Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig?"

Transkript

1 Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2008 Copenhagen Business School 2008 Institut for revision og regnskabsvæsen Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig? Udarbejdet af: Lone Berthou Vejleder: Mette Juhl Censor: Afleveringsdato: 14. oktober 2008

2 Summary VAT fraud has been a problem since the introduction of the European Union in This paper deals with a particular kind of VAT fraud the VAT carousel. A VAT carousel involves three or more companies: A Missing Trader, which is a company created for the purpose of amassing a large VAT debt, and one or more Brokers, who buys from the missing trader, and sells the goods on to the final link in the trade chain. In this chain, the missing trader and the final link are both willing participants in the VAT carousel, while the brokers may or may not know of their participation in the carousel. As the missing trading is not paying VAT it can sell the goods much more cheaply than on the free market. This will also benefit the Broker and the final link in the chain. When the authorities try to collect the owed VAT from the missing trader, the missing trader will file for bankruptcy, leaving the authorities with VAT loss. VAT carousels are a problem for both the EU as a whole, and for the individual countries. Legislative efforts have been introduced in order to combat the problem. In Denmark, recent legislative changes have enabled the authorities to demand liability from unwilling participation in VAT carousels in cases of negligence. In order to prevent unwilling participation in VAT carouses, companies have a number of options. Firstly, companies ought to make sure that their business partners are in fact who they claim to be. In order to do this, a company might check addresses, web pages, and public registers such as the VAT register. Secondly, a company should be aware of any irregularities in dealings with their business partners. Irregularities in payment or shipping might be indicators of fraud. Likewise, it might be wise to make sure that any personal contacts are in fact known by one s business partners. In relation to this, a company should beware if a contact insists on meeting away from the business partner s address.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Kildekritik Forkortelser Teori og praksis omkring momskarruseller Momsens udvikling i Danmark frem til Momsloven momsdirektiv og momssystemdirektivet EUs betydning på momsområdet EU-rettens kilder Den primære fællesskabsret - EF-traktaten og EU-traktaten Den sekundære fællesskabsret Retspraksis Generaladvokaterne Forholdet mellem EU-ret og national ret Direkte virkning EU-konform fortolkning EU-rettens forrang Retsgrundsætninger Sammenfatning Momsregler for international handel Vare eller ydelse Leveringssted for varer Regler for EU-varehandler Salg...28

4 Trekantshandel Erhvervelse Reglerne for handler med varer mellem tredjeland og EU Udførelse Import Leveringssted for ydelser Momssvig Momskarruseller med varer Eksempel på en momskarrusel Momskarruselsvig med varer i tredjelande Momskarruselsvig med ydelser Danske tiltag mod momskarruselsvig og generel momssvig Fairplay-kampagnen Momslovens ændringer Urigtige fakturaer ML 81, stk Momshæleri ML 81, stk Straffeloven 93 og Solidarisk hæftelse ML 46, stk Sammenfatning Analyse af momspraksis i forbindelse med momskarruseller Godtroende virksomhed der bliver involveret i en momskarrusel Optigen, Fulcum og Bond House...49 Sagernes fakta...49 Vurdering Hvad kan en virksomhed gøre for at undgå at blive involveret i en momskarrusel? Køber skal være momsregistreret i sit hjemland SKM BR Hals Metalsmelteri A/S Sammenfatning SKM VLR Mira Data A/S Sammenfatning...62

5 Konsekvenser for Mira Data og Hals Metal Varerne skal transporteres ud af landet Twoh International - C-184/ Konsekvenser for Twoh Teleos m.fl. - C-409/ Konsekvenser for Teleos m.fl Hvad kunne Teleos m.fl. og Twoh have gjort SKM ØLR Børge Kristiansen og Søn A/S Sammenfatning på Twoh, Teleos m.fl. og BKS-sagen Sammenfatning på de to betingelser i ML 34 stk. 1, nr Køber Konsekvens Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig Handel med tredjelande Sammenfatning Solidarisk hæftelse Sammenfatning Konklusion Litteraturliste...88

6 1. Indledning Momssvig kan være mange forskellige ting, og beløbene der bliver svindlet for kan variere meget. Svindlen kan række fra den lille handlende får små fordele ud af ikke at afregne moms korrekt, til virksomheder der svindler for millioner. Momssvigen opstår når virksomheder forsøger at misbruge momssystemet ved ikke at afregne momsen som de burde. Der er dog ikke noget forkert i at virksomheder ser momsen som værende en omkostning som skal være så lille som mulig, og dermed bruger reglerne til at minimere momsen så meget som muligt. 1 En form for momssvig er de såkaldte momskarruseller 2, hvor der ofte bliver svindlet i millionklassen. Momskarrusellerne begyndte for alvor at dukke op efter EU i 1993 åbnede grænserne for det indre marked. Dette gjorde at grænseoverskridende handler mellem EU-landene blev momsfrie. Inden grænserne blev åbnet foregik der også momssvindel på tværs af grænserne. Det var især guld der blev brugt til svindlen helt tilbage i 1984 fik England en særordning med EU for at prøve at komme svindlen med guld til livs. 3 Efter åbningen af grænserne i 1993 steg svindlen med guld, der også indgik i momskarrusellerne. I 2000 blev guld derfor som hovedregel fritaget for moms for at prøve at stoppe problemerne med svindlen. 4 Svindlen med guld er stort set stoppet i dag, men momskarruselsvindlen har bredt sig til andre varegrupper, især mobiltelefoner og computerudstyr. 5 Den første momskarruselsag blev opdaget i Danmark i Sagen bliver kaldt for Skrotsagen fra Maribo, da der blev svindlet med handlen med jern- og aluminiumskrot. Den danske stat blev alene i denne sag unddraget for ca. 100 mio. kr. 6 I 2007 blev bagmændene bag den hidtil største sag Gul Feber i Danmark dømt. Svindlerne begik svindel for 180 mio. kr. alene i denne sag. 7 Siden den første sag kom frem i Danmark er der dukket mange flere sager op løbende, og problemet forsætter. Fra 1998 til 2001 skønnes det at den danske stat led et tab på ca. 800 mio. kr. Fra 2001 til 2004 var der ganske få sager i Danmark, men problemet er senere blusset op igen, da andre lande har skærpet reglerne på området og svindlerne har fundet nye metoder som bl.a. involverer tred- 1 Moms og realitetsgrundsætning + C-255/02 Halifax præmis 73 2 Se definition senere i opgaven afsnit Momssvig med guld som handelsvare 4 Momssvig med guld som handelsvare 5 Momskarruselsvig hvor langt kan man gå...? 6 Momskarruselsvig med ydelser 7 Bagmandspolitiet jagter beskidte penge 6

7 jelande. Det skønnes at der er lidt et yderligere tab på ca. 200 mio. kr. fra 2004 til Momskarruseller er ikke kun et problem der ses i Danmark, men i hele EU. Der forlægger ikke nogle specifikke tal for hvor meget tabet er alene for momskarruseller i EU, men det estimeres at der årligt er et tab på op til 750 mia. kr. i EU-landene på grund af generel momssvindel. 9 Idet at tabene er så store og svindlen med momskarruseller er stigende har både Danmark og EU øget deres fokus på at forhindre svindlen. I både Danmark og EU er der blandt andet foretaget lovmæssige ændringer, og der bliver givet informationer til virksomhederne om at de skal udvise større forsigtighed og øge opmærksomheden på området. I og med at der er kommet øget fokus på svindlen fra myndighedernes side er der dog sket en udvikling i svindlen. Den spreder sig blandt andet til andre brancher og varetyper, og der er nu også set svindel hvor lande udenfor EU er involveret LFF : Bemærkninger til lovforslaget afsnit Momskarruseller svinger lystigt videre 10 Momskarruseller er oppe i tiden - igen 7

8 1.1 Problemformulering Når virksomheder sælger varer og ydelser, skal de ifølge momsloven som hovedregel betale moms af salget. Til gengæld opnår de typisk også et momsfradrag, når de køber varer og ydelser fra andre. Dette gør, at momsen i princippet er neutral. Det er dog ikke alle ydelser og transaktioner, der er pålagt moms. Enkelte er ifølge momsloven momsfritaget. Nogle vælger at misbruge systemet, således at de opnår økonomiske fordele ved det, og dermed begå momssvig. Da der er mange forskellige muligheder for at begå momssvig, har jeg i denne opgave afgrænset mig til at kigge nærmere på de såkaldte momskarruseller. Jeg vil vurdere om det er muligt at finde nogle indikationer på svindel eller uregelmæssigheder som virksomhederne bør være opmærksomme på, således at de ikke ufrivilligt bliver involveret i en momskarrusel. Hovedspørgsmålet for opgaven vil derfor være: Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig mod ufrivilligt at blive indblandet i en momskarrusel? o Er der indikationer på svindel eller uregelmæssigheder, som virksomhederne bør være ekstra opmærksomme på når de indleder/har et samarbejde med en anden virksomhed? For at undersøge dette vil jeg bl.a. besvare nedenstående spørgsmål: o Hvad skal en virksomhed gøre for at sikre sig at betingelserne for momsfrit salg til virksomheden i andre EU-lande er opfyldt? Hvis en virksomhed er blevet involveret i en momskarrusel er det relevant at vurdere, hvad de kunne have gjort anderledes for at sikre sig mod svindel eller om de havde gjort nok for at forsøge at undgå at blive involveret. Opgavens andet spørgsmål er derfor: Hvis en virksomhed i god tro er blevet involveret i en momskarrusel, har de så gjort nok til at undgå de økonomiske konsekvenser, i form af solidarisk hæftelse, det kan få? 8

9 1.2 Afgrænsning Denne opgave vil som nævnt komme til at omhandle momskarruselsvig. Andre former for momssvig vil formentlig blive nævnt i løbet af opgaven, men vil ikke blive uddybet nærmere. Opgaven vil blive lavet ud fra den danske lovgivning der er indenfor momsområdet og dermed også ud fra EUs momssystemdirektiv 11. Jeg vil i opgaven derfor ikke komme nærmere ind på andre landes lovgivning, men da der er tale om internationale handler vil denne alligevel komme naturligt med på nogle områder. 1.3 Metode Denne opgave vil blive lavet ud fra en teoretisk indgangsvinkel. I opgaven vil der blive brugt kvalitative oplysninger primært bestående af love og domme på området. Opgavens opbygning vil bestå af dette indledende afsnit hvori opgavens indledning, problemformulering m.v. er samlet. Afsnit 2-4 er forklarende afsnit. Disse afsnit har til formål at beskrive, fortolke, analysere og vurdere spørgsmålene stillet i problemformuleringen. I løbet af opgaven vil de enkelte hoved- og delafsnit blive rundet af med en sammenfatning i det omfang det synes at være relevant at give læseren et overblik til senere brug for hovedkonklusionen. Afsnit 2 omfatter teorien i opgaven og er af deskriptiv karakter. Afsnittet har til hensigt at give en kort beskrivelse af momssystemets opbygning i Danmark. Det er endvidere hensigten at give et overblik over EUs betydning på momsområdet, da momssystemet i Danmark er bygget op omkring momssystemdirektivet. Afsnittet vil desuden beskrive momsreglerne for international handel, da det er disse regler der bliver udnyttet i momskarruseller. I afsnittet vil det også blive defineret hvad momskarruseller er, og til sidst i afsnittet vil de tiltag der er taget i den danske lovgivning for at forsøge at forhindre momskarruseller, blive gennemgået. Efter denne gennemgang er afsnit 3 udarbejdet med henblik på at besvare spørgsmålene stillet i problemformuleringen. Afsnittet har til hensigt at give læseren et indblik i hvad en godtroende virksomhed kan gøre for at undgå ufrivilligt at blive involveret i en momskarrusel. Endvidere vil afsnittet vurdere om der er noget en godtroende virksomhed kan gøre for at sikre sig mod at blive involveret i en momskarrusel. Hvis det dog alligevel skulle ske kan det få økonomiske konsekvenser for virksomheden, og der vil til sidst i afsnittet blive set på disse konsekvenser. 11 Rådets direktiv nr. 2006/112 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 9

10 I afsnit 4 vil opgavens hovedkonklusion fremgå og denne vil give svar på spørgsmålene stillet i problemformuleringen. Den anvendte data er primært af sekundær karakter herunder momslovgivning i henholdsvis Danmark og EU samt praksis i form af afgørelser fra de danske instanser samt afgørelser fra EF-Domstolen. Disse afgørelser vurderes til at have en høj grad af objektivitet og troværdighed. Endvidere består den sekundære data af udvalgte bøger samt anden udvalgt litteratur der ligeledes vurderes til at have en væsentlig troværdighed. 1.4 Kildekritik Den litteratur jeg har benyttet i denne opgave er fundet via søgninger på internettet, Copenhagen Business Schools bibliotek og bøger jeg har benyttet i forbindelse med mit studie. Endvidere har jeg benyttet mig af forskellige artikler som kan være farvet af forfatternes syn på momssvindel, men når disse er anvendt vil det fremgå når det er forfatterens egen mening der fremføres. 1.5 Forkortelser I løbet af opgaven vil der forekomme forskellige forkortelser. De ofte benyttede vil jeg forklare her: Ved henvisning til artikler i EF-traktaten vil det fremgå ved at der står art. XX EF. Ved henvisning til artikler i EU-traktaten vil det fremgå ved at der står art. XX EU. EF-domstolen: Domstolen Momsloven: ML Momssystemdirektivet: MD 10

11 2. Teori og praksis omkring momskarruseller 2.1 Momsens udvikling i Danmark frem til 2008 I det følgende afsnit vil jeg kort beskrive hvordan momssystemet i Danmark er opbygget. I afsnittet vil der blive redegjort for udviklingen i lovgivningen på momsområdet, og der vil blive lagt vægt på udviklingen indenfor bekæmpelse af momssvig Momsloven I Danmark har juridiske og fysiske personer der driver virksomhed med salg af varer og tjenesteydelser siden 1967 været omfattet af Lov om merværdiafgift 12, hvilket er den officielle titel. I daglig tale bliver loven kaldt for momsloven, og denne benævnelse vil jeg derfor benytte i denne opgave. I den første momslov var der regler om at alle varer og enkelte tjenesteydelser, som specifikt var nævnt i den daværende momslov, skulle pålægges moms. I 1973, da Danmark indtrådte i EF-samarbejdet, blev momsen i Danmark ændret fra at være en national afgift, til også at skulle følge de regler som EF havde på momsområdet. Da EF i 1978 indførte 6.momsdirektiv 13 blev Danmark derfor nødt til at foretage nogle grundlæggende ændringer i momsloven. Den største ændring blev at alle ydelser blev momspligtige medmindre de specifikt blev nævnt i loven som værende momsfrie. Danmark valgte dog på dette tidspunkt ikke at harmonisere momslovens struktur med de bagvedliggende EU-bestemmelser, hvilket også betød at flere af Danmarks regler var i strid med EUs bestemmelser. 14 I 1993 trådte EUs indre marked i kraft og Danmark gennemførte derfor i 1994 en større lovrevision. Dette medførte at Danmark på stort set alle områder harmoniserede momslovens struktur og terminologi med de bagvedliggende EU-regler således at momsloven ikke længere var i strid med EUbestemmelserne. 15 Der er løbende sket ændringer i momsloven bl.a. for at forsøge at bekæmpe momssvig. I 1999 blev momsloven 81 udvidet med stk. 4 og 5 som omhandler udstedelse af urigtige fakturaer og momshæleri. 16 I 2000 blev straffeloven 289 som bl.a. omhandler skattesvig udvidet til også at omfatte 12 ML 1 13 Rådets 6. Direktiv (77/388/EØF) 14 Momsloven med kommentarer s Momsloven med kommentarer s For nærmere forklaring se afsnit og

12 grov momssvig. 17 I 2006 blev det indført at virksomheder, der deltager i en momskarrusel, kan risikere at komme til at hæfte solidarisk for den unddragne moms momsdirektiv og momssystemdirektivet I 1978 indførte EF 6. momsdirektiv. Ideen med direktivet var at harmonisere momsreglerne medlemslandene imellem. EF ønskede at skabe mere lige konkurrenceforhold, samt sørge for at de bidrag de enkelte medlemslande betalte til EF via momsen skulle blive mere retfærdigt fordelt. 19 Den 1. januar 2007 trådte momssystemdirektivet, en ændret udgave af 6.momsdirektiv, i kraft. Momssystemdirektivet blev indført for at gøre 6.momsdirektiv mere overskueligt og sprogligt forståeligt. Samtidig blev der indført en række ændringer på forskellige områder. Det nye direktiv afløste dermed 6.momsdirektiv. Ideen bag momssystemdirektivet er stadig, at der skal ske en harmonisering af medlemslandenes lovgivning på området, og målet er at der altid skal betales moms i det land hvor leverandøren er etableret. Målet er dog ikke nået endnu og i dag er grundprincippet at momsen skal betales i det land hvor varen eller ydelsen forbruges. 20 Grunden til at målet ikke er opnået er at medlemslandene stadig har forskellige momssatser og derfor vil det være konkurrenceforvirrende at lave harmoniseringen.. 21 Eksempelvis har Danmark og Sverige de højeste momssatser i EU på 25 %, mens lande som Cypern og Luxembourg har de laveste momssatser på 15 %. 22 I momssystemdirektiver er det fastsat at momssatserne i medlemslandene ikke må være under 15 %. 23 Udover momssystemdirektivet er der diverse andre direktiver som er med til at skabe den fælles lovgivning på momsområdet. Der er bl.a. det 8.momsdirektiv og det 13.momsdirektiv, som ligeledes har regler indenfor momsområdet. 2.2 EUs betydning på momsområdet I dette afsnit vil jeg se på hvilke retskilder der er i EU samt se på forholdet mellem EU-retten og den nationale ret. Dette vil jeg gøre, da EU-retten har stor betydning for hvordan forholdene på momsområdet i Danmark er. Bl.a. er momsloven bygget op omkring et EU-direktiv og de domme 17 For nærmere forklaring se afsnit For nærmere forklaring se afsnit Moms 1, s Momsloven med kommentarer, s Moms 4, s VAT Rates Applied in the Member States of the European Community 23 MD art

13 der bliver afgjort ved EF-domstolen har ligeledes betydning i Danmark for hvordan loven skal fortolkes EU-rettens kilder EU-rettens kilder har ligesom de danske retskilder et hierarki. Retskilderne i EU bliver som regel opdelt i primær og sekundær fællesskabsret. Den primære fællesskabsret, som er traktatgrundlaget, er blevet til ved medlemslandenes arbejde. Den sekundære fællesskabsret er de retsakter som fællesskabets institutioner udarbejder og udsteder Den primære fællesskabsret - EF-traktaten og EU-traktaten I EU-retten er traktaterne den primære fællesskabsret og dermed den grundlæggende retskilde. Traktaterne er EF-traktaten, som trådte i kraft i 1958 og EU-traktaten, som trådte i kraft i De to traktater er rammetraktater. Det vil sige, at traktaterne indeholder de regler, som angiver de primære formål med fællesskabet samt de generelle principper, som fællesskabet bygger på. Endvidere indeholder de kompetencenormerne som EUs institutioner er blevet tildelt og skal følge samt de grundlæggende pligtnormer i EF-traktaten Den sekundære fællesskabsret Det er EUs institutioner der udarbejder og udsteder den sekundære fællesskabsret, som består af de fem retsakter, forordninger, direktiver, beslutninger, henstillinger og udtalelser, der er nævnt i art. 249 EF. Forordninger Forordninger er en af de tre bindende retsakter som EUs institutioner kan udstede. Disse er umiddelbart gældende 26 for alle borgere og virksomheder i de enkelte medlemslande. Det er ikke nødvendigt for de enkelte medlemslande at implementere forordningerne før de er gældende, idet forordningerne skal benyttes i den form de udgives i. 27 Yderligere er de bindende i alle deres enkeltheder. 28 Der skal kun ske offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende (EF-tidende) for at 24 EU Ret, s EU Ret, s Se endvidere forklaring i afsnit EU-ret i kontekst, s Art. 249 EF, 2.led 13

14 den bindende virkning træder i kraft overfor borgere og virksomheder. Selvom der sker en for sen offentliggørelse vil det ikke medføre at forordningen bliver erklæret for ugyldig. 29 Direktiv En anden bindende retsakt EUs institutioner kan udstede er direktiver. Direktiver er bindende for medlemslandene med hensyn til det mål det sigter mod, men det er ikke bindende med hensyn til hvilken form eller midler, som medlemslandene skal anvende for at nå det tilsigtede mål. 30 Det er de nationale myndigheder i de enkelte lande som skal sørge for at direktiverne bliver korrekt implementeret i den nationale lovgivning. Dette er tilfældet ved momsreglerne i EU da de er gennemført via momsdirektiver. Dette kan medføre at der opstår forskelle i fortolkningen af reglerne mellem de enkelte lande, hvilket gør at det er svært at sikre en fuldstændig harmonisering af momsreglerne EU-landene imellem. De enkelte lande har stadig en vis frihed til at fastsætte enkelte nationale bestemmelser på momsområdet indenfor en vis grænse hvilket også gør det svært at sikre en fuldstændig harmonisering, Det egentlige mål med de fælles momsregler i EU. 31 Hvis direktiver er rettet til alle medlemslandene skal disse offentliggøres i EF-tidende for at opnå den bindende virkning. 32 Disse direktiver træder i kraft på den dato, som er fastsat i direktivet eller 20 dage efter at offentliggørelsen af direktivet er sket, hvis der ikke er fastsat nogen dato. De andre direktiver der udstedes skal tilkendegives for dem de er rettet til samt de offentliggøres i EF-tidende for at give information til de andre medlemslande. 33 Beslutninger Den tredje og sidste bindende retsakt er beslutninger. Disse beslutninger bliver rettet direkte til f.eks. et medlemsland, en borger eller virksomhed. Beslutningerne er kun bindende overfor dem som beslutningen er rettet til, og de er ligesom forordninger gældende i alle deres enkeltheder. 34 De beslutninger som er rettet til borgere eller virksomheder skal de nationale domstole og administrative myndigheder ligge til grund for deres afgørelse, da beslutningerne er umiddelbart anvendelige EU Ret, s Art. 249 EF, 3.led 31 Moms 1, s Art. 254 EF 33 EU Ret, s Art. 249 EF, 4.led 35 EU Ret, s

15 Henstillinger og udtalelser Henstillinger og udtalelser er de ikke-bindende retsakter EUs institutioner kan udstede. 36 En henstilling vil som regel blive udstedt på institutionernes eget initiativ. En udtalelse er som regel et svar på en henvendelse eller et led i en bestemt procedure Retspraksis I EU findes der forskellige domstole som bl.a. er Domstolen, Retten i Første Instans og Revisionsretten. På momsområdet har kun Domstolen betydning, og er derfor den eneste der vil blive beskrevet nedenfor. Domstolen er den dømmende magt i EU. Den skal værne om EUs lov og ret ved at fortolke og anvende fællesskabstraktaterne og den heraf afledede ret og dermed sikre at fællesskabstraktaterne bliver overholdt. 38 Domstolen har også kompetence til at prøve lovligheden af de retsakter og beslutninger der bliver vedtaget i Fællesskabet. 39 Domstolen tager sig af traktatbrudsager, annullationssøgsmål, præjudicielle afgørelser, udtalelser ang. traktatindgåelse med tredjeland, passivitetssøgsmål, erstatningssager, personalesager og voldgiftssager. 40 På momsområdet træffer Domstolen præjudicielle afgørelser. 41 De præjudicielle afgørelser er bl.a. spørgsmål om fortolkning af EF-traktaten samt gyldigheden og fortolkningen af retsakter der er udstedt af Fællesskabets institutioner. 42 Det er et samarbejde mellem Domstolen og de nationale judicielle organer hvor Domstolen hjælper de nationale domstole med at anvende EU-retten rigtigt i den nationale ret. 43 Det vil sige at Domstolen ikke er et alternativ til de nationale domstole. På momsområdet har de nationale domstole mulighed for at stille spørgsmål om hvordan momssystemdirektivet skal fortolkes. Det er dem, der har den dømmende magt i medlemslandene, der kan stille præjudicielle spørgsmål til Domstolen, og alle de nationale retsinstanser har denne mulighed. Det har derfor ingen betydning hvilken placering den pågældende retsinstans har i det nationale domstols- og myndighedshierarki. 44 Det er dog nødvendigt at den pågældende ret har en verserende 36 Art. 249 EF, 5.led Art. 220 EF 39 Art. 230 EF 40 Art EF 41 Art. 234 EF, stk EU Ret, s Art. 234 EF 44 EU Ret, s

16 sag i gang. 45 Den sidste domstolsinstans har ligeledes en pligt til at stille præjudicielle spørgsmål for Domstolen hvis den behandler en sag hvor fællesskabsretten skal fortolkes. 46 Afgørelserne fra Domstolen har, ligesom afgørelser fra de danske domstole, en præjudikatværdi. I Danmark bliver det offentliggjort i afgørelserne om de er truffet enstemmigt eller om der var uenighed blandt dommerne. Dette er i Danmark med til at afgøre hvor høj præjudikatværdien afgørelserne har. De domme, der er afgjort ved enstemmighed har den højeste præjudikatværdi. 47 I EU bliver det ikke offentliggjort om der var enighed eller ej og der kan derfor ikke skelnes mellem hvor høj præjudikatværdien den enkelte afgørelse har. 48 Domstolen henviser ofte til tidligere praksis i sine afgørelser, men den er ikke bundet af den tidligere praksis og kan frit ændre sine afgørelser i forhold til tidligere. 49 Domstolens afgørelser har stor betydning overfor de nationale domstole, hvis disse skal afgøre sager som har med EU-retten at gøre. Dette skyldes at de nationale domstole er forpligtet til at rette sig efter de afgørelser som Domstolen afgiver Generaladvokaterne Udover Domstolens afgørelser er der otte generaladvokater, som kommer med deres forslag til hvordan forskellige sager skal afgøres. Generaladvokaterne kommer således også med forslag til afgørelser på momsområdet når der bliver stillet præjudicielle spørgsmål fra de nationale domstole. Disse forslag indeholder ofte teoretiske diskussioner og inddrager mere litteratur og komparativ ret end Domstolen gør ved sine afgørelser. Udtalelserne har ingen retskildeværdi men i og med at generaladvokaterne inddrager mere diskussion, og lignende, kan udtalelserne være med til at give et godt indtryk af problemstillingerne og modstående synspunkter på områder hvor retsstillingen stadig er uklar Forholdet mellem EU-ret og national ret Som nævnt er der i EU-retten forskellige retsakter og traktater, som har betydning for medlemslandene. Det er dog forskelligt hvilke retsakter og traktater der har direkte virkning overfor medlemslandene. Dette vil der i det nedenstående blive set på, og der vil blive set på hvordan retsakterne 45 Art. 234 EF, stk Art. 234 EF, stk Erhvervsjura, s EU Ret, s EU Ret, s Art. 10 EF + C-465/93 Atlanta 16

17 skal fortolkes i forhold til den nationale lovgivning. Endvidere vil EU-rettens forrang i forhold til den nationale lovgivning blive gennemgået Direkte virkning Direkte virkning, som også bliver kaldt umiddelbart anvendelighed, betyder at EUs retsakter får betydning for medlemslandene uden at der sker en omskrivning eller implementering af retsakten i den nationale lovgivning. 51 Traktatbestemmelser, forordninger og beslutninger Blandt de bestemmelser, der har direkte virkning overfor den nationale ret findes traktatbestemmelserne. Disse bestemmelser har både direkte virkning i forholdet mellem en borger eller virksomhed og et medlemsland, samt forholdet borger og virksomhed imellem. Når der sker en ratificering af traktatbestemmelserne skal den offentliggøres i EU-tidende. Når offentliggørelsen er sket, er ændringerne automatisk en del af fællesskabsretten. Hverken medlemslandene eller fællesskabet skal foretage sig noget, da der ikke skal ske implementering af traktatbestemmelserne i den nationale lovgivning. Udover traktatbestemmelserne har forordninger og beslutninger også direkte virkning. 52 Forordninger skal også altid anvendes i deres EU-retlige form. Grunden til at de ikke må implementeres i de nationale bestemmelser er, at der kan ske misforståelser og meningen kan gå tabt hvis der sker omskrivning eller genudsendelse af forordningen. 53 Retsakterne skal opfylde nogle betingelser for at have direkte virkning. Betingelserne er fastsat via domspraksis, og første gang Domstolen fremsatte disse var i sagen Van Gend en Loos 54. Betingelserne er at retsakterne skal være klare og præcise for at have direkte virkning. Dette betyder bl.a. at der ikke må være tilknyttet noget forbehold til retsakten. Endvidere må retsakten ikke give de nationale myndigheder nogen valgmuligheder, og der ikke må være nogen skønsmæssig udformning af retsakten. Til sidst må retsakten heller ikke være betinget af at der senere hen skal ske udstedelse af nye EU- eller nationale retsakter EU-ret i kontekst, s Art. 249 EF 2. led og 4. led 53 EU-ret i kontekst, s Sag nr. 26/62 55 EU-ret i kontekst, s

18 Direktiver Direktiver har i modsætning til ovenstående retsakter ikke direkte virkning. Direktiver skal implementeres i den nationale lovgivning af de nationale myndigheder for at have virkning. 56 Derfor er der i direktiver fastsat en dato for hvornår dette senest skal ske. Hvis et direktiv ikke er blevet implementeret inden denne frist, eller er blevet forkert implementeret, kan direktivet alligevel få direkte virkning overfor myndighederne. Domstolen har taget stilling til dette i Becker-sagen 57, hvori det er blevet bestemt at private kan påberåbe sig et direktiv overfor staten. Dog skal teksten i direktivet, ligesom i ovenstående retsakter, være klar og præcis før det kan opnå at få direkte virkning. I Marshall-sagen 58 har Domstolen afsagt dom om at et medlemsland ikke kan påberåbe sig et direktiv overfor en privat selvom ovenstående betingelser er opfyldt. Dette skyldes at det er myndighedernes eget ansvar at sørge for at direktivet bliver implementeret til tiden og korrekt EU-konform fortolkning Hvis der er en konflikt mellem en bindende, ikke direkte anvendelig fællesskabsregel og en national regel, har de nationale dommere en forpligtelse til at forsøge at skabe normharmoni mellem EUreglerne og de nationale regler. Dette kaldes for EU-konform fortolkning. 59 Hvis en dommer f.eks. skal tage stilling i en sag hvor fællesskabsretten skal inddrages og de fællesskabsretlige regler der skal bruges strider mod den nationale lovgivning, er det dommerens pligt at skabe normharmonien ved at ændre og omfortolke den opfattelsen af den nationale ret. Domstolen har i flere sager taget stilling til spørgsmålet omkring pligten til en EU-konform fortolkning, og der er primært taget stilling til fortolkningen af direktiver. Selvom der primært er taget stilling til fortolkning af direktiver, henviser Domstolen i de fleste sager både til art. 249 EF stk. 3, som henviser direkte til direktiver samt til art. 10 EF, som gælder for alle retsakter. Derfor må det antages at pligten til en EU-konform fortolkning også gælder for de andre retsakter i EU. 60 Selvom direktiver ikke har direkte virkning overfor private, har Domstolen alligevel udtalt at de nationale domstole stadig har pligt til en EU-konform fortolkning af direktiver i forbindelse med den 56 Art. 249 EF 3.led 57 Sag nr. 8/81 58 Sag nr. 152/84 59 EU Ret, s EU Ret, s

19 nationale ret, selv om sagen er mellem to private 61, eller en privat der anlægger sag mod det offentlige 62. Hvis sagen derimod er en sag hvor det offentlige har lagt sag an mod en privat, er der ingen pligt til en EU-konform fortolkning ifølge sagen Kolpinghuis 63 samt de forenede sager Berlusconi EU-rettens forrang Domstolen har i flere tilfælde udtalt at fællesskabsretten har forrang i forhold til den nationale lovgivning i de enkelte medlemslande. Dette blev på EU-plan for første gang fastslået af Domstolen i 1964 i Costa/ENEL-sagen 65. Det er stadig kun via Domspraksis at princippet er fastsat, og er ikke nævnt i nogle af traktaterne. Der var forslag om at det skulle med i Forfatningstraktaten 2004, men denne blev nedstemt af Frankrig og Holland. Efterfølgende er forslag til Lissabon-traktaten kommet, og der er i denne er der ikke noget forslag om forrang af EU-retten. Der ligger dog en erklæring til traktaten hvori der står at Domstolens praksis stadig er gældende selvom der ikke står noget direkte i traktaten om forrang. 66 I Costa/ENEL sagen tog Domstolen kun stilling til traktatbestemmelsernes forrang men efterfølgende har Domstolen taget stilling til at det i hvert fald efter dens opfattelse er de bindende EF-regler med direkte virkning som har forrang. Derudover har Domstolen i Bellone-sagen 67 og Ruiz Bernáldez-sagen 68 taget stilling til de bindende, men ikke direkte anvendelige, retsakter, og deres forrang for nationale regler. De to sager viser, at hvis et direktiv er fejlimplementeret eller for sent implementeret skal de nationale domstole stadig undlade at anvende nationale regler der strider imod disse regler. Endvidere har Domstolen i Grimaldi-sagen 69 fastslået at de nationale domstole skal tage ikke-bindende EU-ret i betragtning i deres fortolkning når de bliver forelagt en sag hvori EU-retten skal inddrages. Domstolen fastslog endvidere i Kreil-sagen i at fællesskabsretten har forrang over al national ret, hvilket inkluderer 61 Sag 79/83 Dorit Harz og C-397/01-C-403/01 Pheiffer 62 Sag 14/83 Colson/Kamann 63 Sag 80/86 64 C-387/02+C-391/02+C-403/02 65 Sag nr. 6/ og Lissabon-traktaten: Erklæring om forrang nr C-215/97 68 C-129/94 69 Sag nr. 322/88 70 C-285/98 19

20 grundlovene i de enkelte medlemslande. I sagen fastslog Domstolen at ligebehandlingsdirektivet havde forrang over den tyske grundlov. Fællesskabsrettens forrang betyder at de nationale domstole skal benytte EU-reglerne, hvis disse findes, i stedet for de nationale regler. Det betyder også at de nationale domstole ikke må benytte nationale regler som strider mod EU-reglerne. Det vil sige at momssystemdirektivet har forrang over momsloven hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål. Danmark er f.eks. blevet dømt af Domstolen for at indføre Ambi-loven som var i strid med det 6. momsdirektiv, og dermed ugyldig. 71 I EU er der endvidere nogle grundlæggende rettigheder. Disse skal respekteres internt i EU-retten, men har også betydning for den nationale ret. Betydningen rækker dog kun til de retsområder hvor der i forvejen findes EU-regulering. På de områder hvor der ikke findes EU-regulering, er der ingen fællesskabsretlig pligt til at den nationale lovgivning skal fortolkes i overensstemmelse med EUs grundrettigheder. Dette har Domstolen fastslået i Cinéthéque 72, Demirel 73 og i den irske sag om abort Retsgrundsætninger Inden for EU-retten er der nogle fundamentale retsregler, som også bliver kaldt for almindelige retsgrundsætninger eller almindelige principper. Disse retsgrundsætninger og principper har i mange år haft stor betydning i domspraksis. I EU-retten sker der ofte en kodificering af disse almindelige retsgrundsætninger og almindelige principper, som betyder at de går fra at være lavt objektiverede retskilder (forholdets natur eller domspraksis) til at være traktatregulerede C-234/91 72 Sag nr /84 73 Sag nr. 12/86 74 C-159/90 75 EU Ret, s.49 Retsgrundsætning/princip Beskrivelse Legalitetsprincippet Princippet står i art. 5 EF: EU må kun handle indenfor de rammer/kompetencer, som de er blevet tildelt via traktaten. Hvis en kompetence ikke er blevet tildelt EU forbliver den hos medlemslandene. Art. 7 EF: institutionerne i EU må også kun handle indenfor de givne rammer/kompetencer EU og institutionerne må kun udstede en retsakt der er hjem- 20

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Grundlæggende principper og grundrettigheder

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Grundlæggende principper og grundrettigheder EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Grundlæggende principper og grundrettigheder Hvad skal vi nå i dag? 1. Praktisk: Skema for hold 4 og 5 mhp. erstatningstimer 2. Kort repetition 3. Grundlæggende retsprincipper 4.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstimer 1. Fredag den 21/9 kl. 8-10 2. Fredag den 5/10 kl. 8-10 2. Fortolkningsprincipper

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal Side 1 af 5 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om koncernen Links Presse A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Umiddelbar anvendelighed

Umiddelbar anvendelighed Umiddelbar anvendelighed Konference, 14. december 2017: EU-retten i Danmark Michael Steinicke 2017 Præsentationens tema: Umiddelbart anvendelig EU-ret Med den implicitte undertitel i Danmark Præsentationen

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Grænsehandelskoncepter

Grænsehandelskoncepter Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Moms- og Afgiftsret Opgaveløser: Heidi Lindskov Kusk Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Grænsehandelskoncepter i en Momsretlig Belysning Aarhus School

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) PUBLIC 15196/15 LIMITE FISC 189 ECOFIN 971 NOTE fra: til: Vedr.: Den Tjekkiske Republiks delegation De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Momskarruselsvig Solidarisk hæftelse

Momskarruselsvig Solidarisk hæftelse Forord Denne afhandling er udarbejdet i forbindelse med fjerde og sidste semester på studiet Master i Moms og Afgifter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Afhandlingen omhandler indførelsen af solidarisk

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Supplerende Grundnotat om

Supplerende Grundnotat om Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 194 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. marts 2009 9. marts 2009 J.nr. 2008-251-0115 Supplerende Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog om momssystemets

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Forfattere: Janne Hansen Mette Meldgaard Nielsen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Aarhus Universitet, august 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Grundnotat om. Resumé. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0805 Bilag 2 Offentligt. Notat. SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration

Grundnotat om. Resumé. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0805 Bilag 2 Offentligt. Notat. SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0805 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 20. januar 2009 20. januar 2009 J.nr. 2008-251-0115 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere