10 gode råd til opstart af Sport2Go

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 gode råd til opstart af Sport2Go"

Transkript

1 10 gode råd til opstart af Sport2Go

2 Indhold Fra Aalborg til resten af Danmark... 3 Hvorfor? Derfor!... 4 De ti gode råd... 5 Ting tager tid og koster penge - Afsæt ressourcer til opstart... 6 De unge er forskellige... 7 Markedsføringsbudskab: Billig idræt uden bindinger... 9 Besøg skoler og uddannelsesinstitutioner De unge er online Der skal være fitness og variation i programmet To gange 12 uger om året virker To perioder á 12 uger årligt Sidst på eftermiddagen og nemt at komme til Hav fokus på instruktørerne Husk fokus på foreningsudvikling Tag afsæt i de unges ønsker og mulighederne for at indfri dem frem for idealer Evaluering i Aalborg Figuroversigt

3 Fra Aalborg til resten af Danmark Fra Belgien til Aalborg 700 aktive i 3. periode Evalueringsdesign Styregruppe for evaluering Beslutningen er måske truffet: I starter Sport2GO om et halvt år - eller måske er I ikke færdige med overvejelserne. Uanset om beslutningen er truffet eller først er ved at modne, så kan I forhåbentlig bruge de gode råd, som vi præsenterer på de næste sider. Det er en række gode råd til opstart af Sport2GO, der er baseret på erfaringer fra Aalborg Kommune. DGI Nordjylland og Aalborg Kommune åbnede for 1. periode af Sport2GO den 6. september 2010 med afsæt i erfaringerne fra Gent i Belgien, hvor projektet Sport Na School har givet gode erfaringer med et billigt, fleksibelt idrætstilbud til unge. De gode råd herunder er formuleret på baggrund af en evaluering af Sport2GO i Aalborg. Evalueringen i Aalborg er gennemført i efteråret 2011, mens 3. periode blev gennemført med mere end 700 aktive unge i alderen år. I alt har mere end købt et medlemskab af Sport2Go i minimum én periode. Evalueringen er gennemført med spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. I kan læse mere om gennemførslen af evalueringen bagerst i dette hæfte. Sanne Fremlev, Søren Ørgaard og Rasmus Krog Jensen, Aalborg Kommune, Peter Otto Yde Thomsen, DGI Nordjylland og evaluator Kirsten Brusgård Januar 2012 Hvad er Sport2GO? Fleksibelt idrætstilbud til unge. Samarbejde mellem en kommune, en DGI landsdelsforening og idrætsudbydere, primært foreninger. Et varieret udbud af aktiviteter til medlemmer i afgrænsede perioder. Formålet er, at få flere unge til at bevæge sig mere, gerne i en forening. 3

4 Hvorfor? Derfor! Der er flere mål med at opstarte Sport2GO, hvilket vi også vender tilbage til under de gode råd. Det overordnede formål er, at få flere unge til at bevæge sig mere - både med deres medlemskab af Sport2GO og ved, at de via Sport2GO finder vej til en aktivitet, som de fortsætter med, når Sport2GO-perioden slutter. Det virker men ikke af sig selv Derfor vil vi, inden vi kommer til de gode råd, dvæle et øjeblik ved, at det virker. Evalueringen af Sport2GO i Aalborg viser: 23,5 pct. af medlemmer dyrkede ikke sport/motion, før de blev medlem af Sport2GO. 60,5 pct. af medlemmer bruger mere tid på sport/motion, end før de købte deres medlemskab. 34 pct. har overvejet at melde sig ind i en klub/forening med en aktivitet, som de har prøvet med Sport2GO, og gør det sandsynligvis, når perioden er slut. 5 pct. af medlemmerne har allerede gjort det. Det virker i Aalborg, men det er de ikke kommet sovende til. Det kræver en stor indsats med tilrettelæggelse, markedsføring og løbende udvikling at nå der til. Så der er god grund til at gå i gang. Rigtig god fornøjelse. 4

5 De ti gode råd Ting tager tid - og koster penge. Afsæt ressourcer til opstart Erfaringerne fra Aalborg er et godt grundlag at bygge på, men I skal alligevel prioritere tid og penge til opstart hos jer. Anbefalingen fra projektgruppen er minimum én fuldtidsstilling i et halvt år, inden 1. periode starter. Tiden skal bruges til at aftale opgavefordeling mellem de involverede, udarbejde planer for projektets delelementer, dialog med unge og foreningsforankring. Der er brug for at bibeholde en fuldtidsstilling de to første år. De unge er forskellige I kan ikke sammensætte program, planlægge markedsføring osv. efter ét billede af de unge. Der er store forskelle indenfor målgruppen, så jo mere nuanceret I kan planlægge og informere, des flere kan I rumme i jeres tilbud. Markedsføringsbudskab: Billig idræt uden bindinger Nok er der forskelle de unge imellem, men samtidig er der nogle faktorer, der er afgørende for rigtig mange, når de vælger at melde sig til Sport2GO. I markedsføringen er væsentlige budskaber således: Det er fleksibelt, det er billigt, og du kan prøve noget nyt. Besøg skoler og uddannelsesinstitutioner Den vigtigste markedsføring er besøg, hvor de unge er. Det, der virker, er engagerede personer, der fortæller om Sport2GO. De unge får mange indtryk mange steder, og det kræver deres fulde opmærksomhed at komme igennem med budskab om et nyt initiativ, der skal konkurrere med andre tilbud, der er målrettet unge. De unge er online Digitale medier er et afgørende element i unges kommunikation, derfor skal facebookside, hjemmeside, tilmelding og elektronisk betaling indgå og målrettes de unge. Der skal være fitness og variation i programmet Aktivitetsprogrammet for Sport2GO skal sammensættes, så det er fyldigt og varieret. Der skal være fitness, og der må gerne være kontinuitet fra perioden til periode. To gange 12 uger om året virker En fin opskrift på tid og sted er: To perioder á 12 uger årligt med aktiviteterne placeret sidst på eftermiddagen og i faciliteter, der er nemme at komme til. En anden inddeling af perioder virker måske også, men inddelingen i Aalborg giver de unge tid til at prøve flere forskellige aktiviteter og finde en favorit. Samtidig er det ikke længere tid, end hvis de vil udøve aktiviteten permanent, skal de melde sig ind. Hav fokus på instruktørerne De gode instruktører er fagligt kompetente, kan differentiere deres undervisning, er imødekommende og engagerede. Husk fokus på foreningsudvikling Sport2GO er i ligeså høj grad et foreningsudviklingstiltag, som det er et tiltag, der skal få unge til at dyrke idræt. Det er derfor vigtigt at have fokus på foreningsankring fra start. Tag afsæt i de unges ønsker og mulighederne for at indfri dem frem for idealer I Aalborg samarbejder de med de idrætsudbydere, der skal til for at give det bedste udbud af aktiviteter til de unge. Såvel kommercielle udbydere som foreninger udbyder således aktiviteter, fordi udgangspunktet er de unges ønsker og de muligheder, der er for at imødekomme dem i Aalborg. 5

6 Ting tager tid og koster penge - Afsæt ressourcer til opstart Erfaringerne fra Aalborg er et godt grundlag at bygge på, men I skal alligevel prioritere tid og penge til opstart hos jer. Anbefalingen fra projektgruppen er minimum én fuldtidsstilling i et halvt år, inden 1. periode starter. Tiden skal bruges til at aftale opgavefordeling mellem de involverede, udarbejde planer for projektets delelementer, dialog med unge og foreningsforankring. Der er brug for at bibeholde en fuldtidsstilling de to første år. Opstartsproces Opstartsperioden skal bruges på at udarbejde planer og aftale hvem, der gør hvad, men inden konkretiseringen og prioriteringen er det værdifuldt at give tid og plads til idéer og skæve vinkler. En anbefalet proces for opstart er: 1. Lav en aftale om det overordnede samarbejde: organisationsmodel og økonomistyring. Et fifty-fifty partnerskab mellem en DGI landsdelsforening og en kommune vil sikre ejerskab i begge organisationer. 2. Involvér en bred kreds af deltagere i et heldagsseminar, hvor Sport2GO belyses fra forskellige vinkler. I skal tilvejebringe idéer og viden til de forskellige elementer i Sport2GO og de muligheder, der findes i jeres område. Slut dagen af med at danne jer et foreløbigt overblik over, hvilke opgaver der er. Fordel opgaverne mellem jer: Aftal hvem der arbejder videre med de forskellige elementer af projektet og belys muligheder og udfordringer. Aftal hvornår I vil træffe beslutning på forskellige områder, og hvilke deadlines der er for de forskellige opgaver. I opstartsperioden er det en god idé, at der er et ugentligt møde mellem de, der arbejder med projektet, hvis de ikke sidder på samme kontor, så der sikres koordinering og videndeling 3. Det efterfølgende arbejde med opgaverne skal resultere i planer for: mål og succeskriterier for Sport2GO, herunder valg af målgruppe. budget og økonomistyring, herunder fastlæggelse af periode og pris. samarbejde med foreninger og eventuelt andre udbydere, herunder sammensætning af program og eventuelle krav til instruktører. kommunikation, herunder markedsføring og sociale medier. 6

7 4. Afsæt tid til dialog med unge. Når I har et billede af, hvordan I vil opstarte Sport2GO hos jer, så præsentér jeres program for nogle unge ved et eller flere fokusgruppeinterviews. Lyt godt til det, de siger, og ret jeres program til efter det. I Aalborg var det oprindeligt tanken at placere aktiviteterne på skolerne lige efter skoletid, som de har gjort i Belgien, men i dialogen med de unge blev det tydeligt, at når de har fri, vil de væk fra skolen, og aktiviteterne blev derfor placeret andre steder og lidt senere. 5. Lav en aftale om opgavefordelingen og mødekadencen, gerne med fælles arbejdsdage, som den skal være, når 1. periode udbydes. Opstart i to år Økonomisk balance Ressourceforbrug Projektgruppen i Aalborg vurderer, at opstart i alt tager to år. I den periode er der behov for minimum én fuldtidsstilling, herefter er det målet at håndtere driften med et mindre ressourceforbrug. Efter tre perioder i Aalborg er der balance mellem indtægterne fra de unges betaling og udgifterne til instruktører, lokaleleje og markedsføring. Det har ikke været et mål at finansiere medarbejderudgifterne. I spørgeskemaundersøgelsen er lederne også blevet spurgt til deres ressourceforbrug på Sport2GO. Gennemsnittet på deres timeforbrug på opstart er 5,3 timer, og på drift er det gennemsnitlige tidsforbrug 4 timer. Halvdelen af udbyderne svarer, at økonomien i deres Sport2GO-aktiviteter balancerer, en fjerdedel har underskud og en fjerdedel har overskud. De unge er forskellige I kan ikke sammensætte program, planlægge markedsføring osv. efter ét billede af de unge. Der er store forskelle indenfor målgruppen, så jo mere nuanceret I kan planlægge og informere, des flere kan I rumme i jeres tilbud. En af de forskelle, som spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmerne viser, er forskelle på, hvilken rolle venner spiller for deres valg af medlemskab og aktiviteter, som det fremgår af figur 1. 7

8 Figur 1 Jeg vælger de aktiviteter, jeg selv har lyst til Jeg følges for det meste med mine venner til aktiviteter Jeg vælger aktiviteter sammen med mine venner Jeg tager for det meste til aktiviteterne alene Jeg har købt et Sport2GO-medlemsskab, fordi mine venner har et 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Profiler af medlemmer I fokusgruppeinterviewene trådte forskellene endnu tydeligere frem, og der tegnede sig et billede af forskellige typer/profiler, der melder sig til Sport2GO: Idrætsudøveren, der supplerer sin træning. De unge, der dyrker en eller måske flere aktiviteter - på fast basis, hvad enten det er som eliteidrætsudøvere eller blot dedikeret til en idrætsgren. De vil gerne supplere deres faste træning. De ikke-aktive, der vil prøve sig frem for at finde en aktivitet, de kan lide. De er måske lige flyttet til byen, eller de har skiftet fra grundskole til ungdomsuddannelse, og de vil gerne finde en aktivitet, der passer dem og deres nye hverdag. Genoptrænerne. De har måske en kronisk lidelse som f.eks. dårlig ryg, eller de har forstuvet en fod og har i forlængelse heraf sårbare ledbånd. De ønsker at prøve kræfter med forskellige aktiviteter for at finde den eller de aktiviteter, kroppen kan holde til, som, de samtidig synes, er motiverende. De selskabelige, der bruger Sport2GO som en ny måde at være sammen med vennerne på. De bruger det lidt som en biografklub eller lignende, det er noget at mødes om, måske spiser de sammen i forbindelse med de forskellige træninger. Nybegynderne, der gerne vil prøve en aktivitet, men ikke har andre muligheder for at gøre det som nybegynder i den alder. De yngste teenagers, der for nylig er faldet fra deres idræt, fordi der blev for mange træningstimer, ikke kunne få det til at passe med fritidsjob eller andet. De vil fortsat gerne være aktive, og det giver Sport2GO dem en fleksibel mulighed for. 8

9 De, der bruger Sport2GO som adgang til billig fitness. De melder sig, fordi det er det økonomisk bedste tilbud på markedet. Sportstosserne, der bare ikke kan få nok, men skal prøve så meget forskelligt som muligt. De er måske lige hjemvendt fra efterskole, hvor de dyrkede idræt hver dag. Opmærksom på forskelle Listen herover er næppe udtømmende. Det kræver en grundig markedsanalyse at identificere alle typer og fastslå, hvor mange der er i hver gruppe. Brug den blot som en opmærksomhed på, at de unge langtfra er ens, men derimod er en differentieret gruppe, og I skal være opmærksomme på ikke at overse nogle. Internationale studerende En særlig målgruppe, der har været gode erfaringer med at tiltrække i Aalborg, er internationale studerende. Det giver nogle særlige udfordringer, der skal håndteres: De internationale studerende kan ikke betale via hjemmesiden, da de ikke har VISA/Dankort, så der skal være en alternativ mulighed. De giver udtryk for et ønske om, at der også kommunikeres på engelsk på hjemmesiden. Det tager tid til træning, når der skal forklares på både dansk og engelsk, og det kræver tålmodighed fra alle deltagere. En løsning kan være at have f.eks. tre ugentlige aktiviteter, der foregår på engelsk. Markedsføringsbudskab: Billig idræt uden bindinger Nok er der forskelle de unge imellem, men samtidig er der nogle faktorer, der er afgørende for rigtig mange, når de vælger at melde sig til Sport2GO. I markedsføringen er væsentlige budskaber således: 1. Det er fleksibelt 2. Det er billigt 3. Du kan prøve noget nyt Medlemmerne har i spørgeskemaundersøgelsen svaret på, hvorfor de har valgt at købe et medlemskab af Sport2GO, og svarene fremgår af figur 2. 9

10 Figur 2 Fordi det er billigt For at supplere min træning/sport Fordi det er træning, uden jeg binder mig til andet (kamp, opvisning mv.) For at møde nye mennesker For at prøve noget nyt Jeg kan komme og gå, som det passer mig For at følges med venner Jeg betaler kun for en kort periode Det foregår på forskellige tidspunkter Der er mange aktiviteter at vælge imellem Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fleksibelt, billigt og nyt Markedsføring Forældre Fleksibilitet Zappere Det er fleksibiliteten - i form af tilbud om mange aktiviteter, det ikke at være bundet til ugentlige træninger og fravær af kampe, opvisning o.lign. - den billige pris og muligheden for at prøve noget nyt, der er de primære begrundelser. De budskaber skal fremgå tydeligt både af markedsføringsmateriale og i mødet med de unge. I fokusgruppeinterviewene fremgik det, at det var budskabet om billig idræt uden bindinger, der havde fanget de unges opmærksomhed. De påpegede, at det var vigtigt, at det fremgik af markedsføringsmaterialet, fordi Sport2GO ikke i sig selv siger, hvilket indhold tilbuddet har. De forældre, der enten har købt eller har opfordret deres barn/børn til at blive medlem, er tilsvarende blevet spurgt til deres bevæggrunde. Her er de primære begrundelser, at de gerne vil have deres barn til at dyrke sport/motion (66 pct.), at der er mange aktiviteter at vælge imellem (63 pct.), og at det er billigt (39 pct.). I fokusgruppeinterviewene med de unge fik vi uddybet fleksibilitet. Det fremgik, at friheden ved ikke at skulle møde op til træning hver tirsdag og torsdag kl. 18 er vigtig for dem. Flere af dem er ret stabilt aktive med bestemte Sport2GO-aktiviteter, men det er et aktivt valg hver gang, og det er motiverende for dem. De unge blev også udfordret på, om fleksibiliteten ikke gør dem til zappere, der ikke ville tage ansvar for f.eks. at møde op til faste ugentlige træninger. De unge pegede i stedet på, at organiseringsformen gjorde dem kvalitetsbevidste. Desuden er flere af dem aktive ved siden af Sport2GO, og træningerne her blev prioriteret over Sport2GO, da de der var deres ansvar bevidst. 10

11 Besøg skoler og uddannelsesinstitutioner Den vigtigste markedsføring er besøg, hvor de unge er. Det, der virker, er engagerede personer, der fortæller om Sport2GO. De unge får mange indtryk mange steder, og det kræver deres fulde opmærksomhed at komme igennem med budskab om et nyt initiativ, der skal konkurrere med andre tilbud, der er målrettet unge. Medlemmerne er i spørgeskemaet blevet spurgt, hvor de har hørt om Sport2GO. Svarene fremgår af figuren herunder. Figur 3 Aalborg Kommunes hjemmeside Intranet Infoskærm i bussen En ambassadør for Sport2GO I fritidscenteret I min idrætsforening På studiet I skolen Plakater Radio TV Facebook Hjemmesiden Forældre Studiekammerater Klassekammerater Venner Andet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Venner Skoler og uddannelsesinstitutioner Forældre TV og radio Budskabet er for rigtig mange kommet fra deres venner. Det er som altid væsentligt, at budskabet spredes videre fra markedsføringstiltagene det er dog en kanal, som vi ikke direkte kan kontrollere. En endnu væsentligere kanal er dog også de unges skoler og uddannelsesinstitutioner. De går enten i skole eller på et studie, og hvis vi lægger I skolen og På studiet sammen, er det 59 pct. af medlemmerne, der har hørt om Sport2GO der, hvor de kommer til hverdag. Projektgruppen har prioriteret besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner højt, det er ressourcekrævende, men det er det, der giver udbytte. Også forældrene bekræfter, at skolen er den rette kanal. 28 pct. har hørt om Sport2GO i deres barns skole, 22 pct. har hørt om det fra deres barn/børn, og de øvrige kanaler har opnået mindre end 8 pct. af forældrenes opmærksomhed. Traditionelle og dyre markedsføringstiltag som TV- og radioreklamer, vurderer projektgruppen, har haft meget lille effekt, og det bekræftes af spørgeskemasvarene både fra medlemmer og forældre. 11

12 De unge er online Facebook Sms-kode Betalingskort Digitale medier er et afgørende element i unges kommunikation, derfor skal facebookside, hjemmeside, tilmelding og elektronisk betaling indgå og målrettes de unge. Face to face-møder med de unge er ret old-fashioned, men vigtige i rekrutteringen af medlemmer. Facebook er mere moderne og et afgørende medie i forhold til de unge, særligt ved opstart af nye perioder, til markedsføring af nye aktiviteter, til dialog med de unge og til at markedsføre mulighederne for at melde sig ind i foreningerne. Det er afgørende, at facebooksiden vedligeholdes dagligt, da der skal være aktivitet på siden for at opretholde opmærksomhed. Hjemmesiden skal indeholde den nødvendige information og være intuitiv at finde rundt på. Der er generel fin tilfredshed med hjemmesiden: 72 pct. af medlemmerne er enten tilfredse eller meget tilfredse. Der er nogle kommentarer til muligheder for at skabe bedre sammenhæng mellem aktivitetsbeskrivelser, tilmeldingsmodul og sms-koder, men ikke konkrete forslag til forbedringer. Tilmeldingssystemet er udviklet løbende i Aalborg og er nu således, at man skal tilmelde sig aktiviteterne ved at sende en sms-kode, og instruktøren tjekker så deltagernes telefoner for at bekræfte deres medlemskab. Nogle aktiviteter er der et begrænset antal pladser på, og der skal medlemmer booke plads via hjemmesiden. Systemet fungerer fint. Nogle peger på, at det er svært at melde sig fra, og andre tilkendegiver, at enkelte aktiviteter er hurtigt udsolgt og derfor svære at få mulighed for at prøve. I fokusgruppeinterviewene er der dog generel høj tilfredshed med systemet, som fungerer fint. Køb af medlemskab foregår via hjemmesiden med betalingskort. Her peger de årige på, at det ikke er muligt at betale med de kort, som de har. De yngste får formodentligt i vidt omfang medlemskabet betalt af forældrene, der har VISA/Dankort, og de ældste har selv VISA/Dankort. Mellemgruppen skal selv betale og har Mastercard Debet eller VISA Electron, så det er anbefalelsesværdigt at gøre det muligt at betale med de korttyper. Der skal være fitness og variation i programmet Fitness, variation og kontinuitet Aktivitetsprogrammet for Sport2GO skal sammensættes, så det er fyldigt og varieret. Der skal være fitness, og der må gerne være kontinuitet fra periode til periode. Gode råd til udbud af aktiviteter er: Der skal udbydes fitness Erfaringerne fra Belgien er bekræftet i Aalborg: Det er afgørende at have fitness på programmet for at tiltrække de unge. Mere end 40 pct. af medlemmerne i spørgeskemaundersøgelsen i Aalborg har fitness på 1. pladsen over de aktiviteter, de synes, er de fedeste af Sport2GO-aktiviteterne. Yderligere 20 pct. har det med som enten 2. eller 3. plads. 12

13 Udbuddet skal indeholde såvel traditionelle som nye aktivitetsformer. Klatring og springgymnastik er de to aktiviteter, der får flest 1. pladser efter fitness, men også kampsport som karate og kickboksning, vandaktiviteter såvel svømning som aquazumba og ketchersportsgrene fra tennis og badminton til squash er populære. Et varieret udbud er med til at tiltrække flere forskellige profiler/typer. I Aalborg har programmet budt på alt fra ridning til bowling: traditionelle boldspil som fodbold og basketball, streetaktiviteter som skating og parkour samt nye aktiviteter som qianball og forskellige danseformer. Der har været mellem 20 og 30 forskellige aktiviteter i hver uge. Udbyderne fordeler sig jævnt på spørgsmålet om, hvorvidt de aktiviteter, de udbyder i Sport2GO, er aktiviteter, der allerede er på programmet, men med adskilte Sport2GO-hold, programsatte aktiviteter, hvor Sport2GO-medlemmerne blandes med øvrige deltagere eller nye aktiviteter, der udvikles og tilrettelægges særligt til Sport2GO. 92 pct. af medlemmerne i Aalborg er enten tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteterne. Der må gerne være en høj grad af kontinuitet fra periode til periode. I fokusgruppeinterviewene spurgte vi ind til behovet for udskiftning i programmet for fortsat at være et attraktivt tilbud. Der er et udbredt ønske om høj grad af kontinuitet, så de kan få mulighed for at deltage i deres favoritaktiviteter fra periode til periode. Blot et par enkelte nye aktiviteter ved opstart af en ny periode er fint. De, der afprøver mange forskellige aktiviteter, støtter kontinuiteten, da de i en enkelt periode ikke når alle de udbudte aktiviteter. Aktiviteter udbudt i de tre første perioder i Aalborg Aqua fighting Aqua Zumba Badminton Ballroom Fitness Basketball Bowling Brydning Capoeira Fitness 12+ Fitness 15+ Futsal Fægtning Holdtræning Karate Kickboxing Klatring Powerenergy Qianball Ridning Selvforsvar & Ju Jitsu Springgymnastik Skateboarding Svøm 100 Svømning år Svømning for kvinder Squash Tennis 13

14 To gange 12 uger om året virker En fin opskrift på tid og sted er: To perioder á 12 uger årligt med aktiviteterne placeret sidst på eftermiddagen og i faciliteter, der er nemme at komme til. En anden inddeling af perioder virker måske også, men inddelingen i Aalborg giver de unge tid til at prøve flere forskellige aktiviteter og finde en favorit. Samtidig er det ikke længere tid, end hvis de vil udøve aktiviteten permanent, skal de melde sig ind. Tid og sted Foruden selve udbuddet af aktiviteter er sammensætningen af Sport2GOprogrammet også et spørgsmål om periodernes længde og placering samt tid og sted for aktiviteterne. På baggrund af evalueringen kan vi underbygge, at de valg, de har truffet i Aalborg, har virket. Det er dog ikke nødvendigvis det samme, som at andre ikke vil virke, men vi kan anbefale Aalborg-modellen, den er der gode erfaringer med. To perioder á 12 uger årligt Såvel medlemmer som ledere og instruktører er i spørgeskemaet blevet spurgt, hvordan inddelingen i perioder passer dem, som det fremgår af figuren herunder. Figur 4 De unge Instruktørerne Lederne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Passer fint Aktiviteter om sommeren Aktiviteter om vinteren Andre forslag To perioder á 12 uger Ikke året rundt I Aalborg er der to årlige perioder á 12 ugers varighed: i efteråret fra september til november og i foråret fra marts til maj. Flertallet af ledere og instruktører er godt tilfredse med perioderne, mens flere af de unge gerne vil have aktiviteter særligt om vinteren. De fleste af de alternative forslag er, at der skal være aktiviteter hele året, hvilket også viser sig ved, at 65 pct. af de unge gerne vil have en længere periode. Så længe et af målene med Sport2GO er, at de unge skal inspireres til at blive aktive i foreningerne, er det ikke hensigtsmæssigt, at der udbydes aktiviteter året rundt, hvilket lederne støttede i fokusgruppeinterviewet. 14

15 Forårsstart Nogle af de alternative forslag er at rykke starttidspunktet for forårsperioden, hvilket samtidig vil imødekomme ønsket om aktiviteter om vinteren. Sidst på eftermiddagen og nemt at komme til Som det fremgår af figuren herunder, er medlemmer, instruktører og ledere også blevet spurgt, hvordan tidsrummet for aktiviteterne passer dem. Figur 5 De unge Instruktørerne Lederne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Passer fint Tidligere på dagen Senere på dagen I weekenden Eftermiddag Faciliteter Der er aktiviteter på alle tider i Aalborg, da der er adgang til fitness fra 7.00 til 22.00, men aktiviteterne er primært placeret sidst på eftermiddagen. Overordnet er der fin støtte til den prioritering, og hvis der skal udvides, peges der primært på flere aktiviteter i weekenden. Både i spørgeskemaet og i fokusgruppeinterviewene er der stor tilfredshed med de faciliteter, hvor aktiviteterne foregår. De er glade for overvejende central placering, så det er lettilgængeligt såvel på cykel som med bus, ligesom der er forståelse for, at nogle aktiviteter som svømning, bowling og ridning ikke kan placeres hvor som helst. Enkelte nævner dårlige omklædningsfaciliteter, mens andre giver også udtryk for, at lugten af sure boksehandsker er en del af kickboksning. 15

16 Hav fokus på instruktørerne Instruktører leverer varen Gode instruktører De gode instruktører er fagligt kompetente, kan differentiere deres undervisning, er imødekommende og engagerede. Instruktørerne er afgørende for de unges oplevelse. De er Sport2GO s frontmedarbejdere, de leverer varen. Derfor er det afgørende at have fokus på instruktørernes kompetencer og viden om Sport2GO. De unge peger på, at en god instruktør er kendetegnet ved: Faglighed, så der er et solidt grundlag for varieret, velforberedt træning og konkret feedback til yderligere udfordring af sig selv. Evne til at differentiere efter både niveau, alder og anciennitet, så der er udfordringer til alle. Imødekommenhed og godt humør, så alle føler sig velkomne både tilbagevendende og nytilkomne deltagere. Erfaring med unge Undervisning Motivation Engagement og energi, der virker motiverende det findes også i overdrevent og selvcentreret udgave, der ikke efterspørges. Lederne prioriterer erfaring med undervisning af unge højest, herefter følger instruktøruddannelse og erfaring med aktiviteten, når de rekrutterer instruktører til Sport2GO. Alle er tilfredse eller meget tilfredse med rekrutteringen. Instruktørerne deler sig ligeligt mellem, at deres undervisning i Sport2GO er den samme som deres øvrige undervisning, og at de to adskiller sig. De, der svarer, at den adskiller sig, lægger vægt på, at undervisningen tilrettelægges efter, at der løbende kommer nye til, der skal introduceres, samtidig med at der skal være progression for de, der har været der før. Det afgørende for instruktørernes motivation til at blive og forblive Sport2GO-instruktører er: De brænder for deres aktivitet og vil gerne præsentere den for andre Undervisningserfaringen er attraktiv som en del af CV et Projektets mål om at give muligheder for øget fysisk aktivitet til unge Tilfredshed Instruktørsamling God opbakning fra projektadministrationen Der er generel god tilfredshed med instruktørerne, men til fokusgruppeinterviews kom også historier frem om instruktører, der var uengagerede eller gav urigtige informationer om Sport2GO. Projektgruppen i Aalborg vil gerne forbedre relationen instruktørerne imellem og give dem en følelse af, at være en gruppe frem for enkeltstående instruktører, men de har haft svært ved at samle dem. Instruktørerne vil gerne samles, men de er engagerede mennesker med fyldte kalendre. En mulighed er at gøre én samling pr. periode obligatorisk for instruktørerne. Deres vigtigste budskab er, at der skal være noget at komme efter. 16

17 Certificering En overvejelse i forhold til at sikre kvalitet i instruktørernes undervisning er kompetenceudvikling i form af certificering; en uddannelse som Sport2GO-instruktør med emner som kommunikation med unge og ikke aktivitetsspecifikke emner. Det vil gøre obligatorisk fremmøde mere positivt og vil være fint i tråd med det forhold, at flere af instruktørerne motiveres af at få noget på CV et. Husk fokus på foreningsudvikling Foreningsudvikling Sport2GO er i ligeså høj grad et foreningsudviklingstiltag, som det er et tiltag, der skal få unge til at dyrke idræt. Det er derfor vigtigt, at have fokus på foreningsankring fra start. Sport2GO prikker til konservatismen i foreningerne i forhold til organisering; tiltaget udfordrer sæsontænkning og foreningernes traditionelle markedsføring af deres aktiviteter. Foreningsudvikling af den vej forudsætter en tæt dialog og forventningsafstemning med foreningerne. De skal være medspillere og se mulighederne i Sport2GO, så de på sigt udbyder aktiviteter mere fleksibelt, anvender sociale medier i deres kommunikation mv. Udbyderne af aktiviteter i Aalborg er blevet spurgt om deres holdning til en række udsagn vedrørende udbyttet af Sport2GO. Deres svar fremgår af figuren herunder. Figur 6 Flere medlemmer Synlighed om aktiviteter Godt tiltag for unge ift. fysisk aktivitet Unfair konkurrence 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig Overvejende enig Hverken enig/uenig Overvejende uenig Uenig Kvaliteter Udbyderne anerkender Sport2GO s kvaliteter: Det er et godt tiltag for at få unge til at dyrke sport/motion, det skaber synlighed om deres aktiviteter, og det giver dem nye medlemmer. Flertallet synes heller ikke, at Sport2GO er unfair konkurrence i forhold til deres øvrige aktiviteter. 17

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING Maj 2012 Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume... 4 Baggrund, evalueringsspørgsmål, metode og læsevejledning... 5 Baggrund...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere