for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring"

Transkript

1 Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

2 Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring.. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring er med tre institutioner og dagplejen rammen om ca børns hverdag. Vores mål er at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel og udvikling. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring er beliggende i Trige og Spørring, der er forstæder til Aarhus. I dagtilbuddet har vi familier fra alle boformer. Det er en farverig palet af landejendomme, landsby-miljø, landsby parcelhuskvarterer og Trige-parken, parken, som er et socialt boligbyggeri. Vores dagtilbud består af tre institutioner og dagplejen. Institutionerne i Trige er beliggende på Smedebroen, centralt i Trige. I nr. 25 ligger Blæksprutten, Blæksprutten som er en 60 børns børnehave med børn i alderen 3-6 år. I nr. 23 ligger Troldebo, Troldebo som er en integreret institution med børn i alderen år. I Spørring har vi Spørring Børnehus, som er en integreret institution med børn i alderen år. Der er ansat 13 dagplejere i Spørring og Trige. Dagplejerne rne er fordelt i fire grupper. grupper De mødes i heldagslegestue en gang om ugen i legestuen, der har hjemme jemme på Trige Søndergård, Trige Centervej Alle afdelinger i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring, Trige Spørring, er idrætscertificerede, hvilket indebærer, at vi har ekstra fokus på idræt, leg og bevægelse. Vi tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes overordnede værdier: Troværdighed, respekt og engagement, og vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn, hvilket vi forstår som: At alle mennesker hører sammen og har et ansvar over for hinanden. At dette ansvar er særligt stærkt over for de svage. At der skal værnes om de værdier, der ikke kan måles i penge. Derudover fokuserer vi blandt andet på sprogarbejde, anerkendende kommunikation og samarbejde, ligesom idræt, leg og bevægelse er ledestjerner for vores faglige faglig ambitioner. Dagtilbuddet er en del af Bakkegårdsskolens distrikt, og vi samarbejder med skole, institutioner, sundhedsplejen, PPR, sprogkonsulenter, Familiecenter Nord og SSP i et formaliseret samarbejde. I skoledistriktet deler vi flere politikker itikker og arbejdsmetoder. Blandt andet anvender vi netværksmodellen, netværksmodellen som er en samtale- og mødeform mellem jer j og de professionelle, der omgiver barnet. Vi anvender status- og udviklingssamtale konceptet ved forældresamtaler, fordi det skaber overblik og giver jer er god mulighed for at støtte barnets udvikling, udvikling læring og trivsel. Vi foretager sprogvurderinger på alle 3-årige 3 børn i dagtilbuddet. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Spørring Bjørnshøjvej Trige Tlf www. 1

3 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2 Om at være idrætsdagtilbud Alle afdelinger i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring er idrætscertificerede, hvilket indebærer, at vi har ekstra fokus på idræt, leg og bevægelse. Et idrætsdagtilbud er et dagtilbud hvor idræt, leg og bevægelse står i centrum. Der er forskellige planlagte aktiviteter med særlig vægt på det rummelige element. Det vil sige, at børn med forskellige aldre, køn, færdigheder osv. imødekommes inden for aktiviteterne. Det er et sted, hvor der er gode muligheder for at lege og bevæge sig både indendørs og udendørs. Hos os er personalet uddannet til at kunne anvende pædagogisk idræt - og grundtanken er: at børn skal udfordres fysisk at aktive børn bliver fortrolige med deres kroppe og får lyst til bevægelse at børn lærer gennem kroppen at børn har brug for gode voksne rollemodeller - for krop imiterer krop Pædagogisk idræt I vores daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på at skabe rammer og aktiviteter, der udvikler trivsel, sundhed og selvværd for alle børn. Det er ikke idræt i den traditionelle forstand, der dyrkes i et idrætsdagtilbud. Det er leg og bevægelse. Gennem leg, bevægelse og idræt er vi med til at udvikle børnene motorisk; men også socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og sprogligt. Via den idrætspædagogiske metode møder børnene større fysiske udfordringer for at øge deres selvsikkerhed, bevidsthed om kroppen, indlæringsevne og for at styrke deres evne til at skabe fællesskab og fordybelse. Vi bruger pædagogisk idræt som en metode til at nå de pædagogiske mål. Gennem vores fokus på krop og sanser vil vi styrke barnets generelle udvikling og skabe en kultur, hvor udvikling primært vil foregå gennem fysiske aktiviteter og stimulering af barnet og dets sanser, naturlige nygerrighed og kreativitet. Pædagogisk idræt tager primært udgangspunkt i barnets grundmotorik, grundlege, færdigheder og kreativitet. I pædagogisk idræt kommer pædagogikken altid før idrætten. En forudsætning for, at børnene kan være fysisk aktive er, at personalet er i stand til at skabe rammerne, såvel indendørs som udendørs til aktiv bevægelse. Det er vigtigt, at de fysiske rammer giver plads og inspiration til bevægelse, ligesom de skal appellere til barnets sanser og nysgerrighed. Det giver muligheder og betingelser for bevægelse, som børnene vælger efter eget behov. Bagdøren i pædagogisk idræt I de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter skal der være plads til alle, både den enkelte og gruppen. Det er vigtigt, at pædagogen anerkender på hvilket niveau, det enkelte barn kan være med. Barnet skal have ro og tid for at blive motiveret til, at deltage i aktiviteten. Det betyder, at barnet ikke skal være alene eller stå alene og at det altid kan bakke ud af aktiviteten, uden at det ødelægger noget for selve legen.

4 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 3 Praktiske informationer Kontaktoplysninger Dagtilbudsleder Lea Olsen Bjørnshøjvej Trige Tlf Mail: Pædagogisk leder for dagplejen og souschef Conny Barnow Trige Centervej Trige Tlf Mail: Pædagogisk leder for Blæksprutten Susanne Møller Smedebroen Trige Tlf / Mail: Pædagogisk leder for Troldebo Kim Larsen Smedebroen Trige Tlf / Mail: Pædagogisk leder for Spørring Børnehus Pia Brix Kristensen Gammel Landevej Trige Tlf / Mail: Åbningstider Institutionerne Mandag - torsdag Fredag For at undgå overtid i afdelingerne, beder vi forældrene respektere åbningstiden. Dagplejen Dagplejerne har en fast åbningstid på 48 timer pr. uge, så nogle hjem åbner tidligt, og andre lukker sent. Dagplejens samlede åbningstid er fra kl til Arbejdstiden er udregnet efter, hvornår det første barn møder i dagplejen. Dagplejeren har altid et opslag med arbejdstiden hængende et synligt sted. Eventuelle ændringer i arbejdstiden bliver oplyst til forældrene.

5 Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Modulordning (Modulordningen gælder ælder kun for institutionsafdelingerne der err ikke modulordning i dagplejen.) moduler: Et deltidsmodul på 30 timer eller et fuldtidsmodul på Forældre kan vælge mellem to forskellige moduler: 52 timer. Modulordningen afspejler et ønske om, at I som forældre kan vælge det antal timer, der bedst passer ind i jeres hverdag og behov. Hvis der skal ændres til et mindre modul, modul kan det ske med to måneders varsel op til d. 1. eller d. 15. i måneden. I giver den pædagogiske leder besked ved at aflevere et nyt skema. Fremmødeplan Forældre, der har valgt deltidsmodul - skal aflevere et skema over barnets fremmødetider. Skemaet gælder, indtil I afleverer et nyt. Den pædagogiske leder kontrollerer, at planen overholdes. Tiderne kan i samarbejde med den pædagogiske leder ændres med 14 dages varsel inden for modulets timetal - ved at aflevere et nyt skema. Har man valgt fuldtidsmodulet, skal man ikke aflevere fremmødeplan. fremmødeplan Arrangementer, festdage, sommerlejre og lignende regnes ikke som en del af modultiden. På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du læse mere om over valgmuligheder og takster. Lukkedage og ferier Lukkedage i vores dagtilbud: Mandag, tirsdag og onsdag før påske (Påskeferie) Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 5. juni - Grundlovsdag Ugerne 29 og 30 (sommerferie) 24. december december (juleferie) Som udgangspunkt er alle afdelinger lukket på lukkedagene. Men da forældre rældre har krav på pasning af deres børn på alle hverdage, tilbyder tilbyde vi feriepasning på de forskellige lukkedage, lukkedage for de forældre, som ikke har andre pasningsmuligheder til deres børn. børn Da det ofte er få børn i hver afdeling, der har brug for pasning, er det mest hensigtsmæssige i forhold til personaleressourcer, at det som regel kun er en afdeling, der holder åbent for pasning. For at få brugt vores ressourcer mest hensigtsmæssigt, hensigtsmæssigt har vi valgt at slå institutionerne i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring og Dagtilbuddet Lindegården sammen i lukkeugerne, så de børn, børn der har behov for pasning i begge dagtilbud, vil blive samlet i én afdeling. Der vil som udgangspunkt altid være en medarbejder med fra de afdelinger, afdelinger, der har børn, der skal passes - men sjældent i hele åbningstiden. Hvorvidt vorvidt der kommer en medarbejder med fra den enkelte afdeling, vil altid bero på en konkret vurdering af antallet af tilmeldte børn fra afdelingen, og de tilmeldte børns robusthed og tryghed. I god tid op til lukkedagene, vil vi informere om åbningsåbnings og lukketider og muligheder for pasning, ligesom vi vil spørge til jeress behov for at få jeres børn passet de pågældende dage. I Dagplejen vil enkelte dagplejere sørge for pasning i ferieperioden. Antallet vil blive afstemt med behovet for pasning. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Spørring Bjørnshøjvej Trige Tlf www. 4

6 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 5 Feriepasning Vi har som nævnt et samarbejde med Dagtilbuddet Lindegården ved ferielukkedagene, blandt andet sommerugerne 29 og 30, hvor vi passer de børn, der ikke har andre pasningsmuligheder. Pasningen foregår på skift i alle institutionsafdelinger. For at vi kan planlægge bemandingen og evt. vikarindtag så præcist som muligt, er det vigtigt, at I udfylder de feriesedler, I modtager i afdelingerne og afleverer den til personalet inden for tidsfristerne. Af hensyn til vores planlægning, er det også vigtigt, at I er præcise, og at I overholder jeres egen tilbagemelding. Da antallet af medarbejdere er nøje afstemt med antallet af børn, vil der kun være åbent for de tilmeldte børn - og kun i det tidsrum, de er tilmeldt. Sygdom Syge børn skal passes hjemme og kan ikke være i dagtilbuddet. Barnet har brug for forældrenes omsorg og kan desuden smitte de andre børn og personalet. Hvis jeres barn bliver sygt og ikke kan komme i institution, beder vi jer ringe eller sende en sms og fortælle os, hvad barnet fejler. Ved smitsomme sygdomme skal vi informere de øvrige forældre. Hvis et barn bliver sygt Hvis jeres barn bliver sygt, mens barnet er i institutionen, vil personalet kontakte jer. I har da pligt til at hente barnet. Vi kontakter jer altid, hvis barnets almentilstand afviger fra det normale. Barnet kan virke frisk, selvom det har feber eller dårlig mave. Men man skal huske på, at det er smittebærer derfor skal barnet hjem. Hvornår er barnet sygt? Når personalet vurderer, om barnet er for sygt til at være i dagtilbuddet, så sker det med udgangspunkt i retningslinjer fra Sundhedsministeriet retningslinjer, som personalet er forpligtet til at følge. Tegn på, at barnet er sygt, kan være, at: Barnet har feber Barnet kan smitte andre, fx ved børnesår Barnets almentilstand er så dårlig, at barnet ikke kan følge dagligdagen uden særlig pasning. Når man skal tage stilling til, om et barn er raskt eller sygt, kan man også finde yderligere informationer i pjecen Rask eller syg fra Sundhed og Trivsel under Aarhus Kommune, Børn og Unge. Hvornår må barnet komme igen? Jeres barn må komme i institution igen, når barnet er blevet raskt og ikke kan smitte andre og er i stand til at følge en normal dag i dagtilbuddet på lige fod med kammeraterne. Medicin Personalet må ikke udlevere medicin. Undtaget herfra er dog lægeordineret medicin til børn, der lider af en kronisk / længerevarende sygdom, for eksempel astma.

7 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 6 Kost Vi tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes kostpolitik. Som følge af en politisk beslutning om forældrebetalt kostordning, holder alle afdelinger hvert andet år en afstemning om kostordning eller ej. I de afdelinger, hvor forældrene ønsker en kostordning, bliver der serveret et frokostmåltid i henhold til kommunens kostpolitik. Hvis kostordningen er fravalgt skal der medbringes en frokostmadpakke. Børnene skal selv have en madpakke med til om eftermiddagen. I dagplejen har den enkelte dagplejer ansvaret for børnenes kost hele dagen. De skal efterleve Aarhus Kommunes kostpolitik. Den enkelte dagplejer sørger for at offentliggøre sin madplan. Du kan læse mere om afdelingernes rammer for børnenes kost på afdelingernes hjemmesider. Du kan også hente baggrundsviden og inspiration på sider som: Alt om kost & Sunde madpakker til børn Sukkerpolitik I dagens Danmark får børn helt ned til 3-5-års alderen fem gange det anbefalede maksimale indtag af sukker. Den statistik vil vi i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring ikke bidrage til, og vi har derfor besluttet, at sukkerforbruget skal minimeres. Derfor har vi besluttet følgende: Kager afløses i det daglige af et sundere alternativ, for eksempel boller, men kager må serveres ved særlige lejligheder. Søde sager serveres kun ved større traditionelle arrangementer, for eksempel sommerfester og julefester. Ingen slik, sodavand og saft til uddeling ved fødselsdage. Eksempler på, hvad der ville være fint at dele ud til fødselsdage i dagtilbuddet: Frugt evt. frugtspyd eller frugtsalat Tørret frugt Boller Popcorn Evt. en ispind om sommeren Vi opfordrer generelt til, at børnene ikke får søde sager med i madpakken, da det ikke giver børnene en tilstrækkelig næringsværdi. Solpolitik I dagtilbuddet er vi ude med børnene hele året. Det er sundt og dejligt for børn og voksne. Men i forårs- og sommerperioden er solen ekstra skarp. Derfor har vi indført en solpolitik. Vi ønsker at beskytte børnene over for solen så godt som muligt og være med til, at børnene at udvikler sunde solvaner. Vores solpolitik tager udgangspunkt i retningslinjerne fra Kræftens Bekæmpelses solkampagne Skru ned for solen. Solpolitikken træder i kraft, når UV-indexet er højere end 3. Dagtilbuddets personale må kun benytte vores egen indkøbte solcreme, der er svanemærket, vandafvisende og minimum faktor 15, der beskytter mod både UVA og UVB stråling.

8 Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Det er forældrenes ansvar: At barnet har fået solcreme på hjemmefra om morgenen. Via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan I tilmelde jer en såkaldt UV-mail. UV mail. I kan også hente Solkampagnens app til smart phones. hones. Så kan I se det aktuelle UV-indeks UV for steder i ind- og udland. udland At barnet har en solhat (med barnets navn i) i afdelingen. Vi anbefaler en bøllehat eller tilsvarende med stor skygge, der beskytter ansigt, hals, ører og nakke. Vi anbefaler desuden, suden, at børnene bærer løst tøj, der dækker så meget af huden som muligt. Det kunne være en lys langærmet t-shirt t og shorts, der går ned til knæene. Det er personalets ansvar: At børnene får solcreme på til middag og efter behov og at vi har solcreme med m på tur. At tale med børnene om, hvorfor det er vigtigt at beskytte sig mod solen, solen, og hvordan man gør. gør At vi er særligt opmærksomme på at søge skygge med børnene i tidsrummet kl , 12 både når vi er ude på legepladsen eller på tur. At vi er opmærksomme e på, at alle børn får rigeligt at drikke i løbet af en lang og til tider varm dag. At legepladsen er indrettet, så der er mulighed for at søge skygge. Vi opsætter parasoller eller sejl til skygge efter behov. At vi er gode rollemodeller for børnene, at vi følger solpolitikken og reviderer den løbende. Skiftetøj Husk altid skiftetøj til dit barn. Den rigtige påklædning i forhold til udendørsaktiviteter og mulighed for at skifte tøj er en god måde at forebygge sygdomme hos børn. Undertøj, bluse, bukser, strømper, kasket samt tøj til al slags vejr. Hjemmesko, regntøj og gummistøvler skal barnet også altid have liggende. Der må ikke være snore i tøjet. Det er vigtigt, at alt dit barns tøj er mærket tydeligt med barnets navn. Det er også en god idé at tjekke tøjkurven for glemt tøj en gang imellem. Vi modtager gerne tøj, som dit barn er vokset fra især strømper er en mangelvare. Aflevering og afhentning Når du kommer om morgenen, skal du selv tage overtøjet af barnet og give det hjemmesko på. Snak ikke om at gå, før du gør det og prøv at gøre afskedsscenen så naturlig, kort og udramatisk som muligt. Græder barnet, eller føler du selv, at der er brug for hjælp, så sig til og aflever barnet direkte til en voksen. Det er svært at gå fra sit grædende barn, men vi har erfaring for, at det almindeligvis ikke varer så længe. Du er altid velkommen til at ringe til os senere for at høre, hvordan det går. gå Når du henter dit barn om eftermiddagen, bør du henvende dig til personalet for at høre, hvordan dit barn har haft det, og hvad det har oplevet. Når du henter barnet, kan du opleve, at det ikke vil med hjem. Sæt dig ned og oplev dit barn rn i samvær med de d andre børn. Når du så vil gå, så sig til barnet, at nu skal I gå. Det er vigtigt at lade barnet vide, at det er dig der bestemmer, hvornår I skal gå om eftermiddagen. Når I ikke selv henter jeres eres barn, skal personalet have besked ellers kan vi ikke udlevere ud barnet. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Spørring Bjørnshøjvej Trige Tlf www. 7

9 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 8 Værdier og pædagogik Værdigrundlag Værdierne i vores daglige arbejde er baseret på vores pædagogfaglige viden, Dagtilbudsloven og Aarhus Kommunes tre grundlæggende værdier: troværdighed, respekt og engagement. Troværdighed Troværdigheden skaber tryghed for både børn, forældre og personale, idet troværdighed forudsætter en åben og ærlig dialog mellem medarbejderne, mellem personale og børn, samt personale og forældre. Det betyder blandt andet, at vi er ærlige i vores udmeldinger, at vores praksis afspejler vores nedskrevne værdier, og at I og jeres barn vil møde voksne, I kan regne med og være trygge ved. Respekt Har man respekt for det enkelte individ, drager man naturligt omsorg og giver nærvær på en ligeværdig måde. I respekten ekten ligger retten til at være det menneske, man er, og dermed en del af mangfoldigheden. Det betyder, at vi er rummelige, at vi møder folk åbent, og vi accepterer andres måder at se tingene på. Vi kommunikerer anerkendende og siger tingene på en respektfuld måde til forældre, kolleger og børn. Engagement I engagementet ligger udviklingen for børnene i mødet med de engagerede voksne - og dermed i de udfordringer og læringsrum de møder i deres dagligdag, og som de får lov og tid til at fordybe sig i. Det vil sige, at jeres barn kan forvente voksne, der er til stede i aktiviteten, og nødigt lader sig forstyrre. Det betyder, de medarbejdere, man møder, udviser glæde, er nærværende, deltagende og aktive og har lyst til udvikling. Det betyder samtidig, at I kan opleve, at de voksne ikke altid har tid til at snakke lige i nuet men I kan altid ringe og aftale en tid for en samtale. Pædagogisk tilgang Vi arbejder ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang, som handler om at skabe forandring ved hjælp af et positivt møde med barnets situation, motiver og mål. Det betyder grundlæggende, at vi gennem vores sproglige tilgang til barnet skaber en forståelse og herigennem skaber et sæt handlemuligheder for barnet. I anerkendelse ligger også en høj grad af accept - af barnet og barnets mål - og en forpligtelse til at støtte barnet i at finde hensigtsmæssige måder at nå disse mål på. Anerkendende pædagogik handler om at have fokus på det, der lykkes, og udveksle de bedste erfaringer og oplevelser. Overskud til at være, lære og skabe Ved at fokusere på ressourcerne og det værdifulde er det muligt gennem en anerkendende pædagogik at få barnet til at føle sig værdifuld for fællesskabet. Oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået giver barnet overskud til at være, at lære og til at skabe selv og sammen med andre. For det pædagogiske personale handler det om at forstå og acceptere, at man ikke altid ser tingene på samme måde som barnet. For at kunne være anerkendende, er det vigtigt at reflektere over sit eget menneskesyn for at kunne forstå andre og acceptere, at vi ikke alle er ens, men stadig er ligeværdige. Det er vigtigt stadig at sætte grænser, hvis der sker en uacceptabel handling fra barnets side. Men her er det vigtigt at lytte til barnets oplevelse og forklaring af sin handling - og derefter fortælle, at handlingen ikke er acceptabel for dig og stedet, men at du kan forstå følelsen eller tanken bag.

10 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 9 Børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer. Børn har forskellige måder at lære på. Derfor skal vi etablere forskellige læringsrum, så alle børn kan lege, udvikle sig og deltage med udbytte - på trods af forskellige forudsætninger og læringsstile hos det enkelte barn.. Vi ser børns udvikling og læring som en helhed, hvor personlige, sociale, sproglige og kropslige temaer spiller sammen med natur og kulturelle urelle udtryksformer og værdier. Tager udgangspunkt i barnets individuelle behov Vores pædagogik er karakteriseret ved, at vi tager udgangspunkt i barnets individuelle behov almindelig omsorg og stimulering og tæt kontakt til det enkelte barn. Vi lægger vægt på, at børnene i dagligdagen er glade, trygge og får opbygget en følelse af selvværd. Vi forsøger at gøre børnene selvhjulpne og bevidste om deres egne ressourcer. Vi giver tid og rum til leg. Vi støtter udviklingen af barnets sociale bevidsthed, så barnet får en fornemmelse af tryghed og samhørighed - en følelse af at være fælles om noget, også på tværs af alder. Vi bestræber os på, at dagtilbuddet ligner det omliggende samfund. Vi respekterer, ekterer, at man har forskellig baggrund og ser mangfoldigheden som en styrke. Fokusområder De seks overordnede læreplanstemaer er naturlige pejlemærker, lige som beslutninger, indsatsområder og mål vedtaget af regering, byråd og Børn og Unge er rettesnore for vores pædagogiske arbejde. Derudover udpeger vi i fællesskab løbende en række fokusområder, hvor vi vil skærpe opmærksomheden og udvikle os og sætte den faglige overligger højt. Som idrætsdagtilbud ilbud har vi fokus på idræt, leg og bevægelse som en naturlig del af den pædagogiske hverdag og vores rammer. Vi har i det hele taget fokus på sprogarbejde. Desuden fokuserer vi bl.a. på anerkendende kommunikation, samarbejde, inklusion, forældresamarbejde og kompetenceudvikling. Fokus på sprog - Investering i børns fremtid Sammen med Bakkegårdsskolen har vi siden 2010 været en del af projektet Investering i børns fremtid. Målet er at give et massivt dansksprogligt løft til en stor gruppe børn, især børn med dansk som andetsprog, og på længere sigt give dem bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse. De konkrete mål med indsatsen er: At de kommende skolebegyndere med dansk som andetsprog får et større ordforråd efter et år med systematisk læsning, end de ellers ville have fået. At flere børn med dansk som andetsprog end hidtil opnår frit skolevalg ved skolestart. At der sker et øget lokalt samarbejde på tværs i lokalområderne med henblik på at understøtte børnenes sproglige udvikling. At pædagoger, forældre og lærere oplever, at børnenes sprog styrkes under indsatsen. At der genereres viden og erfaringer, som kan spredes til andre områder. Indsatsen omfatter bl.a. et skærpet fokus på aktiviteter, der stimulerer sproglig udvikling allerede i vuggestue og dagpleje, øget samarbejde med forældre om sprog og systematisk arbejde med dialogisk læsning, hvor børnene bliver inddraget i leg og samtaler med udgangspunkt i ord, billeder og handling. Vores dagtilbud er som nævnt en del af projektet i tæt samspil med Bakkegårdsskolen. Det stærke parløb er i tråd med et øget fokus på forældresamarbejde og kompetenceudvikling for vores personale. I vores Lokale Udviklingsplan (LUP) kan du læse mere om vores strategier og de områder, vi har særligt fokus på både nu og fremover. Du finder planen på vores hjemmesider og på FamilieIntra.

11 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 10 Forældresamarbejde Udgangspunktet for samarbejdet hviler på: at forældrene er de vigtigste voksne for barnet at forældrene er hovedansvarlige for barnets liv, udvikling og opvækst I kan forvente af os: at vi er en personalegruppe, der arbejder for at give børnene gode rammer mer og udviklingsmuligheder et godt børneliv. at pædagogikken er i overensstemmelse med de mål, der er opstillet for det pædagogiske arbejde og foregår i samarbejde med forældrene. at I kan få jeres barn passet, når I har brug for det, inden for jeres modultid eller hos dagplejen indenfor den enkelte dagplejers åbningstid. at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, samtidig med at vi har øje for det sociale fællesskab, som barnet indgår i. at vi tager barnets perspektiv. at personalet i det daglige fremstår med åbenhed, engagement, gement, ansvarlighed og respekt. at personalet afsætter tid til en samtale, hvis der er behov for det. at I bliver inddraget i evt. bekymringer omkring jeres barn. Vi opfordrer til, at I selv holder jer informeret, ved jævnligt at tale med personalet og derved støtte barnet mest muligt. at vi udviser opmærksomhed, når I kommer i dagtilbuddets afdelinger. at vi samarbejder med jer om jeres barn. at vi indkalder til en status- og udviklingssamtale, når barnet nærmer sig 3 år, og inden skolestart. at vi indkalder til sprogvurderinger. at vi gerne giver råd og vejledning i forhold til barnets trivsel og opdragelse. Vi forventer af jer: at I har tillid til vores pædagogiske praksis og til de valg, vi træffer i forhold til jeres barn. at I vil samarbejde og være i dialog med os og at I kommer til os, når I har noget på hjertet, godt såvel som mindre godt. at I holder børnene hjemme under sygdom. at I sørger for, at jeres barn har ekstra skiftetøj og overtøj, der passer til årstiden. at børnene hjælper med at rydde op, inden de går hjem. at I holder orden i jeres barns garderobe. at I husker at give jeres børn madpakker med hver dag. at I taler positivt om dagtilbuddet i det offentlige rum. at I er ansvarlige for at læse opslag og sedler fra afdelingen. at I dagligt informerer personalet om relevante forhold omkring jeres barn. at I er aktive medspillere og påtager jer hovedansvaret i forhold til barnets trivsel og læring. at I respekterer og bakker op om afdelingens husregler. at I har en positiv og accepterende holdning til forskelligheder blandt børn og voksne. at I bakker op omkring de forældrearrangementer, der er i jeres afdeling. Forældreindflydelse For at sikre de bedst mulige rammer for forældres medbestemmelse og medansvar for børnenes udvikling har byrådet besluttet, at der i dagtilbuddene skal være forældreråd i de enkelte afdelinger, som tager udgangspunkt i det nære, og en bestyrelse, der har fokus på de overordnede linjer i dagtilbuddet.

12 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 11 Rammerne for arbejdet i bestyrelsen og forældrerådene er fastlagt i dagtilbudsloven og i en styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud, som er vedtaget af byrådet. Bestyrelse og forældreråd Formålet med at oprette en dagtilbudsbestyrelse er at sikre forældrene og medarbejdere indflydelse på principperne for dagtilbuddets daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere medvirke til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen. Det enkelte medlem af dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer helheden i det samlede dagtilbud. Bestyrelsesmedlemmerne varetager derfor interesse for alle børn, der er indskrevet i dagtilbuddet. Formålet med forældrerådene er at sikre forældrene indflydelse på principperne for den enkeltes afdelings virke og at være sparringspartner for bestyrelsen. Medlemmerne i både forældreråd og bestyrelse er underlagt tavshedspligt. Bestyrelsen: : Der er to medarbejderrepræsentanter repræsentanter og to suppleanter for medarbejderne. I vores dagtilbud har vi vedtaget, at der skal være en repræsentant fra hver afdeling. Derudover er det fire forældrerepræsentanter og fire suppleanter to fra hver afdeling. Dagtilbudslederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og dagtilbudslederen er sekretær. Forældreråd: : Består af fem forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant. repræsentant. Afdelingens pædagogiske leder deltager på møderne og er sekretær uden stemmeret. Valg: Dagtilbudsbestyrelsen og forældreråd skal være valgt inden 1. oktober. Forældreråd vælger herefter ét medlem til at sidde i bestyrelsen og én suppleant. Møder: Der holdes cirka fire møder i forældrerådene og fire møder i bestyrelsen årligt. Referater: De pædagogiske ledere sørger for, at referater fra både forældreråd og bestyrelsen kommer ud til alle forældre. Referaterne kan også findes på vores intranet og hjemmeside. Liste over forældreråd og bestyrelsen hænger i de enkelte afdelinger og kan ses på vores hjemmeside. Yderligere informationer De forskellige afdelinger har deres egne traditioner, principper og procedurer, som I naturligvis får mere at vide om, når I bliver en del af vores dagtilbud. På vores hjemmesider kan du læse mere om, hvem vi er, og hvad vi lægger vægt på. Du kan også finde vigtig viden og værdifulde indblik i dit barns hverdag, når du får adgang til vores intranet, FamilieIntra. Vejen til FamilieIntra går via afdelingernes hjemmesider. Du finder adresserne på side 2 i denne pjece. Fra vores hjemmesider kan du også gå på videre opdagelse og læse om fx skoleindskrivning, sundhedspleje og yderligere informationer fra Aarhus Kommune. Desuden vil du især i begyndelsen få en række pjecer og informationer som led i opstartsfasen. Materiale, som vi naturligvis følger op på sammen. Vi håber, at I oplever tiden i dagtilbuddet som en værdifuld tid. Er der noget, I forældre undrer jer over i forbindelse med jeres hverdag her i dagtilbuddet, så spørg endelig. Spørgsmål og dialog er nogle af forudsætningerne for et godt samarbejde. Venlig hilsen personalet i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Velkomstpjece. for Trige Dagtilbud

Velkomstpjece. for Trige Dagtilbud Velkomstpjece for Trige Dagtilbud Indholdsfortegnelse Velkommen til Trige Dagtilbud...1 Praktiske oplysninger...2 Kontaktoplysninger...2 Åbningstider...2 Institutionsafdelingerne...2 Dagplejen...2 Modulordning...2

Læs mere

Velkomstpjece. for. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Velkomstpjece. for. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Indholdsfortegnelse Velkommen til Trige-Spørring Dagtilbud... 1 Praktiske oplysninger... 2 Kontaktoplysninger... 2 Åbningstider... 2 Institutionsafdelingerne...

Læs mere

Velkomstpjece. for. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Velkomstpjece. for. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring... 2 Kontaktoplysninger... 3 Åbningstider...

Læs mere

Velkomstpjece fra Idrætsinstitutionen Spørring Børnehus

Velkomstpjece fra Idrætsinstitutionen Spørring Børnehus Velkomstpjece fra Idrætsinstitutionen Spørring Børnehus Velkommen i Spørring Børnehus Spørring Børnehus er et fantastisk sted, hvor leg og bevægelse er i højsædet. Vi elsker sjov, ballade og skæve indfald,

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen. til D.I.I. Perlen

Velkommen. til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen Det er vores ønske, at denne lille pjece kan hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, som måtte

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset I Højbjerg dagtilbud er det ledelsens og personalets opgave at sikre et godt børnemiljø med omsorgsfulde

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED - et valg med nærhed, tryghed og udvikling Kære forældre Velkommen til Dagplejen Lystrup/Elsted. Vi er en professionel dagpleje, hvor det gode børneliv hele tiden

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam Personalet: Marianne, Pædagogisk leder Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Personalet på gruppe 2: Lone Güzide Mariam Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Velkommen

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

MARKLEDETS BØRNEHAVE

MARKLEDETS BØRNEHAVE VELKOMMEN TIL MARKLEDETS BØRNEHAVE Indhold Velkommen. side 2 Om os. side 3 En god start.. side 4 Praktiske informationer side 5 Garderobe og tøj.. side 6 Sove. side 6 Mad og drikke. side 7 Fødselsdage

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre,

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre, Velkomstbrochure Kære forældre, Børnehuset Regnbuen Råbrovej 16 2765 Smørum Velkommen til vores børnehus Regnbuen. Når ens barns starter i daginstitution, er der mange oplysninger, man skal forholde sig

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN En god start Velkommen til jer og jeres barn Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN Kære nye forældre 1 Velkommen til Lyngens Børnehuse Houlkær. Det er en ny og spændende udfordring at starte et nyt sted

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til D.I.I. Perlen

Velkommen til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen I sidder med denne velkomstpjece i hånden, fordi I har valgt at lade jeres barn starte i vores

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Vuggestuen Trekanten åbnede 15. november 1981 i lejede lokaler i Boligforeningen af 10. marts 1943 på adressen Kildehøjen 4-6 i Risskov.

Vuggestuen Trekanten åbnede 15. november 1981 i lejede lokaler i Boligforeningen af 10. marts 1943 på adressen Kildehøjen 4-6 i Risskov. Vuggestuen Trekanten Vuggestuen Trekanten åbnede 15. november 1981 i lejede lokaler i Boligforeningen af 10. marts 1943 på adressen Kildehøjen 4-6 i Risskov. Aarhus Kommune har mere end 400 daginstitutioner.

Læs mere

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune.

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. 2009/2010 S.F.O. Tranebo S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. Dette skoleår modtager vi 17 nye 0.kl. børn. Vi starter ud med 70 børn. For at vi kan rumme

Læs mere

Velkommen til Guldsmeden 2015

Velkommen til Guldsmeden 2015 Velkommen til Guldsmeden 2015 Forventningsafklaring og rundvisningen i vores hus er med til at skabe tryghed, så alle børn oplever den bedste start i Guldsmeden Under rundvisningen fortæller pædagogen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere