DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN"

Transkript

1 DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB

2 HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland, Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv A/S, Manto, Absolut Landskab Dansk Bygningsarv A/S 2

3 INDLEDNING HUMLEBÆK-NIVÅ INDHOLD INDLEDNING S. 4 HUMLEBÆK I DAG S. 11 VISION : HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN S. 18 BY & LANDSKAB S. 20 IDENTITET & MÅLGRUPPER S. 23 INDSATSOMRÅDER S. 27 OM POTENTIALEPLANEN S. 32 NIVÅ I DAG S. 37 VISION : NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY S. 39 IDENTITET & MÅLGRUPPER S. 41 OPLEVELSER & AKTØRER S. 45 BY & LANDSKAB S. 49 INDSATSOMRÅDER S. 55 OM POTENTIALEPLANEN S. 60 3

4 HUMLEBÆK-NIVÅ INDLEDNING FAKTA OM PROJEKTET DEN DANSKE RIVIERA Formålet med projektet Den Danske Riviera er at styrke og udvikle turismen og gentænke den klassiske badeferie i danske kystbyer. Projektet er udviklet på initiativ af VisitNordsjælland i samarbejde med Humlebæk-Nivå, Hornbæk, Gilleleje, Tisvildeleje og Liseleje. Mere end 130 erhvervsdrivende og ildsjæle fra de fem byer har deltaget i projektet og har tilsammen lagt over timer som medfinansiering i projektet. Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune og Halsnæs Kommune har bidraget til projektet med opbakning, viden og ideer. Rådgivere fra Dansk Bygningsarv, Manto og Absolut Landskab har stået for kortlægning, analyse og udarbejdelse af de fem potentialeplaner. Tisvildeleje Gilleleje Hornbæk Projektet er støttet af EU og er del af et samarbejde med VisitNordjylland, Kerteminde og Guldborgsund. Det samlede budget for de fire samarbejdspartnere er 36 mio. kr., heraf 22. mio. kr. i støtte fra EU. Projektet realiseres i perioden Liseleje Humlebæk-Nivå 4

5 VELKOMMEN TIL HUMLEBÆK-NIVÅ PÅ DEN DANSKE RIVIERA INDLEDNING HUMLEBÆK-NIVÅ Den Danske Riviera er en unik kyststrækning i Nordsjælland, tæt på København og tæt på verden. Rivieraen løber gennem smuk og varieret natur, stejle kyststrækninger og børnevenlige badestrande. Samtidig byder strækningen langs Den Danske Riviera på kulturhistoriske oplevelser, karakteristisk kulturarv, inspirerende gallerier og festivaler. Læg dertil en stor portion stolthed og værtskab, og der tegner sig billedet af en af Danmarks stærkeste kystdestinationer med store potentialer. Denne potentialeplan handler om Humlebæk-Nivås udvikling som international turistdestination på Den Danske Riviera. Planen er udviklet som del af et fælles projekt, der skal udvikle og markedsføre det særlige liv i badebyerne langs Den Danske Riviera, gentænke den klassiske badeferie og udvikle stedbundne turist-koncepter i danske kystferiebyer. I projektet deltager også Gilleleje, Tisvildeleje, Liseleje og Hornbæk. Hver for sig rummer byerne unikke kvaliteter og potentialer, som skal udvikles i hver af de fem byer og Visionen og de fem potentialeplaner henvender sig til alle, der arbejder med udvikling af Den Danske Riviera - turistaktører, kommunale planlæggere, lokale investorer og ildsjæle - og kan downloades på VisitNordsjællands hjemmeside; badebyer og på i fællesskab, for at skabe en international kystferiedestination. For at sikre sammenhæng og synergi i udviklingen i Den Danske Riviera, er der udarbejdet en potentialeplan for hver af de fem byer. Derudover er der skabt en fælles vision for, hvordan de fem byer skal arbejde med at styrke sammenhænge og samarbejde på tværs. Særligt for Humlebæk-Nivå gælder det, at planen er delt i to selvstændige kapitler: 1. Humlebæk Potentialeplan og 2. Nivå Potentialeplan, som Fredensborg Kommune har medfinansieret. Planerne kan læses i sammenhæng og hver for sig. Humlebæk-delen tager afsæt i destinationen Humlebæk og fokuserer på de overordnede potentialer for udvikling. Her er de store attraktioner, kulturelle og fysiske sammenhænge i fokus, og her har processen haft særligt fokus på at udvikle og udnytte den store strøm af endagsturister, som året rundt valfarter til og fra Louisiana Museum for Moderne Kunst. Af samme grund er denne del centreret omkring kulturturisten som målgruppe, og kunst og kultur som et overordnet oplevelseskoncept. Nivå-delen har haft et mere lokalt fokus, og har også involveret en lang række lokale aktører og foreninger. Her har opmærksomheden særligt været rettet mod Nivå Havn og Strandpark, Lergravsområdet og forbindelsen mellem station og vand, med det formål at udpege potentialerne, for at skabe aktiviteter, byrum og tiltag, der kan komme både byens borgere og besøgende til gavn og glæde. Herved har Nivå-planen adresseret to udfordringer: For det første den ringe kendskabsgrad blandt københavnere, der i sommerperioden kører forbi Nivå for at komme længere op ad kysten til hav og natur, og for det andet ønsket om at finde positive udviklingspotentialer at profilere Nivå på, i forhold til både borgere og besøgende. Men der er også sammenhænge mellem de to destinationer, som i praksis flyder sammen: Humlebæk er centrum for kunst- og kulturlivet, men trækker tråde til Nivås kulturarv og malerisamlingen. Og omvendt er Nivå centrum for fysisk aktivitet og vandsport, men trækker tråde til Humlebæks muligheder for aktivitet på blandt andet tennisbanerne, strandene og havnene. KUNST & KULTUR HUMLEBÆK VANDSPORT & AKTIVT UDELIV NIVÅ Samlet set giver de to dele Humlebæk og Nivå potentialeplan indsigt i og anbefalinger til, hvordan Humlebæk-Nivå skal styrke sin position på den nordsjællandske kyststrækning som både bosætnings- og besøgsby. 5

6 HUMLEBÆK-NIVÅ INDLEDNING HVORFOR EN POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK-NIVÅ? Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt forretningsområde i dansk turisme. Men den danske kystturisme er udfordret. De udenlandske turister kommer ikke som tidligere og konkurrencen fra feriedestinationer i udlandet bliver stadig hårdere. Samtidig stiller turisterne krav om højere kvalitet i både oplevelser, service og de fysiske rammer. Det har ramt de danske kystdestinationer hårdt med faldende besøgstal, lavere omsætning og tab af arbejdspladser til følge. Heldigvis er Nordsjælland gået fri af denne landsdækkende tendens, og har igennem de senere år haft moderat stigende overnatningstal. De danske kystferiedestinationer rummer et stort potentiale, fordi grundproduktet rummer mange af de elementer, som internationale turister efterspørger: Smuk natur, gode strande, autentiske historier, kulturliv og mulighed for nære og lokale oplevelser. HUMLEBÆK-NIVÅ PÅ DEN DANSKE RIVIERA Området, der rummer destinationen Humlebæk-Nivå, er den første af de fem badebyer på den nordsjællandske kyststrækning fra København, og området markerer fysisk og mentalt begyndelsen på Den Danske Riviera: Her forvandles det danske landskab til smukke, rekreative områder til glæde for lokale borgere og for besøgende, som ønsker luft, lys og vide pittoreske rammer. 6 Men destinationen Humlebæk-Nivå er på mange måder sin egen. Hverken Humlebæk eller Nivå er klassiske badebyer med tilgængelige badestrande og badehoteller, og har ikke på samme vis som de andre byer på strækningen satset på turismeerhvervet som den primære indtægtskilde for byens aktører. I det lys er byerne Humlebæk og Nivå fortrinsvis bosætningsbyer. En anden væsentlig ting, der adskiller destinationen fra de andre byer på Den Danske Riviera er, at Humlebæk-Nivå huser den største internationale attraktion i Nordsjælland i form af Louisiana Museum for Moderne Kunst, hvilket knytter byensammen med et stærkt verdenskendt brand inden for kunst og kultur og knap årlige besøgende. Hvor Humlebæks styrke er det kulturelle liv rummer Nivå en Havn- og Strandpark med uudnyttede potentialer i forhold til både borgere og besøgende. Dette dobbelte forhold ved destinationen Humlebæk-Nivå er grunden til at potentialeplanen er delt i to. TO I EN For Humlebæks vedkommende har hensigten med potentialeplanen været at se på, hvordan destinationen kan arbejde strategisk med kunst, kultur og et højt antal internationale besøgende i forbindelse med Louisiana. Dette overordnede formål har udløst en række anbefalinger og projekter, som planen gør rede for. For Nivås vedkommende har formålet været dobbelt: For det første har potentialeplanen haft til formål at udvikle den lokale identitet og Næsten 70 procent af kystturisterne nævner naturoplevelser, strand, kyst og hav som motiver for at vælge Danmark som rejsemål. / Kystturisterne i Danmark, Videncenter for Kystturisme, 2013 stolthed, og herfra pege på tiltag og aktiviteter, der kan gøre byen bedre og mere tryg at være i. Særligt omkring Nivå Havn og Strandpark, som på sin vis udgør Nivås hjerte. For det andet har potentialeplanen for Nivå haft som et ambitiøst mål at afdække, hvordan lokale initiativer og samarbejder på sigt kan tiltrække de københavnere, som i sommerhalvåret søger nordpå for at komme ud. HVAD ER EN POTENTIALEPLAN? En potentialeplan er et strategisk redskab til at skabe udvikling, der er baseret på det enkelte steds unikke stedbundne kvaliteter. Potentialeplanen anviser en vision og en retning for en helhedsorienteret udvikling, der inddrager potentialerne i et steds historie og identitet, erhvervs- og foreningsliv og fysiske miljø.

7 INDLEDNING HUMLEBÆK-NIVÅ ANTAL OVERNATNINGER I LANDSDEL NORDSJÆLLAND FORDELT PÅ OVERNATNINGS- FORMER KYSTTURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING FOR DANMARK & NORDSJÆLLAND Hoteller og Feriecentre Camping Vandrerhjem Lystbådehavne Feriehuse I alt Kilde: Statistikbanken - Turisme - Danmarks Statistik 2013 Campingtal er baseret på estimat / Kystturismens samlede omsætning i Danmark er 51,5 mia. kr. / Heraf står ferieturisterne for 39,3 mia. kr., mens godt 12 mia. kr. kommer fra møder, kurser og konferencer. / Udenlandske kystferiegæster skaber en omsætning i Danmark på 19,3 mia. kr. / Inkl. indirekte og afledte effekter skaber kystturismen job i Danmark (årsværk). / Kystturismens værdi til samfundet løber op på 25 mia. kr. (værditilvækst), når de indirekte og afledte effekter tælles med. / Turisterne i Nordsjælland brugte i 2012 i alt 4,99 mia. kr. i området inkl. indtægter på endagsturister og foretog knap 1,3 mio. registrerede overnatninger. / Inklusiv afledte effekter skabte turismeforbruget knap 3,2 mia. kr. i værditilvækst, knap 2,4 mia. kr. i skatteindtægter og godt jobs i regionen i Herved står turismen bag 5,4% af al værditilvækst og 5,8% af alle job i de syv kommuner. / Effekten af turismeforbrug er stor. Når regionen opnår en million kroner i ekstra turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1,32 job (årsværk), kr. i værditilvækst og skatteindtægter på kr. Kilde: VisitDenmark, turismeregnskabet 2011 (2013) og Turismens økonomiske betydning i Kongernes Nordsjælland

8

9 HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Potentialeplan for Humlebæk AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK

10 HUMLEBÆK-NIVÅ INDLEDNING HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Udarbejdet for VisitNordsjælland, Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv A/S, Manto, Absolut Landskab Dansk Bygningsarv A/S 10

11 HUMLEBÆK I DAG HUMLEBÆK HUMLEBÆK I DAG Humlebæk er en kystby med godt indbyggere. Området omkring Humlebæk er idyllisk og naturskønt, men samtidig godt forbundet med København og resten af Nordsjælland af både Helsingørmotorvejen og Kystbanen. Louisiana Museum for Moderne Kunst er en af områdets helt store seværdigheder, men også prisbelønnede restauranter, gode golfbaner, Aarstiderne og Krogerup Højskole er udflugtsmål for både lokale og gæster. TURISMEN I HUMLEBÆK / Kulturelt fyrtårn: Louisiana med sine udstillinger, begivenheder og festivaler. / Gastronomi: Michelin-spisestedet Restaurant Sletten, Gl. Humlebæk Kro, Bakkehuset, Louisianas restaurant og Bolettes Gæstebud. Huser desuden Krogerup, som er hjemstedet for Aarstiderne, m.fl. / Natur: Humlebæk, Sletten og Nivå Havn, gode badestrande, Lave Skov og varieret natur. / Golf: Simon s Golf Club, der er Danmarks mest eksklusive golfklub, Nivå Golf, Hørsholm Golf, Rungsted Golf Klub og Fredensborg Golf Club. / Overnatning: Hotel Nybogård ved Golfklubben, campingpladsen i Nivå, Fredensborg Store Kro, Danhostel Fredensborg Vandrerhjem og højskolen. Derudover enkelte private B&B steder. FRA FISKERLEJE TIL EKSKLUSIV KYSTBY Humlebæk var oprindeligt et fiskerleje, hvis historie kan spores tilbage til 1500-tallet. I anden halvdel af 1800-tallet blev Humlebæk kendt for sin badelivskultur, hvor det københavnske borgerskab nød tilværelsen ved havet og adgangen til skov og smukke naturoplevelser. Først ved anlæggelsen af Kystbanen omkring forrige århundrede bliver Humlebæk til en stationsby. I dag breder Humlebæk sig over Sletten Havn og er i direkte forbindelse med Nivå. Humlebæk er i dag en eksklusiv bosætningsby for det danske højborgerskab, som gerne vil være tæt på by, kunst og natur. Stationen i Humlebæk udgør stadig ankomststationen for adskillige gæster og turister, som hver dag valfarter til museet. MARKANTE ILDSJÆLE Humlebæk er kendetegnet ved en række markante kulturpersonligheder, som arbejder engageret for Humlebæks attraktioner. Louisianas Poul Erik Tøjner, Krogerup / Aarstidernes Søren Ejlersen, Restaurant Slettens makkerpar Rune Jochumsen og Kristian Møller, som også ejer Michelinrestauranten Formel B, er alle drivkræfter bag succesfulde og velrenoverede attraktioner for både internationale turister, regionale besøgende og lokale borgere. 11

12 HUMLEBÆK HUMLEBÆK I DAG HUMLEBÆK I DAG HUMLEBÆK KUNST- OG KULTURCENTRUM Humlebæk er for mange synonym med Louisiana Museum for Moderne Kunst. Museet blev indviet i 1958 og er med sine knap årlige besøgende et af Danmarks mest besøgte museer og blandt de ti mest besøgte turistattraktioner. Louisiana er ikke kun en samling af nutidskunst, som tiltrækker kunstelskere og kunstkyndige fra ind - og udland. Museet byder desuden på koncerter, foredrag og arrangementer samt gastronomiske oplevelser i unikke arkitektoniske og landskabelige rammer, som har en bred appel. Men Humlebæk byder også på mange andre kulturelle oplevelser, der ligesom museet har sine egne målgrupper og oplevelseskoncepter: Krogerup, som danner ramme om Aarstidernes mange aktiviteter, Mat s Vineyard, Krogerup Højskole, Restaurant Sletten, Bolettes Gæstebud og Gl. Humlebæk Kro mv.

13 Kronborg Slot Søfartsmuseet HUMLEBÆK I DAG HUMLEBÆK Humlebæk er ikke kun Louisiana Museum for Moderne Kunst. Humlebæk, Sletten og Nivå ligger i et naturskønt område med store attraktioner og udflugtsmål. Fredensborg Slot Fredensborg Golf Club Simons Golf Club Højsager Camping Mat s Vineyard Krogerup Højskole, Aarstiderne, Kølster Malt & Øl Gamle Humlebæk Kro Bolettes Gæstebud Louisiana Museum for Moderne Kunst Humlebæk Havn Sletten Havn Restaurant Sletten Nivå Havn og Strandpark Nivå Camping Teglværksmuseet Nivaagaard Nivaagaards Malerisamling Nivå Golf Hven Kokkedal Golf Klub Hørsholm Golf 13 Karen Blixen Museet Rungsted Golf Klub 13

14 HUMLEBÆK HUMLEBÆK I DAG 1/ Sletten 2/ Humlebæk set fra vandet 3/ Humlebæk har mange grønne kiler BY & LANDSKAB Humlebæk har mange landskabelige og rekreative kvaliteter. Byen ligger omgivet af grønne kiler med marker og skove, som går fra baglandet og ud til kysten. Humlebæk er en stationsby med nærhed til motorvej og Strandvejen forbinder Humlebæk med Nivå mod syd. Byen har både Humlebæk Havn med værft og lystbådehavn, samt Sletten Havn med fiskeri, restaurant og lystbåde. 14

15 HUMLEBÆK I DAG HUMLEBÆK 1 STYRKER / Byen er omgivet af marker, skov og Øresund (1) / Station med forplads og grønt anlæg (2) / Kystlinje med strande og grønne anlæg (3) / To havne i henholdsvis Sletten og Humlebæk (4) / Nærhed og kig til Hven (5) / Attraktioner som Louisiana, Krogerup mm. / Gl. Strandvej som rolig forbindelseslinje (6) 1 Krogerup 2 Louisiana 3 6 Sletten Havn 5 Humlebæk Havn LANDSKABELIGE KVALITETER Humlebæk har mange landskabelige og rekreative kvaliteter, og byen ligger omgivet af grønne kiler med marker og skove, som går fra baglandet og helt ud til kysten både nord og syd for byen. Humlebæk er en stationsby med nærhed til motorvejen og Strandvejen, som forbinder Humlebæk med Nivå mod syd. Der er både Humlebæk Havn med værft, campingplads og lystbådehavn, samt Sletten Havn med fiskerkuttere, restaurant og lystbåde. Langs kystlinjen byder Humlebæk på flere gode strande, kig til Hven og mindre grønne have- og tennisanlæg ned til vandet. Ankomsten og Humlebæks samlingspunkt er stationspladsen med den gamle stationsbygning, et Per Kirkeby kunstværk og et grønt anlæg, der som en vifte folder sig ud mod Strandvejen og fortsætter på den modsatte side af vejen helt ned til Gl. Strandvej. Humlebæk byder på fiskerleje idyl med bindingsværkshuse og stokroser, pragtvillaer med havudsigt og gamle sommerhuse, som over tid er blevet til helårshuse. Parallelt med kystlinjen løber Gl. Strandvej, som en rolig forbindelseslinje, der kobler Peder Mads Strand, Sletten Havn, de grønne anlæg og Louisiana sammen med Humlebæk havn i nord. Louisiana ligger omgivet af en kultiveret park på kanten af Øresund. Louisiana tilbyder besøgende fra hele verden kunst og kvalitet. Lige nord for Louisiana ligger en tilsvarende fin planlagt kirkegård inden Humlebæk Havn og en mere åben kystlinjen bliver til Tibberup. Nord for stationen ligger Krogerup Højskole og Årstiderne med skolehaver og gårdbutik. Området omkring Krogerup er karakteristisk med dyrkede marker og skove med stier, der forbinder området med Humlebæk by og station. Der findes foldere med beskrevne cykelog gåture omkring Humlebæk og byen har et stort net af stisystemer. 15

16 HUMLEBÆK HUMLEBÆK I DAG LANDSKABELIGE UDFORDRINGER Ankomsten til stationen afspejler ikke Humlebæks landskabelige kvaliteter og attraktioner. Stationspladsen med det grønne anlæg understøtter ikke pladsens rolle som primært samlingspunkt og udgangspunkt for oplevelserne i Humlebæk. Pladsen er i dag meget anonym og mange passerer blot forbi pladsen uden at fornemme, at det er en central plads. Pladsen ligger op til Strandvejen, passerer forbi i sit monotome vejforløb og fungerer som den primære rute mellem stationen og Louisiana. Alternative ruter og oplevelser er ikke formidlet på stationspladsen og byens historie og attraktioner fornemmes ikke. Humlebæk er udfordret af jernbanen og Strandvejen som gennemskærer byen. Trods stier for gående og cykler, er det ikke tydeligt, at områdets mange landskabelige og rekreative kvaliteter kan blive en samlet oplevelse. Humlebæks karakterfulde steder gemmer sig og lukker sig omkring sig selv. Der mangler i dag synergi og kobling mellem kunst, natur og kvaliteterne omkring strande og havne. Parkering er en udfordring for byen, som i dag har begrænset parkeringskapacitet trods store attraktioner som Louisiana. UDFORDRINGER / Ankomsten og arealerne omkring stationen (1) / Gennemskærende infrastruktur (2) / Strandvejens manglende karakter (3) / En primær rute gennem byen (4) / Manglende kobling mellem kvaliteter og områder (5)

17 HUMLEBÆK I DAG HUMLEBÆK UDFORDRING: HUMLEBÆK UDNYTTER IKKE SIN POSITION PÅ DEN DANSKE RIVIERA Humlebæks største udfordring er, at byen deler sig i en lokal bosætningsby, som ikke åbner sig over for omverdenen, og en række enkeltstående attraktioner, som ikke orienterer sig mod den lokale kontekst. Resultatet er en manglende destinationsforståelse indadtil og udadtil. Humlebæk: / Udnytter ikke den store strøm af endagsturister, særligt de svenske turister / Ser ikke sig selv som del af en samlet destination hverken i værtskab eller formidling / Får ikke samlet de gode aktiviteter i værdikæder og derved ikke formidlet den samlede oplevelse af byen / Stationspladsen afspejler ikke områdets mange kvaliteter og folk ledes ikke rundt til de mange oplevelser af skov, kyst, landsbyidyl, strandvejsvillaer, havne og international kunst STYRKER / Louisiana Museum for Moderne Kunst tiltrækker knap besøgende årligt, og giver en unik strøm af mennesker igennem Humlebæk / Masser af kulturel kvalitet og store oplevelser i området / Mange ildsjæle med stor drivkraft og initiativ / Fødevarer og gode restauranter: Gode restauranter herunder Restaurant Sletten (Formel B står bag) og Krogerup, som arbejder med økologi og fødevarer / Havn, strand og vandaktiviteter ved strandene mellem Humlebæk og Nivå SVAGHEDER / Udfordrende infrastruktur og skiltning, når man kommer væk fra Strandvejen / Ankomsten til stationspladsen viser ikke (vej til) byens og landskabets mange kvaliteter og attraktioner / Humlebæk er primært kendetegnet ved at være en bosætningsby / Manglende destinationstanke/ organisering: Lokale aktører ser ikke sig selv som en samlet destination / Manglende overnatningssteder og oplevelser der gør, at turisten bliver lidt længere I den her sammenhæng som badeby er det ene ben, at få opbygget et DNA omkring Louisiana, men det skal kobles til de øvrige oplevelser som maden, naturen og de særlige byrum, som er unikke for Humlebæk. / Citat, fokusgruppe 17

18 HUMLEBÆK VISION VISION HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Humlebæk skal udnytte sin position som det kulturelle fyrtårn på Den Danske Riviera og få gæsterne til at blive længere. Humlebæk skal betragte sig selv som en samlet destination og der skal skabes sammenhænge og forbindelser mellem de mange enkeltstående udflugtsmål. Med afsæt i fællesnævnerne kunst, kultur og fødevarer skal Humlebæk bruge sine mangfoldige fysiske rammer til at udvide og udvikle sine gode attraktioner og skabe sammenhænge og oplevelser, som kan åbne byen for de besøgende. 18

19 VISION HUMLEBÆK HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Som en af de ti største turismeattraktioner i Danmark er Louisiana Museum for Moderne Kunst uden tvivl med til at sætte Humlebæk på verdenskortet. Men Humlebæk er også meget mere end Louisiana, og der er god grund til at sætte fokus på destinationsudviklingen. Med Louisiana som trækplaster kan Humlebæk genvinde sin historiske rolle som attraktivt udflugtsmål - og destination. LOUISIANA SOM KULTURELT FYRTÅRN Louisiana er byens største kvalitet og potentiale. Kendskabet til Humlebæk, antallet af besøgende som hvert år lægger vejen omkring byen, og det brand, som Louisiana har både i Danmark og globalt er en styrke, som Humlebæk som destination kan være meget bedre til at bruge og udnytte. Humlebæk skal omfavne Louisiana og arbejde for at Louisiana brandet siver ned i Humlebæk fra ankomsten til byen, formidling af byens andre aktiviteter og attraktioner til de lokales selvforståelse og identitet. Den anden vej rundt skal der arbejdes på at besøgende til Louisiana også gæster Humlebæk. Det betyder, at hele Humlebæk skal se sig selv som kontekst til byens store trækplaster, og der skal arbejdes på at synliggøre byens mange kvaliteter, unikke attraktioner samt fantastiske natur, landskab og kulturhistorie. POTENTIALER LOUISIANA SOM FYRTÅRN ØKOLOGI OG FØDEVARER VÆRTSKAB OG DESTINATIONS- OPBYGNING FYSISKE SAMMENHÆNGE 19

20 HUMLEBÆK BY & LANDSKAB POTENTIALER I HUMLEBÆK ØKOLOGI OG FØDEVARER I økologi og fødevarer har Humlebæk oplagte muligheder. Økologi og fødevarer adskiller Humlebæk fra andre destinationer på Den Danske Riviera og kan binde flere attraktioner sammen i en fælles fortælling. Der skal tænkes i bedre samarbejder og flere oplevelser og events, der kan understøtte det eksisterende. Tænke større geografi og hægte sig op på Helsingør, Kronborg og de nye museer med initiativer og arrangementer, som kan sætte Humlebæk på landkortet som den destination på rivieraen, der vil økologi og gode fødevarer. Det betyder, at destinationen skal turde satse på økologi, fødevarer og sundhed gennem formidling, markedsføring, events og samarbejder. VÆRTSKAB OG DESTINATIONSOPBYGNING En måde at overkomme kløften mellem det lokale Humlebæk og de store attraktioner (hvoraf Louisiana er ubetinget størst) er at arbejde på at skabe en samlet destinationsforståelse. Her er fire aktørgrupper: Kommunale aktører, erhvervsaktører, erhvervsforeningen og Borgerforeningen 3050 Humlebæk. Særligt de tre førstnævnte har stor gavn af at indgå i et netværk, hvor der er fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling. Dette er forudsætningen for samarbejde, fælles projekter og en egentlig destinationsopbygning på tværs af aktørerne. Få detailhandel og erhvervsaktører involveret og engageret, bl.a. også de store aktører som Coloplast. FYSISKE FORBINDELSER OG SAMMEN- HÆNGE Der er stort potentiale i at skabe flere fysiske forbindelser i landskab og infrastruktur, og ad den vej give de besøgende mulighed for at kunne opleve de herligheder, som Humlebæk byder på landskabeligt, arkitektonisk og kulturelt.se uddybning over de næste par sider. Destinationsudvikling og madkultur i ét CASE: Melstedgård, Bornholm Udvikles til at blive Danmarks første regionale madkulturhus Et kulinarisk mødested for øens beboere og gæster, der skal udvikle madkulturen gennem smag, leg og produktion Samler hele den bornholmske madkulturoplevelse i et levende oplevelseshus og værtsportal ud til øen Samarbejde mellem Melstedgård, Bornholms Museum, Klyngeudvikling Bornholm v/væksthus Hovedstadsregionen, Madeleines Madkulturzone samt LAG Bornholm Støtte fra Realdania, Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm 20

21 BY & LANDSKAB HUMLEBÆK POTENTIALER / Styrk ankomsten. Skab ankomstplads som ses fra stationen og Strandvejen (1) / Styrk sammenhæng mellem byens attraktioner. Lav sløjfe af ruter (2) 2 1 POTENTIALER Humlebæks største potentiale ligger i at skabe en flot og styrket ankomst omkring stationspladsen og det grønne anlæg, som griber fat i Humlebæk øst for stationen og Strandvejen. Den trekantede plads har mulighed for at blive et nyt og attraktivt byrum, som både er en tydelig velkomst til Humlebæk og et mødested for lokale og besøgende. Byrummet er i dag klart afgrænset af Ida Tesdorpfsvej og Oscar Brunsvej med små pladsdannelser på hjørnerne ud mod Strandvejen. En gentænkning af rummets belægninger, beplantning og møblering kan skabe en værdig velkomst og samlingspunkt, der tager afsæt i byens eksisterende stedbundne kvaliteter. En ny ankomstplads i Humlebæk skal også fungerer som bindeled til byen vest for jernbanen og som udgangspunkt for attraktive ruter i området. Der skal tænkes i ruter som danner en sløjfe, der forbinder og kombinerer byens attraktioner. De mange besøgende som i dag går langs Strandvejen skal have mulighed for at finde alternative veje, der fører ned til kysten eller ud i det omgivende landskab. Det er vigtig at tænke i markering af ruter, som er tilpasset stedet og indarbejdet i en samlet plan, der også indtænker parkeringspladser. 21

22 HUMLEBÆK IDENTITET & MÅLGRUPPER BESØGENDE I HUMLEBÆK I DAG / Internationale og nationale kulturturister kommer for at besøge Humlebæk. Mange af dem bor i København og tager toget til Humlebæk, går direkte til Louisiana og tager tilbage til hovedstaden igen. / Samlet set kommer der knap besøgende til Louisiana årligt. / Nordmænd og svenskere er købestærke og interesserede i dansk kulturhistorie. Kilde: Fra fokusgruppeinterview

23 IDENTITET & MÅLGRUPPER HUMLEBÆK Den allerlækreste strand er den ved de gamle fiskerhuse. Men der er ingen, der bruger den. Folk tror at den er privat, men det er en offentlig strand. / Citat, borger, Humlebæk IDENTITET & MÅLGRUPPER Med Louisiana som Humlebæks kulturelle fyrtårn og en række toneangivende kulturelle attraktioner tegner Humlebæk sig til at være en destination, hvor kunst og kultur er den primære oplevelse og hvor kulturturisten er godt funderet. Spørgsmålet er, hvordan denne målgruppe kan udvides og hvordan andre supplerende målgrupper kan nås? 23

24 HUMLEBÆK IDENTITET & MÅLGRUPPER Modellen til højre viser fem målgruppetyper, som er typiske for Den Danske Riviera. Turisttyperne har forskellige værdier, går efter forskellige overnatningsformer og oplevelser, og deres døgnforbrug varierer. De fem turisttyper er udviklet med afsæt i de fem badebyer langs Den Danske Riviera: Humlebæk-Nivå, Hornbæk, Gilleleje, Tisvildeleje og Liseleje. KULTURTURISTEN MOTIV Det gode liv OVERNATNING Slot, kro & badehotel FORBRUG Højt VÆRDIER Efterspørger kultur, museer og historiske seværdigheder og vil gerne betale for den autentiske oplevelse. Humlebæk har i forvejen et solidt tag om Kulturturisten, men der er potentiale for at udvide markedet. EVENTYRTURISTEN Det spændende liv Hotel & naturcamp Højt Efterspørger natur, action og wellness, og betaler gerne for særlige oplevelser, som styrker krop og sjæl. NATURTURISTEN Det enkle, naturlige liv Afsondret & i naturen Lavt /middel Efterspørger ægte oplevelser i uspoleret natur og interesserer sig for bæredygtighed og lokal kulturhistorie. HYGGETURISTEN Underholdning & samvær Campingplads, kroer & sommerhus Lavt /middel Efterspørger stemningsfulde rammer om samvær, og deltager gerne i folkelige arrangementer. FAMILIETURISTEN Samvær, leg & læring Campingplads & sommerhus Lavt Efterspørger sjove oplevelser og aktiviteter, der kan samle generationerne og facilitere samvær i familien. 24

25 IDENTITET & MÅLGRUPPER HUMLEBÆK POINTER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEW: / Udfordringen i Humlebæk er mangel på overnatningssteder. Det resulterer i, at Humlebæk primært besøges af endagsturister med Louisiana som eneste formål. / Med en attraktion som Louisiana med knap besøgende, bør der være grobund for et større hotel. / Værtskab er en stor udfordring i Humlebæk. / Aktørerne oplever ikke byen som en samlet destination. / Aktørerne går dermed heller ikke ud og markedsfører byen i fællesskab. / Det er en anonym oplevelse at besøge Humlebæk som kystby både hvad angår det menneskelige værtskab såvel som skiltning og infrastruktur. Det er svært at finde fælles fodslag, fordi det er 3 forskellige byer. Der er behov for at skabe en fælles forståelse for, hvem vi er. / Citat, borger, Humlebæk 25

Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Tisvildeleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Tisvileleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Gilleleje Gilleleje - portal for den danske riviera Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Gilleleje gilleleje - portal for den danske riviera Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HORNBÆK HORNBÆK I VERDENSKLASSE. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA HORNBÆK HORNBÆK I VERDENSKLASSE. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA HORNBÆK HORNBÆK I VERDENSKLASSE Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK HORNBÆK I VERDENSKLASSE Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Mit Fredensborg / Analyse og vision

Mit Fredensborg / Analyse og vision Mit Fredensborg / Analyse og vision Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Bymøde den 12. december 2013 METODE PROCES 3 workshops med byambassadørgruppe 3 byvandringer PRODUKT Stedsansanalyse

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 dagens program 15.00-15.05 Velkomst 15.05-15.45 Præsentation af by og landskab 15.45-16.00 gangbroer og Trafikplan i Hvide

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Gilleleje. Din lokale sommerhusudlejer nummer 1. Servicekontoret

Gilleleje. Din lokale sommerhusudlejer nummer 1. Servicekontoret dansommer Gilleleje Smidstrup Strandvej 59 3250 Gilleleje tlf. 39 14 30 20 mail: gilleleje@dansommer.dk Din lokale sommerhusudlejer nummer 1 Servicekontoret Gilleleje lokal husejerbrochure dansommer 2012

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Uddybning af visionen

Uddybning af visionen Uddybning af visionen 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Mission... 1 Visionskerne... 2 Grupper i særligt fokus... 4 Familier... 4 Besøgende... 5 Kommunens særlige kendetegn... 6 Livslang

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Fremtidens Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Udkast til Byrådets 2020-strategi Byrådets 2020-strategi - 02 STRATEGI Forord Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere