DMG-Nyhedsbrev nr. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMG-Nyhedsbrev nr. 8"

Transkript

1 Marts 2009 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 8 DMG-2009 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling Adjuverende protokoller Metastaserende sygdom Ph.d.-studier DMG 2009 Formand: Krzysztof Drzewiecki, Plastikkirurgisk Afdelingen, Rigshospitalet Næstformand:. Dansk Melanom Gruppe (DMG) har nu eksisteret i 25 år, og gruppens kliniske database indeholder indsamlede prospektive data vedrørende diagnostik og behandlingsforløb for ca patienter i 24 år. Data indsamlet i de første 10 år har været anvendt i en Ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet. Der kommer forhåbentlig flere i den kommende tid. Hovedparten af gruppens aktiviteter har været og er stadig baseret på et frivilligt arbejde. Databasen blev i begyndelsen drevet for private donationer, men dette er nu ophørt. Rigshospitalet finansierer de mest nødvendige sekretærmæssige opgaver. Utilstrækkelig økonomi har bl. a. medført, at dataudtræk fra databasen ikke fungerer helt optimalt. Siden 2003 har DMG været medlem af en landsdækkende sammenslutning af danske kliniske kræftgrupper kaldet Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG). Medlemmerne af DMG s Forretningsudvalg har ydet et stort arbejde i de forskellige udvalg under DMCG i forbindelse med Kræftplan II og udarbejdelsen af kræftpakkekonceptet. Konceptet blev politisk accepteret som et instrument til et kvalitetsløft i kræftbehandlingen i Danmark og efterfølgende meget hurtigt implementeret. Dannelsen af DMCG har været gavnligt for de danske kliniske kræftgrupper. De er blevet bragt i fokus i kraft af deres kliniske, forskningsmæssige og organisatoriske erfaring som en vigtig medspiller i styrkelsen af kræftforskning og kræftbehandling i Danmark. Behovet for finansiering af gruppernes arbejde er blevet erkendt af både politikere og administratorer. DMG har i 2007 fået bevilget kr. fra Puljen til Styrkelse af Klinisk Kræftforskning. En del af bevillingen på kr. er i juni 2008 blevet overført til en konto på Rigshospitalet, som administreres af K.T. Drzewiecki. I løbet af 2008 er en del af bevillingen anvendt til datavalidering i databasen. Medio januar 2009 har DMG efter et positivt dialogmøde med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen ansøgt Danske Regioner om refinansiering af gruppens aktiviteter svarende til kr. i 2009 og kr. i Bevillingen og den forventede refinansiering skal anvendes til følgende aktiviteter: 1. Datavalidering i DMG database. Det er et krævende og stort arbejde, der vil involvere de DMG ansvarlige på de kliniske afdelinger, ligesom det vil øge aktiviteten i DMG-Sekretariatet. Arbejdet skal være tilendebragt, før alle data overføres til et web-baseret indberetningssystem ved institut for Eksperimentel Klinisk Onkologi (EKO) ved Århus Universitet. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 1

2 2. IT-udvikling af et web-baseret indberetningssystem og web-serviceklient til overførsel af data ved EKO. Dette arbejde skal foregå parallelt med datavalidering. Der er et stort behov for et web-baseret indberetningssystem ved indberetning af data til DMG-databasen. Det vil formentlig spare tid, ligesom det vil højne kvaliteten af data og gøre indberetningen landsdækkende. 3. Udvikling af Analyseportalen XML/Webservice ved Kompetence Center Øst (KCØ). Denne analyseportal er nødvendig til overførsel af en række data til Danske Regioner vedr. kvaliteten af forskellige elementer af behandlingsforløb. 4. Revision af guidelines for diagnostik og behandling af malignt melanom og udarbejdelse af kvalitetsindikatorer ved KCØ. Det drejer sig om løbende validering af guidelines for både diagnostik og behandlingsforløb. Malignt Melanom Kræftpakke blev indført i alle regioner i november De sundhedsfaglige elementer i kræftpakkeforløb for malignt melanom er blevet publiceret og findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Selve implementeringen af pakkeforløbene, som har krævet et logistisk samarbejde mellem praktiserende læger, praktiserende speciallæger og relevante hospitalsafdelinger, er håndteret forskelligt i de forskellige regioner og afspejler de lokale forhold. De tidsmæssige krav til forskellige elementer af pakkeforløbene søges overholdt i alle regioner. Udrulningen af pakkeforløbne kræver flere ressourcer. Finansieringen af dem er endnu ikke bragt på plads i alle regioner. Kræftpakkeforløbene bliver løbende vurderet igennem regionernes interne administrative systemer. Patologi Kontaktperson: Nina Hastrup, Patologisk Afdeling, Rigshospitalet Der foreligger nu endelig afklaring af EORTC s patologi protokol for sentinel lymfeknuder (SN), som DMG s patologer fremover vil følge. Lymfeknuderne flækkes på langs gennem hilus og indstøbes in toto i en eller flere kapsler. Der skæres på 5 niveauer med 50 μm afstand. På hvert niveau skæres 4 snit, på 1., 3. og 5. niveau farves hhv. HE, S-100 og Melan-A, sidste snit forbliver ufarvet; på 2. og 4. niveau farves hhv. HE og S-100, mens de 2 sidste snit forbliver ufarvede til evt. supplerende farvninger. Hvis der findes metastaser, anføres om de er subkapsulære eller parenkymatøse og største diameter på største tumorinfiltrat anføres med en decimal. Desuden anføres om der er kapselgennemvækst DMG s skema for SN er ændret i henhold hertil. Ændringerne i selve protokolteksten vil komme senere. Arvelige defekter og malignt melanom Kontaktperson: Maren Weischer, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital Når man siger malignt melanom og risikofaktorer tænker de fleste straks på solskoldninger, fregner og rødt hår. Og det er også vigtige risikofaktorer. Men genetisk forskning gennem de sidste 5 år har også fundet flere ændringer i arvemassen, der har betydning for sygdommens opståen uafhængigt af de klassiske fænotypiske risikomarkører som hud-, hår- og øjenfarve. Endnu mere klinisk interessant er det, at man også har fundet ændringer, der påvirker prognosen med tilsvarende forskning i andre cancertyper. Nu er Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev, Plastikkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet, Onkologisk Afdeling, Århus, og Onkologisk Afdeling Odense gået sammen om at indsamle DMG information, blodprøver, spørgeskemaer om gængse melanom risikofaktorer fra alle melanom patienter. Med i samarbejdet er også melanom patienter fra Universitäts Hautklinik Tübingen, Tyskland. Som sammenligningsgrundlag indgår melanom-frie alderssvarende deltagere fra Herlev-Østerbroundersøgelsen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev. Formålet med case-kontrol studiet er at undersøge hvilke arvelige defekter der påvirker risiko for udviklingen af malignt melanom og hvilke genetiske markører, der kan fortælle os noget om prognosen. Forhåbentlig vil vi om nogle år være bedre i stand til at forudsige forløbet for den enkelte patient på baggrund af en DNA test af en blodprøve. Vi har været i gang i et år og har allerede indsamlet 1500 melanom patienter. Vi håber på at indsamle Mange, mange tak til alle involverede patienter, læger, sygeplejersker og sekretærer. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 2

3 Kirurgi Kontaktperson: Karin Dahlstrøm, Plastikkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet Ændrede procedurer for operation, såfremt patienter skal kunne indgå i EORTC protokol (se nedenfor) Patienter med kutant malignt melanom med én sentinel lymfeknudemetastase > 1 mm (IIIA), stadium IIIB og IIIC (undtaget patienter med in-transit- eller satelit-metastaser) kan indgå. Såfremt en afdeling ønsker at deltage i den adjuverende protokol, skal følgende operative procedurer følges, hvilket indebærer visse ændringer i forhold til de aktuelle anbefalinger i DK. Behandling af primær tumor: Uændret. Sentinel node procedure: Ændret patologi procedure (se under patologi), der formentlig vil øge antallet af påviste metastaser med ca. 15 % Askil eksairese: Fuld askildissektion med level I, II og III som vanligt. Minimum 10 lymfeknuder. M. pectoralis minor kan deles eller fjernes, hvilket ikke er standard i DK. Ingvinal eksairese: Minimum 5 lymfeknuder. Vanlig superficiel ingvinal eksairese er tilstrækkelig ved SN pos glandler. Ingvinal+iliacaeksairese: Anbefales foretaget ved palpable ingvinalglandler eller ved positiv Cloquet`s glandel. Dette er en ændring i forhold til normal standard i DK, hvor der oftest kun foretages iliacaeksairese ved påviste metastaser i iliacaglandler. Halseksairese: Min. 15 glandler. Klassisk eller modified radikal halsglandel eksairese, dvs. ikke selektiv eksairese, hvilket aktuelt ofte foretages ved SN pos. glandler. Ved melanom på øret, på forreste skalp eller ansigt skal der foretages superficiel parotidektomi sammen med radikal halsglandeleksairese, også i tilfælde af ikke palpable glandler, men SN pos glandel uden drænage til parotisgebetet. Dette er en ændring i forhold til standard på mange afdelinger. Ved posteriore læsioner skal der foretages fjernelse af sub-occipitale glandler sammen med radikal halsglandeleksairese. Hyperterm perfusionsbehandling (HRP) Kontaktperson: Grethe Schmidt, Plastikkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet Bidrag ikke modtaget. Adjuverende behandling Efter en lang periode uden adjuverende behandlingstilbud efter operation for malignt melanom, er der nu nye behandlingsprotokoller på vej. Det er dog stadig gældende, at der ikke er et etableret behandlingstilbud som adjuverende behandling, og derfor vil der stadig i alle studier være en ubehandlet reference arm. De to studier der er tæt på at starte er EORTC og EORTC 18081, og de er beskrevet nedenfor. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 3

4 DMG 3-97 (adjuverende IFN) Resultaterne fra det nordiske studie blev præsenteret ved ECCO i Barcelona 2007: European Journal of Cancer Supplements, Volume 5, Issue 6, September 2007, Page 4 Results of the Nordic randomised adjuvant trial of intermediate-dose interferon alfa-2b in high-risk melanoma J. Hansson 1, S. Aamdal 2, L. Bastholt 3, M. Hernberg 4, B. Nilsson 1, U. Stierner 5, H. von der Maase 6 1 Karolinska Institutet, Dept of Oncology-Pathology, Stockholm, Sweden; 2 The Norwegian Radium Hospital, Dept of Medical Oncology and Radiotherapy, Oslo, Norway; 3 Odense University Hospital, Dept of Oncology, Odense, Denmark; 4 HelsinkiUniversity Central Hospital, Dept of Oncology, Helsinki, Finland; 5 Sahlgrenska University Hospital, Dept of Oncology, Gothenburg, Sweden; 6 Aarhus University Hospital, Dept of Oncology, Aarhus, Denmark Background: The trial was designed to investigate the effects of adjuvant post-operative therapy with intermediate-dose interferon alfa-2b (IFN) in patients with stage IIB-C/III cutaneous melaoma. The outcome of maintenance treatment with IFN for 1 versus 2 years following a 4 week induction period was studied. Materials and Methods: Between November 1996 and August 2004 a total of 855 patients were entered into the study. Patients were randomized in equal proportions to three study arms: Arm A: Observation only. Arm B: induction: IFN 10MU S.C. 5 days/week for 4 weeks; maintenance: IFN 10MU S.C. 3 days/week for 12 months. Arm C: induction as arm B; maintenance: IFN 10MU S.C. 3 days/week for 24 months. Recurrence-free survival (RFS) and overall survival (OS) were analysed using life table techniques, taking censored observations into account. Univariate analyses were performed with Kaplan-Meier and Log-Rank tests. Multivariate analyses were performed with Cox regression analysis. Results: Adjuvant IFN therapy significantly improved RFS. Median RFS for Arm A: 20.5 months: Arm B: 37.7 months; Arm C: 24.0 months. Hazard ratio (HR) for recurrence for IFN treated patients (Arms B+C combined) was 0.82 (p = 0.045) compared to Arm A. HR for Arm B vs. Arm A: 0.76 (p = 0.019) and for Arm C vs. Arm A: 0.88 (p = 0.217). Adjuvant IFN therapy had no significant effect on OS. Median OS for Arm A: 54.6 months: Arm B: 69.6 months; Arm C: 55.4 months. Hazard ratio (HR) for death for IFN treated patients (Arms B+C combined) was 0.93 (p = 0.515) compared to Arm A. HR for Arm B vs. Arm A: 0.92 (p = 0.484) and for Arm C vs. Arm A: 0.95 (p = 0.679). Conclusions: Adjuvant treatment with intermediate-dose IFN in high-risk melanoma patients significantly improved RFS without significantly increasing OS. There was no indication that prolonging the maintenance treatment with IFN from 1 to 2 years improved the outcome in these patients. Further translational research is ongoing to better define the subgroup of patients who benefit from adjuvant IFN therapy. EORTC Adjuverende protokol under planlægning. De EORTC protokoller der evaluerede adjuverende IFN fandt, at det kunne være patienter med ulcererede melanomer, der havde overlevelsesgevinst af den adjuverende behandling. Den hypotese, der hermed er genereret, ønsker man at afprøve i et prospektivt randomiseret studie. Som planerne ser ud i dag, vil man randomisere patienter med ulcererede melanomer til observation eller adjuverende PEG- Interferon i en periode, formentlig 3 år. Nærmere oplysninger om denne protokol vil blive meldt ud i løbet af foråret EORTC Adjuvant immunterapi med anti-ctla-4 monoklonalt antistof (ipilimumab) versus placebo efter fuldstændig resektion af højrisiko stadium III melanom: Et randomiseret, dobbeltblindet fase 3 forsøg af EORTCs Melanom Gruppe Formålet med denne undersøgelse er at bestemme effekten og sikkerheden af behandling efter operation med det monoklonale antistof Ipilimumab for at se, om behandlingen kan forbedre sygdomsfri overlevelse, samlet overlevelse og overlevelse uden fjernmetastaser. Undersøgelsen gennemføres som en dobbeltblind, placebokontrolleret, randomiseret undersøgelse, hvor Ipilimumab sammenlignes med placebo. Undersøgelsen vil blive udført med patienter, der aktuelt er sygdomsfrie, men som stadig har høj risiko for tilbagefald af melanom. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 4

5 Patienter I undersøgelsen vil 950 patienter med stadium III melanom blive randomiseret til behandling enten med Ipilimumab 10 mg/kg eller placebo. Behandlingen vil begynde efter operativ fjernelse af det primære melanom og regionale lymfeknuder. Ipilimumab indgives ved en 90-minutters infusion hver 3. uge med i alt 4 infusioner, derefter hver 12. uge i højst 3 år eller indtil recidiv, uacceptabel toksicitet eller patientønske om ophør med behandling. I løbet af undersøgelsen vil patienterne gennemgå helbredsundersøgelser og få taget blodprøver ved alle undersøgelsesbesøg. Patienterne får desuden udført en klinisk undersøgelse, får taget urinprøver, bliver vejet og i øvrigt tjekket for tegn på aktivitet af deres sygdom ved disse besøg. Herudover vil der blive foretaget CT eller MR scanninger, og livskvaliteten vil blive vurderet ved spørgeskemaer. Bivirkninger Erfaringerne med Ipilimumab stammer fra behandling af mere end 1800 patienter med metastaserende malignt melanom, heraf ca. 500 patienter der har fået behandling i den dosis, der anvendes i dette forsøg. Ca. 67 % af de patienter, der behandles med Ipilimumab, får kun svage bivirkninger. Det drejer sig primært om immun-relaterede bivirkninger med træthed, udslæt og kløe. Desuden kan der optræde mere alvorlige bivirkninger i form af såkaldte autoimmune reaktioner, hvor der kommer en immunreaktion mod kroppens egne celler. Disse bivirkninger kan optræde i mange forskellige organer, men ses hyppigst i tarmsystemet. Diaré er derfor en bivirkning, der ses relativ ofte. Men også hormonproducerende organer kan reagere (skjoldbruskkirtlen, binyrerne, hypofysen). Disse potentielt meget alvorlige bivirkninger gør, at patienterne skal følges meget tæt og have en meget omhyggelig information, før de påbegynder et behandlingsforløb. Patienterne skal døgnet rundt kunne kontakte den behandende afdeling i tilfælde af nyopståede bivirkninger. Alle kendte bivirkninger er beskrevet i detaljer i den skriftlige patientinformation, der også angiver hvordan patienten skal reagere, hvis der opstår bivirkninger. De første patienter ventes at kunne starte behandling i begyndelsen af marts CD 137 Henrik Schmidt, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital På de onkologiske afdelinger i Odense og Århus har vi fra maj til august måned 2008 inkluderet patienter i dette multinationale randomiserede fase II forsøg. Det har været til 2. linje behandling, og det er et helt nyt princip indenfor immunterapien. Antistoffet virker ved at stimulere T-lymfocytter via en receptor på overfladen af disse. Vi har i 2 centre i Danmark ud af i alt 40 centre inkluderet 20 ud i alt 160 patienter. Inklusionen er afsluttet. Forsøget er midlertidigt blevet lukket i december måned grundet svær toksicitet hos 2 patienter i udlandet. Vi forventer en afklaring om det videre forløb i løbet af februar måned. AZD6244 versus Temozolomid til patienter med metastaserende malignt melanom Data fra dette studie med en MEK inhibitor til behandling af metastaserende malignt melanom blev præsenteret ved ASCO 2008:J Clin Oncol 26: 2008 (May 20 suppl; abstr 9033) R. Dummer, C. Robert, P. B. Chapman, J. A. Sosman, M. Middleton, L. Bastholt, K. Kemsley, M. V. Cantarini, C. Morris, J. M. Kirkwood Background: AZD6244 is an orally available, potent, selective, ATP uncompetitive inhibitor of MEK1/2, with preclinical and phase I data suggesting it has the potential for anti-tumor activity in pts with melanoma. Here we evaluate the efficacy and safety of AZD6244 vs TMZ in an overall population of advanced melanoma pts and in mutated BRAF (BRAF+) or mutated NRAS (NRAS+) subgroups. Methods: Eligibility included AJCC stage 3/4 malignant melanoma, RECIST measurable disease, and no prior chemotherapy for advanced melanoma. Pts were randomized 1:1 to AZD6244 (100mg BD continuously) or TMZ (200 mg/m 2 for 5 days, q28d). Pts randomized to TMZ could receive AZD6244 after disease progression. The primary outcome variable was progression-free survival (PFS), which was then adjusted for source of primary tumor (uveal vs non-uveal), mutation status, LDH (> or <2 x ULN), and WHO PS (0-2). Mutation status was assessed in archival or fresh tumor samples by DNA sequencing. Results: A total of 104 and 96 pts were randomized to AZD6244 and TMZ, respectively. To date, 146 pts have their mutation status confirmed, 67 were BRAF+, and 24 NRAS+. Of the non-uveal pts, 50% were BRAF+ and 68% were either BRAF+ or NRAS+. For PFS, there was no difference between the two treatment arms in the overall population (151 events; HR 1.07; 80% CI 0.86, 1.34) or in the BRAF+ subgroup (HR 0.85; 80% CI 0.58, 1.24). Overall survival (OS) data are immature (67 deaths) but the interim analysis showed no difference between the two arms in the overall population (HR 1.23; 80% CI 0.88, 1.71). In BRAF+ pts (25 deaths) the HR estimate for OS favored AZD6244 (HR 0.68; 80% CI 0.38, 1.21). Six pts receiving AZD6244 had a confirmed PR, of which 5 were BRAF+ (12% of BRAF+ pts). Nine pts receiving TMZ had a confirmed PR, 3 of which were BRAF+ (12% of BRAF+ pts). Commonly reported adverse events with AZD6244 were acneiform dermatitis (60%), diarrhea (56%), nausea (50%), peripheral edema (38%), fatigue (27%), and vomiting (26%). Updated trial data will be presented. Conclusions: Anti-tumor activity with AZD6244 has been seen but there was no significant difference in PFS between the treatment arms. The trial is being followed for mature OS data. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 5

6 Temozolomid og immunrespons Inge Marie Svane, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Temozolomid (TMZ) er et oralt cytostatica, der penetrerer blod-hjernebarrieren godt. Det er et lipofilt derivat af dacarbazin (DTIC) og den cytotoksiske virkning af MTIC menes hovedsagelig at skyldes alkylering af DNA. Det er vist i flere mindre fase II studier, at TMZ kan medføre regression af hjernemetastaser hos patienter med malignt melanom og har også effekt på andres systemiske metastaser med nogenlunde samme responsrate som DTIC. Endvidere vides TMZ at kunne nedsætte lymfocytindholdet i blodet. Nyere forskning har vist, at kræftpatienter har et øget niveau i blodet af en undergruppe af lymfocytter kaldet regulatoriske T-celler. Disse celler kan hæmme et immunforsvar mod kræftceller og dermed hindre effekten af immunstyrkende terapier. Dette projekt har til formål at undersøge, om der sker en ændring i antal og funktion af disse regulatoriske T-celler i blodet hos patienter med udbredt modermærkekræft under behandling med temozolomid. Samt at belyse hvorvidt eventuelle ændringer har en sammenhæng med behandlingsrespons. Til det formål indsamles blodprøver og nedfryses immunceller fra 20 patienter med udbredt modermærkekræft forud for og under temozolomidbehandling. Patienter inkluderes i Odense og på Herlev Hospital og analyserne foregår på Herlev Hospital. Høj dosis intravenøs IL-2 og pegyleret Interferon ved metastaserende sygdom Henrik Schmidt, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Behandling med ovenstående er aktuelt 1. linje behandling til patienter med metastatisk sygdom. Behandlingen indebærer et ambulant besøg og en uges indlæggelse hver 3. uge i op til i alt 12 uger. Behandlingen tilbydes i Odense og Århus. Patienterne skal have evaluerbare og biopsiverificerede metastaser, være i en god almentilstand samt ikke have hjernemetastaser. En mere detaljeret liste over behandlingskriterier såvel som beskrivelse af behandling kan rekvireres ved undertegnede. Patienterne bliver ved informationssamtalen tilbudt indgang i en videnskabelig undersøgelse, hvor der tages blod- og vævsprøver. Dendritcellevacciner Eva Ellebæk, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Inge Marie Svane, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital På Onkologisk Afdeling, Herlev Universitets Hospital har en forsøgsprotokol til afprøvning af dendritcelle-baseret vaccinationsterapi i kombination med lavdosis cyklofosfamid været åben siden efteråret Der er pr. 1. januar 2009 inkluderet 8 patienter med progredierende dissemineret malignt melanom i protokollen, og der vil i alt blive inkluderet 25 patienter. Protokollen forventes afsluttet i forsommeren Tidligere protokol har vist, at behandling med dendritcellevaccination kan holde sygdommen i ro hos ca. en tredjedel af patienter med malignt melanom i en kortere periode. Ved løbende undersøgelser af immunreaktiviteten i blodet hos disse patienter har vi set, at under denne behandling stiger antallet af immunceller, der hæmmer immun-responset (regulatoriske T-celler). Formålet med den igangværende protokol er at belyse, hvorvidt en lav dosis kemoterapi (cyklofosfamid) og en cyclooxygenase-2 hæmmer (Celebra) er i stand til at nedsætte antallet af regulatoriske T-celler og deres immunsupprimerende funktion, og om man derved kan øge det immunologiske respons og den kliniske effekt af dendritcellebaseret vaccinationsterapi. Dette vil blive vurderet ved analyse af indholdet af immunceller i blodprøver fra patienter under behandlingsforløbet, samt ved evaluering af tumorrespons. Prognostisk værdi af YKL-40 ved stadium IIB-III melanom Merete Krogh, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. YKL-40 er et protein, som har negativ prognostisk værdi ved mange solide cancerformer, inklusiv melanom stadium I-II og IV 1,2. Den nøjagtige funktion af YKL-40 er endnu ukendt, men det vides at have betydning for differentiering, proliferation, angiogenese og inflammation. Materialet er serumprøver fra patienter, som har været inkluderet i et af tre studier vedrørende adjuverende interferon: Det nordiske studie, EORTC eller EORTC Patienterne i det nordiske studie og EORTC er opereret for stadium IIB-III melanom, og blev randomiseret til observation eller henholdsvis et eller to års behandling, hvor patienterne i EORTC alle DMG-Nyhedsbrev nr. 8 6

7 havde stadium III melanom, og blev randomiseret mellem observation eller 5 års behandling med pegyleret interferon. Vi vil dels undersøge den prognostiske værdi af en forhøjet baseline serum YKL-40, dels undersøge om en stigning i YKL-40 under follow-up varsler klinisk recidiv, og således kan være værdifuld i forbindelse med tidlig opsporing af recidiv. Endvidere undersøges primærbiopsierne fra den danske subpopulation i det nordiske studie, i alt 245 patienter, med henblik på om der er prognostisk værdi af forhøjet YKL-40 ekspression. 1 Schmidt H, JohansenJS, Gehl J, Geertsen PF, Fode K, von der MH. Elevated serum level of YKL-40 is an independent prognostic factor for poor survival in patients with metastatic melanoma. Cancer 2006; 106(5): Schmidt H, Johansen JS, Sjoegren P et al. Serum YKL-40 Predicts Relapse-Free and Overall Survival in Patients with American Joint Committee on Cancer Stage I and II Melanoma. J Clin Oncol 2006; 24(5): Inflammationscellers betydning ved stadium I/II malignt melanom Trine Øllegaard Jensen, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Baggrund: Der et stort behov for at forstå de faktorer der er afgørende for metastaseringen af modermærkekræft. Indtil nu har flere studier vist at immunceller har betydning for visse kræftformers udvikling. Nogle immunceller hjælper kræftcellerne til at vokse og spredes hvorimod andre angriber dem. Kræftceller kan formentlig ændre de omkringliggende immuncellers funktion til egen fordel. Formål: Dette ph.d.-studie undersøger infiltrationen af en række immunceller og relaterede proteiner i blodet og i modermærker fra patienter med tidligt stadium modermærkekræft. Perspektiver: Vi håber på, at det vil munde ud i en bedre forståelse af immunresponset og dets betydning for tidligt stadium modermærkekræft. Det vil bedre vores muligheder for at udpege patienter med dårlig overlevelse. Status: Indtil nu tyder vores undersøgelser på at immunceller fra det innate immunsystem såsom antiinflammatoriske makrofager (M2) og neutrofile granulocytter er associerede med kortere overlevelse efter operation for modermærkekræft. Derimod har immunceller inden for det adaptive immunsystem (bl.a. T-lymfocytter) ingen betydning. Vi har desuden fundet, at enkelte modermærkekræftceller udtrykker makrofag overflademarkører og at dette kan være associeret med en øget risiko for senere at dø af sygdommen. Coley s toxin som behandling af metastaserende malignt melanom Clinical protocol Anne Helene Jakobsen, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital An open, combined phase I and II study evaluating the efficacy and tolerability of the administration of Coley Fluid IV in patients with unresectable stage III and IV melanoma, stage IV bladder cancer stage IV sarcoma Projektet er et klinisk fase I/II forsøg vedrørende behandling med Coley s toxin til patienter med metastatisk sygdom. Studiet er en videreføring/afprøvning af et over 100 år gammelt princip, som startede med ortopædkirurgen William Coley, der behandlede flere hundrede patienter med avanceret og metastatsik sygdom med Coley s toxin, der er en dræbt bakteriel vaccine bestående af Streptococcus pyogenes og den gram negative bakterie Serratia marcsecens. Et af nøgle-aspekterne ved denne behandling var induktion af feber. Efterfølgende er det meget der tyder på, at jo højere temperatur, des bedre respons, et princip vi i høj grad vil viderefølge. Den teoretiske baggrund for forsøget er, at et bakterielt stimulus, som vaccinen jo er, kan stimulere tumor infiltrerende leukocytter både i kraft af et systemisk, febrilt respons og en lokal inflammation svarende til tumorlæsionen, til at blive bekæmpende og cytotoksiske, og således medføre celledrab tumorregression. Studiet vil inkludere patienter i PS 0-1 med metastatisk malignt melanom, dissemineret blærecancer og sarkom. I alt 60 patienter vil indgå i forsøget. Vaccinen vil fortrinsvis blive givet intravenøst, men ved tilgængelige tumorlæsioner så som metastaser i hud og lymfeknuder, vil behandlingen også gis intratumoralt. Dosering afhænger af det febrile respons hvor der tilstræbes at patienterne skal få feber over 39º. Primære endepunkt er responsrate. Sekundære endepunkt er overall survival, progressionsfri overlevelse og tolerabilitet. Det tilstræbes, at patienterne skal have foretaget tumorbiopsier inden og under behandlingen sammen med en blodprøve men henblik på diverse immun analyser. Disse analyser vil danne grundlag for den translationelle del af studiet, hvilket forventes at udgøre et selvstændigt ph.d.-projekt. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 7

8 Multicenter studium af to histologiske udskæringsprotokoller for sentinel nodes EORTC protokollen og Århus protokollen Rikke Riber-Hansen, Patologisk Institut, Vejle Sygehus Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Randomisering af melanompatienter til protokolleret behandling beror i høj grad på de histopatologiske fund, så som primærtumors tykkelse og status af sentinel node biopsien. Udviklingen af forskellige histologiske sentinel node udskæringsprotokoller har beroet på en udbredt antagelse om, at metastaserne primært vil lejre sig i ækvatorialplanet af lymfeknuderne, strækkende sig fra den konvekse overflade til hilusområdet. Vi har nu vist, at metastaserne findes jævnt fordelt i alle niveauer af lymfeknuderne og at metastaser, der lejrer sig udelukkende perifert versus metastaser, der ligger udelukkende centralt, har samme størrelse. Vi har desuden vist, at komplet trinskæring af sentinel nodes vil sikre en høj metastasedetektionsrate, at alle store metastaser bliver fundet og at metastaserne kan måles på en reproducerbar måde uden systematisk bias. Vores data viser desuden, at en måling af den største metastase diameter er meget påvirkelig af den histologiske udskæringsprotokol. Dette skyldes, at den største metastasediameter kun kan forblive konstant eller blive større, hvis man undersøger ekstra trin. EORTC protokollen for udskæring af sentinel nodes har en høj rapporteret metastasedetektionsrate, men undersøger kun ca. 1/5 af lymfeknudernes udstrækning, nemlig den centrale del. I alt 20 % af patienterne i vores kohorte har metastaser udenfor EORTC-protokollens undersøgelsesområde, men vi har ikke undersøgt den centrale del af lymfeknuderne med samme grundighed som EORTC protokollen gør. Derfor har vi fået tilladelse fra Videnskabs Etisk Komité og Datatilsynet til at kombinere de to undersøgelsesmetoder i et multicenterstudium, som alle relevante danske patologiske institutter inviteres til at deltage i. Dette studium vil søge at afklare, hvor mange metastaser de to protokoller finder hver især og hvor store de oversete metastaser for hver af de to protokoller er. T-celle baseret immunterapi Eva Ellebæk, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Inge Marie Svane, Onkologisk Afdeling, Herlev Universitets Hospital T-celle baseret immunterapi er et eksperimentelt behandlingsprincip med tumorspecifikke T-celler, der ex vivo er aktiveret til en specifik reaktion mod cancercellerne. Denne eksperimentelle behandlingsform har været afprøvet i USA på patienter med avanceret malignt melanom, og der er her registreret både komplet og partielt sygdomssvind, hvor 50 % af patienterne opnåede målbart sygdomssvind. Tumorer er ofte infiltrerede af store mængder T-celler (tumor infiltrerende lymfocytter), som specifikt genkender tumor antigener, men typisk er inaktive. Det er muligt i laboratoriet at opformere og genaktivere sådanne cytotoksiske T-celler til tumorcelledrab. Patienternes eget tumorvæv præpareres i laboratoriet, således at de cytotoksiske T-celler, der har størst aktivitet overfor autologe tumorceller, aktiveres og opformeres in vitro. Behandlingen bygger på at reinfundere disse celler i patienten forudgået af en uges lymfocytdepleterende kemoterapi og efterfulgt af 14 dages daglige subkutane IL-2 injektioner. Det primære mål er at vurdere sikkerheden og tolerabilitet af behandlingen, mens det sekundære mål er at belyse, hvorvidt cellulær immunterapi kan inducere et målbart immunrespons mod tumorceller. Det tertiære formål er at vurdere den kliniske effekt af behandlingen bedømt ved den objektive responsrate. Derudover bedømmes varighed af respons samt overlevelse. Undersøgelsen er et pilotstudie, der vil foregå på Herlev Universitets Hospital, hvor vi vil behandle 6 patienter med progredierende dissemineret malignt melanom. Patienterne vil kun modtage én behandlingsserie, og vil efterfølgende blive fulgt ved kontrolbesøg. Inklusion af patienter forventes at opstarte i forsommeren Mikro RNA udtrykkelse i melanocytiske naevi og malignt melanom Martin Glud, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet Bidrag ikke modtaget. DMG-Nyhedsbrev nr. 8 8

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 6

DMG-Nyhedsbrev nr. 6 November 2006 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH E-mail: lars.bastholt@ouh.fyns-amt.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 6 DMG-2006 Patologi Kirurgi Sentinel node

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 3

DMG-Nyhedsbrev nr. 3 2. juni 2004 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH E-mail: lars.bastholt@ouh.fyns-amt.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 3 DMG-2004 Sentinel node Adjuverende Interferon

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 4

DMG-Nyhedsbrev nr. 4 Marts 2005 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH E-mail: lars.bastholt@ouh.fyns-amt.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 4 DMG-2005 Status vedrørende patologi Adjuverende

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 9

DMG-Nyhedsbrev nr. 9 Juni 2010 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R E-mail: lars.bastholt@ouh.regionsyddanmark.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 9 DMG-2010 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 1. FORMANDENS BERETNING Forretningsudvalget har afholdt fire møder i årets løb. Der er blevet behandlet sager vedrørende organisation og drift af DMG. Alle

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Vejledende behandlingsalgoritme for ptt med malignt melanom (MM) 19. januar 2017

Vejledende behandlingsalgoritme for ptt med malignt melanom (MM) 19. januar 2017 Vejledende behandlingsalgoritme for ptt med malignt melanom (MM) 19. januar 2017 Denne algoritme skal absolut betragtes som det den er, nemlig vejledende. Tag udgangspunkt i den, inden du ud fra den enkelte

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Fyns Amt 11. september 2006 Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R H-team

Fyns Amt 11. september 2006 Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R H-team Fyns Amt 11. september 2006 Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R LB/liz H-team Referat Møde: DMG's Onkologigruppe Mødetidspunkt: 30. august 2006 fra kl. 14.30-18.00 Mødested: Biblioteket,

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 10

DMG-Nyhedsbrev nr. 10 November 2011 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R E-mail: lars.bastholt@ouh.regionsyddanmark.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 10 DMG-2011 Nordisk møde Patologi Kirurgi

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

GYNÆKO K LO L GI G ASC O ASC 2011 CHICAGO

GYNÆKO K LO L GI G ASC O ASC 2011 CHICAGO GYNÆKOLOGI ASCO 2011 CHICAGO DISPOSITION PARP M TOR ANTIANGIOGENESE (ICON & OCEAN) PARP INHIBITOR GENERELT PARP har stor betydning i behandlingen af c. ovarii. God effekt ved både BRCA pos og BRCA neg.

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Dagsorden for DMG repræsentantskabsmøde 13/3-2012 klokken 14:30-16:00:

Dagsorden for DMG repræsentantskabsmøde 13/3-2012 klokken 14:30-16:00: Dagsorden for DMG repræsentantskabsmøde 13/3-2012 klokken 14:30-16:00: 1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde Godkendt uden kommentarer. 2. Karin Dahlstrøm har besluttet at stoppe som

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Sentinel node biopsi fra patienter med kutant invasivt malignt melanom med klinisk TNM-stadium Tx,T1b T4, N0, M0 Januar 2003 Side

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Blære- og nyrekræft: To sygdomsgrupper xxx 5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Nina Bjerre Andersen

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne.

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne. Mini-MTV (skema) Før nedenstående skema udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til skemaet, som kan downloades fra www.sst.dk/mtv under mini MTV til sygehusvæsenet Skema og felter kan justeres og

Læs mere

UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER. Juni

UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER. Juni UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER Juni 2017 1 Immunterapi nyt fokus i cancerforskning RhoVac udvikler et immunterapeutisk lægemiddel, en ny behandling af metastaserende cancer Anvender kroppens

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning SENOMAC-studiet Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Tove Filtenborg Tvedskov SENOMAC

Læs mere

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa Den kirurgiske behandling af nyrecancer Erik Højkjær Larsen DaRenCa 63% 56% 42% 33% 80 65 60 50 RCC call for action Br J Cancer 2009; 101, s110-s114 Hvad har svenskerne så gjort anderledes? Mere aktiv

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Behandling af Malignt Melanom. Behandlingsvejledning

Behandling af Malignt Melanom. Behandlingsvejledning Behandling af Malignt Melanom Behandlingsvejledning Juli 2007 1. Introduktion... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Forekomst... 4 1.2.1. Ætiologi... 4 1.2.2. Epidemiologi... 5 1.2.3. Genetik... 5 1.2.4. Cytogenetik...

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Gynækologiske tumorer Post-ASCO 2012 Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Cervix Ovarie Endometrie Vulva Sarkom Blandet gyn. Clinical science symposium Poster discussion session General poster

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for metastaserende malignt melanom Side 1 af 103

RADS Baggrundsnotat for metastaserende malignt melanom Side 1 af 103 Baggrundsnotat for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Kutant malignt melanom og sentinel node-dissektion

Kutant malignt melanom og sentinel node-dissektion Marie Louise Bønnelykke & Tine Engberg Damsgaard C A N C E R 187 Kutant malignt melanom og sentinel node-dissektion Hvad siger litteraturen om prognose før og efter den kirurgiske behandling? Sentinel

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Kursus i anvendt onkologisk statistik og forskningsmetodik Dag 2. Jon K. Bjerregaard

Kursus i anvendt onkologisk statistik og forskningsmetodik Dag 2. Jon K. Bjerregaard Kursus i anvendt onkologisk statistik og forskningsmetodik Dag 2 Jon K. Bjerregaard Dag 2 09.00 12.00 Opfriskning fra sidst Gennemgang af artikler Sammenligning af en eller flere grupper Overlevelsesanalyse

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Strålebehandling af kræft

Strålebehandling af kræft Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Feb. 2006 Strålebehandling af kræft Cai Grau Cai Grau Professor, overlæge, dr. med. Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 8000 Århus C 1

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

Kemoterapi kan gives på to måder:

Kemoterapi kan gives på to måder: NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING HOS PROFESSOR DR. MED. THOMAS J. VOGL I FRANKFURT AM MAIN, TYSKLAND Gennem de seneste måneder har der været megen omtale i de danske medier af kræftbehandling i udlandet, herunder

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe)

Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe) Dato: 12 marts 2016 Lægemidlets navn: OSIMERTINIB Kontaktperson: Karin Holmskov Hansen Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital (OUH) Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi

Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Region Nordjylland den 22. november 2011 Birgitte Rittig-Rasmussen Fysioterapeut, cand.scient.san., adjunkt VIA University College

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: CLL Alle patienter som diagnosticeres med CLL, og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, der varetager

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital ØVRE GI CANCER Post ASCO 2017 Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere