Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. Fyns Radikale Venstre Nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4"

Transkript

1 Fra FRV til dig: Godt nytår! Fynskalenderen Valgtrommer på vej ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005, kl : Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde på Ringe Bibliotek! Det ekstraordinære amtsdelegeretsmøde indkaldes for at vælge mindst 6 kandidater til det kommende Regionsråd Syd (mere om dette på side 13-15). Ethvert medlem kan indstille kandidater. Forslagene skal være formanden i hænde senest ugedagen før opstillingsmødet. Mødet indledes kl Kl kan vi desuden byde på en spændende debat om landbrugspolitik med den radikale MF er Martin Lidegaard og Ib W Jensen, formand for Familielandbruget og medlem af Landbrugsrådet. Vel mødt! Radikale valgstrategier på fynsk ~ Marianne Jelved: Det er meget enkelt... ~ Hvad skal DRV i regionsrådet? Fyns Radikale Venstre Nr. 4

2 2 Dette nytårsnummer af Måske! udkommer kun i pdf-format, da bestyrelsen har valgt at spare udgivelsespengene til et særligt valgnummer, der kommer, når folketingsvalget udskrives. Hvis du kender nogen fynske radikale, der ikke har modtaget bladet men enten har en mailadresse eller internet-adgang, så opfordr dem til at melde sig til FRV's mailingliste på eller gå ind på hjemmesiden hvorfra bladet snart kan downloades. Det kommende valgnummer kan vise sig at være lige på trapperne! Men også nytårsnummeret her fokuserer på folketingsvalget. Marianne Jelved har bidraget med sit syn på den kommende radikale valgstrategi. Vi har fulgt op på dette emne med en undersøgelse af de Indhold Leder & kolofon 2 Det er meget enkelt... 3 Radikale valgstrategier på fynsk: Lars Kaspersen 6 Solveig Gaarsmand 7 Pia Petersen 8 Karen Krebs 9 Morten Kirk Jensen 11 En ny forening er født Hvad skal DRV i regionsrådet? 13 Webmaster søges stadig 15 Vandmiljøplan uden ambitioner 16 Fynskalenderen 20 Valgtrommer på vej fynske radikale folketingskandidaters holdninger. Som udgangspunkt har vi stillet samtlige kandidater spørgsmålet. Hvad bør være det Radikale Venstres kommende valgstrategi? Skal partiet binde sig tæt til Mogens Lykketoft, tilnærme sig VK-regeringen, satse på en uafhængig protestprofil eller noget helt fjerde?, hvorefter vi i nogle tilfælde har spurgt ind til særlige aspekter af kandidaternes anbefalede strategi. Fem af kandidaterne har deltaget, og demonstrerer på de følgende sider, at der endnu ikke er noget fælles fodslag, men derimod et imponerende katalog af ideer - mange gennemtænkte og enkelte vidtløftige. Døm selv! MÅSKE! udgives af Fyns Radikale Venstre og udsendes gratis til foreningens medlemmer samt udvalgte medier og biblioteker. Formålet med bladet er at synliggøre og opmuntre den politiske aktivitet hos alle radikale i Fyns Amt og sikre indsigt i det politiske liv på tværs af kommunegrænserne. Da portostøtten er bortfaldet, har bladet måttet spænde livremmen ind. For at kunne holde vores budget sender vi fremover kun ét blad ud til de modtagere, der bor på samme adresse, ligesom vi fremover nøjes med tre udgivelser årligt. Til gengæld har vi ved at skifte trykkeri kunnet sætte trykkvaliteten op og få farver på forsiden uden ekstraomkostninger. Redaktionen - består af Rasmus S. Larsen (redaktør), Dorit Myltoft, Eilif Frank, Asger Madsen og Niels Sinding. Men medlemskommunikationen kan sagtens blive endnu bedre, så hvis du har talent for at skrive eller forstand på layout og webdesign, så henvend dig uden tøven til som også gerne modtager indlæg! Layout Rasmus S. Larsen Oplag 781 eksemplarer. Tryk Etryk.dk - One Way Tryk a/s Tlf.: Mail: af Marianne Jelved Der er valgrygter på hvert et gadehjørne: "Hvad nu hvis?" Ja, hvad nu hvis Det Radikale Venstre virkelig gik til den i en valgkamp, der har betydning for Danmarks fremtid? Ikke fire år mere af samme slags! Det Radikale Venstre arbejder for, at ethvert menneske har mulighed for at skabe sin fremtid som et myndigt menneske, og det kræver et stærkt fællesskab at kunne give den mulighed. Det fællesskab skabes af et demokrati, der bygger på principper som ligeværd, lighed for loven, ligebehandling, retssikkerhed og beskyttelse af minoriteter. Grundlaget for disse principper er, at et menneske har værd i sig selv. Det betyder, at der skal vises respekt for det enkelte menneskes værdighed, integritet og sårbarhed. For Det Radikale Venstre gælder det ikke kun i det danske samfund, men i verden som helhed. Derfor arbejder vi stædigt for en international retsorden, der bygger på stærke internationale institutioner, der kan håndhæve fælles internationale spilleregler, og for udbredelsen af demokrati og respekt for menneskerettighederne. Hvorfor indleder jeg med det grundlæggende radikale projekt? Er der ikke almindelig enighed om de principper? Nej, desværre ikke i handling. Dan- Det er meget enkelt... 3 marks omdømme lider skade. Danmark overholder ikke sine internationale forpligtelser, når det gælder reglerne for familiesammenføring og administrationen af dem, men kritiseres for at krænke bl.a. Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Regeringen har ført Danmark i krig i Irak uden nogen form for legitimitet i FN s sikkerhedsråd, og den har meddelt, at den vil sikre, at Danmark ikke skal være med i fælles EUregler for asyl- og indvandring. Statsministeren problematiserer Tyrkiets mulige medlemskab af EU, selvom Tyrkiet på et tidspunkt opfylder alle EU s krav for at blive medlem. Regeringen erklærer krig mod smagsdommere og dermed problematiseres den åbne debat. Der er en lang række eksempler på, at de demokratiske principper presses i disse år. Tilmed skærer regeringen stærkt i dansk ulandsbistand og har afskaffet bevillingerne, der skulle bruges til, at Danmark kunne styrke det internationale arbejde for miljø, fred og stabilitet (MiFreSta-rammen). Der er mennesker og skæbner bag alle disse ændringer. Jeg mener, at enhver dansk statsborger skal have Danmark som helle i verden, hvor man altid kan bo med sin familie. Før VK og DF fik magt, kunne danske unge rejse ud i verden og studere, arbejde, forelske sig og stifte familie og på et tidspunkt vende hjem og bo i Danmark. Det kan de ikke i dag. Det er i dyb modstrid med den globalisering, Danmark er en del af.

3 4 Det er meget enkelt... Danmark skal føre en politik, der utvetydigt lever op til vores internationale forpligtelser, og som er præget af medmenneskelighed. Danmark er et af de rigeste lande i verden, så vi har en forpligtelse til at føre an i hjælpen til de fattigste i verden. Danmark skal gå helt og fuldt med i EU og andet internationalt samarbejde. Før sidste valg tog vi det for givet. Sådan er det ikke i dag. DRV skal satse al vores indflydelse på, at det bliver fremtidens politik for Danmark igen. I Danmark står vi over for en række udfordringer, der er meget synlige. Ingen politiker kan være i uvidenhed om dem. Det er globaliseringen, den demografiske udvikling og behovet for en holdbar velfærd. Og det er presset på den internationale retsorden og de demokratiske principper. Det Radikale Venstre har sine svar på de udfordringer. Det er svar, som understøtter det radikale projekt. Først og fremmest er uddannelse nøglen til fremtiden. Det gælder om at styrke de kreative kræfter hos alle. Vi skal leve af at udvikle og bruge ideer til at finde bedre løsninger. Det har vi været gode til i mere end 100 år. Vi skal understøtte udviklingen af Det Kreative Danmark. Folkeskolen skal derudover løse sin opgave, så alle børn er velrustet til fremtidens mange udfordringer. Vi skal have et langsigtet udviklingsprogram, der giver alle unge muligheder for uddannelse efter folkeskolen. Der er brug for en tredje ungdomsuddannelse ved siden af de faglige uddannelser og gymnasiet. Den holdbare velfærd kræver, at vi kan skabe mange tusinde nye arbejdspladser. Vi stiller forslag om at sænke skat på arbejde, så der bliver en ny efterspørgsel efter service. Vi taler om mere end flere i arbejde. Det skal være med til at skabe overskud, der kan betale gælden ned. Vi vil ikke sende regningerne videre til næste generation. Det vil også kunne styrke integrationen. Vi er parate med forslag til en omfattende politik for integration, og med forslag til reformer af arbejdsmarkedet, der styrker fællesskabet, når alle på arbejdsmarkedet er med i kollektive forsikringsordninger mod ledighed. Den holdbare velfærd skal skabe tryghed for fremtiden også, når det gælder et miljø, hvor vi ikke hver dag skal være bekymret for vores natur og vores sundhed. Vi har fået forkortet ventetiderne til behandlinger i sundhedsvæsenet med to uger. Det har kostet 3,5 mia. kr. Tænk hvad vi kunne have fået af forebyggelse for de samme penge. Tænk hvis vi havde fastholdt førerpositionen, når det gælder udviklingen af vedvarende energi og bæredygtige produktioner. Miljøpolitikken skal være målrettet både nationalt og internationalt. Borgeren skal have indflydelse på sin egen situation. Derfor skal kerneopgaver i velfærdssamfundet som uddannelse, pasning og pleje og sikkerhedsnettet under den enkelte løses i et samspil med borgeren. Den offentlige sektor skal bygge på tillid til medarbejderne, som skal have mere frihed og ansvar for at løse opgaverne sammen med de berørte borgere. Det betyder større fleksibilitet og mindre central regelstyring og kontrol. Det er nogle af de centrale politiske temaer, der har været rettesnor for partiets politik: at give det enkelte menneske muligheder for at skabe sin egen fremtid som et myndigt menneske i et stærkt fællesskab, der bygger på demokratiske principper. På vores hjemmeside kan alle se de konkrete forslag, partiet og folketingsgruppen har arbejdet med i de senere år. Nu står vi over for et folketingsvalg. Den politiske situation i Folketinget er domineret af, at VK-regeringen har et fasttømret flertal med DF. VK-regeringen har afvist behovet for ændringer af velfærdssamfundets indretning, der kan skabe bedre muligheder for fremtiden. Den venter på velfærdskommissionen, der meget belejligt først skal komme med sine forslag efter et folketingsvalg. Det Radikale Venstre har fra sag til sag forsøgt at få indflydelse på flertallets politik, men på de afgørende strækninger har regeringen valgt en politik med DF, og DF s og DRV s politik er vitterligt grundlæggende forskellig. Alene forskellen i menneskesyn taler sit eget sprog. Det er meget enkelt... 5 Det Radikale Venstres vælgere har - og skal kunne have tillid til, at partiet påtager sig et ansvar for at søge maksimal indflydelse for at få gennemført en politik, der fører i den rigtige retning set med radikale øjne. Jeg forventer, at VK-regeringen vil gå til valg på en videreførelse af den politik, som statsministeren har talt stolt om i tre år. Det er en politik, som Det Radikale Venstre ikke har kunnet støtte. Vi er i stærk opposition til det herskende flertal. Det er ikke kun DF s politik, men også regeringens politik på en række områder, vi er grundlæggende uenige i. Derfor skal vi gå til valg på at få brudt det herskende flertal. Der er brug for en anden politik, hvis Danmark skal løfte sine forpligtelser internationalt, og hvis vi i Danmark skal finde de konstruktive og fremadrettede svar på globaliseringen, på de demografiske forandringer og på et ansvarligt velfærdssamfund. Som den politiske virkelighed ser ud nu, så kræver det et regeringsalternativ. Hvis det lykkes at bryde det herskende flertal, så har S og R et fælles ansvar for at skabe et regeringsgrundlag, der fører i den rigtige retning. Det er for vigtigt til, at det kan overlades til S alene. Hvis ikke det herskende flertal brydes, så fortsætter VK sammen med DF. De vælgere, der ønsker en anden politik, skal stemme på DRV. Jo flere mandater, jo stærkere kan vi gøre vores indflydelse gældende. Det er meget enkelt.

4 6 Lars Kaspersen (Odense 3. kreds): Selvstændig radikal reformprofil Radikale valgstrategier på fynsk Radikale valgstrategier på fynsk 7 Spørgsmål: Hvad bør være det Radikale Venstres kommende valgstrategi? Skal partiet binde sig tæt til Mogens Lykketoft, tilnærme sig VK-regeringen, satse på en uafhængig protestprofil eller noget helt fjerde? Egentligt mener jeg at det bør give sig selv. Det Radikale Venstre vil reformere Danmark bl.a. ved at gennemføre en ambitiøs skattereform, der skal skaffe flere end nye jobs. Vi vil have gennemført en humanistisk udlændingepolitik med respekt for mennesker og deres naturlige borgerlige rettigheder. Og i det hele taget vil vi føre en politik, der er præget af mod mere end af taktiske hensyn. Det skal vi være stolte over. Men ærlig talt så står vi ret alene med vore politiske ønsker på en række vigtige områder, og det er en illusion at tro på, at andet en stærk radikal fremgang kan sikre, at vi får politisk magt som vi har agt. Derfor skal vi radikale gå til valg på vores egen glimrende politik, og ikke begrænse os selv med kunstige hensyn til Lykketoft eller nogen andre. For mig er regnestykket enkelt: jo flere radikale mandater, jo større er muligheden for at få gennemført radikal politik. Vi får flest mandater ved at køre en selvstændig radikal reformprofil i den kommende valgkamp, og det skal derfor være min anbefaling for valgkampen - også her på Fyn. Spørgsmål: Bør DRV indgå i et regeringssamarbejde efter næste valg - og skal vi pege på én bestemt statsministerkandidat på forhånd? Vi skal indgå i et regeringssamarbejde med Socialdemokraterne, hvis det er den ramme der giver bedst mulighed for at gennemføre radikal politik. For mig er regeringsmagten absolut ikke noget der er afgørende i sig selv. Regeringsmagt er kun et middel - ikke et mål. Giver sammensætningen af Folketinget os gode muligheder for at gennemføre radikale samfundsreformer ved at stå frit, så skal vi gøre det. Jeg så gerne, at vi kunne komme med Marianne Jelved som den radikale statsministerkandidat, men jeg tror desværre ikke at vi er i en position til, at vi kan gøre dette med tilstrækkelig troværdighed. Ser vi realistisk på det, kommer vi derfor nok til i udgangspunktet at pege på Mogens Lykketoft som forhandlingsleder, og dermed som statsminister. Blot skal vi hele tiden huske på, at det vigtigste i den radikale valgkamp ikke er denne slags politiske kabale- spørgsmål, men det konkrete politiske indhold som vi går til valg på at anbefale vælgerne. Solveig Gaardsmand (Faaborg-kredsen): Sober valgkamp Spørgsmål: Hvad bør være det Radikale Venstres kommende valgstrategi?, etc. Radikale bør satse på en sober valgkamp, hvor grundskole, uddannelse og forskning er i centrum. Derudover skal integrationspolitik fylde meget ud fra det synspunkt, at alle internationale aftaler skal overholdes - også af Danmark. Der er ingen tvivl om, at både Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil slås om vælgerne og mane spøgelser frem om indvandrere og linke det til terrorisme. Her skal vi være det troværdige parti, der holder os til menneskerettigheder og krav om bedre forhold for tosprogede i skolen, samt bedre adgang til arbejdsmarkedet og afskaffelse af ghettoer. Til gengæld må det forventes, at der fra indvandrernes side er forståelse for, at alle skal lære dansk og må hjælpe i holdningsbearbejdelse mod ekstremistiske holdninger. DRV s politik ligger tættest op af Socialdemokraternes, så det må være naturligt at signalere, at DRV efter valget forventer at samarbejde med dem. Det kan være vanskeligt at se meningen med at samarbejde med VK, så længe de kører en politik fjernt fra DRV's, men valgresultatet og forhandlingerne derefter vil være altafgørende. En uafhængig protestprofil vil signalere, at vi allerede før valget har besluttet os for at være i opposition. Det ville være uklogt. Det store problem er Lykketoft: han bliver ikke betragtet af andre end sig selv som en kommende statsminister! Men når nu Socialdemokraterne ikke kan tage sig sammen til at finde en ny leder, må vi se til fra sidelinjen og leve med deres valg! Spørgsmål Hvordan skal DRV så opretholde sin troværdighed, hvis Socialdemokraterne fører valgkamp på, at tilknytningskravet eller 24-reglen skal bevares for enhver pris? Efter min mening må både Socialdemokraterne og DRV lægge op til, at de er to selvstændige partier, der har hver sin politik. Der er ting vi ved før valget, at vi er enige om, og andre punkter, hvor det kniber med enigheden - ellers var der jo ikke grund til at vælgerne tilhører hver sit parti! Næste skridt er, hvad vi bliver enige om efter valget. Vi kan godt være i regering med et parti, vi ikke er 100% enige med på alle punkter - sådan er det jo også med den nuværende regering og dens forfærdelige støtteparti! Vi skal lade være med at lade os drive rundt i manegen af regeringspartiernes fokus på +/- 24 årsreglen og sige, at politikken

5 8 Radikale valgstrategier på fynsk på området må afhænge af forhandlinger og aftaler efter valget. Det er der ingen slingrekurs i - men det er der derimod i Fogh og Bertels integrationspolitik, når vi den ene gang efter den anden ser, hvordan de ændrer holdning til konkrete sager for at opnå positiv omtale i pressen - det er billig spin, og det skal vi ikke forfalde til. Det er usympatisk taburetklæberi fra partier, der kun tænker på at føre populærpolitik for at blive genvalgt. Vi skal stå ved vores politik og forhandle os frem til aftaler, der giver mest mulig rum for radikal politik. Pia Petersen (Odense 1. kreds): Skærp profilen Spørgsmål: Hvad bør være det Radikale Venstres kommende valgstrategi?, etc. Beklageligvis vil min besvarelse af spørgsmålet være lidt pessimistisk, da udgangspunktet er, at jeg desværre ikke tror på et regeringsskifte efter det kommende valg. Meningsmålingerne taler deres tydelige sprog, og årsagssammenhængen er ligetil. Mogens Lykketoft er langt fra en mand af folket, og vil aldrig være i stand til at hente alle de tabte stemmer tilbage fra Dansk Folkeparti. Derfor er det min klare holdning, at vi så vidt muligt skal fokusere på ren Radikal politik og skærpe vores egen profil. Vi skal som Radikale ikke blot fremstå som et appendiks til Socialdemokraterne og gå på kompromis med vores egen politik blot for at føje Lykketofts tropper. I stedet skal vi fokusere på fremtiden og på indflydelse. Selv før Baunsgaard var det Radikal politik, at det vigtigste er hvad vi samarbejder om og ikke hvem vi samarbejder med. Ikke dermed ment at vi skal bakke op om en borgerlig regering, for det kan der absolut ikke være tale om. Vi skal søge maksimal indflydelse under de gældende vilkår og føre ægte Radikal politik. Jeg mener, at vi skal arbejde på at forhøje vores eget mandattal ved en klar og selvstændig profil, og dermed det bedst tænkelige valg for Det Radikale Venstre, så vi atter bliver tungen på vægtskålen. Spørgsmål: Hvilke mærkesager skal styrke DRV's profil - og hvilke partier skal vi især satse på at trække stemmer fra? Det er aldrig let at slå sig fast på et par enkelte radikale mærkesager og sige, at det er dem, der skal fokuseres på, hvis vi vil vinde valget. Med de nuværende meningsmålinger, ser det desværre ikke ud til, at regeringsmagten kan erobres, men positionen som magtfuldt oppositionsparti kræver flere mandater, end Det Radikale Venstre kan mønstre i dag. Vi er i dag det eneste parti til højre for SF, der kan promovere sig på et humant menneskesyn og 100% respekt for retsstaten - det er de områder, vi skal være dygtigere til at kommunikere ud til vælgerne. Det er min klare opfattelse, at vi skal distancere os fra de omkringliggende partier, og ikke blot gå i Socialdemokraternes fodspor. Der kan ikke herske tvivl om, at der lige nu sidder mange Socialdemokratiske vælgere med en dårlig smag i munden over, at de på en række centrale områder ikke kan skelne mellem Socialdemokraternes politiske udspil, og den politik regeringen fører tæt støttet af Kjærsgaard, Thulesen, Skaarup og fætrene Det er de vælgere vi skal forsøge at vinde over til os! Samtidig skal vi søge at friste de Kristendemokrater, der ikke kan acceptere at støtte en borgerlig regering og ikke mindst De Konservative, der ikke ønsker, at dansk politik skal være ensidig blokpolitik. Karen Krebs (Nyborg-kredsen): Tre med et smæk! Spørgsmål: Hvad bør være det Radikale Venstres kommende valgstrategi?, etc. På DRV's hjemmeside er der ikke rigtig noget med bid at blive klogere på og Radikale valgstrategier på fynsk 9 Mogens Lykketoft slås med VK-regeringen om ophavsretten til politiske valgslogans. Ikke rigtig noget for en radikal fritænker. Vi skal stå på egne ben og vælge den femte mulighed. Turde træffe visionære beslutninger og handle på vegne af landets borgere. Skal det radikale Venstre bemærkes i en kommende valgkamp må vi udvise vilje og mod til at tænke visionært og utraditionelt. 'Er du i tvivl stem radikalt', og det er hvad jeg er og gør. Jeg tvivler på at vi i fremtiden kan bevare et demokratisk folkestyre hvor kun 5 % af danskerne reelt har valgt at have indflydelse gennem medlemskab af et politisk parti. Der er jo ingen garanti for at det er de bedste, dygtigste, idealistiske og mest troværdige mennesker der stiller op til Danmarks topstillinger. Har vi aldrig overvejet at lade et headhunterfirma klare regeringssammensætningen? Danmarks største problem i mine øjne er: 1. Mangel på arbejdspladser (ikke at forveksle med at flere skal i arbejde) 2. Klientliggørelse af borgerne (indvandrere især) 3. Misbrug af mad og dermed sundhedsvæsenet (fedmeepidemien er over os) Alle tre problemer kunne løses ved: 'Tre med et smæk': Bliv jordmonopolets onder kvit ved at sætte skranker for ejendomsstørrelsen. Radikal valgstrategi lokalt:

6 10 Radikale valgstrategier på fynsk Radikale valgstrategier på fynsk 11 Fremtidens husmænd: Indvandrere og andre uden arbejde/uddannelse skaffer et arbejde ved at låne dansk jord og bliver selvstændige bønder. Under kyndig vejledning skal jorden produktudvikles og opdyrkes økologisk med kvalitetsføde (grøntsager). Svineproducenterne må også omlægge produktionen eller lukke efterhånden som denne samfundsgavnlige og sundhedsfremmende udvikling tager over. Nogle etablerer nye produktionsvirksomheder til fremstilling af økologisk kvalitets Convenience Food. Undervejs styrkes efterspørgslen på arbejde ved at fjerne skat på arbejde og tjenesteydelser. Radikal valgstrategi globalt: At løse verdens problemer som: 1. Fattigdom og sult i den tredje verden 2. Arbejdsløshed og social udstødelse i den industrialiserede verden 3. Det stadig voksende skel mellem rige og fattige Spørgsmål: Retsforbundet har ikke siddet i folketinget siden Hvilken regeringskonstellation vil gennemføre en så ambitiøs jordreform? 'Nytænkning og mod til at handle' Sådan slutter indledningen til Det Radikale Venstres Principprogram. DRV erklærer sig som tilhænger af bevægelsen for at tilvejebringe bæredygtig udvikling i verden. Det mener jeg er det vigtigste punkt i denne valgkamp. Hvis vi også udstrækker det til at dreje sig om at tilvejebringe en national og global økonomi hvor konkurrenceparameteret er bæredygtighed, så kan Danmark blive et foregangsland for den globale økologiske udvikling. Det er paradoksalt at vi i Danmark anser det for en menneskeret at have en bolig og et arbejde, men ikke at vi alle i fællesskab skal eje den jord vi befinder os på. Vi må føre DRV væk fra salonerne og tilbage til sin oprindelse som partiet for husmænd og intellektuelle. Hvis vi gør Danmarks jord til borgernes ejendom, og hvis vi sørger for at alle der ønsker det får et jordlod til at bebygge og opdyrke, så vil meget af den offentlige forsørgelse blive overflødiggjort. Så kan vi slå tre fluer med et smæk. Vi vil kunne minimere antallet af arbejdsløse. Antallet af sagsbehandlere vil falde. Klientgørelsen i forhold til samfundet vil falde. Hvis disse nye resurser stilles til rådighed, vil alle naturligvis ikke give sig til at dyrke økologiske grøntsager, men alle vil have igangsætningskapital til at finde deres måde at tjene til livets ophold! Der er for tiden ingen regeringskonstellation der vil gennemføre en jordreform af den type. Men hvis DRV selvstændigt gik ind i et udviklingsarbejde af disse gamle georg(e)istiske tanker, så ville vælgerne få et reelt alternativ og et tydeligt signal om at DRV stadig kan tænke nyt og har mod til at handle. Hvilken fløj, der vil støtte en radikal nytænkning, er op til fløjene selv at afgøre. Mit bud er at vi har bedst mulighed for at komme igennem med det sammen med De Konservative. Morten Kirk Jensen (Odense 2.kreds): Mission impossible Spørgsmål: Hvad bør være det Radikale Venstres kommende valgstrategi?, etc. Det synes umuligt ud fra de nuværende meningsmålinger, men det kommende folketingsvalg må under alle omstændigheder handle om at vælte regeringen. Fogh, fup og fidus! Regeringen må udstilles som en flok distanceblændere, der i en pæn indpakning fører nationalsocialistisk propaganda for Dansk Folkeparti. Fogh siger et og gør noget helt andet. Fogh taler om frihed og frisind i sin landsmødetale, samtidig med at Haarder er beordret til at køre en stram linie i integrationsministeriet. Det puster til fremmedhadet, undergraver den internationale mobilitet - som Fogh er tilhænger af når danskere vil studere i udlandet - og giver medvind til Pianisterne på højrefløjen. Det vidner ikke om frisind i den radikale fortolkning, hvor frisind mobiliserer socialt overskud og skaber balance i det sociale samspil befolkningsgrupper imellem. Friheden kniber det også med. I bestræbelserne på at kvalitetssikre de muslimske friskoler, fratager regeringen nu alle friskoler friheden, og vil indholdsmæssigt sidestille dem med folkeskolen. Hvor blev tilliden til befolkningen af? Hvor blev det frie valg af? Hvor blev den liberale politik af? Her er den radikale politik let at få øje på: Bevar friheden for folket til at holde frie skoler, det er at udvise tillid til befolkningen i stedet for at understrege den centralistiske regerings magt. Det radikale venstre skal understrege at vi går til valg for at hævde de radikale principper, men samtidigt er en del af et regeringsalternativ. Vi skal fokusere på regeringsalternativets styrker på f.eks. uddannelsesområdet, miljøområdet og skatteområdet, men også være villige til at diskutere de områder hvor det p.t. er svært at se den store enighed, her tænker jeg særligt på udlændinge- og ældreområdet. Vi er ikke en fraktion af Socialdemokraterne og derfor skal den radikale fane holdes højt, men Socialdemokraterne vil være vores eneste troværdige samarbejdspartner i et regeringsalternativ - derom må der ikke herske tvivl!! Jeg deltager under ingen omstændigheder i en politisk formidling, der er med til at sikre Dansk Folkeparti indflydelse på en fortsat borgerlig regering. Godt nytår og godt valg.

7 En ny forening er født Som en konsekvens af det stigende medlemtal i Det Radikale Venstre har en gruppe radikale fra Tommerup valgt at stifte deres engen lokalforening. Vi er ikke utrolig mange, men er af den overbevisning, at det er lettere at mødes i en lokal forening end at skulle tage til Odense hver gang man skal lave politisk arbejde. Vi mener, at et område som Tommerup er et godt sted at få nye radikale medlemmer, befolkningen er meget bredtspektret med mange veluddannede pendlere, mange små selvstændige erhvervsdrivende, som er en gruppe, som vi mener kan finde politisk fodfæste i Det Radikale Venstre, som det har været før i tiden. i Tommerup! Der udover er der i Tommerup ganske få politiske partien repræsenteret. Så vi regner med, at vi virkelig kan udfylde et politisk tomrum, ved at være repræsenteret i lokalområdet. En anden grund til at lave en lokal forening er at stå stærkere Radikalt når vores landkommune bliver lagt sammen med andre landkommuner. Derudover ønsker vi også et et forum for politisk diskussion, for at styrke den poliiske bevidsthed hos borgerne i vores område. Derfor er vores bestyrelsesmøder også åbne for alle vores medlemmer. Vores seneste møde var et julemøde d Vi arbejder på at få vores egen hjemmeside, som der linkes til og fra til Det Radikale Venstres hjemmeside. Ønsker man at kontakte lokalforeningen, kan det ske til kasserer Helge Hübshmann , eller formand Søren Dahl Henriksen tlf , Af Kristian Grønbæk, amtsrådsmedlem Hvad skal DRV i regionsrådet? Regeringen har nu fremsendt en række lovforslag om regionerne til høring. Inkl. bemærkninger drejer det sig om ca sider. Jeg kan ligeså godt gå til bekendelse straks. Jeg har ikke læst dem alle og får det næppe gjort. Hovedindtrykket er, at lovforslagene ligger tæt op ad forligsteksten fra 24. juni. Dvs. de forhåbninger, som vi havde haft om, at regionerne fik lov til at beholde lidt mere af miljø og planlægning ikke holdt. Det står ligeledes lysende klart, at regionerne i virkeligheden er et tredje element i den offentlige forvaltning. Vi har hidtil haft to niveauer, nemlig staten og kommunerne/amterne. Kommunerne og amterne var begge omfattet af den såkaldte kommunalfuldmagt. Der var som udgangspunkt de samme regler om skatteopkrævning, regnskabsprincipper, samme styrelseslov osv. De nye regioner bliver en ny konstruktion. Godt nok ledet af et folkevalgt organ, men dette organ har ingen direkte beslutningskompetence på indtægtssiden. Kommunalfuldmagten gælder ikke. Står en opgave ikke udtrykkeligt formuleret i loven om regionerne, er regionerne afskåret fra at gå ind i opgaven. I lidt populær form kan man sige, at vi går fra et repræsentativt demokrati, som styrede en række offentlige servicetilbud til borgerne, til en politisk ledet organisation, der skal sikre borgernes frie valg. Stor valgforsamling Som det allerede fremgik af forligsteksten bliver der 41 medlemmer af regionsrådet. Deres fornemmeste opgave bliver at vælge en formand, to næstformænd og et forretningsudvalg på mellem 11 og 19 medlemmer. Mindst 22 og måske 30 af de nye regionsrådsmedlemmer får ikke andre opgaver end at være medlem af regionsrådet. I dag er det sådan, at alle medlemmer af en kommunalbestyrelse eller amtsråd er sikret mindst 1 udvalgspost. Det må forventes, at alle væsentlige driftsspørgsmål drøftes i dette forum, inden beslutningen forelægges regionsrådet til endelig godkendelse. Der vil blive udpeget 2-3 medlemmer til et nyt organ, som kommer til at hedde vækstfora. Der er en stor risiko for, at formanden og de to næstformænd sætter sig på dette. Der vil også skulle udpeges 2-3 regionsrådsmedlemmer til bestyrelsen for et regionalt trafikselskab. Også her er det overvejende sandsynligt, at de findes blandt medlemmerne af forretningsudvalget og at formanden er én af dem.

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT RADIKAL POLITIK 6 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT FORMANDEN SKRIVER Frihedsbreve? Ja, tak! HVORFOR NU DET? Er sådan et stykke papir med teksten Jeg er sgu min egen, som Kumbels kat sagde, ikke bare

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik.

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik. RADIKAL 9 POLITIK 10. sept. 2003 Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik Læs side 13 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det

Læs mere

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9 RADIKAL POLITIK 828. okt. 2004 Radikale, menneskerettigheder og familiesammenføringer SIDE 4 6 Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8 VK-uenigheder SIDE 9 FORMANDEN SKRIVER Operaen,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004 RADIKAL 10 POLITIK 16. december 2004 TEMASIDER OM DEMOKRATI: Parlamentarisme i kommunerne Hvad er demokrati? Håb for Palæstina Hviderussiske opråb Mord på politiske værdier Ytringsfrihed Det forbudte Læs

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 RADIKAL POLITIK 1 23. januar 2003 Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG DET MENER JEG

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere