skal man vel være loyal over for firmaet. Er der en måde at skaffe flere penge til firmaet, så bør man gøre det og inden længe var jeg i gang med et rationaliseringsforslag i bedste Morten Spiegelhauer stil. Operation X I egen og i firmaets interesse allierede jeg mig med en meget præcis køkkenvægt hjemme fra skuffen. Med hjælp fra de madglade kollegaer, fik jeg vejet deres fyldte tallerkener - både på min egen vægt men også på cafeteriaets vægt. Det passede (+ - 1 gram). Jeg købte lidt mad den dag - i alt for 8,50 kr svarende til en samlet vægt på 741 gram (minus tallerkenen der vejede 560 gram), så jeg fik 180 gram mad til frokost (man øser jo ikke stort op, når man skal skrive om sin kost og vægt bagefter i en artikel). Det havde altså en kostpris på 4,72kr pr /100g. Af andre ved bordet kan jeg nævne "velfærdskongen" som denne dag havde skovlet sne og arbejdet hårdt. Han slæbte en tallerken, med en bruttovægt på gram - kontrolvejet og alt OK. Tallerkenen vejede 557 gram så der var mad til en vægt af 505 gram. Det kostede ham i alt 27,50 kr eller 5,45 kr/100 gram. Det er da også billigt, men alligevel ca. 10% fra den pris det koster - nemlig 6,00 kr/100g. Chef GF mente, det var januarudsalg, fordi det han fik, var rester fra dagen før. Men biksemad er også rester og er ikke normalt på udsalg. God mad og service til en god pris Forskellen på billigste og dyreste portion var den dag 73 øre/100g eller 7,30kr/ kg. Den billigste portion (min) gik for 47,20kr/kg og skulle efter sigende koste 60,-kr/kg. Det er en rabat på 21,3%. Så sig ikke, at man ikke kan gøre en god handel ved Telegrafregimentet. Det korte og det lange er, at maden er faktisk god og skulle jeg betale lidt mere for at få den mad, så er det ok for mig. Hvis prisen kun er op til 5,50 kr/100 gram, så kan det ikke gå, at lave madpakke hjemmefra. Noget var helt galt. Jeg prøvede at finde ud af hvad, for jeg kunne godt se, at det her var billigt - eller sagt på en anden måde, så kunne cafeteriaet få flere penge i kassen, hvis de fik den rigtige pris for maden. Efter en del research gik det op for mig, at det der gjorde udslaget var tallerkenerne. Da man i sin tid havde vejet de første tallerkener, vejede de måske omkring 600g måske lidt mindre. Eller måske meget mindre. For at være på Hvis tallerkenen vejer 600g skal der fratrækkes 36 kr, men det vejer de ikke. PS. Hun ville bare med på alle billeder! den "sikre" side, er der så måske en "klog" mand, der har sagt: "Så runder vi op til 600g, så tjener vi lidt mere". Det gør man bare IKKE. For vægten af tallerkenerne fradrages i den samlede kalkule med 600g af madprisen på 6,00 kr/100g. Altså udgør 600g = 36,00 kr. Så jo mere man siger tallerkenen vejer, desto mere trækkes der fra i prisen. Det kan også være, at man måske har skiftet tallerkenerne ud med en lettere udgave, hvilket jeg håber er forklaringen. De tallerkener jeg vejede, var fra 540g og opefter. De fleste jeg havde fat i vejede omkring 565g. Når disse så fradrages med 36,00 kr, så får kunden maden billigere, end hvis cafeteriaet havde taget den rigtige pris. Det fremsendte rationaliseringsforslag jeg kom frem til, siger, at man alene på cafeteriaerne i Fredericia hvert år kunne få en merindtægt på kr, hvis man fratrak tallerkenens reelle vægt. Eks.: En portion mad med totalvægt på 700g koster 42,00kr - minus 36,00kr for tallerkenens 600g. Det giver rigtigt nok 6,-kr for de 100g, men tallerkenen vejede kun 565g, det betyder, man fik 135g mad i stedet for kun 100g, og det skulle have kostet 1,35 x 6,00 kr = 8,10 kr. Det vil sige en mindre indtægt på 2,10 kr/pr. portion af den størrelse. Procentuelt er differencen størst, jo mindre portionerne er, da forskellen bliver mindre, jo større portioner man køber. Får penge tilbage ved små portioner Man kunne også tænke sig, at man kun købte et stykke kød, der vejede under 35 gram, så ville man, når man kom til kassen, skulle have penge tilbage. Eller man kunne dele 350g mad op på 10 tallerkener, så ville maden være gratis. Jeg prøvede det af og det virkede. Jeg fik ro i sjælen og ved nu, at indtil mit rationaliseringsforslag der blev indsendt 10. januar, er trådt i kraft, skal jeg handle småt ind i cafeteriaet. Når det hele så bliver lavet om, vil jeg håbe, at de fra Cafeteriaets side giver os bedre kvalitet eller måske flere økologiske varer for de mange tusinde kroner, jeg nu har sparet dem for i årene frem. På otte år er det en million ( ,00 kr.) i Fredericia alene og jeg har set, at tilsvarende er tilfældet rundt på andre militære etablissementer, hvor små portioner er forholdvis meget billigere end de store. Personalegode og mersalg Afslutningsvis vil jeg så gerne komme med et par idéer til yderligere mersalg i cafeteriaerne. "Send menukort ud via mail for kommende uge og så lad de ansatte bestille ekstra mad til at tage med hjem, som man er begyndt med, på andre store arbejdspladser. Mange ansatte der lever i travle familier med og uden børn, har stor glæde af tilsvarende ordning i andre firmaer. Så lad det koste 5,- kr ekstra at bestille og cafeteriaet får et mersalg med følgende merindtægt. Der er nok en del, som ville bruge den ordning. Jeg har et par gange købt mad med hjem til de aftener, hvor jeg var alene, men det kan vi jo ikke gøre, fordi der er kun lavet en mængde mad, ud fra det forventede antal ansatte, der er på job. Her var mad for 8,46 kr. Det skulle koste 10,86. Sparet 2,46 kr. Det er altså lidt sjovt at kunne regne og de efterfølgende dage fik jeg eksempelvis en frikadelle for 1,00 kr (rundet op) og et stk franskbrød med rejesalat for 3,75 kr., men det er nok snart slut. 18 TELEGRAFEN

19 Nederst nærkampsinstruktør Kurt Brantner der måtte slå sig ud af situationen. En velplaceret knytnæve er nok til at fjerne en angriber med kniv. Kom nu - KÆMPE! Meningen er at få soldaterne helt derud, hvor de ikke har flere kræfter tilbage. Nogle vil kalde det overflødig tortur. Men sandheden ifølge både Kurt Brantner og Lars Hein er, at soldaterne på denne måde flytter deres egne grænser. Af nærkampsinstruktør Kurt Brantner og Leon Lindholm, redaktionen. Kom nu, I stopper ikke før vi siger til - KOM NU - KÆMPE, KÆMPE, KÆMPE. Sådan lyder ordene fra instruktørerne under træningen i nærkamp på Ryes Kaserne. Derudover er det i disse situationer vigtigt at huske på det, man har lært. Husk paraderne, bliver der råbt. "Vi ved armene bliver ufattelig tunge efter bare et minuts intensiv sparring. Men er paraderne ikke oppe, bliver man afstraffet af modstanderen med et gok i låget Fortæller Kurt Brantner (KB). I Fredericia har KB sammen med Lars Hein indtil nu uddannet 60 soldater. Håbet er, at alle på et tidspunkt når at komme igennem uddannelsen. Jeg spurgte KB: "Er den nye nærkampsuddannelse det samme, som nogen kalder KRAV MAGA"? "Selvom disse to ting er meget i familie med hinanden, tåler de alligevel ikke sammenligning. KRAV MAGA er baseret på et forsvarssystem, som ikke tager højde for danske soldaters udrustning. Vores udrustningssystem er tilpasset vores behov, når vi taler personlig sikkerhed og behovet for den specifikke mission. For eksempel nytter det ikke at kunne udføre et saksespark, når man i en situation hvor det skal bruges, har en udrustning på, der vejer godt kilo, som der er eksempler på i Afghanistan. Alligevel baseres mange teknikker i Forsvarets nærkampsuddannelse på KRAV MAGA". Hvor kommer KRAV MAGA fra? KB: "KRAV MAGA kommer fra Israel og bygger på simple måder, at forsvare sig selv og andre på. Der indgår også angrebsteknikker i uddannelsen. Den israelske hær har indført KRAV MAGA som fast uddannelse til alle soldater. Hvad består uddannelsen af? KB svarede: "Uddannelsen er delt op i fire blokke (A til D). Kort fortalt så bliver man i blok A uddannet til at forvare sig eller angribe alt, der kommer forfra. I blok B bygger man forsvar og angreb fra 180 grader på. I blok C uddannes man til at kunne forsvare sig selv 360 grader rundt. Den sidste blok handler om gulvkamp og passiviceringer. Det er nok de færreste, som når til den sidste blok, idet hver blok tager tid at uddanne sig i. De fleste af vore soldater vil få uddannelsen i blok A og B. Hvis de er heldige også blok C". Når soldaterne har været igennem uddannelsen, får de så et bevis for det? KB fortæller: "Vi ville ønske, at man kunne få et "Q", som er et af Forsvarets kvalitetsstempler for bestået uddannelse, men desværre tror jeg ikke, at Forsvaret er nået så langt endnu. Derudover skal tiden, som bruges til nærkampsuddannelsen, hentes et eller andet sted, idet alle jo godt ved, at arbejdsdagen kun har en længde på 7,4 timer og soldater i forvejen har en del at skulle igennem rent uddannelsesmæssigt. Vi håber dog, at nærkampsuddannelsen kan implementeres i idrætten fremover. De, som indtil nu har været igennem uddannelsen, vil sikkert skrive under på, at den er hård og fysisk krævende. En meget relevant form for fysisk træning, som går fint i takt med de nye idrætskrav. For at vende tilbage til spørgsmålet, om det kan bliver oprettet med "Q" i stampapirerne, så håber vi på sigt, at det bliver sådan og at de kæmpende enheder skal have et "Q", for at kunne blive udsendt. Indtil videre må instruktører og faglærere nøjes med et "Q" efter en bestået eksamen hos Center For Idræt (CFI). Hvordan bliver man uddannet til instruktør i disse kampteknikker? KB: "Jeg deltog først i et 14 dages instruktørkursus ved CFI og efterfølgende et fire ugers faglærerkursus. Da kurserne er meget fysisk hårde, er en god form "et must". Jeg kan på det varmeste anbefale kurset for de, som IKKE er bange TELEGRAFEN 19

20 Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Nordre Ringvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: 20 TELEGRAFEN

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Genfind din figur Din ultimative guide til at få din krop tilbage E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Sæt tændstikken til lunten Velkommen til Superfit Mor s E-guide

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre Deltagerbrev Tillykke! Zaxsez! I er blandt de 45 patruljer, der nåede gennem nåleøjet og dermed sikrede jer en plads på dette års Kære 1. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i Sorø den 20.-22. februar!

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere