. GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation"

Transkript

1 Øvelse 7 Delaflevering af eksamensopgave i faget Webdesign og Webkommunikation GIRAF Allan Otto Ellen Prior Pedersen Stefan Poulsen Ellen Lodahl Pedersen 1

2 Indhold: Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Problemfelt...3 Metode og proces...4 Orienteringsfase...4 Undersøgelsesfase...5 Designfase...5 Kodning...5 Ny brugerundersøgelse...5 Målgruppeanalyse...6 Brugerinvolvering...7 Informationsarkitektur:...7 Informationsarkitektur - nuværende site:...7 Informationsarkitektur - nyt site...8 Beskrivelse af kortsorteringsøvelsen...8 Nyt sitemap...10 USP og ESP...10 Definition af forkortelserne USP og ESP...10 Overvejelser om sitet i forhold til USP og ESP...10 Motiverende/persuasive strategier...11 Sitet skal være primær kontakt til brugeren...11 Strategi 1: Gør det synligt og simpelt...11 Strategi 2: Vær illustrativ...12 Strategi 3: Vælg en passende grafisk stilart...12 Strategi 4: Skriv forståeligt og kortfattet...12 Strategi 5: Skriv noget relevant...12 Strategi 6: Vælg en passende skrivestil og genre...12 Strategi 7: Gør grundstrukturen enkel...12 Strategi 8: Vis informationen på rette tid...12 Strategi 9: Skab en god historie...12 Spørgsmål til Brian ved vejledningssamtale...13 Bilag Moodboard...14 Bilag Wireframe forside...15 Wireframe underside...15 Bilag Spørgeskema...16 Bilag Pensumliste:...20 Bilag Referat fra kortsorteringsøvelse Bilag Tidsplan...24 Bilag Foreløbig disposition

3 Problemformulering Vi ønsker at redesigne og undersøge med særligt fokus på følgende: Hvordan skabes et brugervenligt, målgrupperettet design med en hensigtsmæssig informationsarktitektur? Arbejdsspørgsmål Hvordan skaber og udarbejder vi et site, der kommunikerer fondens formål og værdier klart til målgruppen? Hvilken arkitektur og hvilket indhold fungerer for målgruppen? Hvordan skaber og udvikler vi brugervenligheden på sitet for målgruppen? Hvordan bliver sitet brugernes primære kontakt til fonden? Hvordan skaber og udarbejder vi kommunikationssituationer, der skaber sammenhæng mellem de understøttede centre? Hvordan kan DGs tekster gennemarbejdes og tilpasses til gode og modtagerrettede webtekster? Problemfelt Udfordringerne i forbindelse med Danmarks Grundforskningsfonds (DGs) hjemmeside falder i en række forskellige kategorier. I første omgang lider hjemmesiden under tekniske problemer, fordi en række brugere skal klikke i den røde bjælke for at kunne se hele sitet. I første omgang er der derfor en teknisk problemstilling, som skal løses. Selvom sitet ved første øjekast designmæssigt ikke er katastrofalt ift. design, så råbes der på løsninger, som fungerer rent teknisk for brugeren, men det falder udenfor nærværende opgaves rammer. At arbejde med hjemmesider og online medier er altid en blanding af kommunikation og teknologi. Vores fokus er derfor også tosidet ift Vi ønsker at skabe et redesignet site, som kommunikerer målrettet til den rette målgruppe og sikre en høj brugervenlighed. Derudover ønsker vi at undersøge muligheder for at skabe et miljø, hvor der kan skabes sammenhæng og relationer mellem brugerne. DG definerer potentielle ansøgere og nuværende bevillingshavere (centerledere) som deres egen primære målgruppe. Til den sekundære målgruppe regner DG internationale samarbejdspartnere, andre fonde og forskningsråd, politikere og journalister. I arbejdet med at redesigne sitet skal vi skabe os et overblik over, hvilke budskaber de primære modtagere finder relevante, og hvordan informationerne hænger sammen i målgruppens logik. Målgruppens behov og de budskaber, DG ønsker at formidle, skal gerne gå op i en højere enhed. Derfor skal vi også undersøge, hvilket indhold der bør kommunikeres, og hvordan det kommunikeres bedst. Her vil vi arbejde med webtekster. Informationsarkitektur er en af DGs helt store udfordringer. Informationsmængden er stor, og vi skal arbejde på at kategorisere indholdet logisk, tilgængeligt og intuitivt. Målgruppen bliver i den forbindelse inddraget direkte til at give et bud på en god og logisk arkitektur. Med DGs ord foregår størstedelen af fondens kommunikation med målgrupperne via eller telefon. Vi ønsker at arbejde hen imod at gøre sitet til brugernes primære kontakt til fonden. 3

4 I dag er brugerne passive iagttagere på sitet. Vi vil derfor arbejde med at skabe et rum, hvor det er muligt at skabe sammenhæng mellem de centre, som DG allerede har bevilget penge. Som potentiel bevillingsmodtager står disse centre som rollemodeller for, hvilke centre, der kan oprettes og bidrages til i fremtiden med finansiering fra DG. Design er en del af opgaven. Vores mål er derfor at skabe et enkelt design ud fra værdierne funktionalitet, æstetik og troværdighed. Vores analyser og overvejelser fokuserer primært på kommunikative aspekter: Hvordan kommunikerer vi klart til målgruppen? Hvordan skaber vi et miljø, der skaber sammenhæng mellem centrene? Og hvordan får vi lavet den helt rette informationsarkitektur til sitet? Der vil være en hel række funktionaliteter, som vi i selve produktet (html kodet hjemmeside) ikke egentlig producerer, men blot viser. Det er værd at bemærke, at DG under opgaveprocessen skiftede design på sitet. Vi har så vidt muligt taget udgangspunkt i det oprindelige design ift. vores kritikpunkter. Metode og proces Orienteringsfase Vi indleder redesign-processen med at gennemgå det eksisterende site og skabe os et overblik over, hvad sitet først og fremmest skal være i stand til at kommunikere. Dernæst gennemgår vi nøje det eksisterende site for at registrere og vurdere indholdet på siderne, og for at se, hvor der er brist i forhold brugervenlighed og kommunikation. Denne gennemgang af sitet og en brainstorm med ideer til forbedringer bruges som en værdifuld liste til det videre arbejde med redesignet. Vi har indkredset to primære og ét sekundært formål for sitet: DG ønsker at give støtte til forskning på højt niveau tiltrække den bedste internationale forskning til fordel for Danmark og danske universiteter/forskningsprojekter give pressen muligheder for at søge oplysninger om forskning (sekundært) Dertil vil vi føje ønsket om, at mest mulig kontakt til DG foregår via sitet. Ud fra målene definerer vi også de tre primære målgrupper (se afsnit om Målgrupper s 6), og vi udformer en problemformulering med tilhørende arbejdsspørgsmål, samt afgrænser vores vinkel på opgaven (se ovenstående). I denne orienteringsfase analyserer vi lignende internationale sites, samt sites, der med hensyn til uddeling af støtte kan være en inspiration for det videre arbejde. 4

5 Undersøgelsesfase For at undersøge og dokumentere, hvordan det nuværende site opleves af brugeren, udfører vi en kundetilfredshedsundersøgelse (se bilag 3: Spørgeskema) blandt nogle af sitets brugere. Resultaterne fra denne undersøgelse vil påvirke vores arbejde med brugervenlighed og det nye design. Til hjælp i arbejdet med at udforme en ny informationsarkitektur udfører vi en kortsortering, hvor vi undersøger, hvordan sitet logisk og intuitivt kan bygges op. Kortsorteringen bliver udført af en bruger af sitet og suppleres med gruppens eget arbejde med at lave overskrifter for den endelige navigation på sitet. Vi udfører også en trunktest på det eksisterende site for at få oplysninger om problemer ift. genkendelse og navigation. En trunktest er en test, hvor brugeren præsenteres for en underside på sitet. Brugeren skal ud fra denne underside kunne afgøre, hvilket site, hun befinder sig på, hvor hun befinder sig, og under hvilket emne samt hvordan hun kommer til andre emner på sitet. Vores bud på en informationsarkitektur tager udgangspunkt i de ovennævnte tests og undersøgelser. Ud fra disse tiltag udarbejder vi et nyt sitediagram, som dog givet vil blive justeret efterhånden som projektet og planlagte brugerundersøgelser skrider frem. En vigtig opgave bliver at gøre ansøgningsprocessen enkel og indlysende gerne med brug af persuasive elementer (se afsnit om Motiverende/persuasive strategier s. 11). Designfase Når skitsen til informationsarkitekturen er lagt, vil vi begynde at udarbejde et design, der optimalt skal understøtte sitets hovedformål og brugernes behov. Vi udarbejder wireframes (se bilag 2) på forsiden og en underside for at vise, hvordan vi tænker navigationen udformet. Først og fremmest skal dg.dk være et site, der er funktionelt og velfungerende i forhold til de behov, primært målgrupperne og sekundært DG har. Designet må derfor gerne understrege, at brugeren her let kan finde det, vedkommende har brug for. Det peger i retningen af et enkelt og smukt design. Vi vil løbende sammenholde designarbejdet med de data, vi har fået gennem brugerundersøgelserne og med vores brainstorm i forhold til problemer med det eksisterende site. Sideløbende med designprocessen vil vi arbejde med webteksten på udvalgte sider, fordi netop teksten spiller en betydelig rolle for, hvorvidt sitets formål kommunikeres på en let tilgængelig og brugervenlig måde. Kodning Når det grundlæggende design er klar, vil vi begynde at kode udvalgte sider, sådan at vi kan vise, hvor vi først og fremmest vil sætte ind. Ny brugerundersøgelse Når vi nærmer os et færdigt design, satser vi på at lave en ny brugerundersøgelse blandt målgruppen og teste, om sitet lever op til de ændringer i brugervenlighed, design og informationsarkitektur, som vi i udgangspunktet fandt nødvendige. 5

6 Målgruppeanalyse For at kunne redesigne dg.dk er det vigtigt at definere sin målgruppe og analysere, hvilke behov de har. Gruppen har gennemgået og redefineret målgruppen i forhold til DGs oplysninger ud fra foretagne brugerundersøgelser og den føromtalte kortsortering. Vi har opdelt målgruppen i kategorierne ekstern og intern målgruppe, som igen er defineret som primær og sekundær brugertype. Vi har defineret følgende målgrupper: Kategori Type bruger Målgruppe Defineret behov Ekstern Primær Centerledere Links til deres sider, opdatering ift. udviklingsplaner og fixpunkter, generel information, indgå i interaktion på siden fremover Primær Primær Sekundær Sekundær Potentielle ansøgere til forskningsmidler (1. og x. gang) Forskningsstøtte enheder på Universiteterne Forskere (nationalt og internationalt) Andre fonde, fx European Science Foundation (ESF) Kan et givent projekt få støtte? Hvordan ansøger jeg? Hvad er processen? Hvilke basiskrav er der til mig som ansøger nu og fremover? OBS: Denne målgruppe er ny ift. DGs oplysninger. Den blev lokaliseret under kortsorteringen. Interesse for forskning, brug til egen forskning, netværke til andre ligesindede. Interesse for forskning, netværke og samarbejde med andre fonde. Sekundær Presse Interesse for forskning fx til Illustreret Videnskab. Hvad sker der af nye tiltag? Kontakt til centerledere, som har ansvar for specifikke forskningsprojekter. Sekundær Politikere Interesse for forskning, bidragyder til DG via Finansloven, Hvad får vi for pengene? Giver det værdi, omtale? Intern Sekundær Bestyrelse Interesse i kommunikation til primær målgruppe, da deres hverv er at bevilge midler til ansøgere og følge udvikling ift. bevilgede forskningsmidler hos centerledere - altså med reference til de primære målgrupper. Sekundær Direktion Ansvarlig for indhold, men ikke primær bruger af sitet. Sekundær Medarbejdere Administration og vedligehold af indhold på siden, derfor ikke primær bruger af sitet, men indholdsansvarlig. Baggrunden for at definere målgruppens behov tager udgangspunkt i vigtigheden af, at websitets 6

7 kommunikation og navigation understøtter den enkeltes behov ift. informationssøgning. Derfor har designer af websitet brug for at vide, hvilke personer, der vil søge hvilken information, og hvilken målgruppe kommunikationen skal målrettes til. Brugerinvolvering Med udgangspunkt i målgruppeanalysen, har vi kontaktet DG, som har sat os i forbindelse med en bruger fra den primære brugertype. Vi har derefter kontaktet en bruger, interviewet vedkommende og afprøvet det efterfølgende spørgeskema (se bilag 3: spørgeskema) vedrørende kundetilfredshed på det nuværende site. Vi har bedt vedkommende deltage i en kortsorteringsøvelse (se bilag 5: referat af kortsortering) for at give et bud på informationsarkitekturen på DGs nye site. Hvis vi havde haft mere tid og flere ressourcer, ville der have været repræsentanter fra målgruppen, der skulle brugerteste det nye site på forskellige stadier i udviklingen. Informationsarkitektur: Informationsarkitektur - nuværende site: Som udgangspunkt har vi analyseret det nuværende site og beskrevet det i et sitemap. Derudover har vi i en mindre kundetilfredshedsanalyse bl.a. spurgt ind til sitets navigation. Se bilag 3 og 5 Analysen er gennemført med reference til hele sitet, velvidende at de adspurgte målgrupper ikke benytter hele sitet. Analysen er dermed ikke tilbundsgående, men målrettet sitets primære målgruppe jf. afsnit om målgruppeanalyse s. 6. Nedenfor skitseres sitemap for det nuværende site. 7

8 Nuværende site Fonden Forside Velkommen Sprog Aktiviteter Mål - strategi Problemer med at se hele hjemmesiden Print Seneste nyt Kontakt Nyhedsarkiv Bestyrelse Økonomi - lov Støttemuligheder Publikationer Det nuværende site er bygget op på baggrund af en venstremenu illustreret med ikoner. Ifølge DG fungerer venstremenuen i sin nuværende form ikke. På det nuværende site er det i dag ikke muligt at se, hvor du er på sitet, når du trykke på et ikon i venstremenuen eller på underpunkterne for den enkelte side. Derudover er gængse konventioner for placering af logo, print, sprog, tilgængelighed, kontaktoplysninger mm. ikke fulgt. De primære målgrupper er meget forskellige, og de kommer til sitet med hvert sit behov. Ansøgere til forskningsmidler (kan både være kommende centerledere eller forskningsstøtteenheder på universiteterne) Centerledere der har modtaget støtte Informationsarkitektur - nyt site For at definere informationsarkitekturen på det nye site, har vi gennemført en kortsorteringsøvelse med brugere fra den primære målgruppe. Kortsorteringen har givet et bud på, hvordan den relevante målgruppe mener, at informationsarkitekturen bliver overskueligt og let tilgængelig. (En mere udførlig beskrivelse af valget af informationsarkitektur for redesignet vil blive indsat i den endelige opgave). Beskrivelse af kortsorteringsøvelsen Formålet med kortsortering er at kortlægge brugernes behov for struktur af sitet ved at gennemgå, teste og analysere sitets menustruktur hvilket er en væsentlig del af informationsarkitekturen. 8

9 Gruppen har valgt at forberede og gennemføre kortsorteringen med kort baseret på hele sitet, vel vidende at testbrugeren (også kaldet informanten) ikke interesserer sig for al information på sitet. Brugeren er blevet bedt om at fordele kort med data, som er hentet fra det nuværende sites menupunkter og undermenupunkter. Derudover er der hentet yderligere inspiration fra konkurrerende sites. Yderligere behov og navngivning er afdækket ved analyse af det nuværende site og ved brainstorming i gruppen. Der blev i alt fremlagt 63 kort á 3x7 cm. Derudover blev informanten bedt om selv at udfylde blanke kort eller ændre navngivning på kort efter behov. Kortsorteringen er gennemført med én informant og uden menuoverskrifter. Dvs. informanten blev bedt om at gruppere kortene først, og derefter lægge dem op med en sigende menuoverskrift. Til slut spurgte moderatoren ind til nogle af informantens valg undervejs i kortsorteringsøvelsen. Ud over informanten var der til kortsorteringen to personer til stede: Moderator Moderators opgave er at sikre, at kortsorteringen er så tæt på informantens naturlige opfattelse som muligt. Moderator kan stille opklarende spørgsmål angående placering af kort, identificere ikke forståelige termer, eller emner der er svære at kategorisere. Det er vigtigt at moderator ikke påvirker informanten, og at moderator skaber en tryg atmosfære. Referent Referentens ansvar er at notere kommentarer fra informanten. Referenten forholder sig passivt, medmindre der er opklarende spørgsmål. Kortsorteringsøvelsen bør ikke stå alene som metode ved definition af informationsarkitekturen, men kombineres med andre evalueringsmetoder 1. Der er altid følgende svagheder ved den anvendte metode: Informanten vil være tilbøjelig til at gruppere efter sin egen interessemæssige vinkel på området 2. Derfor er information om informantens baggrund og relation til området afgørende for vurderingen af resultatet. Derudover kan informanternes strukturelle og sproglige evner blive afgørende for resultatets brugbarhed i relation til revision af navigationsstruktur og alternativ navngivning. Metoden inddrager heller ikke den grafiske præsentations påvirkning af en brugers navigationseffektivitet, og grupperingen baseres på fortolkning af ord. Kortsorteringsmetoden har dog også en række fordele: Den er både billig og simpel og kræver ikke teknisk udstyr 3. Derudover identificerer metoden svært forståelige termer og emner som ofte er svære at kategorisere. Den inddrager og aktiverer testbrugerne 4 og giver et indblik i brugerens tanker, dog særligt når flere informanter arbejder sammen om en opgave. Ved at lytte til og tale med testbrugeren får man indblik i, hvorfor de grupperer som de gør, og dermed får man nogle hints til forbedringer. Derudover kan metoden anvendes tidligt i designprocessen før prototyperne er lavet Jacob Nielsen, Alertbox july Card Sorting: Mistakes made and Lessons learned, Sam Ng, September 10, 2007 User Interface Design and Evaluation, side 550 Card sorting: A definitive guide by Donna Maurer and Todd Warfel on 2004/04/07 Jacob Nielsen, Altertbox July 19,

10 Nyt sitemap Ud fra kortsorteringen og egne overvejelser udformede vi et bud på et nyt sitemap, som ses nedenfor. (I den endelige rapport kommer der et mere udførligt afsnit om vores overvejelser over, hvordan vi har grupperet indholdet ift. nedenstående sitemap). Sprog Sitemap Kontakt Log ind Forside Søg støtte Forskningscentre International Om fonden Nyheder Ansøgningsproces Hvilke formål støttes Hvordan søges støtte? Guideline Ansøgningsskema Elektronisk ansøgning Centre Centerledere Professorer Igangværende Rapport og regnskabsskema Samarbejder Andre forskerstøttecentre Kontakt Medarbejdere Formål Mål - strategi Økonomi - lov Organisation Seneste nyt Opslag Arrangementer Presse Nyhedsarkiv Bedømmelse Vurderingsgrundlag Afsluttede Publikationer Bestyrelse Direktion Fondens historie Årsrapporter Spørgsmål og svar Nyhedsbrev USP og ESP Definition af forkortelserne USP og ESP USP: Unique Selling Proposition eller Unique Selling Point. Frit oversat betyder det et unikt salgstilbud eller udgangspunkt. USP beskriver, hvad der er unikt ved et produkt, man forsøger at sælge til en kunde. Hvilke aspekter af produktet differentierer det fra lignende produkter? Hvilke fordele får kunden ved at vælge dette produkt? Produktet tilbyder noget, de andre ikke har, og skal være stærkt nok til at trække nye kunder til. Det skal kort sagt besidde reelle eller postulerede unikke egenskaber. ESP: Emotional Selling Proposition. ESP handler om, hvilke følelser man kan tillægge produktet forstået som følelser, kunden gerne vil have. Overvejelser om sitet i forhold til USP og ESP DG ønsker at give støtte til forskning på højt niveau og at tiltrække den bedste internationale 10

11 forskning til fordel for Danmark og danske universiteter/forskningsprojekter. DGs hjemmeside tiltrækker målgruppen, fordi DG donerer penge til forskning. Det unikke er, at pengene kun doneres til eliten indenfor forskning. Dertil kommer, at DG er en uafhængig og uvildig fond, som har fokus på forsknings resultater til gavn for menneskeheden. Pengene styres ikke af private firmainteresser. Støtten fra DG er eftertragtet (ESP) af forskerne, fordi det giver prestige og regnes som et kvalitetsstempel af ens forskning at modtage støtte fra DG. Dertil kommer, at ens forskning synliggøres både nationalt og internationalt. Hvis der foregår forskning på internationalt niveau i relation til et universitet, vil universitetet også stige på den internationale rangliste over bedste universiteter i verden. Endeligt er det et mål at få verdenseliten til at bosætte sig i og arbejde for Danmark. Fonden er et af de virkemidler, Danmark bruger til at stoppe den såkaldte hjerneflugt fra Danmark. Motiverende/persuasive strategier Sitet skal være primær kontakt til brugeren BJ. Fogg (2003) anvender i sin artikel om persuasivt design begreberne macrosuasion og microsuasion. Vores tanker om macrosuasion i forhold til dg.dk går på ønsket om at påvirke brugeren til at anvende hjemmesiden som sin primære kontakt med DG. For at opnå dette, kan vi anvende forskellige microsuasive strategier. Jens Hoffman Hansen beskriver i sin bog "Motiverende design (2006) ni forskellige motivationsstrategier, som vi vil tage stilling til i forhold til redesignet af DG.. De ni motivationsstrategier Grafisk virkemiddel Sprogligt virkemiddel Strukturelt virkemiddel Funktionelle behov Synligt og simpelt Skriv forståeligt og kortfattet Gør strukturen enkel Behov for relevans Vær illustrativ Skriv relevant Information på rette tid og sted Emotionelle behov Vælg passende grafisk stilart Vælg passende skrivestil og genre Skab en god historie Strategi 1: Gør det synligt og simpelt Vi har prioriteret, at de vigtigste anliggender for brugeren til at kontakte DG findes på selve sitet. Det drejer sig om vejledning i ansøgningsprocessen, online ansøgningsmuligheder, muligheden for at rapportere online, samt et FAQ-modul og nyhedsdeling. Vi ønsker, at dg.dk skal være funktionel, sådan at brugeren let kan få opfyldt sit mål med at besøge siden. Det øger brugerens motivation til at kontakte DG via hjemmesiden. Vi har derfor i navigationsbaren fremhævet de emner, som har størst relevans for sitets målgruppe. 11

12 Strategi 2: Vær illustrativ Illustrationer giver brugeren et hurtigt overblik over en måske kompliceret proces. De hjælper også brugeren til at tage beslutninger om, hvorvidt et emne er relevant at se nærmere på. Vi vil blandt andet bruge denne teknik til at give et kort overblik over ansøgningsprocessen, og vi vil bruge den til at lede brugeren grafisk gennem de forskellige dele af samme proces. Denne teknik har B.J Fogg tidligere beskrevet som reduction. Strategi 3: Vælg en passende grafisk stilart Den grafiske genre er vigtigt for at brugeren oplever sitet relevant. Vi vælger den grafiske stilart ud fra bl.a. vores moodboard og ud fra værdierne funktionalitet, æstetik og troværdighed. Strategi 4: Skriv forståeligt og kortfattet Vi vil tage nogle enkelte undersider ud og arbejder med webteksten ud fra kommunikationssituationen og grundlæggende regler for webtekst. Strategi 5: Skriv noget relevant Vi vil tage nogle enkelte undersider ud og arbejde med webteksten ud fra kommunikationssituationen og grundlæggende regler for webtekst. Strategi 6: Vælg en passende skrivestil og genre Vi vil tage nogle enkelte undersider ud og arbejde med webteksten ud fra kommunikationssituationen og grundlæggende regler for webtekst. Strategi 7: Gør grundstrukturen enkel Brugeren skal let kunne danne sig et mentalt billede af hjemmesiden og ubesværet navigere rundt på hjemmesiden. Derfor har vi valgt et hierarkisk opstillet site-map med brugerrelevante emner i den globale navigation på forsiden, samt meningsgivende underemner inden for hvert menupunkt. Ud over den globale navigation har vi valgt at placere vigtige navigationsfelter som Søg, Engelsk, Log in, Kontakt etc. der, hvor brugeren intuitivt vil forvente disse. Se afsnit om målgruppe analyse s. 6. Strategi 8: Vis informationen på rette tid Informationen skal vises der, hvor brugeren forventer at finde den - som fx når amazon.com henviser til andre relevante bøger under den bog, man aktuelt er interesseret i. B. J. Fogg henviser til dette med begrebet suggestion. I redesignet vil vi derfor udnytte sitets højremenu til at vise links og nyheder, der har relevans for den side, man aktuelt er inde på. Under menupunktet Søg støtte kan højremenuen indeholde spørgsmål om dette emne fra FAQ-modulet, ligesom det kan indeholde nyheder om nye centre, der har fået støtte. Strategi 9: Skab en god historie Det kan vi gøre ved at fremhæve de resultater, andre forskere med støtte fra DG har opnået. Når vi fremhæver DG-forskere, der har fået internationalt anerkendte priser, vil brugeren opleve tildelingen af støtte fra DG som et kvalitetsstempel for deres forskning. De gode historier giver DG et image af at være en internationalt anerkendt fond. Eventuelt kan man vise anerkendende udtalelser fra andre forskere. 12

13 Spørgsmål til Brian ved vejledningssamtale Er vi på rette vej? Vi har planlagt at kode fem sider er det tilstrækkelig varieret? Forsiden Undersider Søg støtte o Ansøgningsprocessen Underside Forskningscentre Kontakt (fra topmenu og Om fonden ) Ser vores overordnede disposition fornuftig ud? Er der andre ting vi skal være opmærksomme på? 13

14 Bilag 1 Moodboard 14

15 Bilag 2 Wireframe forside Wireframe underside 15

16 Bilag 3 Spørgeskema Kundetilfredshedsundersøgelse af Danmark Grundforskningsfonds hjemmeside Kundetilfredshedsundersøgelse af Danmark Grundforskningsfonds hjemmeside Øverst på formularen Kundetilfredshedsundersøgelse af Vi vil gerne løbende forbedre Danmarks Grundforskningsfonds hjemmeside Vi er en gruppe studerende på ITU, som har valgt redesign af Danmarks Grundforsknings hjemmeside som eksamensprojekt. I den forbindelse har vi brug for din hjælp. Vi håber du har lyst til at give din mening til kende, ved at svare på nogle spørgsmål. Det tager få minutter at svare. Undersøgelsen er anonym. 1. Hvor ofte er du inde på Danmarks Grundforskningsfonds hjemmeside - dg.dk? Dagligt Ugentligt Månedligt 1-2 gange inden for det sidste ½ år Det er første gang, at jeg besøger hjemmesiden Kommentarer: 2. Hvad var dit formål med at gå ind på dg.dk? (nævn gerne flere emner) 16

17 3. Fandt du det du søgte? (svar i forhold til det formål, du gik ind på dg.dk med) 4. Vi vil gerne bede dig om at evaluere følgende udsagn om emner på dg.dkjeg synes dg.dk er en overskuelig hjemmeside Meget enig Enig Ingen mening Uenig Meget uening Bruger den aldrig Jeg synes det er nemt at finde rundt på dg.dk Meget enig Enig Ingen mening Uenig Meget uenig Bruger den aldrig 17

18 Jeg er tilfreds med den information jeg får på dg.dk Meget enig Enig Ingen mening Uenig Meget uenig Bruger den aldrig Andre kommentarer 5. Hvilken relation har du til DG? Jeg er ansøger til forskningsmidler hos Dansk Grundforskning Jeg hjælper med ansøgningsprocessen (forskningsadministration, fundraising) Jeg er centerleder på et forskningsprojekt, der har modtaget forskningsmidler fra DG Andet Hvis andet skriv venligst din relation her: Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvor gammel er du? år år år 18

19 over 50 år 6. Nævn andre hjemmesider du besøger med samme formål som dg.dk. Nævn gerne hvad der er godt på disse sider 7. Har du kommentarer eller forslag til forbedringer af dg.dk (Anslag: 0) Indsend dine svar» 19

20 Bilag 4 Pensumliste: Robbins, Jennifer Niederst (2007): Learning Web Design. Third Eddition. Engholm, Ida & Salamon, Lisa (2005): Webgenres and -styles as socio-cultural indicators an experimental, interdisciplinary dialogue, i proceedings In the making, s Engholm, Ida (2008): Design history of the WWW: Website development from the perspective og Genre and style theory, i Artifact, s Fagerjord, Anders (2006): Web-Medier: Introduksjon til sjangre og uttryksformer på nettet, s Universitetsforlaget, Oslo. Fogg, B. J. (2003): Computers as Persuasive Tools, i ersuasive Technologi Using Computers to Change What We Think and Do, s Garret, Jesse J. (2003): Meet the elements, i The Elements of User Experiences: User-Centered Design for the Web, New Riders. Gauntlett, David & Horsley, Ross (2004): Web studies what s new 2. ed., s Hodder Arnold. ISBN: Gregersen, Ole & Wisler-Poulsen, Ian (2009): Hvad er Usability?, i Usability, s Forlaget Grafisk Litteratur. ISBN: Hansen, Jens Hoffman (2006): Motiverende design. Jacobsen, Jan Krag (1997): 25 spørgsmål en moderne retorik til planlægning af kommunikation, s Roskilde Universitetsforlag. ISBN: Jense, U et al. (2001): Teksten disposition og byggeklodser, i skrivgodt.dk sådan skriver du gode tekster til internettet, s ISBN Krug, Steve (2006): Don t make me think. A common sence approach to web usability, 2 ed., s New Riders, Indianapolis, ISBN: Morville, Peter & Rosenfeld, Louis (2007): The anatomy of information architecture og Organizing Systems, s , I Information Architechture for the World Wide Web. O Reilly. ISBN: Nielsen, Jacob (2001): Design og indhold, I Godt webdesign, s IDG Forlag. ISBN: Rasmussen, Christian V. & Fischer, Louise H. (2008) Katagorisering, I Målgruppeannalyse lær din målgruppe at kende, s Nyt Teknisk Forlag. ISBN: Sharp, H., Rogers, Y. og Preece, J (2007): Æstetikkens rolle I webdesign Nordicum Review 28 (2008) pp Wodthe, Christina (2002): Information Archeitecture. Blueprints for the web, s , New Riders. ISBN:

21 Bilag 5 Referat fra kortsorteringsøvelse Referatet er skrevet på stedet under interview og kortsorteringsøvelsen. Personoplysninger med informant Johanne Keiding, ITU Johanne Keiding (fremover benævnt JK) er specialkonsulent og tilhører forskerstøtteenheden på ITU og hjælper aktuelt forskere med at søge IKT-midler fra Danmarks Grundforskningsfond. Det er således Johanne Keiding, der bruger i det daglige og finder informationer om støttemuligheder. Hun hjælper forskere med at søge. Dette er en ny information i forhold til, hvad vi tidligere har fået oplyst om sitets målgruppe. Det viser sig, at det ofte ikke er de fremtidige centerledere selv, men personer fra en af universiteternes forskerstøtteenheder, der bruger sitet mest. Vi vil derfor redefinere målgruppen efter denne oplysning. Indledende interview: JK besøger aktuelt et par gange om ugen, fordi der lige nu er et opslag at søge. Ellers besøger hun måske sitet en gang om måneden. De kommer an på, hvad der sker på sitet. På sitet henter hun opslagstekst, vejledningsdokumenter og ansøgningsdokumenter. På spørgsmålet om, hvorvidt hun kan finde det, hun søger, svarer hun, at det efterhånden går godt, men at det aldrig har været let. Mange ringer eller mailer stadig til Danmarks Grundforskningsfond for at få relevante oplysninger. Når først man har fundet den rigtige information, er kvaliteten af informationen god. JK kommenterer, at det ofte er umuligt at komme ned i bunden af sitet og se den resterende tekst. Dette er et rent teknisk problem. En ansøger på er en videnskabelig person (professorer og lektorer), men vedkommende får som regel hjælp fra forskerstøtteenheden. Pressen bruger også hjemmesiden. Selve ansøgningsprocessen foregår ikke via hjemmesiden. Man kan hente et ansøgningsskema i Word, som man så kan udfylde og vedhæfte i en mail Men det er ikke muligt med en elektronisk ansøgning. På sitet ligger der to dokumenter, der er relevante for ansøgningen: en kort guideline samt ansøgningsskemaet, hvor der også er information. JK oplever, at menustrukturen er forvirrende, og nævner også, at hun af og til er i tvivl om betydningen af de ord, der bruges i menupunkterne hvad mener de lige med fx Publikationer? Hvilken slags publikationer er det? Hun bemærker, at Dansk Grundforskningsfond sikkert har meget at fortælle, men det er besværligt at komme frem til det. Det er godt med et nyhedsbrev, men i den nuværende udgave får man alle nyheder tilsendt. Det ville være bedre, hvis man kunne abonnere på feeds om det område, man selv interesserer sig for. Det 21

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Øvelse 7 - delaflevering

Øvelse 7 - delaflevering Øvelse 7 - delaflevering Contents Oplæg til vejledning... 1 Generelt i forhold til projektet... 1 Problemfelt... 1 Baggrund... 1 Udfordringen:... 2 Forslag til foreløbig problemformulering... 2 En beskrivelse

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Oplæg til vejledning Til vores næste vejledningsmøde vil vi gerne tale om nedenstående emner:

Oplæg til vejledning Til vores næste vejledningsmøde vil vi gerne tale om nedenstående emner: Indholdsfortegnelse Oplæg til vejledning... 1 Generelt i forhold til projektet... 1 Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 3 Opgavens fremgangsmåde... 3 Tidsplan og opbygning... 4 Litteratur...

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, hold2 E-2011

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, hold2 E-2011 Delaflevering Webdesign og webkommunikation, hold2 E-2011 Af gruppen Blind Spot: Ditte Holst Nielsen, dhon@itu.dk Ole Krabbe-Poulsen, okrp@itu.dk Sidsel Latsch Jespersen, slje@itu.dk 0 Indhold Oplæg til

Læs mere

Delaflevering. De Digitale Hippier. Indhold. Frank Holdt og Linh Tran

Delaflevering. De Digitale Hippier. Indhold. Frank Holdt og Linh Tran Delaflevering De Digitale Hippier Frank Holdt og Linh Tran Indhold 1. Indledning... 2 2. Generelt i forhold til projektet... 2 2.1 Beskrivelse af problemfeltet og en problemformulering... 2 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Janus Åhlander Olsen Web design og web kommunikation E2011 - hold 2 Underviser: Brian Everitt Problemfelt og problemformulering Hjemløse

Læs mere

CPH Queerfestival Line Thaarup, Henrik Holm Olsen, Kim Louis Køhrsen, Jane Hedegaard Laren

CPH Queerfestival Line Thaarup, Henrik Holm Olsen, Kim Louis Køhrsen, Jane Hedegaard Laren Beskrivelse af problemformulering og en foreløbig problemformulering Queerfestivalen er en fast tilbagevendende begivenhed. Gennem årene har der udviklet sig et miljø omkring festivalen, hvor mange af

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Delaflevering gruppe 11 Happyweb

Delaflevering gruppe 11 Happyweb Delaflevering gruppe 11 Happyweb Af Lene Engholst, Betina Mærsk, Barbara Elbæk, Elin Skjefstad og Henriette Balslev Oplæg til vejledning Vi har valgt at anvende persuasive design i vores opgave med at

Læs mere

Information om gruppen og delafleveringen Indledning Problemfelt Problemformulering Metode Interview...

Information om gruppen og delafleveringen Indledning Problemfelt Problemformulering Metode Interview... Indholdsfortegnelse Information om gruppen og delafleveringen... 1 Indledning... 2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Interview... 4 Designmetode... 5 Litteratur/teori... 5 Tidsplan...

Læs mere

Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk)

Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk) Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk) Gruppe: HÅT - or not Therese Dons Christensen, Else Vad, Marie Svan Olsen og Sofie Sol Danø Vejledning Litteraturvalg vil vi for

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april 8. Webdesign Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april Kursusplan 5. apr. 12. apr. 18. apr. 9. Webdesign / Opg. 7: website K: Usability, s. 36-39 K: Smukkere grafisk design,

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Introduktion til problemfelt. Konceptbeskrivelse

Introduktion til problemfelt. Konceptbeskrivelse Introduktion til problemfelt Med udgangspunkt i eksisterende byrumsprojekter som eksempelvis Skab din by og Givrum.nu, ønsker vi selv at bidrage med et koncept, som skal være med til at åbne op for diskussionen

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang

program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang dagens program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang informations arkitektur informations arkitektur er: * Strukturering og organisering af

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Delaflevering 7 - Guldkalvene

Delaflevering 7 - Guldkalvene Oplæg til vejledning Vi ønsker at diskutere vores valg af case samt problemformuleringens rækkevidde. Hvordan håndterer vi design af et nyt website fra bunden? - Teoretisk? - Metodisk? Valg af teori generelt

Læs mere

IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME

IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME # 1 NAVIGATION DESIGN BRUGERENS VEJ TIL INDHOLD NAVIGATION ER ALLE DESIGN ELEMENTER DER GUIDER BRUGEREN TIL INDHOLDET HVOR ER JEG LAD BRUGEREN VIDE

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport

Multimediedesigner. Identitet. Adventuresport Multimediedesigner Identitet Adventuresport Projekt 1 2. sem. feb. 2014 1. Indledning I bliver bedt om at designe forslag til en prototype til et selvstændigt website og den tilhørende visuelle identitet.

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah Gruppeopgave uge 40 Redesign af website - Feelgood Bakery 2. oktober 2015 Link til site http://nannalauth.com/fgb/website.html Kode Brugernavn : keammd Adgangskode

Læs mere

Projekt om Københavns Musikteater

Projekt om Københavns Musikteater Projekt om Københavns Musikteater Spørgsmål og områder til første vejledning Vi har tænkt os at lave et redesign af Københavns Musikteaters hjemmeside med følgende undersider: o Forside o Forestillinger

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile.

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile. Analyse-opgave Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam Indhold: Kommunikation Persona Styletile Responsive Design Wireframe Virkemidler Kommunikation Kyoto er en fashion butik

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt.

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt. Gruppe 11 Asta, Björk, Marie-Louise, Sofie. http://arice.dk/scherninghtml/forside1.html Husk at trykke på den første ørering inde under smykker. Brug venligst inspectoren når i tjekker tablet og mobil

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Gruppe 15 Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Link til redesignet website: www.feelgoodbakery.thorsoe.dk

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

ANSVARSFORDELING I OPGAVEN

ANSVARSFORDELING I OPGAVEN ANSVARSFORDELING I OPGAVEN Introduktion: Præsentation af prototype: Arbejdsproces og metodevalg: FLY: Brugerne: Webshoppen som genre: Motiverende design: Informationsarkitektur: Kommunikation: Visuel identitet:

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Delaflevering, 8. november

Delaflevering, 8. november Delaflevering, 8. november Problemfelt Mikrobryggerier er en del af en nichelignende branche, som er sælger et specialiseret produkt og henvender sig til en specifik målgruppe, der ved, hvad de vil have

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1st project 2nd sem. February 2016 Mads Bruun Simonsen Daniel Engelhardt Alexander Klug Rasmussen Philip Nielsen LINK Cphbusiness Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse.3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth

Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth Indhold Indledning... 2 Interne hjemmesider på Health... 2 Standarder for interne fakultets- og instituthjemmesider... 2 1. Navigationsmenu... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Analyse af website: cinnobershop.dk

Analyse af website: cinnobershop.dk Analyse af website: cinnobershop.dk Gruppe 12: Brit, Caroline, Line & Søren v1_7/3-16 Indholdsfortegnelse ANALYSE Kommunikation 3 Wireframes - Home 4 - about 5 - webshop 6 - webshop/betaling 7 Grafiske

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,.

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,. Forholdet mellem det forestillede og det tekstlige SAS - En semiotisk analyse af SAS website Internettet og websider er et forholdsvist nyt medie for virksomheder set i forhold til de mere traditionelle

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

Computerens - Anatomi

Computerens - Anatomi 2014 Computerens - Anatomi Rapporten er udarbejdet af Andreas og Ali Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indledning... 2 Case... 3 Design... 3 Skitser... 4 Planlægning... 5 Kravsspecifikation...

Læs mere

Af: Casper Christiansen CPH-business 15-01- 2015. Eksamens projekt Første semester, Dec. 2014 Jan. 2014

Af: Casper Christiansen CPH-business 15-01- 2015. Eksamens projekt Første semester, Dec. 2014 Jan. 2014 Eksamens projekt Første semester, Dec. 2014 Jan. 2014 Udviklingsproces s.3 Designvalg s.4 Timeschedule s.6 Brugertest s.6 Wireframes s.7 Informationsarkitektur s.8 Designskitser s.8 Litteraturliste s.9

Læs mere

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer interaction. Jeg kan: - finpudse det, du ønsker at sige til dine

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere