for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring"

Transkript

1 Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

2 Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring.. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring er med tre institutioner og dagplejen rammen om ca børns hverdag. Vores mål er at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel og udvikling. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring er beliggende i Trige og Spørring, der er forstæder til Aarhus. I dagtilbuddet har vi familier fra alle boformer. Det er en farverig palet af landejendomme, landsby-miljø, landsby parcelhuskvarterer og Trige-parken, parken, som er et socialt boligbyggeri. Vores dagtilbud består af tre institutioner og dagplejen. Institutionerne i Trige er beliggende på Smedebroen, centralt i Trige. I nr. 25 ligger Blæksprutten, Blæksprutten som er en 60 børns børnehave med børn i alderen 3-6 år. I nr. 23 ligger Troldebo, Troldebo som er en integreret institution med børn i alderen år. I Spørring har vi Spørring Børnehus, som er en integreret institution med børn i alderen år. Der er ansat 13 dagplejere i Spørring og Trige. Dagplejerne rne er fordelt i fire grupper. grupper De mødes i heldagslegestue en gang om ugen i legestuen, der har hjemme jemme på Trige Søndergård, Trige Centervej Alle afdelinger i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring, Trige Spørring, er idrætscertificerede, hvilket indebærer, at vi har ekstra fokus på idræt, leg og bevægelse. Vi tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes overordnede værdier: Troværdighed, respekt og engagement, og vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn, hvilket vi forstår som: At alle mennesker hører sammen og har et ansvar over for hinanden. At dette ansvar er særligt stærkt over for de svage. At der skal værnes om de værdier, der ikke kan måles i penge. Derudover fokuserer vi blandt andet på sprogarbejde, anerkendende kommunikation og samarbejde, ligesom idræt, leg og bevægelse er ledestjerner for vores faglige faglig ambitioner. Dagtilbuddet er en del af Bakkegårdsskolens distrikt, og vi samarbejder med skole, institutioner, sundhedsplejen, PPR, sprogkonsulenter, Familiecenter Nord og SSP i et formaliseret samarbejde. I skoledistriktet deler vi flere politikker itikker og arbejdsmetoder. Blandt andet anvender vi netværksmodellen, netværksmodellen som er en samtale- og mødeform mellem jer j og de professionelle, der omgiver barnet. Vi anvender status- og udviklingssamtale konceptet ved forældresamtaler, fordi det skaber overblik og giver jer er god mulighed for at støtte barnets udvikling, udvikling læring og trivsel. Vi foretager sprogvurderinger på alle 3-årige 3 børn i dagtilbuddet. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Spørring Bjørnshøjvej Trige Tlf www. 1

3 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2 Om at være idrætsdagtilbud Alle afdelinger i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring er idrætscertificerede, hvilket indebærer, at vi har ekstra fokus på idræt, leg og bevægelse. Et idrætsdagtilbud er et dagtilbud hvor idræt, leg og bevægelse står i centrum. Der er forskellige planlagte aktiviteter med særlig vægt på det rummelige element. Det vil sige, at børn med forskellige aldre, køn, færdigheder osv. imødekommes inden for aktiviteterne. Det er et sted, hvor der er gode muligheder for at lege og bevæge sig både indendørs og udendørs. Hos os er personalet uddannet til at kunne anvende pædagogisk idræt - og grundtanken er: at børn skal udfordres fysisk at aktive børn bliver fortrolige med deres kroppe og får lyst til bevægelse at børn lærer gennem kroppen at børn har brug for gode voksne rollemodeller - for krop imiterer krop Pædagogisk idræt I vores daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på at skabe rammer og aktiviteter, der udvikler trivsel, sundhed og selvværd for alle børn. Det er ikke idræt i den traditionelle forstand, der dyrkes i et idrætsdagtilbud. Det er leg og bevægelse. Gennem leg, bevægelse og idræt er vi med til at udvikle børnene motorisk; men også socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og sprogligt. Via den idrætspædagogiske metode møder børnene større fysiske udfordringer for at øge deres selvsikkerhed, bevidsthed om kroppen, indlæringsevne og for at styrke deres evne til at skabe fællesskab og fordybelse. Vi bruger pædagogisk idræt som en metode til at nå de pædagogiske mål. Gennem vores fokus på krop og sanser vil vi styrke barnets generelle udvikling og skabe en kultur, hvor udvikling primært vil foregå gennem fysiske aktiviteter og stimulering af barnet og dets sanser, naturlige nygerrighed og kreativitet. Pædagogisk idræt tager primært udgangspunkt i barnets grundmotorik, grundlege, færdigheder og kreativitet. I pædagogisk idræt kommer pædagogikken altid før idrætten. En forudsætning for, at børnene kan være fysisk aktive er, at personalet er i stand til at skabe rammerne, såvel indendørs som udendørs til aktiv bevægelse. Det er vigtigt, at de fysiske rammer giver plads og inspiration til bevægelse, ligesom de skal appellere til barnets sanser og nysgerrighed. Det giver muligheder og betingelser for bevægelse, som børnene vælger efter eget behov. Bagdøren i pædagogisk idræt I de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter skal der være plads til alle, både den enkelte og gruppen. Det er vigtigt, at pædagogen anerkender på hvilket niveau, det enkelte barn kan være med. Barnet skal have ro og tid for at blive motiveret til, at deltage i aktiviteten. Det betyder, at barnet ikke skal være alene eller stå alene og at det altid kan bakke ud af aktiviteten, uden at det ødelægger noget for selve legen.

4 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 3 Praktiske informationer Kontaktoplysninger Dagtilbudsleder Lea Olsen Bjørnshøjvej Trige Tlf Mail: Pædagogisk leder for dagplejen og souschef Conny Barnow Trige Centervej Trige Tlf Mail: Pædagogisk leder for Blæksprutten Susanne Møller Smedebroen Trige Tlf / Mail: Pædagogisk leder for Troldebo Kim Larsen Smedebroen Trige Tlf / Mail: Pædagogisk leder for Spørring Børnehus Pia Brix Kristensen Gammel Landevej Trige Tlf / Mail: Åbningstider Institutionerne Mandag - torsdag Fredag For at undgå overtid i afdelingerne, beder vi forældrene respektere åbningstiden. Dagplejen Dagplejerne har en fast åbningstid på 48 timer pr. uge, så nogle hjem åbner tidligt, og andre lukker sent. Dagplejens samlede åbningstid er fra kl til Arbejdstiden er udregnet efter, hvornår det første barn møder i dagplejen. Dagplejeren har altid et opslag med arbejdstiden hængende et synligt sted. Eventuelle ændringer i arbejdstiden bliver oplyst til forældrene.

5 Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Modulordning (Modulordningen gælder ælder kun for institutionsafdelingerne der err ikke modulordning i dagplejen.) moduler: Et deltidsmodul på 30 timer eller et fuldtidsmodul på Forældre kan vælge mellem to forskellige moduler: 52 timer. Modulordningen afspejler et ønske om, at I som forældre kan vælge det antal timer, der bedst passer ind i jeres hverdag og behov. Hvis der skal ændres til et mindre modul, modul kan det ske med to måneders varsel op til d. 1. eller d. 15. i måneden. I giver den pædagogiske leder besked ved at aflevere et nyt skema. Fremmødeplan Forældre, der har valgt deltidsmodul - skal aflevere et skema over barnets fremmødetider. Skemaet gælder, indtil I afleverer et nyt. Den pædagogiske leder kontrollerer, at planen overholdes. Tiderne kan i samarbejde med den pædagogiske leder ændres med 14 dages varsel inden for modulets timetal - ved at aflevere et nyt skema. Har man valgt fuldtidsmodulet, skal man ikke aflevere fremmødeplan. fremmødeplan Arrangementer, festdage, sommerlejre og lignende regnes ikke som en del af modultiden. På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du læse mere om over valgmuligheder og takster. Lukkedage og ferier Lukkedage i vores dagtilbud: Mandag, tirsdag og onsdag før påske (Påskeferie) Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 5. juni - Grundlovsdag Ugerne 29 og 30 (sommerferie) 24. december december (juleferie) Som udgangspunkt er alle afdelinger lukket på lukkedagene. Men da forældre rældre har krav på pasning af deres børn på alle hverdage, tilbyder tilbyde vi feriepasning på de forskellige lukkedage, lukkedage for de forældre, som ikke har andre pasningsmuligheder til deres børn. børn Da det ofte er få børn i hver afdeling, der har brug for pasning, er det mest hensigtsmæssige i forhold til personaleressourcer, at det som regel kun er en afdeling, der holder åbent for pasning. For at få brugt vores ressourcer mest hensigtsmæssigt, hensigtsmæssigt har vi valgt at slå institutionerne i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring og Dagtilbuddet Lindegården sammen i lukkeugerne, så de børn, børn der har behov for pasning i begge dagtilbud, vil blive samlet i én afdeling. Der vil som udgangspunkt altid være en medarbejder med fra de afdelinger, afdelinger, der har børn, der skal passes - men sjældent i hele åbningstiden. Hvorvidt vorvidt der kommer en medarbejder med fra den enkelte afdeling, vil altid bero på en konkret vurdering af antallet af tilmeldte børn fra afdelingen, og de tilmeldte børns robusthed og tryghed. I god tid op til lukkedagene, vil vi informere om åbningsåbnings og lukketider og muligheder for pasning, ligesom vi vil spørge til jeress behov for at få jeres børn passet de pågældende dage. I Dagplejen vil enkelte dagplejere sørge for pasning i ferieperioden. Antallet vil blive afstemt med behovet for pasning. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Spørring Bjørnshøjvej Trige Tlf www. 4

6 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 5 Feriepasning Vi har som nævnt et samarbejde med Dagtilbuddet Lindegården ved ferielukkedagene, blandt andet sommerugerne 29 og 30, hvor vi passer de børn, der ikke har andre pasningsmuligheder. Pasningen foregår på skift i alle institutionsafdelinger. For at vi kan planlægge bemandingen og evt. vikarindtag så præcist som muligt, er det vigtigt, at I udfylder de feriesedler, I modtager i afdelingerne og afleverer den til personalet inden for tidsfristerne. Af hensyn til vores planlægning, er det også vigtigt, at I er præcise, og at I overholder jeres egen tilbagemelding. Da antallet af medarbejdere er nøje afstemt med antallet af børn, vil der kun være åbent for de tilmeldte børn - og kun i det tidsrum, de er tilmeldt. Sygdom Syge børn skal passes hjemme og kan ikke være i dagtilbuddet. Barnet har brug for forældrenes omsorg og kan desuden smitte de andre børn og personalet. Hvis jeres barn bliver sygt og ikke kan komme i institution, beder vi jer ringe eller sende en sms og fortælle os, hvad barnet fejler. Ved smitsomme sygdomme skal vi informere de øvrige forældre. Hvis et barn bliver sygt Hvis jeres barn bliver sygt, mens barnet er i institutionen, vil personalet kontakte jer. I har da pligt til at hente barnet. Vi kontakter jer altid, hvis barnets almentilstand afviger fra det normale. Barnet kan virke frisk, selvom det har feber eller dårlig mave. Men man skal huske på, at det er smittebærer derfor skal barnet hjem. Hvornår er barnet sygt? Når personalet vurderer, om barnet er for sygt til at være i dagtilbuddet, så sker det med udgangspunkt i retningslinjer fra Sundhedsministeriet retningslinjer, som personalet er forpligtet til at følge. Tegn på, at barnet er sygt, kan være, at: Barnet har feber Barnet kan smitte andre, fx ved børnesår Barnets almentilstand er så dårlig, at barnet ikke kan følge dagligdagen uden særlig pasning. Når man skal tage stilling til, om et barn er raskt eller sygt, kan man også finde yderligere informationer i pjecen Rask eller syg fra Sundhed og Trivsel under Aarhus Kommune, Børn og Unge. Hvornår må barnet komme igen? Jeres barn må komme i institution igen, når barnet er blevet raskt og ikke kan smitte andre og er i stand til at følge en normal dag i dagtilbuddet på lige fod med kammeraterne. Medicin Personalet må ikke udlevere medicin. Undtaget herfra er dog lægeordineret medicin til børn, der lider af en kronisk / længerevarende sygdom, for eksempel astma.

7 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 6 Kost Vi tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes kostpolitik. Som følge af en politisk beslutning om forældrebetalt kostordning, holder alle afdelinger hvert andet år en afstemning om kostordning eller ej. I de afdelinger, hvor forældrene ønsker en kostordning, bliver der serveret et frokostmåltid i henhold til kommunens kostpolitik. Hvis kostordningen er fravalgt skal der medbringes en frokostmadpakke. Børnene skal selv have en madpakke med til om eftermiddagen. I dagplejen har den enkelte dagplejer ansvaret for børnenes kost hele dagen. De skal efterleve Aarhus Kommunes kostpolitik. Den enkelte dagplejer sørger for at offentliggøre sin madplan. Du kan læse mere om afdelingernes rammer for børnenes kost på afdelingernes hjemmesider. Du kan også hente baggrundsviden og inspiration på sider som: Alt om kost & Sunde madpakker til børn Sukkerpolitik I dagens Danmark får børn helt ned til 3-5-års alderen fem gange det anbefalede maksimale indtag af sukker. Den statistik vil vi i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring ikke bidrage til, og vi har derfor besluttet, at sukkerforbruget skal minimeres. Derfor har vi besluttet følgende: Kager afløses i det daglige af et sundere alternativ, for eksempel boller, men kager må serveres ved særlige lejligheder. Søde sager serveres kun ved større traditionelle arrangementer, for eksempel sommerfester og julefester. Ingen slik, sodavand og saft til uddeling ved fødselsdage. Eksempler på, hvad der ville være fint at dele ud til fødselsdage i dagtilbuddet: Frugt evt. frugtspyd eller frugtsalat Tørret frugt Boller Popcorn Evt. en ispind om sommeren Vi opfordrer generelt til, at børnene ikke får søde sager med i madpakken, da det ikke giver børnene en tilstrækkelig næringsværdi. Solpolitik I dagtilbuddet er vi ude med børnene hele året. Det er sundt og dejligt for børn og voksne. Men i forårs- og sommerperioden er solen ekstra skarp. Derfor har vi indført en solpolitik. Vi ønsker at beskytte børnene over for solen så godt som muligt og være med til, at børnene at udvikler sunde solvaner. Vores solpolitik tager udgangspunkt i retningslinjerne fra Kræftens Bekæmpelses solkampagne Skru ned for solen. Solpolitikken træder i kraft, når UV-indexet er højere end 3. Dagtilbuddets personale må kun benytte vores egen indkøbte solcreme, der er svanemærket, vandafvisende og minimum faktor 15, der beskytter mod både UVA og UVB stråling.

8 Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Det er forældrenes ansvar: At barnet har fået solcreme på hjemmefra om morgenen. Via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan I tilmelde jer en såkaldt UV-mail. UV mail. I kan også hente Solkampagnens app til smart phones. hones. Så kan I se det aktuelle UV-indeks UV for steder i ind- og udland. udland At barnet har en solhat (med barnets navn i) i afdelingen. Vi anbefaler en bøllehat eller tilsvarende med stor skygge, der beskytter ansigt, hals, ører og nakke. Vi anbefaler desuden, suden, at børnene bærer løst tøj, der dækker så meget af huden som muligt. Det kunne være en lys langærmet t-shirt t og shorts, der går ned til knæene. Det er personalets ansvar: At børnene får solcreme på til middag og efter behov og at vi har solcreme med m på tur. At tale med børnene om, hvorfor det er vigtigt at beskytte sig mod solen, solen, og hvordan man gør. gør At vi er særligt opmærksomme på at søge skygge med børnene i tidsrummet kl , 12 både når vi er ude på legepladsen eller på tur. At vi er opmærksomme e på, at alle børn får rigeligt at drikke i løbet af en lang og til tider varm dag. At legepladsen er indrettet, så der er mulighed for at søge skygge. Vi opsætter parasoller eller sejl til skygge efter behov. At vi er gode rollemodeller for børnene, at vi følger solpolitikken og reviderer den løbende. Skiftetøj Husk altid skiftetøj til dit barn. Den rigtige påklædning i forhold til udendørsaktiviteter og mulighed for at skifte tøj er en god måde at forebygge sygdomme hos børn. Undertøj, bluse, bukser, strømper, kasket samt tøj til al slags vejr. Hjemmesko, regntøj og gummistøvler skal barnet også altid have liggende. Der må ikke være snore i tøjet. Det er vigtigt, at alt dit barns tøj er mærket tydeligt med barnets navn. Det er også en god idé at tjekke tøjkurven for glemt tøj en gang imellem. Vi modtager gerne tøj, som dit barn er vokset fra især strømper er en mangelvare. Aflevering og afhentning Når du kommer om morgenen, skal du selv tage overtøjet af barnet og give det hjemmesko på. Snak ikke om at gå, før du gør det og prøv at gøre afskedsscenen så naturlig, kort og udramatisk som muligt. Græder barnet, eller føler du selv, at der er brug for hjælp, så sig til og aflever barnet direkte til en voksen. Det er svært at gå fra sit grædende barn, men vi har erfaring for, at det almindeligvis ikke varer så længe. Du er altid velkommen til at ringe til os senere for at høre, hvordan det går. gå Når du henter dit barn om eftermiddagen, bør du henvende dig til personalet for at høre, hvordan dit barn har haft det, og hvad det har oplevet. Når du henter barnet, kan du opleve, at det ikke vil med hjem. Sæt dig ned og oplev dit barn rn i samvær med de d andre børn. Når du så vil gå, så sig til barnet, at nu skal I gå. Det er vigtigt at lade barnet vide, at det er dig der bestemmer, hvornår I skal gå om eftermiddagen. Når I ikke selv henter jeres eres barn, skal personalet have besked ellers kan vi ikke udlevere ud barnet. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Spørring Bjørnshøjvej Trige Tlf www. 7

9 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 8 Værdier og pædagogik Værdigrundlag Værdierne i vores daglige arbejde er baseret på vores pædagogfaglige viden, Dagtilbudsloven og Aarhus Kommunes tre grundlæggende værdier: troværdighed, respekt og engagement. Troværdighed Troværdigheden skaber tryghed for både børn, forældre og personale, idet troværdighed forudsætter en åben og ærlig dialog mellem medarbejderne, mellem personale og børn, samt personale og forældre. Det betyder blandt andet, at vi er ærlige i vores udmeldinger, at vores praksis afspejler vores nedskrevne værdier, og at I og jeres barn vil møde voksne, I kan regne med og være trygge ved. Respekt Har man respekt for det enkelte individ, drager man naturligt omsorg og giver nærvær på en ligeværdig måde. I respekten ekten ligger retten til at være det menneske, man er, og dermed en del af mangfoldigheden. Det betyder, at vi er rummelige, at vi møder folk åbent, og vi accepterer andres måder at se tingene på. Vi kommunikerer anerkendende og siger tingene på en respektfuld måde til forældre, kolleger og børn. Engagement I engagementet ligger udviklingen for børnene i mødet med de engagerede voksne - og dermed i de udfordringer og læringsrum de møder i deres dagligdag, og som de får lov og tid til at fordybe sig i. Det vil sige, at jeres barn kan forvente voksne, der er til stede i aktiviteten, og nødigt lader sig forstyrre. Det betyder, de medarbejdere, man møder, udviser glæde, er nærværende, deltagende og aktive og har lyst til udvikling. Det betyder samtidig, at I kan opleve, at de voksne ikke altid har tid til at snakke lige i nuet men I kan altid ringe og aftale en tid for en samtale. Pædagogisk tilgang Vi arbejder ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang, som handler om at skabe forandring ved hjælp af et positivt møde med barnets situation, motiver og mål. Det betyder grundlæggende, at vi gennem vores sproglige tilgang til barnet skaber en forståelse og herigennem skaber et sæt handlemuligheder for barnet. I anerkendelse ligger også en høj grad af accept - af barnet og barnets mål - og en forpligtelse til at støtte barnet i at finde hensigtsmæssige måder at nå disse mål på. Anerkendende pædagogik handler om at have fokus på det, der lykkes, og udveksle de bedste erfaringer og oplevelser. Overskud til at være, lære og skabe Ved at fokusere på ressourcerne og det værdifulde er det muligt gennem en anerkendende pædagogik at få barnet til at føle sig værdifuld for fællesskabet. Oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået giver barnet overskud til at være, at lære og til at skabe selv og sammen med andre. For det pædagogiske personale handler det om at forstå og acceptere, at man ikke altid ser tingene på samme måde som barnet. For at kunne være anerkendende, er det vigtigt at reflektere over sit eget menneskesyn for at kunne forstå andre og acceptere, at vi ikke alle er ens, men stadig er ligeværdige. Det er vigtigt stadig at sætte grænser, hvis der sker en uacceptabel handling fra barnets side. Men her er det vigtigt at lytte til barnets oplevelse og forklaring af sin handling - og derefter fortælle, at handlingen ikke er acceptabel for dig og stedet, men at du kan forstå følelsen eller tanken bag.

10 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 9 Børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer. Børn har forskellige måder at lære på. Derfor skal vi etablere forskellige læringsrum, så alle børn kan lege, udvikle sig og deltage med udbytte - på trods af forskellige forudsætninger og læringsstile hos det enkelte barn.. Vi ser børns udvikling og læring som en helhed, hvor personlige, sociale, sproglige og kropslige temaer spiller sammen med natur og kulturelle urelle udtryksformer og værdier. Tager udgangspunkt i barnets individuelle behov Vores pædagogik er karakteriseret ved, at vi tager udgangspunkt i barnets individuelle behov almindelig omsorg og stimulering og tæt kontakt til det enkelte barn. Vi lægger vægt på, at børnene i dagligdagen er glade, trygge og får opbygget en følelse af selvværd. Vi forsøger at gøre børnene selvhjulpne og bevidste om deres egne ressourcer. Vi giver tid og rum til leg. Vi støtter udviklingen af barnets sociale bevidsthed, så barnet får en fornemmelse af tryghed og samhørighed - en følelse af at være fælles om noget, også på tværs af alder. Vi bestræber os på, at dagtilbuddet ligner det omliggende samfund. Vi respekterer, ekterer, at man har forskellig baggrund og ser mangfoldigheden som en styrke. Fokusområder De seks overordnede læreplanstemaer er naturlige pejlemærker, lige som beslutninger, indsatsområder og mål vedtaget af regering, byråd og Børn og Unge er rettesnore for vores pædagogiske arbejde. Derudover udpeger vi i fællesskab løbende en række fokusområder, hvor vi vil skærpe opmærksomheden og udvikle os og sætte den faglige overligger højt. Som idrætsdagtilbud ilbud har vi fokus på idræt, leg og bevægelse som en naturlig del af den pædagogiske hverdag og vores rammer. Vi har i det hele taget fokus på sprogarbejde. Desuden fokuserer vi bl.a. på anerkendende kommunikation, samarbejde, inklusion, forældresamarbejde og kompetenceudvikling. Fokus på sprog - Investering i børns fremtid Sammen med Bakkegårdsskolen har vi siden 2010 været en del af projektet Investering i børns fremtid. Målet er at give et massivt dansksprogligt løft til en stor gruppe børn, især børn med dansk som andetsprog, og på længere sigt give dem bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse. De konkrete mål med indsatsen er: At de kommende skolebegyndere med dansk som andetsprog får et større ordforråd efter et år med systematisk læsning, end de ellers ville have fået. At flere børn med dansk som andetsprog end hidtil opnår frit skolevalg ved skolestart. At der sker et øget lokalt samarbejde på tværs i lokalområderne med henblik på at understøtte børnenes sproglige udvikling. At pædagoger, forældre og lærere oplever, at børnenes sprog styrkes under indsatsen. At der genereres viden og erfaringer, som kan spredes til andre områder. Indsatsen omfatter bl.a. et skærpet fokus på aktiviteter, der stimulerer sproglig udvikling allerede i vuggestue og dagpleje, øget samarbejde med forældre om sprog og systematisk arbejde med dialogisk læsning, hvor børnene bliver inddraget i leg og samtaler med udgangspunkt i ord, billeder og handling. Vores dagtilbud er som nævnt en del af projektet i tæt samspil med Bakkegårdsskolen. Det stærke parløb er i tråd med et øget fokus på forældresamarbejde og kompetenceudvikling for vores personale. I vores Lokale Udviklingsplan (LUP) kan du læse mere om vores strategier og de områder, vi har særligt fokus på både nu og fremover. Du finder planen på vores hjemmesider og på FamilieIntra.

11 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 10 Forældresamarbejde Udgangspunktet for samarbejdet hviler på: at forældrene er de vigtigste voksne for barnet at forældrene er hovedansvarlige for barnets liv, udvikling og opvækst I kan forvente af os: at vi er en personalegruppe, der arbejder for at give børnene gode rammer mer og udviklingsmuligheder et godt børneliv. at pædagogikken er i overensstemmelse med de mål, der er opstillet for det pædagogiske arbejde og foregår i samarbejde med forældrene. at I kan få jeres barn passet, når I har brug for det, inden for jeres modultid eller hos dagplejen indenfor den enkelte dagplejers åbningstid. at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, samtidig med at vi har øje for det sociale fællesskab, som barnet indgår i. at vi tager barnets perspektiv. at personalet i det daglige fremstår med åbenhed, engagement, gement, ansvarlighed og respekt. at personalet afsætter tid til en samtale, hvis der er behov for det. at I bliver inddraget i evt. bekymringer omkring jeres barn. Vi opfordrer til, at I selv holder jer informeret, ved jævnligt at tale med personalet og derved støtte barnet mest muligt. at vi udviser opmærksomhed, når I kommer i dagtilbuddets afdelinger. at vi samarbejder med jer om jeres barn. at vi indkalder til en status- og udviklingssamtale, når barnet nærmer sig 3 år, og inden skolestart. at vi indkalder til sprogvurderinger. at vi gerne giver råd og vejledning i forhold til barnets trivsel og opdragelse. Vi forventer af jer: at I har tillid til vores pædagogiske praksis og til de valg, vi træffer i forhold til jeres barn. at I vil samarbejde og være i dialog med os og at I kommer til os, når I har noget på hjertet, godt såvel som mindre godt. at I holder børnene hjemme under sygdom. at I sørger for, at jeres barn har ekstra skiftetøj og overtøj, der passer til årstiden. at børnene hjælper med at rydde op, inden de går hjem. at I holder orden i jeres barns garderobe. at I husker at give jeres børn madpakker med hver dag. at I taler positivt om dagtilbuddet i det offentlige rum. at I er ansvarlige for at læse opslag og sedler fra afdelingen. at I dagligt informerer personalet om relevante forhold omkring jeres barn. at I er aktive medspillere og påtager jer hovedansvaret i forhold til barnets trivsel og læring. at I respekterer og bakker op om afdelingens husregler. at I har en positiv og accepterende holdning til forskelligheder blandt børn og voksne. at I bakker op omkring de forældrearrangementer, der er i jeres afdeling. Forældreindflydelse For at sikre de bedst mulige rammer for forældres medbestemmelse og medansvar for børnenes udvikling har byrådet besluttet, at der i dagtilbuddene skal være forældreråd i de enkelte afdelinger, som tager udgangspunkt i det nære, og en bestyrelse, der har fokus på de overordnede linjer i dagtilbuddet.

12 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 11 Rammerne for arbejdet i bestyrelsen og forældrerådene er fastlagt i dagtilbudsloven og i en styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud, som er vedtaget af byrådet. Bestyrelse og forældreråd Formålet med at oprette en dagtilbudsbestyrelse er at sikre forældrene og medarbejdere indflydelse på principperne for dagtilbuddets daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere medvirke til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen. Det enkelte medlem af dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer helheden i det samlede dagtilbud. Bestyrelsesmedlemmerne varetager derfor interesse for alle børn, der er indskrevet i dagtilbuddet. Formålet med forældrerådene er at sikre forældrene indflydelse på principperne for den enkeltes afdelings virke og at være sparringspartner for bestyrelsen. Medlemmerne i både forældreråd og bestyrelse er underlagt tavshedspligt. Bestyrelsen: : Der er to medarbejderrepræsentanter repræsentanter og to suppleanter for medarbejderne. I vores dagtilbud har vi vedtaget, at der skal være en repræsentant fra hver afdeling. Derudover er det fire forældrerepræsentanter og fire suppleanter to fra hver afdeling. Dagtilbudslederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og dagtilbudslederen er sekretær. Forældreråd: : Består af fem forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant. repræsentant. Afdelingens pædagogiske leder deltager på møderne og er sekretær uden stemmeret. Valg: Dagtilbudsbestyrelsen og forældreråd skal være valgt inden 1. oktober. Forældreråd vælger herefter ét medlem til at sidde i bestyrelsen og én suppleant. Møder: Der holdes cirka fire møder i forældrerådene og fire møder i bestyrelsen årligt. Referater: De pædagogiske ledere sørger for, at referater fra både forældreråd og bestyrelsen kommer ud til alle forældre. Referaterne kan også findes på vores intranet og hjemmeside. Liste over forældreråd og bestyrelsen hænger i de enkelte afdelinger og kan ses på vores hjemmeside. Yderligere informationer De forskellige afdelinger har deres egne traditioner, principper og procedurer, som I naturligvis får mere at vide om, når I bliver en del af vores dagtilbud. På vores hjemmesider kan du læse mere om, hvem vi er, og hvad vi lægger vægt på. Du kan også finde vigtig viden og værdifulde indblik i dit barns hverdag, når du får adgang til vores intranet, FamilieIntra. Vejen til FamilieIntra går via afdelingernes hjemmesider. Du finder adresserne på side 2 i denne pjece. Fra vores hjemmesider kan du også gå på videre opdagelse og læse om fx skoleindskrivning, sundhedspleje og yderligere informationer fra Aarhus Kommune. Desuden vil du især i begyndelsen få en række pjecer og informationer som led i opstartsfasen. Materiale, som vi naturligvis følger op på sammen. Vi håber, at I oplever tiden i dagtilbuddet som en værdifuld tid. Er der noget, I forældre undrer jer over i forbindelse med jeres hverdag her i dagtilbuddet, så spørg endelig. Spørgsmål og dialog er nogle af forudsætningerne for et godt samarbejde. Venlig hilsen personalet i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere