Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet"

Transkript

1 Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet Årsrapport 2011

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev til aktionærerne Væsentligste begivenheder i Nøgletal for koncernen Væsentlige fremskridt: Mål for Fremtidsudsigter Vi ser fremad: Mål for Vores trestrengede strategi Produktportefølje Samarbejdsaftaler Antistofteknologi og strømlinet udvikling Immaterielle rettigheder Produktion Corporate Governance Samfundsansvar (CSR) Medarbejdere Miljø Risikostyring Begivenheder efter balancedagen Regnskabsberetning Årsregnskab Årsregnskab for Genmabkoncernen og moderselskabet Yderligere information Investor Relations Selskabsmeddelelser i Bestyrelse Senior Leadership Team Genmab i dag Side 11 Blive den foretrukne samarbejdspartner levere innovativ teknologi og differentierede produkter Se vores produktportefølje Side 12 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer om genmab a/s Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede humane antistoflægemidler til behandling af cancer. Selskabet er stiftet i 1999 og fik sit første markedsførte antistof, ofatumumab (Arzerra ), godkendt til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi hos patienter, som er refraktære over for fludarabin og alemtuzumab, efter mindre end otte års udvikling. Genmabs validerede og næste-generations antistofteknologier forventes at levere en stadig strøm af fremtidige produktkandidater. Samarbejdsaftaler omkring innovative produktkandidater og teknologier er et primært fokusområde i Genmabs strategi, og selskabet samarbejder med førende farmaceutiske og bioteknologiske selskaber. For yderligere oplysninger henvises til

3 hovedformål At forbedre patienternes livskvalitet ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter Side 11 kerneværdier Passion for innovation Samarbejde vi arbejder som et hold og respekterer hinanden Målrettethed vi vil være de bedste til det, vi gør Integritet vi gør det rigtige Side 11

4 LEDELSESBERETNING Brev til aktionærerne Vi har skabt grundlaget for at opbygge et bæredygtigt selskab KÆRE AKTIONÆR Vi opnåede meget i 2011, herunder væsentlige fremskridt med vores nye strategi og udvikling af selskabet hen imod en bæredygtig fremtid. Salget af vores antistof ofatumumab, som markedsføres af GlaxoSmithKline (GSK) under handelsnavnet Arzerra, steg med 40%. Produktet blev lanceret på flere nye markeder, og lægerne fik mere erfaring med lægemidlet. Videreudviklingen af ofatumumab og udvidelsen af dets indikationsområder er afgørende for, at vi kan nå vores mål om at blive en lønsom virksomhed. Vores succes afhænger tillige af udviklingen af vores CD38-antistof daratumumab, videreudviklingen af vores prækliniske portefølje samt fremskridt med vores bispecifikke antistofteknologi DuoBody. Ved at efterleve vores strategi, udnytte vores eksisterende partnerskaber og fortsat fokusere målrettet på omkostningskontrol vurderer vi, at vi kan bygge videre på det nuværende grundlag og skabe et bæredygtigt selskab. Fremover vil vi kunne skabe yderligere værdi ved selektivt at investere i nye produkter og innovative teknologier. Kort om 2011 I årets løb rapporterede vi data for ofatumumab til behandling af diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), Waldenströms makroglobulinæmi (WM) og leddegigt (reumatoid arthritis RA) og præsenterede en række abstracts (videnskabelige resuméer) på årsmødet i American Society of Hematology (ASH). Ofatumumab blev lanceret i 7 nye lande, og der var en stigning i antallet af lande, hvor der ydes tilskud til lægemidlet. De første data fra daratumumab-studiet vedrørende myelomatose blev også rapporteret i Sikkerhedsprofilen var acceptabel, og det var positivt at se responsniveauet hos de tre patienter, der kunne evalueres med hensyn til behandlingseffekt. Studiet skrider fortsat planmæssigt frem, og vi ser frem til at rapportere yderligere data i Vi opnåede også vigtige fremskridt med vores Duo- Body-platform, da vi validerede en proces til storskalafremstilling ved brug af vores egenudviklede teknologi. Dette væsentlige fremskridt viser, at vi effektivt kan fremstille bispecifikke antistoffer i store mængder, hvilket er en fordel i forhold til visse andre bispecifikke antistof-teknologiplatforme. Vi var også glade for at indgå vores første forskningssamarbejde vedrørende DuoBody-teknologien med en endnu ikke navngiven farma-partner. Vi bør anerkende og fejre disse succeser, men samtidig er det også vigtigt at erkende, når tingene ikke udvikler sig, som vi havde håbet på. I 2011 var vi ikke i stand til at finde en samarbejdspartner til zalutumumab eller en køber til vores produktionsfacilitet. Vi håber stadig at finde en partner til zalutumumab-programmet, og vi arbejder fortsat intensivt på at sælge faciliteten i Minnesota og har fokus på at gennemføre et salg i Vores hovedprioriteter i 2012 omfatter indgåelsen af nye partnerskaber og fremskridt med ofatumumab og daratumumab Hovedprioriteter i 2012 Ud over at gennemføre et salg af faciliteten omfatter vores primære prioriteter i 2012 indgåelsen af nye partnerskaber samt fremskridt med ofatumumab og daratumumab. I 2012 planlægger vi at igangsætte to studier med daratumumab i kombination med to markedsførte myelomatose-behandlinger. Dette kan potentielt, på sigt, udvide markedet for behandling af myelomatose. Endvidere er det vores mål at udvælge en samarbejdspartner for daratumumab med de nødvendige ressourcer til at udvikle produktet til dets fulde kommercielle potentiale. Vores partnerskabsaktiviteter fik et løft efter de positive foreløbige data, som vi præsenterede i december 2011 på årsmødet i ASH. Med hensyn til ofatumumab forventer vi, at vores samarbejdspartner GSK vil indsende en ansøgning om markedsføring af ofatumumab til behandling af refraktær 4 Genmab Årsrapport 2011

5 kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) i yderligere et geografisk område i indeværende år samt lancere produktet i yderligere lande. Vi forventer, at salget vil stige med tiden, efterhånden som kommercialiseringen af ofatumumab udvikler sig inden for den nuværende godkendte indikation, flere data bliver tilgængelige og indikationer bliver godkendt, og efterhånden som lægerne bliver mere fortrolige med brugen af produktet. I 2012 forventer vi at rapportere data fra fase II studiet, hvor patienterne fra det pivotale CLL-studie genbehandles med ofatumumab. Yderligere vil vi rapportere fra to andre studier: en interimanalyse for futilitet i fase III head-tohead studiet i DLBCL til evaluering af ofatumumab plus kemoterapi over for rituximab plus kemoterapi, samt interime sikkerhedsdata fra fase III vedligeholdelsesstudiet i CLL, så det kan besluttes, hvorvidt de to studier skal fortsætte. Vi forventer endvidere publicering af data fra flere studier sponsoreret af investigatorer. Vi vil også fortsætte med at udvide vores portefølje, og ser frem til at rapportere proof-of-concept data for nogle af vores antistofkonjugat- ( antibody drug conjugate eller ADC ) og DuoBody-produktkandidater. Vi er også opløftede ved udsigten til at indgå nye partnerskabsaftaler for DuoBody-produkterne. Vi fokuserer fortsat på vores kernekompetence og på at opbygge en lønsom og succesfuld biotekvirksomhed. Hos Genmab er det vores ultimative mål at forbedre patienternes liv ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter. Vi kan kun håbe på at opnå dette mål med støtte fra vores investorer og engagerede medarbejdere. Tak for jeres fortsatte støtte og tiltro til vores selskab. Med venlig hilsen Jan van de Winkel, ph.d. President & Chief Executive Officer 5

6 LEDELSESBERETNING Væsentligste begivenheder i 2011 FORRETNINGSMÆSSIGE RESULTATER Maksimering af ofatumumabs værdi» Lanceret i 23 lande ved udgangen af 2011 under handelsnavnet Arzerra» Salgsfremgang på 40% målt i britiske pund, hvilket resulterede i royalties til Genmab på DKK 75 mio.» GSK igangsatte det første studie med subkutan administration af ofatumumab til behandling af recidiverende-remitterende multipel sklerose (RRMS)» Over 75 igangværende eller planlagte studier sponsoreret af investigatorer (ISS) Udvikling af vores portefølje» Igangsatte tre nye kliniske studier» Fase III studie med ofatumumab over for lægens valg til behandling af patienter med bulky fludarabinrefraktær CLL» Fase II studie med subkutan administration af ofatumumab til behandling af RRMS (foretaget af GSK)» Andet fase II studie med RG1512 (foretaget af Roche)» Offentliggjorde data fra ni kliniske studier» Første data fra fase I/II studie med daratumumab til behandling af myelomatose (MM)» Fase III studie med ofatumumab til behandling af patienter med aktiv leddegigt, som ikke har haft tilstrækkelig effekt af TNF- hæmmere» Fase I/II studie med ofatumumab til behandling af patienter med aktiv leddegigt, som tidligere uden effekt er behandlet med et eller flere sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler» Fase II studie med ofatumumab til behandling af recidiverende/refraktær CLL» Fase II studie med ofatumumab til behandling af patienter med CLL, som ikke tidligere har fået behandling» Fase II studie med ofatumumab til behandling af recidiverende eller refraktært aggressivt lymfom, herunder DLBCL» Fase II studie af ofatumumab til behandling af Waldenströms makroglobulinæmi» Fase I/II studie af subkutant administreret ofatumumab til behandling af leddegigt» Fase I/II studie med ofatumumab til behandling af RRMS» Femten abstracts publiceret på årsmødet i ASH» Offentliggjorde beslutning om at lukke zalutumumab programmet ned» Offentliggjorde HuMax -CD74 ADC som ny Investigational New Drug (IND) kandidat Værdiskabelse gennem samarbejdsaftaler» Udvidede forskningssamarbejdet med Seattle Genetics, som nu også omfatter HuMax-CD74 ADC» Opnåede den første prækliniske milestone i samarbejdet med Lundbeck» Indgik DuoBody forskningssamarbejde med ikke-navngivet farmaceutisk selskab Videreudvikling af næste-generations teknologier» Præsenterede opdatering vedrørende DuoBody-platformen på forsknings- og udviklingsdagen» Validerede en proces til storskalafremstilling af Duo-Bodyprodukter FINANSIELLE RESULTATER» Omsætningen faldt med DKK 231 mio., svarende til 40%, fra DKK 582 mio. i 2010 til DKK 351 mio., primært som følge af indregningen af to milestonebetalinger fra GSK i 2010.» Driftsomkostningerne faldt med DKK 143 mio., svarende til 19%, fra DKK 743 mio. i 2010 til DKK 600 mio.» Driftsunderskuddet udgjorde DKK 249 mio. i 2011 sammenlignet med DKK 161 mio. i Til trods for omsætningsnedgangen var stigningen i underskuddet begrænset til DKK 88 mio. som følge af vores fortsatte fokus på omkostningsstyring.» Som følge af de svære markedsforhold generelt, mere negative økonomiske fremtidsudsigter samt andre forhold er dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger for selskabets produktionsfacilitet blevet reduceret fra ca. USD 120 mio. til USD 58 mio., hvilket har resulteret i en ikkelikviditetspåvirkende nedskrivning på DKK 342 mio. Det forventede salg blev rykket til 2012.» Pr. 31. december 2011 havde Genmab en likviditet på DKK mio. sammenlignet med DKK mio. pr. 31. december 2010.» Overgik de oprindelige og seneste forventninger til resultat af fortsættende aktiviteter i 2011 som følge af en yderligere reduktion i driftsomkostningerne. OMKOSTNINGSSTYRING DKK MIO Omfatter omkostninger forbundet med fortsættende og ophørte aktiviteter. Tallene for 2009 til 2011 er eksklusive de ikke-likviditetspåvirkende nedskrivninger af faciliteten i Minnesota. 6 Genmab Årsrapport 2011

7 Nøgletal for koncernen Nedenstående hoved- og nøgletal er angivet på koncernbasis. De regnskabsmæssige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger (2010) DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansielle poster, netto (94.835) Nettoresultat af fortsættende aktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Balance Likviditet* Langfristede aktiver Aktiver Egenkapital Aktiekapital Investeringer i immaterielle og materielle aktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (6.091) (7.005) (6.643) Likvider og kassekredit (2.088) Stigning/(fald) i likviditet ( ) ( ) ( ) Nøgletal Aktuel og udvandet indtjening pr. aktie (13,28) (7,16) (22,51) (21,62) (8,72) Aktuel og udvandet indtjening af fortsættende aktiviteter pr. aktie (4,80) (3,19) (7,75) (18,31) - Aktiekurs ultimo året 37,60 65,50 82,00 203,00 309,00 Kurs/indre værdi 3,47 2,72 2,84 4,16 4,77 Indre værdi 10,83 24,05 28,89 48,76 64,78 Egenkapitalandel 31% 44% 58% 67% 73% Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ved årets udgang *Likvider, kassekredit og kortfristede værdipapirer 7

8 LEDELSESBERETNING Væsentlige fremskridt: Mål for 2011 Prioriteringer Milestone Fremskridt Maksimere ofatumumabs værdi Evaluere muligheder for zalutumumab Daratumumab» Rapportere fase II CLL og DLBCL data» Påbegynde fase II RRMS subkutant studie» Rapportere fase I/II RA subkutane data» Lancering og tilskudsordninger i nye lande» Fortsætte partnerskabsaktiviteterne» Nedbringe kontantinvesteringen» Rapportere fase I/II data» Påbegynde fase I/II kombinationsstudie DLBCL data rapporteret i august 10 abstracts på ASH Japansk fase I/II studie afsluttet Studie påbegyndt af GSK Præsenteret på EULAR konferencen i maj Arzerra lanceret i 23 lande. Yderligere lanceringer planlagt Beslutning om at lukke programmet ned Omkostningsforbrug næsten afsluttet i abstracts på ASH: foreløbige data præsenteret Planlægning af studier pågår. Første patient forventes i begyndelsen af 2012 Udvide vores pipeline Indgå ny strategisk samarbejdsaftale» Offentliggøre ny IND-kandidat Offentliggjorde HuMax-CD74 ADC» Underskrive ny partnerskabsaftale Indgik en yderligere ADC-aftale med Seattle Genetics Optimere metoder til udvikling af næstegenerations teknologier» Videreudvikle DuoBody bispecifik antistofteknologiplatform» Indgå nye samarbejdsaftaler Validerede proces til storskalafremstilling Indgik DuoBody forskningssamarbejde med stort farmaceutisk selskab Fremme salget af produktionsfacilitet» Fortsætte salgsindsatsen Dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger reduceret til USD 58 mio. Salg rykket til 2012 Styre og kontrollere cash burn» Indfri eller overgå forventningerne til 2011 Overgik de oprindelige og seneste forventninger til 2011 for de fortsættende aktiviteter 2012 Fremtidsudsigter DKK MIO. FORVENTNINGER REALISEREDE RE- TIL 2012 SULTATER I 2011 OMSÆTNING DRIFTSOMKOSTNINGER (600) (625) (600) DRIFTSUNDERSKUD AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER (225) (275) (249) OPHØRT AKTIVITET (40) (381) LIKVIDITET, PRIMO ÅRET* LIKVIDER ANVENDT I DRIFTEN (425) (450) (441) LIKVIDITET, ULTIMO ÅRET* EKSKL. SALG AF FACILITET SALG AF FACILITET LIKVIDITET, ULTIMO ÅRET* *Likvider og kortfristede værdipapirer FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Vi forventer, at omsætningen i 2012 vil udgøre DKK mio. sammenlignet med en omsætning i 2011 på DKK 351 mio. Den forventede omsætning for 2012 består primært af en ikke-likviditetspåvirkende amortisering af udskudt omsætning på i alt DKK 226 mio. og royalties fra salg af Arzerra, som forventes at ligge i intervallet DKK mio. mod DKK 75 mio. i Vi forventer, at vores driftsomkostninger fra fortsættende aktiviteter for 2012 vil udgøre DKK mio. Driftsomkostningerne udgjorde DKK 600 mio. i Vi vil i 2012 bruge færre omkostninger på zalutumumab-programmet, da vi offentliggjorde nedlukningen af de igangværende kliniske studier i Disse omkostningsbe sparelser vil imidlertid blive udlignet af øgede investeringer i ofatu- 8 Genmab Årsrapport 2011

9 mumab og daratumumab programmerne. Disse forøgede investeringer i ofatumumab vil ikke få negativ indvirkning på vores cash burn, da vi allerede overstiger det årlige betalingsmaksimum på GBP 17 mio. som blev aftalt med GSK som led i 2010-ændringen til vores samarbejdsaftale. Vi forventer, at driftsunderskuddet fra fortsættende aktiviteter for 2012 vil udgøre ca. DKK mio. sammenlignet med et driftsunderskud på DKK 249 mio. i OPHØRT AKTIVITET Forventningerne til ophørt aktivitet på DKK 40 mio. er relateret til de fortsatte driftsomkostninger vedrørende produktionsfaciliteten i Minnesota og indeholder 12 fulde måneders vedligeholdelsesaktiviteter for at holde faciliteten i valideret stand. Disse omkostninger kan blive lavere, hvis faciliteten sælges før årets udgang. Facilitetens dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger er på nuværende tidspunkt estimeret til USD 58 mio., svarende til ca. DKK 320 mio., ved en USD valutakurs på DKK 5,50. Vi har fortsat fokus på at indgå en salgsaftale og forventer at sælge faciliteten i LIKVIDITET Pr. 31. december 2011 udgjorde vores likviditet DKK mio., og vi forventer et cash burn fra driften i 2012 på DKK mio. Vi forventer således, at likviditeten ved udgangen af 2012, ekskl. salg af faciliteten, vil udgøre DKK mio. Hvis der tages højde for det planlagte salg af faciliteten, forventer vi, at likviditeten ved udgangen af 2012 vil stige til DKK mio. I tillæg til de allerede nævnte faktorer kan ovenstående forventninger ændre sig som følge af en række forskellige forhold, herunder, men ikke begrænset til, timingen og variationen af udviklingsaktiviteter (herunder aktiviteter udført af vores samarbejdspartnere) og relaterede indtægter og omkostninger, dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger af vores produktionsfacilitet, udsving i værdien af vores kortfristede værdipapirer, omsætning fra salg af Arzerra og dertil hørende royalties til Genmab samt valutakurser. Forventningerne forudsætter endvidere, at der ikke indgås væsentlige aftaler i 2012, som kan få en væsentlig indvirkning på resultaterne. Vi ser fremad: Mål for 2012 Prioriteringer Maksimere ofatumumabs værdi Udvidelse Arzerra Daratumumab Udvide vores pipeline DuoBody-platform Samarbejdsprogrammer Styre og kontrollere cash burn Milestone» Rapportere fase II F&A refraktær CLL data» Fase III CLL interimdata om sikkerhed i vedligeholdelsesbehandling» Fase III DLBCL ofatumumab vs. rituximab futilitetsanalyse» Rapportere data fra flere ISS-studier» Lancering og tilskudsordninger i nye lande» Ansøgning om markedsføringstilladelse i nyt geografisk område» Rapportere effektdata fase I/II myelomatose-studie» Påbegynde fase I/II kombinationsstudier» Indgå partneraftale» Rapportere proof-of-concept for ADC- & DuoBody-produktkandidater» Indgå ny samarbejdsaftale» Videreudvikle platformen» Rapportere fremskridt med prækliniske programmer» Rapportere fremskridt med kliniske programmer» Indgå ny samarbejdsaftale» Reducere cash burn og forlænge cash runway» Gennemføre salg af produktionsfaciliteten 9

10 LEDELSESBERETNING Vores trestrengede strategi FOKUS PÅ KERNEKOMPETENCER» Identificere de bedste sygdoms-targets» Udvikle unikke best-in-class eller first-in-class antistoffer» Udvikle næste-generations teknologier OMSÆTTE VIDENSKAB TIL MEDICIN TIL REEL VÆRDI» Fremstille differentierede antistofbaserede lægemidler med et stort kommercielt potentiale Omsætte videnskab til medicin Opbygge en lønsom og succesfuld biotekvirksomhed OPBYGGE EN LØNSOM OG SUCCESFULD BIOTEKVIRKSOMHED» Opretholde en fleksibel og kapitaleffektiv model» Optimere partnerskabsrelationer Fokus på kernekompetence 10 Genmab Årsrapport 2011

11 Genmab i dag» Vores hovedformål, der driver alt, hvad vi gør at forbedre patienternes livskvalitet ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter. Vi gør dette ved at leve vores kerneværdier» Partnerskaber indgå nye partnerskaber, der giver mulighed for udvikling af differentierede produkter, således at Genmab bliver en bæredygtig virksomhed» Fokus på omkostningsstyring sikre, at vi beskytter vores ressourcer og bruger dem fornuftigt på produktudvikling» Kerneværdier skabe en stærk virksomhedskultur. Vores medarbejdere er vores kerneaktiv. Vores passion for vores arbejde betyder, at vi kan være innovative og kreative, når vi udtænker nye måder at behandle sygdomme på. Teamwork er et centralt element i, hvordan vi lever op til vores mål. Vores virksomhedskultur giver en arbejdsplads, hvor vi respekterer hinanden og fejrer de forskellige kulturer, der udgør Genmab. Vi arbejder altid med integritet og gør det rigtige Hovedformål og kerneværdier VORES HOVEDFORMÅL At forbedre patienternes livskvalitet ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter. Genmabs hovedformål guider og inspirerer os. Det er selskabets kernegrundlag. Vores ønske om at forbedre livskvaliteten for patienterne og deres familier er den primære motivation i vores bestræbelser på at finde nye måder at behandle cancer på. VORES KERNEVÆRDIER» Passion for innovation» Samarbejde vi arbejder som et hold og respekterer hinanden» Målrettethed vi vil være de bedste til det, vi gør» Integritet vi gør det rigtige 11

12 LEDELSESBERETNING Vores forskere undersøger løbende nye sygdoms-targets med henblik på at udvide vores portefølje Produktportefølje Vores forskere undersøger løbende lovende nye sygdomstargets med henblik på en mulig udvidelse af vores portefølje. Pr. 31. december 2011 havde vi 25 igangværende kliniske studier sammenlignet med 29 igangværende kliniske studier pr. 31. december Faldet skyldes primært beslutningen om at lukke zalutumumab-programmet ned. Udviklingsstatus på hver enkelt af vores kliniske produktkandidater fremgår af de følgende afsnit. Mere detaljerede beskrivelser af dosering, effekt-, og sikkerhedsdata fra de enkelte kliniske undersøgelser er blevet offentliggjort i vores selskabsmeddelelser og investornyheder til NASDAQ OMX København. Meddelelserne kan findes på Genmabs hjemmeside, OFATUMUMAB» Vellykket samarbejde med GSK» Ofatumumab ført på markedet i USA og EU på mindre end 8 år» Lanceret i 23 lande under handelsnavnet Arzerra» Bredt potentiale inden for onkologi og autoimmune sygdomme» 22 igangværende studier 11 fase III studier Ofatumumab, som markedsføres og udvikles i henhold til en aftale om fælles udvikling og kommercialisering med GSK, blev godkendt til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) hos patienter, som er refraktære over for fludarabin og alemtuzumab, i USA og EU. Ofatumumab er et humant monoklonalt antistof, som retter sig mod en epitop i CD20-molekylet, som omfatter dele af de små og store ekstracellulære løkker (Teeling et al 2006). Ofatumumab undersøges til behandling af CLL, follikulært lymfom (FL), diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), Waldenströms makroglobulinæmi (WM), recidiverende-remitterende multipel sklerose (RRMS) og leddegigt (RA). I pivotalstudiet, som godkendelsen var baseret på (samlet population n=154), var de mest almindelige bivirkninger ( 10%, alle grader) ved ofatumumab neutropeni, lungebetændelse, feber, hoste, diarré, anæmi, træthed, dyspnø, udslæt, kvalme, bronkitis og infektion i de øvre luftveje. De mest almindelige alvorlige bivirkninger var infektioner (herunder lungebetændelse og sepsis), neutropeni og feber. I alt oplevede 108 patienter (70%) bakterie-, virus- eller svampeinfektioner. I alt oplevede 45 patienter (29%) infektioner af grad 3 eller højere, hvoraf 19 (12%) 12 Genmab Årsrapport 2011

13 Klinisk portefølje Pr. 7. marts 2012 UDVIKLINGSFASE Produkt Sygdomsindikationer I I/II II III IV Ofatumumab Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) 22 studier Follikulært lymfom (FL) Partner: GSK Leddegigt (reumatoid arthritis - RA) Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Recidiverende-remitterende multipel sklerose (RRMS) Waldenströms makroglobulinæmi (WM) Daratumumab Myelomatose (MM) Target: CD38 RG1512 Vena saphena graft sygdom Target: p-selectin Akut koronarsyndrom (ACS) Partner: Roche 13

14 LEDELSESBERETNING var fatale. Andelen af fatale infektioner i gruppen af patienter, som var refraktære over for the fludarabin og alemtuzumab, var 17%. Det af GSK rapporterede salg af Arzerra for hele 2011 udgjorde GBP 43,5 mio. (DKK 374 mio.), hvilket resulterede i royalties til Genmab på DKK 75 mio. I 2010 udgjorde salget GBP 31 mio. (DKK 270 mio.) med royalties til Genmab på DKK 54 mio. Ofatumumab var ved udgangen af 2011 tilgængeligt i 23 lande verden over, herunder USA, Tyskland, Frankrig og Italien samt Danmark og Holland. Der planlægges produktlanceringer i andre lande. I april 2011 indsendte GSK en IND-ansøgning til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende brugen af den subkutane formulering af ofatumumab til behandling af RRMS. Det første fase II studie af den subkutane formulering af ofatumumab til behandling af RRMS blev påbegyndt i fjerde kvartal Ofatumumab kliniske studier onkologi Forventet tidshorisont for primære data pr. december 2011 Tidspunkt for primære data Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 P Fase III: OC vs. C til CLL førstebehandling(n=444) Fase II: OB i CLL 1. og 2. behandl. (n=80) P P Fase III: OFC* vs. FC* mod recidiv. CLL (n=352) Fase III: O vedligeholdelsesbehandling vs. observation ved recidiv. CLL (n=532) Fase II: O F&A refraktær CLL (n=25) P Fase III: OB vs. B i refraktær FL (n=338) P Fase III: O monoterapi vs. R monoterapi i recidiv. FL (n=516) Fase II: O Waldenströms (n=36) Fase II: O ICE derefter autobmt i recidiv. DLBCL (n=60) P Fase III: O kemoterapi vs. R kemoterapi derefter autobmt i recidiv. DLBCL (n=380) P Fase III: O vs. lægens valg i bulky refraktær CLL (n=120) Fase IV: O observationsstudie (n=100) = førstebehandling = recidiverende = refraktær = anden indikation O = ofatumumab R = rituximab C = chlorambucil C* = cyclofosfamid F = fludarabin B = bendamustin/treanda A = alemtuzumab ICE = behandlingsforløb med kemoterapi autobmt = autolog knoglemarvstransplantation P = pivotalstudie 14 Genmab Årsrapport 2011

15 Data fra et fase I/II studie med en subkutan formulering af ofatumumab til behandling af leddegigtpatienter på stabil methotrexat-behandling blev præsenteret på EULAR 2011 konferencen i juni måned. Omfattende og vedvarende ødelæggelse af perifere B-celler blev opnået hos patienter behandlet med subkutane doser på 30, 60 eller 100 mg ofatumumab. Den samlede forekomst af bivirkninger hos patienter behandlet med ofatumumab var 89% sammenlignet med 63% hos patienter, der modtog placebo, og de mest almindelige bivirkninger var hovedpine, kvalme og øvre luftvejsinfektion. I august offentliggjorde Genmab top-line resultater fra et fase II studie med ofatumumab i kombination med salvage - kemoterapi til behandling af recidiverende eller refraktært aggressivt lymfom, herunder DLBCL. Disse data blev også præsenteret på 2011 årsmødet i Society of Hematology (ASH) i San Diego i december måned. I undersøgelsen blev der behandlet i alt 61 patienter med aggressivt lymfom, som havde persisterende eller progressiv sygdom efter førstebehandling med rituximab i kombination med kemoterapi. Den generelle responsrate (ORR) var 61%. Der forekom ingen uventede bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger af grad 3 eller derover var trombocytopeni (59% af patienterne), anæmi (36%), neutropeni (26%), lymfopeni (23%), leukopeni (18%), febril neutropeni (13%) og hypokaliæmi (13%). Data fra et fase III studie med intravenøst ofatumumab til behandling af patienter med leddegigt, som ikke har haft tilstrækkelig effekt af anti-tnf- behandling, blev tilgængelige i tredje kvartal Der blev rekrutteret i alt 169 patienter i undersøgelsen, hvoraf 84 fik placebo og 85 fik ofatumumab i tillæg til stabil methotrexat-behandling. Studiet blev standset før tid som følge af GSK s beslutning om ikke at fortsætte udviklingen af den intravenøse formulering af ofatumumab mod leddegigt. Derfor blev der kun udarbejdet beskrivende analyser fra den dobbeltblindede del af studiet, og der blev ikke foretaget statistisk analyse af studiets primære eller sekundære endemål. ACR20 respons i gruppen af patienter, der blev behandlet med ofatumumab sammenlignet med gruppen af patienter, der modtog placebo, stemmer overens med det, der tidligere er blevet observeret i fase III studiet med leddegigtpatienter, der ikke tidligere er behandlet med biologiske lægemidler og ikke har haft tilstrækkelig effekt af methotrexat. Et ACR20 respons indikerer en 20% eller større forbedring i antallet af hævede og ømme led samt forbedringer i andre mål for sygdomsaktivitet. De mest almindelige bivirkninger (mere end 5%) hos patienter, der blev behandlet med ofatumumab, var udslæt, kløe, hoste, nældefeber, halsirritation og erythema. Der blev ikke rapporteret dødsfald. Større indikation CLL FL DLBCL WM RRMS Leddegigt (intravenøst) Studiebeskrivelse» Fase IV observationsstudie» Fase III studie med ofatumumab i kombination med chlorambucil som førstebehandling af CLL» Fase III studie med ofatumumab i kombination med FC som andenbehandling af CLL» Fase III vedligeholdelsesstudie med ofatumumab sammenlignet med ingen videre behandling af patienter med recidiverende CLL, som har haft effekt af induktionsbehandling» Fase III studie med CLL-patienter, der er refraktære over for fludarabin og alemtuzumab» Fase III studie over for lægens valg til behandling af patienter med bulky fludarabin-refraktær CLL» Tre fase II studier og et fase I studie» Fase III studie til behandling af patienter med rituximab-refraktær follikulært NHL» Fase III studie med ofatumumab i kombination med bendamustin» Fase III studie med ofatumumab sammenlignet med rituximab til behandling af patienter med rituximab-sensitivt follikulært NHL, som har fået tilbagefald mindst seks måneder efter et behandlingsforløb indeholdende rituximab» Fase II studie» Fase III studie med ofatumumab og kemoterapi sammenlignet med rituximab og kemoterapi til behandling af patienter med recidiverende eller refraktær DLBCL» Fase II studie» Fase II studie» Fase II studie (subkutan)» Fase II sikkerheds- og farmakokinetisk studie (intravenøs)» To fase III studier og et fase II studie (GSK vil fokusere den fremtidige udvikling på subkutan formulering) Ud over ovennævnte undersøgelser er mere end 75 studier sponsoreret af investigatorer (ISS) planlagt eller igangværende. 15

16 LEDELSESBERETNING Fase I/II ofatumumab-studiet hos tidligere behandlede CLLpatienter i Japan blev afsluttet i tredje kvartal. Resultaterne fra studiet vil blive præsenteret på en fremtidig medicinsk konference. I fjerde kvartal 2011 blev der indledt et fase IV postmarketing observationsstudie af ofatumumab til behandling af CLL. I første kvartal 2012 afsluttedes rekrutteringen af patienter til fase III studiet med ofatumumab i kombination med fludarabin og cyclofosfamid (FC) over for FC til behandling af patienter med recidiverende CLL. Endvidere blev der analyseret data fra fase II vedligeholdelses- og behandlingsstudiet af ofatumumab til behandling af patienter, som tidligere var blevet behandlet i fase III studiet med ofatumumab til behandling af CLL-patienter, der er refraktære over for fludarabin og alemtuzumab. GSK har indleveret et abstract til præsentation af disse data på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO) i juni Der var i alt 22 igangværende ofatumumabstudier ved udgangen af Oversigten på side 15 viser studier inden for hver større indikation. Arzerra lanceret i 23 lande Ved udgangen af 2011 havde GSK med succes lanceret Arzerra i 23 lande på den nordlige halvkugle. Yderligere kommercielle lanceringer forventes i Genmab Årsrapport 2011

17 Udviklingen af ofatumumab er afgørende for, at vi kan nå vores mål om at blive en bæredygtig virksomhed i fremtiden 17

18 LEDELSESBERETNING DARATUMUMAB» Rettet mod target i flere cancertyper, myelomatose, forskellige leukæmityper (B-CLL, AML, B-ALL, plasmacelleleukæmi), follikulært lymfom, DLBCL og mantle-celle lymfom» Bredspektret celledræbende aktivitet; medierer celledød via ADCC, CDC og apoptose» Hæmmer vækst af CD38-udtrykkende tumorer i musemodeller ved meget lave doser» Stor patientpopulation, hvor et salg af terapeutiske produkter til behandling af myelomatose anslås at nå USD 6 mia. i 2018» Forbedrer celledræbende aktivitet i kombination med lenalidomid og bortezomib i prækliniske undersøgelser» Foreløbige fase I/II effektdata rapporteret i december 2011 Daratumumab, et CD38 monoklonalt antistof med bredspektret celledræbende aktivitet, er i klinisk udvikling til behandling af myelomatose. CD38-molekylet er overudtrykt på overfladen af tumorceller i myelomatose. Prækliniske undersøgelser har vist, at daratumumab kraftigt aktiverer immunforsvarets destruktionsmekanismer som f.eks. antistofafhængig celle-medieret cytotoksicitet (ADCC) og komplementafhængig cytotoksicitet (CDC) mod primære myelomatose-tumorceller. Daratumumab medierede endvidere celledød via apoptose og hæmmede den enzymatiske aktivitet af CD38-molekylet, hvilket kan bidrage til den effekt, hvormed stoffet ødelægger tumorceller i de prækliniske forsøg. Yderligere prækliniske data, som blev præsenteret i 2011, har vist, at når daratumumab tilføjes standardbehandlinger, så forbedrer stoffet den evne, som lenalidomid og bortezomib har til at dræbe myelomatoseceller. Genmab er ved at planlægge to nye fase I/II kombinationsstudier med daratumumab. Den første patient til det første af disse studier forventes rekrutteret i starten af 2012 på det højeste dosisniveau, der på det tidspunkt var undersøgt (4 mg/kg daratumumab). På nuværende tidspunkt har Genmab data fra 26 patienter, som fik daratumumab i doser på op til 8 mg/kg. De seneste data viser fortsat, at daratumumab reducerer M-komponenten samtidig med at stoffet også reducerer antallet af plasmaceller i knoglemarven. Data viser også fortsat, at daratumumab har en acceptabel bivirkningsprofil. I dette igangværende studie viser præliminære analyser, at fem ud af seks patienter der fik 4 eller 8 mg/kg daratumumab, opnåede reduktioner i serum M-komponenten. Knoglemarvsbiopsier, som er tilgængelige for fem af patienterne, viste endvidere en reduktion i antallet af plasmaceller hos fire af patienterne. Serum M-komponenten er et abnormt protein, som produceres af de maligne plasmaceller og er en direkte markør for tumoraktivitet. Reduktion i serum M-komponenten samt i plasmaceller i knoglemarven er væsentlige faktorer for evalueringer af respons i myelomatose. Det observerede reduktionsniveau i M-komponenten og i plasmaceller i knoglemarven indikerer således, at daratumumab var klinisk aktiv hos disse myelomatose-patienter. De hyppigst forekommende bivirkninger i studiet indtil videre var feber, hoste, fri hæmoglobin, anæmi, svimmelhed, hæmolyse, influenzalignende sygdom, kvalme, lymfopeni og monocytopeni. Genmab er ved at planlægge to nye fase I/II kombinationsstudier med daratumumab. Den første patient til det første af disse studier forventes rekrutteret i starten af ROCHE-PROGRAMMER Vores samarbejdspartner Roche finansierer og udfører kliniske forsøg med antistoffer udviklet af Genmab under selskabernes samarbejdsaftale. Et fase II studie med 384 patienter til evaluering af RG1512, som retter sig mod P-selectin, til behandling af vena saphena graft sygdom, blev påbegyndt i december Et yderligere fase II studie med RG1512 i 516 patienter til undersøgelse af akut koronart syndrom blev påbegyndt i andet kvartal Udviklingen af oxelumab (RG4930) mod astma blev afbrudt af Roche i andet kvartal 2011, men udviklingen kan muligvis fremover fortsætte gennem et investigator-sponsoreret studie i en inflammations-relateret eller autoimmun indikation. Der gennemføres i øjeblikket et fase I/II sikkerheds- og dosisbestemmende studie med daratumumab til behandling af recidiverende eller refraktær myelomatose. Der blev præsenteret foreløbige sikkerheds- og effektdata fra 23 patienter som fik daratumumab i doser på op til 4 mg/kg på 2011 årsmødet for ASH i San Diego. Der blev observeret en reduktion på henholdsvis 49%, 55% og 61% i serum M-komponenten hos de tre patienter, der blev behandlet ZANOLIMUMAB I maj 2011 erhvervede Emergent BioSolutions Inc. rettighederne til zanolimumab, et fuldt humant antistof, som retter sig mod CD4, fra TenX Biopharma, Inc. Genmabs globale licensaftale med Emergent BioSolutions blev lettere modificeret i forhold til den tidligere aftale med TenX Biopharma. Zanolimumab vil blive udviklet til behandling af kutant T-cellelymfom (CTCL) og perifært T-cellelymfom (PTCL). 18 Genmab Årsrapport 2011

19 ZALUTUMUMAB Zalutumumab er et humant antistof med høj affinitet, der retter sig mod Epidermal Growth Factor receptor (EGFr), et molekyle som findes i stort antal på overfladen af mange cancerceller, og som er et klinisk valideret target. Efter en omfattende indsats i første halvdel af 2011 lykkedes det ikke for Genmab at finde en tilfredsstillende partner til at føre zalutumumab videre. Som led i Genmabs disciplinerede tilgang og fokus på omkostningsstyring har vi lukket det kliniske zalutumumab program ned. Genmab vil fortsat søge at finde samarbejdsmuligheder, men vil ikke investere yderligere i udviklingen af zalutumumab. Fase III førstebehandlingsstudiet med zalutumumab i kombination med strålebehandling eller kemo-strålebehandling til behandling af hoved-halscancer vil fortsat blive gennemført af Danish Head and Neck Cancer Group (DAHAN- CA). Patientrekrutteringen forventes afsluttet i PRÆKLINISKE PROGRAMMER Genmab har i alt otte aktive programmer i præklinisk udvikling, som både udføres af Genmab og sammen med vores samarbejdspartnere. Vi arbejder løbende på at skabe nye antistoffer til forskellige targets i en række sygdomsindikationer. Vi evaluerer også sygdoms-targets identificeret af andre selskaber med henblik på eventuelt at føje dem til vores pipeline. Genmab skaber antistoffer til tre targets i centralnervesystemet (CNS) i henhold til en aftale med H. Lundbeck A/S. Genmab opnåede i december 2011 den første in vitro proof-of-concept milestone, hvilket udløste en betaling på EUR 1 mio. (DKK 7 mio.) til Genmab. I 2010 indgik Genmab et samarbejde omkring antibody-drug konjugater (ADC) med Seattle Genetics for HuMax -TF, rettet mod Tissue Factor antigenet. Genmab præsenterede tidlige positive in vitro og in vivo data på forsknings- og udviklingsdagen i januar I 2011 indgik vi en produktionsaftale med Lonza, som sikrer en produktionsplan til fremstilling af Tissue Factor antibody-drug konjugatet. I april 2011 udvidede vi vores samarbejde med Seattle Genetics til at inkludere et yderligere antistof, HuMax- CD74, rettet mod CD74 proteinet, som er udtrykt i en lang række hæmatologiske maligne cancersygdomme samt på mange solide tumorer. 19

20 LEDELSESBERETNING Samarbejdsaftaler For at effektuere vores strategi om at opbygge en bred portefølje af produkter og forøge mulighederne for kommercialisering heraf har Genmab etableret og stræber på fortsat at indgå samarbejdsaftaler med store farmaceutiske og bioteknologiske selskaber. Igennem disse samarbejdsaftaler får vores partnere adgang til vores kompetencer inden for antistofudvikling, og de hjælper os med at bringe vores produkter tættere på markedet og giver os adgang til lovende teknologier til at skabe nye lægemidler. Vi har vigtige samarbejdsaftaler med GlaxoSmith- Kline (GSK), Roche, H. Lundbeck A/S og Seattle Genetics, som er verdensførende forskningsbaserede farmaceutiske og healthcare virksomheder. GLAXOSMITHKLINE I december 2006 gav vi GSK eksklusive globale rettigheder til fælles udvikling og kommercialisering af ofatumumab. Som et led i aftalen modtog Genmab en licensbetaling på DKK 582 mio., og GSK investerede DKK mio. i Genmab aktier. Vi er også berettiget til potentielle milestonebetalinger udover de betalinger, der allerede er modtaget. Pr. 31. december 2011 udgjorde de samlede milestonebetalinger modtaget under GSK-aftalen DKK mio. siden aftalens indgåelse. Genmab er endvidere berettiget til at modtage trinvist stigende tocifrede royaltyprocenter fra det globale salg af ofatumumab. Siden 2008 har parterne delt visse udviklingsomkostninger, og GSK er ansvarlig for kommerciel fremstilling og kommercialiseringsomkostninger. I juli 2010 offentliggjorde GSK og Genmab en yderligere ændring til ofatumumab-aftalen. I henhold til ændringen har GSK påtaget sig ansvaret for at udvikle ofatumumab inden for autoimmune indikationer, mens udviklingen af ofatumumab inden for onkologiindikationer fortsat vil ske i samarbejde med Genmab. Genmab modtog en upfrontbetaling på GBP 90 mio. (DKK 815 mio. på aftaletidspunktet) fra GSK i forbindelse med ændringen. Fremtidige milestones til Genmab i henhold til onkologiudviklings-programmet blev reduceret med 50%. Der er ikke sket nogen ændring i de trinvis stigende royalties til Genmab inden for onkologiprogrammet. GSK er alene ansvarlig for finansiering af udvikling inden for autoimmune indikationer, og Genmab har givet afkald på udviklingsbaserede milestones for autoimmune indikationer og de første to salgsbaserede milestones mod at bevare en tocifret royaltyprocent på salget. Genmabs fremtidige forpligtelser vedrørende finansiering af udviklingen af ofatumumab inden for onkologiindi- 20 Genmab Årsrapport 2011

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Helle Husted Director, Investor Relations T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 27 47 13 SERONO

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000 Årsregnskab 2000 VOR MISSION Genmab er et bioteknologisk selskab, der skaber og udvikler fuldt humane antistoffer til behandling af livstruende og alvorlige sygdomme. I øjeblikket udvikler Genmab fire

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 15/2013 14. november 2013 Delårsmeddelelse, 3.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere