Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling"

Transkript

1 Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse: Om myggen Ondartet versus godartet malaria Strategien Forebyggelse og behandling Diagnostik Retningslinier før, under og efter ophold i malariaområder Før ophold Generel oplysning Personlig information Under Efter I tilfælde af sygdom eller tvivl om malaria Symptomer Undersøgelse af den syge Undersøgelse af den syges blod for malaria Undersøgelse af den syges urin Instruktion i brug af malaria Rapid test Behandling Risiko og anbefalinger Afrika og højrisiko område Flere gode råd Sådan beskytter man sig mod myggestik Myggebalsam Søg individuel rådgivning ved Statens Serum Institut - 7 -

3 Malariavejledning anno 2015 Malariastrategien til besætninger i danske skibe. Om myggen Malaria sygdommen overføres ved myggestik. Den gruppe myg, der kan overføre malaria, hedder Anopheles og er en lille myg, som er karakteriseret ved ikke at optræde i flokke og ved at kroppen står i en vinkel på ca. 45 grader i forhold til underlaget, når den stikker. Hun myggene skal bruge blod for at udvikle æg og stikker fra solnedgang til solopgang. Malariamyg formerer sig i stillestående ferskvand, f.eks. sumpområder, rismarker, vandhuller eller regnvand samlet i hule træer, blikdåser eller opsamlet vand på steder uden afløb om bord på skibe. Malariamyg trives bedst i fugtige og varme tropiske områder - især i regntiden. Malariamyg kan sjældent flyve mere end 1 sømil ud over havet. Ondartet versus godartet malaria Der findes fem typer Plasmodier, der kan smitte mennesker, hvoraf de tre kaldes godartede og en kaldes ondartet. De godartede hedder P. Vivax, P. Ovale og P. Malariae og er næsten aldrig livstruende i deres akutte form, skønt man kan føle sig meget syg. Den ondartede kaldes P. Falciparum. Denne type malaria er hovedårsagen til sygdomstilfælde med dødelig udgang. P.knowlesi er ny i denne sammenhæng, som en udbredt på Borneo og en del andre steder i SØ Asien, men som man først for nyligt har observeret hos mennesker. Der hersker dog stadig tvivl om den smitter fra mennesker til mennesker, så derfor bliver den ikke videre omtalt i denne strategi. Beskrivelse af de forskellige formerfor malaria Falciparum (ondartet malaria) findes kun i akut form. Næsten alle importerede tilfælde til Danmark kommer fra Afrika. Tiden fra man blev stukket og til man begynder at føle sig syg (inkubationstiden) er minimalt fra 7 til 14 dage, men sygdommen kan dukke op indtil 3 måneder efter man er smittet. I løbet af de efterfølgende 2 til 4 døgn stiger temperaturen typisk til omkring C. Efter yderligere 4 til 6 døgn kan sygdommen udvikles livsfarligt. Vivax, ovale og malariae (godartet malaria) findes i akut og i tilbagevendende form. Godartet malaria er hyppigst forekommende i Mellem - og Sydamerika og i dele af Asien og har kun sjældent et dødeligt forløb. Inkubationstiden er normalt 12 til 17 dage for vivax, dage for ovale og dage for malariae. Første anfald kan imidlertid opstå flere år efter man er smittet. Efter det første anfald kan malariaparasitterne ved disse former overleve i leveren i en kronisk form og senere give nye malariaanfald. Imellem anfaldene er man fuldstændig rask. 1

4 Strategien Ved at følge den anbefalede strategi er det Det Maritime Sundhedsvæsens naturlige intension at skabe tryghed i arbejdet på skibe i malariaområder, og nedbringe antallet af malariasmittede søfolk. Den danske strategi omhandler forebyggelse/behandling og valget af medicinske præparater samt mulighed for diagnostik. Forebyggelse og behandling. Alle besætningsmedlemmer bør til hver en tid være orienteret om de for skibet gældende retningslinjer, når det drejer sig om mekanisk og medicinsk forebyggelse. Det skal understreges at det ene ikke udelukker det andet. Ved mekanisk forebyggelse (den rette påklædning /myggebalsam brug af imprægnerede myggenet om natten, hvis skibet ligger tæt på land) nedsættes risikoen for myggestik og dermed smitterisiko med ca. 50 %. Der anbefales at forebygge medicinsk i højrisiko områderne, som primært drejer sig om tropisk Afrika. I alle andre tvivlstilfælde anbefales det at søge individuelt råd ved Statens Serum Institut. Behandling er jævnfør gældende regler i fortegnelse, kontroldokumentet, brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr. A. Diagnostik Danske skibe der sejler til malaria områder har krav om at medbringe diagnostiske rapid tests til malaria. Søfartsstyrelsen stiller et krav til testen, at den som minimum skal kunne teste for Plasmodium Falciparum, og at der medfølger reagens og en brugervejledning. Der findes tests på markedet, der ved undersøgelse af blodet, indeholder mulighed for flere svartyper samtidigt. Uanset udslag for den ene eller anden type skal Radio Medical kontaktes efterfølgende. Retningslinjer før, under og efter ophold i malariaområder. Før ophold Forud for enhver rejse til malariaområder har såvel rederi, skib og den enkelte sømand et ansvar. Rederiet og skibet er forpligtet til at undersøge og dermed forsøge at forudsige hvilke risici der er forbundet med den forstående rejse. Dette handler om en vurdering ud fra destination og dermed fartområde, ophold/varighed i området, på reden eller i havn, ad floder, ind og ud af området, tid på året. Skibsledelsen må så vurdere om besætningsmedlemmer skal i land, i fald hvor længe og på hvilket tidspunkt på dagen. I tiden fra skumring til daggry er der størst risiko. Ved tvivlsspørgsmål kan Serum Instituttet være behjælpelig. (se tlf.nr mailadresse side 7) Generel oplysning Formålet med den generelle information er at henlede besætningens opmærksomhed på risikoen for at få malaria og på de faktorer, der bedst beskytter mod sygdommen. Formålet er også at gøre opmærksom på, at det er alles pligt at henvende sig omgående, dersom nogen skulle blive syg. 2

5 Den generelle oplysning kan bestå af et opslag, der sættes op, hver gang man nærmer sig et område med malaria. Opmærksomheden på malaria øges, dersom man kun har opslaget siddende, når risikoen faktuelt er til stede. På figur 1 ses en model for et opslag, der indeholder de vigtigste informationer. Personlig information Formålet med den personlige information er, at man sikrer sig et tilstrækkeligt informationsniveau ved en samtale med hvert enkelt besætningsmedlem. Ved samtalen informerer man om: at skibet anløber havne med malaria hvilke forpligtigelser den enkelte har i denne anledning hvordan hver enkelt beskytter sig mod malaria og at man skal henvende sig omgående til sygdomsbehandleren ved tegn på sygdom. Figur 1 Ud over mekanisk forebyggelse af myggestik (myggenet, spray, aircondition), anbefales alle besætningsmedlemmer ved ophold i områder med høj risiko for malaria at tage forebyggende malariamedicin. Det Maritime Sundhedsvæsen anbefaler fortsat Malarone som 1.valg ved forebyggelse, men hvad enten man vælger Malarone (atovaquone-proguanil) eller Doxycyklin, virker begge effektivt, også overfor klorokin-resistent malaria. Malaria Vi nærmer os et område med malaria. Apteringen skal holdes aflukket Hold aptering myggefri med spray. Aircondition skal køre på fuld kraft. Tildæk huden så godt som muligt fra skumring til daggry. Tyndhårede bør gå med hat. Tyndt tøj beskytter ikke. Brug myggebalsam på ubeskyttet hud undtagen omkring øjnene. (se efter hyppighed på pakningen. Dersom nogen føler sig syge skal broen omgående have besked. Figur 1 Medicinsk forebyggelse: Om valget af medicin går på tbl. Malarone eller tbl. Doxycyclin skal begge præparater tages dagligt 1-2 dage før ankomsten til malariaområde. (se fortegnelse, kontroldokument) Under ophold Generelt skal besætningen være bevidste om at man ikke skal gå og være syg til søs. Begrebet sygdom kan være et broget billede med en uens definition. Derfor skal det indskærpes overfor besætningen at let hovedpine, let feber og influenza lign. symptomer ikke er acceptabelt at putte sig med. Der skal søges kontakt til sygdomsbehandleren. Påklædning som anført tidligere, og med henvisning til opslag om bord. Malarone tabletterne skal tages på samme tidspunkt hver dag og i forbindelse med et måltid. Doxycyclin tabletterne skal tages på samme tidspunkt hver dag med rigelig væske, Efter ophold Når malariaområdet forlades gælder de indskærpede regler fortsat omkring det at føle sig syg inkubationstiden variere fra parasit til parasit, men den ondartede malaria kan udvikle sig i løbet 7-14 dage og ind til 3 måneder efter man har forladt malaria området.. Medicinsk opfølgning afhængig af præparat valg under opholdet i malariaområdet. Ved Malarone fortsættes 7 dage efter afrejse fra området og ved Doxycyclin fortsættes i fire uger efter afrejse fra området. 3

6 I tilfælde af sygdom om bord. Symptomer Malaria er en infektionssygdom. Sygdommen kan starte med beskedne symptomer, men ofte er symptomerne influenza lignende og udtalte: Man føler sig sløj, har feber og har ondt i hovedet og ofte også i muskler, led eller maven. Man kan således ikke kende forskel på malaria og andre infektionssygdomme, som f.eks. almindelig influenza, med mindre der tages specielle prøver, der diagnosticerer sygdommen. De generelle symptomer er flg.: Feber Hovedpine Influenza lign. tilstand Led og muskel ømhed Mave gener Blod i urinen Undersøgelse af den syge Start med at skrive en sygejournal som ved enhver sygdom. Anvend Søfartsstyrelsens Radio Medical Danmark Optegnelser. Vær især opmærksom på, om den syge har været i et område med malaria, eventuelt før påmønstring, og om der er indtaget nogen form for medicin i forløbet. De vigtigste undersøgelser er: Tidlig testning med malaria Rapid test og eventuel gentagen efter 24 timer (jf. medicinfortegnelse) Måling af temperaturen, hvilket bør gøres flere gange i døgnet.(hver 8. eller 12.time) Registrering af ændringer i almen tilstand og bevidsthedsniveauet. Registrering af vejrtrækningsfrekvens, puls, blodtryk og væskebalancen (urinens farve/stix). (se Søfartsstyrelsens Lægebog) Undersøgelse af den syges blod for malaria Allerede ved meget tidlige symptomer på sygdom og nogle gange før man kan påvise malaria ved mikroskopi - vil testen afsløre om det drejer sig om ondartet malaria. Følg anvisninger fra testens indlægsseddel. Det skal understreges at en negativ test ikke udelukker infektion med andre typer malaria, som jo også skal behandles, hvorfor en nærmere undersøgelse bør indledes. Dette er især vigtigt dersom personen har vedvarende symptomer, særligt feber. (se vejledning på side 5) Undersøgelse af den syges urin Følg anvisningerne i Søfartsstyrelsens Lægebog. Lad den syge levere en urinprøve (i fx et engangsbæger). Inspicer urinens farve. Er den mørk tyder det på væskemangel. Undersøg urinen for blod og protein med Multistiks 5.(G.1 jf. kontroldokumentet) 4

7 Grundlæggende er alle Rapid tests ens, men der kan være forskel på måden den enkelte test udføres. Læs derfor brugervejledningen grundigt inden der prikkes hul på fingeren af den syge. Nedenstående viser i grove træk hvordan testen udføres: 5

8 Behandling Behandling skal ske i samråd med Radio Medical Danmark. Er man i havn kan man anvende de lokale læger og sygehuse. Alle procedurer nævnt tidligere skal overholdes uanset om man anvender lokale læger til behandling. Den medicinske vejledning til behandling følger fortegnelse, kontroldokument, brugervejledningen. Den syge skal fortsat observeres og jævnlig kontakt med Radio Medical Danmark skal opretholdes, mens behandlingen står på. Der skal ske en væsentlig bedring i den syges tilstand i løbet af senest 2 til 3 døgn. Almen tilstanden skal bedres og temperaturen blive normal. Når skibet når i havn, skal den syge til kontrol ved en læge. Ondartet malaria (falciparum) kan udvikle sig fra noget, der opfattes som en banalitet til en livstruende sygdom i løbet af ganske få døgn. Af den grund skal man være opmærksom på ethvert tilfælde af sygdom - uanset hvor banalt det måtte forekomme, henvende sig til sygdomsbehandleren. Risiko og anbefalinger I denne vejledning arbejder vi med 3 definitioner for malaria risiko ingen risiko, lav risiko og høj risiko for malaria. Til hver af disse definitioner retter sig en anbefaling: Ingen risiko: Ingen anbefalinger Lav risiko: Mekanisk forebyggelse Høj risiko: Mekanisk forebyggelse og medicinsk forebyggelse Afrika betegnes stadig som høj risiko område, men den mere præcise definition er: Fra Senegal til Angola i vest, fra Port Sudan til Maputo i øst, samt på Madagaskar og Comorerne. Malaria findes generelt i alle tropiske og subtropiske områder, men forekomsten af den ondartede malaria kan variere. Der bør derfor søges individuelt rådgivning ved SSI på de områder inden skibet anløber havn. Forudgående kan man anvende risiko-skema på side 7. Se interaktive kort og beskrivelser på: eller 6

9 Forebyggelses anbefalinger i alle verdens lande: Destination/område Varighed/antal dage Tid på året Skibets fysiske placering Besætnings risiko/orient. om mekanisk forebyg. Iværksat medicinsk forebyg. Samråd med SSI/ RMD? Risiko skema Afrika > Høj risiko for Malaria 12 dage oktober I havn I land morgen, middag og aften tbl. Malarone 1 2 dage før samt under efter ophold jf. malariavejledningen. Flere gode råd Sådan holdes apteringen myggefri I skibe med aircondition og hvor alle døre, vinduer og koøjer holdes lukket, er det muligt at holde apteringen myggefri, og der er ikke brug for yderligere forholdsregler. Det må sikres, at alle luftventiler er dækket med fintmasket trådnet, og at aircondition anlæggets filtre er myg tætte. Myg er aktive om natten. Om dagen gemmer de sig på lodrette flader, helst i mørke, for eksempel bag gardiner og i skabe. Såfremt der findes myg i apteringen, sprøjtes rummet med et myggemiddel. Er det ikke muligt at få apteringen myggefri, er myggenet et alternativ. Myggenet bør være imprægneret med syntetisk pyrethroid, som for eksempel Permethrin, Deltametrin eller Lambda-cyhalothrin. Bor man på hotel, fx i forbindelse med af - og påmønstringer i malariaområder, hvor værelset ikke er fuldstændigt aflukket og har air kondition, er det klogt at anvende myggenet. Sådan beskytter man sig mod myggestik Malariamyg kan stikke igennem meget tyndt - eller løst vævet stof. Man bør derfor anvende almindeligt tøj som fx langærmet, højhalset bluse eller skjorte, lange benklæder og lukkede sko. Tøjet skal slutte så tæt som muligt ved hals, håndled og ankler. Det er vigtigt at holde anklerne beskyttede mod myggestik, fordi myggene ofte flyver nær jorden. Brug eventuelt lange sokker. Tyndhårede bør gå med hat. Myggebalsam Vi anbefaler ikke konkrete myggebalsam, da der findes mange gode slags på markedet. En grund regel der dog altid bør følges er at produkterne kun er effektive de første 4 timer efter påsmøringen, så hyppige gentagelse bør ske. Der smøres i ansigtet, nakken, på hænder og ankler. Undgå at smøre tæt ved øjnene og på beskadiget hud. Individuelt råd søges ved Statens Serum Institut på: Telefon : Mailadresse : Center for det Maritime Sundhedsvæsen 7

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Skadedyrlaboratoriet,

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11.

LUS. Hvorfor kan jeg ikke slippe af med lusene Forfatter: Sundhedsplejerske, Tinne Thomsen Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Dato: 11. LUS Lus Lus er en stor plage for mange børnefamilier, og især i de kolde måneder, hvor børn ofte leger inde, spredes lusene hurtigt. Der er flere måder at behandle lus på - den nyeste er med et lusemiddel,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500 Sarkomer Indhold 2 Indledning 3 Hvad er sarkomer? 6 Hvad er symptomerne på sarkomer? 7 Hvilke undersøgelser skal der til? 10 Hvor syg er jeg? 13 Hvilken behandling findes der? 13 Behandling af bløddelssarkomer

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN Klingenberg 15, 2. th, 5000 Odense C Tlf. 35 35 48 82 CVR 21314307 Colitis-Crohn Foreningen Landsforeningen

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE:

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Rejseråd - gode råd før, under og efter rejsen! INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Før afrejse 2. Insektstik 3. Dyrebid 4. Mad og drikke 5. Turistdiarre 6. Seksuelt overførte sygdomme 7. Ulykker 8. Badning 9. Dykkersyge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere