PÆDIATRI CASE SIDE 1 MØDET MED DET SYGE BARN DEN PÆDIATRISKE UNDERSØGELSE THOMAS KNUDSEN, PH.D-STUDERENDE LÆGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDIATRI CASE SIDE 1 MØDET MED DET SYGE BARN DEN PÆDIATRISKE UNDERSØGELSE THOMAS KNUDSEN, PH.D-STUDERENDE LÆGE"

Transkript

1 PÆDIATRI THOMAS KNUDSEN, PH.D-STUDERENDE LÆGE 1 CASE SIDE 1 Anne på 3 år, kommer med sin mor. Annes mor er kommet hos dig gennem flere år efter at hun som teenager blev opereret for et Erwings sarkom (en neuroektodermalt deriveret tumor) i det aksiale skelet. Efter operationen har hun fortsat smerter, men er i øvrigt rask. Datteren Anne har været syg i 2 uger i streg med svingende feber og smerter i benene. Moderen beder dig om at se på det. Da du undersøger Anne lægger du mærke til at hun er bleg, hun virker varm, men du finder normal range of motion i alle led. Dog bemærker du dig at Anne klager når du undersøger hendes knæ. Anne har desuden en stor lymfeknude på venstre side af halsen. Annes mor fortæller at den har været der i en måneds tid. Spørgsmål: Hvilke fakta lægger du særlig vægt på? Hvilke differentaldiagnostiske overvejelser gør du dig? Hvad fejler Anne mest sandsynligt (2-3 muligheder)? Kan Anne fejle noget alvorligt? Hvordan vil du komme videre med Anne? 2 MØDET MED DET SYGE BARN Mødet med det syge barn og dets forældre Mål: dels afklaring af det aktuelle problem, dels at yde en kontinuerlig sundhedspædagogisk indsats. I konsulatationen virker en del børn ængstelige ved mødet med behandleren. Måske som et udslag af forældrenes anspændthed, der er opstået på grund af bekymring for barnet. Sig også goddag til barnet - med et nik og et smil Lad barnet sidde på forældrenes skød Undgå at bringe barnet i fokus med det samme Lad forældrene fortælle Fortæl barnet hvad du vil gøre Bed forældrene hjælpe med at holde barnet 3 DEN PÆDIATRISKE UNDERSØGELSE Anamnese: Fakta! Herunder også forældrenes ængstelse og pasningsproblemer, ligesom forældrens opfattelse af sygdommen og deres forventninger til konsultationen. Objektiv undersøgelse: Indledes med en generel vurdering af barnets almene tilstand og tager derefter udgangspunkt i de aktuelle symptomer og klager. Den sundhedspædagogiske indsats: oplysning om alvorligheden af de hyppigst forekommende sygdomme og retningslinjer for observation, pleje og bahandling, herunder lægesøgning ved sygdom. -> Reducere forældrenes ængstelse og øge deres kompetence. Valg af behandling besluttes i samråd med forældrene. 4

2 DEN PÆDIATRISKE UNDERSØGELSE Klinisk undersøgelse af det syge barn: ALTID systematisk ALTID afklædt AT Hoved - nakke(stivhed) - hals(glandler) Huden Lunger (og hjerte) Mave (navle og brystvorter) Arme og ben Neurologi Ører Svælg (Ydre kønsorganer) DET VIGTIGSTE MÅL FOR ALVORLIGHEDEN AF BØRNS SYGDOM ER BARENTS ALMENE TILSTAND Røde flag: 1. Barnet er sløv/apatisk 2. Drikker ikke og har ingen vandladning 3. Er irritabelt 4. Har besvær med vejrtrækningen 5. Er nakkestiv 6. Har petekkialt udslæt 7. Har gråbleg hudfarve 5 DEN PÆDIATRISKE UNDERSØGELSE Se på barnet: Hvordan trækker det vejret Farver Spontanbevægelser Ansigt-fødder-hænder (symmetriske og normale ) -> Indre organer -> kromosomfejl Stetoskopi: Hjertesygdom: Ductus arteriosus kan høres hos spædbørn -> afkræft anden Fem.puls: Coactatio aortae Abdomen: (mor holder hænderne) Hepatomegali: Kontenit infektion eller hjertesygdom? Hos spædbørn må leveren mærktes, men ikke helt til navleniveau. Nyrer Neurologi: Neonatale reflekser: Griberefleks, skal markere hovedløft (kan selv 5 mdr), skal markere at holde hoved i siddende stilling, øjenkontakt? (fiksere og følge), Fodklonus er normalt, ((Moro)), Sutterefleks Ortolani: Flektere + adducere -> mærkes et klik = patologi 6 Psykomotorisk udvikling Barnets udvikling fra fødsel til voksenalderen er afhængig af såvel hjernens udviklingspotentiale som af den omsorg og stimulation barnet modtager. Arv er bestemmende for barnets udviklingspotentiale og påvirkning udefra afgør i hvor høj grad potentialet udnyttes. Fysiske behov: Varme, aktivitet/hvile, Godt helbred, Føde, Fungerende sanser Psykiske behov: Personlig identitet(uafhængighed), Hengivenhed og omsorg, Leg, Mulighed for at lære af egen erfaring, Rollemodeller, Sikkerhed 7 Vækst og motorisk udvikling: 0 år 50 cm, + 25 cm, + 12,5 cm, +6 cm. 0-1 årige må gerne springe en SD. >2 årige skal følge kurve og ikke springe mere end 2 SD. Grov motorisk udvikling: Nyfødt: Arme og ben flekterede, symmetrisk lejret, ingen hovedkontrol 6-8 uger: Løfter hovedet til 45 grader 6-8 mdr: Sidder uden støtte. Ved 6 mdr er der krumning af ryggen; ved 8 mdr er ryggen lige 8-9 mdr: Kravler 10 mdr: Går med støtte 12 mdr: Går uden støtte, gangen er bredsporet og armene er løftet 15 mdr: Går frit 8

3 Kognitiv udvikling (sprog og kommunikation): Nyfødt: Bliver forskrækket ved høje lyde 3-4 mdr: Pludrer alene eller ved samtale med andre 7 mdr: Vender sig efter lyde der er uden for synsfeltet 10 mdr: Henvender sig til forældre ved hjælp af tale/lyde 12 mdr: 1(-2-3) ord 18 mdr: Kan 10 ord. Kan udpege dele af kroppen, fx næse, øjne, ører 24 mdr: 2 ord = kan sætte ord sammen 2 1/2-3 år: Taler 3-4 ords sætninger 9 Social udvikling: Nyfødt: Fuldt afhængig... Minimalt samspil mdr: Smiler til ansigter 4 mdr: Smiler spontant 6 mdr: Putter ting i munden (10-)12 mdr: Interesseret i social interaktion. Genert, bange for fremmede 1 år: Kan gå -> afstand til forældrene = individ -> Konflikter 2-3 år: Leger med sig selv / parallelt med andre børn. Sproglig udvikling -> interaktion 4-5 år: Leger med andre. Leger rollespil = forestillingsevne / fantasi. Kender normer for adfærd 6 år: Mulighed for interaktion i lidt større grupper At lytte At udvise tolerance At lave kompromiser At tage beslutninger sammen med andre At tage ansvar sammen med andre At gøre noget sammen med andre At have brug for andre 10 Vækst og pubertet: Man kan øge vækst ved at udskyde pubertet = Epifyselukning. Det er østrogen hos begge køn der lukke vækstzonerne. Tidlig pubertet fører dermed til tidlig vækststop og dermed lav sluthøjde. I puberteten spurter væksten i 4 år og så stopper den. Man vokser cm i højden i puberteten. Piger vokser 5 cm efter menarch. Behandling af højde øger kun slut-højden med 5 cm (er man under 2 SD i USA -> beh). 1 år virker behandling godt, 2 år ok og så slut. 11 Alder Børneundersøgelse 5 uger + 3 mdr 5 mdr + 12 mdr + Vaccination Di-Te-Ki-Pol/Hib 1 + Pneumokokvacc 1 Di-Te-Ki-Pol/Hib 2 + Pneumokokvacc 2 Di-Te-Ki-Pol/Hib 3 + Pneumokokvacc 3 15 mdr MFR 1 2 år + 3 år + 4 år + MFR 2 5 år + Di-Te-Ki-Pol booster (piger 12 år) HPV x 3 12

4 SYGDOMSMØNSTRE 13 SYGDOMSMØNSTRE Børn i almen praksis: 30 mio kontakter. 10% af disse er under 14 år og af disse er 20% under 1 år. 20% af alle børn (0-6 år) har i løbet af en 14-dages periode en sygdom der influerer på familiens daglige funktion. Sv.t sygedage om året eller sv.t. ca. 10 sygeperioder på en vinter! (Infektioner med) feber uden fokale fund ØLI 7-16% lider af en kronisk eller tilbagevendende sygdom. Astma Allergi og eksem < 2% lider af alvorlige lidelser og handicap Hjertesygdomme Cancer Meningitis 14 FEBER UDEN FOKUS Feber gør forældrene bekymrede, under tiden bange. Feber opfattes synonymt med alvorlig sygdom. Forældrene har ofte disse forestillinger: Feber og hovedpine tolkes som meningitis Feber og hoste som lungebetændelse Feber og ondt i maven som blindtarmsbetændelse Feber og ondt i halsen som halsbetændelse Høj feber som livstruende 15 FEBER UDEN FOKUS Vigtig sygehistorie Alder Varighed af feber Temp (rectalt) Andre symptomer: Forkølelse, ørepine, hoste, opkast, diarré, udslet Andre klager fra barnet: Ondt i halsen, ondt i ørene, mavepine, hovedpine AT: Drikker barnet? Spiser barnet? Vandladning (bleskift)? Leg, Interesser? DET VIGTIGSTE MÅL FOR ALVORLIGHEDEN AF BØRNS SYGDOM ER BARENTS ALMENE TILSTAND Røde flag: 1. Barnet er sløv/apatisk 2. Drikker ikke og har ingen vandladning 3. Er irritabelt 4. Har besvær med vejrtrækningen 5. Er nakkestiv 6. Har petekkialt udslæt 7. Har gråbleg hudfarve Følgende skal ses straks: Spædbørn < 6 mdr forældrene meget ængstelige Høj feber (> 40,5 grader) Barnet er slapt Følgende ses samme dag: Feber > 38,5 mere end et døgn Vedvarende og tiltagende symptomer 16

5 FEBER UDEN FOKUS Behandling og råd: Feber er almindeligt forekommende Målt temperatur er en nyttig parameter Almentilstanden er indikator for tilstandens alvor Udnyt appetitten til at drikke, lidt ad gangeng, men hyppigt Let påklædning tillader varme at undvige Paracetamol kan anvendes mod smerter og ubehag, men anvendes ikke til at nedsætte temperatur. Sosis per os mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser, rektalt 80 mg/kg/døgn (Lav temp - under 35,5 - har ikke nogen medicinsk betydning, kun ved afkøling) 17 ØLI Luftvejssygdomme i barnealderen er de hyppigste kontaktårsager, ikke mindst i småbarnsalderen. Luftvejssygdomme debuterer typisk som forkølelser. Tilbagevendende forkølelser er normale De fleste tilfælde forsvinder af sig selv i løbet af få dage. Ikke unormale ses: øresmerter, astma, astmatisk bronkitis og pseudocrup Pneumoni er sjælden, men skal huskes sammen med fremmedlegemer som årsag til langvarig hoste 18 ØLI Cataralia (forkølelse) er den hyppigste forekommende infektion i Danmark. Skyldes mere end 100 forskellige virustyper (rhino-, RS-, adenovirus) Almindelig symptomer: Behandling: Inkubation 1-3 dage og varighed 4-7 dage. Smitter inden der optræder symptomer. Smittevej via dråber og overflader Først vandig, senere gullig næsesekret (snot) Tæt næse Nysen Kradsen og ømhed i halsen, Småhoste og variende grad af mathed. Let feber Tonsillitis Lindrende medicin (detumiserende næsedråber) 19 ØLI Tonsillitis: Skyldes langt oftest Streptokokker, gruppe A. Almindelige symptomer: Feber over 38,5, tonsilsvulst, rødme, belægninger, adenit (4 ud af 5). Forkølelse og hoste/hæshed taler imod bakteriel infektion Behandling: Lindrende medicin (detumescerende næsedråber mod sinuit og otit) Primcillin (medicin.dk) 20

6 ASTMA HOS BØRN Astma / astmatisk bronkitis 60% af en fødselsårgang vil indtil 3-års alderen have astmasymptomer. Astma er den hyppigste kroniske lungesygdom: 6-8% i alderen 0-15 år Diagnosen stilles primært på baggrund af anamnese og effekten af antiinflammatorisk medicin (+ LFU) hos børn over 6 år. Hyppigste symptom: HOSTE Periodisk eller langvarig (2-4 uger) hoste, hvæsen, vejrtrækningsbesvær... Symptomerne er fluktuerende og følgende kan udløse eller forværre tilstanden: Forkølelsesvirus Fugtigt, tåget vejr Forældrene beskriver: Hoste, slim, rallen, raslen, piben, hvæsen... Henvender sig når barnet har haft én eller flere ugers natlig hoste. Mistænk astma hvis barnet har haft kontinuerlige eller flere perioder > 2 uger inden for et år. Nedsat aktivitet kan være eneste symptom. Irritative stoffer, fx tobaskrøg og støv Allergener, fx pollen, støvmider, pelsdyr Fysisk anstrengelse, fx leg og sport Peakflow: Variation > 15% er meget karakteristisk for astma. 21 ASTMA HOS BØRN Behandlingsmålet er symptomfrihed og ingen bivirkninger Ved første og ofte milde hosteepisoder: Gode råd + se tiden an Efter længerevarende eller sværere symptomepisoder Inh. (baby-spacer til børn < 5 år, pulverinhallation til børn > 5 år). Inh. deponeringen er lav hos børn og metaboliseringen er høj. Leukotrienantagonist mod astmatisk bronkitis (Singulair) B2-agonist (Bricanyl) Steroid (Spirocort) ((hos børn starter man nogle gange med steroid i høj dosis, det virker inden for 1-2 uger og derefter kan man trappe ned). Diagnosen astmatisk bronkitis reserveres ofte til de infektionsudløste symptomer hos små børn. Når luftvejene vokser (med barnets alder) vil mange vokse fra den astmatisk bronkitis. 22 ALLERGI Hvad har betydning for udviklingen af allergi (og eksem) Der er flere faktorer, der har betydning for udvikling af allergi. Arvelighed er en væsentlig faktor. Miljøfaktorer som fx passiv rygning, luftforurening og dårligt indeklima og den måde, vi lever på i dag, har også stor betydning. Alle børn kan få allergi Et barn, hvis forældre eller større søskende, ikke har nogen overfølsomhedssygdom, har 5-10% risiko for at udvikle en eller anden form for allergi. En del astma forårsages af allergi. Anamnesen til langvarig hoste er meget væsentlig. Kortlægning af provokendende faktorer Døgn- og årstidsvariation Priktest og specifik IgE (upålidelig hos børn < 3-4 år) 23 HJERTESYGDOM Hjertefejl er den mest almindelig misdannelse hos børn. 8 pr 1000 levende fødte. Diagnosen stilles hos 50% i neonatalperioden, hos 90% før 1-års alderen og kun hos enkelte senere. Der er mange slags hjertefejl, men kun få typer af patofysiologi. De strukturelle hjertefejl udgør lang hovedparten (og de elektriske kun en brøkdel) 2/3 er ikke hæmodynamisk påvirkede 1/3, hovedsageligt spædbørn, har alvorlig hæmodynamiske forstyrrelser med symptomer = kritisk medfødt hjertefejl. Mistanken opstår pga en tilfældigt opdaget hjertemislyd. Differentialdiagnosen er de fysiologiske mislyde som efter spædbarnsperioden er mange gange mere almindelige end hjertesygdommene. 24

7 HJERTESYGDOMME Pulm. stenose 3 Stenoser: Pulm (8%) og Aortastenose (5%): Mislyd mdr. Oftest asymptom. Hø trykbelastning 3 Huller: VSD: 1/3 af alle. Ve-Hø shunt. Pulm. hypertension og SAT påvirket. Ventrikel septum defekt Coactatio aortae (ductus-afh. flow? VSD-ductus-afh?) Coactatio: 6% Aa. femorales puls? Sympt: kolde fødder, claudicatio, SAT forskel OE/UE 2 cyanotiske: ASD: 10% Ve-Hø shunt. Ingen pulm. hypertension. Asymptomatisk = mislyd hos raske. PDA: 10% Ve-Hø shunt. Pulm. hypertension. Hj.insufficiens. De fleste er små Atrie septum defekt Aortastenose Transposition: Steno-Fallox: Persisterende ductus arteriosus 25 MALIGNE SYGDOMME ALL Lymfom AML CNS Solide tumorer Ca. 150 nye tilfælde af cancer hos børn / år Dvs. 1 ud af 450 børn udvikler kræft inden 15-årsalderen Cancer er den mest almindelige medicinske dødsårsag i 1 leveår!!! Når børn får cancer er det en fejl. Når voksne får cancer er det et langt dårligt liv. Tumorsupressorgener: bare ét fungerer vil cellen fungere. Arv af et sygt allel er disponerende! Arvelige former: Down s børn får leukæmi, Retinoblastom. Det almindelige, raske barn har kun meget lille risiko for at have arvet noget... Og miljø er også en meget lav risikofaktor. 35 % 22 % 10 % 25 % 8 % 26 MALIGNE SYGDOMME Er det farligt at barnet har en palpabel lymfeknude? 40% af alle børn har en palpabel lymfeknude. De kan desuden persistere i måneder. Regn med det og kom igen hvis den vokser. Ømhed = akut infektion Adhærent = invasivt, det gør blodsygdommene ikke Opad og foran m. Sternocleiodmastoideus = godartet Bag m. Sternocleidomastoideus = kan være malignt Cancersyge børn kan virke helt raske. Forældre tror ikke at et aktivt barn der spiser er sygt. Hgb < 2 kan ikke altid ses Det er neutrofiltallet der er spændende! Kan være højt eller lavt Træthed, knoglesmerter, infektioner og blødninger er almindelige symptomer Differentialdiagnostik: Andre maligne sygdomme, juvenil idiopatisk artrit, infektion Forældrespørgsmål: 1) Prognose: UANSET HVILKEN CANCER er der altid større sandsynlighed for at blive rask end at dø. Samlet set er mortaliteten i dag nede på 25% 2) Hvorfor? Der er ingen kendt årsag! Genetik og miljø spiller normalt ingen rolle! 27 MALIGNE SYGDOMME Prognose: 1) Blastcelletal (højt = dårlig prognose) 2) Kromosomale abnormiteter 3) Barnets alder (dårligst <1 år eller > 10 år) Leukæmi og lymfom. ALL = Akut Lymfoblastær Leukæmi Diagnostik Behandling 35 / år i DK, alle andre typer < 10 tilfælde pr år. Incidenstop 2-7 år Hodgkin- og non-hodgkin lymfom udgår fra samme celletyper som ALL (Bog T-celler) og disse sygdomme klassificeres som ALL når der er > 25% lymfoblaster i knoglemarven og som NHL med eller uden knoglemarvssprdning ved færre. Udredning og behandling følger derfor samme principper. Blodudstygning Knoglemarv (hæmopoetiske celler som lymfoide og myeloide) Biopsi Præ-operativ kemoterapi Operation Individuel efterbehandling Behandling: Induktion: glukokortikoid, antracyklin, vincristion og intraspinal methotrexat. Konsolidering: andre cytostatikakombi. Efterbeh: methotrexat og 6-merkaptopurin 28

8 FARLIGE INFEKTIONER Kære studenter. Byd hjerteligt velkommen til Bent... God læselyst - husk eksamen er en festdag for den velforberedte elev Thomas 29

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Anamnese 15 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Hvilke symptomer: Årsag hvilke symptomer Debut og varighed Forværrende faktorer Forbedrende faktorer Tidligere lignende Traumer Døgnvariation Har

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Guide: Er du syg eller bare hypokonder?

Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Alt for mange danskere er overdrevent bange for at fejle noget alvorligt. Af Line Felholt, 7. november 2012 03 Er du dødssyg - igen? 04 Tjekliste - har du helbredsangst?

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år INFORMATION OM smitsomme sygdomme Børn i alderen 0-6 år 2 Folderen her informerer om smitsomme sygdomme, primært for børn i aldersgruppen 0-6 år. Forholdsreglerne gælder for vuggestuen, dagplejen og daginstitutioner

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2012 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2012 7. rev. udg. Sundhedsstyrelsen, 2012 Trykt ISBN: 978-87-7104-426-3 Elektronisk ISBN: 978-87-7104-425-6 Kategori:

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper.

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper. Feberkramper 1 Feberkramper er forfattet af Finn Ursin Knudsen, overlæge, dr.med., og opdateret af Peter Uldall, professor, dr.med., Rigshospitalets børneafdeling og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen.

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Børn og angst Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Dorte Jensen Socialformidler Familieterapeut mpf Privatpraktiserende www.dj4700.dk og Behandler i Børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere