for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring"

Transkript

1 Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

2 Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring.. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring er med tre institutioner og dagplejen rammen om ca børns hverdag. Vores mål er at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel og udvikling. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring er beliggende i Trige og Spørring, der er forstæder til Aarhus. I dagtilbuddet har vi familier fra alle boformer. Det er en farverig palet af landejendomme, landsby-miljø, landsby parcelhuskvarterer og Trige-parken, parken, som er et socialt boligbyggeri. Vores dagtilbud består af tre institutioner og dagplejen. Institutionerne i Trige er beliggende på Smedebroen, centralt i Trige. I nr. 25 ligger Blæksprutten, Blæksprutten som er en 60 børns børnehave med børn i alderen 3-6 år. I nr. 23 ligger Troldebo, Troldebo som er en integreret institution med børn i alderen år. I Spørring har vi Spørring Børnehus, som er en integreret institution med børn i alderen år. Der er ansat 13 dagplejere i Spørring og Trige. Dagplejerne rne er fordelt i fire grupper. grupper De mødes i heldagslegestue en gang om ugen i legestuen, der har hjemme jemme på Trige Søndergård, Trige Centervej Alle afdelinger i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring, Trige Spørring, er idrætscertificerede, hvilket indebærer, at vi har ekstra fokus på idræt, leg og bevægelse. Vi tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes overordnede værdier: Troværdighed, respekt og engagement, og vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn, hvilket vi forstår som: At alle mennesker hører sammen og har et ansvar over for hinanden. At dette ansvar er særligt stærkt over for de svage. At der skal værnes om de værdier, der ikke kan måles i penge. Derudover fokuserer vi blandt andet på sprogarbejde, anerkendende kommunikation og samarbejde, ligesom idræt, leg og bevægelse er ledestjerner for vores faglige faglig ambitioner. Dagtilbuddet er en del af Bakkegårdsskolens distrikt, og vi samarbejder med skole, institutioner, sundhedsplejen, PPR, sprogkonsulenter, Familiecenter Nord og SSP i et formaliseret samarbejde. I skoledistriktet deler vi flere politikker itikker og arbejdsmetoder. Blandt andet anvender vi netværksmodellen, netværksmodellen som er en samtale- og mødeform mellem jer j og de professionelle, der omgiver barnet. Vi anvender status- og udviklingssamtale konceptet ved forældresamtaler, fordi det skaber overblik og giver jer er god mulighed for at støtte barnets udvikling, udvikling læring og trivsel. Vi foretager sprogvurderinger på alle 3-årige 3 børn i dagtilbuddet. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Spørring Bjørnshøjvej Trige Tlf www. 1

3 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2 Om at være idrætsdagtilbud Alle afdelinger i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring er idrætscertificerede, hvilket indebærer, at vi har ekstra fokus på idræt, leg og bevægelse. Et idrætsdagtilbud er et dagtilbud hvor idræt, leg og bevægelse står i centrum. Der er forskellige planlagte aktiviteter med særlig vægt på det rummelige element. Det vil sige, at børn med forskellige aldre, køn, færdigheder osv. imødekommes inden for aktiviteterne. Det er et sted, hvor der er gode muligheder for at lege og bevæge sig både indendørs og udendørs. Hos os er personalet uddannet til at kunne anvende pædagogisk idræt - og grundtanken er: at børn skal udfordres fysisk at aktive børn bliver fortrolige med deres kroppe og får lyst til bevægelse at børn lærer gennem kroppen at børn har brug for gode voksne rollemodeller - for krop imiterer krop Pædagogisk idræt I vores daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på at skabe rammer og aktiviteter, der udvikler trivsel, sundhed og selvværd for alle børn. Det er ikke idræt i den traditionelle forstand, der dyrkes i et idrætsdagtilbud. Det er leg og bevægelse. Gennem leg, bevægelse og idræt er vi med til at udvikle børnene motorisk; men også socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og sprogligt. Via den idrætspædagogiske metode møder børnene større fysiske udfordringer for at øge deres selvsikkerhed, bevidsthed om kroppen, indlæringsevne og for at styrke deres evne til at skabe fællesskab og fordybelse. Vi bruger pædagogisk idræt som en metode til at nå de pædagogiske mål. Gennem vores fokus på krop og sanser vil vi styrke barnets generelle udvikling og skabe en kultur, hvor udvikling primært vil foregå gennem fysiske aktiviteter og stimulering af barnet og dets sanser, naturlige nygerrighed og kreativitet. Pædagogisk idræt tager primært udgangspunkt i barnets grundmotorik, grundlege, færdigheder og kreativitet. I pædagogisk idræt kommer pædagogikken altid før idrætten. En forudsætning for, at børnene kan være fysisk aktive er, at personalet er i stand til at skabe rammerne, såvel indendørs som udendørs til aktiv bevægelse. Det er vigtigt, at de fysiske rammer giver plads og inspiration til bevægelse, ligesom de skal appellere til barnets sanser og nysgerrighed. Det giver muligheder og betingelser for bevægelse, som børnene vælger efter eget behov. Bagdøren i pædagogisk idræt I de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter skal der være plads til alle, både den enkelte og gruppen. Det er vigtigt, at pædagogen anerkender på hvilket niveau, det enkelte barn kan være med. Barnet skal have ro og tid for at blive motiveret til, at deltage i aktiviteten. Det betyder, at barnet ikke skal være alene eller stå alene og at det altid kan bakke ud af aktiviteten, uden at det ødelægger noget for selve legen.

4 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 3 Praktiske informationer Kontaktoplysninger Dagtilbudsleder Lea Olsen Bjørnshøjvej Trige Tlf Mail: Pædagogisk leder for dagplejen og souschef Conny Barnow Trige Centervej Trige Tlf Mail: Pædagogisk leder for Blæksprutten Susanne Møller Smedebroen Trige Tlf / Mail: Pædagogisk leder for Troldebo Kim Larsen Smedebroen Trige Tlf / Mail: Pædagogisk leder for Spørring Børnehus Pia Brix Kristensen Gammel Landevej Trige Tlf / Mail: Åbningstider Institutionerne Mandag - torsdag Fredag For at undgå overtid i afdelingerne, beder vi forældrene respektere åbningstiden. Dagplejen Dagplejerne har en fast åbningstid på 48 timer pr. uge, så nogle hjem åbner tidligt, og andre lukker sent. Dagplejens samlede åbningstid er fra kl til Arbejdstiden er udregnet efter, hvornår det første barn møder i dagplejen. Dagplejeren har altid et opslag med arbejdstiden hængende et synligt sted. Eventuelle ændringer i arbejdstiden bliver oplyst til forældrene.

5 Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Modulordning (Modulordningen gælder ælder kun for institutionsafdelingerne der err ikke modulordning i dagplejen.) moduler: Et deltidsmodul på 30 timer eller et fuldtidsmodul på Forældre kan vælge mellem to forskellige moduler: 52 timer. Modulordningen afspejler et ønske om, at I som forældre kan vælge det antal timer, der bedst passer ind i jeres hverdag og behov. Hvis der skal ændres til et mindre modul, modul kan det ske med to måneders varsel op til d. 1. eller d. 15. i måneden. I giver den pædagogiske leder besked ved at aflevere et nyt skema. Fremmødeplan Forældre, der har valgt deltidsmodul - skal aflevere et skema over barnets fremmødetider. Skemaet gælder, indtil I afleverer et nyt. Den pædagogiske leder kontrollerer, at planen overholdes. Tiderne kan i samarbejde med den pædagogiske leder ændres med 14 dages varsel inden for modulets timetal - ved at aflevere et nyt skema. Har man valgt fuldtidsmodulet, skal man ikke aflevere fremmødeplan. fremmødeplan Arrangementer, festdage, sommerlejre og lignende regnes ikke som en del af modultiden. På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du læse mere om over valgmuligheder og takster. Lukkedage og ferier Lukkedage i vores dagtilbud: Mandag, tirsdag og onsdag før påske (Påskeferie) Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 5. juni - Grundlovsdag Ugerne 29 og 30 (sommerferie) 24. december december (juleferie) Som udgangspunkt er alle afdelinger lukket på lukkedagene. Men da forældre rældre har krav på pasning af deres børn på alle hverdage, tilbyder tilbyde vi feriepasning på de forskellige lukkedage, lukkedage for de forældre, som ikke har andre pasningsmuligheder til deres børn. børn Da det ofte er få børn i hver afdeling, der har brug for pasning, er det mest hensigtsmæssige i forhold til personaleressourcer, at det som regel kun er en afdeling, der holder åbent for pasning. For at få brugt vores ressourcer mest hensigtsmæssigt, hensigtsmæssigt har vi valgt at slå institutionerne i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring og Dagtilbuddet Lindegården sammen i lukkeugerne, så de børn, børn der har behov for pasning i begge dagtilbud, vil blive samlet i én afdeling. Der vil som udgangspunkt altid være en medarbejder med fra de afdelinger, afdelinger, der har børn, der skal passes - men sjældent i hele åbningstiden. Hvorvidt vorvidt der kommer en medarbejder med fra den enkelte afdeling, vil altid bero på en konkret vurdering af antallet af tilmeldte børn fra afdelingen, og de tilmeldte børns robusthed og tryghed. I god tid op til lukkedagene, vil vi informere om åbningsåbnings og lukketider og muligheder for pasning, ligesom vi vil spørge til jeress behov for at få jeres børn passet de pågældende dage. I Dagplejen vil enkelte dagplejere sørge for pasning i ferieperioden. Antallet vil blive afstemt med behovet for pasning. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Spørring Bjørnshøjvej Trige Tlf www. 4

6 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 5 Feriepasning Vi har som nævnt et samarbejde med Dagtilbuddet Lindegården ved ferielukkedagene, blandt andet sommerugerne 29 og 30, hvor vi passer de børn, der ikke har andre pasningsmuligheder. Pasningen foregår på skift i alle institutionsafdelinger. For at vi kan planlægge bemandingen og evt. vikarindtag så præcist som muligt, er det vigtigt, at I udfylder de feriesedler, I modtager i afdelingerne og afleverer den til personalet inden for tidsfristerne. Af hensyn til vores planlægning, er det også vigtigt, at I er præcise, og at I overholder jeres egen tilbagemelding. Da antallet af medarbejdere er nøje afstemt med antallet af børn, vil der kun være åbent for de tilmeldte børn - og kun i det tidsrum, de er tilmeldt. Sygdom Syge børn skal passes hjemme og kan ikke være i dagtilbuddet. Barnet har brug for forældrenes omsorg og kan desuden smitte de andre børn og personalet. Hvis jeres barn bliver sygt og ikke kan komme i institution, beder vi jer ringe eller sende en sms og fortælle os, hvad barnet fejler. Ved smitsomme sygdomme skal vi informere de øvrige forældre. Hvis et barn bliver sygt Hvis jeres barn bliver sygt, mens barnet er i institutionen, vil personalet kontakte jer. I har da pligt til at hente barnet. Vi kontakter jer altid, hvis barnets almentilstand afviger fra det normale. Barnet kan virke frisk, selvom det har feber eller dårlig mave. Men man skal huske på, at det er smittebærer derfor skal barnet hjem. Hvornår er barnet sygt? Når personalet vurderer, om barnet er for sygt til at være i dagtilbuddet, så sker det med udgangspunkt i retningslinjer fra Sundhedsministeriet retningslinjer, som personalet er forpligtet til at følge. Tegn på, at barnet er sygt, kan være, at: Barnet har feber Barnet kan smitte andre, fx ved børnesår Barnets almentilstand er så dårlig, at barnet ikke kan følge dagligdagen uden særlig pasning. Når man skal tage stilling til, om et barn er raskt eller sygt, kan man også finde yderligere informationer i pjecen Rask eller syg fra Sundhed og Trivsel under Aarhus Kommune, Børn og Unge. Hvornår må barnet komme igen? Jeres barn må komme i institution igen, når barnet er blevet raskt og ikke kan smitte andre og er i stand til at følge en normal dag i dagtilbuddet på lige fod med kammeraterne. Medicin Personalet må ikke udlevere medicin. Undtaget herfra er dog lægeordineret medicin til børn, der lider af en kronisk / længerevarende sygdom, for eksempel astma.

7 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 6 Kost Vi tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes kostpolitik. Som følge af en politisk beslutning om forældrebetalt kostordning, holder alle afdelinger hvert andet år en afstemning om kostordning eller ej. I de afdelinger, hvor forældrene ønsker en kostordning, bliver der serveret et frokostmåltid i henhold til kommunens kostpolitik. Hvis kostordningen er fravalgt skal der medbringes en frokostmadpakke. Børnene skal selv have en madpakke med til om eftermiddagen. I dagplejen har den enkelte dagplejer ansvaret for børnenes kost hele dagen. De skal efterleve Aarhus Kommunes kostpolitik. Den enkelte dagplejer sørger for at offentliggøre sin madplan. Du kan læse mere om afdelingernes rammer for børnenes kost på afdelingernes hjemmesider. Du kan også hente baggrundsviden og inspiration på sider som: Alt om kost & Sunde madpakker til børn Sukkerpolitik I dagens Danmark får børn helt ned til 3-5-års alderen fem gange det anbefalede maksimale indtag af sukker. Den statistik vil vi i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring ikke bidrage til, og vi har derfor besluttet, at sukkerforbruget skal minimeres. Derfor har vi besluttet følgende: Kager afløses i det daglige af et sundere alternativ, for eksempel boller, men kager må serveres ved særlige lejligheder. Søde sager serveres kun ved større traditionelle arrangementer, for eksempel sommerfester og julefester. Ingen slik, sodavand og saft til uddeling ved fødselsdage. Eksempler på, hvad der ville være fint at dele ud til fødselsdage i dagtilbuddet: Frugt evt. frugtspyd eller frugtsalat Tørret frugt Boller Popcorn Evt. en ispind om sommeren Vi opfordrer generelt til, at børnene ikke får søde sager med i madpakken, da det ikke giver børnene en tilstrækkelig næringsværdi. Solpolitik I dagtilbuddet er vi ude med børnene hele året. Det er sundt og dejligt for børn og voksne. Men i forårs- og sommerperioden er solen ekstra skarp. Derfor har vi indført en solpolitik. Vi ønsker at beskytte børnene over for solen så godt som muligt og være med til, at børnene at udvikler sunde solvaner. Vores solpolitik tager udgangspunkt i retningslinjerne fra Kræftens Bekæmpelses solkampagne Skru ned for solen. Solpolitikken træder i kraft, når UV-indexet er højere end 3. Dagtilbuddets personale må kun benytte vores egen indkøbte solcreme, der er svanemærket, vandafvisende og minimum faktor 15, der beskytter mod både UVA og UVB stråling.

8 Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Det er forældrenes ansvar: At barnet har fået solcreme på hjemmefra om morgenen. Via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan I tilmelde jer en såkaldt UV-mail. UV mail. I kan også hente Solkampagnens app til smart phones. hones. Så kan I se det aktuelle UV-indeks UV for steder i ind- og udland. udland At barnet har en solhat (med barnets navn i) i afdelingen. Vi anbefaler en bøllehat eller tilsvarende med stor skygge, der beskytter ansigt, hals, ører og nakke. Vi anbefaler desuden, suden, at børnene bærer løst tøj, der dækker så meget af huden som muligt. Det kunne være en lys langærmet t-shirt t og shorts, der går ned til knæene. Det er personalets ansvar: At børnene får solcreme på til middag og efter behov og at vi har solcreme med m på tur. At tale med børnene om, hvorfor det er vigtigt at beskytte sig mod solen, solen, og hvordan man gør. gør At vi er særligt opmærksomme på at søge skygge med børnene i tidsrummet kl , 12 både når vi er ude på legepladsen eller på tur. At vi er opmærksomme e på, at alle børn får rigeligt at drikke i løbet af en lang og til tider varm dag. At legepladsen er indrettet, så der er mulighed for at søge skygge. Vi opsætter parasoller eller sejl til skygge efter behov. At vi er gode rollemodeller for børnene, at vi følger solpolitikken og reviderer den løbende. Skiftetøj Husk altid skiftetøj til dit barn. Den rigtige påklædning i forhold til udendørsaktiviteter og mulighed for at skifte tøj er en god måde at forebygge sygdomme hos børn. Undertøj, bluse, bukser, strømper, kasket samt tøj til al slags vejr. Hjemmesko, regntøj og gummistøvler skal barnet også altid have liggende. Der må ikke være snore i tøjet. Det er vigtigt, at alt dit barns tøj er mærket tydeligt med barnets navn. Det er også en god idé at tjekke tøjkurven for glemt tøj en gang imellem. Vi modtager gerne tøj, som dit barn er vokset fra især strømper er en mangelvare. Aflevering og afhentning Når du kommer om morgenen, skal du selv tage overtøjet af barnet og give det hjemmesko på. Snak ikke om at gå, før du gør det og prøv at gøre afskedsscenen så naturlig, kort og udramatisk som muligt. Græder barnet, eller føler du selv, at der er brug for hjælp, så sig til og aflever barnet direkte til en voksen. Det er svært at gå fra sit grædende barn, men vi har erfaring for, at det almindeligvis ikke varer så længe. Du er altid velkommen til at ringe til os senere for at høre, hvordan det går. gå Når du henter dit barn om eftermiddagen, bør du henvende dig til personalet for at høre, hvordan dit barn har haft det, og hvad det har oplevet. Når du henter barnet, kan du opleve, at det ikke vil med hjem. Sæt dig ned og oplev dit barn rn i samvær med de d andre børn. Når du så vil gå, så sig til barnet, at nu skal I gå. Det er vigtigt at lade barnet vide, at det er dig der bestemmer, hvornår I skal gå om eftermiddagen. Når I ikke selv henter jeres eres barn, skal personalet have besked ellers kan vi ikke udlevere ud barnet. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Spørring Bjørnshøjvej Trige Tlf www. 7

9 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 8 Værdier og pædagogik Værdigrundlag Værdierne i vores daglige arbejde er baseret på vores pædagogfaglige viden, Dagtilbudsloven og Aarhus Kommunes tre grundlæggende værdier: troværdighed, respekt og engagement. Troværdighed Troværdigheden skaber tryghed for både børn, forældre og personale, idet troværdighed forudsætter en åben og ærlig dialog mellem medarbejderne, mellem personale og børn, samt personale og forældre. Det betyder blandt andet, at vi er ærlige i vores udmeldinger, at vores praksis afspejler vores nedskrevne værdier, og at I og jeres barn vil møde voksne, I kan regne med og være trygge ved. Respekt Har man respekt for det enkelte individ, drager man naturligt omsorg og giver nærvær på en ligeværdig måde. I respekten ekten ligger retten til at være det menneske, man er, og dermed en del af mangfoldigheden. Det betyder, at vi er rummelige, at vi møder folk åbent, og vi accepterer andres måder at se tingene på. Vi kommunikerer anerkendende og siger tingene på en respektfuld måde til forældre, kolleger og børn. Engagement I engagementet ligger udviklingen for børnene i mødet med de engagerede voksne - og dermed i de udfordringer og læringsrum de møder i deres dagligdag, og som de får lov og tid til at fordybe sig i. Det vil sige, at jeres barn kan forvente voksne, der er til stede i aktiviteten, og nødigt lader sig forstyrre. Det betyder, de medarbejdere, man møder, udviser glæde, er nærværende, deltagende og aktive og har lyst til udvikling. Det betyder samtidig, at I kan opleve, at de voksne ikke altid har tid til at snakke lige i nuet men I kan altid ringe og aftale en tid for en samtale. Pædagogisk tilgang Vi arbejder ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang, som handler om at skabe forandring ved hjælp af et positivt møde med barnets situation, motiver og mål. Det betyder grundlæggende, at vi gennem vores sproglige tilgang til barnet skaber en forståelse og herigennem skaber et sæt handlemuligheder for barnet. I anerkendelse ligger også en høj grad af accept - af barnet og barnets mål - og en forpligtelse til at støtte barnet i at finde hensigtsmæssige måder at nå disse mål på. Anerkendende pædagogik handler om at have fokus på det, der lykkes, og udveksle de bedste erfaringer og oplevelser. Overskud til at være, lære og skabe Ved at fokusere på ressourcerne og det værdifulde er det muligt gennem en anerkendende pædagogik at få barnet til at føle sig værdifuld for fællesskabet. Oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået giver barnet overskud til at være, at lære og til at skabe selv og sammen med andre. For det pædagogiske personale handler det om at forstå og acceptere, at man ikke altid ser tingene på samme måde som barnet. For at kunne være anerkendende, er det vigtigt at reflektere over sit eget menneskesyn for at kunne forstå andre og acceptere, at vi ikke alle er ens, men stadig er ligeværdige. Det er vigtigt stadig at sætte grænser, hvis der sker en uacceptabel handling fra barnets side. Men her er det vigtigt at lytte til barnets oplevelse og forklaring af sin handling - og derefter fortælle, at handlingen ikke er acceptabel for dig og stedet, men at du kan forstå følelsen eller tanken bag.

10 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 9 Børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer. Børn har forskellige måder at lære på. Derfor skal vi etablere forskellige læringsrum, så alle børn kan lege, udvikle sig og deltage med udbytte - på trods af forskellige forudsætninger og læringsstile hos det enkelte barn.. Vi ser børns udvikling og læring som en helhed, hvor personlige, sociale, sproglige og kropslige temaer spiller sammen med natur og kulturelle urelle udtryksformer og værdier. Tager udgangspunkt i barnets individuelle behov Vores pædagogik er karakteriseret ved, at vi tager udgangspunkt i barnets individuelle behov almindelig omsorg og stimulering og tæt kontakt til det enkelte barn. Vi lægger vægt på, at børnene i dagligdagen er glade, trygge og får opbygget en følelse af selvværd. Vi forsøger at gøre børnene selvhjulpne og bevidste om deres egne ressourcer. Vi giver tid og rum til leg. Vi støtter udviklingen af barnets sociale bevidsthed, så barnet får en fornemmelse af tryghed og samhørighed - en følelse af at være fælles om noget, også på tværs af alder. Vi bestræber os på, at dagtilbuddet ligner det omliggende samfund. Vi respekterer, ekterer, at man har forskellig baggrund og ser mangfoldigheden som en styrke. Fokusområder De seks overordnede læreplanstemaer er naturlige pejlemærker, lige som beslutninger, indsatsområder og mål vedtaget af regering, byråd og Børn og Unge er rettesnore for vores pædagogiske arbejde. Derudover udpeger vi i fællesskab løbende en række fokusområder, hvor vi vil skærpe opmærksomheden og udvikle os og sætte den faglige overligger højt. Som idrætsdagtilbud ilbud har vi fokus på idræt, leg og bevægelse som en naturlig del af den pædagogiske hverdag og vores rammer. Vi har i det hele taget fokus på sprogarbejde. Desuden fokuserer vi bl.a. på anerkendende kommunikation, samarbejde, inklusion, forældresamarbejde og kompetenceudvikling. Fokus på sprog - Investering i børns fremtid Sammen med Bakkegårdsskolen har vi siden 2010 været en del af projektet Investering i børns fremtid. Målet er at give et massivt dansksprogligt løft til en stor gruppe børn, især børn med dansk som andetsprog, og på længere sigt give dem bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse. De konkrete mål med indsatsen er: At de kommende skolebegyndere med dansk som andetsprog får et større ordforråd efter et år med systematisk læsning, end de ellers ville have fået. At flere børn med dansk som andetsprog end hidtil opnår frit skolevalg ved skolestart. At der sker et øget lokalt samarbejde på tværs i lokalområderne med henblik på at understøtte børnenes sproglige udvikling. At pædagoger, forældre og lærere oplever, at børnenes sprog styrkes under indsatsen. At der genereres viden og erfaringer, som kan spredes til andre områder. Indsatsen omfatter bl.a. et skærpet fokus på aktiviteter, der stimulerer sproglig udvikling allerede i vuggestue og dagpleje, øget samarbejde med forældre om sprog og systematisk arbejde med dialogisk læsning, hvor børnene bliver inddraget i leg og samtaler med udgangspunkt i ord, billeder og handling. Vores dagtilbud er som nævnt en del af projektet i tæt samspil med Bakkegårdsskolen. Det stærke parløb er i tråd med et øget fokus på forældresamarbejde og kompetenceudvikling for vores personale. I vores Lokale Udviklingsplan (LUP) kan du læse mere om vores strategier og de områder, vi har særligt fokus på både nu og fremover. Du finder planen på vores hjemmesider og på FamilieIntra.

11 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 10 Forældresamarbejde Udgangspunktet for samarbejdet hviler på: at forældrene er de vigtigste voksne for barnet at forældrene er hovedansvarlige for barnets liv, udvikling og opvækst I kan forvente af os: at vi er en personalegruppe, der arbejder for at give børnene gode rammer mer og udviklingsmuligheder et godt børneliv. at pædagogikken er i overensstemmelse med de mål, der er opstillet for det pædagogiske arbejde og foregår i samarbejde med forældrene. at I kan få jeres barn passet, når I har brug for det, inden for jeres modultid eller hos dagplejen indenfor den enkelte dagplejers åbningstid. at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, samtidig med at vi har øje for det sociale fællesskab, som barnet indgår i. at vi tager barnets perspektiv. at personalet i det daglige fremstår med åbenhed, engagement, gement, ansvarlighed og respekt. at personalet afsætter tid til en samtale, hvis der er behov for det. at I bliver inddraget i evt. bekymringer omkring jeres barn. Vi opfordrer til, at I selv holder jer informeret, ved jævnligt at tale med personalet og derved støtte barnet mest muligt. at vi udviser opmærksomhed, når I kommer i dagtilbuddets afdelinger. at vi samarbejder med jer om jeres barn. at vi indkalder til en status- og udviklingssamtale, når barnet nærmer sig 3 år, og inden skolestart. at vi indkalder til sprogvurderinger. at vi gerne giver råd og vejledning i forhold til barnets trivsel og opdragelse. Vi forventer af jer: at I har tillid til vores pædagogiske praksis og til de valg, vi træffer i forhold til jeres barn. at I vil samarbejde og være i dialog med os og at I kommer til os, når I har noget på hjertet, godt såvel som mindre godt. at I holder børnene hjemme under sygdom. at I sørger for, at jeres barn har ekstra skiftetøj og overtøj, der passer til årstiden. at børnene hjælper med at rydde op, inden de går hjem. at I holder orden i jeres barns garderobe. at I husker at give jeres børn madpakker med hver dag. at I taler positivt om dagtilbuddet i det offentlige rum. at I er ansvarlige for at læse opslag og sedler fra afdelingen. at I dagligt informerer personalet om relevante forhold omkring jeres barn. at I er aktive medspillere og påtager jer hovedansvaret i forhold til barnets trivsel og læring. at I respekterer og bakker op om afdelingens husregler. at I har en positiv og accepterende holdning til forskelligheder blandt børn og voksne. at I bakker op omkring de forældrearrangementer, der er i jeres afdeling. Forældreindflydelse For at sikre de bedst mulige rammer for forældres medbestemmelse og medansvar for børnenes udvikling har byrådet besluttet, at der i dagtilbuddene skal være forældreråd i de enkelte afdelinger, som tager udgangspunkt i det nære, og en bestyrelse, der har fokus på de overordnede linjer i dagtilbuddet.

12 Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 11 Rammerne for arbejdet i bestyrelsen og forældrerådene er fastlagt i dagtilbudsloven og i en styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud, som er vedtaget af byrådet. Bestyrelse og forældreråd Formålet med at oprette en dagtilbudsbestyrelse er at sikre forældrene og medarbejdere indflydelse på principperne for dagtilbuddets daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere medvirke til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen. Det enkelte medlem af dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer helheden i det samlede dagtilbud. Bestyrelsesmedlemmerne varetager derfor interesse for alle børn, der er indskrevet i dagtilbuddet. Formålet med forældrerådene er at sikre forældrene indflydelse på principperne for den enkeltes afdelings virke og at være sparringspartner for bestyrelsen. Medlemmerne i både forældreråd og bestyrelse er underlagt tavshedspligt. Bestyrelsen: : Der er to medarbejderrepræsentanter repræsentanter og to suppleanter for medarbejderne. I vores dagtilbud har vi vedtaget, at der skal være en repræsentant fra hver afdeling. Derudover er det fire forældrerepræsentanter og fire suppleanter to fra hver afdeling. Dagtilbudslederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og dagtilbudslederen er sekretær. Forældreråd: : Består af fem forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant. repræsentant. Afdelingens pædagogiske leder deltager på møderne og er sekretær uden stemmeret. Valg: Dagtilbudsbestyrelsen og forældreråd skal være valgt inden 1. oktober. Forældreråd vælger herefter ét medlem til at sidde i bestyrelsen og én suppleant. Møder: Der holdes cirka fire møder i forældrerådene og fire møder i bestyrelsen årligt. Referater: De pædagogiske ledere sørger for, at referater fra både forældreråd og bestyrelsen kommer ud til alle forældre. Referaterne kan også findes på vores intranet og hjemmeside. Liste over forældreråd og bestyrelsen hænger i de enkelte afdelinger og kan ses på vores hjemmeside. Yderligere informationer De forskellige afdelinger har deres egne traditioner, principper og procedurer, som I naturligvis får mere at vide om, når I bliver en del af vores dagtilbud. På vores hjemmesider kan du læse mere om, hvem vi er, og hvad vi lægger vægt på. Du kan også finde vigtig viden og værdifulde indblik i dit barns hverdag, når du får adgang til vores intranet, FamilieIntra. Vejen til FamilieIntra går via afdelingernes hjemmesider. Du finder adresserne på side 2 i denne pjece. Fra vores hjemmesider kan du også gå på videre opdagelse og læse om fx skoleindskrivning, sundhedspleje og yderligere informationer fra Aarhus Kommune. Desuden vil du især i begyndelsen få en række pjecer og informationer som led i opstartsfasen. Materiale, som vi naturligvis følger op på sammen. Vi håber, at I oplever tiden i dagtilbuddet som en værdifuld tid. Er der noget, I forældre undrer jer over i forbindelse med jeres hverdag her i dagtilbuddet, så spørg endelig. Spørgsmål og dialog er nogle af forudsætningerne for et godt samarbejde. Venlig hilsen personalet i Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere