Årsberetning /04/ :54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 Årsberetning /04/ :54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008

2 Årsberetning /04/ :54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat social organisation. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden takket være private midler - haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere. Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp er en anden vigtig del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller desuden til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 8 medlemmer. Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat 1 socialrådgiver, 1 deltids bogholder samt en timelønnet socialrådgiverstuderende. Foreningen har desuden bistand fra 2 frivillige socialrådgivere, som hjælper med indstillinger til andre fonde og legater. Bestyrelse: Afdelingsleder Lena Søgaard, formand Overlæge Anse Leroy, næstformand Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer Direktør Ulf Søgaard Advokat Merete Cordes Fuldmægtig Jørgen Clausen Forstander Marianne Brøndberg Forstander Tove Schirmer Medarbejdere: Benthe Jensen, socialrådgiver, daglig leder Dorte Voltelen, socialrådgiver og frivillig Birthe Larsen, socialrådgiver og frivillig Pernille Olsen, studentermedhjælp Tove Vestkær, bogholder Foreningens SE nummer: Bankkonto Jyske Bank: Girokonto: Foreningens regnskab revideres af KPMG Layout og produktion: Fredensborg Trykcenter 2

3 Årsberetning /04/ :54 Side 3 Lena Søgaard Foreningens formand Årsberetning for 2008 Sidste år var det foreningens mangeårige formand, advokat Merete Cordes, der på disse sider takkede for bidrag ydet til støtte af foreningens arbejde. Både Merete Cordes og foreningens mangeårige kasserer, direktør Ulf Søgaard, valgte på generalforsamlingen i maj 2008 at trække sig efter mange år på posterne. De indvilgede dog i at fortsætte som menige bestyrelsesmedlemmer i en overgangsperiode, således at foreningens nye kasserer, regnskabschef Irene Stumpe og undertegnede som formand, får mulighed for at trække på deres mangeårige viden og erfaring. Herfra skal lyde en stor tak for deres indsats gennem en lang periode. Netop deres indsats har betydet, at foreningen gennem årene har kunnet leve op til sit formål: At yde hjælp til de mange enlige med børn, der har haft brug for en kærkommen økonomisk håndsrækning. Hvor man generelt kan sige, at størsteparten af den danske befolkning det sidste årti har oplevet en velstandsstigning, viser netop offentliggjorte tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at antallet af fattige i Danmark samtidig er steget med 50 % fra Og heraf er antallet af personer, der har været fattige i tre sammenhængende år eller mere, steget med 25 %. Selvom disse tal bliver anfægtet fra andre sider, er der dog bred enighed om, at antallet af mennesker med lav indkomst i længere tid er steget. Og i den gruppe findes en overvægt af enlige kvinder med børn. En undersøgelse fra SFI viser, at der er sammenhæng mellem økonomi og social eksklusion. Derfor, som Foreningen tidligere har skrevet om på disse sider, er vores målgruppe en socialt udsat gruppe. Det står ikke i Foreningens magt at ændre de enlige forsørgeres samlede situation. Men vi kan gennem de bidrag, vi modtager, hjælpe der hvor det offentlige system ikke rækker. Og som man kan læse i de mange takkebreve Foreningen modtager, er det er en hjælp, der ikke betragtes som en selvfølge af modtagerne. Hvert et bidrag har betydning for hvor mange familier vi kan række en hjælpende hånd. Derfor retter vi en stor tak til vore bidragydere, der giver os mulighed for at gøre en forskel for de mange enlige forsørgere, der har brug for vores hjælp. Lena Søgaard, formand 3

4 Årsberetning /04/ :54 Side 4 Om året 2008 kan vi berette følgende: Vi modtog legatansøgninger, hvoraf ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 271 børnefamilier tildelt julehjælp 46 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 210 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 711 fik afslag typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget legat herfra 40 ansøgninger blev overført til behandling i 2009 Om ansøgningerne Foreningen modtager henvendelser fra hele landet - det største antal fortsat fra hovedstadsregionen. Mange henvender sig efter opfordring fra sygehuse, sundhedsplejersker, praktiserende læger, kommunale sagsbehandlere, familievejledere, private rådgivningscentre m.fl., hvorfra vi også hyppigt modtager en direkte enten telefonisk eller skriftlig henvendelse. Tusind tak for jeres gode støtte, som har hjulpet mig rigtig meget i en tid, der er meget presset og uoverskuelig lige nu Randi, mor til tvillinger Som det fremgår af nedenstående figur lever hovedparten af en overførselsindkomst, heraf 40 % af kontanthjælp. 15% er tildelt førtidspension, 13% modtager dagpenge ved sygdom eller ledighed og 11 % er under uddannelse. Forsørgelsesgrundlag 2008: ælp 575 8% 5% 18% 210 lse 11% 163 penge 122 e 15% % 3% Arbejde Flexjob Kontanthjælp Pension Uddannelse Sygedagpenge Dagpenge 4

5 Årsberetning /04/ :54 Side 5 En anden stor gruppe er de mødre, som er i arbejde i alt 21%. Langt de fleste er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår, en lille gruppe i flexjob. Der er typisk tale om enlige forsørgere, som enten arbejder indenfor lavtlønsområdet eller er nødsaget til at være på deltid for at hverdagen i det hele taget kan hænge sammen det sidste kan jo være ganske svært selv for en børnefamilie med 2 voksne. En del må arbejde på nedsat tid, fordi de ikke kan påtage sig aften- og weekendvagter i samme omfang som deres kolleger. I det hele taget er det svært for en enlig mor at bestride et arbejde, hvor en del af arbejdstiden ligger udenfor daginstitutionernes åbningstid jobmulighederne kan for en eneforsørger være noget indsnævrede. I de senere år har vi oplevet en mindre stigning i antallet af henvendelser fra mødre med anden etnisk baggrund ofte kommer kontakten via en kontaktperson, f.eks. fra et privat rådgivningscenter. Mange har boet i Danmark i relativt få år og lever af starthjælp, dvs. en særlig lav social ydelse. Det er for disse mødre ekstra svært at finde midlerne til de nye vinterstøvler til børnene eller til sunde fritidsaktiviteter i hverdagen. Mange er uden noget særligt kendskab til det danske system og har ofte et yderst begrænset netværk en del er udstødt af familien. Ansøgningernes indhold Også i 2008 fik vi dagligt henvendelser fra enlige mødre, som ikke kunne se en vej ud af deres økonomiske vanskeligheder. De dyre huslejer i hovedstadsregionen og landets andre større byer er en hyppig baggrund for en økonomi, der ikke hænger sammen. Vi ser mange, som kun har kr. tilovers om måneden, når boligudgifterne er betalt. Med til dækning af øvrige normale udgifter som forsikringer, licens, daginstitution, transport, mad og beklædning er det næppe overraskende, at det kan være utrolig svært at finde midlerne til tandlægebesøget og børnebrillerne endsige til en lille ferie eller den konfirmationskjole, datteren håber på. Vi fik i år et øget antal henvendelser omkring en husleje, man var kommet faretruende bagud med og om hjælp til store og uventede efterregninger på varme og el. Mange har været nødt til at gældsætte sig i forbindelse med f.eks. en skilsmisse eller samlivsophør - begivenheder som er svære at komme igennem for de voksne og bestemt også for børnene, som kan have behov for andre at støtte sig til. Andre mødre har måttet gældsætte sig efter et voldeligt samliv og en flytning, hvor mange må starte forfra og reetablere et helt hjem og samtidig hermed tage vare på deres børn, som har oplevet volden. 5

6 Årsberetning /04/ :54 Side 6 I har gjort en lille familie meget glade. Karen glæder sig fantastisk meget til skoleturen. Det er så ubeskrivelig dejligt for mig at se hendes glade ansigt Birgit, mor til Karen Foruden den daglige bekymring over et skrabet budget er de fleste triste over ikke at kunne give sine børn de samme muligheder for deltagelse i bl.a. sportsaktiviteter, som deres skolekammerater med 2 arbejdende forældre har. Omsorgen for børnene fylder mest. For den enlige mor er det svært, når børnenes fødselsdage står for og de gerne vil kunne invitere kammeraterne hjem til lagkage og fødselsdagskalas. Svært, når cyklen er blevet for lille eller fodboldstøvlerne for små, når julen eller skoleferien nærmer sig, når skolerejsen eller studieturen skal betales, når gymnasieeleven skal skaffe ordbøger og regnemaskine, når lærlingen skal have arbejdsbukser og sikkerhedssko. Svært, når sønnen ikke rigtig trives i skolen og efterskoleopholdet er udenfor økonomisk rækkevidde, svært når hjemmet er blevet så nedslidt, at børnene undgår at have kammeraterne med hjem. At være i en situation, hvor man gang på gang må skuffe sine børn tærer på selvværdet - mange føler sig som en dårlig mor, når de ikke kan leve op til børnenes rimelige ønsker og forventninger. Vi får også henvendelser fra mødre, som har levet af kontanthjælp i flere år og som nu vil i gang med den uddannelse, de aldrig fik. Mange blev mødre i en ung alder, havde selv nogle dårlige oplevelser i skolen og opbakningen hjemmefra manglede. Nogle skal først gennem et forberedende skoleforløb og kan se et længere forløb på SU foran sig - andre ønsker en kort uddannelse indenfor bl.a. sundhedsområdet, hvor elevlønnen sjældent rækker. Fælles er et stort ønske om at være et godt eksempel for sine børn og behovet for en håndsrækning. At enlige mødre uden uddannelse ofte hænger fast i social forsørgelse er kendt viden. Den enlige mors ofte vanskelige situation er meget sjældent kun et økonomisk anliggende, men når økonomien ser allermest sort ud kan et legat gøre en kæmpe forskel, som denne mor gav udtryk for: Jeres forståelse og økonomiske støtte har betydet rigtig meget for mig, da hele min verden pludselig gik ned. Det har givet håb og motivation til at blive ved at kæmpe 6

7 Årsberetning /04/ :54 Side 7 Det daglige arbejde i sekretariatet Der er mange og meget forskellige opgaver at tage vare på i sekretariatet, og da arbejdet er fordelt på ganske få hænder er planlægning alfa og omega. De mange ansøgninger skal løbende behandles. Da Foreningen alene kan yde økonomisk støtte i situationer, hvor det ikke er muligt at opnå den fornødne hjælp i det offentlige system, er det ofte nødvendigt at få uddybet en ansøgning undervejs. Under samtalen fortæller mødrene tit om en svær opvækst og en tilværelse præget af de mange afsavn, som et liv i fattigdom betyder. Vi bestræber os på at afsætte den fornødne tid til disse samtaler, så mødrene ikke får endnu en oplevelse af ikke at blive hørt på og taget alvorligt. Har talt med mor i dag. Hun var utrolig lettet og taknemlig over jeres hjælp. Det er så fantastisk. ET KÆMPE TAK til jer Susanne, sundhedsplejerske Mange henvender sig efter en forgæves kontakt til kommunen, som ikke fandt mulighed for at hjælpe med det konkrete behov og som måske heller ikke havde den fornødne tid til at forklare et afslag. Udover råd og vejledning omkring mulighederne bredt i den sociale lovgivning er mange glade for at få vores hjælp til blot at kunne forstå et afslag hvis det ellers er rimeligt velfunderet - og få forklaret også begrænsningerne i lovgivningen. Et skriftligt afslag med begrundelse og ankevejledning er sjældent fuldt tilstrækkeligt for en enlig mor uden særlig uddannelse. Vi støder naturligvis også på afslag, der ikke er rimeligt begrundede eller hvor sagsbehandleren ikke har overvejet samtlige hjælpemuligheder, muligvis fordi kompetencen lå et andet sted i kommunen. Vi bidrager gerne med vores viden og andre løsnings og handlemuligheder. I mange af familierne er den voksne eller et barn desuden ramt af sygdom. Vi er meget opmærksomme på den særlige rådgivning, som f.eks. flere af de sygdomsbekæmpende foreninger kan tilbyde. Undertiden kan der også opnås hjælp til en ferieoplevelse og små afbræk i hverdagen, som er så væsentlige, ikke mindst af hensyn til familiens raske børn, som i det daglige ofte oplever deres behov tilsidesat. Vi støtter gerne, hvor familien ikke har andre muligheder. Også i 2008 anvendtes ressourcer på at udfærdige indstillinger til andre fonde og legater, som vi har oparbejdet et godt samarbejde med. Heinrich og Laurine Jessens Fond støttede flere mødre med bl.a. en bekostelig tandbehandling eller nødvendig flytning og Egmontfonden hjalp flere vordende mødre med de nødvendige anskaffelser til den lille ny og andre med ferieophold, nye senge m.m. Også i kraft af samarbejdet med andre fonde har vi atter i år kunnet hjælpe mange familier til en dejlig sommerferie på højskole, i campinghytte, i et godt sommerhus eller på et af Danmarks mange feriecentre, hvor der typisk er mange aktivitetsmuligheder stederne med badelande er særlig populære hos børnene. Det er vigtigt for familiernes trivsel at få disse pusterum og nogle gode fælles oplevelser. Fundraising er en helt anden men vigtig arbejdsopgave, idet Foreningens egne midler er yderst begrænsede og vi derfor er helt afhængige af bidrag udefra. 7

8 Årsberetning /04/ :54 Side 8 Foreningens historie af Ulf Søgaard, direktør medlem af bestyrelsen og kasserer Foreningen til støtte for Mødre og Børn går tilbage til 1905/1906, hvor to velgørende foreninger startede deres virksomhed. For private midler ydede man personlig, social, juridisk og økonomisk bistand til vanskeligt stillede gravide kvinder og enlige mødre. I 1924 blev de to foreninger slået sammen og fik navnet Mødrehjælpen. Den fortsatte som en privat filantropisk organisation, som både tog sig af hjælpearbejdet på det sociale og juridiske område og fortsatte den økonomiske støtte til enlige mødre og børn. Mødrehjælpens aktiviteter blev drevet udelukkende for private midler indtil 1939, hvor der blev vedtaget en Mødrehjælpslov som bl.a. betød, at der blev oprettet mødrehjælpsinstitutioner i hele landet, ligesom Mødrehjælpen yderligere blev involveret i bl.a. faderskabssager og bortadoption. Mødrehjælpen blev hermed delvist offentligt finansieret. I 1976 vedtog Folketinget den såkaldte Bistandslov. Mødrehjælpen blev totalt nedlagt og alle Mødrehjælpens aktiviteter blev overført til socialforvaltningerne i kommuner og amter. Den økonomiske støtteaktivitet, som frem til Bistandslovens vedtagelse havde været en del af Mødrehjælpens aktivitet, var nu i en vanskelig situation med hensyn til den fremtidige ledelse og administration. Når det lykkedes at videreføre denne del af Foreningen til støtte for Mødre og Børn, skyldes det ikke mindst Mødrehjælpens mangeårige bestyrelsesformand, overlæge i Sundhedsstyrelsen Eigil Juel Henningsen. Han havde ligeledes i en årrække været bestyrelsesmedlem i Det Danske Rengøringsselskab/ISS og medvirkede nu til at chefer fra ISS med koncernchef Poul Andreassen i spidsen gik ind i bestyrelsen for at videreføre Foreningen. Mødrehjælpens afgåede direktør Vera Skalts påtog sig opgaven som daglig leder af Foreningen i nogle år. Mødrehjælpens ejendom Egmontgården, som indeholdt lejligheder til enlige mødre blev overdraget til Københavns Kommune, i det dog en enkelt lejlighed blev stillet til rådighed som fremtidigt kontor for Foreningen. I de efterfølgende mere end 30 år har Foreningen haft en positiv udvikling med mange trofaste virksomheder, fonde og privatpersoner som yder værdifuld støtte. I sit daglige virke har Foreningen også et godt samarbejde med institutioner og personer, som bl.a. medvirker til at vi får kontakt med mødre, som har behov for hjælp. Og det glæder os, når vi kan se hvordan en lille håndsrækning til en enlig mor kan lyse op i en ellers problemfyldt hverdag. 8

9 Årsberetning /04/ :54 Side 9 Legater bevilges til følgende formål Spædbørnsudstyr: Legater bevilges til følgende formål: Spædbørnsudstyr: En god start med det ventede barn har historisk haft høj prioritet i foreningens arbejde. Jeg fik jeres adresse af en god kollega, som syntes I var meget forstående i situationer som Mias. Det kan jeg nu kun give hende ret i og Mia selv er ovenud lykkelig Marie, socialrådgiver Etablering: Basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr, - typisk i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør. Selve flytningen eller tilskud til den første måneds husleje kan vi hjælpe med. Anskaffelser til hjemmet iøvrigt Her kan nævnes: køleskab, vaskemaskine, dyner, sengetøj, fjernsyn, symaskine, støvsuger, telefon. Anskaffelser til familien: Udstyret til skolestart, en cykel til fælles familieoplevelser, udskiftning af garderoben ved vægttab, ventetøjet til den gravide. Fritid og Ferie: Vi støtter gerne op om familiens deltagelse i fritidsaktiviteter og om børnenes rejser med skoler og klubber. Det er vigtigt med aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. Også hjælp til ferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser har altid været et højt prioriteret område. Det kan være til leje af campinghytte, ophold på familiehøjskole, en tur til Legoland eller Tivoli, besøget hos udenbys slægtninge. Selv en mindre egenbetaling for et ferieophold kan virke uoverskuelig, når man samtidig gerne vil kunne give børnene lidt ekstra lommepenge og nyt sommertøj med i kufferten. Vi har haft en fantastisk sommer med nogle gode oplevelser og andre tanker ind i hovedet. Endnu engang vil jeg sige mange gange tak for din hjælp Lone, mor til 2 piger 9

10 Årsberetning /04/ :54 Side 10 Sygdom: Der er altid mange ekstraudgifter forbundet hermed. Transport til et hospitalsindlagt barn, udgifter til pasning af de raske søskende hjemme og til den ekstra biografbillet, øgede kostudgifter pga. mindre tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn. Også medicin, fysioterapi, briller, psykologbistanden og tandbehandlingen hjælper vi gerne med. Tak for hjælpen til Rikkes konfirmation. Vi er utrolig taknemlige for, at I har hjulpet os så meget og yderligere tilbyder os støtte fremover. Det varmer os meget og giver lidt ro i sjælen Lisbeth, mor til Rikke Gældsposter: En ekstra varmeregning eller uventet høj elafregning kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc. Konfirmation: Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere er ekstra vigtige at få markeret. Uddannelse: Her kan nævnes tilskud til efterskoleophold, depositum, ordbøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødrenes egen uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller undervisningsafgift. Julehjælp: En svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv et relativt beskedent beløb kan afhjælpe følelsen af afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med julen. 10

11 Årsberetning /04/ :54 Side 11 Bidrag og støtte til Foreningen: Også 2008 kan vi se tilbage på som et år med stor opbakning fra Foreningens mange trofaste bidragydere. Bidragene fra fonde, legater og private virksomheder beløb sig således i alt til 2,6 mio. det højeste beløb nogensinde. Foreningen er ovenud taknemlige for denne økonomiske støtte og opbakning - også fra de bidragydere, som i 2008 besluttede at støtte op om vort arbejde for allerførste gang eller efter en pause, hvor man havde valgt at prioritere andre formål. Det er for os altid utrolig spændende at åbne disse kuverter. En trofast bidragyder foranledigede, at Foreningen kom i betragtning, da en fond skulle nedlægges. Vi modtog et dejligt stort beløb. Fra Otto Bruuns Fond fik vi i år et særligt stort bidrag, som var til stor gavn i sommerferien. Foreningen har i mange år haft en fin samarbejdsaftale med Louis Petersens Legat omkring behandlingen af de ansøgninger, Legatet modtager fra enlige mødre. I 2008 modtog vi således kr. til uddeling en helt uvurderlig hjælp. Siden 2005 har Foreningen ligeledes haft et fortrinligt samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond, hvorfra vi i år modtog hele kr. til gavn for de mange enlige mødre med særligt svære levekår. I 2004 valgte Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond at støtte op om Foreningens arbejde, og i år modtog Foreningen et særligt stort beløb - kr til uddeling. Foreningen sætter stor pris på samarbejdet, som i 2008 gjorde en forskel for 42 udsatte enlige mødre. Historisk har Foreningen en særlig tilknytning til ISS, som gennem årene har støttet op om Foreningens arbejde på forskellig vis. I 2008 modtog vi et bidrag på kr. En helt anden form for støtte kommer fra Foreningens 2 frivillige socialrådgivere, som i det daglige hjælper til med pasning af telefoner, behandling af de mange ansøgninger og de tidskrævende indstillinger til andre fonde. Det er enestående efter et langt arbejdsliv fortsat at have lysten til at yde en indsats for en udsat gruppe. En værdsat hjælp får vi også fra direktør Aksel G. Johansen og Fredensborg Trykcenter, som i flere år har bistået med redigering og trykning af Foreningens årsberetning. Vi retter en stor TAK til ALLE, som i 2008 valgte at støtte op om Foreningens vigtige arbejde. Jeg har fået købt en barnevogn med tilbehør og en seng til den lille ny. Ja, nu har den lille alt, hvad den behøver til en god start ind i livet Magdalena, snart mor 11

12 Årsberetning /04/ :54 Side 12 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2008 Andersens A.F. Mindelegat 750 Andresens, Knud og Dagny Gad Andresens Fond Bechgaard, civilingeniør H.C og hustru Ella Mary Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Carlsen-Langes Legatstiftelse Carlson, Carl og Camilla Carlsons Legat Christensen, Marie Christensens Legat Danielsen, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond Danske Banks Fond Det Warburgske Legat Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af FLS Industries A/S Gavefond Fonden af Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat Henriques Understøttelsesfond og Mindelegat Hoffman, Frantz Hoffmans Mindelegat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden ISS Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond J.L. Fondet Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kielberg, Sarah E. Kielbergs Legat Kirk, Ole Kirks Fond Kong Christian den tiendes fond Kragh, Frederik og Emma Kraghs Mindefond La Cour, Margrethe og Johs. F. La Cours Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Lemvigh-Müller Fonden

13 Årsberetning /04/ :54 Side 13 Levison, Papirhandler Adolf Levison og hustrus legat Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lund, Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat Margrethegaardens Legat Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Nordea Fonden Olsen, generalkonsul Jens Olsens Fond Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond Richter, Marie og M.B. Richters Fond Robinson, Susi og Peter Robinsons Fond Skandinavisk Tobakskompagni Skrikes, Julius Skrikes Stiftelse Sparekassen Nordjyllands Fond Spies, Simon Spies Fonden Tips- og Lottopuljen, Velfærdsministeriet Toyota Fonden Trane, Valdemar Selmer Tranes Fond Tuborgfondet Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond Egmont Fonden - støtte til 38 ansøgere kr

14 Årsberetning /04/ :54 Side 14 Foreningens økonomi Foreningen havde også i 2008 et travlt år, hvor vi i årets løb behandlede 2449 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn. Også regnskabsmæssigt blev 2008 et yderst tilfredsstillende år med øgede indtægter fra vore mange bidragydere. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover har Foreningen som i tidligere år modtaget væsentlige bidrag fra virksomheder, fonde og legater samt kontingent og bidrag fra Foreningens medlemmer. Årets resultat efter legatuddelinger på kr og hensættelser til senere uddeling på kr udgør kr Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2008 kr Fordeling af bevilget beløb 2008: g else m % 9% else % 11% ation ælp % 9% 18% 9% % Spædbørn Etablering Anskaffelse Sygdom Ferie Uddannelse Gæld Konfirmation Julehjælp 14

15 Årsberetning /04/ :54 Side 15 Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Kontoromkostninger Renteomkostninger Revision Årets uddelinger Hensat til senere uddeling Anvendt i året 0 60 Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat

16 Årsberetning /04/ :54 Side 16 nus ti tusinde k Jeg sender are vor er det b og kram. H er krisen dukk i t id m t a dejligt, em fra jer. der hjælp fr t jeres hjælp a, e id v re a I skal b dt ere end go har gjort m 2 Helle, mor til FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Historien om Café Tumling

Historien om Café Tumling STOF nr. 20, 2012 Historien om Café Tumling - Mødre, der har haft et misbrugsproblem, har i Café Tumling fået et trygt mødested, hvor man kan være sammen om gode og dårlige erfaringer og holde ensomheden

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

Protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary her bliver børn - børn igen Sådan startede det Hurra for Einar Holbøll Behovet gennem tiderne 1904-1911: Tuberkuløse børn 1912-1939: Underernærede

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011 Årsrapport august december 2011 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Generalforsamlingens godkendelse 3 Revisorerklæring 4 Ledelsesberetning 5 Kollegianersamfundets oplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond

Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond 229 personer, enlige og familier med børn, har været på en uges gratis sommerferiekoloni i sommeren 2006. Feriekolonierne har været fordelt på seks lejre med ca.

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere