Tillægsvilkår for TDC SamleFordele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsvilkår for TDC SamleFordele"

Transkript

1 Tillægsvilkår for TDC SamleFordele Februar 2015

2 2

3 Indhold Tillægsvilkår for TDC SamleFordele... 4 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage... 6 Tillægsvilkår for 3 Timers ekstra tale Kontakt os

4 Tillægsvilkår for TDC SamleFordele Februar Tillægsaftalen For aftale om TDC SamleFordele gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester, Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjeneste og TDC s ISDN-tjeneste, Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC og/ eller Abonnementsvilkår for TDC s TVoIP-tjeneste, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for aftale om TDC SamleFordele forud. En aftale om TDC SamleFordele indebærer, at kunder, som abonnerer på en eller flere af følgende teletjenester (eller pakker af teletjenester) i de nævnte abonnementsformer, kan tilkøbe TDC SamleFordele: der giver adgang til tilkøb af TDC SamleFordele, og oplysning om, hvilke produkter, TDC SamleFordele ikke kan kombineres med, kan fås ved henvendelse til TDC. Oplysning om de til enhver tid gældende priser for TDC SamleFordele kan fås ved henvendelse til TDC. En aftale om TDC SamleFordele kan kun indgås af privatkunder og mindre erhvervskunder, jf. pkt. 2.A i TDC s Generelle Vilkår, og aftalen må kun anvendes til kundens eget private brug. 2. TDC SamleFordele uden beregning Hvis kunden både abonnerer på bestemte former for Hvis kunden abonnerer på: Kan disse samlefordele opnås: Bestemte former for standardabonnement på TDC s mobiltjenester (abonnementer som indeholder et modul med inkluderet tale (fri tale, talepakke, Inkluderet Tale, Fri Tale med loft, m.fl.) Internetadgang via xdsl eller Fiber hos TDC, hvis aftalen herom er indgået den 9. februar 2015 eller senere. Internetadgang via xdsl eller Fiber hos TDC som en del af TDC s pakkeprodukter med samlet levering af: bredbånd og telefoni, herunder TDC Home Duo (kun visse varianter) 3 Timers ekstra tale, jf. særskilte tillægsvilkår herfor sms/mms er, jf. pkt GB data, jf. pkt. 4. TDC Udvidet Service 2 dage, jf. særskilte tillægsvilkår herfor. bredbånd, telefoni og tv, herunder TDC Home Trio (kun visse varianter), eller TV og bredbånd En aftale om TDC SamleFordele kan maksimalt omfatte 5 mobilabonnementer. TDC kan til enhver tid og uden varsel indføre yderligere begrænsninger i antallet af mobilabonnementer, som kan indgå i nye aftaler om TDC SamleFordele. Oplysning om hvilke former for standardabonnement på TDC s mobiltjenester og hvilke varianter af aftale om internetadgang via xdsl eller Fiber hos TDC samt hvilke varianter af TDC s pakkeprodukter med henholdsvis samlet levering af: bredbånd og telefoni, bredbånd, telefoni og tv, eller TV og bredbånd, standardabonnement på TDC s mobiltjenester og abonnerer på bestemte varianter af aftale om internetadgang via xdsl eller Fiber hos TDC eller bestemte varianter af TDC s pakkeprodukter med samlet levering af: bredbånd og telefoni (herunder visse varianter af TDC Home Duo), bredbånd, telefoni og tv (herunder visse varianter af TDC HomeTrio), eller TV og bredbånd, modtager kunden TDC SamleFordele uden beregning. Kunden modtager i så fald uden beregning de samle- 4

5 fordele, der knytter sig til kundens abonnementsaftaler, jf. skemaet i pkt. 1. For kunder, som har indgået aftale om TDC Samle- Fordele før den 15. juli 2013, er det en forudsætning for kundens modtagelse af TDC SamleFordele uden beregning, at kunden har tilvalgt modulet TDC Duet og samlet regning til kundens mobilabonnement, jf. særskilte vilkår herfor. Dette gælder dog ikke for kunder, som har indgået aftale om TDC HomeTrio med Mobil. For kunder, som har indgået aftale om TDC Samle- Fordele den 15. juli 2013 eller senere, er det en forudsætning for kundens modtagelse af TDC Samle- Fordele uden beregning, at kunden har valgt, at opkrævninger vedrørende kundens mobilabonnement sker henholdsvis på kundens regning for aftale om internetadgang via xdsl eller Fiber hos TDC eller på kundens regning for TDC s pakkeprodukter med samlet levering, jf. ovenfor. Hvis kunden har indgået aftale om TDC SamleFordele før den 18. februar 2013 og abonnerer på TDC's telefonitjeneste (fastnet) eller TDC's ip-telefonitjeneste får kunden adgang til TDC FriWeekend, jf. særskilte tillægsvilkår herfor. Oplysning om hvilke former for standardabonnement på TDC s mobiltjenester og hvilke varianter af TDC s pakkeprodukter, der giver adgang til TDC SamleFordele uden beregning, kan fås ved henvendelse til TDC. Oplysning om, hvilke produkter TDC SamleFordele uden beregning ikke kan kombineres med, kan fås ved henvendelse til TDC sms/mms er Hvis kunden har indgået aftale om TDC SamleFordele efter den 17. februar 2013, har kunden adgang til at forbruge ialt 3000 sms/mms er i Danmark uden betaling af forbrugstakst. De 3000 inkluderede sms/mms'er omfatter kun sms/ mms- beskeder afsendt i Danmark til danske mobiltelefonnumre. De inkluderede 3000 sms/mms'er omfatter ikke indholdstakserede sms/mms beskeder. Sms/mms- beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes som en serie af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring GB Data Hvis kunden har indgået aftale om TDC SamleFordele efter den 17. Februar 2013, har kunden adgang til at forbruge 3 GB data på TDC's mobiltjenester pr. måned i Danmark uden opkrævning af forbrugstakst. Den aftalte datamængde kan ikke bruges til roamet trafik, jf. Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester pkt. 3.B, og der takseres særskilt herfor. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned. Overskrides den aftale datamængde, takseres forbruget ikke, men hastigheden på forbindelsen nedsættes til 64kbit/s. Hvis kunden herefter fortsat overskrider den aftalte datamængde, forbeholder TDC sig ret til uden varsel at afbryde kundens adgang til TDC's mobildatatjenester eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Pkt. 6 i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester finder endvidere anvendelse. 5. Kombination af TDC SamleFordele og andre TDC produkter Ved kombination af TDC SamleFordele og andre TDC produkter med tilsvarende produktindhold ydes der ikke reduktion i abonnementsafgifterne for de omhandlede produkter. Hvis kunden har indgået aftale om TDC SamleFordele før den 18. februar 2013, og kundens aftale om TDC SamleFordele kombineres med en aftale om TDC Fri Fastnet eller TDC FastnetMax, går vilkårene for TDC FriFastnet henholdsvis vilkårene for TDC FastnetMax forud for vilkårene for TDC SamleFordele og vilkårene for TDC FriWeekend. En aftale om TDC SamleFordele kan ikke kombineres med en aftale om TDC Udvidet Service, medmindre kundens aftale om TDC Udvidet Service indgår i en aftale om TDC Secure (fx TDC HomeDuo Secure eller TDC Secure til TDC HomeTrio). Hvis kundens aftale om TDC Udvidet Service indgår i en aftale om TDC Secure, går vilkårene for TDC Udvidet Service forud for vilkårene for TDC SamleFordele og vilkårene for TDC Udvidet Service 2 dage. Oplysning om hvilke produkter TDC SamleFordele i øvrigt ikke kan kombineres med, kan fås ved henvendelse til TDC. 6. Betaling (månedsregning) Ved aftale om TDC SamleFordele sker opkrævninger i henhold til abonnementsaftalen månedsvis. Pkt. 12 i TDC s Generelle Vilkår finder endvidere anvendelse. 7. Ophør og ændring af aftalen om TDC SamleFordele Hvis kunden har indgået aftale om TDC SamleFordele mod betaling, jf. pkt. 1, og kundens samlede aftale med TDC omfatter flere abonnementsaftaler om flere forskellige teletjenester eller pakker af teletjenester, jf. pkt. 1, og en eller flere af abonnementsaftalerne ophører, mens andre abonnementsaftaler fortsætter; tilpasses aftale om tilkøb af TDC SamleFordele automatisk, så den svarer til de fortsættende abonnementsaftaler. Hvis kunden modtager TDC SamleFordele uden beregning, jf. pkt. 2, og et af de abonnementer, der er en forudsætning for at modtage TDC SamleFordele uden beregning, ophører; ophører samtidig hele aftalen om TDC SamleFordele. 5

6 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November Serviceaftalen For aftaler mellem TDC og privatkunder eller mindre erhvervskunder om udvidet fejlretningsservice på TDC s tjenester med fast installation (herefter serviceaftaler) gælder følgende vilkår i tillæg til Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester, Privatkunder og mindre erhvervskunder (herefter TDC s Generelle Vilkår). Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for aftale om TDC Udvidet Service eller TDC udvidet Service 2 dage forud. TDC afhjælper fejl i egne anlæg og installationer, jf. pkt. 15.A i TDC s Generelle Vilkår. En serviceaftale indebærer, at TDC yder udvidet fejlretningsservice ved afhjælpning af fejl i TDC s anlæg og installationer. TDC tilbyder følgende serviceaftaler om udvidet fejlretningsservice: TDC Udvidet Service TDC Udvidet Service 2 dage En aftale om TDC Udvidet Service 2 dage, kan kun indgås som en del af en aftale om TDC SamleFordele, jf. særskilte tilllægsvilkår herfor. I pkt. 6 findes en oversigt over indholdet af og serviceelementer i de to varianter af serviceaftaler. Det fremgår af TDC s skriftlige ordrebekræftelse og/ eller af en særskilt aftale mellem kunden og TDC, om kunden har indgået en serviceaftale og i hvilken variant. En serviceaftale gælder fra aftaleindgåelsestidspunktet og frem. Fejl, som er opstået og anmeldt til TDC før indgåelsen af serviceaftalen er ikke omfattet af udvidet fejlretningsservice. 2. Serviceelementer og definitioner 2.1 Serviceperioden, Arbejdstimer og Arbejdsdage: Serviceperioden er perioden, hvor TDC ifølge serviceaftalen som minimum er forpligtet til at udføre fejlretning, og defineres af kombinationen af arbejdstimer og arbejdsdage: Arbejdstimer er det tidsinterval på døgnet, hvor TDC ifølge serviceaftalen som minimum er forpligtet til at udføre fejlretning. Arbejdsdage er de hverdage undtagen lørdage, hvor TDC ifølge serviceaftalen som minimum er forpligtet til at udføre fejlretning. Arbejdsdage omfatter ikke helligdage. Følgende dage er helligdage: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, Storbededag, 1 maj, Grundlovsdag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Juleaftensdag, Juledag, 2. Juledag og Nytårsaftensdag. 2.2 Reaktionstid: Den tid inden for kundens serviceperiode, der maksimalt vil gå, fra kunden anmelder en fejl til TDC, og indtil TDC påbegynder fejlafhjælpningen. Ved fejl som anmeldes uden for serviceperioden, starter beregningen af reaktionstiden ved starten af den førstkommende serviceperiode. Ved fejlretning, som kræver teknikerbesøg på installationsadressen, og som efter kundens ønske udskydes, jf. pkt. 2.7, beregnes reaktionstiden fra starten af teknikerbesøget. Der differentieres mellem reaktionstid for major fejl og minor fejl, jf. pkt Fejlafhjælpningstid: Den tid inden for kundens serviceperiode, der maksimalt vil gå, fra kunden anmelder en fejl til TDC, og indtil TDC har afhjulpet fejlen midlertidigt eller fuldstændigt. Ved fejl som anmeldes uden for serviceperioden, starter beregningen af fejlafhjælpningstiden ved starten af den førstkommende serviceperiode. Ved fejlretning, som kræver teknikerbesøg på installationsadressen, og som efter kundens ønske udskydes, jf. pkt. 2.7, beregnes fejlafhjælpningstiden fra starten af teknikerbesøget. Der differentieres mellem fejlafhjælpningstid for major fejl og minor fejl, jf. pkt. 6. Om fejl, der ikke er omfattet af serviceaftalens fejlretningstider, se pkt Klassificering af fejl (major eller minor) TDC afgør om en fejl er major eller minor, jf. nedenfor. TDC kan til hver en tid omklassificere fejlen fra major til minor eller fra minor til major, hvis det i forbindelse med fejlretningen eller i øvrigt viser sig, at fejlen er forkert klassificeret Major fejl Kundens løsning er afbrudt eller kvalitetsmæssigt 6

7 forringet, så kunden er afskåret fra brug af tjenestens mest basale funktioner, jf. dog pkt om kabelfejl, der kræver gravning, og pkt. 3.1 om fejl, der ikke er omfattet af serviceaftalens fejlretningstider. Major fejl omfatter bl.a. Forbindelsen er afbrudt Der kan ikke ringes til kundens forbindelse (telefonitjenester) Der kan ikke ringes fra kundens forbindelse (telefonitjenester) Routerfejl, hvor alle brugere, applikationer eller tjenester er nede Minor fejl Mindre fejl, hvor kunden oplever en forringet kvalitet af tjenesten eller en begrænsning i tilgængeligheden af tjenestens funktioner. Kabelfejl, som kræver gravning, behandles altid som minor fejl, jf. dog pkt. 3.1 om fejl, der ikke er omfattet af serviceaftalens fejlretningstider. Minor fejl omfatter bl.a. Kabelfejl, som kræver gravning, jf. dog pkt. 3.1 Støj på forbindelsen Periodiske udfald Hastighedsforringelser Pakketab Routerfejl, hvor enkelt brugere, applikationer eller tjenester er nede 2.5 Næste arbejdsdag (NA): Fejlafhjælpning skal være fuldført førstkommende arbejdsdag efter kunden har anmeldt en fejl til TDC. 2.6 Indenfor 2 arbejdsdage (2NA): Fejlafhjælpning skal være fuldført anden arbejdsdag efter kunden har anmeldt en fejl til TDC. 2.7 Tidsintervaller for teknikerbesøg (kundebesøg) Fejlafhjælpning, som kræver teknikerbesøg på installationsadressen, kan bookes inden for kundens serviceperiode og inden for de tidsintervaller, som er givet for serviceaftalen, jf. pkt. 6. TDC er forpligtet til at tilbyde kunden tidsintervaller for teknikerbesøg, som ligger inden for kundens serviceperiode. Hvis fejlretningen, som kræver teknikerbesøg på installationsadressen, efter kundens ønske udskydes til et tidsinterval, som ligger efter udløbet af de reaktionstider, jf. pkt. 2.2, og fejlafhjælpningstider, jf. pkt. 2.3, som gælder for kundens serviceaftale, starter beregningen af reaktionstiden henholdsvis fejlafhjælpningstiden ved starten af teknikerbesøget. Om forgæves teknikerbesøg og kundens medvirken med henblik på fejlsøgning, se pkt Fejlmeldingstidspunktet Det tidspunkt på døgnet, hvor kunden anmelder en fejl til TDC. TDC tilbyder mulighed for fejlmelding døgnet rundt, året rundt Telefonisk support En serviceaftale giver kunden adgang til at foretage opkald til kundeservice, hotline og regningsservice, indenfor serviceperioden, via et særligt telefonummer, hvor opkald fra kunder med serviceaftaler prioriteres foran køen. Kunden kan ved telefonisk henvendelse blandt andet få support til en række tjenester, der normalt kræves særskilt betaling for. Kunden kan ved henvendelse til TDC få oplyst, hvilke tjenester der ydes support til på disse vilkår. 3. Afgrænsninger 3.1. Fejl, som har opsættende virkning I visse situationer, kan TDC ikke fejlrette som følge af forhold uden for TDC's kontrol. Disse situationer omfatter bl.a. følgende: A. Særlige fysiske forhold, der besværliggør eller umuliggør TDC's fejlretning, herunder fx oversvømmelser eller elektromagnetisk støj, B. Alvorlige kabelfejl og andre alvorlige fejl i TDC s anlæg og installationer, som omfatter flere kunder, og hvor det ikke er praktisk muligt at fremskynde fejlafhjælpning f.eks. ved at indsætte flere ressourcer, C. Forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.), D. Situationer omfattet af force majeure, jf. pkt. 15.D i TDC s Generelle Vilkår, E. Svigt i leveringer fra TDC s leverandører, F. Fejl, som skyldes produktionsfejl eller lignende i udstyr, hardware og/eller software, og som forekommer i alle produkter af samme produktionsserie, og hvor fejlen derfor eskaleres til TDC's leverandør. 7

8 Sådanne forhold uden for TDC s kontrol har opsættende virkning i forhold til Serviceaftalens fejlretningstider Fejlretning af alvorlige fejl, der omfatter mange kunder Alvorlige fejl i TDC s anlæg og installationer, som omfatter mange kunder, fejlrettes altid hurtigst muligt og uafbrudt af TDC, indtil fejlen er afhjulpet Service på ikke brofaste øer TDC tilbyder ikke udvidet fejlretningsservice, og der kan ikke tegnes særskilte serviceaftaler for tjenester, der leveres til installationsadresser på øer i Danmark uden fast broforbindelse til Jylland, Fyn, Sjælland eller Bornholm. 5. TDC s misligholdelse Ved TDC s misligholdelse af Serviceaftalen gælder pkt. 15 i TDC s Generelle Vilkår om afslag i abonnementsafgiften, erstatningsansvar og force majeure. 6. Serviceelementer i aftaler om TDC Udvidet Service eller TDC Udvidet Service 2 dage Se skema. For uddybning og definition af de enkelte serviceelementer se pkt Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 26. november Hvis sådan særskilt serviceaftale fejlagtigt er indgået, er aftalen ugyldig, og kunden er berettiget til at få tilbagebetalt abonnementsafgiften for serviceaftalen for hele aftaleperioden. Kunder som har indgået aftale om TDC Udvidet Service 2 dage, som er en del af en aftale om TDC SamleFordele, er dog ikke berettiget til at få tilbagebetalt eventuel abonnementsafgift for TDC Udvidet Service 2 dage. For kunder med installationsadresse på øer i Danmark uden fast broforbindelse til Jylland, Fyn, Sjælland eller Bornholm, som har indgået aftale om TDC Udvidet Service som en del af en samlet pakke med flere TDC-produkter - fx kunder med aftale om TDC HomeDuo Secure eller aftale om TDC Secure til TDC Bredbånd eller TDC HomeTrio - omfatter aftalen om TDC Udvidet Service alene adgang til telefonisk support, jf. pkt Sådanne kunder er således ikke berettiget til udvidet fejlretningsservice ved afhjælpning af fejl i TDC's anlæg og installationer. 4. TDC s adgang til installationsadressen Kunden skal sikre, at TDC med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på installationsadressen, jf. pkt. 15 i TDC s Generelle Vilkår. Gives der ikke TDC uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er TDC berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i TDC's offentlige telenet eller tjenesten, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller interne net, er kunden forpligtet til at dække TDC's udgifter til fejlsøgning, jf. pkt. 15 i TDC s Generelle Vilkår. Ved interne net forstås telenet til kundens eget brug på installationsadressen, herunder installationer efter NTP, jf. pkt. 5.A i TDC s Generelle Vilkår, samt installationer med mere end et telestik på installationsadressen. 8

9 Serviceelementer TDC Udvidet Service (Hverdage 8-19) TDC Udvidet Service 2 dage Serviceperiode/Arbejdsdage Man- til fredag ekskl. helligdage Man- til fredag ekskl. helligdage Serviceperiode/Arbejdstimer Reaktionstid, Major fejl 1 arbejdstime 1 arbejdstime Reaktionstid, Minor fejl 5 arbejdstimer 5 arbejdstimer Fejlmelde tidspunkt Kundebesøg (Booking intervaller for teknikerbesøg) Fejlafhjælpningstid, Major fejl Fejlafhjælpningstid, Minor fejl 4 og 8 timers intervaller 4 og 8 timers intervaller 11 timer 11 timer Næste arbejdsdag (NA) Indenfor 2 arbejdsdage (2NA) Telefonisk support For uddybning og definition af de enkelte serviceelementer se pkt. 2. 9

10 Tillægsvilkår for 3 Timers ekstra tale November Tillægsaftalen For aftale om modulet 3 Timers ekstra tale gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud. 3. Saldokontrol (saldomax) Hvis kunden har oprettet Saldomax, så abonnementet spærres, når det aftalte forbrugsloft er nået, vil spærringen omfatte enhver form for forbrug, herunder forbrug som ikke takseres. Hvis kunden abonnerer på bestemte former for abonnement på TDC s mobiltjenester kan kunden tilvælge modulet 3 Times ekstra tale. Oplysning om hvilke abonnementsformer, der giver adgang til tilvalg af modulet 3 Times ekstra tale, og oplysning om hvilke eventuelle andre tilvalgsmoduler 3 Times ekstra tale kan kombineres med, kan fås ved henvendelse til TDC. Vilkårene for og indholdet af aftalen om 3 Times ekstra tale fremgår af punkt 2 i disse tillægsvilkår. Oplysning om de til enhver tid værende priser for 3 Timers ekstra tale kan fås ved henvendelse til TDC Timers ekstra tale En aftale om modulet 3 Timers ekstra tale, giver kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at foretage opkald til danske fastnetnumre og mobilnumre i Danmark i samlet 3 timer pr. måned. Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut. Uforbrugt tid overføres ikke til efterfølgende måned. Hvis kunden har indgået aftale om modulet Familie- Fordel, modulet TDC til TDC eller modulet Fri Fastnet indgår opkald til de telefonnumre, som er omfattet af disse moduler, ikke ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid. Forbrug ud over de inkluderede timer takseres med den i TDC's prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om 1 Times ekstra tale og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) opkald til udlandet 10

11 11

12 Kontakt os Har du spørgsmål, eller har du lyst til at bestille mere, kan du kontakte os på telefonnumrene nedenfor eller besøg din nærmeste TDC Butik. TDC A/S København CVR CU-682 Tillægsvilkår for TDC SamleFordele Der tages forbehold for evt. trykfejl Kundeservice Kundeservice, web: TDC A/S Teglholmsgade København C

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 1. Serviceaftalen For aftaler mellem

Læs mere

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016 Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage 1. Fejlretningsaftalen

Læs mere

2. Serviceelementer og definitioner

2. Serviceelementer og definitioner Tillægsvilkår for TDC Serviceaftaler Privat (udvidet fejlretningsservice) Januar 2009 1. Serviceaftalen For aftaler mellem TDC og privatkunder eller mindre erhvervskunder om udvidet fejlretningsservice

Læs mere

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår Udvidet Erhverv Tillægsvilkår Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Erhverv: Hverdage 8-16 Hverdage 8-20 Alle dage 8-22 Alle dage 0-24 (døgnservice) 1. saftalen...4 2. Serviceelementer

Læs mere

2. Serviceelementer og definitioner

2. Serviceelementer og definitioner Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage Juni 2016 1. Fejlretningsaftalen For aftaler om udvidet fejlretningsservice på YouSee s tjenester med fast installation

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om TDC Scale Mobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester samt TDC s Generelle Vilkår for

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler, tilvalgsmoduler og Pluspakker... 2 3. Minuttaksering... 5 4. Fri sms/mms i Danmark og EU... 5 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1.

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1. Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (Lukket for nysalg): Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Juni 2015 (senest revideret juni 2016)

Læs mere

DLG Servieaftaler Privat

DLG Servieaftaler Privat DLG Servieaftaler Privat Samlet oversigt over alle serviceaftaler til private 1. Generelt om serviceaftaler... 1 Få den serviceaftale der passer til dit behov for sikkerhed.... 1 2. Serviceaftale på Fastnet...

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) YouSee Tv Lille og Mobil YouSee Tv Basis og Mobil YouSee Tv Viasat Mellem og Mobil YouSee Tv Viasat Stor og Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto): YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large April 2016 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB November 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto) (lukket for salg): Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter.

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobilt Bredbånd: TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Basis TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio 4G TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Ekstra TDC Erhverv Mobilt

Læs mere

2. Abonnementsformer og hastighed

2. Abonnementsformer og hastighed [Skriv her] Tillægsvilkår for HomeDuo med bredbåndstelefoni, : HomeDuo med fastnet, HomeDuo Basic med fastnet, HomeDuo Mini med fastnet, Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om HomeDuo med bredbåndstelefoni,

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv Mobil Corporate gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for TDC's

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016 Tillægsvilkår for TDC Mobilt Bredbånd: TDC Mobilt Bredbånd Basis TDC Mobilt Bredbånd Medio TDC Mobilt Bredbånd Medio Stor TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G-24 md TDC Mobilt Bredbånd

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC s talepakker i Norden og EU (tidligere TDC Europa Produkter og TDC Norden Produkter): TDC Norden tale og fri sms TDC Europa tale og fri sms Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for : Minut 1GB 3GB 5GB 15GB 20GB 30GB 30GB Std Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 3 3. Minuttaksering af samtaler... 5 4. Datataksering...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto) Tillægsvilkår for Bredbånd (med Konto) Bredbånd Bredbånd 8 GB Bredbånd 40 GB Bredbånd 200 GB Oktober 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Konto og elektronisk kommunikation...

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Juni 2016

1. Tillægsaftalen. Juni 2016 Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix TDC Erhverv MobilPakker: TDC Erhverv MobilPakke Forbrugsafregnet TDC Erhverv MobilPakke Basis TDC Erhverv MobilPakke Medium TDC Erhverv MobilPakke Ekstra TDC Erhverv

Læs mere

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016) Tillægsvilkår for: Mobilt Bredbånd 1 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 5 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 15 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 50 GB + 4G (lukket for nysalg)

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC Erhverv One Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Brugertyper, fælles virksomhedspulje og tilvalg... 2 1.B. Særligt om Mobil Basis Bruger (anvendelsesmuligheder)...

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg)

Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg) Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg) Februar 2016 (senest revideret august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Tillægsvilkår for YouSee Mobilt YouSee Mobilt udbydes i følgende abonnementsformer: Mobilt 2 GB med Mobilt 10 GB med YouSee Mobilt 20 GB med YouSee Mobilt 100 GB med YouSee Mobilt 500 GB med Juni 2016

Læs mere

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for Mobilt Bredbånd 2 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 10 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 20 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 100 GB med 4G (lukket

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016 Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 4 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost 5 3. Mobildata hastighed 5 4. Inkluderet Data 5

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Vilkår for TDC HomeTrio Fiber og Mobil

Vilkår for TDC HomeTrio Fiber og Mobil Vilkår for TDC HomeTrio Fiber og Mobil Oktober 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Indhold På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC HomeTrio Fiber med

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Mobildata hastighed... 2 3. Taksering af samtaler (minuttaksering)... 2 4. Fællesregning... 2 5. Fri Tale...

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Opkald til anden mobil pr. minut 1,00. Opkaldsafgift 0,20

Opkald til anden mobil pr. minut 1,00. Opkaldsafgift 0,20 Grundpriser Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 175,20 FlexISDN

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee More. September 2017

Tillægsvilkår for YouSee More. September 2017 Tillægsvilkår for YouSee More Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for YouSee More 4 4 2. YouSee More uden beregning 4 3. Brug af YouSee More 4 4. Kombination af YouSee More og andre YouSee produkter 5 5.

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

TDC Erhverv One. Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd

TDC Erhverv One. Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd TDC Erhverv One TDC Erhverv One Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for TDC Erhverv One...5 Tillægsvilkår for TDC Business Bredbånd (TDC BizBase,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC Scale MobilMix TDC Scale MobilPakker: TDC Scale MobilPakke Basis TDC Scale MobilPakke Medium TDC Scale MobilPakke Ekstra TDC Scale MobilPakke Ekstra Udland Maj 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 1. Abonnementsaftalen xdsl eller Fiber (herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

December Tillægsaftalen

December Tillægsaftalen Tillægsvilkår for TDC Scale produkter: TDC Scale TDC Omstillingspakker TDC Scale Mobil TDC Scale Mobilpakker: TDC Scale MobilMix TDC Scale MobilPakke Basis TDC Scale MobilPakke Medium TDC Scale MobilPakke

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere