Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet"

Transkript

1 Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet Årsrapport 2011

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev til aktionærerne Væsentligste begivenheder i Nøgletal for koncernen Væsentlige fremskridt: Mål for Fremtidsudsigter Vi ser fremad: Mål for Vores trestrengede strategi Produktportefølje Samarbejdsaftaler Antistofteknologi og strømlinet udvikling Immaterielle rettigheder Produktion Corporate Governance Samfundsansvar (CSR) Medarbejdere Miljø Risikostyring Begivenheder efter balancedagen Regnskabsberetning Årsregnskab Årsregnskab for Genmabkoncernen og moderselskabet Yderligere information Investor Relations Selskabsmeddelelser i Bestyrelse Senior Leadership Team Genmab i dag Side 11 Blive den foretrukne samarbejdspartner levere innovativ teknologi og differentierede produkter Se vores produktportefølje Side 12 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer om genmab a/s Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede humane antistoflægemidler til behandling af cancer. Selskabet er stiftet i 1999 og fik sit første markedsførte antistof, ofatumumab (Arzerra ), godkendt til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi hos patienter, som er refraktære over for fludarabin og alemtuzumab, efter mindre end otte års udvikling. Genmabs validerede og næste-generations antistofteknologier forventes at levere en stadig strøm af fremtidige produktkandidater. Samarbejdsaftaler omkring innovative produktkandidater og teknologier er et primært fokusområde i Genmabs strategi, og selskabet samarbejder med førende farmaceutiske og bioteknologiske selskaber. For yderligere oplysninger henvises til

3 hovedformål At forbedre patienternes livskvalitet ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter Side 11 kerneværdier Passion for innovation Samarbejde vi arbejder som et hold og respekterer hinanden Målrettethed vi vil være de bedste til det, vi gør Integritet vi gør det rigtige Side 11

4 LEDELSESBERETNING Brev til aktionærerne Vi har skabt grundlaget for at opbygge et bæredygtigt selskab KÆRE AKTIONÆR Vi opnåede meget i 2011, herunder væsentlige fremskridt med vores nye strategi og udvikling af selskabet hen imod en bæredygtig fremtid. Salget af vores antistof ofatumumab, som markedsføres af GlaxoSmithKline (GSK) under handelsnavnet Arzerra, steg med 40%. Produktet blev lanceret på flere nye markeder, og lægerne fik mere erfaring med lægemidlet. Videreudviklingen af ofatumumab og udvidelsen af dets indikationsområder er afgørende for, at vi kan nå vores mål om at blive en lønsom virksomhed. Vores succes afhænger tillige af udviklingen af vores CD38-antistof daratumumab, videreudviklingen af vores prækliniske portefølje samt fremskridt med vores bispecifikke antistofteknologi DuoBody. Ved at efterleve vores strategi, udnytte vores eksisterende partnerskaber og fortsat fokusere målrettet på omkostningskontrol vurderer vi, at vi kan bygge videre på det nuværende grundlag og skabe et bæredygtigt selskab. Fremover vil vi kunne skabe yderligere værdi ved selektivt at investere i nye produkter og innovative teknologier. Kort om 2011 I årets løb rapporterede vi data for ofatumumab til behandling af diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), Waldenströms makroglobulinæmi (WM) og leddegigt (reumatoid arthritis RA) og præsenterede en række abstracts (videnskabelige resuméer) på årsmødet i American Society of Hematology (ASH). Ofatumumab blev lanceret i 7 nye lande, og der var en stigning i antallet af lande, hvor der ydes tilskud til lægemidlet. De første data fra daratumumab-studiet vedrørende myelomatose blev også rapporteret i Sikkerhedsprofilen var acceptabel, og det var positivt at se responsniveauet hos de tre patienter, der kunne evalueres med hensyn til behandlingseffekt. Studiet skrider fortsat planmæssigt frem, og vi ser frem til at rapportere yderligere data i Vi opnåede også vigtige fremskridt med vores Duo- Body-platform, da vi validerede en proces til storskalafremstilling ved brug af vores egenudviklede teknologi. Dette væsentlige fremskridt viser, at vi effektivt kan fremstille bispecifikke antistoffer i store mængder, hvilket er en fordel i forhold til visse andre bispecifikke antistof-teknologiplatforme. Vi var også glade for at indgå vores første forskningssamarbejde vedrørende DuoBody-teknologien med en endnu ikke navngiven farma-partner. Vi bør anerkende og fejre disse succeser, men samtidig er det også vigtigt at erkende, når tingene ikke udvikler sig, som vi havde håbet på. I 2011 var vi ikke i stand til at finde en samarbejdspartner til zalutumumab eller en køber til vores produktionsfacilitet. Vi håber stadig at finde en partner til zalutumumab-programmet, og vi arbejder fortsat intensivt på at sælge faciliteten i Minnesota og har fokus på at gennemføre et salg i Vores hovedprioriteter i 2012 omfatter indgåelsen af nye partnerskaber og fremskridt med ofatumumab og daratumumab Hovedprioriteter i 2012 Ud over at gennemføre et salg af faciliteten omfatter vores primære prioriteter i 2012 indgåelsen af nye partnerskaber samt fremskridt med ofatumumab og daratumumab. I 2012 planlægger vi at igangsætte to studier med daratumumab i kombination med to markedsførte myelomatose-behandlinger. Dette kan potentielt, på sigt, udvide markedet for behandling af myelomatose. Endvidere er det vores mål at udvælge en samarbejdspartner for daratumumab med de nødvendige ressourcer til at udvikle produktet til dets fulde kommercielle potentiale. Vores partnerskabsaktiviteter fik et løft efter de positive foreløbige data, som vi præsenterede i december 2011 på årsmødet i ASH. Med hensyn til ofatumumab forventer vi, at vores samarbejdspartner GSK vil indsende en ansøgning om markedsføring af ofatumumab til behandling af refraktær 4 Genmab Årsrapport 2011

5 kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) i yderligere et geografisk område i indeværende år samt lancere produktet i yderligere lande. Vi forventer, at salget vil stige med tiden, efterhånden som kommercialiseringen af ofatumumab udvikler sig inden for den nuværende godkendte indikation, flere data bliver tilgængelige og indikationer bliver godkendt, og efterhånden som lægerne bliver mere fortrolige med brugen af produktet. I 2012 forventer vi at rapportere data fra fase II studiet, hvor patienterne fra det pivotale CLL-studie genbehandles med ofatumumab. Yderligere vil vi rapportere fra to andre studier: en interimanalyse for futilitet i fase III head-tohead studiet i DLBCL til evaluering af ofatumumab plus kemoterapi over for rituximab plus kemoterapi, samt interime sikkerhedsdata fra fase III vedligeholdelsesstudiet i CLL, så det kan besluttes, hvorvidt de to studier skal fortsætte. Vi forventer endvidere publicering af data fra flere studier sponsoreret af investigatorer. Vi vil også fortsætte med at udvide vores portefølje, og ser frem til at rapportere proof-of-concept data for nogle af vores antistofkonjugat- ( antibody drug conjugate eller ADC ) og DuoBody-produktkandidater. Vi er også opløftede ved udsigten til at indgå nye partnerskabsaftaler for DuoBody-produkterne. Vi fokuserer fortsat på vores kernekompetence og på at opbygge en lønsom og succesfuld biotekvirksomhed. Hos Genmab er det vores ultimative mål at forbedre patienternes liv ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter. Vi kan kun håbe på at opnå dette mål med støtte fra vores investorer og engagerede medarbejdere. Tak for jeres fortsatte støtte og tiltro til vores selskab. Med venlig hilsen Jan van de Winkel, ph.d. President & Chief Executive Officer 5

6 LEDELSESBERETNING Væsentligste begivenheder i 2011 FORRETNINGSMÆSSIGE RESULTATER Maksimering af ofatumumabs værdi» Lanceret i 23 lande ved udgangen af 2011 under handelsnavnet Arzerra» Salgsfremgang på 40% målt i britiske pund, hvilket resulterede i royalties til Genmab på DKK 75 mio.» GSK igangsatte det første studie med subkutan administration af ofatumumab til behandling af recidiverende-remitterende multipel sklerose (RRMS)» Over 75 igangværende eller planlagte studier sponsoreret af investigatorer (ISS) Udvikling af vores portefølje» Igangsatte tre nye kliniske studier» Fase III studie med ofatumumab over for lægens valg til behandling af patienter med bulky fludarabinrefraktær CLL» Fase II studie med subkutan administration af ofatumumab til behandling af RRMS (foretaget af GSK)» Andet fase II studie med RG1512 (foretaget af Roche)» Offentliggjorde data fra ni kliniske studier» Første data fra fase I/II studie med daratumumab til behandling af myelomatose (MM)» Fase III studie med ofatumumab til behandling af patienter med aktiv leddegigt, som ikke har haft tilstrækkelig effekt af TNF- hæmmere» Fase I/II studie med ofatumumab til behandling af patienter med aktiv leddegigt, som tidligere uden effekt er behandlet med et eller flere sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler» Fase II studie med ofatumumab til behandling af recidiverende/refraktær CLL» Fase II studie med ofatumumab til behandling af patienter med CLL, som ikke tidligere har fået behandling» Fase II studie med ofatumumab til behandling af recidiverende eller refraktært aggressivt lymfom, herunder DLBCL» Fase II studie af ofatumumab til behandling af Waldenströms makroglobulinæmi» Fase I/II studie af subkutant administreret ofatumumab til behandling af leddegigt» Fase I/II studie med ofatumumab til behandling af RRMS» Femten abstracts publiceret på årsmødet i ASH» Offentliggjorde beslutning om at lukke zalutumumab programmet ned» Offentliggjorde HuMax -CD74 ADC som ny Investigational New Drug (IND) kandidat Værdiskabelse gennem samarbejdsaftaler» Udvidede forskningssamarbejdet med Seattle Genetics, som nu også omfatter HuMax-CD74 ADC» Opnåede den første prækliniske milestone i samarbejdet med Lundbeck» Indgik DuoBody forskningssamarbejde med ikke-navngivet farmaceutisk selskab Videreudvikling af næste-generations teknologier» Præsenterede opdatering vedrørende DuoBody-platformen på forsknings- og udviklingsdagen» Validerede en proces til storskalafremstilling af Duo-Bodyprodukter FINANSIELLE RESULTATER» Omsætningen faldt med DKK 231 mio., svarende til 40%, fra DKK 582 mio. i 2010 til DKK 351 mio., primært som følge af indregningen af to milestonebetalinger fra GSK i 2010.» Driftsomkostningerne faldt med DKK 143 mio., svarende til 19%, fra DKK 743 mio. i 2010 til DKK 600 mio.» Driftsunderskuddet udgjorde DKK 249 mio. i 2011 sammenlignet med DKK 161 mio. i Til trods for omsætningsnedgangen var stigningen i underskuddet begrænset til DKK 88 mio. som følge af vores fortsatte fokus på omkostningsstyring.» Som følge af de svære markedsforhold generelt, mere negative økonomiske fremtidsudsigter samt andre forhold er dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger for selskabets produktionsfacilitet blevet reduceret fra ca. USD 120 mio. til USD 58 mio., hvilket har resulteret i en ikkelikviditetspåvirkende nedskrivning på DKK 342 mio. Det forventede salg blev rykket til 2012.» Pr. 31. december 2011 havde Genmab en likviditet på DKK mio. sammenlignet med DKK mio. pr. 31. december 2010.» Overgik de oprindelige og seneste forventninger til resultat af fortsættende aktiviteter i 2011 som følge af en yderligere reduktion i driftsomkostningerne. OMKOSTNINGSSTYRING DKK MIO Omfatter omkostninger forbundet med fortsættende og ophørte aktiviteter. Tallene for 2009 til 2011 er eksklusive de ikke-likviditetspåvirkende nedskrivninger af faciliteten i Minnesota. 6 Genmab Årsrapport 2011

7 Nøgletal for koncernen Nedenstående hoved- og nøgletal er angivet på koncernbasis. De regnskabsmæssige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger (2010) DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansielle poster, netto (94.835) Nettoresultat af fortsættende aktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Balance Likviditet* Langfristede aktiver Aktiver Egenkapital Aktiekapital Investeringer i immaterielle og materielle aktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (6.091) (7.005) (6.643) Likvider og kassekredit (2.088) Stigning/(fald) i likviditet ( ) ( ) ( ) Nøgletal Aktuel og udvandet indtjening pr. aktie (13,28) (7,16) (22,51) (21,62) (8,72) Aktuel og udvandet indtjening af fortsættende aktiviteter pr. aktie (4,80) (3,19) (7,75) (18,31) - Aktiekurs ultimo året 37,60 65,50 82,00 203,00 309,00 Kurs/indre værdi 3,47 2,72 2,84 4,16 4,77 Indre værdi 10,83 24,05 28,89 48,76 64,78 Egenkapitalandel 31% 44% 58% 67% 73% Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ved årets udgang *Likvider, kassekredit og kortfristede værdipapirer 7

8 LEDELSESBERETNING Væsentlige fremskridt: Mål for 2011 Prioriteringer Milestone Fremskridt Maksimere ofatumumabs værdi Evaluere muligheder for zalutumumab Daratumumab» Rapportere fase II CLL og DLBCL data» Påbegynde fase II RRMS subkutant studie» Rapportere fase I/II RA subkutane data» Lancering og tilskudsordninger i nye lande» Fortsætte partnerskabsaktiviteterne» Nedbringe kontantinvesteringen» Rapportere fase I/II data» Påbegynde fase I/II kombinationsstudie DLBCL data rapporteret i august 10 abstracts på ASH Japansk fase I/II studie afsluttet Studie påbegyndt af GSK Præsenteret på EULAR konferencen i maj Arzerra lanceret i 23 lande. Yderligere lanceringer planlagt Beslutning om at lukke programmet ned Omkostningsforbrug næsten afsluttet i abstracts på ASH: foreløbige data præsenteret Planlægning af studier pågår. Første patient forventes i begyndelsen af 2012 Udvide vores pipeline Indgå ny strategisk samarbejdsaftale» Offentliggøre ny IND-kandidat Offentliggjorde HuMax-CD74 ADC» Underskrive ny partnerskabsaftale Indgik en yderligere ADC-aftale med Seattle Genetics Optimere metoder til udvikling af næstegenerations teknologier» Videreudvikle DuoBody bispecifik antistofteknologiplatform» Indgå nye samarbejdsaftaler Validerede proces til storskalafremstilling Indgik DuoBody forskningssamarbejde med stort farmaceutisk selskab Fremme salget af produktionsfacilitet» Fortsætte salgsindsatsen Dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger reduceret til USD 58 mio. Salg rykket til 2012 Styre og kontrollere cash burn» Indfri eller overgå forventningerne til 2011 Overgik de oprindelige og seneste forventninger til 2011 for de fortsættende aktiviteter 2012 Fremtidsudsigter DKK MIO. FORVENTNINGER REALISEREDE RE- TIL 2012 SULTATER I 2011 OMSÆTNING DRIFTSOMKOSTNINGER (600) (625) (600) DRIFTSUNDERSKUD AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER (225) (275) (249) OPHØRT AKTIVITET (40) (381) LIKVIDITET, PRIMO ÅRET* LIKVIDER ANVENDT I DRIFTEN (425) (450) (441) LIKVIDITET, ULTIMO ÅRET* EKSKL. SALG AF FACILITET SALG AF FACILITET LIKVIDITET, ULTIMO ÅRET* *Likvider og kortfristede værdipapirer FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Vi forventer, at omsætningen i 2012 vil udgøre DKK mio. sammenlignet med en omsætning i 2011 på DKK 351 mio. Den forventede omsætning for 2012 består primært af en ikke-likviditetspåvirkende amortisering af udskudt omsætning på i alt DKK 226 mio. og royalties fra salg af Arzerra, som forventes at ligge i intervallet DKK mio. mod DKK 75 mio. i Vi forventer, at vores driftsomkostninger fra fortsættende aktiviteter for 2012 vil udgøre DKK mio. Driftsomkostningerne udgjorde DKK 600 mio. i Vi vil i 2012 bruge færre omkostninger på zalutumumab-programmet, da vi offentliggjorde nedlukningen af de igangværende kliniske studier i Disse omkostningsbe sparelser vil imidlertid blive udlignet af øgede investeringer i ofatu- 8 Genmab Årsrapport 2011

9 mumab og daratumumab programmerne. Disse forøgede investeringer i ofatumumab vil ikke få negativ indvirkning på vores cash burn, da vi allerede overstiger det årlige betalingsmaksimum på GBP 17 mio. som blev aftalt med GSK som led i 2010-ændringen til vores samarbejdsaftale. Vi forventer, at driftsunderskuddet fra fortsættende aktiviteter for 2012 vil udgøre ca. DKK mio. sammenlignet med et driftsunderskud på DKK 249 mio. i OPHØRT AKTIVITET Forventningerne til ophørt aktivitet på DKK 40 mio. er relateret til de fortsatte driftsomkostninger vedrørende produktionsfaciliteten i Minnesota og indeholder 12 fulde måneders vedligeholdelsesaktiviteter for at holde faciliteten i valideret stand. Disse omkostninger kan blive lavere, hvis faciliteten sælges før årets udgang. Facilitetens dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger er på nuværende tidspunkt estimeret til USD 58 mio., svarende til ca. DKK 320 mio., ved en USD valutakurs på DKK 5,50. Vi har fortsat fokus på at indgå en salgsaftale og forventer at sælge faciliteten i LIKVIDITET Pr. 31. december 2011 udgjorde vores likviditet DKK mio., og vi forventer et cash burn fra driften i 2012 på DKK mio. Vi forventer således, at likviditeten ved udgangen af 2012, ekskl. salg af faciliteten, vil udgøre DKK mio. Hvis der tages højde for det planlagte salg af faciliteten, forventer vi, at likviditeten ved udgangen af 2012 vil stige til DKK mio. I tillæg til de allerede nævnte faktorer kan ovenstående forventninger ændre sig som følge af en række forskellige forhold, herunder, men ikke begrænset til, timingen og variationen af udviklingsaktiviteter (herunder aktiviteter udført af vores samarbejdspartnere) og relaterede indtægter og omkostninger, dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger af vores produktionsfacilitet, udsving i værdien af vores kortfristede værdipapirer, omsætning fra salg af Arzerra og dertil hørende royalties til Genmab samt valutakurser. Forventningerne forudsætter endvidere, at der ikke indgås væsentlige aftaler i 2012, som kan få en væsentlig indvirkning på resultaterne. Vi ser fremad: Mål for 2012 Prioriteringer Maksimere ofatumumabs værdi Udvidelse Arzerra Daratumumab Udvide vores pipeline DuoBody-platform Samarbejdsprogrammer Styre og kontrollere cash burn Milestone» Rapportere fase II F&A refraktær CLL data» Fase III CLL interimdata om sikkerhed i vedligeholdelsesbehandling» Fase III DLBCL ofatumumab vs. rituximab futilitetsanalyse» Rapportere data fra flere ISS-studier» Lancering og tilskudsordninger i nye lande» Ansøgning om markedsføringstilladelse i nyt geografisk område» Rapportere effektdata fase I/II myelomatose-studie» Påbegynde fase I/II kombinationsstudier» Indgå partneraftale» Rapportere proof-of-concept for ADC- & DuoBody-produktkandidater» Indgå ny samarbejdsaftale» Videreudvikle platformen» Rapportere fremskridt med prækliniske programmer» Rapportere fremskridt med kliniske programmer» Indgå ny samarbejdsaftale» Reducere cash burn og forlænge cash runway» Gennemføre salg af produktionsfaciliteten 9

10 LEDELSESBERETNING Vores trestrengede strategi FOKUS PÅ KERNEKOMPETENCER» Identificere de bedste sygdoms-targets» Udvikle unikke best-in-class eller first-in-class antistoffer» Udvikle næste-generations teknologier OMSÆTTE VIDENSKAB TIL MEDICIN TIL REEL VÆRDI» Fremstille differentierede antistofbaserede lægemidler med et stort kommercielt potentiale Omsætte videnskab til medicin Opbygge en lønsom og succesfuld biotekvirksomhed OPBYGGE EN LØNSOM OG SUCCESFULD BIOTEKVIRKSOMHED» Opretholde en fleksibel og kapitaleffektiv model» Optimere partnerskabsrelationer Fokus på kernekompetence 10 Genmab Årsrapport 2011

11 Genmab i dag» Vores hovedformål, der driver alt, hvad vi gør at forbedre patienternes livskvalitet ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter. Vi gør dette ved at leve vores kerneværdier» Partnerskaber indgå nye partnerskaber, der giver mulighed for udvikling af differentierede produkter, således at Genmab bliver en bæredygtig virksomhed» Fokus på omkostningsstyring sikre, at vi beskytter vores ressourcer og bruger dem fornuftigt på produktudvikling» Kerneværdier skabe en stærk virksomhedskultur. Vores medarbejdere er vores kerneaktiv. Vores passion for vores arbejde betyder, at vi kan være innovative og kreative, når vi udtænker nye måder at behandle sygdomme på. Teamwork er et centralt element i, hvordan vi lever op til vores mål. Vores virksomhedskultur giver en arbejdsplads, hvor vi respekterer hinanden og fejrer de forskellige kulturer, der udgør Genmab. Vi arbejder altid med integritet og gør det rigtige Hovedformål og kerneværdier VORES HOVEDFORMÅL At forbedre patienternes livskvalitet ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter. Genmabs hovedformål guider og inspirerer os. Det er selskabets kernegrundlag. Vores ønske om at forbedre livskvaliteten for patienterne og deres familier er den primære motivation i vores bestræbelser på at finde nye måder at behandle cancer på. VORES KERNEVÆRDIER» Passion for innovation» Samarbejde vi arbejder som et hold og respekterer hinanden» Målrettethed vi vil være de bedste til det, vi gør» Integritet vi gør det rigtige 11

12 LEDELSESBERETNING Vores forskere undersøger løbende nye sygdoms-targets med henblik på at udvide vores portefølje Produktportefølje Vores forskere undersøger løbende lovende nye sygdomstargets med henblik på en mulig udvidelse af vores portefølje. Pr. 31. december 2011 havde vi 25 igangværende kliniske studier sammenlignet med 29 igangværende kliniske studier pr. 31. december Faldet skyldes primært beslutningen om at lukke zalutumumab-programmet ned. Udviklingsstatus på hver enkelt af vores kliniske produktkandidater fremgår af de følgende afsnit. Mere detaljerede beskrivelser af dosering, effekt-, og sikkerhedsdata fra de enkelte kliniske undersøgelser er blevet offentliggjort i vores selskabsmeddelelser og investornyheder til NASDAQ OMX København. Meddelelserne kan findes på Genmabs hjemmeside, OFATUMUMAB» Vellykket samarbejde med GSK» Ofatumumab ført på markedet i USA og EU på mindre end 8 år» Lanceret i 23 lande under handelsnavnet Arzerra» Bredt potentiale inden for onkologi og autoimmune sygdomme» 22 igangværende studier 11 fase III studier Ofatumumab, som markedsføres og udvikles i henhold til en aftale om fælles udvikling og kommercialisering med GSK, blev godkendt til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) hos patienter, som er refraktære over for fludarabin og alemtuzumab, i USA og EU. Ofatumumab er et humant monoklonalt antistof, som retter sig mod en epitop i CD20-molekylet, som omfatter dele af de små og store ekstracellulære løkker (Teeling et al 2006). Ofatumumab undersøges til behandling af CLL, follikulært lymfom (FL), diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), Waldenströms makroglobulinæmi (WM), recidiverende-remitterende multipel sklerose (RRMS) og leddegigt (RA). I pivotalstudiet, som godkendelsen var baseret på (samlet population n=154), var de mest almindelige bivirkninger ( 10%, alle grader) ved ofatumumab neutropeni, lungebetændelse, feber, hoste, diarré, anæmi, træthed, dyspnø, udslæt, kvalme, bronkitis og infektion i de øvre luftveje. De mest almindelige alvorlige bivirkninger var infektioner (herunder lungebetændelse og sepsis), neutropeni og feber. I alt oplevede 108 patienter (70%) bakterie-, virus- eller svampeinfektioner. I alt oplevede 45 patienter (29%) infektioner af grad 3 eller højere, hvoraf 19 (12%) 12 Genmab Årsrapport 2011

13 Klinisk portefølje Pr. 7. marts 2012 UDVIKLINGSFASE Produkt Sygdomsindikationer I I/II II III IV Ofatumumab Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) 22 studier Follikulært lymfom (FL) Partner: GSK Leddegigt (reumatoid arthritis - RA) Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Recidiverende-remitterende multipel sklerose (RRMS) Waldenströms makroglobulinæmi (WM) Daratumumab Myelomatose (MM) Target: CD38 RG1512 Vena saphena graft sygdom Target: p-selectin Akut koronarsyndrom (ACS) Partner: Roche 13

14 LEDELSESBERETNING var fatale. Andelen af fatale infektioner i gruppen af patienter, som var refraktære over for the fludarabin og alemtuzumab, var 17%. Det af GSK rapporterede salg af Arzerra for hele 2011 udgjorde GBP 43,5 mio. (DKK 374 mio.), hvilket resulterede i royalties til Genmab på DKK 75 mio. I 2010 udgjorde salget GBP 31 mio. (DKK 270 mio.) med royalties til Genmab på DKK 54 mio. Ofatumumab var ved udgangen af 2011 tilgængeligt i 23 lande verden over, herunder USA, Tyskland, Frankrig og Italien samt Danmark og Holland. Der planlægges produktlanceringer i andre lande. I april 2011 indsendte GSK en IND-ansøgning til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende brugen af den subkutane formulering af ofatumumab til behandling af RRMS. Det første fase II studie af den subkutane formulering af ofatumumab til behandling af RRMS blev påbegyndt i fjerde kvartal Ofatumumab kliniske studier onkologi Forventet tidshorisont for primære data pr. december 2011 Tidspunkt for primære data Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 P Fase III: OC vs. C til CLL førstebehandling(n=444) Fase II: OB i CLL 1. og 2. behandl. (n=80) P P Fase III: OFC* vs. FC* mod recidiv. CLL (n=352) Fase III: O vedligeholdelsesbehandling vs. observation ved recidiv. CLL (n=532) Fase II: O F&A refraktær CLL (n=25) P Fase III: OB vs. B i refraktær FL (n=338) P Fase III: O monoterapi vs. R monoterapi i recidiv. FL (n=516) Fase II: O Waldenströms (n=36) Fase II: O ICE derefter autobmt i recidiv. DLBCL (n=60) P Fase III: O kemoterapi vs. R kemoterapi derefter autobmt i recidiv. DLBCL (n=380) P Fase III: O vs. lægens valg i bulky refraktær CLL (n=120) Fase IV: O observationsstudie (n=100) = førstebehandling = recidiverende = refraktær = anden indikation O = ofatumumab R = rituximab C = chlorambucil C* = cyclofosfamid F = fludarabin B = bendamustin/treanda A = alemtuzumab ICE = behandlingsforløb med kemoterapi autobmt = autolog knoglemarvstransplantation P = pivotalstudie 14 Genmab Årsrapport 2011

15 Data fra et fase I/II studie med en subkutan formulering af ofatumumab til behandling af leddegigtpatienter på stabil methotrexat-behandling blev præsenteret på EULAR 2011 konferencen i juni måned. Omfattende og vedvarende ødelæggelse af perifere B-celler blev opnået hos patienter behandlet med subkutane doser på 30, 60 eller 100 mg ofatumumab. Den samlede forekomst af bivirkninger hos patienter behandlet med ofatumumab var 89% sammenlignet med 63% hos patienter, der modtog placebo, og de mest almindelige bivirkninger var hovedpine, kvalme og øvre luftvejsinfektion. I august offentliggjorde Genmab top-line resultater fra et fase II studie med ofatumumab i kombination med salvage - kemoterapi til behandling af recidiverende eller refraktært aggressivt lymfom, herunder DLBCL. Disse data blev også præsenteret på 2011 årsmødet i Society of Hematology (ASH) i San Diego i december måned. I undersøgelsen blev der behandlet i alt 61 patienter med aggressivt lymfom, som havde persisterende eller progressiv sygdom efter førstebehandling med rituximab i kombination med kemoterapi. Den generelle responsrate (ORR) var 61%. Der forekom ingen uventede bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger af grad 3 eller derover var trombocytopeni (59% af patienterne), anæmi (36%), neutropeni (26%), lymfopeni (23%), leukopeni (18%), febril neutropeni (13%) og hypokaliæmi (13%). Data fra et fase III studie med intravenøst ofatumumab til behandling af patienter med leddegigt, som ikke har haft tilstrækkelig effekt af anti-tnf- behandling, blev tilgængelige i tredje kvartal Der blev rekrutteret i alt 169 patienter i undersøgelsen, hvoraf 84 fik placebo og 85 fik ofatumumab i tillæg til stabil methotrexat-behandling. Studiet blev standset før tid som følge af GSK s beslutning om ikke at fortsætte udviklingen af den intravenøse formulering af ofatumumab mod leddegigt. Derfor blev der kun udarbejdet beskrivende analyser fra den dobbeltblindede del af studiet, og der blev ikke foretaget statistisk analyse af studiets primære eller sekundære endemål. ACR20 respons i gruppen af patienter, der blev behandlet med ofatumumab sammenlignet med gruppen af patienter, der modtog placebo, stemmer overens med det, der tidligere er blevet observeret i fase III studiet med leddegigtpatienter, der ikke tidligere er behandlet med biologiske lægemidler og ikke har haft tilstrækkelig effekt af methotrexat. Et ACR20 respons indikerer en 20% eller større forbedring i antallet af hævede og ømme led samt forbedringer i andre mål for sygdomsaktivitet. De mest almindelige bivirkninger (mere end 5%) hos patienter, der blev behandlet med ofatumumab, var udslæt, kløe, hoste, nældefeber, halsirritation og erythema. Der blev ikke rapporteret dødsfald. Større indikation CLL FL DLBCL WM RRMS Leddegigt (intravenøst) Studiebeskrivelse» Fase IV observationsstudie» Fase III studie med ofatumumab i kombination med chlorambucil som førstebehandling af CLL» Fase III studie med ofatumumab i kombination med FC som andenbehandling af CLL» Fase III vedligeholdelsesstudie med ofatumumab sammenlignet med ingen videre behandling af patienter med recidiverende CLL, som har haft effekt af induktionsbehandling» Fase III studie med CLL-patienter, der er refraktære over for fludarabin og alemtuzumab» Fase III studie over for lægens valg til behandling af patienter med bulky fludarabin-refraktær CLL» Tre fase II studier og et fase I studie» Fase III studie til behandling af patienter med rituximab-refraktær follikulært NHL» Fase III studie med ofatumumab i kombination med bendamustin» Fase III studie med ofatumumab sammenlignet med rituximab til behandling af patienter med rituximab-sensitivt follikulært NHL, som har fået tilbagefald mindst seks måneder efter et behandlingsforløb indeholdende rituximab» Fase II studie» Fase III studie med ofatumumab og kemoterapi sammenlignet med rituximab og kemoterapi til behandling af patienter med recidiverende eller refraktær DLBCL» Fase II studie» Fase II studie» Fase II studie (subkutan)» Fase II sikkerheds- og farmakokinetisk studie (intravenøs)» To fase III studier og et fase II studie (GSK vil fokusere den fremtidige udvikling på subkutan formulering) Ud over ovennævnte undersøgelser er mere end 75 studier sponsoreret af investigatorer (ISS) planlagt eller igangværende. 15

16 LEDELSESBERETNING Fase I/II ofatumumab-studiet hos tidligere behandlede CLLpatienter i Japan blev afsluttet i tredje kvartal. Resultaterne fra studiet vil blive præsenteret på en fremtidig medicinsk konference. I fjerde kvartal 2011 blev der indledt et fase IV postmarketing observationsstudie af ofatumumab til behandling af CLL. I første kvartal 2012 afsluttedes rekrutteringen af patienter til fase III studiet med ofatumumab i kombination med fludarabin og cyclofosfamid (FC) over for FC til behandling af patienter med recidiverende CLL. Endvidere blev der analyseret data fra fase II vedligeholdelses- og behandlingsstudiet af ofatumumab til behandling af patienter, som tidligere var blevet behandlet i fase III studiet med ofatumumab til behandling af CLL-patienter, der er refraktære over for fludarabin og alemtuzumab. GSK har indleveret et abstract til præsentation af disse data på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO) i juni Der var i alt 22 igangværende ofatumumabstudier ved udgangen af Oversigten på side 15 viser studier inden for hver større indikation. Arzerra lanceret i 23 lande Ved udgangen af 2011 havde GSK med succes lanceret Arzerra i 23 lande på den nordlige halvkugle. Yderligere kommercielle lanceringer forventes i Genmab Årsrapport 2011

17 Udviklingen af ofatumumab er afgørende for, at vi kan nå vores mål om at blive en bæredygtig virksomhed i fremtiden 17

18 LEDELSESBERETNING DARATUMUMAB» Rettet mod target i flere cancertyper, myelomatose, forskellige leukæmityper (B-CLL, AML, B-ALL, plasmacelleleukæmi), follikulært lymfom, DLBCL og mantle-celle lymfom» Bredspektret celledræbende aktivitet; medierer celledød via ADCC, CDC og apoptose» Hæmmer vækst af CD38-udtrykkende tumorer i musemodeller ved meget lave doser» Stor patientpopulation, hvor et salg af terapeutiske produkter til behandling af myelomatose anslås at nå USD 6 mia. i 2018» Forbedrer celledræbende aktivitet i kombination med lenalidomid og bortezomib i prækliniske undersøgelser» Foreløbige fase I/II effektdata rapporteret i december 2011 Daratumumab, et CD38 monoklonalt antistof med bredspektret celledræbende aktivitet, er i klinisk udvikling til behandling af myelomatose. CD38-molekylet er overudtrykt på overfladen af tumorceller i myelomatose. Prækliniske undersøgelser har vist, at daratumumab kraftigt aktiverer immunforsvarets destruktionsmekanismer som f.eks. antistofafhængig celle-medieret cytotoksicitet (ADCC) og komplementafhængig cytotoksicitet (CDC) mod primære myelomatose-tumorceller. Daratumumab medierede endvidere celledød via apoptose og hæmmede den enzymatiske aktivitet af CD38-molekylet, hvilket kan bidrage til den effekt, hvormed stoffet ødelægger tumorceller i de prækliniske forsøg. Yderligere prækliniske data, som blev præsenteret i 2011, har vist, at når daratumumab tilføjes standardbehandlinger, så forbedrer stoffet den evne, som lenalidomid og bortezomib har til at dræbe myelomatoseceller. Genmab er ved at planlægge to nye fase I/II kombinationsstudier med daratumumab. Den første patient til det første af disse studier forventes rekrutteret i starten af 2012 på det højeste dosisniveau, der på det tidspunkt var undersøgt (4 mg/kg daratumumab). På nuværende tidspunkt har Genmab data fra 26 patienter, som fik daratumumab i doser på op til 8 mg/kg. De seneste data viser fortsat, at daratumumab reducerer M-komponenten samtidig med at stoffet også reducerer antallet af plasmaceller i knoglemarven. Data viser også fortsat, at daratumumab har en acceptabel bivirkningsprofil. I dette igangværende studie viser præliminære analyser, at fem ud af seks patienter der fik 4 eller 8 mg/kg daratumumab, opnåede reduktioner i serum M-komponenten. Knoglemarvsbiopsier, som er tilgængelige for fem af patienterne, viste endvidere en reduktion i antallet af plasmaceller hos fire af patienterne. Serum M-komponenten er et abnormt protein, som produceres af de maligne plasmaceller og er en direkte markør for tumoraktivitet. Reduktion i serum M-komponenten samt i plasmaceller i knoglemarven er væsentlige faktorer for evalueringer af respons i myelomatose. Det observerede reduktionsniveau i M-komponenten og i plasmaceller i knoglemarven indikerer således, at daratumumab var klinisk aktiv hos disse myelomatose-patienter. De hyppigst forekommende bivirkninger i studiet indtil videre var feber, hoste, fri hæmoglobin, anæmi, svimmelhed, hæmolyse, influenzalignende sygdom, kvalme, lymfopeni og monocytopeni. Genmab er ved at planlægge to nye fase I/II kombinationsstudier med daratumumab. Den første patient til det første af disse studier forventes rekrutteret i starten af ROCHE-PROGRAMMER Vores samarbejdspartner Roche finansierer og udfører kliniske forsøg med antistoffer udviklet af Genmab under selskabernes samarbejdsaftale. Et fase II studie med 384 patienter til evaluering af RG1512, som retter sig mod P-selectin, til behandling af vena saphena graft sygdom, blev påbegyndt i december Et yderligere fase II studie med RG1512 i 516 patienter til undersøgelse af akut koronart syndrom blev påbegyndt i andet kvartal Udviklingen af oxelumab (RG4930) mod astma blev afbrudt af Roche i andet kvartal 2011, men udviklingen kan muligvis fremover fortsætte gennem et investigator-sponsoreret studie i en inflammations-relateret eller autoimmun indikation. Der gennemføres i øjeblikket et fase I/II sikkerheds- og dosisbestemmende studie med daratumumab til behandling af recidiverende eller refraktær myelomatose. Der blev præsenteret foreløbige sikkerheds- og effektdata fra 23 patienter som fik daratumumab i doser på op til 4 mg/kg på 2011 årsmødet for ASH i San Diego. Der blev observeret en reduktion på henholdsvis 49%, 55% og 61% i serum M-komponenten hos de tre patienter, der blev behandlet ZANOLIMUMAB I maj 2011 erhvervede Emergent BioSolutions Inc. rettighederne til zanolimumab, et fuldt humant antistof, som retter sig mod CD4, fra TenX Biopharma, Inc. Genmabs globale licensaftale med Emergent BioSolutions blev lettere modificeret i forhold til den tidligere aftale med TenX Biopharma. Zanolimumab vil blive udviklet til behandling af kutant T-cellelymfom (CTCL) og perifært T-cellelymfom (PTCL). 18 Genmab Årsrapport 2011

19 ZALUTUMUMAB Zalutumumab er et humant antistof med høj affinitet, der retter sig mod Epidermal Growth Factor receptor (EGFr), et molekyle som findes i stort antal på overfladen af mange cancerceller, og som er et klinisk valideret target. Efter en omfattende indsats i første halvdel af 2011 lykkedes det ikke for Genmab at finde en tilfredsstillende partner til at føre zalutumumab videre. Som led i Genmabs disciplinerede tilgang og fokus på omkostningsstyring har vi lukket det kliniske zalutumumab program ned. Genmab vil fortsat søge at finde samarbejdsmuligheder, men vil ikke investere yderligere i udviklingen af zalutumumab. Fase III førstebehandlingsstudiet med zalutumumab i kombination med strålebehandling eller kemo-strålebehandling til behandling af hoved-halscancer vil fortsat blive gennemført af Danish Head and Neck Cancer Group (DAHAN- CA). Patientrekrutteringen forventes afsluttet i PRÆKLINISKE PROGRAMMER Genmab har i alt otte aktive programmer i præklinisk udvikling, som både udføres af Genmab og sammen med vores samarbejdspartnere. Vi arbejder løbende på at skabe nye antistoffer til forskellige targets i en række sygdomsindikationer. Vi evaluerer også sygdoms-targets identificeret af andre selskaber med henblik på eventuelt at føje dem til vores pipeline. Genmab skaber antistoffer til tre targets i centralnervesystemet (CNS) i henhold til en aftale med H. Lundbeck A/S. Genmab opnåede i december 2011 den første in vitro proof-of-concept milestone, hvilket udløste en betaling på EUR 1 mio. (DKK 7 mio.) til Genmab. I 2010 indgik Genmab et samarbejde omkring antibody-drug konjugater (ADC) med Seattle Genetics for HuMax -TF, rettet mod Tissue Factor antigenet. Genmab præsenterede tidlige positive in vitro og in vivo data på forsknings- og udviklingsdagen i januar I 2011 indgik vi en produktionsaftale med Lonza, som sikrer en produktionsplan til fremstilling af Tissue Factor antibody-drug konjugatet. I april 2011 udvidede vi vores samarbejde med Seattle Genetics til at inkludere et yderligere antistof, HuMax- CD74, rettet mod CD74 proteinet, som er udtrykt i en lang række hæmatologiske maligne cancersygdomme samt på mange solide tumorer. 19

20 LEDELSESBERETNING Samarbejdsaftaler For at effektuere vores strategi om at opbygge en bred portefølje af produkter og forøge mulighederne for kommercialisering heraf har Genmab etableret og stræber på fortsat at indgå samarbejdsaftaler med store farmaceutiske og bioteknologiske selskaber. Igennem disse samarbejdsaftaler får vores partnere adgang til vores kompetencer inden for antistofudvikling, og de hjælper os med at bringe vores produkter tættere på markedet og giver os adgang til lovende teknologier til at skabe nye lægemidler. Vi har vigtige samarbejdsaftaler med GlaxoSmith- Kline (GSK), Roche, H. Lundbeck A/S og Seattle Genetics, som er verdensførende forskningsbaserede farmaceutiske og healthcare virksomheder. GLAXOSMITHKLINE I december 2006 gav vi GSK eksklusive globale rettigheder til fælles udvikling og kommercialisering af ofatumumab. Som et led i aftalen modtog Genmab en licensbetaling på DKK 582 mio., og GSK investerede DKK mio. i Genmab aktier. Vi er også berettiget til potentielle milestonebetalinger udover de betalinger, der allerede er modtaget. Pr. 31. december 2011 udgjorde de samlede milestonebetalinger modtaget under GSK-aftalen DKK mio. siden aftalens indgåelse. Genmab er endvidere berettiget til at modtage trinvist stigende tocifrede royaltyprocenter fra det globale salg af ofatumumab. Siden 2008 har parterne delt visse udviklingsomkostninger, og GSK er ansvarlig for kommerciel fremstilling og kommercialiseringsomkostninger. I juli 2010 offentliggjorde GSK og Genmab en yderligere ændring til ofatumumab-aftalen. I henhold til ændringen har GSK påtaget sig ansvaret for at udvikle ofatumumab inden for autoimmune indikationer, mens udviklingen af ofatumumab inden for onkologiindikationer fortsat vil ske i samarbejde med Genmab. Genmab modtog en upfrontbetaling på GBP 90 mio. (DKK 815 mio. på aftaletidspunktet) fra GSK i forbindelse med ændringen. Fremtidige milestones til Genmab i henhold til onkologiudviklings-programmet blev reduceret med 50%. Der er ikke sket nogen ændring i de trinvis stigende royalties til Genmab inden for onkologiprogrammet. GSK er alene ansvarlig for finansiering af udvikling inden for autoimmune indikationer, og Genmab har givet afkald på udviklingsbaserede milestones for autoimmune indikationer og de første to salgsbaserede milestones mod at bevare en tocifret royaltyprocent på salget. Genmabs fremtidige forpligtelser vedrørende finansiering af udviklingen af ofatumumab inden for onkologiindi- 20 Genmab Årsrapport 2011

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2011

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2011 Forbedring af driftsunderskud på DKK 85 mio. i forhold til 2010 Reduktion i cash burn på DKK 110 mio. i første kvartal 2011 i forhold til 2010 Tidligere udmeldte forventninger fastholdes Offentliggjorde

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE HALVÅR 2011 OG OPJUSTERER FORVENTNINGERNE

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE HALVÅR 2011 OG OPJUSTERER FORVENTNINGERNE - Fortsat højt fokus på omkostningsstyring med forbedret driftsresultat og cash burn for første halvår i forhold til 2010 - Opjusterede forventninger for 2011 som følge af reduktion af driftsomkostningerne

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2010 SAMT FORVENTNINGER TIL 2011

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2010 SAMT FORVENTNINGER TIL 2011 Opnåede det laveste driftsunderskud i 10 år på DKK 161 mio. Øgede likviditeten i 2010 med DKK 265 mio. til DKK 1.546 mio. Reducerede driftsomkostningerne til DKK 743 mio., hvilket var bedre end forventet,

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2009

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2009 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2009. København, Danmark, 2. marts 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2009. En nettoomsætning på DKK 586 mio.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010

Årsregnskabsmeddelelse 2010 Genmab A/S Bredgade 34 1260 København K CVR-nr. 21 02 38 84 www.genmab.com.......... Årsregnskabsmeddelelse 2010 28. februar 2011 Genmab arbejder målrettet på at udvikle og fremstille humane antistoffer

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2011

Delårsrapport for 1. kvartal 2011 Genmab A/S Bredgade 34 1260 København K CVR-nr. 21 02 38 84 www.genmab.com.......... Delårsrapport for 1. kvartal 2011 11. maj 2011 Genmab fokuserer på at skabe og udvikle humane antistoffer for at forbedre

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første halvår 2012 og opjusterer forventningerne til 2012

Genmab offentliggør resultat for første halvår 2012 og opjusterer forventningerne til 2012 Genmab offentliggør resultat for første halvår 2012 og opjusterer forventningerne til 2012 15. august 2012: København, Danmark Delårsrapport for første halvår 2012 DuoBody samarbejder indgået med Novartis

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Genmab A/S Genmab Ltd. Genmab, Inc. Genmab MN, Inc.

Genmab A/S Genmab Ltd. Genmab, Inc. Genmab MN, Inc. Årsrapport 2009 Portefølje a f pr æk linisk e og k linisk e produkter pr. 2. marts 2010 Udviklingsfase Produkt Sygdomsindikationer Præklinisk I I/II II III Ofatumumab 17 studier Partner: GSK Kronisk lymfatisk

Læs mere

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Genmab A/S

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Genmab A/S Selskabsmeddelelse København, Danmark, 15. december 2016 I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har nedenstående personer givet (Nasdaq

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

GLAXOSMITHKLINE OG GENMAB INDGÅR GLOBAL AFTALE OM HUMAX-CD20

GLAXOSMITHKLINE OG GENMAB INDGÅR GLOBAL AFTALE OM HUMAX-CD20 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Helle Husted Director, Investor Relations T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 27 47 13 E:

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Sisse P. Hansen Investor & Public Relations T: +45 33 44 77 76 M: +45 25 27 47 27

Læs mere

Ordinær generalforsamling. København, Danmark 17. april 2013

Ordinær generalforsamling. København, Danmark 17. april 2013 Ordinær generalforsamling København, Danmark 17. april 2013 Velkommen Anders Gersel Pedersen, MD, ph.d. Bestyrelsesformand Dirigent Jørgen Kjergaard Madsen Indledning Anders Gersel Pedersen, MD, ph.d.

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for de første ni måneder af 2012 og opjusterer forventningerne til 2012

Genmab offentliggør resultat for de første ni måneder af 2012 og opjusterer forventningerne til 2012 Genmab offentliggør resultat for de første ni måneder af 2012 og opjusterer forventningerne til 2012 7. november 2012: København, Danmark; Delårsrapport pr. 30. september 2012 Indgik global licens- og

Læs mere

Genmab stiftet i 1999 Noteret på Københavns Fondsbørs i Genmabs hovedformål

Genmab stiftet i 1999 Noteret på Københavns Fondsbørs i Genmabs hovedformål InvestorDagen 2014 Værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, IR & Kommunikation København den 17. september Fremadrettede udsagn Denne

Læs mere

Innovative antistoffer, forbedrede liv

Innovative antistoffer, forbedrede liv Årsrapport 2012 Innovative antistoffer, forbedrede liv Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev til aktionærerne... 2 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Vigtige resultater i 2012... 5 Strategi og

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september 2010

Delårsrapport pr. 30. september 2010 Genmab A/S Bredgade 34 1260 København K CVR-nr. 21 02 38 84 www.genmab.com.......... Delårsrapport pr. 30. september 2010 9. november 2010 Genmab fokuserer på at skabe og udvikle humane antistoffer for

Læs mere

Innovative antistoffer, forbedrede liv

Innovative antistoffer, forbedrede liv Årsrapport 2013 Innovative antistoffer, forbedrede liv Genmab A/S CVR-nr. 21 02 38 84 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Brev til aktionærerne 2 Vigtige resultater i 2013 4 Nøgletal for koncernen 6

Læs mere

Innovative antistoffer, forbedrede liv

Innovative antistoffer, forbedrede liv Innovative antistoffer, forbedrede liv Resumé 2016 Genmab A/S CVR-nr. 21 02 38 84 Indholdsfortegnelse 3 Genmab kort fortalt 7 Brev til aktionærerne 9 Resultater i 2016 10 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for de første ni måneder af 2013

Genmab offentliggør resultat for de første ni måneder af 2013 Genmab offentliggør resultat for de første ni måneder af 2013 6. november 2013: København, Danmark; Delårsrapport pr. 30. september 2013 Ansøgninger om at udvide indikationsområdet for Arzerra (ofatumumab)

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første halvår 2013 og opjusterer forventningerne til 2013

Genmab offentliggør resultat for første halvår 2013 og opjusterer forventningerne til 2013 Genmab offentliggør resultat for første halvår 2013 og opjusterer forventningerne til 2013 14. august 2013: København, Danmark; Delårsrapport for første halvår 2013 Rapporterede positive top-line resultater

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport pr. 30. juni 2007

Halvårsrapport pr. 30. juni 2007 pr. 30. juni 2007 21. august 2007 Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K CVR nr. 21 02 38 84 Genmab A/S Side 1 af 23 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2007 Kære Aktionær I første halvår af 2007 realiserede

Læs mere

GLAXOSMITHKLINE OG GENMAB INDSENDER REGISTRERINGSANSØGNING FOR ARZERRA (OFATUMUMAB) TIL FDA VEDRØRENDE BEHANDLING AF FREMSKREDEN LEUKÆMI

GLAXOSMITHKLINE OG GENMAB INDSENDER REGISTRERINGSANSØGNING FOR ARZERRA (OFATUMUMAB) TIL FDA VEDRØRENDE BEHANDLING AF FREMSKREDEN LEUKÆMI Tre nye undersøgelser indledt for andre cancerbehandlinger Resumé: Der er indsendt en BLA-ansøgning til FDA for Arzerra til behandling af refraktær kronisk lymfatisk leukæmi. London, Storbritannien og

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Genmab A/S Bredgade 34 1260 København K CVR-nr. 21 02 38 84 www.genmab.com.......... Delårsrapport pr. 30. juni 2010 17. august 2010 Genmab arbejder målrettet på at udvikle og fremstille humane antistoffer

Læs mere

Produktpipeline. Produkt Præklinisk Fase I/II Fase II Fase III Væsentligste begivenheder i 2004

Produktpipeline. Produkt Præklinisk Fase I/II Fase II Fase III Væsentligste begivenheder i 2004 Årsrapport 2004 Globalt biotekselskab afdelinger i Europa og USA Bred produktportefølje Fem antistoffer i klinisk udvikling; to af dem har opnået proof of concept Mere end ti produktkandidater i præklinisk

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 for perioden 1. januar til 30. september 2008 29. oktober 2008 Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K CVR nr. 21 02 38 84 Genmab A/S Side 1 af 28 Fondsbørsmeddelelse nr. 50/2008 Kære Aktionær For de

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2007

Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2007 for perioden 1. januar til 30. september 2007 30. oktober 2007 Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K CVR nr. 21 02 38 84 Genmab A/S Side 1 af 24 Fondsbørsmeddelelse nr. 50/2007 Kære Aktionær Genmab

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Helle Husted Director, Investor Relations T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 27 47 13 SERONO

Læs mere

Innovative antistoffer, forbedrede liv

Innovative antistoffer, forbedrede liv Årsrapport 2013 Innovative antistoffer, forbedrede liv Genmab A/S CVR-nr. 21 02 38 84 50 ÅrsregnskaB Indledning Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalsopgørelse Afsnit 2 Årets

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Arzerra nye indikationer kompenserer for stigende konkurrence

Arzerra nye indikationer kompenserer for stigende konkurrence Aktienyt Genmab Hold Opstartsanbefaling Aktuel kurs: 345,00 DKK Begivenhed: Opstart af analysedækning Seneste analyse: - Kalender: 02/03/15 Årsregnskab 2014 12/05/15 1. kvartalsregnskab 11/08/15 2. kvartalsregnskab

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Brought to you by Global Reports. 2003 Årsrapport

Brought to you by Global Reports. 2003 Årsrapport 2003 Årsrapport Genmab A/S er et bioteknologisk selskab, der skaber og udvikler humane antistoffer til behandling af livstruende og invaliderende sygdomme. Genmab har en række HuMax produkter under udvikling

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Genmab A/S Bredgade 34 1260 København K CVR-nr. 21 02 38 84 www.genmab.com.......... Delårsrapport for 1. kvartal 2010 11. maj 2010 Genmab arbejder målrettet på at udvikle og fremstille humane antistoffer

Læs mere

Supplerende beretninger

Supplerende beretninger 2002 årsrapport om genmab Genmab A/S er en biotekvirksomhed, der udvikler og fremstiller humane antistoffer til behandling af livstruende og invaliderende sygdomme. Genmab har flere produkter under udvikling

Læs mere

V O R E S M I S S I O N

V O R E S M I S S I O N Årsrapport 2006 V O R E S M I S S I O N Genmab arbejder målrettet på at udvikle og fremstille humane antistoffer til at hjælpe mennesker med livstruende og invaliderende sygdomme. Vores mål er at hjælpe

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Vi forventer fortsat, at vores driftsomkostninger for 2015 vil udgøre DKK 550 600 mio.

Vi forventer fortsat, at vores driftsomkostninger for 2015 vil udgøre DKK 550 600 mio. Selskabsmeddelelse DARZALEX (daratumumab) opnår godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder til behandling af patienter, som har fået adskillige tidligere behandlinger, eller som har dobbelt-refraktær

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 for 12. maj 2009 Genmab A/S Bredgade 34 1260 København K CVR nr. 21 02 38 84 Genmab A/S Side 1 af 23 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2009 Kære Aktionær I realiserede Genmab et nettounderskud på DKK 199 mio.

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for 10. maj 2005 Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K CVR nr. 21 02 38 84 Genmab A/S Side 1 af 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kære Aktionær I første kvartal af 2005 realiserede Genmab et nettounderskud

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2/2016 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 9. marts 2016 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 for 1. kvartal 2007 8. maj 2007 Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K CVR nr. 21 02 38 84 Genmab A/S Side 1 af 20 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2007 Kære Aktionær I første kvartal af 2007 realiserede

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

GENMABS HUMAX-CD4 FÅR FAST TRACK STATUS FRA FDA

GENMABS HUMAX-CD4 FÅR FAST TRACK STATUS FRA FDA Contact: Genmab A/S Bredgade 23 1260 København K Danmark Tel + 45 7020 2728 Fax + 45 7020 2729 CVR no. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Bea Evangelista

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

(24. februar 2009) Årsregnskabsmeddelelse Genmab A/S Bredgade 34 DK-1260 København K CVR nr

(24. februar 2009) Årsregnskabsmeddelelse Genmab A/S Bredgade 34 DK-1260 København K CVR nr Årsregnskabsmeddelelse Genmab A/S Bredgade 34 DK-1260 København K CVR nr. 21 02 38 84 Genmab A/S Side 1 af 88 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Indholdsfortegnelse Brev fra den administrerende direktør...

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 6/2014 29. april 2014 Delårsmeddelelse, 1.

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Svær reumatoid artritis (en sygdom, der fremkalder inflammation (betændelse) i leddene, hvor MabThera gives intravenøst sammen med methotrexat.

Svær reumatoid artritis (en sygdom, der fremkalder inflammation (betændelse) i leddene, hvor MabThera gives intravenøst sammen med methotrexat. EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 EPAR - Sammendrag for offentligheden rituximab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere