Praktisk Rejsemedicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk Rejsemedicin"

Transkript

1 Praktisk Rejsemedicin opdatering om aktuelle rejsemedicinske spørgsmål Nr. 2 December adgangskode: december04 4 NYHEDER side 3 Sygdomsudbrud, navne- og produktnyt 4 FUGLEINFUENZA side 4 Nye tilfælde startede igen i Thailand og Vietnam 4 PRISBAROMETERET side 6 Priser på vaccinationer 4 INDLÆG FRA BREVKASSEN side 7 Øresmerter ved flyvning Hoste og træthed efter rejse til Peru 4 LANDEPROFIL: VIETNAM side 8 Vietnam er et populært rejsemål for danskere 4 PORTRÆT AF EN VIRKSOMHED side 10 Danske Lægers Vaccinations Service 4 REJSEMEDICINSKE ARTIKLER side 12 Overblik over aktuel læsning 4 SPØRGSMÅL OM DUKORAL side 13 Studier og dosering 4 JAPANSK ENCEPHALITIS side 14 Vaccination eller ej? 4 KALENDEREN side 16 LEDER Fugleinfluenza er det alvorligt? WHO skabte opmærksomhed omkring risikoen for en global influenzaepidemi på en pressekonference den 25. november i forbindelse med et møde mellem landene i Sydøstasien om mulighederne for at bekæmpe det aktuelle udbrud af H5N1 fugleinfluenza. Der er ingen tvivl om, at der vil komme endnu en epidemi siger Klaus Stohr fra WHO's Globale Influenza Program ifølge AP. Store influenzaepidemier kommer normalt hver 20. til 30. år. Fugleinfluenza H5N1, en ny influenzatype, som første gang blev fundet hos mennesker i 1997 i Hong Kong, og blev igen fundet i vinteren 2003/2004 i Kina, Vietnam, Thailand og Indonesien. Man har nu isoleret H5N1 fugleinfluenza fra vilde fugle, og det er derfor usandsynligt, at strategien med at slagte smittede fjerkræbesætninger kan udrydde virus. H5N1 er derfor en ny type influenzavirus, der kan blive det influenzavirus, der efter nogle få mutationer, giver en verdensomspændende influenzapandemi. Danmark har udarbejdet en Pandemiplan, der definerer beredskabet ved en influenzaepidemi. Planen bygger på behandling med influenzamidler (Tamiflu og Relenza ) og vaccination, og foreslår, at der opbygges et beredskab med 4 millioner doser Tamiflu til at beskytte nøglepersoner i samfundet, og samtidigt håber man, at der hurtigt vil være en ny vaccine til resten af befolkningen. Influenza er mere smitsom end SARS coronavirus er, og smittede udskiller virus i store mængder omkring det tidspunkt, hvor de bliver syge, modsat SARS hvor de er mest smitsomme 5 til 7 dage efter symptomerne er begyndt. Det er derfor ikke muligt at kontrollere et udbrud af influenza med karantæne, som man lykkedes med SARS udbruddet, og forestillingen om, at man kan identificere en influenzapatient i flyveren på vej til Danmark og isolere vedkommende i Kastrup er ikke realistisk. Kun en lille del af de 4 millioner doser influenzamidler planen foreslår, er indkøbt eller bestilt. Uden en eksisterende vaccine, med leveringstid på 12 måneder af Tamiflu og Relenza ikke aktivt markedsført virker beredskabet tyndt, og det bedste råd er sandsynligvis at have sit eget lille beredskab af influenzamidddel hjemme.

2 Verdens første kombinerede vaccine mod både hepatitis A og B Undgå smitte med Twinrix Alle rejsende kan risikere at blive involveret i en ulykke, der kræver kirurgisk behandling. I særlig risiko er rejsende, der udsætter sig selv for smitterisiko ved fx akupunktur, piercing, tatovering med dårligt rengjort udstyr. 1) Indikation: Twinrix Voksen er til brug for voksne fra 16 år og derover til vaccination mod hepatitis A og B. Twinrix Pædiatrisk er til brug ved ikke-immune spædbørn, samt børn mellem 1-15 år til vaccination mod hepatitis A og B. Dosering: Voksne og børn over 15 år: 1,0 ml (720 EU HA og 20 mg HBsAg) gives dag og 3. dosis gives efter henholdsvis 1 måned og 6 måneder. Booster-vaccination tidligst efter 5 år. I særlige tilfælde kan man til voksne give 1 dosis på dag 0, og 2. og 3. på henholdsvis dag 7 og dag 21, samt en 4. dosis ved 12 måned. Ikke-immune spædbørn samt børn og unge fra 1-15 år: 0,5 ml (360 EU HA og 10 mg HBsAg) gives dag og 3. dosis gives efter 1 måned og 6 måneder. Booster-vaccination efter anbefaling. Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor komponenter i vaccinen eller ved tidligere overfølsomhed efter administration af Twinrix eller den monovalente hepatitis A eller B vaccine. Vaccination bør udskydes ved akut febril tilstand. Forsigtighedsregler: Som for alle vacciner, opnås et beskyttende immunrespons ikke nødvendigvis hos alle vaccinerede. En række faktorer kan reducere immunrespons over for hepatitis B vacciner. Disse faktorer omfatter alder, hankøn, overvægt, rygning, administrationsmåde og visse kroniske sygdomme. Ved nedsat eller manglende respons, kan yderligere doser overvejes. I tilfælde, hvor en ikke-erkendt hepatitis A eller B infektion foreligger på immuniseringstidspunktet, er det ikke sikkert, at vaccination kan forhindre sygdomsudbrud. Vaccinen medfører ikke beskyttelse overfor andre typer af viral hepatitis, såsom C og E. Twinrix anbefales ikke til postekspositionsprofylakse f.eks. stikuheld med kanyle. Twinrix må under ingen omstændigheder injiceres intravenøst. Passende medicinsk udstyr bør være hurtigt tilgængeligt i tilfælde af de sjældent forekommende generaliserede anafylaktiske reaktioner efter administration af vaccinen. Interaktioner: Der foreligger ikke data for samtidig administration af Twinrix og specifik hepatitis A eller B immunoglobulin. I tilfælde hvor de monovalente hepatitis A og B vacciner blev administreret sammen med specifikke immunoglobuliner, sås ingen påvirkning af serokonverteringen, skønt det kan resultere i lavere antistoftitre. Samtidig administration af Twinrix og andre vacciner er ikke specifikt undersøgt, men det antages ikke, at nogen interaktion vil forekomme, hvis forskellige sprøjter og injektionssteder anvendes. Hos patienter, som modtager immunosuppresiv behandling eller som er immundeficiente, kan adækvat respons ikke altid forventes opnået. Graviditet og amning: Erfaring savnes. Bivirkninger: De hyppigst rapporterede bivirkninger kan henføres til injektionsstedet og omfatter smerte, rødme og hævelse. Endvidere er træthed, hovedpine, utilpashed, feber, kvalme og opkastning set i tidsmæssig forbindelse med vaccinen. I sjældne tilfælde ses influenzalignende symptomer, svimmelhed, paræstesier, symptomer der kan henføres til det gastrointestinale system, abnormale leverfunktionstest, hududslæt. Meget sjældent ses allergiske reaktioner, syncope, hypotension, bivirkninger henførende til det centrale og perifere nervesystem, thrombocytopeni, thrombocytopenia purpura, erythema exsudativum multiforme, vasculitis og lymphadenopathy. I et sammenlignende studie blev det bemærket, at frekvensen af observerede bivirkninger som følge af administration af Twinrix ikke var forskellig fra frekvensen af observerede bivirkninger som følge af administration af de monovalente vacciner. Instruktioner vedrørende håndtering: Før brug skal vaccinen inspiceres for fremmedlegemer og/eller ændret farve. Vaccinen skal omrystes grundigt før brug og fremtræde som en hvidlig suspension. Injiceres intramuskulært bedst i musculus deltoideus. Holdbarhed: 36 måneder ved opbevaring i køleskab ved 2-8 C. Vaccinen må ikke fryses. Udlevering: B. Pakninger og priser (AUP): Vnr , Twinrix Voksen, Injektionsvæske, suspension, 1 ml (720 EU HA og 20 mg HBsAg), 1 x 1 ml (i sprøjte), kr. 452,50. Vnr , Twinrix Paediatric, Injektionsvæske, suspension, 0,5 ml (360 EU HA og 10 mg HBsAg), 0,5 x 1 ml (i sprøjte), kr. 301,30. Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, der fås hos GlaxoSmithKline. April ) International travel and health, WHO, Geneva, 2003:94.

3 Nyheder Nr. 2 Nyheder 4 Nyhedsbrev Tilmeld dig Rejsedoktors nyhedsservice på 4 Du kan finde flere nyheder og kommentarer på Herunder kan du læse meddelelser om udbrud, som har betydning for danske rejsende samt rådgivning omkring vaccinationer. Malaria og dengue feber, Dominikanske Republik 10. november 2004 Gennem den elektroniske nyhedsservice ProMED (www.promedmail.org) er der rapporteret enkelte tilfælde af både malaria og dengue feber hos turister, der har besøgt den Dominikanske Republik. Kilde: ProMED Kommentar I 1999 og 2000 var der et udbrud af Plasmodium falciparum malaria hos turister, der havde besøgt den Dominikanske Republik, men der er ikke siden fundet malaria hos rejsende. Dengue feber er endemisk med 4430 rapporterede tilfælde i Normalt regnes risiko for smitte med malaria som meget lille i den Dominikanske Republik og der anbefales ikke forebyggelse med malariamidler. Gul feber, Burkina Faso 5. november 2004 Der er rapporteret et udbrud af gul feber i Burkina Faso med 9 tilfælde og 2 dødsfald i begyndelsen af november. Kilde: W.H.O. Kommentar Der har i det sidste halve år været rapporter om øget aktivitet af gul feber i Burkina Faso, og de rapporterede tilfælde udgør sandsynligvis kun en lille andel af de reelt smittede og syge. Gul feber skyldes et virus som giver en alvorlig hepatitis, og vaccination mod gul feber anbefales rutinemæssigt til rejsende til Burkina Faso. Rejsende bør ikke tage til Burkina Faso unden at være vaccinerede. Tyfus, Moskva 5. november 2004 Der er hidtil i 2004 fundet 27 tilfælde af tyfus som følge af infektioner med Salmonella typhii i Moskva. De fleste tilfælde mistænkes smittede udenfor Moskva, men for første gang er der fundet tilfælde hos folk, der ikke har rejst udenfor Moskva. Kilde: ProMED Kommentar Smitte med s a l m o n e l l a typhii er ikke ualmindelig i Rusland, og vaccination mod tyfus anbefales derfor til rejsende der skal opholde sig i Rusland i mere end 4 uger. Der blev i 2003 rapporteret 13 tilfælde af tyfus i Moskva og antallet er således stigende uden at man ved om risikoen reelt er stigende, eller om det drejer sig om en øget opmærksomhed på infektion med Salmonella typhii. To nye tilfælde af fugleinfluenza i Thailand 28. september 2004 Ministeriet for Public Health i Thailand bekræftede den 27. September to nye tilfælde af H5N1 fugleinfluenza. Den ene patient var en 26-årig kvinde, som døde d. 20. september og den anden hendes 32-årige søster, som stadigvæk er indlagt. Med de to nye tilfælde, er der fundet 3 bekræftede nye tilfælde i Thailand i september, og der er ialt siden januar 2004 fundet 15 patienter med fugleinfluenza i Thailand, hvoraf de 10 er døde. De nye tilfælde kommer fra samme familie hvor fire familiemedlemmer mistænkes for samtidigt at være smittede med H5N1 influenza, og man undersøger nu, om nogle af familiemedlemmerne kan være smittede af andre og ikke af dyr. Det første tilfælde i familien var et 11-årigt barn, som døde af lungebetændelse den 8. oktober og som ikke blev undersøgt for fugleinfluenza. Efterfølgende blev de tre øvrige medlemmer af familen syge. Familen bor i den nordlige provins Kamphaeng Phet og vides at have haft kontakt til syge høns og kyllinger. Kilde: ProMED Kommentar Menneske til menneske smitte med H5N1 fugleinfluenza vil være meget bekymrende. I dette tilfælde vil det være vanskeligt at vise, om familien har smittet hinanden eller er blevet smittet direkte fra sygt fjerkræ. De rapporterede tilfælde bør ikke i øjeblikket få nogen indflydelse på planlagte rejser til Thailand. Der er fortsat aldrig rapporteret fugleinfluenza hos rejsende og turister i nogen af de lande, som har rapporteret tilfælde af fugleinfluenza. december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 3

4 Nr. 2 Fugleinfluenza Fugleinfluenza - igen igen I nogle få måneder så det ud til, at H5N1 fugleinfluenzaen i Asien tidligere i år var nedkæmpet, men nye udbrud blandt fugle startede igen i Thailand og Vietnam i juli og 4 nye humane tilfælde er registreret. Af Anders Fomsgaard, Overlæge, dr med, Virologisk afdeling, Statens Serum Institut DET FRYGTES IGEN at en ny influenzapandemi er uundgåelig og at den udbredte og tilbagevendende H5N1 fugleinfluenza i Asien vil starte den, når den rekombinerer med humane influenza A virus, eller hvis den adapteres til effektiv menneske til menneske smitte. Situationen for rejsende er dog uændret i forhold til tidligere i år, d.v.s. uden restriktioner i rejser og samme råd om at undgå kontakt med levende fugle. Årets influenza A vaccine (H3N2 Fujian, H1N1 New Caledonia, Influenza B) er kommet og kan måske mindske risikoen for en dobbeltinfektion. Influenza A Influenza syndrom kan skyldes en lang række virus og bakterier af hvilke Rhinovirus er hyppigst efterfulgt af Coronavirus, RSV og influenza A og B. Influenzavirus inddeles i type A, B og C. Mens influenza B og C kun inficerer mennesker og type C er af mindre betydning kan type A inficere både mennesker og dyr. Influenza A virus genomet består af RNA som muterer. Derfor er overfladeproteinerne HA og NA antigent lidt forskellig fra år til år ( antigenic drift ). Det betyder at en ny H3N2 og H1N1 vaccinestamme skal vælges hvert år. Da det tager 6 måneder at fremstille en influenzavaccine traditionelt gætter man på baggrund af de cirkulerende virus stammer, hvilken H3N2 og H1N1 variant næste vinters Det frygtes igen at en ny influenzaepidemi er uundgåelig, og at den udbredte og tilbagevendende H5N1 flugleinfluenza i Asien vil starte den. virus bliver. Sidste sæson gættede man forkert og vaccinen beskyttede derfor ikke optimalt, og en mindre epidemi sås med den Fujian-lignende H3N2 stamme, som nu er i denne vinters vaccine. Influenza A virus RNA genomet er delt i 8 adskilte segmenter. Et segment koder for det ene af virus to overfladeproteiner hæmagglutinin (H), et andet for overfladeproteinet Neuraminidase (N). Der kendes 15 H typer og 9 N typer fra fugleinfluenzavirus. Kun H1N1 (siden 1918), H2N2 (siden 1957) og H3N2 (siden 1968) ses også i mennesker og har alle debuteret med pandemier, som ses ca. 2-4 gange i et århundrede. Den segmenterede opbygning betyder, at to forskellige influenza A virus kan bytte segmenter ved en dobbeltinfektion af især grise, men en sjælden gang også i mennesker. Sker dette, er der risiko for at en fuglevirus med høj mortalitet men dårlig spredning kan rekombinere med en human stamme med lav mortalitet men stor spredning, således at en højpatogen og hurtig spredende stamme opstår. Det naturlige reservoir for Aviær influenza A virus (AIV) er vilde fugle, især vandfugle, som sædvanligvis er raske bærere af de lavpatogene stammer. Men smitte og spredning fra fugl til fugl i store flokke kan generere højpatogene virus ved bare en enkelt mutation i hæmagglutinin genet. Sker det, er mortaliteten stor for fugle (og mennesker). De fleste AIV typer inficerer bedst fugle og svin mens humane influenza A typer bedst inficerer mennesker og svin. Det hænger sammen med små forskelle i receptor molekylerne i mennesker og fugles respirationsvejsepitel. Svin har begge typer receptormolekyler hvorfor svin lettest kan dobbeltinficeres og give anledning til nye rekombinante influenzatyper. Nogle fugleinfluenza A virus typer er dog så flexible i deres HA overflademolekyle at de kan springe fra fugle direkte på mennesker og evt adaptere sig (antigenic drift) til menneskets receptor som det sås i den største pandemi, den spanske syge i Pandemien blev forudgået af en mindre epidemi året inden. Almindeligvis kan fulgeinfluenza kun vanskeligt overføres til mennesker og kun ved tæt kontakt til syge fugle. Videre smitte er meget sjælden og vil kræve særlig tæt kontakt, som det sås i Vietnam fra barn til mor (3. oktober 2004). Ofte er sygdommen i mennesker begrænset f.eks. til conjunctivitis med få respiratoriske symptomer, men smitte med højpatogene >> 4 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

5 Influenza kan behandles og forebygges når hverdagen skal fungere Tamiflu angriber selve virus - ikke kun symptomerne og hæmmer således både influenza A og B Tamiflu virker altså uafhængigt af, hvilken virusstamme der er i omløb Jo tidligere man går i gang med behandlingen, jo mere effektiv er den. Hurtig behandling betyder mindre spredning af virus i kroppen og bedre effekt af Tamiflu (Ref.1) Har patienten været udsat for smitte, kan Tamiflu nedsætte risikoen for at få influenza med op til 92% (Ref.2) Reducerer sekundære komplikationer med 40% (f.eks. bronchitis, lungebetændelse, bihulebetændelse og mellemørebetændelse) (Ref.3) Angriber influenza stop influenzaen, før den stopper dig Indikationer: Behandling af influenza til voksne og børn, som er 1 år eller ældre, med typiske symptomer på influenza, når der er influenza i området. Forebyggelse af influenza hos voksne og unge (fra 13 år), som har været udsat for smitte af en person med klinisk diagnosticeret influenza, hvis der er influenza i området. Undtagelsesvis kan sæsonmæssig forebyggelse hos voksne og unge (fra 13 år) overvejes. Dosering: Tamiflu findes både som kapsler og mikstur, suspension. Behandling af voksne, unge fra 13 år og børn, som vejer mere end 40 kg: Den anbefalede dosis er 75 mg 2 gange daglig i 5 dage. Børn i alderen 1 til 12 år: Mikstur, suspension: 15 kg: 30 mg 2 gange daglig i 5 dage; >15 kg 23 kg: 45 mg 2 gange daglig i 5 dage; >23 kg 40 kg: 60 mg 2 gange daglig i 5 dage; >40 kg: 75 mg 2 gange daglig i 5 dage. Behandlingen skal påbegyndes så hurtigt som muligt indenfor de første 2 dage efter influenzasymptomernes start. Forebyggelse efter udsættelse for smitte hos voksne og unge fra 13 år: 75 mg 1 gang daglig i mindst 7 dage. Behandlingen påbegyndes så hurtigt som muligt og senest 2 dage efter udsættelse for smitte. Forebyggelse under en influenzaepidemi i befolkningen: 75 mg 1 gang daglig i op til 6 uger. Dosisjustering anbefales til patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance 30 ml/min). Anbefales ikke til patienter med creatininclearance 10 ml/min eller i dialyse. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Der foreligger ikke data om sikkerhed og effekt af Tamiflu til patienter med alvorlige eller ustabile sygdomme, samt til immunkompromitterede patienter. Effekten af Tamiflu til behandling af patienter med kroniske hjertesygdomme og/eller åndedrætssygdomme er ikke dokumenteret. Der foreligger ikke data om Tamiflu s sikkerhed og effekt hos børn med nyreinsufficiens. Tamiflu er ikke en erstatning for influenzavaccination og bør kun anvendes til behandling og forebyggelse af influenza, når der er pålidelige epidemiologiske data, som tyder på, at der er influenza i området. Interaktioner: Forsigtighed bør iagttages, når Tamiflu ordineres til patienter, som samtidig indtager lægemidler med lille terapeutisk bredde, som udskilles via den samme mekanisme (f.eks. chlorpropamid, methotrexat og phenylbutazon). Graviditet og amning: Erfaring savnes. Tamiflu bør ikke anvendes, medmindre fordelen for moderen opvejer den potentielle risiko for barnet. Bivirkninger: Voksne: Hyppigst rapporterede bivirkninger er gastrointestinale symptomer i form af kvalme, opkastning og mavesmerter. Børn: Opkastning, mavesmerter, næseblødning, øresygdomme og konjunctivitis. De fleste bivirkninger rapporteredes kun 1 gang på enten første eller anden behandlingsdag og forsvandt spontant i løbet af 1-2 dage. Pakninger og priser pr : Vnr Tamiflu kapsler 75 mg, 10 stk., ESP kr. 252,80,- Pakninger og priser pr : Vnr Tamiflu mikstur, suspension 12 mg/ml, ESP kr. 252,80,- Udlevering: A. Registreringsindehaver: Roche a/s, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre. Tlf , fax Forkortet produktresumé baseret på Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres hos Roche a/s. Indikationsområde, bivirkninger samt interaktioner er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Ref.1: Aoki FY et al. Early administration of oral oseltamivir increases the benefits of influenza treatment. JAC 2003;51: Ref.2: Welliver R et al. Effectiveness of Oseltamivir in Preventing Influenza in Household Contacts. JAMA 2001;285: Ref.3: Treanor jj et al. Efficacy and Safety of the Oral Neuraminidase Inhibitor Oseltamivir in Treating Acute Influenza. JAMA 2000;283:

6 Nr. 2 Fugleinfluenza >> stammer kan altså give influenza med høj mortalitet i både fugle og mennesker som det ses i Asien. De fleste pandemier opstår derfor, hvor der er stor forekomst og tæt kontakt mellem fugle, svin og mennesker. Siden juni er der nye udbrud af H5N1 blandt fjerkræ i Cambodia, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand og Vietnam. Fugleinfluenzaen i Asien I 1997 opstod et udbrud af en ny højpatogen influenza type H5N1 blandt fjerkræ i Hong Kong, og 6 af 18 direkte smittede mennesker døde. Hurtig nedslagtning af alle fugle i Hong Kong forhindrede videre spredning. Samme H5N1 kom dog igen i februar 2003 (samtidig med SARS epidemien) også i Hong Kong blandt fugle og 1 ud af 2 smittede mennesker døde. Billedet forvirredes af et udbrud af en anden patogen fugleinfluenza H7N7 i 2003 i Europa, hvor 1 ud af 89 smittede mennesker i Holland døde, samt af andre patogene fugleinfluenzaudbrud (H9N2) i Asien blandt fjerkræ, men uden menneskesmitte. Siden H5N1 udbruddet i Thailand og Vietnam i starten af 2004 er 11 af 16 smittede døde i Thailand og 20 af 27 smittede døde i Vietnam. Siden juni er der nye udbrud af H5N1 blandt fjerkræ i Cambodia, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand og Vietnam, hvor menneskesmitte er konfirmeret i Thailand (4 tilfælde) og Vietnam (5 tilfælde) samt som noget nyt smitte til kat og hund. Selvom to tilfælde af menneske til menneske smitte nu er set ved særlig tæt kontakt ændres risikovurderingen ikke. Der er aktuelt derfor ingen restriktioner i forbindelse med rejse til Asien, herunder Thailand og Vietnam. Det tilrådes at undgå kontakt med levende fjerkræ på markeder og lignende. Der er ingen risiko ved at spise tilberedt fjerkræ. Der kan være risiko for at fugleinfluenzaen kan bringes til Danmark og smitte fjerkræbesætninger. Ved mistanke om smitte med fugleinfluenza bør en infektionsmedicinsk afdeling kontaktes. Fugleinfluenza overføres ved tæt kontakt til smittede fjerkræ og inkubationstiden er under en uge og starter med pludselig feber, utilpashed, hovedpine og muskelsmerter. Det kan udvikles til pneumoni og systemisk inflammation med multiorgansvigt. Diagnosen influenza A stilles ved PCR på naso-pharynx sekret. H og N typning udføres direkte på prøvematerialet som rutine på WHO influenza referencecentret på SSI ved sekventering indenfor et døgn. Differentialdiagnostik kan udføres med PCR f.eks. for influenza B, parainfluenza type 1, 2, 3, RSV, Metapneumovirus, Adenovirus og Rhinovirus. Behandling og vaccine Flere midler kan bruges til at behandle influenza A, hvis de gives straks når symptomerne starter. Neuraminidasehæmmerere (Tamiflu ) har bedst effekt og virker også mod fugleinfluenza H5N1 mens amantadin og rimantadin er uvirksomme. Isolation og karantæne er klassisk epidemibekæmpelse og er en af ingredienserne i Sundhedsstyrelsens pandemiplan. Siden april 2004 har WHO fremstillet en H5N1 prototype virus til vaccineproduktion af 2 af verdens kun 12 influenzavaccine firmaer. Sikkerhed og immunogenicitet bliver testet, så nødvendige tilladelser til lignende vaccine kan opnås hurtigt. PRISBAROMETERET min. gns. max. min. gns. max. Konsultation Difteri-Stivkrampe Havrix Havrix 1440, børn Gammaglobulin, 2 ml Centraleuro. hjernebet Gul feber Hepatitis A+B Twinrix Hepatitis A+B Twinrix, børn Hepatitis B Engerix Hepatitis B Engerix, børn Japansk Hjernebet Kolera tabletter Meningitis Pneumokokker Rabies Tuberkulose Tyfus, injektion Tyfus, tabletter Alle priser i danske kroner Se under klinikker på 6 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

7 Spørgsmål & svar Nr. 2 Spørgsmål & Svar Uddrag fra Rejsedoktors Spørg Lægen, hvor speciallæge i Infektions- og Tropemedicin Eskild Petersen svarer på brugernes spørgsmål. Eskild Petersen?! Sri Lanka i 14 dage Vi er 2 voksne og et barn (13 år) der skal til Sri Lanka 14 dage i januar - Hvad skal vi vaccineres imod - vi har stivkrampevac. Hvad med malaria? I bør alle 3 vaccineres mod hepatitis A som det eneste. Der er malaria på Sri Lanka i det nordøstlihe hjørne og ned af østkysten. Risikoen i centrale Sri Lanka er lille, og der er ikke malaria i Colombo og ned langs kysten syd for Colombo. Gammaglobulin og rejse til Egypten Hvornår skal man vaccineres med gammaglobulin i forhold til afrejsetidspunktet? Vi skal til Ægypten - Hurghada - godt hotel 1 uge. Skal vores lille datter på 2,5 år have samme vaccination? Nej, jeres datter behøver ikke få nogen vaccinationer ekstra udover de almindelige børnevaccinationer. Man anbefaler ikke gammaglobulin længere da beskyttelsen fra vaccinen nu er op på 25 år, så man får meget mere for sine penge ved at blive vaccineret. Øresmerter ved flyvning Min datter lider af meget kraftige øresmerter når hun flyver (kan ikke udligne trykket i øret). Har prøvet at gabe, bolcher, lukket for næsen med fingrene og pustet, men intet hjælper. Hele dagen efter landingen er hørelsen meget nedsat. Hvad skal vi gøre? Vi skal snart til Gran Canaria og med en flyvetid på ca. 4 timer med et grædende barn glæder vi os ikke ligefrem til. Har hørt at antihistaminer muligvis kan hjælpe. Problemet skyldes, at røret fra svælget til mellemøret er lukket så trykket i mellemøret ikke kan udlignes når kabinetrykket falder. Antihistaminer hjælper kun hvis det er en egentlig allergi der ligger bag. Næsedråber fx Otrivin kan muligvis hjælpe, hvis de dryppes ind i næsen lige før start og landing. Morbus Crohn og rejse til Thailand Jeg skal til Thailand - Phuket og vil så høre med hensyn til min Mb. Crohn om der er noget medicin som jeg kan få og tage med til at stoppe maven med, hvis nu, jeg er uheldig at få en opblusning eller bare meget dårlig mave. Jeg har før fået Retardin men dem kan jeg jo ikke få mere. Jeg tager daglig Imurel 150 mg. Immodium er det bedste på markedet i øjeblikket, og det kan fås i håndkøb. Du kan desuden overveje at lade dig vaccinere med en ny vaccine, der er kommet mod Kolera og Rejsediarré - Dukoral. Det giver en vis beskyttelse mod de almindelige Colibakterier, der giver diarré, og det vil være en god idé når du har Mb Crohn. Hoste og træthed efter rejse til Peru Den 10. oktober kom jeg hjem fra en rejse på 18 dage i Peru, hvor vi var oppe i og meters højde, dog kun kortvarigt, vi befandt os for det meste på ca meter højde. Jeg var ikke berørt mere af højderne end de andre i selskabet, men jeg har nu været syg siden jeg kom hjem. Jeg har haft og har stadig lidt blærebetændelse. Jeg er meget træt og taber let vejret og jeg hoster meget. I dag har jeg været på sygehuset og fået mine lunger røgentfotograferet, men der var intet at se. Kan det være forsinket højdesyge, jeg har hørt om 2 andre personer, som tidligere har været i Peru og som var trætte i lang tid efter hjemkomsten. Såfremt det kan være forsinket højdesyge, kan der så sættes ind med behandling? Der er ikke noget der hedder forsinket højdesyge, men hvis du har feber efter en blærebetændelse kan det give træthed. Hvis du hoster men har et normalt røntgenbillede har du sandsynligvis bronkitis, og ikke lungebetændelse. Jeg ville se hvordan det går, når du får behandlet blærebetændelsen, og så kan din læge evt. tage nogle blodprøver, hvis du fortsætter med at være syg. 4 Find flere spørgsmål og svar på december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 7

8 Landerprofil Vietnam Vietnam Vietnam er et populært rejsemål for danskere, og turismen har stor betydning for landets økonomi. VIETNAM ER KM2 med over 3450 kilometers kystlinie og er over 1600 kilometer fra nord til syd og er således ca. på størrelse med Italien. Klimaet er tropisk og subtropisk, og i områder over 2000 meters højde også tempereret. Vintermonsunen blæser fra nordøst fra oktober til marts, hvor det er relativt køligt og fugtigt i nord, men tørt og varmt i syd. Fra april til oktober blæser sydvestmonsunen som bringer fugtig varmt luft ind fra det indiske ocean. Mellem juli og november opstår der ofte tyfoner, korte voldsomme orkaner som kan være meget kraftige. I Hanoi varierer temperaturen fra mellem 20 grader celsius i december/januar til over 30 grader i juni/ juli men regntid fra maj til september. I Ho Chi Minh City (Saigon) er temperaturen året rundt omkring 30 grader også med regntid fra maj til oktober. Det aktuelle vejr kan findes på: Vietnam havde i 2002 ca 80 millioner indbyggere med en per capita indkomst på omkring 1800 kroner, og i 2000 var udgiften per capita til sundhed ca 120 kroner. Efter Sovietunionens sammenbrud i 1991 er Vietnams økonomi blevet åbnet og turismen er idag en vigtig indkomstkilde. Økonomien er stadig i princippet en statslig styret planøkonomi, og det politiske styre er kontrolleret af det kommunistiske parti, der har haft styret af Vietnam efter Vietnamkrigens afslutning i Styret i Vietnam forsøger at udvikle økonomien efter kinesisk mønter, hvor partiet beholder magten uden at indføre demokratiske reformer, samtidigt som man åbner op for markedsøkonomien ved at åbne for joint-ventures og import af udenlandske produkter. Børnevaccinationsprogrammet følger WHO s retningslinier og derudover er ca. 80% af børnene vaccinerede mod japansk hjernebetændelse. Infant mortality rate var i per 1000 levende fødte, og maternal mortality rate er 165 per levendefødte og ca. 30% af befolkningen er under 15 år. Sundhedsproblemerne for rejsende er primært infektion med smitsom leverbetændelse (hepatitis A), men der er regelmæssige udbrud af dengue feber og japansk hjernebetændelse. Der er en høj forekomst af kronisk bærerskab af 8 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

9 hepatitis B virus og HIV forekomsten er stigende. Japansk hjernebetændelse overføres med myg og er bestemt af årstiden med størst risko i månederne juni og juli, hvor risiko for smitte er fem gange større sammenlignet med resten af året. Der er stor variation mellem forskellige distrikter, men der savnes opdaterede informationer som kan danne grundlag for en detaljeret rådgivning af rejsende. Som hovedregel bør rejsende til Vietnam, som opholder sig i landet mere end 4 uger i juni og juli vaccineres. Resten af året bør man vaccinere mod japansk hjernebetændelse ved ophold over tre måneders varighed. Udbredelsen af malaria er faldet markant i de seneste 10 år, og risiko for smitte er størst i det centrale højland, hvor kun et distrikt har en risiko for P. falciparum malaria over 10 tilfælde per 1000 indbyggere per år. Vietnam er højendemisk for dengue feber med den største udbredelse i Mekong deltaet, og der er mindst tilfælde per år i hele landet, men rapportenringen er sandsynligvis mangelfuld. Hepatitis B er almindelig og kronisk bærerskab af hepatitis B virus og dermed risikoen for smitte af seksuelle partnere høj. Vaccination mod hepatitis B er endnu ikke gennemført fuldstændigt i børnevaccinationsprogrammet, og en undersøgelse offentliggjort i 2003 (1) fandt, at 12,5% af små børn og 20,5% af voksne var HbSAgbærere, og at forekomsten af aktuel eller tidligere infektion med hepatitis B var 36,4% for børn, 55,3% for teenagere og 79,2% for voksne. Den største risiko for rejsende til Vietnam er diarré, og de almindelige regler om at være forsigtig med hjemmelavet is solgt fra boder i vejkanten og skaldyr gælder naturligvis også i Vietnam. Grøntsager bør vaskes, og vand fra vandhaner bør ikke drikkes. Vietnam har en af verdens højeste forekomster af tuberkulose med nye tilfælde hvert år. Man regner med at der per 2003 var ca HIV smittede men det virkelige antal vurderes til at være mindst det dobbelte og WHO vurderer at op mod vietnamesere vil være HIV smitede ved udgangen af Sundhedsfaciliteter udenfor Hanoi og Ho Chi Minh City er beskedne, og bliver man alvorligt syg er evakuering til de to byer nødvendig for at kunne få behandling på et niveau, vi er vant til i Danmark. Vietnam oplever som andre fattige lande i Sydøstasien en stigende sexturisme Vietnam har en høj forekomst af hepatitis B, og 20,5% af den voksne befolkning er HbSAg-bærere og kan således smitte videre gennem blod eller sexuelt. med deraf følgende risiko for smitte med HIV, hepatitis B og andre seksuelt overførte sygdomme. En gruppe læger fra Vietnam og vestlige lande opererer lægeklinikker i H anoi, Da Nang og Ho Chi Minh City og nærmere oplysninger findes på hjemmesiden: 1. Hipgrave DB, Nguyen TV, Vu MH, Hoang TL, Do TD, Tran NT, Jolley D, Maynard JE, Biggs BA. Hepatitis B infection in rural Vietnam and the implications for a national program of infant immunization. Am J Trop Med Hyg Sep;69(3): december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 9

10 Portræt DLVS Danske Lægers Vaccinations Service A/S Danske Lægers Vaccinations Service A/S, DLVS, er en privat virksomhed, som har vokset sig stor på at systematisere influenzavaccinationer, først og fremmest af ældre. DANSKE LÆGERS VACCINATIONS SERVICE A/S er oprettet i 2002 udfra et tidligere selskab; Lægernes Vaccinations Center A/S, LVC, der ejer 50% af DLVS, og Vaxine Aps som er medejer af DLVS med over 5% ejerskab. Vaxine Aps har til hovedformål at investere i aktier i associerede virksomheder samt andre værdipapirer. Ud over influenzavaccinationer har DLVS gennem Medic Media Aps tidligere udgivet bladet Doctors Club. Selskabet startede med at systematisere vaccination af ældre mod influenza betydeligt billigere end praktiserende læger, og Københavns kommune greb muligheden for at indføre influenzavaccination til ældre betydeligt billigere end gennem de praktiserende læger, hvilket var en indirekte anerkendelse af, at virksomheden havde ramt et behov, som fandt genklang i politiske kredse. Efterhånden som andre kopierede forretningsmodellen og tilbød influenzavaccination fx. til industrivirksomheder og institutioner, blev prismarginen på infleunza vaccinationer presset, og i 1997 oprettede LVC datterselskabet Vaxine Aps med det formål at parallelimportere influenzavaccine og dermed bryde Statens Serum Instituts monopol på vaccineimport. Det er diskutabelt om det er ulovligt at importere vaccine udenom Statens Serum Institut, hvis det gøres gennem et apotek, men LVC var villig til at forsøge, hvilket endte med at Statens Serum Institut i 1997 indførte rabat på influenzavacciner på 20%, hvis der blev indkøbt 10 stk. vacciner eller flere. Det kan diskuteres hvad LVC fik ud af sænke prisen på influenzavacciner, da Statens Serum Institut ved at give rabatten ved så lavt et antal som 10 stk. sikrede, at de praktiserende læger også fik nytte af rabatten, og DLVS s konkurrencefordel derved stort set forsvandt. Slutresultatet var, at influenzavaccination blev billigere for forbrugerne, og antallet af influenzavaccinationer er da også steget markant de senere år, og ligger nu på vaccinationer i 2003 (1). Influenzavaccinationer anses nu i mange virksomheder som et personalegode, selvom det ikke sikkert er vist, at en generel vaccination af personalet nedsætter sygeligheden udenfor influenza epidemier, og der vaccineres mange udenfor de traditionelle risikogrupper, defineret af Sundhedsstyrelsen som personer over 65 år og patienter med kroniske sygdomme. DLVS har sat sig på markedet med en effektiv markedsføring og logistik der sikrer, at folk er informeret om vaccinationer i lokalområdet, og at der er læger tilstede, der udfører vaccinationerne. Det har været hævdet at kvaliteten var dårlig og at reglerne om lægers jounalføring ikke blev overholdt, men Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med virksomhed i private lægepraksis, og har ikke fundet anledning til at skride ind, hvorfor disse indvendinger må formodes at savne grundlag. DLVS skriver i deres brochure (1) at 1/3 af de 720,000 årlige influenza vaccinationer gives af DLVS. Med et overskud på 12,1 mio. kroner i 2003 bliver det ca. 50 kroner per vaccination. Efter omkostninger og skat giver det en nettofortjeneste på ca. 14 kroner per vaccination. Blandt praktiserende læger er det rygtedes, at DLVS er begyndt at interessere sig for markedet for rejsevaccinationer, og forsøger at knytte et netværk af rejsevaccinationsklinikker til sig. De forsøger at trække kunder til disse klinikker gennem forskellige former for markedsføring bl.a. gennem rejsebureauerne. Det er umiddelbart vanskeligt at se, hvor man skal kunne generere et overskud. Vaccinepriserne fra Statens Serum Institut formodes at være ens uanset, om man køber én eller 5000 vacciner per år, så Influenzavaccination anses nu i mange virksomheder som et personalegode. der er ingen prisforskel mellem indkøbspriserne for rejsevaccinationsklinikker og praktiserende læger. Modsat influenzavaccinationer, er rejsevaccinationer spredt over hele året, og det er derfor nødvendigt at være tilstede i lokalområdet hele året. Der følger en udstrakt grad af rådgivning med, således at det ikke kun gælder om at give en vaccination som folk er så fortrolige med, at rådgivning ikke er nødvendig, men at give rådgivning om forskellige muligheder herunder malariaforebyggelse og kendskab til forholdene i destinationslandet. En af fordelene ved en centraliseret styring af rejsevaccinationer gennem et netværk af samarbejdende klinikker, er kvalitetssikring af ydelserne, en centraliseret tidsbestilling så den enkelte klinik sparer telefonpasning og centraliseret regnskabsføring. Med et netværk af i øvrigt selvstændige klinikker, kan DLVS få det til at give mening hvis de selvstændige klinikker køber centrale ydelser som telefonpasning, bookning og regnskabsføring og derved reducerer omkostningerne og 10 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

11 DLVS A/S År Omsæt- Bruttoresultat (mio. kr) Resultat (mio. kr) efter ning før financielle poster omk. og skat ,1 3, ,8 2, ,6-0, ,6 0, ,2 0,98 0,66 LVC A/S ,5 2,1 1, ,19 0, ,9 0, ,1-0, ,7 0, ,5 0,04 Vaxine Aps ,001-0,02 1, ,15 1,4 DLVS A/S Ledelse Administrerende direktør: Karsten Østergaard Bestyrelse Nikolaj Victor, Jacob Monberg, Hans Henrik Victor, Michael Alan Victor, Kasten Østergaard og Keld Østergaard. LVC A/S Direktion: Hans Henrik Victor Bestyrelse: Nikolai Victor, Hans Henrik Victor, Mihael Alan Victor Vaxine Aps Direktion: Keld Østergaard Bestyrelse: Karsten Østergaard, Keld Østergaard, Jacob Monberg derved gør ydelsen billigere for den rejsende. Hvis DLVS kan levere denne ydelse for en rimelig pris fx 20.- per konsultation, vil både den enkelte rejsevaccinationsklinik og praktiserende læge og DLVS tjene på forretningsidéen. Et problem kan måske være den ensartede rådgivning reguleret gennem den vejligning Statens Serum Institut på vegne af Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år i EPI-Nyt, og som alle indenfor rejsemedicn er enige om, er et praktisk kompromis, og som er i overensstemmelse med rådgivningen i vores nordiske nabolande og WHO. Det er derfor vanskeligt at se, at standardisering af rådgivningen er et væsenligt punkt i praksis, men det kan muligvis udnyttes i markedsføringen. Den gevinst, der ligger i at oprette et net af tilknyttede vaccinationsklinikker over landet, sammenlignet med den aktuelle situation med selvstændige klinikker og praktiserende læger, ligger i at få flere kunder til de klinikker, der er med gruppen. Det er med stor sandsynlighed ikke muligt at få flere kunder uden at love priser, der ligger under priserne hos konkurrerende rejsevaccinationsklinikker og praktiserende læger, og da indkøbsprisen ligger fast kan rabatter kun gives på bekostning af fortjenesten. Forretningsideen er derfor afhængig af, at der kan skabes tilgang af så mange nye kunder, at nedgangen i indtjening på grund af rabatter kan kompenseres. Her er DLVS s erfaring med markedsføring af vaccinationer vigtig, og da rejsevaccinationer er et privat marked, vil effektiv markedsføring flytte kunder. En anden mulighed er, at DLVS forsøger at indkøbe vacciner med rabat udenom Statens Serum Institut, hvilket man har erfaring med fra 1997, selvom det ikke blev gennemført da det kom til stykket. Vi må vente og se, hvad der sker denne gang. I en situation med øget konkurrence mellem private udbydere af lægelig service er det vigtigt, at Sundhedsstyrelsen sikrer, at de almindelige regler som fx. lægers journaliseringspligt, er overholdt, således at de forskellige aktører har ensartede forhold at arbejde under. Kan de praktiserende læger møde konkurrencen? Det er vigtigt at indse, at rejsevaccinationer er et område som er 100% et privat marked. Dvs. at konkurrence på priser, service og især god markedsføring er ligeså vigtige som kvaliteten af rådgivningen. Først og fremmest må man indse, at DLVS er en dygtig operatør på et privat marked med resourcer til markedsføring, kendskab til markedet med stor erfaring i logistik og med den fornødne faglige kompetance. DLVS har viljen, kompetancen og de økonomiske resourcer til at udfordre Statens Serum Instituts vaccinemonopol og importere vacciner med betydelig rabat, udenom Statens Serum Institut. Hvis man som praktiserende læger vil konkurrere gælder det lave priser og god service. Hvad er god service: Primært at kunderne (de rejsende glem ikke at som raske er de ikke patienter!) skal kunne bestille tid til vaccinationer og rådgivning. Dvs. åbne telefoner hele dagen. Med hensyn til markedsføring kan praktiserende læger slutte sig sammen i netværk, indskyde midler til etablering at et firma med det ene formål at markedsføre parktiserende læger. Uvant?? Man opererer nu på et privat marked og markedsføring er vigtig. Kan praktiserende læger drive privat virksomhed? Naturligvis se på Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, som med en omsætning på tæt på 150 mio., driver en effektiv og billig virksomhed til stor glæde for de praktiserende læger. Konklusion DLVS er en veldrevet, overksudsgivende, privat sundhedsvirksomhed, som har gode muligheder for at sætte sig på store dele af rejsevaccinationerne i Danmark. Praktiserende læger kan beholde virksomheden gennem forbedret service og samarbejde omkring markedsføring. Statens Serum Institut vil blive tvunget til at give betydelige rabatter på rejsevaccinationer eller blive konfronteret med import udenom instituttes monopol. Kilder Husstandsomdelt brochure: Undgå at blive syg... bliv vaccineret mod influenza. Danske Lægers Vaccinations Service Selskabernes årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 11

12 Nr. 2 artikler Aktuelle rejsemedicinske artikler Mogens Jensenius, Pierre-Edouard Fournier and Didier Raoult. Rickettsioses and the International Traveler. Clinical Infectious Diseases 2004;39: Department of Internal Medicine, Aker University Hospital, Oslo, Norway, and 2 Unité des Rickettsies, Faculté de Médecine, Université de la Méditerranée, Marseille, France Infektion med rickettsier er almindelig I mange tropiske områder. Rickettsier er en zoonose dvs. at der findes et reservoir hos dyr, hvorfra infektionen overføres til mennesker gennem bid af skovflåter - ticks. I de sidste 20 år er der publiceret mere end 450 infektioner hos rejsende, de fleste infektioner med rickettsier fra mus - Rickettsia typhi, Mediterranean spotted fever der skyldes Rickettsia conorii, Afrikansk tick bite fever der skyldes Rickettsia africae, og scrub typhus årsaget af Orientia tsutsugamushi. De fleste patienter oplever en mild febersygdom med hovedpine, muskelsmerter og vekslende grader af purpura, men alvorlige komplikationer og dødsfald ses. Typisk for African tick bite fever er et sår med en mørk skope der hvor patienten blev bidt, et såkaldt Escar, og hævede lymfekirtler regionalt. Diagnosen stilles på rejseannamnesen, klinikken og serologsike undersøgelser. Behandlingen er først og fremmest med tetracykliner. Infektionen kan forebygges ved at undgå bid af skovflåter. De fleste importerede infektioner i Danmark er smittede i det sydlige Afrika. Causer beskriver forekomst og mistænkt forekomst af malaria hos 25 amerikanske studerende der var udstationeret i Ghana som led i et udvekslingsprogram. 24 tog malariaforebyggelse efter gældende anbefalinger fra CDC. Alle 25 havde oplevet symptomer under opholdet i Ghana som var foenelige med malaria infektion og seks havde fået stillet diagnosen malaria ved mikroskopi og var blevet behandlet i Ghana. Fem af de seks blev efter hjemkomsten undersøgt for antistoffer mod malaria og fundet negative, hvilket taler for, at malariadiagnosen var forkert. I den efterfølgende kommentar af Jay Keystone gennemgår forskellige undersøgelser, der samstemmende viser, at forkert diagnostik af malaria er meget almindelig i Afrika. Det er vigtigt at forsøge at få sikret diagnosen, da den rejsende med flere forkerte malariadiagnoser bag sig, ofte mister tilliden til det præparat der tages som forebyggelse, og da diagnosen er forkert, hjælper det ikke at skifte til andre præparater, der derfor også findes værdiløse. Jay Keystone gør også opmærksom på problemet med forfalskede lægemidler i Afrika og understreger, at det er vigtigt, at rejsende køber sin malariamedicin hjemmefra og ikke forsøger at spare ved først at købe medicinene på destinationen. Causer LM, Filler S, Wilson M, Papagiotas S, Newman RD. Evaluation of reported malaria chemoprophylactic failure among travellers in a US university exchange program, Clinical infectious Diseases 2004,39: og Keystone JS. The sound of hoof beats does not always mean that it is a Zebra. Clinical Infectious Diseases 2004,39: Praktisk Rejsemedicin I december 2004

13 Hepatitis A Spørgsmål om Dukoral Siden Dukoral blev kom på markedet i september måned, har vi modtaget mange spørgsmål. Vi opsummerer derfor kort: vaccinen Epaxal DUKORAL indeholder inaktiverede kolera-bakterier og gensplejset, rekombinant, B-subunit koleratoxin. Denne del af koleratoxinet ligner meget det toxin, ETEC bakerien producer, hvorfor DUKORAL også beskytter mod ETEC. Studier 615 turister blev vaccineret eller fik placebo. DUKORAL gav en beskyttelse på 52% mod ETEC og 71% mod diarré med ETEC plus andre patogene tarmbakterier og helt op til 81% beskyttelse mod ETEC isoleret sammen med Salmonella entertidis. Dosering? Grundvaccinen gives som 2 doser, der drikkes med én uges mellemrum. Opstart 2 uger før afrejse. Beskyttelsen er 2 år mod kolera og 3 måneder mod ETEC. En booster kan gives indenfor 2 år og beskytter igen i 3 måneder mod ETEC. Hvem bør vaccineres? De såkaldte korttidsrejsende som har investeret et stort beløb i en forholdsvis kort ferie bør oplyses om muligheden for at beskytte sig mod rejsediarré. Som tommelfingerregel kan man oplyse om DUKORAL til de patienter, som man taler Hepatitis A med. Derudover er der flere medicinske områder hvor DUKORAL kan tilbydes: - Patienter med nedsat syre-produktion i maven, rejsende som tager syreneutraliserende midler. - Patienter med inflamatoriske tarmsygdomme. - Insulinbehandlede diabetikere. Diarre kan hurtigt udløse ketoacidose, som patienten har få muligheder for at behandle. Prisen for DUKORAL er ca. kr. 324,75 for 2 doser. Dukoral er på recept og fås via SSI og apotek. Yderligere spørgsmål kan rettes til Vitaflo Scandinavia EPAXAL - en ren Hepatitis A-vaccine uden tilsætning af aluminium, konserveringsmiddel og antibiotika. God og langvarig beskyttelse Immunitet indtræder kort tid efter 1. vaccination. 1) Langtidsbeskyttelse på mindst 20 år opnås efter 2. vaccination. EPAXAL kan anvendes som re-vaccination efter primær vaccination med anden hepatitis A-vaccine. EPAXAL er let at injicere Mængden der injiceres er kun 0,5 ml (halvdelen af HAXRIX 1440). EPAXAL skal ikke omrystes. Færre bivirkninger med EPAXAL EPAXAL er eneste Hepatitis A vaccine der ikke indeholder aluminium. Aluminium er erstattet med vaccinepartikler, der kaldes virosomer. Virosomerne aktiverer immunforsvaret direkte, uden at der opstår inflammation på injektionsstedet 2). 1) F. Ambrosch, R. Glück, C.Herzog, A. Koren, H. Kollaritisch, G. Wiedermann; Antibody Kinetics Following the Primary and the Bosster Dose of a Visosome Formulated Hepatitis A Vaccine. 10th European Congress on Clinical Microbiologu and Infectious Diseases, May 28-31, 2000 Stockholm, Sweden 2) P. Bovier, C Herzog; Ten Year Clinical Experience with a Virosome Formulated Hepatitis A Vaccine. CISTM-7, Innsbruck, May Indikation: Vaccination mod hepatitis A, smitsom leverbetændelse. Dosering: Voksne og børn over 2 år; 0,5 ml Epaxal. Revaccination anbefales efter 6-12 måneder ihht. indlægssedlen. Bivirkninger: Eventuelle bivirkninger er milde og hurtigt overstået. Særlige forsigtighedsregler: I tilfælde af akut infektionssygdom bør vaccination udskydes. Pakning og priser (feb 2004): 1 x 1 dose kr.: 313,60, 10 x 1 doser: kr. 2928,60 Udlevering: B, recept. Vitaflo Scandinavia Box Hillerød Telefon

14 Nr. 2 Japansk Encephalitis Japansk Encephalitis vaccination eller ej? Japansk Encephalitis (JE) skyldes et virus fra flavivirus familien, samme virusfamilie som dengue- og gul feber virus. JE Virus overføres med Culex myg, der stikker om dagen. Virus er udbredt i det meste af Sydøstasien fra Nordkorea i nord til York halvøen i Australien i syd. Japansk Encephalitis VIRUS FINDES NORMALT hos bl.a. grise, og myggen, der overfører virus, findes både på landet og i storbyernes slumområder. Japansk Encephalitis optræder ofte i epidemier, og som alle sygdomme, der overføres med myg, varierer smitterisiko med årstiderne. I Thailand og Vietnam er sygdommen ca. 5 gange hyppigere i månederne maj til oktober med størst risiko i juni og juli. Man regner med, at der er mindst tilfælde i Asien per år med op til dødsfald (WHO, Japanese Encephalitis Vaccines, Weekly Epidemiology Record 1998,73: ). Ikke alle smittede bliver syge, og mest almindelig er hovedpine, feber og nedsat bevidsthed. Hos voksne regner man med, at ca. 1 ud af 100 smittede udvikler symptomer, og at ca. 1/3 af voksne med symptomer dør, 1/3 overlever med blivende hjerneskader og 1/3 bliver raske. Diagnosen stilles ved påvisning af antistoffer mod virus i en blodprøve hos en patient der har rejst i et område med risiko for smitte. Der er ingen behandling og infektionen forebygges ved at undgå myggestik og ved vaccination. Risiko ved sygdom kontra risiko ved vaccination Man regner med at risiko for symptomgivende infektion med Japansk Encephalitis hos skandinaviske rejsende ligger på mellem 1 per til 1 per 1 million rejsende for en 2 ugers turisttur. Risiko for alvorlige bivirkninger af vaccinationen i form af en generel allergisk reaktion og feber ved vaccinationen ligger på mellem 1 per til 1 per rejsende. Ved rejser til områder, hvor der ikke er oplysninger om et udbrud, bør man derfor ikke vaccinere mod Japansk Encephalitis. Grænsen for vaccination er ifølge de aktuelle anbefalinger (EPI-Nyt uge 21 og 22/2004) sat til en rejsevarighed på 4 uger, og som tommelfingeregel bør der aldrig vaccinered mod Japansk Encephalitis ved rejser på under 4 ugers varighed, med mindre der foreligger et udbrud på destinationsstedet, eller den rejsende ønsker beskyttelse ved gentagne rejser i endemiske områder. Sandsynligvis vaccinerer vi for meget mod Japansk Encephalitis, og grænsen bør snarere være 3 måneders rejse i sæsonen og 6 måneders rejse uden for sæsonen. Vaccination Der gives 2 stik med ca. 2 ugers mellemrum, hvorefter vaccinationerne beskytter i op til 1 år. Gives der en 3. vaccination efter 1 år forlænges beskyttelsen i 3 år. Hvis man har behov for beskyttelse mod Japansk Encephalitis i mere end 12 måneder kan der gives et 3. stik efter 2 til 4 uger, hvorefter beskyttelsen er 2 år. Der er diskussion om hvorvidt 2 primærvaccinationer giver tilstrækkelig beskyttelse, idet det kun kan måles antistoffer hos ca. 80% efter 2 vaccinationer. Der er aldrig rapporteret om et eneste tilfælde af Japansk Encephalitis hos en person, der har modtaget 2 vaccinationer, og teoretisk bør personen være primet, så en eventuel infektion virker som en booster. Hvis producentens anbefalinger følges, skal der gives 3 primærvaccinationer. Vaccination mod JE er en del af børnevaccinationsprogrammerne i Kina, Taiwan, Japan, Sydkorea og Thailand.. 14 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

15

16 Rejsedoktor.dk Bolandsvej København Ø B Adgangskode: december04 / januar / februar / marts / april / maj / juni / juli / august / september / oktober / november / december / Kalenderen MØDER I DANMARK Rejsemedicinsk kursus for sygeplejerkser i almen praksis Dansk Selskab for Rejsemedicin Hotel Fåborg marts Gorgas Expert Course for Experienced Clinicians Tropical Medicine Institute, Lima, Peru januar 2005 info.dom.uab.edu/gorgas/ Rejsemedicinsk kursus for praktiserende læger Dansk Selskab for Rejsemedicin GSK Brøndby april KURSER I UDLANDET Travel Medicine for GPs London School of Hygiene and Tropical Medicine Foråret th Conference on Travel Medicine Lisbon, Portugal maj Northern European Conference on Travel Medicine, NECTM Edinburgh, Scotland juni Kolofon Praktisk Rejsemagasin zafeinfo ApS Bolandsvej København Ø Redaktør Eskild Petersen Layout Mediehuset Luksus Copyright 2004 Intranet for læger Mere info på dk/praktisk Adgangskode:december04 Har du dissemineret sklerose (multipel sklerose) og skal du ud at rejse? Skal MS-lægemidlet (beta-interferon) opbevares på køl, eller kan det opbevares i stuetemperatur? Læs mere om dette og find andre rejse-tips på Schering AS, Postboks 69, 2620 Albertslund. Tlf: Fax:

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR. 9325 1. LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis

Læs mere

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise.

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. Katte nu som blindgyde. Århus den 12 marts 2006. Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. At katten er fysiologisk et rigtigt virusdyr, er der

Læs mere

Rejsemedicin. Gul feber. Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital. Vaccine-forebyggelige.

Rejsemedicin. Gul feber. Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital. Vaccine-forebyggelige. Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Levende vacciner gul feber tuberculose ikke-levende vacciner influenza difteri

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Influenza hos svin. Preben Mortensen. Svinefagdyrlæge & Nordisk Tekniske Manager, Produktionsdyr, Merial Norden A/S

Influenza hos svin. Preben Mortensen. Svinefagdyrlæge & Nordisk Tekniske Manager, Produktionsdyr, Merial Norden A/S Influenza hos svin Preben Mortensen Svinefagdyrlæge & Nordisk Tekniske Manager, Produktionsdyr, Merial Norden A/S Influenza hos svin Det vil jeg tale om Svineinfluenza & svineinfluenza Hvordan ser influenza

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Pjece INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Udgivet af MedHelp A/S August 2009 Indhold 1 Om Influenza A (H1N1) Kort om sygdom, symptomer og nødvendig personlig handling. 2 Planlægning

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Sådan minimerer du problemer med Legionella

Sådan minimerer du problemer med Legionella Sådan minimerer du problemer med Legionella Fakta og gode råd om Legionella i varmt vand Til husejere og viceværter Energistyrelsen Miljøstyrelsen By- og Boligministeriet Statens Seruminstitut Sundhedsstyrelsen

Læs mere

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Din medicin kan være livsfarlig PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin 20 sider Din medicin kan være livsfarlig INDHOLD

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber Rejserelaterede infektioner Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Ikke-vaccineforebyggelige sygdomme - Vektorbårne (overført

Læs mere

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse Marts 2000 Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. MFR VACCINEN... 2 OPBEVARING AF VACCINEN... 2 3. FØR DEN UNGE

Læs mere

SARS. Lærte vi lektien?

SARS. Lærte vi lektien? SARS Lærte vi lektien? FREMTIDEN Er ikke hvad den har været! Hvordan får vi styr på dette her? Re emerging New infection Morens, et al. Nature 2004;430:242 9 Fugle influenza i Afrika: en ond drøm Nigeria

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen M e d i c i n s k C a n n a b i s I n f o r m a t i o n f o r p a t i e n t e r Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

BILAG I RESUME AF PRODUKTEGENSKABERNE

BILAG I RESUME AF PRODUKTEGENSKABERNE BILAG I RESUME AF PRODUKTEGENSKABERNE 1 GLASSPRØTJE 1. PRÆPARATNAVN TWINRIX Voksen Kombineret inaktiveret hepatitis A (720 ELISA enheder) og rdna hepatitis B (20 µg) vaccine. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere