nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2005 Årgang 11 Nummer 9 Royalt besøg Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 DOFO - nyt Stor opdatering til november Se side 10

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Nyt fra DOFs landsorganisation... 4 Kalenderen... 4 Informative regionalmøder... 5 Spørg bare... 6 IP-telefoni... 7 IT-nyt... 8 Ny DOFO-version til november... 8 Gratis hjemmesider til DOF-skoler... 9 Folkeoplysning og Festuge Gallo Skolen på Festugen Dalgas Skolen på Festugen Så kører debatkaravanen Løst og fast Kursus og koncert med Peter Vuust DOF navne og adresser Redaktion Hanne Bruus Andersen Ole Vig Jensen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: 18. september 2005 Dead-line næste nummer: 5. oktober Forside Leder af Dalgas Skolen Britta Jydebjerg ledsager Kronprinsesse Mary, der åbnede skolens arrangement i Musikhuset som led i Århus Festuge. Det var ikke nemt for den indbudte presse og deres professionelle fotografer, endsige DOFs udsendte amatørfotograf at komme tæt på den royale gæst af sikkerhedshensyn, så forsidebilledet er et "langskud" over ca. 30 meter. (Foto: Robin Kristiansen) En kronprinsesse på kornet, men på afstand. Der var brug for de store telelinser, da Kronprinsesse Mary deltog i åbningen af Dalgas Skolens dag i Musikhuset i forbindelse med Århus Festuge. Læs mere om DOF-skoler på festugen på siderne DOF NYT - September 2005

3 Kommentar Lederopgave: Animér bestyrelsen I det tidlige efterår har mange aftenskoleledere susende travlt med at melde deltagere ind, at modtage betalinger, klargøre lokaler og sætte hold i gang, og derfor er der ikke tid til ret meget andet. Men senere får kalenderen det bedre, og så skal andre facetter af skolens arbejde passes, og en af de ting skolelederen bør påtage sig, er at få gang i bestyrelsesarbejdet. Det burde bestyrelsen naturligvis selv sørge for, men sådan ser verden kun ud de færreste steder. I hverdagen går det måske fint med at skolelederen har styr på det meste, men der kan pludselig blive problemer med økonomien, kommunen, de ansatte osv., og så kan det være lidt for sent at skulle få bestyrelsen i gang, hvis den har været vant til et stille liv. Uanset om der er aktuelle problemer eller ej, vil det være frugtbart for skolelederen løbende at kunne få ideer, udfordringer og sparring fra en velorienteret og aktiv bestyrelse. Derfor er der i landsorganisationen en række muligheder for at understøtte de ledere og bestyrelsesformænd, der gerne vil hente inspiration. På kursusfronten tilbydes der løbende kurser om bestyrelsesarbejde, og hvis ikke de fastlagte datoer passer, kan der tilrettelægges kurser, hvor og hvornår det passer. Desuden tilbydes der i dette efterår minikurser med en kort gennemgang af folkeoplysningsloven især henvendt til bestyrelsesmedlemmer og andre, der gerne vil på omgangshøjde. Hvis bestyrelsesmedlemmerne selv finder relevante kurser, de vil deltage i, kan landsorganisationen også hjælpe. DOF vejleder om det foreningstekniske omkring vedtægter, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og der er også mulighed for at få hjælp af DOFs konsulenter til at tilrettelægge et visionsseminar, hvor bestyrelse, ledelse og evt. andre ansatte kan bruge et møde på at drøfte skolens udviklingsmuligheder og lægge en strategi for fremtiden. Hvis nogle bestyrelsesformænd kunne have lyst til at danne et lille netværk med 5-6 medlemmer for at udveksle erfaringer og viden med andre i samme situation, er det også en mulighed med en DOF-konsulent som igangsætter og tovholder. Sidst men ikke mindst er alle bestyrelsesmedlemmer velkomne som abonnenter på DOF NYT som enhver anden, der gerne vil læse bladet. Det kræver blot, at skolen retter henvendelse herom til sekretariatet. Så bliver DOF NYT sendt til hele bestyrelsen. Kort sagt: Når lederen har fået sat gang i holdene, er det på tide at tænke over, om bestyrelsesarbejdet trænger til en saltvandsindsprøjtning - især i en tid, hvor forholdene i kommunerne ændres, og der er brug for alle kræfter, der kan mobiliseres. Medarbejderne i DOF er parat til at medvirke. Robin Kristiansen redaktør DOF NYT - September

4 Nyt fra DOFs landsorganisation Medlemsnyt Indmeldelser Fyns amt Nordisk Yoga Aftenskole Vivi Korn Hunderupvej Odense M Telefon Københavns Kommune Den Rytmiske Daghøjskole Jakob Olsen Vesterbrogade 107 E 1620 København V. Telefon Ændringer RKA Ny leder: Jan Howy Rasmussen Adresse mv. er uændret. Torup Kulturformidling Ny leder: Omar Elzubeir Solen Hundested Telefon Gørlev Aftenskole Ny leder: Vibekke Pedersen Engvej Gørlev Telefon Lilleskolen Mamma Ny leder: Annette Wejnold Hårby Musikaftenskole Lederskifte: Egon Holmegaard er tilbage som leder. Adresse m.v. uændret GOK Ringsted ved Susanne Riismøller har fået ny adresse: Pileborggade 5, st. th Ringsted Reumatikerforeningen Ny leder: Kirsten Wittendorff Poppelvej Frederikssund Telefon Mini-kurser om folkeoplysningsloven Målgruppe Bestyrelsesmedlemmer, lærere, ledere og andre interesserede. Mål & indhold Alle der har med aftenskoler at gøre har brug for et kendskab til lovgrundlaget. I dette minikursus gennemgås de mest fundamentale begreber og regler, og på de mest vitale områder bliver der også lejlighed til at komme ud i krogene med eksempler og mulighed for spørgsmål. Indholdet omfatter en gennemgang af hovedpunkter som foreningsregler, løn og ansættelsesvilkår, arbejdsgiverforpligtelser, administration, tilskud, regnskab og revision og debatarrangementer. Det bliver hårdt - men godt, og du får en masse at vide om, hvor du selv kan læse videre på det, vi ikke nåede så grundigt! Kursusnummer: Tidspunkt: Torsdag 6. oktober kl Sted: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 Kbh Ø. Instruktør: Robin Kristiansen, DOF Pris: Kr. 100 for DOF-medlemmer og ansatte på DOF-skoler Pris for andre: Kr. 200 Tilmeldingsfrist: Fredag 23. september 2005 Kursusnummer: Tidspunkt: Onsdag 23. november kl Sted: Århus, lokale oplyses senere Instruktør: Finn Nevel, DOF Pris: Kr. 100 for DOF-medlemmer og ansatte på DOF-skoler Pris for andre: Kr. 200 Tilmeldingsfrist: Fredag 4. november 2005 Kalenderen Lørdag 19. november - Temadag om Folkeoplysning og Folkesundhed - også for personer med bevægevanskeligheder" - planlægges i samarbejde med Gigtforeningen. Sted oplyses senere. Programmet fremgik af DOF NYT i juni - side 16. Søndag 15. september kl Landsstyrelsesmøde i DOF Hotel H.C. Andersen i Odense Tirsdag 4. oktober kl Fyraftensmøde i Århus/Viborg regionskreds Emner: "Arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering på aftenskoler," samt "Hvad kom der ud af DOFs regionalmøder." Sted: Århus Pensionist Samråd, klostergade 37, 8000 Århus C. Dead-lines for kursustilmelding Hold øje med deadlines for tilmelding til DOF-kurser det udsendte kursusprogram, der også kan ses på 4 DOF NYT - September 2005

5 Nyt fra DOFs landsorganisation Informative regionalmøder DOF gennemførte i august-september en række medlemsmøder om virkningerne af kommunalreformen og skolernes muligheder for at få information og hjælp fra DOF. Der var et pænt fremmøde til regionalmødet i Ringsted, hvor børne- og kulturdirektør Per B. Christensen fra Næstved kommune viste sig som et meget interessant bekendtskab. Danmarkskortet står foran store ændringer, og aftenskolernes hjemkommuner er under forandring de fleste steder i landet. Hvad det får af konsekvenser, og hvad man skal være meget opmærksom på fra aftenskolernes side, kunne man få et godt indtryk af på DOFs regionalmøder i begyndelsen af efteråret. Et enkelt af møderne, Aalborg-mødet, blev aflyst, da de få tilmeldte kunne henvises til Århusmødet, og et enkelt møde, Københavnermødet, kunne ikke trække mange af hus, men ret beset sker der heller ikke mange kommunesammenlægninger i Københavnsområdet. Hanne Bruus Andersen, Thit Aaris-Sørensen, Finn Nevel og Knud Knudsen stod for planlægning og gennemførelse af møderne, og de havde til hvert møde indbudt en særlig gæst fra det kommunale landskab som oplægsholder. Det blev interessante budskaber og råd til aftenskolerne her undervejs i omstillingsprocessen. Holdet bag planlægningen lagde på møderne også op til en drøftelse af forskellige former for samarbejde mellem DOF-skolerne, og fortalte om deres muligheder for at søge hjælp til udvikling og omstilling hos DOF. Der er planen, at samle og udgive nogle af "guldkornene" fra regionalmøderne på en måde, så de også kan blive til glæde for de skoler, der ikke var til stede. På møderne udleveredes DOFs temahefte om kommunalreformen til deltagerne. Temaheftet, der vil blive udsendt til alle skoler på et senere tidspunkt, kan i øvrigt allerede nu downloades fra DOFs hjemmeside Find det under "Extranet", hvor der er et særligt afsnit om kommunalreformen. DOF NYT - September

6 Spørg bare - lovbrevkasse Spørg bare Administrationschef Hanne Bruus Andersen Spørg Bare - redaktør Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Samlæsning - må man det? En medlemsskole ønsker at tilrettelægge undervisning for et større kor ved at der oprettes to hold med hver sin lærer. Det ene hold består af damer, det andet af herrer. Undervisningen foregår således, at de to hold arbejder hver for sig den første del af øveaftenen. Den sidste del afvikles undervisningen på begge hold som samlæsning, således at begge lærere fungerer som instruktører, der arbejder som et team. Skolen spørger om dette er i orden i henhold til loven, og om man skal ansøge kommunen om tilladelse til samlæsning. Svar: Samlæsning er en kendt pædagogisk tilrettelæggelsesform, der har været benyttet i aftenskolen siden fritidslovens dage, og den kan stadig finde anvendelse. Det er der intet i vejen for. Samlæsning kan i mange tilfælde give holddeltagerne et ekstra udbytte, som det ikke ville være muligt at skabe inden for holdets egne rammer. Der findes fx eksempler på, at en sammenspilsgruppe og et folkedansehold kan have glæde af at mødes, enten som en fast del af den ugentlige undervisning, eller som lejlighedsvise mødeaftener, hvor sammenspilsholdet leverer musikken til folkedansen. Ligeledes er der eksempler på, at hold i forskellige kreative fag inden for tekstilsløjd, håndarbejde m.v. kan have godt udbytte af samlæsning. Da det drejer sig om en pædagogisk tilrettelæggelsesform, der ikke ændrer noget som helst i forhold til det kommunale tilskud, har kommunen ikke anledning til at gå ind i skolens måde at tilrettelægge sin undervisning på, hvorfor samlæsning ikke skal ansøges eller godkendes i kommunen. Instrumental- eller handicapundervisning? En medlemsskole har planer om at oprette et hold i instrumentalundervisning, men deltagerne er psykisk udviklingshæmmede og altså berettigede til at deltage på undervisning tilrettelagt som handicapundervisning. Skolen spørger om der er noget, der hedder instrumentalundervisning for handicappede, og om det medfører særlige regler tilrettelæggelses- og tilskudsmæssigt. Svar: Naturligvis kan man tilrettelægge et hold for handicappede i instrumentalundervisning, men det betyder ikke, at tilskudsbrøkerne for instrumentalundervisning og handicapundervisning kan lægges sammen, så der derved opstår en højere tilskudsbrøk. Skolen må vælge den ene eller den anden af de to tilrettelæggelsesformer under hensyntagen til, hvad der skønnes mest fordelagtigt i henhold til de lokale tilskudsregler / -brøker. Såfremt deltagerne udgøres af både handicappede og ikke handicappede deltagere, må holdet som det også er tilfældet ved almene hold med handicappede deltagere, betragtes som et blandet hold. Det betyder, at tilskuddet fordeles efter tilrettelæggelsesform i forhold til deltagerantal. Er der fx tre handicappede ud af seks deltagere, kan handicapbrøken benyttes for halvdelen, og instrumentalbrøken for den anden halvdel af lønudgifterne, når holdets samlede tilskud beregnes, medmindre skolen ud fra praktiske eller økonomiske overvejelser kun vælger at benytte instrumentalbrøken for samtlige deltagere. 6 DOF NYT - September 2005

7 IP-telefoni IP-telefoni Nogle DOF-skoler har ønsket at vide mere om IPtelefoni. Hvordan virker det, og kan der spares på telefonregningen? Fuldmægtig Lars Eriksen fra DOFs sekretariat har koordineret DOFs overgang til IP-telefoni for ikke længe siden, og er den daglige administrator af systemet. På baggrund af sine erfaringer giver han herunder en orientering. Af Lars Eriksen IP-telefoni betyder, at data- og telekommunikation samles i ét netværk. I mange tilfælde og særligt, hvis man har geografisk adskilte kontorer, vil der være store besparelser både her og nu, og på sigt ved at indføre IP-telefoni. IP-telefoni foregår via ens datalinier (bredbåndslinie), og man vil derfor kunne spare kvartals-abonnementerne, udover at man taler gratis internt på IP-nettet. Gratis er sat i anførselstegn, da man jo betaler for sin bredbåndsforbindelse, så man kan sige, at man bare får mere udnyttelse for pengene. Lars Eriksen i gang med IP-telefonen på "pinden" i Odense. Det nemmeste er nok at tage udgangspunkt i vores egen verden, DOF. Vi har kontorer i Odense, København, Silkeborg, Århus, Fredericia og Brylle og med dertil hørende telefon-abonnementer. Alle kontorerne har bredbånd, som vi betaler for i forvejen. Da vi I Odense fik vores nye IP-telesystem, fik alle eksterne kontorer også nye IP-telefoner, som er forprogrammeret til opkobling til Odenses telesystem via de eksisterende bredbånd og IP-adresser. Det betyder, at stort set alle de almindelige telefonabonnementer på de enkelte kontorer nu er overflødige, fordi alle hænger sammen via datanettet og samles i tele-serveren i Odense. Alt i alt vil dette betyde en nedlæggelse af ca. 10 telefonabonnementer, samt at vi nu internt mellem kontorerne taler gratis sammen. Fordele i punktform Ring gratis mellem geografisk spredte afdelinger Let drift og vedligeholdelse med ét fælles netværk for data og telefoni Nemt og hurtigt at koble nye brugere på netværket - også hjemmearbejdspladser Gode muligheder for at arbejde fleksibelt på kontoret og i marken Alle kan se alle, hvem der taler/er optaget Tag IP-telefon og lokalnummer med rundt i virksomheden og verden uden systemændringer Softphones med et headset kan man ringe fra computeren som fra en almindelig telefon Fælles omstilling på tværs af geografisk spredte afdelinger er en oplagt mulighed for effektivisering. Instant message send en besked over IP-telefonen, hvis din kollega er optaget, til frokost eller andet. Konference brugerne af IP-systemet kan holde telefonmøder. I DOF s system, kan op til 5 personer holde konference snakke sammen samtidigt og gratis. Private Også private kan spare på telefonomkostningerne ved at anskaffe en IPtelefon. Ringer man til en anden abonnent med IP-telefon er samtalen gratis. Ringer man til en almindelig telefonabonnent betaler man lokal takst, idet der betales fra Internetudgangen til modtageren. I en artikel har en privatmand anført, at han har halveret sine telefonudgifter ved at anskaffe IP-telefon. Man kan bl.a. få oplysninger om IP-telefoni på eller DOF NYT - September

8 IT-nyt Spørg om IT Ny version af DOFO i november Efter den seneste nye version af DOFO, der blev lagt ud til brugerne i juli måned, er det hensigten, at der skal være færre nye versioner fremover. Det tilstræbes, at der vil blive to årlige opdateringer af DOFO, som tidsmæssigt vil blive lagt ud i november og i april måned. Ole Steen Mortensen IT-konsulent I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDB-spørgsmål. Især samler interessen sig i denne tid om implementeringen af administrationssystemet DOFO, hvorfor dette emne nyder fremme i spalterne. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail, hvis du har spørgsmål, der egner sig til besvarelse under "Spørg om IT". Bemærk, at du ikke skal ringe direkte til ole Steen, hvis det drejer sig om DOFO-support. Benyt i stedet supportnummeret på bagsiden af DOF NYT. Af Ole Steen Mortensen Hver ny version vil omfatte det grundige testarbejde, der blev sat i værk i forbindelse med opdateringen i juli måned. En særlig testgruppe blev her nedsat med repræsentanter for store og små skoler. Arbejdet med den næste version har været i gang siden sommerferien, og har blandt andet omfattet en gennemgang af alle rapporterede fejl samt analyse og beskrivelse af de nye funktioner, der om muligt skal indgå i næste version. DOFO og Windows 98 Så er det på tide at opdatere, hvis man stadig er Windows 98 bruger Fra og med november vil der ikke være support på DOFO under Windows 98. De mange forskellige versioner af Windows 98 har givet en række problemer, og for nogle versioners vedkommende kan DOFO slet ikke afvikles. En endelig prioritering af indholdet i næste version vil finde sted i uge 38. Sigtet med den nye version har været den såkaldte FASE 3 (WEB/internet-relaterede funktioner), men den relative korte udviklingsperiode, der er i forbindelse med næste nye version, betyder, at der er dele, der må udskydes til april. I næste nummer af DOF-NYT vil vi mere detaljeret orientere om indholdet i den næste version af DOFO. Eventuelle Windows 98 brugere opfordres til at skifte til Windows XP eller Windows 2000 inden den næste version af DOFO, idet den næste version ikke vil blive testet under Windows 98. Pas på pengene, når der skal købes programmer Vi benytter lejligheden til at henvise til de aftaler om salg af Microsoft programmer, som DOF har indgået. Er der brug for Windows XP eller Windows 2000, så kontakt Lars Eriksen i DOFs sekretariat og hør mere om mulighederne. 8 DOF NYT - September 2005

9 IT-nyt Gratis hjemmesider til DOF-skoler DOFs planer om en nem og billig hjemmeside til DOF-skolerne er nu ved at tage konkret form under navnet vuptiweb. Spørgsmålet er så: Hvor vupti er vupti? Og hvor gratis er gratis? Annuschka Maaløe, der er ansat i DOF for at medvirke i dette projekt, giver et bud på svarene. Af Annuschka Maaløe, projektmedarbejder Intentionen med vuptiweb er at lave et system til oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider, hvor den enkelte skole får en række muligheder for nemt at lægge oplysninger ud på internettet om skolen og dens aktiviteter. Vi arbejder i øjeblikket på at finde en detaljeringsgrad der kan tilgodese medlemsskolernes mange forskellige behov, uden at de mange muligheder bliver uoverskuelige og vanskelige at arbejde med. Derfor er det vigtigt, at vi kender jeres behov, ligesom det er vigtigt at vi finder ud af hvad I synes er logisk, og hvad I synes er svært. En del af jer har i den forbindelse allerede haft mig i røret, og jeg håber på at komme i kontakt med mange flere. Både til en lille uformel snak og til test af det der bliver udviklet. Der er to væsentlige forhold der gør sig gældende når man skal lave sin egen hjemmeside: 1. Man skal danne sig et klart overblik over det man ønsker at fortælle og vise på hjemmesiden, og 2. man skal bruge et teknisk værktøj på computeren for at få sine ideer og sin information ud på nettet. Det kræver under alle omstændigheder tid, så rigtig vupti bliver det først når man har disse to punkter på plads. Det skal vuptiweb hjælpe med. Vi arbejder mod at vuptiweb skal: Vise eksempler på hvordan en færdig hjemmeside kan se ud. Forklare principperne for at lave en god og overskuelig hjemmeside og guide dig til at gøre det. Forklare hvordan programmet virker så det bliver nemt at bruge. Hvad så med DOFO? Skal man bruge DOFO som administrationssystem for at bruge vuptiweb, og hvor vupti er det lige at sætte sig ind i DOFO også? Der er ikke noget krav om at en skole skal bruge DOFO for at kunne benytte vuptiweb og lave en god og informativ hjemmeside. Men hvis man bruger DOFO, vil vupti- WEB sørge for at oplysningerne om skolens bestyrelse, undervisere og kurser er opdateret i overensstemmelse med DO- FO. Så når man ændrer data i DOFO vupti, så ændres de med det samme automatisk på hjemmesiden. Hvor gratis er det så for skolen at få/have en hjemmeside? Det bliver helt gratis at bruge vuptiweb til at fremstille hjemmesiden. Normalt skal en hjemmeside ligge på et webhotel, og man skal have et domænenavn det folk skriver for at finde hjemmesiden på internettet. DOF vil som udgangspunkt stille et gratis webhotel til rådighed for medlemsskolerne. Domænenavnet er noget man ejer, og den enkelte skole skal derfor selv købe det. Et dansk domænenavn koster ca.100 kr. Herefter er der en årlig domæneafgift på 62,50 kr. Hvornår kan systemet tages i brug? Projektet udvikles efter metoden prototyping, hvilket vil sige, at man i en gentagelsesproces udvikler, laver en prototype, afprøver den og udvikler igen. Herved er intentionen at nå et driftsikkert resultat, som skolerne kan tage i brug sidst på efteråret Test af vuptiweb Igennem udviklingsforløbet kan der være behov for brugertests i forskelligt omfang. Nogle tests er små og omhandler forståeligheden eller anvendeligheden af en lille del af den samlede løsning, mens andre er mere omfattende. Hvis du har lyst til at deltage, er du meget velkommen til at kontakte Annuschka. Det er dog ikke sikkert, at hun får brug for alle, der henvender sig. Hvis du har andre kommentarer til projektet eller vil vide mere, er du ligeledes meget velkommen til at rette henvendelse. Annuschka Maaløe DOF Århusgade 108E, 5.sal, 2100 Kbh. Ø Tlf DOF NYT - September

10 Folkeoplysning og Festuge Folkeoplysning i Musikhuset i Århus Folkeoplysningssamvirket i Århus har skabt mulighed for, at aftenskolerne kan præsentere sig i Musikhuset i forbindelse med Århus Festuge, der i år begyndte 27. august. Tre DOF-skoler medvirkede: Gallo Skolen, Århus Pensionistsamråds Kursusvirksomhed og Dalgas Skolen. Herunder fortæller Gyda Nielsen om baggrunden. Af Gyda Nielsen, leder af Gallo Skolen Oplysningsforbundene i Århus har i adskillige år ikke forsømt nogen lejlighed til at gøre opmærksom på, at de føler sig som en del af det kulturelle liv i byen. Således heller ikke da Folkeoplysnings Samvirket (sammenslutning af oplysningsforbund i Århus) for snart 3 år siden inviterede byens nye festugechef Martin Lumby til at være oplægsholder ved et møde for medlemsskolerne. I den efterfølgende debat, blev han spurgt, hvilke ideer han havde, således at vi kunne medvirke i de kommende festuger. Følgen af dette møde og den korte historie er en model, hvor et samarbejde mellem Folkeoplysnings Samvirket og Musikhuset i Århus gør det muligt, at Samvirkets medlemsskoler får stillet Musikhuset til rådighed i Festugen i dagtimerne fra kl og igen fra kl. 22 og til den lyse morgen! 2004 var vores første medvirken. I år var temaet "Mit livs eventyr" og vi valgte undertemaet: En eventyrlig rejse. Under den titel samlede 14 medvirkende oplysningsforbund en række aktiviteter, der gennem ord, billeder og bevægelse gav oplevelser af eventyrstemninger inden for dans, musik, sang, foredrag, fortælling, maleri m.v. Aktiviteterne lagde op til debat om bl.a. eventyrets kraft. Hvor går grænsen mellem det grimme og det smukke, kampen mellem det gode og det onde, og hvad er eventyrets rolle i et moderne samfund? Dette er kort historien om et samarbejde, der førte til at folkeoplysningen fik en fremtrædende plads i byens festuge! Gallo Skolen i Festugen 2005 Tekst: Gyda Nielsen Foto: Solveig Matthiesen og Gyda Nielsen Også i år var Gallo Skolen med i Musikhuset. Til at medvirke havde Gallo Skolen valgt at finde kunstnere, optrædende, gøglere, digtere, musikere og trubadurer i egne rækker. De medvirkende var derfor alle knyttet til skolen enten som elever, gamle elever, lærere eller gæstelærere. Gennem de meget varierede indslag i form af fortælling, gøgl, arbejdende værksteder, udstillinger og natcafé, ville Udstilling af elevarbejder i glas, keramik og maleri på Balkongalleriet. 10 DOF NYT - September 2005

11 Folkeoplysning og Festuge De nye Klodshansener. H.C. Andersen (skolelederen) og Klods Hans i en anderledes fremtoning. vi gerne afmystificere holdningen til mennesker med en psykisk lidelse. Gennem alle indslagene viste aktørerne, at erfaringer, færdigheder og viden fra det raske liv ikke nødvendigvis slettes af sindet, fordi en psykisk lidelse sætter ind. Det fortælles om H.C. Andersen, at han ofte gik rundt med lukkede øjne. Den virkelighed, der lå lige for, var nemlig slet ikke altid så lys og festlig, som han kunne ønske sig. Overført til Gallo Skolens indslag i Musikhuset, kunne man sige, at for skolens elever giver det af og til god mening at lukke øjnene for den syge og tit onde virkelighed. Men så gør det godt at give sig lov til at være i kreativitetens tidløse rum, hvor frembringelserne ikke er for nogens skyld. Den kommer bare. Det var udtryk for den kreativitet, vi viste i Musikhuset! På skolen er vi enige om, at dagen i Musikhuset er en stor udfordring, men det er også styrkende og dejligt at opleve gæsternes begejstring og optagethed af vores kunst, sang, musik, gøgl og eventyrfortælling og udfoldelser i det hele taget. Det er fint at se egne aktiviteter i andre og mere professionelle rammer, end dem vi ellers har mulighed for at præsentere os i. Hele dagen var en oplevelse, hvor alle fra Gallo Skolen overskred personlige grænser i forhold til medvirken og en særlig oplevelse var det, at have hele Musikhuset for os selv til Natcaféen. Fra kl havde vi 8 forskellige indslag med 17 aktive musikere, sangere, digtere og trubadurer på Caféscenen. Der var stillet lyd- og lysmand til rådighed og i baren var der betjening. Scenen havde smukt filtede bagtæpper i Musikhusets hvide og blå farver, udført af kunstner Hanne Søholt Foged. Hele byens flot oplyste Kulturhus var ganske enkelt vores! Musikken lød, tonerne bar og stemningen løftede os ud på de små timer hjem. Vores tunge elefantfødder kunne ikke mere, men det gjorde ikke noget, for dagen havde været god, og vi stiller gerne op igen næste år til nye udfordringer. Natcafé med Dylan-Duoen Thomas Lüttchiau og Svend Eeg. DOF NYT - September

12 Folkeoplysning og Festuge Kys frøen Dalgas Skolen deltog i Århus festuge og stod for arrangementet onsdag 31. august. Baggrunden for Dalgas Skolens arrangement blev beskrevet i sidste nummer af DOF NYT. Her bringer vi nogle indtryk fra dagen, der havde sit fornemste indslag i form af et besøg af Kronprinsesse Mary. Tekst og fot: Robin Kristiansen Allerede fra morgenstunden viste vejret sig fra sin bedste side den 31. august, hvor Dalgas Skolen stod for arrangementet i Musikhusets foyér, og en af de ansatte var allerede i den tidlige formiddagssol i travls beskæftiget med at sende Dannebrog op i den blå himmel på de mange flagstænger foran Musikhuset. Der herskede en spændt stemning, da de første elever og pressen kunne lukkes ind til et åbningsarrangementet kun for elever og pressen med kongeligt besøg af Kronprinsesse Mary, der er protektor for Landsforeningen SIND, som Dalgas Skolen samarbejder med. Alle var på plads, da Kronprinsesse Mary ankom og gik op til Balkongalleriet for at åbne arrangementet, der også omfattede en udstilling af elevarbejder. Der blev afviklet et kort program, hvor skolens elever bød velkommen og underholdt med digte og musik, og med taler ved skolens formand og ved SINDs amtsfor- Dalgas Musikforsynings band: Selvswing på scenen i Musikhusets foyér som backing group til Anne Marie Helger, der forsøgte i "rap"-genren. 12 DOF NYT - September 2005

13 Folkeoplysning og Festuge Kronprinsesse Mary var en interesseret gæst på udstillingen af elevarbejder. mand, hvorefter Kronprinsessen Mary fik lejlighed til at se nærmere på udstillingen af elevarbejder. Efter det royale besøg blev aktiviteten forlagt til foyéen, hvor alle kunne kigge ind, og se hvad der foregik. I tråd med ugens tema "Mit livs eventyr", havde Dalgas Skolen valgt at præsentere et show med titlen ""Kys Frøen". Dermed ville de gerne sætte fokus på de ressourcer, som sindslidende også har blandt andet gennem musik og kunst. På scenen gik Dalgas Skolens band "Selvswing" i gang med sanger og guitarist Kate Kragh i spidsen. Bandet udgøres af elever fra skolen assisteret af en lærer. Der var tryk på rocken, og efterhånden samledes et stort antal tilskuere, der lidt senere kunne more sig over Anne Marie Helger, der var konferencier i eftermiddagens program, hvori der indgik et sjovt og flot modeshow med eleverne som mannequiner. Der var smukke rober, men også kreationer, som eleverne havde syet af skrot og diverse genbrugsmaterialer. Skolens ønskede at vise, at man kan finde det smukke, det skønne i det, der normalt kasseres og anses for grimt. Den slagfærdige tekst, som Helger leverede til mannequinopvisningen var elegantsammensat af en af skolens elever. Anne Marie Helger var som skabt til at tale om "ikke at være som de andre", og fortalte, at hun aldrig havde kysset en frø, men til gengæld mange mænd, der kom til at ligne frøer bagefter! Hyldestdigt til Dalgas Skolen 2005 Brita Hermansen Dalgas Skolen er mit andet hjem. Her finder jeg mig selv igen. Her finder jeg ro og spænding og glæde. Her er mange gode venner tilstede. Her snakkes og lyttes og males og tales. Her syes og broderes og synges og gales! Her plantes visioner og holdes debatter. Her genlyder gangene ofte af latter. De mennesker som går her er stærke OG svage. De har både gode og dårlige dage. Men det som kan siges om skolen må være at her kan fællesskabet bære. For her er hver enkelt person af værdi! Det ligger der en stor styrke i! Britt Hermansen Modeshow med Anne Marie Helger som konferencier i fuldt ornat. Til højre to af skolens elegante mannequiner. Britt er elev på Dalgas Skolen og oplæste sit hyldestdigt som indledning til åbningsarrangementet, hvor Kronprinsesse Mary deltog. Britt havde også skrevet en tekst, som Anne Marie Helger fremførte på scenen med stort bifald. DOF NYT - September

14 Debatarrangementer Tal 10% med Thit Så kører debatkaravanen Primo juni 2005 udsendte DOF ideoplægget Debatkaravanen til alle skoler for at sætte gang i debatten om folkesundhed. Siden 10% puljen kom til, har der i DOF NYT været spalteplads til en beskrivelse af eksempler og gode ideer fra skolerne. Vi opfordrer fortsat skolelederne til at fortælle om planlagte eller afholdte arrangementer, så det kan komme andre DOF-skoler til gode gennem DOF NYT. Husk at det altid er muligt at få hjælp til udvikling af arrangementer og nye ideer ved at ringe eller maile til Thit Aaris-Sørensen. Debatkaravanekataloget, der er udsendt til alle medlemsskolerne. Desuden kan DOFs medlemmer downloade kataloget i medlemsafsnittet "Extranet" på DOFs hjemmmeside Der er nu ved at komme gang i debatkaravanen. Skoler med mindre end kr i deres 10% pulje kan søge DOF om ekstra tilskud, og det har følgende skoler benyttet sig af. Debatkaravanen kan selvfølgelig også bruges af skoler, som har over kr i deres 10% pulje, så er der bare ikke mulighed for at søge ekstra tilskud fra DOF. Levende ord går aldrig af mode Sønderborg Aftenskole har fået støtte til arrangementet Hvorfor bliver vi federe og federe ved Anne Larsen. Gørlev Aftenskoleforening har fået støtte til et arrangement med Lone Hertz og Vrå Aftenskole har fået støtte til arrangementet Blodtryk og Livsstil ved Jerk W. Langer. Der er flere ansøgninger på vej, og støtten gives efter først til mølle princippet, så det er bare med at komme i gang. Skulle der være nogen skoler, som har benyttet sig af folderen uden at søge støtte fra DOF, vil vi meget gerne høre om det, for at få en fornemmelse af i hvilken grad, I benytter jer af tilbudet. Skriv ansøgninger eller oplysninger om afholdte arrangementer til Thit Aaris- Sørensen. 14 DOF NYT - September 2005

15 Løst og fast Stor kursus- og koncertoplevelse med Peter Vuusts Trio i vente Med kurset Musik, Rytmik, Hjerne og Kommunikation inviterer DOF til en enestående oplevelse i musikkens verden. Kurset finder sted i DGIbyen søndag 30. oktober, kl Hjerneforsker Peter Vuust med det vidtspændende curriculum vitae: bassist, komponist, musikteoretiker, cand.scient. i matematik og fransk og docent ved det Jyske Musikkonservatorium er aftenens oplægsholder. Han vil med udgangspunkt i den nyeste forskning fortælle om musikkens påvirkning af hjernen, og om hvordan musik kommunikerer til sine lyttere. Peter Vuust vil dels give en teoretisk forklaring, dels lade deltagerne selv afsøge musikkens muligheder for at kommunikere budskaber. Efterfølgende kommer nogle af Danmarks bedste jazz-musikere og giver koncert. Peter Vuust og hans bas får her selskab af Alex Riel på trommer og Kasper Villaume på klaver og med sådanne tre herrer skulle der være lagt til rette til en kæmpe jazz-oplevelse. Det bliver en meget intim koncert kun for kursets deltagere, hvor målet er at formidle og eksemplificere, hvordan musikken kommunikerer til sine lyttere. Læs mere om kurset i kursuskataloget side Sidste tilmeldingsfrist fredag den 23. september! Øvrige musikkurser DOF udbyder også kurserne Få mere ud af dit kor-arbejde og Rytmisk inspiration En verdensomsejling i rytmer om musik, sang og rytme. Se kursuskataloget side 30 og 34. Kursuskataloget kan ses som pdf-fil på under "kurser." Samme sted kan man foretage online tilmelding til DOFs kurser. Fotoservice i DOF Robin på jobbet Foto: Finn Nevel Mange skoler har brug for illustrationer, når der skal laves brochurer, foldere, plakater mv. I DOF har vi en række billeder, der kan bruges i forbindelse med forskellige fag, men det tager tid at opbygge samlingen. Det er Robin Kristiansen, der er fotoarkivar og jævnligt også fotograf efter bedste evne. Lejlighedsvis besøger Robin forskellige skoler og deres hold for at lave en lille samling, der kan benyttes af skolen i fremtiden, ligesom der også ofte bliver taget små portrætfotos til skolelederarkivet. I den kommende sæson får nogle skoler en henvendelse fra Robin, som gerne vil besøge nogle hold og tage billeder til fotoarkivet, men skolerne er også selv velkomne til at høre om mulighederne for et "foto-besøg". Der vil på sigt blive lagt en række billeder til fri afbenyttelse på DOFs hjemmeside, men da det er et stort arbejde at vurdere, tilrette og beskære billederne, så kvaliteten er i orden vil skolerne i første omgang være henvist til at kontakte Robin Kristiansen. Det gælder også, hvis skolen har et ønske om at få hjælp til opsætning af plakater, foldere eller brochurer. Robin arbejder fortrinsvis i Microsoft Publisher. Når plakater mv. sendes til tryk enten hos Lars Eriksen i Odense eller hos en bogtrykker, fremsender Robin filen som en pdf-fil. Har du brug for at omdanne en af dine egne filer til pdf-fil, kan Robin måske hjælpe. DOF NYT - September

16 Hanne Bruus Andersen Administrationschef Telefon: SkoleKom: Hanne Bruus Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Lars Eriksen Fuldmægtig Telefon: SkoleKom: Lars Rasmus Eriksen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Jytte Andersen Konsulent Telefon: SkoleKom: Jytte Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Ole Steen Mortensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Ole Steen Mortensen Fax: Adresse: Krabbesholm Alle Viby J Robin Kristiansen Konsulent Telefon: SkoleKom: Robin Kristiansen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Finn Nevel Konsulent Telefon: SkoleKom: Finn Nevel Fax: Adresse: DOF, Herningvej 98, Lysbro 8600 Silkeborg Thit Aaris-Sørensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Thit Aaris-Soerensen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Torben Holdt EDB-support på timebasis Telefon 1: Telefon 2: Adresse: Postboks Roskilde Marie Breum Kontormedhjælper - timeløn Telefon: Skolekom: Marie Breum Fax: Adresse: Århusgade 108 E, 5. sal, 2100 København Ø. Knud Knudsen Konsulent Telefon: Skolekom: Knud Knudsen3 Fax: Adresse: Jens Kromanns Vej 9, 7000 Fredericia Per Søgaard Konsulent Telefon: Skolekom: Per Soegaard Nielsen Fax: Adresse: Århusgade 108E, 5. sal 2100 København Ø. Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Direktør Ole Vig Jensen DOF Kongensgae 66, Odense C Tlf.: Fax: Hovedkontor Kongensgade 66, Odense C Københavnsafdeling Århusgade 108 E, København Ø Århusafdeling Chr. Wærumsgade 10, kld Århus C. Telefon til alle afdelinger og konsulenter (hovednummer) Fax Odense København Web-side Kontortid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EP-2000 supporttelefon DOFO supporttelefon Dejan Fontana Konsulent Telefon: Skolekom: Dejan Fontana Fax: Adresse: Århusgade 108E, København Ø Annuschka Maaløe Projektmedarbejder Telefon: Skolekom: Annuschka Maaloee Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø.

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

nyt Jeg stopper til september Ole Vigs besked til landsstyrelse og personale: Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Februar 2006 Årgang 12 Nummer 2

nyt Jeg stopper til september Ole Vigs besked til landsstyrelse og personale: Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Februar 2006 Årgang 12 Nummer 2 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Februar 2006 Årgang 12 Nummer 2 Ole Vigs besked til landsstyrelse og personale: Jeg stopper til september Særnummer om landsstyrelsesmøde DOF NYT DOF NYT Særnummer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN NR. 101 FEBUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Generalforsamling Husk at møde op til generalforsamlingen mandag den 10 februar 2003 kl. 19.00 Dagsorden ses i

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

HUSFLIDSFORENING. Kursusprogram 2011. - positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn

HUSFLIDSFORENING. Kursusprogram 2011. - positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn Foreningens bestyrelse Allesø Næsbyhovedbroby HF Skoleleder Jytte Lindhardtsen 2824 1484 Formand Verner Jensen 6618 8261-2128 1815 Næstfmd. Erwin Svendsen 6595 8827-2843 7688 Kasserer Johannes Hansen 6618

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Program 2014/15 Start 1.oktober Tilmeldingsfrist 19. september

Program 2014/15 Start 1.oktober Tilmeldingsfrist 19. september Undervisningsdage: Oktober November December Januar Februar Marts 1. - 8. - 21. - 29. 5. - 12. - 19. - 26. 3. - 10. - 17. 7. - 14. - 21. - 28. 4. - 18. - 25. 4. - 11. - 18 Uge 42 er efterårsferie og uge

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2005 Årgang 11 Nummer 7/8. Ole Vig med i mini- steriel arbejdsgruppe. Nye medarbejdere i DOF

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2005 Årgang 11 Nummer 7/8. Ole Vig med i mini- steriel arbejdsgruppe. Nye medarbejdere i DOF nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2005 Årgang 11 Nummer 7/8 Ole Vig med i mini- steriel arbejdsgruppe Side 5 Nye medarbejdere i DOF Side 4 Hjemmesider på vej Side 7 DOF NYT DOF NYT I

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole

Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole Kursuskatalog Forår 2016 Velkommen Velkommen til forårssæsonen 2016 med disse kursustilbud, der er særlig

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer Fantastiske idéer Smil og glade dage ser man hvis man går ned til Lars og Bettinas Dukkeværksted. Børnene har masser af ideer og fantasi. Der er blevet fortalt om de forskellige forfattere, karaktere og

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder FOF Odder Else Elisabeth Andersen fof.odder@gmail.com Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder www.fof.dk Lær noget nyt - eller bliv bedre til noget du kan og interesserer

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne!

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne! Kære elever og forældre, Her får du de seneste nyheder fra musikskolen. I denne udgave kan du læse om bl.a. Summer Camp i uge 27, Åbent Hus på lørdag, tilmelding til sæson 2014/15, datoer for sommerkoncerter

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kursuskatalog Efterår 2016

Kursuskatalog Efterår 2016 Kursuskatalog Efterår 2016 Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole VELKOMMEN Velkommen til efterårssæsonen 2016 med disse kursustilbud, der er

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere