DMG-Nyhedsbrev nr. 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMG-Nyhedsbrev nr. 8"

Transkript

1 Marts 2009 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 8 DMG-2009 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling Adjuverende protokoller Metastaserende sygdom Ph.d.-studier DMG 2009 Formand: Krzysztof Drzewiecki, Plastikkirurgisk Afdelingen, Rigshospitalet Næstformand:. Dansk Melanom Gruppe (DMG) har nu eksisteret i 25 år, og gruppens kliniske database indeholder indsamlede prospektive data vedrørende diagnostik og behandlingsforløb for ca patienter i 24 år. Data indsamlet i de første 10 år har været anvendt i en Ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet. Der kommer forhåbentlig flere i den kommende tid. Hovedparten af gruppens aktiviteter har været og er stadig baseret på et frivilligt arbejde. Databasen blev i begyndelsen drevet for private donationer, men dette er nu ophørt. Rigshospitalet finansierer de mest nødvendige sekretærmæssige opgaver. Utilstrækkelig økonomi har bl. a. medført, at dataudtræk fra databasen ikke fungerer helt optimalt. Siden 2003 har DMG været medlem af en landsdækkende sammenslutning af danske kliniske kræftgrupper kaldet Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG). Medlemmerne af DMG s Forretningsudvalg har ydet et stort arbejde i de forskellige udvalg under DMCG i forbindelse med Kræftplan II og udarbejdelsen af kræftpakkekonceptet. Konceptet blev politisk accepteret som et instrument til et kvalitetsløft i kræftbehandlingen i Danmark og efterfølgende meget hurtigt implementeret. Dannelsen af DMCG har været gavnligt for de danske kliniske kræftgrupper. De er blevet bragt i fokus i kraft af deres kliniske, forskningsmæssige og organisatoriske erfaring som en vigtig medspiller i styrkelsen af kræftforskning og kræftbehandling i Danmark. Behovet for finansiering af gruppernes arbejde er blevet erkendt af både politikere og administratorer. DMG har i 2007 fået bevilget kr. fra Puljen til Styrkelse af Klinisk Kræftforskning. En del af bevillingen på kr. er i juni 2008 blevet overført til en konto på Rigshospitalet, som administreres af K.T. Drzewiecki. I løbet af 2008 er en del af bevillingen anvendt til datavalidering i databasen. Medio januar 2009 har DMG efter et positivt dialogmøde med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen ansøgt Danske Regioner om refinansiering af gruppens aktiviteter svarende til kr. i 2009 og kr. i Bevillingen og den forventede refinansiering skal anvendes til følgende aktiviteter: 1. Datavalidering i DMG database. Det er et krævende og stort arbejde, der vil involvere de DMG ansvarlige på de kliniske afdelinger, ligesom det vil øge aktiviteten i DMG-Sekretariatet. Arbejdet skal være tilendebragt, før alle data overføres til et web-baseret indberetningssystem ved institut for Eksperimentel Klinisk Onkologi (EKO) ved Århus Universitet. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 1

2 2. IT-udvikling af et web-baseret indberetningssystem og web-serviceklient til overførsel af data ved EKO. Dette arbejde skal foregå parallelt med datavalidering. Der er et stort behov for et web-baseret indberetningssystem ved indberetning af data til DMG-databasen. Det vil formentlig spare tid, ligesom det vil højne kvaliteten af data og gøre indberetningen landsdækkende. 3. Udvikling af Analyseportalen XML/Webservice ved Kompetence Center Øst (KCØ). Denne analyseportal er nødvendig til overførsel af en række data til Danske Regioner vedr. kvaliteten af forskellige elementer af behandlingsforløb. 4. Revision af guidelines for diagnostik og behandling af malignt melanom og udarbejdelse af kvalitetsindikatorer ved KCØ. Det drejer sig om løbende validering af guidelines for både diagnostik og behandlingsforløb. Malignt Melanom Kræftpakke blev indført i alle regioner i november De sundhedsfaglige elementer i kræftpakkeforløb for malignt melanom er blevet publiceret og findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Selve implementeringen af pakkeforløbene, som har krævet et logistisk samarbejde mellem praktiserende læger, praktiserende speciallæger og relevante hospitalsafdelinger, er håndteret forskelligt i de forskellige regioner og afspejler de lokale forhold. De tidsmæssige krav til forskellige elementer af pakkeforløbene søges overholdt i alle regioner. Udrulningen af pakkeforløbne kræver flere ressourcer. Finansieringen af dem er endnu ikke bragt på plads i alle regioner. Kræftpakkeforløbene bliver løbende vurderet igennem regionernes interne administrative systemer. Patologi Kontaktperson: Nina Hastrup, Patologisk Afdeling, Rigshospitalet Der foreligger nu endelig afklaring af EORTC s patologi protokol for sentinel lymfeknuder (SN), som DMG s patologer fremover vil følge. Lymfeknuderne flækkes på langs gennem hilus og indstøbes in toto i en eller flere kapsler. Der skæres på 5 niveauer med 50 μm afstand. På hvert niveau skæres 4 snit, på 1., 3. og 5. niveau farves hhv. HE, S-100 og Melan-A, sidste snit forbliver ufarvet; på 2. og 4. niveau farves hhv. HE og S-100, mens de 2 sidste snit forbliver ufarvede til evt. supplerende farvninger. Hvis der findes metastaser, anføres om de er subkapsulære eller parenkymatøse og største diameter på største tumorinfiltrat anføres med en decimal. Desuden anføres om der er kapselgennemvækst DMG s skema for SN er ændret i henhold hertil. Ændringerne i selve protokolteksten vil komme senere. Arvelige defekter og malignt melanom Kontaktperson: Maren Weischer, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital Når man siger malignt melanom og risikofaktorer tænker de fleste straks på solskoldninger, fregner og rødt hår. Og det er også vigtige risikofaktorer. Men genetisk forskning gennem de sidste 5 år har også fundet flere ændringer i arvemassen, der har betydning for sygdommens opståen uafhængigt af de klassiske fænotypiske risikomarkører som hud-, hår- og øjenfarve. Endnu mere klinisk interessant er det, at man også har fundet ændringer, der påvirker prognosen med tilsvarende forskning i andre cancertyper. Nu er Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev, Plastikkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet, Onkologisk Afdeling, Århus, og Onkologisk Afdeling Odense gået sammen om at indsamle DMG information, blodprøver, spørgeskemaer om gængse melanom risikofaktorer fra alle melanom patienter. Med i samarbejdet er også melanom patienter fra Universitäts Hautklinik Tübingen, Tyskland. Som sammenligningsgrundlag indgår melanom-frie alderssvarende deltagere fra Herlev-Østerbroundersøgelsen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev. Formålet med case-kontrol studiet er at undersøge hvilke arvelige defekter der påvirker risiko for udviklingen af malignt melanom og hvilke genetiske markører, der kan fortælle os noget om prognosen. Forhåbentlig vil vi om nogle år være bedre i stand til at forudsige forløbet for den enkelte patient på baggrund af en DNA test af en blodprøve. Vi har været i gang i et år og har allerede indsamlet 1500 melanom patienter. Vi håber på at indsamle Mange, mange tak til alle involverede patienter, læger, sygeplejersker og sekretærer. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 2

3 Kirurgi Kontaktperson: Karin Dahlstrøm, Plastikkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet Ændrede procedurer for operation, såfremt patienter skal kunne indgå i EORTC protokol (se nedenfor) Patienter med kutant malignt melanom med én sentinel lymfeknudemetastase > 1 mm (IIIA), stadium IIIB og IIIC (undtaget patienter med in-transit- eller satelit-metastaser) kan indgå. Såfremt en afdeling ønsker at deltage i den adjuverende protokol, skal følgende operative procedurer følges, hvilket indebærer visse ændringer i forhold til de aktuelle anbefalinger i DK. Behandling af primær tumor: Uændret. Sentinel node procedure: Ændret patologi procedure (se under patologi), der formentlig vil øge antallet af påviste metastaser med ca. 15 % Askil eksairese: Fuld askildissektion med level I, II og III som vanligt. Minimum 10 lymfeknuder. M. pectoralis minor kan deles eller fjernes, hvilket ikke er standard i DK. Ingvinal eksairese: Minimum 5 lymfeknuder. Vanlig superficiel ingvinal eksairese er tilstrækkelig ved SN pos glandler. Ingvinal+iliacaeksairese: Anbefales foretaget ved palpable ingvinalglandler eller ved positiv Cloquet`s glandel. Dette er en ændring i forhold til normal standard i DK, hvor der oftest kun foretages iliacaeksairese ved påviste metastaser i iliacaglandler. Halseksairese: Min. 15 glandler. Klassisk eller modified radikal halsglandel eksairese, dvs. ikke selektiv eksairese, hvilket aktuelt ofte foretages ved SN pos. glandler. Ved melanom på øret, på forreste skalp eller ansigt skal der foretages superficiel parotidektomi sammen med radikal halsglandeleksairese, også i tilfælde af ikke palpable glandler, men SN pos glandel uden drænage til parotisgebetet. Dette er en ændring i forhold til standard på mange afdelinger. Ved posteriore læsioner skal der foretages fjernelse af sub-occipitale glandler sammen med radikal halsglandeleksairese. Hyperterm perfusionsbehandling (HRP) Kontaktperson: Grethe Schmidt, Plastikkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet Bidrag ikke modtaget. Adjuverende behandling Efter en lang periode uden adjuverende behandlingstilbud efter operation for malignt melanom, er der nu nye behandlingsprotokoller på vej. Det er dog stadig gældende, at der ikke er et etableret behandlingstilbud som adjuverende behandling, og derfor vil der stadig i alle studier være en ubehandlet reference arm. De to studier der er tæt på at starte er EORTC og EORTC 18081, og de er beskrevet nedenfor. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 3

4 DMG 3-97 (adjuverende IFN) Resultaterne fra det nordiske studie blev præsenteret ved ECCO i Barcelona 2007: European Journal of Cancer Supplements, Volume 5, Issue 6, September 2007, Page 4 Results of the Nordic randomised adjuvant trial of intermediate-dose interferon alfa-2b in high-risk melanoma J. Hansson 1, S. Aamdal 2, L. Bastholt 3, M. Hernberg 4, B. Nilsson 1, U. Stierner 5, H. von der Maase 6 1 Karolinska Institutet, Dept of Oncology-Pathology, Stockholm, Sweden; 2 The Norwegian Radium Hospital, Dept of Medical Oncology and Radiotherapy, Oslo, Norway; 3 Odense University Hospital, Dept of Oncology, Odense, Denmark; 4 HelsinkiUniversity Central Hospital, Dept of Oncology, Helsinki, Finland; 5 Sahlgrenska University Hospital, Dept of Oncology, Gothenburg, Sweden; 6 Aarhus University Hospital, Dept of Oncology, Aarhus, Denmark Background: The trial was designed to investigate the effects of adjuvant post-operative therapy with intermediate-dose interferon alfa-2b (IFN) in patients with stage IIB-C/III cutaneous melaoma. The outcome of maintenance treatment with IFN for 1 versus 2 years following a 4 week induction period was studied. Materials and Methods: Between November 1996 and August 2004 a total of 855 patients were entered into the study. Patients were randomized in equal proportions to three study arms: Arm A: Observation only. Arm B: induction: IFN 10MU S.C. 5 days/week for 4 weeks; maintenance: IFN 10MU S.C. 3 days/week for 12 months. Arm C: induction as arm B; maintenance: IFN 10MU S.C. 3 days/week for 24 months. Recurrence-free survival (RFS) and overall survival (OS) were analysed using life table techniques, taking censored observations into account. Univariate analyses were performed with Kaplan-Meier and Log-Rank tests. Multivariate analyses were performed with Cox regression analysis. Results: Adjuvant IFN therapy significantly improved RFS. Median RFS for Arm A: 20.5 months: Arm B: 37.7 months; Arm C: 24.0 months. Hazard ratio (HR) for recurrence for IFN treated patients (Arms B+C combined) was 0.82 (p = 0.045) compared to Arm A. HR for Arm B vs. Arm A: 0.76 (p = 0.019) and for Arm C vs. Arm A: 0.88 (p = 0.217). Adjuvant IFN therapy had no significant effect on OS. Median OS for Arm A: 54.6 months: Arm B: 69.6 months; Arm C: 55.4 months. Hazard ratio (HR) for death for IFN treated patients (Arms B+C combined) was 0.93 (p = 0.515) compared to Arm A. HR for Arm B vs. Arm A: 0.92 (p = 0.484) and for Arm C vs. Arm A: 0.95 (p = 0.679). Conclusions: Adjuvant treatment with intermediate-dose IFN in high-risk melanoma patients significantly improved RFS without significantly increasing OS. There was no indication that prolonging the maintenance treatment with IFN from 1 to 2 years improved the outcome in these patients. Further translational research is ongoing to better define the subgroup of patients who benefit from adjuvant IFN therapy. EORTC Adjuverende protokol under planlægning. De EORTC protokoller der evaluerede adjuverende IFN fandt, at det kunne være patienter med ulcererede melanomer, der havde overlevelsesgevinst af den adjuverende behandling. Den hypotese, der hermed er genereret, ønsker man at afprøve i et prospektivt randomiseret studie. Som planerne ser ud i dag, vil man randomisere patienter med ulcererede melanomer til observation eller adjuverende PEG- Interferon i en periode, formentlig 3 år. Nærmere oplysninger om denne protokol vil blive meldt ud i løbet af foråret EORTC Adjuvant immunterapi med anti-ctla-4 monoklonalt antistof (ipilimumab) versus placebo efter fuldstændig resektion af højrisiko stadium III melanom: Et randomiseret, dobbeltblindet fase 3 forsøg af EORTCs Melanom Gruppe Formålet med denne undersøgelse er at bestemme effekten og sikkerheden af behandling efter operation med det monoklonale antistof Ipilimumab for at se, om behandlingen kan forbedre sygdomsfri overlevelse, samlet overlevelse og overlevelse uden fjernmetastaser. Undersøgelsen gennemføres som en dobbeltblind, placebokontrolleret, randomiseret undersøgelse, hvor Ipilimumab sammenlignes med placebo. Undersøgelsen vil blive udført med patienter, der aktuelt er sygdomsfrie, men som stadig har høj risiko for tilbagefald af melanom. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 4

5 Patienter I undersøgelsen vil 950 patienter med stadium III melanom blive randomiseret til behandling enten med Ipilimumab 10 mg/kg eller placebo. Behandlingen vil begynde efter operativ fjernelse af det primære melanom og regionale lymfeknuder. Ipilimumab indgives ved en 90-minutters infusion hver 3. uge med i alt 4 infusioner, derefter hver 12. uge i højst 3 år eller indtil recidiv, uacceptabel toksicitet eller patientønske om ophør med behandling. I løbet af undersøgelsen vil patienterne gennemgå helbredsundersøgelser og få taget blodprøver ved alle undersøgelsesbesøg. Patienterne får desuden udført en klinisk undersøgelse, får taget urinprøver, bliver vejet og i øvrigt tjekket for tegn på aktivitet af deres sygdom ved disse besøg. Herudover vil der blive foretaget CT eller MR scanninger, og livskvaliteten vil blive vurderet ved spørgeskemaer. Bivirkninger Erfaringerne med Ipilimumab stammer fra behandling af mere end 1800 patienter med metastaserende malignt melanom, heraf ca. 500 patienter der har fået behandling i den dosis, der anvendes i dette forsøg. Ca. 67 % af de patienter, der behandles med Ipilimumab, får kun svage bivirkninger. Det drejer sig primært om immun-relaterede bivirkninger med træthed, udslæt og kløe. Desuden kan der optræde mere alvorlige bivirkninger i form af såkaldte autoimmune reaktioner, hvor der kommer en immunreaktion mod kroppens egne celler. Disse bivirkninger kan optræde i mange forskellige organer, men ses hyppigst i tarmsystemet. Diaré er derfor en bivirkning, der ses relativ ofte. Men også hormonproducerende organer kan reagere (skjoldbruskkirtlen, binyrerne, hypofysen). Disse potentielt meget alvorlige bivirkninger gør, at patienterne skal følges meget tæt og have en meget omhyggelig information, før de påbegynder et behandlingsforløb. Patienterne skal døgnet rundt kunne kontakte den behandende afdeling i tilfælde af nyopståede bivirkninger. Alle kendte bivirkninger er beskrevet i detaljer i den skriftlige patientinformation, der også angiver hvordan patienten skal reagere, hvis der opstår bivirkninger. De første patienter ventes at kunne starte behandling i begyndelsen af marts CD 137 Henrik Schmidt, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital På de onkologiske afdelinger i Odense og Århus har vi fra maj til august måned 2008 inkluderet patienter i dette multinationale randomiserede fase II forsøg. Det har været til 2. linje behandling, og det er et helt nyt princip indenfor immunterapien. Antistoffet virker ved at stimulere T-lymfocytter via en receptor på overfladen af disse. Vi har i 2 centre i Danmark ud af i alt 40 centre inkluderet 20 ud i alt 160 patienter. Inklusionen er afsluttet. Forsøget er midlertidigt blevet lukket i december måned grundet svær toksicitet hos 2 patienter i udlandet. Vi forventer en afklaring om det videre forløb i løbet af februar måned. AZD6244 versus Temozolomid til patienter med metastaserende malignt melanom Data fra dette studie med en MEK inhibitor til behandling af metastaserende malignt melanom blev præsenteret ved ASCO 2008:J Clin Oncol 26: 2008 (May 20 suppl; abstr 9033) R. Dummer, C. Robert, P. B. Chapman, J. A. Sosman, M. Middleton, L. Bastholt, K. Kemsley, M. V. Cantarini, C. Morris, J. M. Kirkwood Background: AZD6244 is an orally available, potent, selective, ATP uncompetitive inhibitor of MEK1/2, with preclinical and phase I data suggesting it has the potential for anti-tumor activity in pts with melanoma. Here we evaluate the efficacy and safety of AZD6244 vs TMZ in an overall population of advanced melanoma pts and in mutated BRAF (BRAF+) or mutated NRAS (NRAS+) subgroups. Methods: Eligibility included AJCC stage 3/4 malignant melanoma, RECIST measurable disease, and no prior chemotherapy for advanced melanoma. Pts were randomized 1:1 to AZD6244 (100mg BD continuously) or TMZ (200 mg/m 2 for 5 days, q28d). Pts randomized to TMZ could receive AZD6244 after disease progression. The primary outcome variable was progression-free survival (PFS), which was then adjusted for source of primary tumor (uveal vs non-uveal), mutation status, LDH (> or <2 x ULN), and WHO PS (0-2). Mutation status was assessed in archival or fresh tumor samples by DNA sequencing. Results: A total of 104 and 96 pts were randomized to AZD6244 and TMZ, respectively. To date, 146 pts have their mutation status confirmed, 67 were BRAF+, and 24 NRAS+. Of the non-uveal pts, 50% were BRAF+ and 68% were either BRAF+ or NRAS+. For PFS, there was no difference between the two treatment arms in the overall population (151 events; HR 1.07; 80% CI 0.86, 1.34) or in the BRAF+ subgroup (HR 0.85; 80% CI 0.58, 1.24). Overall survival (OS) data are immature (67 deaths) but the interim analysis showed no difference between the two arms in the overall population (HR 1.23; 80% CI 0.88, 1.71). In BRAF+ pts (25 deaths) the HR estimate for OS favored AZD6244 (HR 0.68; 80% CI 0.38, 1.21). Six pts receiving AZD6244 had a confirmed PR, of which 5 were BRAF+ (12% of BRAF+ pts). Nine pts receiving TMZ had a confirmed PR, 3 of which were BRAF+ (12% of BRAF+ pts). Commonly reported adverse events with AZD6244 were acneiform dermatitis (60%), diarrhea (56%), nausea (50%), peripheral edema (38%), fatigue (27%), and vomiting (26%). Updated trial data will be presented. Conclusions: Anti-tumor activity with AZD6244 has been seen but there was no significant difference in PFS between the treatment arms. The trial is being followed for mature OS data. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 5

6 Temozolomid og immunrespons Inge Marie Svane, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Temozolomid (TMZ) er et oralt cytostatica, der penetrerer blod-hjernebarrieren godt. Det er et lipofilt derivat af dacarbazin (DTIC) og den cytotoksiske virkning af MTIC menes hovedsagelig at skyldes alkylering af DNA. Det er vist i flere mindre fase II studier, at TMZ kan medføre regression af hjernemetastaser hos patienter med malignt melanom og har også effekt på andres systemiske metastaser med nogenlunde samme responsrate som DTIC. Endvidere vides TMZ at kunne nedsætte lymfocytindholdet i blodet. Nyere forskning har vist, at kræftpatienter har et øget niveau i blodet af en undergruppe af lymfocytter kaldet regulatoriske T-celler. Disse celler kan hæmme et immunforsvar mod kræftceller og dermed hindre effekten af immunstyrkende terapier. Dette projekt har til formål at undersøge, om der sker en ændring i antal og funktion af disse regulatoriske T-celler i blodet hos patienter med udbredt modermærkekræft under behandling med temozolomid. Samt at belyse hvorvidt eventuelle ændringer har en sammenhæng med behandlingsrespons. Til det formål indsamles blodprøver og nedfryses immunceller fra 20 patienter med udbredt modermærkekræft forud for og under temozolomidbehandling. Patienter inkluderes i Odense og på Herlev Hospital og analyserne foregår på Herlev Hospital. Høj dosis intravenøs IL-2 og pegyleret Interferon ved metastaserende sygdom Henrik Schmidt, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Behandling med ovenstående er aktuelt 1. linje behandling til patienter med metastatisk sygdom. Behandlingen indebærer et ambulant besøg og en uges indlæggelse hver 3. uge i op til i alt 12 uger. Behandlingen tilbydes i Odense og Århus. Patienterne skal have evaluerbare og biopsiverificerede metastaser, være i en god almentilstand samt ikke have hjernemetastaser. En mere detaljeret liste over behandlingskriterier såvel som beskrivelse af behandling kan rekvireres ved undertegnede. Patienterne bliver ved informationssamtalen tilbudt indgang i en videnskabelig undersøgelse, hvor der tages blod- og vævsprøver. Dendritcellevacciner Eva Ellebæk, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Inge Marie Svane, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital På Onkologisk Afdeling, Herlev Universitets Hospital har en forsøgsprotokol til afprøvning af dendritcelle-baseret vaccinationsterapi i kombination med lavdosis cyklofosfamid været åben siden efteråret Der er pr. 1. januar 2009 inkluderet 8 patienter med progredierende dissemineret malignt melanom i protokollen, og der vil i alt blive inkluderet 25 patienter. Protokollen forventes afsluttet i forsommeren Tidligere protokol har vist, at behandling med dendritcellevaccination kan holde sygdommen i ro hos ca. en tredjedel af patienter med malignt melanom i en kortere periode. Ved løbende undersøgelser af immunreaktiviteten i blodet hos disse patienter har vi set, at under denne behandling stiger antallet af immunceller, der hæmmer immun-responset (regulatoriske T-celler). Formålet med den igangværende protokol er at belyse, hvorvidt en lav dosis kemoterapi (cyklofosfamid) og en cyclooxygenase-2 hæmmer (Celebra) er i stand til at nedsætte antallet af regulatoriske T-celler og deres immunsupprimerende funktion, og om man derved kan øge det immunologiske respons og den kliniske effekt af dendritcellebaseret vaccinationsterapi. Dette vil blive vurderet ved analyse af indholdet af immunceller i blodprøver fra patienter under behandlingsforløbet, samt ved evaluering af tumorrespons. Prognostisk værdi af YKL-40 ved stadium IIB-III melanom Merete Krogh, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. YKL-40 er et protein, som har negativ prognostisk værdi ved mange solide cancerformer, inklusiv melanom stadium I-II og IV 1,2. Den nøjagtige funktion af YKL-40 er endnu ukendt, men det vides at have betydning for differentiering, proliferation, angiogenese og inflammation. Materialet er serumprøver fra patienter, som har været inkluderet i et af tre studier vedrørende adjuverende interferon: Det nordiske studie, EORTC eller EORTC Patienterne i det nordiske studie og EORTC er opereret for stadium IIB-III melanom, og blev randomiseret til observation eller henholdsvis et eller to års behandling, hvor patienterne i EORTC alle DMG-Nyhedsbrev nr. 8 6

7 havde stadium III melanom, og blev randomiseret mellem observation eller 5 års behandling med pegyleret interferon. Vi vil dels undersøge den prognostiske værdi af en forhøjet baseline serum YKL-40, dels undersøge om en stigning i YKL-40 under follow-up varsler klinisk recidiv, og således kan være værdifuld i forbindelse med tidlig opsporing af recidiv. Endvidere undersøges primærbiopsierne fra den danske subpopulation i det nordiske studie, i alt 245 patienter, med henblik på om der er prognostisk værdi af forhøjet YKL-40 ekspression. 1 Schmidt H, JohansenJS, Gehl J, Geertsen PF, Fode K, von der MH. Elevated serum level of YKL-40 is an independent prognostic factor for poor survival in patients with metastatic melanoma. Cancer 2006; 106(5): Schmidt H, Johansen JS, Sjoegren P et al. Serum YKL-40 Predicts Relapse-Free and Overall Survival in Patients with American Joint Committee on Cancer Stage I and II Melanoma. J Clin Oncol 2006; 24(5): Inflammationscellers betydning ved stadium I/II malignt melanom Trine Øllegaard Jensen, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Baggrund: Der et stort behov for at forstå de faktorer der er afgørende for metastaseringen af modermærkekræft. Indtil nu har flere studier vist at immunceller har betydning for visse kræftformers udvikling. Nogle immunceller hjælper kræftcellerne til at vokse og spredes hvorimod andre angriber dem. Kræftceller kan formentlig ændre de omkringliggende immuncellers funktion til egen fordel. Formål: Dette ph.d.-studie undersøger infiltrationen af en række immunceller og relaterede proteiner i blodet og i modermærker fra patienter med tidligt stadium modermærkekræft. Perspektiver: Vi håber på, at det vil munde ud i en bedre forståelse af immunresponset og dets betydning for tidligt stadium modermærkekræft. Det vil bedre vores muligheder for at udpege patienter med dårlig overlevelse. Status: Indtil nu tyder vores undersøgelser på at immunceller fra det innate immunsystem såsom antiinflammatoriske makrofager (M2) og neutrofile granulocytter er associerede med kortere overlevelse efter operation for modermærkekræft. Derimod har immunceller inden for det adaptive immunsystem (bl.a. T-lymfocytter) ingen betydning. Vi har desuden fundet, at enkelte modermærkekræftceller udtrykker makrofag overflademarkører og at dette kan være associeret med en øget risiko for senere at dø af sygdommen. Coley s toxin som behandling af metastaserende malignt melanom Clinical protocol Anne Helene Jakobsen, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital An open, combined phase I and II study evaluating the efficacy and tolerability of the administration of Coley Fluid IV in patients with unresectable stage III and IV melanoma, stage IV bladder cancer stage IV sarcoma Projektet er et klinisk fase I/II forsøg vedrørende behandling med Coley s toxin til patienter med metastatisk sygdom. Studiet er en videreføring/afprøvning af et over 100 år gammelt princip, som startede med ortopædkirurgen William Coley, der behandlede flere hundrede patienter med avanceret og metastatsik sygdom med Coley s toxin, der er en dræbt bakteriel vaccine bestående af Streptococcus pyogenes og den gram negative bakterie Serratia marcsecens. Et af nøgle-aspekterne ved denne behandling var induktion af feber. Efterfølgende er det meget der tyder på, at jo højere temperatur, des bedre respons, et princip vi i høj grad vil viderefølge. Den teoretiske baggrund for forsøget er, at et bakterielt stimulus, som vaccinen jo er, kan stimulere tumor infiltrerende leukocytter både i kraft af et systemisk, febrilt respons og en lokal inflammation svarende til tumorlæsionen, til at blive bekæmpende og cytotoksiske, og således medføre celledrab tumorregression. Studiet vil inkludere patienter i PS 0-1 med metastatisk malignt melanom, dissemineret blærecancer og sarkom. I alt 60 patienter vil indgå i forsøget. Vaccinen vil fortrinsvis blive givet intravenøst, men ved tilgængelige tumorlæsioner så som metastaser i hud og lymfeknuder, vil behandlingen også gis intratumoralt. Dosering afhænger af det febrile respons hvor der tilstræbes at patienterne skal få feber over 39º. Primære endepunkt er responsrate. Sekundære endepunkt er overall survival, progressionsfri overlevelse og tolerabilitet. Det tilstræbes, at patienterne skal have foretaget tumorbiopsier inden og under behandlingen sammen med en blodprøve men henblik på diverse immun analyser. Disse analyser vil danne grundlag for den translationelle del af studiet, hvilket forventes at udgøre et selvstændigt ph.d.-projekt. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 7

8 Multicenter studium af to histologiske udskæringsprotokoller for sentinel nodes EORTC protokollen og Århus protokollen Rikke Riber-Hansen, Patologisk Institut, Vejle Sygehus Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Randomisering af melanompatienter til protokolleret behandling beror i høj grad på de histopatologiske fund, så som primærtumors tykkelse og status af sentinel node biopsien. Udviklingen af forskellige histologiske sentinel node udskæringsprotokoller har beroet på en udbredt antagelse om, at metastaserne primært vil lejre sig i ækvatorialplanet af lymfeknuderne, strækkende sig fra den konvekse overflade til hilusområdet. Vi har nu vist, at metastaserne findes jævnt fordelt i alle niveauer af lymfeknuderne og at metastaser, der lejrer sig udelukkende perifert versus metastaser, der ligger udelukkende centralt, har samme størrelse. Vi har desuden vist, at komplet trinskæring af sentinel nodes vil sikre en høj metastasedetektionsrate, at alle store metastaser bliver fundet og at metastaserne kan måles på en reproducerbar måde uden systematisk bias. Vores data viser desuden, at en måling af den største metastase diameter er meget påvirkelig af den histologiske udskæringsprotokol. Dette skyldes, at den største metastasediameter kun kan forblive konstant eller blive større, hvis man undersøger ekstra trin. EORTC protokollen for udskæring af sentinel nodes har en høj rapporteret metastasedetektionsrate, men undersøger kun ca. 1/5 af lymfeknudernes udstrækning, nemlig den centrale del. I alt 20 % af patienterne i vores kohorte har metastaser udenfor EORTC-protokollens undersøgelsesområde, men vi har ikke undersøgt den centrale del af lymfeknuderne med samme grundighed som EORTC protokollen gør. Derfor har vi fået tilladelse fra Videnskabs Etisk Komité og Datatilsynet til at kombinere de to undersøgelsesmetoder i et multicenterstudium, som alle relevante danske patologiske institutter inviteres til at deltage i. Dette studium vil søge at afklare, hvor mange metastaser de to protokoller finder hver især og hvor store de oversete metastaser for hver af de to protokoller er. T-celle baseret immunterapi Eva Ellebæk, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Inge Marie Svane, Onkologisk Afdeling, Herlev Universitets Hospital T-celle baseret immunterapi er et eksperimentelt behandlingsprincip med tumorspecifikke T-celler, der ex vivo er aktiveret til en specifik reaktion mod cancercellerne. Denne eksperimentelle behandlingsform har været afprøvet i USA på patienter med avanceret malignt melanom, og der er her registreret både komplet og partielt sygdomssvind, hvor 50 % af patienterne opnåede målbart sygdomssvind. Tumorer er ofte infiltrerede af store mængder T-celler (tumor infiltrerende lymfocytter), som specifikt genkender tumor antigener, men typisk er inaktive. Det er muligt i laboratoriet at opformere og genaktivere sådanne cytotoksiske T-celler til tumorcelledrab. Patienternes eget tumorvæv præpareres i laboratoriet, således at de cytotoksiske T-celler, der har størst aktivitet overfor autologe tumorceller, aktiveres og opformeres in vitro. Behandlingen bygger på at reinfundere disse celler i patienten forudgået af en uges lymfocytdepleterende kemoterapi og efterfulgt af 14 dages daglige subkutane IL-2 injektioner. Det primære mål er at vurdere sikkerheden og tolerabilitet af behandlingen, mens det sekundære mål er at belyse, hvorvidt cellulær immunterapi kan inducere et målbart immunrespons mod tumorceller. Det tertiære formål er at vurdere den kliniske effekt af behandlingen bedømt ved den objektive responsrate. Derudover bedømmes varighed af respons samt overlevelse. Undersøgelsen er et pilotstudie, der vil foregå på Herlev Universitets Hospital, hvor vi vil behandle 6 patienter med progredierende dissemineret malignt melanom. Patienterne vil kun modtage én behandlingsserie, og vil efterfølgende blive fulgt ved kontrolbesøg. Inklusion af patienter forventes at opstarte i forsommeren Mikro RNA udtrykkelse i melanocytiske naevi og malignt melanom Martin Glud, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet Bidrag ikke modtaget. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 8

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 10

DMG-Nyhedsbrev nr. 10 November 2011 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R E-mail: lars.bastholt@ouh.regionsyddanmark.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 10 DMG-2011 Nordisk møde Patologi Kirurgi

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Udvikling de sidste 30 år

Udvikling de sidste 30 år Acta Oncologica Symposium 22.-23. maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Herlev Hospital 2010. Inge Marie Svane Professor overlæge, centerleder Center for Cancer ImmunTerapi

Herlev Hospital 2010. Inge Marie Svane Professor overlæge, centerleder Center for Cancer ImmunTerapi Klinisk i cancer immunterapi Herlev Hospital 2010 Inge Marie Svane Professor overlæge, centerleder Center for Cancer ImmunTerapi Tumorimmunologisk baggrund Kan immunsystemet st t bekæmpe tumorceller? Humane

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Program for videnskabeligt møde Dansk Melanom Gruppe Onsdag d. 4. Marts 2015 på Rigshospitalet kl. 12-13.30

Program for videnskabeligt møde Dansk Melanom Gruppe Onsdag d. 4. Marts 2015 på Rigshospitalet kl. 12-13.30 Program for videnskabeligt møde Dansk Melanom Gruppe Onsdag d. 4. Marts 2015 på Rigshospitalet kl. 12-13.30 Klinik for Plastikkirurgi, brystkirurgi og brandsårsbehandling, Konferencerummet afsnit 21010,

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse)

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Addiktiv Sygepleje 11. Nov. 08 Klinisk Sygeplejespecialist Palle Bager Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus Agenda Problem, planlægning, valg Selve undersøgelsen

Læs mere

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft?

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Dansk kræftbehandling i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc. Center

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Cancerbehandling: Vaccination med dendritiske celler

Cancerbehandling: Vaccination med dendritiske celler Cancerbehandling: Vaccination med dendritiske celler P4-projekt udarbejdet af gruppe 407, 4. semester 2009 Medicin med Industriel Specialisering Aalborg Universitet, Danmark Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere