nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2005 Årgang 11 Nummer 9 Royalt besøg Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 DOFO - nyt Stor opdatering til november Se side 10

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Nyt fra DOFs landsorganisation... 4 Kalenderen... 4 Informative regionalmøder... 5 Spørg bare... 6 IP-telefoni... 7 IT-nyt... 8 Ny DOFO-version til november... 8 Gratis hjemmesider til DOF-skoler... 9 Folkeoplysning og Festuge Gallo Skolen på Festugen Dalgas Skolen på Festugen Så kører debatkaravanen Løst og fast Kursus og koncert med Peter Vuust DOF navne og adresser Redaktion Hanne Bruus Andersen Ole Vig Jensen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: 18. september 2005 Dead-line næste nummer: 5. oktober Forside Leder af Dalgas Skolen Britta Jydebjerg ledsager Kronprinsesse Mary, der åbnede skolens arrangement i Musikhuset som led i Århus Festuge. Det var ikke nemt for den indbudte presse og deres professionelle fotografer, endsige DOFs udsendte amatørfotograf at komme tæt på den royale gæst af sikkerhedshensyn, så forsidebilledet er et "langskud" over ca. 30 meter. (Foto: Robin Kristiansen) En kronprinsesse på kornet, men på afstand. Der var brug for de store telelinser, da Kronprinsesse Mary deltog i åbningen af Dalgas Skolens dag i Musikhuset i forbindelse med Århus Festuge. Læs mere om DOF-skoler på festugen på siderne DOF NYT - September 2005

3 Kommentar Lederopgave: Animér bestyrelsen I det tidlige efterår har mange aftenskoleledere susende travlt med at melde deltagere ind, at modtage betalinger, klargøre lokaler og sætte hold i gang, og derfor er der ikke tid til ret meget andet. Men senere får kalenderen det bedre, og så skal andre facetter af skolens arbejde passes, og en af de ting skolelederen bør påtage sig, er at få gang i bestyrelsesarbejdet. Det burde bestyrelsen naturligvis selv sørge for, men sådan ser verden kun ud de færreste steder. I hverdagen går det måske fint med at skolelederen har styr på det meste, men der kan pludselig blive problemer med økonomien, kommunen, de ansatte osv., og så kan det være lidt for sent at skulle få bestyrelsen i gang, hvis den har været vant til et stille liv. Uanset om der er aktuelle problemer eller ej, vil det være frugtbart for skolelederen løbende at kunne få ideer, udfordringer og sparring fra en velorienteret og aktiv bestyrelse. Derfor er der i landsorganisationen en række muligheder for at understøtte de ledere og bestyrelsesformænd, der gerne vil hente inspiration. På kursusfronten tilbydes der løbende kurser om bestyrelsesarbejde, og hvis ikke de fastlagte datoer passer, kan der tilrettelægges kurser, hvor og hvornår det passer. Desuden tilbydes der i dette efterår minikurser med en kort gennemgang af folkeoplysningsloven især henvendt til bestyrelsesmedlemmer og andre, der gerne vil på omgangshøjde. Hvis bestyrelsesmedlemmerne selv finder relevante kurser, de vil deltage i, kan landsorganisationen også hjælpe. DOF vejleder om det foreningstekniske omkring vedtægter, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og der er også mulighed for at få hjælp af DOFs konsulenter til at tilrettelægge et visionsseminar, hvor bestyrelse, ledelse og evt. andre ansatte kan bruge et møde på at drøfte skolens udviklingsmuligheder og lægge en strategi for fremtiden. Hvis nogle bestyrelsesformænd kunne have lyst til at danne et lille netværk med 5-6 medlemmer for at udveksle erfaringer og viden med andre i samme situation, er det også en mulighed med en DOF-konsulent som igangsætter og tovholder. Sidst men ikke mindst er alle bestyrelsesmedlemmer velkomne som abonnenter på DOF NYT som enhver anden, der gerne vil læse bladet. Det kræver blot, at skolen retter henvendelse herom til sekretariatet. Så bliver DOF NYT sendt til hele bestyrelsen. Kort sagt: Når lederen har fået sat gang i holdene, er det på tide at tænke over, om bestyrelsesarbejdet trænger til en saltvandsindsprøjtning - især i en tid, hvor forholdene i kommunerne ændres, og der er brug for alle kræfter, der kan mobiliseres. Medarbejderne i DOF er parat til at medvirke. Robin Kristiansen redaktør DOF NYT - September

4 Nyt fra DOFs landsorganisation Medlemsnyt Indmeldelser Fyns amt Nordisk Yoga Aftenskole Vivi Korn Hunderupvej Odense M Telefon Københavns Kommune Den Rytmiske Daghøjskole Jakob Olsen Vesterbrogade 107 E 1620 København V. Telefon Ændringer RKA Ny leder: Jan Howy Rasmussen Adresse mv. er uændret. Torup Kulturformidling Ny leder: Omar Elzubeir Solen Hundested Telefon Gørlev Aftenskole Ny leder: Vibekke Pedersen Engvej Gørlev Telefon Lilleskolen Mamma Ny leder: Annette Wejnold Hårby Musikaftenskole Lederskifte: Egon Holmegaard er tilbage som leder. Adresse m.v. uændret GOK Ringsted ved Susanne Riismøller har fået ny adresse: Pileborggade 5, st. th Ringsted Reumatikerforeningen Ny leder: Kirsten Wittendorff Poppelvej Frederikssund Telefon Mini-kurser om folkeoplysningsloven Målgruppe Bestyrelsesmedlemmer, lærere, ledere og andre interesserede. Mål & indhold Alle der har med aftenskoler at gøre har brug for et kendskab til lovgrundlaget. I dette minikursus gennemgås de mest fundamentale begreber og regler, og på de mest vitale områder bliver der også lejlighed til at komme ud i krogene med eksempler og mulighed for spørgsmål. Indholdet omfatter en gennemgang af hovedpunkter som foreningsregler, løn og ansættelsesvilkår, arbejdsgiverforpligtelser, administration, tilskud, regnskab og revision og debatarrangementer. Det bliver hårdt - men godt, og du får en masse at vide om, hvor du selv kan læse videre på det, vi ikke nåede så grundigt! Kursusnummer: Tidspunkt: Torsdag 6. oktober kl Sted: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 Kbh Ø. Instruktør: Robin Kristiansen, DOF Pris: Kr. 100 for DOF-medlemmer og ansatte på DOF-skoler Pris for andre: Kr. 200 Tilmeldingsfrist: Fredag 23. september 2005 Kursusnummer: Tidspunkt: Onsdag 23. november kl Sted: Århus, lokale oplyses senere Instruktør: Finn Nevel, DOF Pris: Kr. 100 for DOF-medlemmer og ansatte på DOF-skoler Pris for andre: Kr. 200 Tilmeldingsfrist: Fredag 4. november 2005 Kalenderen Lørdag 19. november - Temadag om Folkeoplysning og Folkesundhed - også for personer med bevægevanskeligheder" - planlægges i samarbejde med Gigtforeningen. Sted oplyses senere. Programmet fremgik af DOF NYT i juni - side 16. Søndag 15. september kl Landsstyrelsesmøde i DOF Hotel H.C. Andersen i Odense Tirsdag 4. oktober kl Fyraftensmøde i Århus/Viborg regionskreds Emner: "Arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering på aftenskoler," samt "Hvad kom der ud af DOFs regionalmøder." Sted: Århus Pensionist Samråd, klostergade 37, 8000 Århus C. Dead-lines for kursustilmelding Hold øje med deadlines for tilmelding til DOF-kurser det udsendte kursusprogram, der også kan ses på 4 DOF NYT - September 2005

5 Nyt fra DOFs landsorganisation Informative regionalmøder DOF gennemførte i august-september en række medlemsmøder om virkningerne af kommunalreformen og skolernes muligheder for at få information og hjælp fra DOF. Der var et pænt fremmøde til regionalmødet i Ringsted, hvor børne- og kulturdirektør Per B. Christensen fra Næstved kommune viste sig som et meget interessant bekendtskab. Danmarkskortet står foran store ændringer, og aftenskolernes hjemkommuner er under forandring de fleste steder i landet. Hvad det får af konsekvenser, og hvad man skal være meget opmærksom på fra aftenskolernes side, kunne man få et godt indtryk af på DOFs regionalmøder i begyndelsen af efteråret. Et enkelt af møderne, Aalborg-mødet, blev aflyst, da de få tilmeldte kunne henvises til Århusmødet, og et enkelt møde, Københavnermødet, kunne ikke trække mange af hus, men ret beset sker der heller ikke mange kommunesammenlægninger i Københavnsområdet. Hanne Bruus Andersen, Thit Aaris-Sørensen, Finn Nevel og Knud Knudsen stod for planlægning og gennemførelse af møderne, og de havde til hvert møde indbudt en særlig gæst fra det kommunale landskab som oplægsholder. Det blev interessante budskaber og råd til aftenskolerne her undervejs i omstillingsprocessen. Holdet bag planlægningen lagde på møderne også op til en drøftelse af forskellige former for samarbejde mellem DOF-skolerne, og fortalte om deres muligheder for at søge hjælp til udvikling og omstilling hos DOF. Der er planen, at samle og udgive nogle af "guldkornene" fra regionalmøderne på en måde, så de også kan blive til glæde for de skoler, der ikke var til stede. På møderne udleveredes DOFs temahefte om kommunalreformen til deltagerne. Temaheftet, der vil blive udsendt til alle skoler på et senere tidspunkt, kan i øvrigt allerede nu downloades fra DOFs hjemmeside Find det under "Extranet", hvor der er et særligt afsnit om kommunalreformen. DOF NYT - September

6 Spørg bare - lovbrevkasse Spørg bare Administrationschef Hanne Bruus Andersen Spørg Bare - redaktør Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Samlæsning - må man det? En medlemsskole ønsker at tilrettelægge undervisning for et større kor ved at der oprettes to hold med hver sin lærer. Det ene hold består af damer, det andet af herrer. Undervisningen foregår således, at de to hold arbejder hver for sig den første del af øveaftenen. Den sidste del afvikles undervisningen på begge hold som samlæsning, således at begge lærere fungerer som instruktører, der arbejder som et team. Skolen spørger om dette er i orden i henhold til loven, og om man skal ansøge kommunen om tilladelse til samlæsning. Svar: Samlæsning er en kendt pædagogisk tilrettelæggelsesform, der har været benyttet i aftenskolen siden fritidslovens dage, og den kan stadig finde anvendelse. Det er der intet i vejen for. Samlæsning kan i mange tilfælde give holddeltagerne et ekstra udbytte, som det ikke ville være muligt at skabe inden for holdets egne rammer. Der findes fx eksempler på, at en sammenspilsgruppe og et folkedansehold kan have glæde af at mødes, enten som en fast del af den ugentlige undervisning, eller som lejlighedsvise mødeaftener, hvor sammenspilsholdet leverer musikken til folkedansen. Ligeledes er der eksempler på, at hold i forskellige kreative fag inden for tekstilsløjd, håndarbejde m.v. kan have godt udbytte af samlæsning. Da det drejer sig om en pædagogisk tilrettelæggelsesform, der ikke ændrer noget som helst i forhold til det kommunale tilskud, har kommunen ikke anledning til at gå ind i skolens måde at tilrettelægge sin undervisning på, hvorfor samlæsning ikke skal ansøges eller godkendes i kommunen. Instrumental- eller handicapundervisning? En medlemsskole har planer om at oprette et hold i instrumentalundervisning, men deltagerne er psykisk udviklingshæmmede og altså berettigede til at deltage på undervisning tilrettelagt som handicapundervisning. Skolen spørger om der er noget, der hedder instrumentalundervisning for handicappede, og om det medfører særlige regler tilrettelæggelses- og tilskudsmæssigt. Svar: Naturligvis kan man tilrettelægge et hold for handicappede i instrumentalundervisning, men det betyder ikke, at tilskudsbrøkerne for instrumentalundervisning og handicapundervisning kan lægges sammen, så der derved opstår en højere tilskudsbrøk. Skolen må vælge den ene eller den anden af de to tilrettelæggelsesformer under hensyntagen til, hvad der skønnes mest fordelagtigt i henhold til de lokale tilskudsregler / -brøker. Såfremt deltagerne udgøres af både handicappede og ikke handicappede deltagere, må holdet som det også er tilfældet ved almene hold med handicappede deltagere, betragtes som et blandet hold. Det betyder, at tilskuddet fordeles efter tilrettelæggelsesform i forhold til deltagerantal. Er der fx tre handicappede ud af seks deltagere, kan handicapbrøken benyttes for halvdelen, og instrumentalbrøken for den anden halvdel af lønudgifterne, når holdets samlede tilskud beregnes, medmindre skolen ud fra praktiske eller økonomiske overvejelser kun vælger at benytte instrumentalbrøken for samtlige deltagere. 6 DOF NYT - September 2005

7 IP-telefoni IP-telefoni Nogle DOF-skoler har ønsket at vide mere om IPtelefoni. Hvordan virker det, og kan der spares på telefonregningen? Fuldmægtig Lars Eriksen fra DOFs sekretariat har koordineret DOFs overgang til IP-telefoni for ikke længe siden, og er den daglige administrator af systemet. På baggrund af sine erfaringer giver han herunder en orientering. Af Lars Eriksen IP-telefoni betyder, at data- og telekommunikation samles i ét netværk. I mange tilfælde og særligt, hvis man har geografisk adskilte kontorer, vil der være store besparelser både her og nu, og på sigt ved at indføre IP-telefoni. IP-telefoni foregår via ens datalinier (bredbåndslinie), og man vil derfor kunne spare kvartals-abonnementerne, udover at man taler gratis internt på IP-nettet. Gratis er sat i anførselstegn, da man jo betaler for sin bredbåndsforbindelse, så man kan sige, at man bare får mere udnyttelse for pengene. Lars Eriksen i gang med IP-telefonen på "pinden" i Odense. Det nemmeste er nok at tage udgangspunkt i vores egen verden, DOF. Vi har kontorer i Odense, København, Silkeborg, Århus, Fredericia og Brylle og med dertil hørende telefon-abonnementer. Alle kontorerne har bredbånd, som vi betaler for i forvejen. Da vi I Odense fik vores nye IP-telesystem, fik alle eksterne kontorer også nye IP-telefoner, som er forprogrammeret til opkobling til Odenses telesystem via de eksisterende bredbånd og IP-adresser. Det betyder, at stort set alle de almindelige telefonabonnementer på de enkelte kontorer nu er overflødige, fordi alle hænger sammen via datanettet og samles i tele-serveren i Odense. Alt i alt vil dette betyde en nedlæggelse af ca. 10 telefonabonnementer, samt at vi nu internt mellem kontorerne taler gratis sammen. Fordele i punktform Ring gratis mellem geografisk spredte afdelinger Let drift og vedligeholdelse med ét fælles netværk for data og telefoni Nemt og hurtigt at koble nye brugere på netværket - også hjemmearbejdspladser Gode muligheder for at arbejde fleksibelt på kontoret og i marken Alle kan se alle, hvem der taler/er optaget Tag IP-telefon og lokalnummer med rundt i virksomheden og verden uden systemændringer Softphones med et headset kan man ringe fra computeren som fra en almindelig telefon Fælles omstilling på tværs af geografisk spredte afdelinger er en oplagt mulighed for effektivisering. Instant message send en besked over IP-telefonen, hvis din kollega er optaget, til frokost eller andet. Konference brugerne af IP-systemet kan holde telefonmøder. I DOF s system, kan op til 5 personer holde konference snakke sammen samtidigt og gratis. Private Også private kan spare på telefonomkostningerne ved at anskaffe en IPtelefon. Ringer man til en anden abonnent med IP-telefon er samtalen gratis. Ringer man til en almindelig telefonabonnent betaler man lokal takst, idet der betales fra Internetudgangen til modtageren. I en artikel har en privatmand anført, at han har halveret sine telefonudgifter ved at anskaffe IP-telefon. Man kan bl.a. få oplysninger om IP-telefoni på eller DOF NYT - September

8 IT-nyt Spørg om IT Ny version af DOFO i november Efter den seneste nye version af DOFO, der blev lagt ud til brugerne i juli måned, er det hensigten, at der skal være færre nye versioner fremover. Det tilstræbes, at der vil blive to årlige opdateringer af DOFO, som tidsmæssigt vil blive lagt ud i november og i april måned. Ole Steen Mortensen IT-konsulent I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDB-spørgsmål. Især samler interessen sig i denne tid om implementeringen af administrationssystemet DOFO, hvorfor dette emne nyder fremme i spalterne. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail, hvis du har spørgsmål, der egner sig til besvarelse under "Spørg om IT". Bemærk, at du ikke skal ringe direkte til ole Steen, hvis det drejer sig om DOFO-support. Benyt i stedet supportnummeret på bagsiden af DOF NYT. Af Ole Steen Mortensen Hver ny version vil omfatte det grundige testarbejde, der blev sat i værk i forbindelse med opdateringen i juli måned. En særlig testgruppe blev her nedsat med repræsentanter for store og små skoler. Arbejdet med den næste version har været i gang siden sommerferien, og har blandt andet omfattet en gennemgang af alle rapporterede fejl samt analyse og beskrivelse af de nye funktioner, der om muligt skal indgå i næste version. DOFO og Windows 98 Så er det på tide at opdatere, hvis man stadig er Windows 98 bruger Fra og med november vil der ikke være support på DOFO under Windows 98. De mange forskellige versioner af Windows 98 har givet en række problemer, og for nogle versioners vedkommende kan DOFO slet ikke afvikles. En endelig prioritering af indholdet i næste version vil finde sted i uge 38. Sigtet med den nye version har været den såkaldte FASE 3 (WEB/internet-relaterede funktioner), men den relative korte udviklingsperiode, der er i forbindelse med næste nye version, betyder, at der er dele, der må udskydes til april. I næste nummer af DOF-NYT vil vi mere detaljeret orientere om indholdet i den næste version af DOFO. Eventuelle Windows 98 brugere opfordres til at skifte til Windows XP eller Windows 2000 inden den næste version af DOFO, idet den næste version ikke vil blive testet under Windows 98. Pas på pengene, når der skal købes programmer Vi benytter lejligheden til at henvise til de aftaler om salg af Microsoft programmer, som DOF har indgået. Er der brug for Windows XP eller Windows 2000, så kontakt Lars Eriksen i DOFs sekretariat og hør mere om mulighederne. 8 DOF NYT - September 2005

9 IT-nyt Gratis hjemmesider til DOF-skoler DOFs planer om en nem og billig hjemmeside til DOF-skolerne er nu ved at tage konkret form under navnet vuptiweb. Spørgsmålet er så: Hvor vupti er vupti? Og hvor gratis er gratis? Annuschka Maaløe, der er ansat i DOF for at medvirke i dette projekt, giver et bud på svarene. Af Annuschka Maaløe, projektmedarbejder Intentionen med vuptiweb er at lave et system til oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider, hvor den enkelte skole får en række muligheder for nemt at lægge oplysninger ud på internettet om skolen og dens aktiviteter. Vi arbejder i øjeblikket på at finde en detaljeringsgrad der kan tilgodese medlemsskolernes mange forskellige behov, uden at de mange muligheder bliver uoverskuelige og vanskelige at arbejde med. Derfor er det vigtigt, at vi kender jeres behov, ligesom det er vigtigt at vi finder ud af hvad I synes er logisk, og hvad I synes er svært. En del af jer har i den forbindelse allerede haft mig i røret, og jeg håber på at komme i kontakt med mange flere. Både til en lille uformel snak og til test af det der bliver udviklet. Der er to væsentlige forhold der gør sig gældende når man skal lave sin egen hjemmeside: 1. Man skal danne sig et klart overblik over det man ønsker at fortælle og vise på hjemmesiden, og 2. man skal bruge et teknisk værktøj på computeren for at få sine ideer og sin information ud på nettet. Det kræver under alle omstændigheder tid, så rigtig vupti bliver det først når man har disse to punkter på plads. Det skal vuptiweb hjælpe med. Vi arbejder mod at vuptiweb skal: Vise eksempler på hvordan en færdig hjemmeside kan se ud. Forklare principperne for at lave en god og overskuelig hjemmeside og guide dig til at gøre det. Forklare hvordan programmet virker så det bliver nemt at bruge. Hvad så med DOFO? Skal man bruge DOFO som administrationssystem for at bruge vuptiweb, og hvor vupti er det lige at sætte sig ind i DOFO også? Der er ikke noget krav om at en skole skal bruge DOFO for at kunne benytte vuptiweb og lave en god og informativ hjemmeside. Men hvis man bruger DOFO, vil vupti- WEB sørge for at oplysningerne om skolens bestyrelse, undervisere og kurser er opdateret i overensstemmelse med DO- FO. Så når man ændrer data i DOFO vupti, så ændres de med det samme automatisk på hjemmesiden. Hvor gratis er det så for skolen at få/have en hjemmeside? Det bliver helt gratis at bruge vuptiweb til at fremstille hjemmesiden. Normalt skal en hjemmeside ligge på et webhotel, og man skal have et domænenavn det folk skriver for at finde hjemmesiden på internettet. DOF vil som udgangspunkt stille et gratis webhotel til rådighed for medlemsskolerne. Domænenavnet er noget man ejer, og den enkelte skole skal derfor selv købe det. Et dansk domænenavn koster ca.100 kr. Herefter er der en årlig domæneafgift på 62,50 kr. Hvornår kan systemet tages i brug? Projektet udvikles efter metoden prototyping, hvilket vil sige, at man i en gentagelsesproces udvikler, laver en prototype, afprøver den og udvikler igen. Herved er intentionen at nå et driftsikkert resultat, som skolerne kan tage i brug sidst på efteråret Test af vuptiweb Igennem udviklingsforløbet kan der være behov for brugertests i forskelligt omfang. Nogle tests er små og omhandler forståeligheden eller anvendeligheden af en lille del af den samlede løsning, mens andre er mere omfattende. Hvis du har lyst til at deltage, er du meget velkommen til at kontakte Annuschka. Det er dog ikke sikkert, at hun får brug for alle, der henvender sig. Hvis du har andre kommentarer til projektet eller vil vide mere, er du ligeledes meget velkommen til at rette henvendelse. Annuschka Maaløe DOF Århusgade 108E, 5.sal, 2100 Kbh. Ø Tlf DOF NYT - September

10 Folkeoplysning og Festuge Folkeoplysning i Musikhuset i Århus Folkeoplysningssamvirket i Århus har skabt mulighed for, at aftenskolerne kan præsentere sig i Musikhuset i forbindelse med Århus Festuge, der i år begyndte 27. august. Tre DOF-skoler medvirkede: Gallo Skolen, Århus Pensionistsamråds Kursusvirksomhed og Dalgas Skolen. Herunder fortæller Gyda Nielsen om baggrunden. Af Gyda Nielsen, leder af Gallo Skolen Oplysningsforbundene i Århus har i adskillige år ikke forsømt nogen lejlighed til at gøre opmærksom på, at de føler sig som en del af det kulturelle liv i byen. Således heller ikke da Folkeoplysnings Samvirket (sammenslutning af oplysningsforbund i Århus) for snart 3 år siden inviterede byens nye festugechef Martin Lumby til at være oplægsholder ved et møde for medlemsskolerne. I den efterfølgende debat, blev han spurgt, hvilke ideer han havde, således at vi kunne medvirke i de kommende festuger. Følgen af dette møde og den korte historie er en model, hvor et samarbejde mellem Folkeoplysnings Samvirket og Musikhuset i Århus gør det muligt, at Samvirkets medlemsskoler får stillet Musikhuset til rådighed i Festugen i dagtimerne fra kl og igen fra kl. 22 og til den lyse morgen! 2004 var vores første medvirken. I år var temaet "Mit livs eventyr" og vi valgte undertemaet: En eventyrlig rejse. Under den titel samlede 14 medvirkende oplysningsforbund en række aktiviteter, der gennem ord, billeder og bevægelse gav oplevelser af eventyrstemninger inden for dans, musik, sang, foredrag, fortælling, maleri m.v. Aktiviteterne lagde op til debat om bl.a. eventyrets kraft. Hvor går grænsen mellem det grimme og det smukke, kampen mellem det gode og det onde, og hvad er eventyrets rolle i et moderne samfund? Dette er kort historien om et samarbejde, der førte til at folkeoplysningen fik en fremtrædende plads i byens festuge! Gallo Skolen i Festugen 2005 Tekst: Gyda Nielsen Foto: Solveig Matthiesen og Gyda Nielsen Også i år var Gallo Skolen med i Musikhuset. Til at medvirke havde Gallo Skolen valgt at finde kunstnere, optrædende, gøglere, digtere, musikere og trubadurer i egne rækker. De medvirkende var derfor alle knyttet til skolen enten som elever, gamle elever, lærere eller gæstelærere. Gennem de meget varierede indslag i form af fortælling, gøgl, arbejdende værksteder, udstillinger og natcafé, ville Udstilling af elevarbejder i glas, keramik og maleri på Balkongalleriet. 10 DOF NYT - September 2005

11 Folkeoplysning og Festuge De nye Klodshansener. H.C. Andersen (skolelederen) og Klods Hans i en anderledes fremtoning. vi gerne afmystificere holdningen til mennesker med en psykisk lidelse. Gennem alle indslagene viste aktørerne, at erfaringer, færdigheder og viden fra det raske liv ikke nødvendigvis slettes af sindet, fordi en psykisk lidelse sætter ind. Det fortælles om H.C. Andersen, at han ofte gik rundt med lukkede øjne. Den virkelighed, der lå lige for, var nemlig slet ikke altid så lys og festlig, som han kunne ønske sig. Overført til Gallo Skolens indslag i Musikhuset, kunne man sige, at for skolens elever giver det af og til god mening at lukke øjnene for den syge og tit onde virkelighed. Men så gør det godt at give sig lov til at være i kreativitetens tidløse rum, hvor frembringelserne ikke er for nogens skyld. Den kommer bare. Det var udtryk for den kreativitet, vi viste i Musikhuset! På skolen er vi enige om, at dagen i Musikhuset er en stor udfordring, men det er også styrkende og dejligt at opleve gæsternes begejstring og optagethed af vores kunst, sang, musik, gøgl og eventyrfortælling og udfoldelser i det hele taget. Det er fint at se egne aktiviteter i andre og mere professionelle rammer, end dem vi ellers har mulighed for at præsentere os i. Hele dagen var en oplevelse, hvor alle fra Gallo Skolen overskred personlige grænser i forhold til medvirken og en særlig oplevelse var det, at have hele Musikhuset for os selv til Natcaféen. Fra kl havde vi 8 forskellige indslag med 17 aktive musikere, sangere, digtere og trubadurer på Caféscenen. Der var stillet lyd- og lysmand til rådighed og i baren var der betjening. Scenen havde smukt filtede bagtæpper i Musikhusets hvide og blå farver, udført af kunstner Hanne Søholt Foged. Hele byens flot oplyste Kulturhus var ganske enkelt vores! Musikken lød, tonerne bar og stemningen løftede os ud på de små timer hjem. Vores tunge elefantfødder kunne ikke mere, men det gjorde ikke noget, for dagen havde været god, og vi stiller gerne op igen næste år til nye udfordringer. Natcafé med Dylan-Duoen Thomas Lüttchiau og Svend Eeg. DOF NYT - September

12 Folkeoplysning og Festuge Kys frøen Dalgas Skolen deltog i Århus festuge og stod for arrangementet onsdag 31. august. Baggrunden for Dalgas Skolens arrangement blev beskrevet i sidste nummer af DOF NYT. Her bringer vi nogle indtryk fra dagen, der havde sit fornemste indslag i form af et besøg af Kronprinsesse Mary. Tekst og fot: Robin Kristiansen Allerede fra morgenstunden viste vejret sig fra sin bedste side den 31. august, hvor Dalgas Skolen stod for arrangementet i Musikhusets foyér, og en af de ansatte var allerede i den tidlige formiddagssol i travls beskæftiget med at sende Dannebrog op i den blå himmel på de mange flagstænger foran Musikhuset. Der herskede en spændt stemning, da de første elever og pressen kunne lukkes ind til et åbningsarrangementet kun for elever og pressen med kongeligt besøg af Kronprinsesse Mary, der er protektor for Landsforeningen SIND, som Dalgas Skolen samarbejder med. Alle var på plads, da Kronprinsesse Mary ankom og gik op til Balkongalleriet for at åbne arrangementet, der også omfattede en udstilling af elevarbejder. Der blev afviklet et kort program, hvor skolens elever bød velkommen og underholdt med digte og musik, og med taler ved skolens formand og ved SINDs amtsfor- Dalgas Musikforsynings band: Selvswing på scenen i Musikhusets foyér som backing group til Anne Marie Helger, der forsøgte i "rap"-genren. 12 DOF NYT - September 2005

13 Folkeoplysning og Festuge Kronprinsesse Mary var en interesseret gæst på udstillingen af elevarbejder. mand, hvorefter Kronprinsessen Mary fik lejlighed til at se nærmere på udstillingen af elevarbejder. Efter det royale besøg blev aktiviteten forlagt til foyéen, hvor alle kunne kigge ind, og se hvad der foregik. I tråd med ugens tema "Mit livs eventyr", havde Dalgas Skolen valgt at præsentere et show med titlen ""Kys Frøen". Dermed ville de gerne sætte fokus på de ressourcer, som sindslidende også har blandt andet gennem musik og kunst. På scenen gik Dalgas Skolens band "Selvswing" i gang med sanger og guitarist Kate Kragh i spidsen. Bandet udgøres af elever fra skolen assisteret af en lærer. Der var tryk på rocken, og efterhånden samledes et stort antal tilskuere, der lidt senere kunne more sig over Anne Marie Helger, der var konferencier i eftermiddagens program, hvori der indgik et sjovt og flot modeshow med eleverne som mannequiner. Der var smukke rober, men også kreationer, som eleverne havde syet af skrot og diverse genbrugsmaterialer. Skolens ønskede at vise, at man kan finde det smukke, det skønne i det, der normalt kasseres og anses for grimt. Den slagfærdige tekst, som Helger leverede til mannequinopvisningen var elegantsammensat af en af skolens elever. Anne Marie Helger var som skabt til at tale om "ikke at være som de andre", og fortalte, at hun aldrig havde kysset en frø, men til gengæld mange mænd, der kom til at ligne frøer bagefter! Hyldestdigt til Dalgas Skolen 2005 Brita Hermansen Dalgas Skolen er mit andet hjem. Her finder jeg mig selv igen. Her finder jeg ro og spænding og glæde. Her er mange gode venner tilstede. Her snakkes og lyttes og males og tales. Her syes og broderes og synges og gales! Her plantes visioner og holdes debatter. Her genlyder gangene ofte af latter. De mennesker som går her er stærke OG svage. De har både gode og dårlige dage. Men det som kan siges om skolen må være at her kan fællesskabet bære. For her er hver enkelt person af værdi! Det ligger der en stor styrke i! Britt Hermansen Modeshow med Anne Marie Helger som konferencier i fuldt ornat. Til højre to af skolens elegante mannequiner. Britt er elev på Dalgas Skolen og oplæste sit hyldestdigt som indledning til åbningsarrangementet, hvor Kronprinsesse Mary deltog. Britt havde også skrevet en tekst, som Anne Marie Helger fremførte på scenen med stort bifald. DOF NYT - September

14 Debatarrangementer Tal 10% med Thit Så kører debatkaravanen Primo juni 2005 udsendte DOF ideoplægget Debatkaravanen til alle skoler for at sætte gang i debatten om folkesundhed. Siden 10% puljen kom til, har der i DOF NYT været spalteplads til en beskrivelse af eksempler og gode ideer fra skolerne. Vi opfordrer fortsat skolelederne til at fortælle om planlagte eller afholdte arrangementer, så det kan komme andre DOF-skoler til gode gennem DOF NYT. Husk at det altid er muligt at få hjælp til udvikling af arrangementer og nye ideer ved at ringe eller maile til Thit Aaris-Sørensen. Debatkaravanekataloget, der er udsendt til alle medlemsskolerne. Desuden kan DOFs medlemmer downloade kataloget i medlemsafsnittet "Extranet" på DOFs hjemmmeside Der er nu ved at komme gang i debatkaravanen. Skoler med mindre end kr i deres 10% pulje kan søge DOF om ekstra tilskud, og det har følgende skoler benyttet sig af. Debatkaravanen kan selvfølgelig også bruges af skoler, som har over kr i deres 10% pulje, så er der bare ikke mulighed for at søge ekstra tilskud fra DOF. Levende ord går aldrig af mode Sønderborg Aftenskole har fået støtte til arrangementet Hvorfor bliver vi federe og federe ved Anne Larsen. Gørlev Aftenskoleforening har fået støtte til et arrangement med Lone Hertz og Vrå Aftenskole har fået støtte til arrangementet Blodtryk og Livsstil ved Jerk W. Langer. Der er flere ansøgninger på vej, og støtten gives efter først til mølle princippet, så det er bare med at komme i gang. Skulle der være nogen skoler, som har benyttet sig af folderen uden at søge støtte fra DOF, vil vi meget gerne høre om det, for at få en fornemmelse af i hvilken grad, I benytter jer af tilbudet. Skriv ansøgninger eller oplysninger om afholdte arrangementer til Thit Aaris- Sørensen. 14 DOF NYT - September 2005

15 Løst og fast Stor kursus- og koncertoplevelse med Peter Vuusts Trio i vente Med kurset Musik, Rytmik, Hjerne og Kommunikation inviterer DOF til en enestående oplevelse i musikkens verden. Kurset finder sted i DGIbyen søndag 30. oktober, kl Hjerneforsker Peter Vuust med det vidtspændende curriculum vitae: bassist, komponist, musikteoretiker, cand.scient. i matematik og fransk og docent ved det Jyske Musikkonservatorium er aftenens oplægsholder. Han vil med udgangspunkt i den nyeste forskning fortælle om musikkens påvirkning af hjernen, og om hvordan musik kommunikerer til sine lyttere. Peter Vuust vil dels give en teoretisk forklaring, dels lade deltagerne selv afsøge musikkens muligheder for at kommunikere budskaber. Efterfølgende kommer nogle af Danmarks bedste jazz-musikere og giver koncert. Peter Vuust og hans bas får her selskab af Alex Riel på trommer og Kasper Villaume på klaver og med sådanne tre herrer skulle der være lagt til rette til en kæmpe jazz-oplevelse. Det bliver en meget intim koncert kun for kursets deltagere, hvor målet er at formidle og eksemplificere, hvordan musikken kommunikerer til sine lyttere. Læs mere om kurset i kursuskataloget side Sidste tilmeldingsfrist fredag den 23. september! Øvrige musikkurser DOF udbyder også kurserne Få mere ud af dit kor-arbejde og Rytmisk inspiration En verdensomsejling i rytmer om musik, sang og rytme. Se kursuskataloget side 30 og 34. Kursuskataloget kan ses som pdf-fil på under "kurser." Samme sted kan man foretage online tilmelding til DOFs kurser. Fotoservice i DOF Robin på jobbet Foto: Finn Nevel Mange skoler har brug for illustrationer, når der skal laves brochurer, foldere, plakater mv. I DOF har vi en række billeder, der kan bruges i forbindelse med forskellige fag, men det tager tid at opbygge samlingen. Det er Robin Kristiansen, der er fotoarkivar og jævnligt også fotograf efter bedste evne. Lejlighedsvis besøger Robin forskellige skoler og deres hold for at lave en lille samling, der kan benyttes af skolen i fremtiden, ligesom der også ofte bliver taget små portrætfotos til skolelederarkivet. I den kommende sæson får nogle skoler en henvendelse fra Robin, som gerne vil besøge nogle hold og tage billeder til fotoarkivet, men skolerne er også selv velkomne til at høre om mulighederne for et "foto-besøg". Der vil på sigt blive lagt en række billeder til fri afbenyttelse på DOFs hjemmeside, men da det er et stort arbejde at vurdere, tilrette og beskære billederne, så kvaliteten er i orden vil skolerne i første omgang være henvist til at kontakte Robin Kristiansen. Det gælder også, hvis skolen har et ønske om at få hjælp til opsætning af plakater, foldere eller brochurer. Robin arbejder fortrinsvis i Microsoft Publisher. Når plakater mv. sendes til tryk enten hos Lars Eriksen i Odense eller hos en bogtrykker, fremsender Robin filen som en pdf-fil. Har du brug for at omdanne en af dine egne filer til pdf-fil, kan Robin måske hjælpe. DOF NYT - September

16 Hanne Bruus Andersen Administrationschef Telefon: SkoleKom: Hanne Bruus Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Lars Eriksen Fuldmægtig Telefon: SkoleKom: Lars Rasmus Eriksen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Jytte Andersen Konsulent Telefon: SkoleKom: Jytte Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Ole Steen Mortensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Ole Steen Mortensen Fax: Adresse: Krabbesholm Alle Viby J Robin Kristiansen Konsulent Telefon: SkoleKom: Robin Kristiansen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Finn Nevel Konsulent Telefon: SkoleKom: Finn Nevel Fax: Adresse: DOF, Herningvej 98, Lysbro 8600 Silkeborg Thit Aaris-Sørensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Thit Aaris-Soerensen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Torben Holdt EDB-support på timebasis Telefon 1: Telefon 2: Adresse: Postboks Roskilde Marie Breum Kontormedhjælper - timeløn Telefon: Skolekom: Marie Breum Fax: Adresse: Århusgade 108 E, 5. sal, 2100 København Ø. Knud Knudsen Konsulent Telefon: Skolekom: Knud Knudsen3 Fax: Adresse: Jens Kromanns Vej 9, 7000 Fredericia Per Søgaard Konsulent Telefon: Skolekom: Per Soegaard Nielsen Fax: Adresse: Århusgade 108E, 5. sal 2100 København Ø. Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Direktør Ole Vig Jensen DOF Kongensgae 66, Odense C Tlf.: Fax: Hovedkontor Kongensgade 66, Odense C Københavnsafdeling Århusgade 108 E, København Ø Århusafdeling Chr. Wærumsgade 10, kld Århus C. Telefon til alle afdelinger og konsulenter (hovednummer) Fax Odense København Web-side Kontortid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EP-2000 supporttelefon DOFO supporttelefon Dejan Fontana Konsulent Telefon: Skolekom: Dejan Fontana Fax: Adresse: Århusgade 108E, København Ø Annuschka Maaløe Projektmedarbejder Telefon: Skolekom: Annuschka Maaloee Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø.

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2006 Årgang 12 Nummer 11/12 Visionsmødet Side 6 Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 19 DOF NYT

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2007 Årgang 13 Nummer 1 Regionsmøder i DOF Side 5 Nye lønsatser Side 5 Julekurvens vinder Side 14 Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

nyt Rapport til Haarder Nye muligheder for specialundervisning Foreningsjura Side 5 Side 14 Side 16

nyt Rapport til Haarder Nye muligheder for specialundervisning Foreningsjura Side 5 Side 14 Side 16 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2006 Årgang 12 Nummer 1 Rapport til Haarder Side 5 Nye muligheder for specialundervisning Side 14 Foreningsjura Side 16 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad

Læs mere

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder FOF Odder Else Elisabeth Andersen fof.odder@gmail.com Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder www.fof.dk Lær noget nyt - eller bliv bedre til noget du kan og interesserer

Læs mere

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar

Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar Januar Indrykke annonce i Jobindex over jobopslag i til den kommende sæson Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev Opgørelse til Faxe Kommunes administration om lokaleudgifter for følgende år Bogføre de

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

nyt Landsmøde Elektroniske regninger Arbejdsmiljø Naser Khader ny DFS-formand Side 5 Side 7 Side 8 Side 15

nyt Landsmøde Elektroniske regninger Arbejdsmiljø Naser Khader ny DFS-formand Side 5 Side 7 Side 8 Side 15 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund April 2005 Årgang 11 Nummer 4 Landsmøde Side 5 Elektroniske regninger Side 7 Arbejdsmiljø Side 8 Naser Khader ny DFS-formand Side 15 DOF NYT DOF NYT I dette nummer:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

nyt Efterløn - og hvad så? Harald stopper DOFs koncertpulje Side 6 Side 15 Side 15 Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2008 Årgang 14 Nummer 3

nyt Efterløn - og hvad så? Harald stopper DOFs koncertpulje Side 6 Side 15 Side 15 Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2008 Årgang 14 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2008 Årgang 14 Nummer 3 Efterløn - og hvad så? Side 6 Harald stopper Side 15 DOFs koncertpulje Side 15 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund.

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora Hvad betyder det at være en del af FORA? FÅ overblik over FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora HVEM ER VI? Medlem af fora? Fora arbejder for folkeoplysning med kvalitet, vi har fællesskabet i centrum,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18

nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2006 Årgang 12 Nummer 3 Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Side 5 Nyttige nyheder i Netavisen Side 10 BOS søger skoleleder Side 18 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

nyt Kan vi stole på Anders Fogh Visionsmøde i DOF Folkeoplysnings- messe i Sverige Vind en julekurv Antorini på banen Side 3 side 5 side 17 side 14

nyt Kan vi stole på Anders Fogh Visionsmøde i DOF Folkeoplysnings- messe i Sverige Vind en julekurv Antorini på banen Side 3 side 5 side 17 side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2004 Årgang 10 Nummer 11/12 Kan vi stole på Anders Fogh Side 3 Visionsmøde i DOF side 5 Folkeoplysnings- messe i Sverige side 14 Vind en julekurv

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28 12 Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge ELLER Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts Side 1 Månedsbrev: april 2014 af Lise Søndergaard Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts På hjemmebane spillede Danish Red & White mod Lakeside Ramblers Danish Vikings mod Dolores

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere