Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 3 SYGEPLEJE... 4 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE PATIENT OG AT VÆRE SYGEPLEJERSKE... 4 PROFESSION OG PROFESSIONALITET... 6 TEORETISKE OG KLINISKE METODER... 6 OBLIGATORISK NETBASERET OPGAVE I SYGEPLEJE OG ANATOMI OG FYSIOLOGI MED FOKUS PÅ PATIENTER MED FEBER... 8 VEJLEDNING KNYTTET TIL OBLIGATORISK OPGAVE I SYGEPLEJE OG ANATOMI OG FYSIOLOGI MED FOKUS PÅ PATIENTER MED FEBER... 8 KLINISK UNDERVISNING... 9 RAMMER FOR INTERN PRØVE, MODUL 1, 1. SEMESTER DOKUMENTATION AF STUDIEAKTIVITET PÅ MODUL

3 MODUL 1 FAG OG PROFESSION TEMA: SYGEPLEJE, FAG OG PROFESSION Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som sygeplejersker arbejder med og i. Modulet retter sig ligeledes mod patientologi, patientsituationer og fortællinger. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og udvælge praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og handlinger. At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. At redegøre for menneskets fysiologiske behov. At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands-, og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt. At forstå hvad det vil sige at være patient. At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje. At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre. Centrale fagområder: Teoretisk Klinisk Sygepleje 8 ECTS 1 ECTS Biokemi og biofysik 2 ECTS 0 ECTS Anatomi og fysiologi 3 ECTS 1 ECTS 2

4 INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN Omfang: 2 ECTS point Følgende læringsudbytte sættes i forgrund: At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder at indgå i forpligtende samarbejde med andre Indhold: Den studerende introduceres til sygeplejerskeuddannelsen via studieordningen og modulbeskrivelse. De studerende præsenteres for forskellige undervisnings- og arbejdsformer i den teoretiske del af uddannelsen med fokus på kommunikation og samarbejde i mindre og større grupper. Introduktion til sygeplejefaget og de naturvidenskabelige fag. Introduktion til Fronter og UC-mail. Introduktion til portfolio som studiemetode. Studiemetodik, hvor der arbejdes med, hvad det vil sige at være studerende, herunder at disponere sin egen tid og tage ansvar for eget studium. I undervisningen drøftes desuden studievaner, læse- og notatteknik. Den studerende introduceres til biblioteket. Hjerte lungeredning. litteratur: Undervisningsministeriet (2008), Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. Modulbeskrivelse for modul 1. Hvide verden 1 og 2. DR dokumentar Jørgensen, BB. At studere sygepleje I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 1, Sygeplejerske. Patient. Relation. Gad Forlag. København. 4. udgave. 18 sider. Portfolio Hauge, K (2001): Den studerende og fortællingen. Sygeplejersken nr. 11. (Find den i Fronter) Portfolio Nyt til hjerte-lungeredning. 3

5 SYGEPLEJE Omfang: 7 ECTS point Krav til dokumenteret studieaktivitet: Udarbejdet portfolio. Portfolio skal indeholde: Præsentationsportfolio dagbogsnotater fra den kliniske periode Analyse af patientfortælling Portfolio afleveres efter 1. modul og skal godkendes på 2. modul. HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE PATIENT OG AT VÆRE SYGEPLEJERSKE Omfang: 3.0 ECTS point Følgende læringsudbytte sættes i forgrund: At forstå, hvad det vil sige at være patient At redegøre for menneskets fysiologiske behov At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands-, og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt At søge og udvælge praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og handlinger At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder at indgå i forpligtende samarbejde med andre Indhold: Introduktion til begrebet patientologi forstået som læren om det at være patient. Den studerende introduceres for kundskab om menneskets oplevelser, reaktioner og adfærd i forbindelse med sygdom. Den studerende deltager i et kursus i informationssøgning, hvor fokus er søgning af viden om patienters oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom. Der sættes fokus på patienters retstilling. De studerende præsenteres for og arbejder med tekstanalyse i relation til patientfortællinger. Sygeplejerskens virksomhedsområde præsenteres med fokus på at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje. Der arbejdes med eksempler i relation hertil med inddragelse af sygeplejerskens etiske og juridiske ansvar. 4

6 Der sættes fokus på sygeplejerskens rettigheder og pligter med særlig vægt på tavshedspligt, oplysningspligt, anmeldelsespligt samt erhvervelse og fratagelse af autorisation. Der arbejdes med forskellige undervisnings- og arbejdsformer med fokus på kommunikation og samarbejde. litteratur: Frederiksen, K. & Beedholm, K. Virksomhed som sygeplejerske. I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 1, Sygeplejerske. Patient. Relation. Gad Forlag. København. 4. udgave. 23 sider. Graubæk, AM. Kroppens betydning. I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 1, Sygeplejerske. Patient. Relation. Gad Forlag. København. 4. udgave. 18 sider. Graubæk, AM. Sundhed, sygdom og reaktioner på at blive syg. I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 1, Sygeplejerske. Patient. Relation. Gad Forlag. København. 4. udgave. 25 sider. Hjortsø, M. Kommunikation og den professionelle samtale. I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 1, Sygeplejerske. Patient. Relation. Gad Forlag. København. 4. udgave. 18 sider. Hvide Verden. DR dokumentar 3-4, (2005). Indenrigs- og sundhedsministeriet.2010 Bekendtgørelse af sundhedsloven. Linderoth, HR. Mødet mellem patienters pårørende og sygeplejersken. I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 1, Sygeplejerske. Patient. Relation. Gad Forlag. København. 4. udgave. 16 sider. Mathar, H.Etiske overvejelser i mødet mellem patient og sygeplejerske. I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 1, Sygeplejerske. Patient. Relation. Gad Forlag. København. 4. udgave. 17 sider. Sundhedsministeriet (2011) Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. Sygeplejeetisk Råd (2004). Sygeplejeetiske retningslinier. Dansk Sygeplejeråd. 3 sider. Udleveres. Udvalgte patientfortællinger. 5

7 PROFESSION OG PROFESSIONALITET Omfang: 1 ECTS point Følgende læringsudbytte sættes i forgrund: At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands-, og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt. Indhold: litteratur: Hvad vil det sige at være en profession nationalt og internationalt? Sygeplejens historiske udvikling Frederiksen, K. & Beedholm, K. Virksomhed som sygeplejerske. I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 1, Sygeplejerske. Patient. Relation. Gad Forlag. København. 4. udgave. 23 sider. International Council of Nurses, Sygeplejeetisk Råd (2004). Sygeplejeetiske retningslinjer. Dansk Sygeplejeråd. 3 sider. Sundhedsministeriet (2011): Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. Sundhedsstyrelsen (2013): Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Sundhedsstyrelsen (2013): Vejledning om sygeplejerfaglige optegnelser. TEORETISKE OG KLINISKE METODER Omfang: 3 ECTS point Følgende læringsudbytte sættes i forgrund: At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje. At søge og udvælge praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og handlinger At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder at indgå i forpligtende samarbejde med andre Indhold: De studerende arbejder med symptomet feber, og temperaturregulering og måling af temperatur som en klinisk metode. 6

8 De studerende præsenteres for kliniske retningslinjer med fokus på klinisk retningslinje til måling af temperatur. Der sættes fokus på menneskets grundlæggende behov som beskrevet af Virginia Henderson. De studerende arbejder med sygeplejeprocessen med fokus på dataindsamling og dokumentation af sygeplejen. Der indgår en obligatorisk gruppeopgave i sygepleje og anatomi/fysiologi. litteratur: Center for kliniske retningslinjer: Non invasiv temperaturmåling hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit. Henderson, V: Sygeplejens Grundlæggende principper. International Council of Nurses. 60 sider. Maglekær, KM, Temperaturregulering. I: I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 2, Grundlæggende behov. Gad Forlag. København. 4. udgave. 20 sider. Odgaard, E. Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje. I: Hjortsø M (red) Sygeplejebogen 2, Grundlæggende behov. Gad Forlag. København. 4. udgave. 25 sider. Sundhedsstyrelsen (2013): Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Sundhedsstyrelsen (2013): Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. www. ucviden.dk vælg link til e-læringsmateriale om sygeplejeprocessen. (nederst på siden) 7

9 OBLIGATORISK NETBASERET OPGAVE I SYGEPLEJE OG ANATOMI OG FYSIOLOGI MED FOKUS PÅ PATIENTER MED FEBER Der gives kollektiv optakt til den netbaserede opgave og derudover gives vejledning face to face eller via fronter svarende til 2 lektioner pr. gruppe. Vejledning i Fronter foregår i åbne diskussionsfora. Opgavens fokus er kroppens regulering af legemstemperaturen specielt med fokus på feber og kredsløb. Der arbejdes ud fra en given case. Opgaven skal udarbejdes i grupper. Gruppeopgaven afleveres i Fronter til den aftalte deadline. Gruppeopgaven må omfatte maksimalt tegn uden mellemrum. Gruppeopgaven skal udarbejdes efter Tekniske Retningslinjer for opgaveskrivning. VEJLEDNING KNYTTET TIL OBLIGATORISK OPGAVE I SYGEPLEJE OG ANATOMI OG FYSIOLOGI MED FOKUS PÅ PATIENTER MED FEBER Vejledere informerer om tidspunkter for vejledning. Før 1. vejledning skal I sammen i gruppen finde ud af: Hvilken viden I har brug for indenfor det aktuelle fagområde Hvor I finder denne viden Hvad I har brug for hjælp til Jeres overvejelser afleverer I skriftligt til jeres vejleder før vejledningen. Før 2. vejledning skal I gøre jer klart, hvad I vil bruge vejlederen til. Er I usikre på, hvad I kan få vejledning til, så udarbejd en liste over det, I umiddelbart mener, at vejlederen kan hjælpe jer med. I skal aflevere skriftligt materiale som udgangspunkt for vejledningen. Det er vigtigt, at I skriver jeres spørgsmål til vejlederen ned. Det er ikke vejlederens opgave at garantere niveauet i opgaven. Det er gruppen, der er ansvarlig for resultatet, men vejlederen er parat til at hjælpe og støtte jer i arbejdsprocessen. 8

10 KLINISK UNDERVISNING Omfang: 2 kliniske ECTS point. 1 ECTS point fra sygepleje. 1 ECTS point fra anatomi og fysiologi. Følgende læringsudbytte er i forgrund: At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. At redegøre for menneskets fysiologiske behov. At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt. At forstå hvad det vil sige at være patient. At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje. At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre. Det kliniske undervisningsforløb er observerende og interagerende, og den studerende følges med en sygeplejerske. De studerende forberedes til den kliniske undervisning incl. anvendelse af portfolio. Forløbet afsluttes med klinisk bearbejdende undervisning. Omfang: Formål: Mål: 2 ECTS svarende til 40 timer. Den studerende skal opnå kendskab til sygeplejerskens virksomhedsområde på et klinisk uddannelsessted. At den studerende: Deltager i udvalgte sygeplejehandlinger sammen med en sygeplejerske. Udvikler evnen til at bruge sine sanser og til at observere. Er opmærksom på relationer mellem patient/borger og sygeplejerske samt reflekterer over udvalgte relationer sammen med en sygeplejerske. Udvikler evnen til at indgå i relationer med patienter/borgere. Er nysgerrig og spørgende i forhold til de aktiviteter, han/hun indgår i. Krav til dokumenteret studieaktivitet: Obligatorisk fremmøde. 9

11 BIOKEMI OG BIOFYSIK Omfang: 2 ECTS-point LÆRINGSTEMA: MENNESKEKROPPEN - OVERORDNET GENNEMGANG. Følgende læringsudbytte sættes i forgrund: At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. Indhold: Der introduceres til faget anatomi og fysiologi, Biokemi og biofysik samt gennemgang af basalviden, der er nødvendig for forståelse af faget. litteratur: Nielsen, O og Springborg, A Biokemi og Genetik Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København, 5. udgave side 29-32, og , i alt 20 sider. LÆRINGSTEMA: CELLE OG VÆVSLÆRE Følgende læringsudbytte sættes i forgrund: At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. Indhold: Der arbejdes med cellens opbygning og funktion, de forskellige vævstypers opbygning og karakteristika samt hvordan cellerne kommunikerer med hinanden. litteratur: Nielsen, O og Bojsen-Møller, M: Anatomi og Fysiologi, Hånden på hjertet, Munksgaard Danmark, København 1. udgave, side 17-21, 23-47, , i alt 27 sider. Nielsen, O og Springborg, A Biokemi og Genetik, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København, 5. udgave side 78-97, , i alt 25 sider. Hansen, C. P, Anatomi og fysiolog, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København, 1. udgave, s 36-46, 51-55, i alt 17 sider. Læringsudbytte: Kendskab til cellens opbygning + organcellernes funktioner. Kendskab til opbygning af forskellige vævstyper. Forståelse af aktionspotentiale samt dets betydning for kroppens funktioner. 10

12 Modulbeskrivelse for 1. semester hold ss2013v Februar 2014 ANATOMI OG FYSIOLOGI Omfang: 3 ECTS point Følgende læringsudbytte sættes i forgrund: At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. LÆRINGSTEMA: NERVESYSTEMET Indhold: Her arbejdes med nervesystemets opbygning, dets funktioner samt nervesystemets samarbejde med andre organer. litteratur: Nielsen, O og Bojsen-Møller, M: Anatomi og Fysiologi, Hånden på hjertet, Munksgaard Danmark, København 1. udgave, side , og , i alt 42 sider. Læringsudbytte: Forståelse af virkningen af det autonome nervesystem (sympatiske og parasympatiske nervesystem). Forståelse af virkningen af det somatiske nervesystem. Kendskab til anatomisk opbygning af nervesystemet samt de forskellige områders funktioner. LÆRINGSTEMA: KREDSLØBET Indhold: Der arbejdes med kredsløbets opbygning samt dets funktioner. litteratur: Nielsen, O og Bojsen-Møller, M: Anatomi og Fysiologi, Hånden på hjertet, Munksgaard Danmark, København 1. udgave, side , i alt 71 sider. Nielsen, O og Springborg, A, Biokemi og genetik, Nyt Nordisk forlag Arnold Busck, København 5. udgave, side , i alt 21 sider. Læringsudbytte: Kendskab til hjertets opbygning i detaljer. Kendskab til opbygning af blodkar samt karsystemets funktion. Forståelse af hjertets funktion. Forståelse af blodtrykket. Kendskab til blodets sammensætning samt funktionen af de forskellige indholdsstoffer. LÆRINGSTEMA: HUD OG SLIMHINDER, TEMPERATURREGULERING Indhold: Der arbejdes med huden opbygning og funktioner samt temperaturregulering. litteratur: Nielsen, O og Bojsen-Møller, M: Anatomi og Fysiologi, Hånden på hjertet, Munksgaard Danmark, København 1. udgave, side og , i alt 17 sider. Læringsudbytte: Kendskab til hudens opbygning samt funktion. Forståelse af temperaturreguleringen samt dens betydning for kroppens homeostase. 11

13 Modulbeskrivelse for 1. semester hold ss2013v Februar 2014 RAMMER FOR INTERN PRØVE, MODUL 1, 1. SEMESTER Den interne teoretiske prøve i fagene sygepleje, anatomi, fysiologi, biokemi og biofysik er en individuel skriftlig prøve med hjælpemidler. Prøvens formål Den interne teoretiske prøve ved afslutningen af modul 1, 1. semester skal dokumentere i hvilken grad, den studerende opfylder læringsudbyttet for modul 1 med særlig fokus på, at den studerende kan: Redegøre for, hvad det vil sige at være patient og argumentere herfor med viden om patientologi. Redegøre for patient- og sygeplejerskerelationen. Identificere og vurdere en patients fysiologiske behov samt relevante sygeplejeinterventioner i relation hertil. Redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes anatomiske opbygning samt fysiologiske funktion og regulering samt relatere til biokemisk og biofysisk viden. Anvende relevante fagtermer fra fagene. Prøvens form Den interne teoretiske prøve er en individuel skriftlig prøve med hjælpemidler. Prøven tager udgangspunkt i en stillet opgave i form af en case med spørgsmål inden for fagene sygepleje, anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik. Casen uploades kl på prøvedagen i Fronter. Besvarelsen skal uploades som PDF-fil på Fronter senest kl den efterfølgende dag. Dette gøres i afleveringsmappen som findes ved at gå i Arkiv>Modul 01>Afleveringsmappe: Intern prøve modul 1. Sammen med opgaven uploades dokumentationen: Bekræftelse på at prøven er udarbejdet uden uretmæssig hjælp. Den skriftlige besvarelse udarbejdes efter de opgavetekniske retningslinjer og må max. fylde 7200 tegn uden mellemrum ekskl. forside, indholdsfortegnelse, referenceliste og tegning/figur, der max. må fylde 1 side. Opgaven skal ikke indeholde resumé, noter og bilag. Bedømmelse Bedømmelse af den studerendes præstation sker på grundlag af den studerendes skriftlige prøvebesvarelse i forhold til formål for prøven. Bedømmelsen munder ud i en karakter efter 7- trinsskalaen. Den studerendes præstation i sygeplejefaget og i de naturvidenskabelige fag bedømmes samlet. Der gives en samlet karakter for den interne skriftlige prøve. Den interne skriftlige prøve er bestået, når den studerende samlet har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Ved ikke bestået prøve har den studerende mulighed for at indstille sig til omprøve. Den studerende har i alt 3 prøveforsøg. Tilbagemelding Resultatet af prøven offentliggøres elektronisk på Fronter. Betingelser for indstilling til intern prøve Den studerende skal deltage i obligatoriske studieaktiviteter incl. udarbejdelse af obligatoriske opgaver i modulet. 12

14 Modulbeskrivelse for 1. semester hold ss2013v Februar 2014 Indstilling til og afmelding af intern prøve Den studerende er automatisk indstillet til den interne prøve på modul 1, når betingelser for indstilling til prøven er opfyldt. Såfremt en studerende fravælger første prøveforsøg, skal skriftlig afmelding finde sted til studieservicecentret senest 10 hverdage før prøven. Foreligger rettidig afmelding ikke, betragtes prøven med hensyn til antallet af prøveforsøg som påbegyndt. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af dokumenteret sygdom. Den studerende, der afmelder første prøveforsøg, kan genindstille sig til prøven i næste eksamenstermin. Omprøve Ikke beståede prøver kan tages om ved omprøve. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger tidspunkt for omprøve, og omprøve vil senest afholdes ved næste ordinære prøve. Regler ved omprøve er de samme som ved den ordinære prøve. Sygeeksamen Sygeeksamen afholdes under forudsætning af, at der foreligger en dokumentation fra den studerendes egen læge vedr. den studerendes fravær på prøvedagen. Den studerende afholder udgifter hertil. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger tidspunkt for sygeeksamen, der oftest vil følge tidspunkt for omprøve eller næste ordinære prøve. Regler ved sygeeksamen er de samme som ved den ordinær prøve. Klagemulighed Eventuel klage over den interne prøve skal være skriftlig og begrundet og indgives i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 714 af 27/06/2012 og skal være studieservicecentret i hænde senest 2 uger efter at prøveresultatet er bekendtgjort. 13

15 Modulbeskrivelse for 1. semester hold ss2013v Februar 2014 DOKUMENTATION AF STUDIEAKTIVITET PÅ MODUL 1 Studiesamtale med studievejleder Formålet med samtalen er at støtte og vejlede den studerende i forbindelse med studiestart. Den studerende opfordres til at skrive konklusioner fra samtalen og vedlægge denne i portfolio. Obligatoriske opgaver og fremmøde: Udarbejdelse af portfolio, som skal godkendes på modul 2 Obligatorisk netbaseret gruppeopgave i sygepleje og anatomi/fysiologi. Fremmøde i klinisk undervisningsforløb Fremmøde til hjerte lungeredning Intern prøve i sygepleje, anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik Studiesamtale, obligatoriske opgaver, intern prøve og fremmøde skal være gennemført før den studerende kan gå til 1. eksterne prøve. 14

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere