RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI"

Transkript

1 SHAR PEI KLUBBEN RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI Juni 2011 Bestyrelsen 1

2 SUNDHEDSSCREENING 2009 og 2011 INDLEDNING Som en del af arbejdet med RAS i 2009 besluttede klubbens bestyrelse, at alle medlemmernes hunde skal forsøges screenet for sundhed hvert andet år. (1. gang, der blev screenet, var i 2009.) I januar 2011 udsendte bestyrelsen derfor nyt sundhedsskema til klubbens medlemmer via . Vi har modtaget 71 skemaer retur en ganske flot svarprocent, der gør det muligt at få et overblik HVOR der er sundheds problemer i vores race. Bestyrelsen har bearbejdet alle oplysninger for 2009 og 2011 grafisk og samtlige svar gennemgås herefter et efter et. Desværre er der opdrættere, der ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen, hvilket er meget beklageligt, idet vigtigheden af at tænke i sundhedsbaner ikke kan understreges nok. Vi har sammenlignet screeningen for 2009 med den for Det har vist sig, der ikke er væsentlige udsving i typen af svar, hvorfor vi har lavet en fælles konklusion på, hvor vi mener, racen er sundheds mæssigt og endvidere forsøgt at se fremad, hvor vil vi gerne være om 10 år, og hvordan vi kommer derhen? Bestyrelsen har holdt et særligt bestyrelsesmøde med udelukkende sundhedsscreeningen på dagsordenen med henblik på at gennemgå alle svar for at få et præcist overblik over problemområderne. Herefter har vi sendt hele undersøgelsen til klubbens veterinærkonsulent for i samarbejde med denne at finde løsninger på, hvordan vi kan forbedre racens sundhed, og om det er tid at foreslå eventuelle sundhedsrestriktioner eller andre strategier, der kan føre hen imod det, der er formålet med RAS (Race Sundhed - Strategi): en forbedret sundhedstilstand for racen Shar Pei. Vi har i udarbejdelsen ladet os inspirere af et nyligt skrevet dyrlægespeciale på LIFEKU, omhandlende sundhedsscreening for racerne Boxer og Bull Terrier. Det speciale er blevet til i samarbejde med DKK's dyrlægekonsulent Helle Friis Prochowsky og en dyrlægestuderende på LIFE KU og har været inspirerende og lærerigt for os. Når vi sammenligner specialet med vores sundhedsscreening, fremgår det tydeligt, at vi ikke blot spørger om meget relevante ting, men også at, der til screeningen i 2013 skal tilføjes emner, spørgsmål, som vi gerne vil have mere fokus på. Tiltag bliver her at forbedre screene skemaet m.h.på at få flere og mere fyldestgørende svar. Samtidig er vi blevet opmærksomme på, det ikke er en god ide at udsende spørgeskemaerne via . Vi vil prøve at finde en mere sikker metode at gøre det på, idet nogle medlemmer ikke har fået spørgeskemaet, da det er endt som spam. Andre har vi ikke haft adresser på. Jo højere svarprocent desto bedre kan vi arbejde videre. Vi har sammenlignet sundhedsscreeningen for 2009 med 2011 og derudfra vurderet, hvad vi mener, der skal til for dels at holde racen problemfri på de områder, den er det, og dels finde indsatsområder der er tilgængelige der hvor den har problemer, så vi samlet kan arbejde på at forbedre racens sundhed. Racen har en lille genpulje så, det er vigtigt at vi ikke foreslår tiltag, der nu og på sigt vil gøre det umuligt at opdrætte den her i Danmark. Det betyder at, vi kan ikke bekæmpe alle problemområder på en gang. Vi skal udvælge hvilket område, der skal prioriteres først, og når det arbejde giver resultater gå videre til næste område. Vi kan - da der kun få hvalpefødsler om året - ikke gå hårdt til værks, da der i så fald ikke vil være 2

3 nok hunde eller variation nok i genpuljen til videre opdræt. For at finde hvilket område vi skal begynde med, har vi et samarbejde med en dyrlæge, der er specialist i racen. Konklusionerne på arbejdet med at finde nærmeste indsatsområde findes til sidst i dette kompendium. En ting er sikkert uden opdrætternes samarbejdsvilje kommer vi ingen vegne og kan så risikere sundhedsarbejdet ikke påbegyndes, eller at DKK sætter det i værk uden om klubben og dens opdrættere. Da klubben er DKK's specialviden, vil det være katastrofalt, hvis ikke vi får indflydelse på sundhedsarbejdet med racen. Visse spørgsmål efterspørger om HUNDEN HAR FÅET DIAGNOSTICERET den eller den sygdom? Det er med fuldt overlæg at, vi har ønsket at skulle forholde os til facts og ikke til jeg tror jeg tænker måske ved ikke. Alle hundeejere ved, om deres hund har fået en sygdomsdiagnose eller ej. Det gør sikkerheden af svarene bedre og giver derfor en bedre funderet screening. Det er vigtigt at understrege af ca. 2/3 del af skemaerne er udfyldt at hundeejere der OGSÅ har indsendt for samme hund Undersøgelsen 2011 er baseret på mange gengangere fra Vi kan derfor følge dels med i hvordan det går allerede screenede hunde samt hunde der ikke før er screenet. Den er således ikke et udtryk for at alle hundene fra 2011 er ny i screeningssammenhæng. Enhver undersøgelse af denne art, begrænser sig selv ved ikke alle ønsker at deltage. Det er derfor vigtigt vi i tiden optil næste sundhedsscreening, får det gjort klart for alle vore medlemmer hvorfor det er så vigtigt at give sig tid til at udfylde et skema for hver hund, der ejes hver gang vi udsender det.på den anden side er det meget værdifuldt at mange har svaret og vi kan kun arbejde ud fra de svar, vi har modtaget. Vores ønske for screeningen 2013 er at, de opdrættere og hundeejere, der ikke har deltaget i 2009 og 2011 returnerer deres skemaer til os. SAMLET OVERSIGT: Sundhed Antal Prævalens DKK Prævalens Import Prævalens Tacket efter 10 uger 5 (71) 7,0% 2 (51) 3,9% 3 (20) 15,0% Opereret for entropion 12 (71) 16,9% 8 (51) 15,7% 4 (20) 20,0% Øregangsbetændelse 25 (71) 35,2% 19 (51) 37,3% 6 (20) 30,0% Ofte snavsede ører 28 (71) 39,4% 21 (51) 41,2% 7 (20) 35,0% Opereret i underlæbe 10 (71) 14,0% 3 (51) 5,9% 7 (20) 35,0% Korrekt bid 67 (71) 94,4% 49 (51) 96,0% 18 (20) 90,0% Hudproblemer 11 (71) 15,5% 8 (51) 15,7% 3 (20) 15,0% Diagnosticeret nyreproblemer 2 (71) 2,8% 1 (51) 1,9% 1 (20) 5,0% Tilbagevendende feberanfald 4 (70) 5,7% 1 (50) 2,0% 3 (20) 15,0% Diagnosticeret hjerteproblemer 0 (70) 0,0% 0 (50) 0,0% 0 (20) 0,0% Diagnosticeret allergi 2 (70) 2,9% 1 (50) 2,0% 1 (20) 5,0% Stofskifte problemer 2 (71) 2,8% 2 (51) 3,9% 0 (20) 0,0% Infektioner 4 (71) 5,6% 4 (51) 7,8% 0 (20) 0,0% Hævet hud omkring haser 5 (71) 7,0% 3 (51) 5,9% 2 (20) 10,0% Diagnosticeret knæ problemer 2 (71) 2,8% 1 (51) 2,0% 1 (20) 5,0% Diagnosticeret HD 1 (71) 1,4% 1 (51) 2,0% 0 (20) 0,0% Diagnosticeret AA 1 (71) 1,4% 1 (51) 2,0% 0 (20) 0,0% Diagnosticeret ryg problemer 0 (71) 0,0% 0 (51) 0,0% 0 (20) 0,0% 3

4 SUNDHEDSSREENINGEN 2009 GRAFISK OPSTILLET Sundhed Antal Prævalens Antal Prævalens Antal Prævalens Tacket efter 10 uger 8 (79) 10,1% 4 (52) 7,7% 4 (27) 14,8% Opereret for entropion 15 (79) 19,0% 8 (52) 15,4% 7 (27) 25,9% Øregangsbetændelse 25 (79) 31,6% 19 (52) 36,5% 6 (27) 22,2% Ofte snavsede ører 28 (79) 35,4% 22 (52) 42,3% 6 (27) 22,2% Opereret underlæbe 13 (79) 16,5% 4 (52) 7,7% 9 (27) 33,3% Korrekt bid 67 (79) 84,8% 46 (52) 88,5% 21 (27) 77,8% Hudproblemer? 15 (79) 19,0% 13 (52) 25,0% 2 (27) 7,4% Diagnosticeret nyreproblemer 1 (79) 1,3% 1 (52) 1,9% 0 (27) 0,0% Tilbagevendende feberanfald 2 (79) 2,5% 1 (52) 1,9% 1 (27) 3,7% Diagnosticeret hjerteproblemer 0 (79) 0,0% 0 (52) 0,0% 0 (27) 0,0% Diagnosticeret allergi 3 (79) 3,8% 2 (52) 3,8% 1 (27) 3,7% Stofskifte problemer 2 (79) 2,5% 2 (52) 3,8% 0 (27) 0,0% Infektioner 10 (79) 12,7% 8 (52) 15,4% 2 (27) 7,4% Hævet hud omkring haser 2 (79) 2,5% 2 (52) 3,8% 0 (27) 0,0% Diagnosticeret knæ problemer 2 (79) 2,5% 1 (52) 1,9% 1 (27) 3,7% Diagnosticeret HD 0 (79) 0,0% 0 (52) 0,0% 0 (27) 0,0% Diagnosticeret AA 0 (79) 0,0% 0 (52) 0,0% 0 (27) 0,0% Diagnosticeret ryg problemer 0 (79) 0,0% 0 (52) 0,0% 0 (27) 0,0% 4

5 OPGØRELSE OVER ALDERSFORDELING: I den første screening 2009 har vi ikke opdelt alder i DKK og import. 5

6 2: Kønsfordeling: Der mangler at blive gjort rede for 5 hundes køn. Det skyldes, der er 5 hundeejere, som ikke har oplyst dette. 6

7 SUNDHEDS SPØRGSMÅLENE: ØJNE, ØRER, MUND, HUD. 3: Er hunden eyetacket (pandefoldsriet) efter 10 uger? Af ovenstående fremgår det, at få hvalpe tackes efter de 10 uger, og at flere importer end dansk opdrættede hunde generelt har behov for efter tacking. Dette kan skyldes en kombination af, at hvalpene er korrekt tacket før de er 8 uger og et spørgsmål om, hvordan opdrætterne håndterer hvalpene FØR de er 8 uger i de forskellige lande. Eyetacking er det gamle ord for PANDE-FOLDS-RINING. Vi mener eyetacking er et forkert ord at bruge, da det antyder, man gør noget ved øjnene. Det er ikke tilfældet, da eyetacking handler om, at to folder i PANDEN hæftes sammen af en tråd i en kortere periode. Eyetacking løser ikke et eventuelt problem med entropion. Fremover vil vi bruge ordet PANDE-FOLDS- RINING. 7

8 Der er ikke tale om et kirurgisk indgreb - men en sammenhæftning af to pandefolder med en enkelt ritråd der er lige til at klippe over og fjerne. Vi ser et ens billede af behovet for pande-folds-rining efter 10 uger for begge undersøgelses år. Vi mener, der er en sammenhæng imellem hovedtype og antallet af folder og behovet for pandefoldsrining. Vi anbefaler derfor opdrætterne at være opmærksomme på dette og undgå at lave Shar Pei hvalpe med for meget type (for tunge hoveder) og for mange folder. Derudover anbefaler vi at, såfremt der er behov for pandefoldsrining af unge hvalpe (16 dage til ca. 8 uger) at få det korrekt gjort hos en dyrlæge der ved, hvad en korrekt pandefoldsrining er og hvordan den udføres. 4:Er hunden opereret for entropion? 8

9 Det fremgår af graferne, at entropion er et af de mere tunge problemer, racen har at slås med. Til gengæld er det ikke et fatalt problem men kan let løses kirugisk. Fordelingen af Shar Pei opereret for entropion i undersøgelsen 2009 og 2011 er ens. Entropion er som sagt ikke et fatalt problem men et alvorligt problem for den enkelte hund, der vil få ødelagt sit syn og sin livskvalitet, såfremt den ikke opereres og opereres korrekt. Det er et indsatsområde, der kræver STOR bevågenhed fra opdrættere og bestyrelse. En korrekt opereret Shar Pei er kommet af med problemet det der så især generer ejeren af hunden, er, at det er en større udgift at få opereret sin hund. Vi mener at, så længe der ikke findes en gentest, der kan påvise at en hund er bærer af entropion, vil det være naivt af os at tro, at vi kan ændre noget i denne sammenhæng når, man har mange kendte og gamle racer - Newfoundland, Chow Chow, Cocker, Golden retriever for at nævne nogen der fortsat har entropion som et uløst problem. Vi anbefaler på det kraftigste alle, der vil opdrætte racen at, undgå at søge efter de tungeste typer og undlade at bruge hunde med entropion i avl. Har man en af avls hundene der er tung bør man finde en partner af lettere type. En hund opereret for entropion må ifølge DKK's regler og racens FCI standard ikke udstilles og ikke avls godkendes. De regler burde være klare nok til at blive respekteret af alle, der vil opdrætte racen. 5:Er hunden behandlet for øregangsbetændelse? 9

10 Af graferne kan man se øregangsbetændelse er ret almindeligt. Sammenholder man svaret med svaret for allergi, kan man ikke se tilsvarende høj % af hunde med allergi. Vi mener, det skyldes, at øregangsbetændelse hos Shar Pei ikke udpræget hænger sammen med allergi men med racens små, tætsiddende øreflapper, der dækker over en meget gnidret og en svær tilgængelig øregang. Vi mener, man kan komme langt med oplysning om KORREKT rensning af et Shar Pei øre. Det er opdrætternes ansvar at sørge for det. 6: Hvor ofte renser du din hunds ører? 10

11 Vi kan se at tallene for 2011 er lidt bedre end for 2009 og tillægger det to faktorer: Der var flere hunde screenet i 2009 end i 2011 samt at, den almindelige Shar Pei er blevet bedre til at rense hundes ører og at flere ny ejere bliver bedre informeret om korrekt øre hygiejne. Vi ser også svarene blandt andet som en konsekvens af, at de fleste importer er opdrætterejede, og at opdrætterne har bedre føling med ørehygiejne end den almindelige hundeejer. Samtidig ser vi, når vi sammenholder med svarene fra før, at hundeejeren går til dyrlægen med hunden, NÅR den har fået øregangsbetændelse og så bliver opmærksom på problemet med de små tætsiddende og gnidrede ører. Det betyder igen, der skal en bedre opdrætter informering til, og at en Shar Pei EJER skal lære at sætte ind med øre hygiejne, FØR de snavsede ører udvikler øregangsbetændelse. Opdrætterne bør lære hvalpekøbere at rense ørerne på hunden samtidig med, hvalpen skifter hjem. Dette burde kunne afhjælpe en stor del af problemet med de snavsede ører. Derudover er det vigtigt at understrege, at for ofte øre rensning også kan medføre øget tendens til snavsede ører, da hunden øger sin produktion af ørevoks. TILTAG: Bestyrelsen vil i kommende klubblad bringe en artikel om hundeører, - herunder hvor Shar Pei øret er forskelligt fra de andre racers ører, hvordan de renses og med hvad, og hvor ofte det er nødvendigt at rense et øre for at holde det sundt? Den artikel vil også blive offentliggjort på klubbens hjemmeside tilgængelig for alle. Vi håber hermed, vi kan være med til at, forebygge øregangsbetændelse og dermed opnå en forbedring af tallene for frekvensen for øregangsbetændelse i screeningen

12 7: Er hunden opereret i sin underlæbe? Vi ser samme frekvens for operation i underlæben i 2011 som i Det fremgår tydeligt, at de importerede hunde har flere problemer med deres underlæbe end de dansk opdrættede. Da de importerede hunde er indført med avl for øje, kan man frygte, at tallet af dansk opdrættede hunde med tilsvarende problemer vil stige i de kommende år. Det er opdrætternes ansvar at navigere i opdrættet for at sikre en så sund bestand som muligt. Hunde, der har fået fjernet et stykke underlæbe, må ikke udstilles, kan ikke avlsgodkendes og må ikke anvendes i avl. Har hunden rullelæbe og overbid har den svært ved at spise sin mad og samle ting op fra gulvet/ tage godbidder. En rullelæbe kan medføre nedsat spiselyst med deraf afmagring til følge. 12

13 Det bør ikke afholde ejere af Shar Pei med rullelæbe at få denne opereret såfremt hunden har et overbid. Det skal gøres for at øge hundes livskvalitet og spiselyst. 8: Har hunden korrekt saksebid? Når vi taler om korrekt bid, tales der om korrekt saksebid, ikke overbid eller underbid ikke om hvorvidt der forekommer tandmangler eller ej. Det fremgår, at næsten 95 % af hundene har korrekt bid. Igen er tallene bedre for de dansk opdrættede hunde end for importerne, og igen kan det bekymre, hvad fremtiden vil bringe, når alle importer er i avl. Det skal understeges, at hunde med forkert bid altså IKKE sakse bid - ikke bør bruges i avl, uanset om de måtte være blevet avls godkendt. Der er en sammenhæng imellem læbeoperationer og korrekt bid idet en operation, hvor der fjernes et stykke af en tyk læbe, kan i nogle tilfælde afhjælpe eventuelle bid 13

14 problemer, men kun hvis operationen er udført på en ganske ung hund. Hunde, der har fået fjernet et stykke underlæbe, må ikke udstilles, kan ikke avlsgodkendes og må ikke anvendes i avl. Racens genpulje er kendt for at have fra få til mange tandmangler. Det er ikke muligt på indeværende tidspunkt at ændre denne status. Mange Shar Pei eksporteres fra USA og, genpuljen havner hos danske opdrættere. Genpuljen fra USA HAR mange tandmangler, hvilket i Europa straffes meget hårdt af nogle dommere, medens andre ikke tager notits af det. Et korrekt saksebid uden tandmangler er at foretrække, og det skal vi arbejde hen imod at få. På nuværende tidspunkt er genpuljen ikke stor nok til udelukkelse af hunde med tandmangler. Vi udelukker hunde med bid fejl, og det må være op til den enkelte opdrætter at overveje præcis, hvor mange og hvilke tandmangler, der kan accepteres. MEN bruges der en tæve med tandmangler, er det nødvendigt at bruge en han med fuldt tandsæt. Det er igen den enkelte opdrætters etik og moral, der skal bære racen videre. Alle kan ligeså godt NU begynde at tænke i disse baner og gøre, hvad man kan for at formindske problemet for de kommende generationer. Tandmangler generer ikke hunden men det gør et overbid. Bestyrelsen vil arbejde på at få DKK til i FCI at tage op at racen i 1995 fik tilladt et mindre underbid i en periode. Vi mener, den periode nu bør afsluttes så tilladt kun er korrekt saksebid. 9: Har hunden hudproblemer? 14

15 Det fremgår af tallene, at problemerne er ligeligt fordelt på såvel dansk opdrættede hunde som importer. Vi ser det som et af de områder, vi har brug at drøfte nærmere med klubbens veterinære konsulent. Dog skal det siges, at tallet langt fra er så højt, som vi havde frygtet i betragtning af de myter og fordomme, der eksisterer om racen. Det er positivt at se, men det samlede antal hunde med hudproblemer er fortsat for højt. Senere i undersøgelsen har vi haft spørgsmål, som kan lede os hen imod hvilke årsager, der ligger bag hudproblemerne. Vi har nogle svar, idet nogle hundeejere allerede her har defineret nogle af hudproblemerne: Demodex ( hårsækmider) 2 Tør hud 1 Ideopatisk Mucinose 1 Hotspot 1 Hudbetændelse 1 (Det vil sige, af 6 ud af 11 hunde med hudproblemer har i første svarmulighed kunnet angive hvilket problem) Vi er klar over, at racen udover de angivne problemer slås med stigende antal hunde ramt af Malasezia svampe infektion i huden. Malasezia svampeinfektioner er velkendt hos Shar Pei, det, som er nyt, er at vi ser en stigning af tilfældene i Danmark. Klubbens veterinære konsulent mener, det skyldes, at der med importerne er kommet en anden type hud på avls hundene, end der før er set i Danmark. Det betyder, at opdrætterne skal/bør være varsomme med, hvilke blodlinjer de importerer fra, og at der er brug for en åbenhed om problematikken. Det ikke kan bekæmpes via tys-tys eller jeg har da ingen problemer, det er kun de andre, der har det. TILTAG: Vi vil i et af de næste klubblade gennemgå Malasazia svamp hvad er det, hvor kommer det fra, og hvordan behandles det? 15

16 11: Har din hund fået diagnosticeret allergi? Procenten for Shar Pei, der i henhold til screeningen har fået konstateret allergi, er tilfredsstillende lav, og det må anses som næppe sandsynligt, at racen kan ramme et lavere niveau. Det er opdrætternes ansvar at bibeholde det lave niveau for allergi hos de i DKK stambogsførte Shar Pei. Dette gøres ved konsekvent ikke at anvende Shar Pei i avl, der dels har haft/har hudproblemer af alvorlig karakter, dels ikke at anvende Shar Pei i avl der er i binyrebark hormon behandling eller anden form for behandling, som anvendes til at mindske generne for en allergihund samt øge dens livskvalitet. Dette synspunkt gælder uanset HVILKEN allergi, hunden måtte være ramt af. 16

17 SPØRGSMÅL TIL INDRE ORGANER: 12: Har din hund fået diagnosticeret stofskifteproblemer? Det er meget tilfredsstillende at se, at tallene for hunde med stofskifteproblemer er så lavt. Det er næppe realistisk at tro, at tallet kan blive lavere. Af de to hunde, der er diagnosticerede med stofskifteproblemer, er den ene 8 år, så det er glædeligt at se, det lave tal. Igen gælder at opdrætterne er ansvarlige for, at der ikke anvendes hunde i avl, som har stofskifteproblemer, og at dette ansvar tilsyneladende tages alvorligt. Det er de samme to hunde i undersøgelsen for 2011 som for 2009 der er altså ikke ske en forværring. Vi stiller på standby og afventer 2013 screeningen. 17

18 13:Har din hund fået diagnosticeret nyreproblemer? Racens problemer med dårlige nyrer som følge af Shar Pei feber er nu kendt og det samme er sammenhængen imellem Shar Pei feber og amolydiose/ swollen hock syndrome, idet svenske forskere sammen med amerikanske og engelske har fundet dels årsagen til og dels sammenhængen imellem disse 3 sygdomsbilleder. Det er derfor godt at kunne se på de svar, vi har modtaget, at tallet er lavt, selvom vi er klare over, der er ejere af Shar Pei, der ikke har ønsket at deltage i screeningen, og at vi derfor må formode, at, det reelle tal er noget højere. Der er også tidligere Shar Pei ejere, der ikke er medlem af klubben mere, som ikke er spurgt. Det betyder, at vi bliver nødt til at anse, at - selv om tallet i undersøgelsen ligger lavt er det reelt nok højere desværre. Da der fortsat ingen tilgængelig gentest er for disse tre sammenhængende sygdomme, er det overladt til enhver, der laver et kuld hvalpe at forholde sig til og undgå at bruge hunde i avl med kendte tilfælde af Shar Pei feber, nyresvigt og swollen hocks. Tallene viser, at opdrætterne forsøger at navigere i dette svære problem og at tallene for hunde i klubregi, som er syge af dette sygdomskompleks, er meget faldende i forhold til situationen for bare 15 år siden. 18

19 Tallene viser også, at det problem som bestyrelsen betragter som racens største og alvorligste, ikke er det problem, der i begge screeninger er det største. Problematikken drøftes løbende med dyrlæger, og bestyrelsen er konstant på udkig efter redskaber (som for eksempel gentest), der kan afsløre om en hund, der påtænkes anvendt i avl, er bærer af gener for disse tre problemer og derfor skal udelukkes, uanset om hunden er avlsgodkendt eller ej. Ved en udstilling forholder dommeren sig til det han kan observere og føle sig frem til en udstillingsdommer kan IKKE vide, om en given hund bærer på gener for denne sygdomsproblematik. Bestyrelsen gør opmærksom på at enhver Shar Pei, der er anvendt i avl og som dør tidligt/ før tid af uforklarlige årsager, bør obduceres, så man kan udelukke, at den er død af nyreproblemer eller omvendt kan få det bekræftet, således man kan udelukke dens eventuelle afkom / forældre/søskende. Her ville det være dejligt med en gentest, da man så ikke skal udelukke bredt men kan nøjes med at udelukke ramte dyr og bærere.. Det kræver høj etik hos alle, der ønsker at opdrætte Shar Pei så længe, der ikke er en sådan gen test, der kan indføres som avls restriktion. Det kræver, at alle løfter sammen, og at der kommer åbenhed omkring problematikken Nyreproblemer hos racen skal have høj prioriteret bevågenhed hos alle opdrættere og ejere således at vi kan nedbringe antallet af syge hunde og udelukke hunde, der må anses som at være bærere af problemerne. Dette uanset om en hund har været dyr i indkøb, udstilling, eller man blot ønsker at hygge sig med et kuld hvalpe. For racens fremtid er det alvor og ikke hygge, det drejer sig om. TILTAG Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udføre nogen test der med sikkerhed kan angive om den enkelte Shar Pei er bærer af problemerne. Der forskes intenst og fra Universitetet i Uppsala ved forsker Mia Olsson er der kommer den udmelding at man forhåbentlig ved slutningen af 2011 kan udtale sig om hvorvidt, der kan laves en test der kan bruges. Det menes at der ikke er mulighed for at lave en gentest der kan give et nøjagtigt ja/nej svar.( Se også under tilbagevendende feber FSF) og se bilagene efter kompendiummet. Klubbens bestyrelse følger tæt udviklingen og vil i den kommende tid lave sammendrag af forskningen/ bringe engelske/svenske artikler og dermed informere Shar Pei ejere om problemkomplekset og, vi er parate til at indføre en test HVIS og NÅR den kommer - som tvungen avls restriktion fordi Shar Pei Feber med /uden udvikling af amolydiose er det største og alvorligste problem racen har at slås med. Det er her, vi ser racens største problem, og vigtigste indsatsområde men, vi kan desværre ikke teste eller foreslå avls restriktioner så længe, man ikke kan teste genetisk. Det er påvist at af alle racer er dette problemkompleks kun knyttet til Shar Pei. Se også de medfølgende bilag om FSF. 19

20 14: Har din hund tilbagevendende feberanfald? Febertallene er bekymrende, fordi der heri ligger en fare for, at hundene senere registreres med nyreproblemer /døde af nyreproblemer. Igen kan man se, tallet for importer ligger højere i forhold til tallene for de danskopdrættede hunde. Dette er bekymrende, fordi det er importerne, som danner grundlag for opdrættet, så man kan frygte, at flere importer, end det fremgår, er genetisk involveret. Igen er der usikkerhed om, tallet er så lavt, som det fremgår af screeningen. Vi skal sikkert kalkulere med, at det reelt er højere, dels fordi der kan være svar, vi mangler, dels fordi der kan være Shar Pei, der får feber uden at ejer/dyrlæge har diagnosticeret det som Shar Pei feber. Igen bærer opdrætterne et tungt ansvar for ikke at anvende hunde med uafklarede febertilstande/ tilbagevendende feberanfald i avlen, indtil vi globalt er nået dertil, at vi har en gentest, der kan eliminere bærere og syge hunde. Om Shar Pei feber ved vi blandt andet, at nogle af feberhundene udvikler amolydiose og dør af nyresvigt, andre gør ikke. Vi ved også, at haseleddet er involveret i febertilstanden, således at hunde med Shar Pei 20

21 feber som regel vil have hævede og ømme haser. Vi ved ligeledes, at hævede haser er et sygdomstegn. Igen bliver det opdrætternes ansvar ikke at anvende hunde med hævede og ømme haser i avlen, indtil der kommer en gentest, vi kan bruge til at udelukke hunde i risiko gruppe/bærere og syge hunde. Vi er pt. i gang med en dialog med forsker Mia Olssons, Uppsala Universitet. Familial Sharpei Fever (FSF) (Shar Pei Feber) I mange år er Shar Pei i alle aldre blevet syge med pludselig feber eller pludseligt vægttab og ophør af nyrefunktion. I næsten ligeså mange år har forskere og dyrlæger i USA forsøgt at finde årsagen og ledt efter hvilke gener i racen der forårsager dette så fatale problem og et problem man - i hundeverdenen - kun kender på Shar Pei. ( Mennesket har et lignende problem: Middelhavsfeber og visse katte lider af amolydiose men af andre årsager end Shar Pei.) For nogle år siden indledte nogle veterinære forskere på Universitetet i Uppsala en forskning målrettet at finde hvad, det er der forårsager dette sygdomskompleks hos racen. I 2010 på en veterinær konference i Baltimore, USA fremlagde veterinær forsker Mia Ohlsson fra Uppsala Universitet resultatet af sit arbejde med at finde årsagen til FSF. I samarbejde med forskere fra andre lande samt Linda Tintle, Wurtsboro Dyreklinik i USA har man fundet at, der i den region DNA hvor HAS-2 genet findes, forekommer ekstra kopier af HAS-2, som ikke findes i andre racer. En af de gener der styrer produktionen af hyaluronsyre er HAS-2 genet, der viser sig være overaktiveret. Alle Shar Pei bærer denne mutation men nogle bærer den i større grad end andre jo flere kopier en hund har, desto større risiko for at blive syg af FSF (Shar Pei Feber). 2 kopier er normalt men, man har fundet Shar Pei med helt op til 20 kopier og mere. De mange kopier betyder at kroppens hyaluronsyre, der omdannes til mycen, ikke kan nedbrydes og, kroppen mener derfor at, der er en infektion og kroppens immunforsvar går i gang med at bekæmpe denne infektion ved at sætte kroppens temperatur i vejret.(forskerne kalder det for en STERIL INFEKTION) Mycenet kan ikke nedbrydes, det aflejrer sig som amolydoider i blodet og aflejres i nyrer / lever eller milt hvor, det ophober sig lidt efter lidt. Når det aflejrer sig, er det fatalt, idet nyrerne er et organ, der ikke kan forny sine celler og, nyrerne bliver derfor langsomt ødelagt og, når nok nyrevæv er ødelagt, får hunden nyresvigt og dør, idet der ingen behandling findes for nyresvigt. Vi ved at, der er forskellige aldre, der er kritiske for Shar Pei og at, dem der rammes af sygdomskomplekset dør omkring 2 år, 3 år, 5 år og 7 år. Forstået sådan at det er de aldersgrupper der er i fare for at blive ramt. Et langt liv er ikke garanti for at, hunden er fri for de muterede gener og derfor ingen garanti for at, der ikke kan komme afkom, der har så mange kopier at, noget afkom bliver sygt. Jo mere muteret et gen er desto mere ustabilt og uberegneligt, er det. Immunologiske molekyler er i omløb mere eller mindre hele tiden. Immunforsvaret er altså konstant på vagt i forhold til at modtage signaler fra kroppen om infektion. Derfor kan Shar Pei uden synlige feberanfald få amolydosis (nyresvigt). Den høje produktion af hyaluronsyre ligger sandsynligvis som en gaspedal på immunforsvaret hele tiden og bevirker at immunforsvaret er konstant aktiveret. 21

22 Det er et sygdomskompleks som er specifikt for racen og, der arbejdes fra mange forskeres side intenst, målrettet og koncentreret om at finde svar og en test, der vil kunne bruges til at finde syge/ bærere/raske og ikke bærere. Dette arbejde er ikke tæt på at være afsluttet men, forskerne i Sverige regner med at, de sidst i 2011 har et svar på OM det er muligt at lave en brugbar test således at, vi kan komme nærmere en løsning, der kan hjælpe racen med at minimere problematikken. TILTAG Så længe denne test ikke er parat kan vi ikke foretage tiltag så som avlsrestriktioner. Vi bliver nødt til at informere alle om problemkomplekset og indtrængende opfordre alle, der ønsker at opdrætte Shar Pei om at afholde sig fra at anvende hunde, der får uforklaring feber eller på anden måde kan anses som potentielle bærere af sygdomskomplekset. Herunder er det meget vigtigt ikke at anvende hunde i avl, der er tynde idet det er vores erfaring at, hunde, der er tynde og svære at få i huld, er suspekte for at have dårligt fungerende nyrer selvom de aldrig har haft feber. Høj alder er ene og alene et udtryk for at den pågældende hund ikke selv er ramt men ikke et udtryk for at, den ikke kan give afkommet præcis så mange doblinger af HAS-2 genet at, afkommet bliver sygt. Vi har samlet al relevant ny viden om FSF og de findes bag denne 2.udgave af RAS som bilag. Vi holder os nøje informeret og vil videre give al information når, vi får den i hænde og, vi er parate til at skride ind med en avls restriktion når, der er en troværdig test, der kan skille raske fra syge bærere fra ikke bærere, så vi på den måde kan minimere forekomster af FSF og nyresvigt hos racen. Det er et af de vigtigste mål vi ser at om 10 år kan vi se på en race med minimeret forekomst af FSF og nyresvigt. De svenske forskere har brug for blodprøver at såvel syge som raske hunde det vil vi gerne være med til at formidle. Der findes et par skemaer der skal bruges sammen med en blodprøve af hunden. Disse skemaer samt øvrig information kan rekvireres hos klubbens formand. Der ydes ikke tilskud til betaling af blodprøveudtagning og forsendelse men alle der ønsker at være med til at løse gåden om FSF opfordres til det. Jo flere blodprøver der indkommer til Universitetet i Uppsala jo nærmere og hurtigere kommer forskerne en løsning til gavn for hele racen. 22

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI KLUBBEN RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI 1. udgave September 2009 Bestyrelsen Kapitel: Historisk R A C E S P E C I F I K A V L S S T R A T E G I F O R R A C E N S HAR PEI Shar Pei

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07%

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07% Sundhedsundersøgelses i Pudelklubben Tekst Svar Antal 1. Hundens fødselsår: 1988-2009 Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 2. Størrelse på hunden: Ikke oplyst 2,44% Dværg 26,83% Mellem 31,71% Stor 28,05% Toy 10,98%

Læs mere

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber er en arvelig sygdom, der rammer dele af immunsystemet. Da symptomerne kan tage sig meget

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn : Engelsk Springer Spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af Jessie Borregård Madsen..

Læs mere

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER RACESPECIFIKKE ANVISNINGER Listen indeholder et udvalg af racer med specifikke problemer, som DKK ønsker at henlede dommernes opmærksomhed på. De problemer, der er beskrevet, er imidlertid uønskede i alle

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975.

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975. Vores familie består, som tidligere fortalt på en af siderne, af: Ninna Oline, Michael og Kiki vores Shiba hund og sammen udgår vi '3kløveret'. For at starte med min mand Michael Kaus-Jensen, så er han

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING Når du får din hund hjem For at give din hund den bedste start, har du naturligvis sørget for at have mindst 2 ugers ferie. Den første uge bruger hunden

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

SHAR PEI. Sakset og bearbejdet fra: VI MED HUND / JANUAR 2012 Kilde til tekst: Merete Rivier

SHAR PEI. Sakset og bearbejdet fra: VI MED HUND / JANUAR 2012 Kilde til tekst: Merete Rivier SHAR PEI Sakset og bearbejdet fra: VI MED HUND / JANUAR 2012 Kilde til tekst: Merete Rivier China House Oh So Sweet og Dansk Champion China House Moon High. Shar Peien er sin egen Shar Peien, som mange

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning

Skinny/Skinnybærer vejledning Denne vejledning er lavet i samarbejde mellem: Christina Jensen, Von Sortfods Opdræt www.von-sortfod.dk samt Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt www.von-fancy.dk. Skinny/Skinnybærer vejledning Vejledningen

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Skinny/Skinnybærer vejledning Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Hvad er en Skinny? En Skinny er et marsvin, som næsten ingen pels har og dermed mere eller mindre er hårløst. Pelsmængden kan variere

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at hjælpe mænd, som rammes af prostatakræft. Det gør vi bl.a. ved at afholde møder over hele landet og udgive et medlemsblad. Herigennem får du som medlem

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark Allergi hos hunde - Et omsiggribende problem i Danmark DKK har i et nyt projekt fokus på arvelige hudsygdomme. I den forbindelse bringer vi en serie artikler om emnet, her kommer den 5. og sidste n Tekst

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Retsudvalget 2008-09 B 184 Bilag 8 Offentligt Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Dansk Terrier Klub (DTK), der er en special klub under Dansk Kennel Klub (DKK), har oprettet en arbejdsgruppe for bull

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Race Avls Strategi (RAS)

Race Avls Strategi (RAS) Race Avls Strategi (RAS) Race Avls Strategi: Hvad er det? Det siger selvfølgelig lidt sig selv, det er en strategi for hvad vi vil med racen og den fremtidige avl. En RAS skal indeholde nogle bud på hvordan

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014 Traditionen tro vil jeg gerne takke alle jer som har været med til at skabe og afvikle skuer, bedømmelser og PR arrangementer i året der er gået. Det kan ikke siges ofte nok: Uden alles frivillige arbejde

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

SKABELON TIL RISIKOANALYSE

SKABELON TIL RISIKOANALYSE For lav svarprocent To sprogede børn forældre der ikke taler dansk

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Sundhedstilstanden hos norsk lundehund

Sundhedstilstanden hos norsk lundehund Sundhedstilstanden hos norsk lundehund Forfatter: Ingvild Svorkmo Espelien Oversat fra norsk af: Susanne Stig Hansen Verdens mest specielle hunderace? Norsk lundehund er fortsat en af verdens mere sjældne

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

D-Prescription Derma Prescription

D-Prescription Derma Prescription D-Prescription Derma Prescription HUND, KAT OG HEST QUALITY Pet Care DERMASHINE SPECIALBALSAM Oliefri balsam med ekstra fugt til tør hud og glansløs pels DermaShine virker ved at pelsens normale fugtbalance

Læs mere

Familieavl til at konsolidere stammens karakter

Familieavl til at konsolidere stammens karakter Familieavl til at konsolidere stammens karakter Af Gallez Jules - Foto: Degrave Martin Oversættelse: Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE Det er vigtigt, at du tager ansvar for dine katte. Det betyder blandt andet, at du får dem neutraliseret, hvis de enten lever som udekatte, eller du har flere katte

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION Find den samlede Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og -internater - jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13.

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere