Praktisk Rejsemedicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk Rejsemedicin"

Transkript

1 Praktisk Rejsemedicin opdatering om aktuelle rejsemedicinske spørgsmål Nr. 2 December adgangskode: december04 4 NYHEDER side 3 Sygdomsudbrud, navne- og produktnyt 4 FUGLEINFUENZA side 4 Nye tilfælde startede igen i Thailand og Vietnam 4 PRISBAROMETERET side 6 Priser på vaccinationer 4 INDLÆG FRA BREVKASSEN side 7 Øresmerter ved flyvning Hoste og træthed efter rejse til Peru 4 LANDEPROFIL: VIETNAM side 8 Vietnam er et populært rejsemål for danskere 4 PORTRÆT AF EN VIRKSOMHED side 10 Danske Lægers Vaccinations Service 4 REJSEMEDICINSKE ARTIKLER side 12 Overblik over aktuel læsning 4 SPØRGSMÅL OM DUKORAL side 13 Studier og dosering 4 JAPANSK ENCEPHALITIS side 14 Vaccination eller ej? 4 KALENDEREN side 16 LEDER Fugleinfluenza er det alvorligt? WHO skabte opmærksomhed omkring risikoen for en global influenzaepidemi på en pressekonference den 25. november i forbindelse med et møde mellem landene i Sydøstasien om mulighederne for at bekæmpe det aktuelle udbrud af H5N1 fugleinfluenza. Der er ingen tvivl om, at der vil komme endnu en epidemi siger Klaus Stohr fra WHO's Globale Influenza Program ifølge AP. Store influenzaepidemier kommer normalt hver 20. til 30. år. Fugleinfluenza H5N1, en ny influenzatype, som første gang blev fundet hos mennesker i 1997 i Hong Kong, og blev igen fundet i vinteren 2003/2004 i Kina, Vietnam, Thailand og Indonesien. Man har nu isoleret H5N1 fugleinfluenza fra vilde fugle, og det er derfor usandsynligt, at strategien med at slagte smittede fjerkræbesætninger kan udrydde virus. H5N1 er derfor en ny type influenzavirus, der kan blive det influenzavirus, der efter nogle få mutationer, giver en verdensomspændende influenzapandemi. Danmark har udarbejdet en Pandemiplan, der definerer beredskabet ved en influenzaepidemi. Planen bygger på behandling med influenzamidler (Tamiflu og Relenza ) og vaccination, og foreslår, at der opbygges et beredskab med 4 millioner doser Tamiflu til at beskytte nøglepersoner i samfundet, og samtidigt håber man, at der hurtigt vil være en ny vaccine til resten af befolkningen. Influenza er mere smitsom end SARS coronavirus er, og smittede udskiller virus i store mængder omkring det tidspunkt, hvor de bliver syge, modsat SARS hvor de er mest smitsomme 5 til 7 dage efter symptomerne er begyndt. Det er derfor ikke muligt at kontrollere et udbrud af influenza med karantæne, som man lykkedes med SARS udbruddet, og forestillingen om, at man kan identificere en influenzapatient i flyveren på vej til Danmark og isolere vedkommende i Kastrup er ikke realistisk. Kun en lille del af de 4 millioner doser influenzamidler planen foreslår, er indkøbt eller bestilt. Uden en eksisterende vaccine, med leveringstid på 12 måneder af Tamiflu og Relenza ikke aktivt markedsført virker beredskabet tyndt, og det bedste råd er sandsynligvis at have sit eget lille beredskab af influenzamidddel hjemme.

2 Verdens første kombinerede vaccine mod både hepatitis A og B Undgå smitte med Twinrix Alle rejsende kan risikere at blive involveret i en ulykke, der kræver kirurgisk behandling. I særlig risiko er rejsende, der udsætter sig selv for smitterisiko ved fx akupunktur, piercing, tatovering med dårligt rengjort udstyr. 1) Indikation: Twinrix Voksen er til brug for voksne fra 16 år og derover til vaccination mod hepatitis A og B. Twinrix Pædiatrisk er til brug ved ikke-immune spædbørn, samt børn mellem 1-15 år til vaccination mod hepatitis A og B. Dosering: Voksne og børn over 15 år: 1,0 ml (720 EU HA og 20 mg HBsAg) gives dag og 3. dosis gives efter henholdsvis 1 måned og 6 måneder. Booster-vaccination tidligst efter 5 år. I særlige tilfælde kan man til voksne give 1 dosis på dag 0, og 2. og 3. på henholdsvis dag 7 og dag 21, samt en 4. dosis ved 12 måned. Ikke-immune spædbørn samt børn og unge fra 1-15 år: 0,5 ml (360 EU HA og 10 mg HBsAg) gives dag og 3. dosis gives efter 1 måned og 6 måneder. Booster-vaccination efter anbefaling. Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor komponenter i vaccinen eller ved tidligere overfølsomhed efter administration af Twinrix eller den monovalente hepatitis A eller B vaccine. Vaccination bør udskydes ved akut febril tilstand. Forsigtighedsregler: Som for alle vacciner, opnås et beskyttende immunrespons ikke nødvendigvis hos alle vaccinerede. En række faktorer kan reducere immunrespons over for hepatitis B vacciner. Disse faktorer omfatter alder, hankøn, overvægt, rygning, administrationsmåde og visse kroniske sygdomme. Ved nedsat eller manglende respons, kan yderligere doser overvejes. I tilfælde, hvor en ikke-erkendt hepatitis A eller B infektion foreligger på immuniseringstidspunktet, er det ikke sikkert, at vaccination kan forhindre sygdomsudbrud. Vaccinen medfører ikke beskyttelse overfor andre typer af viral hepatitis, såsom C og E. Twinrix anbefales ikke til postekspositionsprofylakse f.eks. stikuheld med kanyle. Twinrix må under ingen omstændigheder injiceres intravenøst. Passende medicinsk udstyr bør være hurtigt tilgængeligt i tilfælde af de sjældent forekommende generaliserede anafylaktiske reaktioner efter administration af vaccinen. Interaktioner: Der foreligger ikke data for samtidig administration af Twinrix og specifik hepatitis A eller B immunoglobulin. I tilfælde hvor de monovalente hepatitis A og B vacciner blev administreret sammen med specifikke immunoglobuliner, sås ingen påvirkning af serokonverteringen, skønt det kan resultere i lavere antistoftitre. Samtidig administration af Twinrix og andre vacciner er ikke specifikt undersøgt, men det antages ikke, at nogen interaktion vil forekomme, hvis forskellige sprøjter og injektionssteder anvendes. Hos patienter, som modtager immunosuppresiv behandling eller som er immundeficiente, kan adækvat respons ikke altid forventes opnået. Graviditet og amning: Erfaring savnes. Bivirkninger: De hyppigst rapporterede bivirkninger kan henføres til injektionsstedet og omfatter smerte, rødme og hævelse. Endvidere er træthed, hovedpine, utilpashed, feber, kvalme og opkastning set i tidsmæssig forbindelse med vaccinen. I sjældne tilfælde ses influenzalignende symptomer, svimmelhed, paræstesier, symptomer der kan henføres til det gastrointestinale system, abnormale leverfunktionstest, hududslæt. Meget sjældent ses allergiske reaktioner, syncope, hypotension, bivirkninger henførende til det centrale og perifere nervesystem, thrombocytopeni, thrombocytopenia purpura, erythema exsudativum multiforme, vasculitis og lymphadenopathy. I et sammenlignende studie blev det bemærket, at frekvensen af observerede bivirkninger som følge af administration af Twinrix ikke var forskellig fra frekvensen af observerede bivirkninger som følge af administration af de monovalente vacciner. Instruktioner vedrørende håndtering: Før brug skal vaccinen inspiceres for fremmedlegemer og/eller ændret farve. Vaccinen skal omrystes grundigt før brug og fremtræde som en hvidlig suspension. Injiceres intramuskulært bedst i musculus deltoideus. Holdbarhed: 36 måneder ved opbevaring i køleskab ved 2-8 C. Vaccinen må ikke fryses. Udlevering: B. Pakninger og priser (AUP): Vnr , Twinrix Voksen, Injektionsvæske, suspension, 1 ml (720 EU HA og 20 mg HBsAg), 1 x 1 ml (i sprøjte), kr. 452,50. Vnr , Twinrix Paediatric, Injektionsvæske, suspension, 0,5 ml (360 EU HA og 10 mg HBsAg), 0,5 x 1 ml (i sprøjte), kr. 301,30. Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, der fås hos GlaxoSmithKline. April ) International travel and health, WHO, Geneva, 2003:94.

3 Nyheder Nr. 2 Nyheder 4 Nyhedsbrev Tilmeld dig Rejsedoktors nyhedsservice på 4 Du kan finde flere nyheder og kommentarer på Herunder kan du læse meddelelser om udbrud, som har betydning for danske rejsende samt rådgivning omkring vaccinationer. Malaria og dengue feber, Dominikanske Republik 10. november 2004 Gennem den elektroniske nyhedsservice ProMED (www.promedmail.org) er der rapporteret enkelte tilfælde af både malaria og dengue feber hos turister, der har besøgt den Dominikanske Republik. Kilde: ProMED Kommentar I 1999 og 2000 var der et udbrud af Plasmodium falciparum malaria hos turister, der havde besøgt den Dominikanske Republik, men der er ikke siden fundet malaria hos rejsende. Dengue feber er endemisk med 4430 rapporterede tilfælde i Normalt regnes risiko for smitte med malaria som meget lille i den Dominikanske Republik og der anbefales ikke forebyggelse med malariamidler. Gul feber, Burkina Faso 5. november 2004 Der er rapporteret et udbrud af gul feber i Burkina Faso med 9 tilfælde og 2 dødsfald i begyndelsen af november. Kilde: W.H.O. Kommentar Der har i det sidste halve år været rapporter om øget aktivitet af gul feber i Burkina Faso, og de rapporterede tilfælde udgør sandsynligvis kun en lille andel af de reelt smittede og syge. Gul feber skyldes et virus som giver en alvorlig hepatitis, og vaccination mod gul feber anbefales rutinemæssigt til rejsende til Burkina Faso. Rejsende bør ikke tage til Burkina Faso unden at være vaccinerede. Tyfus, Moskva 5. november 2004 Der er hidtil i 2004 fundet 27 tilfælde af tyfus som følge af infektioner med Salmonella typhii i Moskva. De fleste tilfælde mistænkes smittede udenfor Moskva, men for første gang er der fundet tilfælde hos folk, der ikke har rejst udenfor Moskva. Kilde: ProMED Kommentar Smitte med s a l m o n e l l a typhii er ikke ualmindelig i Rusland, og vaccination mod tyfus anbefales derfor til rejsende der skal opholde sig i Rusland i mere end 4 uger. Der blev i 2003 rapporteret 13 tilfælde af tyfus i Moskva og antallet er således stigende uden at man ved om risikoen reelt er stigende, eller om det drejer sig om en øget opmærksomhed på infektion med Salmonella typhii. To nye tilfælde af fugleinfluenza i Thailand 28. september 2004 Ministeriet for Public Health i Thailand bekræftede den 27. September to nye tilfælde af H5N1 fugleinfluenza. Den ene patient var en 26-årig kvinde, som døde d. 20. september og den anden hendes 32-årige søster, som stadigvæk er indlagt. Med de to nye tilfælde, er der fundet 3 bekræftede nye tilfælde i Thailand i september, og der er ialt siden januar 2004 fundet 15 patienter med fugleinfluenza i Thailand, hvoraf de 10 er døde. De nye tilfælde kommer fra samme familie hvor fire familiemedlemmer mistænkes for samtidigt at være smittede med H5N1 influenza, og man undersøger nu, om nogle af familiemedlemmerne kan være smittede af andre og ikke af dyr. Det første tilfælde i familien var et 11-årigt barn, som døde af lungebetændelse den 8. oktober og som ikke blev undersøgt for fugleinfluenza. Efterfølgende blev de tre øvrige medlemmer af familen syge. Familen bor i den nordlige provins Kamphaeng Phet og vides at have haft kontakt til syge høns og kyllinger. Kilde: ProMED Kommentar Menneske til menneske smitte med H5N1 fugleinfluenza vil være meget bekymrende. I dette tilfælde vil det være vanskeligt at vise, om familien har smittet hinanden eller er blevet smittet direkte fra sygt fjerkræ. De rapporterede tilfælde bør ikke i øjeblikket få nogen indflydelse på planlagte rejser til Thailand. Der er fortsat aldrig rapporteret fugleinfluenza hos rejsende og turister i nogen af de lande, som har rapporteret tilfælde af fugleinfluenza. december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 3

4 Nr. 2 Fugleinfluenza Fugleinfluenza - igen igen I nogle få måneder så det ud til, at H5N1 fugleinfluenzaen i Asien tidligere i år var nedkæmpet, men nye udbrud blandt fugle startede igen i Thailand og Vietnam i juli og 4 nye humane tilfælde er registreret. Af Anders Fomsgaard, Overlæge, dr med, Virologisk afdeling, Statens Serum Institut DET FRYGTES IGEN at en ny influenzapandemi er uundgåelig og at den udbredte og tilbagevendende H5N1 fugleinfluenza i Asien vil starte den, når den rekombinerer med humane influenza A virus, eller hvis den adapteres til effektiv menneske til menneske smitte. Situationen for rejsende er dog uændret i forhold til tidligere i år, d.v.s. uden restriktioner i rejser og samme råd om at undgå kontakt med levende fugle. Årets influenza A vaccine (H3N2 Fujian, H1N1 New Caledonia, Influenza B) er kommet og kan måske mindske risikoen for en dobbeltinfektion. Influenza A Influenza syndrom kan skyldes en lang række virus og bakterier af hvilke Rhinovirus er hyppigst efterfulgt af Coronavirus, RSV og influenza A og B. Influenzavirus inddeles i type A, B og C. Mens influenza B og C kun inficerer mennesker og type C er af mindre betydning kan type A inficere både mennesker og dyr. Influenza A virus genomet består af RNA som muterer. Derfor er overfladeproteinerne HA og NA antigent lidt forskellig fra år til år ( antigenic drift ). Det betyder at en ny H3N2 og H1N1 vaccinestamme skal vælges hvert år. Da det tager 6 måneder at fremstille en influenzavaccine traditionelt gætter man på baggrund af de cirkulerende virus stammer, hvilken H3N2 og H1N1 variant næste vinters Det frygtes igen at en ny influenzaepidemi er uundgåelig, og at den udbredte og tilbagevendende H5N1 flugleinfluenza i Asien vil starte den. virus bliver. Sidste sæson gættede man forkert og vaccinen beskyttede derfor ikke optimalt, og en mindre epidemi sås med den Fujian-lignende H3N2 stamme, som nu er i denne vinters vaccine. Influenza A virus RNA genomet er delt i 8 adskilte segmenter. Et segment koder for det ene af virus to overfladeproteiner hæmagglutinin (H), et andet for overfladeproteinet Neuraminidase (N). Der kendes 15 H typer og 9 N typer fra fugleinfluenzavirus. Kun H1N1 (siden 1918), H2N2 (siden 1957) og H3N2 (siden 1968) ses også i mennesker og har alle debuteret med pandemier, som ses ca. 2-4 gange i et århundrede. Den segmenterede opbygning betyder, at to forskellige influenza A virus kan bytte segmenter ved en dobbeltinfektion af især grise, men en sjælden gang også i mennesker. Sker dette, er der risiko for at en fuglevirus med høj mortalitet men dårlig spredning kan rekombinere med en human stamme med lav mortalitet men stor spredning, således at en højpatogen og hurtig spredende stamme opstår. Det naturlige reservoir for Aviær influenza A virus (AIV) er vilde fugle, især vandfugle, som sædvanligvis er raske bærere af de lavpatogene stammer. Men smitte og spredning fra fugl til fugl i store flokke kan generere højpatogene virus ved bare en enkelt mutation i hæmagglutinin genet. Sker det, er mortaliteten stor for fugle (og mennesker). De fleste AIV typer inficerer bedst fugle og svin mens humane influenza A typer bedst inficerer mennesker og svin. Det hænger sammen med små forskelle i receptor molekylerne i mennesker og fugles respirationsvejsepitel. Svin har begge typer receptormolekyler hvorfor svin lettest kan dobbeltinficeres og give anledning til nye rekombinante influenzatyper. Nogle fugleinfluenza A virus typer er dog så flexible i deres HA overflademolekyle at de kan springe fra fugle direkte på mennesker og evt adaptere sig (antigenic drift) til menneskets receptor som det sås i den største pandemi, den spanske syge i Pandemien blev forudgået af en mindre epidemi året inden. Almindeligvis kan fulgeinfluenza kun vanskeligt overføres til mennesker og kun ved tæt kontakt til syge fugle. Videre smitte er meget sjælden og vil kræve særlig tæt kontakt, som det sås i Vietnam fra barn til mor (3. oktober 2004). Ofte er sygdommen i mennesker begrænset f.eks. til conjunctivitis med få respiratoriske symptomer, men smitte med højpatogene >> 4 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

5 Influenza kan behandles og forebygges når hverdagen skal fungere Tamiflu angriber selve virus - ikke kun symptomerne og hæmmer således både influenza A og B Tamiflu virker altså uafhængigt af, hvilken virusstamme der er i omløb Jo tidligere man går i gang med behandlingen, jo mere effektiv er den. Hurtig behandling betyder mindre spredning af virus i kroppen og bedre effekt af Tamiflu (Ref.1) Har patienten været udsat for smitte, kan Tamiflu nedsætte risikoen for at få influenza med op til 92% (Ref.2) Reducerer sekundære komplikationer med 40% (f.eks. bronchitis, lungebetændelse, bihulebetændelse og mellemørebetændelse) (Ref.3) Angriber influenza stop influenzaen, før den stopper dig Indikationer: Behandling af influenza til voksne og børn, som er 1 år eller ældre, med typiske symptomer på influenza, når der er influenza i området. Forebyggelse af influenza hos voksne og unge (fra 13 år), som har været udsat for smitte af en person med klinisk diagnosticeret influenza, hvis der er influenza i området. Undtagelsesvis kan sæsonmæssig forebyggelse hos voksne og unge (fra 13 år) overvejes. Dosering: Tamiflu findes både som kapsler og mikstur, suspension. Behandling af voksne, unge fra 13 år og børn, som vejer mere end 40 kg: Den anbefalede dosis er 75 mg 2 gange daglig i 5 dage. Børn i alderen 1 til 12 år: Mikstur, suspension: 15 kg: 30 mg 2 gange daglig i 5 dage; >15 kg 23 kg: 45 mg 2 gange daglig i 5 dage; >23 kg 40 kg: 60 mg 2 gange daglig i 5 dage; >40 kg: 75 mg 2 gange daglig i 5 dage. Behandlingen skal påbegyndes så hurtigt som muligt indenfor de første 2 dage efter influenzasymptomernes start. Forebyggelse efter udsættelse for smitte hos voksne og unge fra 13 år: 75 mg 1 gang daglig i mindst 7 dage. Behandlingen påbegyndes så hurtigt som muligt og senest 2 dage efter udsættelse for smitte. Forebyggelse under en influenzaepidemi i befolkningen: 75 mg 1 gang daglig i op til 6 uger. Dosisjustering anbefales til patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance 30 ml/min). Anbefales ikke til patienter med creatininclearance 10 ml/min eller i dialyse. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Der foreligger ikke data om sikkerhed og effekt af Tamiflu til patienter med alvorlige eller ustabile sygdomme, samt til immunkompromitterede patienter. Effekten af Tamiflu til behandling af patienter med kroniske hjertesygdomme og/eller åndedrætssygdomme er ikke dokumenteret. Der foreligger ikke data om Tamiflu s sikkerhed og effekt hos børn med nyreinsufficiens. Tamiflu er ikke en erstatning for influenzavaccination og bør kun anvendes til behandling og forebyggelse af influenza, når der er pålidelige epidemiologiske data, som tyder på, at der er influenza i området. Interaktioner: Forsigtighed bør iagttages, når Tamiflu ordineres til patienter, som samtidig indtager lægemidler med lille terapeutisk bredde, som udskilles via den samme mekanisme (f.eks. chlorpropamid, methotrexat og phenylbutazon). Graviditet og amning: Erfaring savnes. Tamiflu bør ikke anvendes, medmindre fordelen for moderen opvejer den potentielle risiko for barnet. Bivirkninger: Voksne: Hyppigst rapporterede bivirkninger er gastrointestinale symptomer i form af kvalme, opkastning og mavesmerter. Børn: Opkastning, mavesmerter, næseblødning, øresygdomme og konjunctivitis. De fleste bivirkninger rapporteredes kun 1 gang på enten første eller anden behandlingsdag og forsvandt spontant i løbet af 1-2 dage. Pakninger og priser pr : Vnr Tamiflu kapsler 75 mg, 10 stk., ESP kr. 252,80,- Pakninger og priser pr : Vnr Tamiflu mikstur, suspension 12 mg/ml, ESP kr. 252,80,- Udlevering: A. Registreringsindehaver: Roche a/s, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre. Tlf , fax Forkortet produktresumé baseret på Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres hos Roche a/s. Indikationsområde, bivirkninger samt interaktioner er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Ref.1: Aoki FY et al. Early administration of oral oseltamivir increases the benefits of influenza treatment. JAC 2003;51: Ref.2: Welliver R et al. Effectiveness of Oseltamivir in Preventing Influenza in Household Contacts. JAMA 2001;285: Ref.3: Treanor jj et al. Efficacy and Safety of the Oral Neuraminidase Inhibitor Oseltamivir in Treating Acute Influenza. JAMA 2000;283:

6 Nr. 2 Fugleinfluenza >> stammer kan altså give influenza med høj mortalitet i både fugle og mennesker som det ses i Asien. De fleste pandemier opstår derfor, hvor der er stor forekomst og tæt kontakt mellem fugle, svin og mennesker. Siden juni er der nye udbrud af H5N1 blandt fjerkræ i Cambodia, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand og Vietnam. Fugleinfluenzaen i Asien I 1997 opstod et udbrud af en ny højpatogen influenza type H5N1 blandt fjerkræ i Hong Kong, og 6 af 18 direkte smittede mennesker døde. Hurtig nedslagtning af alle fugle i Hong Kong forhindrede videre spredning. Samme H5N1 kom dog igen i februar 2003 (samtidig med SARS epidemien) også i Hong Kong blandt fugle og 1 ud af 2 smittede mennesker døde. Billedet forvirredes af et udbrud af en anden patogen fugleinfluenza H7N7 i 2003 i Europa, hvor 1 ud af 89 smittede mennesker i Holland døde, samt af andre patogene fugleinfluenzaudbrud (H9N2) i Asien blandt fjerkræ, men uden menneskesmitte. Siden H5N1 udbruddet i Thailand og Vietnam i starten af 2004 er 11 af 16 smittede døde i Thailand og 20 af 27 smittede døde i Vietnam. Siden juni er der nye udbrud af H5N1 blandt fjerkræ i Cambodia, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand og Vietnam, hvor menneskesmitte er konfirmeret i Thailand (4 tilfælde) og Vietnam (5 tilfælde) samt som noget nyt smitte til kat og hund. Selvom to tilfælde af menneske til menneske smitte nu er set ved særlig tæt kontakt ændres risikovurderingen ikke. Der er aktuelt derfor ingen restriktioner i forbindelse med rejse til Asien, herunder Thailand og Vietnam. Det tilrådes at undgå kontakt med levende fjerkræ på markeder og lignende. Der er ingen risiko ved at spise tilberedt fjerkræ. Der kan være risiko for at fugleinfluenzaen kan bringes til Danmark og smitte fjerkræbesætninger. Ved mistanke om smitte med fugleinfluenza bør en infektionsmedicinsk afdeling kontaktes. Fugleinfluenza overføres ved tæt kontakt til smittede fjerkræ og inkubationstiden er under en uge og starter med pludselig feber, utilpashed, hovedpine og muskelsmerter. Det kan udvikles til pneumoni og systemisk inflammation med multiorgansvigt. Diagnosen influenza A stilles ved PCR på naso-pharynx sekret. H og N typning udføres direkte på prøvematerialet som rutine på WHO influenza referencecentret på SSI ved sekventering indenfor et døgn. Differentialdiagnostik kan udføres med PCR f.eks. for influenza B, parainfluenza type 1, 2, 3, RSV, Metapneumovirus, Adenovirus og Rhinovirus. Behandling og vaccine Flere midler kan bruges til at behandle influenza A, hvis de gives straks når symptomerne starter. Neuraminidasehæmmerere (Tamiflu ) har bedst effekt og virker også mod fugleinfluenza H5N1 mens amantadin og rimantadin er uvirksomme. Isolation og karantæne er klassisk epidemibekæmpelse og er en af ingredienserne i Sundhedsstyrelsens pandemiplan. Siden april 2004 har WHO fremstillet en H5N1 prototype virus til vaccineproduktion af 2 af verdens kun 12 influenzavaccine firmaer. Sikkerhed og immunogenicitet bliver testet, så nødvendige tilladelser til lignende vaccine kan opnås hurtigt. PRISBAROMETERET min. gns. max. min. gns. max. Konsultation Difteri-Stivkrampe Havrix Havrix 1440, børn Gammaglobulin, 2 ml Centraleuro. hjernebet Gul feber Hepatitis A+B Twinrix Hepatitis A+B Twinrix, børn Hepatitis B Engerix Hepatitis B Engerix, børn Japansk Hjernebet Kolera tabletter Meningitis Pneumokokker Rabies Tuberkulose Tyfus, injektion Tyfus, tabletter Alle priser i danske kroner Se under klinikker på 6 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

7 Spørgsmål & svar Nr. 2 Spørgsmål & Svar Uddrag fra Rejsedoktors Spørg Lægen, hvor speciallæge i Infektions- og Tropemedicin Eskild Petersen svarer på brugernes spørgsmål. Eskild Petersen?! Sri Lanka i 14 dage Vi er 2 voksne og et barn (13 år) der skal til Sri Lanka 14 dage i januar - Hvad skal vi vaccineres imod - vi har stivkrampevac. Hvad med malaria? I bør alle 3 vaccineres mod hepatitis A som det eneste. Der er malaria på Sri Lanka i det nordøstlihe hjørne og ned af østkysten. Risikoen i centrale Sri Lanka er lille, og der er ikke malaria i Colombo og ned langs kysten syd for Colombo. Gammaglobulin og rejse til Egypten Hvornår skal man vaccineres med gammaglobulin i forhold til afrejsetidspunktet? Vi skal til Ægypten - Hurghada - godt hotel 1 uge. Skal vores lille datter på 2,5 år have samme vaccination? Nej, jeres datter behøver ikke få nogen vaccinationer ekstra udover de almindelige børnevaccinationer. Man anbefaler ikke gammaglobulin længere da beskyttelsen fra vaccinen nu er op på 25 år, så man får meget mere for sine penge ved at blive vaccineret. Øresmerter ved flyvning Min datter lider af meget kraftige øresmerter når hun flyver (kan ikke udligne trykket i øret). Har prøvet at gabe, bolcher, lukket for næsen med fingrene og pustet, men intet hjælper. Hele dagen efter landingen er hørelsen meget nedsat. Hvad skal vi gøre? Vi skal snart til Gran Canaria og med en flyvetid på ca. 4 timer med et grædende barn glæder vi os ikke ligefrem til. Har hørt at antihistaminer muligvis kan hjælpe. Problemet skyldes, at røret fra svælget til mellemøret er lukket så trykket i mellemøret ikke kan udlignes når kabinetrykket falder. Antihistaminer hjælper kun hvis det er en egentlig allergi der ligger bag. Næsedråber fx Otrivin kan muligvis hjælpe, hvis de dryppes ind i næsen lige før start og landing. Morbus Crohn og rejse til Thailand Jeg skal til Thailand - Phuket og vil så høre med hensyn til min Mb. Crohn om der er noget medicin som jeg kan få og tage med til at stoppe maven med, hvis nu, jeg er uheldig at få en opblusning eller bare meget dårlig mave. Jeg har før fået Retardin men dem kan jeg jo ikke få mere. Jeg tager daglig Imurel 150 mg. Immodium er det bedste på markedet i øjeblikket, og det kan fås i håndkøb. Du kan desuden overveje at lade dig vaccinere med en ny vaccine, der er kommet mod Kolera og Rejsediarré - Dukoral. Det giver en vis beskyttelse mod de almindelige Colibakterier, der giver diarré, og det vil være en god idé når du har Mb Crohn. Hoste og træthed efter rejse til Peru Den 10. oktober kom jeg hjem fra en rejse på 18 dage i Peru, hvor vi var oppe i og meters højde, dog kun kortvarigt, vi befandt os for det meste på ca meter højde. Jeg var ikke berørt mere af højderne end de andre i selskabet, men jeg har nu været syg siden jeg kom hjem. Jeg har haft og har stadig lidt blærebetændelse. Jeg er meget træt og taber let vejret og jeg hoster meget. I dag har jeg været på sygehuset og fået mine lunger røgentfotograferet, men der var intet at se. Kan det være forsinket højdesyge, jeg har hørt om 2 andre personer, som tidligere har været i Peru og som var trætte i lang tid efter hjemkomsten. Såfremt det kan være forsinket højdesyge, kan der så sættes ind med behandling? Der er ikke noget der hedder forsinket højdesyge, men hvis du har feber efter en blærebetændelse kan det give træthed. Hvis du hoster men har et normalt røntgenbillede har du sandsynligvis bronkitis, og ikke lungebetændelse. Jeg ville se hvordan det går, når du får behandlet blærebetændelsen, og så kan din læge evt. tage nogle blodprøver, hvis du fortsætter med at være syg. 4 Find flere spørgsmål og svar på december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 7

8 Landerprofil Vietnam Vietnam Vietnam er et populært rejsemål for danskere, og turismen har stor betydning for landets økonomi. VIETNAM ER KM2 med over 3450 kilometers kystlinie og er over 1600 kilometer fra nord til syd og er således ca. på størrelse med Italien. Klimaet er tropisk og subtropisk, og i områder over 2000 meters højde også tempereret. Vintermonsunen blæser fra nordøst fra oktober til marts, hvor det er relativt køligt og fugtigt i nord, men tørt og varmt i syd. Fra april til oktober blæser sydvestmonsunen som bringer fugtig varmt luft ind fra det indiske ocean. Mellem juli og november opstår der ofte tyfoner, korte voldsomme orkaner som kan være meget kraftige. I Hanoi varierer temperaturen fra mellem 20 grader celsius i december/januar til over 30 grader i juni/ juli men regntid fra maj til september. I Ho Chi Minh City (Saigon) er temperaturen året rundt omkring 30 grader også med regntid fra maj til oktober. Det aktuelle vejr kan findes på: Vietnam havde i 2002 ca 80 millioner indbyggere med en per capita indkomst på omkring 1800 kroner, og i 2000 var udgiften per capita til sundhed ca 120 kroner. Efter Sovietunionens sammenbrud i 1991 er Vietnams økonomi blevet åbnet og turismen er idag en vigtig indkomstkilde. Økonomien er stadig i princippet en statslig styret planøkonomi, og det politiske styre er kontrolleret af det kommunistiske parti, der har haft styret af Vietnam efter Vietnamkrigens afslutning i Styret i Vietnam forsøger at udvikle økonomien efter kinesisk mønter, hvor partiet beholder magten uden at indføre demokratiske reformer, samtidigt som man åbner op for markedsøkonomien ved at åbne for joint-ventures og import af udenlandske produkter. Børnevaccinationsprogrammet følger WHO s retningslinier og derudover er ca. 80% af børnene vaccinerede mod japansk hjernebetændelse. Infant mortality rate var i per 1000 levende fødte, og maternal mortality rate er 165 per levendefødte og ca. 30% af befolkningen er under 15 år. Sundhedsproblemerne for rejsende er primært infektion med smitsom leverbetændelse (hepatitis A), men der er regelmæssige udbrud af dengue feber og japansk hjernebetændelse. Der er en høj forekomst af kronisk bærerskab af 8 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

9 hepatitis B virus og HIV forekomsten er stigende. Japansk hjernebetændelse overføres med myg og er bestemt af årstiden med størst risko i månederne juni og juli, hvor risiko for smitte er fem gange større sammenlignet med resten af året. Der er stor variation mellem forskellige distrikter, men der savnes opdaterede informationer som kan danne grundlag for en detaljeret rådgivning af rejsende. Som hovedregel bør rejsende til Vietnam, som opholder sig i landet mere end 4 uger i juni og juli vaccineres. Resten af året bør man vaccinere mod japansk hjernebetændelse ved ophold over tre måneders varighed. Udbredelsen af malaria er faldet markant i de seneste 10 år, og risiko for smitte er størst i det centrale højland, hvor kun et distrikt har en risiko for P. falciparum malaria over 10 tilfælde per 1000 indbyggere per år. Vietnam er højendemisk for dengue feber med den største udbredelse i Mekong deltaet, og der er mindst tilfælde per år i hele landet, men rapportenringen er sandsynligvis mangelfuld. Hepatitis B er almindelig og kronisk bærerskab af hepatitis B virus og dermed risikoen for smitte af seksuelle partnere høj. Vaccination mod hepatitis B er endnu ikke gennemført fuldstændigt i børnevaccinationsprogrammet, og en undersøgelse offentliggjort i 2003 (1) fandt, at 12,5% af små børn og 20,5% af voksne var HbSAgbærere, og at forekomsten af aktuel eller tidligere infektion med hepatitis B var 36,4% for børn, 55,3% for teenagere og 79,2% for voksne. Den største risiko for rejsende til Vietnam er diarré, og de almindelige regler om at være forsigtig med hjemmelavet is solgt fra boder i vejkanten og skaldyr gælder naturligvis også i Vietnam. Grøntsager bør vaskes, og vand fra vandhaner bør ikke drikkes. Vietnam har en af verdens højeste forekomster af tuberkulose med nye tilfælde hvert år. Man regner med at der per 2003 var ca HIV smittede men det virkelige antal vurderes til at være mindst det dobbelte og WHO vurderer at op mod vietnamesere vil være HIV smitede ved udgangen af Sundhedsfaciliteter udenfor Hanoi og Ho Chi Minh City er beskedne, og bliver man alvorligt syg er evakuering til de to byer nødvendig for at kunne få behandling på et niveau, vi er vant til i Danmark. Vietnam oplever som andre fattige lande i Sydøstasien en stigende sexturisme Vietnam har en høj forekomst af hepatitis B, og 20,5% af den voksne befolkning er HbSAg-bærere og kan således smitte videre gennem blod eller sexuelt. med deraf følgende risiko for smitte med HIV, hepatitis B og andre seksuelt overførte sygdomme. En gruppe læger fra Vietnam og vestlige lande opererer lægeklinikker i H anoi, Da Nang og Ho Chi Minh City og nærmere oplysninger findes på hjemmesiden: 1. Hipgrave DB, Nguyen TV, Vu MH, Hoang TL, Do TD, Tran NT, Jolley D, Maynard JE, Biggs BA. Hepatitis B infection in rural Vietnam and the implications for a national program of infant immunization. Am J Trop Med Hyg Sep;69(3): december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 9

10 Portræt DLVS Danske Lægers Vaccinations Service A/S Danske Lægers Vaccinations Service A/S, DLVS, er en privat virksomhed, som har vokset sig stor på at systematisere influenzavaccinationer, først og fremmest af ældre. DANSKE LÆGERS VACCINATIONS SERVICE A/S er oprettet i 2002 udfra et tidligere selskab; Lægernes Vaccinations Center A/S, LVC, der ejer 50% af DLVS, og Vaxine Aps som er medejer af DLVS med over 5% ejerskab. Vaxine Aps har til hovedformål at investere i aktier i associerede virksomheder samt andre værdipapirer. Ud over influenzavaccinationer har DLVS gennem Medic Media Aps tidligere udgivet bladet Doctors Club. Selskabet startede med at systematisere vaccination af ældre mod influenza betydeligt billigere end praktiserende læger, og Københavns kommune greb muligheden for at indføre influenzavaccination til ældre betydeligt billigere end gennem de praktiserende læger, hvilket var en indirekte anerkendelse af, at virksomheden havde ramt et behov, som fandt genklang i politiske kredse. Efterhånden som andre kopierede forretningsmodellen og tilbød influenzavaccination fx. til industrivirksomheder og institutioner, blev prismarginen på infleunza vaccinationer presset, og i 1997 oprettede LVC datterselskabet Vaxine Aps med det formål at parallelimportere influenzavaccine og dermed bryde Statens Serum Instituts monopol på vaccineimport. Det er diskutabelt om det er ulovligt at importere vaccine udenom Statens Serum Institut, hvis det gøres gennem et apotek, men LVC var villig til at forsøge, hvilket endte med at Statens Serum Institut i 1997 indførte rabat på influenzavacciner på 20%, hvis der blev indkøbt 10 stk. vacciner eller flere. Det kan diskuteres hvad LVC fik ud af sænke prisen på influenzavacciner, da Statens Serum Institut ved at give rabatten ved så lavt et antal som 10 stk. sikrede, at de praktiserende læger også fik nytte af rabatten, og DLVS s konkurrencefordel derved stort set forsvandt. Slutresultatet var, at influenzavaccination blev billigere for forbrugerne, og antallet af influenzavaccinationer er da også steget markant de senere år, og ligger nu på vaccinationer i 2003 (1). Influenzavaccinationer anses nu i mange virksomheder som et personalegode, selvom det ikke sikkert er vist, at en generel vaccination af personalet nedsætter sygeligheden udenfor influenza epidemier, og der vaccineres mange udenfor de traditionelle risikogrupper, defineret af Sundhedsstyrelsen som personer over 65 år og patienter med kroniske sygdomme. DLVS har sat sig på markedet med en effektiv markedsføring og logistik der sikrer, at folk er informeret om vaccinationer i lokalområdet, og at der er læger tilstede, der udfører vaccinationerne. Det har været hævdet at kvaliteten var dårlig og at reglerne om lægers jounalføring ikke blev overholdt, men Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med virksomhed i private lægepraksis, og har ikke fundet anledning til at skride ind, hvorfor disse indvendinger må formodes at savne grundlag. DLVS skriver i deres brochure (1) at 1/3 af de 720,000 årlige influenza vaccinationer gives af DLVS. Med et overskud på 12,1 mio. kroner i 2003 bliver det ca. 50 kroner per vaccination. Efter omkostninger og skat giver det en nettofortjeneste på ca. 14 kroner per vaccination. Blandt praktiserende læger er det rygtedes, at DLVS er begyndt at interessere sig for markedet for rejsevaccinationer, og forsøger at knytte et netværk af rejsevaccinationsklinikker til sig. De forsøger at trække kunder til disse klinikker gennem forskellige former for markedsføring bl.a. gennem rejsebureauerne. Det er umiddelbart vanskeligt at se, hvor man skal kunne generere et overskud. Vaccinepriserne fra Statens Serum Institut formodes at være ens uanset, om man køber én eller 5000 vacciner per år, så Influenzavaccination anses nu i mange virksomheder som et personalegode. der er ingen prisforskel mellem indkøbspriserne for rejsevaccinationsklinikker og praktiserende læger. Modsat influenzavaccinationer, er rejsevaccinationer spredt over hele året, og det er derfor nødvendigt at være tilstede i lokalområdet hele året. Der følger en udstrakt grad af rådgivning med, således at det ikke kun gælder om at give en vaccination som folk er så fortrolige med, at rådgivning ikke er nødvendig, men at give rådgivning om forskellige muligheder herunder malariaforebyggelse og kendskab til forholdene i destinationslandet. En af fordelene ved en centraliseret styring af rejsevaccinationer gennem et netværk af samarbejdende klinikker, er kvalitetssikring af ydelserne, en centraliseret tidsbestilling så den enkelte klinik sparer telefonpasning og centraliseret regnskabsføring. Med et netværk af i øvrigt selvstændige klinikker, kan DLVS få det til at give mening hvis de selvstændige klinikker køber centrale ydelser som telefonpasning, bookning og regnskabsføring og derved reducerer omkostningerne og 10 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

11 DLVS A/S År Omsæt- Bruttoresultat (mio. kr) Resultat (mio. kr) efter ning før financielle poster omk. og skat ,1 3, ,8 2, ,6-0, ,6 0, ,2 0,98 0,66 LVC A/S ,5 2,1 1, ,19 0, ,9 0, ,1-0, ,7 0, ,5 0,04 Vaxine Aps ,001-0,02 1, ,15 1,4 DLVS A/S Ledelse Administrerende direktør: Karsten Østergaard Bestyrelse Nikolaj Victor, Jacob Monberg, Hans Henrik Victor, Michael Alan Victor, Kasten Østergaard og Keld Østergaard. LVC A/S Direktion: Hans Henrik Victor Bestyrelse: Nikolai Victor, Hans Henrik Victor, Mihael Alan Victor Vaxine Aps Direktion: Keld Østergaard Bestyrelse: Karsten Østergaard, Keld Østergaard, Jacob Monberg derved gør ydelsen billigere for den rejsende. Hvis DLVS kan levere denne ydelse for en rimelig pris fx 20.- per konsultation, vil både den enkelte rejsevaccinationsklinik og praktiserende læge og DLVS tjene på forretningsidéen. Et problem kan måske være den ensartede rådgivning reguleret gennem den vejligning Statens Serum Institut på vegne af Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år i EPI-Nyt, og som alle indenfor rejsemedicn er enige om, er et praktisk kompromis, og som er i overensstemmelse med rådgivningen i vores nordiske nabolande og WHO. Det er derfor vanskeligt at se, at standardisering af rådgivningen er et væsenligt punkt i praksis, men det kan muligvis udnyttes i markedsføringen. Den gevinst, der ligger i at oprette et net af tilknyttede vaccinationsklinikker over landet, sammenlignet med den aktuelle situation med selvstændige klinikker og praktiserende læger, ligger i at få flere kunder til de klinikker, der er med gruppen. Det er med stor sandsynlighed ikke muligt at få flere kunder uden at love priser, der ligger under priserne hos konkurrerende rejsevaccinationsklinikker og praktiserende læger, og da indkøbsprisen ligger fast kan rabatter kun gives på bekostning af fortjenesten. Forretningsideen er derfor afhængig af, at der kan skabes tilgang af så mange nye kunder, at nedgangen i indtjening på grund af rabatter kan kompenseres. Her er DLVS s erfaring med markedsføring af vaccinationer vigtig, og da rejsevaccinationer er et privat marked, vil effektiv markedsføring flytte kunder. En anden mulighed er, at DLVS forsøger at indkøbe vacciner med rabat udenom Statens Serum Institut, hvilket man har erfaring med fra 1997, selvom det ikke blev gennemført da det kom til stykket. Vi må vente og se, hvad der sker denne gang. I en situation med øget konkurrence mellem private udbydere af lægelig service er det vigtigt, at Sundhedsstyrelsen sikrer, at de almindelige regler som fx. lægers journaliseringspligt, er overholdt, således at de forskellige aktører har ensartede forhold at arbejde under. Kan de praktiserende læger møde konkurrencen? Det er vigtigt at indse, at rejsevaccinationer er et område som er 100% et privat marked. Dvs. at konkurrence på priser, service og især god markedsføring er ligeså vigtige som kvaliteten af rådgivningen. Først og fremmest må man indse, at DLVS er en dygtig operatør på et privat marked med resourcer til markedsføring, kendskab til markedet med stor erfaring i logistik og med den fornødne faglige kompetance. DLVS har viljen, kompetancen og de økonomiske resourcer til at udfordre Statens Serum Instituts vaccinemonopol og importere vacciner med betydelig rabat, udenom Statens Serum Institut. Hvis man som praktiserende læger vil konkurrere gælder det lave priser og god service. Hvad er god service: Primært at kunderne (de rejsende glem ikke at som raske er de ikke patienter!) skal kunne bestille tid til vaccinationer og rådgivning. Dvs. åbne telefoner hele dagen. Med hensyn til markedsføring kan praktiserende læger slutte sig sammen i netværk, indskyde midler til etablering at et firma med det ene formål at markedsføre parktiserende læger. Uvant?? Man opererer nu på et privat marked og markedsføring er vigtig. Kan praktiserende læger drive privat virksomhed? Naturligvis se på Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, som med en omsætning på tæt på 150 mio., driver en effektiv og billig virksomhed til stor glæde for de praktiserende læger. Konklusion DLVS er en veldrevet, overksudsgivende, privat sundhedsvirksomhed, som har gode muligheder for at sætte sig på store dele af rejsevaccinationerne i Danmark. Praktiserende læger kan beholde virksomheden gennem forbedret service og samarbejde omkring markedsføring. Statens Serum Institut vil blive tvunget til at give betydelige rabatter på rejsevaccinationer eller blive konfronteret med import udenom instituttes monopol. Kilder Husstandsomdelt brochure: Undgå at blive syg... bliv vaccineret mod influenza. Danske Lægers Vaccinations Service Selskabernes årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 11

12 Nr. 2 artikler Aktuelle rejsemedicinske artikler Mogens Jensenius, Pierre-Edouard Fournier and Didier Raoult. Rickettsioses and the International Traveler. Clinical Infectious Diseases 2004;39: Department of Internal Medicine, Aker University Hospital, Oslo, Norway, and 2 Unité des Rickettsies, Faculté de Médecine, Université de la Méditerranée, Marseille, France Infektion med rickettsier er almindelig I mange tropiske områder. Rickettsier er en zoonose dvs. at der findes et reservoir hos dyr, hvorfra infektionen overføres til mennesker gennem bid af skovflåter - ticks. I de sidste 20 år er der publiceret mere end 450 infektioner hos rejsende, de fleste infektioner med rickettsier fra mus - Rickettsia typhi, Mediterranean spotted fever der skyldes Rickettsia conorii, Afrikansk tick bite fever der skyldes Rickettsia africae, og scrub typhus årsaget af Orientia tsutsugamushi. De fleste patienter oplever en mild febersygdom med hovedpine, muskelsmerter og vekslende grader af purpura, men alvorlige komplikationer og dødsfald ses. Typisk for African tick bite fever er et sår med en mørk skope der hvor patienten blev bidt, et såkaldt Escar, og hævede lymfekirtler regionalt. Diagnosen stilles på rejseannamnesen, klinikken og serologsike undersøgelser. Behandlingen er først og fremmest med tetracykliner. Infektionen kan forebygges ved at undgå bid af skovflåter. De fleste importerede infektioner i Danmark er smittede i det sydlige Afrika. Causer beskriver forekomst og mistænkt forekomst af malaria hos 25 amerikanske studerende der var udstationeret i Ghana som led i et udvekslingsprogram. 24 tog malariaforebyggelse efter gældende anbefalinger fra CDC. Alle 25 havde oplevet symptomer under opholdet i Ghana som var foenelige med malaria infektion og seks havde fået stillet diagnosen malaria ved mikroskopi og var blevet behandlet i Ghana. Fem af de seks blev efter hjemkomsten undersøgt for antistoffer mod malaria og fundet negative, hvilket taler for, at malariadiagnosen var forkert. I den efterfølgende kommentar af Jay Keystone gennemgår forskellige undersøgelser, der samstemmende viser, at forkert diagnostik af malaria er meget almindelig i Afrika. Det er vigtigt at forsøge at få sikret diagnosen, da den rejsende med flere forkerte malariadiagnoser bag sig, ofte mister tilliden til det præparat der tages som forebyggelse, og da diagnosen er forkert, hjælper det ikke at skifte til andre præparater, der derfor også findes værdiløse. Jay Keystone gør også opmærksom på problemet med forfalskede lægemidler i Afrika og understreger, at det er vigtigt, at rejsende køber sin malariamedicin hjemmefra og ikke forsøger at spare ved først at købe medicinene på destinationen. Causer LM, Filler S, Wilson M, Papagiotas S, Newman RD. Evaluation of reported malaria chemoprophylactic failure among travellers in a US university exchange program, Clinical infectious Diseases 2004,39: og Keystone JS. The sound of hoof beats does not always mean that it is a Zebra. Clinical Infectious Diseases 2004,39: Praktisk Rejsemedicin I december 2004

13 Hepatitis A Spørgsmål om Dukoral Siden Dukoral blev kom på markedet i september måned, har vi modtaget mange spørgsmål. Vi opsummerer derfor kort: vaccinen Epaxal DUKORAL indeholder inaktiverede kolera-bakterier og gensplejset, rekombinant, B-subunit koleratoxin. Denne del af koleratoxinet ligner meget det toxin, ETEC bakerien producer, hvorfor DUKORAL også beskytter mod ETEC. Studier 615 turister blev vaccineret eller fik placebo. DUKORAL gav en beskyttelse på 52% mod ETEC og 71% mod diarré med ETEC plus andre patogene tarmbakterier og helt op til 81% beskyttelse mod ETEC isoleret sammen med Salmonella entertidis. Dosering? Grundvaccinen gives som 2 doser, der drikkes med én uges mellemrum. Opstart 2 uger før afrejse. Beskyttelsen er 2 år mod kolera og 3 måneder mod ETEC. En booster kan gives indenfor 2 år og beskytter igen i 3 måneder mod ETEC. Hvem bør vaccineres? De såkaldte korttidsrejsende som har investeret et stort beløb i en forholdsvis kort ferie bør oplyses om muligheden for at beskytte sig mod rejsediarré. Som tommelfingerregel kan man oplyse om DUKORAL til de patienter, som man taler Hepatitis A med. Derudover er der flere medicinske områder hvor DUKORAL kan tilbydes: - Patienter med nedsat syre-produktion i maven, rejsende som tager syreneutraliserende midler. - Patienter med inflamatoriske tarmsygdomme. - Insulinbehandlede diabetikere. Diarre kan hurtigt udløse ketoacidose, som patienten har få muligheder for at behandle. Prisen for DUKORAL er ca. kr. 324,75 for 2 doser. Dukoral er på recept og fås via SSI og apotek. Yderligere spørgsmål kan rettes til Vitaflo Scandinavia EPAXAL - en ren Hepatitis A-vaccine uden tilsætning af aluminium, konserveringsmiddel og antibiotika. God og langvarig beskyttelse Immunitet indtræder kort tid efter 1. vaccination. 1) Langtidsbeskyttelse på mindst 20 år opnås efter 2. vaccination. EPAXAL kan anvendes som re-vaccination efter primær vaccination med anden hepatitis A-vaccine. EPAXAL er let at injicere Mængden der injiceres er kun 0,5 ml (halvdelen af HAXRIX 1440). EPAXAL skal ikke omrystes. Færre bivirkninger med EPAXAL EPAXAL er eneste Hepatitis A vaccine der ikke indeholder aluminium. Aluminium er erstattet med vaccinepartikler, der kaldes virosomer. Virosomerne aktiverer immunforsvaret direkte, uden at der opstår inflammation på injektionsstedet 2). 1) F. Ambrosch, R. Glück, C.Herzog, A. Koren, H. Kollaritisch, G. Wiedermann; Antibody Kinetics Following the Primary and the Bosster Dose of a Visosome Formulated Hepatitis A Vaccine. 10th European Congress on Clinical Microbiologu and Infectious Diseases, May 28-31, 2000 Stockholm, Sweden 2) P. Bovier, C Herzog; Ten Year Clinical Experience with a Virosome Formulated Hepatitis A Vaccine. CISTM-7, Innsbruck, May Indikation: Vaccination mod hepatitis A, smitsom leverbetændelse. Dosering: Voksne og børn over 2 år; 0,5 ml Epaxal. Revaccination anbefales efter 6-12 måneder ihht. indlægssedlen. Bivirkninger: Eventuelle bivirkninger er milde og hurtigt overstået. Særlige forsigtighedsregler: I tilfælde af akut infektionssygdom bør vaccination udskydes. Pakning og priser (feb 2004): 1 x 1 dose kr.: 313,60, 10 x 1 doser: kr. 2928,60 Udlevering: B, recept. Vitaflo Scandinavia Box Hillerød Telefon

14 Nr. 2 Japansk Encephalitis Japansk Encephalitis vaccination eller ej? Japansk Encephalitis (JE) skyldes et virus fra flavivirus familien, samme virusfamilie som dengue- og gul feber virus. JE Virus overføres med Culex myg, der stikker om dagen. Virus er udbredt i det meste af Sydøstasien fra Nordkorea i nord til York halvøen i Australien i syd. Japansk Encephalitis VIRUS FINDES NORMALT hos bl.a. grise, og myggen, der overfører virus, findes både på landet og i storbyernes slumområder. Japansk Encephalitis optræder ofte i epidemier, og som alle sygdomme, der overføres med myg, varierer smitterisiko med årstiderne. I Thailand og Vietnam er sygdommen ca. 5 gange hyppigere i månederne maj til oktober med størst risiko i juni og juli. Man regner med, at der er mindst tilfælde i Asien per år med op til dødsfald (WHO, Japanese Encephalitis Vaccines, Weekly Epidemiology Record 1998,73: ). Ikke alle smittede bliver syge, og mest almindelig er hovedpine, feber og nedsat bevidsthed. Hos voksne regner man med, at ca. 1 ud af 100 smittede udvikler symptomer, og at ca. 1/3 af voksne med symptomer dør, 1/3 overlever med blivende hjerneskader og 1/3 bliver raske. Diagnosen stilles ved påvisning af antistoffer mod virus i en blodprøve hos en patient der har rejst i et område med risiko for smitte. Der er ingen behandling og infektionen forebygges ved at undgå myggestik og ved vaccination. Risiko ved sygdom kontra risiko ved vaccination Man regner med at risiko for symptomgivende infektion med Japansk Encephalitis hos skandinaviske rejsende ligger på mellem 1 per til 1 per 1 million rejsende for en 2 ugers turisttur. Risiko for alvorlige bivirkninger af vaccinationen i form af en generel allergisk reaktion og feber ved vaccinationen ligger på mellem 1 per til 1 per rejsende. Ved rejser til områder, hvor der ikke er oplysninger om et udbrud, bør man derfor ikke vaccinere mod Japansk Encephalitis. Grænsen for vaccination er ifølge de aktuelle anbefalinger (EPI-Nyt uge 21 og 22/2004) sat til en rejsevarighed på 4 uger, og som tommelfingeregel bør der aldrig vaccinered mod Japansk Encephalitis ved rejser på under 4 ugers varighed, med mindre der foreligger et udbrud på destinationsstedet, eller den rejsende ønsker beskyttelse ved gentagne rejser i endemiske områder. Sandsynligvis vaccinerer vi for meget mod Japansk Encephalitis, og grænsen bør snarere være 3 måneders rejse i sæsonen og 6 måneders rejse uden for sæsonen. Vaccination Der gives 2 stik med ca. 2 ugers mellemrum, hvorefter vaccinationerne beskytter i op til 1 år. Gives der en 3. vaccination efter 1 år forlænges beskyttelsen i 3 år. Hvis man har behov for beskyttelse mod Japansk Encephalitis i mere end 12 måneder kan der gives et 3. stik efter 2 til 4 uger, hvorefter beskyttelsen er 2 år. Der er diskussion om hvorvidt 2 primærvaccinationer giver tilstrækkelig beskyttelse, idet det kun kan måles antistoffer hos ca. 80% efter 2 vaccinationer. Der er aldrig rapporteret om et eneste tilfælde af Japansk Encephalitis hos en person, der har modtaget 2 vaccinationer, og teoretisk bør personen være primet, så en eventuel infektion virker som en booster. Hvis producentens anbefalinger følges, skal der gives 3 primærvaccinationer. Vaccination mod JE er en del af børnevaccinationsprogrammerne i Kina, Taiwan, Japan, Sydkorea og Thailand.. 14 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

15

16 Rejsedoktor.dk Bolandsvej København Ø B Adgangskode: december04 / januar / februar / marts / april / maj / juni / juli / august / september / oktober / november / december / Kalenderen MØDER I DANMARK Rejsemedicinsk kursus for sygeplejerkser i almen praksis Dansk Selskab for Rejsemedicin Hotel Fåborg marts Gorgas Expert Course for Experienced Clinicians Tropical Medicine Institute, Lima, Peru januar 2005 info.dom.uab.edu/gorgas/ Rejsemedicinsk kursus for praktiserende læger Dansk Selskab for Rejsemedicin GSK Brøndby april KURSER I UDLANDET Travel Medicine for GPs London School of Hygiene and Tropical Medicine Foråret th Conference on Travel Medicine Lisbon, Portugal maj Northern European Conference on Travel Medicine, NECTM Edinburgh, Scotland juni Kolofon Praktisk Rejsemagasin zafeinfo ApS Bolandsvej København Ø Redaktør Eskild Petersen Layout Mediehuset Luksus Copyright 2004 Intranet for læger Mere info på dk/praktisk Adgangskode:december04 Har du dissemineret sklerose (multipel sklerose) og skal du ud at rejse? Skal MS-lægemidlet (beta-interferon) opbevares på køl, eller kan det opbevares i stuetemperatur? Læs mere om dette og find andre rejse-tips på Schering AS, Postboks 69, 2620 Albertslund. Tlf: Fax:

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering FUGLEINFLUENZA - en global trussel Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering 16. Januar 2006 Steffen Glismann, overlæge Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut Influenza A virus 15 mulige

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 27. marts 2009 Sags.nr.: 0903269 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 23764 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza )

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) APRIL 2009 Indhold Forord 3 1 Indledende vurdering af patienten 4 2 Hvem gør hvad? 4 3 Sygdomsdefinition af influenza

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral).

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Den danske beredskabsplan for pandemisk influenza. Else Smith, centerchef, overlæge Center for Forebyggelse Januar 2006

Den danske beredskabsplan for pandemisk influenza. Else Smith, centerchef, overlæge Center for Forebyggelse Januar 2006 Den danske beredskabsplan for pandemisk influenza Else Smith, centerchef, overlæge Center for Forebyggelse Januar 2006 Fugleinfluenza - 1 En virusinfektion hos fugle. Ses over hele verden H5N1 influenzavirus

Læs mere

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente?

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente? Pandemi (H1N1) 2009 Konference for Maritim sikkerhed, sundhed og miljø 26. august 2010 af Tove Rønne, overlæge Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Indhold Influenza og pandemier Hvad var situationen

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Vaccinationsanbefalinger til Afrika

Vaccinationsanbefalinger til Afrika Overskrift: Vaccinationer Vaccinationsanbefalinger til Afrika Algeriet Inden afrejse til Algeriet anbefales det, at man bliver vaccineret. Det kan være meget individuelt, hvilke vaccinationer, der bliver

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Arbovirus og fugleinfluenza

Arbovirus og fugleinfluenza Arbovirus og fugleinfluenza Hans Jørn Kolmos Professor, overlæge dr. med. Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital hans.joern.kolmos@ouh.regionsyddanmark.dk Dansk Selskab for Maritim

Læs mere

Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika

Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika Bolivia En del af rejseforberedelserne indbefatter vaccination. De anbefalede vaccinationer afhænger f.eks. af rejsens varighed, destinationer i Bolivia og hygiejniske

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende REJSERÅD HVIS DU REJSER TIL OMRÅDER MED UDBRUD AF MERS-COV- INFEKTION MERS-Coronavirus (MERS CoV) infektion er en virus sygdom

Læs mere

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cimzia Hvad er Cimzia? Cimzia indeholder stoffet Certolizumab og er et af de såkaldte biologiske lægemidler.

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved særlige former for influenza hos fugle

Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved særlige former for influenza hos fugle Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved særlige former for influenza hos fugle Indledning I september 2003 blev der aflivet en andeflok omfattende 13.000 ænder, fordi der i flokken

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle Sundhedsstyrelsen, marts 2006 Indhold 1 Indledning 4 2 Regelsæt 4 3 Influenza hos fugle (aviær influenza) 5 3.1 Sygdom

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Engerix-B 10 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, suspension og injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte Hepatitis B (rdna)-vaccine (adsorberet) (HBV)

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN, injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte Vaccine mod skovflåtbåren encephalitis (hele virus, inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014

Pandemisk Influenza. Workshop 3 Øvelsesseminar 2014. Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen. 27. maj 2014 Pandemisk Influenza Workshop 3 Øvelsesseminar 2014 Overlæge Annlize Troest Sundhedsstyrelsen 27. maj 2014 Hvad er en pandemi? En epidemi med en smitsom sygdom, som forekommer på verdens plan, eller omfatter

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om udstedelse af markedsføringstilladelse under særlige omstændigheder for lægemidlet Celvapan

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om udstedelse af markedsføringstilladelse under særlige omstændigheder for lægemidlet Celvapan Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 261 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om udstedelse af markedsføringstilladelse under særlige omstændigheder for lægemidlet Celvapan Resumé En vedtagelse

Læs mere

Behandling med Simponi (PEN)

Behandling med Simponi (PEN) Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Simponi (PEN) (mod leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt) Hvad er Simponi? Simponi indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension 19. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Inflexal V, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR. 21063 1. LÆGEMIDLETS NAVN Inflexal V Injektionsvæske, suspension Influenzavaccine (overfladeantigen, inaktiveret,

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger 29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet praktiserende læger og vagtlæger. Formålet er at vejlede praktiserende læger

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab)

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Patientinformation 2011 Forfattere: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Helsevej

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Vaccinationsanbefalinger til Asien

Vaccinationsanbefalinger til Asien Overskrift: Vaccinationer Vaccinationsanbefalinger til Asien Armenien Rejseforberedelse til Armenien bør indbefatte vaccination. Vaccinationsprogrammer er ret individuelle, hvorfor det tilrådes, at man

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 30. januar 2009 Kontor: Lægemiddelkontoret J.nr.: 2009-1307-398 Sagsbeh.: kfh Fil-navn: Grundnotat Intanza

Læs mere

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet.

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. VACCINATION Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis september 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme i Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme 3 SMITTEVEJE OG -KILDER De bakterier og svampe, der fremkalder alvorlig sygdom

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Colombia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Colombia Hovedstad Indbyggere Sprog Bogotá 46,7 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Peso 1.141.748 km2 Herunder kan du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Twinrix Voksen, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte Hepatitis A (inaktiveret) og hepatitis B (rdna) (HAB)-vaccine (adsorberet) Læs denne indlægsseddel

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR. 9325 1. LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Udvikling af vaccinen

Udvikling af vaccinen Udvikling af vaccinen Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Danmarks Farmaceutiske Selskab, København 13. januar 2010 1 H1N1 vaccinens mange udfordringer Udvikling af vaccinen Hvordan er vaccinen udviklet

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA? Lidt

Læs mere