Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus"

Transkript

1 Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

2 Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling ukompliceret UVI akut pyelonefritis recidiverende UVI asymptomatisk bakteriuri kateter á demeure (KAD) RIK og SIK særlige problemer hos ældre

3 Baggrund 2-5 % af alle henvendelser i praksis 40 % af bakteriæmier har fokus i urinvejene 2,5 % af indlagte får en sygehuserhvervet UVI hyppighed afhængig af køn og alder præskolealder ca. 60 år: kvinder > mænd > 60 år: mænd > kvinder ældre > yngre

4 Definition af urinvejsinfektion UVI infektion af en eller flere dele af urinvejene indtrængen af en mikroorganisme og værtens reaktion på denne bakterier betændelsesceller (leukocytter)

5 Urinvejenes anatomi øvre og nedre urinveje

6 Nyrens og blærens anatomi 1 binyrebark 2 binyremarv 3 nyreparenchym 4 nyrepelvis (nyrebækken) 5 ureter (urinleder) 6 vesica (urinblæren) 7 ureters udmunding 8 urethras afgang området mellem de tre åbninger kaldes trigonum

7 Den lille forskel.. Female urinary tract Male urinary tract

8 Nedre urinvejes anatomi kvinder

9 Nedre urinvejes anatomi - mænd

10 Inddeling forløb ukompliceret UVI kompliceret UVI asymptomatisk bakteriuri lokalisation nedre UVI (cystitis) øvre UVI (pyelonefritis)

11 Inddeling hvorfor inddele i ukompliceret UVI og kompliceret UVI? forskellige krav til diagnostikken forskellige behandlinger (både hvad angår valg af antibiotika og behandlingslængden)

12 Inddeling Ukompliceret UVI: akut ukompliceret cystitis hos ikke gravide kvinder i fertil alder vi foreslår at medtage i øvrigt raske kvinder > 65 år i eget hjem Kompliceret UVI: akut kompliceret cystitis (børn, mænd, gravide og postmenopausale kvinder) akut pyelonefritis UVI i forbindelse med sten og afløbshindring recidiverende UVI Asymptomatisk bakteriuri

13 Signifikansgrænser Signifikant bakteriuri: 10 5 bakterier pr. ml urin. Bygger på Kass s arbejder fra 1956: sammenlignede ptt med symp på pyelonefrit med kvinder uden symp Nedsættes til hos kvinder med cystitissymptomer og pyuri (leukocytter i urinen). Bygger på Stamms arbejder fra 1992: Stamm undersøgte kvinder med cystitis symptomer med blærepunktur. 40 % af disse havde < 10 5 bakterier pr. ml urin Laboratoriets grænse er sat til 10 4 bakterier pr. ml urin

14 UVI - ætiologi E. coli % andre enterobakterier 5-10 % Staphylococcus saprophyticus 5-10 % enterokokker 1-5 % Pseudomonas aeruginosa 1-2 % Ved systemisk infektion ses desuden: Staphylococcus aureus, Salmonella og Candida

15 Diagnostik klinisk (symptomer) laboratorieundersøgelser

16 Diagnose klinisk klinik (symptomer) nedre UVI (cystitis): dysuri (svie ved vandladningen), pollakisuri (hyppig vandladning), smerter over symfysen øvre UVI (pyelonefritis): lændesmerter, feber, kulderystelser

17 Laboratorieundersøgelser laboratorieundersøgelser mikroskopi stiksundersøgelser dyrkning og evt. resistensbestemmelse

18 Laboratoriediagnostik: mikroskopi fase kontrast mikroskopi af fugtigt præparat bakterier og leukocytter i friskladt urin bakterier ~ mikroorganisme leukocytter ~ betændelse 400 x forstørrelse

19 Diagnostik ved mikroskopi friskladt, ucentrifugeret urin fasekontrastmikroskopi 400 x forstørrelse bakteriuri: 1 bakterie/ synsfelt svarer til 10 5 bakterier pr. ml urin bakterier uden leukocytter kan skyldes kontaminering fra vagina (pladeepithelceller), gammel urin, basisk urin. Bakterietallet fordobles på 20 min ved stuetemp. Urin opbevares på KØL! pyuri: 1 leukocyt/ synsfelt leukocytter går hurtigt til grunde i urin, især basisk urin (Proteus, Klebsiella). Urin undersøges FRISK! pyuri uden bakterier kan skyldes UVI med < 10 5 bakterier pr. ml urin, klamydia, sten, tumor, TB

20 flageller medfører bevægelighed E. Coli bevægelige Gram negative stave

21 enterokokker Gram positive kokker i kæde

22 stafylokokker Gram positive kokker i kæde

23 LN stiks LN stiks L ~ leukocytter ~ betændelse N ~ nitrit ~ bakterier

24 Diagnostik med stiksundersøgelse LN stiks: leukocytesterase og nitrit Leukocytesterase UVI medfører betændelsesreaktion i blæreslimhinden med forekomst af leukocytter i urinen. Leukocytter frigør enzymet leukocytesterase, som påvises ved stiks. Leukocytter i urinen ses ved alle betændelsestilstande i blære og urethra.

25 Diagnostik med stiksundersøgelse LN stiks: nitrit Enterobakterier (E. coli, Klebsiella, Proteus og andre) reducerer nitrat i urinen (fra protein i føden) til nitrit, som påvises med nitritstiks. Gram positive kokker (stafylokokker og streptokokker) reducerer ikke nitrat. Forudsætning for positiv nitrit: 1) bakterien kan reducere nitrat 2) tilstrækkelig tid til at bakterien kan nå at reducere nitrat. urinen skal stå i blæren 2-4 timer.

26 LN stiks testen er af begrænset værdi, idet resultatet ofte ikke er entydigt - ofte er kun det ene felt positivt testen er god til at finde de raske den kan overse kvinder med infektion MEN ældre spec. plejehjemsptt har ikke sjældent positiv stiks uden at have symptomer på UVI det er vigtigt, at man kender testens svagheder

27 Tolkning af LN stiks: begge positive eller begge negative Leuko Nitrit Tolkning Pos UVI Obs ældre Neg Ikke UVI

28 Tolkning af LN stiks: kun en positiv Leuko Nitrit Tolkning Neg 0 Bakteriuri Mulig UVI Pos 0 Betændelse Mulig UVI, mindst 50 % har ikke UVI

29 Laboratoriediagnostik Dyrkning og resistens tager tid timer giver den endelige diagnose gyldne standard

30 Dyrkning og resistens eneste metode, som giver den nøjagtige mængde (bakterietallet pr.ml) viser om det drejer sig om signifikant bakteriuri eneste metode, som giver arten af bakterier viser om det er et reelt fund eller om det drejer sig om tilblanding fra uretra og vagina eneste metode, som giver resistensbestemmelse vejleder om, hvilket antibiotikum pt kan behandles med

31 Borsyreglas til forsendelse af urin Holder bakterierne i live, men forhindrer Formering. Max 2 døgn. Kalibreret til 10 ml urin for lille mængde for høj borsyrkoncentration bakterierne kan dø

32 Dyrkning antal bakterier pr. ml kvantitativ udsåning med 10 µl kolonier tælles og ganges med 100 fx >10 5, 10 5, 10 4, kolonier x 100 =

33 arten af bakterier patogene eller tilblanding fra hud og slimhinder renkultur eller blanding blandingsflora med 2-3 patogene ses ved blærekateter og afløbshindring

34 Resistensbestemmelse

35 Behandling afhænger af infektionens art vente og se an kun ved ukompliceret cystitis rigeligt at drikke antibiotika præparatvalg behandlingsvarighed

36 Antibiotika: virkemåde bakteriostatisk: hæmmer bakterien sulfonamid, trimetoprim bakteriocid: slår bakterien ihjel ampicillin, mecillinam, ciprofloxacin, nitrofurantoin

37 Antibiotika: virkningsmekanisme betalaktamer (virker på syntesen af cellevæggen og medfører defekt cellevæg bakterien dør) ampicillin, mecillinam kinoloner (virker på DNA og medfører, at DNA ikke kan nydannes og aflæses bakterien dør) ciprofloxacin antimetabolitter (hæmmer folinsyresyntesen, som er nødvendig for dannelsen af DNA bakterien hæmmes ved lave koncentrationer, men dør ved høje koncentrationer) sulfonamid og trimetoprim

38 Antibiotika: virkningsmekanisme nitrofurantoin (virker på forskellige makromolekyler i bakterien og dermed på mange forskellige processer i cellen: bakteriens energi produktion, syntese af proteiner, DNA, RNA og cellevæg) nitrofurantoin virker bakteriocidt. Udskilles via nyren. Der kan kun nås effektive koncentrationer i urinen, kan derfor kun bruges til cystitis, ikke til infektioner oppe i nyren eller andre steder dosis nedsættes ved moderat nedsat nyrefunktion kontraindiceret ved betydeligt nedsat nyrefunktion (GFR < 40ml/min)

39 Resistensbestemmelse vi kender de forskellige bakteriers medfødte resistens fx E. coli er altid penicillinresistent fx enterokokker er altid sulfonamidresistente medfødt = naturlig følsomhed fx E. coli er ampicillin og sulfonamidfølsom fx enterokokker er ampicillinfølsomme MEN alle bakterier kan erhverve resistens

40 DANMAP 2009 E. coli resistensforhold (% resistente) erhvervet resistens Blodisolater hospitaler Urinisolater hospitaler Urinisolater almen praksis ampicillin sulfonamid mecillinam ciprofloxacin antal isolater testet

41 Almen praksis grå Hospitaler hvid 30 % stigning fra % til stigning 2009 fra 2000 til 2009

42 Ukompliceret UVI cystitis hos ikke gravide kvinder i den fertile alder (og raske ældre kvinder i eget hjem?) Symptomer dysuri, pollakisuri, smerter over symfysen Diagnose klinik (urin mikroskopi) (LN stiks) Behandling sulfametizol, trimethoprim i 3 dage Kontrol ingen

43 Akut pyelonefritis symptomer feber, kulderystelser, lændesmerter diagnostik dyrkning og resistens behandling mecillinam alternativt ciprofloxacin i 10 dage kontrol altid kontroldyrkning, urologisk udredning

44 Kompliceret UVI børn, mænd, kvinder symptomer på cystitis eller pyelonefritis ætiologi ofte mere resistente stammer diagnostik altid dyrkning med identifikation og resistens

45 Kompliceret UVI børn, mænd, kvinder behandling justeres efter resistenssvar mecillinam, ciprofloxacin (ikke børn) i 7-10 dage urosepsis (ampicillin og gentamicin) i 10 dage kontrol som regel kontroldyrkning, evt urologisk udredning kontroldyrkning undlades ved behandling af ptt, der før behandlingen havde asymptomatisk bakteriuri

46 Recidiverende cystitis raske kvinder i fertil alder (og ældre raske kvinder i eget hjem) med mere end 2 cystitis tilfælde pr. år

47 Recidiverende cystitis profylakse antibiotika langtids med kontinuerlig lavdosis med trimetoprim eller nitrofurantoin (obs nyrefunktion) korttids selvbehandling ved symptomer urin i borsyreglas tages fra før behandlingsstart evt justering afhængig af resistensbestemmelse postcoitalt tranebærsaft undgå pessar og spermicider vandladningsråd metaminhippurat (Haiprex)

48 Asymptomatisk bakteriuri 10 5 bakterier pr. ml urin af samme bakterie i to prøver taget med 24 timers mellemrum hos patient uden symptomer på UVI forekomst skolepiger: 1 2 % seksuelt aktive unge piger: 5 % kateter á demeure: 100 % RIK og SIK: 50 % ældre på institution: % ældre uden for institution %

49 Asymptomatisk bakteriuri betydning ikke gravide, ikke obstruktion i urinvejene harmløst, vist i talrige undersøgelser, gælder også ptt med Diabetes risikopatienter gravide: behandles altid obstruktion af urinvejene: behandles før invasivt indgreb nyretransplanterede: behandles i den tidlige postoperative periode

50 Asymptomatisk bakteriuri hvem skal undersøges? Da det kun er risiko patienter, der skal behandles, er det også kun disse der skal undersøges

51 PAUSE

52 Kateter à demeure (KAD - kronisk blærekateter) mange ulemper! INFEKTION! RIK og SIK foretrækkes altid en medicinsk indikation før anlæggelse inkontinens er ikke en indikation permanent løsning ved kronisk urinretention med svækket eller ødelagt blæremuskel hvor RIK og SIK ikke kan lade sig gøre fx multipel sclerose spastisk lammelse rygtraume (tværsnitssyndrom) prostata obstruktion overstrakt blære

53 Infektionsrisiko ved KAD KAD udgør den største risiko for udvikling af UVI, hvorfor der altid skal være en klinisk indikation for anlæggelsen infektionsrisiko øges med 5 % pr. dag efter 3 uger har 100 % bakteriuri

54 Blærekateter uretralkateter eller suprapubisk kateter

55 urethral kontra suprapubisk kateter anlæggelse sværest ved suprapubisk kateter færre har erfaring med pleje af suprapubisk kateter urinrørsubehag mindskes ved suprapubisk kateter urethral kateter øger risikoen for urethrale komplikationer så som striktur, urethritis, periurethrale abscesser, fistler og epididymitis seksualliv muligt ved suprapubisk kateter evt. siven fra urinrøret ved suprapubisk kateter pt kan selv planlagt skifte kateter? hurtig genanlæggelse af suprapubisk kateter - skal skiftes straks det glider ud for at undgå, at kanalen lukker

56 urethral kontra suprapubisk kateter mere hygiejnisk ved udmunding på abdomen end i genitalområdet ved korttidskat dvs > 3 uger: færre infektioner ved suprapubisk ved langtidskat ingen forskel i infektionsfrekvens suprapubisk kateter giver mulighed for observation af spontan vandladning

57 Mænd med KAD i mindst 1 år ( pga rygmarvslæsion komplikation Uretralkateter 133 ptt gnsalder 63år KAD 23år Suprapubisk kateter 46 ptt gnsalder 60år KAD 14 år UVI ialt inden 1 år efter 1 år 123 (93%) 83 (62%) 40 (30%) 45 (98%) 31 (67%) 14 (30%) blæresten 50 (38%) 19 (41%) striktur 4 (3%) 0 (0%) skrotal absces 4 (3%) 0 (0%) epididymitis 13 (10%) 2 (4%) Katsumi et al. Spinal Cord (2010) 48,

58 Er bakteriuri ved KAD farligt? JA disponerer til akut pyelonefrit kronisk pyelonefrit abscesser blære- og nyresten nyreinsufficiens blærecancer øget mortalitet

59 Hjælper antibiotikabehandling ved KAD? antibiotika behandling ved KAD nedsætter ikke risiko for infektion og følgetilstande medfører altid selektion af mere resistente bakterier bakterierne kan ikke udryddes kun indiceret ved feber, kulderystelser og lændesmerter kun dyrkning ved symptomer plumret og ildelugtende urin er ikke symptomer

60 RIK og SIK Ren eller steril intermitterende kateterisation Overfladebehandlede katetre til periodisk blæretømning Udviklet med en glat overflade, så katetret glider så let som muligt og ikke skader slimhinden i urinrøret. Der anvendes et nyt sterilt kateter ved hver kateterisation, som typisk er hver time. Forskellige typer af overfladebehandlede urinvejskatetre: traditionelle katetre, hvor der skal tilføres vand for at gøre overfladen glat klar-til-brug katetre, som allerede ligger i en steril vandopløsning

61 Engangskatetre til RIK

62 Engangskatetre til SIK til kvinder

63 Særlige forhold vedrørende ældre

64 UVI hos ældre > 65 år raske i eget hjem plejehjemspatienter med flere konkurrerende sygdomme

65 Patogenese abnorm vandladning og defekt blæretømning urinincontinens og residualurin nedsat østrogenproduktion hos kvinder medfører ændret vaginalflora og kolonisation med urinvejspatogene i stedet for mælkesyrebakterier prostatahypertrofi med afløbshindring hos mænd andre urologiske lidelser fx stenose, divertikel, instrumentering, KAD

66 Bakteriel ætiologi ofte mere resistente arter end E. coli Klebsiella, Enterobacter og Pseudomonas ved KAD ofte blandet flora af 2-3 forskellige urinvejspatogene, floraen skifter, ofte stendanneren Proteus

67 Klinisk diagnose raske ældre i eget hjem udviser ofte de klassiske symptomer på cystit og pyelonefrit som hos yngre plejehjemspatienter skal udvise nye/forværrede UVI symptomer eller feber, kulderystelser, akut konfusion positiv urindyrkning og feber hos pt med eller uden KAD: mindre end 10 % skyldes UVI KAD patienter med feber, kulderystelser og akut konfusion i fravær af andre symptomer behandles som UVI

68 Asymptomatisk bakteriuri og pyuri prævalens af asymptomatisk bakteriuri stiger med alderen > 80 år i eget hjem mænd: 10 % kvinder: 20 % plejehjemsbeboere mænd: % kvinder: % pyuri (leukocytter i urinen) hos ældre er et uspecifikt symptom op til 33 % af plejehjemsbeboere uden UVI har pyuri

69 Laboratoriediagnostik kun hos patienter med symptomer! Uklar eller stinkende urin er ikke symptom på UVI friskladt midtstråle urin negativ LN stiks: har en høj negativ prædiktiv værdi, der gøres ikke yderligere positiv LN stiks: urin dyrkes med identifikation og resistensbestemmelse

70 Antibiotikabehandling initialt Justeres evt. efter resistensbestemmelse akut cystitis hos ældre raske kvinder i eget hjem sulfonamid, trimetoprim, mecillinam, nitrofurantoin i 3 dage akut cystitis hos øvrige ældre mecillinam, trimetoprim, ciprofloxacin i 7 dage akut pyelonefrit mecillinam i dage UVI ved KAD behandles kun ved påvirket almentilstand, KAD skiftes eller seponeres, overveje muligheden af RIK

71 Akut ukompliceret cystitis Antibiotikabehandling fordele ved kort behandlingstid lavere pris færre bivirkninger bedre compliance mindre resistensudvikling

72 Profylakse langtidsprofylakse kun til i øvrigt raske kvinder i eget hjem antibiotika til selvbehandling i hjemmet lokalbehandling med østrogen vaginalt tranebær urinvejsdesinficerende midler

73 Tranebærsaft dansk us på geriatrisk afd: UVI frekvens blev ikke nedsat spinkel evidens for forebyggelse af recidiverende UVI ikke evidens ved KAD kan forsøges ved lugtgener fra E. coli

74 Nøglebudskaber om UVI hos ældre KAD bør erstattes af RIK hvor det er muligt asymptomatisk bakteriuri ses hos op til halvdelen alle med KAD har asymptomatisk bakteriuri asymptomatisk bakteriuri skal ikke behandles urindyrkning kun hos patienter med symptomer uklar og ildelugtende urin er IKKE symptomer på UVI positiv urindyrkning og feber hos plejehjemspatient er udtryk for UVI i mindre end 10 % af tilfældene kun spinkel evidens for tranebærsaft, kan forsøges hvor lugtgener fra E. coli er dominerende

75 Tak for jeres opmærksomhed

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

Indhold. Forord... 4. Information om Cystisk Fibrose-Foreningen... 34 Information om forældregrupper... 34. Afsnit I Diagnosen cystisk fibrose (CF)

Indhold. Forord... 4. Information om Cystisk Fibrose-Foreningen... 34 Information om forældregrupper... 34. Afsnit I Diagnosen cystisk fibrose (CF) Indhold Forord.................................................. 4 Afsnit I Diagnosen cystisk fibrose (CF) Hvordan har dit barn fået cystisk fibrose?........................ 5 Hvad er cystisk fibrose?.....................................

Læs mere

Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale

Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale 1. udgave 1999 Den centrale afdeling for sygehushygiejne Statens Serum Institut INDHOLD FORORD 7

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Dansk standard DS 2451-6 2. udgave 2012-10-01 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Infection control in the health care

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet CBSE 9.semester 19/1 2006 Side 1 af 10 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Integreret skriftlig case-baseret eksamen i intern medicin, kirurgi, patologisk anatomi og klinisk farmakologi

Læs mere

Hoved søgeord: Udskillelse af affaldsstoffer.

Hoved søgeord: Udskillelse af affaldsstoffer. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for afvask af meatusområdet, valg af permanente katetertyper (kateter à demeure/kad) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter. Hoved søgeord:

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Hvor mange rammes af nyrekræft om året?

Hvor mange rammes af nyrekræft om året? Nyrekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på nyrekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvis sygdommen har spredt sig 15 Er der andre

Læs mere

Christian Lildal Carranza manan.dk

Christian Lildal Carranza manan.dk Oversigter i Mikrobiologi af Christian Lildal Carranza manan.dk Antibiotika Angrebspunkt Baktericidt/statisk Bivirkninger Indikation Penicilliner Cellevægssyntese hæmmer. Baktericidt. Allergi. I høje konc.:

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Min kat har det helt fint på tørfoder! Ethvert levende væsen har det fint" indtil ydre tegn på en sygdom ses. Det lyder måske som et meget indlysende

Læs mere

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge)

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Benny Dahl (DOS), Lotte Ebdrup (DSI), Lars Christian Gormsen (DSKFNM), Terese Katzenstein(DSI), Vibeke Andreé

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret prostatakræft? 14 Strålebehandling

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Forord Styregruppe Styrke af anbefalinger Epidemiologi

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Blodprøveværdier ved overvågning af prostatakræftpatienter

Blodprøveværdier ved overvågning af prostatakræftpatienter Prostatakræft er sjælden hos mænd yngre end 50 år, men derefter øges hyppigheden med alderen. Antallet af nye tilfælde pr. år har været stigende de sidste 70 år. Specielt siden 1995 har stigningen pr.

Læs mere