10 gode råd til opstart af Sport2Go

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 gode råd til opstart af Sport2Go"

Transkript

1 10 gode råd til opstart af Sport2Go

2 Indhold Fra Aalborg til resten af Danmark... 3 Hvorfor? Derfor!... 4 De ti gode råd... 5 Ting tager tid og koster penge - Afsæt ressourcer til opstart... 6 De unge er forskellige... 7 Markedsføringsbudskab: Billig idræt uden bindinger... 9 Besøg skoler og uddannelsesinstitutioner De unge er online Der skal være fitness og variation i programmet To gange 12 uger om året virker To perioder á 12 uger årligt Sidst på eftermiddagen og nemt at komme til Hav fokus på instruktørerne Husk fokus på foreningsudvikling Tag afsæt i de unges ønsker og mulighederne for at indfri dem frem for idealer Evaluering i Aalborg Figuroversigt

3 Fra Aalborg til resten af Danmark Fra Belgien til Aalborg 700 aktive i 3. periode Evalueringsdesign Styregruppe for evaluering Beslutningen er måske truffet: I starter Sport2GO om et halvt år - eller måske er I ikke færdige med overvejelserne. Uanset om beslutningen er truffet eller først er ved at modne, så kan I forhåbentlig bruge de gode råd, som vi præsenterer på de næste sider. Det er en række gode råd til opstart af Sport2GO, der er baseret på erfaringer fra Aalborg Kommune. DGI Nordjylland og Aalborg Kommune åbnede for 1. periode af Sport2GO den 6. september 2010 med afsæt i erfaringerne fra Gent i Belgien, hvor projektet Sport Na School har givet gode erfaringer med et billigt, fleksibelt idrætstilbud til unge. De gode råd herunder er formuleret på baggrund af en evaluering af Sport2GO i Aalborg. Evalueringen i Aalborg er gennemført i efteråret 2011, mens 3. periode blev gennemført med mere end 700 aktive unge i alderen år. I alt har mere end købt et medlemskab af Sport2Go i minimum én periode. Evalueringen er gennemført med spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. I kan læse mere om gennemførslen af evalueringen bagerst i dette hæfte. Sanne Fremlev, Søren Ørgaard og Rasmus Krog Jensen, Aalborg Kommune, Peter Otto Yde Thomsen, DGI Nordjylland og evaluator Kirsten Brusgård Januar 2012 Hvad er Sport2GO? Fleksibelt idrætstilbud til unge. Samarbejde mellem en kommune, en DGI landsdelsforening og idrætsudbydere, primært foreninger. Et varieret udbud af aktiviteter til medlemmer i afgrænsede perioder. Formålet er, at få flere unge til at bevæge sig mere, gerne i en forening. 3

4 Hvorfor? Derfor! Der er flere mål med at opstarte Sport2GO, hvilket vi også vender tilbage til under de gode råd. Det overordnede formål er, at få flere unge til at bevæge sig mere - både med deres medlemskab af Sport2GO og ved, at de via Sport2GO finder vej til en aktivitet, som de fortsætter med, når Sport2GO-perioden slutter. Det virker men ikke af sig selv Derfor vil vi, inden vi kommer til de gode råd, dvæle et øjeblik ved, at det virker. Evalueringen af Sport2GO i Aalborg viser: 23,5 pct. af medlemmer dyrkede ikke sport/motion, før de blev medlem af Sport2GO. 60,5 pct. af medlemmer bruger mere tid på sport/motion, end før de købte deres medlemskab. 34 pct. har overvejet at melde sig ind i en klub/forening med en aktivitet, som de har prøvet med Sport2GO, og gør det sandsynligvis, når perioden er slut. 5 pct. af medlemmerne har allerede gjort det. Det virker i Aalborg, men det er de ikke kommet sovende til. Det kræver en stor indsats med tilrettelæggelse, markedsføring og løbende udvikling at nå der til. Så der er god grund til at gå i gang. Rigtig god fornøjelse. 4

5 De ti gode råd Ting tager tid - og koster penge. Afsæt ressourcer til opstart Erfaringerne fra Aalborg er et godt grundlag at bygge på, men I skal alligevel prioritere tid og penge til opstart hos jer. Anbefalingen fra projektgruppen er minimum én fuldtidsstilling i et halvt år, inden 1. periode starter. Tiden skal bruges til at aftale opgavefordeling mellem de involverede, udarbejde planer for projektets delelementer, dialog med unge og foreningsforankring. Der er brug for at bibeholde en fuldtidsstilling de to første år. De unge er forskellige I kan ikke sammensætte program, planlægge markedsføring osv. efter ét billede af de unge. Der er store forskelle indenfor målgruppen, så jo mere nuanceret I kan planlægge og informere, des flere kan I rumme i jeres tilbud. Markedsføringsbudskab: Billig idræt uden bindinger Nok er der forskelle de unge imellem, men samtidig er der nogle faktorer, der er afgørende for rigtig mange, når de vælger at melde sig til Sport2GO. I markedsføringen er væsentlige budskaber således: Det er fleksibelt, det er billigt, og du kan prøve noget nyt. Besøg skoler og uddannelsesinstitutioner Den vigtigste markedsføring er besøg, hvor de unge er. Det, der virker, er engagerede personer, der fortæller om Sport2GO. De unge får mange indtryk mange steder, og det kræver deres fulde opmærksomhed at komme igennem med budskab om et nyt initiativ, der skal konkurrere med andre tilbud, der er målrettet unge. De unge er online Digitale medier er et afgørende element i unges kommunikation, derfor skal facebookside, hjemmeside, tilmelding og elektronisk betaling indgå og målrettes de unge. Der skal være fitness og variation i programmet Aktivitetsprogrammet for Sport2GO skal sammensættes, så det er fyldigt og varieret. Der skal være fitness, og der må gerne være kontinuitet fra perioden til periode. To gange 12 uger om året virker En fin opskrift på tid og sted er: To perioder á 12 uger årligt med aktiviteterne placeret sidst på eftermiddagen og i faciliteter, der er nemme at komme til. En anden inddeling af perioder virker måske også, men inddelingen i Aalborg giver de unge tid til at prøve flere forskellige aktiviteter og finde en favorit. Samtidig er det ikke længere tid, end hvis de vil udøve aktiviteten permanent, skal de melde sig ind. Hav fokus på instruktørerne De gode instruktører er fagligt kompetente, kan differentiere deres undervisning, er imødekommende og engagerede. Husk fokus på foreningsudvikling Sport2GO er i ligeså høj grad et foreningsudviklingstiltag, som det er et tiltag, der skal få unge til at dyrke idræt. Det er derfor vigtigt at have fokus på foreningsankring fra start. Tag afsæt i de unges ønsker og mulighederne for at indfri dem frem for idealer I Aalborg samarbejder de med de idrætsudbydere, der skal til for at give det bedste udbud af aktiviteter til de unge. Såvel kommercielle udbydere som foreninger udbyder således aktiviteter, fordi udgangspunktet er de unges ønsker og de muligheder, der er for at imødekomme dem i Aalborg. 5

6 Ting tager tid og koster penge - Afsæt ressourcer til opstart Erfaringerne fra Aalborg er et godt grundlag at bygge på, men I skal alligevel prioritere tid og penge til opstart hos jer. Anbefalingen fra projektgruppen er minimum én fuldtidsstilling i et halvt år, inden 1. periode starter. Tiden skal bruges til at aftale opgavefordeling mellem de involverede, udarbejde planer for projektets delelementer, dialog med unge og foreningsforankring. Der er brug for at bibeholde en fuldtidsstilling de to første år. Opstartsproces Opstartsperioden skal bruges på at udarbejde planer og aftale hvem, der gør hvad, men inden konkretiseringen og prioriteringen er det værdifuldt at give tid og plads til idéer og skæve vinkler. En anbefalet proces for opstart er: 1. Lav en aftale om det overordnede samarbejde: organisationsmodel og økonomistyring. Et fifty-fifty partnerskab mellem en DGI landsdelsforening og en kommune vil sikre ejerskab i begge organisationer. 2. Involvér en bred kreds af deltagere i et heldagsseminar, hvor Sport2GO belyses fra forskellige vinkler. I skal tilvejebringe idéer og viden til de forskellige elementer i Sport2GO og de muligheder, der findes i jeres område. Slut dagen af med at danne jer et foreløbigt overblik over, hvilke opgaver der er. Fordel opgaverne mellem jer: Aftal hvem der arbejder videre med de forskellige elementer af projektet og belys muligheder og udfordringer. Aftal hvornår I vil træffe beslutning på forskellige områder, og hvilke deadlines der er for de forskellige opgaver. I opstartsperioden er det en god idé, at der er et ugentligt møde mellem de, der arbejder med projektet, hvis de ikke sidder på samme kontor, så der sikres koordinering og videndeling 3. Det efterfølgende arbejde med opgaverne skal resultere i planer for: mål og succeskriterier for Sport2GO, herunder valg af målgruppe. budget og økonomistyring, herunder fastlæggelse af periode og pris. samarbejde med foreninger og eventuelt andre udbydere, herunder sammensætning af program og eventuelle krav til instruktører. kommunikation, herunder markedsføring og sociale medier. 6

7 4. Afsæt tid til dialog med unge. Når I har et billede af, hvordan I vil opstarte Sport2GO hos jer, så præsentér jeres program for nogle unge ved et eller flere fokusgruppeinterviews. Lyt godt til det, de siger, og ret jeres program til efter det. I Aalborg var det oprindeligt tanken at placere aktiviteterne på skolerne lige efter skoletid, som de har gjort i Belgien, men i dialogen med de unge blev det tydeligt, at når de har fri, vil de væk fra skolen, og aktiviteterne blev derfor placeret andre steder og lidt senere. 5. Lav en aftale om opgavefordelingen og mødekadencen, gerne med fælles arbejdsdage, som den skal være, når 1. periode udbydes. Opstart i to år Økonomisk balance Ressourceforbrug Projektgruppen i Aalborg vurderer, at opstart i alt tager to år. I den periode er der behov for minimum én fuldtidsstilling, herefter er det målet at håndtere driften med et mindre ressourceforbrug. Efter tre perioder i Aalborg er der balance mellem indtægterne fra de unges betaling og udgifterne til instruktører, lokaleleje og markedsføring. Det har ikke været et mål at finansiere medarbejderudgifterne. I spørgeskemaundersøgelsen er lederne også blevet spurgt til deres ressourceforbrug på Sport2GO. Gennemsnittet på deres timeforbrug på opstart er 5,3 timer, og på drift er det gennemsnitlige tidsforbrug 4 timer. Halvdelen af udbyderne svarer, at økonomien i deres Sport2GO-aktiviteter balancerer, en fjerdedel har underskud og en fjerdedel har overskud. De unge er forskellige I kan ikke sammensætte program, planlægge markedsføring osv. efter ét billede af de unge. Der er store forskelle indenfor målgruppen, så jo mere nuanceret I kan planlægge og informere, des flere kan I rumme i jeres tilbud. En af de forskelle, som spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmerne viser, er forskelle på, hvilken rolle venner spiller for deres valg af medlemskab og aktiviteter, som det fremgår af figur 1. 7

8 Figur 1 Jeg vælger de aktiviteter, jeg selv har lyst til Jeg følges for det meste med mine venner til aktiviteter Jeg vælger aktiviteter sammen med mine venner Jeg tager for det meste til aktiviteterne alene Jeg har købt et Sport2GO-medlemsskab, fordi mine venner har et 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Profiler af medlemmer I fokusgruppeinterviewene trådte forskellene endnu tydeligere frem, og der tegnede sig et billede af forskellige typer/profiler, der melder sig til Sport2GO: Idrætsudøveren, der supplerer sin træning. De unge, der dyrker en eller måske flere aktiviteter - på fast basis, hvad enten det er som eliteidrætsudøvere eller blot dedikeret til en idrætsgren. De vil gerne supplere deres faste træning. De ikke-aktive, der vil prøve sig frem for at finde en aktivitet, de kan lide. De er måske lige flyttet til byen, eller de har skiftet fra grundskole til ungdomsuddannelse, og de vil gerne finde en aktivitet, der passer dem og deres nye hverdag. Genoptrænerne. De har måske en kronisk lidelse som f.eks. dårlig ryg, eller de har forstuvet en fod og har i forlængelse heraf sårbare ledbånd. De ønsker at prøve kræfter med forskellige aktiviteter for at finde den eller de aktiviteter, kroppen kan holde til, som, de samtidig synes, er motiverende. De selskabelige, der bruger Sport2GO som en ny måde at være sammen med vennerne på. De bruger det lidt som en biografklub eller lignende, det er noget at mødes om, måske spiser de sammen i forbindelse med de forskellige træninger. Nybegynderne, der gerne vil prøve en aktivitet, men ikke har andre muligheder for at gøre det som nybegynder i den alder. De yngste teenagers, der for nylig er faldet fra deres idræt, fordi der blev for mange træningstimer, ikke kunne få det til at passe med fritidsjob eller andet. De vil fortsat gerne være aktive, og det giver Sport2GO dem en fleksibel mulighed for. 8

9 De, der bruger Sport2GO som adgang til billig fitness. De melder sig, fordi det er det økonomisk bedste tilbud på markedet. Sportstosserne, der bare ikke kan få nok, men skal prøve så meget forskelligt som muligt. De er måske lige hjemvendt fra efterskole, hvor de dyrkede idræt hver dag. Opmærksom på forskelle Listen herover er næppe udtømmende. Det kræver en grundig markedsanalyse at identificere alle typer og fastslå, hvor mange der er i hver gruppe. Brug den blot som en opmærksomhed på, at de unge langtfra er ens, men derimod er en differentieret gruppe, og I skal være opmærksomme på ikke at overse nogle. Internationale studerende En særlig målgruppe, der har været gode erfaringer med at tiltrække i Aalborg, er internationale studerende. Det giver nogle særlige udfordringer, der skal håndteres: De internationale studerende kan ikke betale via hjemmesiden, da de ikke har VISA/Dankort, så der skal være en alternativ mulighed. De giver udtryk for et ønske om, at der også kommunikeres på engelsk på hjemmesiden. Det tager tid til træning, når der skal forklares på både dansk og engelsk, og det kræver tålmodighed fra alle deltagere. En løsning kan være at have f.eks. tre ugentlige aktiviteter, der foregår på engelsk. Markedsføringsbudskab: Billig idræt uden bindinger Nok er der forskelle de unge imellem, men samtidig er der nogle faktorer, der er afgørende for rigtig mange, når de vælger at melde sig til Sport2GO. I markedsføringen er væsentlige budskaber således: 1. Det er fleksibelt 2. Det er billigt 3. Du kan prøve noget nyt Medlemmerne har i spørgeskemaundersøgelsen svaret på, hvorfor de har valgt at købe et medlemskab af Sport2GO, og svarene fremgår af figur 2. 9

10 Figur 2 Fordi det er billigt For at supplere min træning/sport Fordi det er træning, uden jeg binder mig til andet (kamp, opvisning mv.) For at møde nye mennesker For at prøve noget nyt Jeg kan komme og gå, som det passer mig For at følges med venner Jeg betaler kun for en kort periode Det foregår på forskellige tidspunkter Der er mange aktiviteter at vælge imellem Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fleksibelt, billigt og nyt Markedsføring Forældre Fleksibilitet Zappere Det er fleksibiliteten - i form af tilbud om mange aktiviteter, det ikke at være bundet til ugentlige træninger og fravær af kampe, opvisning o.lign. - den billige pris og muligheden for at prøve noget nyt, der er de primære begrundelser. De budskaber skal fremgå tydeligt både af markedsføringsmateriale og i mødet med de unge. I fokusgruppeinterviewene fremgik det, at det var budskabet om billig idræt uden bindinger, der havde fanget de unges opmærksomhed. De påpegede, at det var vigtigt, at det fremgik af markedsføringsmaterialet, fordi Sport2GO ikke i sig selv siger, hvilket indhold tilbuddet har. De forældre, der enten har købt eller har opfordret deres barn/børn til at blive medlem, er tilsvarende blevet spurgt til deres bevæggrunde. Her er de primære begrundelser, at de gerne vil have deres barn til at dyrke sport/motion (66 pct.), at der er mange aktiviteter at vælge imellem (63 pct.), og at det er billigt (39 pct.). I fokusgruppeinterviewene med de unge fik vi uddybet fleksibilitet. Det fremgik, at friheden ved ikke at skulle møde op til træning hver tirsdag og torsdag kl. 18 er vigtig for dem. Flere af dem er ret stabilt aktive med bestemte Sport2GO-aktiviteter, men det er et aktivt valg hver gang, og det er motiverende for dem. De unge blev også udfordret på, om fleksibiliteten ikke gør dem til zappere, der ikke ville tage ansvar for f.eks. at møde op til faste ugentlige træninger. De unge pegede i stedet på, at organiseringsformen gjorde dem kvalitetsbevidste. Desuden er flere af dem aktive ved siden af Sport2GO, og træningerne her blev prioriteret over Sport2GO, da de der var deres ansvar bevidst. 10

11 Besøg skoler og uddannelsesinstitutioner Den vigtigste markedsføring er besøg, hvor de unge er. Det, der virker, er engagerede personer, der fortæller om Sport2GO. De unge får mange indtryk mange steder, og det kræver deres fulde opmærksomhed at komme igennem med budskab om et nyt initiativ, der skal konkurrere med andre tilbud, der er målrettet unge. Medlemmerne er i spørgeskemaet blevet spurgt, hvor de har hørt om Sport2GO. Svarene fremgår af figuren herunder. Figur 3 Aalborg Kommunes hjemmeside Intranet Infoskærm i bussen En ambassadør for Sport2GO I fritidscenteret I min idrætsforening På studiet I skolen Plakater Radio TV Facebook Hjemmesiden Forældre Studiekammerater Klassekammerater Venner Andet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Venner Skoler og uddannelsesinstitutioner Forældre TV og radio Budskabet er for rigtig mange kommet fra deres venner. Det er som altid væsentligt, at budskabet spredes videre fra markedsføringstiltagene det er dog en kanal, som vi ikke direkte kan kontrollere. En endnu væsentligere kanal er dog også de unges skoler og uddannelsesinstitutioner. De går enten i skole eller på et studie, og hvis vi lægger I skolen og På studiet sammen, er det 59 pct. af medlemmerne, der har hørt om Sport2GO der, hvor de kommer til hverdag. Projektgruppen har prioriteret besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner højt, det er ressourcekrævende, men det er det, der giver udbytte. Også forældrene bekræfter, at skolen er den rette kanal. 28 pct. har hørt om Sport2GO i deres barns skole, 22 pct. har hørt om det fra deres barn/børn, og de øvrige kanaler har opnået mindre end 8 pct. af forældrenes opmærksomhed. Traditionelle og dyre markedsføringstiltag som TV- og radioreklamer, vurderer projektgruppen, har haft meget lille effekt, og det bekræftes af spørgeskemasvarene både fra medlemmer og forældre. 11

12 De unge er online Facebook Sms-kode Betalingskort Digitale medier er et afgørende element i unges kommunikation, derfor skal facebookside, hjemmeside, tilmelding og elektronisk betaling indgå og målrettes de unge. Face to face-møder med de unge er ret old-fashioned, men vigtige i rekrutteringen af medlemmer. Facebook er mere moderne og et afgørende medie i forhold til de unge, særligt ved opstart af nye perioder, til markedsføring af nye aktiviteter, til dialog med de unge og til at markedsføre mulighederne for at melde sig ind i foreningerne. Det er afgørende, at facebooksiden vedligeholdes dagligt, da der skal være aktivitet på siden for at opretholde opmærksomhed. Hjemmesiden skal indeholde den nødvendige information og være intuitiv at finde rundt på. Der er generel fin tilfredshed med hjemmesiden: 72 pct. af medlemmerne er enten tilfredse eller meget tilfredse. Der er nogle kommentarer til muligheder for at skabe bedre sammenhæng mellem aktivitetsbeskrivelser, tilmeldingsmodul og sms-koder, men ikke konkrete forslag til forbedringer. Tilmeldingssystemet er udviklet løbende i Aalborg og er nu således, at man skal tilmelde sig aktiviteterne ved at sende en sms-kode, og instruktøren tjekker så deltagernes telefoner for at bekræfte deres medlemskab. Nogle aktiviteter er der et begrænset antal pladser på, og der skal medlemmer booke plads via hjemmesiden. Systemet fungerer fint. Nogle peger på, at det er svært at melde sig fra, og andre tilkendegiver, at enkelte aktiviteter er hurtigt udsolgt og derfor svære at få mulighed for at prøve. I fokusgruppeinterviewene er der dog generel høj tilfredshed med systemet, som fungerer fint. Køb af medlemskab foregår via hjemmesiden med betalingskort. Her peger de årige på, at det ikke er muligt at betale med de kort, som de har. De yngste får formodentligt i vidt omfang medlemskabet betalt af forældrene, der har VISA/Dankort, og de ældste har selv VISA/Dankort. Mellemgruppen skal selv betale og har Mastercard Debet eller VISA Electron, så det er anbefalelsesværdigt at gøre det muligt at betale med de korttyper. Der skal være fitness og variation i programmet Fitness, variation og kontinuitet Aktivitetsprogrammet for Sport2GO skal sammensættes, så det er fyldigt og varieret. Der skal være fitness, og der må gerne være kontinuitet fra periode til periode. Gode råd til udbud af aktiviteter er: Der skal udbydes fitness Erfaringerne fra Belgien er bekræftet i Aalborg: Det er afgørende at have fitness på programmet for at tiltrække de unge. Mere end 40 pct. af medlemmerne i spørgeskemaundersøgelsen i Aalborg har fitness på 1. pladsen over de aktiviteter, de synes, er de fedeste af Sport2GO-aktiviteterne. Yderligere 20 pct. har det med som enten 2. eller 3. plads. 12

13 Udbuddet skal indeholde såvel traditionelle som nye aktivitetsformer. Klatring og springgymnastik er de to aktiviteter, der får flest 1. pladser efter fitness, men også kampsport som karate og kickboksning, vandaktiviteter såvel svømning som aquazumba og ketchersportsgrene fra tennis og badminton til squash er populære. Et varieret udbud er med til at tiltrække flere forskellige profiler/typer. I Aalborg har programmet budt på alt fra ridning til bowling: traditionelle boldspil som fodbold og basketball, streetaktiviteter som skating og parkour samt nye aktiviteter som qianball og forskellige danseformer. Der har været mellem 20 og 30 forskellige aktiviteter i hver uge. Udbyderne fordeler sig jævnt på spørgsmålet om, hvorvidt de aktiviteter, de udbyder i Sport2GO, er aktiviteter, der allerede er på programmet, men med adskilte Sport2GO-hold, programsatte aktiviteter, hvor Sport2GO-medlemmerne blandes med øvrige deltagere eller nye aktiviteter, der udvikles og tilrettelægges særligt til Sport2GO. 92 pct. af medlemmerne i Aalborg er enten tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteterne. Der må gerne være en høj grad af kontinuitet fra periode til periode. I fokusgruppeinterviewene spurgte vi ind til behovet for udskiftning i programmet for fortsat at være et attraktivt tilbud. Der er et udbredt ønske om høj grad af kontinuitet, så de kan få mulighed for at deltage i deres favoritaktiviteter fra periode til periode. Blot et par enkelte nye aktiviteter ved opstart af en ny periode er fint. De, der afprøver mange forskellige aktiviteter, støtter kontinuiteten, da de i en enkelt periode ikke når alle de udbudte aktiviteter. Aktiviteter udbudt i de tre første perioder i Aalborg Aqua fighting Aqua Zumba Badminton Ballroom Fitness Basketball Bowling Brydning Capoeira Fitness 12+ Fitness 15+ Futsal Fægtning Holdtræning Karate Kickboxing Klatring Powerenergy Qianball Ridning Selvforsvar & Ju Jitsu Springgymnastik Skateboarding Svøm 100 Svømning år Svømning for kvinder Squash Tennis 13

14 To gange 12 uger om året virker En fin opskrift på tid og sted er: To perioder á 12 uger årligt med aktiviteterne placeret sidst på eftermiddagen og i faciliteter, der er nemme at komme til. En anden inddeling af perioder virker måske også, men inddelingen i Aalborg giver de unge tid til at prøve flere forskellige aktiviteter og finde en favorit. Samtidig er det ikke længere tid, end hvis de vil udøve aktiviteten permanent, skal de melde sig ind. Tid og sted Foruden selve udbuddet af aktiviteter er sammensætningen af Sport2GOprogrammet også et spørgsmål om periodernes længde og placering samt tid og sted for aktiviteterne. På baggrund af evalueringen kan vi underbygge, at de valg, de har truffet i Aalborg, har virket. Det er dog ikke nødvendigvis det samme, som at andre ikke vil virke, men vi kan anbefale Aalborg-modellen, den er der gode erfaringer med. To perioder á 12 uger årligt Såvel medlemmer som ledere og instruktører er i spørgeskemaet blevet spurgt, hvordan inddelingen i perioder passer dem, som det fremgår af figuren herunder. Figur 4 De unge Instruktørerne Lederne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Passer fint Aktiviteter om sommeren Aktiviteter om vinteren Andre forslag To perioder á 12 uger Ikke året rundt I Aalborg er der to årlige perioder á 12 ugers varighed: i efteråret fra september til november og i foråret fra marts til maj. Flertallet af ledere og instruktører er godt tilfredse med perioderne, mens flere af de unge gerne vil have aktiviteter særligt om vinteren. De fleste af de alternative forslag er, at der skal være aktiviteter hele året, hvilket også viser sig ved, at 65 pct. af de unge gerne vil have en længere periode. Så længe et af målene med Sport2GO er, at de unge skal inspireres til at blive aktive i foreningerne, er det ikke hensigtsmæssigt, at der udbydes aktiviteter året rundt, hvilket lederne støttede i fokusgruppeinterviewet. 14

15 Forårsstart Nogle af de alternative forslag er at rykke starttidspunktet for forårsperioden, hvilket samtidig vil imødekomme ønsket om aktiviteter om vinteren. Sidst på eftermiddagen og nemt at komme til Som det fremgår af figuren herunder, er medlemmer, instruktører og ledere også blevet spurgt, hvordan tidsrummet for aktiviteterne passer dem. Figur 5 De unge Instruktørerne Lederne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Passer fint Tidligere på dagen Senere på dagen I weekenden Eftermiddag Faciliteter Der er aktiviteter på alle tider i Aalborg, da der er adgang til fitness fra 7.00 til 22.00, men aktiviteterne er primært placeret sidst på eftermiddagen. Overordnet er der fin støtte til den prioritering, og hvis der skal udvides, peges der primært på flere aktiviteter i weekenden. Både i spørgeskemaet og i fokusgruppeinterviewene er der stor tilfredshed med de faciliteter, hvor aktiviteterne foregår. De er glade for overvejende central placering, så det er lettilgængeligt såvel på cykel som med bus, ligesom der er forståelse for, at nogle aktiviteter som svømning, bowling og ridning ikke kan placeres hvor som helst. Enkelte nævner dårlige omklædningsfaciliteter, mens andre giver også udtryk for, at lugten af sure boksehandsker er en del af kickboksning. 15

16 Hav fokus på instruktørerne Instruktører leverer varen Gode instruktører De gode instruktører er fagligt kompetente, kan differentiere deres undervisning, er imødekommende og engagerede. Instruktørerne er afgørende for de unges oplevelse. De er Sport2GO s frontmedarbejdere, de leverer varen. Derfor er det afgørende at have fokus på instruktørernes kompetencer og viden om Sport2GO. De unge peger på, at en god instruktør er kendetegnet ved: Faglighed, så der er et solidt grundlag for varieret, velforberedt træning og konkret feedback til yderligere udfordring af sig selv. Evne til at differentiere efter både niveau, alder og anciennitet, så der er udfordringer til alle. Imødekommenhed og godt humør, så alle føler sig velkomne både tilbagevendende og nytilkomne deltagere. Erfaring med unge Undervisning Motivation Engagement og energi, der virker motiverende det findes også i overdrevent og selvcentreret udgave, der ikke efterspørges. Lederne prioriterer erfaring med undervisning af unge højest, herefter følger instruktøruddannelse og erfaring med aktiviteten, når de rekrutterer instruktører til Sport2GO. Alle er tilfredse eller meget tilfredse med rekrutteringen. Instruktørerne deler sig ligeligt mellem, at deres undervisning i Sport2GO er den samme som deres øvrige undervisning, og at de to adskiller sig. De, der svarer, at den adskiller sig, lægger vægt på, at undervisningen tilrettelægges efter, at der løbende kommer nye til, der skal introduceres, samtidig med at der skal være progression for de, der har været der før. Det afgørende for instruktørernes motivation til at blive og forblive Sport2GO-instruktører er: De brænder for deres aktivitet og vil gerne præsentere den for andre Undervisningserfaringen er attraktiv som en del af CV et Projektets mål om at give muligheder for øget fysisk aktivitet til unge Tilfredshed Instruktørsamling God opbakning fra projektadministrationen Der er generel god tilfredshed med instruktørerne, men til fokusgruppeinterviews kom også historier frem om instruktører, der var uengagerede eller gav urigtige informationer om Sport2GO. Projektgruppen i Aalborg vil gerne forbedre relationen instruktørerne imellem og give dem en følelse af, at være en gruppe frem for enkeltstående instruktører, men de har haft svært ved at samle dem. Instruktørerne vil gerne samles, men de er engagerede mennesker med fyldte kalendre. En mulighed er at gøre én samling pr. periode obligatorisk for instruktørerne. Deres vigtigste budskab er, at der skal være noget at komme efter. 16

17 Certificering En overvejelse i forhold til at sikre kvalitet i instruktørernes undervisning er kompetenceudvikling i form af certificering; en uddannelse som Sport2GO-instruktør med emner som kommunikation med unge og ikke aktivitetsspecifikke emner. Det vil gøre obligatorisk fremmøde mere positivt og vil være fint i tråd med det forhold, at flere af instruktørerne motiveres af at få noget på CV et. Husk fokus på foreningsudvikling Foreningsudvikling Sport2GO er i ligeså høj grad et foreningsudviklingstiltag, som det er et tiltag, der skal få unge til at dyrke idræt. Det er derfor vigtigt, at have fokus på foreningsankring fra start. Sport2GO prikker til konservatismen i foreningerne i forhold til organisering; tiltaget udfordrer sæsontænkning og foreningernes traditionelle markedsføring af deres aktiviteter. Foreningsudvikling af den vej forudsætter en tæt dialog og forventningsafstemning med foreningerne. De skal være medspillere og se mulighederne i Sport2GO, så de på sigt udbyder aktiviteter mere fleksibelt, anvender sociale medier i deres kommunikation mv. Udbyderne af aktiviteter i Aalborg er blevet spurgt om deres holdning til en række udsagn vedrørende udbyttet af Sport2GO. Deres svar fremgår af figuren herunder. Figur 6 Flere medlemmer Synlighed om aktiviteter Godt tiltag for unge ift. fysisk aktivitet Unfair konkurrence 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig Overvejende enig Hverken enig/uenig Overvejende uenig Uenig Kvaliteter Udbyderne anerkender Sport2GO s kvaliteter: Det er et godt tiltag for at få unge til at dyrke sport/motion, det skaber synlighed om deres aktiviteter, og det giver dem nye medlemmer. Flertallet synes heller ikke, at Sport2GO er unfair konkurrence i forhold til deres øvrige aktiviteter. 17

18 Forventningsafstemning Der er således god grund til at antage, at foreningerne i udgangspunktet er positivt indstillede overfor Sport2GO. Det er et godt udgangspunkt for en forventningsafstemning fra start, der kan sikre forankring i foreningerne. Afstem forventningerne i forhold til: Udbud af aktiviteter, herunder instruktørkompetencer og deltagerantal Hvilke forventninger er der til instruktører? - og hvordan vil foreningerne indfri dem? Hvor mange deltagere kan de forvente til deres aktiviteter? og hvordan afgøres det, om aktiviteter også er med i den efterfølgende periode? Opgaver i forhold til markedsføring Hvilke forventninger er der til foreningerne til at gøre reklame? Dels kan foreningerne udbrede kendskabet til Sport2GO via deres medlemmer, hvilket skal afbalanceres med, at de ikke vil anse det som unfair konkurrence. Dels kan foreningerne aktivt gøre reklame for egne aktiviteter og muligheder for medlemskab overfor Sport2GO-medlemmerne f.eks. via de sociale medier eller ved at give dem at målrettet tilbud mod slutningen af en periode. Foreningsudvikling Skal der prikkes til foreningernes konservatisme i forhold til sæsontænkning og traditionel markedsføring, kan det enten ske ved, at foreningerne selv lader sig inspirere, eller der kan eksplicit laves en aftale med de involverede foreninger. Forventes de f.eks. at have et tilbud, som Sport2GO-medlemmerne kan melde sig til, når en periode slutter, uanset hvordan det passer med deres sæson? Det overordnede formål med Sport2GO Flere medlemmer i foreningerne er et af flere mål for Sport2GO, foreningerne skal være indstillede på, at det overordnede mål om at øge unges idrætsdeltagelse kan betyde, at der involveres andre end foreninger som udbydere af aktiviteter. 18

19 Tag afsæt i de unges ønsker og mulighederne for at indfri dem frem for idealer I Aalborg samarbejder de med de idrætsudbydere, der skal til for at give det bedste udbud af aktiviteter til de unge. Såvel kommercielle udbydere som foreninger udbyder således aktiviteter, fordi udgangspunktet er de unges ønsker og de muligheder, der er for at imødekomme dem i Aalborg. Kommercielle udbydere Realiteter og idealer Aktivitet frem for organisering Balance Foreningerne gav til fokusgruppeinterviewet udtryk for, at de ideelt set synes, at det alene skal være et foreningstiltag. I Aalborg er det et kommercielt fitnesscenter, der udbyder fitness, og foreningerne har forståelse for, at der skal være fitness med i tilbuddet, men de ville foretrække Sport2GO i en fuldstændig foreningsbaseret udgave. Projektgruppen er opmærksom på dette, men det er et bevidst valg at involvere en kommerciel fitnessudbyder, ligesom f.eks. udbyderen af parkour heller ikke er en forening. De tager udgangspunkt i mulighederne og ikke i idealer, og fitness skulle med, det var regel nummer 1 fra Belgien. Det er desuden udtryk for en generel holdningsændring fra traditionelt kun at fokusere på skoler og foreninger, når idræt for unge var i tale, til at inddrage kommercielle udbydere og selvorganiserede aktiviteter for at tegne det komplette billede af unges idrætsdeltagelse. Særligt de unges idrætsbillede er ikke en række organiseringsformer, men udbuddet af aktiviteter. De vælger mellem fitness og fodbold og ikke mellem kommerciel udbyder og forening. Det må Sport2GO forholde sig til og inddrage de udbydere, der skal til, for at indfri de unges ønsker til aktiviteter. Samtidig har projektgruppen fokus på at have den rette balance. Hvis Sport2GO af flertallet af medlemmerne alene anvendes som billig fitness, så indfrier det ikke målet. Blandt medlemmerne i Aalborg er der en betydelig andel, der kun bruger deres medlemskab til fitness, men langt de fleste har prøvet to eller flere aktiviteter, hvilket legitimerer at inddrage kommerciel fitness som lokkemiddel. 19

20 Evaluering i Aalborg Metode De gode råd er formuleret på baggrund af evaluering af Sport2GO i Aalborg. Evalueringen er gennemført i efteråret 2011 og har haft en styregruppe med de medarbejdere i Aalborg Kommune og DGI Nordjylland, der har udviklet og implementeret Sport2GO. Evalueringen er gennemført med: Spørgeskemaer til o Medlemmer af Sport2GO 244 har svaret, hvoraf 64 pct. er piger, hvilket stemmer godt overens med, at godt 60 pct. af medlemmerne er piger Spørgeskemaet til medlemmerne testede vi på en gruppe medlemmer og rettede til efter deres kommentarer. o Idrætsudbyderne/lederne 9 ledere har svaret, hvoraf de 8 er repræsentanter fra foreninger, hvilket er fint i harmoni med, at de fleste af udbyderne i Sport2GO er foreninger. o Instruktører 14 instruktører har svaret, og de varierer fra 15 til 43 år og fra nybegyndere til instruktører med 15 års erfaring. o Forældre 273 forældre har svaret, hvoraf 42 pct. har købt eller opfordret deres barn til at købe medlemskab af Sport2GO. Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført elektronisk. Der er udsendt mail til medlemmer, ledere og instruktører, mens spørgeskemaet til forældre er distribueret via intranet for forældre på skolerne. Fokusgruppeinterviews med: o Medlemmer af Sport2GO De yngste: Fem teenagers på år, hvoraf de fire var piger. De mellemste: Fem teenagers på år, hvoraf de fire var piger. De ældste: Seks unge på år, hvoraf de fire var piger. o o Instruktører og ledere Otte ledere og instruktører fra bowling, springgymnastik, karate og qianball. Projektgruppen Fem medarbejdere fra Aalborg Kommune og DGI Nordjylland, der arbejder med Sport2GO. Fokusgruppeinterviewene er gennemført som semi-strukturerede interviews, hvori der er indgået besvarelser fra spørgeskemaerne, så de kunne blive uddybet. 20

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Sport2Go Aalborg Hør om Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Hvad er Sport2Go? Mo;vet bag Sport2Go Det velkendte

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! INTRO-MØDE 23. FEBRUAR Agenda Initiativ til etablering af løbeafdeling i NBSIF Interesse &

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Breddeidræt og projektarbejde

Breddeidræt og projektarbejde Breddeidræt og projektarbejde Baggrunden for projekt; Idræt - fra Vane til Vandring Mere fysisk aktivitet for alle Den sundhedsmæssige og sociale dimension af idrætten - ikke (så meget) den sociale Kommunale

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Brøndby modellen Idræt

Brøndby modellen Idræt Brøndby modellen Idræt På Brøndby Gymnasium har vi organiseret undervisningen, så særligt idrætsaktive elever kan gennemføre studentereksamen på 3 år, med et tilfredsstillende resultat og en fuld gymnasieoplevelse.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1 PRODUKTKATALOG GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com www.gymtechgroup.com 1 OPLEV MUSIKKEN Vil du fastholde dine medlemmer? Og vil du tiltrække nye? Vil du motivere dine medlemmer? Og se dem

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

KORT OM GYMTECH. Telefon 7070 7555 sales@gymtechgroup.com www.gymtechgroup.com

KORT OM GYMTECH. Telefon 7070 7555 sales@gymtechgroup.com www.gymtechgroup.com KORT OM GYMTECH Gymtech er en dansk virksomhed og i dag førende indenfor implementering og drift af individuelle musikvideo-baserede underholdningssystemer i den danske fitnessbranche. I samarbejde med

Læs mere

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013 Trivsel og uddannelse blandt CI-unge September 2013 Formål og opdrag Undersøge trivsel og uddannelse blandt første generation af danske CI-unge (13-25 år) Finansieret af Sygekassernes Helsefond Gennemført

Læs mere