BRUGERHÅNDBOG Vejledning om diagnostiske undersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERHÅNDBOG 2009. Vejledning om diagnostiske undersøgelser"

Transkript

1 BRUGERHÅNDBOG 2009 Vejledning om diagnostiske undersøgelser

2 Brugerhåndbog udgave, 1. oplag, august 2009 Copyright: DTU Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Oplag: 2500 eksemplarer Tryk: Schultz ISSN Brugerhåndbogen findes i elektronisk form på adressen: DTU Veterinærinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Bülowsvej 27, DK-1790 V Tlf , fax Publikationen kan rekvireres hos: DTU Veterinærinstituttet Tlf , fax E-post: Eftertryk og brug af citater er tilladt med kildeangivelse Revideret af: Veterinærkonsulent Sven Erik Jorsal Sektionsleder Anette Bøtner Dyrlæge Helle Frank Skall Dyrlæge Anne Sofie Hammer Dyrlæge Susanne Kabell Seniorforsker Dorte Lau Baggesen DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Veterinær Diagnostik og Forskning Afdeling for Virologi Afdeling for Fjerkræ, Fisk, Pelsdyr og Vildt DTU Fødevareinstituttet Afdeling for Mikrobiologi og Risikovurdering

3 1 Forord Brugerhåndbogen 2009 DTU Veterinærinstituttet udgiver hvert år Brugerhåndbogen med vejledning om diagnostik og overvågning af sygdomme og zoonoser hos husdyr. Formålet med brugerhåndbogen er at give praktiserende dyrlæger indsigt i de diagnostiske metoder, som DTU Veterinærinstituttets laboratorier bruger. I Brugerhåndbogen finder du beskrivelser af sygdomskomplekser og diagnostiske undersøgelser opdelt efter henholdsvis svin, kvæg, får, ged, fjerkræ, pelsdyr og akvakulturdyr. Brugerhåndbogen kan tages med og bruges som opslagsværk i det praktiske arbejde i besætningerne, men findes også i elektronisk form på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside. Her er det også muligt at hente og udfylde indsendelsesblanketter. Følg dyrlægens indgang på for at finde brugerhåndbogen og indsendelsesblanketter. Hvis der er ting, der mangler eller DTU Veterinærinstituttet kan gøre bedre, vil vi gerne have det at vide. Eventuelle kommentarer kan meddeles til vores veterinærkonsulent og andre kontaktpersoner. Forrest i brugerhåndbogen findes en oversigt over kontaktpersoner i henholdsvis DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevareinstituttet, og i Fødevarestyrelsen. Med venlig hilsen Kristian Møller Institutdirektør

4 2 Vi har fået nye telefonnumre DTU Veterinærinstituttet har fået nye telefonnumre den 1. april Hovednummer: Særlige numre for diagnostiske undersøgelser Blodprøver: * Andre indsendelser: * Lindholm Bluetongue: Mund- og klovesyge / SVD: Rabies: Serologi: Svinepest / BVD: Århus Fisk: * Fjerkræ: * Pelsdyr og Vildt: * Sekretariat: * og * * Disse telefoner er bemandet i åbningstiden, og der kan omstilles til relevante rådgivere. De nye telefonnumre kan ses på

5 3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indholdsfortegnelse... 3 Anvendelse af laboratoriediagnostik Indsendelse af diagnostisk materiale Generelt om materiale til diagnostisk undersøgelse Vurdering af diagnostiske tests Praktisk anvendelse af diagnostiske test Anvendelse af stikprøver til diagnostik og sundhedskontrol Besvarelse og betaling af laboratorieundersøgelser Vejledninger i valg af antibiotika Aktuelle resistensforhold hos dyrepatogene bakterier Registrering af antibiotikaforbrug (Vetstat) Anthelmintikaresistens Anvendelse af nogle genteknologiske metoder i laboratoriediagnostikken Laboratoriediagnostik ved nogle sygdomskomplekser og zoonoser hos svin Luftvejsinfektioner hos svin Mave-tarmlidelser hos svin Salmonellainfektioner hos svin Generaliserede infektioner hos svin Ledbetændelse hos svin Sodeksem (Impetigo contagiosa suis) Parasitter hos svin Reproduktionsforstyrrelser hos svin Porcin Reproduktions- og Respirationssygdom (PRRS) Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) Centralnervøse lidelser hos svin Laboratoriediagnostik ved sygdomskomplekser og zoonoser hos drøvtyggere Luftvejsinfektioner hos kalve Enteritis hos kalve og voksent kvæg Paratuberkulose Bovin virusdiarré (BVD) Botulisme hos kvæg Q-feber ( Query fever, Coxiellose, Abattoir Fever ) Parasitter hos kvæg Abort hos kvæg Mastitis hos kvæg Centralnervøse lidelser hos drøvtyggere De danske TSE-undersøgelsesprogrammer Scrapieresistens hos får Sygdomme hos får og ged Parasitter hos får og ged Abort hos får og ged Centralnervøse forstyrrelser hos får og ged Ondartet klovesyge Salmonella Laboratoriediagnostik ved nogle sygdomskomplekser og zoonoser hos fjerkræ Luftvejslidelser hos fjerkræ... 89

6 4 Salmonellainfektioner hos fjerkræ Coccidiose hos fjerkræ Laboratoriediagnostik ved nogle sygdomskomplekser og zoonoser hos pelsdyr Diarré hos mink Nervøse symptomer hos pelsdyr Rævens dværgbændelorm, Echinococcus multilocularis Hjerteorm og lungeorm hos hund Laboratoriediagnostik ved nogle sygdomskomplekser hos akvakulturdyr Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS) Karpens forårsviræmi (SVC)) Koi herpesvirus sygdom (KHV) Anmeldelse af husdyrsygdomme Oversigt over smitsomme husdyrsygdomme, Liste Sygdomme hos akvakulturdyr Undersøgelser med henblik på specifikke sygdomme/infektioner Stikordsregister

7 5 DTU Veterinærinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Fælles kaldenummer for alle lokaliteter tlf , fax Telefontid , lørdag lukket. Bedste træffetid for forespørgsler kl Kristian Møller Institutdirektør Tlf Afdeling for Veterinær Diagnostik og Forskning DTU Veterinærinstittuttet, Danmarks Teniske Universitet Bülowsvej 27, 1790 V Særlige numre for diagnostiske undersøgelser: Blodprøver: tlf fax Andre indsendelser: tlf fax Disse telefoner er bemandet i åbningstiden, og der kan omstilles til relevante rådgivere. Vibeke Sørensen Forskningschef Afdeling for Veterinær Diagnostik og Forskning Tlf Mobil Joan Klausen Sektionsleder Tlf Sven Erik Jorsal Veterinærkonsulent Tlf

8 6 Bakteriologi og Patologi Gitte Larsen Dyrlæge Tlf Svend Haugegaard Dyrlæge Tlf Steen B. Giese Dyrlæge Tlf Øystein Angen Seniorforsker Tlf Branko Kokotovic Seniorforsker Tlf Tim Kåre Jensen Seniorforsker Tlf Vivi Bille-Hansen Seniorforsker Tlf Parasitologi Heidi L. Enemark Seniorforsker Tlf Virologi Charlotte K. Hjulsager Forsker Tlf Lars Erik Larsen Seniorforsker Tlf Mobil

9 7 Serodiagnostik og sundhedskontrol Anna-Bodil Christoffersen Dyrlæge Tlf Mobil Elisabeth Holm Dyrlæge Tlf Klara Tølbøll Lauritsen Dyrlæge Tlf Lars Ole Andresen Seniorforsker Tlf Niels C. Feld Biolog Tlf

10 8 Afdeling for Virologi DTU Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Lindholm, 4771 Kalvehave Bedste træffetid for forespørgsler kl Særlige numre for diagnostiske undersøgelser: Bluetongue: Mund- og klovesyge / SVD: Rabies: Serologi: Svinepest / BVD: Thomas Krogh Nielsen Forskningschef Afdeling for Virologi Lindholm Tlf Mobil Eksotiske virussygdomme Anette Bøtner Sektionsleder Tlf Åse Uttenthal Seniorforsker Tlf Bertel Strandbygaard Dyrlæge Tlf Thomas Bruun Rasmussen Seniorforsker Tlf Jens Nielsen Seniorforsker Tlf Lasse Dam Rasmussen Post Doc Tlf Kirsten Tjørnehøj Biosafety officer Tlf

11 9 Afdeling for Fjerkræ, Fisk, Pelsdyr og Vildt DTU Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Hangøvej 2, 8200 Århus N Særlige numre for diagnostiske undersøgelser: Fisk: tlf Fjerkræ: tlf fax Pelsdyr og Vildt: tlf Sekretariatet:: tlf Hovednummer: fax Disse telefoner er bemandet i åbningstiden, og der kan omstilles til relevante rådgivere. Fjerkræ og fugle Flemming Bager Forskningschef Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr Århus Tlf Mobil Anne Marie Lassen- Nielsen Dyrlæge Tlf Steen Nordentoft Nielsen Dyrlæge Tlf Poul Henrik Jørgensen Seniorforsker Tlf Inge Middelboe Dyrlæge Tlf Fisk Helle Frank Skall Dyrlæge Tlf Niels Jørgen Olesen Seniorforsker Tlf Pelsdyr, kaniner, hund, kat og vildt Anne Sofie Hammer Seniorforsker Tlf Trine Hammer Jensen Dyrlæge Tlf

12 10 DTU Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Tlf , fax Telefontid , fredag , lørdag lukket. Bedste træffetid for forespørgsler kl Henrik C. Wegener Institutdirektør Tlf Zoonosediagnostik inkl. Salmonella- og resistensundersøgelser Bülowsvej 27, 1790 V ZoonoseLab Tlf ZoonoseLab kontor Tlf Karl Pedersen Leder af Zoonoselaboratoriet Tlf Gitte Sørensen Dyrlæge Tlf Anders Hay Sørensen Mikrobiolog Tlf Anne Mette Seyfarth Mikrobiolog Tlf Jeppe Boel Forsker Tlf Dorte Lau Baggesen Seniorforsker Tlf

13 11 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg Tlf , Fax Telefontid: Mandag - torsdag: kl , Fredag: kl , Lørdag lukket Veterinærdirektør Jan Mousing Tlf , Mobil Kontor: Kontor for husdyrsundhed Husdyrsygdomme generelt 3. Kontor: Kontor for international omsætning Fødevare, Animalske biprodukter og levende dyr 4. Kontor: Kontor for mikrobiologisk fødevaresikkerhed, hygiejne og zoonose-bekæmpelse Fødevarebåren zoonosebekæmpelse 5. Kontor: Kontor for kemisk fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og veterinære lægemidler Anvendelse af lægemidler, dispensation for medicinreglerne. Dyrevelfærd Kontorchef Birgit Hendriksen Telefon Mobil Kontorchef Jens Munk Ebbesen Telefon Mobil Kontorchef Karin Breck Telefon Mobil Kontorchef Per Henriksen Telefon Mobil Veterinærchefer Fødevareregion Nord, Herning Fødevareregion Syd, Haderslev Fødevareregion Øst, Ringsted John Larsen Telefon Ole G. Jørgensen Telefon Else Enemark Telefon

14 12

15 13 Anvendelse af laboratoriediagnostik Laboratoriediagnostik er et nødvendigt redskab i klinisk praksis. I nogle tilfælde vil resultatet af en laboratorieundersøgelse lede til en specifik diagnose. I andre tilfælde er der tale om fund, der af klinikeren må medtages ved den samlede sagsvurdering. Diagnostikken af infektiøse sygdomme består enten i påvisning af smitstof, påvisning af specifikke antistoffer mod smitstoffet eller påvisning af patognomoniske læsioner. Mens agens normalt bedst påvises tidligt i infektionsforløbet, vil der ofte gå 1-2 uger, før det er muligt at påvise specifikke antistoffer. Til serologisk diagnostik af almindeligt forekommende infektionssygdomme er det ofte nødvendigt at undersøge parrede blodprøver udtaget med ca. 2 ugers mellemrum. En stigning i antistoftiter på mindst 2 fortyndingstrin tages normalt som udtryk for resultatet af en akut infektion, hvilket også er tilfældet, hvis der kun påvises antistoffer i den anden af de 2 prøver dvs. serokonvertering. Ved de monokausale sygdomme er påvisning af et specifikt agens eller antistof ensbetydende med en specifik diagnose. Som eksempler kan nævnes påvisning af Mycobacterium bovis (kvægtuberkulose), IBR-virus (infektiøs bovin rhinotracheitis), Bacillus anthracis (miltbrand) og Aujeszky-virus (Aujeszky's sygdom). I andre tilfælde påvises der ved laboratorieundersøgelse et eller flere agens, hvis tilstedeværelse alene ikke kan forklare et klinisk sygdomsforløb, men hvor smitstoffet kan være en medvirkende faktor. Dette er karakteristisk for de potentielt patogene mikroorganismer. Den kliniske betydning af sådanne smitstoffer påvirkes ofte af forhold i dyrenes miljø, såsom klima- og staldforhold samt fodring og pasning. For den indsendende dyrlæge er det tolkningsmæssigt ukompliceret at modtage et svar på en monokausal infektiøs sygdom, fordi laboratoriefundet er ensbetydende med en specifik diagnose. Anderledes forholder det sig ved fund af potentielt patogene mikroorganismer. I disse tilfælde stilles der krav til den indsendende dyrlæge om tolkning af laboratoriefundet. Hertil kræves bl.a. indgående indsigt i de potentielt patogene mikroorganismers forekomst og betydning som årsag til sygdom. Endvidere er det nødvendigt, at fundet i hvert enkelt tilfælde sættes i sammenhæng med andre observationer i besætningen. Ikke sjældent kan påvisning af potentielt patogene mikroorganismer være indikator på fejl og mangler i dyrenes miljø. Dette opklaringsarbejde kan kun udføres af fagligt kyndige på stedet. Den praktiserende dyrlæge må derfor have tilstrækkelig faglig viden om de multifaktorielle sygdommes ætiologi, epidemiologi og forebyggelse for at kunne udføre den nødvendige faglige rådgivning. Indsendelse af diagnostisk materiale Af hensyn til Fødevarestyrelsens muligheder for at følge sundhedstilstanden blandt landets husdyr er det af afgørende betydning, at der ved sygdomsproblemer indsendes materiale til DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet, som er nationalt referencelaboratorium for en række husdyrsygdomme. Enhver indsendelse bør ske på hurtigste måde, gerne nedkølet (specielt om sommeren). Indsendelser, der indleveres til postvæsenet på fredage bør kun foregå som ekspresforsendelser, hvorved materialet udbringes til institutterne lørdag og lægges på køl. Almindelige forsendelser udbringes som regel først til institutterne mandag. Prøver, der skal undersøges i forbindelse med eksport, anbefales indsendt til laboratoriet, så tidligt det i henhold til gældende bestemmelser er muligt. Forsendelser skal emballeres forsvarligt og omhyggeligt, og indsendelse af materiale til diagnostisk undersøgelse skal følge regelsættet for transport af klasse 6.2 stoffer (smittefarlige stoffer), der regulerer transport af farligt gods (ADR 2007, Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej). I henhold til ADR regelsættet kan diagnostiske prøver inddeles i prøver til antistof undersøgelser (blod og serum) og materiale til undersøgelse for smittefarlige stoffer.

16 14 A. Prøver til antistofundersøgelse Prøver fra dyr, hvor der er ringe risiko for, at der er patogener til stede, herunder prøver til antistofundersøgelse, er ikke omfattet af ADR konventionen, hvis prøven transporteres i en emballage, som sikrer mod enhver lækage og mærkes med ordene Undtagen animalsk prøve (disse ord henviser til at prøven er undtaget ADR bestemmelserne). Emballagen skal opfylde følgende krav: a) Emballagen består af 3 dele: (i) En indvendig væsketæt primær beholder (ii) En væsketæt sekundær emballage (iii) En ydre emballage af passende styrke i forhold til dens kapacitet, masse og brug, som mindst har én overflade med min. dimensionerne 10 x 10 cm b) Ved væsker skal der tilføjes en passende mængde absorberende materiale til at opsamle hele emballagens indhold, mellem den primære og den sekundære emballage, således at enhver lækage af væske under transport ikke vil kunne nå den ydre emballage og ødelægge denne. c) Når flere skrøbelige emballager (f.eks. blodrør) placeres i en enkelt sekundær emballage, skal disse enten pakkes individuelt eller separeres for at hindre kontakt mellem disse. B. Materiale til undersøgelse for smittefarlige stoffer (organmateriale, fæcesprøver, blod m.v.) Materiale til diagnostisk undersøgelse for smittefarlige stoffer, dvs. prøver fra dyr (organmateriale, fæcesprøver, blod m.v.), hvor der er risiko for, at patogener er til stede, henføres til smittefarlige stoffer kategori B og skal dermed tildeles UN3373 Biologisk stof, kategori B. For forsendelse af materiale, der skal tildeles UN3373, gælder ADR konventionens pakkeinstruks P650. Pakkeinstruks P650, som gælder for forsendelse af UN3373 kan ses på De overordnede regler for pakkeinstruks P650 er: a) Emballagen består af 3 dele: (i) En primær lækagesikker beholder (ii) En sekundær lækagesikker emballage (iii) En ydre emballage af god kvalitet, som skal være konstrueret og lukket for at undgå ethvert udslip. Mindst én overflade på den ydre emballage skal have minimum dimensionerne 10 x 10 cm Enten den sekundære eller den ydre emballage skal være stiv. b) Sekundær emballage skal sikres i ydre emballage med passende stødabsorberende materiale. Ved væsker skal der tilføjes en passende mængde absorberende materiale til at opsamle hele emballagens indhold, mellem den primære og den sekundære emballage, således at enhver lækage af væske under transport ikke vil kunne nå den ydre emballage og ødelægge denne.. c) Hvis der anbringes flere primærbeholdere i en enkelt sekundæremballage, skal disse enten pakkes individuelt eller adskilles for at hindre kontakt mellem disse. d) Den ydre emballage skal synligt mærkes med det diamantformede mærke UN3373, og stoffets navn Biologisk stof, kategori B skal påføres den ydre emballage (bogstavhøjde skal være på minimum 6 mm) i umiddelbar nærhed af det diamantformede mærke. På Dianovas hjemmeside (www.dianova.dk) er der information om emballering og anskaffelse af egnet emballage.

17 15 Da den makroskopiske vurdering af f.eks. lunger og tarmsæt kan vanskeliggøres ved indpakning i avispapir og lignende skrøbeligt papirmateriale, bør organer indpakkes i hver sin plastpose, som først derefter pakkes i rigeligt vandsugende materiale. Fæces- og stibundsprøver skal indsendes i plastikbeholdere med fastsiddende låg og må maksimalt fyldes 2/3 op. Prøveudtagningsmateriale til fisk- og fjerkrævirologisk undersøgelse kan rekvireres fra DTU Veterinærinstituttet, Århus. Prøveudtagningsmateriale til udtagning af bl.a. forhudsskylleprøver og vaginaltamponprøver til kvæg kan rekvireres på Ordrekontoret i. Det indsendte materiale skal være ledsaget af en skriftlig redegørelse indeholdende oplysninger om arten af det indsendte materiale og baggrunden for indsendelsen, herunder oplysninger om sygdomsforløb, sygdomsbehandling og sektionsfund. Undertiden kan også oplysninger om dyrenes fodring være af betydning. For fjerkræ, prydfugle, fisk og vildt gælder, at enhver kan indsende materiale til undersøgelse for de almindeligt forekommende sygdomme. I alle tilfælde skal materialet være ledsaget af oplysninger om oprindelsesbesætning (CHR-nr. samt navn og besætningsadresse), dyrenes art og alder, sygdomsforløb, evt. behandling. I særlige tilfælde vil samdriftserklæring være påkrævet (se eks. kortlægning af salmonellaforekomst hos svin). Besætningsejers adresse skal anføres, hvis den er forskellig fra besætningsadressen. Dato for udtagelse af prøvematerialet skal altid anføres på indsendelsesblanketten. Ved indsendelse af mærkede blodprøver o.l. skal disse altid ledsages af en liste med angivelse af prøvernes numre eller mærke. Ved indsendelse af mange prøver samtidig (f.eks. prøver fra ornestationer eller eksportsager) sendes desuden en til med en komplet liste over prøvernes mærker. Af hensyn til prøveregistreringen er det afgørende, at rækkefølgen på listen og rækkefølgen af blodprøverne i kassen er identisk, og at der på listen kun findes mærker vedr. prøver, som er medsendt. Diverse indsendelsesblanketter er tilgængelige via hjemmesiderne (www.dianova.dk, og Her findes også blanketter til brug for det danske BSEovervågningsprogram. Prøver fra udlandet skal forsynes med importtilladelse og mærkes prøver fra udlandet udenpå pakken. Forsendelse af sådanne prøver skal i øvrigt følge betingelserne for importtilladelsen. Vejledning vedrørende indsendelsessted, materiale m.v. for de enkelte undersøgelser fremgår af de efterfølgende afsnit se også side Generelt om materiale til diagnostisk undersøgelse Undersøgelse af kadavere og organer DTU Veterinærinstituttet påtager sig sektion af kalve, føl, får, geder, grise, hunde, katte, pelsdyr, fjerkræ og andre mindre dyr samt vilde dyr. Ved undersøgelse af dyr eller organer foretages patologisk-anatomisk, bakteriologisk, parasitologisk og virologisk undersøgelse i det omfang, det skønnes fornødent. Dersom ejeren ønsker at sikre sig værdien af hud eller skind, må afhudning foretages før indsendelse. For så vidt angår får og lidt ældre lam bør afhudning altid foretages, da sådanne kadavere ellers meget hurtigt går i forrådnelse. Når det drejer sig om store dyr, vil det være mest praktisk, at der kun indsendes organer, idet sektion bør foretages på stedet. Når det drejer sig om pelsdyr, smågrise, fjerkræ og andre mindre dyr, må det anbefales altid at indsende hele, uåbnede kadavere. Retningslinier for udtagelse af materiale For så vidt der ikke indsendes hele kadavere, anføres efterfølgende nogle få generelle retningslinier for udtagelse af materiale, idet kliniske observationer og sektionsfund dog i hvert enkelt tilfælde vil være bestemmende for indsendelsens omfang. Se endvidere side Drøvtyggere: Lever, milt, nyre, et stykke uåbnet, ombunden tyndtarm med intakte krøslymfeknuder, et stykke endetarm, hjerte og lunge.

18 16 Svin: Lever, milt, nyre, et stykke uåbnet, ombunden tyndtarm med intakte krøslymfeknuder, blind- og stortarm, hjerte og lunge. Føl og heste: Lever, milt, nyre, et stykke uåbnet, ombunden tyndtarm med intakte krøslymfeknuder, hjerte og lunge. Fostre af alle dyrearter adskiller sig fra ovennævnte. Se side 57, 78 og 160. Undersøgelse af fæcesprøver Fæcesprøver kan indsendes til bakteriologisk, virologisk eller parasitologisk undersøgelse. Det vil være hensigtsmæssigt at indsende prøver fra flere dyr. Ved akutte diarrétilfælde indsendes prøver udtaget tidligst muligt (undtagen coccidiose) i sygdomsforløbet fra ubehandlede dyr. Prøverne indsendes i hertil egnet emballage (ikke plasthandsker o.l.). Svaberprøver er kun egnede til visse bakteriologiske undersøgelser. Fæcesprøver fra enkeltdyr skal så vidt muligt bestå af mindst 5 gram. For import/eksport prøver til bakteriologisk undersøgelse for Salmonella eller Yersinia (evt. subklinisk) er den optimale prøvemængde 25 g pr. analyse. Undersøgelse af svaberprøver, ekssudater, hudskrab o.l. Hudskrabprøver til parasitologisk undersøgelse bør generelt udtages i kanten af det afficerede område og/eller på predilektionsstedet. Der bør udtages en skrabeskefuld. Svaberprøver, abscesindhold, slimhindeekssudat, hudskrab o.l. kan indsendes til undersøgelse. Prøverne bør så vidt muligt udtages aseptisk. Det bør tilstræbes, at udtørring og forringelse af prøver på anden måde undgås ved hensigtsmæssig forsendelse, evt. under anvendelse af særligt prøveudtagningsmateriale eller forsendelsesmedium. Svaberprøver til virologisk undersøgelse indsendes i et blodprøveglas uden stabiliseringsmiddel, men med ca. 0,5 ml sterilt fysiologisk saltvand. Sæt med 2 svabere og 1 glas pakket sammen kan rekvireres på den direkte linie til Ordrekontoret, tlf eller på fax nr Gelsvabere, kulsvabere og lignende er ikke egnede til virologisk undersøgelse. Der henvises i øvrigt til siderne Undersøgelse af bakterielle isolater med henblik på verifikation og typebestemmelse Isolater kan sendes med kurér som renkultur i transportrør med skråagar af nutrientagar (Salmonella, E. coli) eller efter nærmere aftale. Resultatet af foretagne biokemiske undersøgelser samt detaljerede oplysninger om oprindelse (isolationskilde) angives. Blodprøveundersøgelser Blodprøver kan indsendes til serodiagnostiske undersøgelser samt visse parasitologiske undersøgelser. Såfremt ikke andet er anført, anvendes ustabiliserede blodprøver. Ved indsendelse af mærkede blodprøver skal disse altid listes på indsendelsesblanketten med prøvernes numre eller mærker. Ved indsendelse af mange prøver samdig (f.eks. prøver fra ornestationer eller eksportsager) sendes desuden en til med en komplet liste over prøvernes mærker. Af hensyn til prøveregistreringen er det afgørende, at rækkefølgen på listen og rækkefølgen af blodprøverne i kassen er identisk, og at der på listen kun findes mærker vedr. prøver, som er medsendt. Fjerkræblodprøver skal indsendes til DTU Veterinærinstituttet,. Generelt har fjerkræblodprøver en dårlig holdbarhed, hvorfor indsendelser op til weekender og helligdage skal undgås, ligesom prøverne bør sendes straks efter udtagningen. Der må ikke medsendes kanyler, skalpelblade eller lignende utensilier anvendt til udtagning af blodprøverne. Urinundersøgelser Urinprøver kan indsendes til bakteriologisk undersøgelse; prøverne skal udtages aseptisk og forsendes under køling. Undersøgelse af mælkeprøver i forbindelse med mastitis Aseptisk udtagne mælkeprøver fra ubehandlede kirtler indsendes normalt til bakteriologisk undersøgelse og til undersøgelse for indhold af patologisk sekret på Steins Laboratorium, Holstebro. Undersøgelserne kan også foretages af DTU Veterinærinstituttet, hvor alle under-

19 17 søgelser af mælk i forbindelse med eksport skal udføres. Prøver indsendes til DTU Veterinærinstituttet,. Undersøgelse af sædprøver og forhudsskylleprøver DTU Veterinærinstituttet foretager rutinemæssigt serologisk og bakteriologisk undersøgelse af sædprøver fra tyre. Det er nødvendigt, at der indsendes mindst 2,5 ml ufortyndet sperma i et sterilt glas. Spermaprøverne må være udtaget ved hjælp af en steriliseret kunstig vagina, som kun må smøres med en ringe mængde steril vaseline. Hvor intet andet er aftalt med laboratoriet, bør kun karakteristiske førsteejakulater indsendes. Indsendelsen sker i termoemballage med is, der sendes ekspres og mrk. forsigtig til DTU Veterinærinstituttet,. Forhudsskylleprøver undersøges for Trichomonas fetus og Campylobacter fetus i forbindelse med rutinekontrol og eksport af avlstyre. Instrumentarium, 50 ml skyllevæske, 10 ml transportmedium samt udtagelsesvejledning kan mod betaling rekvireres fra ordrekontoret. Begge prøveglas sendes mrk. forsigtig til DTU Veterinærinstituttet,. Såfremt et større antal (>100) skylleprøver ønskes undersøgt samtidigt skal laboratoriet adviseres minimum 1 uge før prøvetagning. Undersøgelse af sædstrå for BVD-virus i forbindelse med import/eksport foretages af DTU Veterinærinstituttet, Lindholm. På sædprøver fra andre dyrearter foretages bakteriologisk undersøgelse. Undersøgelse af vaginaltamponprøver I forbindelse med visse eksporter af kvæg foretager DTU Veterinærinstituttet undersøgelse af vaginaltamponprøver for Campylobacter fetus ved agglutination og for Trichomonas fetus ved mikroskopi og evt. dyrkning. Vaginaltamponer, rør med medium (sterilt fysiologisk saltvand) samt udtagelsesvejledning kan mod betaling rekvireres fra ordrekontoret. Inden forsendelsen er det vigtigt at sørge for, at tamponens snor ikke hænger uden for røret med saltvand, idet dette kan medføre, at væsken løber ud under transporten. Såfremt et større antal prøver (>100) ønskes undersøgt samtidigt ved såvel mikroskopi som dyrkning for Trichomonas fetus, skal laboratoriet adviseres minimum 1 uge før prøvetagning. Fjerkræundersøgelser Fjerkræmateriale undersøges af DTU Veterinærinstituttet, Århus; dog skal blodprøver sendes til DTU Veterinærinstituttet,. Undersøgelse af fjerkræ omfatter makroskopisk, patologisk-anatomisk bedømmelse af indsendte, uåbnede dyr, og efter indikation suppleres med bakteriologisk, virologisk, parasitologisk og histologisk undersøgelse. Ved udredning af årsagsforhold i forbindelse med sygdom eller mistanke om sygdom, er det vigtigt, at der til undersøgelse udvælges enten friske, selvdøde eller aflivede klinisk syge dyr, der er repræsentative for det pågældende sygdomsproblem. For at forhindre hurtigt indsættende forrådnelse, er det vigtigt, at nyligt aflivede dyr nedkøles inden indpakning til forsendelse. Der bør altid indsendes uåbnede kadavere til laboratorieundersøgelse ledsaget af anamnestiske oplysninger, der foruden beskrivelse af kliniske symptomer med angivelse af morbiditet og mortalitet også omfatter oplysninger om afvigelser fra aktuelle produktionsparametre for tilvækst, ægydelse, vand- og foderforbrug samt anvendte vaccinationsprogrammer. Vedrørende overvågning af salmonellaforekomsten i fjerkræ henvises til side 91. Svaberprøver til fjerkræ-virologisk undersøgelse Svaberprøver til undersøgelse for Newcastle disease og aviær influenza indsendes til DTU Veterinærinstituttet, Århus. Vejledning i prøveudtagning, podepinde og rør med transportmedium skal forud for indsendelse rekvireres fra afdelingen. Undersøgelser af fisk Fisk undersøges af DTU Veterinærinstituttet, Århus. Undersøgelse af fisk omfatter virologiske, bakteriologiske og parasitologiske undersøgelser efter indikation.

20 18 Da fiskeenzymer er aktive selv ved lave temperaturer, vil der hurtigt forekomme autolyse i udtaget materiale. Det anbefales derfor, at materiale til de fleste undersøgelser udtages umiddelbart efter aflivning af fisk med sygdomstegn og anbringes i prøverør til virologi, på svaber til bakteriologi eller formalinfikseres. Hele uåbnede fisk eller materiale fra fisk indsendes ekspres og nedkølet med isposer eller køleelementer. Det anbefales, at alle indsendelser foretages efter aftale med fiskesektionens dyrlæger. Indsendelserne bør altid være ledsaget af anamnestiske oplysninger med angivelse af kliniske symptomer, mortalitet, størrelse af angrebne fisk, angrebne fiskearter samt oplysninger om særlige produktionsparametre. Eksportundersøgelser Undersøgelser i forbindelse med eksport af levende dyr foretages i henhold til retningslinierne i denne vejledning. Serodiagnostiske undersøgelser, som ikke udføres rutinemæssigt på DTU Veterinærinstituttet, foranlediges foretaget i udlandet.

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Seminar 14. og 15. april 2011

Seminar 14. og 15. april 2011 DANSK BOOLOGISK SELSKAB - et selskab for kvægproduktion og sundhed Seminar 14. og 15. april 2011 Tema Smittebeskyttelse fra stort til småt Hotel Pejsegården, Brædstrup Tak for deltagelse til: Merial Norden

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

Sygdomme hos akvakulturdyr Beredskabsplan

Sygdomme hos akvakulturdyr Beredskabsplan Sygdomme hos akvakulturdyr Beredskabsplan Operationel manual 26. november 2010 Team Dyresundhed og veterinært beredskab Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

O V E RVÅGNING, UDREDNING O G

O V E RVÅGNING, UDREDNING O G Legionella i varmt brugsvand O V E RVÅGNING, UDREDNING O G FOREBYGGELSE AF LEGIO NÆRSYGDOM 1. UDGAVE 2000 Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne Statens Serum Institut I N D H O L D FORORD..................................................

Læs mere

Opdræt og udsætning af fjervildt

Opdræt og udsætning af fjervildt Opdræt og udsætning af fjervildt KOMPENDIUM Januar 2013 Kristian Stenkjær det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Titel Opdræt og udsætning af fjervildt Dette kompendium tager udgangspunkt

Læs mere

Dyrevelfærden kommer ikke af sig selv til de danske malkekøer Sandøe, Peter; Andersen, Pia Haubro; Houe, Hans; Thomsen, Peter T.

Dyrevelfærden kommer ikke af sig selv til de danske malkekøer Sandøe, Peter; Andersen, Pia Haubro; Houe, Hans; Thomsen, Peter T. university of copenhagen Dyrevelfærden kommer ikke af sig selv til de danske malkekøer Sandøe, Peter; Andersen, Pia Haubro; Houe, Hans; Thomsen, Peter T. Published in: Dansk Veterinaertidsskrift Publication

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

ABSTRACT. (Key words: compost bedded pack, dairy cow, mastitis, mastitis treatment, udder health, decisionmaking)

ABSTRACT. (Key words: compost bedded pack, dairy cow, mastitis, mastitis treatment, udder health, decisionmaking) 0 RESUMÉ Formålet med dette studium var at evaluere datakvaliteten af registrerede mastititsbehandlinger, samt at evaluere om komposteringsstaldsystemet havde effekt på forekomsten af mastitisbehandlinger

Læs mere

MAGASINET LÆS INDE I BLADET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Færre myter om hundeaflivninger AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN

MAGASINET LÆS INDE I BLADET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Færre myter om hundeaflivninger AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN Nr. 2 marts 2015 12. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 LÆS INDE I BLADET Færre myter om hundeaflivninger AF JOURNALIST (DJ) CHARLOTTE RAFN Master i

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004 Ansvarshavende for redaktionen: Gitte Madsen og Lissi V. Karlsen Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2004 1. udgave, 1. oplag, december

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere

Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere Lone Mørch og Leila Eriksen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling 1997 1 Vejledning i kvalitetssikring

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri April 1996 Betænkning fra udvalget om Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri Betænkning nr. 1314 Landbrugs- og Fiskeriministeriet Betænkning fra udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet

Læs mere