Praktisk Rejsemedicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk Rejsemedicin"

Transkript

1 Praktisk Rejsemedicin opdatering om aktuelle rejsemedicinske spørgsmål Nr. 2 December adgangskode: december04 4 NYHEDER side 3 Sygdomsudbrud, navne- og produktnyt 4 FUGLEINFUENZA side 4 Nye tilfælde startede igen i Thailand og Vietnam 4 PRISBAROMETERET side 6 Priser på vaccinationer 4 INDLÆG FRA BREVKASSEN side 7 Øresmerter ved flyvning Hoste og træthed efter rejse til Peru 4 LANDEPROFIL: VIETNAM side 8 Vietnam er et populært rejsemål for danskere 4 PORTRÆT AF EN VIRKSOMHED side 10 Danske Lægers Vaccinations Service 4 REJSEMEDICINSKE ARTIKLER side 12 Overblik over aktuel læsning 4 SPØRGSMÅL OM DUKORAL side 13 Studier og dosering 4 JAPANSK ENCEPHALITIS side 14 Vaccination eller ej? 4 KALENDEREN side 16 LEDER Fugleinfluenza er det alvorligt? WHO skabte opmærksomhed omkring risikoen for en global influenzaepidemi på en pressekonference den 25. november i forbindelse med et møde mellem landene i Sydøstasien om mulighederne for at bekæmpe det aktuelle udbrud af H5N1 fugleinfluenza. Der er ingen tvivl om, at der vil komme endnu en epidemi siger Klaus Stohr fra WHO's Globale Influenza Program ifølge AP. Store influenzaepidemier kommer normalt hver 20. til 30. år. Fugleinfluenza H5N1, en ny influenzatype, som første gang blev fundet hos mennesker i 1997 i Hong Kong, og blev igen fundet i vinteren 2003/2004 i Kina, Vietnam, Thailand og Indonesien. Man har nu isoleret H5N1 fugleinfluenza fra vilde fugle, og det er derfor usandsynligt, at strategien med at slagte smittede fjerkræbesætninger kan udrydde virus. H5N1 er derfor en ny type influenzavirus, der kan blive det influenzavirus, der efter nogle få mutationer, giver en verdensomspændende influenzapandemi. Danmark har udarbejdet en Pandemiplan, der definerer beredskabet ved en influenzaepidemi. Planen bygger på behandling med influenzamidler (Tamiflu og Relenza ) og vaccination, og foreslår, at der opbygges et beredskab med 4 millioner doser Tamiflu til at beskytte nøglepersoner i samfundet, og samtidigt håber man, at der hurtigt vil være en ny vaccine til resten af befolkningen. Influenza er mere smitsom end SARS coronavirus er, og smittede udskiller virus i store mængder omkring det tidspunkt, hvor de bliver syge, modsat SARS hvor de er mest smitsomme 5 til 7 dage efter symptomerne er begyndt. Det er derfor ikke muligt at kontrollere et udbrud af influenza med karantæne, som man lykkedes med SARS udbruddet, og forestillingen om, at man kan identificere en influenzapatient i flyveren på vej til Danmark og isolere vedkommende i Kastrup er ikke realistisk. Kun en lille del af de 4 millioner doser influenzamidler planen foreslår, er indkøbt eller bestilt. Uden en eksisterende vaccine, med leveringstid på 12 måneder af Tamiflu og Relenza ikke aktivt markedsført virker beredskabet tyndt, og det bedste råd er sandsynligvis at have sit eget lille beredskab af influenzamidddel hjemme.

2 Verdens første kombinerede vaccine mod både hepatitis A og B Undgå smitte med Twinrix Alle rejsende kan risikere at blive involveret i en ulykke, der kræver kirurgisk behandling. I særlig risiko er rejsende, der udsætter sig selv for smitterisiko ved fx akupunktur, piercing, tatovering med dårligt rengjort udstyr. 1) Indikation: Twinrix Voksen er til brug for voksne fra 16 år og derover til vaccination mod hepatitis A og B. Twinrix Pædiatrisk er til brug ved ikke-immune spædbørn, samt børn mellem 1-15 år til vaccination mod hepatitis A og B. Dosering: Voksne og børn over 15 år: 1,0 ml (720 EU HA og 20 mg HBsAg) gives dag og 3. dosis gives efter henholdsvis 1 måned og 6 måneder. Booster-vaccination tidligst efter 5 år. I særlige tilfælde kan man til voksne give 1 dosis på dag 0, og 2. og 3. på henholdsvis dag 7 og dag 21, samt en 4. dosis ved 12 måned. Ikke-immune spædbørn samt børn og unge fra 1-15 år: 0,5 ml (360 EU HA og 10 mg HBsAg) gives dag og 3. dosis gives efter 1 måned og 6 måneder. Booster-vaccination efter anbefaling. Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor komponenter i vaccinen eller ved tidligere overfølsomhed efter administration af Twinrix eller den monovalente hepatitis A eller B vaccine. Vaccination bør udskydes ved akut febril tilstand. Forsigtighedsregler: Som for alle vacciner, opnås et beskyttende immunrespons ikke nødvendigvis hos alle vaccinerede. En række faktorer kan reducere immunrespons over for hepatitis B vacciner. Disse faktorer omfatter alder, hankøn, overvægt, rygning, administrationsmåde og visse kroniske sygdomme. Ved nedsat eller manglende respons, kan yderligere doser overvejes. I tilfælde, hvor en ikke-erkendt hepatitis A eller B infektion foreligger på immuniseringstidspunktet, er det ikke sikkert, at vaccination kan forhindre sygdomsudbrud. Vaccinen medfører ikke beskyttelse overfor andre typer af viral hepatitis, såsom C og E. Twinrix anbefales ikke til postekspositionsprofylakse f.eks. stikuheld med kanyle. Twinrix må under ingen omstændigheder injiceres intravenøst. Passende medicinsk udstyr bør være hurtigt tilgængeligt i tilfælde af de sjældent forekommende generaliserede anafylaktiske reaktioner efter administration af vaccinen. Interaktioner: Der foreligger ikke data for samtidig administration af Twinrix og specifik hepatitis A eller B immunoglobulin. I tilfælde hvor de monovalente hepatitis A og B vacciner blev administreret sammen med specifikke immunoglobuliner, sås ingen påvirkning af serokonverteringen, skønt det kan resultere i lavere antistoftitre. Samtidig administration af Twinrix og andre vacciner er ikke specifikt undersøgt, men det antages ikke, at nogen interaktion vil forekomme, hvis forskellige sprøjter og injektionssteder anvendes. Hos patienter, som modtager immunosuppresiv behandling eller som er immundeficiente, kan adækvat respons ikke altid forventes opnået. Graviditet og amning: Erfaring savnes. Bivirkninger: De hyppigst rapporterede bivirkninger kan henføres til injektionsstedet og omfatter smerte, rødme og hævelse. Endvidere er træthed, hovedpine, utilpashed, feber, kvalme og opkastning set i tidsmæssig forbindelse med vaccinen. I sjældne tilfælde ses influenzalignende symptomer, svimmelhed, paræstesier, symptomer der kan henføres til det gastrointestinale system, abnormale leverfunktionstest, hududslæt. Meget sjældent ses allergiske reaktioner, syncope, hypotension, bivirkninger henførende til det centrale og perifere nervesystem, thrombocytopeni, thrombocytopenia purpura, erythema exsudativum multiforme, vasculitis og lymphadenopathy. I et sammenlignende studie blev det bemærket, at frekvensen af observerede bivirkninger som følge af administration af Twinrix ikke var forskellig fra frekvensen af observerede bivirkninger som følge af administration af de monovalente vacciner. Instruktioner vedrørende håndtering: Før brug skal vaccinen inspiceres for fremmedlegemer og/eller ændret farve. Vaccinen skal omrystes grundigt før brug og fremtræde som en hvidlig suspension. Injiceres intramuskulært bedst i musculus deltoideus. Holdbarhed: 36 måneder ved opbevaring i køleskab ved 2-8 C. Vaccinen må ikke fryses. Udlevering: B. Pakninger og priser (AUP): Vnr , Twinrix Voksen, Injektionsvæske, suspension, 1 ml (720 EU HA og 20 mg HBsAg), 1 x 1 ml (i sprøjte), kr. 452,50. Vnr , Twinrix Paediatric, Injektionsvæske, suspension, 0,5 ml (360 EU HA og 10 mg HBsAg), 0,5 x 1 ml (i sprøjte), kr. 301,30. Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, der fås hos GlaxoSmithKline. April ) International travel and health, WHO, Geneva, 2003:94.

3 Nyheder Nr. 2 Nyheder 4 Nyhedsbrev Tilmeld dig Rejsedoktors nyhedsservice på 4 Du kan finde flere nyheder og kommentarer på Herunder kan du læse meddelelser om udbrud, som har betydning for danske rejsende samt rådgivning omkring vaccinationer. Malaria og dengue feber, Dominikanske Republik 10. november 2004 Gennem den elektroniske nyhedsservice ProMED (www.promedmail.org) er der rapporteret enkelte tilfælde af både malaria og dengue feber hos turister, der har besøgt den Dominikanske Republik. Kilde: ProMED Kommentar I 1999 og 2000 var der et udbrud af Plasmodium falciparum malaria hos turister, der havde besøgt den Dominikanske Republik, men der er ikke siden fundet malaria hos rejsende. Dengue feber er endemisk med 4430 rapporterede tilfælde i Normalt regnes risiko for smitte med malaria som meget lille i den Dominikanske Republik og der anbefales ikke forebyggelse med malariamidler. Gul feber, Burkina Faso 5. november 2004 Der er rapporteret et udbrud af gul feber i Burkina Faso med 9 tilfælde og 2 dødsfald i begyndelsen af november. Kilde: W.H.O. Kommentar Der har i det sidste halve år været rapporter om øget aktivitet af gul feber i Burkina Faso, og de rapporterede tilfælde udgør sandsynligvis kun en lille andel af de reelt smittede og syge. Gul feber skyldes et virus som giver en alvorlig hepatitis, og vaccination mod gul feber anbefales rutinemæssigt til rejsende til Burkina Faso. Rejsende bør ikke tage til Burkina Faso unden at være vaccinerede. Tyfus, Moskva 5. november 2004 Der er hidtil i 2004 fundet 27 tilfælde af tyfus som følge af infektioner med Salmonella typhii i Moskva. De fleste tilfælde mistænkes smittede udenfor Moskva, men for første gang er der fundet tilfælde hos folk, der ikke har rejst udenfor Moskva. Kilde: ProMED Kommentar Smitte med s a l m o n e l l a typhii er ikke ualmindelig i Rusland, og vaccination mod tyfus anbefales derfor til rejsende der skal opholde sig i Rusland i mere end 4 uger. Der blev i 2003 rapporteret 13 tilfælde af tyfus i Moskva og antallet er således stigende uden at man ved om risikoen reelt er stigende, eller om det drejer sig om en øget opmærksomhed på infektion med Salmonella typhii. To nye tilfælde af fugleinfluenza i Thailand 28. september 2004 Ministeriet for Public Health i Thailand bekræftede den 27. September to nye tilfælde af H5N1 fugleinfluenza. Den ene patient var en 26-årig kvinde, som døde d. 20. september og den anden hendes 32-årige søster, som stadigvæk er indlagt. Med de to nye tilfælde, er der fundet 3 bekræftede nye tilfælde i Thailand i september, og der er ialt siden januar 2004 fundet 15 patienter med fugleinfluenza i Thailand, hvoraf de 10 er døde. De nye tilfælde kommer fra samme familie hvor fire familiemedlemmer mistænkes for samtidigt at være smittede med H5N1 influenza, og man undersøger nu, om nogle af familiemedlemmerne kan være smittede af andre og ikke af dyr. Det første tilfælde i familien var et 11-årigt barn, som døde af lungebetændelse den 8. oktober og som ikke blev undersøgt for fugleinfluenza. Efterfølgende blev de tre øvrige medlemmer af familen syge. Familen bor i den nordlige provins Kamphaeng Phet og vides at have haft kontakt til syge høns og kyllinger. Kilde: ProMED Kommentar Menneske til menneske smitte med H5N1 fugleinfluenza vil være meget bekymrende. I dette tilfælde vil det være vanskeligt at vise, om familien har smittet hinanden eller er blevet smittet direkte fra sygt fjerkræ. De rapporterede tilfælde bør ikke i øjeblikket få nogen indflydelse på planlagte rejser til Thailand. Der er fortsat aldrig rapporteret fugleinfluenza hos rejsende og turister i nogen af de lande, som har rapporteret tilfælde af fugleinfluenza. december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 3

4 Nr. 2 Fugleinfluenza Fugleinfluenza - igen igen I nogle få måneder så det ud til, at H5N1 fugleinfluenzaen i Asien tidligere i år var nedkæmpet, men nye udbrud blandt fugle startede igen i Thailand og Vietnam i juli og 4 nye humane tilfælde er registreret. Af Anders Fomsgaard, Overlæge, dr med, Virologisk afdeling, Statens Serum Institut DET FRYGTES IGEN at en ny influenzapandemi er uundgåelig og at den udbredte og tilbagevendende H5N1 fugleinfluenza i Asien vil starte den, når den rekombinerer med humane influenza A virus, eller hvis den adapteres til effektiv menneske til menneske smitte. Situationen for rejsende er dog uændret i forhold til tidligere i år, d.v.s. uden restriktioner i rejser og samme råd om at undgå kontakt med levende fugle. Årets influenza A vaccine (H3N2 Fujian, H1N1 New Caledonia, Influenza B) er kommet og kan måske mindske risikoen for en dobbeltinfektion. Influenza A Influenza syndrom kan skyldes en lang række virus og bakterier af hvilke Rhinovirus er hyppigst efterfulgt af Coronavirus, RSV og influenza A og B. Influenzavirus inddeles i type A, B og C. Mens influenza B og C kun inficerer mennesker og type C er af mindre betydning kan type A inficere både mennesker og dyr. Influenza A virus genomet består af RNA som muterer. Derfor er overfladeproteinerne HA og NA antigent lidt forskellig fra år til år ( antigenic drift ). Det betyder at en ny H3N2 og H1N1 vaccinestamme skal vælges hvert år. Da det tager 6 måneder at fremstille en influenzavaccine traditionelt gætter man på baggrund af de cirkulerende virus stammer, hvilken H3N2 og H1N1 variant næste vinters Det frygtes igen at en ny influenzaepidemi er uundgåelig, og at den udbredte og tilbagevendende H5N1 flugleinfluenza i Asien vil starte den. virus bliver. Sidste sæson gættede man forkert og vaccinen beskyttede derfor ikke optimalt, og en mindre epidemi sås med den Fujian-lignende H3N2 stamme, som nu er i denne vinters vaccine. Influenza A virus RNA genomet er delt i 8 adskilte segmenter. Et segment koder for det ene af virus to overfladeproteiner hæmagglutinin (H), et andet for overfladeproteinet Neuraminidase (N). Der kendes 15 H typer og 9 N typer fra fugleinfluenzavirus. Kun H1N1 (siden 1918), H2N2 (siden 1957) og H3N2 (siden 1968) ses også i mennesker og har alle debuteret med pandemier, som ses ca. 2-4 gange i et århundrede. Den segmenterede opbygning betyder, at to forskellige influenza A virus kan bytte segmenter ved en dobbeltinfektion af især grise, men en sjælden gang også i mennesker. Sker dette, er der risiko for at en fuglevirus med høj mortalitet men dårlig spredning kan rekombinere med en human stamme med lav mortalitet men stor spredning, således at en højpatogen og hurtig spredende stamme opstår. Det naturlige reservoir for Aviær influenza A virus (AIV) er vilde fugle, især vandfugle, som sædvanligvis er raske bærere af de lavpatogene stammer. Men smitte og spredning fra fugl til fugl i store flokke kan generere højpatogene virus ved bare en enkelt mutation i hæmagglutinin genet. Sker det, er mortaliteten stor for fugle (og mennesker). De fleste AIV typer inficerer bedst fugle og svin mens humane influenza A typer bedst inficerer mennesker og svin. Det hænger sammen med små forskelle i receptor molekylerne i mennesker og fugles respirationsvejsepitel. Svin har begge typer receptormolekyler hvorfor svin lettest kan dobbeltinficeres og give anledning til nye rekombinante influenzatyper. Nogle fugleinfluenza A virus typer er dog så flexible i deres HA overflademolekyle at de kan springe fra fugle direkte på mennesker og evt adaptere sig (antigenic drift) til menneskets receptor som det sås i den største pandemi, den spanske syge i Pandemien blev forudgået af en mindre epidemi året inden. Almindeligvis kan fulgeinfluenza kun vanskeligt overføres til mennesker og kun ved tæt kontakt til syge fugle. Videre smitte er meget sjælden og vil kræve særlig tæt kontakt, som det sås i Vietnam fra barn til mor (3. oktober 2004). Ofte er sygdommen i mennesker begrænset f.eks. til conjunctivitis med få respiratoriske symptomer, men smitte med højpatogene >> 4 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

5 Influenza kan behandles og forebygges når hverdagen skal fungere Tamiflu angriber selve virus - ikke kun symptomerne og hæmmer således både influenza A og B Tamiflu virker altså uafhængigt af, hvilken virusstamme der er i omløb Jo tidligere man går i gang med behandlingen, jo mere effektiv er den. Hurtig behandling betyder mindre spredning af virus i kroppen og bedre effekt af Tamiflu (Ref.1) Har patienten været udsat for smitte, kan Tamiflu nedsætte risikoen for at få influenza med op til 92% (Ref.2) Reducerer sekundære komplikationer med 40% (f.eks. bronchitis, lungebetændelse, bihulebetændelse og mellemørebetændelse) (Ref.3) Angriber influenza stop influenzaen, før den stopper dig Indikationer: Behandling af influenza til voksne og børn, som er 1 år eller ældre, med typiske symptomer på influenza, når der er influenza i området. Forebyggelse af influenza hos voksne og unge (fra 13 år), som har været udsat for smitte af en person med klinisk diagnosticeret influenza, hvis der er influenza i området. Undtagelsesvis kan sæsonmæssig forebyggelse hos voksne og unge (fra 13 år) overvejes. Dosering: Tamiflu findes både som kapsler og mikstur, suspension. Behandling af voksne, unge fra 13 år og børn, som vejer mere end 40 kg: Den anbefalede dosis er 75 mg 2 gange daglig i 5 dage. Børn i alderen 1 til 12 år: Mikstur, suspension: 15 kg: 30 mg 2 gange daglig i 5 dage; >15 kg 23 kg: 45 mg 2 gange daglig i 5 dage; >23 kg 40 kg: 60 mg 2 gange daglig i 5 dage; >40 kg: 75 mg 2 gange daglig i 5 dage. Behandlingen skal påbegyndes så hurtigt som muligt indenfor de første 2 dage efter influenzasymptomernes start. Forebyggelse efter udsættelse for smitte hos voksne og unge fra 13 år: 75 mg 1 gang daglig i mindst 7 dage. Behandlingen påbegyndes så hurtigt som muligt og senest 2 dage efter udsættelse for smitte. Forebyggelse under en influenzaepidemi i befolkningen: 75 mg 1 gang daglig i op til 6 uger. Dosisjustering anbefales til patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance 30 ml/min). Anbefales ikke til patienter med creatininclearance 10 ml/min eller i dialyse. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Der foreligger ikke data om sikkerhed og effekt af Tamiflu til patienter med alvorlige eller ustabile sygdomme, samt til immunkompromitterede patienter. Effekten af Tamiflu til behandling af patienter med kroniske hjertesygdomme og/eller åndedrætssygdomme er ikke dokumenteret. Der foreligger ikke data om Tamiflu s sikkerhed og effekt hos børn med nyreinsufficiens. Tamiflu er ikke en erstatning for influenzavaccination og bør kun anvendes til behandling og forebyggelse af influenza, når der er pålidelige epidemiologiske data, som tyder på, at der er influenza i området. Interaktioner: Forsigtighed bør iagttages, når Tamiflu ordineres til patienter, som samtidig indtager lægemidler med lille terapeutisk bredde, som udskilles via den samme mekanisme (f.eks. chlorpropamid, methotrexat og phenylbutazon). Graviditet og amning: Erfaring savnes. Tamiflu bør ikke anvendes, medmindre fordelen for moderen opvejer den potentielle risiko for barnet. Bivirkninger: Voksne: Hyppigst rapporterede bivirkninger er gastrointestinale symptomer i form af kvalme, opkastning og mavesmerter. Børn: Opkastning, mavesmerter, næseblødning, øresygdomme og konjunctivitis. De fleste bivirkninger rapporteredes kun 1 gang på enten første eller anden behandlingsdag og forsvandt spontant i løbet af 1-2 dage. Pakninger og priser pr : Vnr Tamiflu kapsler 75 mg, 10 stk., ESP kr. 252,80,- Pakninger og priser pr : Vnr Tamiflu mikstur, suspension 12 mg/ml, ESP kr. 252,80,- Udlevering: A. Registreringsindehaver: Roche a/s, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre. Tlf , fax Forkortet produktresumé baseret på Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres hos Roche a/s. Indikationsområde, bivirkninger samt interaktioner er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Ref.1: Aoki FY et al. Early administration of oral oseltamivir increases the benefits of influenza treatment. JAC 2003;51: Ref.2: Welliver R et al. Effectiveness of Oseltamivir in Preventing Influenza in Household Contacts. JAMA 2001;285: Ref.3: Treanor jj et al. Efficacy and Safety of the Oral Neuraminidase Inhibitor Oseltamivir in Treating Acute Influenza. JAMA 2000;283:

6 Nr. 2 Fugleinfluenza >> stammer kan altså give influenza med høj mortalitet i både fugle og mennesker som det ses i Asien. De fleste pandemier opstår derfor, hvor der er stor forekomst og tæt kontakt mellem fugle, svin og mennesker. Siden juni er der nye udbrud af H5N1 blandt fjerkræ i Cambodia, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand og Vietnam. Fugleinfluenzaen i Asien I 1997 opstod et udbrud af en ny højpatogen influenza type H5N1 blandt fjerkræ i Hong Kong, og 6 af 18 direkte smittede mennesker døde. Hurtig nedslagtning af alle fugle i Hong Kong forhindrede videre spredning. Samme H5N1 kom dog igen i februar 2003 (samtidig med SARS epidemien) også i Hong Kong blandt fugle og 1 ud af 2 smittede mennesker døde. Billedet forvirredes af et udbrud af en anden patogen fugleinfluenza H7N7 i 2003 i Europa, hvor 1 ud af 89 smittede mennesker i Holland døde, samt af andre patogene fugleinfluenzaudbrud (H9N2) i Asien blandt fjerkræ, men uden menneskesmitte. Siden H5N1 udbruddet i Thailand og Vietnam i starten af 2004 er 11 af 16 smittede døde i Thailand og 20 af 27 smittede døde i Vietnam. Siden juni er der nye udbrud af H5N1 blandt fjerkræ i Cambodia, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand og Vietnam, hvor menneskesmitte er konfirmeret i Thailand (4 tilfælde) og Vietnam (5 tilfælde) samt som noget nyt smitte til kat og hund. Selvom to tilfælde af menneske til menneske smitte nu er set ved særlig tæt kontakt ændres risikovurderingen ikke. Der er aktuelt derfor ingen restriktioner i forbindelse med rejse til Asien, herunder Thailand og Vietnam. Det tilrådes at undgå kontakt med levende fjerkræ på markeder og lignende. Der er ingen risiko ved at spise tilberedt fjerkræ. Der kan være risiko for at fugleinfluenzaen kan bringes til Danmark og smitte fjerkræbesætninger. Ved mistanke om smitte med fugleinfluenza bør en infektionsmedicinsk afdeling kontaktes. Fugleinfluenza overføres ved tæt kontakt til smittede fjerkræ og inkubationstiden er under en uge og starter med pludselig feber, utilpashed, hovedpine og muskelsmerter. Det kan udvikles til pneumoni og systemisk inflammation med multiorgansvigt. Diagnosen influenza A stilles ved PCR på naso-pharynx sekret. H og N typning udføres direkte på prøvematerialet som rutine på WHO influenza referencecentret på SSI ved sekventering indenfor et døgn. Differentialdiagnostik kan udføres med PCR f.eks. for influenza B, parainfluenza type 1, 2, 3, RSV, Metapneumovirus, Adenovirus og Rhinovirus. Behandling og vaccine Flere midler kan bruges til at behandle influenza A, hvis de gives straks når symptomerne starter. Neuraminidasehæmmerere (Tamiflu ) har bedst effekt og virker også mod fugleinfluenza H5N1 mens amantadin og rimantadin er uvirksomme. Isolation og karantæne er klassisk epidemibekæmpelse og er en af ingredienserne i Sundhedsstyrelsens pandemiplan. Siden april 2004 har WHO fremstillet en H5N1 prototype virus til vaccineproduktion af 2 af verdens kun 12 influenzavaccine firmaer. Sikkerhed og immunogenicitet bliver testet, så nødvendige tilladelser til lignende vaccine kan opnås hurtigt. PRISBAROMETERET min. gns. max. min. gns. max. Konsultation Difteri-Stivkrampe Havrix Havrix 1440, børn Gammaglobulin, 2 ml Centraleuro. hjernebet Gul feber Hepatitis A+B Twinrix Hepatitis A+B Twinrix, børn Hepatitis B Engerix Hepatitis B Engerix, børn Japansk Hjernebet Kolera tabletter Meningitis Pneumokokker Rabies Tuberkulose Tyfus, injektion Tyfus, tabletter Alle priser i danske kroner Se under klinikker på 6 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

7 Spørgsmål & svar Nr. 2 Spørgsmål & Svar Uddrag fra Rejsedoktors Spørg Lægen, hvor speciallæge i Infektions- og Tropemedicin Eskild Petersen svarer på brugernes spørgsmål. Eskild Petersen?! Sri Lanka i 14 dage Vi er 2 voksne og et barn (13 år) der skal til Sri Lanka 14 dage i januar - Hvad skal vi vaccineres imod - vi har stivkrampevac. Hvad med malaria? I bør alle 3 vaccineres mod hepatitis A som det eneste. Der er malaria på Sri Lanka i det nordøstlihe hjørne og ned af østkysten. Risikoen i centrale Sri Lanka er lille, og der er ikke malaria i Colombo og ned langs kysten syd for Colombo. Gammaglobulin og rejse til Egypten Hvornår skal man vaccineres med gammaglobulin i forhold til afrejsetidspunktet? Vi skal til Ægypten - Hurghada - godt hotel 1 uge. Skal vores lille datter på 2,5 år have samme vaccination? Nej, jeres datter behøver ikke få nogen vaccinationer ekstra udover de almindelige børnevaccinationer. Man anbefaler ikke gammaglobulin længere da beskyttelsen fra vaccinen nu er op på 25 år, så man får meget mere for sine penge ved at blive vaccineret. Øresmerter ved flyvning Min datter lider af meget kraftige øresmerter når hun flyver (kan ikke udligne trykket i øret). Har prøvet at gabe, bolcher, lukket for næsen med fingrene og pustet, men intet hjælper. Hele dagen efter landingen er hørelsen meget nedsat. Hvad skal vi gøre? Vi skal snart til Gran Canaria og med en flyvetid på ca. 4 timer med et grædende barn glæder vi os ikke ligefrem til. Har hørt at antihistaminer muligvis kan hjælpe. Problemet skyldes, at røret fra svælget til mellemøret er lukket så trykket i mellemøret ikke kan udlignes når kabinetrykket falder. Antihistaminer hjælper kun hvis det er en egentlig allergi der ligger bag. Næsedråber fx Otrivin kan muligvis hjælpe, hvis de dryppes ind i næsen lige før start og landing. Morbus Crohn og rejse til Thailand Jeg skal til Thailand - Phuket og vil så høre med hensyn til min Mb. Crohn om der er noget medicin som jeg kan få og tage med til at stoppe maven med, hvis nu, jeg er uheldig at få en opblusning eller bare meget dårlig mave. Jeg har før fået Retardin men dem kan jeg jo ikke få mere. Jeg tager daglig Imurel 150 mg. Immodium er det bedste på markedet i øjeblikket, og det kan fås i håndkøb. Du kan desuden overveje at lade dig vaccinere med en ny vaccine, der er kommet mod Kolera og Rejsediarré - Dukoral. Det giver en vis beskyttelse mod de almindelige Colibakterier, der giver diarré, og det vil være en god idé når du har Mb Crohn. Hoste og træthed efter rejse til Peru Den 10. oktober kom jeg hjem fra en rejse på 18 dage i Peru, hvor vi var oppe i og meters højde, dog kun kortvarigt, vi befandt os for det meste på ca meter højde. Jeg var ikke berørt mere af højderne end de andre i selskabet, men jeg har nu været syg siden jeg kom hjem. Jeg har haft og har stadig lidt blærebetændelse. Jeg er meget træt og taber let vejret og jeg hoster meget. I dag har jeg været på sygehuset og fået mine lunger røgentfotograferet, men der var intet at se. Kan det være forsinket højdesyge, jeg har hørt om 2 andre personer, som tidligere har været i Peru og som var trætte i lang tid efter hjemkomsten. Såfremt det kan være forsinket højdesyge, kan der så sættes ind med behandling? Der er ikke noget der hedder forsinket højdesyge, men hvis du har feber efter en blærebetændelse kan det give træthed. Hvis du hoster men har et normalt røntgenbillede har du sandsynligvis bronkitis, og ikke lungebetændelse. Jeg ville se hvordan det går, når du får behandlet blærebetændelsen, og så kan din læge evt. tage nogle blodprøver, hvis du fortsætter med at være syg. 4 Find flere spørgsmål og svar på december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 7

8 Landerprofil Vietnam Vietnam Vietnam er et populært rejsemål for danskere, og turismen har stor betydning for landets økonomi. VIETNAM ER KM2 med over 3450 kilometers kystlinie og er over 1600 kilometer fra nord til syd og er således ca. på størrelse med Italien. Klimaet er tropisk og subtropisk, og i områder over 2000 meters højde også tempereret. Vintermonsunen blæser fra nordøst fra oktober til marts, hvor det er relativt køligt og fugtigt i nord, men tørt og varmt i syd. Fra april til oktober blæser sydvestmonsunen som bringer fugtig varmt luft ind fra det indiske ocean. Mellem juli og november opstår der ofte tyfoner, korte voldsomme orkaner som kan være meget kraftige. I Hanoi varierer temperaturen fra mellem 20 grader celsius i december/januar til over 30 grader i juni/ juli men regntid fra maj til september. I Ho Chi Minh City (Saigon) er temperaturen året rundt omkring 30 grader også med regntid fra maj til oktober. Det aktuelle vejr kan findes på: Vietnam havde i 2002 ca 80 millioner indbyggere med en per capita indkomst på omkring 1800 kroner, og i 2000 var udgiften per capita til sundhed ca 120 kroner. Efter Sovietunionens sammenbrud i 1991 er Vietnams økonomi blevet åbnet og turismen er idag en vigtig indkomstkilde. Økonomien er stadig i princippet en statslig styret planøkonomi, og det politiske styre er kontrolleret af det kommunistiske parti, der har haft styret af Vietnam efter Vietnamkrigens afslutning i Styret i Vietnam forsøger at udvikle økonomien efter kinesisk mønter, hvor partiet beholder magten uden at indføre demokratiske reformer, samtidigt som man åbner op for markedsøkonomien ved at åbne for joint-ventures og import af udenlandske produkter. Børnevaccinationsprogrammet følger WHO s retningslinier og derudover er ca. 80% af børnene vaccinerede mod japansk hjernebetændelse. Infant mortality rate var i per 1000 levende fødte, og maternal mortality rate er 165 per levendefødte og ca. 30% af befolkningen er under 15 år. Sundhedsproblemerne for rejsende er primært infektion med smitsom leverbetændelse (hepatitis A), men der er regelmæssige udbrud af dengue feber og japansk hjernebetændelse. Der er en høj forekomst af kronisk bærerskab af 8 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

9 hepatitis B virus og HIV forekomsten er stigende. Japansk hjernebetændelse overføres med myg og er bestemt af årstiden med størst risko i månederne juni og juli, hvor risiko for smitte er fem gange større sammenlignet med resten af året. Der er stor variation mellem forskellige distrikter, men der savnes opdaterede informationer som kan danne grundlag for en detaljeret rådgivning af rejsende. Som hovedregel bør rejsende til Vietnam, som opholder sig i landet mere end 4 uger i juni og juli vaccineres. Resten af året bør man vaccinere mod japansk hjernebetændelse ved ophold over tre måneders varighed. Udbredelsen af malaria er faldet markant i de seneste 10 år, og risiko for smitte er størst i det centrale højland, hvor kun et distrikt har en risiko for P. falciparum malaria over 10 tilfælde per 1000 indbyggere per år. Vietnam er højendemisk for dengue feber med den største udbredelse i Mekong deltaet, og der er mindst tilfælde per år i hele landet, men rapportenringen er sandsynligvis mangelfuld. Hepatitis B er almindelig og kronisk bærerskab af hepatitis B virus og dermed risikoen for smitte af seksuelle partnere høj. Vaccination mod hepatitis B er endnu ikke gennemført fuldstændigt i børnevaccinationsprogrammet, og en undersøgelse offentliggjort i 2003 (1) fandt, at 12,5% af små børn og 20,5% af voksne var HbSAgbærere, og at forekomsten af aktuel eller tidligere infektion med hepatitis B var 36,4% for børn, 55,3% for teenagere og 79,2% for voksne. Den største risiko for rejsende til Vietnam er diarré, og de almindelige regler om at være forsigtig med hjemmelavet is solgt fra boder i vejkanten og skaldyr gælder naturligvis også i Vietnam. Grøntsager bør vaskes, og vand fra vandhaner bør ikke drikkes. Vietnam har en af verdens højeste forekomster af tuberkulose med nye tilfælde hvert år. Man regner med at der per 2003 var ca HIV smittede men det virkelige antal vurderes til at være mindst det dobbelte og WHO vurderer at op mod vietnamesere vil være HIV smitede ved udgangen af Sundhedsfaciliteter udenfor Hanoi og Ho Chi Minh City er beskedne, og bliver man alvorligt syg er evakuering til de to byer nødvendig for at kunne få behandling på et niveau, vi er vant til i Danmark. Vietnam oplever som andre fattige lande i Sydøstasien en stigende sexturisme Vietnam har en høj forekomst af hepatitis B, og 20,5% af den voksne befolkning er HbSAg-bærere og kan således smitte videre gennem blod eller sexuelt. med deraf følgende risiko for smitte med HIV, hepatitis B og andre seksuelt overførte sygdomme. En gruppe læger fra Vietnam og vestlige lande opererer lægeklinikker i H anoi, Da Nang og Ho Chi Minh City og nærmere oplysninger findes på hjemmesiden: 1. Hipgrave DB, Nguyen TV, Vu MH, Hoang TL, Do TD, Tran NT, Jolley D, Maynard JE, Biggs BA. Hepatitis B infection in rural Vietnam and the implications for a national program of infant immunization. Am J Trop Med Hyg Sep;69(3): december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 9

10 Portræt DLVS Danske Lægers Vaccinations Service A/S Danske Lægers Vaccinations Service A/S, DLVS, er en privat virksomhed, som har vokset sig stor på at systematisere influenzavaccinationer, først og fremmest af ældre. DANSKE LÆGERS VACCINATIONS SERVICE A/S er oprettet i 2002 udfra et tidligere selskab; Lægernes Vaccinations Center A/S, LVC, der ejer 50% af DLVS, og Vaxine Aps som er medejer af DLVS med over 5% ejerskab. Vaxine Aps har til hovedformål at investere i aktier i associerede virksomheder samt andre værdipapirer. Ud over influenzavaccinationer har DLVS gennem Medic Media Aps tidligere udgivet bladet Doctors Club. Selskabet startede med at systematisere vaccination af ældre mod influenza betydeligt billigere end praktiserende læger, og Københavns kommune greb muligheden for at indføre influenzavaccination til ældre betydeligt billigere end gennem de praktiserende læger, hvilket var en indirekte anerkendelse af, at virksomheden havde ramt et behov, som fandt genklang i politiske kredse. Efterhånden som andre kopierede forretningsmodellen og tilbød influenzavaccination fx. til industrivirksomheder og institutioner, blev prismarginen på infleunza vaccinationer presset, og i 1997 oprettede LVC datterselskabet Vaxine Aps med det formål at parallelimportere influenzavaccine og dermed bryde Statens Serum Instituts monopol på vaccineimport. Det er diskutabelt om det er ulovligt at importere vaccine udenom Statens Serum Institut, hvis det gøres gennem et apotek, men LVC var villig til at forsøge, hvilket endte med at Statens Serum Institut i 1997 indførte rabat på influenzavacciner på 20%, hvis der blev indkøbt 10 stk. vacciner eller flere. Det kan diskuteres hvad LVC fik ud af sænke prisen på influenzavacciner, da Statens Serum Institut ved at give rabatten ved så lavt et antal som 10 stk. sikrede, at de praktiserende læger også fik nytte af rabatten, og DLVS s konkurrencefordel derved stort set forsvandt. Slutresultatet var, at influenzavaccination blev billigere for forbrugerne, og antallet af influenzavaccinationer er da også steget markant de senere år, og ligger nu på vaccinationer i 2003 (1). Influenzavaccinationer anses nu i mange virksomheder som et personalegode, selvom det ikke sikkert er vist, at en generel vaccination af personalet nedsætter sygeligheden udenfor influenza epidemier, og der vaccineres mange udenfor de traditionelle risikogrupper, defineret af Sundhedsstyrelsen som personer over 65 år og patienter med kroniske sygdomme. DLVS har sat sig på markedet med en effektiv markedsføring og logistik der sikrer, at folk er informeret om vaccinationer i lokalområdet, og at der er læger tilstede, der udfører vaccinationerne. Det har været hævdet at kvaliteten var dårlig og at reglerne om lægers jounalføring ikke blev overholdt, men Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med virksomhed i private lægepraksis, og har ikke fundet anledning til at skride ind, hvorfor disse indvendinger må formodes at savne grundlag. DLVS skriver i deres brochure (1) at 1/3 af de 720,000 årlige influenza vaccinationer gives af DLVS. Med et overskud på 12,1 mio. kroner i 2003 bliver det ca. 50 kroner per vaccination. Efter omkostninger og skat giver det en nettofortjeneste på ca. 14 kroner per vaccination. Blandt praktiserende læger er det rygtedes, at DLVS er begyndt at interessere sig for markedet for rejsevaccinationer, og forsøger at knytte et netværk af rejsevaccinationsklinikker til sig. De forsøger at trække kunder til disse klinikker gennem forskellige former for markedsføring bl.a. gennem rejsebureauerne. Det er umiddelbart vanskeligt at se, hvor man skal kunne generere et overskud. Vaccinepriserne fra Statens Serum Institut formodes at være ens uanset, om man køber én eller 5000 vacciner per år, så Influenzavaccination anses nu i mange virksomheder som et personalegode. der er ingen prisforskel mellem indkøbspriserne for rejsevaccinationsklinikker og praktiserende læger. Modsat influenzavaccinationer, er rejsevaccinationer spredt over hele året, og det er derfor nødvendigt at være tilstede i lokalområdet hele året. Der følger en udstrakt grad af rådgivning med, således at det ikke kun gælder om at give en vaccination som folk er så fortrolige med, at rådgivning ikke er nødvendig, men at give rådgivning om forskellige muligheder herunder malariaforebyggelse og kendskab til forholdene i destinationslandet. En af fordelene ved en centraliseret styring af rejsevaccinationer gennem et netværk af samarbejdende klinikker, er kvalitetssikring af ydelserne, en centraliseret tidsbestilling så den enkelte klinik sparer telefonpasning og centraliseret regnskabsføring. Med et netværk af i øvrigt selvstændige klinikker, kan DLVS få det til at give mening hvis de selvstændige klinikker køber centrale ydelser som telefonpasning, bookning og regnskabsføring og derved reducerer omkostningerne og 10 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

11 DLVS A/S År Omsæt- Bruttoresultat (mio. kr) Resultat (mio. kr) efter ning før financielle poster omk. og skat ,1 3, ,8 2, ,6-0, ,6 0, ,2 0,98 0,66 LVC A/S ,5 2,1 1, ,19 0, ,9 0, ,1-0, ,7 0, ,5 0,04 Vaxine Aps ,001-0,02 1, ,15 1,4 DLVS A/S Ledelse Administrerende direktør: Karsten Østergaard Bestyrelse Nikolaj Victor, Jacob Monberg, Hans Henrik Victor, Michael Alan Victor, Kasten Østergaard og Keld Østergaard. LVC A/S Direktion: Hans Henrik Victor Bestyrelse: Nikolai Victor, Hans Henrik Victor, Mihael Alan Victor Vaxine Aps Direktion: Keld Østergaard Bestyrelse: Karsten Østergaard, Keld Østergaard, Jacob Monberg derved gør ydelsen billigere for den rejsende. Hvis DLVS kan levere denne ydelse for en rimelig pris fx 20.- per konsultation, vil både den enkelte rejsevaccinationsklinik og praktiserende læge og DLVS tjene på forretningsidéen. Et problem kan måske være den ensartede rådgivning reguleret gennem den vejligning Statens Serum Institut på vegne af Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år i EPI-Nyt, og som alle indenfor rejsemedicn er enige om, er et praktisk kompromis, og som er i overensstemmelse med rådgivningen i vores nordiske nabolande og WHO. Det er derfor vanskeligt at se, at standardisering af rådgivningen er et væsenligt punkt i praksis, men det kan muligvis udnyttes i markedsføringen. Den gevinst, der ligger i at oprette et net af tilknyttede vaccinationsklinikker over landet, sammenlignet med den aktuelle situation med selvstændige klinikker og praktiserende læger, ligger i at få flere kunder til de klinikker, der er med gruppen. Det er med stor sandsynlighed ikke muligt at få flere kunder uden at love priser, der ligger under priserne hos konkurrerende rejsevaccinationsklinikker og praktiserende læger, og da indkøbsprisen ligger fast kan rabatter kun gives på bekostning af fortjenesten. Forretningsideen er derfor afhængig af, at der kan skabes tilgang af så mange nye kunder, at nedgangen i indtjening på grund af rabatter kan kompenseres. Her er DLVS s erfaring med markedsføring af vaccinationer vigtig, og da rejsevaccinationer er et privat marked, vil effektiv markedsføring flytte kunder. En anden mulighed er, at DLVS forsøger at indkøbe vacciner med rabat udenom Statens Serum Institut, hvilket man har erfaring med fra 1997, selvom det ikke blev gennemført da det kom til stykket. Vi må vente og se, hvad der sker denne gang. I en situation med øget konkurrence mellem private udbydere af lægelig service er det vigtigt, at Sundhedsstyrelsen sikrer, at de almindelige regler som fx. lægers journaliseringspligt, er overholdt, således at de forskellige aktører har ensartede forhold at arbejde under. Kan de praktiserende læger møde konkurrencen? Det er vigtigt at indse, at rejsevaccinationer er et område som er 100% et privat marked. Dvs. at konkurrence på priser, service og især god markedsføring er ligeså vigtige som kvaliteten af rådgivningen. Først og fremmest må man indse, at DLVS er en dygtig operatør på et privat marked med resourcer til markedsføring, kendskab til markedet med stor erfaring i logistik og med den fornødne faglige kompetance. DLVS har viljen, kompetancen og de økonomiske resourcer til at udfordre Statens Serum Instituts vaccinemonopol og importere vacciner med betydelig rabat, udenom Statens Serum Institut. Hvis man som praktiserende læger vil konkurrere gælder det lave priser og god service. Hvad er god service: Primært at kunderne (de rejsende glem ikke at som raske er de ikke patienter!) skal kunne bestille tid til vaccinationer og rådgivning. Dvs. åbne telefoner hele dagen. Med hensyn til markedsføring kan praktiserende læger slutte sig sammen i netværk, indskyde midler til etablering at et firma med det ene formål at markedsføre parktiserende læger. Uvant?? Man opererer nu på et privat marked og markedsføring er vigtig. Kan praktiserende læger drive privat virksomhed? Naturligvis se på Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, som med en omsætning på tæt på 150 mio., driver en effektiv og billig virksomhed til stor glæde for de praktiserende læger. Konklusion DLVS er en veldrevet, overksudsgivende, privat sundhedsvirksomhed, som har gode muligheder for at sætte sig på store dele af rejsevaccinationerne i Danmark. Praktiserende læger kan beholde virksomheden gennem forbedret service og samarbejde omkring markedsføring. Statens Serum Institut vil blive tvunget til at give betydelige rabatter på rejsevaccinationer eller blive konfronteret med import udenom instituttes monopol. Kilder Husstandsomdelt brochure: Undgå at blive syg... bliv vaccineret mod influenza. Danske Lægers Vaccinations Service Selskabernes årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. december 2004 I Praktisk Rejsemedicin 11

12 Nr. 2 artikler Aktuelle rejsemedicinske artikler Mogens Jensenius, Pierre-Edouard Fournier and Didier Raoult. Rickettsioses and the International Traveler. Clinical Infectious Diseases 2004;39: Department of Internal Medicine, Aker University Hospital, Oslo, Norway, and 2 Unité des Rickettsies, Faculté de Médecine, Université de la Méditerranée, Marseille, France Infektion med rickettsier er almindelig I mange tropiske områder. Rickettsier er en zoonose dvs. at der findes et reservoir hos dyr, hvorfra infektionen overføres til mennesker gennem bid af skovflåter - ticks. I de sidste 20 år er der publiceret mere end 450 infektioner hos rejsende, de fleste infektioner med rickettsier fra mus - Rickettsia typhi, Mediterranean spotted fever der skyldes Rickettsia conorii, Afrikansk tick bite fever der skyldes Rickettsia africae, og scrub typhus årsaget af Orientia tsutsugamushi. De fleste patienter oplever en mild febersygdom med hovedpine, muskelsmerter og vekslende grader af purpura, men alvorlige komplikationer og dødsfald ses. Typisk for African tick bite fever er et sår med en mørk skope der hvor patienten blev bidt, et såkaldt Escar, og hævede lymfekirtler regionalt. Diagnosen stilles på rejseannamnesen, klinikken og serologsike undersøgelser. Behandlingen er først og fremmest med tetracykliner. Infektionen kan forebygges ved at undgå bid af skovflåter. De fleste importerede infektioner i Danmark er smittede i det sydlige Afrika. Causer beskriver forekomst og mistænkt forekomst af malaria hos 25 amerikanske studerende der var udstationeret i Ghana som led i et udvekslingsprogram. 24 tog malariaforebyggelse efter gældende anbefalinger fra CDC. Alle 25 havde oplevet symptomer under opholdet i Ghana som var foenelige med malaria infektion og seks havde fået stillet diagnosen malaria ved mikroskopi og var blevet behandlet i Ghana. Fem af de seks blev efter hjemkomsten undersøgt for antistoffer mod malaria og fundet negative, hvilket taler for, at malariadiagnosen var forkert. I den efterfølgende kommentar af Jay Keystone gennemgår forskellige undersøgelser, der samstemmende viser, at forkert diagnostik af malaria er meget almindelig i Afrika. Det er vigtigt at forsøge at få sikret diagnosen, da den rejsende med flere forkerte malariadiagnoser bag sig, ofte mister tilliden til det præparat der tages som forebyggelse, og da diagnosen er forkert, hjælper det ikke at skifte til andre præparater, der derfor også findes værdiløse. Jay Keystone gør også opmærksom på problemet med forfalskede lægemidler i Afrika og understreger, at det er vigtigt, at rejsende køber sin malariamedicin hjemmefra og ikke forsøger at spare ved først at købe medicinene på destinationen. Causer LM, Filler S, Wilson M, Papagiotas S, Newman RD. Evaluation of reported malaria chemoprophylactic failure among travellers in a US university exchange program, Clinical infectious Diseases 2004,39: og Keystone JS. The sound of hoof beats does not always mean that it is a Zebra. Clinical Infectious Diseases 2004,39: Praktisk Rejsemedicin I december 2004

13 Hepatitis A Spørgsmål om Dukoral Siden Dukoral blev kom på markedet i september måned, har vi modtaget mange spørgsmål. Vi opsummerer derfor kort: vaccinen Epaxal DUKORAL indeholder inaktiverede kolera-bakterier og gensplejset, rekombinant, B-subunit koleratoxin. Denne del af koleratoxinet ligner meget det toxin, ETEC bakerien producer, hvorfor DUKORAL også beskytter mod ETEC. Studier 615 turister blev vaccineret eller fik placebo. DUKORAL gav en beskyttelse på 52% mod ETEC og 71% mod diarré med ETEC plus andre patogene tarmbakterier og helt op til 81% beskyttelse mod ETEC isoleret sammen med Salmonella entertidis. Dosering? Grundvaccinen gives som 2 doser, der drikkes med én uges mellemrum. Opstart 2 uger før afrejse. Beskyttelsen er 2 år mod kolera og 3 måneder mod ETEC. En booster kan gives indenfor 2 år og beskytter igen i 3 måneder mod ETEC. Hvem bør vaccineres? De såkaldte korttidsrejsende som har investeret et stort beløb i en forholdsvis kort ferie bør oplyses om muligheden for at beskytte sig mod rejsediarré. Som tommelfingerregel kan man oplyse om DUKORAL til de patienter, som man taler Hepatitis A med. Derudover er der flere medicinske områder hvor DUKORAL kan tilbydes: - Patienter med nedsat syre-produktion i maven, rejsende som tager syreneutraliserende midler. - Patienter med inflamatoriske tarmsygdomme. - Insulinbehandlede diabetikere. Diarre kan hurtigt udløse ketoacidose, som patienten har få muligheder for at behandle. Prisen for DUKORAL er ca. kr. 324,75 for 2 doser. Dukoral er på recept og fås via SSI og apotek. Yderligere spørgsmål kan rettes til Vitaflo Scandinavia EPAXAL - en ren Hepatitis A-vaccine uden tilsætning af aluminium, konserveringsmiddel og antibiotika. God og langvarig beskyttelse Immunitet indtræder kort tid efter 1. vaccination. 1) Langtidsbeskyttelse på mindst 20 år opnås efter 2. vaccination. EPAXAL kan anvendes som re-vaccination efter primær vaccination med anden hepatitis A-vaccine. EPAXAL er let at injicere Mængden der injiceres er kun 0,5 ml (halvdelen af HAXRIX 1440). EPAXAL skal ikke omrystes. Færre bivirkninger med EPAXAL EPAXAL er eneste Hepatitis A vaccine der ikke indeholder aluminium. Aluminium er erstattet med vaccinepartikler, der kaldes virosomer. Virosomerne aktiverer immunforsvaret direkte, uden at der opstår inflammation på injektionsstedet 2). 1) F. Ambrosch, R. Glück, C.Herzog, A. Koren, H. Kollaritisch, G. Wiedermann; Antibody Kinetics Following the Primary and the Bosster Dose of a Visosome Formulated Hepatitis A Vaccine. 10th European Congress on Clinical Microbiologu and Infectious Diseases, May 28-31, 2000 Stockholm, Sweden 2) P. Bovier, C Herzog; Ten Year Clinical Experience with a Virosome Formulated Hepatitis A Vaccine. CISTM-7, Innsbruck, May Indikation: Vaccination mod hepatitis A, smitsom leverbetændelse. Dosering: Voksne og børn over 2 år; 0,5 ml Epaxal. Revaccination anbefales efter 6-12 måneder ihht. indlægssedlen. Bivirkninger: Eventuelle bivirkninger er milde og hurtigt overstået. Særlige forsigtighedsregler: I tilfælde af akut infektionssygdom bør vaccination udskydes. Pakning og priser (feb 2004): 1 x 1 dose kr.: 313,60, 10 x 1 doser: kr. 2928,60 Udlevering: B, recept. Vitaflo Scandinavia Box Hillerød Telefon

14 Nr. 2 Japansk Encephalitis Japansk Encephalitis vaccination eller ej? Japansk Encephalitis (JE) skyldes et virus fra flavivirus familien, samme virusfamilie som dengue- og gul feber virus. JE Virus overføres med Culex myg, der stikker om dagen. Virus er udbredt i det meste af Sydøstasien fra Nordkorea i nord til York halvøen i Australien i syd. Japansk Encephalitis VIRUS FINDES NORMALT hos bl.a. grise, og myggen, der overfører virus, findes både på landet og i storbyernes slumområder. Japansk Encephalitis optræder ofte i epidemier, og som alle sygdomme, der overføres med myg, varierer smitterisiko med årstiderne. I Thailand og Vietnam er sygdommen ca. 5 gange hyppigere i månederne maj til oktober med størst risiko i juni og juli. Man regner med, at der er mindst tilfælde i Asien per år med op til dødsfald (WHO, Japanese Encephalitis Vaccines, Weekly Epidemiology Record 1998,73: ). Ikke alle smittede bliver syge, og mest almindelig er hovedpine, feber og nedsat bevidsthed. Hos voksne regner man med, at ca. 1 ud af 100 smittede udvikler symptomer, og at ca. 1/3 af voksne med symptomer dør, 1/3 overlever med blivende hjerneskader og 1/3 bliver raske. Diagnosen stilles ved påvisning af antistoffer mod virus i en blodprøve hos en patient der har rejst i et område med risiko for smitte. Der er ingen behandling og infektionen forebygges ved at undgå myggestik og ved vaccination. Risiko ved sygdom kontra risiko ved vaccination Man regner med at risiko for symptomgivende infektion med Japansk Encephalitis hos skandinaviske rejsende ligger på mellem 1 per til 1 per 1 million rejsende for en 2 ugers turisttur. Risiko for alvorlige bivirkninger af vaccinationen i form af en generel allergisk reaktion og feber ved vaccinationen ligger på mellem 1 per til 1 per rejsende. Ved rejser til områder, hvor der ikke er oplysninger om et udbrud, bør man derfor ikke vaccinere mod Japansk Encephalitis. Grænsen for vaccination er ifølge de aktuelle anbefalinger (EPI-Nyt uge 21 og 22/2004) sat til en rejsevarighed på 4 uger, og som tommelfingeregel bør der aldrig vaccinered mod Japansk Encephalitis ved rejser på under 4 ugers varighed, med mindre der foreligger et udbrud på destinationsstedet, eller den rejsende ønsker beskyttelse ved gentagne rejser i endemiske områder. Sandsynligvis vaccinerer vi for meget mod Japansk Encephalitis, og grænsen bør snarere være 3 måneders rejse i sæsonen og 6 måneders rejse uden for sæsonen. Vaccination Der gives 2 stik med ca. 2 ugers mellemrum, hvorefter vaccinationerne beskytter i op til 1 år. Gives der en 3. vaccination efter 1 år forlænges beskyttelsen i 3 år. Hvis man har behov for beskyttelse mod Japansk Encephalitis i mere end 12 måneder kan der gives et 3. stik efter 2 til 4 uger, hvorefter beskyttelsen er 2 år. Der er diskussion om hvorvidt 2 primærvaccinationer giver tilstrækkelig beskyttelse, idet det kun kan måles antistoffer hos ca. 80% efter 2 vaccinationer. Der er aldrig rapporteret om et eneste tilfælde af Japansk Encephalitis hos en person, der har modtaget 2 vaccinationer, og teoretisk bør personen være primet, så en eventuel infektion virker som en booster. Hvis producentens anbefalinger følges, skal der gives 3 primærvaccinationer. Vaccination mod JE er en del af børnevaccinationsprogrammerne i Kina, Taiwan, Japan, Sydkorea og Thailand.. 14 Praktisk Rejsemedicin I december 2004

15

16 Rejsedoktor.dk Bolandsvej København Ø B Adgangskode: december04 / januar / februar / marts / april / maj / juni / juli / august / september / oktober / november / december / Kalenderen MØDER I DANMARK Rejsemedicinsk kursus for sygeplejerkser i almen praksis Dansk Selskab for Rejsemedicin Hotel Fåborg marts Gorgas Expert Course for Experienced Clinicians Tropical Medicine Institute, Lima, Peru januar 2005 info.dom.uab.edu/gorgas/ Rejsemedicinsk kursus for praktiserende læger Dansk Selskab for Rejsemedicin GSK Brøndby april KURSER I UDLANDET Travel Medicine for GPs London School of Hygiene and Tropical Medicine Foråret th Conference on Travel Medicine Lisbon, Portugal maj Northern European Conference on Travel Medicine, NECTM Edinburgh, Scotland juni Kolofon Praktisk Rejsemagasin zafeinfo ApS Bolandsvej København Ø Redaktør Eskild Petersen Layout Mediehuset Luksus Copyright 2004 Intranet for læger Mere info på dk/praktisk Adgangskode:december04 Har du dissemineret sklerose (multipel sklerose) og skal du ud at rejse? Skal MS-lægemidlet (beta-interferon) opbevares på køl, eller kan det opbevares i stuetemperatur? Læs mere om dette og find andre rejse-tips på Schering AS, Postboks 69, 2620 Albertslund. Tlf: Fax:

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen

CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen november 2013 nummer 92 Den rigtige kost Nyt om forskning og behandling Sygdomsstatus på mobilen Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Fokus. Patienternes egenomsorg kommer i første række. Immunterapi bruges for lidt Side 6. Ny vaccine på vej til 50+

Fokus. Patienternes egenomsorg kommer i første række. Immunterapi bruges for lidt Side 6. Ny vaccine på vej til 50+ Politik og prioriteringer Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet Patienternes egenomsorg kommer i første række Praktiserende læge Pernille Leander betragter osteoporose som en kaskade

Læs mere

VaccinationsForums NYHEDSBREV. side 1-12. side 20-24. side 12-19

VaccinationsForums NYHEDSBREV. side 1-12. side 20-24. side 12-19 s NYHEDSBREV ÅRGANG 19 NUMMER 2 JUNI 2015 D I N V E J T I L E T VA LG I N F O R M E R E T ISSN: 1604-8539 Læs om vores nye styrke i bestyrelsen og læs om betragtninger vedr. forslag om tvangsvaccinationer

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

ALT OM DIN HUND OG KATS SUNDHED - ET MAGASIN FRA DIN DYREKLINIK OM DIT FAMILIEDYR

ALT OM DIN HUND OG KATS SUNDHED - ET MAGASIN FRA DIN DYREKLINIK OM DIT FAMILIEDYR ALT OM DIN HUND OG KATS SUNDHED - ET MAGASIN FRA DIN DYREKLINIK OM DIT FAMILIEDYR VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE GLEM IKKE DYRET I KRISETIDER 3 HVAD KAN DIN DYREKLINIK? 4 BAG KULISSERNE HOS DIN DYRLÆGE

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse. Børns sundhed

Tidsskrift om forebyggelse. Børns sundhed Tidsskrift om forebyggelse Børns sundhed 2 2003 4 15 22 11 Tema: Børns sundhed Færre ryger og færre bliver mobbet Men de 11 til 15årige er ikke gode til at spise frugt og grønt. Og de sidder hellere foran

Læs mere

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand!

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand! September 2011, nr. 3 At leve med kræft Nye behandlinger af prostatakræft med spredning HIFU behandling i Norge Indhold Nr. 3, september 2011 PROPA NYT udgives af Prostatatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED!

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang September 2012 Nr. 3 SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Dyrevelfærden kommer ikke af sig selv til de danske malkekøer Sandøe, Peter; Andersen, Pia Haubro; Houe, Hans; Thomsen, Peter T.

Dyrevelfærden kommer ikke af sig selv til de danske malkekøer Sandøe, Peter; Andersen, Pia Haubro; Houe, Hans; Thomsen, Peter T. university of copenhagen Dyrevelfærden kommer ikke af sig selv til de danske malkekøer Sandøe, Peter; Andersen, Pia Haubro; Houe, Hans; Thomsen, Peter T. Published in: Dansk Veterinaertidsskrift Publication

Læs mere

CCFMagasinet. Folkemødet på Bornholm. Forskere på jagt. Et liv med morbus Crohn. Colitis-Crohn Foreningen august 2013 nummer 91

CCFMagasinet. Folkemødet på Bornholm. Forskere på jagt. Et liv med morbus Crohn. Colitis-Crohn Foreningen august 2013 nummer 91 CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen august 2013 nummer 91 Folkemødet på Bornholm Forskere på jagt Et liv med morbus Crohn Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme Indhold

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn Nr. 5 oktober 2012 9. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Dansk bidrag til ny lærebog af journalist

Læs mere

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE:

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Rejseråd - gode råd før, under og efter rejsen! INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Før afrejse 2. Insektstik 3. Dyrebid 4. Mad og drikke 5. Turistdiarre 6. Seksuelt overførte sygdomme 7. Ulykker 8. Badning 9. Dykkersyge

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN Klingenberg 15, 2. th, 5000 Odense C Tlf. 35 35 48 82 CVR 21314307 Colitis-Crohn Foreningen Landsforeningen

Læs mere

MAGASINET LÆS INDE I BLADET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Færre myter om hundeaflivninger AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN

MAGASINET LÆS INDE I BLADET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Færre myter om hundeaflivninger AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN Nr. 2 marts 2015 12. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 LÆS INDE I BLADET Færre myter om hundeaflivninger AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN Master i

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark 1 Februar 2007 Diabetesforeningen www.diabetes.dk Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark Diabetes nr. 1 Februar 2007 10 4 Leder: Diabetesområdet

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 Ændret fedtfordeling, Gensmitte og resistens & Fussionhæmmer National Kvindedag & Program for World Aids Dag Rygestop & Kom til kræfter -kursus Indhold 4 6 7 8 Bioalcamid

Læs mere

I PATIENTENS TJENESTE OVER DE NÆSTE TRE ÅR SENDER REGIONERNE LANDETS SYGEPLEJERSKER UD PÅ EN MISSION FOR PATIENTSIKKERHED. Iltsutten løb af med sejren

I PATIENTENS TJENESTE OVER DE NÆSTE TRE ÅR SENDER REGIONERNE LANDETS SYGEPLEJERSKER UD PÅ EN MISSION FOR PATIENTSIKKERHED. Iltsutten løb af med sejren Opfinderprisen Iltsutten løb af med sejren Ny sundhedsminister Fagligheden skal styre DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 21 14. DECEMBER 2011 111. ÅRGANG OVER DE NÆSTE TRE ÅR SENDER REGIONERNE LANDETS SYGEPLEJERSKER

Læs mere