Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3."

Transkript

1 Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014

2 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen, der er tiltænkt de sygeplejersker og læger, som deltager i projektet. Instruksbogen indeholder 1. Beskrivelse af ACCESS-projektet 2. Vurdering og stabilisering af akutte patienter 3. De hyppigst forekomne tilstande 4. Behandlinger og medicin i ACCESS. 5. Telefonliste Instruksbogens 1. udgave blev anvendt til undervisning af kommunale sygeplejersker i juni måned Samtlige forslag til behandling er vejledende, og de behandlende læger har fri mulighed for at vælge andre alternativer. Se også for nyeste oplysninger. 1. udgave blev udgivet maj 2013 og udarbejdet af sygeplejerske Dorte Holm fra Sønderborg Akutteam, sygeplejerske Marika Jepsen fra Haderslev Akutteam, sygeplejerske Gitte Paulsen fra Akutcenter Sygehus Sønderjylland og overlæge Christian Backer Mogensen fra Akutcenter, Sygehus Sønderjylland I 2. oplag af 1. udgave trykt 26. juni 2013 blev enkelte rettelser i teksten foretaget. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er ACCESS-projektet?... 4 Hvem kan deltage? Inklusion- og eksklusionskriterier... 7 Information til borgeren... 9 Hvordan opnås patientens samtykke? Inkluderingsprocessen Patienttransport Almen Praktiserende læge Akut speciallægevurdering på sygehuset Øget monitorering, videokommunikation og hotline De kommunale akuttilbud Hvor henvender sygeplejersken sig, hvis der opstår problemer? ACCESS-portalen Hvordan vurderes formålene i projektet? Kommunikation og dokumentation omkring patienten: Hvornår og hvordan afsluttes en patient i projektet Triage Minimum observation alarmsymptomer Alarmtilstande: Hvornår reagere? Væskebehandling Antibiotisk behandling IV-antibiotika/infusionsvæske og venflons IV-væsker og -antibiotika Inhalationsbehandling: Feber Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) m. exacerbation Pneumoni Urinvejsinfektion Delir Anafylaktisk shock: Telefonnumre mm

4 HVAD ER ACCESS-PROJEKTET? HJEM ACCESS-projektet (Acute Combined CarE for Seniors in Soenderjylland) er et fælles projekt mellem Sygehus Sønderjylland, Haderslev-, Tønder-, Aabenraa- og Sønderborg kommuner, samt de praktiserende læger i Sønderjylland. Projektet er 2-årigt og finansieres af Sundhedsstyrelsen. Det er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark og de praktiserende lægers Multi Praksis Udvalg, samt anmeldt til Datatilsynet. Formålet med projektet er, for ældre akut syge patienter med medicinsk sygdom, at undersøge, hvilket af de kommunale tilbud akutplads på center eller akutteam i hjemmet kombineret med en akut vurdering af en speciallæge i intern medicin på akutambulatorium telemonitorering af patienten, videokommunikation og mulighed for kontakt til speciallæge på sygehuset døgnet rundt (døgnhotline), der bedst kan reducere antallet af akutte indlæggelser, sikre den hurtigste rehabilitering og være mest tilfredsstillende for patient og pårørende. Borgere i Haderslev og Sønderborg kommune tilbydes akutteam mens borgere i Aabenraa og Tønder tilbydes akutplads på center. Ved lodtrækning tilbydes alle borgere tilfældigt et af fire mulige behandlingstilbud: 1. Det kommunale akuttilbud, hvor patientens praktiserende læge lægger behandlingsplanen og det kommunale akuttilbud udfører sygeplejen. 4

5 2. En akut vurdering af en medicinsk speciallæge på nærmeste sygehus med umiddelbart tilbagemelding til praksis og kommune. Det kommunale akuttilbud udfører efterfølgende sygeplejen. 3. Patientens praktiserende læge lægger behandlingsplanen og det kommunale akuttilbud udfører sygeplejen med mulighed for ekstra tiltag: døgnhotline til den medicinske speciallæge, videokommunikation med den medicinske speciallæge og telemonitorering af blodtryk, puls og iltmætning. 4. En akut vurdering af en medicinsk speciallæge på nærmeste sygehus med umiddelbart tilbagemelding til praksis og kommune. Det kommunale akuttilbud udfører efterfølgende sygeplejen med mulighed for ekstra tiltag: døgnhotline til den medicinske speciallæge, videokommunikation med den medicinske speciallæge og telemonitorering af blodtryk, puls og iltmætning 5

6 6

7 HVEM KAN DELTAGE? INKLUSION- OG EKSKLUSIONSKRITERIER HJEM Målgruppen er ældre borgere fra hele Sygehus Sønderjyllands optageområde, der udvikler en så alvorlig akut formodet medicinsk tilstand at praktiserende læge eller kommunalt sundhedspersonale skønner, at tilstanden kræver øget akut hjælp. Inklusionskriterierne er: Alle borgere i sygehus Sønderjyllands optageområde som er fyldt mere end 65 år, (eller 60 år med betydelig komorbiditet) Egen læge skal være tilgængelig de første 2 hverdage efter inklusion Borgere med formodet medicinsk lidelse, hvis tilstand kræver øget akut hjælp Eksklusionskriterierne er: Borgere, hvor egen læge vurderer, at der er absolut indlæggelsesindikation Borgere, som vurderes af anden læge end egen læge(hus) (vagtlæge, lægeambulance) på inklusionstidspunktet Den kommunale kapacitet til modtagelse af akutte patienter eller sygehusets eller egen lægehus` kapacitet til akutvurdering er optaget af andre akutte patienter Borgere, som ikke er i stand til at give et informeret samtykke eller ikke ønsker at deltage i projektet Borgere på plejehjem Borgere, der indenfor de sidste 3 måneder har været inkluderet i ACCESS Henvisning til projektet sker via den praktiserende læge og kan foregå på hverdage i praktiserende læges åbningstid: mandagtorsdag kl og fredag kl Inklusionen af borgere til projektet kan ske på 4 måder: Den praktiserende læge ser patienten i sin praksis 7

8 Den praktiserende læge taler med patienten i telefon Den praktiserende læge er på hjemmebesøg hos patienten Den praktiserende læge er i dialog med hjemmesygeplejersken, der er hos borgeren For at inkludere borgeren til projektet, behøver den praktiserende læge ikke fysisk at se borgeren, men kan gøre det igennem hjemmesygeplejen. Det kan være, at lægen har set patienten få dage eller uger forinden eller har et godt kendskab til patienten i øvrigt. Ringes den praktiserende læge op, kan lægen derfor kontakte en kommunal sygeplejerske, som i løbet af en time kan være hos patienten og melde tilbage til lægen. De kommunale sygeplejersker kan kontaktes på Haderslev: tlf: Aabenraa: Nord tlf: , Syd tlf: Sønderborg: tlf: Tønder: Nord tlf: , Syd tlf: Det kan også være, det er hjemmeplejen, der er på besøg hos borgeren, og som kontakter den praktiserende læge fordi patientens tilstand kræver akut behandling. I begge tilfælde er det vigtigt, at det er en sygeplejerske, lægen er i kontakt med. Lægen, eventuelt i samråd med hjemmesygeplejersken, vurderer om borgeren opfylder inklusions- og eksklusionskriterierne til at deltage i forskningsprojektet. 8

9 INFORMATION TIL BORGEREN HJEM Der er udformet en simpel formulering om projektet til borgeren, så alle borgere bliver informeret på samme måde. Til hjemmesygeplejersken: Vores kommune er af Sundhedsstyrelsen udvalgt til at deltage i et spændende projekt om bedst mulig pleje af ældre. Vi har opgaven sammen med sygehuset og din læge. Projektet går ud på at undersøge, hvilken type af hjælp, der fungerer bedst for ældre borgere, der bliver syge i hjemmet. Og vi har mulighed for at invitere dig med i projektet, fordi dit sygdomsforløb passer til undersøgelsen. Det betyder, at vi ringer til sygehuset nu, og så fortæller de os, hvad vi skal gøre. Vi bliver her hos dig og sørger for, at du behandles korrekt. Du vil være i gode hænder hele vejen. Vi har skrevet noget mere om projektet i dette brev, som vi gerne gennemgår med dig. Vi har brug for din underskrift, for at du må deltage i projektet. Vi vil sørge for at det foregår anonymt. Og du vil blive én af næsten 900 i Sønderjylland, som får tilbud om at være med. Til den praktiserende læge: Vores kommune er af Sundhedsstyrelsen udvalgt til at deltage i et spændende projekt om bedst mulig pleje af ældre. Vi har opgaven sammen med sygehuset og kommunen. Projektet går ud på at undersøge, hvilken type af hjælp, der fungerer bedst for ældre borgere, der bliver syge i hjemmet. Og vi har mulighed for at invitere dig med i projektet, fordi dit sygdomsforløb passer til undersøgelsen. Det betyder, at vi ringer til sygehuset nu, og så fortæller de os, hvad vi skal gøre. Du vil være i gode hænder hele vejen og jeg sørger for, at du behandles korrekt. Vi har skrevet noget mere om projektet i dette brev, som jeg gerne gennemgår med dig. Vi har brug for din underskrift, for at du må deltage i projektet. Vi vil sørge for at det foregår anonymt. Og du vil blive én af næsten 900 i Sønderjylland, som får tilbud om at være med. 9

10 HVORDAN OPNÅS PATIENTENS SAMTYKKE? HJEM En samtykkeerklæring (Samtykkeerklæring habile voksne) skal indhentes fra borgeren inden denne kan deltage i forskningsprojektet. Både den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken kan indhente samtykke. Til at informere borgeren om projektet, er der udarbejdet et brev til patienten: Brev til patient i Haderslev og Sønderborg og Brev til patient i Tønder og Aabenraa. Samtykkeerklæring samt de to breve kan printes fra Er patienten inhabil, kræves det, at både den nærmeste pårørende og den praktiserende læge underskriver et samtykke (Samtykkeerklæring inhabile voksne). Er den praktiserende læge ikke fysisk tilstede sammen med patienten og pårørende, er det hjemmesygeplejen, der informerer pårørende og får lægen til at underskrive samtykkeerklæringen. Til at informere den pårørende om projektet, er der udarbejdet et brev til pårørende (Brev til pårørende til patient i Haderslev og Sønderborg og Brev til pårørende til patient i Aabenraa og Tønder). Samtykkeerklæring samt de to breve kan printes fra Både pårørende og egen læge skal ifølge lovgivningen skrive under før patienten kan inkluderes i projektet. Det er ikke et krav, at ACCESS-visitatoren skal være i besiddelse af de underskrevne samtykkeerklæringer, før patienten kan inkluderes i projektet. Samtykkeerklæringerne afleveres eller mailes (et foto af samtykkeerklæring med smartphone/mobil/tablet kan godt bruges) og sendes til: ACCESS-visitator Akutcenteret Sygehus Sønderjylland Kresten Philipsens Vej Aabenraa, 10

11 INKLUDERINGSPROCESSEN HJEM Patienten inkluderes i ACCESS-projektet ved at ringe til ACCESSvisitator på tlf: Opkaldet til ACCESS-visitatoren kan foretages af den praktiserende læge eller af den kommunale sygeplejerske i tidsrummet kl mandag-torsdag og kl fredag. Er det sygeplejersken, der ringer, giver sygeplejersken besked tilbage til den praktiserende læge/klinikken om, hvilket behandlingstilbud borgeren bliver randomiseret til. Beskeden kan være elektronisk, telefonisk eller via klinikpersonalet afhængig af, hvad den praktiserende læge foretrækker. Hvis behandlingstilbuddet borgeren bliver randomiseret til, efterfølgende skønnes utilstrækkeligt af egen læge eller kommunal sygeplejerske kan forløbet på ethvert tidspunkt konverteres til indlæggelse. Efter randomiseringen stiller ACCESS-visitatoren telefonen direkte videre til flowmasteren i akutambulatoriet eller til det kommunale akuttilbud, afhængig af, hvilket behandlingstilbud patient er randomiseret til. I kommunerne er der en direkte linje, så opkaldet bliver besvaret med det samme. Får borgeren tildelt udredning på akutambulatorium, kontakter ACCESS-visitatoren det kommunale akuttilbud med det samme, så de er klar til at modtage borgeren senere på dagen. 11

12 PATIENTTRANSPORT HJEM ACCESS-visitator bestiller transporten til akutambulatoriet på sygehuset eller til akutpladsen på center i Rødekro, Skærbæk og Højer. Sygehuset bestiller transporten fra akutambulatoriet til patientens hjem (hvis borgeren bor i Haderslev eller Sønderborg kommune) eller til akutpladsen i Rødekro, Skærbæk og Højer (hvis borgeren bor i Aabenra eller Tønder kommune). Personale på akutpladsen i Rødekro, Skærbæk og Højer bestiller transporten fra akutpladsen til borgerens hjem ved afslutning på det kommunale akuttilbud. Pårørende er altid velkomne til at stå for transporten, hvis det skønnes forsvarligt. Telefonnumre til bestilling af transport: Patienttransport til og fra sygehus: Siddende transport: Tlf: Liggende transport, Falck: Tlf: Patienttransport mellem hjem og akutplads (betales af ACCESSprojektets midler): Siddende transport: Dantaxi_ Liggende transport, Falck: Tlf: Oplys EAN.nr:

13 ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE HJEM I projektet kan den praktiserende læge komme ud for 4 trin: 1. Vurdering af patient Hvis patienten ringer til egen læge, kan lægen bede en sygeplejerske tage ud og vurdere patienten indenfor 1 time (telefonnumre er angivet på hjemmesiden). Sygeplejersken vil herefter ringe tilbage til egen læge og sammen med denne afgøre, om patienten skal ind i ACCESS. Sygeplejersken kan herefter sørge for inklusion af patienten, herunder indhente skriftligt samtykke. Hvis patienten er sammen med lægen, kan lægen inkludere patienten direkte ved at ringe til visitator. Det er IKKE noget krav, at egen læge har set patienten umiddelbart før inklusionen. Oftest vil egen læge have et godt kendskab til patienten og/eller have set patienten i dagene forud. 2. Inklusion af patienten I instruksbogens afsnit Hvem kan deltage?, Information til borgeren, Hvordan opnås patientens samtykke? og Inkluderingsprocessen er inklusionen af ACCESS-patienter beskrevet. Der er udarbejdet et flowdiagram til almen praksis, der beskriver disse trin, som kan downloades 3. PLAN TIL SYGEPLEJEN Randomiseres patienten til behandlingstilbud 1 eller 3, har egen læge ansvaret for patienten og skal sende en plan for behandling og undersøgelser til de kommunale sygeplejersker. Denne plan kan suppleres telefonisk om nødvendigt. På hjemmesiden er der udarbejdet et forslag/skabelon til en sådan plan, som kan kopieres ind i korrespondancemodulet, udfyldes og sendes. Planen sendes på vanlig måde til de kommunale sygeplejersker 13

14 Blodprøver Hvis der er behov for at få taget akutte blodprøver på patienter, der henvises til ACCESS, og som ikke skal forbi akutambulatoriet er der følgende muligheder: Patienten køres forbi egen læge og får taget prøverne der Patienten køres forbi sygehusets laboratorium og får taget blodprøverne akut før de køres videre til centeret i Rødekro. Kontrol blodprøver På centrene i Aabenraa og Tønder kommuner på alle hverdage om morgenen blodprøvetagning (væsketal, hgb, leucocytter, diff. tælling, trombocytter og CRP samt INR) 1. Når der lægges en plan for patienten skal der tages stilling til hvilke blodprøver der skal tages de næste dage. Dette skrives i planen, som sendes til centeret. 2. Prøverne bestilles endvidere i laboratoriesystemet og lægges på webhotel (fra almen praksis) eller i Bcc som ambulant patient. Herefter sørger centeret for at prøverne bliver taget. I Sønderborg og Haderslev kommuner kontakter akutteamet patientens eget lægehus mhp blodprøvetagning, hvis der skal tages opfølgende blodprøver efter sygehusbesøg. 4) Opfølgning og afslutning af patient En patient kan højst være i ACCESS projektet i 48 timer (hen over weekend og i helligdage dog op til 60 timer). Derefter skal egen læge og det kommunale tilbud tage stilling til, om patienten kan klare sig med vanlig hjælp, har behov for aflastning eller øget hjælp, eller skal indlægges. Det kommunale tilbud kontakter egen læge. Til at registrere den eksakte tid den praktiserende læge bruger per ACCESS-patient, vil nogle læger i en afgrænset periode blive bedt om at registrere tidsforbruget. Dette vil ACCESS-projektet orientere lægerne nærmere om. 14

15 AKUT SPECIALLÆGEVURDERING PÅ SYGEHUSET HJEM Halvdelen af alle patienter får tilbudt en akut vurdering ved en medicinsk speciallæge på nærmeste sygehus (MAM i Haderslev, FAM i Aabenraa, Medicinsk dagklinik i Tønder og AMVA i Sønderborg). Udredningen registreres som et ambulant besøg. Udrednings- og behandlingsplan Når patienten ankommer vurderes det, hvilke observationer, der skal foretages. Der lægges et undersøgelsesprogram, tages blodprøver, EKG og rtg. af thorax efter behov. På baggrund af observation og prøvesvar udarbejder speciallægen en plan indenfor 4 timer efter ankomsten. 1. Skal patienten indlægges eller kan situationen klares med det kommunale akuttilbud 2. Plan for observation i hjemmet eller på akutplads 3. Ordination af medicin og evt. væskebehandling 4. Plan for om og hvornår der skal kontrolleres blodprøver og om og hvornår patienten skal kontrolleres af egen læge 5. Der skrives recept på evt. medicin til levering på akutplads eller i eget hjem Behandlingsplanen kan skrives som fraseteks i Cosmic (access_1) og medsendes patienten skriftligt samt sendes straks til egen læge og hjemmeplejen. Såfremt der er behov for IV-væskebehandling og evt. IV-medicin (kun antibiotika) udleveres dette fra sygehuset og sendes med patienten hjem sammen med skiftesæt til 48 timers brug. Sygehuset bestiller patienttransport (i Haderslev og Sønderborg er det til eget hjem, mens det i Aabenraa og Tønder er til den kommunale akutplads): Siddende transport: Tlf: og liggende transport: Tlf:

16 Sygehuset ringer til det kommunale akuttilbud og orienterer om patientens ankomst: Tlf Akutteam Had: Tlf Akutteam Søn: Tlf Akutplads Aab: (Funkevej 9A, Rødekro) Tlf Akutplads Tøn: Nord: (Genvejen 25, Skærbæk), Syd: (Nørrevej 43, Højer) Får borgeren eller den kommunale sygeplejerske behov for yderligere lægelig kontakt, sker dette til egen læge i dagarbejdstid eller vagtlæge udenfor dagarbejdstid, medmindre borgeren er blevet randomiseret til behandlingstilbuddene, der inkluderer hotline til sygehuset. Ved indlæggelse Patienten kan til enhver tid indlægges, hvis tilstanden kræver det. Indlægges patienten samme dag som han/hun er inkluderet fx via akutambulatoriet, orienterer sygehuset det kommunale akuttilbud (se tlf ovenfor) samt terapeuterne på SHS på tlf: Terapeuter FAM: Terapeuter AMVA: / /

17 ØGET MONITORERING, VIDEOKOMMUNIKATION OG HOTLINE HJEM Halvdelen af patienterne tilbydes en øget monitorering i hjemmet, videokommunikation og en hotline til sygehuset. Øget monitorering i hjemmet I ACCESS-projektet telemonitoreres blodtryk, puls og iltmætning. Data fra blodtryksapparat og pulsoximeter overføres automatisk til en mobil enhed (HUB), der sender data videre til ACCESS-portalen. Hvilket nummer på udstyr patienten har fået tildelt, kan ses på patientens side i ACCESS-portalen. Både kommunale sygeplejersker og akutambulatoriet har adgang til disse data. Hotline Tilbydes patienten behandlingstilbuddet med ekstra tiltag, har den kommunale sygeplejerske, via en hotline mulighed for at kontakte det lokale sygehus (FAM dækker både Tønder, Haderslev og Aabenraa). FAM Aabenraa: Tlf AMVA Sønderborg: Tlf Hotlinen gælder døgnet rundt, og ambulatoriet kan derfor også kontaktes i dagarbejdstid, hvis den kommunale sygeplejerske ikke kan få fat på den praktiserende læge. Via hotlinen er der direkte indlæggelsesmulighed. De vagthavende speciallæger/flowmasteren kan finde en opdateret liste over aktuelle patienter ved log in på ACCESS-portalen. Videokommunikation Videokommunikationen foregår mellem den kommunale sygeplejerske og den medicinske speciallæge. Videokommunikationen for de kommunale sygeplejersker foregår via indkøbte ipads via app en Jabber. De medicinske speciallæger kan tilgå video via PC., hvor Cisco Jabber er installeret. 17

18 DE KOMMUNALE AKUTTILBUD HJEM Minimumskrav Hvornår kan kommunal sygeplejerske komme Modtagepersonale Hvor længe tilbydes akut sygepleje Minimum-personale tilstede døgnet rundt Monitorering IV-væske Borgere med sug Inhalationsbehandling Akutteam Haderslev/Sønderborg Indenfor en time Akutsygeplejerske 48 timer fra pt er hjemme igen (med elastik til 60 timer) Hjemmesygeplejerske kan tilkaldes Vitalværdier inkl. temperatur. Iltmætning, BS, urinstix Ja Ja, hvis borgeren i forvejen har sug Ja Akutplads Tønder/Aabenraa Indenfor en time Modtage-sygeplejerske med særlige kompetencer 48 timer (med elastik til 60 timer) fra ankomst til center SOSU-hjælper er tilstede. Sygeplejerske tilkaldes Vitalværdier inkl.temperatur. Iltmætning, BS, urinstix Ja (ikke anlægge venflon) Ja, hvis borgeren i forvejen har sug Ilt-behandling Ja hvis pt i forvejen har ilt Ja hvis pt i forvejen har ilt Ja 18

19 HVIS DER OPSTÅR PROBLEMER? ACCESPORTALEN. HJEM For patienter der har fået tilbudt hotline kan kommunal sygeplejerske henvende sig direkte på nærmeste sygehus. For patienter, der er set af medicinsk speciallæge kan man henvende sig til speciallægen i akutambulatoriet indtil kl 18: - FAM Aabenraa: Tlf Medicinsk Dagklinik Tønder: Tlf (ikke hotline) - AMVA Sønderborg: Tlf For øvrige patienter kan man henvende sig til egen læge indenfor dennes åbningstid og herefter til vagtlægen. ACCESS-PORTALEN Alle 328 patienter der indgår i ACCESS-projektet oprettes i ACCESS-portalen, som samler alle data. Det er ACCESSvisitatoren, der administrerer portalen og opretter borgeren efter randomiseringen samt tildeler monitoreringsudstyr. Hver borger har en personlig profil med data, men får ikke selv adgang til portalen. ACCESS-portalen findes på under menuen Portal. Portalen benytter sig af programmet Columna Citizen. I portalen er patienterne tildelt et sundhedsprogram, afhængig af hvilket behandlingsforløb de er randomiseret til. Til at følge patienten gennem forløbet og til registrering, skal der undervejs udfyldes skemaer. Disse skemaer kan findes ved at klikke på patientens side. I portalen er ligeledes et link til skema til funktionstest og tilfredshedsundersøgelse. Når skemaerne er udfyld noteres dette i portalen. 19

20 HVORDAN VURDERES FORMÅLENE I PROJEKTET? HJEM Antallet af indlæggelser (og genindlæggelser) registreres indenfor 3 måneder efter inklusionen i projektet. Som en del af projektets effektmål er patienttestene funktionstab, patienttilfredshed og pårørendes tilfredshed. Patienttilfredsheden udføres ved spørgeskema og ved interviews. De sundhedsfaglige personers oplevelse af de forskellige tilbud vurderes gennem fokusgruppe-interviews i løbet af projektet. Patienttest Funktionstabet bestemmes på dag 0 og dag 7 (dag 6-9) i behandlingsforløbet af alle inkluderede patienter. Spørgsmål til patientens livskvalitet (EQ-5D) indhentes dag 0 og dag 7 (dag 6-9). På dag 7 (dag 6-9) indhentes også spørgeskema om tilfredshed til patient og pårørende. Selve orienteringen af patienten og udførelsen af testene tager mellem 30 og 60 minutter. Følgende gælder: Testene indhentes og udføres altid af en uvildig person Testene dag 0 og 7 udføres altid af kommunalt personale, medmindre patienten er indlagt på sygehuset. Er patienten indlagt på dag 0 eller 7 er det terapeuter på de fire sygehusmatrikler, der udfører testene Har patienten været indlagt undervejs i forløbet men er hjemme igen dag 7, er det kommunalt personale, der udfører testene I Sønderborg kommune udføres funktionstestene og tilfredshedsundersøgelsen af forskelligt personale I ACCESS indgår funktionstestene: Rejse-sættes-sig-test, der vurderer styrken i underkroppen De Morton Mobility Index (DEMMI), der måler mobiliteten hos seniorer 20

21 Håndtrykskraft, der giver et udtryk for patientens totale styrke Orientation-Memory-Concentration (OMC), der er en hurtigt kognitivt screeningsinstrument, der fokuserer på orientering, hukommelse og koncentration, der hyppigt forringes ved alderdom Borgerens og dens pårørendes tilfredshed med behandlingen undersøges ved at stille spørgsmål til samarbejdet, tryghed, tillid, faglige behandling, information og inddragelse. Spørgsmålene er udarbejdet ud fra den validerede LUP (Landsdækkende Undersøgelser af Patienter). I undersøgelsen af borgerne indgår endvidere 5 spørgsmål til livskvaliteten fra EQ-5D Undersøgelsen foretages sammen med funktionstestene af den samme uvildige person, som udfører funktionstestene. Tilfredshedsundersøgelsen udføres før funktionstestene og udfyldes af patienten selv på ipad. Om nødvendigt, kan personalet hjælpe med udfylde og læse spørgsmålene højt. Er pårørende til stede udfyldes spørgeskemaet til pårørende på samme måde. Er pårørende ikke tilstede noteres pårørendes informationer i spørgeskemaet og ACCESS-visitator tager kontakt til pårørende. De kommunale sygeplejersker/terapeuter kan kontaktes på: Haderslev: Aabenraa: Tønder: Nord/ , Syd/ Sønderborg: Terapeuter på SHS kan kontaktes på: FAM: AMVA: / /

22 KOMMUNIKATION, DOKUMENTATION. HJEM Al skriftlig kommunikation og dokumentation sker af de velkendte kanaler mellem praktiserende læger, kommuner og sygehuse. Den mundtlige kommunikation omkring den enkelte patient mellem kommunalt ansatte og læger, sker altid via sygeplejersker. Ved telefonsamtaler omkring den enkelte patient bruges kommunikationsmodellen ISBAR. I S B A R Identifikation Sig dit navn, din funktion og kommune Sig patientens navn, CPR nummer og kommune Situation jeg ringer fordi.. (beskriv) jeg har målt følgende værdier..: jeg har observeret væsentlige ændringer i..(beskriv) Baggrund (Inklusions)årsag (Inklusions)dato Kort sygehistorie indtil nu Analyse jeg mener problemet er jeg kender ikke problemet, men patienten har fået det værre pt. er ustabil, vi må gøre noget jeg er bekymret Råd skal vi ikke hvad synes du, jeg skal gøre hvad vil du foreslå? hvad skal jeg observere og hvor ofte? hvornår skal vi tales ved igen? 22

23 HVORDAN AFSLUTTES EN PATIENT I PROJEKTET. ANSVAR. HJEM En patient kan maximalt være med i ACCESS projektet 48 timer (med elastik til 60 timer henover weekend og helligdage). Der er herefter flere muligheder: Patienten er i stand til at klare sig selv. Patienten overgår til vanligt regi, og fortsætter evt. behandling og kontrol via egen læge og evt. sædvanlige kommunale tilbud. Patienten kan endnu ikke uden kommunal ekstra hjælp: Patienten overgår til kommunalt tilbud som efter en akut indlæggelse. Patienten har forsat behov for IV behandling eller anden særlig behandling: Patienten må indlægges på sygehus. Patientens situation forværres i løbet af de 48 timer: egen læge eller vagtlæge kontaktes (eller sygehus via hotline for patienter, som er randomiseret til det). Ansvarsforhold Sundhedsstyrelsen har beskrevet ansvarsforholdene i ACCESS projektet, se Særligt gælder: Praktiserende læger kan ikke forventes at varetage intravenøs behandling i hjemmet eller på akutplads. Sygehuset har det lægelige ansvar for den intravenøse behandling, når den er ordineret fra sygehuset og kan kontaktes direkte herom. Den medicinske speciallæge er ansvarlig for udredning og behandling under opholdet på sygehuset og efter hjemsendelsen på samme vilkår som ved et almindeligt ambulant besøg. Intravenøs antibiotisk behandling bør opstartes på sygehus. 23

24 TRIAGE MINIMUM OBSERVATION HJEM 1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke A B C D Ikke fri luftvej Inspiratorisk stridor Sat. < 80% uden ilttilskud RF > 35 eller RF < 8 Puls > 140 og Sat % uden ilttilskud RF RF RF: 8-25 Puls Puls < 40 Puls Puls Puls: BT sys < 80 BT sys BT sys 90 BT sys 90 Reagerer ikke Reagerer kun på smerte Reagerer på tiltale Vågen og reagerer normalt E Tp < 32 0 C Tp > 40 0 C Tp: C Tp C Tp C Tp: C For patienter med kendt KOL nedsættes saturationsgrænsen med 5% B Sat. < 85% med ilttilskud Sat. < 75% uden ilttilskud Sat. < 90% med ilttilskud Sat. < 85% uden ilttilskud Sat % uden ilt Sat. 90% Minimum observation på ACCESS-patienter Tilsyn og puls, BT, respirationsfrekvens (saturation), temperatur, bevidsthedsniveau 3 gange dagligt, og triagèr med farve 24

25 ALARMTILSTANDE: HVORNÅR REAGERE? HJEM Nedenstående liste er ikke udtømmende, man bør altid konferere ved tvivl og bruge sin almindelige faglige dømmekraft og erfaring. Følgende situationer bør konfereres med læge hvis patienten ikke bedres i løbet af det første døgn, dvs, - vitalværdier ikke bedres patienten ikke begynder at spise og drikke Følgende situationer bør straks medføre kontakt til læge Tiltagende respirationsproblemer: stigende respirationsfrekvens, -faldende iltsaturation Stigende puls Faldende Blodtryk faldende bevidsthedsniveau Tiltagende brystsmerter Tiltagende abdominalsmerter Pareser Farveændring til det værre i triagen Alle orange patienter Følgende situationer bør straks medføre indlæggelse via 112: Alle rødt triagerede patienter Patienter som kun reagerer på smerte Kraftige brystsmerter Tydelige halvsidige pareser 25

26 VÆSKEBEHANDLING HJEM Almindeligt væskebehov ved akut sygdom: Vedligehold: < 70 kg: 2 liter > 70 kg: 2,5 liter væske/døgn + mistet væske (let dehydrering 3%, moderat 5% af kropsvægt) = væskebehov i næste døgn. Eksempel: en moderat dehydreret kvinde skal have mindst 2 liter + (5% x 60) = 5 liter væske/døgn Effekt: urinen skal ikke være koncentreret. Oral rehydrering: Foretrækkes. Ofte kan pt drikke, hvis der nødes. Væsken gives i små og hyppige portioner. Patienterne kan drikke hvad de kan lide. Forslag til rehydreringsvæske: 1 liter vand, ½ teske salt og 6-8 teskeer sukker. Smagen kan forbedres med saft. IV rehydrering: Kræver bestemmelse af elektrolytter (Na og K) forud. (cave hjertesvigt og s-na under 125 ). Der anvendes i ACCESS IV Isotonisk NaCl. Normalt bør 1 liter NaCl gives over mindst 4 timer. Isotonisk NaCl ml/døgn dråber/minut Elektrolytbehandling: Na: mmol/l K: 3,5-4,4 mmol/l Kalium mangel: Kalium mixtur (1 mmol/ml). Dagligt behov ca. 40 ml + hvad der er mistet (= (4- s-k)x vægten) Lavt Natrium: Ofte pga. medicin (thiazid, antidepressiva, antiepileptika. Forsigtighed med rehydrering med Isotonisk NaCl ved lavt Na! (risiko for hjerneskader) 26

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave, november 2013

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave, november 2013 Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave, november 2013 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen, der

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Flowdiagram til inklusion af patienter Aabenraa og Tønder kommune

Flowdiagram til inklusion af patienter Aabenraa og Tønder kommune Flowdiagram til inklusion af patienter Aabenraa og Tønder kommune Inklusions-kriterier Samtykke og randomisering kontaktes af personale i hjemmet tager til hjemmet og laver en triage/vurdering Informerer

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Hospital at home? > 65 år Patienter med medicinske akutte

Læs mere

Morsø kommune Subakut/Akut indsats (voksne)

Morsø kommune Subakut/Akut indsats (voksne) Morsø kommune Subakut/Akut indsats (voksne) Informationspjecen vedrører: Akutte og subakutte ydelser fra Morsø Kommunes hjemmepleje, som tilbud til praksislæger og vagtlæger i samarbejde om forebyggelse

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika. Region Syddanmark og de 22 kommuner Oktober 2017 Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Intravenøs (IV) behandling med antibiotika foregår som udgangspunkt på sygehuset under indlæggelse.

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Kikkertundersøgelse af blæren

Kikkertundersøgelse af blæren Patientvejledning Kikkertundersøgelse af blæren m.h.p. fjernelse af polypper/vævsprøver. Patienter der skal indlægges. Kvalitet Døgnet Rundt Urologisk afdeling Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Else Rose Hjortbak, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Vest Mail: else.hjortbak@vest.rm.dk Merete Kjærsgaard, Sygeplejechef, Holstebro

Læs mere

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker.

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker. er undervist i måling og tolkning af Side 1 af 6 Hvilke patienter skal / må der måles blodsukker på er undervist i måling og tolkning af blodsukker Der skal være et klart formål med at måle Du skal overveje

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen!

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Hvad er Akuttilbud Aalborg? Akuttilbuddet består af: - 10 Akutpladser og 13 selvindskrivningspladser. - Udekørende funktion, hvor praktiserende læger eller hjemmesygeplejersker

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data.

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data. Opfølgning på data i kommune Formål Kommunen følger op på borgerens data. Aktør Kommune Hjertesvigt TeleCare Nord Kompetencer Sygeplejefaglige kompetencer som beskrevet i Opgave- og ansvarsfordeling. Data

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS)

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Kliniske erfaringer fra projekt Access v/ Overlæge Christian Backer Mogensen, Sygehus Sønderjylland Projektet kan følges på: accessprojektet.dk

Læs mere

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15 Borgerjournal Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 CAVE Dato: Sign. Dato: - - 9.9.15 4.9.15 Diagnose Smerter i ryg og knæ, BMI 38,4. Diabetes type II Sår på højre

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed og helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer: Hvilken kommune bor borgeren i? Haderslev kommune Aabenraa kommune Tønder

Læs mere

En landsdækkende triagemodel

En landsdækkende triagemodel En landsdækkende triagemodel en optimering af det samlede patientforløb Jørn Munkhof Møller Ledende overlæge Akut og Traumecenter Aalborg Sygehus Program Introduktion til triage Proces i Triagearbejdsgruppen

Læs mere

Sidst revideret d. 13-06-2012

Sidst revideret d. 13-06-2012 Renal denervering 2 Sidst revideret d. 13-06-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Renal denervering... 4 3. Generel information... 4 3.1 Forberedelse hjemmefra... 4 3.2 Medicin... 4 3.3 Rasering...

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune.

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. 1. Formål 1. Formål med akutteamet 2. Målgruppe 3. Definition på akut og subakut indsats 4. Visitation/henvisning til akutteamet 5. Organisering

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom BESLUTNINGSALGORITME PTOKS Score Minimums observationsinterval Beslutningsalgoritme 0 Hver 12. time 1-2 Hver 6. time 3-5 Hver 4. time 6 Hver 2. time 7-8 Hver

Læs mere

Effekten af Tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet. Geriatrisk Afdeling

Effekten af Tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet. Geriatrisk Afdeling Effekten af Tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet Geriatrisk Afdeling Tage 93 år Blodig urin Blodfortyndende Marevan Søn kontakter vagtlæge indlægger Blærebetændelse tablet

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

Det sammenhængende borgerforløb i praksis

Det sammenhængende borgerforløb i praksis Det sammenhængende borgerforløb i praksis Et kommunalt perspektiv på det sammenhængende borgerforløb Hvilke visioner har kommunen? Hvordan har kommunen grebet det an i praksis? Udfordringerne Betydningen

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Behandling med bendamustin

Behandling med bendamustin Vi anbefaler dig behandling med indholdsstoffet bendamustin mod din kræftsygdom. Denne pjece kan være en hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske. Region Syddanmark og de 22 kommuner Oktober 2017 Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Intravenøs (IV) behandling med væske foregår som udgangspunkt på sygehuset under indlæggelse. Nogle

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

FORBEREDELSE TIL OPERATION

FORBEREDELSE TIL OPERATION FORBEREDELSE TIL OPERATION Hvis du planlægger at få en operation, er der nogle grundlæggende ting, du skal vide. Hver slags operation ligesom hver patient - adskiller sig fra hinanden. Forskellighederne

Læs mere

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center Patientinformation Anæstesi Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesiologisk Center Samtale med anæstesilægen Samtale med anæstesilægen Inden operationen vil en anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kort orientering om krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser. Sundhedsstyrelsen har udgivet kvalitetstandarder

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Medicinhåndtering. 1 of 67

Medicinhåndtering. 1 of 67 1 of 67 Indhold ATC-OPGAVE... 4 Refleksion Overvejelser i forbindelse med medicinhåndtering!... 5 #1 Medicinrummet... 6 Patient case... 7 Opgave Medicin medbragt hjemmefra... 9 Opsamling på medicinrummet...

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Iltflaske med nyt nasalt iltkateter klar står i laboratoriet Hjertestarter ophængt på gangen Handsker i alle rum Kanyleboks i alle rum

Iltflaske med nyt nasalt iltkateter klar står i laboratoriet Hjertestarter ophængt på gangen Handsker i alle rum Kanyleboks i alle rum Standard 2.4 Dokumentnavn: Akut behandling lc-k Retningslinjer for genoplivning/ retningslinjer for behandling af anafylaktisk chok Dato for ikrafttrædelse: 1. december2015 Revideres senest: 1. december

Læs mere

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud- Udarbejdet

Læs mere

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI)

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) Aarhus Universitetshospital Øre-Næse-Halsafdeling H Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Øre-Næse-Halsafdeling

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Ved spørgsmål kontakt: kontaktperson i amb./hjemmepleje ect. Tlf. praktiserende læge tlf. lægevagt Udarbejdet af:

Ved spørgsmål kontakt: kontaktperson i amb./hjemmepleje ect. Tlf. praktiserende læge tlf. lægevagt Udarbejdet af: Dato: Navn: i Zone Grad af påvirkn ing Symptomer EKSEMPEL < Lav Enkelte problemer, hoste, åndenød ved lettere fysisk anstrengelse. Går langsommere. De fleste dage er gode. Middel Hoste, slim de fleste

Læs mere

Information om operation for grå stær.

Information om operation for grå stær. Dr. med Ken Ninn-Pedersen, Speciallægeklinikken CENTRALEN, Roskildevej 296, 2610 Rødovre. (Hjemmeside: www.ninn-pedersen.dk) Information om operation for grå stær. (informationsvejledningen er udviklet

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Dialyseadgangsvej. Til patienter og pårørende. Vælg farve. Tunneleret hæmodialysekateter. Medicinsk Center Nyremedicinsk Klinik Hæmodialysen

Dialyseadgangsvej. Til patienter og pårørende. Vælg farve. Tunneleret hæmodialysekateter. Medicinsk Center Nyremedicinsk Klinik Hæmodialysen Til patienter og pårørende Dialyseadgangsvej Tunneleret hæmodialysekateter Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Nyremedicinsk Klinik Hæmodialysen 2 Indhold Indledning Hvorfor skal du have

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere