- K Ø BE JÆGERINFORMATION MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE / KØBENHAVNS JAGTFORENING. Under Danmarks Jægerforbund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- K Ø BE JÆGERINFORMATION MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE / KØBENHAVNS JAGTFORENING. Under Danmarks Jægerforbund. www.hkjagt.dk"

Transkript

1 G H VI D O V AVNS J AG - K Ø BE NH RE TFORENIN JÆGERINFORMATION MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE / KØBENHAVNS JAGTFORENING Under Danmarks Jægerforbund 56. ÅRGANG SEPTEMBER - FEBRUAR Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 1 25/08/

2 HVIDOVRE / KØBENHAVNS JAGTFORENING Udgiver: Hvidovre / Københavns Jagtforening, Hvidovre Strandvej Hvidovre Tlf.: CVR nr.: JFK nr. 167, foreningsnr. 7831, kreds 7, Nordsjælland. Redaktør, hjemmeside, foreningsmeddelelser DJ Torben Thomsen Tlf Tryk: Hellbrandt A/S Trykcenter, Hvidovre, Oplag: 325 eksemplarer. Udkommer: 2 gange årligt Jæger Information: Postomdeles primo i månederne marts og september. Meddelelser fra medlemmerne om arrangementer, artikler eller øvrige indlæg, herunder indlæg fra marketenderiet og de enkelte udvalg, skal være redaktionen i hænde senest den. 10. i den foregående måned. Bestyrelse for HKJ og JKF Torben Thomsen Torben Thomsen Formand Torben Thomsen Mobil Torben Thomsen Kurt Torben Christensen Torben Thomsen Thomsen Kurt Christensen Torben Thomsen Næstformand Kurt Christensen Mobil Benedikte Thomsen Kurt Christensen Benedikte Kurt Kurt Christensen Thomsen Christensen Kasserer Kurt Benedikte Christensen Stein Thomsen Tlf Benedikte Thomsen Preben Benedikte Benedikte Nakskov Thomsen Thomsen Preben Nakskov Sekretær Preben Nakskov Tlf Benedikte Thomsen Preben Hans Sørensen Nakskov Hans Preben Sørensen Nakskov Bestyrelsesmedlem Kjeld Bille Nielsen Mobil Preben Nakskov Bestyrelsesmedlem Nicolei Jørgensen Mobil Bestyrelsesmedlem Hans Jørn Sørensen Pedersen Mobil Hans Hans Sørensen Sørensen Kjeld Nielsen Kjeld Nielsen Kjeld Kjeld Nielsen Nielsen Nocolei Jørgensen Nocolei Nocolei Jørgensen Jørgensen Skydeudvalg Palle Jensen Tlf Kjeld B. Nielsen Tlf Preben Nakskov Tlf Jens Grinsted Tlf Peter Lausten Tlf Per Boller Tlf Henrik Johansen Tlf Jagttegnsudvalg Jørn Pedersen Tlf Andreas G. Pedersen Tlf Jagt- og Nyjægerudvalg Kjeld Bille Nielsen Tlf Per Boller Tlf Henrik Johansen Tlf Preben Nakskov Tlf Hundeudvalg Jan Christensen Tlf Klubhus og plads Kurt Christensen Tlf JFK-bestyrelse - Jægerrådet Formand Torben Thomsen Tlf Bestyrelsesmedlem Per Boller Tlf Det Grønne Råd Per Boller Tlf Suppleant Torben Thomsen Tlf Spisestedet Troldanden Tlf Danmarks Jægerforbund Molsvej 34, 8410 Rønde Tlf Hovedbestyrelsesmedlem Max Elbæk Tlf Kredsformand Kreds 7 Marie-Louise Achton-Lyng Tlf Havnekontoret Hvidovre Sejlklub Suset Tlf Kontortid man.-tors. kl og kl Kjeld Nielsen Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 2 25/08/

3 PÅ PÅ FORSIDEN en en Oryx Gazelle skudt i Namibia. i Oryxen, som på på tysk hedder Gemsbok, har har sin sin færden i det i det sydafrikanske landskab og og bærer horn hele året af af både han- og og hundyr. Som andre gazeller i det i det afrikanske, har har også Oryxen et et utroligt godt syn, hvor meget lange skudafstande set set i i relation til til danske forhold, ikke er er unormalt, og og hvor det det samtidigt kan kan være svært at at se se forskel på på kønnene. Et Et stort og og flot flot trofæ som vil vil pynte på på væggen over kaminen. FORMANDEN HAR ORDET BRUGSRETSAFTALE Jagtforeningen har har en en brugsretsaftale med Hvidovre Kommune omhandlende det det jordstykke som vores klubhus ligger på. på. Klubhuset er er foreningens egen ejendom. Arealet grænser op op til til yderste fortovs- og og beplantningskant omkring huset, samt rundt om om vores materielskure. Aftalen udløber den den december 2015, så så en en genforhandling for for de de kommende 55 år år er er nu nu i gang. i Som tillæg til til den den nuværende aftale, har har foreningen ansøgt om om at at få få vores pramplads på på det det syd syd / / østlige havneareal mod vandsiden formaliseret, svarende til til et et areal på på an- ca. ca. 250 m Vi Vi forventer naturligvis en en forsat brugsretsaftale efter den den december REGULERINGSAFTALE Med formanden for for Jagt- og og Nyjægerudvalget Per Per Boller i førertrøjen, i er er det det lykkedes at at få få en en reguleringsaftale med Hvidovre Kommune på på arealerne Mågeparken og og Granaten. Reguleringerne omhandler Husskader, Krager, Duer, Råger og og Ræv efter de de i aftalen i nærmere fastsatte regler og og tidspunkter. Hvis nogle af af vores medlemmer er er interesseret i deltagelse, kan kan udvalget kontaktes som nævnt på på side 22 i dette i blad. Tak Tak til til udvalget, og og specielt en en stor tak tak til til Per Per Boller for for i den den store indsats med reguleringsaftalen. TILSKUD Vi Vi har har søgt Nyjægerpuljen i Danmarks i Jægerforbund om om tilskud til til 22 skydepramme med trailer og og alt alt tilbehør. Ansøgningen lyder på på kr. kr , så så nu nu må må vi vi se se hvad DJ DJ siger til til det. det. Vi Vi har har også ansøgningsmateriale undervejs i forbindelse i med et et arrangement på på skydebanen, ligeledes målrettet vores nyjægere. Tak Tak til til Cliff Andersen for for budgetmaterialet. MATERIELSKABE Som tidligere nævnt er er bestyrelsen opmærksomme på, på, at at vores materielskabe trænger til til en en kærlig hånd. Bestyrelsen har har besluttet at at afvente brug af af tid, tid, kræfter og og penge sen indtil den den nye nye brugsretsaftale med Hvidovre Kommune er er på på plads i løbet i af af efteråret 2015, og og hvor også arealet for for materielskabene indgår. Hvis man ønsker leje leje af af materielskab er er prisen kr. kr. 125,- / / gældende for for et et kalenderår, hvor jeg jeg kan kan kontaktes på på tlf. tlf eller mail HJEMMESIDE Vi Vi har har nu nu suppleret forsiden på på vores hjemmeside med annoncering af af kommende arrangementer. Pladsen vil vil samtidig blive brugt til til meddelelser som har har her og og nu nu relevans. Samtidig har har vi vi tilføjet de de aktuelle Slusetider for for Sydhavnsslusen med eget faneblad på på forsiden. GRATISTER Vi Vi må må desværre stadig konstatere, at at der der er er nogle personer som finder foreningens klubhus og og faciliteter som værende alle mands eje eje 2. korrektur, uden at at ville Jægerinformation bidrage til til omkostning- erne for for husets drift og og vedligeholdelse. Derfor er er det det ikke særligt Side 3, velset under at Hjemmeside : at sidde i klubhuset i kan dag du dag tekstmæssigt fr ud ud og og dag dag ind, ind, og og glæde sætning. sig sig over (Ikke at delt at foreningens på 2 linjer) medlemmer betaler for for gratistens brug af af el, el, vand og og varme samt slitage på på husets inventar. Side 3, under Hjemmeside afsluttende tilføjelse i n Samtidig har vi tilføjet de aktuelle Slusetider for Syd Husk derfor, at at der der stadig er er mulighed for for at at blive støttemedlem til til et et reduceret Side kontingent. 3, sidste afsnit: Overskriften med grønt i tekstst Det Det vil vil være kedeligt således at at skulle layout- genindføre og farvemæssigt: skiltet med Kun for for medlemmer, som meget vel vel kan kan blive resultatet grundet nogle få få Gratister. Afslutningsvis Jeg modtager gerne stadig med tak materiale fra vor AFSLUTNINGSVIS Jeg Jeg modtager gerne til stadig foreningsbladet med tak tak materiale JÆGERINFORMATION fra fra vores medlemmer omkring Materialet oplevelser sendes og og billeder til til til foreningsbladet JÆGERINFORMATION Materialet sendes til Og til må jeg ikke nok få denne afsluttende underskrift Torben Thomsen 33 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 3 Side 6, under Riffelskydning mod 25/08/15 Rødovre, under bill

4 SKYDEUDVALGET STIGASKYDNING Årets 2. Stigaskydning mod Rødovre Jagtforening blev afholdt den 4. marts i Rødovre. Fra Hvidovre deltog 11 skytter, men desværre kunne Rødovre kun stille med 4 skytter. Det blev derfor besluttet, at det kun var aftenens 4 bedste skytter, og ikke som normalt de bedste 5, der indgik i det samlede resultat for aftenens skydning. Skydningen blev vundet af Hvidovre med 211 point mod Rødovre, der opnåede 129 point. Hvidovre blev derfor kåret som den samlede vinder af årets Stigaskydning med 103 point fordelt på 21 point ved første skydning og 82 point ved anden skydning. De bedste skytter fra Hvidovre set fra højre blev Per Rasmussen med 42 point, Palle Skovhus Jensen med 60, og dermed også aftenens bedste skytte, Kjeld Bille Nielsen med 54, Peter Laustsen med 42 og Magnus Boller med 36 point. FUGLESKYDNING Ved Fugleskydningen den 11. marts 2015 kunne vi sige tillykke til: Erik Olsen med højre vinge og højre klo, Finn Castalla med venstre vinge, Jørn Pedersen med venstre klo, Henrik Johansen med halen, Per Rasmussen med halsen og endelig tillykke til Kurt Christensen med brystet og dermed udnævnelse til årets Fuglekonge. HJORTEPOKALSKYDNING Blev afholdt lørdag d. 9. maj med egne jagtrifler i Københavns Skyttecenter. Der var indkøbt morgenbrød og medbragt friskbrygget kaffe. Desværre var der kun mødt 5 deltagere op til arrangementet, så der var rigeligt med rundstykker og kaffe til de fremmødte. Hvad årsagen til det relativt lille fremmøde er uvist. Efter hygge omkring morgenbordet blev det tid til skydningen. Hjortepokalskydningen blev gennemført ved at skyde en svensk serie til Elg. Denne serie består af 6 løb, hvor der afgives et skud til stående og efterfølgende 1 skud til løbende hjort for hvert løb. Hvert skud kan give maksimalt 5 point. 4 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 4 25/08/

5 SKYDEUDVALGET HJORTEPOKALSKYDNING Resultaterne blev fra venstre: Peter Laustsen med 44 point, Palle Skovhus Jensen med 58 som dermed generobrede Hjortepokalen fra 2014, Jens Grindsted med 39, Erik Olsen med 36 og Kjeld Bille Nielsen (bag kameraet) med 38. LERDUESKYDNING MOD RØDOVRE JAGTFORENING Resultatet fra lerdueskydningen mod Rødovre den 3. juni resulterede i at Rødovre fik 154 træffere og Hvidovre / København fik 242 træffere. Vi var mødt med 10 skytter og Rødovre med 5 skytter, så vi havde lidt bedre odds. De fem tællende skytter fra os var Preben Nakskov med 50 point, Jens Grindsted med 49, Kjeld B. Nielsen med 48, Kim Sinding med 48 og Per Rasmussen med 47 point. Aftenens bedste skytte blev herefter Preben Nakskov. Der var rødvin til det vindende hold. Skydningerne kom lidt sent i gang, da nogle af skytterne fra Rødovre først mødte kl. 18,00, hvor kl var planen, så vi var presset på tiden fra starten. Det sidste hold blev dermed ikke helt færdige, hvor de kom til at mangle sidste standplads under rotationen på Sporting banen idet Ulrik fra KFK stod klar med lukkenøglen præcis kl. 20,00, og det skal naturligvis respekteres. Og Afviklingen gik som altid under hyggelige forhold, så tak til Rødovre Jagtforening Fra venstre: Kjeld B. Nielsen, Kim Sinding, Jens Grindsted, Preben Nakskov og Per Rasmussen 5 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 5 25/08/

6 SKYDEUDVALGET RIFFELSKYDNING MOD RØDOVRE JAGTFORENING Lørdag d. 20. juni var det, efter et års pause, igen blevet tid til at afholde den årlige riffelskydning mod Rødovre Jagtforening på Tuse Bjerg skydebane ved Holbæk. Vi mødtes på skydebanen kl hvor der var kaffe og morgenbrød til de fremmødte. Selve skydningen bestod af 2x6 skud til bukkeskive på en afstand af 100m. De første 6 skud skulle skydes siddende på stol med skydestok og de sidste 6 skud skulle skydes stående med skydestok. Det var de 5 bedste skytter fra hvert hold som gav det samlede resultat, hvor Hvidovre opnåede et resultat på 533 point og vandt dermed over Rødovre Jagtforening med en margin på 36 point. Peter Laustsen viser stolt sit resultat Nr. 1. Palle Skovhus Jensen - total 120 point Nr. 2. Jens Grindsted - total 119 point Nr. 3. Henrik Johansen - total 105 point Nr. 4. Harley Henningsen - total 95 point Nr. 5. Peter Laustsen - total 94 point TREKANTSKYDNING Trekantskydningerne den 15. og 30. juni blev sammenlagt vundet af Tåstrup Jagtforening med 412 træffere, Vallensbæk Jagtforening fik en andenplads med 404 træffere og Hvidovre / Københavns Jagtforening en tredjeplads med 361 træffere. Tak til alle skytterne som deltog i arrangementerne og tak til skydeudvalget for arbejdet med at få det hele til at fungere. PRÆMIESKYDNING Side 16 6 Nye flugtskydningsinstruktører Og så har vi fået tilført 4 nye flugtskydningsinstruktører i foreningen efter udført kursusprogram via Danmarks Jægerforbund. Velkommen til de nye instruktører Per Boller, Henrik Johansen, Kim Sinding Hansen og Peter Laustsen. KOMMENDE ARRANGEMENTER Vi afslutter onsdagsskydningerne med Præmieskydning den 19. september på KFKs baner på Selinevej på Amager. Vi starter kl og afslutter skydningerne omkring middagstid, hvor vi mødes i foreningens klubhus til fællesspisning og præmieuddeling for dem som ønsker det. Arrangementet er kun for vores medlemmer hvor tilmelding til skydeudvalget er nødvendigt. Der vil være rækker inden for flere kategorier for øvede såvel som knapt så øvede, hvor vores nyjægere naturligvis også er særdeles velkomne. Husk egen haglbøsse uden bærerem, partroner, øre- og øjenværn samt gyldigt jagttegn. JULESKYDNING DEN 9. DECEMBER KL I KLUBHUSET For foreningens medlemmer skyder vi med klubbens luftbårne våben til skive og løbende Hjort TRADITIONEN TRO BYDER FORENINGEN PÅ GLÖGG OG ÆBLESKIVER. Ingen tilmelding, du møder blot op til en uformel hyggeaften. STIGASKYDNING MOD RØDOVRE JAGTFOR. Onsdag den 3. februar starter vi Stigaskydningerne op i Rødovre Jagtforenings klubhus. Anden og afsluttende runde er planlagt til den 2.marts i vores klubhus i Hvidovre. Vi starter kl begge dage, hvor skydningerne er indendørs med foreningens luftbårne våben og skyder til skive og løbende hjort. Deltagelse er for foreningens medlemmer hvor der ikke er forhåndstilmelding, man møder blot op. Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 6 25/08/

7 ØVRIGE UDVALG JAGTTEGNSUDVALGET Jagttegnsundervisningen starter op mandag den 9. november 2015 kl med personlig tilmelding i klubhuset den 2. november kl Indtil den 27. oktober 2015 kan tilmelding også ske på vores hjemmeside Se mere på side 22 i dette blad samt på vores hjemmeside hvor kursusplanen også fremgår. JAGT- OG NYJÆGERUDVALGET Udvalget er kommet godt fra start med bl.a. at få en aftale om reguleringer med Hvidovre Kommune på arealerne Mågeparken og Granaten på Husskader, Krager, Duer, Råger og Ræve. Aftalen er trådt i kraft den. 1. juni 2015 hvor reguleringstidspunkterne ligger i perioden fra september til januar med et fastlagt antal reguleringsdage. En stor tak til Per Boller for et ihærdigt og succesfuldt arbejde med aftalen. jagt i det virkelige liv sammen med en erfaren jæger. Kjeld Bille Nielsen står klar for tilbud på tlf HUNDEUDVALGET Der har i perioden ikke været tiltag eller arrangementer. KLUBHUS OG PLADS Som allerede nævnt, afventer vi den nye brugsretsaftale inden tiltag for opretning af materielskurene, hvilket vi forventer er på plads i løbet af efteråret Lyset i vores fugleskabe er under udskiftning, ligesom der er opsat udvendige spots med censorer ved de mørke kroge ved vores klubhus, herunder indgangspartierne. Og så har beplantningen ved terrassen fået en kraftig beskæring så udsigten til havneområdet er vendt tilbage. Tak til Jimmi og co. For indsatsen. Udvalget har også skaffet foreningen nogle skydepramme som nu står foran en overhaling inden de bruges på vandet. Der er stadig plads til flere udvalgsmedlemmer, så kontakt udvalget som nævnt på side 2 i dette blad hvis du har lysten og tiden. OBS! Til de af vores jægere som har egne jagtarealer skal vi igen appellere om, at de tilbyder en gæsteplads eller to, hvor vores nyjægere kan opleve JAGTFORMIDLING.DK v / John Jensen Tlf FOR JÆGERE, LANDMÆND, JAGTFORENINGER, VIRKSOMHEDER TILBYDER VI MED 15 ÅRS ERFARING GRATIS KONTAKT MELLEM JÆGER OG UDLEJER DAGJAGTER ELLER LEJE PÅ LÆNGERE SIGT KØB OG SALG AF AREALER ELLER EJENDOMME MANGE ANDRE JAGTRELATEREDE MULIGHEDER med over 5000 daglige besøg i Danmark og Sverige 7 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 7 25/08/

8 GENERALFORSAMLING HVIDOVRE - KØBENHAVNS JAGTFORENING HERMED INDKALDES TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING FOR FORENINGENS MEDLEMMER I HVIDOVRE / KØBENHAVNS JAGTFORENING SAMT I REGI AF JKF - HVIDOVRE Torsdag, den 28. januar 2016, kl i klubhuset, Hvidovre Strandvej 31, 2650, Hvidovre Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for Forslag fra bestyrelsen. 5. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag fra medlemmerne. 7. Valg af formand (vælges for 2 år). På valg er: Torben Thomsen 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år) På valg er: Kjeld Bille Nielsen Nicolei Jørgensen Jørn Pedersen 9. Valg af bestyrelsessuppleanter (vælges for 2 år) 1. suppleant: Per Boller 10. Valg af revisorer og revisorsuppleanter (vælges for 1 år) På valg er: 1. Revisor: Hardy Emcken 2. Revisor: Finn Castella 1. revisorsuppleant: Harley Henningsen 2. revisorsuppleant: John Jørgensen 10 a. Indstilling af indtil to kandidater til DJs hovedbestyrelse og suppleanter for disse 10 b. Indstilling af delegerede til DJs repræsentantskabsmøde c. Valg til JKF-bestyrelse (Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Ingen på valg i Formand: Torben Thomsen (valgt i 2015 for 4 år) Bestyrelsesmedlem: Per Boller (valgt i 2015 for 2 år) 11. Valg af medlemmer til udvalg og Det Grønne Råd (vælges for 1 år) Skydeudvalg Jagt- og Nyjægerudvalg Jagttegnsudvalg Hundeudvalg Formand for hus og plads Det Grønne Råd 12. Eventuelt 8 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 8 25/08/

9 JUBILÆUM Generalforsamling HVIDOVRE - KØBENHAVNS JAGTFORENING Generalforsamling 2015 VALGRESULTATER Kasserer: Benedikte Stein Thomsen Best. medlem: Kurt Christensen Best. medlem: Preben Nakskov 1. Best. suppleant: Per Boller TILLYKKE TIL VORES MEDLEMMER MED JUBILÆUM I FORENINGEN 25 år Karsten Bräuner / København NV Mardahl Jensen / Præstø 40 år Svend Åge Nielsen / Albertslund Egon Paulsen / Kastrup Niels Schytte / Valby Ønske om modtagelse af diplom og nål bedes oplyst formanden hurtigst muligt på telefon Overrækkelse af diplom og nål sker på generalforsamlingen den 28. januar 2016, eller kan afhentes efterfølgende i klubhuset efter nærmere aftale. Og i lighed med tidligere år, bedes de af vores medlemmer som føler sig forbigået, henvende sig til formanden på tlf idet medlemslisten kan have mangler om indmeldelsestidspunkter. 2. Best. suppleant: Andreas G. Pedersen 1. Revisor: Hardy Emcken 2. Revisor: Finn Castella 1. Revisorsupp.: Harley Henningsen 2. Revisorsupp.: John Jørgensen Indstilling af indtil to kandidater til DJs Hovedbestyrelse: Jan Christensen Indstilling af delegerede til DJs repræsentantskabsmøde: Preben Nakskov og Jørn Pedersen JKF bestyrelse: Formand: Torben Thomsen Bestyrelsesmedlem: Per Boller Udvalg og Det Grønne Råd (1 år): Skydeudvalg: Palle jensen Kjeld Bille Nielsen Jens Grindsted Preben Nakskov Per Boller Peter Lausten Henrik Johansen Jagt- og Nyjægerudvalg: Per Boller Kjeld Bille Nielsen Henrik Johansen Preben Nakskov Under alle omstændigheder... tillykke til jer alle for trofast medlemskab af Hvidovre / Københavns Jagtforening. Jagttegnsudvalg: Hundeudvalg: Hus og plads: Det grønne Råd: Jørn Pedersen Andreas G. Pedersen Jan Christensen Kurt Christensen Per Boller 9 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 9 25/08/

10 Velkommen til Hubertushuset - Sjællands største jagtbutik Vi udfører alle former for service og reparationer af haglvåben og rifler - naturlivis med garanti. Her klares også brunering og forædling af dit våben. I underetagen har vi skydebane - så dit våben kan skydes ind! Her finder du alt hvad hjertet begærer Her får du et lille indblik, men vi kan af gode grunde ikke vise dig hele butikken. Kommer du et smut forbi, så lover vi dig en kompetent og ærlig betjening i alle afdelinger. Du får en god oplevelse, og vi er altid friske på en god handel. Vores første sal er nu ombygget og renoveret. Vi har fået plads til et kæmpe udvalg i sko og støvler. Vi har alt hvad den kræsne m/k jæger og fritidskunde har brug for. Her finder du ligeledes støvler og fodtøj til børnene. Skal vi fremhæve noget særligt bliver det vores udvalg i beklædning til damer og børn. Vidste du, at vi har Danmarks største udvalg i jagtbeklædning til damer og børn. Kom op på første sal og bliv overbevist. Så bliver det ikke bedre Vores våbenafdeling er udvidet endnu engang. Du behøver ikke at lede efter de enkelte mærker - fire friske sælgere, hvor én har arbejdet som bøssemager står klar til at hjælpe dig. Og så er der naturligvis fyldt med alt det interessante tilbehør fra sigtemidler til optik, knive, etuier og meget, meget mere. Stueetagen er totalt forandret. Du får det store overblik og et udvalg du sjældent har set før. Alle de kendte leverandører inden for professionel jagtbeklædning er repræsenteret. Så du går sjældendt forgæves, når du skal ekviperes. 10 T Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 10 25/08/

11 KØB & SALG Der er stadig mulighed for annoncering for Køb & Salg af jagt- båd eller fiskerirelaterede effekter på vores hjemmeside Annoncering er udelukkende af privat art for vores medlemmer i Hvidovre / Københavns Jagtforening, og gælder således ikke for annoncering af erhvervsmæssig art. Idet vores foreningsblad kun kommer med 2 årlige udgivelser, er det ikke hensigtsmæssigt at tilbyde korttids annonceringer i bladet. Send en mail til hvis du ønsker annoncering med oplysning om art og pris samt navn og mail eller telefonnummer. Vedlæg også gerne et billede hvis der er tale om salg. NYE FLAGSTANDERE Vi har fået nye flagstandere til klubhusets flagstang samt til bådene, og som i øvrigt også kan bruges i trofæsamlingen på væggen der hjemme. Størelsen som trekantflag til bådene er i dimentionerne 20 x 45 cm. i en rigtig god kvalitet, og dobbeltsyet således at logoet ikke er spejlvendt på den ene side. Det er naturligvis eget valg hvilken bådstander man ønsker at flage med, men måske en god ide at flage med tilhørsforholdet overfor andre bådfolk, og når en havn anløbes, eller når slusen passeres. Også set i relation til at foreningen er medlem af Sydhavnsklubberne. Bådstanderne har en fabrikationspris på kr. 57,- / stk. men sælges for KR. 50,- / STK. hos Spisestedet Troldanden i klubhuset. JENSENS GULVSERVICE V/ JOHNNY MØLLER JENSEN GULVBELÆGNING GULDAFSLIBNING LINOLEUM VINYL EPOXY TYNDPUDS KLIKGULVE Stentoftevej Hvidovre Mobil Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 11 25/08/

12 Side Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 12 25/08/

13 MEDDELELSER Repræsentantskabet i DJ har ændret vedtægterne om opløsning af foreninger til: 16 Opløsning 16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der af-holdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses Ved en forenings ophør bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger kan foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrag -es til jagtligt og/eller naturbevarende formål i den opløste forenings kommune. Formål skal være fastsat i foreningens vedtægter Såfremt der ikke er fastsat et formål i foreningens vedtægter jf forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune. Af Mikala Høj Laursen, juridisk konsulent Som det står nu i vedtægternes 18 for Hvidovre / Københavns Jagtforening: Opløsning Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses. Foreningens evt. formue skal i givet tilfælde, efter alle forpligtigelser er opfyldt, forvaltes af D.J. i en femårsperiode indtil en ny forening med samme navn er oprettet i kommunen. Er dette ikke opfyldt anvendes de bundne midler med tilførte renter til naturbevarende formål i kommunen efter DJ s skøn. Om vores forening vil gøre brug af DJ s overordnede vedtægtsændring om at have mulighed for at øremærke en given formue ved evt. ophør af foreningen, må blive besluttet på en generalforsamling. Det skal så samtidig besluttes hvem og hvad en given formue skal doneres til. Forsikring En forsikringsaftale sikrer bl.a., at Danmarks Jægerforbunds medlemmer, der ikke er dækket af anden forsikring, vil være omfattet af en ansvarsforsikring, når de udøver aktiviteter i regi af forbundet eller foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Dækningsoversigten kan ses på opslaget i foreningens klubhus. Herudover er det en god ide at undersøge hvad egne forsikringer dækker i den forbindelse. Våbenskabe Skafor blå og rød forsvinder. De fleste jægere er bekendt med betegnelsen Skafor blå for godkendt våbenskab til opbevaring af op til 25 våben eller 10 særligt farlige våben. Det er for så vidt stadigvæk gældende, men våbenskabe med denne betegnelse er ikke gode nok, hvis man vil have forsikringen til at dække i tilfælde af tyveri, og man vel at mærke har installeret skabet efter den 31. december Men man kan altså frem til udgangen af 2015 installere et våbenskab, der har klassifikationen Skafor blå i sit hjem, og man vil stadigvæk være forsikret i tilfælde af et tyveri, også efter 1. januar Men fra 2016 skal man, inden man installerer våbenskabet, altså sikre sig, at våbenskabet er godkendt. Kilde:DJ Ovenstående er vejledende, så hold selv øje med lovgivningen og snak med eget forsikringsselskab inden indkøb af våbenskab(e). Dette gælder også ved evt. bopælsflytning efter 31. december 2015, hvor et eksisterende våbenskab bliver medbragt og geninstalleret. Spørgsmålet er så om eget forsikringsselskab betragter det som værende en nyetablering jf. de nye regler. 13 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 13 25/08/

14 SPECIALISTER PÅ LYDDÆMPERE Vores våbenafdeling står klar ved drejebænken for at slå gevind Rådgivning og viden Gevind forberedelse Udvalg Markedets bedste produkter Montering Ring/mail, for at booke tid på / JAGT FISKERI FRITID OUTDOOR EVENT TORVET KØGE TLF Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 14 25/08/

15 FLÅT Flåten er mest aktiv i månederne fra maj til september i skovområder, tæt buskads og højt græs. På mennesker skal man være særlig opmærksom på mørke varme steder som armhuler, imellem ballerne, i knæhaserne eller bag ørerne. Ellers kan de sidde hvor som helst på kroppen. Hvis du får flåt på kroppen Grib fat om flåten med dine negle, en pincet eller en særlig flåttang som kan købes på apoteket. Vrid flåten langsomt rundt til den slipper taget i din krop. Vask efterfølgende med vand og sæbe. Hold særligt øje med huden omkring flåtbiddet i op til et par uger efter. Hvis der opstår et rødt mærke omkring biddet som er større end en 2-krone, kan det være tegn på en Borrelia-infektion hvor der skal søges læge. Pelsvildt er med 100 % sikkerhed værter for de irriterende snyltere, som også kan opleves på fuglevildt. Så vær opmærksom på dette når det nedlagte vildt håndteres. Husdyr..Du bør kontakte din dyrlæge hvis: du vil have råd og vejledning i forebyggelse af flåter. du ønsker at få din hund eller andre husdyr vaccineret mod borrelia dit husdyr har flåt(er), og der udvikles en reaktion omkring bidstedet, dit husdyrdyr har haft en flåt og nu viser tegn på feber, træthed, halthed, epilepsi, ansigtslammelse, muskelsmerter eller usikker gang. OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! EN NY FARLIG BORRELIA-BAKTERIE ER PÅ SPIL I DEN DANSKE NATUR. Normalt får man en tidlig advarsel i form af rødt udslet, når man bliver bidt af den klassiske bakterie, der kan give Borreliose. (Betændelse i hjerne og nerver). Men den nye bakterie giver ikke udslæt, og derfor får den mulighed for at udvikle sig og trænge ind i nervesystemet. Symptomerne er væsentligt anderledes end dem vi kender, og giver en kraftig hovedpine, muskelsmerter samt en mærkelig feber, der kommer og går. Man kan have feber i nogle dage, og så forsvinder den i dage og man føler sig helt rask og frisk. Men så vender feberen pludselig tilbage igen. Og sådan kan den gøre i flere perioder. Det er p.t. langt fra i alle tilfælde, hvor mennesker bliver bidt af en flåt, at man bliver inficeret med en af de farlige Borreliabakterier. Hvis man vil beskytte sig bedst mod sygdom fra Borrelia-bakterien er det bedste råd, at stikke bukserne ned i strømperne, når man færdes i skov, tæt buskads og i højt græs. Men det anbefales under alle omstændigheder, at man efter en skovtur undersøger sig selv og sine børn for eventuelle bid og flåter og søger læge hvis der opstår symptomer. OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS 15 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 15 25/08/

16 ULVEN KOMMER Som det også er mange af vores medlemmer bekendt, er der konstateret et tiltagende antal ulve i Jylland. Og hvem ved om ikke de skulle finde på at komme til resten af landet hvis der ikke sker et indgreb i deres frem- og yngleadfærd, og hvor rigtig mange er utrygge ved deres ukontrollerede tilstedeværelse i den danske fauna. Kendetegn Ulve vejer oftest kilo. De kan dog veje helt op til 80 kilo. Hannerne er i gennemsnit en del større end hunnerne. En han ulv måler op til 90 cm i skulderhøjde, og kropslængden er normalt cm. Hertil kommer halen på ca. 50 cm, der som regel er nedhængende. Europæiske ulve er grålige med gullige til lyse partier. Ryg, skuldre, hoved og oversiden af halen er mørk mens benene og resten af undersiden er lys, gullig til hvid. I forhold til en schæferhund, er ulvens hoved og hals forholdsvis kraftigere, halen kortere og benene længere. cm og i trav cm. Ulve sætter ofte bagpoterne i forpoternes spor, ligesom ræven. Ulvens spor ligger i en lang lige linje over en lang lige rute. Loven lige nu Ulven er, som i mange andre lande, også fredet i Danmark hvilket betyder, at man hverken må jage, fange eller på anden måde efterstræbe den. Ulve må ikke handles, overdrages, opbevares, konserveres, transporteres, forsendes eller udstilles uden tilladelse fra Naturstyrelsen. I Danmark kan Naturstyrelsen i særlige tilfælde give tilladelse til at skyde eller flytte en ulv. Hvis man finder en død ulv, skal Naturstyrelsen kontaktes. (Kilde: delvis DJ) Ulvens spor Hos både ulv og hund er sporet efter forpoterne størst. Ulvens spor er normalt 8-12 cm langt og 6-10 cm bredt. Skridtlængden ved almindelig gang er Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 16 25/08/

17 Alarmanlægget som gik i gang ved deres ankomst, slog de i stykker, dog var alarmen allerede sendt ud i samfundet via trådløst telefonnet. De har formodentlig ledt efter en nøgle til jernskabet, idet det aflåste bestyrelseslokale også var brudt op og skabe gennemrodet uden held. INDBRUD De gik så i gang med forsøget på at bortføre det betonarmerede jernskab på ikke under 500 kg. Efter hvilket at i ville meget have lang været tid har spild været af forskånet tid og kræfter for idet skabet det aflåste var, bestyrelseslokale og stadig er, helt også tomt. var brudt op og skabe indbrud og hærværk i vores klubhus, skete det den 23. gennemrodet uden held. februar De må 2015 være kl væltet da med alarmen skabet gik i undervejs, gang. formodentlig De gik på så en i gang sækkevogn, med forsøget da stedet på at bortføre var forladt det betonarmerede indgangsparti. jernskab på ikke under 500 kg. hvilket ville De med ubudne et gæster liggende kom jern- ind i og klubhuset betonskab via en i det opbrudt indvendige dør til terrassen og gik direkte til det aflåste depotrum have været spild af tid og kræfter idet skabet var, og og brækkede Hvis det låsen var i lykkedes stykker, hvor dem der at står bortføre et aflåst og ca. åbne skabet, stadig er, og helt guderne tomt. må vide hvordan de havde 150 cm. højt jernskab. De må være væltet med skabet undervejs, formodentlig lang på en næse. sækkevogn, da tænkt sig det, ja så havde de set ind i et tomt jernskab med en meget Så de må have været rimeligt stedkendte. liggende jern- og betonskab stedet var forladt med et Alarmanlægget som gik i i det indvendige indgangsparti.hvis det var lykkedes gang ved deres ankomst, slog de i stykker, dog dem at bortføre og åbne var alarmen allerede skabet, og guderne må vide sendt ud i samfundet via hvordan de havde tænkt sig trådløst telefonnet. De har det, ja så havde de set ind formodentlig ledt efter en i et tomt jernskab med en nøgle til jernskabet, idet meget lang næse. EFTERLYSNING EFTERLYSNING Foreningens havjagtbåd er forsvundet fra Hvidovre Havns landareal mod den syd/østlige vandside. Skulle nogen opdage båden et eller andet sted, bedes formanden kontaktet på tlf fod (ca. 5 meter), farve: grå, glasfiber, rustfrie motorbeslag, aftageligt låg på mandehullet Foreningens havjagtbåd er forsvundet fra Hvidovre Havns landareal mod den syd/østlige vandside. Skulle nogen opdage båden et eller andet sted, bedes formanden kontaktet på tlf Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 17 25/08/

18 VILDTBANKO DEN 4. FEBRUAR KL HER I KLUBHUSET ALLE ER VELKOMNE INGEN TILMELDING, MAN MØDER BLOT OP OG GØR SIN INDSATS PLADER KAN KØBES FRA KL Mange gode præmier til gane og mave bl.a. fasaner, ænder, harer, vildtkød, vin, snaps og et helt parteret rådyr. Spisestedet TROLDANDEN tilbyder en speciel bankomenu inden spillene begynder, hvor forudbestilling er nødvendig og bordene skal være ryddet senest kl Torben Thomsen TT Teknik Teknisk konsulent Poppel Alle 4 DK-2650 Hvidovre Tlf.: konsulenteller Ejendomsdrift - vedligehold og teknik Ejendomsdrift - vedligehold Er der opstået et behov for ledelsesmæssig bistand inden for drift-vedligeholdog teknik serviceaftaler-intern service, budgetter, regnskabsopfølgning, frigivelse af ledelsesressourcer eller et besparelsesprojekt, har TT Teknik den mangeårige erfaring som skal til. Kontakt os for en uforbindende snak omkring mulighederne. - TTTK_visitkort.indd 1 30/04/09 14:01:16 DTP OFFSET TRYK DIGITALPRINT STORFORMAT PRINT PLAKATER REKLAMETRYK ARNOLD NIELSENS BOULEVARD HVIDOVRE TLF Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 18 25/08/

19 STEMNINGSBILLEDER Hvad der også kan opleves ved sørene lige midt i København. Tak til Lærke for billederne. side 19 Når man nu ikke lige har plads til trofæet på væggen Kirugisk og medicinsk behandling af mindre husdyr, herunder jagt- og brugshunde. Røntgendianostik Endoskop Laboratorieanalyser. Ultralydscanning Behandling af allergi. 19 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 19 25/08/

20 VÅBENLOVEN KNIVE IGEN IGEN.MEN RET VIGTIGT, OGSÅ FOR VORES MEDLEMMER Våbenlovens bestemmelser om knive (også kaldet knivloven) har fået meget omtale. Efter, at der i flere sager har været kritik af reglerne og af strafniveauet, så er reglerne nu blevet lempet. Våbenlovens 4 siger, at det er forbudt at bære eller besidde en kniv/dolk på offentligt tilgængelige steder. Hertil gælder to undtagelser: Hvis man medbringer kniven som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Kniven skal i så fald kun medbringes direkte til og fra den pågældende aktivitet. Eller Der er tale om en foldekniv med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position (små lommeknive). Dem må man altså altid medbringe uanset, at kniven ikke opfylder et bestemt formål. Særlige knive Følgende særlige våben er forbudt at erhverve, besidde, bære eller anvende efter våbenbekendtgørelsen: 1) skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, 2) knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers), 3) springknive og springstiletter, 4) faldknive og faldstiletter, 5) enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, og foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive), 6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, 7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende, 8) kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand, 9) slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende, 10) våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm, og 11) spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, -spraydåser og -patroner. Også her gælder der undtagelser. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Tilsvarende gælder uanset nr. 9, for slagvåben til jagt eller lystfiskeri. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. De kan endvidere overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem som anført. Hvad er straffen? Overtrædelse af våbenlovens bestemmelser om knive medfører i dag som udgangspunkt en bøde på kr., og under skærpende omstændigheder, f.eks. ved gentagelsestilfælde, kan der blive tale om fængselsstraf. (Hvad loven siger omkring knive i campingvognen eller autocamperen er lidt uvist, men det må formodes at de kommer ind under begrebet husholdingsbrug ) OBS! Ovenstående er hvad der p.t. er offentliggjort i medierne, så det anbefales kraftigt at man selv sætter sig ind i den lovmæssige udvikling. 20 Jægerinformation_nr. 2_2015.indd 20 25/08/

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening Nr. 4 23. årg. Oktober 2013 Hørsholm & Omegns Jagtforening Medlemsblad for 4. kvartal 2013 Sponsor Bestyrelse og udvalg Formand Næstform. Kasserer Suppleant Suppleant Bestyrelse Max Elbæk Lundtoftegårdsvej

Læs mere

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 11. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2011 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. FORMANDENS SIDE Vi har gennem sommeren haft en masse gode og spændende aktiviteter, bl.a.

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2014 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE BESTYRELSEN (nov. 2013) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44

Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44 SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44 Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET Formandens hjørne LKB-hold blev suveræn Puljevinder Julehilsen fra gymnastikafdelingen Nyt spillertøj til to talentfulde LKB-hold

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Grejs-Holtum Jagtforening

Grejs-Holtum Jagtforening Grejs-Holtum Jagtforening G R E J S - H O L T U M J A G T F O R E N I N G INDHOLD Bestyrelsen... 4 Velkommen fra formanden... 5 Bukkejagt for enden af landingsbanen... 6 Diplomuddeling, GHJ... 9 Pokalskydning...

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 blad Januar Juni 2012 30. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 43 69 74 78 40 68 09 29

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

nr 2 2014 årgang 32 buejæg p e ns e u 1. n n st

nr 2 2014 årgang 32 buejæg p e ns e u 1. n n st BUEJÆGEREN nr 2 2014 årgang 32 er st me 1. n es ke rn uk nd ge seb nla ejæ pin rø g bu Indhold 4 Lederen 6 Buejægernes 1. mester 2014 10 Bestyrelsen 12 Pinsebukken 16 Nordjyske Buejægere summer af liv

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

Hej BocH Folk Natløb DM i Rally 2012 Naturens dag Venskabsdag Hvad må man? Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH

Hej BocH Folk Natløb DM i Rally 2012 Naturens dag Venskabsdag Hvad må man? Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Årgang 9 Nr. 4 November 2012 Hej BocH Folk Natløb DM i Rally 2012 Naturens dag Venskabsdag Hvad må man? Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH 2 Velkommen til BASSEN, BocH

Læs mere