nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2005 Årgang 11 Nummer 9 Royalt besøg Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 DOFO - nyt Stor opdatering til november Se side 10

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Nyt fra DOFs landsorganisation... 4 Kalenderen... 4 Informative regionalmøder... 5 Spørg bare... 6 IP-telefoni... 7 IT-nyt... 8 Ny DOFO-version til november... 8 Gratis hjemmesider til DOF-skoler... 9 Folkeoplysning og Festuge Gallo Skolen på Festugen Dalgas Skolen på Festugen Så kører debatkaravanen Løst og fast Kursus og koncert med Peter Vuust DOF navne og adresser Redaktion Hanne Bruus Andersen Ole Vig Jensen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: 18. september 2005 Dead-line næste nummer: 5. oktober Forside Leder af Dalgas Skolen Britta Jydebjerg ledsager Kronprinsesse Mary, der åbnede skolens arrangement i Musikhuset som led i Århus Festuge. Det var ikke nemt for den indbudte presse og deres professionelle fotografer, endsige DOFs udsendte amatørfotograf at komme tæt på den royale gæst af sikkerhedshensyn, så forsidebilledet er et "langskud" over ca. 30 meter. (Foto: Robin Kristiansen) En kronprinsesse på kornet, men på afstand. Der var brug for de store telelinser, da Kronprinsesse Mary deltog i åbningen af Dalgas Skolens dag i Musikhuset i forbindelse med Århus Festuge. Læs mere om DOF-skoler på festugen på siderne DOF NYT - September 2005

3 Kommentar Lederopgave: Animér bestyrelsen I det tidlige efterår har mange aftenskoleledere susende travlt med at melde deltagere ind, at modtage betalinger, klargøre lokaler og sætte hold i gang, og derfor er der ikke tid til ret meget andet. Men senere får kalenderen det bedre, og så skal andre facetter af skolens arbejde passes, og en af de ting skolelederen bør påtage sig, er at få gang i bestyrelsesarbejdet. Det burde bestyrelsen naturligvis selv sørge for, men sådan ser verden kun ud de færreste steder. I hverdagen går det måske fint med at skolelederen har styr på det meste, men der kan pludselig blive problemer med økonomien, kommunen, de ansatte osv., og så kan det være lidt for sent at skulle få bestyrelsen i gang, hvis den har været vant til et stille liv. Uanset om der er aktuelle problemer eller ej, vil det være frugtbart for skolelederen løbende at kunne få ideer, udfordringer og sparring fra en velorienteret og aktiv bestyrelse. Derfor er der i landsorganisationen en række muligheder for at understøtte de ledere og bestyrelsesformænd, der gerne vil hente inspiration. På kursusfronten tilbydes der løbende kurser om bestyrelsesarbejde, og hvis ikke de fastlagte datoer passer, kan der tilrettelægges kurser, hvor og hvornår det passer. Desuden tilbydes der i dette efterår minikurser med en kort gennemgang af folkeoplysningsloven især henvendt til bestyrelsesmedlemmer og andre, der gerne vil på omgangshøjde. Hvis bestyrelsesmedlemmerne selv finder relevante kurser, de vil deltage i, kan landsorganisationen også hjælpe. DOF vejleder om det foreningstekniske omkring vedtægter, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og der er også mulighed for at få hjælp af DOFs konsulenter til at tilrettelægge et visionsseminar, hvor bestyrelse, ledelse og evt. andre ansatte kan bruge et møde på at drøfte skolens udviklingsmuligheder og lægge en strategi for fremtiden. Hvis nogle bestyrelsesformænd kunne have lyst til at danne et lille netværk med 5-6 medlemmer for at udveksle erfaringer og viden med andre i samme situation, er det også en mulighed med en DOF-konsulent som igangsætter og tovholder. Sidst men ikke mindst er alle bestyrelsesmedlemmer velkomne som abonnenter på DOF NYT som enhver anden, der gerne vil læse bladet. Det kræver blot, at skolen retter henvendelse herom til sekretariatet. Så bliver DOF NYT sendt til hele bestyrelsen. Kort sagt: Når lederen har fået sat gang i holdene, er det på tide at tænke over, om bestyrelsesarbejdet trænger til en saltvandsindsprøjtning - især i en tid, hvor forholdene i kommunerne ændres, og der er brug for alle kræfter, der kan mobiliseres. Medarbejderne i DOF er parat til at medvirke. Robin Kristiansen redaktør DOF NYT - September

4 Nyt fra DOFs landsorganisation Medlemsnyt Indmeldelser Fyns amt Nordisk Yoga Aftenskole Vivi Korn Hunderupvej Odense M Telefon Københavns Kommune Den Rytmiske Daghøjskole Jakob Olsen Vesterbrogade 107 E 1620 København V. Telefon Ændringer RKA Ny leder: Jan Howy Rasmussen Adresse mv. er uændret. Torup Kulturformidling Ny leder: Omar Elzubeir Solen Hundested Telefon Gørlev Aftenskole Ny leder: Vibekke Pedersen Engvej Gørlev Telefon Lilleskolen Mamma Ny leder: Annette Wejnold Hårby Musikaftenskole Lederskifte: Egon Holmegaard er tilbage som leder. Adresse m.v. uændret GOK Ringsted ved Susanne Riismøller har fået ny adresse: Pileborggade 5, st. th Ringsted Reumatikerforeningen Ny leder: Kirsten Wittendorff Poppelvej Frederikssund Telefon Mini-kurser om folkeoplysningsloven Målgruppe Bestyrelsesmedlemmer, lærere, ledere og andre interesserede. Mål & indhold Alle der har med aftenskoler at gøre har brug for et kendskab til lovgrundlaget. I dette minikursus gennemgås de mest fundamentale begreber og regler, og på de mest vitale områder bliver der også lejlighed til at komme ud i krogene med eksempler og mulighed for spørgsmål. Indholdet omfatter en gennemgang af hovedpunkter som foreningsregler, løn og ansættelsesvilkår, arbejdsgiverforpligtelser, administration, tilskud, regnskab og revision og debatarrangementer. Det bliver hårdt - men godt, og du får en masse at vide om, hvor du selv kan læse videre på det, vi ikke nåede så grundigt! Kursusnummer: Tidspunkt: Torsdag 6. oktober kl Sted: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 Kbh Ø. Instruktør: Robin Kristiansen, DOF Pris: Kr. 100 for DOF-medlemmer og ansatte på DOF-skoler Pris for andre: Kr. 200 Tilmeldingsfrist: Fredag 23. september 2005 Kursusnummer: Tidspunkt: Onsdag 23. november kl Sted: Århus, lokale oplyses senere Instruktør: Finn Nevel, DOF Pris: Kr. 100 for DOF-medlemmer og ansatte på DOF-skoler Pris for andre: Kr. 200 Tilmeldingsfrist: Fredag 4. november 2005 Kalenderen Lørdag 19. november - Temadag om Folkeoplysning og Folkesundhed - også for personer med bevægevanskeligheder" - planlægges i samarbejde med Gigtforeningen. Sted oplyses senere. Programmet fremgik af DOF NYT i juni - side 16. Søndag 15. september kl Landsstyrelsesmøde i DOF Hotel H.C. Andersen i Odense Tirsdag 4. oktober kl Fyraftensmøde i Århus/Viborg regionskreds Emner: "Arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering på aftenskoler," samt "Hvad kom der ud af DOFs regionalmøder." Sted: Århus Pensionist Samråd, klostergade 37, 8000 Århus C. Dead-lines for kursustilmelding Hold øje med deadlines for tilmelding til DOF-kurser det udsendte kursusprogram, der også kan ses på 4 DOF NYT - September 2005

5 Nyt fra DOFs landsorganisation Informative regionalmøder DOF gennemførte i august-september en række medlemsmøder om virkningerne af kommunalreformen og skolernes muligheder for at få information og hjælp fra DOF. Der var et pænt fremmøde til regionalmødet i Ringsted, hvor børne- og kulturdirektør Per B. Christensen fra Næstved kommune viste sig som et meget interessant bekendtskab. Danmarkskortet står foran store ændringer, og aftenskolernes hjemkommuner er under forandring de fleste steder i landet. Hvad det får af konsekvenser, og hvad man skal være meget opmærksom på fra aftenskolernes side, kunne man få et godt indtryk af på DOFs regionalmøder i begyndelsen af efteråret. Et enkelt af møderne, Aalborg-mødet, blev aflyst, da de få tilmeldte kunne henvises til Århusmødet, og et enkelt møde, Københavnermødet, kunne ikke trække mange af hus, men ret beset sker der heller ikke mange kommunesammenlægninger i Københavnsområdet. Hanne Bruus Andersen, Thit Aaris-Sørensen, Finn Nevel og Knud Knudsen stod for planlægning og gennemførelse af møderne, og de havde til hvert møde indbudt en særlig gæst fra det kommunale landskab som oplægsholder. Det blev interessante budskaber og råd til aftenskolerne her undervejs i omstillingsprocessen. Holdet bag planlægningen lagde på møderne også op til en drøftelse af forskellige former for samarbejde mellem DOF-skolerne, og fortalte om deres muligheder for at søge hjælp til udvikling og omstilling hos DOF. Der er planen, at samle og udgive nogle af "guldkornene" fra regionalmøderne på en måde, så de også kan blive til glæde for de skoler, der ikke var til stede. På møderne udleveredes DOFs temahefte om kommunalreformen til deltagerne. Temaheftet, der vil blive udsendt til alle skoler på et senere tidspunkt, kan i øvrigt allerede nu downloades fra DOFs hjemmeside Find det under "Extranet", hvor der er et særligt afsnit om kommunalreformen. DOF NYT - September

6 Spørg bare - lovbrevkasse Spørg bare Administrationschef Hanne Bruus Andersen Spørg Bare - redaktør Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Samlæsning - må man det? En medlemsskole ønsker at tilrettelægge undervisning for et større kor ved at der oprettes to hold med hver sin lærer. Det ene hold består af damer, det andet af herrer. Undervisningen foregår således, at de to hold arbejder hver for sig den første del af øveaftenen. Den sidste del afvikles undervisningen på begge hold som samlæsning, således at begge lærere fungerer som instruktører, der arbejder som et team. Skolen spørger om dette er i orden i henhold til loven, og om man skal ansøge kommunen om tilladelse til samlæsning. Svar: Samlæsning er en kendt pædagogisk tilrettelæggelsesform, der har været benyttet i aftenskolen siden fritidslovens dage, og den kan stadig finde anvendelse. Det er der intet i vejen for. Samlæsning kan i mange tilfælde give holddeltagerne et ekstra udbytte, som det ikke ville være muligt at skabe inden for holdets egne rammer. Der findes fx eksempler på, at en sammenspilsgruppe og et folkedansehold kan have glæde af at mødes, enten som en fast del af den ugentlige undervisning, eller som lejlighedsvise mødeaftener, hvor sammenspilsholdet leverer musikken til folkedansen. Ligeledes er der eksempler på, at hold i forskellige kreative fag inden for tekstilsløjd, håndarbejde m.v. kan have godt udbytte af samlæsning. Da det drejer sig om en pædagogisk tilrettelæggelsesform, der ikke ændrer noget som helst i forhold til det kommunale tilskud, har kommunen ikke anledning til at gå ind i skolens måde at tilrettelægge sin undervisning på, hvorfor samlæsning ikke skal ansøges eller godkendes i kommunen. Instrumental- eller handicapundervisning? En medlemsskole har planer om at oprette et hold i instrumentalundervisning, men deltagerne er psykisk udviklingshæmmede og altså berettigede til at deltage på undervisning tilrettelagt som handicapundervisning. Skolen spørger om der er noget, der hedder instrumentalundervisning for handicappede, og om det medfører særlige regler tilrettelæggelses- og tilskudsmæssigt. Svar: Naturligvis kan man tilrettelægge et hold for handicappede i instrumentalundervisning, men det betyder ikke, at tilskudsbrøkerne for instrumentalundervisning og handicapundervisning kan lægges sammen, så der derved opstår en højere tilskudsbrøk. Skolen må vælge den ene eller den anden af de to tilrettelæggelsesformer under hensyntagen til, hvad der skønnes mest fordelagtigt i henhold til de lokale tilskudsregler / -brøker. Såfremt deltagerne udgøres af både handicappede og ikke handicappede deltagere, må holdet som det også er tilfældet ved almene hold med handicappede deltagere, betragtes som et blandet hold. Det betyder, at tilskuddet fordeles efter tilrettelæggelsesform i forhold til deltagerantal. Er der fx tre handicappede ud af seks deltagere, kan handicapbrøken benyttes for halvdelen, og instrumentalbrøken for den anden halvdel af lønudgifterne, når holdets samlede tilskud beregnes, medmindre skolen ud fra praktiske eller økonomiske overvejelser kun vælger at benytte instrumentalbrøken for samtlige deltagere. 6 DOF NYT - September 2005

7 IP-telefoni IP-telefoni Nogle DOF-skoler har ønsket at vide mere om IPtelefoni. Hvordan virker det, og kan der spares på telefonregningen? Fuldmægtig Lars Eriksen fra DOFs sekretariat har koordineret DOFs overgang til IP-telefoni for ikke længe siden, og er den daglige administrator af systemet. På baggrund af sine erfaringer giver han herunder en orientering. Af Lars Eriksen IP-telefoni betyder, at data- og telekommunikation samles i ét netværk. I mange tilfælde og særligt, hvis man har geografisk adskilte kontorer, vil der være store besparelser både her og nu, og på sigt ved at indføre IP-telefoni. IP-telefoni foregår via ens datalinier (bredbåndslinie), og man vil derfor kunne spare kvartals-abonnementerne, udover at man taler gratis internt på IP-nettet. Gratis er sat i anførselstegn, da man jo betaler for sin bredbåndsforbindelse, så man kan sige, at man bare får mere udnyttelse for pengene. Lars Eriksen i gang med IP-telefonen på "pinden" i Odense. Det nemmeste er nok at tage udgangspunkt i vores egen verden, DOF. Vi har kontorer i Odense, København, Silkeborg, Århus, Fredericia og Brylle og med dertil hørende telefon-abonnementer. Alle kontorerne har bredbånd, som vi betaler for i forvejen. Da vi I Odense fik vores nye IP-telesystem, fik alle eksterne kontorer også nye IP-telefoner, som er forprogrammeret til opkobling til Odenses telesystem via de eksisterende bredbånd og IP-adresser. Det betyder, at stort set alle de almindelige telefonabonnementer på de enkelte kontorer nu er overflødige, fordi alle hænger sammen via datanettet og samles i tele-serveren i Odense. Alt i alt vil dette betyde en nedlæggelse af ca. 10 telefonabonnementer, samt at vi nu internt mellem kontorerne taler gratis sammen. Fordele i punktform Ring gratis mellem geografisk spredte afdelinger Let drift og vedligeholdelse med ét fælles netværk for data og telefoni Nemt og hurtigt at koble nye brugere på netværket - også hjemmearbejdspladser Gode muligheder for at arbejde fleksibelt på kontoret og i marken Alle kan se alle, hvem der taler/er optaget Tag IP-telefon og lokalnummer med rundt i virksomheden og verden uden systemændringer Softphones med et headset kan man ringe fra computeren som fra en almindelig telefon Fælles omstilling på tværs af geografisk spredte afdelinger er en oplagt mulighed for effektivisering. Instant message send en besked over IP-telefonen, hvis din kollega er optaget, til frokost eller andet. Konference brugerne af IP-systemet kan holde telefonmøder. I DOF s system, kan op til 5 personer holde konference snakke sammen samtidigt og gratis. Private Også private kan spare på telefonomkostningerne ved at anskaffe en IPtelefon. Ringer man til en anden abonnent med IP-telefon er samtalen gratis. Ringer man til en almindelig telefonabonnent betaler man lokal takst, idet der betales fra Internetudgangen til modtageren. I en artikel har en privatmand anført, at han har halveret sine telefonudgifter ved at anskaffe IP-telefon. Man kan bl.a. få oplysninger om IP-telefoni på eller DOF NYT - September

8 IT-nyt Spørg om IT Ny version af DOFO i november Efter den seneste nye version af DOFO, der blev lagt ud til brugerne i juli måned, er det hensigten, at der skal være færre nye versioner fremover. Det tilstræbes, at der vil blive to årlige opdateringer af DOFO, som tidsmæssigt vil blive lagt ud i november og i april måned. Ole Steen Mortensen IT-konsulent I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDB-spørgsmål. Især samler interessen sig i denne tid om implementeringen af administrationssystemet DOFO, hvorfor dette emne nyder fremme i spalterne. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail, hvis du har spørgsmål, der egner sig til besvarelse under "Spørg om IT". Bemærk, at du ikke skal ringe direkte til ole Steen, hvis det drejer sig om DOFO-support. Benyt i stedet supportnummeret på bagsiden af DOF NYT. Af Ole Steen Mortensen Hver ny version vil omfatte det grundige testarbejde, der blev sat i værk i forbindelse med opdateringen i juli måned. En særlig testgruppe blev her nedsat med repræsentanter for store og små skoler. Arbejdet med den næste version har været i gang siden sommerferien, og har blandt andet omfattet en gennemgang af alle rapporterede fejl samt analyse og beskrivelse af de nye funktioner, der om muligt skal indgå i næste version. DOFO og Windows 98 Så er det på tide at opdatere, hvis man stadig er Windows 98 bruger Fra og med november vil der ikke være support på DOFO under Windows 98. De mange forskellige versioner af Windows 98 har givet en række problemer, og for nogle versioners vedkommende kan DOFO slet ikke afvikles. En endelig prioritering af indholdet i næste version vil finde sted i uge 38. Sigtet med den nye version har været den såkaldte FASE 3 (WEB/internet-relaterede funktioner), men den relative korte udviklingsperiode, der er i forbindelse med næste nye version, betyder, at der er dele, der må udskydes til april. I næste nummer af DOF-NYT vil vi mere detaljeret orientere om indholdet i den næste version af DOFO. Eventuelle Windows 98 brugere opfordres til at skifte til Windows XP eller Windows 2000 inden den næste version af DOFO, idet den næste version ikke vil blive testet under Windows 98. Pas på pengene, når der skal købes programmer Vi benytter lejligheden til at henvise til de aftaler om salg af Microsoft programmer, som DOF har indgået. Er der brug for Windows XP eller Windows 2000, så kontakt Lars Eriksen i DOFs sekretariat og hør mere om mulighederne. 8 DOF NYT - September 2005

9 IT-nyt Gratis hjemmesider til DOF-skoler DOFs planer om en nem og billig hjemmeside til DOF-skolerne er nu ved at tage konkret form under navnet vuptiweb. Spørgsmålet er så: Hvor vupti er vupti? Og hvor gratis er gratis? Annuschka Maaløe, der er ansat i DOF for at medvirke i dette projekt, giver et bud på svarene. Af Annuschka Maaløe, projektmedarbejder Intentionen med vuptiweb er at lave et system til oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider, hvor den enkelte skole får en række muligheder for nemt at lægge oplysninger ud på internettet om skolen og dens aktiviteter. Vi arbejder i øjeblikket på at finde en detaljeringsgrad der kan tilgodese medlemsskolernes mange forskellige behov, uden at de mange muligheder bliver uoverskuelige og vanskelige at arbejde med. Derfor er det vigtigt, at vi kender jeres behov, ligesom det er vigtigt at vi finder ud af hvad I synes er logisk, og hvad I synes er svært. En del af jer har i den forbindelse allerede haft mig i røret, og jeg håber på at komme i kontakt med mange flere. Både til en lille uformel snak og til test af det der bliver udviklet. Der er to væsentlige forhold der gør sig gældende når man skal lave sin egen hjemmeside: 1. Man skal danne sig et klart overblik over det man ønsker at fortælle og vise på hjemmesiden, og 2. man skal bruge et teknisk værktøj på computeren for at få sine ideer og sin information ud på nettet. Det kræver under alle omstændigheder tid, så rigtig vupti bliver det først når man har disse to punkter på plads. Det skal vuptiweb hjælpe med. Vi arbejder mod at vuptiweb skal: Vise eksempler på hvordan en færdig hjemmeside kan se ud. Forklare principperne for at lave en god og overskuelig hjemmeside og guide dig til at gøre det. Forklare hvordan programmet virker så det bliver nemt at bruge. Hvad så med DOFO? Skal man bruge DOFO som administrationssystem for at bruge vuptiweb, og hvor vupti er det lige at sætte sig ind i DOFO også? Der er ikke noget krav om at en skole skal bruge DOFO for at kunne benytte vuptiweb og lave en god og informativ hjemmeside. Men hvis man bruger DOFO, vil vupti- WEB sørge for at oplysningerne om skolens bestyrelse, undervisere og kurser er opdateret i overensstemmelse med DO- FO. Så når man ændrer data i DOFO vupti, så ændres de med det samme automatisk på hjemmesiden. Hvor gratis er det så for skolen at få/have en hjemmeside? Det bliver helt gratis at bruge vuptiweb til at fremstille hjemmesiden. Normalt skal en hjemmeside ligge på et webhotel, og man skal have et domænenavn det folk skriver for at finde hjemmesiden på internettet. DOF vil som udgangspunkt stille et gratis webhotel til rådighed for medlemsskolerne. Domænenavnet er noget man ejer, og den enkelte skole skal derfor selv købe det. Et dansk domænenavn koster ca.100 kr. Herefter er der en årlig domæneafgift på 62,50 kr. Hvornår kan systemet tages i brug? Projektet udvikles efter metoden prototyping, hvilket vil sige, at man i en gentagelsesproces udvikler, laver en prototype, afprøver den og udvikler igen. Herved er intentionen at nå et driftsikkert resultat, som skolerne kan tage i brug sidst på efteråret Test af vuptiweb Igennem udviklingsforløbet kan der være behov for brugertests i forskelligt omfang. Nogle tests er små og omhandler forståeligheden eller anvendeligheden af en lille del af den samlede løsning, mens andre er mere omfattende. Hvis du har lyst til at deltage, er du meget velkommen til at kontakte Annuschka. Det er dog ikke sikkert, at hun får brug for alle, der henvender sig. Hvis du har andre kommentarer til projektet eller vil vide mere, er du ligeledes meget velkommen til at rette henvendelse. Annuschka Maaløe DOF Århusgade 108E, 5.sal, 2100 Kbh. Ø Tlf DOF NYT - September

10 Folkeoplysning og Festuge Folkeoplysning i Musikhuset i Århus Folkeoplysningssamvirket i Århus har skabt mulighed for, at aftenskolerne kan præsentere sig i Musikhuset i forbindelse med Århus Festuge, der i år begyndte 27. august. Tre DOF-skoler medvirkede: Gallo Skolen, Århus Pensionistsamråds Kursusvirksomhed og Dalgas Skolen. Herunder fortæller Gyda Nielsen om baggrunden. Af Gyda Nielsen, leder af Gallo Skolen Oplysningsforbundene i Århus har i adskillige år ikke forsømt nogen lejlighed til at gøre opmærksom på, at de føler sig som en del af det kulturelle liv i byen. Således heller ikke da Folkeoplysnings Samvirket (sammenslutning af oplysningsforbund i Århus) for snart 3 år siden inviterede byens nye festugechef Martin Lumby til at være oplægsholder ved et møde for medlemsskolerne. I den efterfølgende debat, blev han spurgt, hvilke ideer han havde, således at vi kunne medvirke i de kommende festuger. Følgen af dette møde og den korte historie er en model, hvor et samarbejde mellem Folkeoplysnings Samvirket og Musikhuset i Århus gør det muligt, at Samvirkets medlemsskoler får stillet Musikhuset til rådighed i Festugen i dagtimerne fra kl og igen fra kl. 22 og til den lyse morgen! 2004 var vores første medvirken. I år var temaet "Mit livs eventyr" og vi valgte undertemaet: En eventyrlig rejse. Under den titel samlede 14 medvirkende oplysningsforbund en række aktiviteter, der gennem ord, billeder og bevægelse gav oplevelser af eventyrstemninger inden for dans, musik, sang, foredrag, fortælling, maleri m.v. Aktiviteterne lagde op til debat om bl.a. eventyrets kraft. Hvor går grænsen mellem det grimme og det smukke, kampen mellem det gode og det onde, og hvad er eventyrets rolle i et moderne samfund? Dette er kort historien om et samarbejde, der førte til at folkeoplysningen fik en fremtrædende plads i byens festuge! Gallo Skolen i Festugen 2005 Tekst: Gyda Nielsen Foto: Solveig Matthiesen og Gyda Nielsen Også i år var Gallo Skolen med i Musikhuset. Til at medvirke havde Gallo Skolen valgt at finde kunstnere, optrædende, gøglere, digtere, musikere og trubadurer i egne rækker. De medvirkende var derfor alle knyttet til skolen enten som elever, gamle elever, lærere eller gæstelærere. Gennem de meget varierede indslag i form af fortælling, gøgl, arbejdende værksteder, udstillinger og natcafé, ville Udstilling af elevarbejder i glas, keramik og maleri på Balkongalleriet. 10 DOF NYT - September 2005

11 Folkeoplysning og Festuge De nye Klodshansener. H.C. Andersen (skolelederen) og Klods Hans i en anderledes fremtoning. vi gerne afmystificere holdningen til mennesker med en psykisk lidelse. Gennem alle indslagene viste aktørerne, at erfaringer, færdigheder og viden fra det raske liv ikke nødvendigvis slettes af sindet, fordi en psykisk lidelse sætter ind. Det fortælles om H.C. Andersen, at han ofte gik rundt med lukkede øjne. Den virkelighed, der lå lige for, var nemlig slet ikke altid så lys og festlig, som han kunne ønske sig. Overført til Gallo Skolens indslag i Musikhuset, kunne man sige, at for skolens elever giver det af og til god mening at lukke øjnene for den syge og tit onde virkelighed. Men så gør det godt at give sig lov til at være i kreativitetens tidløse rum, hvor frembringelserne ikke er for nogens skyld. Den kommer bare. Det var udtryk for den kreativitet, vi viste i Musikhuset! På skolen er vi enige om, at dagen i Musikhuset er en stor udfordring, men det er også styrkende og dejligt at opleve gæsternes begejstring og optagethed af vores kunst, sang, musik, gøgl og eventyrfortælling og udfoldelser i det hele taget. Det er fint at se egne aktiviteter i andre og mere professionelle rammer, end dem vi ellers har mulighed for at præsentere os i. Hele dagen var en oplevelse, hvor alle fra Gallo Skolen overskred personlige grænser i forhold til medvirken og en særlig oplevelse var det, at have hele Musikhuset for os selv til Natcaféen. Fra kl havde vi 8 forskellige indslag med 17 aktive musikere, sangere, digtere og trubadurer på Caféscenen. Der var stillet lyd- og lysmand til rådighed og i baren var der betjening. Scenen havde smukt filtede bagtæpper i Musikhusets hvide og blå farver, udført af kunstner Hanne Søholt Foged. Hele byens flot oplyste Kulturhus var ganske enkelt vores! Musikken lød, tonerne bar og stemningen løftede os ud på de små timer hjem. Vores tunge elefantfødder kunne ikke mere, men det gjorde ikke noget, for dagen havde været god, og vi stiller gerne op igen næste år til nye udfordringer. Natcafé med Dylan-Duoen Thomas Lüttchiau og Svend Eeg. DOF NYT - September

12 Folkeoplysning og Festuge Kys frøen Dalgas Skolen deltog i Århus festuge og stod for arrangementet onsdag 31. august. Baggrunden for Dalgas Skolens arrangement blev beskrevet i sidste nummer af DOF NYT. Her bringer vi nogle indtryk fra dagen, der havde sit fornemste indslag i form af et besøg af Kronprinsesse Mary. Tekst og fot: Robin Kristiansen Allerede fra morgenstunden viste vejret sig fra sin bedste side den 31. august, hvor Dalgas Skolen stod for arrangementet i Musikhusets foyér, og en af de ansatte var allerede i den tidlige formiddagssol i travls beskæftiget med at sende Dannebrog op i den blå himmel på de mange flagstænger foran Musikhuset. Der herskede en spændt stemning, da de første elever og pressen kunne lukkes ind til et åbningsarrangementet kun for elever og pressen med kongeligt besøg af Kronprinsesse Mary, der er protektor for Landsforeningen SIND, som Dalgas Skolen samarbejder med. Alle var på plads, da Kronprinsesse Mary ankom og gik op til Balkongalleriet for at åbne arrangementet, der også omfattede en udstilling af elevarbejder. Der blev afviklet et kort program, hvor skolens elever bød velkommen og underholdt med digte og musik, og med taler ved skolens formand og ved SINDs amtsfor- Dalgas Musikforsynings band: Selvswing på scenen i Musikhusets foyér som backing group til Anne Marie Helger, der forsøgte i "rap"-genren. 12 DOF NYT - September 2005

13 Folkeoplysning og Festuge Kronprinsesse Mary var en interesseret gæst på udstillingen af elevarbejder. mand, hvorefter Kronprinsessen Mary fik lejlighed til at se nærmere på udstillingen af elevarbejder. Efter det royale besøg blev aktiviteten forlagt til foyéen, hvor alle kunne kigge ind, og se hvad der foregik. I tråd med ugens tema "Mit livs eventyr", havde Dalgas Skolen valgt at præsentere et show med titlen ""Kys Frøen". Dermed ville de gerne sætte fokus på de ressourcer, som sindslidende også har blandt andet gennem musik og kunst. På scenen gik Dalgas Skolens band "Selvswing" i gang med sanger og guitarist Kate Kragh i spidsen. Bandet udgøres af elever fra skolen assisteret af en lærer. Der var tryk på rocken, og efterhånden samledes et stort antal tilskuere, der lidt senere kunne more sig over Anne Marie Helger, der var konferencier i eftermiddagens program, hvori der indgik et sjovt og flot modeshow med eleverne som mannequiner. Der var smukke rober, men også kreationer, som eleverne havde syet af skrot og diverse genbrugsmaterialer. Skolens ønskede at vise, at man kan finde det smukke, det skønne i det, der normalt kasseres og anses for grimt. Den slagfærdige tekst, som Helger leverede til mannequinopvisningen var elegantsammensat af en af skolens elever. Anne Marie Helger var som skabt til at tale om "ikke at være som de andre", og fortalte, at hun aldrig havde kysset en frø, men til gengæld mange mænd, der kom til at ligne frøer bagefter! Hyldestdigt til Dalgas Skolen 2005 Brita Hermansen Dalgas Skolen er mit andet hjem. Her finder jeg mig selv igen. Her finder jeg ro og spænding og glæde. Her er mange gode venner tilstede. Her snakkes og lyttes og males og tales. Her syes og broderes og synges og gales! Her plantes visioner og holdes debatter. Her genlyder gangene ofte af latter. De mennesker som går her er stærke OG svage. De har både gode og dårlige dage. Men det som kan siges om skolen må være at her kan fællesskabet bære. For her er hver enkelt person af værdi! Det ligger der en stor styrke i! Britt Hermansen Modeshow med Anne Marie Helger som konferencier i fuldt ornat. Til højre to af skolens elegante mannequiner. Britt er elev på Dalgas Skolen og oplæste sit hyldestdigt som indledning til åbningsarrangementet, hvor Kronprinsesse Mary deltog. Britt havde også skrevet en tekst, som Anne Marie Helger fremførte på scenen med stort bifald. DOF NYT - September

14 Debatarrangementer Tal 10% med Thit Så kører debatkaravanen Primo juni 2005 udsendte DOF ideoplægget Debatkaravanen til alle skoler for at sætte gang i debatten om folkesundhed. Siden 10% puljen kom til, har der i DOF NYT været spalteplads til en beskrivelse af eksempler og gode ideer fra skolerne. Vi opfordrer fortsat skolelederne til at fortælle om planlagte eller afholdte arrangementer, så det kan komme andre DOF-skoler til gode gennem DOF NYT. Husk at det altid er muligt at få hjælp til udvikling af arrangementer og nye ideer ved at ringe eller maile til Thit Aaris-Sørensen. Debatkaravanekataloget, der er udsendt til alle medlemsskolerne. Desuden kan DOFs medlemmer downloade kataloget i medlemsafsnittet "Extranet" på DOFs hjemmmeside Der er nu ved at komme gang i debatkaravanen. Skoler med mindre end kr i deres 10% pulje kan søge DOF om ekstra tilskud, og det har følgende skoler benyttet sig af. Debatkaravanen kan selvfølgelig også bruges af skoler, som har over kr i deres 10% pulje, så er der bare ikke mulighed for at søge ekstra tilskud fra DOF. Levende ord går aldrig af mode Sønderborg Aftenskole har fået støtte til arrangementet Hvorfor bliver vi federe og federe ved Anne Larsen. Gørlev Aftenskoleforening har fået støtte til et arrangement med Lone Hertz og Vrå Aftenskole har fået støtte til arrangementet Blodtryk og Livsstil ved Jerk W. Langer. Der er flere ansøgninger på vej, og støtten gives efter først til mølle princippet, så det er bare med at komme i gang. Skulle der være nogen skoler, som har benyttet sig af folderen uden at søge støtte fra DOF, vil vi meget gerne høre om det, for at få en fornemmelse af i hvilken grad, I benytter jer af tilbudet. Skriv ansøgninger eller oplysninger om afholdte arrangementer til Thit Aaris- Sørensen. 14 DOF NYT - September 2005

15 Løst og fast Stor kursus- og koncertoplevelse med Peter Vuusts Trio i vente Med kurset Musik, Rytmik, Hjerne og Kommunikation inviterer DOF til en enestående oplevelse i musikkens verden. Kurset finder sted i DGIbyen søndag 30. oktober, kl Hjerneforsker Peter Vuust med det vidtspændende curriculum vitae: bassist, komponist, musikteoretiker, cand.scient. i matematik og fransk og docent ved det Jyske Musikkonservatorium er aftenens oplægsholder. Han vil med udgangspunkt i den nyeste forskning fortælle om musikkens påvirkning af hjernen, og om hvordan musik kommunikerer til sine lyttere. Peter Vuust vil dels give en teoretisk forklaring, dels lade deltagerne selv afsøge musikkens muligheder for at kommunikere budskaber. Efterfølgende kommer nogle af Danmarks bedste jazz-musikere og giver koncert. Peter Vuust og hans bas får her selskab af Alex Riel på trommer og Kasper Villaume på klaver og med sådanne tre herrer skulle der være lagt til rette til en kæmpe jazz-oplevelse. Det bliver en meget intim koncert kun for kursets deltagere, hvor målet er at formidle og eksemplificere, hvordan musikken kommunikerer til sine lyttere. Læs mere om kurset i kursuskataloget side Sidste tilmeldingsfrist fredag den 23. september! Øvrige musikkurser DOF udbyder også kurserne Få mere ud af dit kor-arbejde og Rytmisk inspiration En verdensomsejling i rytmer om musik, sang og rytme. Se kursuskataloget side 30 og 34. Kursuskataloget kan ses som pdf-fil på under "kurser." Samme sted kan man foretage online tilmelding til DOFs kurser. Fotoservice i DOF Robin på jobbet Foto: Finn Nevel Mange skoler har brug for illustrationer, når der skal laves brochurer, foldere, plakater mv. I DOF har vi en række billeder, der kan bruges i forbindelse med forskellige fag, men det tager tid at opbygge samlingen. Det er Robin Kristiansen, der er fotoarkivar og jævnligt også fotograf efter bedste evne. Lejlighedsvis besøger Robin forskellige skoler og deres hold for at lave en lille samling, der kan benyttes af skolen i fremtiden, ligesom der også ofte bliver taget små portrætfotos til skolelederarkivet. I den kommende sæson får nogle skoler en henvendelse fra Robin, som gerne vil besøge nogle hold og tage billeder til fotoarkivet, men skolerne er også selv velkomne til at høre om mulighederne for et "foto-besøg". Der vil på sigt blive lagt en række billeder til fri afbenyttelse på DOFs hjemmeside, men da det er et stort arbejde at vurdere, tilrette og beskære billederne, så kvaliteten er i orden vil skolerne i første omgang være henvist til at kontakte Robin Kristiansen. Det gælder også, hvis skolen har et ønske om at få hjælp til opsætning af plakater, foldere eller brochurer. Robin arbejder fortrinsvis i Microsoft Publisher. Når plakater mv. sendes til tryk enten hos Lars Eriksen i Odense eller hos en bogtrykker, fremsender Robin filen som en pdf-fil. Har du brug for at omdanne en af dine egne filer til pdf-fil, kan Robin måske hjælpe. DOF NYT - September

16 Hanne Bruus Andersen Administrationschef Telefon: SkoleKom: Hanne Bruus Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Lars Eriksen Fuldmægtig Telefon: SkoleKom: Lars Rasmus Eriksen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Jytte Andersen Konsulent Telefon: SkoleKom: Jytte Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Ole Steen Mortensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Ole Steen Mortensen Fax: Adresse: Krabbesholm Alle Viby J Robin Kristiansen Konsulent Telefon: SkoleKom: Robin Kristiansen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Finn Nevel Konsulent Telefon: SkoleKom: Finn Nevel Fax: Adresse: DOF, Herningvej 98, Lysbro 8600 Silkeborg Thit Aaris-Sørensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Thit Aaris-Soerensen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Torben Holdt EDB-support på timebasis Telefon 1: Telefon 2: Adresse: Postboks Roskilde Marie Breum Kontormedhjælper - timeløn Telefon: Skolekom: Marie Breum Fax: Adresse: Århusgade 108 E, 5. sal, 2100 København Ø. Knud Knudsen Konsulent Telefon: Skolekom: Knud Knudsen3 Fax: Adresse: Jens Kromanns Vej 9, 7000 Fredericia Per Søgaard Konsulent Telefon: Skolekom: Per Soegaard Nielsen Fax: Adresse: Århusgade 108E, 5. sal 2100 København Ø. Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Direktør Ole Vig Jensen DOF Kongensgae 66, Odense C Tlf.: Fax: Hovedkontor Kongensgade 66, Odense C Københavnsafdeling Århusgade 108 E, København Ø Århusafdeling Chr. Wærumsgade 10, kld Århus C. Telefon til alle afdelinger og konsulenter (hovednummer) Fax Odense København Web-side Kontortid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EP-2000 supporttelefon DOFO supporttelefon Dejan Fontana Konsulent Telefon: Skolekom: Dejan Fontana Fax: Adresse: Århusgade 108E, København Ø Annuschka Maaløe Projektmedarbejder Telefon: Skolekom: Annuschka Maaloee Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø.

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2006 Årgang 12 Nummer 11/12 Visionsmødet Side 6 Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 19 DOF NYT

Læs mere

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Maj 2004 Årgang 10 Nummer 5 Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19

nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF Folk siger ingenting Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2008 Årgang 14 Nummer 10 Britta, Bertel og det folkelige engagement Side 3 Strukturdebat i DOF Side 12 "Folk siger ingenting" Side 14 Kulturpris til Karen

Læs mere

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juni 2008 Årgang 14 Nummer 6 DOFs kontorer lægges sammen Side 4 Landsstyrelsens konstituering Side 5 Billedreportage fra sommerkurset Side 6 Afskedsreception for

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kurser. ny viden. nye muligheder. DOF - Kongensgade 66, 2. - 5000 Odense C - Telefon 7020 6020 - post@danskoplysning.dk - www.danskoplysning.

Kurser. ny viden. nye muligheder. DOF - Kongensgade 66, 2. - 5000 Odense C - Telefon 7020 6020 - post@danskoplysning.dk - www.danskoplysning. Kurser DOF - Kongensgade 66, 2. - 5000 Odense C - Telefon 7020 6020 - post@danskoplysning.dk - www.danskoplysning.dk ny viden nye muligheder Efterår 2006 Praktiske oplysninger Kursuskonsulent - overordnet

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere