i4i INFORMATION FOR INNOVATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i4i INFORMATION FOR INNOVATION"

Transkript

1 i4i INFORMATION FOR INNOVATION Rapport til DEFF i4i Information for Innovation et forprojekt til analyse af forretningsmodeller et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU

2 INDHOLD Resumé... 2 Undersøgelse af bæredygtige forretningsmodeller til bibliotekssamarbejde Brugerundersøgelse... 3 Metodevalg Deltagere Byggeklodser Barometerindstilling Afstands betydning Penges betydning Pakkesammensætning Ønsker i øvrigt til biblioteksservices Forretningsmodeller Betalingen definerer modellen Ingen brugerbetaling Fuld brugerbetaling Delvis brugerbetaling Forslag til konkret forretningsmodel Kompetencekrav Behov for teknik og specialister med stærke formidlingsevner Konklusion Behov for artikler i fuldtekst og specialistvejledning Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 1 ]

3 RESUMÉ Undersøgelse af bæredygtige forretningsmodeller til bibliotekssamarbejde i4i er var oprindeligt tænkt som et bredt funderet pilotprojekt for DEFF s indsatsområde viden til innovation med særlig fokus på behovene i forskerparker. Et projekt med fokus på ikke blot samarbejdet mellem bibliotek og forskerpark, men også mellem biblioteket og andre universitetsenheder for en reel videnoverførsel til forskerparker. Formålet med dette i4i-forprojekt var været at undersøge, hvorvidt der eksisterer et brugerbehov for denne videnoverførsel og hvad et sådant brugerbehov konkret består af. Forprojektet har bestået af tre faser: 1) Brugerundersøgelse, 2) Opstilling af forretningsmodeller og kompetencekrav og 3) Afrapportering til DEFF. I den indledende dialog mellem parterne, besluttede vi at anvende metoden fokusgruppeinterview til at indsamle viden fra brugerne. Scion DTU rettede gennem deres interne kommunikationskanaler henvendelse til deres virksomheder. De fik positiv respons med interesse for projektet fra otte virksomheder, hvoraf fem havde mulighed for at stille med en repræsentant til selve interviewet. DTU Bibliotek udførte i december 2012 et halvdags fokusgruppeinterview og havde her en nuanceret dialog, omkring hvilke biblioteksservices deltagerne mente ville give merværdi til deres virksomhed. Interviewet afklarede også hvilke rammer det gav mening at udbyde forskellige services i og hvornår afstand og penge blev blev en hindring for at bruge en service. Forløb Dialog mellem Scion DTU og DTU Bibliotek Metodebestemmelse Henvendelse til virksomheder på Scion DTU Brugerundersøgelse: Fokusgruppeinterview Analyse Udvikling af forretningsmodeller Efterfølgende er interviewet blevet analyset og ud fra resultaterne har vi beskrevet og drøftet en forretningsmodel, som både forholder sig til de konkrete brugerbehov, til Scion DTU s rammer og økonomi og til de services, som DTU Bibliotek realistisk kan tilbyde at indgå i et partnerskab med. Forprojektet er blevet udført af Martin Stenfeldt (innovationsdirektør) og Anders Greve Christiansen (studentermedhjælp) fra Scion DTU og fra DTU Bibliotek af Jens Damm Fledelius (projekt- og kontraktchef) og Tine Lind (specialkonsulent). Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 2 ]

4 BRUGERUNDERSØGELSE Metodevalg Det var en præmis fra starten af projektet, at spørge ind til brugerbehov. Vi valgte at bruge et fokusgruppeinterview, til at komme i dialog med brugerne. Fokusgruppeinterviewet er en kvalitativ metode, hvor man samler en gruppe mennesker, typisk fire til tolv personer, til en fælles dialog for at høre deres holdninger til et emne. Det er samtidig en metode, som giver mulighed for at dialogen ikke kun er mellem interviewer og bruger, men også brugerne imellem. Metoden er desuden velegnet til at skabe dialog gennem forskellige øvelser, fremfor blot ved at stille spørgsmål. Fordelen ved fokusgruppeinterviewet er særligt muligheden for at gå i dybden med et emne, dels ved at belyse samme emne fra forskellige vinkler, dels fordi der er god mulighed for at spørge ind til detaljer. En anden fordel er, at der her kan opstå en uformel dialog deltagerne imellem, hvor de måske taler om emner eller perspektiver, som intervieweren ikke havde planlagt at tage op. Ulempen ved denne metode, som ved andre kvalitative metoder, er at den ikke kan betegnes som statistisk validt dækkende for en større brugergruppe, men reelt kun kan stå til mål for de meninger, som deltagerne udtrykker. Deltagere Deltagerne i fokusgruppeinterviewet var alle personer, som var ansat i eller ejede en virksomhed på Scion DTU. Personerne har selv valgt at melde sig til interviewet og er således ikke blevet udvalgt ud fra andre kriterier end interesse for i højere grad at kunne benytte sig af de biblioteksservices, som DTU Bibliotek tilbyder. Personerne var ejere eller ansatte fra virksomheder som enten udviklede komplicerede teknologiske produkter eller rådgav kunder. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 3 ]

5 Byggeklodser Dialogen til fokusgruppeinterviewet blev centreret omkring seks byggeklodser, som repræsenterede forskellige bibliotekservices, som man vil kunne bygge en tilbudspakke af. Infoteam Infoteam betegner den direkte dialog med en bibliotekar, som kan rådgive vedrørende søgestrategi i en specifik søgen eller vejlede om brug af bibliotekets værktøjer for eksempel databaser. Infoteam Direkte dialog med en bibiotekar Fx via telefon, chat eller videocall Nyhedsbreve Nyhedsbreve var oprindeligt var defineret som tygget information, det vil sige information, som en specialist i informationssøgning har udvalgt ud fra et aktuel emne. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet valgte imidlertid i deres interne dialog at omdefinere indholdet i Nyhedsbreve. I deres dialog kom den i stedet til at dække over den feature i bibliotekets søgesystem, hvor man personligt vil kunne opsætte en automatiseret emne- eller forfattersøgning og få systemet til at advisere sig med en mail (nyhedsbrev) når der er nye hits på søgningen. Digital Library Digital Library er DTU Biblioteks søge- og bestillingplatform til artikler, tidsskrifter, e-bøger og bøger. Platformen kommer i en version 2.0 midt i 2013, hvor det bliver muligt at tilgå den uden at være tilknyttet DTU. En del af de adgange, som en DTU-bruger i dag kan benytte gratis, vil koste penge i den kommende Public version, som for eksempel licensbelagte artikler, med mindre man bevæger sig fysisk hen på DTU Bibliotek. Da DTU Bibliotek er et offentligt forskningsbibliotek vil der være de samme rettigheder på de offentlige Walk-in computere, som brugere med DTU-login har. Nyhedsbreve Tygget information på et emne Digital Library Søge efter artikler og bestille artikler Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 4 ]

6 Roadshows Roadshows er arrangementer, hvor specialister i informationssøgning kommer ud til brugerne og fortæller om for eksempel brug af en bestemt database, tilrettelæggelse af strategier i informationssøgning eller nye værktøjer, som biblioteket kan tilbyde. Skræddersyet info Skræddersyet info er specifikke informationssøgninger på bestilling eller anden rekvireret konsulentbistand fra specialister i informationssøgning. Find en forsker Find en forsker er en service, hvor universitetet kan hjælpe med at finde en forsker med viden om et helt specifikt emne. Roadshows Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Oplæg ved en specialist i informationssøgning Skræddersyet info Barometerindstilling Dialogen med og imellem deltagerne i fokusgruppeinterviewet foregik gennem øvelser med barometerindstilling. Deltagerne blev fordelt i to grupper og hver gruppe blev bedt om at skulle forholde sig til et elements betydning for, hvorvidt de var interesserede i biblioteksservice. På hver barometer skulle de placere en grøn pil på barometeret til at markere deres generelle overordnede holdning og små byggeklodser for at markere holdningen til de enkelte tilbud. Skræddersyede informationssøgninger på snævre emneområder Find en forsker Der var planlagt tre barometerøvelelser til fokusgruppeinterviewet: Afstands betydning Penges betydning Tids betydning Efter at have gennemgået de to første øvelser besluttede vi ikke at lave den tredje øvelse, i det deltagere selv havde kommeteret meget på tidsaspektet gennem de to første øvelser. Vejledning til at finde den rette konsulent eller forsker på DTU med specialviden om et bestemt område Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 5 ]

7 Afstands betydning Vil gerne bevæge sig Generel tendens Den grønne pil indikerer den generelle stemning vedrørende afstand og den var, at repræsentanterne fra Scion DTU s virksomheder (herefter deltagerne) ikke ønsker at bevæge sig væk fra deres kontor for at få biblioteksservices stillet til rådighed. Begrundelsen var, at blot det at bevæge sig en lille afstand kræver tid, hvilket er lig med mistet fortjeneste, fordi tiden ikke bliver anvendt direkte på en kunde. En enkelt af deltagerne brugte dog at tage på DTU Bibliotek cirka en gang om måneden for at printe relevante artikler. Relevante services Roadshows Infoteam Direkte dialog med en bibiotekar Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Adgang til Digital Library, Nyhedsbreve og hjælp til at Finde en forsker var services, som deltagerne gerne ville have, hvis de kunne tilgå dem fra deres skrivebord. Roadshows kan deltagerne godt være interesserede i at flytte sig lidt for. For eksempel hvis de var en del af fredagsmorgenmøder på Scion DTU. Fx via telefon, chat eller videocall Oplæg ved en specialist i informationssøgning Find en forsker Vejledning til at finde den rette konsulent eller forsker på DTU med specialviden om et bestemt område Nyhedsbreve Tygget information på et emne Digital Library Vil ikke bevæge sig Søge efter artikler og bestille artikler Der var lidt differentierede meninger i forhold til om man vil bevæge sig for at få en direkte dialog med et infoteam. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [6 ]

8 Penges betydning Vil gerne betale Generel tendens Den grønne pil indikerer den generelle stemning vedrørende penge og den viser, at deltagerne gerne vil betale noget for et produkt, som de er sikre på er et produkt, som de kan bruge til noget. Til gengæld vil de kun betale meget lidt eller ingenting for generel adgang til services, i det flere gav udtryk for, at det ville være attraktivt, hvis det blev inkluderet i huslejen hos Scion DTU. Digital Library Relevante services Der var lidt forskellige holdninger til hvad man var villig til at betale for produktet Digital Library. Generelt ønskede man gratis eller en billig abonnementsbaseret adgang til søgning, men var villig til at betale markedspris for fuldtekst (artikler, e-bøger eller bøger), som bare var det helt rigtige. Søge efter artikler og bestille artikler Infoteam Services som Find en forsker og Roadshows ønskede ingen at betale for, i det især sidstnævnte blev betragtet som reklame for biblioteket, trods det, at det mere kunne have karakter af undervisning. Nyhedsbreve Direkte dialog med en bibiotekar Fx via telefon, chat eller videocall Roadshows Tygget information på et emne Find en forsker Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Adgangen til et infoteam kunne måske blive betalt af et billigt abonnement, hvis servicen var øjeblikkelig og af meget høj faglig karakter. Flere troede dog ikke helt på, at en informationssøgningsspecialist reelt ville være i stand til at hjælpe dem nævneværdigt. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU Oplæg ved en specialist i informationssøgning Vejledning til at finde den rette konsulent eller forsker på DTU med specialviden om et bestemt område Vil ikke betale [7 ]

9 Pakkesammensætning Efter barometerøvelserne blev deltagerne fordelt i nye grupper. De blev bedt om at sammensætte hvad de mente kunne være en fornuftigt pakke med biblioteksservices til dem ud fra deres perspektiv og de diskussioner, som de havde været igennem. Der blev beskrevet tre pakker, der alle minder meget om hinanden i sammensætning, og vi vælger derfor at vise en kondenseret model her. Fokusgruppedeltagerne fortalte, at flere forlag i dag udsender glimrende nyhedsbreve med faglig fokusering og på et højt niveau. Deltagerne anså dog disse nyhedsbreve for delvis problematiske, i det man ikke kan tilgå det materiale, som det linkes til i nyhedsbrevene, da disse peger på licensbeskyttet materiale. Deltagernes vurdering var, at deres vidensbehov var så specifikke, at kun personligt sammensatte nyhedsbreve ville give mening, fremfor et nyhedsbrev med et mere bredt emne, som de dels allerede kunne få fra forlag, dels ikke nødvendigvis ramte deres behov tæt nok. Digital Library Søge efter artikler og bestille artikler Roadshows Sådan finder du din information Definer xxx xxx Log in xxx xxx Oplæg ved en specialist i informationssøgning Pakken skal indeholde Adgang til søgning i Digital Library fra eget skrivebord. Mulighed for at læse fuldtekst i kort tid gratis eller til meget lav betaling samt mulighed for dokumentbestilling, det vil sige bestille artiklen i fuldtekst mod betaling (typisk $). Personaliseret søgerobot, som sender nyhedsbrev med frekvens efter eget valg. Roadshows cirka hver tredje måned, som en del af Scion DTU s fælles fredagsmorgenmad. Arrangementerne skal optages og gemmes som webinars. Fælles abonnement på et stort anerkendt tidsskrift for eksempel Nature. nature abonnement Tre alternative prismodeller 1000 kr. pr. år for pakken og et antal artikler til gratis download hver måned og lav pris for adgang til ekstra download. En gratis pakke med merpris på download af fuldtekstartikel maksimum $. Alternativ betaling med credits, hvor man for eksempel får 100 credits pr. medarbejder, betaler 1 credit for at se en fuldtekstartikel i 24 timer (i penge ca kr.) og 25 credits for at downloade en fuldtekstartikel. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 8 ]

10 Ønsker i øvrigt til biblioteksservices Deltagerne gav desuden udtryk for en række ønsker, som ville have stor betydning for dem i forbindelse med at anvende biblioteksservice. Konto til merudgifter Deltagerne så det som en praktisk stor blokering, hvis de skulle have kreditkortet frem ved hvert ekstra køb. En eller anden form for kontoordning vil derfor være langt at foretrække for et gnidningsløst brug af en biblioteksservice, hvor der vil være behov for betaling af artikler. Vejledninger Tydelige vejledninger i hvad man må med en artikel, som man har købt. Er det for eksempel lovligt at sende den videre med mail til en samarbejdspartner. Etablering af en videnssamling Et vidensamling eller et minibibliotek til webinars, vejledninger, læringsvideoer, tidsskrifter og fælles indkøbte bøger. Nystart støtte Særlige vejledninger til nyopstartede virksomheder. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 9 ]

11 FORRETNINGSMODELLER Betalingen definerer modellen Helt overordnet kan forretningsmodeller for et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU opdeles efter, hvordan de biblioteksservices, som falder udenfor det biblioteket almindeligvis tibyder offentligheden, skal finansieres. Ingen brugerbetaling Dette scenarie forudsætter en central finansiering, som teoretisk kan komme fra tre kilder, nemlig DTU Bibliotek, Scion DTU eller en ekstern bevilling. Det er ikke realistisk, at DTU Bibliotek fuldt finansierer samarbejdet. Dette ville i givet fald kræve en beslutning om, DTU Bibliotek fik dette som særligt fokusområde, typisk fulgt op af særbevilling. Tilsvarende er det heller ikke realistisk, at Scion DTU fuldt kan finansiere samarbejdet over driften. Der er pt. ikke konkret udsigt til ekstern bevilling, men der kunne tænkes fonde, der ville støtte et projekt, der kunne afprøve den anbefalede forretningsmodel i praksis. Tilsvarende kunne det politiske fokus på innovation og erhvervsmæssig vækst måske resultere i en finansiering af innovations- og vækstvirksomheders adgang til videnskabelig information. Fuld brugerbetaling Dette scenarie vil typisk betyde, at DTU Bibliotek stiller et eller flere tilbud til rådighed mod betaling af de faktiske omkostninger. I praksis ville det typisk være udtryk for at aftaler om biblioteksbetjening af Scion DTU virksomheder blev indgået direkte mellem de enkelte virksomheder, det vil sige uden en egentlig samarbejdsaftale mellem Scion DTU og DTU Bibliotek. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 10 ]

12 Delvis brugerbetaling Denne model er en mellemting mellem de to ovenfor beskrevne, og i praksis kan det udformes på mange forskellige måder. For eksempel kunne man skabe en kombination af et abonnement på ydelser af fælles interesse, suppleret med muligheden for on demand ydelser, som den enkelte virksomhed kan tilkøbe efter behov. Af de tre ovennævnte modeller beskrives den sidste om delvis brugerbetaling i flere detaljer nedenfor under Forslag til konkret forretningsmodel, fordi vi ud fra fokusgruppeinterviewet og viden om Scion DTU og DTU Biblioteks muligheder anser den for at være den mest realistiske og bæredygtige model på længere sigt. Forslag til konkret forretningsmodel Fokusgruppeinterviewet viste, at kun en række af de præsenterede byggeklodser blev vurderet som relevante af repræsentanterne for Scion DTU virksomhederne, nemlig: Digital Library Nyhedsbreve i form af personligt opsatte søgninger Roadshows Forslag til forretningsmodel for Scion DTU tilbud til virksomheder i forskerparker Hvis en forretningsmodel skal være realistisk, så skal den afspejle, at der realistisk er store forskelle på de enkelte virksomheders behov for videnskabelig information i form af artikler med mere. Målet må derfor være at designe en pakke med tilbud af generel relevans for (stort set) alle virksomheder i forskerparker og kombinere dette med muligheden for, at de enkelte virksomheder kan tilkøbe yderligere services efter behov og for egen regning. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 11 ]

13 Fælles abonnement Digital Library ( public version vil være frit tilgængelig for alle) Roadshows (antal, hyppighed og varighed skal aftales konkret) Digital Library lanceres i andet halvår af 2013 i en public version, hvor alle gratis kan søge i forlags metadata uden begrænsninger og få adgang til at bestille artikler og andre licensbelagte materiale ondemand mod egenbetaling. Nogle materialer vil være tilgængelige i open access versioner, så vil der være link med gratis adgang til fuldtekst af artiklen eller e-bogen. På sigt forventer DTU Bibliotek at skabe muligheden for at opsætte de personlige nyhedsbreve, men implementeringen af denne feature er ikke datosat endnu. Rent praktisk vil Roadshows kunne placeres, som en del af allerede kalendersatte aktiviteter på Scion DTU, for at sikre at flest mulige repræsentanter fra virksomhederne i forskerparken allerede har reserveret tiden. Det skal aftales med hvilke hyppighed Roadshows skal afholdes og hvilken varighed det enkelte Roadshow skal have. Forretningsmodel Abonnement Digital Library Roadshows / webinars Tilkøb Betaling for preview af fuldtekst Download af fuldtekst Konsulentbistand Deltagerne i fokusgruppeinterviewet kom med forslag om at bevare Roadshows, så de kan anvendes senere. De foreslog at optage dem på video og gemme dem som en art webinars, så de er nemt tilgængelige og mulige at gense fra skrivebordet. I den efterfølgende drøftelse omkring forretningsmodeller tilbød Scion DTU, at finansiere sådanne videooptagelser. Dermed bidrager begge parter til denne service; DTU Bibliotek leverer konsulentydelsen med specialistviden og Scion DTU sørger for, at der on location er mandskab og udstyr til at optage Roadshowet. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 12 ]

14 Mulighed for tilkøb Download af fuldtekst (eventuel med forudgående preview, når det bliver muligt i praksis) Konsulentbistand fra specialist i informationssøgning Det vil sige i tillæg til den gratis søgeadgang i public versionen af Digital Library kan den enkelte bruger eller virksomhed på Scion DTU vælge at tilkøbe specifikke ekstra ydelser mod betaling. For adgang til download af fuldtekst vil prissætning reelt være styret af forlagene (og i gennemsnit nok cirka $ pr. artikel), hvor konsulentbistand kan ydes af DTU Bibliotek på timebasis. DTU Bibliotek har som udgangspunkt besluttet, at adgang til download af fuldtekst sker efter forudbetaling med kreditkort, hvilket deltagerne i fokusgruppeinterviewet ikke var begejstret for. De ville foretrække en konto, hvor der for eksempel blev afregnet månedligt. I den efterfølgende drøftelse viste Scion DTU positiv interesse for at være mellemmand i en kontoordning mellem DTU Bibliotek og de enkelte Scion DTU virksomheder. Der er dog en række tekniske issues, der skal afklares, før en beslutning om at lave en kontoordning kan tages. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 13 ]

15 KOMPETENCEKRAV Behov for teknik og specialister med stærke formidlingsevner Kravene til bibliotekets kompetencer for at kunne levere de i4i-services, som blev drøftet med fokusgruppedeltagerne kan overordnet opdeles i tekniske kompetencer og formidlings- og biblioteksfaglige kompetencer. Tekniske kompetencer Fokusgruppeinterviewet viste, at deltagerne særligt fandt servicen Digital Library relevant, i de ønsker at søge efter og bestille artikler. Denne service er resultatet af et teknisk udviklingsprojekt, hvor det system som DTU Bibliotek tilbyder til forskere og studerende på DTU stilles til rådighed for offentligheden i en public version. Også servicen Nyhedsbreve er bygger på tekniske kompetencer - idet den i løbet af fokusgruppeinterviewet blev redefineret fra at være adgang til tygget information til at være muligheden for at opsætte personlige søgninger (alerts) i public versionen af Digital Library.. Formidlings- og biblioteksfaglige kompetencer Både når det gælder Roadshows, Infoteam, Skræddersyet info og Find en forsker så er der tale om services, hvor biblioteksfaglige kompetencer er fundamentet. Lige fra kompetencer i generel informationssøgning, over specifik viden om søgning i konkrete databaser, til citationssøgning i jagten på forskere. Samtidig er det i høj grad også er afgørende at kunne formidle og vejlede brugerne både som oplægsholder og underviser, der formidler et fælles budskab til en gruppe eller i form af personlig rådgivning. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 14 ]

16 KONKLUSION Behov for artikler i fuldtekst og specialistvejledning Dialogen med repræsentanterne for Scion DTU virksomhederne viste med stor tydelighed, at virksomhederne har et behov for bibliotekservices og det er muligheden for adgang til videnskabelige artikler i elektronisk fuldtekst, som de primært er interesserede i. Tilgangen til fuldtekster er omdrejningspunktet i brugernes behov og giver mulighed for at skabe et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU. Derimod blev servicen med at skabe tygget information ikke prioriteret af deltagerne i brugerundersøgelsen, blandt andet fordi de satte spørgsmål ved om DTU Bibliotek har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at levere dugfrisk og især målrettet information i høj videnskabelig kvalitet indenfor de helt specifikke områder, som virksomhederne hver især arbejder med. I dialogen omkring denne service blev det påpeget, at flere forlag allerede udsender glimrende nyhedsbreve, der kan karakteriseres som tygget information, men at disse dog har det problem for Scion DTU virksomhederne, at de indeholder links til artikler, som man ikke kan tilgå med mindre, at man har licens til dem. Denne udfordring vil DTU Biblioteks kommende lancering af en public version af Digital Library i høj grad kunne imødegå, da denne vil give virksomhederne direkte og gratis adgang til at søge samlet i den store mængde metadata fra de videnskabelige forlag, samt give mulighed for at bestille artikler i elektronisk fuldtekst mod betaling. Deltagerne i brugerundersøgelsen var derfor meget positive overfor mulighederne i Digital Library. Særligt blev der fremhævet et behov for ikke at bare at kunne bestille artikler i fuldtekst, men især også at have mulighed for at vurdere artiklens indhold og kvalitet før køb i en form for preview funktion. Erfaringen hos flere af deltagerne var, at et abstract kunne tegne lovende, men efter få linjers læsning blev artiklen forkastet og dermed kunne $ være spildt. Deltagerne var derfor villige til at give en lav betaling for et preview, for eksempel 1-2 $ for preview i for eksempel 24 timer uden mulighed for print eller download. Hvis en service (som for eksempel Udini) kan imødekomme dette på en god måde, så vil der i fremtiden være mulighed for at integrere det i Digital Library. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 15 ]

17 Af de øvrige services i en mulig biblioteksbetjening af virksomheder i forskerparker var det kun Roadshows, der blev prioriteret som generelt relevant. Det at kunne få besøg af en specialist i informationssøgning fra DTU Bibliotek blev vurderet som relevant og attraktivt, for eksempel i forbindelse med de fredag-morgen-arrangementer, som Scion DTU arrangerer for virksomhederne. Ud fra disse konklusioner har Scion DTU og DTU Bibliotek drøftet mulige videre skridt efter dette foranalyseprojekt. Der er enighed om ikke at ansøge om flere projektmidler i DEFF regi. Primært fordi et nyt projekt vil skulle være fuldt afsluttet og afrapporteret i september og lanceringen af public versionen af Digital Library, som vil være den primære service i et samarbejde, er planlagt til andet halvår af Der er enighed om, at en forretningsmodel for biblioteksbetjening af virksomheder i Scion DTU kræver, at der er generel interesse for den del, der for eksempel kunne finansieres centralt via Scion DTU for en fast pris for hver virksomhed, og at denne typisk suppleres med mulighed for at den enkelte virksomhed kan tilkøbe yderligere services for egen regning. Dette vil nok primært være i form af adgang til artikler som elektronisk fuldtekst, men det kunne også være konsulentbistand fra en af DTU Biblioteks specialister i informationssøgning med henblik på ad hoc søgning eller opstilling af søgning til løbende overvågning af et emneområde. Parterne har derfor aftalt at samarbejde om lancering af public versionen af Digital Library overfor Scion DTU virksomhederne. Det vil ske i form at et seminar, hvor derunder overskriften Nem adgang for Scion DTU virksomheder til relevant information (arbejdstitel) vil være oplægsholdere både fra DTU Bibliotek og andre steder. Udover selve lanceringen har parterne aftalt at fortsætte de løbende drøftelser om, hvorledes tilbuddet til Scion DTU virksomhederne kan udvides udover public versionen af Digital Library, der vil være et gratis tilbud til alle og ikke er begrænset til Scion DTU virksomhederne. I stedet for yderligere projektarbejde, så vil parterne blandt andet vurdere om for eksempel i4i-services som Roadshows og Skræddersyet info kan blive relevante supplementer. Dette ligger fint i tråd med DTU Biblioteks planlagte aktiviteter i forbindelse med lanceringen af public versionen af Digital Library, hvor DTU Biblioteks erhvervsservicekoncept også skal revideres, da en tidligere betalingsbelagt søgeadgang nu erstattes af et tilbud om gratis søgning efter videnskabelig information for alle. Servicen bliver suppleret med fleksible muligheder for at få adgang til materialet, hvor noget vil være gratis (Open Access) og andet vil være betalingsbelagt. Rapport til DEFF // i4i - Information for innovation // Samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU [ 16 ]

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE VEST Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Center for Skov, Landskab og Planlægning Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Berit Kaae og Karen Sejr Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 19-2007 københavns universitet Rapportens titel Brugerundersøgelse

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere