dpechen Deltagerne til årets heldagsseminar i Silkeborg fik et interessant kik ned i Jyske Banks arbitrageafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dpechen Deltagerne til årets heldagsseminar i Silkeborg fik et interessant kik ned i Jyske Banks arbitrageafdeling"

Transkript

1 dpechen Dansk Personalebladsforening Forening for Intern Kommunikation Deltagerne til årets heldagsseminar i Silkeborg fik et interessant kik ned i Jyske Banks arbitrageafdeling

2 Indhold Det nye intranet i TV-Byen Stor succes for små penge hos ToldSkat FEIEA fejres i Bruxelles Heldagsseminaret i Silkeborg Klangen af Nils Thorsen Oprejsning til den fyrede redaktør Boganmeldelser Københavns Rådhus, taget med det indbyggede 1, megapixel kamera i redaktørens egen Sony Ericsson S00i. Der går ikke lang tiden inden man for alvor kan bruge en mobiltelefon til at tage fotos i tryksagskvalitet. Test dit eget website På den. side Af Kenneth Wilson formand Kolorit på generalforsamlingen Bzzz, bzzz, bzzzzzz Humlebien summer sig fra blomst til blomst, som det sømmer sig for en rigtig Bombus agrorum. Det fredelige klumpe-dumpe insekt lægger på den måde krop til et sejlivet paradoks nemlig at den ikke kan flyve. En matematiker har engang målt humlebien op på kryds og tværs og sat dens tal på en formel for flyvende objekter og, summasummarum, så har resultatet været at humlebien ikke (burde) kunne flyve. Indtil man i nyere tid fandt ud af at det nok nærmere var formlen der var noget galt med. Bombus agrorum kan jo, modsat flyvemaskiner, meget effektivt baske med vingerne. Flyvende i 0 Det er lidt det samme med vores forening. Umiddelbart er alt lutter idyl. Bestyrelsens arbejdsbier har også i år sendt det ene spændende arrangement efter det andet i luften, og de deltagende medlemmer har over en kam været endog meget tilfredse. Økonomien fejler heller ikke noget. Men når jeg nu siger at medlemstallet daler og at bestyrelsesmedlemmerne faktisk har mere travlt med alt muligt andet end intern kommunikation er det så ikke underligt (for ikke at sige paradoksalt) at foreningen lever og har det godt? Bestyrelsen nærer en stor veneration for den gamle personalebladsforening, men det er et åbent spørgsmål om den kan blive ved med at holde sig i luften, hvis der ikke kommer nyt blod til bestyrelsen og tilgang af nye medlemsvirksomheder. Så det vil være dejligt hvis flere melder sig under fanerne. Stribevis af nye muligheder Den interne kommunikation finder hele tiden nye veje gennem digitalisering og intranet, og DP flyver med tiden, som en stor og vigtig netværksgruppe for kommunikatører med en naturlig interesse for alle teknologiens nye muligheder og for fremtidens personaleblade. Net dig ind på og sæt kryds i kalenderen for de kommende arrangementer. Diplomas of Honour Hvert år udsteder FEIEA et lille antal diplomer, som anerkendelse for en ekstraordinær indsats til fremme af kontakt mellem mennesker. På kan du se en komplet liste af modtagere siden de første prestigefulde diplomer så dagens lys i. Vores egen Henrik Sander er i år kommet med i det fine selskab. Kultur- og Fritidsforvaltningen på Københavns Rådhus er vært for foreningens generalforsamling onsdag den. september. Informationschef Carsten Johnsen er redaktør for personalebladet Kolorit, og mon ikke vi kan få ham til at fortælle lidt om hvordan han og Kolorit omstiller sig til tidens mange strukturændringer og sammenlægninger inden for den offentlige sektor. Programmet for dagen ligger endnu ikke fast, men vi uploader det til så snart det foreligger. Et sikkert punkt på dagsordenen er Send os jeres personaleblade De fleste overholder heldigvis bestemmelserne i vedtægterne om at sende personaleblade til i det mindste formanden, men også gerne til den øvrige bestyrelse. Da formandshvervet på sidste generalforsamling skiftede fra Poul Erik Larsen til Kenneth Wilson, kan medlemmerne fjerne Poul Erik Larsen fra distributionslisten og i stedet tilføje den nye formand på adressen: Kenneth Wilson Clips.dk Oliebladsgade 00 København S Da den tidligere formand stadig er personalebladsredaktør i Stenløse kåringen af Årets personaleblad 0. Alle medlemsblade som bestyrelsen er i besiddelse af den 1. september, deltager automatisk i konkurrencen om årets priser. Meget apropos har den tidligere formand griflet en utvetydig opfordring: Kommune, beder han om, at kommuner og amter fortsat også sender deres blad til: Poul Erik Larsen Stenløse Rådhus Rådhustorvet 0 Stenløse Bliv løbende opdateret på vores hjemmeside. Her kan du også online tilmelde dig de mange inspirerende medlemsmøder. Husk at det er gratis for medlemmer og der må gerne komme flere fra samme virksomhed. 1

3 Det gamle gule grimme intranet er en saga blot! Af Jesper Friis Fuldmægtig i Informations- og Websekretariatet på Frederiksberg Rådhus DR Kommunikation havde inviteret Personalebladsforeningen indenfor til et inspirerende indblik i Inline et intranet i forandring 1 Kirsten Reich, inlineredaktør tog imod i TV-Byen på. etage. Det var klart og tydeligt, at intranettet og inlineredaktøren, på trods af præsentationen i de tyndere luftlag, står med benene solidt plantet i den jord, hvor den sunde fornuft har gunstige vækstbetingelser. Kirsten Reich lagde ud med at præsentere arbejdspladsen og præmisserne for at arbejde med intranet i Danmarks Radio. DR er Danmarks største medievirksomhed med ca. 1.0 journalister ansat. DR er som bekendt licensfinansieret, og det betyder bl.a., at virksomheden SKAL have styr på ressourcerne og lave tv/ radio for pengene. Intranettet må og kan i den sammenhæng ikke koste alverden. Men det er nok en sandhed, andre intranetredaktører kender til. Min pointe er dog også, at penge, og penge nok i særdeleshed, langtfra er ensbetydende med succes. Helt andre faktorer afgør, om intranettet bliver for de mange eller forbliver for de få dedikerede it-entusiaster. Først og fremmest forudsætter det, at virksomheden ved hvad et intranet er, og hvordan det skal gøre en forskel. Det præciserede Kirsten Reich: Intranettet skal være nyhedskanal, platform for dialog, samarbejde og vidensdeling, elektroniske arbejdsredskaber og katalysator for effektivisering og udvikling af arbejdsprocesser. Så kort kan det siges, men det kan kun realiseres, hvis intranettet er nemt at finde rundt i, nemt at forstå og bruge. Hvis ikke vi oplever, at intranettet sparer tid, så substituerer vi tilbage til ringbind, telefon og mail. I stedet for at spare tid bliver intranettet en tidsrøver. I DR er der dog ved at komme styr på både tanker og net. Men sådan har det ikke været fra start af, og der er stadig et godt stykke vej til der, hvor redaktøren gerne vil være. DRs intranet før og DRs intranet nu! 0 blev et vendepunkt Inline anno 0 præsenterede Kirsten Reich, som det gamle gule grimme intranet. Intranettet var på det tidspunkt blevet en informationslosseplads med et utal af websteder, ca html-sider og ingen dokumentation. Strukturen var rodet og uoverskuelig, og der herskede daglige tumultagtige tilstande for at komme på forsiden. Ingen retningslinjer for publicering og publiceringssystemet (Frontpage) var forældet. Men samtidig kunne Kirsten Reich påpege, at stort set alle på det tidspunkt brugte intranettet. Inline havde omkring 00 unikke brugere på hverdage og 00 unikke brugere i weekenden. Frontpage især har været en legeplads for de kreative ildsjæle, og kreativitet er jo som bekendt en forsætning for idéudvikling og innovation. Også i en medievirksomhed. Men selv i en medievirksomhed kan kreativitet og form tage overhånd og fjerne opmærksomheden fra det centrale. Det gamle gule grimme intranet var endt med at sætte promovering over formidling. Men nu er intranettet kommet i menneskehænder. Inline 0 forside i nye klæder Forsiden er relanceret. Brugeren kan nu skabe sig et hurtigt overblik over de vigtigste nyheder og aktuelle informationer. Så langt så godt. En rodet og uordentlig forside bliver brugernes dårlige undskyldning for ikke at bruge nettet. Så Kirsten Reich pointerede, at det er afgørende at høste de lavt hængende frugter først. Et godt intranet er en proces. Med andre ord, hvis vi vil det hele på én gang, så skal det nok gå galt. Husk at lytte til brugerne. Lav løbende målinger og status på det fremadskridende arbejde. Der skal masser af knofedt, tålmod og stædighed til. Det gælder om at holde gryden i kog. At gøre intranettet uundværligt. Så vil det med tiden også blive identitetsskabende og kulturbærende for virksomhedens værdier og normer. DR Kommunikation er godt i gang. Inline forandres i denne tid næsten fra dag til dag. Hele informationsarkitekturen skal restruktureres. Men det er en helt anden historie... På foreningens vegne vil jeg gerne have lov til at sige mange tak! for en særdeles inspirerende eftermiddag i Gyngemosen. DR kan andet end at lave tv og radio. 1

4 Af Kenneth Wilson formand Stor succes for små penge Personaleblade for fattigrøve var overskriften på arrangementet hos ToldSkat i organisationens højborg over for Nordhavn station i København DP medlemmer studerer essens i konferencerummet hos ToldSkat 1 1 Der er ikke skyggen af torskegilde i farvandet, da security vagten på Fort Knox slår dørene op og lukker cirka 0 medlemmer ind til Told- og Skattestyrelsen på Østerbro onsdag aften den 0. marts. Vibeke Lykke Stenstrop, der er journalist og ansvarshavende redaktør byder hjertelig velkommen til et foredrag om essens etatens medarbejdermagasin, der blev kåret som Årets personaleblad 0. Fortidens lyserøde chefsolskinshistorier Meget naturligt lægger hun ud med et lille tilbageblik. Vejen til essens succes har afgjort ikke været uden hurdler. Før bladet så dagens lys for et par år siden, var der en publikation, der hed Av!sen, men som mange medarbejdere kaldte Pravda, efter Sovjetstaternes gennemcensurerede dagblad. Det var tydeligvis mest ledelsens blad, og artiklerne skulle en tur omkring afdelingschefen til godkendelse, inden de gik i trykken. Som følge heraf blev Av!sens mest læste side nok den med personalia, hvor man kunne holde øje med, hvem der fyldte rundt eller snart havde jubilæum. Kort sagt: ToldSkats interne blad var en publikation, som hverken ledelsen eller medarbejderne kunne være tilfredse med. Det overvejes derfor at køre den interne kommunikation på intranettet alene. Men en læserundersøgelse viser tydeligt, at medarbejderne vil have både og. Så i stedet for at lukke bladet, får journalisterne til opgave at udvikle et nyt personaleblad til medarbejderne. Denne gang med nye redaktionelle principper. Strategi, linje og ansvar Der formuleres et klart sigte og formål med det nye blad. Personalebladet inviterer fremover til åben dialog om virksomhedens mission, vision og værdier, og det understøtter og udvikler medarbejdernes tilhørsforhold til ToldSkat. Bladet får navnet essens og redigeres efter journalistiske principper, dvs. med en kritisk tilgang til stoffet og et løfte om at se en sag fra flere synsvinkler. Helt overordnet skal det nye blad være med til at skabe identitet og sætte fokus på det, der binder medarbejderne sammen. Og afsætningsrampen bliver tre sider med 1) Strategisk målsætning ) Redaktionel linje ) Kvalitetsmålinger ) Etiske principper og retningslinjer ) Kompetence og ansvar. For redaktionen bag essens er det vigtigste, at bladet ikke bliver alt for topstyret, selvom ToldSkat er en politisk følsom organisation. Redaktionen vil nemlig gerne selv bestemme, hvordan bladet skal være under ansvar, selvfølgelig. Bedre blad for færre penge For at holde priserne i ave, benchmarker folkene bag essens sig frem til lave priser på både tryk, layout og forsendelse. Der er noget at spare i alle led. Vibeke er den ene af to journalister på bladet, og de bruger ca. halvdelen af deres arbejdstid på bladet og sparer penge ved selv at fotografere, når de rejser rundt i landet og skriver fra de forskellige områder. Bladet bliver journalisternes hjertebarn og reelt bruger de nok mere end halvdelen af deres arbejdstid på essens, men der bliver også brugt mange timer på den daglige netavis og andre vigtige kommunikationsopgaver. Spændende tiltag Essens bliver på mange måder et anderledes personaleblad. Ledelsens betragtninger, som traditionelt har haft lederplads på side to, bliver til en mere interessant klumme fra direktør Ole Kjær inde i bladet, og det bliver godt modtaget. Der bliver også plads til at bruge skribenter udefra. Artikler fra stand-upperen Lars Bondam og den fængslede byggematador Kurt Thorsen rykker ved opfattelsen af, hvad folk udefra synes om ToldSkat. Der tegner sig et mere positivt image end man måske skulle tro. Opsætningen af stoffet er også præget af nytænkning. De gængse løsninger droppes til fordel for et nyt og spændende grafisk udseende. Bladet nedlægges Essens er en succes, og bliver i sine to år kun bedre og bedre. Layoutet er frisk, frejdigt og farverigt. Artiklerne er vedkommende og lette at læse noget som gerne må inspirere medarbejderne til også at formulere etatens øvrige skrivelser på en god måde. Det er i det hele taget svært at sige noget negativt om det nye personaleblad, og essens kåres da også til

5 Vær med til at fejre FEIEA Af Poul Erik Larsen medlem af FEIEAs Executive Committee 1 Danmarks bedste i september 0. Så hvorfor bliver december-nummeret det absolut sidste? Fordi Folketinget vedtager kommunalreformen, som betyder at de statslige og de kommunale skatteforvaltninger lægges sammen til september i år. Ledelsen er egentlig i første omgang indstillet på at lade essens fortsætte indtil selve fusionen, men redaktionen vil hellere tage konsekvensen med det samme også selvom det gør lidt ondt. De kommunale medarbejdere skal nemlig ikke bare skal føle sig som nye ekstra læsere af et allerede etableret blad, der blot øger oplaget til mere end det dobbelte. Derfor skal der i fællesskab med den nyansatte kommunale journalist udvikles et nyt fælles personaleblad. Det er en situation som flere af de fremmødte kender til. Mange personaleblade skal tilpasses nye rammer. Sammenlægninger og fusioner vil også andre steder end hos ToldSkat betyde, at personaleblade nedlægges, og nye og større opstår. Vibeke ser frem til at være med til at udvikle det nye personaleblad for alle.000 medarbejdere til september. Om der ligefrem bliver tale om en reinkarnation af hjertebarnet essens det vil tiden vise. Klokken er ved at blive mange. Vi har haft en god og inspirerende aften hos ToldSkat, som endda har trakteret med dejlige sandwich og kolde øl og vand. Og de udleverede evalueringsskemaer returneres da også med positive indtryk og gode forslag. PS: Et af aftenens mange guldkorn fra Vibeke står stadig klart i min bevidsthed: Det tager længere tid at skrive kort end langt. Så sandt, så sandt. Især når der er så meget at skrive om... Vibeke er oprindeligt uddannet korrespondent fra Handelshøjskolen og voksenunderviser fra Danmarks Lærerhøjskole. Desuden har hun en journalistisk efteruddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole. For 0 år siden blev FEIEA stiftet i København. Det bliver markeret ved en storstilet konference i Bruxelles til oktober. Alle interne kommunikatører i de europæiske medlemslande inviteres til at deltage også medlemmerne af Dansk Personalebladsforening. Der ligger allerede et program på men her får du en forsmag på, hvilke oplevelser, du kan vente dig. Når en grafiker har været ind over, vil du også kunne downloade en flot pdf-brochure. Orienter venligst de af dine kolleger, der kunne have en interesse i at deltage. Det er ikke en betingelse, at de arbejder med intern kommunikation. Torsdag den. oktober FEIEA konference i Det Kongelige Bibliotek i Bruxelles Temaet er FEIEA and the future of Communication. Programmet begynder kl..0 med topkvalificerede foredragsholdere. Et af højdepunkterne bliver utvivlsomt præsentationen af Delphi II resultatet af den spørgeskemaundersøgelse om den interne kommunikation og dens udøvere, som medlemmer af personalebladsforeninger i Europa netop har bidraget til. Om aftenen bliver der holdt en reception på Bruxelles rådhus efterfulgt af middag på en traditionel Bruxellesrestaurant. Fredag den 1. oktober FEIEA konference hos Den Europæiske Kommission Hovedtemaet er Building a better Europe: Communication and its contribution to a European future. En række emner med nøgleordene Europa og kommunikation vil blive taget under behandling af særdeles kompetente folk. Der serveres frokost hos Den Europæiske Kommission. Dagens program slutter med, at en repræsentant for Europaparlamentet ledsager deltagerne på en tur rundt til Parlamentet, Informations- og Dokumentationscentret, presseværelserne mm. Om aftenen er der gallamiddag på restaurant Aux Armes de Bruxelles med overrækkelse af trofæerne til vinderne af FEIEA Grand Prix 0, uddeling af Diplomas of Honour 0, fejring af FEIEAs pionerer samt præsentationen af The Honorary Fellow of FEIEA. Lørdag den. oktober Kulturel udflugt Et socialt indslag, hvor deltagerne besøger det historiske Brügge. Afgang kl. fra Bruxelles. Ankomst kl..0 til Brügge. Modtagelse på rådhuset og orientering om den stedlige kommunikationspraksis. Frokost i byen efterfulgt af en guided tur og bådsejlads. Retur til Bruxelles kl.. Afskedsmiddag kl.. Tag din partner med De, der synes, at det er hårdt at være hjemmefra i flere dage, vil måske være interesseret i at tage partneren med. Mens deltagerne er til konference torsdag og fredag, er der arrangeret to oplevelsesspækkede dage for ledsagere med sight-seeing og shopping i Bruxelles. Og aftenarrangementerne og lørdagsudflugten er også et tilbud til eventuelle partnere. Der er allerede lavet forhåndsreserveringer på fem hoteller, der ligger i gåafstand fra Det Kongelige Bibliotek. Man kan vælge hele pakken eller plukke de enkeltdele ud, der har den største interesse. Priser og andre spændende detaljer fremgår af programmet på FEIEAs hjemmeside. 1

6 Af Anders Godiksen F.L.Smidth Forårsdag i Silkeborg Super udsigt og mad til alle i en af Danmarks bedste kantiner 1 1 Samvittigheden har det meget bedre nu efter et godt jyllandsmøde. I alt for lang tid har den været noget nær kulsort, hver gang Jylland kom på dagsordenen i DP-bestyrelsen. Det er ikke nemt at få gang i mødeaktiviteterne med de store afstande. Uanset hvor interessant programmet end lyder. Vores årlige opsamlingsheat hos LEGO har i mange år været vores redningsplanke, men de måtte melde pas i år. Heldigvis åbnede redaktør Mikael Sørensen, Jyske Bank beredvilligt dørene til hovedkontoret i Silkeborg og med et bredt sammensat program som lokkemad påmønstrede mere end 0 dette års jyllandsmøde den. maj. Gevinsten blev en inspirerende tour-de-force udi kommunikationens kringelkroge og et spændende besøg hos en bank, der har succes med at være anderledes. [JB] - Det kritiske personaleblad Mikael Sørensen fra Jyske Bank lagde hårdt ud og gav med sædvanlig charme indsigt i, hvorledes bankens ledelse og ikke mindst ordførende direktør Anders Dam noget utraditionelt punker redaktøren, hvis medarbej- Mikael Sørensen og hans blad [JB] derbladet ikke er kritisk nok. Ingen køer er for hellige, og tilsyneladende er der uendeligt højt til loftet ud fra devisen, at åbenhed er den største sikkerhed, der gives. Ideen er den enkle at stå ved, at bankaktiviteter ikke er et religiøst anliggende, men ganske almindeligt gedigent købmandskab. Men at få et traditionelt bankfolk til at åbne op for posen er ikke altid lige nemt og har da også taget lang tid at få rullet i gang for Mikael og Co. Ved at tage fat på tabubelagte emner som filialer med problemer, utilfredse kunder (selv om de var vanskelige at finde) og senest mobning har [JB] fået sin helt egen stil. En stil, der er blevet accepteret og taget til hjertet af medarbejderne og skabt på basis af en god blanding af journalistisk tæft, 0 % ledelsesopbakning og tilstrækkelige ressourcer. Det nyder bankens 0 medarbejdere godt af fire gange om året. [JB] er dog så åbent, at det er hemmeligt for alle os andre på den anden side af skranken og kan ikke udleveres eksternt. Mikael giver dog fortsat gerne gode råd til alle, der vil forsøge at betræde den kritiske vej og kigge jyderne lidt over skulderen. Glaskunst til værten og tusind tak for en dejlig dag

7 Hvis tennisbolden er solen, så er jorden et sandkorn på meters afstand. Jess Ulrik Verge giver et praktisk eksempel på god og letforståelig kommunikation Kim Pedersen er skriftdesigner, og den evindelige brug af Gill og Times er han klart imod. Der er tusind andre og bedre muligheder Thomas Nykrog er fotograf og forstår at fortælle om digital fotografering på en måde, så alle forstår hvad det går ud på 1 1 En fotograf fyrer løs En veloplagt Thomas Nykrog åbnede op for sit univers og gav en målrettet lektion, hvor han plukkede fra den enorme stak af fagbøger og blade, han har udgivet. Det gjaldt om at holde tungen lige i munden, uanset om man hørte til i begynderenden eller var superbruger. Thomas øste ud af sine erfaringer, og vi fik alle en masse tommelfingerregler om megapixels, dpi til print og skærm og filformater. Nu ser jeg klart alle de bitte, bitte små dpi er på min indre billedskærm som tykkelseslaget på en honningmad, at P knappen på mit digitale fotografiapparat er det rene guf også for en amatør, og hvidbalance bestemt ikke er en totalt mørklagt og utilgængelig verden. For slet ikke at tale om slowflash, der nu også er en realistisk mulighed. Fyr løs og rediger i Photoshop, hvis du er avanceret, ellers brug det meget nemmere Adobe Photo Elements. Kig på og du vil blive meget klogere meget hurtigt. Skribentens værksted. At komme på lige efter en lækker frokost i medarbejderkantinen med udsigt over Silkeborgsøerne er ikke det bedste udgangspunkt for en oplægsholder. Journalist Jess Ulrik Verge gjorde sit bedste, og hans besked var tør og klar: Skriv til den indre stenaldermand og brug løs af alle de mange lækre redskaber, der fastholder læserne og får dem til at hænge på til allersidste punktum. Brug metaforer, sammenligninger, ordsprog, anekdoter, bogstavrim og humor. Så husk det nu alle jer neandertalere derude. Kom ud af hulen, grav et stort hul og nedsænk nyhedstrekanten og de passive omskrivninger. De er yt. Aktive verber er stadig sagen. De skaber dynamik og billeder i vores stenalderhjerner og får budskabet til at stå knivskarpt på nethinden. Jeres loyale referent havde dog fået et stykke for meget i kantinen. Det bevirkede, at al energien var sat på overarbejde i maveregionen og gav ikke hjernelapperne krudt nok til at fange alle guldkornene. Jess Ulrik har heldigvis kastet en redningskrans ud til mig og alle jer andre på det uendeligt store internet. Kig på hans informative hjemmeside hvor tankerne kan få frit spil. Se bare, hvad der røg ned i tastaturet efter et kort kig på siden: Læs og lær, endda uden bog kan du her blive ganske klog. Alt går som en leg, hvis man som mig er en skrivehaj. Tralulalaj dit store kvaj. Uha, det er vist bedst at stoppe her. Det skal bare se lækkert ud Sidste mand på podiet var Kim Pedersen fra Den Grafiske Højskole, og han var klar i spyttet. Hvorfor ikke gøre det smukt? Det øger forståelsen. Ikke mindre end forskellige skriftgrupper med og uden seriffer drønede Kim igennem og viste på fornemste vis, at selv et tørt emne kan gøres spændende. Enhver kan jo se forskel, men det er i detaljen helheden skabes. Kim var også talsmand for brug af flere typer, der er i harmoni med hinanden og anvendelse af flere spalter og bold/light/normal-funktioner gerne med op til % forskel i størrelsen. Kim talte som en maskinpistol trods det sene tidspunkt og indgød mod til at gå nye veje. Typografi er det tøj, vi giver bogstaverne på, var budskabet. Som med tøj er der også trends i typografien. Hvis du vil være med på bølgen, så overvej mere tværformat, billeder der går tæt på motiv, illustrationer til kant og et stringent layout. Du kan følge med i de sidste nye tendenser på Eller forblive retro og holde fast i gamle dyder og bevare Times med fare for at blive smidt ud af det gode selskab.

8 Af Inge-Margrethe Madsen personligt medlem Klangen af Nils Thorsen - De, der skriver godt, følger deres egne øjne, deres egne tanker. Nils Thorsen: - At begynde er vanskeligt. Man skriver sig op, og skriver sig ned, og skal op igen. 1 1 Sidder jeg lige præcis der, hvor jeg gerne vil sidde med ørerne slået ud, øjnene på stilke og kuglepennen fuld af blæk? Ja. I den ene ende af et mødelokale i KB-hallerne på Frederiksberg noget ubekvemt lige ved siden af døren, sidder den journalist, interviewer og fortæller, Nils Thorsen fra Politiken, jeg helst vil opleve. - Og ligeså synes det at være for de øvrige -0 deltagere til DPmøde i begyndelsen af året. Nils Thorsen, år, ridser få facts op om sig selv med start på Politiken i Nyhedsreportagen og fortæller kort, hvordan han fik krabbet sig hen i nærheden af det, han gerne ville. Bekræftet af bl.a. artikelserien Engle og dæmoner, Den man er og Klangen af et menneske. Og aftenens indhold er vel tilrettelagt og kort skitseret: - Hvilke spørgsmål tror jeg giver gode svar? - Vanskeligheder i skriveprocessen. Med tilføjelsen: Afbryd, hvis det er blevet lidt kedeligt. Sådan gør jeg I de næste tre-fire timer, kun afbrudt af en hurtig sandwichpause, fortæller Nils Thorsen, hvordan han arbejder, tænker, forbereder sig, skriver. Og vi lytter. Han fortæller, hvordan han vælger de mennesker, han vil skrive om. Hvordan han lytter, spørger, stiller åbne spørgsmål, så hans interviewpersoner ikke spores ind på andre tanker end deres egne. Og han fortæller også om, hvordan han kommer videre, dybere og mere personligt ved at spørge til barndommen, til børneværelset f.eks. - På sekunder er mennesket over for ham så, 0, 0 år tilbage i sit værelse, med sine ting, tøj, legetøj, farver, lyde, lugte og tanker, som giver det menneske en helt ny dimension med nye spørgsmål. Til stede De tre sider lange interviews, portrætter, Nils Thorsen skriver, og ikke mindst får lov til at skrive i Politiken, har en gennemarbejdningsperiode med en research, som rummer de klassiske dyder: - find ud af, hvem manden/kvinden er, forhistorie, tidligere artikler, bekendte mv. Med indtrykket af den Nils Thorsenske grundighed synes det totalt uoverkommeligt for én selv nogensinde mere at turde gå i gang med noget tilsvarende. Men han slutter lykkeligvis med det grundlæggende spørgsmål: Hvad er det spændende ved det menneske? Og med nysgerrigheden spændt for vognen ser verden anderledes ud. Det er jo derfor, vi skriver. Nils Thorsen ender fasen med research med at have indtil mange stykker papir med et hav af spørgsmål til sin interviewperson. Derefter vælger han retning, vælger spørgsmål til og fra. Han forbereder sig nu omhyggeligt på mødet med sin interviewperson. Og forbereder også vedkommende på, at det bliver en lang proces mange timer. Hver gang har jeg en forestilling om, hvad jeg skal ud og lave, siger Nils Thorsen. Jeg prøver at danne mig et indtryk. Ti minutter senere, når jeg har mødt manden, kan jeg konstatere, at sådan er han overhovedet ikke. Det ordner sig Og dog tager han kort efter brodden af denne næsten uoverkommelige indsigt fyldt med indtryk på både blok og i hoved, når han beskriver sin tilstand efter et portrætinterview: Jeg flyder af sted gennem interviewet på en tømmerflåde med en legetøjsskovl som ror. Og Nils Thorsen ved ikke, hvor han skal ende og begynde. Man er nødt til at tåle, siger han, at man driver af sted, og så vente på, at processen går i gang. Nils Thorsen har vænnet sig til det uoverskuelige og ved, at på et tidspunkt får han fat i nogle stumper, lidt fler og så er han på vej gennem. Men han har også oplevet, at der er opgaver, der endte med ikke at blive trykt i avisen. Atter indtræffer en lille smule lettelse hos én selv: Når skriveren dér kan gå lidt i stykker, såeh... er det hele lidt lettere for en selv. Et menneske, der lytter At holde knapt to snese mennesker fangen i lidt mere end tre timer ved blot at tale, kræver en skriver, der kan fortælle. Nils Thorsen kan. Uagtet man godt ved fra hans interviews, artikler eller dagbog med papegøje på en ø i det danske farvand, at han lever sig ind i samfund, omgivelser, mennesker, så er det alligevel et overraskende møde. Et møde med et menneske, som lytter, registrerer, iagttager, oplever, så man næsten føler sig blottet. Men med den forståelse, som betyder, at man har sig selv i behold. Måske endog noget klogere på sig selv. Klangen af et menneske.

9 1 Af Poul Erik Larsen revisor Fyret redaktør IV Redaktør blev renset af landsdommer Dpechen har tidligere skrevet om Tommy Søndergaard, som efter 1 år som redaktør af Varde Kommunes personaleblad blev sat fra posten på dramatisk vis. Et helt oplag af et færdigtrykt personaleblad blev samtidig beslaglagt og destrueret... Varde Kommunes tidligere personalechef og redaktør af personalebladet gjorde ikke noget forkert, da han til det lokale dagblad sagde, at kommunen ikke havde styr på de mest overordnede love. Udtalelserne havde udspring i afsættelsen af ham fra posten som redaktør og efterfølgende beskyldninger om at have bragt urigtige oplysninger i bladet og samtidig overtrådt offentlighedsloven ved at skrive om chefernes lønaftaler. Tommy Søndergaard klagede til Tilsynsrådet for Ribe Amt over bl.a. ikke at være blevet partshørt, inden byråd og borgmester udtalte sig om årsagerne til lukning af bladet. Tilsynsrådet gav ham ret og uddelte en næse til Varde Byråd. Den lokale avis bragte nyheden om næsen fra Tilsynsrådet med kommentarer fra Tommy. I artiklen blev Tommy citeret for bl.a. at udtale, at det var en katastrofe, at kommunen ikke havde styr på de overordnede love, og at det var strafferetligt helt forkert, at især borgmesteren havde udtalt sig offentligt om lukningen af bladet og beskyldt Tommy for at overtræde bl.a. Styrelsesloven. Herefter eskalerede sagen, og Tommy blev fritaget for tjeneste. En disciplinærsag blev indledt, og hele sagen skulle nu undersøges af en landsretsdommer. Pure frifundet Landsretsdommer Kirsten Thorup frikender Tommy for alle fremførte påstande. I beretningen fra disciplinærsagen slår landsretsdommeren i utvetydige vendinger fast, at Tommy hverken har tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse, kravet om decorum eller udtalt sig uden for rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Som følge af den pure frikendelse genoptog Tommy sit arbejde ved Varde Kommune, men redaktørposten fik han ikke tilbage. Tommy lægger ikke skjul på sin Denne lille notits i Varde Kommunes Personale Nyt blev starten på et langt og sejt sagsforløb lettelse over at have fået ret. Det er langt mere værd end penge. Jeg kunne ikke og ville ikke gå med den skam og mistænkeliggørelse. Han tilføjer, at det har været en hård tid, og han har haft svært ved at forklare sine børn, hvorfor han ikke var på arbejde i et helt år, mens sagen verserede. Men jeg sagde til dem, at jeg i al fald ikke havde gjort noget ulovligt, siger Tommy. Dyr sag Disciplinærsagen har kostet Varde Kommunes skatteborgere over 1 mio. kr. Lønnen til Tommy udgør ,- kr. for løn i perioden, hvor han var fritaget for arbejde med fuld løn. Hertil kommer udgifter til kommunens advokat på kr. og udgifter til Tommys advokat på kr., som Varde Kommune blev dømt til at betale. Endelig er der udgifter til landsretsdommeren på ca kr. Siden har Tommy efter eget ønske indgået en fratrædelsesordning med kommunen. En ordning til en værdi af mio. kr. dækkende løn i en periode med fritstilling, godtgørelse, aktuel tjenestemandspension, aktuel børnepension til hans børn på og år og endelig en torterstatning. Oven i hatten fik han en flot anbefaling og en pressemeddelelse, han selv var med til at udforme. Nye græsgange Tommy underviser i dag ledere og kommunale medarbejdere i bl.a. ansættelsesret og tjenestemandsret under COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) i Sydjylland og på Fyn, og mon ikke han også bruger sin egen sag som en case i undervisningen til skræk og advarsel for andre kommuner? Det sidste ord er ikke sagt I den 1-årige periode, hvor Tommy var fritaget for tjeneste, brugte han bl.a. tiden til at skrive en bog om Varde Kommune. Den har arbejdstitlen: På kant med Citat fra den kommende bog om Varde Kommune: Om indgrebet i det færdigtrykte personaleblad udtalte kommunalforsker Roger Buch, Syddansk Universitet, bl.a. følgende i radioens P1: Det er metoder man normalt slet ikke forestiller sig bragt i anvendelse i et moderne demokrati. Man må knibe sig i armen og spørge sig selv, om man er tilbage i det tidligere Østeuropa eller et land i Afrika. Varde Kommune. En bog om politik, medløberi, manipulationer og magtmisbrug i en vestjydsk kommune.... Tommy forventer, at bogen udkommer til efteråret. Bogen afdækker flere Varde-sager og vil også komme til at indeholde aftryk af udvalgte artikler fra det personaleblad, der blev beslaglagt og destrueret, inden det blev leveret fra trykkeriet. Vi skal være bedre til at indlægge humor, bevingede ord, anekdoter osv. i vore tekster, fortalte freelancejournalisten Jess Ulrik Verge på DP s dagseminar i Silkeborg. Jeg håber med følgende bogtitler at give inspiration til at udvide redaktionens håndbibliotek. Ulf Ivar Nilsson TUSIND TÅBELIGHEDER De værste fejltagelser i menneskets historie sider kr.,00 Borgen Ulf Ivar Nilsson PLADDERNAKKERNES PARADE Meningsløse misforståelser for viderekomne sider kr.,00 Borgen Ved OL i Tokyo i spillede man O Solo mio som Italiens nationalsang! Eksemplet er hentet fra bag- siden af Tusind tåbeligheder, der som titlen angiver, har flere af slagsen. Og der er mere i godteposen i opfølgeren Pladdernakkernes parade: En 0-årig bankmand fra Møn kørte 0 kilometer i timen i Roskilde by. Nogen tid efter fik han et brev, ifølge hvilket han skulle betale en bøde på 0. kroner. I stedet for at betale henvendte manden sig til Roskilde Politi. Og fik at vide, at bødekontoret var kommet til at skrive dags dato.0. i det forkerte felt. Det rigtige beløb var kroner. Sådan bliver det ved fra ind- og udland. Der er masser af muligheder for at lade sig inspirere til at videreformidle et godt grin i en måske lidt tung tekst. At de to bøgers indhold angiveligt er hentet fra virkelighedens verden, beviser atter, at Dommerens konklusion: Der er ikke grundlag for at fastslå, at Tommy Søndergaard - ved at udtale sig som citeret i Jydske- Vestkysten den. juni 0 - har tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse som ansat i Varde Kommune, har tilsidesat kravet om decorum eller har udtalt sig uden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed ved at fremkomme med urigtige oplysninger om væsentlige forhold. Tommy Søndergaard har således ikke begået tjenstlige forseelser. (dateret Viborg, den. juni 0, og underskrevet Kirsten Thorup) Jydske Vestkysten har trykt hele landsretsdommerens sammenfattende vurdering i Tommy Søndergaard-sagen. Læs den på nettet: B O G A N M E L D E L S E Af Henrik Sander virkeligheden ofte overgår fantasien. Peter Legård Nielsen GYLDENDALS CITATLEKSIKON Verdens bedste citater sider kr.,00 Gyldendal Vi forlader det helt gakkede og går over i den mere seriøse boldgade. Skal der skrives eller omskrives citater, er det meget praktisk at have et citatleksikon ved hånden. Det efter mit kendskab nyeste og mest rummelige har ikke færre end tætskrevne sider med hver - citater, og citaterne er inddelt i emner. Under et emne som vi alle har en vis tilknytning til: PRESSE, kan man bl.a. læse dette citat: Pressen må have frihed til at sige alt, så visse folk bliver frataget friheden til at gøre alt. Stewart Alsop 1

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

side 10-14 Fokus på fotojournalistik Joachim Ladefoged vil hellere være far end verdensmester i fotografi. SMADRET AF DJH ERE Kursusophold endte galt

side 10-14 Fokus på fotojournalistik Joachim Ladefoged vil hellere være far end verdensmester i fotografi. SMADRET AF DJH ERE Kursusophold endte galt IINDENFOR 4 SMADRET AF DJH ERE Kursusophold endte galt IINDENFOR 7 HØJRISIKO Statskundskab tabte 5-0 ÅRHUS 19 PÅ TUR I DET FRI Guide til sommeren JUNI 2007 9. ÅRGANG NR. 4 Joachim Ladefoged vil hellere

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Bibliotekarerne skal på banen i folkeskolen

Bibliotekarerne skal på banen i folkeskolen BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2014 Få det bedste ud af forandringer Synspunkt: POSITIV HOLDNING TIL FRIVILLIGE EFTERLYSES 06 Tema SØREN KLØJGAARD OM SAMARBEJDS- PLANER MED DANSK MAGIS- TERFORENING

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

indenfor 10 TV-afdelingen plyndret ved højlys dag svarende til en procent af omsætningen om hjælp til at dække tab.

indenfor 10 TV-afdelingen plyndret ved højlys dag svarende til en procent af omsætningen om hjælp til at dække tab. voxpop 6 EN FLOK RUSSERE TALER UD Jomfrufesten i farver indenfor 10 RØGSLØRET LETTER Rygestoppet og konsekvenserne portræt 21 KENDER DU BLAUENFELDT? Mød livsstilsjournalisten Jens Rygestop Initiativ Ancila

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

LAP. medlemsblad. Sommer nr.2 årgang 11 LAP ER ET MAGASIN UDGIVET AF LANDSFORENINGEN AF NUVÆRENDE OG TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE

LAP. medlemsblad. Sommer nr.2 årgang 11 LAP ER ET MAGASIN UDGIVET AF LANDSFORENINGEN AF NUVÆRENDE OG TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE LAP medlemsblad Sommer nr.2 årgang 11 LAP ER ET MAGASIN UDGIVET AF LANDSFORENINGEN AF NUVÆRENDE OG TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE Finde modet til at turde tage ansvar for eget liv..........................

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Høj på at rådgive KURSER. Niels Walther-Rasmussen: MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 2 maj 2012. Det betaler sig at dele ud af sin viden

Høj på at rådgive KURSER. Niels Walther-Rasmussen: MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 2 maj 2012. Det betaler sig at dele ud af sin viden Niels Walther-Rasmussen: Høj på at rådgive Det betaler sig at dele ud af sin viden Om at gøre en forskel Pro Bono Hvidbogen der skabte røre Internationalt arbejde skal skabe værdi De unge er fremtiden

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere