Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Nr. 4 august 2015 Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye rickschaw. Læs s. 4 og 10. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang 22 Bilister søges til pendlerprojekt 23 Fælles Fritids program - nu med pilates til mænd 31 Kender du Beder-Malling Bazaren? Nye klubledere i både Beder og Malling BMI - tilmelding

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Kirkebakken 33G, Beder Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Kirkebakken 33 E, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Grydhøjparken 5, Tilst Tlf.: Deadlines 2015 nr dec.14 udk. 10. jan. nr feb. udk. 21. mar. nr apr. udk. 16. maj nr jun. udk. 08. aug. nr aug. udk. 26. sep. nr okt. udk. 21. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Der er nok at tage sig til Som borger i Beder, Malling og Ajstrup er der nok at tage sig til, hvad enten man er til idræt, friluftsliv, foredrag eller har lyst til at være frivillig. Det vil du erfare, når du læser dette nummer af Fællesbladet. Kig i Fælles Fritids program i midten af bladet - er du mand, kan du nu også gå til pilates! Eller kig bagerst i bladet på BMI-siderne, hvor det er nu, du kan melde dig til svømning, gymnastik, fitness, badminton for det grå guld, sund livsstil og meget andet. Du kan også blive frivillig pilot på den nye rickshawcykel i området. Er du på Facebook, kan du tjekke facebookgruppen Beder-Malling Bazaren ud - og sikkert gøre en god handel. Og i næste nummer vil du kunne læse om et nyt lokalt kursus i at betjene en hjertestarter. Rigtig god fornøjelse - både med bladet og med aktiviteterne! Venlig hilsen redaktionen ARTIKLER 3 Fremkommelighed på Oddervej 4 Grundlovsfest, Den nye skov, Bevar de små stationer 17 Børnehave indviede drivhus 18 Danmarks korteste cykelsti, Borgmesteren kom forbi 19 Lionsmedlem hædret, FDF giver børn og unge et ståsted dage på cykel Fælles Fritids efterårsprogram 31 Kender du Beder-Malling Bazaren?, Læserbrev Indlæg til bladet - sådan gør du STOF SENDES pr. til eller pr. brev. Husk lige: Hvis foto tages med smartphone, skal du sende det i højeste opløsning, altså: FAKTISK STØRRELSE. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret som separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER OG ILLUSTRATIO- NER i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 4 august 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang FASTE RUBRIKKER Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye richschaw. Læs s. 4 og Bilister søges til pendlerprojekt 23 Fælles Fritids program - nu med pilates til mænd 31 Kender du Beder-Malling Bazaren? Nye klubledere i både Beder og Malling BMI - tilmelding 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Kalenderen Eskegården Malling Skole 16 Biblioteket Beder Skole Kirke & Sogn Malling Pastorat Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 47 Telefonliste Foto: Per Bach Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2

3 Fremkommelighed på Oddervej Jørgen F. Bak formand for Fællesrådet DEN 8. JUNI havde Fællesrådet foretræde for Teknisk Udvalg om Oddervej og Sandmosevej. Baggrunden var et forslag om at afslutte forsøget med at gøre Oddervej tresporet, kombineret med en højre ind/højre ud-løsning på Sandmosevej. Det gav anledning til følgende kommentar. Vi, der bor syd for toppen af Langballebakken i Beder-Malling, Mårslet og Odder, har i mange år ønsket en fuld to-sporet løsning frem til Ringvej Syd. Indsnævringen til ét spor er en flaskeprop af rang. Så derfor er den tosporede løsning den eneste rigtige. De analyser, der blev fremlagt på Vilhelmsborgmødet, viste tydeligt, at det giver en betydelig tidsgevinst. Forslaget om at kombinere den to-sporede løsning med en højre-ind/højre-ud mulighed for Sandmosevej er meget dårlig. Det var to uafhængige alternativer på Vilhelmsborgmødet. Og når man går mere ned i dybden med hvem, der bliver generet af denne løsning, er det dem, der bor langs med Sandmosevej/ Brunbakkevej. Rigtig mange af dem, der bor langs disse veje, sætter fredeliggørelsen højere end den øgede rejsetid. Men de har ikke haft mulighed for at blive hørt gennem Trafikgruppen i Skåde - ikke engang som et bidrag til et nuanceret svar. Illustrationen viser at den majoritet på 95 % i Skåde, som Venstre omtaler i byrådsdiskussionen, overvejende består af borgere, der kun i begrænset omfang bliver generet af lukningen af Sandmosevej. Og når man bryster sig af at lytte til den enkelte borger, bør man også være meget lydhør overfor dem, der bor på Sandmosevej: hold den lukket! Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Se også Fællesrådets hjemmesider: og Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk 3

4 Grundlovsfest i Egelund Jørgen F. Bak formand for Fællesrådet ÅRETS grundlovsfest den 5. juni blev afholdt i strålende solskin. Omkring 150 borger var mødt op for at deltage i mødet, blandt andet en hel del elever fra Efterskolen for Scenekunst. Fællesrådet er uafhængigt af partipolitik, så på grund af folketingsvalget, var der ikke valgt en taler fra de politiske partier. Valget var i stedet for faldet på museumsinspektør Jeanette Varberg fra Moesgård Museum. Sidste år blev hendes formidlingsevner belønnet med Rosenkjærprisen og i slutningen af maj blev hun tildelt Blixen prisen for årets faglitterære udgivelse. Hun holdt en grundllovstale, hvor hun talte om folkestyret fra stenalderen til nutiden. I anledning af 100-året for kvindernes valgret, var der mange kommentarer til hvordan kvinderne til alle tider havde bidraget til samfundslivet. Efterskolen for Scenekunst underholdt med sang og optræden og deltog i fællessangen. Spejderne solgt kaffe og kage med videre. Egelund BorgerCenter havde placeret Det Rullende Medborgerhus på pladsen. Fællesrådets pris blev i år uddelt til flagalleerne i Beder og Malling, repræsenteret ved de to organisatorer, Michael Nielsen fra Beder og Jens Brandt fra Malling. Den nye skov ved Byagervej Af Jørgen F. Bak Redaktionen LØRDAG DEN 30. MAJ blev den nye skov ved Byagervej indviet. Kommunen havde i løbet af maj måned fået anlagt stie og plantet mange forskellige træer i skoven, blandt andet frugttræer op mod Byagervej, som alle er velkomne til at plukke fra, når de begynder at bære frugt. På den lille boldbane var der opstillet en scene og en lang række boder fra Aarhus Vand, Smag på Aarhus, Spejderne, Fællesrådets Grønne Gruppe og Rotary, BMI motion og Growing Trees Network. Over hundrede mennesker fandt frem til indvielsen. Skoven blev indviet med en tale af formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, Camilla Fabricius. Herefter talte Bo Vægter fra Aarhus Vand om beskyttelse af grundvandet, Flemming Nielsen og Mogens Brøchner-Nielsen fra Fællesrådets Grønne Gruppe talte henholdsvis om tankerne bag skovens indretning og stierne, Growing Trees Network talte om folkefinansieringen af skovrejsningen gennem folkseskoven. dk og BMI motion talte om mulighederne i de nye stier. Til sidst åbnede Camilla Fabricius sammen med byrådsmedlem Steen B. Andersen for adgangen til skoven ved at hugge et par grene over. Et hold fra BMI motion tog straks de nye stier i brug. En større gruppe fulgte med på en guidet tur rundt i den nye skov, hvor der blandt andet var mulighed for at smage på det lokale grundvand. På pladsen spillede Beder Spillemændene og man kunne smage mad og drikkevarer med ingredienser fra skoven. De tre kvindeege Som markering af 100-års dagen for grundloven, der gav kvinder stemmeret, plantede formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, Camilla Fabricius, 3 egetræer. Bevar de små stationer på letbanen Jørgen F. Bak formand for Fællesrådet FÆLLESRÅDET har sendt følgende brev til Aarhus Letbane, Midttrafik, Region Midtjylland og Aarhus Kommune: Bevarelse af stationer på Aarhus Nærbane den kommende letbane Da DSB overtog Odderbanen, fremkom de med ønsker om at nedlægge Kongsvang, Vilhelmsborg, Egelund og Assedrup station, hvilket Region Midtjylland modsatte sig. Det havde dog den effekt, at der ikke er blevet opsat rejsekortstandere ved de fire stationer. Med omlægningen til letbanen bliver driften overtaget at Aarhus Letbane og dermed er der en ny situation. Vi vil indtrængende anmode om at de fire stationer udstyres med rejsekort standere. Meningen med en letbane er jo, at man kan komme af og på undervejs. Og det kræver stoppesteder. Vi har især fokus på de to midterste stationer men mener overordnet set at alle fire stationer skal bevares. Egelund har et stort fremtidigt potentiale: Det er den oplagte adgang til Idrætscenteret ved Egelund, som der arbejdes med at udbygge til et medborgercenter med bibliotek for den sydlige del af kommunen. Ligeledes er det i forbindelse med anlæggelse af Bering-Beder vejen et oplagt sted for en parkeringsplads/station med skift fra personbil til offentlig transport. Vilhelmsborg er det nationale ridesportscenter, og derfor har en station rigtig god mening i forbindelse med arrangementer på stedet. Endelig er det på tide, at få anlagt det lovede stoppested i Malling Syd, som omtalt på side 29 i Lokalplan 711. Området er ved at være bebygget nu, så det må være på tide at anlægge denne station. Det bliver endnu mere påtrængende at man er i gang med at udlægge endnu et område syd for dette område til flere boliger. Disse arbejder vil passende kunne foregå i den udmeldte lange nedlukning af Grenå-Odderbanen i forbindelse med elektrificeringen og omlægningen til letbane. 4

5 Nr. 144 AUGUST-SEPTEMBER 2015 Høstgudstjeneste under åben himmel Igen i år vil der blive afholdt høstgudstjeneste på præstegårdspladsen. Musikken leveres af Aarhus Brass Band, mens menigheden lægger sangstemmer til. Høstgudstjeneste og høstmarked Søndag den 30. august kl Præstegårdspladsen vil, ligesom tidligere år, danne ramme om høstgudstjenesten Børnenes høstgaver Ved gudstjenestens begyndelse vil minikonfirmanderne, medlemmer af børnekoret og øvrige børn fra sognet, som gerne vil være med, bære deres høstgaver frem til alterbordet. Disse gaver bliver solgt på auktion umiddelbart efter gudstjenesten, og beløbet herfra går til to forskellige formål et udenlandsk og et indenlandsk støtteprojekt: Projekt Gadebørn i Nigeria og Jysk Børneforsorg. anvendt, eksempelvis til mad, tøj og undervisning, men også til opførelse af nye bygninger, skolestuer, sovesale med mere. Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en frivillig forening, der hjælper og støtter svagtstillede børn, unge og familier fra hele landet. Frokostbuffet Efter gudstjenesten inviteres der på frokostbuffet. Prisen er 20 kr. for voksne, børn gratis. Menighedsrådet er vært ved denne frokost, så beløbet herfra også kan gå til støtteprojekterne. Konfirmandernes høstmarked Efter frokosten åbner konfirmanderne deres boder. I skrivende stund kan det ikke afsløres, hvilket indhold de enkelte boder får, men det er kun fantasien, der sætter grænser her, og menighedsråd, præster og ansatte glæder sig til at arbejde sammen med de nye konfirmander om at få årets høstmarked stablet på benene. Det pengebeløb, høstmarkedet indbringer, vil ligeledes gå til de to støtteprojekter. Vel mødt! - til såvel store som små. Fotos på siden: Poul Volquartzen Det summede af aktivitet ved konfirmandernes velbesøgte høstmarked i fjor De to støtteprojekter Det er Mission Afrika, der står for det arbejde, der gøres blandt en gruppe af gadebørn i Nigeria. Fra organisationen får vi løbende nyhedsbreve med oplysninger om, hvordan pengene bliver 5

6 Årets glade konfirmander Fotograf: Rune Kæseler, Malling GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 19,41-48 Søndag , kl s. e. trinitatis Ingelise Skole Christensen Luk 18,9-14 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Mark 7,31-37 Søndag , kl Høstgudstjeneste 13. s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Brian Ravn Pedersen Luk 10,23-37 Se omtalen på forsiden Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 17,11-19 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Matt 6,24-34 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 7,11-17 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 14,1-11 Eskegården 1/9 kl Konfirmationer i 2016 og 2017 Se datoer og klokkeslæt for de kommende to års konfirmationer på kirkens hjemmeside Efterårets aktivitetsfolder er nu tilgængelig og kan fås på biblioteket, i sognegården og i kirkens våbenhus. Scan koden her og hent folderen ned på din tablet eller smartphone. 6

7 EMNE Invitation til studiekreds: Kristendommens rolle i dagens Danmark Som grundbog har vi valgt En lille bog om kristendommen af Agnete Brink og Niels Henrik Arendt. Forløbet bliver over fire onsdage i efteråret. Vi mødes onsdagene den 9. sept., 14. okt., 11. nov. og 9. dec. i Beder sognegård kl Menighedsrådet indkøber et antal eksemplarer af bogen, som deltagerne vil få udleveret første gang. Kunne du tænke dig at være med, så henvend dig til Ruth Brohus på tlf eller på følgende adresse: Mandagstræf Den første mandag i måneden kl i sognegården. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før på telefon mellem kl og kl Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag den 7. september: Annemarie Hessellund Beanland: Fra millionær til? Hvordan man går på r-- uden at slå numsen! Få en festlig oplevelse, hør en spændende livshistorie. I foredraget fortæller jeg åbent, ærligt og med stor humor om mit livs op- og nedture. Hør hvordan jeg mistede min formue, men bevarede mit gode humør og store glæde i livet. Sommerkoncert i Beder kirke Noget om Halfdan med HALFDANensemblet Søndag den 23. august kl Fri entré Mikrokonfirmander og juniorkonfirmander Også i år har vi haft et fint forløb i maj måned med børn fra de tre 1. klasser, Mikrokonfirmander ved sognegården mikrokonfirmander og de tre 5. klasser, juniorkonfirmander. Juniorkonfirmandernes forløb afsluttedes med en lejrtur til Sletten, den maj, hvor FDF Beder-Malling stod for aktiviteter og natløb. Både for 1. og 5. klasserne handler det om et kort forløb, der er tænkt som et Juniorkonfirmander på Sletten supplement til det lange forløb med minikonfirmanderne på 3. klassetrin, som har været et tilbud fra Beder kirke til sognets børn siden Personalenyt fra Beder Kirkegård På kirkegården er de gamle gartnere fratrådt. Per er efter 13 års ansættelse fratrådt ultimo 2014 på grund af sygdom. John har efter 15 års samlet ansættelse Tine Skau, blæseinstrumenter Jacob Holdesen, horn og kontrabas og Frey Klarskov, sang, harmonika og guitar præsenterer Tine Skau's nykomponerede melodier til en række af Halfdan Rasmussens finurlige og komplekse digte Læs mere på orkesterets hjemmeside: Vi fejrer 100-året for Danmarks måske mest elskede poet Anders Friedrichsen startede 8. april 2015 på kirkegården som kirkegårdsgartner. Anders er nyuddannet anlægsgartner i 2014 fra JU i Beder. Anders er ansat til 13. december 2015, hvor han vinterfyres. Henriette Thomasen er blevet ansat pr. 1. maj 2015 som fastansat Mandag den 5. oktober: Anni Martensen Filt: En broget musikalsk buket Et par timer med nogle af de bedste sange fra den danske sangskat. En ønskekoncert, hvor publikum selv bestemmer, hvad der skal synges. "Så længe skuden kan gå", "Atten svaner", "Forelsket i København", "Musens sang" og mange flere. Der er frit valg fra en helt ny sangbog. Per og John ønsket at gå på efterløn 15. maj Begge ønskes held og lykke fremover, med en stor tak for deres store indsats på kirkegården. Der er heldigvis fundet afløsere. Henriette og Anders kirkegårdsgartner. Henriette er uddannet pædagog i 1996 og har virket som sådan i 8 år, før hun blev uddannet planteskolegartner ved JU i Beder i Henriette har erfaring med kirkegårdsdrift fra tidligere ansættelse ved anden kirkegård. Begge nyansatte ønskes velkommen til Beder Kirke. 7

8 Døbte siden sidst Uffe Caspar Schwert BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog og organist Lisbeth Gråkjær, tlf KORSANG Børnekoret (2.-3. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 4. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Nye minikonfirmander Alle børn i 3.-klasserne på Beder skole har fået en hilsen fra kirken med invitation til at blive minikonfirmand ved det nye skoleårs begyndelse i august. Når vi har alle tilmeldinger i hus og kender børnenes skoleskema, vil I forældre få et brev fra os med oplysning om ugedag og mødetidspunkt. Vi mødes i sognegården efter skoletid, en gang om ugen i 1½ time. Vi begynder i uge 34 og holder afslutning 1. søndag i advent. Det er frivilligt og gratis at deltage. Hvis tilmeldingsbrevet skulle være bortkommet i løbet af sommerferien, kan tilmelding stadig ske ved henvendelse til undertegnede. Emmy Haahr Jensen, mobil: , Søndag d. 23. august kl Sommerkoncert Tirsdag d. 25. august kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 30. august kl Høstgudstjeneste Forårets minikonfirmander fra 3. B på kirkens prædikestol Kalenderen: august - september Mandag d. 7. september kl Mandagstræf Søndag d. 13. september Kirkekaffe Torsdag d. 24. september kl Menighedsrådsmøde Børnekoret til stævne i Fredenskirken, september 2014 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Beder-Malling FDF Beder-Malling er navnet på kredsen i vores lokalområde og har til huse på Farmen, Byvej 9 i Beder. På hjemmesiden finder du informationer om FDF Beder-Malling samt kontaktoplysninger på kredsens ledere. NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Malling Kirkevej 3, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, 8330 Beder. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Kildegården 5, 1. tv., 8000 Aarhus C. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8

9 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Hver mandag og tirsdag kl. 9:30-11:30 Netcafe på Eskegården. Alle er velkomne. 28. juli til 15. august Vilhelmsborg Festspil. Musicalen MATADOR Onsdag 19. aug. kl. 8:00 Mødested: Egelund. Heldagstur til Tunø. Veterantrav. Lørdag 22. aug. kl. 10:00-16:00 Kræmmermarked på Superbrugsen Mallings P-plads. Tilmeld. senest 17. aug. i SuperBrugsen. Tirsdag 25. aug. kl. 14:00-16:00 Foredrag om hverdagen og dens udfordringer. Kaffe/te og lagkage. Lokalcenter Eskegården. Mandag 31. aug. kl. 14:00 Saksild Revy underholder. Pris: Kr. 45 inkl. kaffe/kage. Alle er velkomne. Ingen tilm. Lokalcenter Eskegården. Onsdag 2. sept. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Åkrogen. Veterantrav. Lørdag 5. sept. kl. 10:00-16:00 Loppemarked. Ajstrup Forsamlingshus. Ring , hvis du har lopper, vi må få. Søndag 6. sept. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Danske Seniorer Beder-Malling. Tirsdag 8. sept. kl. 12:15 Buffet. Pris 70 kr. Cafeen på Eskegården. Onsdag 16. sept. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til den sydlige del af Brabrand sø. Veterantrav. Søndag 20. sept. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Danske Seniorer Beder-Malling. Mandag 21. sept. kl. 14:00 Opstillingsmøde til nyt Brugerråd. Kaffe og kage. Lokalcenter Eskegården. Fredag 25. sept. kl. 18:00 Fredagsspisning på Eskegården. Tilm el senest 18. sept. kl. 12:00. Onsdag 30. sept. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Dyrehaven i Skanderborg. Veterantrav. Søndag 4. okt. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Danske Seniorer Beder-Malling. Onsdag 14. okt. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Tranbjerg Vest. Veterantrav. Søndag 18. okt. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Danske Seniorer Beder-Malling. Torsdag 5. nov. kl. 19:30 Generalforsamling. Malling Varmeværk A.m.b.A. Malling Kro. KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har du lyst til at blive en del af fællesskabet? Kontakt Tove på tlf eller på BodyMind Klinik for samtale- og kropsterapi NADA øreakupunktur NADA afhjælper: ADHD, Stress, angst, uro m.v. Til Børn anvendes NADA kugler frem for nåle Fysio- og psykoterapeut Pia Truelsen, II Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Se også Fællesrådets hjemmeside: BederMallingAjstrup Sundhed og Trivsel Kirkebakken 5, 8330 Beder Her kan du i fred og ro udvælge dine malervarer og værktøjer til fornuftige priser - incl. professionel råd og vejledning. Tofteledet 4, 8330 Beder Tlf Åbningstider: Daglig: kl ,30 + lør. kl

10 Foto: Rune Kæseler LOKALCENTER ESKEGÅRDEN Byagervej Beder Område Syd: hverdage kl Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J De frivillige hjælpere i Netcaféen og Husværterne på Eskegården træffes igen efter den 16. august Fremover har Husværterne kun åbent onsdag og torsdag mellem kl Husværten træffes på tlf Festugearrangement på Eskegården Mandag den 31. august kl er der revyunderholdning med Saksild Revy. Alle er velkomne. Pris: 45 kr. (inkl. kaffe/kage). Ingen tilmelding. Gasgrill - gave fra Lions Club En stor TAK til Lions Club for deres gavmildhed. Denne gang har klubben doneret penge til en gasgrill, så cafégæsterne kan nyde lækker grillmad i løbet af sommermånederne. Nye ledere af plejeboligerne i Beder og Malling I Malling blev Lone Hindborg ansat som leder af plejeboligerne den Lone er også leder af plejeboligerne i Kolt. I Beder blev Karina Lyngaa ansat som leder af plejeboligerne ved Kristiansgården den Brugerrådets og Husværtens kontor Tlf man-tors. Kl Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf Træffes torsdage kl på Husværtens kontor. Frivilligkoordinator Pia Koller, tlf Forebyggelseskonsulent Gitte Sand, tlf Træffes man-tors. Kl Caféens åbningstider Hverdage kl Weekend og helligdage kl Tlf træffes kl Sundhedsenheden Område Syd Træffes på tlf hverdage kl Sundhedsklinik / Eskegården Åbningstider: man, tirs, ons og fre. kl Tidsbestilling og afbud via televagten på tlf , hverdage kl Nyt om Rickshaw-cyklen 3-Hjuleren i Malling Nu er cyklen både døbt og taget i brug til stor glæde for både beboerne og de frivillige cykelpiloter. Målgruppen er ældre gangbesværede borgere og deres familier. Cyklen er en enestående mulighed for at komme ud i naturen med vind i håret og opleve årstiderne tæt på. Der er 5 frivillige cykelpiloter, der står klar til at trampe i pedalerne (der er dog elmotor på). Ring eller send en mail til tovholder Lene Gisselmann for at booke en tur. Lene har tlf Mail: Malling Plejehjem og Zofiaskolen Det lykkedes ikke Zofiaskolen at skaffe elever nok til at starte skolen op den Derfor er aftalen om at leje lokaler i Hus B udskudt et år. Det betyder, i forhold til de nuværende aktiviteter i Hus B, at der ikke umiddelbart sker nogen lokalemæssige ændringer før tidligst forår

11 Valg til nyt brugerråd Af Carsten Schou brugerrådsformand Den 5. november 2015 skal der være valg til et nyt brugerråd på lokalcenter Eskegården for perioden Der vil blive afholdt et opstillingsmøde, hvor interesserede kandidater til brugerrådet kan lade sig opstille eller selv melde sig som kandidat. Brugerrådet repræsenterer alle borgere i lokalområdet der er over 60 år eller er førtidspensionist. Brugerrådet kan beskæftige sig med alle spørgsmål inden for lokalområdet, som har relevans for borgerne i lokalsamfundet, og som har relation til såvel Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg som til de øvrige magistratsafdelinger. Hvad laver brugerrådet? Brugerrådet er den overordnede organisatoriske enhed der samler alle de aktiviteter der laves af de frivillige i lokalsamfundet, og som er en del af de tilbud kommunen stiller til rådighed. Brugerrådet afholder møder 10 gange om året. Derudover deltager de enkelte medlemmer i diverse møder der har deres interesse. Formand og næstformand deltager i 6 møder om året med repræsentanter for Sundhed og Omsorg, herunder 2 hvor rådmanden deltager. Derudover deltager formand og næstformand i ca. 10 møder om året med direktionen for Område Syd. Ud over dette overordnede arbejde beskæftiger brugerrådet sig også med (næsten)alt hvad der rører sig på Eskegården, café, netcafé, husværtfunktion, diverse aktiviteter, buskørsel til og fra aktiviteterne og meget andet. Brugerrådsarbejdet er, selv om man bliver valgt til dette, at betragte som frivilligt arbejde. Det vil sige at man yder det man kan, har lyst til, mulighed for og overskud til i forhold til engamentet i det daglige arbejde. Der er behov for 3 5 nye medlemmer i det kommende brugerråd, nogle af os gamle fortsætter og vil meget gerne have nye samarbejdspartnere, som kan udfordre os i det fremtidige arbejde. Kom til opstillingsmødet den og hør hvad vi har lavet i de sidste 2 år, samt gå i dialog med os i forhold til vores fremtidige arbejde. Du inviteres herved til opstillingsmøde Mandag den Mødet afholdes på Lokalcenter Eskegården, Byagervej 115 fra klokken og ca. 1½ time frem - Vi serverer kaffe og kage Hvis du er fyldt 60 år eller førtidspensionist, kan du stille op til brugerrådet Brugerrådet serverer kaffe og lagkage Vi har brug for dig lokalområdet har brug for dig, så hvis du er interesseret i at deltage i brugerrådets arbejde, og måske være med til at gøre en forskel for lokalsamfundets ældre borgere, så mød op den Du kan også kontakte brugerrådets formand på vort kontor hver torsdag på Eskegården imellem og tlf og få en snak om hvad det indebærer at være en del af brugerrådet ved lokalcenter Eskegården. Rådgivning ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser Praktiske anvisninger til brug i dagligdagen. Kontakt: Vinni Aarkrog på eller tlf Se også Har De problemer? Ring til: BEDER VVS JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME - SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Udlejning af SERVICE, fadølsanlæg Levering af fustager Toiletvogn m. 4 toiletter Kontakt Tue: Helle ANLÆGSGARTNER MULVAD Vi tænker kreativt og laver holdbare løsninger til lave priser. Brolægning Hækklipning Græsslåning Beskæring Træfældning Snerydning Eghovedvej 22, 8340 Malling Tlf.: mail: I Foredrag om hverdagen og dens udfordringer Foredrag på lokalcenter Eskegården tirsdag den 25. august. Det starter klokken og slutter senest klokken Der vil blive serveret kaffe/the og lagkage. Tirsdag den 25. august vil Kate Runge, Gitte Sand og Carsten Schou komme med 3 små foredrag om hverdagen og dens udfordringer set fra deres personlige erfaringer. Hvilke udfordringer giver hverdagen os, og hvordan kan den få et positivt indhold? Man kan falde i livet. Det svære ved dette er, at man selv skal vælge, hvordan man rejser sig. Der er både noget, der sker i livet, som vi ikke kan ændre ved, der er også noget, vi selv kan ændre ved at vælge måden vi rejser os på. En af mulighederne er at vælge fællesskabet. 11

12 Sommerbrev fra skolebestyrelsen Af Per Lysgaard Skolebestyrelsesformand PÅ TÆRSKLEN til et nyt skoleår kaster Skolebestyrelsen et blik i bakspejlet. Det har været et begivenhedsrigt år, må man konkludere. Skoleåret 2014/15 blev som bekendt første år med skolereformen på landsplan og i Malling. Det har krævet forandringsvilje for såvel skole, personale som forældre. En del af den villighed har kunne ses og mærkes på de dialogmøder, Skolebestyrelsen undervejs har indkaldt til. Derfor var vi fortrøstningsfulde, da vi slog dørene op til en ny skoledag i år 1. Vi følte, at Malling Skole var klar til at løfte skolereformens krav og forventninger til en anderledes skole. Det er dog vigtigt at understrege, at Skolebestyrelsen fra starten har betragtet skolereformen som et projekt i udvikling. Det gør vi stadig. Og det er vi ikke ene om. Skolens ledelse og personale har i dialog med elever og forældre gradvist justeret og tilpasset undervisningen for at finde de gode løsninger. For at bidrage til denne løbende tilpasning, iværksatte skolebestyrelsen et større evalueringsforløb af skolereformen allerede inden den var begyndt. Resultatet af evalueringen blev præsenteret på et velbesøgt dialogmøde med forældrene 2. juni i år. Mødet dannede rammen for en god debat, hvor skoleledelse og personale konkluderede på evalueringen og forklarede, hvad der fremadrettet bliver anderledes, fordi forældre, børn og personale har kunne finde bedre alternativer til den anvendte praksis i år 1. Mødet præsenterede de rammer, der startes op efter i det nye skoleår. Skolebestyrelsen vil ligeledes følge dette arbejde tæt - i samarbejde med skolens ledelse, personale og forældre. Udover reformen har året selvfølgelig også budt på en lang række andre opgaver og nye tiltag, bl.a.: - etablering af gåbusser. Vi puslede faktisk med idéen for nogle år siden, uden at kunne spore den store opbakning, men nu er den i drift. Indtil videre har det været et velbesøgt tiltag, hvor de yngste kan komme trygt til skole i morgentrafikken fulgt af ansvarlige (og stolte) større elever. Året bød også på forældredebat om mødetiden om morgenen. Skulle det være 8.00 eller 8.15 som hidtil. Der var en (herlig) stor forældredeltagelse i debatten, med mange gode argumenter både for og imod. Resultatet blev, at mødetiden 8.15 blev fastholdt. Kost og kantine har også været et tema. Et barskt regnskab og et stramt budget medførte, at vi på kort sigt kommer til at lukke den kantine, vi kender i dag. Det betyder dog ikke, at der ikke stadig er holdninger og visioner omkring kost og kantine. Faktisk pusler vi med et drømmeprojekt om en kantineløsning/ studieområde i en helt anden kaliber, - og med anderledes tanker om, hvordan en sådan opgave kunne løses, eksempelvis med aktiv inddragelse af elever. På nuværende tidspunkt er det netop et drømmeprojekt, men sådan startede den nuværende indskolingsbygning jo også så måske om nogle år Vi ser frem til at komme i gang med et nyt skoleår, hvor vi samtidig kan byde velkommen til 4 nye forældre i skolebestyrelsen. Dejligt at der har været interesse og opbakning til skolebestyrelsens arbejde, både til dialogmøderne og til suppleringsvalget før sommerferien. Der vil fortsat være fokus på skolereformen, men ellers skulle der gerne blive lidt mere tid til også at pleje de andre skolebestyrelsesopgaver. God skolestart til alle! Vi søger flere frivillige hjælpere Stor betydning med et år med frivillige hjælpere tusind tak! Af Hanne Gammelgaard Skoleleder VI HAR i indeværende skoleår haft stor glæde af de 8 frivillige, der har været tilknyttet Malling Skole i lektiehjælpsstunden. Ordningen skal fortsætte næste skoleår og vi har brug flere frivillige hjælpere. Hvorfor frivillige? Børnene skal tilbydes lektiehjælp på skolen. I hver klasse er der en lærer, der står for de timer, men vi har brug for flere hænder. Hvem kan være frivillig? At være frivillig læsemakker på Malling skole kræver, at man kan lide at være sammen med børn, og har lyst til at være en del af et fællesskab. Det er lærerne, der er ansvarlige for aktiviteterne, du er den ekstra hjælpende hånd. Om du er ung, ældre, arbejdsløs, pensionist, mand eller kvinde interesserer os ikke. Vi er optaget af: at du er god til at være sammen med børn at vi kan regne med dig Hvor omfattende er det? Du kan melde dig som frivillig i indskolingen (børn på 6-8 år) eller på mellemtrinnet (børn på 9-12 år). Du tilknyttes en klasse. Du bliver ikke tilknyttet dit eget barns eller barnebarns klasse. Du kan melde dig som frivillig en, to eller tre timer om ugen. Vi laver aftaler for 10 uger ad gangen. Hvor skal man henvende sig? Hvis du er interesseret i at vide mere om frivilligordningen på Malling Skole, eller allerede nu vil melde dig som frivillig, så kan du ringe til skolens kontor på tlf eller skrive til Vi glæder os til samarbejdet! 12

13 Prøve i idræt Idrætsprøver skubber til folketingsvalget på Malling Skole Af Per Bisgaard Viceskoleleder I DEN NYE folkeskolelov er Idræt blevet et prøvefag. 9. b på Malling Skole fik således udtrukket faget, og de skulle til prøve torsdag den 18. juni. - samme dag der blev afholdt valg til folketinget. Derfor blev valghandlingen flyttet fra lille sal til klasselokaler på skolen. Eleverne skal ved prøven i Idræt vise deres udbytte af undervisningen. Prøven er både praktisk og mundtlig og gennemføres i grupper af 2-5 elever. Eleverne trækker før prøverne to indholdsområder eksempelvis dans og atletik, som de skal til prøve i. Ud fra de udtrukne indholdsområder sammensætter gruppen et praksisprogram af ca. 30 min. varighed, som de skal vise til prøven. Derudover forbereder de den dertilhørende teori, som de skal bruge i samtalen med lærer og censor. Grupperne i 9. b øvede intenst deres praksisprogram i de afsatte tre dage af læseferien. de mestrer det hele, hvilket også ses på deres meget flotte resultater. Elevudsagn: Det har været et fint forløb med denne nye prøveform, som både er med praksis og teori. Det har været rart at forberede sig sammen. Der er mindre stress når vi er 4 sammen om prøven. Vi er mindre nervøse, der er jo ikke fokus på en hele tiden. Det har været hyggeligt og sjovt at lave det sammen. Der er jo meget forberedelse, men vi har haft god tid til det. Vi brugte 4 dage, men det har også været hårdt. Det var en meget god, sød og smilende censor. Vi har alle fået en god karakter (10), og nu har vi SOMMERFERIE! Lærer Mette Kierby: Efter min mening har prøven medført en opkvalificering af idrætsfaget på flere måder: Med prøven har idræt fået samme status som skolens andre fag, hvilket medfører, at eleverne har en anden indstilling til faget. Endvidere har prøven medført en ændring af indholdet i idrætsundervisningen. Til prøven kan eleverne trække atletik, dans, fysisk træning, redskabsaktivitet, kropsbasis og boldspil. Derfor skal vi selvfølgelig også tilrettelægge vores undervisning således, at vi når omkring alle indholdsområder i idrætsundervisningen. Prøven har med andre ord medført, at idrætsundervisningen indeholder flere forskelligartede aktiviteter, hvormed vi rammer flere elever. Prøven har i år været ny for os alle såvel elever som lærere, men eleverne fra 9.b har løftet opgaven til UG. Jeg er meget stolt af det engagement, de har vist. Det er ikke en let udfordring at skulle planlægge og gennemføre en gruppeprøve. Udover idrætsfaglig indsigt og kunnen kræver gruppeprøven et stort ansvar, åbenhed, kreativitet, disciplin, gå-på mod og ikke mindst samarbejdsvilje. Eleverne har virkelig vist, at Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Per Lysgaard, formand Malene Gade, næstformand Alex Paul Schmidt Gunhild Maiken Ravn Dagmar Grummesgaard Karen Lyngkjær Sindesen Annika Dahl Ebert Forældrerådsformand i SFO Perronen June Dolmar Tagmose Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder

14 Udflugt for indskolingen på Malling Skole Det blev Danmark fra sin lunefulde side Af Lene Backs Indskolingslærer DET VAR VALGDAG 2015; vi, børn og voksne fra Malling Skoles indskoling, havde bare lige sat vores X forkert denne dag, for vejret artede sig ikke just, som det skulle i forhold til vores ønskeseddel og planlægning af turen! Turen var vores årlige udflugt ud i det blå. Hidtidige år har det været til Hørhaven, men i år skulle noget nyt prøves, så vi skulle til Moesgård. 4 busser fyldt til randen med glade, forventningsfulde børn og voksne, diverse oppakning til sjov og ballade, forlod Malling Skole umiddelbart efter morgenstunden i de 7 aldersintegrerede klasser. Det er en tur vi glæder os til en slags afslutning på skoleåret og specielt en afslutning for klasserne, som de er lige nu; i næste uge ændres klasserne nemlig, da vi skal sende vores ældste elever i deres nye 3. klasser og dermed får plads til, den følgende uge, at hilse vores nye skolestartere velkommen i deres nye klasser, som de skal være en del af fra det nye skoleårs start efter sommerferien. Svalerne fløj bemærkelsesværdigt lavt ved vandet, da vi kom, og vi snakkede med børnene om betydningen af dette fænomen det varsler vanligvis regn. Det tog vi ikke nærmere notits af, så der blev udforsket i de dejlige omgivelser, og der blev leget i det dejlige frie rum. Børnene fandt hinanden på kryds og tværs, og der blev leget med god opfindsomhed. Der blev spist madpakker, og hver klasse gik på skift til ishuset for at købe is. Vi havde nemlig uger forinden deltaget i Trafikslangen Tim, der gik ud på, gennem 14 dage at komme bæredygtigt i skole, og derved gøre sig fortjent til en pæn stor skilling. Denne blev brugt til dagens mundgodt det var altså børnenes egen indsats, der muliggjorde, at der var is til alle! Vejret var lidt ustadigt koldt fra morgenstunden, men med pletvis solstrejf, der gjorde godt for at få varmen. En smule frisk kunne man sige Alle klasserne havde lavet deres base, med tæpper og tasker, hvor vi fandt hinanden til spisning og mange gode hyggesnakke. Der var nogle, der fik våde sko, andre, der brændte sig på brændenælder endnu andre, der tabte deres mad på jorden og måtte hjælpes videre herfra. Men humøret var højt og fællesskabet var sjovt, hyggeligt og varmt. Pludselig drev nogle meget mørke skyer ind over vores område og, som at åbne for en sluse, stod regnen ned i stride strømme. Vi fik travlt meget travlt - med at få samling på tropperne og nødtørftigt søge læ i ly af toilethuset. Og der stod vi så, 175 børn og en gruppe lærere og pædagoger, og kiggede på, at det bare silede ned, og måtte afvente, at bygen drev over. Det gjorde den så, men for hurtigt at starte forfra. Herefter var det knapt så sjovt at være på tur, og rigtig mange blev drivvåde og derfor også lynhurtigt kolde. En elev sagde: Jeg vil godt nok hellere sidde hjemme på skolen og lave lektier end at være her! En anden sagde: Det er værre end at være til begravelse. Vi fik kontakt med skolen, der heldigvis fik overtalt busselskabet til at komme og hente os i utide; omend kun med en enkelt bus til en start. De, der var allermest våde og kolde, blev sendt med den første bus, og resten kom hjem ret hurtigt derefter. Hjemme på skolen ventede personalet der med dejlig varm te til alle at varme sig på og film til at hygge sig ved. Det våde tøj blev lagt i poser til far og mor, og tørt tøj blev fundet frem fra gemmerne. Trods vejrmæssig modgang havde vi det faktisk rigtig sjovt og børnene tålte det og valgte, for de flestes vedkommende, at tage det med et smil. Og det blev bare endnu lettere at grine af, da vi kom hjem i varmen og lod snakken gå! Rollespilsdagen i Malling SFO Af Rune Tørrild SFO- pædagog NU ER der snart gået endnu et skoleår på Malling skole, og i den forbindelse har Malling SFO, traditionen tro, afholdt den store rollespilsdag. Med udgangspunkt i børns interesser og lyst til leg med roller og udklædning, har det været en særligt ventet dag for mange børn i SFO en. Godt 300 børn blev klædt i særlige gevandter som elvere og orker i bedste J.R.R. Tolkien stil - alt sammen bragt nydeligt i ramme af en selvopført by med telte, workshops, baser, smedje, samt bålsteder med mad. Der har op til selve dagen eksisteret særlige workshops i SFO, hvor børnene har haft mulighed for at sætte deres præg på den personlige og individuelle udklædning. Det er en fornøjelse at se, at børnene går lige så meget op i projektet som SFO ens personale altid gør. Arrangementet har altid været en særlig begivenhed i Malling SFO, og med al den planlægning og samarbejde skal der naturligvis følge en særlig tak til vores forældre, der tog fat og hjalp os med at få ryddet op bagefter tak til jer alle! 14

15 Fantastisk basketforløb med trænere fra BMI Af Joan Nørby Lærer FORLØBET har varet i 8 uger og været meget lærerigt for eleverne. Mette og Martin, som de to trænere hedder, har lært os rigtig meget om basketspillet og lavet en hel masse spændende øvelser og lege. Her er hvad børnene selv fortæller om det forløb og den undervisning, de har været igennem: Jeg kan normalt ikke lide basket, men jeg synes det var virkelig sjovt. Jeg er ikke speciel god til det, men det gjorde ikke noget. Jeg synes det har været hyggeligt. Før vi begyndte var jeg bange for bolden, men det var jeg ikke til sidst. Jeg er ny i 3.a. og har kun nået at være med én gang, men det synes jeg var rigtig, rigtig sjov. Nu hvor jeg har fået 8 gange undervisning er jeg blevet meget bedre til basket end jeg var i starten. Jeg har lært at det ikke bare handler om at kaste en bold i et net. Det var sjovt at bevæge sig og vi var både i store sal og i salen ved klubben. Mette og Martin var rigtig gode trænere og jeg overvejer virkelig at gå til det. Det har været sjovt med øvelserne og fedt at spille kampe. Jeg har lært mange ting om basket som jeg ikke vidste i forvejen. Martin og Mette var meget søde og de var gode til at lære andre børn om basket. Mette og Martin siger selv om forløbet: Lige fra starten har vi arbejdet med de FUNdamentale færdigheder inden for basketball, hvor leg er i højsædet. Kombinationen af kendte lege, så som ståtrold og guld, sølv og bronze, og en basketball har dannet grundlaget for nogle sjove timer med børnene. Der er blevet arbejdet hårdt, og børnene har både fået svedt og grinet med hinanden under forløbet. Fra trænernes side var det rigtig fedt at se, hvor meget børnene gik op i at udføre øvelserne korrekt, samt den succesoplevelse de fik, når de lærte noget nyt. Børnene var også rigtig gode til at samarbejde på basketballbanen. Netop samarbejdet er meget vigtigt i en holdsport som basket, og det håber vi børnene kan tage med videre, fx ind i klasseværelset. Sidst men ikke mindst var der altid ét ønske, som stod højt på børnenes ønskeliste; at spille kamp. Her blev der virkelig gået til stålet, og trænerne kunne se, at børnene brugte mange af de ting, de havde trænet med dem under forløbet. Alt i alt i et lærerigt og fornøjeligt samarbejde mellem Malling skole og BMI basket. Malling SFO - på Århus stadion til årets sidste kamp! AGF s (måske) sidste kamp i 1. division og snarlige dominans i Champions League? Af Rune Tørrild SFO pædagog JA - jeg ved det godt! Jeg er OB fan og burde slet ikke blande mig i østjysk fodbold! Men alligevel har jeg set mine AGF kampe - råbt, jublet og taget del i de utroligt mange udfordringer som klubben, igennem mine 22 år i Århus, har oplevet! Min overskrift rummer lige dele humor og alvor. Humor på den måde ment, at AGF virkeligt skal tage sig gevaldigt sammen, hvis de skal spille mod storhold som Hobro, Barcelona og Bayern München, endog overleve i den bedste danske fodboldrække. Alvoren sniger sig ind dér, hvor den gennemsnitlige århusianer i ramme alvor mener, at et dansk mesterskab ikke ligger så langt væk, som én måske går og tror! Ja, - jeg har så ventet på noget lignende, og har hørt på noget lignende i 22 år uden at opleve noget, der tilnærmelsesvis ligner det østjyden har set i sin krystalkugle. Så alvor og kækhed kan altså sagtens gå hånd i hånd Alligevel skal man ikke sige skie til en stadionpølse og godt samvær. Det var derfor en fornøjelse at opleve, endnu engang, at godt 70 seje forældre og børn havde valgt at bruge lørdagen i fællesskab og støtte byens hold. Busserne fra Malling var bestilt til opgaven frem og tilbage, hvilket gjorde det en ren svir, bare at nyde vejret, bolden og det gode vejr. Det kan godt være at AGF har udfordringer ind i fremtiden, men jeg mindes svært, hvornår jeg sidst har set 8 mål i en kamp på Århus stadion! Flotte mål endda! Det var vores fornemmelse, at turen var et hit, og hvad ville også kunne ødelægge en så solrig og dejlig dag i så skønt et selskab som børn og forældre fra Malling SFO. Det har været en tradition i mange år, og vi håber virkeligt at der vil være samme interesse næste år. Vi som SFO personale har i al fald lyst og stor interesse i at samle børn og forældre til endnu en fodbold tur næste år. Kom så de hvi e - held og lykke i den nye sæson! 15

16 Nyt fra Biblioteket Spændende arrangementer på biblioteket Af Louise Ryge Petersen Bibliotekar ved Beder-Malling Bibliotek SÅ ER Beder-Malling Bibliotek igen åbnet efter en lang sommerferie. Vi, personalet, synes, det er dejligt at være tilbage på biblioteket. Hylderne er fyldt med reserveringer, og vi vil gerne bede jer om at huske at hente jeres reserveringer eller kontakte biblioteket og Trælast & bygningsartikler Holmskovtoften 4, 8340 Malling Tlf.: Anna Friis afmelde dem, så materialerne ikke bare fylder på reserveringshylderne. Den nye arrangementskalender er kommet, og igen i år har vi et spændende program. I år vil der på Beder-Malling Bibliotek være noget for både børn og voksne både højtlæsning, børneteater, it-kurser for seniorerne og forfatterforedrag. Pure Nature spa & wellness - et univers af velvære, skønhed & oplevelser for både krop, hår og sind. Besøg nu også vores frisør hvor der er fokus på grønne produkter og velvære. Vores kunder får loyalitetsrabat på 10 %, når de genbestiller den samme behandling. Vi er stolte over at være blevet kåret til Byens Bedste wellness i Aarhus 2014 af vores kunder. Vi håber også at se dig! Pure Nature spa & wellness Elmosevej 41, Fløjstrup 8330 Beder Tlf mail: online booking MT Depotrum Sofienlystvej 13, 8340 Malling Tlf: Depotrum udlejes fra 300 kr. pr. md. MALLING DYREHOSPITAL viden omsorg respekt medicinsk og kirurgisk behandling adfærd hund og kat fodervejledning vægttabs-program klip og trim 16 KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: Ved dødsfald ring tlf Bedemand Riising Præstelodden Beder Sofienlystvej 7 A, 8340 Malling Det første arrangement er torsdag d. 1. oktober kl , hvor vi afholder et kursus i brugen af tablets. Det er eleverne fra Egå Produktionsskole, der står for undervisningen, og der vil være mulighed at få et endnu større kendskab til sin tablet. Arrangementet bliver afholdt på Beder-Malling Bibliotek. Husk at medbringe din egen tablet. Det er gratis at deltage, dog skal man tilmelde sig via hjemmesiden eller kontakte personalet på Beder-Malling Bibliotek pr. mail aarhus.dk). Torsdag d. 22. oktober er der forfatteraften med den lokale forfatter Anna Friis. Hun er forfatteren til de skønlitterære bøger Vi er da voksne mennesker fra 2011 og Himmelpletter fra Anna Friis vil tale om de to romaner, med hovedvægt på den seneste. Hun vil desuden fortælle, hvordan hun har fået inspiration til skriveprocessen. Det bliver en hyggelig og litterær aften på det lille bibliotek, hvor det er muligt at høre og stille spørgsmål til forfatteren. Det er gratis at deltage i arrangementet, billetterne bestilles via hjemmesiden Få gratis tilsendt Min sidste vilje

17 Børnehave indviede drivhus Vognmand H. J. Thomsen ApS 8330 Beder Tlf.: Mobil Af Dorte Schou Sørensen Børnehaven Stenhøjgård TORSDAG DEN 4. JUNI var alle børn, forældre, bedsteforældre og søskende inviteret til indvielse af Børnehaven Stenhøjgårds nye drivhus. Flaget var hejst, og der var pyntet op med flag og balloner. Adam på 3 år bød velkommen, børnehavens nye leder Morten Obel holdt tale, børnene klippede den røde snor, og derefter blev der festet med pindemadder og saftevand. I Stenhøjgård har man i mange år drømt om at bygge et drivhus. Idéen var, at børnene skulle inddrages i råvarernes vej fra jord til bord. Gennem selv at deltage i dyrkningen af forskellige grøntsager skulle de gerne blive mere madmodige. Da børnehavens legeplads oprindeligt var en landsbyhave, er der i forvejen en del gamle frugttræer, men der er også i de senere år blevet bygget højbede og plantet frugtbuske og æbletræer. Børnehaven er meget optaget af kost og økologi, og har egen køkkendame, som tilbereder frokosten. En dag om ugen laver børnene også selv mad sammen med en voksen. Med tilføjelsen af drivhuset plus et par ekstra højbede er der nu blevet mulighed for i langt højere grad at inddrage børnene. Nyttehaven er et fælles projekt, hvor alle kan hjælpe til med at så, plante og vande, se det gro og høste de forskellige afgrøder. Drivhuset er her i dets første sæson hjem for en række tomat- og agurkeplanter, men der er også blevet plads til en lille hyggekrog. Morten Obel Ny leder Af Dorte Schou Sørensen Børnehaven Stenhøjgård DEN 17. NOVEMBER 2014 begyndte Morten Obel som ny leder i Børnehaven Stenhøjgård i Malling. Han er rigtig glad for stillingen som dagtilbudsleder og er blevet taget godt imod af både børn, forældre, personale og samarbejdspartnere. Morten kommer til at videreføre de mange gode traditioner og aktiviteter, der er i børnehaven, men vil efterhånden også sætte sit eget præg på Stenhøjgård, bl.a. med mere brug af uderummet. Morten er 36 år, gift med Mia og har tre drenge i alderen 1-7 år. Han kommer fra en pædagogisk lederstilling i Naturbørnehaven Mariendal og har tidligere arbejdet på bl.a. børnepsykiatrisk hospital. Han har en to-årig friluftsvejlederuddannelse og en kandidatoverbygning i pædagogisk psykologi. DanBolig BEDER BUTIKSTORV 8330 BEDER RING: SAMARBEJDER MED NORDEA FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET Dan Bolig Aarhus Glarmesteri BUTIKSRUDER - AUTORUDER Døgn- og weekendvagt Døre og vinduer i træ og alu. DS mærket TERMORUDER - BLYRUDER Ved glasskade ring

18 CANTABILE-KORET Ny sæson starter torsdag 10. sep. kl. 19 i Malling Sognegård Korsang er sangglæde, fællesskab og super sundt. Cantabile-koret er en flok kvinder og mænd i den mere modne alder, der dyrker korsang og fællessang med stor fornøjelse. Korets repertoire er en vifte af både kendte, knap så kendte og helt dugfriske sange. Du er velkommen til at kontakte korleder Winni Kilsgaard mobil Englevild Kvindekoret Englevild Ny sæson starter onsdag 19. august Vi optager nye sangere, helst med korerfaring. Ved forårs- og julekoncerter samarbejder vi med professionelle instrumentalister på tværfløjte, saxofon, violin, orgel, klaver eller afrikansk tromme. Vores repertoire udvikler sig hele tiden i forskellige genrer: fra skønne, rytmiske satser a la Michael Bojesen til inderlige, meditative satser af Margaret Rizza. Vi synger i Malling Sognegård onsdag kl og supplerer af og til med en lørdag/søndag. Har du lyst til at være med? Kontakt korleder Winni Kilsgaard for en stemmeprøve mobil Læs mere på Indvielse af Danmarks korteste cykelsti Af Lene Sepstrup, på gruppens vegne CYKELSTI- HAPPENING med humor, blev det kaldt, da SOS-cykelstigruppen 13.maj indviede de første 10 meter af den cykelsti, som gruppen arbejder på at få etableret mellem Malling og Solbjerg. Men baggrunden er alvorlig nok for ønsket om en Smuk- Og-Sikker cykelsti langs den stærkt trafikerede vej. Rådmand Kristian Würtz fra Magistraten for Teknik og Miljø klippede den røde snor over sammen med Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet. Flagene blafrede i den kraftige vind, den røde løber var lagt ud, og den lokalt fødte skuespiller Troels Lyby blev udnævnt til ambassadør for den nye cykelsti. Så nu ligger den der: ved Østergårdsvej 207 og minder alle om, at alle cykelstier Borgmesteren kom forbi BORGMESTER Jakob Bundsgaard lagde sin vej forbi Malling i anledning af Det kreative Værksteds 25-års jubilæum lørdag 30. maj. Han blev modtaget af elev Karin Juul Pedersen, der i dagens anledning var iført borgmesterkæde, hat og højt humør. Jakob Bundsgaard indviede med Karin det nye hus i haven, der er doneret af Lions Club Beder-Malling. ikke behøver at være supercykelstier. Ved at bruge stenmelsbelægning kan man få mere for mindre. Sponsorer har bekostet og etableret anlægget og betalt træer og en bænk, og en opslagstavle med ruten over hele cykelstien, som den forhåbentlig kommer til at tage sig ud. Rådmanden roste initiativet og gruppens ihærdighed og kunne selvfølgelig ikke love noget kontant. Men der er ingen tvivl om, at byrådet er opmærksom på projektet og behovet. Desuden deltog blandt andre formændene for fællesrådene i Beder-Malling-Ajstrup og Solbjerg, og en busfuld skolebørn bidrog til den festlige begivenhed med at cykle sig til en rekord i Børnenes Rekordbog: På 90 minutter cyklede de 766 ture a 10 meter! Se mere på og følg os på Facebook. Borgmesteren var ikke den eneste politiker, der gæstede Det kreative Værksted den dag. Også rådmand Thomas Medom bidrog til festlighederne med en tale. Malling Bigband fyrede op under stemningen og bandet Coldstream fulgte efter. Dagens mange gæster fik både nydt musik, set teater og beundret børnehuset Ajstrupvejs udsmykning af havens hvide træ og de fliser, de har fremstillet i samarbejde med værkstedets servicehold. De fik set mønsterlysbilleder på loftet og udstilling på Beder-Malling Egnsarkiv. Der blev drukket kaffe og æblesaft og spist kage til den store guldmedalje og handlet ting i markedsboderne foran huset og i Det kreative Værksteds egen butik. Nu er det kreative Værksted klar til at tage hul på de næste 25 år! 18

19 Ove Kiplev (tv.) får MJF. Award overrakt af Steen Fryland (th.) Lionsmedlem hædret Af Steen Fryland Lions Club Beder-Malling TIRSDAG D. 5. MAJ blev vores klubmøde holdt på det nye Comwell Hotel City Tower i Aarhus. Efter rundvisningen skulle vi holde vores ordinære klubmøde med den sædvanlige dagsorden. Da vi var kommet igennem dagsordenen, gav klubmesteren ordet til formanden for vores medlemsudvalg, Steen Fryland. Klubben havde nemlig besluttet at hædre et af vore mest trofaste og arbejdsomme medlemmer, nemlig Ove Kiplev, med en Melvin Jones Fellow Ship Award (den fineste hædersbevisning et Lions medlem kan få), for i 31 år at have tjent Lions og vores klub Beder-Malling Steen Fryland sagde bl.a. : Ove, klubben vil gerne overrække dig denne Fellow Ship Award - kammeratskabs anerkendelse - fordi du altid er der for klubben, både når det gælder arbejde med aktiviteter, arbejde i bestyrelsen, hvor du jo i efterhånden mange år har siddet på vores pengekasser, og ikke mindst fordi du er en god Lions kammerat, du er altid den samme og har altid en godmodig og sjov bemærkning, og du er altid klar til at hjælpe, hvis noget brænder på Ove Kiplev blev meget glad og overrasket, han anede jo intet om, at han skulle hædres denne aften, det var nemlig lykkedes for medlemsudvalget at få bevilliget awarden fra Lions International Foundation, uden at Ove havde fået noget at vide om det. En rigtig god aften blev herefter sluttet af med en skål og mange lykønskninger til Ove Kiplev. FDF giver børn og unge et ståsted Af Morten Gottlieb Jespersen, FDF DET lyder måske vældig flot og højtstræbende, men det er absolut ikke et tomt udsagn. FDF møder børn i øjenhøjde og giver et ståsted. En FDF ers rygsæk indeholder nemlig andet end sure sokker og soveposer. Den indeholder bl.a. Erfaringer, Oplevelser og Værdier. Og i modsætning til andre normale rygsække, så bliver vores rygsæk kun lettere at gå med, jo flere værdier vi fylder i den. Børn og unge i kredsen har bl.a. fået rygsækken fyldt med: Fællesskab, udlandsture, sommerlejr, førstehjælp, næstekærlighed, gåpåmod, ansvarsfølelse, teambuilding, leg, udfordringer, kammeratskab og fantasi. Hvad skal vi fylde i din rygsæk Har du lyst til at høre mere om, hvad der ellers gemmer sig i vores rygsæk, så kontakt kredsleder Morten Gottlieb Jespersen ved nedenstående oplysninger. Eller kom og besøg os til møderne: tirsdage kl (se mere på hjemmesiden omkring de enkelte hold). Kontakt FDF Beder-Malling Farmen Byvej 9, 8330 Beder. Kredsleder, Morten Gottlieb Jespersen Tlf Mobil Terapeuten v/ Jan Birke Lyngbye III Få behandling i dit eget hjem eller virksomheden. Har du pladsen, så har jeg briksen. Massage, Akupunktur, Triggerpunkt Terapi Tlf Se også VELKOMST & SNACK A M U S E STENOVNSBAGT BRØD 3-RETTERS MENU 378KR DET GAMLE MEJERI TESTER OG UDVIKLER LØBENDE EN 3-RETTERS MENU BASERET PÅ SÆSONENS LOKALE OG EGENDYRKEDE RÅVARER. RETTERNE UDVIKLES MED HENBLIK PÅ UNDERSTREGE SYNERGIEN MELLEM VORES TO RESTAURANTER. DET GAMLE MEJERI RESERVATION PÅ OG BEDERVEJ 101, 8230 MÅRSLET Erik Sørensen Tlf/fax: Mobiltlf.:

20 Nye tiltag på Beder Skole ter på samme tid i løbet af dagen. De ti minutter synes måske ikke af meget, men vi tager alle de små initiativer, det overhovedet er muligt for at skabe mulighed for et overskueligt barne- og ungdomsliv i Beder. Vi håber på et godt samarbejde med de frivillige foreninger og andre, der også laver kvalitetstilbud for byens børn. Beder Skoles største udfordring i det forgange år har været de mange og forskellige vikarer inde i klasserne grundet efteruddannelse af lærere, afspadsering BEDER SKOLES Ledelsesteam og medarbejdere har evalueret år 1 i reformens tegn. Det har været målet at trække de gode tiltag med ind i det nye skoleår og samtidig løse nogle af de udfordringer, der har været. Der vil også i dette skoleår blive taget hånd om traditioner og Beder Skole som et levende læringsmiljø. Der holdes fast i samlinger, morgensang, fælles skoledage, ture ud af huset, gæsteundervisning, venskabsklasseaktiviteter og alt den anden særlige og alternative undervisning. Eleverne skal ikke bare have en længere men også mere varieret skoledag. Beder Skole har taget første skridt mod mere glidende overgange, så eleverne ikke i 1., 4. og 7. klasse skal møde et helt nyt lærerteam. Dette sker ved at flere lærere er fulgt med klassen ind i en anden afdeling, mens andre lærere er udskiftet. Vi vil som skole gerne arbejde endnu mere i den retning. Reformen har for nogen betydet at, skolegang og fritidsliv kolliderer. Beder Skole vil gerne understøtte, at børns liv skal indeholde mere end SFOaktiviteter og undervisning. Derfor har vi truffet beslutning om, at børnene skal møde ind fra morgenstunden, at der ikke bliver tale om "mellemtimer", og at skoledagens start er fremrykket til kl I samme omgang er det lykkedes at finde tid til en eftermiddagspause til de elever, der skal undervises til langt ud på eftermiddagen. En afledt effekt heraf har været, at vi har synkroniseret ringetiderne, så alle elever har frikvar- i forbindelse med lejrture og andre former for fravær, herunder sygdom. I det nye skoleår er der afsat i omegnen af 60 ugentlige lektioner til det vi kalder intern vikardækning. I praksis vil det sige, at undervisningen bliver gennemført af en af klassens øvrige lærere eller pædagoger. Der blev før sommerferien udsendt en tilfredshedsundersøgelse til skolens forældre om oplevelsen med nuværende vikardækning på skolen. I dette skoleår vil der løbende blive fulgt op på de nye tiltag og blive gennemført endnu en undersøgelse for at måle effekten af disse. Lektielæsning har været til debat. Faget er blevet obligatorisk, og det er blandt Beder Skoles pædagoger og lærere blevet diskuteret, hvordan kvaliteten af faget højnes. I det nye skoleår er det primært skolens lærere, der står for undervisningen. Det er blevet tilrettelagt, så årgange eller afdelinger har faget på samme tid, hvorved der kan være lærere med forskellige fagligheder til stede. Endeligt vil fokus være på faglig fordybelse, frem for udelukkende lektier. Det vil blive forskelligt, hvordan det praktiseres i fx indskolingen og udskolingen, så der tages højde for at eleverne i udskolingen er mere fagligt orienteret - hvorimod børnene i indskolingen fortrinsvis skal være sammen med voksne, de er trygge ved. Kommer I som forældre i tvivl om noget eller har I gode ideer, vil vi fortsat gerne høre fra jer. Det er jo jeres børns skole! Skoleledelsen 9. årgangs sidste skoledag Af Jeannette Callisen FREDAG den 29. maj afholdt 9. klasseeleverne deres sidste skoledag her på skolen. Trods dårligt vejr var stemningen helt i top. Traditionen tro startede dagen med flagallé for 9. klasserne. Alle sang gladeligt med og flagede lystigt. Efterfølgende var der morgenmad i kantinen, og resten af skolens elever kunne næsten ikke vente på karamelkastningen. Alle elever og personale fik rigeligt med godter at tygge på. Dernæst skulle eleverne spille fodbold mod personalet. Dette foregik meget af tiden i silende regn, men dette kunne ikke ødelægge stemningen. Måske nederlaget i kampen var en lille splint i øjet for eleverne - Men lærerne spillede også godt! :-) Afslutningsvis var der et rigtig godt show i hallen, hvor alle grinede og havde det skægt. Der skal lyde en stor ros og tak til de afgående elever for et rigtig godt arrangement og god stemning blandt alle. Billeder fra dagen kan ses på skolens hjemmeside: Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Elisabeth Halse Hans Jørgen Hansen Lene Søgaard Andersen Maria Danø Marie Stenild Petersen Oluf Jensen Susanne Storm Formand for SFO - forældrerådet Poul Erik Holst Karvonen

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 2 marts 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Nyt boligområde i Malling 4 Ny skoleleder på Beder Skole 17 Søstre lukker Fulden Blomsterstudie 18 Ajstrup Forsamlingshus overlever 27

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 1 januar 2014 Nye kloakledninger 4 En sten for Øvleslægten 18 Lokale musikere i velgørenhedskoncert 27 Ajstrup Forsamlingshus truet af lukning 29 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Midt i bladet:

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 6 december 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 25. årgang Fokus på robusthed i Malling 14 Mænd laver mad som vor mor 15 Hugin og Munin gemt i træ 18 Christian fra BMI spottet af Manchester

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 Fællesbladet udgives

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 4 august 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P FDF'erne blev nummer 11 til "VM" Læs side 9 Bueskydning er et af mange nye og spændende tilbud i BMI. Læs side 36-46

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30 Nr. 6 december 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kan du kende huset? Historisk vandring i Beder 24 Bornholm erstattet med Aarhus 16 Forfra med cykelstien 4 og 17 23. årgang

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 6 november 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Beder Kirke har fået bygget et nyt orgel, der indvies med festkoncert. Side 20 Maria Dybdahl, th., slog Margit Bjerg

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35.

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35. Nr. 1 januar 2013 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Oddergrisene for sidste gang i Malling. Foto 2012: Per Hauberg. Side28 Matematikkens dag på Malling Skole Side 12 Fælles Fritids

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Nr. 1 januar 2011 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Fællesrådet fylder 25 år - og planter træer langs vejene. Foto: Rune Kæseler Side 3 Fælles Fritids forårsprogram

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 1 januar 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kern Westerberg vandt DR2's talentkonkurrence 15 Afstemning om navn til ny sø 3 8.c vandt aviskonkurrence 12 Tidl. AGF-spiller

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.1 Januar 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids katalog side 15 Den nye bro i Engdalgårdsparken i Beder er på plads. (Foto: Jørgen Bak) Børn i byrådet side 12 og 14 Delebiler

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.6 November 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årets sæbekasseløb i Egelund mellem fritidsklubberne i Mårslet, Beder og Malling blev igen vundet af Malling Fritidsklub. Her ses Mikkel

Læs mere

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet JULI

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 Dec 2012 Jan 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR

Læs mere

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014 1. september 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014 1. september 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014 1 september 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014

Læs mere

tranbjerg Kommune ser på forslag til grønne områder TIDENDE Vidunder-Camilla vinder 4. plads i Europamesterskabet

tranbjerg Kommune ser på forslag til grønne områder TIDENDE Vidunder-Camilla vinder 4. plads i Europamesterskabet tranbjerg TIDENDE 6 2013 Vidunder-Camilla vinder 4. plads i Europamesterskabet Camilla Ritter fra Vidunder Knolden i Center Syd igen sin kunnen, da hun fik 4. plads i Europamesterskabet d. 4.- 7. september

Læs mere