Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Nr. 4 august 2015 Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye rickschaw. Læs s. 4 og 10. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang 22 Bilister søges til pendlerprojekt 23 Fælles Fritids program - nu med pilates til mænd 31 Kender du Beder-Malling Bazaren? Nye klubledere i både Beder og Malling BMI - tilmelding

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Kirkebakken 33G, Beder Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Kirkebakken 33 E, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Grydhøjparken 5, Tilst Tlf.: Deadlines 2015 nr dec.14 udk. 10. jan. nr feb. udk. 21. mar. nr apr. udk. 16. maj nr jun. udk. 08. aug. nr aug. udk. 26. sep. nr okt. udk. 21. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Der er nok at tage sig til Som borger i Beder, Malling og Ajstrup er der nok at tage sig til, hvad enten man er til idræt, friluftsliv, foredrag eller har lyst til at være frivillig. Det vil du erfare, når du læser dette nummer af Fællesbladet. Kig i Fælles Fritids program i midten af bladet - er du mand, kan du nu også gå til pilates! Eller kig bagerst i bladet på BMI-siderne, hvor det er nu, du kan melde dig til svømning, gymnastik, fitness, badminton for det grå guld, sund livsstil og meget andet. Du kan også blive frivillig pilot på den nye rickshawcykel i området. Er du på Facebook, kan du tjekke facebookgruppen Beder-Malling Bazaren ud - og sikkert gøre en god handel. Og i næste nummer vil du kunne læse om et nyt lokalt kursus i at betjene en hjertestarter. Rigtig god fornøjelse - både med bladet og med aktiviteterne! Venlig hilsen redaktionen ARTIKLER 3 Fremkommelighed på Oddervej 4 Grundlovsfest, Den nye skov, Bevar de små stationer 17 Børnehave indviede drivhus 18 Danmarks korteste cykelsti, Borgmesteren kom forbi 19 Lionsmedlem hædret, FDF giver børn og unge et ståsted dage på cykel Fælles Fritids efterårsprogram 31 Kender du Beder-Malling Bazaren?, Læserbrev Indlæg til bladet - sådan gør du STOF SENDES pr. til eller pr. brev. Husk lige: Hvis foto tages med smartphone, skal du sende det i højeste opløsning, altså: FAKTISK STØRRELSE. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret som separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER OG ILLUSTRATIO- NER i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 4 august 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang FASTE RUBRIKKER Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye richschaw. Læs s. 4 og Bilister søges til pendlerprojekt 23 Fælles Fritids program - nu med pilates til mænd 31 Kender du Beder-Malling Bazaren? Nye klubledere i både Beder og Malling BMI - tilmelding 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Kalenderen Eskegården Malling Skole 16 Biblioteket Beder Skole Kirke & Sogn Malling Pastorat Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 47 Telefonliste Foto: Per Bach Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2

3 Fremkommelighed på Oddervej Jørgen F. Bak formand for Fællesrådet DEN 8. JUNI havde Fællesrådet foretræde for Teknisk Udvalg om Oddervej og Sandmosevej. Baggrunden var et forslag om at afslutte forsøget med at gøre Oddervej tresporet, kombineret med en højre ind/højre ud-løsning på Sandmosevej. Det gav anledning til følgende kommentar. Vi, der bor syd for toppen af Langballebakken i Beder-Malling, Mårslet og Odder, har i mange år ønsket en fuld to-sporet løsning frem til Ringvej Syd. Indsnævringen til ét spor er en flaskeprop af rang. Så derfor er den tosporede løsning den eneste rigtige. De analyser, der blev fremlagt på Vilhelmsborgmødet, viste tydeligt, at det giver en betydelig tidsgevinst. Forslaget om at kombinere den to-sporede løsning med en højre-ind/højre-ud mulighed for Sandmosevej er meget dårlig. Det var to uafhængige alternativer på Vilhelmsborgmødet. Og når man går mere ned i dybden med hvem, der bliver generet af denne løsning, er det dem, der bor langs med Sandmosevej/ Brunbakkevej. Rigtig mange af dem, der bor langs disse veje, sætter fredeliggørelsen højere end den øgede rejsetid. Men de har ikke haft mulighed for at blive hørt gennem Trafikgruppen i Skåde - ikke engang som et bidrag til et nuanceret svar. Illustrationen viser at den majoritet på 95 % i Skåde, som Venstre omtaler i byrådsdiskussionen, overvejende består af borgere, der kun i begrænset omfang bliver generet af lukningen af Sandmosevej. Og når man bryster sig af at lytte til den enkelte borger, bør man også være meget lydhør overfor dem, der bor på Sandmosevej: hold den lukket! Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Se også Fællesrådets hjemmesider: og Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk 3

4 Grundlovsfest i Egelund Jørgen F. Bak formand for Fællesrådet ÅRETS grundlovsfest den 5. juni blev afholdt i strålende solskin. Omkring 150 borger var mødt op for at deltage i mødet, blandt andet en hel del elever fra Efterskolen for Scenekunst. Fællesrådet er uafhængigt af partipolitik, så på grund af folketingsvalget, var der ikke valgt en taler fra de politiske partier. Valget var i stedet for faldet på museumsinspektør Jeanette Varberg fra Moesgård Museum. Sidste år blev hendes formidlingsevner belønnet med Rosenkjærprisen og i slutningen af maj blev hun tildelt Blixen prisen for årets faglitterære udgivelse. Hun holdt en grundllovstale, hvor hun talte om folkestyret fra stenalderen til nutiden. I anledning af 100-året for kvindernes valgret, var der mange kommentarer til hvordan kvinderne til alle tider havde bidraget til samfundslivet. Efterskolen for Scenekunst underholdt med sang og optræden og deltog i fællessangen. Spejderne solgt kaffe og kage med videre. Egelund BorgerCenter havde placeret Det Rullende Medborgerhus på pladsen. Fællesrådets pris blev i år uddelt til flagalleerne i Beder og Malling, repræsenteret ved de to organisatorer, Michael Nielsen fra Beder og Jens Brandt fra Malling. Den nye skov ved Byagervej Af Jørgen F. Bak Redaktionen LØRDAG DEN 30. MAJ blev den nye skov ved Byagervej indviet. Kommunen havde i løbet af maj måned fået anlagt stie og plantet mange forskellige træer i skoven, blandt andet frugttræer op mod Byagervej, som alle er velkomne til at plukke fra, når de begynder at bære frugt. På den lille boldbane var der opstillet en scene og en lang række boder fra Aarhus Vand, Smag på Aarhus, Spejderne, Fællesrådets Grønne Gruppe og Rotary, BMI motion og Growing Trees Network. Over hundrede mennesker fandt frem til indvielsen. Skoven blev indviet med en tale af formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, Camilla Fabricius. Herefter talte Bo Vægter fra Aarhus Vand om beskyttelse af grundvandet, Flemming Nielsen og Mogens Brøchner-Nielsen fra Fællesrådets Grønne Gruppe talte henholdsvis om tankerne bag skovens indretning og stierne, Growing Trees Network talte om folkefinansieringen af skovrejsningen gennem folkseskoven. dk og BMI motion talte om mulighederne i de nye stier. Til sidst åbnede Camilla Fabricius sammen med byrådsmedlem Steen B. Andersen for adgangen til skoven ved at hugge et par grene over. Et hold fra BMI motion tog straks de nye stier i brug. En større gruppe fulgte med på en guidet tur rundt i den nye skov, hvor der blandt andet var mulighed for at smage på det lokale grundvand. På pladsen spillede Beder Spillemændene og man kunne smage mad og drikkevarer med ingredienser fra skoven. De tre kvindeege Som markering af 100-års dagen for grundloven, der gav kvinder stemmeret, plantede formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, Camilla Fabricius, 3 egetræer. Bevar de små stationer på letbanen Jørgen F. Bak formand for Fællesrådet FÆLLESRÅDET har sendt følgende brev til Aarhus Letbane, Midttrafik, Region Midtjylland og Aarhus Kommune: Bevarelse af stationer på Aarhus Nærbane den kommende letbane Da DSB overtog Odderbanen, fremkom de med ønsker om at nedlægge Kongsvang, Vilhelmsborg, Egelund og Assedrup station, hvilket Region Midtjylland modsatte sig. Det havde dog den effekt, at der ikke er blevet opsat rejsekortstandere ved de fire stationer. Med omlægningen til letbanen bliver driften overtaget at Aarhus Letbane og dermed er der en ny situation. Vi vil indtrængende anmode om at de fire stationer udstyres med rejsekort standere. Meningen med en letbane er jo, at man kan komme af og på undervejs. Og det kræver stoppesteder. Vi har især fokus på de to midterste stationer men mener overordnet set at alle fire stationer skal bevares. Egelund har et stort fremtidigt potentiale: Det er den oplagte adgang til Idrætscenteret ved Egelund, som der arbejdes med at udbygge til et medborgercenter med bibliotek for den sydlige del af kommunen. Ligeledes er det i forbindelse med anlæggelse af Bering-Beder vejen et oplagt sted for en parkeringsplads/station med skift fra personbil til offentlig transport. Vilhelmsborg er det nationale ridesportscenter, og derfor har en station rigtig god mening i forbindelse med arrangementer på stedet. Endelig er det på tide, at få anlagt det lovede stoppested i Malling Syd, som omtalt på side 29 i Lokalplan 711. Området er ved at være bebygget nu, så det må være på tide at anlægge denne station. Det bliver endnu mere påtrængende at man er i gang med at udlægge endnu et område syd for dette område til flere boliger. Disse arbejder vil passende kunne foregå i den udmeldte lange nedlukning af Grenå-Odderbanen i forbindelse med elektrificeringen og omlægningen til letbane. 4

5 Nr. 144 AUGUST-SEPTEMBER 2015 Høstgudstjeneste under åben himmel Igen i år vil der blive afholdt høstgudstjeneste på præstegårdspladsen. Musikken leveres af Aarhus Brass Band, mens menigheden lægger sangstemmer til. Høstgudstjeneste og høstmarked Søndag den 30. august kl Præstegårdspladsen vil, ligesom tidligere år, danne ramme om høstgudstjenesten Børnenes høstgaver Ved gudstjenestens begyndelse vil minikonfirmanderne, medlemmer af børnekoret og øvrige børn fra sognet, som gerne vil være med, bære deres høstgaver frem til alterbordet. Disse gaver bliver solgt på auktion umiddelbart efter gudstjenesten, og beløbet herfra går til to forskellige formål et udenlandsk og et indenlandsk støtteprojekt: Projekt Gadebørn i Nigeria og Jysk Børneforsorg. anvendt, eksempelvis til mad, tøj og undervisning, men også til opførelse af nye bygninger, skolestuer, sovesale med mere. Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en frivillig forening, der hjælper og støtter svagtstillede børn, unge og familier fra hele landet. Frokostbuffet Efter gudstjenesten inviteres der på frokostbuffet. Prisen er 20 kr. for voksne, børn gratis. Menighedsrådet er vært ved denne frokost, så beløbet herfra også kan gå til støtteprojekterne. Konfirmandernes høstmarked Efter frokosten åbner konfirmanderne deres boder. I skrivende stund kan det ikke afsløres, hvilket indhold de enkelte boder får, men det er kun fantasien, der sætter grænser her, og menighedsråd, præster og ansatte glæder sig til at arbejde sammen med de nye konfirmander om at få årets høstmarked stablet på benene. Det pengebeløb, høstmarkedet indbringer, vil ligeledes gå til de to støtteprojekter. Vel mødt! - til såvel store som små. Fotos på siden: Poul Volquartzen Det summede af aktivitet ved konfirmandernes velbesøgte høstmarked i fjor De to støtteprojekter Det er Mission Afrika, der står for det arbejde, der gøres blandt en gruppe af gadebørn i Nigeria. Fra organisationen får vi løbende nyhedsbreve med oplysninger om, hvordan pengene bliver 5

6 Årets glade konfirmander Fotograf: Rune Kæseler, Malling GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 19,41-48 Søndag , kl s. e. trinitatis Ingelise Skole Christensen Luk 18,9-14 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Mark 7,31-37 Søndag , kl Høstgudstjeneste 13. s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Brian Ravn Pedersen Luk 10,23-37 Se omtalen på forsiden Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 17,11-19 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Matt 6,24-34 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 7,11-17 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 14,1-11 Eskegården 1/9 kl Konfirmationer i 2016 og 2017 Se datoer og klokkeslæt for de kommende to års konfirmationer på kirkens hjemmeside Efterårets aktivitetsfolder er nu tilgængelig og kan fås på biblioteket, i sognegården og i kirkens våbenhus. Scan koden her og hent folderen ned på din tablet eller smartphone. 6

7 EMNE Invitation til studiekreds: Kristendommens rolle i dagens Danmark Som grundbog har vi valgt En lille bog om kristendommen af Agnete Brink og Niels Henrik Arendt. Forløbet bliver over fire onsdage i efteråret. Vi mødes onsdagene den 9. sept., 14. okt., 11. nov. og 9. dec. i Beder sognegård kl Menighedsrådet indkøber et antal eksemplarer af bogen, som deltagerne vil få udleveret første gang. Kunne du tænke dig at være med, så henvend dig til Ruth Brohus på tlf eller på følgende adresse: Mandagstræf Den første mandag i måneden kl i sognegården. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før på telefon mellem kl og kl Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag den 7. september: Annemarie Hessellund Beanland: Fra millionær til? Hvordan man går på r-- uden at slå numsen! Få en festlig oplevelse, hør en spændende livshistorie. I foredraget fortæller jeg åbent, ærligt og med stor humor om mit livs op- og nedture. Hør hvordan jeg mistede min formue, men bevarede mit gode humør og store glæde i livet. Sommerkoncert i Beder kirke Noget om Halfdan med HALFDANensemblet Søndag den 23. august kl Fri entré Mikrokonfirmander og juniorkonfirmander Også i år har vi haft et fint forløb i maj måned med børn fra de tre 1. klasser, Mikrokonfirmander ved sognegården mikrokonfirmander og de tre 5. klasser, juniorkonfirmander. Juniorkonfirmandernes forløb afsluttedes med en lejrtur til Sletten, den maj, hvor FDF Beder-Malling stod for aktiviteter og natløb. Både for 1. og 5. klasserne handler det om et kort forløb, der er tænkt som et Juniorkonfirmander på Sletten supplement til det lange forløb med minikonfirmanderne på 3. klassetrin, som har været et tilbud fra Beder kirke til sognets børn siden Personalenyt fra Beder Kirkegård På kirkegården er de gamle gartnere fratrådt. Per er efter 13 års ansættelse fratrådt ultimo 2014 på grund af sygdom. John har efter 15 års samlet ansættelse Tine Skau, blæseinstrumenter Jacob Holdesen, horn og kontrabas og Frey Klarskov, sang, harmonika og guitar præsenterer Tine Skau's nykomponerede melodier til en række af Halfdan Rasmussens finurlige og komplekse digte Læs mere på orkesterets hjemmeside: Vi fejrer 100-året for Danmarks måske mest elskede poet Anders Friedrichsen startede 8. april 2015 på kirkegården som kirkegårdsgartner. Anders er nyuddannet anlægsgartner i 2014 fra JU i Beder. Anders er ansat til 13. december 2015, hvor han vinterfyres. Henriette Thomasen er blevet ansat pr. 1. maj 2015 som fastansat Mandag den 5. oktober: Anni Martensen Filt: En broget musikalsk buket Et par timer med nogle af de bedste sange fra den danske sangskat. En ønskekoncert, hvor publikum selv bestemmer, hvad der skal synges. "Så længe skuden kan gå", "Atten svaner", "Forelsket i København", "Musens sang" og mange flere. Der er frit valg fra en helt ny sangbog. Per og John ønsket at gå på efterløn 15. maj Begge ønskes held og lykke fremover, med en stor tak for deres store indsats på kirkegården. Der er heldigvis fundet afløsere. Henriette og Anders kirkegårdsgartner. Henriette er uddannet pædagog i 1996 og har virket som sådan i 8 år, før hun blev uddannet planteskolegartner ved JU i Beder i Henriette har erfaring med kirkegårdsdrift fra tidligere ansættelse ved anden kirkegård. Begge nyansatte ønskes velkommen til Beder Kirke. 7

8 Døbte siden sidst Uffe Caspar Schwert BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog og organist Lisbeth Gråkjær, tlf KORSANG Børnekoret (2.-3. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 4. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Nye minikonfirmander Alle børn i 3.-klasserne på Beder skole har fået en hilsen fra kirken med invitation til at blive minikonfirmand ved det nye skoleårs begyndelse i august. Når vi har alle tilmeldinger i hus og kender børnenes skoleskema, vil I forældre få et brev fra os med oplysning om ugedag og mødetidspunkt. Vi mødes i sognegården efter skoletid, en gang om ugen i 1½ time. Vi begynder i uge 34 og holder afslutning 1. søndag i advent. Det er frivilligt og gratis at deltage. Hvis tilmeldingsbrevet skulle være bortkommet i løbet af sommerferien, kan tilmelding stadig ske ved henvendelse til undertegnede. Emmy Haahr Jensen, mobil: , Søndag d. 23. august kl Sommerkoncert Tirsdag d. 25. august kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 30. august kl Høstgudstjeneste Forårets minikonfirmander fra 3. B på kirkens prædikestol Kalenderen: august - september Mandag d. 7. september kl Mandagstræf Søndag d. 13. september Kirkekaffe Torsdag d. 24. september kl Menighedsrådsmøde Børnekoret til stævne i Fredenskirken, september 2014 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Beder-Malling FDF Beder-Malling er navnet på kredsen i vores lokalområde og har til huse på Farmen, Byvej 9 i Beder. På hjemmesiden finder du informationer om FDF Beder-Malling samt kontaktoplysninger på kredsens ledere. NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Malling Kirkevej 3, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, 8330 Beder. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Kildegården 5, 1. tv., 8000 Aarhus C. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8

9 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Hver mandag og tirsdag kl. 9:30-11:30 Netcafe på Eskegården. Alle er velkomne. 28. juli til 15. august Vilhelmsborg Festspil. Musicalen MATADOR Onsdag 19. aug. kl. 8:00 Mødested: Egelund. Heldagstur til Tunø. Veterantrav. Lørdag 22. aug. kl. 10:00-16:00 Kræmmermarked på Superbrugsen Mallings P-plads. Tilmeld. senest 17. aug. i SuperBrugsen. Tirsdag 25. aug. kl. 14:00-16:00 Foredrag om hverdagen og dens udfordringer. Kaffe/te og lagkage. Lokalcenter Eskegården. Mandag 31. aug. kl. 14:00 Saksild Revy underholder. Pris: Kr. 45 inkl. kaffe/kage. Alle er velkomne. Ingen tilm. Lokalcenter Eskegården. Onsdag 2. sept. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Åkrogen. Veterantrav. Lørdag 5. sept. kl. 10:00-16:00 Loppemarked. Ajstrup Forsamlingshus. Ring , hvis du har lopper, vi må få. Søndag 6. sept. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Danske Seniorer Beder-Malling. Tirsdag 8. sept. kl. 12:15 Buffet. Pris 70 kr. Cafeen på Eskegården. Onsdag 16. sept. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til den sydlige del af Brabrand sø. Veterantrav. Søndag 20. sept. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Danske Seniorer Beder-Malling. Mandag 21. sept. kl. 14:00 Opstillingsmøde til nyt Brugerråd. Kaffe og kage. Lokalcenter Eskegården. Fredag 25. sept. kl. 18:00 Fredagsspisning på Eskegården. Tilm el senest 18. sept. kl. 12:00. Onsdag 30. sept. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Dyrehaven i Skanderborg. Veterantrav. Søndag 4. okt. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Danske Seniorer Beder-Malling. Onsdag 14. okt. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur i Tranbjerg Vest. Veterantrav. Søndag 18. okt. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Danske Seniorer Beder-Malling. Torsdag 5. nov. kl. 19:30 Generalforsamling. Malling Varmeværk A.m.b.A. Malling Kro. KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har du lyst til at blive en del af fællesskabet? Kontakt Tove på tlf eller på BodyMind Klinik for samtale- og kropsterapi NADA øreakupunktur NADA afhjælper: ADHD, Stress, angst, uro m.v. Til Børn anvendes NADA kugler frem for nåle Fysio- og psykoterapeut Pia Truelsen, II Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Se også Fællesrådets hjemmeside: BederMallingAjstrup Sundhed og Trivsel Kirkebakken 5, 8330 Beder Her kan du i fred og ro udvælge dine malervarer og værktøjer til fornuftige priser - incl. professionel råd og vejledning. Tofteledet 4, 8330 Beder Tlf Åbningstider: Daglig: kl ,30 + lør. kl

10 Foto: Rune Kæseler LOKALCENTER ESKEGÅRDEN Byagervej Beder Område Syd: hverdage kl Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J De frivillige hjælpere i Netcaféen og Husværterne på Eskegården træffes igen efter den 16. august Fremover har Husværterne kun åbent onsdag og torsdag mellem kl Husværten træffes på tlf Festugearrangement på Eskegården Mandag den 31. august kl er der revyunderholdning med Saksild Revy. Alle er velkomne. Pris: 45 kr. (inkl. kaffe/kage). Ingen tilmelding. Gasgrill - gave fra Lions Club En stor TAK til Lions Club for deres gavmildhed. Denne gang har klubben doneret penge til en gasgrill, så cafégæsterne kan nyde lækker grillmad i løbet af sommermånederne. Nye ledere af plejeboligerne i Beder og Malling I Malling blev Lone Hindborg ansat som leder af plejeboligerne den Lone er også leder af plejeboligerne i Kolt. I Beder blev Karina Lyngaa ansat som leder af plejeboligerne ved Kristiansgården den Brugerrådets og Husværtens kontor Tlf man-tors. Kl Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf Træffes torsdage kl på Husværtens kontor. Frivilligkoordinator Pia Koller, tlf Forebyggelseskonsulent Gitte Sand, tlf Træffes man-tors. Kl Caféens åbningstider Hverdage kl Weekend og helligdage kl Tlf træffes kl Sundhedsenheden Område Syd Træffes på tlf hverdage kl Sundhedsklinik / Eskegården Åbningstider: man, tirs, ons og fre. kl Tidsbestilling og afbud via televagten på tlf , hverdage kl Nyt om Rickshaw-cyklen 3-Hjuleren i Malling Nu er cyklen både døbt og taget i brug til stor glæde for både beboerne og de frivillige cykelpiloter. Målgruppen er ældre gangbesværede borgere og deres familier. Cyklen er en enestående mulighed for at komme ud i naturen med vind i håret og opleve årstiderne tæt på. Der er 5 frivillige cykelpiloter, der står klar til at trampe i pedalerne (der er dog elmotor på). Ring eller send en mail til tovholder Lene Gisselmann for at booke en tur. Lene har tlf Mail: Malling Plejehjem og Zofiaskolen Det lykkedes ikke Zofiaskolen at skaffe elever nok til at starte skolen op den Derfor er aftalen om at leje lokaler i Hus B udskudt et år. Det betyder, i forhold til de nuværende aktiviteter i Hus B, at der ikke umiddelbart sker nogen lokalemæssige ændringer før tidligst forår

11 Valg til nyt brugerråd Af Carsten Schou brugerrådsformand Den 5. november 2015 skal der være valg til et nyt brugerråd på lokalcenter Eskegården for perioden Der vil blive afholdt et opstillingsmøde, hvor interesserede kandidater til brugerrådet kan lade sig opstille eller selv melde sig som kandidat. Brugerrådet repræsenterer alle borgere i lokalområdet der er over 60 år eller er førtidspensionist. Brugerrådet kan beskæftige sig med alle spørgsmål inden for lokalområdet, som har relevans for borgerne i lokalsamfundet, og som har relation til såvel Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg som til de øvrige magistratsafdelinger. Hvad laver brugerrådet? Brugerrådet er den overordnede organisatoriske enhed der samler alle de aktiviteter der laves af de frivillige i lokalsamfundet, og som er en del af de tilbud kommunen stiller til rådighed. Brugerrådet afholder møder 10 gange om året. Derudover deltager de enkelte medlemmer i diverse møder der har deres interesse. Formand og næstformand deltager i 6 møder om året med repræsentanter for Sundhed og Omsorg, herunder 2 hvor rådmanden deltager. Derudover deltager formand og næstformand i ca. 10 møder om året med direktionen for Område Syd. Ud over dette overordnede arbejde beskæftiger brugerrådet sig også med (næsten)alt hvad der rører sig på Eskegården, café, netcafé, husværtfunktion, diverse aktiviteter, buskørsel til og fra aktiviteterne og meget andet. Brugerrådsarbejdet er, selv om man bliver valgt til dette, at betragte som frivilligt arbejde. Det vil sige at man yder det man kan, har lyst til, mulighed for og overskud til i forhold til engamentet i det daglige arbejde. Der er behov for 3 5 nye medlemmer i det kommende brugerråd, nogle af os gamle fortsætter og vil meget gerne have nye samarbejdspartnere, som kan udfordre os i det fremtidige arbejde. Kom til opstillingsmødet den og hør hvad vi har lavet i de sidste 2 år, samt gå i dialog med os i forhold til vores fremtidige arbejde. Du inviteres herved til opstillingsmøde Mandag den Mødet afholdes på Lokalcenter Eskegården, Byagervej 115 fra klokken og ca. 1½ time frem - Vi serverer kaffe og kage Hvis du er fyldt 60 år eller førtidspensionist, kan du stille op til brugerrådet Brugerrådet serverer kaffe og lagkage Vi har brug for dig lokalområdet har brug for dig, så hvis du er interesseret i at deltage i brugerrådets arbejde, og måske være med til at gøre en forskel for lokalsamfundets ældre borgere, så mød op den Du kan også kontakte brugerrådets formand på vort kontor hver torsdag på Eskegården imellem og tlf og få en snak om hvad det indebærer at være en del af brugerrådet ved lokalcenter Eskegården. Rådgivning ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser Praktiske anvisninger til brug i dagligdagen. Kontakt: Vinni Aarkrog på eller tlf Se også Har De problemer? Ring til: BEDER VVS JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME - SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Udlejning af SERVICE, fadølsanlæg Levering af fustager Toiletvogn m. 4 toiletter Kontakt Tue: Helle ANLÆGSGARTNER MULVAD Vi tænker kreativt og laver holdbare løsninger til lave priser. Brolægning Hækklipning Græsslåning Beskæring Træfældning Snerydning Eghovedvej 22, 8340 Malling Tlf.: mail: I Foredrag om hverdagen og dens udfordringer Foredrag på lokalcenter Eskegården tirsdag den 25. august. Det starter klokken og slutter senest klokken Der vil blive serveret kaffe/the og lagkage. Tirsdag den 25. august vil Kate Runge, Gitte Sand og Carsten Schou komme med 3 små foredrag om hverdagen og dens udfordringer set fra deres personlige erfaringer. Hvilke udfordringer giver hverdagen os, og hvordan kan den få et positivt indhold? Man kan falde i livet. Det svære ved dette er, at man selv skal vælge, hvordan man rejser sig. Der er både noget, der sker i livet, som vi ikke kan ændre ved, der er også noget, vi selv kan ændre ved at vælge måden vi rejser os på. En af mulighederne er at vælge fællesskabet. 11

12 Sommerbrev fra skolebestyrelsen Af Per Lysgaard Skolebestyrelsesformand PÅ TÆRSKLEN til et nyt skoleår kaster Skolebestyrelsen et blik i bakspejlet. Det har været et begivenhedsrigt år, må man konkludere. Skoleåret 2014/15 blev som bekendt første år med skolereformen på landsplan og i Malling. Det har krævet forandringsvilje for såvel skole, personale som forældre. En del af den villighed har kunne ses og mærkes på de dialogmøder, Skolebestyrelsen undervejs har indkaldt til. Derfor var vi fortrøstningsfulde, da vi slog dørene op til en ny skoledag i år 1. Vi følte, at Malling Skole var klar til at løfte skolereformens krav og forventninger til en anderledes skole. Det er dog vigtigt at understrege, at Skolebestyrelsen fra starten har betragtet skolereformen som et projekt i udvikling. Det gør vi stadig. Og det er vi ikke ene om. Skolens ledelse og personale har i dialog med elever og forældre gradvist justeret og tilpasset undervisningen for at finde de gode løsninger. For at bidrage til denne løbende tilpasning, iværksatte skolebestyrelsen et større evalueringsforløb af skolereformen allerede inden den var begyndt. Resultatet af evalueringen blev præsenteret på et velbesøgt dialogmøde med forældrene 2. juni i år. Mødet dannede rammen for en god debat, hvor skoleledelse og personale konkluderede på evalueringen og forklarede, hvad der fremadrettet bliver anderledes, fordi forældre, børn og personale har kunne finde bedre alternativer til den anvendte praksis i år 1. Mødet præsenterede de rammer, der startes op efter i det nye skoleår. Skolebestyrelsen vil ligeledes følge dette arbejde tæt - i samarbejde med skolens ledelse, personale og forældre. Udover reformen har året selvfølgelig også budt på en lang række andre opgaver og nye tiltag, bl.a.: - etablering af gåbusser. Vi puslede faktisk med idéen for nogle år siden, uden at kunne spore den store opbakning, men nu er den i drift. Indtil videre har det været et velbesøgt tiltag, hvor de yngste kan komme trygt til skole i morgentrafikken fulgt af ansvarlige (og stolte) større elever. Året bød også på forældredebat om mødetiden om morgenen. Skulle det være 8.00 eller 8.15 som hidtil. Der var en (herlig) stor forældredeltagelse i debatten, med mange gode argumenter både for og imod. Resultatet blev, at mødetiden 8.15 blev fastholdt. Kost og kantine har også været et tema. Et barskt regnskab og et stramt budget medførte, at vi på kort sigt kommer til at lukke den kantine, vi kender i dag. Det betyder dog ikke, at der ikke stadig er holdninger og visioner omkring kost og kantine. Faktisk pusler vi med et drømmeprojekt om en kantineløsning/ studieområde i en helt anden kaliber, - og med anderledes tanker om, hvordan en sådan opgave kunne løses, eksempelvis med aktiv inddragelse af elever. På nuværende tidspunkt er det netop et drømmeprojekt, men sådan startede den nuværende indskolingsbygning jo også så måske om nogle år Vi ser frem til at komme i gang med et nyt skoleår, hvor vi samtidig kan byde velkommen til 4 nye forældre i skolebestyrelsen. Dejligt at der har været interesse og opbakning til skolebestyrelsens arbejde, både til dialogmøderne og til suppleringsvalget før sommerferien. Der vil fortsat være fokus på skolereformen, men ellers skulle der gerne blive lidt mere tid til også at pleje de andre skolebestyrelsesopgaver. God skolestart til alle! Vi søger flere frivillige hjælpere Stor betydning med et år med frivillige hjælpere tusind tak! Af Hanne Gammelgaard Skoleleder VI HAR i indeværende skoleår haft stor glæde af de 8 frivillige, der har været tilknyttet Malling Skole i lektiehjælpsstunden. Ordningen skal fortsætte næste skoleår og vi har brug flere frivillige hjælpere. Hvorfor frivillige? Børnene skal tilbydes lektiehjælp på skolen. I hver klasse er der en lærer, der står for de timer, men vi har brug for flere hænder. Hvem kan være frivillig? At være frivillig læsemakker på Malling skole kræver, at man kan lide at være sammen med børn, og har lyst til at være en del af et fællesskab. Det er lærerne, der er ansvarlige for aktiviteterne, du er den ekstra hjælpende hånd. Om du er ung, ældre, arbejdsløs, pensionist, mand eller kvinde interesserer os ikke. Vi er optaget af: at du er god til at være sammen med børn at vi kan regne med dig Hvor omfattende er det? Du kan melde dig som frivillig i indskolingen (børn på 6-8 år) eller på mellemtrinnet (børn på 9-12 år). Du tilknyttes en klasse. Du bliver ikke tilknyttet dit eget barns eller barnebarns klasse. Du kan melde dig som frivillig en, to eller tre timer om ugen. Vi laver aftaler for 10 uger ad gangen. Hvor skal man henvende sig? Hvis du er interesseret i at vide mere om frivilligordningen på Malling Skole, eller allerede nu vil melde dig som frivillig, så kan du ringe til skolens kontor på tlf eller skrive til Vi glæder os til samarbejdet! 12

13 Prøve i idræt Idrætsprøver skubber til folketingsvalget på Malling Skole Af Per Bisgaard Viceskoleleder I DEN NYE folkeskolelov er Idræt blevet et prøvefag. 9. b på Malling Skole fik således udtrukket faget, og de skulle til prøve torsdag den 18. juni. - samme dag der blev afholdt valg til folketinget. Derfor blev valghandlingen flyttet fra lille sal til klasselokaler på skolen. Eleverne skal ved prøven i Idræt vise deres udbytte af undervisningen. Prøven er både praktisk og mundtlig og gennemføres i grupper af 2-5 elever. Eleverne trækker før prøverne to indholdsområder eksempelvis dans og atletik, som de skal til prøve i. Ud fra de udtrukne indholdsområder sammensætter gruppen et praksisprogram af ca. 30 min. varighed, som de skal vise til prøven. Derudover forbereder de den dertilhørende teori, som de skal bruge i samtalen med lærer og censor. Grupperne i 9. b øvede intenst deres praksisprogram i de afsatte tre dage af læseferien. de mestrer det hele, hvilket også ses på deres meget flotte resultater. Elevudsagn: Det har været et fint forløb med denne nye prøveform, som både er med praksis og teori. Det har været rart at forberede sig sammen. Der er mindre stress når vi er 4 sammen om prøven. Vi er mindre nervøse, der er jo ikke fokus på en hele tiden. Det har været hyggeligt og sjovt at lave det sammen. Der er jo meget forberedelse, men vi har haft god tid til det. Vi brugte 4 dage, men det har også været hårdt. Det var en meget god, sød og smilende censor. Vi har alle fået en god karakter (10), og nu har vi SOMMERFERIE! Lærer Mette Kierby: Efter min mening har prøven medført en opkvalificering af idrætsfaget på flere måder: Med prøven har idræt fået samme status som skolens andre fag, hvilket medfører, at eleverne har en anden indstilling til faget. Endvidere har prøven medført en ændring af indholdet i idrætsundervisningen. Til prøven kan eleverne trække atletik, dans, fysisk træning, redskabsaktivitet, kropsbasis og boldspil. Derfor skal vi selvfølgelig også tilrettelægge vores undervisning således, at vi når omkring alle indholdsområder i idrætsundervisningen. Prøven har med andre ord medført, at idrætsundervisningen indeholder flere forskelligartede aktiviteter, hvormed vi rammer flere elever. Prøven har i år været ny for os alle såvel elever som lærere, men eleverne fra 9.b har løftet opgaven til UG. Jeg er meget stolt af det engagement, de har vist. Det er ikke en let udfordring at skulle planlægge og gennemføre en gruppeprøve. Udover idrætsfaglig indsigt og kunnen kræver gruppeprøven et stort ansvar, åbenhed, kreativitet, disciplin, gå-på mod og ikke mindst samarbejdsvilje. Eleverne har virkelig vist, at Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Per Lysgaard, formand Malene Gade, næstformand Alex Paul Schmidt Gunhild Maiken Ravn Dagmar Grummesgaard Karen Lyngkjær Sindesen Annika Dahl Ebert Forældrerådsformand i SFO Perronen June Dolmar Tagmose Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder

14 Udflugt for indskolingen på Malling Skole Det blev Danmark fra sin lunefulde side Af Lene Backs Indskolingslærer DET VAR VALGDAG 2015; vi, børn og voksne fra Malling Skoles indskoling, havde bare lige sat vores X forkert denne dag, for vejret artede sig ikke just, som det skulle i forhold til vores ønskeseddel og planlægning af turen! Turen var vores årlige udflugt ud i det blå. Hidtidige år har det været til Hørhaven, men i år skulle noget nyt prøves, så vi skulle til Moesgård. 4 busser fyldt til randen med glade, forventningsfulde børn og voksne, diverse oppakning til sjov og ballade, forlod Malling Skole umiddelbart efter morgenstunden i de 7 aldersintegrerede klasser. Det er en tur vi glæder os til en slags afslutning på skoleåret og specielt en afslutning for klasserne, som de er lige nu; i næste uge ændres klasserne nemlig, da vi skal sende vores ældste elever i deres nye 3. klasser og dermed får plads til, den følgende uge, at hilse vores nye skolestartere velkommen i deres nye klasser, som de skal være en del af fra det nye skoleårs start efter sommerferien. Svalerne fløj bemærkelsesværdigt lavt ved vandet, da vi kom, og vi snakkede med børnene om betydningen af dette fænomen det varsler vanligvis regn. Det tog vi ikke nærmere notits af, så der blev udforsket i de dejlige omgivelser, og der blev leget i det dejlige frie rum. Børnene fandt hinanden på kryds og tværs, og der blev leget med god opfindsomhed. Der blev spist madpakker, og hver klasse gik på skift til ishuset for at købe is. Vi havde nemlig uger forinden deltaget i Trafikslangen Tim, der gik ud på, gennem 14 dage at komme bæredygtigt i skole, og derved gøre sig fortjent til en pæn stor skilling. Denne blev brugt til dagens mundgodt det var altså børnenes egen indsats, der muliggjorde, at der var is til alle! Vejret var lidt ustadigt koldt fra morgenstunden, men med pletvis solstrejf, der gjorde godt for at få varmen. En smule frisk kunne man sige Alle klasserne havde lavet deres base, med tæpper og tasker, hvor vi fandt hinanden til spisning og mange gode hyggesnakke. Der var nogle, der fik våde sko, andre, der brændte sig på brændenælder endnu andre, der tabte deres mad på jorden og måtte hjælpes videre herfra. Men humøret var højt og fællesskabet var sjovt, hyggeligt og varmt. Pludselig drev nogle meget mørke skyer ind over vores område og, som at åbne for en sluse, stod regnen ned i stride strømme. Vi fik travlt meget travlt - med at få samling på tropperne og nødtørftigt søge læ i ly af toilethuset. Og der stod vi så, 175 børn og en gruppe lærere og pædagoger, og kiggede på, at det bare silede ned, og måtte afvente, at bygen drev over. Det gjorde den så, men for hurtigt at starte forfra. Herefter var det knapt så sjovt at være på tur, og rigtig mange blev drivvåde og derfor også lynhurtigt kolde. En elev sagde: Jeg vil godt nok hellere sidde hjemme på skolen og lave lektier end at være her! En anden sagde: Det er værre end at være til begravelse. Vi fik kontakt med skolen, der heldigvis fik overtalt busselskabet til at komme og hente os i utide; omend kun med en enkelt bus til en start. De, der var allermest våde og kolde, blev sendt med den første bus, og resten kom hjem ret hurtigt derefter. Hjemme på skolen ventede personalet der med dejlig varm te til alle at varme sig på og film til at hygge sig ved. Det våde tøj blev lagt i poser til far og mor, og tørt tøj blev fundet frem fra gemmerne. Trods vejrmæssig modgang havde vi det faktisk rigtig sjovt og børnene tålte det og valgte, for de flestes vedkommende, at tage det med et smil. Og det blev bare endnu lettere at grine af, da vi kom hjem i varmen og lod snakken gå! Rollespilsdagen i Malling SFO Af Rune Tørrild SFO- pædagog NU ER der snart gået endnu et skoleår på Malling skole, og i den forbindelse har Malling SFO, traditionen tro, afholdt den store rollespilsdag. Med udgangspunkt i børns interesser og lyst til leg med roller og udklædning, har det været en særligt ventet dag for mange børn i SFO en. Godt 300 børn blev klædt i særlige gevandter som elvere og orker i bedste J.R.R. Tolkien stil - alt sammen bragt nydeligt i ramme af en selvopført by med telte, workshops, baser, smedje, samt bålsteder med mad. Der har op til selve dagen eksisteret særlige workshops i SFO, hvor børnene har haft mulighed for at sætte deres præg på den personlige og individuelle udklædning. Det er en fornøjelse at se, at børnene går lige så meget op i projektet som SFO ens personale altid gør. Arrangementet har altid været en særlig begivenhed i Malling SFO, og med al den planlægning og samarbejde skal der naturligvis følge en særlig tak til vores forældre, der tog fat og hjalp os med at få ryddet op bagefter tak til jer alle! 14

15 Fantastisk basketforløb med trænere fra BMI Af Joan Nørby Lærer FORLØBET har varet i 8 uger og været meget lærerigt for eleverne. Mette og Martin, som de to trænere hedder, har lært os rigtig meget om basketspillet og lavet en hel masse spændende øvelser og lege. Her er hvad børnene selv fortæller om det forløb og den undervisning, de har været igennem: Jeg kan normalt ikke lide basket, men jeg synes det var virkelig sjovt. Jeg er ikke speciel god til det, men det gjorde ikke noget. Jeg synes det har været hyggeligt. Før vi begyndte var jeg bange for bolden, men det var jeg ikke til sidst. Jeg er ny i 3.a. og har kun nået at være med én gang, men det synes jeg var rigtig, rigtig sjov. Nu hvor jeg har fået 8 gange undervisning er jeg blevet meget bedre til basket end jeg var i starten. Jeg har lært at det ikke bare handler om at kaste en bold i et net. Det var sjovt at bevæge sig og vi var både i store sal og i salen ved klubben. Mette og Martin var rigtig gode trænere og jeg overvejer virkelig at gå til det. Det har været sjovt med øvelserne og fedt at spille kampe. Jeg har lært mange ting om basket som jeg ikke vidste i forvejen. Martin og Mette var meget søde og de var gode til at lære andre børn om basket. Mette og Martin siger selv om forløbet: Lige fra starten har vi arbejdet med de FUNdamentale færdigheder inden for basketball, hvor leg er i højsædet. Kombinationen af kendte lege, så som ståtrold og guld, sølv og bronze, og en basketball har dannet grundlaget for nogle sjove timer med børnene. Der er blevet arbejdet hårdt, og børnene har både fået svedt og grinet med hinanden under forløbet. Fra trænernes side var det rigtig fedt at se, hvor meget børnene gik op i at udføre øvelserne korrekt, samt den succesoplevelse de fik, når de lærte noget nyt. Børnene var også rigtig gode til at samarbejde på basketballbanen. Netop samarbejdet er meget vigtigt i en holdsport som basket, og det håber vi børnene kan tage med videre, fx ind i klasseværelset. Sidst men ikke mindst var der altid ét ønske, som stod højt på børnenes ønskeliste; at spille kamp. Her blev der virkelig gået til stålet, og trænerne kunne se, at børnene brugte mange af de ting, de havde trænet med dem under forløbet. Alt i alt i et lærerigt og fornøjeligt samarbejde mellem Malling skole og BMI basket. Malling SFO - på Århus stadion til årets sidste kamp! AGF s (måske) sidste kamp i 1. division og snarlige dominans i Champions League? Af Rune Tørrild SFO pædagog JA - jeg ved det godt! Jeg er OB fan og burde slet ikke blande mig i østjysk fodbold! Men alligevel har jeg set mine AGF kampe - råbt, jublet og taget del i de utroligt mange udfordringer som klubben, igennem mine 22 år i Århus, har oplevet! Min overskrift rummer lige dele humor og alvor. Humor på den måde ment, at AGF virkeligt skal tage sig gevaldigt sammen, hvis de skal spille mod storhold som Hobro, Barcelona og Bayern München, endog overleve i den bedste danske fodboldrække. Alvoren sniger sig ind dér, hvor den gennemsnitlige århusianer i ramme alvor mener, at et dansk mesterskab ikke ligger så langt væk, som én måske går og tror! Ja, - jeg har så ventet på noget lignende, og har hørt på noget lignende i 22 år uden at opleve noget, der tilnærmelsesvis ligner det østjyden har set i sin krystalkugle. Så alvor og kækhed kan altså sagtens gå hånd i hånd Alligevel skal man ikke sige skie til en stadionpølse og godt samvær. Det var derfor en fornøjelse at opleve, endnu engang, at godt 70 seje forældre og børn havde valgt at bruge lørdagen i fællesskab og støtte byens hold. Busserne fra Malling var bestilt til opgaven frem og tilbage, hvilket gjorde det en ren svir, bare at nyde vejret, bolden og det gode vejr. Det kan godt være at AGF har udfordringer ind i fremtiden, men jeg mindes svært, hvornår jeg sidst har set 8 mål i en kamp på Århus stadion! Flotte mål endda! Det var vores fornemmelse, at turen var et hit, og hvad ville også kunne ødelægge en så solrig og dejlig dag i så skønt et selskab som børn og forældre fra Malling SFO. Det har været en tradition i mange år, og vi håber virkeligt at der vil være samme interesse næste år. Vi som SFO personale har i al fald lyst og stor interesse i at samle børn og forældre til endnu en fodbold tur næste år. Kom så de hvi e - held og lykke i den nye sæson! 15

16 Nyt fra Biblioteket Spændende arrangementer på biblioteket Af Louise Ryge Petersen Bibliotekar ved Beder-Malling Bibliotek SÅ ER Beder-Malling Bibliotek igen åbnet efter en lang sommerferie. Vi, personalet, synes, det er dejligt at være tilbage på biblioteket. Hylderne er fyldt med reserveringer, og vi vil gerne bede jer om at huske at hente jeres reserveringer eller kontakte biblioteket og Trælast & bygningsartikler Holmskovtoften 4, 8340 Malling Tlf.: Anna Friis afmelde dem, så materialerne ikke bare fylder på reserveringshylderne. Den nye arrangementskalender er kommet, og igen i år har vi et spændende program. I år vil der på Beder-Malling Bibliotek være noget for både børn og voksne både højtlæsning, børneteater, it-kurser for seniorerne og forfatterforedrag. Pure Nature spa & wellness - et univers af velvære, skønhed & oplevelser for både krop, hår og sind. Besøg nu også vores frisør hvor der er fokus på grønne produkter og velvære. Vores kunder får loyalitetsrabat på 10 %, når de genbestiller den samme behandling. Vi er stolte over at være blevet kåret til Byens Bedste wellness i Aarhus 2014 af vores kunder. Vi håber også at se dig! Pure Nature spa & wellness Elmosevej 41, Fløjstrup 8330 Beder Tlf mail: online booking MT Depotrum Sofienlystvej 13, 8340 Malling Tlf: Depotrum udlejes fra 300 kr. pr. md. MALLING DYREHOSPITAL viden omsorg respekt medicinsk og kirurgisk behandling adfærd hund og kat fodervejledning vægttabs-program klip og trim 16 KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: Ved dødsfald ring tlf Bedemand Riising Præstelodden Beder Sofienlystvej 7 A, 8340 Malling Det første arrangement er torsdag d. 1. oktober kl , hvor vi afholder et kursus i brugen af tablets. Det er eleverne fra Egå Produktionsskole, der står for undervisningen, og der vil være mulighed at få et endnu større kendskab til sin tablet. Arrangementet bliver afholdt på Beder-Malling Bibliotek. Husk at medbringe din egen tablet. Det er gratis at deltage, dog skal man tilmelde sig via hjemmesiden eller kontakte personalet på Beder-Malling Bibliotek pr. mail aarhus.dk). Torsdag d. 22. oktober er der forfatteraften med den lokale forfatter Anna Friis. Hun er forfatteren til de skønlitterære bøger Vi er da voksne mennesker fra 2011 og Himmelpletter fra Anna Friis vil tale om de to romaner, med hovedvægt på den seneste. Hun vil desuden fortælle, hvordan hun har fået inspiration til skriveprocessen. Det bliver en hyggelig og litterær aften på det lille bibliotek, hvor det er muligt at høre og stille spørgsmål til forfatteren. Det er gratis at deltage i arrangementet, billetterne bestilles via hjemmesiden Få gratis tilsendt Min sidste vilje

17 Børnehave indviede drivhus Vognmand H. J. Thomsen ApS 8330 Beder Tlf.: Mobil Af Dorte Schou Sørensen Børnehaven Stenhøjgård TORSDAG DEN 4. JUNI var alle børn, forældre, bedsteforældre og søskende inviteret til indvielse af Børnehaven Stenhøjgårds nye drivhus. Flaget var hejst, og der var pyntet op med flag og balloner. Adam på 3 år bød velkommen, børnehavens nye leder Morten Obel holdt tale, børnene klippede den røde snor, og derefter blev der festet med pindemadder og saftevand. I Stenhøjgård har man i mange år drømt om at bygge et drivhus. Idéen var, at børnene skulle inddrages i råvarernes vej fra jord til bord. Gennem selv at deltage i dyrkningen af forskellige grøntsager skulle de gerne blive mere madmodige. Da børnehavens legeplads oprindeligt var en landsbyhave, er der i forvejen en del gamle frugttræer, men der er også i de senere år blevet bygget højbede og plantet frugtbuske og æbletræer. Børnehaven er meget optaget af kost og økologi, og har egen køkkendame, som tilbereder frokosten. En dag om ugen laver børnene også selv mad sammen med en voksen. Med tilføjelsen af drivhuset plus et par ekstra højbede er der nu blevet mulighed for i langt højere grad at inddrage børnene. Nyttehaven er et fælles projekt, hvor alle kan hjælpe til med at så, plante og vande, se det gro og høste de forskellige afgrøder. Drivhuset er her i dets første sæson hjem for en række tomat- og agurkeplanter, men der er også blevet plads til en lille hyggekrog. Morten Obel Ny leder Af Dorte Schou Sørensen Børnehaven Stenhøjgård DEN 17. NOVEMBER 2014 begyndte Morten Obel som ny leder i Børnehaven Stenhøjgård i Malling. Han er rigtig glad for stillingen som dagtilbudsleder og er blevet taget godt imod af både børn, forældre, personale og samarbejdspartnere. Morten kommer til at videreføre de mange gode traditioner og aktiviteter, der er i børnehaven, men vil efterhånden også sætte sit eget præg på Stenhøjgård, bl.a. med mere brug af uderummet. Morten er 36 år, gift med Mia og har tre drenge i alderen 1-7 år. Han kommer fra en pædagogisk lederstilling i Naturbørnehaven Mariendal og har tidligere arbejdet på bl.a. børnepsykiatrisk hospital. Han har en to-årig friluftsvejlederuddannelse og en kandidatoverbygning i pædagogisk psykologi. DanBolig BEDER BUTIKSTORV 8330 BEDER RING: SAMARBEJDER MED NORDEA FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET Dan Bolig Aarhus Glarmesteri BUTIKSRUDER - AUTORUDER Døgn- og weekendvagt Døre og vinduer i træ og alu. DS mærket TERMORUDER - BLYRUDER Ved glasskade ring

18 CANTABILE-KORET Ny sæson starter torsdag 10. sep. kl. 19 i Malling Sognegård Korsang er sangglæde, fællesskab og super sundt. Cantabile-koret er en flok kvinder og mænd i den mere modne alder, der dyrker korsang og fællessang med stor fornøjelse. Korets repertoire er en vifte af både kendte, knap så kendte og helt dugfriske sange. Du er velkommen til at kontakte korleder Winni Kilsgaard mobil Englevild Kvindekoret Englevild Ny sæson starter onsdag 19. august Vi optager nye sangere, helst med korerfaring. Ved forårs- og julekoncerter samarbejder vi med professionelle instrumentalister på tværfløjte, saxofon, violin, orgel, klaver eller afrikansk tromme. Vores repertoire udvikler sig hele tiden i forskellige genrer: fra skønne, rytmiske satser a la Michael Bojesen til inderlige, meditative satser af Margaret Rizza. Vi synger i Malling Sognegård onsdag kl og supplerer af og til med en lørdag/søndag. Har du lyst til at være med? Kontakt korleder Winni Kilsgaard for en stemmeprøve mobil Læs mere på Indvielse af Danmarks korteste cykelsti Af Lene Sepstrup, på gruppens vegne CYKELSTI- HAPPENING med humor, blev det kaldt, da SOS-cykelstigruppen 13.maj indviede de første 10 meter af den cykelsti, som gruppen arbejder på at få etableret mellem Malling og Solbjerg. Men baggrunden er alvorlig nok for ønsket om en Smuk- Og-Sikker cykelsti langs den stærkt trafikerede vej. Rådmand Kristian Würtz fra Magistraten for Teknik og Miljø klippede den røde snor over sammen med Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet. Flagene blafrede i den kraftige vind, den røde løber var lagt ud, og den lokalt fødte skuespiller Troels Lyby blev udnævnt til ambassadør for den nye cykelsti. Så nu ligger den der: ved Østergårdsvej 207 og minder alle om, at alle cykelstier Borgmesteren kom forbi BORGMESTER Jakob Bundsgaard lagde sin vej forbi Malling i anledning af Det kreative Værksteds 25-års jubilæum lørdag 30. maj. Han blev modtaget af elev Karin Juul Pedersen, der i dagens anledning var iført borgmesterkæde, hat og højt humør. Jakob Bundsgaard indviede med Karin det nye hus i haven, der er doneret af Lions Club Beder-Malling. ikke behøver at være supercykelstier. Ved at bruge stenmelsbelægning kan man få mere for mindre. Sponsorer har bekostet og etableret anlægget og betalt træer og en bænk, og en opslagstavle med ruten over hele cykelstien, som den forhåbentlig kommer til at tage sig ud. Rådmanden roste initiativet og gruppens ihærdighed og kunne selvfølgelig ikke love noget kontant. Men der er ingen tvivl om, at byrådet er opmærksom på projektet og behovet. Desuden deltog blandt andre formændene for fællesrådene i Beder-Malling-Ajstrup og Solbjerg, og en busfuld skolebørn bidrog til den festlige begivenhed med at cykle sig til en rekord i Børnenes Rekordbog: På 90 minutter cyklede de 766 ture a 10 meter! Se mere på og følg os på Facebook. Borgmesteren var ikke den eneste politiker, der gæstede Det kreative Værksted den dag. Også rådmand Thomas Medom bidrog til festlighederne med en tale. Malling Bigband fyrede op under stemningen og bandet Coldstream fulgte efter. Dagens mange gæster fik både nydt musik, set teater og beundret børnehuset Ajstrupvejs udsmykning af havens hvide træ og de fliser, de har fremstillet i samarbejde med værkstedets servicehold. De fik set mønsterlysbilleder på loftet og udstilling på Beder-Malling Egnsarkiv. Der blev drukket kaffe og æblesaft og spist kage til den store guldmedalje og handlet ting i markedsboderne foran huset og i Det kreative Værksteds egen butik. Nu er det kreative Værksted klar til at tage hul på de næste 25 år! 18

19 Ove Kiplev (tv.) får MJF. Award overrakt af Steen Fryland (th.) Lionsmedlem hædret Af Steen Fryland Lions Club Beder-Malling TIRSDAG D. 5. MAJ blev vores klubmøde holdt på det nye Comwell Hotel City Tower i Aarhus. Efter rundvisningen skulle vi holde vores ordinære klubmøde med den sædvanlige dagsorden. Da vi var kommet igennem dagsordenen, gav klubmesteren ordet til formanden for vores medlemsudvalg, Steen Fryland. Klubben havde nemlig besluttet at hædre et af vore mest trofaste og arbejdsomme medlemmer, nemlig Ove Kiplev, med en Melvin Jones Fellow Ship Award (den fineste hædersbevisning et Lions medlem kan få), for i 31 år at have tjent Lions og vores klub Beder-Malling Steen Fryland sagde bl.a. : Ove, klubben vil gerne overrække dig denne Fellow Ship Award - kammeratskabs anerkendelse - fordi du altid er der for klubben, både når det gælder arbejde med aktiviteter, arbejde i bestyrelsen, hvor du jo i efterhånden mange år har siddet på vores pengekasser, og ikke mindst fordi du er en god Lions kammerat, du er altid den samme og har altid en godmodig og sjov bemærkning, og du er altid klar til at hjælpe, hvis noget brænder på Ove Kiplev blev meget glad og overrasket, han anede jo intet om, at han skulle hædres denne aften, det var nemlig lykkedes for medlemsudvalget at få bevilliget awarden fra Lions International Foundation, uden at Ove havde fået noget at vide om det. En rigtig god aften blev herefter sluttet af med en skål og mange lykønskninger til Ove Kiplev. FDF giver børn og unge et ståsted Af Morten Gottlieb Jespersen, FDF DET lyder måske vældig flot og højtstræbende, men det er absolut ikke et tomt udsagn. FDF møder børn i øjenhøjde og giver et ståsted. En FDF ers rygsæk indeholder nemlig andet end sure sokker og soveposer. Den indeholder bl.a. Erfaringer, Oplevelser og Værdier. Og i modsætning til andre normale rygsække, så bliver vores rygsæk kun lettere at gå med, jo flere værdier vi fylder i den. Børn og unge i kredsen har bl.a. fået rygsækken fyldt med: Fællesskab, udlandsture, sommerlejr, førstehjælp, næstekærlighed, gåpåmod, ansvarsfølelse, teambuilding, leg, udfordringer, kammeratskab og fantasi. Hvad skal vi fylde i din rygsæk Har du lyst til at høre mere om, hvad der ellers gemmer sig i vores rygsæk, så kontakt kredsleder Morten Gottlieb Jespersen ved nedenstående oplysninger. Eller kom og besøg os til møderne: tirsdage kl (se mere på hjemmesiden omkring de enkelte hold). Kontakt FDF Beder-Malling Farmen Byvej 9, 8330 Beder. Kredsleder, Morten Gottlieb Jespersen Tlf Mobil Terapeuten v/ Jan Birke Lyngbye III Få behandling i dit eget hjem eller virksomheden. Har du pladsen, så har jeg briksen. Massage, Akupunktur, Triggerpunkt Terapi Tlf Se også VELKOMST & SNACK A M U S E STENOVNSBAGT BRØD 3-RETTERS MENU 378KR DET GAMLE MEJERI TESTER OG UDVIKLER LØBENDE EN 3-RETTERS MENU BASERET PÅ SÆSONENS LOKALE OG EGENDYRKEDE RÅVARER. RETTERNE UDVIKLES MED HENBLIK PÅ UNDERSTREGE SYNERGIEN MELLEM VORES TO RESTAURANTER. DET GAMLE MEJERI RESERVATION PÅ OG BEDERVEJ 101, 8230 MÅRSLET Erik Sørensen Tlf/fax: Mobiltlf.:

20 Nye tiltag på Beder Skole ter på samme tid i løbet af dagen. De ti minutter synes måske ikke af meget, men vi tager alle de små initiativer, det overhovedet er muligt for at skabe mulighed for et overskueligt barne- og ungdomsliv i Beder. Vi håber på et godt samarbejde med de frivillige foreninger og andre, der også laver kvalitetstilbud for byens børn. Beder Skoles største udfordring i det forgange år har været de mange og forskellige vikarer inde i klasserne grundet efteruddannelse af lærere, afspadsering BEDER SKOLES Ledelsesteam og medarbejdere har evalueret år 1 i reformens tegn. Det har været målet at trække de gode tiltag med ind i det nye skoleår og samtidig løse nogle af de udfordringer, der har været. Der vil også i dette skoleår blive taget hånd om traditioner og Beder Skole som et levende læringsmiljø. Der holdes fast i samlinger, morgensang, fælles skoledage, ture ud af huset, gæsteundervisning, venskabsklasseaktiviteter og alt den anden særlige og alternative undervisning. Eleverne skal ikke bare have en længere men også mere varieret skoledag. Beder Skole har taget første skridt mod mere glidende overgange, så eleverne ikke i 1., 4. og 7. klasse skal møde et helt nyt lærerteam. Dette sker ved at flere lærere er fulgt med klassen ind i en anden afdeling, mens andre lærere er udskiftet. Vi vil som skole gerne arbejde endnu mere i den retning. Reformen har for nogen betydet at, skolegang og fritidsliv kolliderer. Beder Skole vil gerne understøtte, at børns liv skal indeholde mere end SFOaktiviteter og undervisning. Derfor har vi truffet beslutning om, at børnene skal møde ind fra morgenstunden, at der ikke bliver tale om "mellemtimer", og at skoledagens start er fremrykket til kl I samme omgang er det lykkedes at finde tid til en eftermiddagspause til de elever, der skal undervises til langt ud på eftermiddagen. En afledt effekt heraf har været, at vi har synkroniseret ringetiderne, så alle elever har frikvar- i forbindelse med lejrture og andre former for fravær, herunder sygdom. I det nye skoleår er der afsat i omegnen af 60 ugentlige lektioner til det vi kalder intern vikardækning. I praksis vil det sige, at undervisningen bliver gennemført af en af klassens øvrige lærere eller pædagoger. Der blev før sommerferien udsendt en tilfredshedsundersøgelse til skolens forældre om oplevelsen med nuværende vikardækning på skolen. I dette skoleår vil der løbende blive fulgt op på de nye tiltag og blive gennemført endnu en undersøgelse for at måle effekten af disse. Lektielæsning har været til debat. Faget er blevet obligatorisk, og det er blandt Beder Skoles pædagoger og lærere blevet diskuteret, hvordan kvaliteten af faget højnes. I det nye skoleår er det primært skolens lærere, der står for undervisningen. Det er blevet tilrettelagt, så årgange eller afdelinger har faget på samme tid, hvorved der kan være lærere med forskellige fagligheder til stede. Endeligt vil fokus være på faglig fordybelse, frem for udelukkende lektier. Det vil blive forskelligt, hvordan det praktiseres i fx indskolingen og udskolingen, så der tages højde for at eleverne i udskolingen er mere fagligt orienteret - hvorimod børnene i indskolingen fortrinsvis skal være sammen med voksne, de er trygge ved. Kommer I som forældre i tvivl om noget eller har I gode ideer, vil vi fortsat gerne høre fra jer. Det er jo jeres børns skole! Skoleledelsen 9. årgangs sidste skoledag Af Jeannette Callisen FREDAG den 29. maj afholdt 9. klasseeleverne deres sidste skoledag her på skolen. Trods dårligt vejr var stemningen helt i top. Traditionen tro startede dagen med flagallé for 9. klasserne. Alle sang gladeligt med og flagede lystigt. Efterfølgende var der morgenmad i kantinen, og resten af skolens elever kunne næsten ikke vente på karamelkastningen. Alle elever og personale fik rigeligt med godter at tygge på. Dernæst skulle eleverne spille fodbold mod personalet. Dette foregik meget af tiden i silende regn, men dette kunne ikke ødelægge stemningen. Måske nederlaget i kampen var en lille splint i øjet for eleverne - Men lærerne spillede også godt! :-) Afslutningsvis var der et rigtig godt show i hallen, hvor alle grinede og havde det skægt. Der skal lyde en stor ros og tak til de afgående elever for et rigtig godt arrangement og god stemning blandt alle. Billeder fra dagen kan ses på skolens hjemmeside: Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Elisabeth Halse Hans Jørgen Hansen Lene Søgaard Andersen Maria Danø Marie Stenild Petersen Oluf Jensen Susanne Storm Formand for SFO - forældrerådet Poul Erik Holst Karvonen

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere