Årsberetning /04/ :54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 Årsberetning /04/ :54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008

2 Årsberetning /04/ :54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat social organisation. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden takket være private midler - haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere. Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp er en anden vigtig del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller desuden til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 8 medlemmer. Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat 1 socialrådgiver, 1 deltids bogholder samt en timelønnet socialrådgiverstuderende. Foreningen har desuden bistand fra 2 frivillige socialrådgivere, som hjælper med indstillinger til andre fonde og legater. Bestyrelse: Afdelingsleder Lena Søgaard, formand Overlæge Anse Leroy, næstformand Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer Direktør Ulf Søgaard Advokat Merete Cordes Fuldmægtig Jørgen Clausen Forstander Marianne Brøndberg Forstander Tove Schirmer Medarbejdere: Benthe Jensen, socialrådgiver, daglig leder Dorte Voltelen, socialrådgiver og frivillig Birthe Larsen, socialrådgiver og frivillig Pernille Olsen, studentermedhjælp Tove Vestkær, bogholder Foreningens SE nummer: Bankkonto Jyske Bank: Girokonto: Foreningens regnskab revideres af KPMG Layout og produktion: Fredensborg Trykcenter 2

3 Årsberetning /04/ :54 Side 3 Lena Søgaard Foreningens formand Årsberetning for 2008 Sidste år var det foreningens mangeårige formand, advokat Merete Cordes, der på disse sider takkede for bidrag ydet til støtte af foreningens arbejde. Både Merete Cordes og foreningens mangeårige kasserer, direktør Ulf Søgaard, valgte på generalforsamlingen i maj 2008 at trække sig efter mange år på posterne. De indvilgede dog i at fortsætte som menige bestyrelsesmedlemmer i en overgangsperiode, således at foreningens nye kasserer, regnskabschef Irene Stumpe og undertegnede som formand, får mulighed for at trække på deres mangeårige viden og erfaring. Herfra skal lyde en stor tak for deres indsats gennem en lang periode. Netop deres indsats har betydet, at foreningen gennem årene har kunnet leve op til sit formål: At yde hjælp til de mange enlige med børn, der har haft brug for en kærkommen økonomisk håndsrækning. Hvor man generelt kan sige, at størsteparten af den danske befolkning det sidste årti har oplevet en velstandsstigning, viser netop offentliggjorte tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at antallet af fattige i Danmark samtidig er steget med 50 % fra Og heraf er antallet af personer, der har været fattige i tre sammenhængende år eller mere, steget med 25 %. Selvom disse tal bliver anfægtet fra andre sider, er der dog bred enighed om, at antallet af mennesker med lav indkomst i længere tid er steget. Og i den gruppe findes en overvægt af enlige kvinder med børn. En undersøgelse fra SFI viser, at der er sammenhæng mellem økonomi og social eksklusion. Derfor, som Foreningen tidligere har skrevet om på disse sider, er vores målgruppe en socialt udsat gruppe. Det står ikke i Foreningens magt at ændre de enlige forsørgeres samlede situation. Men vi kan gennem de bidrag, vi modtager, hjælpe der hvor det offentlige system ikke rækker. Og som man kan læse i de mange takkebreve Foreningen modtager, er det er en hjælp, der ikke betragtes som en selvfølge af modtagerne. Hvert et bidrag har betydning for hvor mange familier vi kan række en hjælpende hånd. Derfor retter vi en stor tak til vore bidragydere, der giver os mulighed for at gøre en forskel for de mange enlige forsørgere, der har brug for vores hjælp. Lena Søgaard, formand 3

4 Årsberetning /04/ :54 Side 4 Om året 2008 kan vi berette følgende: Vi modtog legatansøgninger, hvoraf ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 271 børnefamilier tildelt julehjælp 46 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 210 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 711 fik afslag typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget legat herfra 40 ansøgninger blev overført til behandling i 2009 Om ansøgningerne Foreningen modtager henvendelser fra hele landet - det største antal fortsat fra hovedstadsregionen. Mange henvender sig efter opfordring fra sygehuse, sundhedsplejersker, praktiserende læger, kommunale sagsbehandlere, familievejledere, private rådgivningscentre m.fl., hvorfra vi også hyppigt modtager en direkte enten telefonisk eller skriftlig henvendelse. Tusind tak for jeres gode støtte, som har hjulpet mig rigtig meget i en tid, der er meget presset og uoverskuelig lige nu Randi, mor til tvillinger Som det fremgår af nedenstående figur lever hovedparten af en overførselsindkomst, heraf 40 % af kontanthjælp. 15% er tildelt førtidspension, 13% modtager dagpenge ved sygdom eller ledighed og 11 % er under uddannelse. Forsørgelsesgrundlag 2008: ælp 575 8% 5% 18% 210 lse 11% 163 penge 122 e 15% % 3% Arbejde Flexjob Kontanthjælp Pension Uddannelse Sygedagpenge Dagpenge 4

5 Årsberetning /04/ :54 Side 5 En anden stor gruppe er de mødre, som er i arbejde i alt 21%. Langt de fleste er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår, en lille gruppe i flexjob. Der er typisk tale om enlige forsørgere, som enten arbejder indenfor lavtlønsområdet eller er nødsaget til at være på deltid for at hverdagen i det hele taget kan hænge sammen det sidste kan jo være ganske svært selv for en børnefamilie med 2 voksne. En del må arbejde på nedsat tid, fordi de ikke kan påtage sig aften- og weekendvagter i samme omfang som deres kolleger. I det hele taget er det svært for en enlig mor at bestride et arbejde, hvor en del af arbejdstiden ligger udenfor daginstitutionernes åbningstid jobmulighederne kan for en eneforsørger være noget indsnævrede. I de senere år har vi oplevet en mindre stigning i antallet af henvendelser fra mødre med anden etnisk baggrund ofte kommer kontakten via en kontaktperson, f.eks. fra et privat rådgivningscenter. Mange har boet i Danmark i relativt få år og lever af starthjælp, dvs. en særlig lav social ydelse. Det er for disse mødre ekstra svært at finde midlerne til de nye vinterstøvler til børnene eller til sunde fritidsaktiviteter i hverdagen. Mange er uden noget særligt kendskab til det danske system og har ofte et yderst begrænset netværk en del er udstødt af familien. Ansøgningernes indhold Også i 2008 fik vi dagligt henvendelser fra enlige mødre, som ikke kunne se en vej ud af deres økonomiske vanskeligheder. De dyre huslejer i hovedstadsregionen og landets andre større byer er en hyppig baggrund for en økonomi, der ikke hænger sammen. Vi ser mange, som kun har kr. tilovers om måneden, når boligudgifterne er betalt. Med til dækning af øvrige normale udgifter som forsikringer, licens, daginstitution, transport, mad og beklædning er det næppe overraskende, at det kan være utrolig svært at finde midlerne til tandlægebesøget og børnebrillerne endsige til en lille ferie eller den konfirmationskjole, datteren håber på. Vi fik i år et øget antal henvendelser omkring en husleje, man var kommet faretruende bagud med og om hjælp til store og uventede efterregninger på varme og el. Mange har været nødt til at gældsætte sig i forbindelse med f.eks. en skilsmisse eller samlivsophør - begivenheder som er svære at komme igennem for de voksne og bestemt også for børnene, som kan have behov for andre at støtte sig til. Andre mødre har måttet gældsætte sig efter et voldeligt samliv og en flytning, hvor mange må starte forfra og reetablere et helt hjem og samtidig hermed tage vare på deres børn, som har oplevet volden. 5

6 Årsberetning /04/ :54 Side 6 I har gjort en lille familie meget glade. Karen glæder sig fantastisk meget til skoleturen. Det er så ubeskrivelig dejligt for mig at se hendes glade ansigt Birgit, mor til Karen Foruden den daglige bekymring over et skrabet budget er de fleste triste over ikke at kunne give sine børn de samme muligheder for deltagelse i bl.a. sportsaktiviteter, som deres skolekammerater med 2 arbejdende forældre har. Omsorgen for børnene fylder mest. For den enlige mor er det svært, når børnenes fødselsdage står for og de gerne vil kunne invitere kammeraterne hjem til lagkage og fødselsdagskalas. Svært, når cyklen er blevet for lille eller fodboldstøvlerne for små, når julen eller skoleferien nærmer sig, når skolerejsen eller studieturen skal betales, når gymnasieeleven skal skaffe ordbøger og regnemaskine, når lærlingen skal have arbejdsbukser og sikkerhedssko. Svært, når sønnen ikke rigtig trives i skolen og efterskoleopholdet er udenfor økonomisk rækkevidde, svært når hjemmet er blevet så nedslidt, at børnene undgår at have kammeraterne med hjem. At være i en situation, hvor man gang på gang må skuffe sine børn tærer på selvværdet - mange føler sig som en dårlig mor, når de ikke kan leve op til børnenes rimelige ønsker og forventninger. Vi får også henvendelser fra mødre, som har levet af kontanthjælp i flere år og som nu vil i gang med den uddannelse, de aldrig fik. Mange blev mødre i en ung alder, havde selv nogle dårlige oplevelser i skolen og opbakningen hjemmefra manglede. Nogle skal først gennem et forberedende skoleforløb og kan se et længere forløb på SU foran sig - andre ønsker en kort uddannelse indenfor bl.a. sundhedsområdet, hvor elevlønnen sjældent rækker. Fælles er et stort ønske om at være et godt eksempel for sine børn og behovet for en håndsrækning. At enlige mødre uden uddannelse ofte hænger fast i social forsørgelse er kendt viden. Den enlige mors ofte vanskelige situation er meget sjældent kun et økonomisk anliggende, men når økonomien ser allermest sort ud kan et legat gøre en kæmpe forskel, som denne mor gav udtryk for: Jeres forståelse og økonomiske støtte har betydet rigtig meget for mig, da hele min verden pludselig gik ned. Det har givet håb og motivation til at blive ved at kæmpe 6

7 Årsberetning /04/ :54 Side 7 Det daglige arbejde i sekretariatet Der er mange og meget forskellige opgaver at tage vare på i sekretariatet, og da arbejdet er fordelt på ganske få hænder er planlægning alfa og omega. De mange ansøgninger skal løbende behandles. Da Foreningen alene kan yde økonomisk støtte i situationer, hvor det ikke er muligt at opnå den fornødne hjælp i det offentlige system, er det ofte nødvendigt at få uddybet en ansøgning undervejs. Under samtalen fortæller mødrene tit om en svær opvækst og en tilværelse præget af de mange afsavn, som et liv i fattigdom betyder. Vi bestræber os på at afsætte den fornødne tid til disse samtaler, så mødrene ikke får endnu en oplevelse af ikke at blive hørt på og taget alvorligt. Har talt med mor i dag. Hun var utrolig lettet og taknemlig over jeres hjælp. Det er så fantastisk. ET KÆMPE TAK til jer Susanne, sundhedsplejerske Mange henvender sig efter en forgæves kontakt til kommunen, som ikke fandt mulighed for at hjælpe med det konkrete behov og som måske heller ikke havde den fornødne tid til at forklare et afslag. Udover råd og vejledning omkring mulighederne bredt i den sociale lovgivning er mange glade for at få vores hjælp til blot at kunne forstå et afslag hvis det ellers er rimeligt velfunderet - og få forklaret også begrænsningerne i lovgivningen. Et skriftligt afslag med begrundelse og ankevejledning er sjældent fuldt tilstrækkeligt for en enlig mor uden særlig uddannelse. Vi støder naturligvis også på afslag, der ikke er rimeligt begrundede eller hvor sagsbehandleren ikke har overvejet samtlige hjælpemuligheder, muligvis fordi kompetencen lå et andet sted i kommunen. Vi bidrager gerne med vores viden og andre løsnings og handlemuligheder. I mange af familierne er den voksne eller et barn desuden ramt af sygdom. Vi er meget opmærksomme på den særlige rådgivning, som f.eks. flere af de sygdomsbekæmpende foreninger kan tilbyde. Undertiden kan der også opnås hjælp til en ferieoplevelse og små afbræk i hverdagen, som er så væsentlige, ikke mindst af hensyn til familiens raske børn, som i det daglige ofte oplever deres behov tilsidesat. Vi støtter gerne, hvor familien ikke har andre muligheder. Også i 2008 anvendtes ressourcer på at udfærdige indstillinger til andre fonde og legater, som vi har oparbejdet et godt samarbejde med. Heinrich og Laurine Jessens Fond støttede flere mødre med bl.a. en bekostelig tandbehandling eller nødvendig flytning og Egmontfonden hjalp flere vordende mødre med de nødvendige anskaffelser til den lille ny og andre med ferieophold, nye senge m.m. Også i kraft af samarbejdet med andre fonde har vi atter i år kunnet hjælpe mange familier til en dejlig sommerferie på højskole, i campinghytte, i et godt sommerhus eller på et af Danmarks mange feriecentre, hvor der typisk er mange aktivitetsmuligheder stederne med badelande er særlig populære hos børnene. Det er vigtigt for familiernes trivsel at få disse pusterum og nogle gode fælles oplevelser. Fundraising er en helt anden men vigtig arbejdsopgave, idet Foreningens egne midler er yderst begrænsede og vi derfor er helt afhængige af bidrag udefra. 7

8 Årsberetning /04/ :54 Side 8 Foreningens historie af Ulf Søgaard, direktør medlem af bestyrelsen og kasserer Foreningen til støtte for Mødre og Børn går tilbage til 1905/1906, hvor to velgørende foreninger startede deres virksomhed. For private midler ydede man personlig, social, juridisk og økonomisk bistand til vanskeligt stillede gravide kvinder og enlige mødre. I 1924 blev de to foreninger slået sammen og fik navnet Mødrehjælpen. Den fortsatte som en privat filantropisk organisation, som både tog sig af hjælpearbejdet på det sociale og juridiske område og fortsatte den økonomiske støtte til enlige mødre og børn. Mødrehjælpens aktiviteter blev drevet udelukkende for private midler indtil 1939, hvor der blev vedtaget en Mødrehjælpslov som bl.a. betød, at der blev oprettet mødrehjælpsinstitutioner i hele landet, ligesom Mødrehjælpen yderligere blev involveret i bl.a. faderskabssager og bortadoption. Mødrehjælpen blev hermed delvist offentligt finansieret. I 1976 vedtog Folketinget den såkaldte Bistandslov. Mødrehjælpen blev totalt nedlagt og alle Mødrehjælpens aktiviteter blev overført til socialforvaltningerne i kommuner og amter. Den økonomiske støtteaktivitet, som frem til Bistandslovens vedtagelse havde været en del af Mødrehjælpens aktivitet, var nu i en vanskelig situation med hensyn til den fremtidige ledelse og administration. Når det lykkedes at videreføre denne del af Foreningen til støtte for Mødre og Børn, skyldes det ikke mindst Mødrehjælpens mangeårige bestyrelsesformand, overlæge i Sundhedsstyrelsen Eigil Juel Henningsen. Han havde ligeledes i en årrække været bestyrelsesmedlem i Det Danske Rengøringsselskab/ISS og medvirkede nu til at chefer fra ISS med koncernchef Poul Andreassen i spidsen gik ind i bestyrelsen for at videreføre Foreningen. Mødrehjælpens afgåede direktør Vera Skalts påtog sig opgaven som daglig leder af Foreningen i nogle år. Mødrehjælpens ejendom Egmontgården, som indeholdt lejligheder til enlige mødre blev overdraget til Københavns Kommune, i det dog en enkelt lejlighed blev stillet til rådighed som fremtidigt kontor for Foreningen. I de efterfølgende mere end 30 år har Foreningen haft en positiv udvikling med mange trofaste virksomheder, fonde og privatpersoner som yder værdifuld støtte. I sit daglige virke har Foreningen også et godt samarbejde med institutioner og personer, som bl.a. medvirker til at vi får kontakt med mødre, som har behov for hjælp. Og det glæder os, når vi kan se hvordan en lille håndsrækning til en enlig mor kan lyse op i en ellers problemfyldt hverdag. 8

9 Årsberetning /04/ :54 Side 9 Legater bevilges til følgende formål Spædbørnsudstyr: Legater bevilges til følgende formål: Spædbørnsudstyr: En god start med det ventede barn har historisk haft høj prioritet i foreningens arbejde. Jeg fik jeres adresse af en god kollega, som syntes I var meget forstående i situationer som Mias. Det kan jeg nu kun give hende ret i og Mia selv er ovenud lykkelig Marie, socialrådgiver Etablering: Basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr, - typisk i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør. Selve flytningen eller tilskud til den første måneds husleje kan vi hjælpe med. Anskaffelser til hjemmet iøvrigt Her kan nævnes: køleskab, vaskemaskine, dyner, sengetøj, fjernsyn, symaskine, støvsuger, telefon. Anskaffelser til familien: Udstyret til skolestart, en cykel til fælles familieoplevelser, udskiftning af garderoben ved vægttab, ventetøjet til den gravide. Fritid og Ferie: Vi støtter gerne op om familiens deltagelse i fritidsaktiviteter og om børnenes rejser med skoler og klubber. Det er vigtigt med aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. Også hjælp til ferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser har altid været et højt prioriteret område. Det kan være til leje af campinghytte, ophold på familiehøjskole, en tur til Legoland eller Tivoli, besøget hos udenbys slægtninge. Selv en mindre egenbetaling for et ferieophold kan virke uoverskuelig, når man samtidig gerne vil kunne give børnene lidt ekstra lommepenge og nyt sommertøj med i kufferten. Vi har haft en fantastisk sommer med nogle gode oplevelser og andre tanker ind i hovedet. Endnu engang vil jeg sige mange gange tak for din hjælp Lone, mor til 2 piger 9

10 Årsberetning /04/ :54 Side 10 Sygdom: Der er altid mange ekstraudgifter forbundet hermed. Transport til et hospitalsindlagt barn, udgifter til pasning af de raske søskende hjemme og til den ekstra biografbillet, øgede kostudgifter pga. mindre tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn. Også medicin, fysioterapi, briller, psykologbistanden og tandbehandlingen hjælper vi gerne med. Tak for hjælpen til Rikkes konfirmation. Vi er utrolig taknemlige for, at I har hjulpet os så meget og yderligere tilbyder os støtte fremover. Det varmer os meget og giver lidt ro i sjælen Lisbeth, mor til Rikke Gældsposter: En ekstra varmeregning eller uventet høj elafregning kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc. Konfirmation: Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere er ekstra vigtige at få markeret. Uddannelse: Her kan nævnes tilskud til efterskoleophold, depositum, ordbøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødrenes egen uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller undervisningsafgift. Julehjælp: En svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv et relativt beskedent beløb kan afhjælpe følelsen af afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med julen. 10

11 Årsberetning /04/ :54 Side 11 Bidrag og støtte til Foreningen: Også 2008 kan vi se tilbage på som et år med stor opbakning fra Foreningens mange trofaste bidragydere. Bidragene fra fonde, legater og private virksomheder beløb sig således i alt til 2,6 mio. det højeste beløb nogensinde. Foreningen er ovenud taknemlige for denne økonomiske støtte og opbakning - også fra de bidragydere, som i 2008 besluttede at støtte op om vort arbejde for allerførste gang eller efter en pause, hvor man havde valgt at prioritere andre formål. Det er for os altid utrolig spændende at åbne disse kuverter. En trofast bidragyder foranledigede, at Foreningen kom i betragtning, da en fond skulle nedlægges. Vi modtog et dejligt stort beløb. Fra Otto Bruuns Fond fik vi i år et særligt stort bidrag, som var til stor gavn i sommerferien. Foreningen har i mange år haft en fin samarbejdsaftale med Louis Petersens Legat omkring behandlingen af de ansøgninger, Legatet modtager fra enlige mødre. I 2008 modtog vi således kr. til uddeling en helt uvurderlig hjælp. Siden 2005 har Foreningen ligeledes haft et fortrinligt samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond, hvorfra vi i år modtog hele kr. til gavn for de mange enlige mødre med særligt svære levekår. I 2004 valgte Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond at støtte op om Foreningens arbejde, og i år modtog Foreningen et særligt stort beløb - kr til uddeling. Foreningen sætter stor pris på samarbejdet, som i 2008 gjorde en forskel for 42 udsatte enlige mødre. Historisk har Foreningen en særlig tilknytning til ISS, som gennem årene har støttet op om Foreningens arbejde på forskellig vis. I 2008 modtog vi et bidrag på kr. En helt anden form for støtte kommer fra Foreningens 2 frivillige socialrådgivere, som i det daglige hjælper til med pasning af telefoner, behandling af de mange ansøgninger og de tidskrævende indstillinger til andre fonde. Det er enestående efter et langt arbejdsliv fortsat at have lysten til at yde en indsats for en udsat gruppe. En værdsat hjælp får vi også fra direktør Aksel G. Johansen og Fredensborg Trykcenter, som i flere år har bistået med redigering og trykning af Foreningens årsberetning. Vi retter en stor TAK til ALLE, som i 2008 valgte at støtte op om Foreningens vigtige arbejde. Jeg har fået købt en barnevogn med tilbehør og en seng til den lille ny. Ja, nu har den lille alt, hvad den behøver til en god start ind i livet Magdalena, snart mor 11

12 Årsberetning /04/ :54 Side 12 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2008 Andersens A.F. Mindelegat 750 Andresens, Knud og Dagny Gad Andresens Fond Bechgaard, civilingeniør H.C og hustru Ella Mary Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Carlsen-Langes Legatstiftelse Carlson, Carl og Camilla Carlsons Legat Christensen, Marie Christensens Legat Danielsen, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond Danske Banks Fond Det Warburgske Legat Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af FLS Industries A/S Gavefond Fonden af Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat Henriques Understøttelsesfond og Mindelegat Hoffman, Frantz Hoffmans Mindelegat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden ISS Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond J.L. Fondet Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kielberg, Sarah E. Kielbergs Legat Kirk, Ole Kirks Fond Kong Christian den tiendes fond Kragh, Frederik og Emma Kraghs Mindefond La Cour, Margrethe og Johs. F. La Cours Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Lemvigh-Müller Fonden

13 Årsberetning /04/ :54 Side 13 Levison, Papirhandler Adolf Levison og hustrus legat Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lund, Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat Margrethegaardens Legat Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Nordea Fonden Olsen, generalkonsul Jens Olsens Fond Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond Richter, Marie og M.B. Richters Fond Robinson, Susi og Peter Robinsons Fond Skandinavisk Tobakskompagni Skrikes, Julius Skrikes Stiftelse Sparekassen Nordjyllands Fond Spies, Simon Spies Fonden Tips- og Lottopuljen, Velfærdsministeriet Toyota Fonden Trane, Valdemar Selmer Tranes Fond Tuborgfondet Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond Egmont Fonden - støtte til 38 ansøgere kr

14 Årsberetning /04/ :54 Side 14 Foreningens økonomi Foreningen havde også i 2008 et travlt år, hvor vi i årets løb behandlede 2449 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn. Også regnskabsmæssigt blev 2008 et yderst tilfredsstillende år med øgede indtægter fra vore mange bidragydere. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover har Foreningen som i tidligere år modtaget væsentlige bidrag fra virksomheder, fonde og legater samt kontingent og bidrag fra Foreningens medlemmer. Årets resultat efter legatuddelinger på kr og hensættelser til senere uddeling på kr udgør kr Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2008 kr Fordeling af bevilget beløb 2008: g else m % 9% else % 11% ation ælp % 9% 18% 9% % Spædbørn Etablering Anskaffelse Sygdom Ferie Uddannelse Gæld Konfirmation Julehjælp 14

15 Årsberetning /04/ :54 Side 15 Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Kontoromkostninger Renteomkostninger Revision Årets uddelinger Hensat til senere uddeling Anvendt i året 0 60 Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat

16 Årsberetning /04/ :54 Side 16 nus ti tusinde k Jeg sender are vor er det b og kram. H er krisen dukk i t id m t a dejligt, em fra jer. der hjælp fr t jeres hjælp a, e id v re a I skal b dt ere end go har gjort m 2 Helle, mor til FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2011 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2012 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2014 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation, og

Læs mere

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn Pretty Page BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE - søg støtte til dig selv og dine børn Trine Toft, 2015 2 Indholdsfortegnelse 4 Forord Legatsøgning De fleste enlige mødre har hørt om den julehjælp,

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2015 Foreningen l Stø e for Mødre og Børn Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300 2100 København Ø E-mail: kontakt@morbarn.info Tlf.nr.: 35 38 56 26 CVR

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER 2014 EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER -analyse af stipendier uddelt i januar og august 2014 Selvværd Trivsel Stipendier Rollemodel Optimisme Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling for Mødrehjælpens lokalforening for Nørrebro/Nordvest

Referat Ordinær generalforsamling for Mødrehjælpens lokalforening for Nørrebro/Nordvest Referat Ordinær generalforsamling for Mødrehjælpens lokalforening for Nørrebro/Nordvest Tidspunkt: Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19:00. Sted: Generalforsamlingen afholdes i beboerlokalet Hans Eges Gade

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik...

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik... Bl.a. i dette nummer: Et godt år Mødrehjælpen er min tryghed i hverdagen Det var rart endelig at tale med én, der forstod mig Jeg skammer mig ikke mere Jeg kan bryde den sociale arv Jeg kunne ikke have

Læs mere

Børneferieselskabets feriekolonier 2008

Børneferieselskabets feriekolonier 2008 Rapport fra Børneferieselskabets feriekolonier 2008 Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond & Skandinavisk Tobakskompanis Gavefond, Susi og Peter Robinsons Fond, Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond, Medarbejdernes

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina Engagement Udvikling Faglig kompetence Vi bygger bedre liv INGENIØRER UDEN GRÆNSER Palæstina Togo Vand & hygiejne Indien Byggeri & miljø Vi skaber udvikling Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

SIMEON-SANKT JOHANNES SOGNS MENIGHEDSPLEJE:

SIMEON-SANKT JOHANNES SOGNS MENIGHEDSPLEJE: [1] SIMEON-SANKT JOHANNES SOGNS MENIGHEDSPLEJE: ÅRSMØDET DEN 17. MARTS 2015 - KL. 1900 / SIMEONS KIRKE REFERAT Dagsorden i.flg. vedtægterne: O: Velkomst v. formand Birgitte L. Sneum (Birgitte). 0.1: Sygemelding:

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 15. marts 2009 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2009 Valg af dirigent.

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE:

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: TIL BØRN OG UNGE AF VANSKELIGT STILLEDE FORÆLDRE PULJEN OG DENS FORMÅL DGI administrerer midler fra Grundfos og Socialstyrelsen med det formål,

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bl.a. i dette nummer: Det er jo håbløst med den her jobplan Når hun kan, så kan jeg også Fællesskab styrker unge mødre I (valg)kamp for mærkesager

Bl.a. i dette nummer: Det er jo håbløst med den her jobplan Når hun kan, så kan jeg også Fællesskab styrker unge mødre I (valg)kamp for mærkesager Bl.a. i dette nummer: Det er jo håbløst med den her jobplan Når hun kan, så kan jeg også Fællesskab styrker unge mødre I (valg)kamp for mærkesager NR. 12 DECEMBER 2007 Tema: Fællesskab styrker unge mødre...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE Lars Benjaminsen 30-08-2016 1 HOVEDPUNKTER I OPLÆGGET Ekspertudvalgets fattigdomsgrænse hvem er de økonomisk fattige?

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Mødrehjælpshåndbog. Om Mødrehjælpen. For dig der er interesseret i at blive frivillig

Mødrehjælpshåndbog. Om Mødrehjælpen. For dig der er interesseret i at blive frivillig Mødrehjælpshåndbog Om Mødrehjælpen For dig der er interesseret i at blive frivillig Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpens tilbud...2 Frivillig i Mødrehjælpens lokalforening og butikker...2 Mødrehjælpens

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr.

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr. Notat Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Byrådssekretariatet Legater i Furesø Kommune 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 29. november 2007, at forvaltningen skulle

Læs mere

Rytmisk Musikforening

Rytmisk Musikforening Rytmisk Musikforening Rytmisk Musikforening ØVELOKALER STUDIE P.A. UDLEJNING BOOKING ARRANGØR Fajabefa lokalafdeling Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 11 Giro 5 74 86 07 Layout og

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2015 til 30. april 2016.

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2015 til 30. april 2016. Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2015 til 30. april 2016. Side 1 af 8 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi

Skilsmissebarnets økonomi Skilsmissebarnets økonomi Forstå økonomiens betydning for hjemmenes gode samarbejde og få fleksible rammer i barnets opvækst Bevar begge forældres indflydelse efter skilsmissen Undgå at fastslåse barnets

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015

Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015 Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015 Pr. 12/7-15 Resultatopgørelse 2015 2014 Budget % Note: Indtægter: 1 Hovedforeningen 88.307,33 133.888,69 92.066,66 96 2 Badminton 4.025,00 8.766,00

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Kristian Buhr, Formand Med dette nyhedsbrev tager vi informationsmæssigt fat på et nyt foreningsår, hvor nye opgaver ligger foran os. Vi har p.t. ansøgninger om midler til projekter

Læs mere