i4i INFORMATION FOR INNOVATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i4i INFORMATION FOR INNOVATION"

Transkript

1 i4i INFORMATION FOR INNOVATION Rapport til DEFF i4i Information for Innovation et forprojekt til analyse af forretningsmodeller et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU

2 INDHOLD Resumé... 2 Undersøgelse af bæredygtige forretningsmodeller til bibliotekssamarbejde Brugerundersøgelse... 3 Metodevalg Deltagere Byggeklodser Barometerindstilling Afstands betydning Penges betydning Pakkesammensætning Ønsker i øvrigt til biblioteksservices Forretningsmodeller Betalingen definerer modellen Ingen brugerbetaling Fuld brugerbetaling Delvis brugerbetaling Forslag til konkret forretningsmodel Kompetencekrav Behov for teknik og specialister med stærke formidlingsevner Konklusion Behov for artikler i fuldtekst og specialistvejledning Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 1 ]

3 RESUMÉ Undersøgelse af bæredygtige forretningsmodeller til bibliotekssamarbejde i4i er var oprindeligt tænkt som et bredt funderet pilotprojekt for DEFF s indsatsområde viden til innovation med særlig fokus på behovene i forskerparker. Et projekt med fokus på ikke blot samarbejdet mellem bibliotek og forskerpark, men også mellem biblioteket og andre universitetsenheder for en reel videnoverførsel til forskerparker. Formålet med dette i4i-forprojekt var været at undersøge, hvorvidt der eksisterer et brugerbehov for denne videnoverførsel og hvad et sådant brugerbehov konkret består af. Forprojektet har bestået af tre faser: 1) Brugerundersøgelse, 2) Opstilling af forretningsmodeller og kompetencekrav og 3) Afrapportering til DEFF. I den indledende dialog mellem parterne, besluttede vi at anvende metoden fokusgruppeinterview til at indsamle viden fra brugerne. Scion DTU rettede gennem deres interne kommunikationskanaler henvendelse til deres virksomheder. De fik positiv respons med interesse for projektet fra otte virksomheder, hvoraf fem havde mulighed for at stille med en repræsentant til selve interviewet. DTU Bibliotek udførte i december 2012 et halvdags fokusgruppeinterview og havde her en nuanceret dialog, omkring hvilke biblioteksservices deltagerne mente ville give merværdi til deres virksomhed. Interviewet afklarede også hvilke rammer det gav mening at udbyde forskellige services i og hvornår afstand og penge blev blev en hindring for at bruge en service. Forløb Dialog mellem Scion DTU og DTU Bibliotek Metodebestemmelse Henvendelse til virksomheder på Scion DTU Brugerundersøgelse: Fokusgruppeinterview Analyse Udvikling af forretningsmodeller Efterfølgende er interviewet blevet analyset og ud fra resultaterne har vi beskrevet og drøftet en forretningsmodel, som både forholder sig til de konkrete brugerbehov, til Scion DTU s rammer og økonomi og til de services, som DTU Bibliotek realistisk kan tilbyde at indgå i et partnerskab med. Forprojektet er blevet udført af Martin Stenfeldt (innovationsdirektør) og Anders Greve Christiansen (studentermedhjælp) fra Scion DTU og fra DTU Bibliotek af Jens Damm Fledelius (projekt- og kontraktchef) og Tine Lind (specialkonsulent). Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 2 ]

4 BRUGERUNDERSØGELSE Metodevalg Det var en præmis fra starten af projektet, at spørge ind til brugerbehov. Vi valgte at bruge et fokusgruppeinterview, til at komme i dialog med brugerne. Fokusgruppeinterviewet er en kvalitativ metode, hvor man samler en gruppe mennesker, typisk fire til tolv personer, til en fælles dialog for at høre deres holdninger til et emne. Det er samtidig en metode, som giver mulighed for at dialogen ikke kun er mellem interviewer og bruger, men også brugerne imellem. Metoden er desuden velegnet til at skabe dialog gennem forskellige øvelser, fremfor blot ved at stille spørgsmål. Fordelen ved fokusgruppeinterviewet er særligt muligheden for at gå i dybden med et emne, dels ved at belyse samme emne fra forskellige vinkler, dels fordi der er god mulighed for at spørge ind til detaljer. En anden fordel er, at der her kan opstå en uformel dialog deltagerne imellem, hvor de måske taler om emner eller perspektiver, som intervieweren ikke havde planlagt at tage op. Ulempen ved denne metode, som ved andre kvalitative metoder, er at den ikke kan betegnes som statistisk validt dækkende for en større brugergruppe, men reelt kun kan stå til mål for de meninger, som deltagerne udtrykker. Deltagere Deltagerne i fokusgruppeinterviewet var alle personer, som var ansat i eller ejede en virksomhed på Scion DTU. Personerne har selv valgt at melde sig til interviewet og er således ikke blevet udvalgt ud fra andre kriterier end interesse for i højere grad at kunne benytte sig af de biblioteksservices, som DTU Bibliotek tilbyder. Personerne var ejere eller ansatte fra virksomheder som enten udviklede komplicerede teknologiske produkter eller rådgav kunder. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 3 ]

5 Byggeklodser Dialogen til fokusgruppeinterviewet blev centreret omkring seks byggeklodser, som repræsenterede forskellige bibliotekservices, som man vil kunne bygge en tilbudspakke af. Infoteam Infoteam betegner den direkte dialog med en bibliotekar, som kan rådgive vedrørende søgestrategi i en specifik søgen eller vejlede om brug af bibliotekets værktøjer for eksempel databaser. Infoteam Direkte dialog med en bibiotekar Fx via telefon, chat eller videocall Nyhedsbreve Nyhedsbreve var oprindeligt var defineret som tygget information, det vil sige information, som en specialist i informationssøgning har udvalgt ud fra et aktuel emne. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet valgte imidlertid i deres interne dialog at omdefinere indholdet i Nyhedsbreve. I deres dialog kom den i stedet til at dække over den feature i bibliotekets søgesystem, hvor man personligt vil kunne opsætte en automatiseret emne- eller forfattersøgning og få systemet til at advisere sig med en mail (nyhedsbrev) når der er nye hits på søgningen. Digital Library Digital Library er DTU Biblioteks søge- og bestillingplatform til artikler, tidsskrifter, e-bøger og bøger. Platformen kommer i en version 2.0 midt i 2013, hvor det bliver muligt at tilgå den uden at være tilknyttet DTU. En del af de adgange, som en DTU-bruger i dag kan benytte gratis, vil koste penge i den kommende Public version, som for eksempel licensbelagte artikler, med mindre man bevæger sig fysisk hen på DTU Bibliotek. Da DTU Bibliotek er et offentligt forskningsbibliotek vil der være de samme rettigheder på de offentlige Walk-in computere, som brugere med DTU-login har. Nyhedsbreve Tygget information på et emne Digital Library Søge efter artikler og bestille artikler Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 4 ]

6 Roadshows Roadshows er arrangementer, hvor specialister i informationssøgning kommer ud til brugerne og fortæller om for eksempel brug af en bestemt database, tilrettelæggelse af strategier i informationssøgning eller nye værktøjer, som biblioteket kan tilbyde. Skræddersyet info Skræddersyet info er specifikke informationssøgninger på bestilling eller anden rekvireret konsulentbistand fra specialister i informationssøgning. Find en forsker Find en forsker er en service, hvor universitetet kan hjælpe med at finde en forsker med viden om et helt specifikt emne. Roadshows Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Oplæg ved en specialist i informationssøgning Skræddersyet info Barometerindstilling Dialogen med og imellem deltagerne i fokusgruppeinterviewet foregik gennem øvelser med barometerindstilling. Deltagerne blev fordelt i to grupper og hver gruppe blev bedt om at skulle forholde sig til et elements betydning for, hvorvidt de var interesserede i biblioteksservice. På hver barometer skulle de placere en grøn pil på barometeret til at markere deres generelle overordnede holdning og små byggeklodser for at markere holdningen til de enkelte tilbud. Skræddersyede informationssøgninger på snævre emneområder Find en forsker Der var planlagt tre barometerøvelelser til fokusgruppeinterviewet: Afstands betydning Penges betydning Tids betydning Efter at have gennemgået de to første øvelser besluttede vi ikke at lave den tredje øvelse, i det deltagere selv havde kommeteret meget på tidsaspektet gennem de to første øvelser. Vejledning til at finde den rette konsulent eller forsker på DTU med specialviden om et bestemt område Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 5 ]

7 Afstands betydning Vil gerne bevæge sig Generel tendens Den grønne pil indikerer den generelle stemning vedrørende afstand og den var, at repræsentanterne fra Scion DTU s virksomheder (herefter deltagerne) ikke ønsker at bevæge sig væk fra deres kontor for at få biblioteksservices stillet til rådighed. Begrundelsen var, at blot det at bevæge sig en lille afstand kræver tid, hvilket er lig med mistet fortjeneste, fordi tiden ikke bliver anvendt direkte på en kunde. En enkelt af deltagerne brugte dog at tage på DTU Bibliotek cirka en gang om måneden for at printe relevante artikler. Relevante services Roadshows Infoteam Direkte dialog med en bibiotekar Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Adgang til Digital Library, Nyhedsbreve og hjælp til at Finde en forsker var services, som deltagerne gerne ville have, hvis de kunne tilgå dem fra deres skrivebord. Roadshows kan deltagerne godt være interesserede i at flytte sig lidt for. For eksempel hvis de var en del af fredagsmorgenmøder på Scion DTU. Fx via telefon, chat eller videocall Oplæg ved en specialist i informationssøgning Find en forsker Vejledning til at finde den rette konsulent eller forsker på DTU med specialviden om et bestemt område Nyhedsbreve Tygget information på et emne Digital Library Vil ikke bevæge sig Søge efter artikler og bestille artikler Der var lidt differentierede meninger i forhold til om man vil bevæge sig for at få en direkte dialog med et infoteam. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [6 ]

8 Penges betydning Vil gerne betale Generel tendens Den grønne pil indikerer den generelle stemning vedrørende penge og den viser, at deltagerne gerne vil betale noget for et produkt, som de er sikre på er et produkt, som de kan bruge til noget. Til gengæld vil de kun betale meget lidt eller ingenting for generel adgang til services, i det flere gav udtryk for, at det ville være attraktivt, hvis det blev inkluderet i huslejen hos Scion DTU. Digital Library Relevante services Der var lidt forskellige holdninger til hvad man var villig til at betale for produktet Digital Library. Generelt ønskede man gratis eller en billig abonnementsbaseret adgang til søgning, men var villig til at betale markedspris for fuldtekst (artikler, e-bøger eller bøger), som bare var det helt rigtige. Søge efter artikler og bestille artikler Infoteam Services som Find en forsker og Roadshows ønskede ingen at betale for, i det især sidstnævnte blev betragtet som reklame for biblioteket, trods det, at det mere kunne have karakter af undervisning. Nyhedsbreve Direkte dialog med en bibiotekar Fx via telefon, chat eller videocall Roadshows Tygget information på et emne Find en forsker Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Adgangen til et infoteam kunne måske blive betalt af et billigt abonnement, hvis servicen var øjeblikkelig og af meget høj faglig karakter. Flere troede dog ikke helt på, at en informationssøgningsspecialist reelt ville være i stand til at hjælpe dem nævneværdigt. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU Oplæg ved en specialist i informationssøgning Vejledning til at finde den rette konsulent eller forsker på DTU med specialviden om et bestemt område Vil ikke betale [7 ]

9 Pakkesammensætning Efter barometerøvelserne blev deltagerne fordelt i nye grupper. De blev bedt om at sammensætte hvad de mente kunne være en fornuftigt pakke med biblioteksservices til dem ud fra deres perspektiv og de diskussioner, som de havde været igennem. Der blev beskrevet tre pakker, der alle minder meget om hinanden i sammensætning, og vi vælger derfor at vise en kondenseret model her. Fokusgruppedeltagerne fortalte, at flere forlag i dag udsender glimrende nyhedsbreve med faglig fokusering og på et højt niveau. Deltagerne anså dog disse nyhedsbreve for delvis problematiske, i det man ikke kan tilgå det materiale, som det linkes til i nyhedsbrevene, da disse peger på licensbeskyttet materiale. Deltagernes vurdering var, at deres vidensbehov var så specifikke, at kun personligt sammensatte nyhedsbreve ville give mening, fremfor et nyhedsbrev med et mere bredt emne, som de dels allerede kunne få fra forlag, dels ikke nødvendigvis ramte deres behov tæt nok. Digital Library Søge efter artikler og bestille artikler Roadshows Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Oplæg ved en specialist i informationssøgning Pakken skal indeholde Adgang til søgning i Digital Library fra eget skrivebord. Mulighed for at læse fuldtekst i kort tid gratis eller til meget lav betaling samt mulighed for dokumentbestilling, det vil sige bestille artiklen i fuldtekst mod betaling (typisk $). Personaliseret søgerobot, som sender nyhedsbrev med frekvens efter eget valg. Roadshows cirka hver tredje måned, som en del af Scion DTU s fælles fredagsmorgenmad. Arrangementerne skal optages og gemmes som webinars. Fælles abonnement på et stort anerkendt tidsskrift for eksempel Nature. nature abonnement Tre alternative prismodeller 1000 kr. pr. år for pakken og et antal artikler til gratis download hver måned og lav pris for adgang til ekstra download. En gratis pakke med merpris på download af fuldtekstartikel maksimum $. Alternativ betaling med credits, hvor man for eksempel får 100 credits pr. medarbejder, betaler 1 credit for at se en fuldtekstartikel i 24 timer (i penge ca kr.) og 25 credits for at downloade en fuldtekstartikel. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 8 ]

10 Ønsker i øvrigt til biblioteksservices Deltagerne gav desuden udtryk for en række ønsker, som ville have stor betydning for dem i forbindelse med at anvende biblioteksservice. Konto til merudgifter Deltagerne så det som en praktisk stor blokering, hvis de skulle have kreditkortet frem ved hvert ekstra køb. En eller anden form for kontoordning vil derfor være langt at foretrække for et gnidningsløst brug af en biblioteksservice, hvor der vil være behov for betaling af artikler. Vejledninger Tydelige vejledninger i hvad man må med en artikel, som man har købt. Er det for eksempel lovligt at sende den videre med mail til en samarbejdspartner. Etablering af en videnssamling Et vidensamling eller et minibibliotek til webinars, vejledninger, læringsvideoer, tidsskrifter og fælles indkøbte bøger. Nystart støtte Særlige vejledninger til nyopstartede virksomheder. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 9 ]

11 FORRETNINGSMODELLER Betalingen definerer modellen Helt overordnet kan forretningsmodeller for et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU opdeles efter, hvordan de biblioteksservices, som falder udenfor det biblioteket almindeligvis tibyder offentligheden, skal finansieres. Ingen brugerbetaling Dette scenarie forudsætter en central finansiering, som teoretisk kan komme fra tre kilder, nemlig DTU Bibliotek, Scion DTU eller en ekstern bevilling. Det er ikke realistisk, at DTU Bibliotek fuldt finansierer samarbejdet. Dette ville i givet fald kræve en beslutning om, DTU Bibliotek fik dette som særligt fokusområde, typisk fulgt op af særbevilling. Tilsvarende er det heller ikke realistisk, at Scion DTU fuldt kan finansiere samarbejdet over driften. Der er pt. ikke konkret udsigt til ekstern bevilling, men der kunne tænkes fonde, der ville støtte et projekt, der kunne afprøve den anbefalede forretningsmodel i praksis. Tilsvarende kunne det politiske fokus på innovation og erhvervsmæssig vækst måske resultere i en finansiering af innovations- og vækstvirksomheders adgang til videnskabelig information. Fuld brugerbetaling Dette scenarie vil typisk betyde, at DTU Bibliotek stiller et eller flere tilbud til rådighed mod betaling af de faktiske omkostninger. I praksis ville det typisk være udtryk for at aftaler om biblioteksbetjening af Scion DTU virksomheder blev indgået direkte mellem de enkelte virksomheder, det vil sige uden en egentlig samarbejdsaftale mellem Scion DTU og DTU Bibliotek. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 10 ]

12 Delvis brugerbetaling Denne model er en mellemting mellem de to ovenfor beskrevne, og i praksis kan det udformes på mange forskellige måder. For eksempel kunne man skabe en kombination af et abonnement på ydelser af fælles interesse, suppleret med muligheden for on demand ydelser, som den enkelte virksomhed kan tilkøbe efter behov. Af de tre ovennævnte modeller beskrives den sidste om delvis brugerbetaling i flere detaljer nedenfor under Forslag til konkret forretningsmodel, fordi vi ud fra fokusgruppeinterviewet og viden om Scion DTU og DTU Biblioteks muligheder anser den for at være den mest realistiske og bæredygtige model på længere sigt. Forslag til konkret forretningsmodel Fokusgruppeinterviewet viste, at kun en række af de præsenterede byggeklodser blev vurderet som relevante af repræsentanterne for Scion DTU virksomhederne, nemlig: Digital Library Nyhedsbreve i form af personligt opsatte søgninger Roadshows Forslag til forretningsmodel for Scion DTU tilbud til virksomheder i forskerparker Hvis en forretningsmodel skal være realistisk, så skal den afspejle, at der realistisk er store forskelle på de enkelte virksomheders behov for videnskabelig information i form af artikler med mere. Målet må derfor være at designe en pakke med tilbud af generel relevans for (stort set) alle virksomheder i forskerparker og kombinere dette med muligheden for, at de enkelte virksomheder kan tilkøbe yderligere services efter behov og for egen regning. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 11 ]

13 Fælles abonnement Digital Library ( public version vil være frit tilgængelig for alle) Roadshows (antal, hyppighed og varighed skal aftales konkret) Digital Library lanceres i andet halvår af 2013 i en public version, hvor alle gratis kan søge i forlags metadata uden begrænsninger og få adgang til at bestille artikler og andre licensbelagte materiale ondemand mod egenbetaling. Nogle materialer vil være tilgængelige i open access versioner, så vil der være link med gratis adgang til fuldtekst af artiklen eller e-bogen. På sigt forventer DTU Bibliotek at skabe muligheden for at opsætte de personlige nyhedsbreve, men implementeringen af denne feature er ikke datosat endnu. Rent praktisk vil Roadshows kunne placeres, som en del af allerede kalendersatte aktiviteter på Scion DTU, for at sikre at flest mulige repræsentanter fra virksomhederne i forskerparken allerede har reserveret tiden. Det skal aftales med hvilke hyppighed Roadshows skal afholdes og hvilken varighed det enkelte Roadshow skal have. Forretningsmodel Abonnement Digital Library Roadshows / webinars Tilkøb Betaling for preview af fuldtekst Download af fuldtekst Konsulentbistand Deltagerne i fokusgruppeinterviewet kom med forslag om at bevare Roadshows, så de kan anvendes senere. De foreslog at optage dem på video og gemme dem som en art webinars, så de er nemt tilgængelige og mulige at gense fra skrivebordet. I den efterfølgende drøftelse omkring forretningsmodeller tilbød Scion DTU, at finansiere sådanne videooptagelser. Dermed bidrager begge parter til denne service; DTU Bibliotek leverer konsulentydelsen med specialistviden og Scion DTU sørger for, at der on location er mandskab og udstyr til at optage Roadshowet. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 12 ]

14 Mulighed for tilkøb Download af fuldtekst (eventuel med forudgående preview, når det bliver muligt i praksis) Konsulentbistand fra specialist i informationssøgning Det vil sige i tillæg til den gratis søgeadgang i public versionen af Digital Library kan den enkelte bruger eller virksomhed på Scion DTU vælge at tilkøbe specifikke ekstra ydelser mod betaling. For adgang til download af fuldtekst vil prissætning reelt være styret af forlagene (og i gennemsnit nok cirka $ pr. artikel), hvor konsulentbistand kan ydes af DTU Bibliotek på timebasis. DTU Bibliotek har som udgangspunkt besluttet, at adgang til download af fuldtekst sker efter forudbetaling med kreditkort, hvilket deltagerne i fokusgruppeinterviewet ikke var begejstret for. De ville foretrække en konto, hvor der for eksempel blev afregnet månedligt. I den efterfølgende drøftelse viste Scion DTU positiv interesse for at være mellemmand i en kontoordning mellem DTU Bibliotek og de enkelte Scion DTU virksomheder. Der er dog en række tekniske issues, der skal afklares, før en beslutning om at lave en kontoordning kan tages. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 13 ]

15 KOMPETENCEKRAV Behov for teknik og specialister med stærke formidlingsevner Kravene til bibliotekets kompetencer for at kunne levere de i4i-services, som blev drøftet med fokusgruppedeltagerne kan overordnet opdeles i tekniske kompetencer og formidlings- og biblioteksfaglige kompetencer. Tekniske kompetencer Fokusgruppeinterviewet viste, at deltagerne særligt fandt servicen Digital Library relevant, i de ønsker at søge efter og bestille artikler. Denne service er resultatet af et teknisk udviklingsprojekt, hvor det system som DTU Bibliotek tilbyder til forskere og studerende på DTU stilles til rådighed for offentligheden i en public version. Også servicen Nyhedsbreve er bygger på tekniske kompetencer - idet den i løbet af fokusgruppeinterviewet blev redefineret fra at være adgang til tygget information til at være muligheden for at opsætte personlige søgninger (alerts) i public versionen af Digital Library.. Formidlings- og biblioteksfaglige kompetencer Både når det gælder Roadshows, Infoteam, Skræddersyet info og Find en forsker så er der tale om services, hvor biblioteksfaglige kompetencer er fundamentet. Lige fra kompetencer i generel informationssøgning, over specifik viden om søgning i konkrete databaser, til citationssøgning i jagten på forskere. Samtidig er det i høj grad også er afgørende at kunne formidle og vejlede brugerne både som oplægsholder og underviser, der formidler et fælles budskab til en gruppe eller i form af personlig rådgivning. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 14 ]

16 KONKLUSION Behov for artikler i fuldtekst og specialistvejledning Dialogen med repræsentanterne for Scion DTU virksomhederne viste med stor tydelighed, at virksomhederne har et behov for bibliotekservices og det er muligheden for adgang til videnskabelige artikler i elektronisk fuldtekst, som de primært er interesserede i. Tilgangen til fuldtekster er omdrejningspunktet i brugernes behov og giver mulighed for at skabe et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU. Derimod blev servicen med at skabe tygget information ikke prioriteret af deltagerne i brugerundersøgelsen, blandt andet fordi de satte spørgsmål ved om DTU Bibliotek har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at levere dugfrisk og især målrettet information i høj videnskabelig kvalitet indenfor de helt specifikke områder, som virksomhederne hver især arbejder med. I dialogen omkring denne service blev det påpeget, at flere forlag allerede udsender glimrende nyhedsbreve, der kan karakteriseres som tygget information, men at disse dog har det problem for Scion DTU virksomhederne, at de indeholder links til artikler, som man ikke kan tilgå med mindre, at man har licens til dem. Denne udfordring vil DTU Biblioteks kommende lancering af en public version af Digital Library i høj grad kunne imødegå, da denne vil give virksomhederne direkte og gratis adgang til at søge samlet i den store mængde metadata fra de videnskabelige forlag, samt give mulighed for at bestille artikler i elektronisk fuldtekst mod betaling. Deltagerne i brugerundersøgelsen var derfor meget positive overfor mulighederne i Digital Library. Særligt blev der fremhævet et behov for ikke at bare at kunne bestille artikler i fuldtekst, men især også at have mulighed for at vurdere artiklens indhold og kvalitet før køb i en form for preview funktion. Erfaringen hos flere af deltagerne var, at et abstract kunne tegne lovende, men efter få linjers læsning blev artiklen forkastet og dermed kunne $ være spildt. Deltagerne var derfor villige til at give en lav betaling for et preview, for eksempel 1-2 $ for preview i for eksempel 24 timer uden mulighed for print eller download. Hvis en service (som for eksempel Udini) kan imødekomme dette på en god måde, så vil der i fremtiden være mulighed for at integrere det i Digital Library. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 15 ]

17 Af de øvrige services i en mulig biblioteksbetjening af virksomheder i forskerparker var det kun Roadshows, der blev prioriteret som generelt relevant. Det at kunne få besøg af en specialist i informationssøgning fra DTU Bibliotek blev vurderet som relevant og attraktivt, for eksempel i forbindelse med de fredag-morgen-arrangementer, som Scion DTU arrangerer for virksomhederne. Ud fra disse konklusioner har Scion DTU og DTU Bibliotek drøftet mulige videre skridt efter dette foranalyseprojekt. Der er enighed om ikke at ansøge om flere projektmidler i DEFF regi. Primært fordi et nyt projekt vil skulle være fuldt afsluttet og afrapporteret i september og lanceringen af public versionen af Digital Library, som vil være den primære service i et samarbejde, er planlagt til andet halvår af Der er enighed om, at en forretningsmodel for biblioteksbetjening af virksomheder i Scion DTU kræver, at der er generel interesse for den del, der for eksempel kunne finansieres centralt via Scion DTU for en fast pris for hver virksomhed, og at denne typisk suppleres med mulighed for at den enkelte virksomhed kan tilkøbe yderligere services for egen regning. Dette vil nok primært være i form af adgang til artikler som elektronisk fuldtekst, men det kunne også være konsulentbistand fra en af DTU Biblioteks specialister i informationssøgning med henblik på ad hoc søgning eller opstilling af søgning til løbende overvågning af et emneområde. Parterne har derfor aftalt at samarbejde om lancering af public versionen af Digital Library overfor Scion DTU virksomhederne. Det vil ske i form at et seminar, hvor derunder overskriften Nem adgang for Scion DTU virksomheder til relevant information (arbejdstitel) vil være oplægsholdere både fra DTU Bibliotek og andre steder. Udover selve lanceringen har parterne aftalt at fortsætte de løbende drøftelser om, hvorledes tilbuddet til Scion DTU virksomhederne kan udvides udover public versionen af Digital Library, der vil være et gratis tilbud til alle og ikke er begrænset til Scion DTU virksomhederne. I stedet for yderligere projektarbejde, så vil parterne blandt andet vurdere om for eksempel i4i-services som Roadshows og Skræddersyet info kan blive relevante supplementer. Dette ligger fint i tråd med DTU Biblioteks planlagte aktiviteter i forbindelse med lanceringen af public versionen af Digital Library, hvor DTU Biblioteks erhvervsservicekoncept også skal revideres, da en tidligere betalingsbelagt søgeadgang nu erstattes af et tilbud om gratis søgning efter videnskabelig information for alle. Servicen bliver suppleret med fleksible muligheder for at få adgang til materialet, hvor noget vil være gratis (Open Access) og andet vil være betalingsbelagt. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 16 ]

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Forslag til Workshop om Alternative forretningsmodeller for videnskabelige tidsskrifter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Den Sorte Diamant,

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

BLÅ BOG ONLINE. User Guide for Blå Bog Online. Version 2, maj 2015. Gads Forlag User Guide for Blå Bog Online 1

BLÅ BOG ONLINE. User Guide for Blå Bog Online. Version 2, maj 2015. Gads Forlag User Guide for Blå Bog Online 1 BLÅ BOG ONLINE User Guide for Blå Bog Online Version 2, maj 2015 Gads Forlag User Guide for Blå Bog Online 1 EN BIOGRAFI En biografi består af strukturerede oplysninger om: Fornavn, efternavn, titel, fødselsdato

Læs mere

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter RESUMÉ Der er blevet udarbejdet en rapport om Open Access til artikler i danske og nordiske tidsskrifter. Kortlægningen af

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

BLÅ BOG ONLINE. User Guide for Blå Bog Online. Version 1, okt. 2014. Gads Forlag User Guide for Blå Bog Online 1

BLÅ BOG ONLINE. User Guide for Blå Bog Online. Version 1, okt. 2014. Gads Forlag User Guide for Blå Bog Online 1 BLÅ BOG ONLINE User Guide for Blå Bog Online Version 1, okt. 2014 Gads Forlag User Guide for Blå Bog Online 1 EN BIOGRAFI En biografi består af strukturerede oplysninger om: Fornavn, efternavn, titel,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage. Hvad synes du om antallet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne:

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: BILAG 2 Produkt Til Køgebibliotekerne Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: Der er i projektets beskrivelse blevet fastlagt, at der afleveres en rapport over nytten

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog?

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Følgegruppemøde den 6. december 2011 Dagsorden 16.00 - Netværk for lærebøger De studerendes brug af lærebøger Hvordan ser fremtidens lærebøger ud? Studerende

Læs mere

Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek

Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek 13. januar 2017, Vejle & 16. januar, Roskilde Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 45 min o Hvem bruger det fysiske og digitale

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Tilbud på Min Landsby App og Website.

Tilbud på Min Landsby App og Website. Sammen gør vi forskellen 1 Tilbud på Min Landsby App og Website. Til Randers Kommune og Landsbyklyngen Kronjylland. Tilbud udarbejdet d. 12. juli 2016 af Min Landsby I/S Version 2. Baggrund for tilbud.

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk udgave: 87-7985-063-4

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

OPSAMLING, ERFARINGER OG IDEGENERERING PÅ TVÆRS - OM DET NATIONALE UDVIKLINGSPROJEKT FOR MEDBORGERCENTRE

OPSAMLING, ERFARINGER OG IDEGENERERING PÅ TVÆRS - OM DET NATIONALE UDVIKLINGSPROJEKT FOR MEDBORGERCENTRE OPSAMLING, ERFARINGER OG IDEGENERERING PÅ TVÆRS - OM DET NATIONALE UDVIKLINGSPROJEKT FOR MEDBORGERCENTRE 1 Ved evaluator og ph.d studerende Kristian Delica (RUC) og evaluator og konsulent Lone Hedelund

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT

KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT GREATER COPENHAGEN ACADEMY ER UDDANNELSER, KURSER OG SEMINARER TIL OFFENTLIGE LEDERE & MEDARBEJDERE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT FORMÅLET MED

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs Notat SEGES P/S Koncern Digital Udnyttelse af nye publiceringsformer og samskabelse Ansvarlig JPH Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 01-2016 Side 1 af 14 Udnyttelse

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE 2015 FORMÅL MED BORGERPANELET Som en del af Demokratieksperimentariet og Strategi for brugerundersøgelser er det besluttet, at der som et 1-årigt eksperiment etableres et borgerpanel.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere