Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus"

Transkript

1 Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

2 Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling ukompliceret UVI akut pyelonefritis recidiverende UVI asymptomatisk bakteriuri kateter á demeure (KAD) RIK og SIK særlige problemer hos ældre

3 Baggrund 2-5 % af alle henvendelser i praksis 40 % af bakteriæmier har fokus i urinvejene 2,5 % af indlagte får en sygehuserhvervet UVI hyppighed afhængig af køn og alder præskolealder ca. 60 år: kvinder > mænd > 60 år: mænd > kvinder ældre > yngre

4 Definition af urinvejsinfektion UVI infektion af en eller flere dele af urinvejene indtrængen af en mikroorganisme og værtens reaktion på denne bakterier betændelsesceller (leukocytter)

5 Urinvejenes anatomi øvre og nedre urinveje

6 Nyrens og blærens anatomi 1 binyrebark 2 binyremarv 3 nyreparenchym 4 nyrepelvis (nyrebækken) 5 ureter (urinleder) 6 vesica (urinblæren) 7 ureters udmunding 8 urethras afgang området mellem de tre åbninger kaldes trigonum

7 Den lille forskel.. Female urinary tract Male urinary tract

8 Nedre urinvejes anatomi kvinder

9 Nedre urinvejes anatomi - mænd

10 Inddeling forløb ukompliceret UVI kompliceret UVI asymptomatisk bakteriuri lokalisation nedre UVI (cystitis) øvre UVI (pyelonefritis)

11 Inddeling hvorfor inddele i ukompliceret UVI og kompliceret UVI? forskellige krav til diagnostikken forskellige behandlinger (både hvad angår valg af antibiotika og behandlingslængden)

12 Inddeling Ukompliceret UVI: akut ukompliceret cystitis hos ikke gravide kvinder i fertil alder vi foreslår at medtage i øvrigt raske kvinder > 65 år i eget hjem Kompliceret UVI: akut kompliceret cystitis (børn, mænd, gravide og postmenopausale kvinder) akut pyelonefritis UVI i forbindelse med sten og afløbshindring recidiverende UVI Asymptomatisk bakteriuri

13 Signifikansgrænser Signifikant bakteriuri: 10 5 bakterier pr. ml urin. Bygger på Kass s arbejder fra 1956: sammenlignede ptt med symp på pyelonefrit med kvinder uden symp Nedsættes til hos kvinder med cystitissymptomer og pyuri (leukocytter i urinen). Bygger på Stamms arbejder fra 1992: Stamm undersøgte kvinder med cystitis symptomer med blærepunktur. 40 % af disse havde < 10 5 bakterier pr. ml urin Laboratoriets grænse er sat til 10 4 bakterier pr. ml urin

14 UVI - ætiologi E. coli % andre enterobakterier 5-10 % Staphylococcus saprophyticus 5-10 % enterokokker 1-5 % Pseudomonas aeruginosa 1-2 % Ved systemisk infektion ses desuden: Staphylococcus aureus, Salmonella og Candida

15 Diagnostik klinisk (symptomer) laboratorieundersøgelser

16 Diagnose klinisk klinik (symptomer) nedre UVI (cystitis): dysuri (svie ved vandladningen), pollakisuri (hyppig vandladning), smerter over symfysen øvre UVI (pyelonefritis): lændesmerter, feber, kulderystelser

17 Laboratorieundersøgelser laboratorieundersøgelser mikroskopi stiksundersøgelser dyrkning og evt. resistensbestemmelse

18 Laboratoriediagnostik: mikroskopi fase kontrast mikroskopi af fugtigt præparat bakterier og leukocytter i friskladt urin bakterier ~ mikroorganisme leukocytter ~ betændelse 400 x forstørrelse

19 Diagnostik ved mikroskopi friskladt, ucentrifugeret urin fasekontrastmikroskopi 400 x forstørrelse bakteriuri: 1 bakterie/ synsfelt svarer til 10 5 bakterier pr. ml urin bakterier uden leukocytter kan skyldes kontaminering fra vagina (pladeepithelceller), gammel urin, basisk urin. Bakterietallet fordobles på 20 min ved stuetemp. Urin opbevares på KØL! pyuri: 1 leukocyt/ synsfelt leukocytter går hurtigt til grunde i urin, især basisk urin (Proteus, Klebsiella). Urin undersøges FRISK! pyuri uden bakterier kan skyldes UVI med < 10 5 bakterier pr. ml urin, klamydia, sten, tumor, TB

20 flageller medfører bevægelighed E. Coli bevægelige Gram negative stave

21 enterokokker Gram positive kokker i kæde

22 stafylokokker Gram positive kokker i kæde

23 LN stiks LN stiks L ~ leukocytter ~ betændelse N ~ nitrit ~ bakterier

24 Diagnostik med stiksundersøgelse LN stiks: leukocytesterase og nitrit Leukocytesterase UVI medfører betændelsesreaktion i blæreslimhinden med forekomst af leukocytter i urinen. Leukocytter frigør enzymet leukocytesterase, som påvises ved stiks. Leukocytter i urinen ses ved alle betændelsestilstande i blære og urethra.

25 Diagnostik med stiksundersøgelse LN stiks: nitrit Enterobakterier (E. coli, Klebsiella, Proteus og andre) reducerer nitrat i urinen (fra protein i føden) til nitrit, som påvises med nitritstiks. Gram positive kokker (stafylokokker og streptokokker) reducerer ikke nitrat. Forudsætning for positiv nitrit: 1) bakterien kan reducere nitrat 2) tilstrækkelig tid til at bakterien kan nå at reducere nitrat. urinen skal stå i blæren 2-4 timer.

26 LN stiks testen er af begrænset værdi, idet resultatet ofte ikke er entydigt - ofte er kun det ene felt positivt testen er god til at finde de raske den kan overse kvinder med infektion MEN ældre spec. plejehjemsptt har ikke sjældent positiv stiks uden at have symptomer på UVI det er vigtigt, at man kender testens svagheder

27 Tolkning af LN stiks: begge positive eller begge negative Leuko Nitrit Tolkning Pos UVI Obs ældre Neg Ikke UVI

28 Tolkning af LN stiks: kun en positiv Leuko Nitrit Tolkning Neg 0 Bakteriuri Mulig UVI Pos 0 Betændelse Mulig UVI, mindst 50 % har ikke UVI

29 Laboratoriediagnostik Dyrkning og resistens tager tid timer giver den endelige diagnose gyldne standard

30 Dyrkning og resistens eneste metode, som giver den nøjagtige mængde (bakterietallet pr.ml) viser om det drejer sig om signifikant bakteriuri eneste metode, som giver arten af bakterier viser om det er et reelt fund eller om det drejer sig om tilblanding fra uretra og vagina eneste metode, som giver resistensbestemmelse vejleder om, hvilket antibiotikum pt kan behandles med

31 Borsyreglas til forsendelse af urin Holder bakterierne i live, men forhindrer Formering. Max 2 døgn. Kalibreret til 10 ml urin for lille mængde for høj borsyrkoncentration bakterierne kan dø

32 Dyrkning antal bakterier pr. ml kvantitativ udsåning med 10 µl kolonier tælles og ganges med 100 fx >10 5, 10 5, 10 4, kolonier x 100 =

33 arten af bakterier patogene eller tilblanding fra hud og slimhinder renkultur eller blanding blandingsflora med 2-3 patogene ses ved blærekateter og afløbshindring

34 Resistensbestemmelse

35 Behandling afhænger af infektionens art vente og se an kun ved ukompliceret cystitis rigeligt at drikke antibiotika præparatvalg behandlingsvarighed

36 Antibiotika: virkemåde bakteriostatisk: hæmmer bakterien sulfonamid, trimetoprim bakteriocid: slår bakterien ihjel ampicillin, mecillinam, ciprofloxacin, nitrofurantoin

37 Antibiotika: virkningsmekanisme betalaktamer (virker på syntesen af cellevæggen og medfører defekt cellevæg bakterien dør) ampicillin, mecillinam kinoloner (virker på DNA og medfører, at DNA ikke kan nydannes og aflæses bakterien dør) ciprofloxacin antimetabolitter (hæmmer folinsyresyntesen, som er nødvendig for dannelsen af DNA bakterien hæmmes ved lave koncentrationer, men dør ved høje koncentrationer) sulfonamid og trimetoprim

38 Antibiotika: virkningsmekanisme nitrofurantoin (virker på forskellige makromolekyler i bakterien og dermed på mange forskellige processer i cellen: bakteriens energi produktion, syntese af proteiner, DNA, RNA og cellevæg) nitrofurantoin virker bakteriocidt. Udskilles via nyren. Der kan kun nås effektive koncentrationer i urinen, kan derfor kun bruges til cystitis, ikke til infektioner oppe i nyren eller andre steder dosis nedsættes ved moderat nedsat nyrefunktion kontraindiceret ved betydeligt nedsat nyrefunktion (GFR < 40ml/min)

39 Resistensbestemmelse vi kender de forskellige bakteriers medfødte resistens fx E. coli er altid penicillinresistent fx enterokokker er altid sulfonamidresistente medfødt = naturlig følsomhed fx E. coli er ampicillin og sulfonamidfølsom fx enterokokker er ampicillinfølsomme MEN alle bakterier kan erhverve resistens

40 DANMAP 2009 E. coli resistensforhold (% resistente) erhvervet resistens Blodisolater hospitaler Urinisolater hospitaler Urinisolater almen praksis ampicillin sulfonamid mecillinam ciprofloxacin antal isolater testet

41 Almen praksis grå Hospitaler hvid 30 % stigning fra % til stigning 2009 fra 2000 til 2009

42 Ukompliceret UVI cystitis hos ikke gravide kvinder i den fertile alder (og raske ældre kvinder i eget hjem?) Symptomer dysuri, pollakisuri, smerter over symfysen Diagnose klinik (urin mikroskopi) (LN stiks) Behandling sulfametizol, trimethoprim i 3 dage Kontrol ingen

43 Akut pyelonefritis symptomer feber, kulderystelser, lændesmerter diagnostik dyrkning og resistens behandling mecillinam alternativt ciprofloxacin i 10 dage kontrol altid kontroldyrkning, urologisk udredning

44 Kompliceret UVI børn, mænd, kvinder symptomer på cystitis eller pyelonefritis ætiologi ofte mere resistente stammer diagnostik altid dyrkning med identifikation og resistens

45 Kompliceret UVI børn, mænd, kvinder behandling justeres efter resistenssvar mecillinam, ciprofloxacin (ikke børn) i 7-10 dage urosepsis (ampicillin og gentamicin) i 10 dage kontrol som regel kontroldyrkning, evt urologisk udredning kontroldyrkning undlades ved behandling af ptt, der før behandlingen havde asymptomatisk bakteriuri

46 Recidiverende cystitis raske kvinder i fertil alder (og ældre raske kvinder i eget hjem) med mere end 2 cystitis tilfælde pr. år

47 Recidiverende cystitis profylakse antibiotika langtids med kontinuerlig lavdosis med trimetoprim eller nitrofurantoin (obs nyrefunktion) korttids selvbehandling ved symptomer urin i borsyreglas tages fra før behandlingsstart evt justering afhængig af resistensbestemmelse postcoitalt tranebærsaft undgå pessar og spermicider vandladningsråd metaminhippurat (Haiprex)

48 Asymptomatisk bakteriuri 10 5 bakterier pr. ml urin af samme bakterie i to prøver taget med 24 timers mellemrum hos patient uden symptomer på UVI forekomst skolepiger: 1 2 % seksuelt aktive unge piger: 5 % kateter á demeure: 100 % RIK og SIK: 50 % ældre på institution: % ældre uden for institution %

49 Asymptomatisk bakteriuri betydning ikke gravide, ikke obstruktion i urinvejene harmløst, vist i talrige undersøgelser, gælder også ptt med Diabetes risikopatienter gravide: behandles altid obstruktion af urinvejene: behandles før invasivt indgreb nyretransplanterede: behandles i den tidlige postoperative periode

50 Asymptomatisk bakteriuri hvem skal undersøges? Da det kun er risiko patienter, der skal behandles, er det også kun disse der skal undersøges

51 PAUSE

52 Kateter à demeure (KAD - kronisk blærekateter) mange ulemper! INFEKTION! RIK og SIK foretrækkes altid en medicinsk indikation før anlæggelse inkontinens er ikke en indikation permanent løsning ved kronisk urinretention med svækket eller ødelagt blæremuskel hvor RIK og SIK ikke kan lade sig gøre fx multipel sclerose spastisk lammelse rygtraume (tværsnitssyndrom) prostata obstruktion overstrakt blære

53 Infektionsrisiko ved KAD KAD udgør den største risiko for udvikling af UVI, hvorfor der altid skal være en klinisk indikation for anlæggelsen infektionsrisiko øges med 5 % pr. dag efter 3 uger har 100 % bakteriuri

54 Blærekateter uretralkateter eller suprapubisk kateter

55 urethral kontra suprapubisk kateter anlæggelse sværest ved suprapubisk kateter færre har erfaring med pleje af suprapubisk kateter urinrørsubehag mindskes ved suprapubisk kateter urethral kateter øger risikoen for urethrale komplikationer så som striktur, urethritis, periurethrale abscesser, fistler og epididymitis seksualliv muligt ved suprapubisk kateter evt. siven fra urinrøret ved suprapubisk kateter pt kan selv planlagt skifte kateter? hurtig genanlæggelse af suprapubisk kateter - skal skiftes straks det glider ud for at undgå, at kanalen lukker

56 urethral kontra suprapubisk kateter mere hygiejnisk ved udmunding på abdomen end i genitalområdet ved korttidskat dvs > 3 uger: færre infektioner ved suprapubisk ved langtidskat ingen forskel i infektionsfrekvens suprapubisk kateter giver mulighed for observation af spontan vandladning

57 Mænd med KAD i mindst 1 år ( pga rygmarvslæsion komplikation Uretralkateter 133 ptt gnsalder 63år KAD 23år Suprapubisk kateter 46 ptt gnsalder 60år KAD 14 år UVI ialt inden 1 år efter 1 år 123 (93%) 83 (62%) 40 (30%) 45 (98%) 31 (67%) 14 (30%) blæresten 50 (38%) 19 (41%) striktur 4 (3%) 0 (0%) skrotal absces 4 (3%) 0 (0%) epididymitis 13 (10%) 2 (4%) Katsumi et al. Spinal Cord (2010) 48,

58 Er bakteriuri ved KAD farligt? JA disponerer til akut pyelonefrit kronisk pyelonefrit abscesser blære- og nyresten nyreinsufficiens blærecancer øget mortalitet

59 Hjælper antibiotikabehandling ved KAD? antibiotika behandling ved KAD nedsætter ikke risiko for infektion og følgetilstande medfører altid selektion af mere resistente bakterier bakterierne kan ikke udryddes kun indiceret ved feber, kulderystelser og lændesmerter kun dyrkning ved symptomer plumret og ildelugtende urin er ikke symptomer

60 RIK og SIK Ren eller steril intermitterende kateterisation Overfladebehandlede katetre til periodisk blæretømning Udviklet med en glat overflade, så katetret glider så let som muligt og ikke skader slimhinden i urinrøret. Der anvendes et nyt sterilt kateter ved hver kateterisation, som typisk er hver time. Forskellige typer af overfladebehandlede urinvejskatetre: traditionelle katetre, hvor der skal tilføres vand for at gøre overfladen glat klar-til-brug katetre, som allerede ligger i en steril vandopløsning

61 Engangskatetre til RIK

62 Engangskatetre til SIK til kvinder

63 Særlige forhold vedrørende ældre

64 UVI hos ældre > 65 år raske i eget hjem plejehjemspatienter med flere konkurrerende sygdomme

65 Patogenese abnorm vandladning og defekt blæretømning urinincontinens og residualurin nedsat østrogenproduktion hos kvinder medfører ændret vaginalflora og kolonisation med urinvejspatogene i stedet for mælkesyrebakterier prostatahypertrofi med afløbshindring hos mænd andre urologiske lidelser fx stenose, divertikel, instrumentering, KAD

66 Bakteriel ætiologi ofte mere resistente arter end E. coli Klebsiella, Enterobacter og Pseudomonas ved KAD ofte blandet flora af 2-3 forskellige urinvejspatogene, floraen skifter, ofte stendanneren Proteus

67 Klinisk diagnose raske ældre i eget hjem udviser ofte de klassiske symptomer på cystit og pyelonefrit som hos yngre plejehjemspatienter skal udvise nye/forværrede UVI symptomer eller feber, kulderystelser, akut konfusion positiv urindyrkning og feber hos pt med eller uden KAD: mindre end 10 % skyldes UVI KAD patienter med feber, kulderystelser og akut konfusion i fravær af andre symptomer behandles som UVI

68 Asymptomatisk bakteriuri og pyuri prævalens af asymptomatisk bakteriuri stiger med alderen > 80 år i eget hjem mænd: 10 % kvinder: 20 % plejehjemsbeboere mænd: % kvinder: % pyuri (leukocytter i urinen) hos ældre er et uspecifikt symptom op til 33 % af plejehjemsbeboere uden UVI har pyuri

69 Laboratoriediagnostik kun hos patienter med symptomer! Uklar eller stinkende urin er ikke symptom på UVI friskladt midtstråle urin negativ LN stiks: har en høj negativ prædiktiv værdi, der gøres ikke yderligere positiv LN stiks: urin dyrkes med identifikation og resistensbestemmelse

70 Antibiotikabehandling initialt Justeres evt. efter resistensbestemmelse akut cystitis hos ældre raske kvinder i eget hjem sulfonamid, trimetoprim, mecillinam, nitrofurantoin i 3 dage akut cystitis hos øvrige ældre mecillinam, trimetoprim, ciprofloxacin i 7 dage akut pyelonefrit mecillinam i dage UVI ved KAD behandles kun ved påvirket almentilstand, KAD skiftes eller seponeres, overveje muligheden af RIK

71 Akut ukompliceret cystitis Antibiotikabehandling fordele ved kort behandlingstid lavere pris færre bivirkninger bedre compliance mindre resistensudvikling

72 Profylakse langtidsprofylakse kun til i øvrigt raske kvinder i eget hjem antibiotika til selvbehandling i hjemmet lokalbehandling med østrogen vaginalt tranebær urinvejsdesinficerende midler

73 Tranebærsaft dansk us på geriatrisk afd: UVI frekvens blev ikke nedsat spinkel evidens for forebyggelse af recidiverende UVI ikke evidens ved KAD kan forsøges ved lugtgener fra E. coli

74 Nøglebudskaber om UVI hos ældre KAD bør erstattes af RIK hvor det er muligt asymptomatisk bakteriuri ses hos op til halvdelen alle med KAD har asymptomatisk bakteriuri asymptomatisk bakteriuri skal ikke behandles urindyrkning kun hos patienter med symptomer uklar og ildelugtende urin er IKKE symptomer på UVI positiv urindyrkning og feber hos plejehjemspatient er udtryk for UVI i mindre end 10 % af tilfældene kun spinkel evidens for tranebærsaft, kan forsøges hvor lugtgener fra E. coli er dominerende

75 Tak for jeres opmærksomhed

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning - Urinvejsinfektioner - Fluor vaginalis Tove Højbjerg Kirsten Inger Paulsen Peter Bystrup Udarbejdet af: Overlæge, Tove Højbjerg Klinisk

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge Københavns Universitet At opdatere viden om diagnostik og behandling af de mest almindelige infektionssygdomme i almen praksis. Vi tager udgangspunkt i konkrete

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Urologi i almen praksis -plan

Urologi i almen praksis -plan Urologi i almen praksis -plan UVI Inkontinens/LUTS /Overaktiv blære Prostata-cancer Hæmaturi Erektil dysfunktion Nyrebækkenbetændel se Uretetrit/epididymit Sten Børn, kirurgiske emner Gen. Ext. Opsamling

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Dansk standard DS 2451-6 2. udgave 2012-10-01 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Infection control in the health care

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Hvad er urininkontinens?

Hvad er urininkontinens? Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer af urininkontinens kan medføre. Samtidig er det en vejledning i, hvordan problemet kan afhjælpes med de hjælpemidler,

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt)

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Patientinformation Gynækolobisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for urininkontinens.

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

MI-H14 Antibiotika Modul b10 E08

MI-H14 Antibiotika Modul b10 E08 1) I forlængelse af temaet Antimikrobiel kemoterapi vil jeg i denne time gennemgå karakteristika for en række væsentlige antibiotikagrupper: - β-laktam antibiotika (penicilliner og cefalosporiner) - makrolider

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Infektionskontrolprogram for Rigshospitalet Udgiver Rigshospitalet Dokumenttype Politik Version 4 Forfattere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Gældende fra 08-01-2015 Fagligt ansvarlig Klinikchefen i Klinisk

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Udredning og behandling af urininkontinens hos geriatriske patienter. Dansk Selskab for Geriatri 2000

Udredning og behandling af urininkontinens hos geriatriske patienter. Dansk Selskab for Geriatri 2000 Nr. 10 2001 KLARINGSRAPPORT Klinisk vejledning i Udredning og behandling af urininkontinens hos geriatriske patienter Dansk Selskab for Geriatri 2000 ISSN: 1398 1560 Arbejdsgruppen bestod af: Suzanne Sanders,

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes):

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes): Bilag 2 Anbefalede fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse Indledning De fokuserede ophold indgår som obligatoriske læringsmetoder i speciallægeuddannelsen (jvf målbeskrivelsen).

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Urinvejsinfektioner. Niels Frimodt-Møller. Professor, overlæge dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Urinvejsinfektioner. Niels Frimodt-Møller. Professor, overlæge dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Urinvejsinfektioner Niels Frimodt-Møller Professor, overlæge dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Urinvejsinfektioner Ætiologi og patogenese Overførsel fra dyr? Epidemiologi (børn,voksne,ældre)

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Baggrund og evidens Infektionspakken Baggrund og evidens Version 1, udgivet april 2015

Baggrund og evidens Infektionspakken Baggrund og evidens Version 1, udgivet april 2015 Baggrund og evidens Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India Infektionspakken vil løbende

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere