Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter"

Transkript

1 Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter

2

3 Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og som meget mere end blot klienter. Derfor er det oplagt, at psykologer anvender deres kompetencer bredt.

4 Hvad kan Psykologer? Selv om der ikke står Psykolog i jobannoncen, kan der sagtens være bud efter dine kompetencer. Det er ikke sikkert, at arbejdsgiveren ved det så det er din opgave at gøre opmærksom på det. Med denne brochure får du inspiration til en række arbejdsområder, der når ud over det terapeutiske rum, som mange alene forbinder psykologer med. Mød en række psykologer, der fortæller om deres arbejde. Få et indblik i deres hverdag, og bliv inspireret af deres erfaringer. Psykologer er uddannet til at arbejde med mennesker, og psykologer arbejder der, hvor mennesker er privat, professionelt, lærings- og forbrugsmæssigt. Region Stat Kommune Privat praksis Iværksætter Andet Erhvervs- eller produktionsvirksomhed Behandlingsinstitutioner Privathospitaler, privat klinik m.m. Konsulent- eller rådgivningsvirksomhed Interesseorganisation, fagforening m.m. Ansat i privat psykologpraksis

5 Privat ansat Erhvervs- eller produktionsvirksomhed Katja Brandt Jensen, Psykolog og Strategy & Transformation Consultant, IBM 7 Kenth Kærhøg, Psykolog og Global Kommunikationschef, ISS 8 Morten Jack, Psykolog og Lean Leadership Specialist, Novo Nordisk 9 Hannah Ellingsgaard, Psykolog og ErhvervsPhD, Finn Frogne A/S og RUC 10 Thomas Koester, Psykolog og Team Leader, FORCE Technology 11 Interesseorganisation, fagforening m.m. Bolette Christensen, Psykolog og Direktør, Børnefonden 12 Elsemarie Kappel, Psykolog og Idrætskonsulent, DGI 13 Konsulent- eller rådgivningsvirksomhed Julie Jeppesen, Psykolog og Seniorkonsulent, Millward Brown 14 Kathrine Egelund Christensen, Psykolog, Incita 15 Offentlig ansat Region Torben Høyer, Psykolog og Direktør, Aarhus Sporveje 17 Carsten Lund, Psykolog og Sekretariatsleder, Region Midtjylland 18 Kim Mathiasen, Psykolog og Projektleder, Region Syddanmark 19 Stat Ditte Krabbe, Psykolog og Karrierevejleder, Det juridiske fakultet, Københavns Universitet 20 Louise Arnfeldt, Psykolog, Rigspolitiet 21 Kommune Sofie Nautrup Stisen, Gerontopsykolog, Vejle Kommune 22 Anne Sophie Bauer, Psykolog, Jobcenter Esbjerg 23 Marianne Bukh Ipsen, Psykolog, Brydehuset 24 Selvstændig Iværksætter Christian Harpelund, Psykolog og CDO, Relation Technologies 26 Niels Peter Rygaard, Psykolog og Ejer, Fairstartglobal 27

6 Privat ansat Erhvervs- eller produktionsvirksomhed 6 Psykologkampagnen

7 Katja Brandt Psykolog og Strategy og Transformation Consultant IBM Hvad laver en psykolog som Strategy & Transformation Consultant? I jobbet tager man ud i virksomheder og løser opgaver, som typisk knytter sig til forandringsprocesser. Fx handler det om at forberede ledelsen og omdefinere organisationen for at imødekomme de løbende behov for at tilpasse sig nye muligheder. Psykologer har en særlig faglig indsigt og forståelse for, hvordan det kan påvirke de enkelte led i organisationen, når en virksomhed gennemgår forandring. Den psykologfaglige viden er en god baggrund for at kunne hjælpe organisationer til bedst muligt at skabe forståelse blandt medarbejderne og håndtere forandringsprocesserne. Det spændende er muligheden for at skabe et større fokus på den menneskelige faktor. Jeg ville gerne finde nye måder at bringe mig selv og min uddannelse i spil, så for mig var det vigtigste ikke overskriften på jobopslaget. I stedet fokuserede jeg min jobsøgning på at finde en virksomhed med en vision, der talte til mine værdier, og hvor jeg så gode muligheder for personlig udvikling og faglig udfordring. Det førte mig til IBM. For det første, tøv ikke med at være kreativ, og opsøg alternative jobmuligheder! På den måde kan man selv være med til at skabe en helt unik karrierevej og en interessant jobprofil. For det andet vil jeg råde til, at man bliver god til at forklare, hvordan og hvorfor psykologens kompetencer kan skabe værdi for virksomheder. Og for det tredje, at man så tør gå ud og sige det højt, hvor de måske ikke har hørt det før. Psykologers kompetencer 7

8 Kenth Kærhøg Psykolog og Global kommunikationschef ISS Hvad laver en psykolog som Global Kommunikationschef? Min tilgang til jobbet er måske lidt anderledes, end den ville have været med en anden uddannelse i rygsækken. Som psykolog er jeg meget fokuseret på den effekt, vores kommunikation har på de mennesker, vi er i dialog med og det gælder uanset om der er tale om intern kommunikation med vores medarbejdere og ledere eller kommunikation med eksterne stakeholders. Det er ikke kommunikationen i sig selv, der er det væsentlige, men derimod de forandringer, kommunikationen er med til at skabe i forhold til holdninger, adfærd og attitude hos de mennesker, vi er i berøring med. ISS er verdens fjerdestørste private arbejdsgiver, vi har mere end 530,000 ansatte fordelt over hele verden. Mange virksomheder taler om, at medarbejderne er deres vigtigste aktiv. Hos ISS er medarbejderne vores eneste virkelige aktiv. ISS sælger ikke en vare. Vi sælger service leveret af vore medarbejdere. En stor del af kommunikationsopgaven er at være med til at motivere medarbejderne og sikre, at de forstår formålet med den service, vi leverer til kunderne. Det er en kæmpe opgave, men også en meget spændende opgave. Samtidig er ISS en virksomhed, som har stor offentlig bevågenhed ikke kun i Danmark, men også internationalt. Jeg har været så heldig altid at have et rigtig spændende job, og så har jeg simpelthen fokuseret på at gøre jobbet så godt som muligt. En gang imellem er der dukket tilbud op om at prøve noget nyt, og hvis udfordringen har været tilstrækkelig spændende, så har jeg takket ja. På den måde er jeg endt med at have boet og arbejdet på tre kontinenter. Det var ikke noget, jeg havde planlagt på forhånd. For det første, break the rules. De fleste grænser for, hvad en psykolog kan lave, er sat af psykologer. For det andet, Der er altid plads til en psykolog. Mangfoldighed er godt, og de fleste virksomheder har ikke en psykolog ansat, så der skulle være masser af muligheder. For det tredje, Just do it. Man skaber ikke forandring, hvis man ikke gør noget anderledes. Man får ikke et anderledes job, ved blot at gøre som man plejer. 8 Psykologkampagnen

9 Morten Jack Psykolog og Lean Leadership Specialist Novo Nordisk Hvad laver en psykolog som Lean Leadership Specialist? Jeg arbejder sammen med dygtige konsulenter, ledere og medarbejdere om at skabe en stærk forbedringskultur i produktionen på Novo Nordisk A/S. Midlet til at nå det mål er intensive træningsforløb for produktionsledere, primært igennem coaching og feedback i praksis på produktionsgulvet. Jeg bruger hovedparten af min tid på ledercoaching, projektstyring, træning og coaching af projektledere og på metodeudvikling. Som andre psykologjobs handler mit arbejde om at skabe en ønsket forandring igennem at ændre den måde, vi tænker og handler på i dagligdagen. Målet er her forretningsudvikling, men mekanismerne og metoderne er de samme som i mange andre psykologjobs. Som psykolog kan jeg bruge min viden og erfaring om at skabe positiv forandring, om at forbinde personlige værdier med organisationens værdier, om motivation og engagement, og om hvordan forandringer fastholdes over tid igennem ledelse. Herudover skal jeg trække på en række andre kompetencer, som jeg ikke har lært igennem min psykologbaggrund. Særligt er en grundig forretningsforståelse og stor ekspertise indenfor Lean en forudsætning for mit arbejde. Jeg søgte jobbet på grund af det stærke fokus på ledelsesudvikling i praksis. Det interessante her er at arbejde med ledelsesudvikling helt tæt på de daglige processer, som lederne skal lede. Driftsledelse fylder meget i mange lederjobs, men ofte ret lidt på lederuddannelser. Jeg fik jobbet på mine kompetencer som coach og projektleder vel vidende at der var rigtigt meget nyt, jeg skulle lære! 1. Tænk bredt på, hvor dine kompetencer kan anvendes. Mange organisationer og virksomheder har brug for forandringseksperter også selvom der ikke står psykolog i jobopslaget. 2. Tænk metodisk bredt. Vores kunder eller arbejdsgivere er oftest mindre optaget af, om vi er narrative, systemiske eller kognitive og mere optaget af, hvilken positiv forskel vi kan gøre i samspil med andre faggrupper. 3. Prøv forskellige områder af. Vores fag er heldigvis meget bredt, og mange jobs kan rumme elementer af fx klinisk psykologi, undervisning og erhvervspsykologi på én gang. Vi behøver ikke nødvendigvis tidligt at låse os fast på, hvilken slags psykolog vi vil være. Psykologers kompetencer 9

10 Hannah Ellingsgaard Psykolog og ErhvervsPhD Finn Frogne A/S og RUC Hvad laver en psykolog som erhvervsphd? I jobbet som erhvervsphd er man ansat i en virksomhed og indskrevet på et universitet samtidig. Man skriver sin PhD på grundlag af et forskningsprojekt, som på den ene eller anden måde bidrager til virksomhedens udvikling. Der er næsten ikke nogen grænser for, hvad projektet mere konkret kan dreje sig om forudsat at man kan få en virksomhed med på ideen, og at projektet vil kunne producere ny forskningsbaseret viden. Hvis man kan lide at gå i dybden med et bestemt fagligt område og samtidig gerne vil have en fornemmelse af, hvad der foregår ude i felten, så er en erhvervsphd perfekt. Jeg søgte jobbet via et jobopslag. Det er faktisk lidt atypisk, da de fleste erhversphdstuderende ofte selv er aktivt medvirkende til at få projektet op at stå, enten via deres universitet eller fordi de i forvejen er ansat i virksomheden. For at kunne godkendes som erhvervsphd er der nogle fornemelle krav til karakterer: man skal mindst have opnået karakteren 10 i sit speciale, og det samlede gennemsnit for både bachelor- og kandidatuddannelsen skal mindst være 8,2. For mig har det været godt at tænke på mig selv som ekspert i menneskelige forandringsprocesser. Det er noget, som er brugbart i rigtig mange sammenhænge, og samtidig er det en god måde at forklare sig overfor folk, der mest ser psykologer som klinikere. 10 Psykologkampagnen

11 Thomas Koester Psykolog og Team Leader FORCE Technology Hvad laver en psykolog som Team Leader for Applied Psychology? Jobbet består i 40% ledelse og 60% faglige opgaver. Faglige opgaver inkluderer bl.a. konsulentarbejde for kunder og projektledelse af forsknings- og udviklingsprojekter inden for afdelingens områder, som omfatter designpsykologi, forbrugerpsykologi, sikkerhed, arbejdspsykologi og human factors. Det er spændende, fordi det byder på en stor variation af arbejdsopgaver og metoder, faglige emner og mulighed for at udvikle nye metoder og koncepter inden for et bredt repertoire af genstandsfelter. Anvendelse af grundlæggende psykologisk viden og teori og kobling til almenpsykologien og videnskabsteori er essentiel i løsningen af praktiske problemstillinger for kunder og i projekter. For 13 år siden henvendte jeg mig til min nuværende arbejdsgiver med en idé til et projekt i tråd med eksisterende aktiviteter i virksomheden. Siden da har psykologfunktionen udviklet sig betydeligt og udgør i dag en selvstændig afdeling, som jeg selv har bidraget til at forme og udvikle ved bl.a. at formulere faglig profil, skabe og køre projekter og udvikle metoder. 1. Forsøg at skabe dig din egen faglige niche baseret på et konkret behov eller problem, som interesserer dig. 2. Kig i den forbindelse på, hvordan du som psykolog kan skabe værdi i processer eller produkter, som ellers er domineret af andre faggrupper, og opsøg relevante brancher, industrier, organisationer osv. 3. Opbyg netværk og skab kontakter tværfagligt inden for dit område. Brug netværket til at blive involveret i projekter og ansættelser. Et fast job kan sagtens udspringe af en midlertidig projektansættelse. Psykologers kompetencer 11

12 Privat ansat Interesseorganisation, fagforening mm. Bolette Christensen Psykolog og Direktør Børnefonden Hvad laver en psykolog som direktør for Børnefonden? Det er en strategisk ledelsesopgave. Primært handler det om at træffe beslutninger for virksomheden for sammen med medarbejdere at skabe resultater. Det er det, fordi du har at gøre med mennesker alle mulige typer mennesker, kulturer og andre forskelligheder og dermed også med psykologiske mekanismer, som opstår, når mennesker er sammen. Som psykolog har man alle muligheder for at kunne håndtere disse. Især handler det i dag om forandringspsykologiske mekanismer, men man skal fx også løse konflikter, håndtere magtforskelle, udvikle mennesker osv. Alt sammen noget, som er kernen i organisationspsykologien. Jeg blev leder, fordi jeg har haft lysten til at organisere. Og det hænger i høj grad også sammen med, at jeg i en del år beskæftigede mig med ledelses- og lederudvikling som konsulent. På et tidspunkt fik jeg så muligheden og har siden haft lysten til at arbejde mig videre op i hierarkiet. Så er mit første råd at turde hoppe op i akvariet frem for at observere begivenhederne udefra. Som psykologer har vi lært at kigge på andre, men i stedet for at stå i betragterrollen skal vi over i handlerrollen. Et andet råd er at turde slippe lidt af fagfagligheden og være mindre optaget af, om et job indebærer psykologarbejde. Når man har jobbet, kan man altid påvirke det. Psykologer skal turde prøve noget nyt, og sidste råd er derfor at opsøge og kaste sig ind på alternative både nationale og internationale jobmarkeder. 12 Psykologkampagnen

13 Elsemarie Kappel Psykolog og Idrætskonsulent DGI Hvad laver en psykolog som idrætskonsulent? Overordnet skal jeg, i samarbejde med frivillige og de lokale svømmeklubber, udvikle svømme- og vandaktiviteter i DGI Østjylland. Dette indebærer, at jeg er med til at planlægge og gennemføre en proces for udvikling af vision og strategi for hele svømmeområdet, samt udvikle en ny organisationsstruktur af frivillige. Jobbet er spændende, fordi jeg får prøvet mine kompetencer som psykolog af inden for en bred vifte af forskellige psykologfaglige områder i et idrætsfagligt miljø, som passer godt til mine egne værdier og interesser. Da jobbet er et nyopstartet projekt, så har jeg i høj grad selv fået lov til at designe, hvordan denne stilling skal gribes an, således at jobbet passer til mine specifikke kompetencer og interesser. Jeg har altid været aktiv indenfor svøming, både som svømmer, underviser og frivillig i DGI så mine personlige interesser og kontakter har altid været inden for svømningen. Dette suppleret med min uddannelse som psykolog, samt et studiejob som juniorkonsulent ved et eksternt HR-konsulenthus, har givet mig en spændende profil i forhold til at varetage dette job. Til både jobsamtale og i min ansøgning gjorde jeg det tydeligt, hvordan jeg med mine samlede kompetencer og erfaringer ville være interesseret i at varetage denne stilling og hvorfor det vil være en fordel for deres organisation. 1. Når du skal søge jobs, så gør det tydeligt i din ansøgning, hvad du med din samlede profil (personlige erfaringer, studie, diverse studiejobs og kurser) har at tilbyde netop den organisation/virksomhed, som du søger job hos. Hvad er det, du kan bidrage med, og hvorfor har det værdi for dem? 2. Søg gerne både typiske psykologjobs og andre typer jobs, som indeholder arbejdsopgaver og arbejdsgange, som du finder interessant. 3. Hold gerne dine netværk ved lige og brug dem til at komme et skridt foran i køen, hvor det er muligt. Psykologers kompetencer 13

14 Privat ansat Konsulent- eller rådgivningsvirksomhed Julie Jeppesen Psykolog og Seniorkonsulent Millward Brown Hvad laver en psykolog som senior konsulent hos Millward Brown? Jeg arbejder som ekstern konsulent med kontakt til vores kunder og gennemfører mange kvalitative interviews og kvalitative analyser og sikrer, at de bliver både gennemført og formidlet til vores kunder i form af rådgivning. Jeg er ansvarlig for projekterne fra start til slut. Det indebærer også projektledelse, koordinering og supervision af undersøgelser i udlandet. Samtidig har jeg også opgaver som intern konsulent. Jeg er medansvarlig for at opbygge en kvalitativ afdeling i nordisk regi og er med til at udvikle internationale metoder og interviewværktøjer til brug i de forskellige internationale kontorer hos Millward Brown. Jeg deltager i ansættelsessamtaler og coacher kolleger og har også afholdt et internt stressseminar. Jeg får dyrket både mine analytiske og metodiske kompetencer, og samtidig skal jeg kunne omsætte det til meningsfulde resultater i forhold til kundernes situation. Jeg bruger meget min viden om systemisk og narrativ metode og bliver konstant udfordret på, at resultaterne skal omsættes til konkret brugbar viden og indsigt til en målgruppe, som ikke har min baggrund. Det er sjovt, fordi dagene aldrig er ens, og jeg lærer hele tiden noget nyt om mennesker. Jeg bliver overrasket, udfordret og fagligt stimuleret. Jeg var nyuddannet og havde sagt ja til en stilling i et analyseinstitut. I første omgang var det en vigtig parameter for mig, at der var andre psykologer. Det tiltrak mig, at opgaverne var varierende og med internationalt præg, samtidig med at jobbet var dynamisk i forhold til at være udadvendt interviewe og masser af kundekontakt, og indadvendt nørde med rapporter og analyser. Efter nogle år endte jeg i et lignende job i et nyt analyseinstitut. Men her var jeg den eneste psykolog og skulle nu operere i et felt med mange andre faggrupper, som ikke var humanistisk funderet. Udfordringen dengang og nu (efter 11 år i samme job) er hele tiden at være forandringsvillig og tilpasse mig de sammenhænge som et konkret projekt er en del af. Samtidig skal jeg hele tiden argumentere for mit eget felt og det holder mig til ilden! 1. Vær ikke bange for at kaste dig ud i et område, som er ukendt der sker utrolig meget learning by doing 2. Led ikke kun efter stillingsopslag indeholdende ordet psykolog, men overvej dine kompetencer og brug dem som søgeord 3. Netværk, netværk og netværk! Prøv at finde et relevant frivilligt arbejde. En del telefonrådgivninger har også en obligatorisk uddannelse, inden man bliver sluppet fri, og det er en ekstra god ting at have med i sin faglige bagage, samtidig med at man får brugt sine kompetencer på en givende måde. 14 Psykologkampagnen

15 Kathrine Egelund Christensen Psykolog Incita Hvad laver en psykolog som autoriseret psykolog i Incita? Jeg varetager individuelle samtaleforløb med borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, og som har andre problemer end ledighed, som der skal tages højde for i en proces, der hjælper dem i beskæftigelse eller uddannelse. Det kan også ske, at arbejdspladser/virksomheder ønsker, at vi skal undervise medarbejdere om trivsel på arbejdspladser, psykisk arbejdsmiljø og om at værne om og fastholde medarbejdere, der en overgang er psykisk sårbare. Jobbet er meget alsidigt, og på den måde har vi mange lærings- og udviklingsmuligheder som psykologer. Området kalder på brede kliniske kompetencer vi møder mange forskellige typer problemstillinger. Udover at arbejde på individniveau får vi også opgaver som supervision og undervisning ude på arbejdspladser eller i forhold til sagsbehandlere, så vi prøver meget. Vi er en skattet og respekteret faggruppe på området, hos ledelse og kollegaer fra andre faggrupper. Jobbet hos Incita (som tidligere hed Revacentret) søgte jeg efter at have afsluttet en tidsbegrænset ansættelse i en kandidatstilling i Universitetsklinikken på Københavns Universitet. Jeg søgte det på baggrund af et almindeligt stillingsopslag i Psykolog Nyt. På det tidspunkt var Revacentret i København en stor psykologarbejdsplads i København og på den måde et meget inspirerende fagligt miljø at komme ind i. Måske fik jeg jobbet, fordi jeg var vant ved at arbejde med beskæftigelse som et på forhånd fastlagt udviklingsmål, og fordi jeg kunne se mening med det. Jeg tror også, jeg fik jobbet, fordi jeg havde erfaring med at arbejde med målgrupperne. 1. Brug dit netværk! 2. Gør dig bemærket fx ved at sende uopfordrede ansøgninger. 3. Gør et grundigt forarbejde prøv at opnå en mere indgående fornemmelse af, hvad pågældende arbejdssted/virksomhed står med af udfordringer eller problemstillinger aktuelt, og forhold dig til, hvad du vil kunne byde ind med i forhold til dette. Psykologers kompetencer 15

16 Offentlig ansat Region 16 Psykologkampagnen

17 Torben Høyer Psykolog og Direktør Aarhus Sporveje Hvad laver en psykolog som direktør i et busselskab? Han fokuserer på kerneopgaven overfor stakeholders: Kunder/passagerer, medarbejderne, ejere og politikere. Samtidig har han altid et, to eller flere fremtidsscenarier i spil. Han arbejder med ledelse, og véd, at ledelse er kommunikation, og han spørger konstant: Løser vi opgaven på den rigtige måde, løser vi den rigtige opgave? Han sørger for at have et stærkt team, der varetager drifts- og økonomiopgaverne så det giver økonomisk og driftsmæssigt rum og organisatoriske frihedsgrader i forhold til stakeholderne. Han igangsætter udvikling- og uddannelsesinitiativer og bruger de organisatoriske friheder til projekter, der forstyrrer, overrasker og udvikler organisationen. Jobbet giver muligheder for at stille spørgsmålet: Hvad har bragt os herhen, og hvad gør vi nu? fra en stærk position i virksomheden. Psykologer véd, at ethvert benspænd er en udviklingsmulighed. Psykologer har indbygget i systemet, at mennesket, først, sidst og altid kommer først, så han har som direktør en unik mulighed for at sikre, at det kendetegner organisationen. Psykologer ved, at de ikke ved alting. Derfor spørger psykologer og lytter. Bliver gode til at stille spørgsmål om alting, bliver gode til at give plads og bliver gode til at forstå baggrunden for de spørgsmål, der stilles til organisationen. Jeg kom fra et job i Arbejdstilsynet, og havde som arbejdspsykolog den arbejdsmiljømæssige vinkel på stort set alle problemstillinger. Det gav mig lyst til at få det samlede ledelsesmæssige ansvar for at udvikle organisationer. At de ledelsesmæssige ambitioner kom til at udspille sig i samme virksomhed i mere end 20 år, er ret tilfældigt. 1. Lyt til råd med venlighed og åbenhed, og vælg selv din vej, i dialog med alt og alle. 2. Anerkend andre faggruppers kompetencer, men sælg aldrig psykologens. 3. Påvirk indholdet i jobbet maximalt. En organisation, hvor du er næsten alene psykolog, ved sjældent præcist, hvad de skal bruge en psykolog til. Hjælp dem. Psykologers kompetencer 17

18 Carsten Lund Psykolog og Sekretariatsleder Region Midtjylland Hvad laver en psykolog som leder af administrative funktioner i regional psykiatri? Jeg leder en gruppe medarbejdere, der er ansat til at varetage opgaver indenfor økonomi, aktivitet, HR/løn og personale, kvalitet, patientsikkerhed og en elektronisk patientjournal. En væsentlig del af udfordringen og ledelsesopgaven har været at etablere denne stab i forbindelse med en samling af to psykiatriske afdelinger (fusion) til en enhed med fælles ledelse. Der er tale om ledelse af en meget dedikeret medarbejdergruppe, hvoraf flere af os har en klinisk baggrund i psykiatrien. Vi fungerer i en kompleks organisation under stadig udvikling og forandring. Der sker utroligt meget på det administrative område, som har konsekvenser for patientbehandlingen og klinikernes arbejdsvilkår. Der er psykologfaglige aspekter både i personaleledelsen, og i forhold til forandringsledelse, projektledelse og ledelse af implementeringsprocesserne i forbindelse med tilpasning til nye vilkår. Jeg var ansat som chefpsykolog og sad i afdelingsledelsen i den ene af de to fusionerede afdelinger fra 1984 frem til sammenlægningen af de to afdelinger i maj Ved sammenlægningen skulle jeg omplaceres og fik mulighed for at fortsætte som leder i stabslederjobbet. Det var en spændende mulighed for at bruge min ledelseserfaring, min psykiatrierfaring og mine psykologkompetencer. Det var tilfredsstillende at kunne fortsætte som leder i en ny psykiatrisk afdeling under opbygning og forandring også fordi mine kliniske kompetencer efterhånden var lidt støvede, og fordi jeg havde begrænset tid tilbage på arbejdsmarkedet, tiltalte denne mulighed mig. 1. Vær mobil: Da jeg i sin tid blev kandidat, var der stor arbejdsløshed blandt nyuddannede psykologer. Det tog mig et par år at finde fast arbejde, og det kostede et par flytninger af familien. 2. Videreuddan dig: investeringer i kompetenceudvikling fx efteruddannelse og supervision hjalp mig til at etablere kontakter og netværk, som i sidste ende blev afgørende for, at jeg fik fast job. 3. Engager dig: Jeg oplever selv, at det er mit engagement i virksomheden kombineret med psykologfaglige ambitioner, der har været drivkraften, og at det har be fordret mit arbejdsliv og givet mig mange gode arbejdsår og mange spændende udfordringer. 18 Psykologkampagnen

19 Kim Mathiasen Psykolog og Projektleder Region Syddanmark Hvad laver en psykolog som projektleder? Jeg planlægger og gennemfører afprøvningen af en ny behandlingsform i Danmark her skal jeg demonstrere, hvordan internetbaseret, psykologstøttet selvhjælp kan implementeres i psykiatrien i Region Syddanmark. Jeg koordinerer arbejdsgruppen som samarbejder om at udvikle computerprogrammet, organiserer en lille klinik med psykologer til at udrede og støtte patienterne, administrerer budget og tidsplan samt gennemfører en randomiseret undersøgelse. Jobbet er spændende, fordi jeg kan være med til at udvikle noget nyt. Jeg har altid haft teknologisk interesse og har bl.a også i min studietid beskæftiget mig med kunstig intelligens og menneskelig interaktion med computere. Det er også interessant for mig at opleve administrationen indefra, hvilket har udvidet min forståelse af organisation. Dette gælder både generelt og specifikt i forhold til psykiatriens organisation. Endelig er det da også fedt at få lov til at præge udviklingen lidt. Jeg er havnet i mit nye job, fordi jeg selv begyndte at designe selvhjælpsprogrammer tilbage i 2006 på sammen med en kammerat, som er computergrafiker. Herefter fik jeg mulighed for at oversætte og efterprøve det engelske program FearFighter sammen med chefpsykologen på Klinik for OCD og Angstlidelser i Aarhus. På baggrund heraf blev jeg kontaktet af Region Syddanmark, da de var blevet projektejere af et demonstrationsprojekt, hvor de skulle afprøve internetbaseret selvhjælp til deprimerede på vegne af Danske Regioner. 1. Følg drømmen! Hvis der er noget, du brænder for, så find en måde at beskæftige dig med det på. Jeg begyndte bare med det, der interesserede mig, og lod derefter tingene udvikle sig. 2. Fordyb dig! Brug hellere noget tid på at fordybe dig i det, som interesserer dig frem for at sprede dig over for mange ting på en gang. Ved fordybelse oplever man sejre og kan få sin egen lille niche med noget man er god til. 3. Samarbejd! Find fællesskaber og relationer til andre med samme eller lignende interesser som dig. Også selv om de er konkurrenter. Vi er alle sammen psykologer og skal huske på, at vi alle er en del af det fællesskab. Det er derfor vores alles opgave, at vi har et godt og udviklende psykologmiljø i Danmark. Psykologers kompetencer 19

20 Offentlig ansat Stat Ditte Krabbe Psykolog og Karrierevejleder Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Hvad laver en psykolog som studie- & karrierevejleder på Det Juridiske Fakultet ved KU? Jeg har daglig kontakt med studerende i form af personlig vejledning, workshops eller arrangementer. Derudover har jeg ansvaret for en række udviklingsopgaver, der understøtter de studerendes gennemførelse, trivsel og overgang til arbejdsmarkedet. Mit job veksler mellem personlige samtaler og akademisk-analyserende opgaver. Jeg anvender psykologfaglig viden om eksempelvis trivsel, motivation, performance, læring og anerkendelse. I mine vejledninger trækker jeg på de mere samtaletekniske og metodiske redskaber dog uden at det bliver terapeutisk. Det er en god kombination for mig og meget givende at kunne støtte, udfordre og guide mennesker gennem deres studie og karriereafklaring. Det var ren tilfældighed. Da jeg søgte mit første rigtige job, skulle jeg søge 4 stillinger om ugen for at få dagpenge. Det fordrede kreativ tænkning omkring, hvilke jobs jeg kunne se mig selv i. Da jeg sagde ja til stillingen, tænkte jeg, at jeg altid kunne søge videre til drømmejobbet som arbejdsmiljøkonsulent derfra. Den tanke har jeg ikke tænkt siden mit nuværende job er nemlig også et drømmejob! 1. Kvalificer din jobsøgning via frivilligt arbejde, praktik eller løntilskudsstillinger det styrker dine kompetencer, giver netværk og måske nye perspektiver på, hvad du gerne vil med din karriere. 2. Målret din ansøgning til den virksomhed/ organisation, du søger ind i. Ikke alle ved, hvad psykologer kan bidrage med. Derfor er det ekstra vigtigt, at være skarp på, hvad du kan, og kunne omsætte din psykologfaglighed til konkrete resultater. 3. Brug dit netværk (og LinkedIn) ikke kun som kontakter til et potentielt job, men også til at kvalificere dine ansøgninger og din forberedelse til en jobsamtale. 20 Psykologkampagnen

21 Louise Arnfeldt Psykolog Rigspolitiet Hvad laver en psykolog hos Rigspolitiet? Jeg arbejder ud fra tre fokuspunkter i min hverdag: undervisning af politistuderende i psykologiske temaer, som er relevante for politiprofessionen, udvikling og planlægning af politiets nye professionsbacheloruddannelse og varetagelse af studierådgivning af de politistuderende med fokus på trivsel på studiet samt eksamensangst. Mit arbejde giver mig mulighed for at arbejde med psykologien på et praksisniveau, hvor der hele tiden er fokus på at rette psykologiens tematikker mod politiprofession og herigennem gøre psykologien både vedkommende og relevant for politifolk. Det er en hverdag, som konstant er i udvikling og i forandring, og især spændende for psykologer, som brænder for formidling. Yderligere giver jobbet med at arbejde med psykologiske emner inden for det politifaglige felt en mulighed for at nå meget bredt omkring i diverse facetter af den viden, en psykolog forventes at have. Det giver samtidig en spændende mulighed for at have mange forskellige kolleger og hermed muligheden for at arbejde tværfagligt. Jeg var i praktik i mit nuværende job under psykologstudiet og blev rigtig interesseret i politiprofessionen med henblik på psykologiske temaer. Jeg foreslog derefter, at jeg kunne blive på arbejdspladsen og skrive speciale om politiets håndtering af psykisk syge, samtidig med at jeg underviste politistuderende i psykologi. Herefter blev jeg ansat i en projektstilling med henblik på udvikling af den nye professionsbachelor. Efterfølgende blev jeg fastansat i mit nuværende job. 1. Undersøg virksomheden og tænk på, hvor du kan tilbyde virksomheden noget, de måske ikke selv havde tænkt på. Læg vægt på, hvad du kommer med eller kunne tænke dig at bidrage med. 2. Vær ikke bange for uopfordrede ansøgninger. 3. Afvis ikke et stillingsopslag på baggrund af mangel på den kliniske psykologi. Der er mange ting at lære alligevel. Psykologers kompetencer 21

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere