. GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation"

Transkript

1 Øvelse 7 Delaflevering af eksamensopgave i faget Webdesign og Webkommunikation GIRAF Allan Otto Ellen Prior Pedersen Stefan Poulsen Ellen Lodahl Pedersen 1

2 Indhold: Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Problemfelt...3 Metode og proces...4 Orienteringsfase...4 Undersøgelsesfase...5 Designfase...5 Kodning...5 Ny brugerundersøgelse...5 Målgruppeanalyse...6 Brugerinvolvering...7 Informationsarkitektur:...7 Informationsarkitektur - nuværende site:...7 Informationsarkitektur - nyt site...8 Beskrivelse af kortsorteringsøvelsen...8 Nyt sitemap...10 USP og ESP...10 Definition af forkortelserne USP og ESP...10 Overvejelser om sitet i forhold til USP og ESP...10 Motiverende/persuasive strategier...11 Sitet skal være primær kontakt til brugeren...11 Strategi 1: Gør det synligt og simpelt...11 Strategi 2: Vær illustrativ...12 Strategi 3: Vælg en passende grafisk stilart...12 Strategi 4: Skriv forståeligt og kortfattet...12 Strategi 5: Skriv noget relevant...12 Strategi 6: Vælg en passende skrivestil og genre...12 Strategi 7: Gør grundstrukturen enkel...12 Strategi 8: Vis informationen på rette tid...12 Strategi 9: Skab en god historie...12 Spørgsmål til Brian ved vejledningssamtale...13 Bilag Moodboard...14 Bilag Wireframe forside...15 Wireframe underside...15 Bilag Spørgeskema...16 Bilag Pensumliste:...20 Bilag Referat fra kortsorteringsøvelse Bilag Tidsplan...24 Bilag Foreløbig disposition

3 Problemformulering Vi ønsker at redesigne og undersøge med særligt fokus på følgende: Hvordan skabes et brugervenligt, målgrupperettet design med en hensigtsmæssig informationsarktitektur? Arbejdsspørgsmål Hvordan skaber og udarbejder vi et site, der kommunikerer fondens formål og værdier klart til målgruppen? Hvilken arkitektur og hvilket indhold fungerer for målgruppen? Hvordan skaber og udvikler vi brugervenligheden på sitet for målgruppen? Hvordan bliver sitet brugernes primære kontakt til fonden? Hvordan skaber og udarbejder vi kommunikationssituationer, der skaber sammenhæng mellem de understøttede centre? Hvordan kan DGs tekster gennemarbejdes og tilpasses til gode og modtagerrettede webtekster? Problemfelt Udfordringerne i forbindelse med Danmarks Grundforskningsfonds (DGs) hjemmeside falder i en række forskellige kategorier. I første omgang lider hjemmesiden under tekniske problemer, fordi en række brugere skal klikke i den røde bjælke for at kunne se hele sitet. I første omgang er der derfor en teknisk problemstilling, som skal løses. Selvom sitet ved første øjekast designmæssigt ikke er katastrofalt ift. design, så råbes der på løsninger, som fungerer rent teknisk for brugeren, men det falder udenfor nærværende opgaves rammer. At arbejde med hjemmesider og online medier er altid en blanding af kommunikation og teknologi. Vores fokus er derfor også tosidet ift Vi ønsker at skabe et redesignet site, som kommunikerer målrettet til den rette målgruppe og sikre en høj brugervenlighed. Derudover ønsker vi at undersøge muligheder for at skabe et miljø, hvor der kan skabes sammenhæng og relationer mellem brugerne. DG definerer potentielle ansøgere og nuværende bevillingshavere (centerledere) som deres egen primære målgruppe. Til den sekundære målgruppe regner DG internationale samarbejdspartnere, andre fonde og forskningsråd, politikere og journalister. I arbejdet med at redesigne sitet skal vi skabe os et overblik over, hvilke budskaber de primære modtagere finder relevante, og hvordan informationerne hænger sammen i målgruppens logik. Målgruppens behov og de budskaber, DG ønsker at formidle, skal gerne gå op i en højere enhed. Derfor skal vi også undersøge, hvilket indhold der bør kommunikeres, og hvordan det kommunikeres bedst. Her vil vi arbejde med webtekster. Informationsarkitektur er en af DGs helt store udfordringer. Informationsmængden er stor, og vi skal arbejde på at kategorisere indholdet logisk, tilgængeligt og intuitivt. Målgruppen bliver i den forbindelse inddraget direkte til at give et bud på en god og logisk arkitektur. Med DGs ord foregår størstedelen af fondens kommunikation med målgrupperne via eller telefon. Vi ønsker at arbejde hen imod at gøre sitet til brugernes primære kontakt til fonden. 3

4 I dag er brugerne passive iagttagere på sitet. Vi vil derfor arbejde med at skabe et rum, hvor det er muligt at skabe sammenhæng mellem de centre, som DG allerede har bevilget penge. Som potentiel bevillingsmodtager står disse centre som rollemodeller for, hvilke centre, der kan oprettes og bidrages til i fremtiden med finansiering fra DG. Design er en del af opgaven. Vores mål er derfor at skabe et enkelt design ud fra værdierne funktionalitet, æstetik og troværdighed. Vores analyser og overvejelser fokuserer primært på kommunikative aspekter: Hvordan kommunikerer vi klart til målgruppen? Hvordan skaber vi et miljø, der skaber sammenhæng mellem centrene? Og hvordan får vi lavet den helt rette informationsarkitektur til sitet? Der vil være en hel række funktionaliteter, som vi i selve produktet (html kodet hjemmeside) ikke egentlig producerer, men blot viser. Det er værd at bemærke, at DG under opgaveprocessen skiftede design på sitet. Vi har så vidt muligt taget udgangspunkt i det oprindelige design ift. vores kritikpunkter. Metode og proces Orienteringsfase Vi indleder redesign-processen med at gennemgå det eksisterende site og skabe os et overblik over, hvad sitet først og fremmest skal være i stand til at kommunikere. Dernæst gennemgår vi nøje det eksisterende site for at registrere og vurdere indholdet på siderne, og for at se, hvor der er brist i forhold brugervenlighed og kommunikation. Denne gennemgang af sitet og en brainstorm med ideer til forbedringer bruges som en værdifuld liste til det videre arbejde med redesignet. Vi har indkredset to primære og ét sekundært formål for sitet: DG ønsker at give støtte til forskning på højt niveau tiltrække den bedste internationale forskning til fordel for Danmark og danske universiteter/forskningsprojekter give pressen muligheder for at søge oplysninger om forskning (sekundært) Dertil vil vi føje ønsket om, at mest mulig kontakt til DG foregår via sitet. Ud fra målene definerer vi også de tre primære målgrupper (se afsnit om Målgrupper s 6), og vi udformer en problemformulering med tilhørende arbejdsspørgsmål, samt afgrænser vores vinkel på opgaven (se ovenstående). I denne orienteringsfase analyserer vi lignende internationale sites, samt sites, der med hensyn til uddeling af støtte kan være en inspiration for det videre arbejde. 4

5 Undersøgelsesfase For at undersøge og dokumentere, hvordan det nuværende site opleves af brugeren, udfører vi en kundetilfredshedsundersøgelse (se bilag 3: Spørgeskema) blandt nogle af sitets brugere. Resultaterne fra denne undersøgelse vil påvirke vores arbejde med brugervenlighed og det nye design. Til hjælp i arbejdet med at udforme en ny informationsarkitektur udfører vi en kortsortering, hvor vi undersøger, hvordan sitet logisk og intuitivt kan bygges op. Kortsorteringen bliver udført af en bruger af sitet og suppleres med gruppens eget arbejde med at lave overskrifter for den endelige navigation på sitet. Vi udfører også en trunktest på det eksisterende site for at få oplysninger om problemer ift. genkendelse og navigation. En trunktest er en test, hvor brugeren præsenteres for en underside på sitet. Brugeren skal ud fra denne underside kunne afgøre, hvilket site, hun befinder sig på, hvor hun befinder sig, og under hvilket emne samt hvordan hun kommer til andre emner på sitet. Vores bud på en informationsarkitektur tager udgangspunkt i de ovennævnte tests og undersøgelser. Ud fra disse tiltag udarbejder vi et nyt sitediagram, som dog givet vil blive justeret efterhånden som projektet og planlagte brugerundersøgelser skrider frem. En vigtig opgave bliver at gøre ansøgningsprocessen enkel og indlysende gerne med brug af persuasive elementer (se afsnit om Motiverende/persuasive strategier s. 11). Designfase Når skitsen til informationsarkitekturen er lagt, vil vi begynde at udarbejde et design, der optimalt skal understøtte sitets hovedformål og brugernes behov. Vi udarbejder wireframes (se bilag 2) på forsiden og en underside for at vise, hvordan vi tænker navigationen udformet. Først og fremmest skal dg.dk være et site, der er funktionelt og velfungerende i forhold til de behov, primært målgrupperne og sekundært DG har. Designet må derfor gerne understrege, at brugeren her let kan finde det, vedkommende har brug for. Det peger i retningen af et enkelt og smukt design. Vi vil løbende sammenholde designarbejdet med de data, vi har fået gennem brugerundersøgelserne og med vores brainstorm i forhold til problemer med det eksisterende site. Sideløbende med designprocessen vil vi arbejde med webteksten på udvalgte sider, fordi netop teksten spiller en betydelig rolle for, hvorvidt sitets formål kommunikeres på en let tilgængelig og brugervenlig måde. Kodning Når det grundlæggende design er klar, vil vi begynde at kode udvalgte sider, sådan at vi kan vise, hvor vi først og fremmest vil sætte ind. Ny brugerundersøgelse Når vi nærmer os et færdigt design, satser vi på at lave en ny brugerundersøgelse blandt målgruppen og teste, om sitet lever op til de ændringer i brugervenlighed, design og informationsarkitektur, som vi i udgangspunktet fandt nødvendige. 5

6 Målgruppeanalyse For at kunne redesigne dg.dk er det vigtigt at definere sin målgruppe og analysere, hvilke behov de har. Gruppen har gennemgået og redefineret målgruppen i forhold til DGs oplysninger ud fra foretagne brugerundersøgelser og den føromtalte kortsortering. Vi har opdelt målgruppen i kategorierne ekstern og intern målgruppe, som igen er defineret som primær og sekundær brugertype. Vi har defineret følgende målgrupper: Kategori Type bruger Målgruppe Defineret behov Ekstern Primær Centerledere Links til deres sider, opdatering ift. udviklingsplaner og fixpunkter, generel information, indgå i interaktion på siden fremover Primær Primær Sekundær Sekundær Potentielle ansøgere til forskningsmidler (1. og x. gang) Forskningsstøtte enheder på Universiteterne Forskere (nationalt og internationalt) Andre fonde, fx European Science Foundation (ESF) Kan et givent projekt få støtte? Hvordan ansøger jeg? Hvad er processen? Hvilke basiskrav er der til mig som ansøger nu og fremover? OBS: Denne målgruppe er ny ift. DGs oplysninger. Den blev lokaliseret under kortsorteringen. Interesse for forskning, brug til egen forskning, netværke til andre ligesindede. Interesse for forskning, netværke og samarbejde med andre fonde. Sekundær Presse Interesse for forskning fx til Illustreret Videnskab. Hvad sker der af nye tiltag? Kontakt til centerledere, som har ansvar for specifikke forskningsprojekter. Sekundær Politikere Interesse for forskning, bidragyder til DG via Finansloven, Hvad får vi for pengene? Giver det værdi, omtale? Intern Sekundær Bestyrelse Interesse i kommunikation til primær målgruppe, da deres hverv er at bevilge midler til ansøgere og følge udvikling ift. bevilgede forskningsmidler hos centerledere - altså med reference til de primære målgrupper. Sekundær Direktion Ansvarlig for indhold, men ikke primær bruger af sitet. Sekundær Medarbejdere Administration og vedligehold af indhold på siden, derfor ikke primær bruger af sitet, men indholdsansvarlig. Baggrunden for at definere målgruppens behov tager udgangspunkt i vigtigheden af, at websitets 6

7 kommunikation og navigation understøtter den enkeltes behov ift. informationssøgning. Derfor har designer af websitet brug for at vide, hvilke personer, der vil søge hvilken information, og hvilken målgruppe kommunikationen skal målrettes til. Brugerinvolvering Med udgangspunkt i målgruppeanalysen, har vi kontaktet DG, som har sat os i forbindelse med en bruger fra den primære brugertype. Vi har derefter kontaktet en bruger, interviewet vedkommende og afprøvet det efterfølgende spørgeskema (se bilag 3: spørgeskema) vedrørende kundetilfredshed på det nuværende site. Vi har bedt vedkommende deltage i en kortsorteringsøvelse (se bilag 5: referat af kortsortering) for at give et bud på informationsarkitekturen på DGs nye site. Hvis vi havde haft mere tid og flere ressourcer, ville der have været repræsentanter fra målgruppen, der skulle brugerteste det nye site på forskellige stadier i udviklingen. Informationsarkitektur: Informationsarkitektur - nuværende site: Som udgangspunkt har vi analyseret det nuværende site og beskrevet det i et sitemap. Derudover har vi i en mindre kundetilfredshedsanalyse bl.a. spurgt ind til sitets navigation. Se bilag 3 og 5 Analysen er gennemført med reference til hele sitet, velvidende at de adspurgte målgrupper ikke benytter hele sitet. Analysen er dermed ikke tilbundsgående, men målrettet sitets primære målgruppe jf. afsnit om målgruppeanalyse s. 6. Nedenfor skitseres sitemap for det nuværende site. 7

8 Nuværende site Fonden Forside Velkommen Sprog Aktiviteter Mål - strategi Problemer med at se hele hjemmesiden Print Seneste nyt Kontakt Nyhedsarkiv Bestyrelse Økonomi - lov Støttemuligheder Publikationer Det nuværende site er bygget op på baggrund af en venstremenu illustreret med ikoner. Ifølge DG fungerer venstremenuen i sin nuværende form ikke. På det nuværende site er det i dag ikke muligt at se, hvor du er på sitet, når du trykke på et ikon i venstremenuen eller på underpunkterne for den enkelte side. Derudover er gængse konventioner for placering af logo, print, sprog, tilgængelighed, kontaktoplysninger mm. ikke fulgt. De primære målgrupper er meget forskellige, og de kommer til sitet med hvert sit behov. Ansøgere til forskningsmidler (kan både være kommende centerledere eller forskningsstøtteenheder på universiteterne) Centerledere der har modtaget støtte Informationsarkitektur - nyt site For at definere informationsarkitekturen på det nye site, har vi gennemført en kortsorteringsøvelse med brugere fra den primære målgruppe. Kortsorteringen har givet et bud på, hvordan den relevante målgruppe mener, at informationsarkitekturen bliver overskueligt og let tilgængelig. (En mere udførlig beskrivelse af valget af informationsarkitektur for redesignet vil blive indsat i den endelige opgave). Beskrivelse af kortsorteringsøvelsen Formålet med kortsortering er at kortlægge brugernes behov for struktur af sitet ved at gennemgå, teste og analysere sitets menustruktur hvilket er en væsentlig del af informationsarkitekturen. 8

9 Gruppen har valgt at forberede og gennemføre kortsorteringen med kort baseret på hele sitet, vel vidende at testbrugeren (også kaldet informanten) ikke interesserer sig for al information på sitet. Brugeren er blevet bedt om at fordele kort med data, som er hentet fra det nuværende sites menupunkter og undermenupunkter. Derudover er der hentet yderligere inspiration fra konkurrerende sites. Yderligere behov og navngivning er afdækket ved analyse af det nuværende site og ved brainstorming i gruppen. Der blev i alt fremlagt 63 kort á 3x7 cm. Derudover blev informanten bedt om selv at udfylde blanke kort eller ændre navngivning på kort efter behov. Kortsorteringen er gennemført med én informant og uden menuoverskrifter. Dvs. informanten blev bedt om at gruppere kortene først, og derefter lægge dem op med en sigende menuoverskrift. Til slut spurgte moderatoren ind til nogle af informantens valg undervejs i kortsorteringsøvelsen. Ud over informanten var der til kortsorteringen to personer til stede: Moderator Moderators opgave er at sikre, at kortsorteringen er så tæt på informantens naturlige opfattelse som muligt. Moderator kan stille opklarende spørgsmål angående placering af kort, identificere ikke forståelige termer, eller emner der er svære at kategorisere. Det er vigtigt at moderator ikke påvirker informanten, og at moderator skaber en tryg atmosfære. Referent Referentens ansvar er at notere kommentarer fra informanten. Referenten forholder sig passivt, medmindre der er opklarende spørgsmål. Kortsorteringsøvelsen bør ikke stå alene som metode ved definition af informationsarkitekturen, men kombineres med andre evalueringsmetoder 1. Der er altid følgende svagheder ved den anvendte metode: Informanten vil være tilbøjelig til at gruppere efter sin egen interessemæssige vinkel på området 2. Derfor er information om informantens baggrund og relation til området afgørende for vurderingen af resultatet. Derudover kan informanternes strukturelle og sproglige evner blive afgørende for resultatets brugbarhed i relation til revision af navigationsstruktur og alternativ navngivning. Metoden inddrager heller ikke den grafiske præsentations påvirkning af en brugers navigationseffektivitet, og grupperingen baseres på fortolkning af ord. Kortsorteringsmetoden har dog også en række fordele: Den er både billig og simpel og kræver ikke teknisk udstyr 3. Derudover identificerer metoden svært forståelige termer og emner som ofte er svære at kategorisere. Den inddrager og aktiverer testbrugerne 4 og giver et indblik i brugerens tanker, dog særligt når flere informanter arbejder sammen om en opgave. Ved at lytte til og tale med testbrugeren får man indblik i, hvorfor de grupperer som de gør, og dermed får man nogle hints til forbedringer. Derudover kan metoden anvendes tidligt i designprocessen før prototyperne er lavet Jacob Nielsen, Alertbox july Card Sorting: Mistakes made and Lessons learned, Sam Ng, September 10, 2007 User Interface Design and Evaluation, side 550 Card sorting: A definitive guide by Donna Maurer and Todd Warfel on 2004/04/07 Jacob Nielsen, Altertbox July 19,

10 Nyt sitemap Ud fra kortsorteringen og egne overvejelser udformede vi et bud på et nyt sitemap, som ses nedenfor. (I den endelige rapport kommer der et mere udførligt afsnit om vores overvejelser over, hvordan vi har grupperet indholdet ift. nedenstående sitemap). Sprog Sitemap Kontakt Log ind Forside Søg støtte Forskningscentre International Om fonden Nyheder Ansøgningsproces Hvilke formål støttes Hvordan søges støtte? Guideline Ansøgningsskema Elektronisk ansøgning Centre Centerledere Professorer Igangværende Rapport og regnskabsskema Samarbejder Andre forskerstøttecentre Kontakt Medarbejdere Formål Mål - strategi Økonomi - lov Organisation Seneste nyt Opslag Arrangementer Presse Nyhedsarkiv Bedømmelse Vurderingsgrundlag Afsluttede Publikationer Bestyrelse Direktion Fondens historie Årsrapporter Spørgsmål og svar Nyhedsbrev USP og ESP Definition af forkortelserne USP og ESP USP: Unique Selling Proposition eller Unique Selling Point. Frit oversat betyder det et unikt salgstilbud eller udgangspunkt. USP beskriver, hvad der er unikt ved et produkt, man forsøger at sælge til en kunde. Hvilke aspekter af produktet differentierer det fra lignende produkter? Hvilke fordele får kunden ved at vælge dette produkt? Produktet tilbyder noget, de andre ikke har, og skal være stærkt nok til at trække nye kunder til. Det skal kort sagt besidde reelle eller postulerede unikke egenskaber. ESP: Emotional Selling Proposition. ESP handler om, hvilke følelser man kan tillægge produktet forstået som følelser, kunden gerne vil have. Overvejelser om sitet i forhold til USP og ESP DG ønsker at give støtte til forskning på højt niveau og at tiltrække den bedste internationale 10

11 forskning til fordel for Danmark og danske universiteter/forskningsprojekter. DGs hjemmeside tiltrækker målgruppen, fordi DG donerer penge til forskning. Det unikke er, at pengene kun doneres til eliten indenfor forskning. Dertil kommer, at DG er en uafhængig og uvildig fond, som har fokus på forsknings resultater til gavn for menneskeheden. Pengene styres ikke af private firmainteresser. Støtten fra DG er eftertragtet (ESP) af forskerne, fordi det giver prestige og regnes som et kvalitetsstempel af ens forskning at modtage støtte fra DG. Dertil kommer, at ens forskning synliggøres både nationalt og internationalt. Hvis der foregår forskning på internationalt niveau i relation til et universitet, vil universitetet også stige på den internationale rangliste over bedste universiteter i verden. Endeligt er det et mål at få verdenseliten til at bosætte sig i og arbejde for Danmark. Fonden er et af de virkemidler, Danmark bruger til at stoppe den såkaldte hjerneflugt fra Danmark. Motiverende/persuasive strategier Sitet skal være primær kontakt til brugeren BJ. Fogg (2003) anvender i sin artikel om persuasivt design begreberne macrosuasion og microsuasion. Vores tanker om macrosuasion i forhold til dg.dk går på ønsket om at påvirke brugeren til at anvende hjemmesiden som sin primære kontakt med DG. For at opnå dette, kan vi anvende forskellige microsuasive strategier. Jens Hoffman Hansen beskriver i sin bog "Motiverende design (2006) ni forskellige motivationsstrategier, som vi vil tage stilling til i forhold til redesignet af DG.. De ni motivationsstrategier Grafisk virkemiddel Sprogligt virkemiddel Strukturelt virkemiddel Funktionelle behov Synligt og simpelt Skriv forståeligt og kortfattet Gør strukturen enkel Behov for relevans Vær illustrativ Skriv relevant Information på rette tid og sted Emotionelle behov Vælg passende grafisk stilart Vælg passende skrivestil og genre Skab en god historie Strategi 1: Gør det synligt og simpelt Vi har prioriteret, at de vigtigste anliggender for brugeren til at kontakte DG findes på selve sitet. Det drejer sig om vejledning i ansøgningsprocessen, online ansøgningsmuligheder, muligheden for at rapportere online, samt et FAQ-modul og nyhedsdeling. Vi ønsker, at dg.dk skal være funktionel, sådan at brugeren let kan få opfyldt sit mål med at besøge siden. Det øger brugerens motivation til at kontakte DG via hjemmesiden. Vi har derfor i navigationsbaren fremhævet de emner, som har størst relevans for sitets målgruppe. 11

12 Strategi 2: Vær illustrativ Illustrationer giver brugeren et hurtigt overblik over en måske kompliceret proces. De hjælper også brugeren til at tage beslutninger om, hvorvidt et emne er relevant at se nærmere på. Vi vil blandt andet bruge denne teknik til at give et kort overblik over ansøgningsprocessen, og vi vil bruge den til at lede brugeren grafisk gennem de forskellige dele af samme proces. Denne teknik har B.J Fogg tidligere beskrevet som reduction. Strategi 3: Vælg en passende grafisk stilart Den grafiske genre er vigtigt for at brugeren oplever sitet relevant. Vi vælger den grafiske stilart ud fra bl.a. vores moodboard og ud fra værdierne funktionalitet, æstetik og troværdighed. Strategi 4: Skriv forståeligt og kortfattet Vi vil tage nogle enkelte undersider ud og arbejder med webteksten ud fra kommunikationssituationen og grundlæggende regler for webtekst. Strategi 5: Skriv noget relevant Vi vil tage nogle enkelte undersider ud og arbejde med webteksten ud fra kommunikationssituationen og grundlæggende regler for webtekst. Strategi 6: Vælg en passende skrivestil og genre Vi vil tage nogle enkelte undersider ud og arbejde med webteksten ud fra kommunikationssituationen og grundlæggende regler for webtekst. Strategi 7: Gør grundstrukturen enkel Brugeren skal let kunne danne sig et mentalt billede af hjemmesiden og ubesværet navigere rundt på hjemmesiden. Derfor har vi valgt et hierarkisk opstillet site-map med brugerrelevante emner i den globale navigation på forsiden, samt meningsgivende underemner inden for hvert menupunkt. Ud over den globale navigation har vi valgt at placere vigtige navigationsfelter som Søg, Engelsk, Log in, Kontakt etc. der, hvor brugeren intuitivt vil forvente disse. Se afsnit om målgruppe analyse s. 6. Strategi 8: Vis informationen på rette tid Informationen skal vises der, hvor brugeren forventer at finde den - som fx når amazon.com henviser til andre relevante bøger under den bog, man aktuelt er interesseret i. B. J. Fogg henviser til dette med begrebet suggestion. I redesignet vil vi derfor udnytte sitets højremenu til at vise links og nyheder, der har relevans for den side, man aktuelt er inde på. Under menupunktet Søg støtte kan højremenuen indeholde spørgsmål om dette emne fra FAQ-modulet, ligesom det kan indeholde nyheder om nye centre, der har fået støtte. Strategi 9: Skab en god historie Det kan vi gøre ved at fremhæve de resultater, andre forskere med støtte fra DG har opnået. Når vi fremhæver DG-forskere, der har fået internationalt anerkendte priser, vil brugeren opleve tildelingen af støtte fra DG som et kvalitetsstempel for deres forskning. De gode historier giver DG et image af at være en internationalt anerkendt fond. Eventuelt kan man vise anerkendende udtalelser fra andre forskere. 12

13 Spørgsmål til Brian ved vejledningssamtale Er vi på rette vej? Vi har planlagt at kode fem sider er det tilstrækkelig varieret? Forsiden Undersider Søg støtte o Ansøgningsprocessen Underside Forskningscentre Kontakt (fra topmenu og Om fonden ) Ser vores overordnede disposition fornuftig ud? Er der andre ting vi skal være opmærksomme på? 13

14 Bilag 1 Moodboard 14

15 Bilag 2 Wireframe forside Wireframe underside 15

16 Bilag 3 Spørgeskema Kundetilfredshedsundersøgelse af Danmark Grundforskningsfonds hjemmeside Kundetilfredshedsundersøgelse af Danmark Grundforskningsfonds hjemmeside Øverst på formularen Kundetilfredshedsundersøgelse af Vi vil gerne løbende forbedre Danmarks Grundforskningsfonds hjemmeside Vi er en gruppe studerende på ITU, som har valgt redesign af Danmarks Grundforsknings hjemmeside som eksamensprojekt. I den forbindelse har vi brug for din hjælp. Vi håber du har lyst til at give din mening til kende, ved at svare på nogle spørgsmål. Det tager få minutter at svare. Undersøgelsen er anonym. 1. Hvor ofte er du inde på Danmarks Grundforskningsfonds hjemmeside - dg.dk? Dagligt Ugentligt Månedligt 1-2 gange inden for det sidste ½ år Det er første gang, at jeg besøger hjemmesiden Kommentarer: 2. Hvad var dit formål med at gå ind på dg.dk? (nævn gerne flere emner) 16

17 3. Fandt du det du søgte? (svar i forhold til det formål, du gik ind på dg.dk med) 4. Vi vil gerne bede dig om at evaluere følgende udsagn om emner på dg.dkjeg synes dg.dk er en overskuelig hjemmeside Meget enig Enig Ingen mening Uenig Meget uening Bruger den aldrig Jeg synes det er nemt at finde rundt på dg.dk Meget enig Enig Ingen mening Uenig Meget uenig Bruger den aldrig 17

18 Jeg er tilfreds med den information jeg får på dg.dk Meget enig Enig Ingen mening Uenig Meget uenig Bruger den aldrig Andre kommentarer 5. Hvilken relation har du til DG? Jeg er ansøger til forskningsmidler hos Dansk Grundforskning Jeg hjælper med ansøgningsprocessen (forskningsadministration, fundraising) Jeg er centerleder på et forskningsprojekt, der har modtaget forskningsmidler fra DG Andet Hvis andet skriv venligst din relation her: Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvor gammel er du? år år år 18

19 over 50 år 6. Nævn andre hjemmesider du besøger med samme formål som dg.dk. Nævn gerne hvad der er godt på disse sider 7. Har du kommentarer eller forslag til forbedringer af dg.dk (Anslag: 0) Indsend dine svar» 19

20 Bilag 4 Pensumliste: Robbins, Jennifer Niederst (2007): Learning Web Design. Third Eddition. Engholm, Ida & Salamon, Lisa (2005): Webgenres and -styles as socio-cultural indicators an experimental, interdisciplinary dialogue, i proceedings In the making, s Engholm, Ida (2008): Design history of the WWW: Website development from the perspective og Genre and style theory, i Artifact, s Fagerjord, Anders (2006): Web-Medier: Introduksjon til sjangre og uttryksformer på nettet, s Universitetsforlaget, Oslo. Fogg, B. J. (2003): Computers as Persuasive Tools, i ersuasive Technologi Using Computers to Change What We Think and Do, s Garret, Jesse J. (2003): Meet the elements, i The Elements of User Experiences: User-Centered Design for the Web, New Riders. Gauntlett, David & Horsley, Ross (2004): Web studies what s new 2. ed., s Hodder Arnold. ISBN: Gregersen, Ole & Wisler-Poulsen, Ian (2009): Hvad er Usability?, i Usability, s Forlaget Grafisk Litteratur. ISBN: Hansen, Jens Hoffman (2006): Motiverende design. Jacobsen, Jan Krag (1997): 25 spørgsmål en moderne retorik til planlægning af kommunikation, s Roskilde Universitetsforlag. ISBN: Jense, U et al. (2001): Teksten disposition og byggeklodser, i skrivgodt.dk sådan skriver du gode tekster til internettet, s ISBN Krug, Steve (2006): Don t make me think. A common sence approach to web usability, 2 ed., s New Riders, Indianapolis, ISBN: Morville, Peter & Rosenfeld, Louis (2007): The anatomy of information architecture og Organizing Systems, s , I Information Architechture for the World Wide Web. O Reilly. ISBN: Nielsen, Jacob (2001): Design og indhold, I Godt webdesign, s IDG Forlag. ISBN: Rasmussen, Christian V. & Fischer, Louise H. (2008) Katagorisering, I Målgruppeannalyse lær din målgruppe at kende, s Nyt Teknisk Forlag. ISBN: Sharp, H., Rogers, Y. og Preece, J (2007): Æstetikkens rolle I webdesign Nordicum Review 28 (2008) pp Wodthe, Christina (2002): Information Archeitecture. Blueprints for the web, s , New Riders. ISBN:

21 Bilag 5 Referat fra kortsorteringsøvelse Referatet er skrevet på stedet under interview og kortsorteringsøvelsen. Personoplysninger med informant Johanne Keiding, ITU Johanne Keiding (fremover benævnt JK) er specialkonsulent og tilhører forskerstøtteenheden på ITU og hjælper aktuelt forskere med at søge IKT-midler fra Danmarks Grundforskningsfond. Det er således Johanne Keiding, der bruger i det daglige og finder informationer om støttemuligheder. Hun hjælper forskere med at søge. Dette er en ny information i forhold til, hvad vi tidligere har fået oplyst om sitets målgruppe. Det viser sig, at det ofte ikke er de fremtidige centerledere selv, men personer fra en af universiteternes forskerstøtteenheder, der bruger sitet mest. Vi vil derfor redefinere målgruppen efter denne oplysning. Indledende interview: JK besøger aktuelt et par gange om ugen, fordi der lige nu er et opslag at søge. Ellers besøger hun måske sitet en gang om måneden. De kommer an på, hvad der sker på sitet. På sitet henter hun opslagstekst, vejledningsdokumenter og ansøgningsdokumenter. På spørgsmålet om, hvorvidt hun kan finde det, hun søger, svarer hun, at det efterhånden går godt, men at det aldrig har været let. Mange ringer eller mailer stadig til Danmarks Grundforskningsfond for at få relevante oplysninger. Når først man har fundet den rigtige information, er kvaliteten af informationen god. JK kommenterer, at det ofte er umuligt at komme ned i bunden af sitet og se den resterende tekst. Dette er et rent teknisk problem. En ansøger på er en videnskabelig person (professorer og lektorer), men vedkommende får som regel hjælp fra forskerstøtteenheden. Pressen bruger også hjemmesiden. Selve ansøgningsprocessen foregår ikke via hjemmesiden. Man kan hente et ansøgningsskema i Word, som man så kan udfylde og vedhæfte i en mail Men det er ikke muligt med en elektronisk ansøgning. På sitet ligger der to dokumenter, der er relevante for ansøgningen: en kort guideline samt ansøgningsskemaet, hvor der også er information. JK oplever, at menustrukturen er forvirrende, og nævner også, at hun af og til er i tvivl om betydningen af de ord, der bruges i menupunkterne hvad mener de lige med fx Publikationer? Hvilken slags publikationer er det? Hun bemærker, at Dansk Grundforskningsfond sikkert har meget at fortælle, men det er besværligt at komme frem til det. Det er godt med et nyhedsbrev, men i den nuværende udgave får man alle nyheder tilsendt. Det ville være bedre, hvis man kunne abonnere på feeds om det område, man selv interesserer sig for. Det 21

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Delaflevering, 8. november

Delaflevering, 8. november Delaflevering, 8. november Problemfelt Mikrobryggerier er en del af en nichelignende branche, som er sælger et specialiseret produkt og henvender sig til en specifik målgruppe, der ved, hvad de vil have

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang

program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang dagens program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang informations arkitektur informations arkitektur er: * Strukturering og organisering af

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

ANSVARSFORDELING I OPGAVEN

ANSVARSFORDELING I OPGAVEN ANSVARSFORDELING I OPGAVEN Introduktion: Præsentation af prototype: Arbejdsproces og metodevalg: FLY: Brugerne: Webshoppen som genre: Motiverende design: Informationsarkitektur: Kommunikation: Visuel identitet:

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav.

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav. Delaflevering: Webkommunikation & Webdesign 16.11.2010 1. GENERELT I FORHOLD TIL PROJEKTET Problemfelt Skab et site der på den ene side virker overskuelig og ligetil for de nuværende elever, så disse nemt

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Ud fra nedenstående delaflevering ønsker vi at få vejledning om følgende punkter:

Ud fra nedenstående delaflevering ønsker vi at få vejledning om følgende punkter: Oplæg til vejledning Ud fra nedenstående delaflevering ønsker vi at få vejledning om følgende punkter: Da afsenderne af websitet www.fuglebjerggaard.dk ikke kan medvirke, vil vi bl.a. gerne have feedback

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DEN INDIVIDUELLE RAPPORT

DEN INDIVIDUELLE RAPPORT DEN INDIVIDUELLE RAPPORT Webdesign og webkommunikation efterår 2008 Afleveret af Lasse Højer Pedersen (lhoj@itu.dk) Vejleder Susana Pajares Tosca Afleveringsdato 17. december 2008 Gruppe Lissabon IT Universitetet

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Opskriftsbogen Chocoaddict skulle have et website, hvor alle opskrifter samt skabelon til print selv opskriften er tilgængelig. Der

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Workshop om. konverteringsop0mering. Ole Gregersen Customer Experience Konferencen 4. marts 2015. @OlegUsability - www.oleg.dk. Særligt for UX ere

Workshop om. konverteringsop0mering. Ole Gregersen Customer Experience Konferencen 4. marts 2015. @OlegUsability - www.oleg.dk. Særligt for UX ere Lær mere om konverteringsop0mering: Undervisning: Uxmentor.dk Konference: ConversionBoost.dk Konsulent: Webop

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere