Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus"

Transkript

1 Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

2 Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling ukompliceret UVI akut pyelonefritis recidiverende UVI asymptomatisk bakteriuri kateter á demeure (KAD) RIK og SIK særlige problemer hos ældre

3 Baggrund 2-5 % af alle henvendelser i praksis 40 % af bakteriæmier har fokus i urinvejene 2,5 % af indlagte får en sygehuserhvervet UVI hyppighed afhængig af køn og alder præskolealder ca. 60 år: kvinder > mænd > 60 år: mænd > kvinder ældre > yngre

4 Definition af urinvejsinfektion UVI infektion af en eller flere dele af urinvejene indtrængen af en mikroorganisme og værtens reaktion på denne bakterier betændelsesceller (leukocytter)

5 Urinvejenes anatomi øvre og nedre urinveje

6 Nyrens og blærens anatomi 1 binyrebark 2 binyremarv 3 nyreparenchym 4 nyrepelvis (nyrebækken) 5 ureter (urinleder) 6 vesica (urinblæren) 7 ureters udmunding 8 urethras afgang området mellem de tre åbninger kaldes trigonum

7 Den lille forskel.. Female urinary tract Male urinary tract

8 Nedre urinvejes anatomi kvinder

9 Nedre urinvejes anatomi - mænd

10 Inddeling forløb ukompliceret UVI kompliceret UVI asymptomatisk bakteriuri lokalisation nedre UVI (cystitis) øvre UVI (pyelonefritis)

11 Inddeling hvorfor inddele i ukompliceret UVI og kompliceret UVI? forskellige krav til diagnostikken forskellige behandlinger (både hvad angår valg af antibiotika og behandlingslængden)

12 Inddeling Ukompliceret UVI: akut ukompliceret cystitis hos ikke gravide kvinder i fertil alder vi foreslår at medtage i øvrigt raske kvinder > 65 år i eget hjem Kompliceret UVI: akut kompliceret cystitis (børn, mænd, gravide og postmenopausale kvinder) akut pyelonefritis UVI i forbindelse med sten og afløbshindring recidiverende UVI Asymptomatisk bakteriuri

13 Signifikansgrænser Signifikant bakteriuri: 10 5 bakterier pr. ml urin. Bygger på Kass s arbejder fra 1956: sammenlignede ptt med symp på pyelonefrit med kvinder uden symp Nedsættes til hos kvinder med cystitissymptomer og pyuri (leukocytter i urinen). Bygger på Stamms arbejder fra 1992: Stamm undersøgte kvinder med cystitis symptomer med blærepunktur. 40 % af disse havde < 10 5 bakterier pr. ml urin Laboratoriets grænse er sat til 10 4 bakterier pr. ml urin

14 UVI - ætiologi E. coli % andre enterobakterier 5-10 % Staphylococcus saprophyticus 5-10 % enterokokker 1-5 % Pseudomonas aeruginosa 1-2 % Ved systemisk infektion ses desuden: Staphylococcus aureus, Salmonella og Candida

15 Diagnostik klinisk (symptomer) laboratorieundersøgelser

16 Diagnose klinisk klinik (symptomer) nedre UVI (cystitis): dysuri (svie ved vandladningen), pollakisuri (hyppig vandladning), smerter over symfysen øvre UVI (pyelonefritis): lændesmerter, feber, kulderystelser

17 Laboratorieundersøgelser laboratorieundersøgelser mikroskopi stiksundersøgelser dyrkning og evt. resistensbestemmelse

18 Laboratoriediagnostik: mikroskopi fase kontrast mikroskopi af fugtigt præparat bakterier og leukocytter i friskladt urin bakterier ~ mikroorganisme leukocytter ~ betændelse 400 x forstørrelse

19 Diagnostik ved mikroskopi friskladt, ucentrifugeret urin fasekontrastmikroskopi 400 x forstørrelse bakteriuri: 1 bakterie/ synsfelt svarer til 10 5 bakterier pr. ml urin bakterier uden leukocytter kan skyldes kontaminering fra vagina (pladeepithelceller), gammel urin, basisk urin. Bakterietallet fordobles på 20 min ved stuetemp. Urin opbevares på KØL! pyuri: 1 leukocyt/ synsfelt leukocytter går hurtigt til grunde i urin, især basisk urin (Proteus, Klebsiella). Urin undersøges FRISK! pyuri uden bakterier kan skyldes UVI med < 10 5 bakterier pr. ml urin, klamydia, sten, tumor, TB

20 flageller medfører bevægelighed E. Coli bevægelige Gram negative stave

21 enterokokker Gram positive kokker i kæde

22 stafylokokker Gram positive kokker i kæde

23 LN stiks LN stiks L ~ leukocytter ~ betændelse N ~ nitrit ~ bakterier

24 Diagnostik med stiksundersøgelse LN stiks: leukocytesterase og nitrit Leukocytesterase UVI medfører betændelsesreaktion i blæreslimhinden med forekomst af leukocytter i urinen. Leukocytter frigør enzymet leukocytesterase, som påvises ved stiks. Leukocytter i urinen ses ved alle betændelsestilstande i blære og urethra.

25 Diagnostik med stiksundersøgelse LN stiks: nitrit Enterobakterier (E. coli, Klebsiella, Proteus og andre) reducerer nitrat i urinen (fra protein i føden) til nitrit, som påvises med nitritstiks. Gram positive kokker (stafylokokker og streptokokker) reducerer ikke nitrat. Forudsætning for positiv nitrit: 1) bakterien kan reducere nitrat 2) tilstrækkelig tid til at bakterien kan nå at reducere nitrat. urinen skal stå i blæren 2-4 timer.

26 LN stiks testen er af begrænset værdi, idet resultatet ofte ikke er entydigt - ofte er kun det ene felt positivt testen er god til at finde de raske den kan overse kvinder med infektion MEN ældre spec. plejehjemsptt har ikke sjældent positiv stiks uden at have symptomer på UVI det er vigtigt, at man kender testens svagheder

27 Tolkning af LN stiks: begge positive eller begge negative Leuko Nitrit Tolkning Pos UVI Obs ældre Neg Ikke UVI

28 Tolkning af LN stiks: kun en positiv Leuko Nitrit Tolkning Neg 0 Bakteriuri Mulig UVI Pos 0 Betændelse Mulig UVI, mindst 50 % har ikke UVI

29 Laboratoriediagnostik Dyrkning og resistens tager tid timer giver den endelige diagnose gyldne standard

30 Dyrkning og resistens eneste metode, som giver den nøjagtige mængde (bakterietallet pr.ml) viser om det drejer sig om signifikant bakteriuri eneste metode, som giver arten af bakterier viser om det er et reelt fund eller om det drejer sig om tilblanding fra uretra og vagina eneste metode, som giver resistensbestemmelse vejleder om, hvilket antibiotikum pt kan behandles med

31 Borsyreglas til forsendelse af urin Holder bakterierne i live, men forhindrer Formering. Max 2 døgn. Kalibreret til 10 ml urin for lille mængde for høj borsyrkoncentration bakterierne kan dø

32 Dyrkning antal bakterier pr. ml kvantitativ udsåning med 10 µl kolonier tælles og ganges med 100 fx >10 5, 10 5, 10 4, kolonier x 100 =

33 arten af bakterier patogene eller tilblanding fra hud og slimhinder renkultur eller blanding blandingsflora med 2-3 patogene ses ved blærekateter og afløbshindring

34 Resistensbestemmelse

35 Behandling afhænger af infektionens art vente og se an kun ved ukompliceret cystitis rigeligt at drikke antibiotika præparatvalg behandlingsvarighed

36 Antibiotika: virkemåde bakteriostatisk: hæmmer bakterien sulfonamid, trimetoprim bakteriocid: slår bakterien ihjel ampicillin, mecillinam, ciprofloxacin, nitrofurantoin

37 Antibiotika: virkningsmekanisme betalaktamer (virker på syntesen af cellevæggen og medfører defekt cellevæg bakterien dør) ampicillin, mecillinam kinoloner (virker på DNA og medfører, at DNA ikke kan nydannes og aflæses bakterien dør) ciprofloxacin antimetabolitter (hæmmer folinsyresyntesen, som er nødvendig for dannelsen af DNA bakterien hæmmes ved lave koncentrationer, men dør ved høje koncentrationer) sulfonamid og trimetoprim

38 Antibiotika: virkningsmekanisme nitrofurantoin (virker på forskellige makromolekyler i bakterien og dermed på mange forskellige processer i cellen: bakteriens energi produktion, syntese af proteiner, DNA, RNA og cellevæg) nitrofurantoin virker bakteriocidt. Udskilles via nyren. Der kan kun nås effektive koncentrationer i urinen, kan derfor kun bruges til cystitis, ikke til infektioner oppe i nyren eller andre steder dosis nedsættes ved moderat nedsat nyrefunktion kontraindiceret ved betydeligt nedsat nyrefunktion (GFR < 40ml/min)

39 Resistensbestemmelse vi kender de forskellige bakteriers medfødte resistens fx E. coli er altid penicillinresistent fx enterokokker er altid sulfonamidresistente medfødt = naturlig følsomhed fx E. coli er ampicillin og sulfonamidfølsom fx enterokokker er ampicillinfølsomme MEN alle bakterier kan erhverve resistens

40 DANMAP 2009 E. coli resistensforhold (% resistente) erhvervet resistens Blodisolater hospitaler Urinisolater hospitaler Urinisolater almen praksis ampicillin sulfonamid mecillinam ciprofloxacin antal isolater testet

41 Almen praksis grå Hospitaler hvid 30 % stigning fra % til stigning 2009 fra 2000 til 2009

42 Ukompliceret UVI cystitis hos ikke gravide kvinder i den fertile alder (og raske ældre kvinder i eget hjem?) Symptomer dysuri, pollakisuri, smerter over symfysen Diagnose klinik (urin mikroskopi) (LN stiks) Behandling sulfametizol, trimethoprim i 3 dage Kontrol ingen

43 Akut pyelonefritis symptomer feber, kulderystelser, lændesmerter diagnostik dyrkning og resistens behandling mecillinam alternativt ciprofloxacin i 10 dage kontrol altid kontroldyrkning, urologisk udredning

44 Kompliceret UVI børn, mænd, kvinder symptomer på cystitis eller pyelonefritis ætiologi ofte mere resistente stammer diagnostik altid dyrkning med identifikation og resistens

45 Kompliceret UVI børn, mænd, kvinder behandling justeres efter resistenssvar mecillinam, ciprofloxacin (ikke børn) i 7-10 dage urosepsis (ampicillin og gentamicin) i 10 dage kontrol som regel kontroldyrkning, evt urologisk udredning kontroldyrkning undlades ved behandling af ptt, der før behandlingen havde asymptomatisk bakteriuri

46 Recidiverende cystitis raske kvinder i fertil alder (og ældre raske kvinder i eget hjem) med mere end 2 cystitis tilfælde pr. år

47 Recidiverende cystitis profylakse antibiotika langtids med kontinuerlig lavdosis med trimetoprim eller nitrofurantoin (obs nyrefunktion) korttids selvbehandling ved symptomer urin i borsyreglas tages fra før behandlingsstart evt justering afhængig af resistensbestemmelse postcoitalt tranebærsaft undgå pessar og spermicider vandladningsråd metaminhippurat (Haiprex)

48 Asymptomatisk bakteriuri 10 5 bakterier pr. ml urin af samme bakterie i to prøver taget med 24 timers mellemrum hos patient uden symptomer på UVI forekomst skolepiger: 1 2 % seksuelt aktive unge piger: 5 % kateter á demeure: 100 % RIK og SIK: 50 % ældre på institution: % ældre uden for institution %

49 Asymptomatisk bakteriuri betydning ikke gravide, ikke obstruktion i urinvejene harmløst, vist i talrige undersøgelser, gælder også ptt med Diabetes risikopatienter gravide: behandles altid obstruktion af urinvejene: behandles før invasivt indgreb nyretransplanterede: behandles i den tidlige postoperative periode

50 Asymptomatisk bakteriuri hvem skal undersøges? Da det kun er risiko patienter, der skal behandles, er det også kun disse der skal undersøges

51 PAUSE

52 Kateter à demeure (KAD - kronisk blærekateter) mange ulemper! INFEKTION! RIK og SIK foretrækkes altid en medicinsk indikation før anlæggelse inkontinens er ikke en indikation permanent løsning ved kronisk urinretention med svækket eller ødelagt blæremuskel hvor RIK og SIK ikke kan lade sig gøre fx multipel sclerose spastisk lammelse rygtraume (tværsnitssyndrom) prostata obstruktion overstrakt blære

53 Infektionsrisiko ved KAD KAD udgør den største risiko for udvikling af UVI, hvorfor der altid skal være en klinisk indikation for anlæggelsen infektionsrisiko øges med 5 % pr. dag efter 3 uger har 100 % bakteriuri

54 Blærekateter uretralkateter eller suprapubisk kateter

55 urethral kontra suprapubisk kateter anlæggelse sværest ved suprapubisk kateter færre har erfaring med pleje af suprapubisk kateter urinrørsubehag mindskes ved suprapubisk kateter urethral kateter øger risikoen for urethrale komplikationer så som striktur, urethritis, periurethrale abscesser, fistler og epididymitis seksualliv muligt ved suprapubisk kateter evt. siven fra urinrøret ved suprapubisk kateter pt kan selv planlagt skifte kateter? hurtig genanlæggelse af suprapubisk kateter - skal skiftes straks det glider ud for at undgå, at kanalen lukker

56 urethral kontra suprapubisk kateter mere hygiejnisk ved udmunding på abdomen end i genitalområdet ved korttidskat dvs > 3 uger: færre infektioner ved suprapubisk ved langtidskat ingen forskel i infektionsfrekvens suprapubisk kateter giver mulighed for observation af spontan vandladning

57 Mænd med KAD i mindst 1 år ( pga rygmarvslæsion komplikation Uretralkateter 133 ptt gnsalder 63år KAD 23år Suprapubisk kateter 46 ptt gnsalder 60år KAD 14 år UVI ialt inden 1 år efter 1 år 123 (93%) 83 (62%) 40 (30%) 45 (98%) 31 (67%) 14 (30%) blæresten 50 (38%) 19 (41%) striktur 4 (3%) 0 (0%) skrotal absces 4 (3%) 0 (0%) epididymitis 13 (10%) 2 (4%) Katsumi et al. Spinal Cord (2010) 48,

58 Er bakteriuri ved KAD farligt? JA disponerer til akut pyelonefrit kronisk pyelonefrit abscesser blære- og nyresten nyreinsufficiens blærecancer øget mortalitet

59 Hjælper antibiotikabehandling ved KAD? antibiotika behandling ved KAD nedsætter ikke risiko for infektion og følgetilstande medfører altid selektion af mere resistente bakterier bakterierne kan ikke udryddes kun indiceret ved feber, kulderystelser og lændesmerter kun dyrkning ved symptomer plumret og ildelugtende urin er ikke symptomer

60 RIK og SIK Ren eller steril intermitterende kateterisation Overfladebehandlede katetre til periodisk blæretømning Udviklet med en glat overflade, så katetret glider så let som muligt og ikke skader slimhinden i urinrøret. Der anvendes et nyt sterilt kateter ved hver kateterisation, som typisk er hver time. Forskellige typer af overfladebehandlede urinvejskatetre: traditionelle katetre, hvor der skal tilføres vand for at gøre overfladen glat klar-til-brug katetre, som allerede ligger i en steril vandopløsning

61 Engangskatetre til RIK

62 Engangskatetre til SIK til kvinder

63 Særlige forhold vedrørende ældre

64 UVI hos ældre > 65 år raske i eget hjem plejehjemspatienter med flere konkurrerende sygdomme

65 Patogenese abnorm vandladning og defekt blæretømning urinincontinens og residualurin nedsat østrogenproduktion hos kvinder medfører ændret vaginalflora og kolonisation med urinvejspatogene i stedet for mælkesyrebakterier prostatahypertrofi med afløbshindring hos mænd andre urologiske lidelser fx stenose, divertikel, instrumentering, KAD

66 Bakteriel ætiologi ofte mere resistente arter end E. coli Klebsiella, Enterobacter og Pseudomonas ved KAD ofte blandet flora af 2-3 forskellige urinvejspatogene, floraen skifter, ofte stendanneren Proteus

67 Klinisk diagnose raske ældre i eget hjem udviser ofte de klassiske symptomer på cystit og pyelonefrit som hos yngre plejehjemspatienter skal udvise nye/forværrede UVI symptomer eller feber, kulderystelser, akut konfusion positiv urindyrkning og feber hos pt med eller uden KAD: mindre end 10 % skyldes UVI KAD patienter med feber, kulderystelser og akut konfusion i fravær af andre symptomer behandles som UVI

68 Asymptomatisk bakteriuri og pyuri prævalens af asymptomatisk bakteriuri stiger med alderen > 80 år i eget hjem mænd: 10 % kvinder: 20 % plejehjemsbeboere mænd: % kvinder: % pyuri (leukocytter i urinen) hos ældre er et uspecifikt symptom op til 33 % af plejehjemsbeboere uden UVI har pyuri

69 Laboratoriediagnostik kun hos patienter med symptomer! Uklar eller stinkende urin er ikke symptom på UVI friskladt midtstråle urin negativ LN stiks: har en høj negativ prædiktiv værdi, der gøres ikke yderligere positiv LN stiks: urin dyrkes med identifikation og resistensbestemmelse

70 Antibiotikabehandling initialt Justeres evt. efter resistensbestemmelse akut cystitis hos ældre raske kvinder i eget hjem sulfonamid, trimetoprim, mecillinam, nitrofurantoin i 3 dage akut cystitis hos øvrige ældre mecillinam, trimetoprim, ciprofloxacin i 7 dage akut pyelonefrit mecillinam i dage UVI ved KAD behandles kun ved påvirket almentilstand, KAD skiftes eller seponeres, overveje muligheden af RIK

71 Akut ukompliceret cystitis Antibiotikabehandling fordele ved kort behandlingstid lavere pris færre bivirkninger bedre compliance mindre resistensudvikling

72 Profylakse langtidsprofylakse kun til i øvrigt raske kvinder i eget hjem antibiotika til selvbehandling i hjemmet lokalbehandling med østrogen vaginalt tranebær urinvejsdesinficerende midler

73 Tranebærsaft dansk us på geriatrisk afd: UVI frekvens blev ikke nedsat spinkel evidens for forebyggelse af recidiverende UVI ikke evidens ved KAD kan forsøges ved lugtgener fra E. coli

74 Nøglebudskaber om UVI hos ældre KAD bør erstattes af RIK hvor det er muligt asymptomatisk bakteriuri ses hos op til halvdelen alle med KAD har asymptomatisk bakteriuri asymptomatisk bakteriuri skal ikke behandles urindyrkning kun hos patienter med symptomer uklar og ildelugtende urin er IKKE symptomer på UVI positiv urindyrkning og feber hos plejehjemspatient er udtryk for UVI i mindre end 10 % af tilfældene kun spinkel evidens for tranebærsaft, kan forsøges hvor lugtgener fra E. coli er dominerende

75 Tak for jeres opmærksomhed

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

Dyrkning og Resistens

Dyrkning og Resistens Mikrobiologi i LKO Dyrkning og Resistens Per Søgaard og Pia Steinicke LeoPharma Dennis Nielsen tlf 40562569, lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark. http://www.mikapnord.dk/vejled ninger/mikrobiologiskdiagnostik-i-almen-praksis-enpraktisk-vejledning.aspx

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Pointer ~50% af behandlinger for urinvejsinfektion er overflødige Positiv urinstix

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk 06-11-2013 Mie Andersen 1 Definition på urinvejsinfektion Positiv urindyrkning med >10 4 kolonier/ml urin med

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

Urinvejsinfektioner i almen praksis

Urinvejsinfektioner i almen praksis Undersøgelser for urinvejslidelser ligger oftest hos praksispersonalet. Af en eller anden grund har det i mange praksis været rutine, at patienterne ved symptomer bare kan komme og aflevere en urinprøve

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Velegnet til praksispersonale Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Af Lars Bjerrum, Per Grinsted og Tove Højbjerg Biografi Lars Bjerrum er praktiserende læge og professor ved Københavns Universitet,

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis 1 Kolofon: Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Udgivet af: Audit Projekt

Læs mere

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning - Urinvejsinfektioner - Fluor vaginalis Tove Højbjerg Kirsten Inger Paulsen Peter Bystrup Udarbejdet af: Overlæge, Tove Højbjerg Klinisk

Læs mere

URINENS VEJ I PRAKSIS

URINENS VEJ I PRAKSIS URINENS VEJ I PRAKSIS Afsnitsledende bioanalytiker Kirsten Inger Paulsen Overlæge, ph.d. Jette Brommann Kornum Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital CASE 1 Ung kvinde med symptomer på urinvejsinfektion

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor & Jacob Dvinge Redder, Ph.d.-studerende, cand.scient.med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt,Vejle

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Inkontinens Sygeplejersken som torvholder Disposition Velkomst og præsentation Definition og forekomst Urinvejenes anatomi Fysiologiske årsager til inkontinens Forskellige inkontinenstyper

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9 Side 1 af 6 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Klinisk Pædiatrisk Radiologi

Klinisk Pædiatrisk Radiologi . Jesper Thaarup Overlæge Børneafdelingen Aalborg Sygehus Nord. 12.11.2013 Nyrer og urinveje Dialog Den gode henvisning Det gode spørgsmål fra klinikeren. Hvorfor plage røntgenlægen og skade patienten?

Læs mere

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn TM Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn Brochure til patienter/forældre V2-1663-DK-Foraeldre pjece-oceana11.indd 1 23-09-2011 12:50:03 Forstå VUR Dit barn har en lidelse som kaldes Vesikoureteral refluks

Læs mere

hi-slip Brugervejledning hi-slip. hi-slip plus. hi-slip kit

hi-slip Brugervejledning hi-slip. hi-slip plus. hi-slip kit hi-slip Brugervejledning hi-slip. hi-slip plus. hi-slip kit 2 Denne folder indeholder informationer, som skal lette udførelsen af intermitterende kateterisation. Vi har gjort vort bedste for at forklare,

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Beboeren skal informeres og acceptere, inden der lægges KAD på Hospice Søndergård. Et nej fra beboeren skal altid respekteres.

Beboeren skal informeres og acceptere, inden der lægges KAD på Hospice Søndergård. Et nej fra beboeren skal altid respekteres. BLÆREKATETER - KAD DEFINITION Et blærekateter er et kateter af latex eller silicone, der, efter sterile principper, lægges gennem urinrøret og fikseres vha oppustelig ballon i blæren, således at det lades

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2011 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Svend Mortensen Urologisk afd. H, Herlev Hospital SVEMOR01@HerlevH.regionH.dk

Svend Mortensen Urologisk afd. H, Herlev Hospital SVEMOR01@HerlevH.regionH.dk Svend Mortensen Urologisk afd. H, Herlev Hospital SVEMOR01@HerlevH.regionH.dk Urinvejenes funktion: Nyrernes gennemblødning: ca. 1 l/min Nyrernes urinproduktion: 4 boli/min á.1 -.2 ml, ialt 1-2 l urin/dag

Læs mere

Hvordan håndterer vi bedst nedre urinvejsinfektion hos piger i aldersgruppen 2-12 år i almen praksis.

Hvordan håndterer vi bedst nedre urinvejsinfektion hos piger i aldersgruppen 2-12 år i almen praksis. Hvordan håndterer vi bedst nedre urinvejsinfektion hos piger i aldersgruppen 2-12 år i almen praksis. Projektgruppen: Birgitte V. Bjerre Mette Rimmen Vejleder: Hanne Heje INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1: Indledning

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012.

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012. Rapport over prævalensregistrering, efterår 1. Infektionshygiejnisk Enhed har i ugerne 39-1/1 deltaget i den landsdækkende prævalensundersøgelse af de fire hyppigste nosokomielle infektioner (urinvejsinfektion,

Læs mere

Undervisning i. nedre hygiejne.

Undervisning i. nedre hygiejne. Undervisning i nedre hygiejne. gode bakterier dårlige bakterier Nedre hygiejne - hvorfor er det så vigtigt. - Øger livskvaliteten o Det er velbefindende at være godt soigneret og ikke ildelugtende i skridtet

Læs mere

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed 25. januar 2012 Børneafdelingen, Hvidovre Hospital September 2004, fosterdiagnostik Alle gravide skal have tilbud

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Livet er bedst, når du selv har kontrollen. Lad ikke blæren styre dit liv længere

Livet er bedst, når du selv har kontrollen. Lad ikke blæren styre dit liv længere Livet er bedst, når du selv har kontrollen Lad ikke blæren styre dit liv længere Tag kontrollen én gang for altid Overaktiv blære At leve med en overaktiv blære er ikke let. Det kan ændre dit syn på, hvordan

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af sten i nyren. Kikkertoperation via urinrøret

Patientvejledning. Fjernelse af sten i nyren. Kikkertoperation via urinrøret Patientvejledning Fjernelse af sten i nyren Kikkertoperation via urinrøret Nyresten er hyppigere end både galdesten og blindtarms betændelse. 10-15 % af alle mænd og 3-5 % af alle kvinder får nyresten

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOREBYGGELSE AF URINVEJSINFEKTION I FORBINDELSE MED URINVEJSDRÆNAGE OG INKONTINENSHJÆLPEMIDLER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOREBYGGELSE AF URINVEJSINFEKTION I FORBINDELSE MED URINVEJSDRÆNAGE OG INKONTINENSHJÆLPEMIDLER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOREBYGGELSE AF URINVEJSINFEKTION I FORBINDELSE MED URINVEJSDRÆNAGE OG INKONTINENSHJÆLPEMIDLER Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Antibiotikavejledning

Antibiotikavejledning Antibiotikavejledning Anbefalet initial antibiotika af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Januar 2018 2. udgave Akutafdelingen og medicinsk afdeling

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Emneområder og studiespørgsmål

Emneområder og studiespørgsmål Emneområder og studiespørgsmål EMNE UGE TOVHOLDER Hygiejniske principper, personlig hygiejne og hudpleje Ernæring, væske og udskillelse Mobilisering, lejring, søvn/hvile og aktivering. Kredsløb, respiration

Læs mere

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge Københavns Universitet At opdatere viden om diagnostik og behandling af de mest almindelige infektionssygdomme i almen praksis. Vi tager udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG FORÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis. Kurset

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013 Forskningsopgave i Almen Medicin Aarhus Universitet Januar 2013 Af Læge Maja Løvgreen Læge Kasper Hyldgaard Poulsen Læge Thomas Hjertholm Vejleder Læge, phd. Tomas Holm 1 Indholdsfortegnelse: Formål...Side

Læs mere

Høringsversion NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

Høringsversion NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER TIL FOREBYGGELSE AF URINVEJSINFEKTION I FORBINDELSE MED URINVEJSDRÆNAGE OG IN- KONTINENSHJÆLPEMIDLER Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2014 ISBN

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Therios, tabletter 0. D.SP.NR 26830 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Therios 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Therios 300 mg : Cefalexin

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Difteri Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Corynebacterium diphteriae Evt. sårsekret Smittemåde Varighed af isolation Desinfektionsmiddel Kommentar dyrkninger

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Patient- information

Patient- information Patientinformation Denne patient information er en vejledning, som kan bruges under behandlingsperioden. Den er tænkt som et supplement til den information, der gives af lægen eller sygeplejersken. Behandlingen

Læs mere

Urologi i almen praksis -plan

Urologi i almen praksis -plan Urologi i almen praksis -plan UVI Inkontinens/LUTS /Overaktiv blære Prostata-cancer Hæmaturi Erektil dysfunktion Nyrebækkenbetændel se Uretetrit/epididymit Sten Børn, kirurgiske emner Gen. Ext. Opsamling

Læs mere

CoreTherm varmebehandling. af godartet prostataforstørrelse

CoreTherm varmebehandling. af godartet prostataforstørrelse CoreTherm varmebehandling af godartet prostataforstørrelse Denne informationsfolder er udarbejdet af ProstaLund AB og er fagligt revideret af: Overlæge Margrethe Andersen og Sygeplejerske / Uroterapeut

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS)

Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS) Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS) Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME OVERSIGT: FORORD NYRE/URETERSTEN UROLOGISK LOMMEBOG. Hyppigste urologiske tilstande i vagten. Oplæg til udredning/behandling. UVI/UROSEPSIS HÆMATURI/BLÆRETAMPONADE SKIFT/ANLÆGGELSE AF BLÆRE/TOP:KATETER

Læs mere

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine DK BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige

Læs mere

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60%

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60% Antibiotika: Antibiotika ved almindelige sygdomme: Luftvejsinfektioner: Langt det meste af det antibiotika, som udskrives i almen praksis udskrives til behandling af luftvejsinfektioner. Det drejer sig

Læs mere

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis?

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Forskningsopgave i almen medicin Aarhus universitet Januar 2014 Af Ali Maghsoudi Toke Østerby Vejleder Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Fra monitorering og analyse til prædiktion af infektioner

Fra monitorering og analyse til prædiktion af infektioner Fra monitorering og analyse til prædiktion af infektioner Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Mere sundhed for pengene 8. & 9.

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger Studiespørgsmål og oversigt over emneuger EMNE UGE TOVHOLDER Respiration Dorte G Ernæring og væske Dorte J Mobilisering og lejring Anette Udskillelse Maj-Britt Kredsløb Karin At arbejde med ovenstående

Læs mere

Hvad er en urinvejsinfektion?

Hvad er en urinvejsinfektion? Patientinformation Hvad er en urinvejsinfektion? Børneambulatoriet 643 HVORDAN STILLES DIAGNOSEN URINVEJSINFEKTION? Ud fra: symptomerne stix af urin og evt. mikroskopi af samme dyrkning af urinen. Det

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

FAQ frequently asked questions

FAQ frequently asked questions FAQ frequently asked questions om MRSA; behandling, pleje og adfærd jf. Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning, 2012 Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) får tilbagevendende spørgsmål om MRSA. CEI har

Læs mere

Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder og metoder til at minimere antallet af skader og unødige dødsfald.

Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder og metoder til at minimere antallet af skader og unødige dødsfald. Formålet med KAD-pakken er, at reducere antallet af sygehuserhvervede, kateterrelaterede urinvejsinfektioner hos patienter, der har fået anlagt transurethralt blærekateter á demeure (KAD). Patientsikkert

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

Fjernelse af en nyre - nefrektomi

Fjernelse af en nyre - nefrektomi Urologisk Afdeling C2U - Fredericia Fjernelse af en nyre - nefrektomi Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet din ene nyre og derfor skal

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt Antibiotikaguide Anbefalet initial antibiotika behandling af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Maj 2016 1. udgave Akutafdelingen Regionshospitalet

Læs mere

Antibiotikaresistens generelt

Antibiotikaresistens generelt Antibiotikaresistens generelt Peter Damborg (dyrlæge, PhD) Lektor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Lidt om mig Ansættelser efter uddannelse i 2004 Slagteridyrlæge 2004-2005 Phd studerende 2005-2008

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELITIS/ARTHRITIS PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI/ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELITIS/ARTHRITIS PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI/ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELITIS/ARTHRITIS Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Patientvejledning. Forsnævret urinrør. Striktur af urethra

Patientvejledning. Forsnævret urinrør. Striktur af urethra Patientvejledning Forsnævret urinrør Striktur af urethra Forsnævret urinrør ses relativ hyppigt. Det kan være medfødt, men oftest opstår forsnævring af urinrøret som følge af skader mod urinrøret eller

Læs mere

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden?

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? 9.35-10.10 + 20 min. Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? v/ stud. med. pens. Ole Heltberg. 1 2 1 (Diameter 15 cm ) 3 Multiresistente bakterier: Da

Læs mere