dpechen Deltagerne til årets heldagsseminar i Silkeborg fik et interessant kik ned i Jyske Banks arbitrageafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dpechen Deltagerne til årets heldagsseminar i Silkeborg fik et interessant kik ned i Jyske Banks arbitrageafdeling"

Transkript

1 dpechen Dansk Personalebladsforening Forening for Intern Kommunikation Deltagerne til årets heldagsseminar i Silkeborg fik et interessant kik ned i Jyske Banks arbitrageafdeling

2 Indhold Det nye intranet i TV-Byen Stor succes for små penge hos ToldSkat FEIEA fejres i Bruxelles Heldagsseminaret i Silkeborg Klangen af Nils Thorsen Oprejsning til den fyrede redaktør Boganmeldelser Københavns Rådhus, taget med det indbyggede 1, megapixel kamera i redaktørens egen Sony Ericsson S00i. Der går ikke lang tiden inden man for alvor kan bruge en mobiltelefon til at tage fotos i tryksagskvalitet. Test dit eget website På den. side Af Kenneth Wilson formand Kolorit på generalforsamlingen Bzzz, bzzz, bzzzzzz Humlebien summer sig fra blomst til blomst, som det sømmer sig for en rigtig Bombus agrorum. Det fredelige klumpe-dumpe insekt lægger på den måde krop til et sejlivet paradoks nemlig at den ikke kan flyve. En matematiker har engang målt humlebien op på kryds og tværs og sat dens tal på en formel for flyvende objekter og, summasummarum, så har resultatet været at humlebien ikke (burde) kunne flyve. Indtil man i nyere tid fandt ud af at det nok nærmere var formlen der var noget galt med. Bombus agrorum kan jo, modsat flyvemaskiner, meget effektivt baske med vingerne. Flyvende i 0 Det er lidt det samme med vores forening. Umiddelbart er alt lutter idyl. Bestyrelsens arbejdsbier har også i år sendt det ene spændende arrangement efter det andet i luften, og de deltagende medlemmer har over en kam været endog meget tilfredse. Økonomien fejler heller ikke noget. Men når jeg nu siger at medlemstallet daler og at bestyrelsesmedlemmerne faktisk har mere travlt med alt muligt andet end intern kommunikation er det så ikke underligt (for ikke at sige paradoksalt) at foreningen lever og har det godt? Bestyrelsen nærer en stor veneration for den gamle personalebladsforening, men det er et åbent spørgsmål om den kan blive ved med at holde sig i luften, hvis der ikke kommer nyt blod til bestyrelsen og tilgang af nye medlemsvirksomheder. Så det vil være dejligt hvis flere melder sig under fanerne. Stribevis af nye muligheder Den interne kommunikation finder hele tiden nye veje gennem digitalisering og intranet, og DP flyver med tiden, som en stor og vigtig netværksgruppe for kommunikatører med en naturlig interesse for alle teknologiens nye muligheder og for fremtidens personaleblade. Net dig ind på og sæt kryds i kalenderen for de kommende arrangementer. Diplomas of Honour Hvert år udsteder FEIEA et lille antal diplomer, som anerkendelse for en ekstraordinær indsats til fremme af kontakt mellem mennesker. På kan du se en komplet liste af modtagere siden de første prestigefulde diplomer så dagens lys i. Vores egen Henrik Sander er i år kommet med i det fine selskab. Kultur- og Fritidsforvaltningen på Københavns Rådhus er vært for foreningens generalforsamling onsdag den. september. Informationschef Carsten Johnsen er redaktør for personalebladet Kolorit, og mon ikke vi kan få ham til at fortælle lidt om hvordan han og Kolorit omstiller sig til tidens mange strukturændringer og sammenlægninger inden for den offentlige sektor. Programmet for dagen ligger endnu ikke fast, men vi uploader det til så snart det foreligger. Et sikkert punkt på dagsordenen er Send os jeres personaleblade De fleste overholder heldigvis bestemmelserne i vedtægterne om at sende personaleblade til i det mindste formanden, men også gerne til den øvrige bestyrelse. Da formandshvervet på sidste generalforsamling skiftede fra Poul Erik Larsen til Kenneth Wilson, kan medlemmerne fjerne Poul Erik Larsen fra distributionslisten og i stedet tilføje den nye formand på adressen: Kenneth Wilson Clips.dk Oliebladsgade 00 København S Da den tidligere formand stadig er personalebladsredaktør i Stenløse kåringen af Årets personaleblad 0. Alle medlemsblade som bestyrelsen er i besiddelse af den 1. september, deltager automatisk i konkurrencen om årets priser. Meget apropos har den tidligere formand griflet en utvetydig opfordring: Kommune, beder han om, at kommuner og amter fortsat også sender deres blad til: Poul Erik Larsen Stenløse Rådhus Rådhustorvet 0 Stenløse Bliv løbende opdateret på vores hjemmeside. Her kan du også online tilmelde dig de mange inspirerende medlemsmøder. Husk at det er gratis for medlemmer og der må gerne komme flere fra samme virksomhed. 1

3 Det gamle gule grimme intranet er en saga blot! Af Jesper Friis Fuldmægtig i Informations- og Websekretariatet på Frederiksberg Rådhus DR Kommunikation havde inviteret Personalebladsforeningen indenfor til et inspirerende indblik i Inline et intranet i forandring 1 Kirsten Reich, inlineredaktør tog imod i TV-Byen på. etage. Det var klart og tydeligt, at intranettet og inlineredaktøren, på trods af præsentationen i de tyndere luftlag, står med benene solidt plantet i den jord, hvor den sunde fornuft har gunstige vækstbetingelser. Kirsten Reich lagde ud med at præsentere arbejdspladsen og præmisserne for at arbejde med intranet i Danmarks Radio. DR er Danmarks største medievirksomhed med ca. 1.0 journalister ansat. DR er som bekendt licensfinansieret, og det betyder bl.a., at virksomheden SKAL have styr på ressourcerne og lave tv/ radio for pengene. Intranettet må og kan i den sammenhæng ikke koste alverden. Men det er nok en sandhed, andre intranetredaktører kender til. Min pointe er dog også, at penge, og penge nok i særdeleshed, langtfra er ensbetydende med succes. Helt andre faktorer afgør, om intranettet bliver for de mange eller forbliver for de få dedikerede it-entusiaster. Først og fremmest forudsætter det, at virksomheden ved hvad et intranet er, og hvordan det skal gøre en forskel. Det præciserede Kirsten Reich: Intranettet skal være nyhedskanal, platform for dialog, samarbejde og vidensdeling, elektroniske arbejdsredskaber og katalysator for effektivisering og udvikling af arbejdsprocesser. Så kort kan det siges, men det kan kun realiseres, hvis intranettet er nemt at finde rundt i, nemt at forstå og bruge. Hvis ikke vi oplever, at intranettet sparer tid, så substituerer vi tilbage til ringbind, telefon og mail. I stedet for at spare tid bliver intranettet en tidsrøver. I DR er der dog ved at komme styr på både tanker og net. Men sådan har det ikke været fra start af, og der er stadig et godt stykke vej til der, hvor redaktøren gerne vil være. DRs intranet før og DRs intranet nu! 0 blev et vendepunkt Inline anno 0 præsenterede Kirsten Reich, som det gamle gule grimme intranet. Intranettet var på det tidspunkt blevet en informationslosseplads med et utal af websteder, ca html-sider og ingen dokumentation. Strukturen var rodet og uoverskuelig, og der herskede daglige tumultagtige tilstande for at komme på forsiden. Ingen retningslinjer for publicering og publiceringssystemet (Frontpage) var forældet. Men samtidig kunne Kirsten Reich påpege, at stort set alle på det tidspunkt brugte intranettet. Inline havde omkring 00 unikke brugere på hverdage og 00 unikke brugere i weekenden. Frontpage især har været en legeplads for de kreative ildsjæle, og kreativitet er jo som bekendt en forsætning for idéudvikling og innovation. Også i en medievirksomhed. Men selv i en medievirksomhed kan kreativitet og form tage overhånd og fjerne opmærksomheden fra det centrale. Det gamle gule grimme intranet var endt med at sætte promovering over formidling. Men nu er intranettet kommet i menneskehænder. Inline 0 forside i nye klæder Forsiden er relanceret. Brugeren kan nu skabe sig et hurtigt overblik over de vigtigste nyheder og aktuelle informationer. Så langt så godt. En rodet og uordentlig forside bliver brugernes dårlige undskyldning for ikke at bruge nettet. Så Kirsten Reich pointerede, at det er afgørende at høste de lavt hængende frugter først. Et godt intranet er en proces. Med andre ord, hvis vi vil det hele på én gang, så skal det nok gå galt. Husk at lytte til brugerne. Lav løbende målinger og status på det fremadskridende arbejde. Der skal masser af knofedt, tålmod og stædighed til. Det gælder om at holde gryden i kog. At gøre intranettet uundværligt. Så vil det med tiden også blive identitetsskabende og kulturbærende for virksomhedens værdier og normer. DR Kommunikation er godt i gang. Inline forandres i denne tid næsten fra dag til dag. Hele informationsarkitekturen skal restruktureres. Men det er en helt anden historie... På foreningens vegne vil jeg gerne have lov til at sige mange tak! for en særdeles inspirerende eftermiddag i Gyngemosen. DR kan andet end at lave tv og radio. 1

4 Af Kenneth Wilson formand Stor succes for små penge Personaleblade for fattigrøve var overskriften på arrangementet hos ToldSkat i organisationens højborg over for Nordhavn station i København DP medlemmer studerer essens i konferencerummet hos ToldSkat 1 1 Der er ikke skyggen af torskegilde i farvandet, da security vagten på Fort Knox slår dørene op og lukker cirka 0 medlemmer ind til Told- og Skattestyrelsen på Østerbro onsdag aften den 0. marts. Vibeke Lykke Stenstrop, der er journalist og ansvarshavende redaktør byder hjertelig velkommen til et foredrag om essens etatens medarbejdermagasin, der blev kåret som Årets personaleblad 0. Fortidens lyserøde chefsolskinshistorier Meget naturligt lægger hun ud med et lille tilbageblik. Vejen til essens succes har afgjort ikke været uden hurdler. Før bladet så dagens lys for et par år siden, var der en publikation, der hed Av!sen, men som mange medarbejdere kaldte Pravda, efter Sovjetstaternes gennemcensurerede dagblad. Det var tydeligvis mest ledelsens blad, og artiklerne skulle en tur omkring afdelingschefen til godkendelse, inden de gik i trykken. Som følge heraf blev Av!sens mest læste side nok den med personalia, hvor man kunne holde øje med, hvem der fyldte rundt eller snart havde jubilæum. Kort sagt: ToldSkats interne blad var en publikation, som hverken ledelsen eller medarbejderne kunne være tilfredse med. Det overvejes derfor at køre den interne kommunikation på intranettet alene. Men en læserundersøgelse viser tydeligt, at medarbejderne vil have både og. Så i stedet for at lukke bladet, får journalisterne til opgave at udvikle et nyt personaleblad til medarbejderne. Denne gang med nye redaktionelle principper. Strategi, linje og ansvar Der formuleres et klart sigte og formål med det nye blad. Personalebladet inviterer fremover til åben dialog om virksomhedens mission, vision og værdier, og det understøtter og udvikler medarbejdernes tilhørsforhold til ToldSkat. Bladet får navnet essens og redigeres efter journalistiske principper, dvs. med en kritisk tilgang til stoffet og et løfte om at se en sag fra flere synsvinkler. Helt overordnet skal det nye blad være med til at skabe identitet og sætte fokus på det, der binder medarbejderne sammen. Og afsætningsrampen bliver tre sider med 1) Strategisk målsætning ) Redaktionel linje ) Kvalitetsmålinger ) Etiske principper og retningslinjer ) Kompetence og ansvar. For redaktionen bag essens er det vigtigste, at bladet ikke bliver alt for topstyret, selvom ToldSkat er en politisk følsom organisation. Redaktionen vil nemlig gerne selv bestemme, hvordan bladet skal være under ansvar, selvfølgelig. Bedre blad for færre penge For at holde priserne i ave, benchmarker folkene bag essens sig frem til lave priser på både tryk, layout og forsendelse. Der er noget at spare i alle led. Vibeke er den ene af to journalister på bladet, og de bruger ca. halvdelen af deres arbejdstid på bladet og sparer penge ved selv at fotografere, når de rejser rundt i landet og skriver fra de forskellige områder. Bladet bliver journalisternes hjertebarn og reelt bruger de nok mere end halvdelen af deres arbejdstid på essens, men der bliver også brugt mange timer på den daglige netavis og andre vigtige kommunikationsopgaver. Spændende tiltag Essens bliver på mange måder et anderledes personaleblad. Ledelsens betragtninger, som traditionelt har haft lederplads på side to, bliver til en mere interessant klumme fra direktør Ole Kjær inde i bladet, og det bliver godt modtaget. Der bliver også plads til at bruge skribenter udefra. Artikler fra stand-upperen Lars Bondam og den fængslede byggematador Kurt Thorsen rykker ved opfattelsen af, hvad folk udefra synes om ToldSkat. Der tegner sig et mere positivt image end man måske skulle tro. Opsætningen af stoffet er også præget af nytænkning. De gængse løsninger droppes til fordel for et nyt og spændende grafisk udseende. Bladet nedlægges Essens er en succes, og bliver i sine to år kun bedre og bedre. Layoutet er frisk, frejdigt og farverigt. Artiklerne er vedkommende og lette at læse noget som gerne må inspirere medarbejderne til også at formulere etatens øvrige skrivelser på en god måde. Det er i det hele taget svært at sige noget negativt om det nye personaleblad, og essens kåres da også til

5 Vær med til at fejre FEIEA Af Poul Erik Larsen medlem af FEIEAs Executive Committee 1 Danmarks bedste i september 0. Så hvorfor bliver december-nummeret det absolut sidste? Fordi Folketinget vedtager kommunalreformen, som betyder at de statslige og de kommunale skatteforvaltninger lægges sammen til september i år. Ledelsen er egentlig i første omgang indstillet på at lade essens fortsætte indtil selve fusionen, men redaktionen vil hellere tage konsekvensen med det samme også selvom det gør lidt ondt. De kommunale medarbejdere skal nemlig ikke bare skal føle sig som nye ekstra læsere af et allerede etableret blad, der blot øger oplaget til mere end det dobbelte. Derfor skal der i fællesskab med den nyansatte kommunale journalist udvikles et nyt fælles personaleblad. Det er en situation som flere af de fremmødte kender til. Mange personaleblade skal tilpasses nye rammer. Sammenlægninger og fusioner vil også andre steder end hos ToldSkat betyde, at personaleblade nedlægges, og nye og større opstår. Vibeke ser frem til at være med til at udvikle det nye personaleblad for alle.000 medarbejdere til september. Om der ligefrem bliver tale om en reinkarnation af hjertebarnet essens det vil tiden vise. Klokken er ved at blive mange. Vi har haft en god og inspirerende aften hos ToldSkat, som endda har trakteret med dejlige sandwich og kolde øl og vand. Og de udleverede evalueringsskemaer returneres da også med positive indtryk og gode forslag. PS: Et af aftenens mange guldkorn fra Vibeke står stadig klart i min bevidsthed: Det tager længere tid at skrive kort end langt. Så sandt, så sandt. Især når der er så meget at skrive om... Vibeke er oprindeligt uddannet korrespondent fra Handelshøjskolen og voksenunderviser fra Danmarks Lærerhøjskole. Desuden har hun en journalistisk efteruddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole. For 0 år siden blev FEIEA stiftet i København. Det bliver markeret ved en storstilet konference i Bruxelles til oktober. Alle interne kommunikatører i de europæiske medlemslande inviteres til at deltage også medlemmerne af Dansk Personalebladsforening. Der ligger allerede et program på men her får du en forsmag på, hvilke oplevelser, du kan vente dig. Når en grafiker har været ind over, vil du også kunne downloade en flot pdf-brochure. Orienter venligst de af dine kolleger, der kunne have en interesse i at deltage. Det er ikke en betingelse, at de arbejder med intern kommunikation. Torsdag den. oktober FEIEA konference i Det Kongelige Bibliotek i Bruxelles Temaet er FEIEA and the future of Communication. Programmet begynder kl..0 med topkvalificerede foredragsholdere. Et af højdepunkterne bliver utvivlsomt præsentationen af Delphi II resultatet af den spørgeskemaundersøgelse om den interne kommunikation og dens udøvere, som medlemmer af personalebladsforeninger i Europa netop har bidraget til. Om aftenen bliver der holdt en reception på Bruxelles rådhus efterfulgt af middag på en traditionel Bruxellesrestaurant. Fredag den 1. oktober FEIEA konference hos Den Europæiske Kommission Hovedtemaet er Building a better Europe: Communication and its contribution to a European future. En række emner med nøgleordene Europa og kommunikation vil blive taget under behandling af særdeles kompetente folk. Der serveres frokost hos Den Europæiske Kommission. Dagens program slutter med, at en repræsentant for Europaparlamentet ledsager deltagerne på en tur rundt til Parlamentet, Informations- og Dokumentationscentret, presseværelserne mm. Om aftenen er der gallamiddag på restaurant Aux Armes de Bruxelles med overrækkelse af trofæerne til vinderne af FEIEA Grand Prix 0, uddeling af Diplomas of Honour 0, fejring af FEIEAs pionerer samt præsentationen af The Honorary Fellow of FEIEA. Lørdag den. oktober Kulturel udflugt Et socialt indslag, hvor deltagerne besøger det historiske Brügge. Afgang kl. fra Bruxelles. Ankomst kl..0 til Brügge. Modtagelse på rådhuset og orientering om den stedlige kommunikationspraksis. Frokost i byen efterfulgt af en guided tur og bådsejlads. Retur til Bruxelles kl.. Afskedsmiddag kl.. Tag din partner med De, der synes, at det er hårdt at være hjemmefra i flere dage, vil måske være interesseret i at tage partneren med. Mens deltagerne er til konference torsdag og fredag, er der arrangeret to oplevelsesspækkede dage for ledsagere med sight-seeing og shopping i Bruxelles. Og aftenarrangementerne og lørdagsudflugten er også et tilbud til eventuelle partnere. Der er allerede lavet forhåndsreserveringer på fem hoteller, der ligger i gåafstand fra Det Kongelige Bibliotek. Man kan vælge hele pakken eller plukke de enkeltdele ud, der har den største interesse. Priser og andre spændende detaljer fremgår af programmet på FEIEAs hjemmeside. 1

6 Af Anders Godiksen F.L.Smidth Forårsdag i Silkeborg Super udsigt og mad til alle i en af Danmarks bedste kantiner 1 1 Samvittigheden har det meget bedre nu efter et godt jyllandsmøde. I alt for lang tid har den været noget nær kulsort, hver gang Jylland kom på dagsordenen i DP-bestyrelsen. Det er ikke nemt at få gang i mødeaktiviteterne med de store afstande. Uanset hvor interessant programmet end lyder. Vores årlige opsamlingsheat hos LEGO har i mange år været vores redningsplanke, men de måtte melde pas i år. Heldigvis åbnede redaktør Mikael Sørensen, Jyske Bank beredvilligt dørene til hovedkontoret i Silkeborg og med et bredt sammensat program som lokkemad påmønstrede mere end 0 dette års jyllandsmøde den. maj. Gevinsten blev en inspirerende tour-de-force udi kommunikationens kringelkroge og et spændende besøg hos en bank, der har succes med at være anderledes. [JB] - Det kritiske personaleblad Mikael Sørensen fra Jyske Bank lagde hårdt ud og gav med sædvanlig charme indsigt i, hvorledes bankens ledelse og ikke mindst ordførende direktør Anders Dam noget utraditionelt punker redaktøren, hvis medarbej- Mikael Sørensen og hans blad [JB] derbladet ikke er kritisk nok. Ingen køer er for hellige, og tilsyneladende er der uendeligt højt til loftet ud fra devisen, at åbenhed er den største sikkerhed, der gives. Ideen er den enkle at stå ved, at bankaktiviteter ikke er et religiøst anliggende, men ganske almindeligt gedigent købmandskab. Men at få et traditionelt bankfolk til at åbne op for posen er ikke altid lige nemt og har da også taget lang tid at få rullet i gang for Mikael og Co. Ved at tage fat på tabubelagte emner som filialer med problemer, utilfredse kunder (selv om de var vanskelige at finde) og senest mobning har [JB] fået sin helt egen stil. En stil, der er blevet accepteret og taget til hjertet af medarbejderne og skabt på basis af en god blanding af journalistisk tæft, 0 % ledelsesopbakning og tilstrækkelige ressourcer. Det nyder bankens 0 medarbejdere godt af fire gange om året. [JB] er dog så åbent, at det er hemmeligt for alle os andre på den anden side af skranken og kan ikke udleveres eksternt. Mikael giver dog fortsat gerne gode råd til alle, der vil forsøge at betræde den kritiske vej og kigge jyderne lidt over skulderen. Glaskunst til værten og tusind tak for en dejlig dag

7 Hvis tennisbolden er solen, så er jorden et sandkorn på meters afstand. Jess Ulrik Verge giver et praktisk eksempel på god og letforståelig kommunikation Kim Pedersen er skriftdesigner, og den evindelige brug af Gill og Times er han klart imod. Der er tusind andre og bedre muligheder Thomas Nykrog er fotograf og forstår at fortælle om digital fotografering på en måde, så alle forstår hvad det går ud på 1 1 En fotograf fyrer løs En veloplagt Thomas Nykrog åbnede op for sit univers og gav en målrettet lektion, hvor han plukkede fra den enorme stak af fagbøger og blade, han har udgivet. Det gjaldt om at holde tungen lige i munden, uanset om man hørte til i begynderenden eller var superbruger. Thomas øste ud af sine erfaringer, og vi fik alle en masse tommelfingerregler om megapixels, dpi til print og skærm og filformater. Nu ser jeg klart alle de bitte, bitte små dpi er på min indre billedskærm som tykkelseslaget på en honningmad, at P knappen på mit digitale fotografiapparat er det rene guf også for en amatør, og hvidbalance bestemt ikke er en totalt mørklagt og utilgængelig verden. For slet ikke at tale om slowflash, der nu også er en realistisk mulighed. Fyr løs og rediger i Photoshop, hvis du er avanceret, ellers brug det meget nemmere Adobe Photo Elements. Kig på og du vil blive meget klogere meget hurtigt. Skribentens værksted. At komme på lige efter en lækker frokost i medarbejderkantinen med udsigt over Silkeborgsøerne er ikke det bedste udgangspunkt for en oplægsholder. Journalist Jess Ulrik Verge gjorde sit bedste, og hans besked var tør og klar: Skriv til den indre stenaldermand og brug løs af alle de mange lækre redskaber, der fastholder læserne og får dem til at hænge på til allersidste punktum. Brug metaforer, sammenligninger, ordsprog, anekdoter, bogstavrim og humor. Så husk det nu alle jer neandertalere derude. Kom ud af hulen, grav et stort hul og nedsænk nyhedstrekanten og de passive omskrivninger. De er yt. Aktive verber er stadig sagen. De skaber dynamik og billeder i vores stenalderhjerner og får budskabet til at stå knivskarpt på nethinden. Jeres loyale referent havde dog fået et stykke for meget i kantinen. Det bevirkede, at al energien var sat på overarbejde i maveregionen og gav ikke hjernelapperne krudt nok til at fange alle guldkornene. Jess Ulrik har heldigvis kastet en redningskrans ud til mig og alle jer andre på det uendeligt store internet. Kig på hans informative hjemmeside hvor tankerne kan få frit spil. Se bare, hvad der røg ned i tastaturet efter et kort kig på siden: Læs og lær, endda uden bog kan du her blive ganske klog. Alt går som en leg, hvis man som mig er en skrivehaj. Tralulalaj dit store kvaj. Uha, det er vist bedst at stoppe her. Det skal bare se lækkert ud Sidste mand på podiet var Kim Pedersen fra Den Grafiske Højskole, og han var klar i spyttet. Hvorfor ikke gøre det smukt? Det øger forståelsen. Ikke mindre end forskellige skriftgrupper med og uden seriffer drønede Kim igennem og viste på fornemste vis, at selv et tørt emne kan gøres spændende. Enhver kan jo se forskel, men det er i detaljen helheden skabes. Kim var også talsmand for brug af flere typer, der er i harmoni med hinanden og anvendelse af flere spalter og bold/light/normal-funktioner gerne med op til % forskel i størrelsen. Kim talte som en maskinpistol trods det sene tidspunkt og indgød mod til at gå nye veje. Typografi er det tøj, vi giver bogstaverne på, var budskabet. Som med tøj er der også trends i typografien. Hvis du vil være med på bølgen, så overvej mere tværformat, billeder der går tæt på motiv, illustrationer til kant og et stringent layout. Du kan følge med i de sidste nye tendenser på Eller forblive retro og holde fast i gamle dyder og bevare Times med fare for at blive smidt ud af det gode selskab.

8 Af Inge-Margrethe Madsen personligt medlem Klangen af Nils Thorsen - De, der skriver godt, følger deres egne øjne, deres egne tanker. Nils Thorsen: - At begynde er vanskeligt. Man skriver sig op, og skriver sig ned, og skal op igen. 1 1 Sidder jeg lige præcis der, hvor jeg gerne vil sidde med ørerne slået ud, øjnene på stilke og kuglepennen fuld af blæk? Ja. I den ene ende af et mødelokale i KB-hallerne på Frederiksberg noget ubekvemt lige ved siden af døren, sidder den journalist, interviewer og fortæller, Nils Thorsen fra Politiken, jeg helst vil opleve. - Og ligeså synes det at være for de øvrige -0 deltagere til DPmøde i begyndelsen af året. Nils Thorsen, år, ridser få facts op om sig selv med start på Politiken i Nyhedsreportagen og fortæller kort, hvordan han fik krabbet sig hen i nærheden af det, han gerne ville. Bekræftet af bl.a. artikelserien Engle og dæmoner, Den man er og Klangen af et menneske. Og aftenens indhold er vel tilrettelagt og kort skitseret: - Hvilke spørgsmål tror jeg giver gode svar? - Vanskeligheder i skriveprocessen. Med tilføjelsen: Afbryd, hvis det er blevet lidt kedeligt. Sådan gør jeg I de næste tre-fire timer, kun afbrudt af en hurtig sandwichpause, fortæller Nils Thorsen, hvordan han arbejder, tænker, forbereder sig, skriver. Og vi lytter. Han fortæller, hvordan han vælger de mennesker, han vil skrive om. Hvordan han lytter, spørger, stiller åbne spørgsmål, så hans interviewpersoner ikke spores ind på andre tanker end deres egne. Og han fortæller også om, hvordan han kommer videre, dybere og mere personligt ved at spørge til barndommen, til børneværelset f.eks. - På sekunder er mennesket over for ham så, 0, 0 år tilbage i sit værelse, med sine ting, tøj, legetøj, farver, lyde, lugte og tanker, som giver det menneske en helt ny dimension med nye spørgsmål. Til stede De tre sider lange interviews, portrætter, Nils Thorsen skriver, og ikke mindst får lov til at skrive i Politiken, har en gennemarbejdningsperiode med en research, som rummer de klassiske dyder: - find ud af, hvem manden/kvinden er, forhistorie, tidligere artikler, bekendte mv. Med indtrykket af den Nils Thorsenske grundighed synes det totalt uoverkommeligt for én selv nogensinde mere at turde gå i gang med noget tilsvarende. Men han slutter lykkeligvis med det grundlæggende spørgsmål: Hvad er det spændende ved det menneske? Og med nysgerrigheden spændt for vognen ser verden anderledes ud. Det er jo derfor, vi skriver. Nils Thorsen ender fasen med research med at have indtil mange stykker papir med et hav af spørgsmål til sin interviewperson. Derefter vælger han retning, vælger spørgsmål til og fra. Han forbereder sig nu omhyggeligt på mødet med sin interviewperson. Og forbereder også vedkommende på, at det bliver en lang proces mange timer. Hver gang har jeg en forestilling om, hvad jeg skal ud og lave, siger Nils Thorsen. Jeg prøver at danne mig et indtryk. Ti minutter senere, når jeg har mødt manden, kan jeg konstatere, at sådan er han overhovedet ikke. Det ordner sig Og dog tager han kort efter brodden af denne næsten uoverkommelige indsigt fyldt med indtryk på både blok og i hoved, når han beskriver sin tilstand efter et portrætinterview: Jeg flyder af sted gennem interviewet på en tømmerflåde med en legetøjsskovl som ror. Og Nils Thorsen ved ikke, hvor han skal ende og begynde. Man er nødt til at tåle, siger han, at man driver af sted, og så vente på, at processen går i gang. Nils Thorsen har vænnet sig til det uoverskuelige og ved, at på et tidspunkt får han fat i nogle stumper, lidt fler og så er han på vej gennem. Men han har også oplevet, at der er opgaver, der endte med ikke at blive trykt i avisen. Atter indtræffer en lille smule lettelse hos én selv: Når skriveren dér kan gå lidt i stykker, såeh... er det hele lidt lettere for en selv. Et menneske, der lytter At holde knapt to snese mennesker fangen i lidt mere end tre timer ved blot at tale, kræver en skriver, der kan fortælle. Nils Thorsen kan. Uagtet man godt ved fra hans interviews, artikler eller dagbog med papegøje på en ø i det danske farvand, at han lever sig ind i samfund, omgivelser, mennesker, så er det alligevel et overraskende møde. Et møde med et menneske, som lytter, registrerer, iagttager, oplever, så man næsten føler sig blottet. Men med den forståelse, som betyder, at man har sig selv i behold. Måske endog noget klogere på sig selv. Klangen af et menneske.

9 1 Af Poul Erik Larsen revisor Fyret redaktør IV Redaktør blev renset af landsdommer Dpechen har tidligere skrevet om Tommy Søndergaard, som efter 1 år som redaktør af Varde Kommunes personaleblad blev sat fra posten på dramatisk vis. Et helt oplag af et færdigtrykt personaleblad blev samtidig beslaglagt og destrueret... Varde Kommunes tidligere personalechef og redaktør af personalebladet gjorde ikke noget forkert, da han til det lokale dagblad sagde, at kommunen ikke havde styr på de mest overordnede love. Udtalelserne havde udspring i afsættelsen af ham fra posten som redaktør og efterfølgende beskyldninger om at have bragt urigtige oplysninger i bladet og samtidig overtrådt offentlighedsloven ved at skrive om chefernes lønaftaler. Tommy Søndergaard klagede til Tilsynsrådet for Ribe Amt over bl.a. ikke at være blevet partshørt, inden byråd og borgmester udtalte sig om årsagerne til lukning af bladet. Tilsynsrådet gav ham ret og uddelte en næse til Varde Byråd. Den lokale avis bragte nyheden om næsen fra Tilsynsrådet med kommentarer fra Tommy. I artiklen blev Tommy citeret for bl.a. at udtale, at det var en katastrofe, at kommunen ikke havde styr på de overordnede love, og at det var strafferetligt helt forkert, at især borgmesteren havde udtalt sig offentligt om lukningen af bladet og beskyldt Tommy for at overtræde bl.a. Styrelsesloven. Herefter eskalerede sagen, og Tommy blev fritaget for tjeneste. En disciplinærsag blev indledt, og hele sagen skulle nu undersøges af en landsretsdommer. Pure frifundet Landsretsdommer Kirsten Thorup frikender Tommy for alle fremførte påstande. I beretningen fra disciplinærsagen slår landsretsdommeren i utvetydige vendinger fast, at Tommy hverken har tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse, kravet om decorum eller udtalt sig uden for rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Som følge af den pure frikendelse genoptog Tommy sit arbejde ved Varde Kommune, men redaktørposten fik han ikke tilbage. Tommy lægger ikke skjul på sin Denne lille notits i Varde Kommunes Personale Nyt blev starten på et langt og sejt sagsforløb lettelse over at have fået ret. Det er langt mere værd end penge. Jeg kunne ikke og ville ikke gå med den skam og mistænkeliggørelse. Han tilføjer, at det har været en hård tid, og han har haft svært ved at forklare sine børn, hvorfor han ikke var på arbejde i et helt år, mens sagen verserede. Men jeg sagde til dem, at jeg i al fald ikke havde gjort noget ulovligt, siger Tommy. Dyr sag Disciplinærsagen har kostet Varde Kommunes skatteborgere over 1 mio. kr. Lønnen til Tommy udgør ,- kr. for løn i perioden, hvor han var fritaget for arbejde med fuld løn. Hertil kommer udgifter til kommunens advokat på kr. og udgifter til Tommys advokat på kr., som Varde Kommune blev dømt til at betale. Endelig er der udgifter til landsretsdommeren på ca kr. Siden har Tommy efter eget ønske indgået en fratrædelsesordning med kommunen. En ordning til en værdi af mio. kr. dækkende løn i en periode med fritstilling, godtgørelse, aktuel tjenestemandspension, aktuel børnepension til hans børn på og år og endelig en torterstatning. Oven i hatten fik han en flot anbefaling og en pressemeddelelse, han selv var med til at udforme. Nye græsgange Tommy underviser i dag ledere og kommunale medarbejdere i bl.a. ansættelsesret og tjenestemandsret under COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) i Sydjylland og på Fyn, og mon ikke han også bruger sin egen sag som en case i undervisningen til skræk og advarsel for andre kommuner? Det sidste ord er ikke sagt I den 1-årige periode, hvor Tommy var fritaget for tjeneste, brugte han bl.a. tiden til at skrive en bog om Varde Kommune. Den har arbejdstitlen: På kant med Citat fra den kommende bog om Varde Kommune: Om indgrebet i det færdigtrykte personaleblad udtalte kommunalforsker Roger Buch, Syddansk Universitet, bl.a. følgende i radioens P1: Det er metoder man normalt slet ikke forestiller sig bragt i anvendelse i et moderne demokrati. Man må knibe sig i armen og spørge sig selv, om man er tilbage i det tidligere Østeuropa eller et land i Afrika. Varde Kommune. En bog om politik, medløberi, manipulationer og magtmisbrug i en vestjydsk kommune.... Tommy forventer, at bogen udkommer til efteråret. Bogen afdækker flere Varde-sager og vil også komme til at indeholde aftryk af udvalgte artikler fra det personaleblad, der blev beslaglagt og destrueret, inden det blev leveret fra trykkeriet. Vi skal være bedre til at indlægge humor, bevingede ord, anekdoter osv. i vore tekster, fortalte freelancejournalisten Jess Ulrik Verge på DP s dagseminar i Silkeborg. Jeg håber med følgende bogtitler at give inspiration til at udvide redaktionens håndbibliotek. Ulf Ivar Nilsson TUSIND TÅBELIGHEDER De værste fejltagelser i menneskets historie sider kr.,00 Borgen Ulf Ivar Nilsson PLADDERNAKKERNES PARADE Meningsløse misforståelser for viderekomne sider kr.,00 Borgen Ved OL i Tokyo i spillede man O Solo mio som Italiens nationalsang! Eksemplet er hentet fra bag- siden af Tusind tåbeligheder, der som titlen angiver, har flere af slagsen. Og der er mere i godteposen i opfølgeren Pladdernakkernes parade: En 0-årig bankmand fra Møn kørte 0 kilometer i timen i Roskilde by. Nogen tid efter fik han et brev, ifølge hvilket han skulle betale en bøde på 0. kroner. I stedet for at betale henvendte manden sig til Roskilde Politi. Og fik at vide, at bødekontoret var kommet til at skrive dags dato.0. i det forkerte felt. Det rigtige beløb var kroner. Sådan bliver det ved fra ind- og udland. Der er masser af muligheder for at lade sig inspirere til at videreformidle et godt grin i en måske lidt tung tekst. At de to bøgers indhold angiveligt er hentet fra virkelighedens verden, beviser atter, at Dommerens konklusion: Der er ikke grundlag for at fastslå, at Tommy Søndergaard - ved at udtale sig som citeret i Jydske- Vestkysten den. juni 0 - har tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse som ansat i Varde Kommune, har tilsidesat kravet om decorum eller har udtalt sig uden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed ved at fremkomme med urigtige oplysninger om væsentlige forhold. Tommy Søndergaard har således ikke begået tjenstlige forseelser. (dateret Viborg, den. juni 0, og underskrevet Kirsten Thorup) Jydske Vestkysten har trykt hele landsretsdommerens sammenfattende vurdering i Tommy Søndergaard-sagen. Læs den på nettet: B O G A N M E L D E L S E Af Henrik Sander virkeligheden ofte overgår fantasien. Peter Legård Nielsen GYLDENDALS CITATLEKSIKON Verdens bedste citater sider kr.,00 Gyldendal Vi forlader det helt gakkede og går over i den mere seriøse boldgade. Skal der skrives eller omskrives citater, er det meget praktisk at have et citatleksikon ved hånden. Det efter mit kendskab nyeste og mest rummelige har ikke færre end tætskrevne sider med hver - citater, og citaterne er inddelt i emner. Under et emne som vi alle har en vis tilknytning til: PRESSE, kan man bl.a. læse dette citat: Pressen må have frihed til at sige alt, så visse folk bliver frataget friheden til at gøre alt. Stewart Alsop 1

10 B O G A N M E L D E L S E Af Henrik Sander dp s bestyrelse Kenneth Wilson (formand) Clips.dk Oliebladsgade, 00 København S Privat: Halmtorvet,. th. 00 København V Tlf. - mobil Sten Wijkman Kjærsgaard GYLDENDALS VITTIGHEDSBOG Verdens bedste (og værste) vittigheder 00 sider kr. 1,00 Gyldendal Personligt har jeg det med gode vittigheder, at jeg straks må fortælle dem videre. Det lykkes som regel også nydeligt, indtil jeg kommer til pointen. En forkert og/eller mangelfuld pointe tager totalt livet af historien. Der opstår en pinlig tavshed, der som regel udmønter sig som lettere stress hos tilhøreren. Gyldendals vittighedsbog kan hjælpe os, der ikke kan huske vittigheder. Specielt hvis de skal videreformidles på tryk. Verdens bedste (og værste) vitser giver inspiration og mange forskellige muligheder for at placere et grin, der eksempelvis læner sig op af en aktuel artikel, kommentar osv. Emneregisteret går fra Abbedisse til Årstider, og her følger en smagsprøve. Den er fundet under emnet LØN og lyder i al sin enkelhed: Frandsen fra Fyn gik ind til sin chef og bad om lønforhøjelse. Og hvorfor skulle jeg give dig lønforhøjelse? Spurgte chefen i den sædvanlige nedladende tone. Øh fordi tre andre store firmaer er ude efter mig, svarede Frandsen straks. Chefen trak hovedet til sig, for sådan plejede Frandsen aldrig at opføre sig. Til sidst sagde han. Frandsen, du siger, at tre andre firmaer er ude efter dig. Og hvilke firmaer er mon det så, om jeg må spørge? Jeg ved ikke helt om jeg tør sige det, men pyt. Det er Postvæsenet, Skattevæsenet og Ribers, kom det fra Frandsen. TØR HVOR ANDRE TIER Gregers Dirckinck-Holmfeld En krønike om Ekstra Bladet Bind 1: Fæle Frejlif og hans drenge sider kr. 0,00 Bind : Vrisne Victor og hans hvalpe sider kr. 0,00 Ekstra Bladets Forlag Til gavn og glæde, forargelse og smæde kunne være ord, der førte os ind i det univers som det hele handler om! Ordene er mine egne, men rammer vel egentlig ganske godt nerven i bladhuset, som gør en dyd ud af ikke at være klassens flinke dreng. Billede og tekst går hånd i hånd. Sådan er det i dag, og sådan har det været gennem tiden. Hvad enten man kan lide det eller ej, har Ekstra Bladet været på banen siden som det organ, hvor tapetet ikke går i et med omgivelserne. Da bladet sidste år fejrede sit runde jubilæum blev historien om historien gjort tilgængelig og der er kommet over 00 siders god læsning ud af anstrengelserne. I to bind, hvor det første har undertitlen FÆLE FREJLIF OG HANS DRENGE, fortælles om starten, hvor bladets første redaktør Frejlif Olsen har sine helt egne holdninger til, hvordan man skruer et blad sammen. Ufravigelige i en sådan grad, at Frejlif Olsen går i fængsel for sine synspunkter. (Det kom der i øvrigt en bog ud af Min fængselsdagbog men det er en helt anden historie). Første bind slutter i, hvor det er Ole Cavling, der er chefredaktør. I øvrigt en periode, der ikke ligner senere tiders Ekstra Blad nævneværdigt. Der var brug for nytænkning og en helt ny profil. Sidstnævnte får man så sandelig, da Victor Andreasen tager over som chefredaktør. Første gang i perioden - og igen fra - 1. Det er her. bind tager sin begyndelse. Med undertitlen VRISNE VICTOR OG HANS HVALPE tager vi fat på perioden op til jubilæet i 0. Begge bøger er skrevet af Gregers Dirckinck-Holmfeld, der har spækket begge udgivelser med tekst, billeder, tegninger etc. Det er ikke bare En krønike om Ekstra Bladet som der står på forsiden af begge bøger. Det er i høj grad også et stykke spændende danmarkshistorie. Layoutet er lavet talentfuldt og kan sikkert inspirere nærværende blads læserkreds. Hertil er historierne skruet godt sammen, derfor kan jeg kun anbefale at kigge Ekstra Bladet over skuldrene. Dette kan, takket være en donation fra Politiken Fonden, gøres til en særdeles overkommelig pris. DET STORE BOGT YVERI Lea Korsgaard og Stephanie Surrugue sider kr. 1,00 Politikens Forlag Her holder pressebrevet virkelig vand! Det store bogtyveri er spændende som en kriminalhistorie! Teksten løber let fra første til sidste side. Personregisteret er omfattende, og det har de to forfattere været meget bevidste om. For at man ikke skal miste den røde tråd er der efter hvert kapitel en udførlig kildehenvisning. Ofte går de samme personer igen, kapitel efter kapitel. Sådan forholder det sig med den familie, der er det naturlige og centrale omdrejningspunkt for denne spændende historie. Sagen er velkendt for de fleste! En betroet ansat og leder på Det Kongelige Bibliotek har sin helt egen opfattelse af, hvad begrebet hjemlån dækker. Over en lang årrække lænser han biblioteket for bøger til et trecifret millionbeløb. Bogen beskriver, hvad der skete før, under og efter opklaringen. Det store privatforbrug, alkoholen, degraderingen og hele retssagen omkring danmarkshistoriens mest omfattende kulturtyveri. Dommene (undtagen datterens på måneders betinget fængsel, som ikke blev anket! (hs)) afslutter den meget spændende historie. De to journalister, der har skrevet bogen, har baglandet i orden. Mere end 0 personer er blevet interviewet, ligesom skriftligt materiale og radio/tv er blevet grundigt analyseret. Bogens lette sprog, opbygning, samt hele indhold giver mig anledning til at skrive: Forkæl dig selv. Anskaf bogen, bliv inspireret, og frem for alt underholdt! POLITIKENS BOG OM DIGITAL FOTOGRAFERING Thomas Nykrog sider kr.,00 Politikens Forlag Digitalfotografering er det vi bruger i dag. Ingen tvivl om den sag. Det er efterhånden kun et fåtal af feinschmeckere, der i bladøjemed anvender den gode gamle teknik. Vi må indstille os på det og se at få det bedst mulige ud af det. Problemet er blot det, at de fleste af os kun kan betjene cirka halvdelen af, hvad de nye kameraer rent faktisk er i stand til, og det er synd. Politikens bog om digital fotografering kan hjælpe en hel del på vej.. udgave er kommet på markedet i 0. Her kan man læse, at det blot er år siden, at navnet digital fotografi gik ind i det danske sprog. På daværende tidspunkt kostede et spejlreflekskamera med en opløsning på 1, megapixel det samme som en præsentabel ny personbil. I dag rynker vi på næsen, hvis ikke der står,0 eller,0 i stedet for (det er der imidlertid ingen grund til, mindre kan godt gøre det)! Bogen kan som den forrige udgave læses i sin helhed som lærebog eller bruges som inspirationsog opslagsbog. Bogens kapitler stiller skarpt på: Baggrund (historik mm.) Udstyr (kamera, tilbehør mm.) Praksis Billedbehandling Opbevaring mv. Thomas Nykrogs bog er nem at gå til og med masser af illustrationer. Vil du videre med din viden om digital foto, er her et rigtig godt udgangspunkt. Tim Lindholm (næstformand) Frederiksberg Forsyning Stæhr Johansens Vej 00 Frederiksberg Tlf. 1. Privat: Emdrup Vænge, 0 København Ø Tlf. 0 - mobil 0 Henrik Johansen (kasserer) KND a/s Lautrupparken 0-, 0 Ballerup Tlf fax Privat: Bindeledet,. th., 0 Bagsværd Tlf Linda Christiansen Nordea Strandgade, 01 København K Tlf. 1 - fax 0 Privat: Chr.Svendsens Gade, st. tv., 00 København S Tlf. Anders Godiksen (webmaster) F.L. Smidth og Co. A/S Vigerslev Allé, 00 Valby Tlf. 1 - fax Privat: Skovbogårds Allé, 00 Valby Tlf. Maria Luisa Højbjerg Farvandsvæsenet Overgaden o. vandet B, København K Tlf. 1 Privat: Dalmosevej, 00 København NV Tlf Vibeke Lykke Stenstrop Told- og Skattestyrelsen Direktionssekretariatet Østbanegade, 0 København Ø Telefon: 0 Privat: C.F. Richsvej, 00 Frederiksberg Tlf. - mobil: 0 Mette Nimb Velux A/S Ådalsvej, 0 Hørsholm Tlf. 1 Privat: Stormlugen, 0 Ålsgårde Tlf. Henrik Sander Bakketoften 1 0 Måløv Tlf mobil 0 Poul Erik Larsen (Revisor og FEIEA executive member) Stenløse Rådhus Rådhustorvet, 0 Stenløse Tlf fax 1 1 Privat: Krogagervej, Vanløse Tlf. 0 - mobil

11 Af Kenneth Wilson formand Troldkvinden Maria Tsoskunoglu har glimt i øjet og gør her rede for netbrugerens oplevelse af en drop-down menu. Brugertest uden alt det dyre Den. maj var der hos AF Storkøbenhavn medlemsmøde med overskriften Test selv dit website og spar konsulentregningen. Arbejdsformidlingens egen webredaktør, cand. comm. Maria Tsoskunoglu gav gode råd og instrukser til, hvordan man forbedrer flow og brugervenlighed på ethvert website - både på virksomhedens officielle hjemmeside og på intranettet. Low-tech og high-tech De professionelles rigtig seje brugertest foregår på et testlaboratorium og inddrager eyetracker, musetracker, spejlvæg, videokamera og, hvis der er midler nok, et uafhængigt analysebureau. Men bare man er opmærksom på fejlkilderne, så kan amatørernes papirtest også bruges. Det er en billig low-tech test, der kan give store resultater. Involverer man en pc med netopkobling, så taler vi om en high-tech brugertest. Mere avanceret behøver det ikke være, og begge metoder blev brugt til arrangementet som cirka medlemmer deltog i. Gode links Hvis du vil læse mere om emnet, så anbefaler Maria Tsoskunoglu en håndfuld gode netsteder: her har Jakob Nielsen, manden bag de nye, seje undersøgelser, lagt masser af gode informationer. her fortæller IT- og Telestyrelsen om bl.a. tænkehøjt-testen. her kan du finde gode argumenter til ledelsen et god all-round sted, hvor der bl.a. er interview med web-guruen Jakob Nielsen her har Rolf Molich, forfatter til bogen Brugervenligt webdesign, lagt en masse gode råd og gyldne regler. dpechen udgives af Dansk Personalebladsforening, Forening for Intern Kommunikation Redaktion: Kenneth Wilson (ansv. red.), Henrik Sander, Forsidefoto: Henrik Vinther, F.L. Smidth Tryk: UtopiaPrint Layout: Clips.dk Dansk Personalebladsforening, Forening for Intern Kommunikation har til formål at: udvikle den interne virksomhedskommunikation, herunder personalebladene udveksle erfaringer medlemmerne imellem udbrede kendskab til og forståelse for betydningen af den interne kommunikation øge medlemmernes viden på de interne kommunikationsområder og holde medlemmerne orienteret om udviklingen på disse områder.

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole DMJX

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole DMJX Danmarks Medie- og Journalisthøjskole DMJX DMJX 9 Uddannelser, 2 campusser, 1800 heltidsstuderende: Aarhus: Journalist, Fotojournalist, Kommunikation København: Kommunikation, Medieproduktion og ledelse,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Du skal medbringe onlinekvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor.

Du skal medbringe onlinekvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor. Fredag den 31. maj 2013 er det tid til Nykredit Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen, underholdningen

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Startnummer mailkvittering

Startnummer mailkvittering Så nærmer vi os på fredag den 5. juni 2015 er det tid til Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler TA R G E T SYNERGI saml muligheder og fordele ét sted! TV & radioreklamer Webdesign & hosting Skilte & bilreklame Hvem er vi? Hans Jørgen Rene Susanne Finn Vagn Vi er et hold, der i hverdagen prioriterer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold.

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold. BØRN PHOTOS BY ANDERSN Hej igen, hvorfor nu ny hjemmeside, nyt navn og nyt logo? Jeg har efter længere tids overvejelse, valgt og opdele mine personlige collager og min portræt fotografering, af praktiske

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere