10 gode råd til opstart af Sport2Go

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 gode råd til opstart af Sport2Go"

Transkript

1 10 gode råd til opstart af Sport2Go

2 Indhold Fra Aalborg til resten af Danmark... 3 Hvorfor? Derfor!... 4 De ti gode råd... 5 Ting tager tid og koster penge - Afsæt ressourcer til opstart... 6 De unge er forskellige... 7 Markedsføringsbudskab: Billig idræt uden bindinger... 9 Besøg skoler og uddannelsesinstitutioner De unge er online Der skal være fitness og variation i programmet To gange 12 uger om året virker To perioder á 12 uger årligt Sidst på eftermiddagen og nemt at komme til Hav fokus på instruktørerne Husk fokus på foreningsudvikling Tag afsæt i de unges ønsker og mulighederne for at indfri dem frem for idealer Evaluering i Aalborg Figuroversigt

3 Fra Aalborg til resten af Danmark Fra Belgien til Aalborg 700 aktive i 3. periode Evalueringsdesign Styregruppe for evaluering Beslutningen er måske truffet: I starter Sport2GO om et halvt år - eller måske er I ikke færdige med overvejelserne. Uanset om beslutningen er truffet eller først er ved at modne, så kan I forhåbentlig bruge de gode råd, som vi præsenterer på de næste sider. Det er en række gode råd til opstart af Sport2GO, der er baseret på erfaringer fra Aalborg Kommune. DGI Nordjylland og Aalborg Kommune åbnede for 1. periode af Sport2GO den 6. september 2010 med afsæt i erfaringerne fra Gent i Belgien, hvor projektet Sport Na School har givet gode erfaringer med et billigt, fleksibelt idrætstilbud til unge. De gode råd herunder er formuleret på baggrund af en evaluering af Sport2GO i Aalborg. Evalueringen i Aalborg er gennemført i efteråret 2011, mens 3. periode blev gennemført med mere end 700 aktive unge i alderen år. I alt har mere end købt et medlemskab af Sport2Go i minimum én periode. Evalueringen er gennemført med spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. I kan læse mere om gennemførslen af evalueringen bagerst i dette hæfte. Sanne Fremlev, Søren Ørgaard og Rasmus Krog Jensen, Aalborg Kommune, Peter Otto Yde Thomsen, DGI Nordjylland og evaluator Kirsten Brusgård Januar 2012 Hvad er Sport2GO? Fleksibelt idrætstilbud til unge. Samarbejde mellem en kommune, en DGI landsdelsforening og idrætsudbydere, primært foreninger. Et varieret udbud af aktiviteter til medlemmer i afgrænsede perioder. Formålet er, at få flere unge til at bevæge sig mere, gerne i en forening. 3

4 Hvorfor? Derfor! Der er flere mål med at opstarte Sport2GO, hvilket vi også vender tilbage til under de gode råd. Det overordnede formål er, at få flere unge til at bevæge sig mere - både med deres medlemskab af Sport2GO og ved, at de via Sport2GO finder vej til en aktivitet, som de fortsætter med, når Sport2GO-perioden slutter. Det virker men ikke af sig selv Derfor vil vi, inden vi kommer til de gode råd, dvæle et øjeblik ved, at det virker. Evalueringen af Sport2GO i Aalborg viser: 23,5 pct. af medlemmer dyrkede ikke sport/motion, før de blev medlem af Sport2GO. 60,5 pct. af medlemmer bruger mere tid på sport/motion, end før de købte deres medlemskab. 34 pct. har overvejet at melde sig ind i en klub/forening med en aktivitet, som de har prøvet med Sport2GO, og gør det sandsynligvis, når perioden er slut. 5 pct. af medlemmerne har allerede gjort det. Det virker i Aalborg, men det er de ikke kommet sovende til. Det kræver en stor indsats med tilrettelæggelse, markedsføring og løbende udvikling at nå der til. Så der er god grund til at gå i gang. Rigtig god fornøjelse. 4

5 De ti gode råd Ting tager tid - og koster penge. Afsæt ressourcer til opstart Erfaringerne fra Aalborg er et godt grundlag at bygge på, men I skal alligevel prioritere tid og penge til opstart hos jer. Anbefalingen fra projektgruppen er minimum én fuldtidsstilling i et halvt år, inden 1. periode starter. Tiden skal bruges til at aftale opgavefordeling mellem de involverede, udarbejde planer for projektets delelementer, dialog med unge og foreningsforankring. Der er brug for at bibeholde en fuldtidsstilling de to første år. De unge er forskellige I kan ikke sammensætte program, planlægge markedsføring osv. efter ét billede af de unge. Der er store forskelle indenfor målgruppen, så jo mere nuanceret I kan planlægge og informere, des flere kan I rumme i jeres tilbud. Markedsføringsbudskab: Billig idræt uden bindinger Nok er der forskelle de unge imellem, men samtidig er der nogle faktorer, der er afgørende for rigtig mange, når de vælger at melde sig til Sport2GO. I markedsføringen er væsentlige budskaber således: Det er fleksibelt, det er billigt, og du kan prøve noget nyt. Besøg skoler og uddannelsesinstitutioner Den vigtigste markedsføring er besøg, hvor de unge er. Det, der virker, er engagerede personer, der fortæller om Sport2GO. De unge får mange indtryk mange steder, og det kræver deres fulde opmærksomhed at komme igennem med budskab om et nyt initiativ, der skal konkurrere med andre tilbud, der er målrettet unge. De unge er online Digitale medier er et afgørende element i unges kommunikation, derfor skal facebookside, hjemmeside, tilmelding og elektronisk betaling indgå og målrettes de unge. Der skal være fitness og variation i programmet Aktivitetsprogrammet for Sport2GO skal sammensættes, så det er fyldigt og varieret. Der skal være fitness, og der må gerne være kontinuitet fra perioden til periode. To gange 12 uger om året virker En fin opskrift på tid og sted er: To perioder á 12 uger årligt med aktiviteterne placeret sidst på eftermiddagen og i faciliteter, der er nemme at komme til. En anden inddeling af perioder virker måske også, men inddelingen i Aalborg giver de unge tid til at prøve flere forskellige aktiviteter og finde en favorit. Samtidig er det ikke længere tid, end hvis de vil udøve aktiviteten permanent, skal de melde sig ind. Hav fokus på instruktørerne De gode instruktører er fagligt kompetente, kan differentiere deres undervisning, er imødekommende og engagerede. Husk fokus på foreningsudvikling Sport2GO er i ligeså høj grad et foreningsudviklingstiltag, som det er et tiltag, der skal få unge til at dyrke idræt. Det er derfor vigtigt at have fokus på foreningsankring fra start. Tag afsæt i de unges ønsker og mulighederne for at indfri dem frem for idealer I Aalborg samarbejder de med de idrætsudbydere, der skal til for at give det bedste udbud af aktiviteter til de unge. Såvel kommercielle udbydere som foreninger udbyder således aktiviteter, fordi udgangspunktet er de unges ønsker og de muligheder, der er for at imødekomme dem i Aalborg. 5

6 Ting tager tid og koster penge - Afsæt ressourcer til opstart Erfaringerne fra Aalborg er et godt grundlag at bygge på, men I skal alligevel prioritere tid og penge til opstart hos jer. Anbefalingen fra projektgruppen er minimum én fuldtidsstilling i et halvt år, inden 1. periode starter. Tiden skal bruges til at aftale opgavefordeling mellem de involverede, udarbejde planer for projektets delelementer, dialog med unge og foreningsforankring. Der er brug for at bibeholde en fuldtidsstilling de to første år. Opstartsproces Opstartsperioden skal bruges på at udarbejde planer og aftale hvem, der gør hvad, men inden konkretiseringen og prioriteringen er det værdifuldt at give tid og plads til idéer og skæve vinkler. En anbefalet proces for opstart er: 1. Lav en aftale om det overordnede samarbejde: organisationsmodel og økonomistyring. Et fifty-fifty partnerskab mellem en DGI landsdelsforening og en kommune vil sikre ejerskab i begge organisationer. 2. Involvér en bred kreds af deltagere i et heldagsseminar, hvor Sport2GO belyses fra forskellige vinkler. I skal tilvejebringe idéer og viden til de forskellige elementer i Sport2GO og de muligheder, der findes i jeres område. Slut dagen af med at danne jer et foreløbigt overblik over, hvilke opgaver der er. Fordel opgaverne mellem jer: Aftal hvem der arbejder videre med de forskellige elementer af projektet og belys muligheder og udfordringer. Aftal hvornår I vil træffe beslutning på forskellige områder, og hvilke deadlines der er for de forskellige opgaver. I opstartsperioden er det en god idé, at der er et ugentligt møde mellem de, der arbejder med projektet, hvis de ikke sidder på samme kontor, så der sikres koordinering og videndeling 3. Det efterfølgende arbejde med opgaverne skal resultere i planer for: mål og succeskriterier for Sport2GO, herunder valg af målgruppe. budget og økonomistyring, herunder fastlæggelse af periode og pris. samarbejde med foreninger og eventuelt andre udbydere, herunder sammensætning af program og eventuelle krav til instruktører. kommunikation, herunder markedsføring og sociale medier. 6

7 4. Afsæt tid til dialog med unge. Når I har et billede af, hvordan I vil opstarte Sport2GO hos jer, så præsentér jeres program for nogle unge ved et eller flere fokusgruppeinterviews. Lyt godt til det, de siger, og ret jeres program til efter det. I Aalborg var det oprindeligt tanken at placere aktiviteterne på skolerne lige efter skoletid, som de har gjort i Belgien, men i dialogen med de unge blev det tydeligt, at når de har fri, vil de væk fra skolen, og aktiviteterne blev derfor placeret andre steder og lidt senere. 5. Lav en aftale om opgavefordelingen og mødekadencen, gerne med fælles arbejdsdage, som den skal være, når 1. periode udbydes. Opstart i to år Økonomisk balance Ressourceforbrug Projektgruppen i Aalborg vurderer, at opstart i alt tager to år. I den periode er der behov for minimum én fuldtidsstilling, herefter er det målet at håndtere driften med et mindre ressourceforbrug. Efter tre perioder i Aalborg er der balance mellem indtægterne fra de unges betaling og udgifterne til instruktører, lokaleleje og markedsføring. Det har ikke været et mål at finansiere medarbejderudgifterne. I spørgeskemaundersøgelsen er lederne også blevet spurgt til deres ressourceforbrug på Sport2GO. Gennemsnittet på deres timeforbrug på opstart er 5,3 timer, og på drift er det gennemsnitlige tidsforbrug 4 timer. Halvdelen af udbyderne svarer, at økonomien i deres Sport2GO-aktiviteter balancerer, en fjerdedel har underskud og en fjerdedel har overskud. De unge er forskellige I kan ikke sammensætte program, planlægge markedsføring osv. efter ét billede af de unge. Der er store forskelle indenfor målgruppen, så jo mere nuanceret I kan planlægge og informere, des flere kan I rumme i jeres tilbud. En af de forskelle, som spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmerne viser, er forskelle på, hvilken rolle venner spiller for deres valg af medlemskab og aktiviteter, som det fremgår af figur 1. 7

8 Figur 1 Jeg vælger de aktiviteter, jeg selv har lyst til Jeg følges for det meste med mine venner til aktiviteter Jeg vælger aktiviteter sammen med mine venner Jeg tager for det meste til aktiviteterne alene Jeg har købt et Sport2GO-medlemsskab, fordi mine venner har et 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Profiler af medlemmer I fokusgruppeinterviewene trådte forskellene endnu tydeligere frem, og der tegnede sig et billede af forskellige typer/profiler, der melder sig til Sport2GO: Idrætsudøveren, der supplerer sin træning. De unge, der dyrker en eller måske flere aktiviteter - på fast basis, hvad enten det er som eliteidrætsudøvere eller blot dedikeret til en idrætsgren. De vil gerne supplere deres faste træning. De ikke-aktive, der vil prøve sig frem for at finde en aktivitet, de kan lide. De er måske lige flyttet til byen, eller de har skiftet fra grundskole til ungdomsuddannelse, og de vil gerne finde en aktivitet, der passer dem og deres nye hverdag. Genoptrænerne. De har måske en kronisk lidelse som f.eks. dårlig ryg, eller de har forstuvet en fod og har i forlængelse heraf sårbare ledbånd. De ønsker at prøve kræfter med forskellige aktiviteter for at finde den eller de aktiviteter, kroppen kan holde til, som, de samtidig synes, er motiverende. De selskabelige, der bruger Sport2GO som en ny måde at være sammen med vennerne på. De bruger det lidt som en biografklub eller lignende, det er noget at mødes om, måske spiser de sammen i forbindelse med de forskellige træninger. Nybegynderne, der gerne vil prøve en aktivitet, men ikke har andre muligheder for at gøre det som nybegynder i den alder. De yngste teenagers, der for nylig er faldet fra deres idræt, fordi der blev for mange træningstimer, ikke kunne få det til at passe med fritidsjob eller andet. De vil fortsat gerne være aktive, og det giver Sport2GO dem en fleksibel mulighed for. 8

9 De, der bruger Sport2GO som adgang til billig fitness. De melder sig, fordi det er det økonomisk bedste tilbud på markedet. Sportstosserne, der bare ikke kan få nok, men skal prøve så meget forskelligt som muligt. De er måske lige hjemvendt fra efterskole, hvor de dyrkede idræt hver dag. Opmærksom på forskelle Listen herover er næppe udtømmende. Det kræver en grundig markedsanalyse at identificere alle typer og fastslå, hvor mange der er i hver gruppe. Brug den blot som en opmærksomhed på, at de unge langtfra er ens, men derimod er en differentieret gruppe, og I skal være opmærksomme på ikke at overse nogle. Internationale studerende En særlig målgruppe, der har været gode erfaringer med at tiltrække i Aalborg, er internationale studerende. Det giver nogle særlige udfordringer, der skal håndteres: De internationale studerende kan ikke betale via hjemmesiden, da de ikke har VISA/Dankort, så der skal være en alternativ mulighed. De giver udtryk for et ønske om, at der også kommunikeres på engelsk på hjemmesiden. Det tager tid til træning, når der skal forklares på både dansk og engelsk, og det kræver tålmodighed fra alle deltagere. En løsning kan være at have f.eks. tre ugentlige aktiviteter, der foregår på engelsk. Markedsføringsbudskab: Billig idræt uden bindinger Nok er der forskelle de unge imellem, men samtidig er der nogle faktorer, der er afgørende for rigtig mange, når de vælger at melde sig til Sport2GO. I markedsføringen er væsentlige budskaber således: 1. Det er fleksibelt 2. Det er billigt 3. Du kan prøve noget nyt Medlemmerne har i spørgeskemaundersøgelsen svaret på, hvorfor de har valgt at købe et medlemskab af Sport2GO, og svarene fremgår af figur 2. 9

10 Figur 2 Fordi det er billigt For at supplere min træning/sport Fordi det er træning, uden jeg binder mig til andet (kamp, opvisning mv.) For at møde nye mennesker For at prøve noget nyt Jeg kan komme og gå, som det passer mig For at følges med venner Jeg betaler kun for en kort periode Det foregår på forskellige tidspunkter Der er mange aktiviteter at vælge imellem Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fleksibelt, billigt og nyt Markedsføring Forældre Fleksibilitet Zappere Det er fleksibiliteten - i form af tilbud om mange aktiviteter, det ikke at være bundet til ugentlige træninger og fravær af kampe, opvisning o.lign. - den billige pris og muligheden for at prøve noget nyt, der er de primære begrundelser. De budskaber skal fremgå tydeligt både af markedsføringsmateriale og i mødet med de unge. I fokusgruppeinterviewene fremgik det, at det var budskabet om billig idræt uden bindinger, der havde fanget de unges opmærksomhed. De påpegede, at det var vigtigt, at det fremgik af markedsføringsmaterialet, fordi Sport2GO ikke i sig selv siger, hvilket indhold tilbuddet har. De forældre, der enten har købt eller har opfordret deres barn/børn til at blive medlem, er tilsvarende blevet spurgt til deres bevæggrunde. Her er de primære begrundelser, at de gerne vil have deres barn til at dyrke sport/motion (66 pct.), at der er mange aktiviteter at vælge imellem (63 pct.), og at det er billigt (39 pct.). I fokusgruppeinterviewene med de unge fik vi uddybet fleksibilitet. Det fremgik, at friheden ved ikke at skulle møde op til træning hver tirsdag og torsdag kl. 18 er vigtig for dem. Flere af dem er ret stabilt aktive med bestemte Sport2GO-aktiviteter, men det er et aktivt valg hver gang, og det er motiverende for dem. De unge blev også udfordret på, om fleksibiliteten ikke gør dem til zappere, der ikke ville tage ansvar for f.eks. at møde op til faste ugentlige træninger. De unge pegede i stedet på, at organiseringsformen gjorde dem kvalitetsbevidste. Desuden er flere af dem aktive ved siden af Sport2GO, og træningerne her blev prioriteret over Sport2GO, da de der var deres ansvar bevidst. 10

11 Besøg skoler og uddannelsesinstitutioner Den vigtigste markedsføring er besøg, hvor de unge er. Det, der virker, er engagerede personer, der fortæller om Sport2GO. De unge får mange indtryk mange steder, og det kræver deres fulde opmærksomhed at komme igennem med budskab om et nyt initiativ, der skal konkurrere med andre tilbud, der er målrettet unge. Medlemmerne er i spørgeskemaet blevet spurgt, hvor de har hørt om Sport2GO. Svarene fremgår af figuren herunder. Figur 3 Aalborg Kommunes hjemmeside Intranet Infoskærm i bussen En ambassadør for Sport2GO I fritidscenteret I min idrætsforening På studiet I skolen Plakater Radio TV Facebook Hjemmesiden Forældre Studiekammerater Klassekammerater Venner Andet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Venner Skoler og uddannelsesinstitutioner Forældre TV og radio Budskabet er for rigtig mange kommet fra deres venner. Det er som altid væsentligt, at budskabet spredes videre fra markedsføringstiltagene det er dog en kanal, som vi ikke direkte kan kontrollere. En endnu væsentligere kanal er dog også de unges skoler og uddannelsesinstitutioner. De går enten i skole eller på et studie, og hvis vi lægger I skolen og På studiet sammen, er det 59 pct. af medlemmerne, der har hørt om Sport2GO der, hvor de kommer til hverdag. Projektgruppen har prioriteret besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner højt, det er ressourcekrævende, men det er det, der giver udbytte. Også forældrene bekræfter, at skolen er den rette kanal. 28 pct. har hørt om Sport2GO i deres barns skole, 22 pct. har hørt om det fra deres barn/børn, og de øvrige kanaler har opnået mindre end 8 pct. af forældrenes opmærksomhed. Traditionelle og dyre markedsføringstiltag som TV- og radioreklamer, vurderer projektgruppen, har haft meget lille effekt, og det bekræftes af spørgeskemasvarene både fra medlemmer og forældre. 11

12 De unge er online Facebook Sms-kode Betalingskort Digitale medier er et afgørende element i unges kommunikation, derfor skal facebookside, hjemmeside, tilmelding og elektronisk betaling indgå og målrettes de unge. Face to face-møder med de unge er ret old-fashioned, men vigtige i rekrutteringen af medlemmer. Facebook er mere moderne og et afgørende medie i forhold til de unge, særligt ved opstart af nye perioder, til markedsføring af nye aktiviteter, til dialog med de unge og til at markedsføre mulighederne for at melde sig ind i foreningerne. Det er afgørende, at facebooksiden vedligeholdes dagligt, da der skal være aktivitet på siden for at opretholde opmærksomhed. Hjemmesiden skal indeholde den nødvendige information og være intuitiv at finde rundt på. Der er generel fin tilfredshed med hjemmesiden: 72 pct. af medlemmerne er enten tilfredse eller meget tilfredse. Der er nogle kommentarer til muligheder for at skabe bedre sammenhæng mellem aktivitetsbeskrivelser, tilmeldingsmodul og sms-koder, men ikke konkrete forslag til forbedringer. Tilmeldingssystemet er udviklet løbende i Aalborg og er nu således, at man skal tilmelde sig aktiviteterne ved at sende en sms-kode, og instruktøren tjekker så deltagernes telefoner for at bekræfte deres medlemskab. Nogle aktiviteter er der et begrænset antal pladser på, og der skal medlemmer booke plads via hjemmesiden. Systemet fungerer fint. Nogle peger på, at det er svært at melde sig fra, og andre tilkendegiver, at enkelte aktiviteter er hurtigt udsolgt og derfor svære at få mulighed for at prøve. I fokusgruppeinterviewene er der dog generel høj tilfredshed med systemet, som fungerer fint. Køb af medlemskab foregår via hjemmesiden med betalingskort. Her peger de årige på, at det ikke er muligt at betale med de kort, som de har. De yngste får formodentligt i vidt omfang medlemskabet betalt af forældrene, der har VISA/Dankort, og de ældste har selv VISA/Dankort. Mellemgruppen skal selv betale og har Mastercard Debet eller VISA Electron, så det er anbefalelsesværdigt at gøre det muligt at betale med de korttyper. Der skal være fitness og variation i programmet Fitness, variation og kontinuitet Aktivitetsprogrammet for Sport2GO skal sammensættes, så det er fyldigt og varieret. Der skal være fitness, og der må gerne være kontinuitet fra periode til periode. Gode råd til udbud af aktiviteter er: Der skal udbydes fitness Erfaringerne fra Belgien er bekræftet i Aalborg: Det er afgørende at have fitness på programmet for at tiltrække de unge. Mere end 40 pct. af medlemmerne i spørgeskemaundersøgelsen i Aalborg har fitness på 1. pladsen over de aktiviteter, de synes, er de fedeste af Sport2GO-aktiviteterne. Yderligere 20 pct. har det med som enten 2. eller 3. plads. 12

13 Udbuddet skal indeholde såvel traditionelle som nye aktivitetsformer. Klatring og springgymnastik er de to aktiviteter, der får flest 1. pladser efter fitness, men også kampsport som karate og kickboksning, vandaktiviteter såvel svømning som aquazumba og ketchersportsgrene fra tennis og badminton til squash er populære. Et varieret udbud er med til at tiltrække flere forskellige profiler/typer. I Aalborg har programmet budt på alt fra ridning til bowling: traditionelle boldspil som fodbold og basketball, streetaktiviteter som skating og parkour samt nye aktiviteter som qianball og forskellige danseformer. Der har været mellem 20 og 30 forskellige aktiviteter i hver uge. Udbyderne fordeler sig jævnt på spørgsmålet om, hvorvidt de aktiviteter, de udbyder i Sport2GO, er aktiviteter, der allerede er på programmet, men med adskilte Sport2GO-hold, programsatte aktiviteter, hvor Sport2GO-medlemmerne blandes med øvrige deltagere eller nye aktiviteter, der udvikles og tilrettelægges særligt til Sport2GO. 92 pct. af medlemmerne i Aalborg er enten tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteterne. Der må gerne være en høj grad af kontinuitet fra periode til periode. I fokusgruppeinterviewene spurgte vi ind til behovet for udskiftning i programmet for fortsat at være et attraktivt tilbud. Der er et udbredt ønske om høj grad af kontinuitet, så de kan få mulighed for at deltage i deres favoritaktiviteter fra periode til periode. Blot et par enkelte nye aktiviteter ved opstart af en ny periode er fint. De, der afprøver mange forskellige aktiviteter, støtter kontinuiteten, da de i en enkelt periode ikke når alle de udbudte aktiviteter. Aktiviteter udbudt i de tre første perioder i Aalborg Aqua fighting Aqua Zumba Badminton Ballroom Fitness Basketball Bowling Brydning Capoeira Fitness 12+ Fitness 15+ Futsal Fægtning Holdtræning Karate Kickboxing Klatring Powerenergy Qianball Ridning Selvforsvar & Ju Jitsu Springgymnastik Skateboarding Svøm 100 Svømning år Svømning for kvinder Squash Tennis 13

14 To gange 12 uger om året virker En fin opskrift på tid og sted er: To perioder á 12 uger årligt med aktiviteterne placeret sidst på eftermiddagen og i faciliteter, der er nemme at komme til. En anden inddeling af perioder virker måske også, men inddelingen i Aalborg giver de unge tid til at prøve flere forskellige aktiviteter og finde en favorit. Samtidig er det ikke længere tid, end hvis de vil udøve aktiviteten permanent, skal de melde sig ind. Tid og sted Foruden selve udbuddet af aktiviteter er sammensætningen af Sport2GOprogrammet også et spørgsmål om periodernes længde og placering samt tid og sted for aktiviteterne. På baggrund af evalueringen kan vi underbygge, at de valg, de har truffet i Aalborg, har virket. Det er dog ikke nødvendigvis det samme, som at andre ikke vil virke, men vi kan anbefale Aalborg-modellen, den er der gode erfaringer med. To perioder á 12 uger årligt Såvel medlemmer som ledere og instruktører er i spørgeskemaet blevet spurgt, hvordan inddelingen i perioder passer dem, som det fremgår af figuren herunder. Figur 4 De unge Instruktørerne Lederne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Passer fint Aktiviteter om sommeren Aktiviteter om vinteren Andre forslag To perioder á 12 uger Ikke året rundt I Aalborg er der to årlige perioder á 12 ugers varighed: i efteråret fra september til november og i foråret fra marts til maj. Flertallet af ledere og instruktører er godt tilfredse med perioderne, mens flere af de unge gerne vil have aktiviteter særligt om vinteren. De fleste af de alternative forslag er, at der skal være aktiviteter hele året, hvilket også viser sig ved, at 65 pct. af de unge gerne vil have en længere periode. Så længe et af målene med Sport2GO er, at de unge skal inspireres til at blive aktive i foreningerne, er det ikke hensigtsmæssigt, at der udbydes aktiviteter året rundt, hvilket lederne støttede i fokusgruppeinterviewet. 14

15 Forårsstart Nogle af de alternative forslag er at rykke starttidspunktet for forårsperioden, hvilket samtidig vil imødekomme ønsket om aktiviteter om vinteren. Sidst på eftermiddagen og nemt at komme til Som det fremgår af figuren herunder, er medlemmer, instruktører og ledere også blevet spurgt, hvordan tidsrummet for aktiviteterne passer dem. Figur 5 De unge Instruktørerne Lederne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Passer fint Tidligere på dagen Senere på dagen I weekenden Eftermiddag Faciliteter Der er aktiviteter på alle tider i Aalborg, da der er adgang til fitness fra 7.00 til 22.00, men aktiviteterne er primært placeret sidst på eftermiddagen. Overordnet er der fin støtte til den prioritering, og hvis der skal udvides, peges der primært på flere aktiviteter i weekenden. Både i spørgeskemaet og i fokusgruppeinterviewene er der stor tilfredshed med de faciliteter, hvor aktiviteterne foregår. De er glade for overvejende central placering, så det er lettilgængeligt såvel på cykel som med bus, ligesom der er forståelse for, at nogle aktiviteter som svømning, bowling og ridning ikke kan placeres hvor som helst. Enkelte nævner dårlige omklædningsfaciliteter, mens andre giver også udtryk for, at lugten af sure boksehandsker er en del af kickboksning. 15

16 Hav fokus på instruktørerne Instruktører leverer varen Gode instruktører De gode instruktører er fagligt kompetente, kan differentiere deres undervisning, er imødekommende og engagerede. Instruktørerne er afgørende for de unges oplevelse. De er Sport2GO s frontmedarbejdere, de leverer varen. Derfor er det afgørende at have fokus på instruktørernes kompetencer og viden om Sport2GO. De unge peger på, at en god instruktør er kendetegnet ved: Faglighed, så der er et solidt grundlag for varieret, velforberedt træning og konkret feedback til yderligere udfordring af sig selv. Evne til at differentiere efter både niveau, alder og anciennitet, så der er udfordringer til alle. Imødekommenhed og godt humør, så alle føler sig velkomne både tilbagevendende og nytilkomne deltagere. Erfaring med unge Undervisning Motivation Engagement og energi, der virker motiverende det findes også i overdrevent og selvcentreret udgave, der ikke efterspørges. Lederne prioriterer erfaring med undervisning af unge højest, herefter følger instruktøruddannelse og erfaring med aktiviteten, når de rekrutterer instruktører til Sport2GO. Alle er tilfredse eller meget tilfredse med rekrutteringen. Instruktørerne deler sig ligeligt mellem, at deres undervisning i Sport2GO er den samme som deres øvrige undervisning, og at de to adskiller sig. De, der svarer, at den adskiller sig, lægger vægt på, at undervisningen tilrettelægges efter, at der løbende kommer nye til, der skal introduceres, samtidig med at der skal være progression for de, der har været der før. Det afgørende for instruktørernes motivation til at blive og forblive Sport2GO-instruktører er: De brænder for deres aktivitet og vil gerne præsentere den for andre Undervisningserfaringen er attraktiv som en del af CV et Projektets mål om at give muligheder for øget fysisk aktivitet til unge Tilfredshed Instruktørsamling God opbakning fra projektadministrationen Der er generel god tilfredshed med instruktørerne, men til fokusgruppeinterviews kom også historier frem om instruktører, der var uengagerede eller gav urigtige informationer om Sport2GO. Projektgruppen i Aalborg vil gerne forbedre relationen instruktørerne imellem og give dem en følelse af, at være en gruppe frem for enkeltstående instruktører, men de har haft svært ved at samle dem. Instruktørerne vil gerne samles, men de er engagerede mennesker med fyldte kalendre. En mulighed er at gøre én samling pr. periode obligatorisk for instruktørerne. Deres vigtigste budskab er, at der skal være noget at komme efter. 16

17 Certificering En overvejelse i forhold til at sikre kvalitet i instruktørernes undervisning er kompetenceudvikling i form af certificering; en uddannelse som Sport2GO-instruktør med emner som kommunikation med unge og ikke aktivitetsspecifikke emner. Det vil gøre obligatorisk fremmøde mere positivt og vil være fint i tråd med det forhold, at flere af instruktørerne motiveres af at få noget på CV et. Husk fokus på foreningsudvikling Foreningsudvikling Sport2GO er i ligeså høj grad et foreningsudviklingstiltag, som det er et tiltag, der skal få unge til at dyrke idræt. Det er derfor vigtigt, at have fokus på foreningsankring fra start. Sport2GO prikker til konservatismen i foreningerne i forhold til organisering; tiltaget udfordrer sæsontænkning og foreningernes traditionelle markedsføring af deres aktiviteter. Foreningsudvikling af den vej forudsætter en tæt dialog og forventningsafstemning med foreningerne. De skal være medspillere og se mulighederne i Sport2GO, så de på sigt udbyder aktiviteter mere fleksibelt, anvender sociale medier i deres kommunikation mv. Udbyderne af aktiviteter i Aalborg er blevet spurgt om deres holdning til en række udsagn vedrørende udbyttet af Sport2GO. Deres svar fremgår af figuren herunder. Figur 6 Flere medlemmer Synlighed om aktiviteter Godt tiltag for unge ift. fysisk aktivitet Unfair konkurrence 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig Overvejende enig Hverken enig/uenig Overvejende uenig Uenig Kvaliteter Udbyderne anerkender Sport2GO s kvaliteter: Det er et godt tiltag for at få unge til at dyrke sport/motion, det skaber synlighed om deres aktiviteter, og det giver dem nye medlemmer. Flertallet synes heller ikke, at Sport2GO er unfair konkurrence i forhold til deres øvrige aktiviteter. 17

18 Forventningsafstemning Der er således god grund til at antage, at foreningerne i udgangspunktet er positivt indstillede overfor Sport2GO. Det er et godt udgangspunkt for en forventningsafstemning fra start, der kan sikre forankring i foreningerne. Afstem forventningerne i forhold til: Udbud af aktiviteter, herunder instruktørkompetencer og deltagerantal Hvilke forventninger er der til instruktører? - og hvordan vil foreningerne indfri dem? Hvor mange deltagere kan de forvente til deres aktiviteter? og hvordan afgøres det, om aktiviteter også er med i den efterfølgende periode? Opgaver i forhold til markedsføring Hvilke forventninger er der til foreningerne til at gøre reklame? Dels kan foreningerne udbrede kendskabet til Sport2GO via deres medlemmer, hvilket skal afbalanceres med, at de ikke vil anse det som unfair konkurrence. Dels kan foreningerne aktivt gøre reklame for egne aktiviteter og muligheder for medlemskab overfor Sport2GO-medlemmerne f.eks. via de sociale medier eller ved at give dem at målrettet tilbud mod slutningen af en periode. Foreningsudvikling Skal der prikkes til foreningernes konservatisme i forhold til sæsontænkning og traditionel markedsføring, kan det enten ske ved, at foreningerne selv lader sig inspirere, eller der kan eksplicit laves en aftale med de involverede foreninger. Forventes de f.eks. at have et tilbud, som Sport2GO-medlemmerne kan melde sig til, når en periode slutter, uanset hvordan det passer med deres sæson? Det overordnede formål med Sport2GO Flere medlemmer i foreningerne er et af flere mål for Sport2GO, foreningerne skal være indstillede på, at det overordnede mål om at øge unges idrætsdeltagelse kan betyde, at der involveres andre end foreninger som udbydere af aktiviteter. 18

19 Tag afsæt i de unges ønsker og mulighederne for at indfri dem frem for idealer I Aalborg samarbejder de med de idrætsudbydere, der skal til for at give det bedste udbud af aktiviteter til de unge. Såvel kommercielle udbydere som foreninger udbyder således aktiviteter, fordi udgangspunktet er de unges ønsker og de muligheder, der er for at imødekomme dem i Aalborg. Kommercielle udbydere Realiteter og idealer Aktivitet frem for organisering Balance Foreningerne gav til fokusgruppeinterviewet udtryk for, at de ideelt set synes, at det alene skal være et foreningstiltag. I Aalborg er det et kommercielt fitnesscenter, der udbyder fitness, og foreningerne har forståelse for, at der skal være fitness med i tilbuddet, men de ville foretrække Sport2GO i en fuldstændig foreningsbaseret udgave. Projektgruppen er opmærksom på dette, men det er et bevidst valg at involvere en kommerciel fitnessudbyder, ligesom f.eks. udbyderen af parkour heller ikke er en forening. De tager udgangspunkt i mulighederne og ikke i idealer, og fitness skulle med, det var regel nummer 1 fra Belgien. Det er desuden udtryk for en generel holdningsændring fra traditionelt kun at fokusere på skoler og foreninger, når idræt for unge var i tale, til at inddrage kommercielle udbydere og selvorganiserede aktiviteter for at tegne det komplette billede af unges idrætsdeltagelse. Særligt de unges idrætsbillede er ikke en række organiseringsformer, men udbuddet af aktiviteter. De vælger mellem fitness og fodbold og ikke mellem kommerciel udbyder og forening. Det må Sport2GO forholde sig til og inddrage de udbydere, der skal til, for at indfri de unges ønsker til aktiviteter. Samtidig har projektgruppen fokus på at have den rette balance. Hvis Sport2GO af flertallet af medlemmerne alene anvendes som billig fitness, så indfrier det ikke målet. Blandt medlemmerne i Aalborg er der en betydelig andel, der kun bruger deres medlemskab til fitness, men langt de fleste har prøvet to eller flere aktiviteter, hvilket legitimerer at inddrage kommerciel fitness som lokkemiddel. 19

20 Evaluering i Aalborg Metode De gode råd er formuleret på baggrund af evaluering af Sport2GO i Aalborg. Evalueringen er gennemført i efteråret 2011 og har haft en styregruppe med de medarbejdere i Aalborg Kommune og DGI Nordjylland, der har udviklet og implementeret Sport2GO. Evalueringen er gennemført med: Spørgeskemaer til o Medlemmer af Sport2GO 244 har svaret, hvoraf 64 pct. er piger, hvilket stemmer godt overens med, at godt 60 pct. af medlemmerne er piger Spørgeskemaet til medlemmerne testede vi på en gruppe medlemmer og rettede til efter deres kommentarer. o Idrætsudbyderne/lederne 9 ledere har svaret, hvoraf de 8 er repræsentanter fra foreninger, hvilket er fint i harmoni med, at de fleste af udbyderne i Sport2GO er foreninger. o Instruktører 14 instruktører har svaret, og de varierer fra 15 til 43 år og fra nybegyndere til instruktører med 15 års erfaring. o Forældre 273 forældre har svaret, hvoraf 42 pct. har købt eller opfordret deres barn til at købe medlemskab af Sport2GO. Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført elektronisk. Der er udsendt mail til medlemmer, ledere og instruktører, mens spørgeskemaet til forældre er distribueret via intranet for forældre på skolerne. Fokusgruppeinterviews med: o Medlemmer af Sport2GO De yngste: Fem teenagers på år, hvoraf de fire var piger. De mellemste: Fem teenagers på år, hvoraf de fire var piger. De ældste: Seks unge på år, hvoraf de fire var piger. o o Instruktører og ledere Otte ledere og instruktører fra bowling, springgymnastik, karate og qianball. Projektgruppen Fem medarbejdere fra Aalborg Kommune og DGI Nordjylland, der arbejder med Sport2GO. Fokusgruppeinterviewene er gennemført som semi-strukturerede interviews, hvori der er indgået besvarelser fra spørgeskemaerne, så de kunne blive uddybet. 20

Over 1300 unge har dyrket idræt gennem Sport2Go

Over 1300 unge har dyrket idræt gennem Sport2Go Over 1300 unge har dyrket idræt gennem Sport2Go Januar 2012 Evaluering af Sport2GO i Aalborg I efteråret 2011 er gennemført en evaluering af Sport2GO i Aalborg med det formål: At dokumentere i hvilket

Læs mere

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Sport2Go Aalborg Hør om Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Hvad er Sport2Go? Mo;vet bag Sport2Go Det velkendte

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Aftalen indgås mellem Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune og DGI Midtjylland. Parterne indgår aftale om igangsætning og etablering af Sport2Go

Læs mere

Frivillige tilbyder en aktiv dag

Frivillige tilbyder en aktiv dag Frivillige tilbyder en aktiv dag Et initiativ fra en forening og SFO giver børn mulighed for at opleve en god dag med masser af sport. Frivillige kræfter driver det, og det er nemt at finde frivillige,

Læs mere

Disse 5 spørgsmål blev besvaret af 261 personer og danner et godt billede af, hvad medlemmerne synes om kommunikation fra MIF

Disse 5 spørgsmål blev besvaret af 261 personer og danner et godt billede af, hvad medlemmerne synes om kommunikation fra MIF Spørgeskemaundersøgelse 2014 evaluering Måløv Idræts Forening PR & Kommunikation I DGI spørgeskemaundersøgelse fra foråret 2014 stillede vi 5 spørgsmål vedrørende kommunikations indholdet og kommunikationsvejene

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! 5.klasse i 1984 5.klasse i 2016 Hvad er der på menuen.? Lidt om tweens.

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

FRA GURU TIL GYMNASTIKSAL

FRA GURU TIL GYMNASTIKSAL Vejen konference 24.-26.11. 2014 Maja Pilgaard FRA GURU TIL GYMNASTIKSAL Yogakulturen som markedsplads YOGA I KØBENHAVN Tre store yogaudbydere de deler markedet? Yogaudøvere et homogent folkefærd med interessante

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014 Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 214 Lone Olsen 1. Svarpersoner 2. Anbefalinger 3. Handling her og nu 4. Gennemgang af undersøgelsen Svarpersoner Antal 383 gennemført Relation til foreningen 62

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Dagsorden 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Præsentation af muligheder for nye faciliteter 3.

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Projekt Skejby verdens sundeste erhvervsområde

Projekt Skejby verdens sundeste erhvervsområde Baggrund Skejby erhvervsområde har i løbet af få år ca. 25.000 vidensmedarbejdere og studerende på et relativt lille geografisk område. Som uddannelsesinstitution med beliggenhed midt i dette område giver

Læs mere

Breddeidræt og projektarbejde

Breddeidræt og projektarbejde Breddeidræt og projektarbejde Baggrunden for projekt; Idræt - fra Vane til Vandring Mere fysisk aktivitet for alle Den sundhedsmæssige og sociale dimension af idrætten - ikke (så meget) den sociale Kommunale

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Fitness i det Fri Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 33 Indhold 1. Introduktion....... 34 2. Projektets aktiviteter......... 35 3. Projektets resultater..... 35 4. Projektets virkning......... 36

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Nye rammer, nye muligheder, nye dagsordener Frem mod 2020 vil den digitale omstilling af

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015 DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1 April 2015 Hovedkonklusioner Interessen for gadeidræt er stor i Danmark Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere.

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

Billede fra holstebro..

Billede fra holstebro.. Billede fra holstebro.. Baggrund for FIT DEAL? Andel regelmæssigt aktive mænd og kvinder i 2007. Fordelt på alder UDFORDRING Stort frafald blandt foreningsaktive særligt: teenagere (13 16 år) forældre

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Badminton. Rekruttering af flere ungdomsspillere til din klub

Badminton. Rekruttering af flere ungdomsspillere til din klub Badminton På toppen Rekruttering af flere ungdomsspillere til din klub 1 En god ide! Med Badminton på toppen har jeres klub muligheden for at fastholde jeres nuværende ungdomsspillere, rekruttere nye spillere,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere.

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. DGI Badminton Badmintonskoler Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. dgi.dk/badmintonskoler 18802_Badmintonskole_8-siders_A4haefte 180515.indd

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere