Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer"

Transkript

1 Arash fortæller en drabelig historie om en pædagog der bliver spist, mens han ligger inden i en hamburger.. Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer %! "$#!"&#

2 Hvordan skaber man rammerne for udviklingen af en digital pædagogik? Jeg har gennem længere tid arbejdet med børn og computer i en daginstitution i Kolding. Hvordan kan vi udvikle arbejdet med børn og computer til gavn for og i fællesskab med andre. Det er baggrunden for dette lille skrift, som dels handler om mine konkrete erfaringer i arbejdet med børn og computer, dels nogle mere generelle overvejelser og ikke mindst hvilke udviklings områder jeg kan se. '%()+*-,.)+('%(/ Børn og computer er et hedt emne i den offentlige debat. I adskillige artikler og bøger har man diskuteret hvordan det påvirker børn at de bruger så meget timer foran computer og spillemaskiner. Er det farligt med de mange voldelige spil til computeren? Hvordan skærmer vi børn mod porno på internettet? Får vi vinterblege børn med dårlig motorik, når de bruger så megen tid foran computeren? Det er alt sammen meget relevante og interessante problemstillinger, men ikke lige i denne sammenhæng. Men jeg håber selvfølgelig at de muligheder jeg ser og vil diskutere i arbejdet med børn og computer kan bidrage til at udvidde denne debat. Indenfor det pædagogiske områder har denne debat også kørt. Mange børnehaver og fritidsordninger har computere til brug for børnene. Pædagogens rolle i forhold til computeren har været at fordele spille tider og være ansvarlig for indkøb af spil til den rigtige aldersgruppe. Pædagogen deltager sjældent i børnenes fællesskab omkring computerspillene. Som regel fordi de ikke er nær så dygtige som børnene til at spille disse spil. Og så selvfølgelig fordi de bruger tid på de andre børn der ikke spille på computeren. I dag er mange institutioner begyndt at investere i digitale kameraer og bruge dem mere aktivt i hverdagen. Jeg har ikke konkrete erfaringer i brugen af computere indenfor folkeskole regi. Nogle skoler er kommet langt med dette. Men som jeg ser det, med mine erfaringer som forælder, er der flere problemstillinger. For eksempel antallet og kvaliteten af computerne på skolerne. Lærerenes faglige kvalifikationer indenfor IT er også noget der skal rettes op på. Kolding Kommune er dog nu startet er stor indsats med dette ved at sende alle lærere på IT-kursus nu. Og så er der selvfølgelig kvaliteten af de programmer, der bliver brugt på skolerne ,:92,:(; 143 3<7 * 8 ' 3,:)2'>=? 3 Computeren som den har udviklet sig til i dag har store potentialer indenfor multimedie området som slet ikke bliver udnyttet. Lyd, billede og tekst kan forenes til multimedie programmer. Computerens muligheder for fastholdelse, hukommelse og interaktivitet kan udnyttes langt videre end det bliver gjort i dag. Her tænker jeg ikke på kommercielle produkter, nye spil-typer eller lignende, selv om der sagtens kunne være behov for dette. Det der er behov for er udviklingen af en pædagogisk kreativitet i brugen af computeren i arbejdet med børn. Computeren kan bruges som et stykke aktivt værktøj i forhold til nogle pædagogiske processer. Pædagogen skal give sig selv en helt anden rolle i forhold til samspillet mellem børn og computer. Ikke fordi det er bedre eller finere end at lade børnene spille spil. Den diskussion vil jeg her overlade til andre. 2

3 Det central stykke værktøj i arbejdet med multimedier på computeren er forfatterværktøjet ( på engelsk: Authoring Tool ) Det er programmet der samlet lyd, billede og tekst. Det bibringer det interaktivitet og navigation. Det kan komprimere og organisere de filer der skal bruges. De mere avancerede kan lave installation programmer i forbindelse med overførsel til CD. Slutproduktet er et program som kan køre uafhængig af det oprindelige forfatterprogram. Der findes mange forskellige af denne type programmer fra de meget avancerede og dyre ( kr.) til shareware og freeware programmer, der kan downloades fra nettet. Der er flere problemer i de dyre kommercielle forfatterprogrammer, når de skal bruges i pædagogisk sammenhæng. Det første er selvfølgelig prisen. I små institutioner kan det godt være svært at afsætte kr. til et fuldblods forfatterprogram. Det andet problem med de store og komplicerede forfatterprogrammer er at de kræver en lang tids undervisning og/eller tid til at sætte sig ind i, før man kan bruge dem i en pædagogisk sammenhæng. Og man bliver i hvert fald upopulær blandt sine kollegaer, hvis der går for meget tid fra samværet og det pædagogiske arbejde med børnene. B$C4D+EGFHC4D2IKJ$IML2NOPORQTS-UWVXL2YZ%YX4I.ZYJGL+Z[L+N2L+Z]\4YI.Y B^C_D+E FHC_D+Ì J^I-L2NOPOaQbS-UcVAXL2YZYX_I:Z%YJ L2ZdL2N+L2Ze\4YAI:Y Her kommer så en kort bekrivelse af det tekniske udstyr jeg har arbejdet på de sidste 5 år. Vores indkøb af computer skete da Cd-rom drevet blev standard på en standard -PC og med tilhørende Sound Blaster-kompertibelt lydkort. Ja sådant hed det dengang. Maskinen er en 486 DX2/8 MB ram med 450MB harddisk. Vi startede med at købe en sort-hvid håndscanner, som dengang var den billigste måde at få billeder på computeren. Kort tid efter faldt den almindelige scanner i pris og vi var på nippet til at købe en sådan. Vi købte i stedet et Tv-kort, hvilket er den bedste investering jeg har gjort i pædagogisk sammenhæng. Selv i dag ville jeg anbefale at købe et Tv-kort, som i dag kan fås til kr. Frem for at købe en scanner eller et digitalt kamera. Med et Tv-kort i computeren kan man koble et videokamera til computeren og få levende billeder på skærmen. Enten i form af en art livestudie situation ved computeren eller ved at vise et tidligere optaget bånd. Softwaren til Tv-kortet kan så fryse billedet og man kan gemme billedet på harddisken til videre bearbejdelse. Det giver en uhørt fleksibilitet i en pædagogisk sammenhæng som en scanner og et digitalt kamera ikke har. Det giver selvfølgelig en begrænsning i opløsningen af det givne billede. Men så længe det skal bruges til at vise på skærmen er det langt rigeligt. På alle lydkort kan der kobles en mikrofon til. Selv med en billig mikrofon kan der fås en ret god lydkvalitet. På software siden skal der bruges billedbehandlingsprogram, lydbehandlingsprogram og så det omtalte forfatterprogram. Jeg har prøvet forskellige programmer i mit pædagogiske arbejde med børnene ved computeren. De fleste af mine projekter med børnene er lavet på et gammelt DOS-program, Neobook, og på et Win3.11 program der hedder Klik and Play. Jeg er sluttet med at lave en skabelon i Neobook, som jeg bruger til de enkelte projekter sammen med børnene. Det betyder at programeringstiden er minimal. Det vil sige, at nå jeg sidder foran computeren er det for det meste sammen med børn, hvor børnene er aktive med f.eks. mikrofonen. 3

4 I forbindelse med køb af en ny, større og hurtigere computer og dermed skift fra DOSprogram til en mere tidssvarende platform skulle jeg finde et tilsvarende forfatterværktøj til Win95/98/Me. Jeg har ikke lyst til at investere i et dyrt forfatterværktøj og bruge lang tid til at sætte mig ind i det. Jeg bruger HTML-koden som grundlag for mit arbejde med lyd og billede på computeren. Det har alle karakteristika for et forfatterværktøj. Det har også den fordel at den er standard, så projektet kan flyttes fra computer til computer. Man kan arbejde direkte i kode hvis man har evner ud i dette eller man kan bruge FrontPageExpres/ Netscape Composer eller andre freeware programmer. Det er altså muligt på baggrund freeware-programmer til at arbejde med multimedier. fhg i jaklk4mon^paqrl+s4q.t s_qmu.q.vwn^q.t Her kommer en kort beskrivelse af den pædagogiske sammenhæng jeg har brugt at arbejde med multimedieprogrammering. Jeg arbejder i en institution for flygtninge børn. Hovedmålet med institutionen er at introducere børn og forældre i dansk daginstitutionskultur. Børnene skal være hos os i 1-1½ år inden de skal sluses ud i almindelige daginstitutioner. En af de vigtige områder er selvfølgelig at lære det danske sprog.. Den gruppe jeg specielt er arbejder med er de børn som snart skal begynde i skole. Der arbejder vi selvfølgelig meget med skoleparathed og her er kompetencen på det danske sprog selvfølgelig en central del. Det er som et led i at give børnene denne sproglige opmærksomhed at jeg har brugt computerens multimedie muligheder. Det er ikke det eneste vi arbejder med, for det kan nemlig slet ikke stå alene. For 6-7 år siden købte vi som nævnt en PC til børnene og investerede i de dengang mest anvendelige spil og børneprogrammer som passede til vores aldersgruppe. Der er sket en stor udvikling indenfor børnespils markedet, især også dansk producerede børnespil og edutainmentprogrammer. Disse programmer er selvfølgelig af en meget svingende kvalitet, og det er svært at finde nogle der passer direkte til vores børnegruppe. Der findes programmer indenfor specialpædagogikken som er rettede mod handicappede børn. De er meget dyre er og ikke rettet mod de normalt begavede børn vi arbejder med. Der findes selvfølgelige også egentlige undervisningsprogrammer, men de er som regel rettede mod større børn. Jeg havde i begyndelsen ambitioner om at programmere sådanne målrettede programmer med billeder og lyd. Programmer hvor jeg udfra en konkret pædagogisk ide lavede spillignende opgaver der kunne bruges til vores brug. Programmer der var rettede mod de sproglige problemstillinger vi står i. Og det var også derigennem jeg kom til at arbejde med forfatterværktøjet på Pc-platformen. Vi søgte også fondsmidler, da jeg hurtig indså at lave kvalificerede undervisningsprogrammer, ud over en forhåbentlig god ide krævede det også megen tid til programmering. En tid som jeg ikke havde med andre vigtige forpligtelser i dagligdagen. Derfor arbejdede jeg videre i en anden retning, hvor det ikke var produktet der kom ud af arbejdet med børn og computer, men den pædagogiske proces der lå til grund for arbejdet med multimedieprogrammet, der var det vigtige. Fokus lå i det samværd jeg havde med børnene, mens vi lavede disse små programmer. Den grundlæggende ide var at nogle 4

5 billeder af børnene, deres dagligdag og ting fra hverdagen skulle puttes ind i computeren. Det var selvfølgelig vigtig at gøre børnene aktive i udvælgelsen af disse billeder. Både for at gøre dem interesserede, men også for at skabe nogle pædagogiske situationer, hvor de kunne være sprogligt aktive omkring noget kendt og noget de selv har valgt. Derfor var det at bruge et Tv-kort i computeren og koble et videokamera til en god ting. Man kunne fryse noget vi tidligere havde optaget på en tur eller i en studielignende situation ved maskinen. Børnene var dermed aktive ved udvælgelsen af billederne. Og ved en bevidst pædagogisk indsats fra min side, kunne vi også få meget sprog i spil på denne måde. Mikrofonen var selvfølgelig en vigtig del af denne multimedie leg. Bare det at kunne optage lyd på computeren også afspille det igen, kan bruges i flere spændende situationer. Børnene synes selvfølgelig også at det er sjovt at kunne redigere i lyden. Fjerne ord, bytte om osv. Næste trin var så at bruge lyd og billeder sammen. Her igen var grundtanken at skabe nogle pædagogiske situationer ved computeren, hvor det danske sprog kom i spil. Enten i to faser hvor vi sammen udvalgte de billeder der skulle bruges, og derefter på et senere tidspunkt indtalte den lyd der hørte til billederne. Eller det kunne gøres samtidig f.eks. hvor børnene kommenterede et udklædningsnummer de lige havde lavet foran kameraet. En af fordelene ved på den måde at inddrage børnene, var også at de selv pressede på for at få deres side lavet færdig i det igangværende projekt. Og selvfølgelig at de fik mere ejerskab overfor de enkelte projekter. Da projekterne var lavet over en skabelon, kunne de straks gå ind i det færdig produkt. Vi har et børnesikringsprogram på computeren der begrænser børnenes adgang til maskinen så de kun kan komme til bestemte programmer. Og her ligger de multimedieproduktioner vi har lavet med forskellige grupper. Det er også med til at inspirere nye børn, at de kan se hvad de gamle har lavet. En af side gevinsterne ved f.eks. kunne optage børnenes tale er at det giver os en hjælp til at analysere børnenes sproglige udvikling, netop fordi vi kan gentage det børnene siger. Der er selvfølgelig nogle der er generte for at skulle sige noget i mikrofonen, men lige så tit kan det virke ansporede for børnene at skulle kommentere billeder de selv er med på. Selve det at vi får lavet en studie lignende situation kan også være befordrende for koncentrationen. Når man har sagt ro i studiet, ved de også at det er alvor. Selv om de programmer som er slutproduktet af vores arbejde er ikke det væsentlige i sig selv, har børnene stor fornøjelse ved at gå ind og høre dem selv og se deres egne billeder. Den pædagogiske udfordring for pædagogen ligger i at få puttet så meget af det danske sprog som muligt i de konkrete situationer foran computeren eller når vi laver billeder til projekterne. x_y:zy.{+y. - -y~}24y.{ 4y-.y: w $y:{ Det jeg har beskrevet ovenfor er selvfølgelig med udgangspunkt i de konkrete børn vi arbejder med. I dette afsnit vil jeg beskrive nogle mere generelle overvejelser om det at arbejde med børn og computer. Hvad kan computeren egentlig bruges til. En vigtig ting i det pædagogiske arbejde er at få børnene til at fortælle. Enten de ting de har oplevet og gerne vil fortælle til andre. Eller fantasihistorier ud i den blå luft eller 5

6 knyttet til en udklædning, med en dukke i hånden, eller efter at havde tegnet en historie på et stykke papir. Det at få børn til at fortælle styrker deres sproglige formåen, den sproglige fantasi osv. Nogle børn fortæller den skønneste historier, andre skal der arbejdes noget mere med. Ved at arbejde med multimedier på computeren kan man på denne måde styrke og dyrke denne fortælling. Man kan fastholde og vise den overfor andre f.eks. forældre og kammerater. Børnene kan være med i denne proces med udvælgelse og redigering. Efterbehandling af projekter der ellers sker i institutionen er også et område hvor computeren på denne måde kan bruges. Teaterforestillinger, temauger osv. kan fastholdes, kommenteres og vises. Det er vigtigt at kunne fastholde børnenes spor så de ting børnene er med til, kan vises på en ny og spændende måde. En Cd-rom med indtryk fra kolonien kan være noget man laver på linie med billeder, hvis man har adgang til en Cd-brænder. Børns tegneudvikling en vigtig og spændende at følge med i. Hos nogle børn er der knyttet lange historier til de tegninger de har lavet. Det kunne man også fastholde på computeren og lave interaktive bøger med børnenes egne billeder og indtalte historier til. Musik er også et område som computeren er god til. Allerede nu er der firmaer der tilbyder at komme og optage Cd er med børnesange så bedstemor kan høre Lille-Peter. Med forfatterværktøjer kan man også kombinere det med illustrationer af disse sange. Denne måde at arbejde med børns billeder og tale kan være med til at styrke børnenes identitet og selvopfattelse. Der er selvfølgelig nogle børn der har en stærk selvopfattelse i dagens Danmark med de mange planlagte ene børn. Mange af vores flygtningebørn kan have det svært med deres identitet. Det at give dem et rum og nogle ord i et computerprogram kan være med til at styrke den. Det var blot nogle få ideer til hvad computeren kan bruges til. Mere generelt kan man sige at børn ved at arbejde med computeren på denne måde, får et andet forhold til den. De oplever at man selv kan bearbejde og manipulere med de ting man putter ind i maskinen. Og de oplever nogle voksne der har en anden indgang til computeren end de fleste pædagoger har i dag. De kan opleve at den kan bruges til andet end spil og underholdning. Hvis man arbejder med lidt ældre børn har mange pædagoger en oplevelse at børnene faktisk er mere kompetente end dem selv. Ved at arbejde med multimedier og forfatterværktøj kan de voksne bidrage med den pædagogiske kreativitet og børnene kan bidrage med deres tekniske viden. Den bevidsthed om at computeren kan bruges som et kreativt stykke værktøj og ikke kun som underholdningsmaskine er uhyre vigtig. Lidt floskel-agtig kunne man sige at det er her, at en af de vigtige skillelinier i dagens informations samfund går. Det er nemlig ikke et spørgsmål om børnene har moderne isenkram og dertil hørende internetadgang. Men om de kan udnytte det kreativt..ƒ+ W _ƒ+ ˆ ^ŠA Œ4. $Ž- ˆ ˆ4ƒ2Š :. Kunne man etablere en erfaringsudvekslings-gruppe omkring multimedieprogramering i HTML-koden? Jeg forestiller mig ikke at der skulle udvikles et kommercielt program, men nærmere en gruppe der kunne udveksle erfaringer bytte skabeloner og være med til at løse 6

7 konkrete problemer som man kommer ud for i arbejdet. Jeg kunne se muligheder i at lave en gruppe omkring udviklingen i at bruge et HTML-baseret forfatterværktøj i pædagogisk sammenhæng. Men først lidt om de muligheder i at bruge HTML-koden som jeg ser det. 1. HTML-koden er fri og åben og dermed tilgængelig for alle. Og samtidig er det muligt at skaffe freeware programmer, der kan programmere uden at arbejde direkte i koden. 2. Det vil være let at lave skabeloner som kan genbruges i forskellige pædagogiske sammenhænge og til forskellige projekter. Også bruges af andre på andre maskiner. Billeder og baggrunde kan skiftes uden at ændre den bagved liggende kode. 3. Hvis man i forvejen har syslet med hjemmesidesnedkeri vil det være let at overføre sine erfaringer til multimedie programmering med HTML. Det vil sige at man hurtig kan komme i gang uden at skulle sætte sig ind i et helt nyt program. 4. Det vil være muligt at bruge de store ressourcer der ligger på nettet om HTMLprogrammering og webdesign. Og samtidig vil det være oplagt at bruge nettet til at udveksle erfaringer med at arbejde på denne måde. Et felt hvor en sådan gruppe kunne bruges var til at udvikle en decideret pædagogik på dette område. Man kan nemt komme til at fortabe sig i tekniske problemstillinger og i en diskussion om man nu har det rigtige software og hardware. Det er selvfølgelig vigtig at have noget hardware der kan håndtere disse store datamængder. Men fortaber man sig for meget i nørdsnak om hvor hurtig ens maskine er, fjerner man hurtig fokus fra det egentlige nemlig udvikling af den pædagogiske fantasi og udviklingen af gode ideer til hvordan computeren kan bruges sammen med børnene. Jeg argumentere ikke for at man ikke sørge for at der er nok og nye computere for børnene. Og det er da også frustrerende at administrationen altid har nyere computere end dem der er til børnene. Men det er mere vigtigt at udvikle en pædagogik omkring arbejdet med børn og computer. En pædagogik hvor samværd og samarbejdet med børnene skal være i centrum. Og at man ser computeren som et kreativt stykke værktøj på linie med lim, saks, farve og høvlebænk. Det jeg har lavet sammen med flygtninge børn tager selvfølgelig snævert udgangspunkt i de forudsætninger og problemstillinger jeg står overfor. Man kan også sige at den multimediepædagogik skal knytte sig til den pædagogik der i øvrigt foregår i børnehaverne. Min pædagogiske fantasi er selvfølgelig brugt på at løse nogle af de udfordringer med mine børn, jeg er stået overfor. Derfor kunne det være spændende at diskutere disse problemstillinger sammen med andre og inspirere hinanden udfra vores forskellige forudsætninger. Jeg tager også udgangspunkt i de evner jeg har indenfor IT. Og i de programmer jeg kender. Men sammen må vi kunne udvikle nogle ideer for dette. Nogle ville påstå at det kræver en stor viden indenfor forskellige programtyper. At man skal være en computernørd for at kunne komme i gang med et sådant projekt. Men man skal ikke lade sig hindre af en berøringsangst, som jeg vil kalde den. Hvis man kan se og forstå at man kan putte billeder og lyd ind i en computer og forstå konceptet i et forfatterprogram, må man kunne nå til at diskutere det pædagogiske indhold i sådanne projekter og sammen udvikle nye pædagogiske ideer. Jeg stiller mig i hvert fald til rådighed til noget sådant. Det ville være godt at have et forum for erfaringsudveksling indenfor dette område. 7

8 . $ : : -. R T. ^šœ :. + 2 : Billeder i denne del en skærmdumps fra diverse multimedie projekter. De er interaktive programmer hvor klik-bare knapper med børnenes indtalte små historier og lignende. Børnene laver små tegneserier hvor de har indtalt historien i passende bidder Efterbearbejdning af et cirkus projekt Dette var et projekt hvor børnene skulle tegne en sammenhængende historie med 3-4 billeder. Nogle flygtningebørn har af forskellige årsager ikke været igennem den samme tegnemæssige udvikling som mange danske børn har været igennem. Og dermed heller ikke så gode til at fortælle historier til de billeder de tegner. Hende her på billedet havde en god historie om Snøvsen som er blevet væk og bliver fundet igen. Projektet er lavet med fritidshjems børn. Nogle af dem med en stor bevidsthed om deres egen baggrund og kultur. Derfor har vi lavet et bånd forneden på skærmen med nogle billeder fra deres land som de så har kommenteret. Hver barn har deres egen side, hvor de også fortæller lidt om dem selv i knappen under deres portræt. Børnehaven har lavet et cirkusprojekt op til et forældre arrangement. Forestillingen blev optaget på video og derfor var det let at skaffe billeder til computeren ved hjælp af det indbyggede Tv-kort. De medvirkende fra de enkelte numre skulle så fortælle lidt om deres bidrag til nummeret. Et lidt større barn skulle så fortælle om selve nummeret både på dansk og hendes modersmål. Der var også indlagt i programmet på computeren lyd fra selve forstillingen. 8

9 Vi samler på ord Hvor er løven Ideen bag dette projekt var at børnene selv skulle være med til at samle ord til en ordbog på computeren. En stak reklamer blev taget frem og børnene skulle klippe de ting som de kunne det danske ord for. Billederne blev pænt limet på et ark og blev sat op i stuen og blev brugt i en periode i de daglige samlingsstunder, hvor hvert barn havde sine egne ord. Derefter blev billederne scannet ind i computeren og børnene fik lov til at indtale ordet. Vores tosprogede medarbejder og en dansk pædagog indkaldte så den korrekte udtale på de forskellige sprog og man kunne så klikke sig frem og tilbage mellem de forskellige sider og forskellige versioner af ordet. I sprogarbejdet med flygtningebørn kan man nemt komme til at fokusere på navneordene og glemme at lægge vægt på udsagnsordene også. Her i dette projekt skal børnene kommentere hvad løven nu gør. Bevæbnet med en løve og et video kamera har vi været rundt i institutionen sammen med børnene og placeret løven forskellige steder. Tilbage ved computeren skal børnene så kommentere hvad løven nu har fundet på. Med de lidt mere sprogligt kompetente kan vi også diskutere om det nu er realistisk det løven nu laver. Fordelen ved dette projekt er at billederne af løven kan genbruges til forskellige børnegrupper. Jeg vil gerne være superman Hvem vil ikke gerne være superman? Billeder er fra en live -situation foran computeren med video kameraet koblet til. Børnene skulle så vise hvem de gerne ville være. En af fordelene ved denne live -situation er at vi strakt kan lave billedet om hvis det nu ikke er som vi gerne vil have det. Og børnene kan straks se dem selv på skærmen. Efterfølgende får de så lov til at kommentere de billeder de selv har været med til at optage. Også i dette projekt skal børnene fortælle hvem de er og hvor de kommer fra. 9

10 Superman besøger børnehaven Her er vi faktisk så heldige at vi får besøg af den rigtige Superman i børnehaven næsten. Alle børnene i projektet har tegnet en Supermans tegning, nogle mere eller kunstfærdige. Denne tegning blev scannet i computeren. Vi var så rundt i børnehaven og i omegnen med videokameraet for at tage billeder af forskellige situationer fra dagligdagen i børnehaven. Børnene var så selv med til at vælge hvilken situation deres Superman skulle kopieres ind i. Efterfølgende kunne de så fortælle en historie der passede til deres billeder. Nogle kunne bare fortælle hvor deres Superman er, andre kunne levende fortælle hvorfor han var bragt den situation. Jeg vil gerne klæde mig ud som Igen projekt hvor handlingen fremfor tingen er i fokus. Fra børnehavens bunke af udklædningstøj vælger barnet selv hvad det vil være. Bevæbnet med videokamera går vi så rundt og finder så ud af hvad bjørnen så kan lave. Nogle børn skal hjælpes til at finde ud af hvad der skal ske. Andre er mere kreative. En levede så meget med i situationen at han selv levede sig ind i en instruktør -rolle og lavede så tableauer med andre børn. Det bliver så umiddelbart efter bearbejdet på computeren så barnet kan huske situationen. Også den voksne må have lov til at lege med udklædningstøjet. Igen er det en live -situation foran computeren. Her var børnene involveret i flere funktioner. Et barn sad ved fryse - knappen på computeren og kunne fryse situationen på kommando. Et barn var udvalgt til at iscenesætte situationen, det vil sige den der skulle udklæde den voksne. Andre børn kunne ad hoc deltage i de forskellige situationer. Udfordringen for den voksne var så at sige noget på lydsiden der er sproglig udfordrende. samtidigt også lidt sjovt. 10

11 Se mit hus Som et led i at styrke børnenes selvforståelse og selvværd arbejder vi løbende med hvor børnene kommer fra, hvor de bor osv., har vi besøgt børnene hvor de bor. Videokameraet var selvfølgelig med og børnene ved med til at vælge de billeder der skulle tages fra deres tur. Det giver anledning til megen god snak både i forbindelse med udvælgelsen og ved computeren. Især fordi de voksne også var repræsenteret med deres side. 11

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Ipad projekt Charlottehøj 2013

Ipad projekt Charlottehøj 2013 Ipad projekt Charlottehøj 2013 1. 8.00-8.30 Kaffe/Rundstykker 2. 8.30-9.30 Mediepædagogik og Digital Dannelse. Eksempel på Emnearbejde. 3. 9.30-10.30 Opsætning af IPADS 4. 10.45-11.45 Eksempler på sprogstimulerende

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

storemore Højkapacitetslager

storemore Højkapacitetslager storemore Højkapacitetslager Få mere at vide om, hvordan du kan få bestilt mere og få masser af underholdning, mens du er på farten Hvad er StoreMore? Toshibas StoreMore er lagerløsningen med stor kapacitet,

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Spor 1 Kreativ og produktudvikling

Spor 1 Kreativ og produktudvikling Spor 1 Kreativ og produktudvikling Indhold: 1.1. Kunst 1.1.1 Børnenes eget kunstmuseum 1.1.2. Børnenes eget kunstmuseum med installationskunst 1.2. Fortælling på mange måder 1.2.1 Lav deres egen bog i

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Kreativ leg og læring med ipad

Kreativ leg og læring med ipad Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Samlet og bearbejdet af Lone Adamsen Lone Adamsen Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Udgiver:

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Sæsonhjælp Vinter 2012/2013

Sæsonhjælp Vinter 2012/2013 Sæsonhjælp Vinter 2012/2013 1 Hermed dette års sæsonhjælp for Morsø Winmink. Igen i år vil vi tilbyde vore kunder download af Morsø Winmink ver. 12.0 - serienummer står på jeres adresseseddel under adressen.

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! Brugervejledning 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! & Fortæl! Glæd dig til at blive ført ind i fortællingens verden. Du vil meget hurtigt blive god til at lave dine egne historier med flotte

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside 126 Ældre hjælper Ældre Vintersæson 2011-2012 Link til Datastuens hjemmeside Kom godt i gang med din PC - få styr på: Kassens indhold Tænd & sluk Skrivebord Lyd Tastatur Mus Åbn programmer Programvinduer

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere