i4i INFORMATION FOR INNOVATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i4i INFORMATION FOR INNOVATION"

Transkript

1 i4i INFORMATION FOR INNOVATION Rapport til DEFF i4i Information for Innovation et forprojekt til analyse af forretningsmodeller et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU

2 INDHOLD Resumé... 2 Undersøgelse af bæredygtige forretningsmodeller til bibliotekssamarbejde Brugerundersøgelse... 3 Metodevalg Deltagere Byggeklodser Barometerindstilling Afstands betydning Penges betydning Pakkesammensætning Ønsker i øvrigt til biblioteksservices Forretningsmodeller Betalingen definerer modellen Ingen brugerbetaling Fuld brugerbetaling Delvis brugerbetaling Forslag til konkret forretningsmodel Kompetencekrav Behov for teknik og specialister med stærke formidlingsevner Konklusion Behov for artikler i fuldtekst og specialistvejledning Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 1 ]

3 RESUMÉ Undersøgelse af bæredygtige forretningsmodeller til bibliotekssamarbejde i4i er var oprindeligt tænkt som et bredt funderet pilotprojekt for DEFF s indsatsområde viden til innovation med særlig fokus på behovene i forskerparker. Et projekt med fokus på ikke blot samarbejdet mellem bibliotek og forskerpark, men også mellem biblioteket og andre universitetsenheder for en reel videnoverførsel til forskerparker. Formålet med dette i4i-forprojekt var været at undersøge, hvorvidt der eksisterer et brugerbehov for denne videnoverførsel og hvad et sådant brugerbehov konkret består af. Forprojektet har bestået af tre faser: 1) Brugerundersøgelse, 2) Opstilling af forretningsmodeller og kompetencekrav og 3) Afrapportering til DEFF. I den indledende dialog mellem parterne, besluttede vi at anvende metoden fokusgruppeinterview til at indsamle viden fra brugerne. Scion DTU rettede gennem deres interne kommunikationskanaler henvendelse til deres virksomheder. De fik positiv respons med interesse for projektet fra otte virksomheder, hvoraf fem havde mulighed for at stille med en repræsentant til selve interviewet. DTU Bibliotek udførte i december 2012 et halvdags fokusgruppeinterview og havde her en nuanceret dialog, omkring hvilke biblioteksservices deltagerne mente ville give merværdi til deres virksomhed. Interviewet afklarede også hvilke rammer det gav mening at udbyde forskellige services i og hvornår afstand og penge blev blev en hindring for at bruge en service. Forløb Dialog mellem Scion DTU og DTU Bibliotek Metodebestemmelse Henvendelse til virksomheder på Scion DTU Brugerundersøgelse: Fokusgruppeinterview Analyse Udvikling af forretningsmodeller Efterfølgende er interviewet blevet analyset og ud fra resultaterne har vi beskrevet og drøftet en forretningsmodel, som både forholder sig til de konkrete brugerbehov, til Scion DTU s rammer og økonomi og til de services, som DTU Bibliotek realistisk kan tilbyde at indgå i et partnerskab med. Forprojektet er blevet udført af Martin Stenfeldt (innovationsdirektør) og Anders Greve Christiansen (studentermedhjælp) fra Scion DTU og fra DTU Bibliotek af Jens Damm Fledelius (projekt- og kontraktchef) og Tine Lind (specialkonsulent). Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 2 ]

4 BRUGERUNDERSØGELSE Metodevalg Det var en præmis fra starten af projektet, at spørge ind til brugerbehov. Vi valgte at bruge et fokusgruppeinterview, til at komme i dialog med brugerne. Fokusgruppeinterviewet er en kvalitativ metode, hvor man samler en gruppe mennesker, typisk fire til tolv personer, til en fælles dialog for at høre deres holdninger til et emne. Det er samtidig en metode, som giver mulighed for at dialogen ikke kun er mellem interviewer og bruger, men også brugerne imellem. Metoden er desuden velegnet til at skabe dialog gennem forskellige øvelser, fremfor blot ved at stille spørgsmål. Fordelen ved fokusgruppeinterviewet er særligt muligheden for at gå i dybden med et emne, dels ved at belyse samme emne fra forskellige vinkler, dels fordi der er god mulighed for at spørge ind til detaljer. En anden fordel er, at der her kan opstå en uformel dialog deltagerne imellem, hvor de måske taler om emner eller perspektiver, som intervieweren ikke havde planlagt at tage op. Ulempen ved denne metode, som ved andre kvalitative metoder, er at den ikke kan betegnes som statistisk validt dækkende for en større brugergruppe, men reelt kun kan stå til mål for de meninger, som deltagerne udtrykker. Deltagere Deltagerne i fokusgruppeinterviewet var alle personer, som var ansat i eller ejede en virksomhed på Scion DTU. Personerne har selv valgt at melde sig til interviewet og er således ikke blevet udvalgt ud fra andre kriterier end interesse for i højere grad at kunne benytte sig af de biblioteksservices, som DTU Bibliotek tilbyder. Personerne var ejere eller ansatte fra virksomheder som enten udviklede komplicerede teknologiske produkter eller rådgav kunder. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 3 ]

5 Byggeklodser Dialogen til fokusgruppeinterviewet blev centreret omkring seks byggeklodser, som repræsenterede forskellige bibliotekservices, som man vil kunne bygge en tilbudspakke af. Infoteam Infoteam betegner den direkte dialog med en bibliotekar, som kan rådgive vedrørende søgestrategi i en specifik søgen eller vejlede om brug af bibliotekets værktøjer for eksempel databaser. Infoteam Direkte dialog med en bibiotekar Fx via telefon, chat eller videocall Nyhedsbreve Nyhedsbreve var oprindeligt var defineret som tygget information, det vil sige information, som en specialist i informationssøgning har udvalgt ud fra et aktuel emne. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet valgte imidlertid i deres interne dialog at omdefinere indholdet i Nyhedsbreve. I deres dialog kom den i stedet til at dække over den feature i bibliotekets søgesystem, hvor man personligt vil kunne opsætte en automatiseret emne- eller forfattersøgning og få systemet til at advisere sig med en mail (nyhedsbrev) når der er nye hits på søgningen. Digital Library Digital Library er DTU Biblioteks søge- og bestillingplatform til artikler, tidsskrifter, e-bøger og bøger. Platformen kommer i en version 2.0 midt i 2013, hvor det bliver muligt at tilgå den uden at være tilknyttet DTU. En del af de adgange, som en DTU-bruger i dag kan benytte gratis, vil koste penge i den kommende Public version, som for eksempel licensbelagte artikler, med mindre man bevæger sig fysisk hen på DTU Bibliotek. Da DTU Bibliotek er et offentligt forskningsbibliotek vil der være de samme rettigheder på de offentlige Walk-in computere, som brugere med DTU-login har. Nyhedsbreve Tygget information på et emne Digital Library Søge efter artikler og bestille artikler Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 4 ]

6 Roadshows Roadshows er arrangementer, hvor specialister i informationssøgning kommer ud til brugerne og fortæller om for eksempel brug af en bestemt database, tilrettelæggelse af strategier i informationssøgning eller nye værktøjer, som biblioteket kan tilbyde. Skræddersyet info Skræddersyet info er specifikke informationssøgninger på bestilling eller anden rekvireret konsulentbistand fra specialister i informationssøgning. Find en forsker Find en forsker er en service, hvor universitetet kan hjælpe med at finde en forsker med viden om et helt specifikt emne. Roadshows Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Oplæg ved en specialist i informationssøgning Skræddersyet info Barometerindstilling Dialogen med og imellem deltagerne i fokusgruppeinterviewet foregik gennem øvelser med barometerindstilling. Deltagerne blev fordelt i to grupper og hver gruppe blev bedt om at skulle forholde sig til et elements betydning for, hvorvidt de var interesserede i biblioteksservice. På hver barometer skulle de placere en grøn pil på barometeret til at markere deres generelle overordnede holdning og små byggeklodser for at markere holdningen til de enkelte tilbud. Skræddersyede informationssøgninger på snævre emneområder Find en forsker Der var planlagt tre barometerøvelelser til fokusgruppeinterviewet: Afstands betydning Penges betydning Tids betydning Efter at have gennemgået de to første øvelser besluttede vi ikke at lave den tredje øvelse, i det deltagere selv havde kommeteret meget på tidsaspektet gennem de to første øvelser. Vejledning til at finde den rette konsulent eller forsker på DTU med specialviden om et bestemt område Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 5 ]

7 Afstands betydning Vil gerne bevæge sig Generel tendens Den grønne pil indikerer den generelle stemning vedrørende afstand og den var, at repræsentanterne fra Scion DTU s virksomheder (herefter deltagerne) ikke ønsker at bevæge sig væk fra deres kontor for at få biblioteksservices stillet til rådighed. Begrundelsen var, at blot det at bevæge sig en lille afstand kræver tid, hvilket er lig med mistet fortjeneste, fordi tiden ikke bliver anvendt direkte på en kunde. En enkelt af deltagerne brugte dog at tage på DTU Bibliotek cirka en gang om måneden for at printe relevante artikler. Relevante services Roadshows Infoteam Direkte dialog med en bibiotekar Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Adgang til Digital Library, Nyhedsbreve og hjælp til at Finde en forsker var services, som deltagerne gerne ville have, hvis de kunne tilgå dem fra deres skrivebord. Roadshows kan deltagerne godt være interesserede i at flytte sig lidt for. For eksempel hvis de var en del af fredagsmorgenmøder på Scion DTU. Fx via telefon, chat eller videocall Oplæg ved en specialist i informationssøgning Find en forsker Vejledning til at finde den rette konsulent eller forsker på DTU med specialviden om et bestemt område Nyhedsbreve Tygget information på et emne Digital Library Vil ikke bevæge sig Søge efter artikler og bestille artikler Der var lidt differentierede meninger i forhold til om man vil bevæge sig for at få en direkte dialog med et infoteam. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [6 ]

8 Penges betydning Vil gerne betale Generel tendens Den grønne pil indikerer den generelle stemning vedrørende penge og den viser, at deltagerne gerne vil betale noget for et produkt, som de er sikre på er et produkt, som de kan bruge til noget. Til gengæld vil de kun betale meget lidt eller ingenting for generel adgang til services, i det flere gav udtryk for, at det ville være attraktivt, hvis det blev inkluderet i huslejen hos Scion DTU. Digital Library Relevante services Der var lidt forskellige holdninger til hvad man var villig til at betale for produktet Digital Library. Generelt ønskede man gratis eller en billig abonnementsbaseret adgang til søgning, men var villig til at betale markedspris for fuldtekst (artikler, e-bøger eller bøger), som bare var det helt rigtige. Søge efter artikler og bestille artikler Infoteam Services som Find en forsker og Roadshows ønskede ingen at betale for, i det især sidstnævnte blev betragtet som reklame for biblioteket, trods det, at det mere kunne have karakter af undervisning. Nyhedsbreve Direkte dialog med en bibiotekar Fx via telefon, chat eller videocall Roadshows Tygget information på et emne Find en forsker Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Adgangen til et infoteam kunne måske blive betalt af et billigt abonnement, hvis servicen var øjeblikkelig og af meget høj faglig karakter. Flere troede dog ikke helt på, at en informationssøgningsspecialist reelt ville være i stand til at hjælpe dem nævneværdigt. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU Oplæg ved en specialist i informationssøgning Vejledning til at finde den rette konsulent eller forsker på DTU med specialviden om et bestemt område Vil ikke betale [7 ]

9 Pakkesammensætning Efter barometerøvelserne blev deltagerne fordelt i nye grupper. De blev bedt om at sammensætte hvad de mente kunne være en fornuftigt pakke med biblioteksservices til dem ud fra deres perspektiv og de diskussioner, som de havde været igennem. Der blev beskrevet tre pakker, der alle minder meget om hinanden i sammensætning, og vi vælger derfor at vise en kondenseret model her. Fokusgruppedeltagerne fortalte, at flere forlag i dag udsender glimrende nyhedsbreve med faglig fokusering og på et højt niveau. Deltagerne anså dog disse nyhedsbreve for delvis problematiske, i det man ikke kan tilgå det materiale, som det linkes til i nyhedsbrevene, da disse peger på licensbeskyttet materiale. Deltagernes vurdering var, at deres vidensbehov var så specifikke, at kun personligt sammensatte nyhedsbreve ville give mening, fremfor et nyhedsbrev med et mere bredt emne, som de dels allerede kunne få fra forlag, dels ikke nødvendigvis ramte deres behov tæt nok. Digital Library Søge efter artikler og bestille artikler Roadshows Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Oplæg ved en specialist i informationssøgning Pakken skal indeholde Adgang til søgning i Digital Library fra eget skrivebord. Mulighed for at læse fuldtekst i kort tid gratis eller til meget lav betaling samt mulighed for dokumentbestilling, det vil sige bestille artiklen i fuldtekst mod betaling (typisk $). Personaliseret søgerobot, som sender nyhedsbrev med frekvens efter eget valg. Roadshows cirka hver tredje måned, som en del af Scion DTU s fælles fredagsmorgenmad. Arrangementerne skal optages og gemmes som webinars. Fælles abonnement på et stort anerkendt tidsskrift for eksempel Nature. nature abonnement Tre alternative prismodeller 1000 kr. pr. år for pakken og et antal artikler til gratis download hver måned og lav pris for adgang til ekstra download. En gratis pakke med merpris på download af fuldtekstartikel maksimum $. Alternativ betaling med credits, hvor man for eksempel får 100 credits pr. medarbejder, betaler 1 credit for at se en fuldtekstartikel i 24 timer (i penge ca kr.) og 25 credits for at downloade en fuldtekstartikel. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 8 ]

10 Ønsker i øvrigt til biblioteksservices Deltagerne gav desuden udtryk for en række ønsker, som ville have stor betydning for dem i forbindelse med at anvende biblioteksservice. Konto til merudgifter Deltagerne så det som en praktisk stor blokering, hvis de skulle have kreditkortet frem ved hvert ekstra køb. En eller anden form for kontoordning vil derfor være langt at foretrække for et gnidningsløst brug af en biblioteksservice, hvor der vil være behov for betaling af artikler. Vejledninger Tydelige vejledninger i hvad man må med en artikel, som man har købt. Er det for eksempel lovligt at sende den videre med mail til en samarbejdspartner. Etablering af en videnssamling Et vidensamling eller et minibibliotek til webinars, vejledninger, læringsvideoer, tidsskrifter og fælles indkøbte bøger. Nystart støtte Særlige vejledninger til nyopstartede virksomheder. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 9 ]

11 FORRETNINGSMODELLER Betalingen definerer modellen Helt overordnet kan forretningsmodeller for et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU opdeles efter, hvordan de biblioteksservices, som falder udenfor det biblioteket almindeligvis tibyder offentligheden, skal finansieres. Ingen brugerbetaling Dette scenarie forudsætter en central finansiering, som teoretisk kan komme fra tre kilder, nemlig DTU Bibliotek, Scion DTU eller en ekstern bevilling. Det er ikke realistisk, at DTU Bibliotek fuldt finansierer samarbejdet. Dette ville i givet fald kræve en beslutning om, DTU Bibliotek fik dette som særligt fokusområde, typisk fulgt op af særbevilling. Tilsvarende er det heller ikke realistisk, at Scion DTU fuldt kan finansiere samarbejdet over driften. Der er pt. ikke konkret udsigt til ekstern bevilling, men der kunne tænkes fonde, der ville støtte et projekt, der kunne afprøve den anbefalede forretningsmodel i praksis. Tilsvarende kunne det politiske fokus på innovation og erhvervsmæssig vækst måske resultere i en finansiering af innovations- og vækstvirksomheders adgang til videnskabelig information. Fuld brugerbetaling Dette scenarie vil typisk betyde, at DTU Bibliotek stiller et eller flere tilbud til rådighed mod betaling af de faktiske omkostninger. I praksis ville det typisk være udtryk for at aftaler om biblioteksbetjening af Scion DTU virksomheder blev indgået direkte mellem de enkelte virksomheder, det vil sige uden en egentlig samarbejdsaftale mellem Scion DTU og DTU Bibliotek. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 10 ]

12 Delvis brugerbetaling Denne model er en mellemting mellem de to ovenfor beskrevne, og i praksis kan det udformes på mange forskellige måder. For eksempel kunne man skabe en kombination af et abonnement på ydelser af fælles interesse, suppleret med muligheden for on demand ydelser, som den enkelte virksomhed kan tilkøbe efter behov. Af de tre ovennævnte modeller beskrives den sidste om delvis brugerbetaling i flere detaljer nedenfor under Forslag til konkret forretningsmodel, fordi vi ud fra fokusgruppeinterviewet og viden om Scion DTU og DTU Biblioteks muligheder anser den for at være den mest realistiske og bæredygtige model på længere sigt. Forslag til konkret forretningsmodel Fokusgruppeinterviewet viste, at kun en række af de præsenterede byggeklodser blev vurderet som relevante af repræsentanterne for Scion DTU virksomhederne, nemlig: Digital Library Nyhedsbreve i form af personligt opsatte søgninger Roadshows Forslag til forretningsmodel for Scion DTU tilbud til virksomheder i forskerparker Hvis en forretningsmodel skal være realistisk, så skal den afspejle, at der realistisk er store forskelle på de enkelte virksomheders behov for videnskabelig information i form af artikler med mere. Målet må derfor være at designe en pakke med tilbud af generel relevans for (stort set) alle virksomheder i forskerparker og kombinere dette med muligheden for, at de enkelte virksomheder kan tilkøbe yderligere services efter behov og for egen regning. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 11 ]

13 Fælles abonnement Digital Library ( public version vil være frit tilgængelig for alle) Roadshows (antal, hyppighed og varighed skal aftales konkret) Digital Library lanceres i andet halvår af 2013 i en public version, hvor alle gratis kan søge i forlags metadata uden begrænsninger og få adgang til at bestille artikler og andre licensbelagte materiale ondemand mod egenbetaling. Nogle materialer vil være tilgængelige i open access versioner, så vil der være link med gratis adgang til fuldtekst af artiklen eller e-bogen. På sigt forventer DTU Bibliotek at skabe muligheden for at opsætte de personlige nyhedsbreve, men implementeringen af denne feature er ikke datosat endnu. Rent praktisk vil Roadshows kunne placeres, som en del af allerede kalendersatte aktiviteter på Scion DTU, for at sikre at flest mulige repræsentanter fra virksomhederne i forskerparken allerede har reserveret tiden. Det skal aftales med hvilke hyppighed Roadshows skal afholdes og hvilken varighed det enkelte Roadshow skal have. Forretningsmodel Abonnement Digital Library Roadshows / webinars Tilkøb Betaling for preview af fuldtekst Download af fuldtekst Konsulentbistand Deltagerne i fokusgruppeinterviewet kom med forslag om at bevare Roadshows, så de kan anvendes senere. De foreslog at optage dem på video og gemme dem som en art webinars, så de er nemt tilgængelige og mulige at gense fra skrivebordet. I den efterfølgende drøftelse omkring forretningsmodeller tilbød Scion DTU, at finansiere sådanne videooptagelser. Dermed bidrager begge parter til denne service; DTU Bibliotek leverer konsulentydelsen med specialistviden og Scion DTU sørger for, at der on location er mandskab og udstyr til at optage Roadshowet. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 12 ]

14 Mulighed for tilkøb Download af fuldtekst (eventuel med forudgående preview, når det bliver muligt i praksis) Konsulentbistand fra specialist i informationssøgning Det vil sige i tillæg til den gratis søgeadgang i public versionen af Digital Library kan den enkelte bruger eller virksomhed på Scion DTU vælge at tilkøbe specifikke ekstra ydelser mod betaling. For adgang til download af fuldtekst vil prissætning reelt være styret af forlagene (og i gennemsnit nok cirka $ pr. artikel), hvor konsulentbistand kan ydes af DTU Bibliotek på timebasis. DTU Bibliotek har som udgangspunkt besluttet, at adgang til download af fuldtekst sker efter forudbetaling med kreditkort, hvilket deltagerne i fokusgruppeinterviewet ikke var begejstret for. De ville foretrække en konto, hvor der for eksempel blev afregnet månedligt. I den efterfølgende drøftelse viste Scion DTU positiv interesse for at være mellemmand i en kontoordning mellem DTU Bibliotek og de enkelte Scion DTU virksomheder. Der er dog en række tekniske issues, der skal afklares, før en beslutning om at lave en kontoordning kan tages. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 13 ]

15 KOMPETENCEKRAV Behov for teknik og specialister med stærke formidlingsevner Kravene til bibliotekets kompetencer for at kunne levere de i4i-services, som blev drøftet med fokusgruppedeltagerne kan overordnet opdeles i tekniske kompetencer og formidlings- og biblioteksfaglige kompetencer. Tekniske kompetencer Fokusgruppeinterviewet viste, at deltagerne særligt fandt servicen Digital Library relevant, i de ønsker at søge efter og bestille artikler. Denne service er resultatet af et teknisk udviklingsprojekt, hvor det system som DTU Bibliotek tilbyder til forskere og studerende på DTU stilles til rådighed for offentligheden i en public version. Også servicen Nyhedsbreve er bygger på tekniske kompetencer - idet den i løbet af fokusgruppeinterviewet blev redefineret fra at være adgang til tygget information til at være muligheden for at opsætte personlige søgninger (alerts) i public versionen af Digital Library.. Formidlings- og biblioteksfaglige kompetencer Både når det gælder Roadshows, Infoteam, Skræddersyet info og Find en forsker så er der tale om services, hvor biblioteksfaglige kompetencer er fundamentet. Lige fra kompetencer i generel informationssøgning, over specifik viden om søgning i konkrete databaser, til citationssøgning i jagten på forskere. Samtidig er det i høj grad også er afgørende at kunne formidle og vejlede brugerne både som oplægsholder og underviser, der formidler et fælles budskab til en gruppe eller i form af personlig rådgivning. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 14 ]

16 KONKLUSION Behov for artikler i fuldtekst og specialistvejledning Dialogen med repræsentanterne for Scion DTU virksomhederne viste med stor tydelighed, at virksomhederne har et behov for bibliotekservices og det er muligheden for adgang til videnskabelige artikler i elektronisk fuldtekst, som de primært er interesserede i. Tilgangen til fuldtekster er omdrejningspunktet i brugernes behov og giver mulighed for at skabe et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU. Derimod blev servicen med at skabe tygget information ikke prioriteret af deltagerne i brugerundersøgelsen, blandt andet fordi de satte spørgsmål ved om DTU Bibliotek har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at levere dugfrisk og især målrettet information i høj videnskabelig kvalitet indenfor de helt specifikke områder, som virksomhederne hver især arbejder med. I dialogen omkring denne service blev det påpeget, at flere forlag allerede udsender glimrende nyhedsbreve, der kan karakteriseres som tygget information, men at disse dog har det problem for Scion DTU virksomhederne, at de indeholder links til artikler, som man ikke kan tilgå med mindre, at man har licens til dem. Denne udfordring vil DTU Biblioteks kommende lancering af en public version af Digital Library i høj grad kunne imødegå, da denne vil give virksomhederne direkte og gratis adgang til at søge samlet i den store mængde metadata fra de videnskabelige forlag, samt give mulighed for at bestille artikler i elektronisk fuldtekst mod betaling. Deltagerne i brugerundersøgelsen var derfor meget positive overfor mulighederne i Digital Library. Særligt blev der fremhævet et behov for ikke at bare at kunne bestille artikler i fuldtekst, men især også at have mulighed for at vurdere artiklens indhold og kvalitet før køb i en form for preview funktion. Erfaringen hos flere af deltagerne var, at et abstract kunne tegne lovende, men efter få linjers læsning blev artiklen forkastet og dermed kunne $ være spildt. Deltagerne var derfor villige til at give en lav betaling for et preview, for eksempel 1-2 $ for preview i for eksempel 24 timer uden mulighed for print eller download. Hvis en service (som for eksempel Udini) kan imødekomme dette på en god måde, så vil der i fremtiden være mulighed for at integrere det i Digital Library. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 15 ]

17 Af de øvrige services i en mulig biblioteksbetjening af virksomheder i forskerparker var det kun Roadshows, der blev prioriteret som generelt relevant. Det at kunne få besøg af en specialist i informationssøgning fra DTU Bibliotek blev vurderet som relevant og attraktivt, for eksempel i forbindelse med de fredag-morgen-arrangementer, som Scion DTU arrangerer for virksomhederne. Ud fra disse konklusioner har Scion DTU og DTU Bibliotek drøftet mulige videre skridt efter dette foranalyseprojekt. Der er enighed om ikke at ansøge om flere projektmidler i DEFF regi. Primært fordi et nyt projekt vil skulle være fuldt afsluttet og afrapporteret i september og lanceringen af public versionen af Digital Library, som vil være den primære service i et samarbejde, er planlagt til andet halvår af Der er enighed om, at en forretningsmodel for biblioteksbetjening af virksomheder i Scion DTU kræver, at der er generel interesse for den del, der for eksempel kunne finansieres centralt via Scion DTU for en fast pris for hver virksomhed, og at denne typisk suppleres med mulighed for at den enkelte virksomhed kan tilkøbe yderligere services for egen regning. Dette vil nok primært være i form af adgang til artikler som elektronisk fuldtekst, men det kunne også være konsulentbistand fra en af DTU Biblioteks specialister i informationssøgning med henblik på ad hoc søgning eller opstilling af søgning til løbende overvågning af et emneområde. Parterne har derfor aftalt at samarbejde om lancering af public versionen af Digital Library overfor Scion DTU virksomhederne. Det vil ske i form at et seminar, hvor derunder overskriften Nem adgang for Scion DTU virksomheder til relevant information (arbejdstitel) vil være oplægsholdere både fra DTU Bibliotek og andre steder. Udover selve lanceringen har parterne aftalt at fortsætte de løbende drøftelser om, hvorledes tilbuddet til Scion DTU virksomhederne kan udvides udover public versionen af Digital Library, der vil være et gratis tilbud til alle og ikke er begrænset til Scion DTU virksomhederne. I stedet for yderligere projektarbejde, så vil parterne blandt andet vurdere om for eksempel i4i-services som Roadshows og Skræddersyet info kan blive relevante supplementer. Dette ligger fint i tråd med DTU Biblioteks planlagte aktiviteter i forbindelse med lanceringen af public versionen af Digital Library, hvor DTU Biblioteks erhvervsservicekoncept også skal revideres, da en tidligere betalingsbelagt søgeadgang nu erstattes af et tilbud om gratis søgning efter videnskabelig information for alle. Servicen bliver suppleret med fleksible muligheder for at få adgang til materialet, hvor noget vil være gratis (Open Access) og andet vil være betalingsbelagt. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 16 ]

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI:

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI: Vejledning til BPI Send artikler til BPI: Der er 2 måder at sende en artikel på: 1: Når du er i gang med at skrive en nyhed. Når artiklen er færdig, klikker du på Gem & send til BPI: 2: I oversigten over

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet"

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET Fra anonymitet til loyalitet AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet" Projektets formål Projektet "Fra anonymitet til loyalitet" har været centreret om afprøvning af et marketingværktøj, et såkaldt Customer Relationship

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Hvad er BPI? BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker.

Hvad er BPI? BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker. Hvad er BPI? BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker. Hvem har adgang til BPI? Webjournalister på alle DDB-biblioteker. Skribenterne skal have rettigheder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere