Årsberetning /04/ :54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 Årsberetning /04/ :54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008

2 Årsberetning /04/ :54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat social organisation. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden takket være private midler - haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere. Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp er en anden vigtig del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller desuden til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 8 medlemmer. Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat 1 socialrådgiver, 1 deltids bogholder samt en timelønnet socialrådgiverstuderende. Foreningen har desuden bistand fra 2 frivillige socialrådgivere, som hjælper med indstillinger til andre fonde og legater. Bestyrelse: Afdelingsleder Lena Søgaard, formand Overlæge Anse Leroy, næstformand Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer Direktør Ulf Søgaard Advokat Merete Cordes Fuldmægtig Jørgen Clausen Forstander Marianne Brøndberg Forstander Tove Schirmer Medarbejdere: Benthe Jensen, socialrådgiver, daglig leder Dorte Voltelen, socialrådgiver og frivillig Birthe Larsen, socialrådgiver og frivillig Pernille Olsen, studentermedhjælp Tove Vestkær, bogholder Foreningens SE nummer: Bankkonto Jyske Bank: Girokonto: Foreningens regnskab revideres af KPMG Layout og produktion: Fredensborg Trykcenter 2

3 Årsberetning /04/ :54 Side 3 Lena Søgaard Foreningens formand Årsberetning for 2008 Sidste år var det foreningens mangeårige formand, advokat Merete Cordes, der på disse sider takkede for bidrag ydet til støtte af foreningens arbejde. Både Merete Cordes og foreningens mangeårige kasserer, direktør Ulf Søgaard, valgte på generalforsamlingen i maj 2008 at trække sig efter mange år på posterne. De indvilgede dog i at fortsætte som menige bestyrelsesmedlemmer i en overgangsperiode, således at foreningens nye kasserer, regnskabschef Irene Stumpe og undertegnede som formand, får mulighed for at trække på deres mangeårige viden og erfaring. Herfra skal lyde en stor tak for deres indsats gennem en lang periode. Netop deres indsats har betydet, at foreningen gennem årene har kunnet leve op til sit formål: At yde hjælp til de mange enlige med børn, der har haft brug for en kærkommen økonomisk håndsrækning. Hvor man generelt kan sige, at størsteparten af den danske befolkning det sidste årti har oplevet en velstandsstigning, viser netop offentliggjorte tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at antallet af fattige i Danmark samtidig er steget med 50 % fra Og heraf er antallet af personer, der har været fattige i tre sammenhængende år eller mere, steget med 25 %. Selvom disse tal bliver anfægtet fra andre sider, er der dog bred enighed om, at antallet af mennesker med lav indkomst i længere tid er steget. Og i den gruppe findes en overvægt af enlige kvinder med børn. En undersøgelse fra SFI viser, at der er sammenhæng mellem økonomi og social eksklusion. Derfor, som Foreningen tidligere har skrevet om på disse sider, er vores målgruppe en socialt udsat gruppe. Det står ikke i Foreningens magt at ændre de enlige forsørgeres samlede situation. Men vi kan gennem de bidrag, vi modtager, hjælpe der hvor det offentlige system ikke rækker. Og som man kan læse i de mange takkebreve Foreningen modtager, er det er en hjælp, der ikke betragtes som en selvfølge af modtagerne. Hvert et bidrag har betydning for hvor mange familier vi kan række en hjælpende hånd. Derfor retter vi en stor tak til vore bidragydere, der giver os mulighed for at gøre en forskel for de mange enlige forsørgere, der har brug for vores hjælp. Lena Søgaard, formand 3

4 Årsberetning /04/ :54 Side 4 Om året 2008 kan vi berette følgende: Vi modtog legatansøgninger, hvoraf ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 271 børnefamilier tildelt julehjælp 46 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 210 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 711 fik afslag typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget legat herfra 40 ansøgninger blev overført til behandling i 2009 Om ansøgningerne Foreningen modtager henvendelser fra hele landet - det største antal fortsat fra hovedstadsregionen. Mange henvender sig efter opfordring fra sygehuse, sundhedsplejersker, praktiserende læger, kommunale sagsbehandlere, familievejledere, private rådgivningscentre m.fl., hvorfra vi også hyppigt modtager en direkte enten telefonisk eller skriftlig henvendelse. Tusind tak for jeres gode støtte, som har hjulpet mig rigtig meget i en tid, der er meget presset og uoverskuelig lige nu Randi, mor til tvillinger Som det fremgår af nedenstående figur lever hovedparten af en overførselsindkomst, heraf 40 % af kontanthjælp. 15% er tildelt førtidspension, 13% modtager dagpenge ved sygdom eller ledighed og 11 % er under uddannelse. Forsørgelsesgrundlag 2008: ælp 575 8% 5% 18% 210 lse 11% 163 penge 122 e 15% % 3% Arbejde Flexjob Kontanthjælp Pension Uddannelse Sygedagpenge Dagpenge 4

5 Årsberetning /04/ :54 Side 5 En anden stor gruppe er de mødre, som er i arbejde i alt 21%. Langt de fleste er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår, en lille gruppe i flexjob. Der er typisk tale om enlige forsørgere, som enten arbejder indenfor lavtlønsområdet eller er nødsaget til at være på deltid for at hverdagen i det hele taget kan hænge sammen det sidste kan jo være ganske svært selv for en børnefamilie med 2 voksne. En del må arbejde på nedsat tid, fordi de ikke kan påtage sig aften- og weekendvagter i samme omfang som deres kolleger. I det hele taget er det svært for en enlig mor at bestride et arbejde, hvor en del af arbejdstiden ligger udenfor daginstitutionernes åbningstid jobmulighederne kan for en eneforsørger være noget indsnævrede. I de senere år har vi oplevet en mindre stigning i antallet af henvendelser fra mødre med anden etnisk baggrund ofte kommer kontakten via en kontaktperson, f.eks. fra et privat rådgivningscenter. Mange har boet i Danmark i relativt få år og lever af starthjælp, dvs. en særlig lav social ydelse. Det er for disse mødre ekstra svært at finde midlerne til de nye vinterstøvler til børnene eller til sunde fritidsaktiviteter i hverdagen. Mange er uden noget særligt kendskab til det danske system og har ofte et yderst begrænset netværk en del er udstødt af familien. Ansøgningernes indhold Også i 2008 fik vi dagligt henvendelser fra enlige mødre, som ikke kunne se en vej ud af deres økonomiske vanskeligheder. De dyre huslejer i hovedstadsregionen og landets andre større byer er en hyppig baggrund for en økonomi, der ikke hænger sammen. Vi ser mange, som kun har kr. tilovers om måneden, når boligudgifterne er betalt. Med til dækning af øvrige normale udgifter som forsikringer, licens, daginstitution, transport, mad og beklædning er det næppe overraskende, at det kan være utrolig svært at finde midlerne til tandlægebesøget og børnebrillerne endsige til en lille ferie eller den konfirmationskjole, datteren håber på. Vi fik i år et øget antal henvendelser omkring en husleje, man var kommet faretruende bagud med og om hjælp til store og uventede efterregninger på varme og el. Mange har været nødt til at gældsætte sig i forbindelse med f.eks. en skilsmisse eller samlivsophør - begivenheder som er svære at komme igennem for de voksne og bestemt også for børnene, som kan have behov for andre at støtte sig til. Andre mødre har måttet gældsætte sig efter et voldeligt samliv og en flytning, hvor mange må starte forfra og reetablere et helt hjem og samtidig hermed tage vare på deres børn, som har oplevet volden. 5

6 Årsberetning /04/ :54 Side 6 I har gjort en lille familie meget glade. Karen glæder sig fantastisk meget til skoleturen. Det er så ubeskrivelig dejligt for mig at se hendes glade ansigt Birgit, mor til Karen Foruden den daglige bekymring over et skrabet budget er de fleste triste over ikke at kunne give sine børn de samme muligheder for deltagelse i bl.a. sportsaktiviteter, som deres skolekammerater med 2 arbejdende forældre har. Omsorgen for børnene fylder mest. For den enlige mor er det svært, når børnenes fødselsdage står for og de gerne vil kunne invitere kammeraterne hjem til lagkage og fødselsdagskalas. Svært, når cyklen er blevet for lille eller fodboldstøvlerne for små, når julen eller skoleferien nærmer sig, når skolerejsen eller studieturen skal betales, når gymnasieeleven skal skaffe ordbøger og regnemaskine, når lærlingen skal have arbejdsbukser og sikkerhedssko. Svært, når sønnen ikke rigtig trives i skolen og efterskoleopholdet er udenfor økonomisk rækkevidde, svært når hjemmet er blevet så nedslidt, at børnene undgår at have kammeraterne med hjem. At være i en situation, hvor man gang på gang må skuffe sine børn tærer på selvværdet - mange føler sig som en dårlig mor, når de ikke kan leve op til børnenes rimelige ønsker og forventninger. Vi får også henvendelser fra mødre, som har levet af kontanthjælp i flere år og som nu vil i gang med den uddannelse, de aldrig fik. Mange blev mødre i en ung alder, havde selv nogle dårlige oplevelser i skolen og opbakningen hjemmefra manglede. Nogle skal først gennem et forberedende skoleforløb og kan se et længere forløb på SU foran sig - andre ønsker en kort uddannelse indenfor bl.a. sundhedsområdet, hvor elevlønnen sjældent rækker. Fælles er et stort ønske om at være et godt eksempel for sine børn og behovet for en håndsrækning. At enlige mødre uden uddannelse ofte hænger fast i social forsørgelse er kendt viden. Den enlige mors ofte vanskelige situation er meget sjældent kun et økonomisk anliggende, men når økonomien ser allermest sort ud kan et legat gøre en kæmpe forskel, som denne mor gav udtryk for: Jeres forståelse og økonomiske støtte har betydet rigtig meget for mig, da hele min verden pludselig gik ned. Det har givet håb og motivation til at blive ved at kæmpe 6

7 Årsberetning /04/ :54 Side 7 Det daglige arbejde i sekretariatet Der er mange og meget forskellige opgaver at tage vare på i sekretariatet, og da arbejdet er fordelt på ganske få hænder er planlægning alfa og omega. De mange ansøgninger skal løbende behandles. Da Foreningen alene kan yde økonomisk støtte i situationer, hvor det ikke er muligt at opnå den fornødne hjælp i det offentlige system, er det ofte nødvendigt at få uddybet en ansøgning undervejs. Under samtalen fortæller mødrene tit om en svær opvækst og en tilværelse præget af de mange afsavn, som et liv i fattigdom betyder. Vi bestræber os på at afsætte den fornødne tid til disse samtaler, så mødrene ikke får endnu en oplevelse af ikke at blive hørt på og taget alvorligt. Har talt med mor i dag. Hun var utrolig lettet og taknemlig over jeres hjælp. Det er så fantastisk. ET KÆMPE TAK til jer Susanne, sundhedsplejerske Mange henvender sig efter en forgæves kontakt til kommunen, som ikke fandt mulighed for at hjælpe med det konkrete behov og som måske heller ikke havde den fornødne tid til at forklare et afslag. Udover råd og vejledning omkring mulighederne bredt i den sociale lovgivning er mange glade for at få vores hjælp til blot at kunne forstå et afslag hvis det ellers er rimeligt velfunderet - og få forklaret også begrænsningerne i lovgivningen. Et skriftligt afslag med begrundelse og ankevejledning er sjældent fuldt tilstrækkeligt for en enlig mor uden særlig uddannelse. Vi støder naturligvis også på afslag, der ikke er rimeligt begrundede eller hvor sagsbehandleren ikke har overvejet samtlige hjælpemuligheder, muligvis fordi kompetencen lå et andet sted i kommunen. Vi bidrager gerne med vores viden og andre løsnings og handlemuligheder. I mange af familierne er den voksne eller et barn desuden ramt af sygdom. Vi er meget opmærksomme på den særlige rådgivning, som f.eks. flere af de sygdomsbekæmpende foreninger kan tilbyde. Undertiden kan der også opnås hjælp til en ferieoplevelse og små afbræk i hverdagen, som er så væsentlige, ikke mindst af hensyn til familiens raske børn, som i det daglige ofte oplever deres behov tilsidesat. Vi støtter gerne, hvor familien ikke har andre muligheder. Også i 2008 anvendtes ressourcer på at udfærdige indstillinger til andre fonde og legater, som vi har oparbejdet et godt samarbejde med. Heinrich og Laurine Jessens Fond støttede flere mødre med bl.a. en bekostelig tandbehandling eller nødvendig flytning og Egmontfonden hjalp flere vordende mødre med de nødvendige anskaffelser til den lille ny og andre med ferieophold, nye senge m.m. Også i kraft af samarbejdet med andre fonde har vi atter i år kunnet hjælpe mange familier til en dejlig sommerferie på højskole, i campinghytte, i et godt sommerhus eller på et af Danmarks mange feriecentre, hvor der typisk er mange aktivitetsmuligheder stederne med badelande er særlig populære hos børnene. Det er vigtigt for familiernes trivsel at få disse pusterum og nogle gode fælles oplevelser. Fundraising er en helt anden men vigtig arbejdsopgave, idet Foreningens egne midler er yderst begrænsede og vi derfor er helt afhængige af bidrag udefra. 7

8 Årsberetning /04/ :54 Side 8 Foreningens historie af Ulf Søgaard, direktør medlem af bestyrelsen og kasserer Foreningen til støtte for Mødre og Børn går tilbage til 1905/1906, hvor to velgørende foreninger startede deres virksomhed. For private midler ydede man personlig, social, juridisk og økonomisk bistand til vanskeligt stillede gravide kvinder og enlige mødre. I 1924 blev de to foreninger slået sammen og fik navnet Mødrehjælpen. Den fortsatte som en privat filantropisk organisation, som både tog sig af hjælpearbejdet på det sociale og juridiske område og fortsatte den økonomiske støtte til enlige mødre og børn. Mødrehjælpens aktiviteter blev drevet udelukkende for private midler indtil 1939, hvor der blev vedtaget en Mødrehjælpslov som bl.a. betød, at der blev oprettet mødrehjælpsinstitutioner i hele landet, ligesom Mødrehjælpen yderligere blev involveret i bl.a. faderskabssager og bortadoption. Mødrehjælpen blev hermed delvist offentligt finansieret. I 1976 vedtog Folketinget den såkaldte Bistandslov. Mødrehjælpen blev totalt nedlagt og alle Mødrehjælpens aktiviteter blev overført til socialforvaltningerne i kommuner og amter. Den økonomiske støtteaktivitet, som frem til Bistandslovens vedtagelse havde været en del af Mødrehjælpens aktivitet, var nu i en vanskelig situation med hensyn til den fremtidige ledelse og administration. Når det lykkedes at videreføre denne del af Foreningen til støtte for Mødre og Børn, skyldes det ikke mindst Mødrehjælpens mangeårige bestyrelsesformand, overlæge i Sundhedsstyrelsen Eigil Juel Henningsen. Han havde ligeledes i en årrække været bestyrelsesmedlem i Det Danske Rengøringsselskab/ISS og medvirkede nu til at chefer fra ISS med koncernchef Poul Andreassen i spidsen gik ind i bestyrelsen for at videreføre Foreningen. Mødrehjælpens afgåede direktør Vera Skalts påtog sig opgaven som daglig leder af Foreningen i nogle år. Mødrehjælpens ejendom Egmontgården, som indeholdt lejligheder til enlige mødre blev overdraget til Københavns Kommune, i det dog en enkelt lejlighed blev stillet til rådighed som fremtidigt kontor for Foreningen. I de efterfølgende mere end 30 år har Foreningen haft en positiv udvikling med mange trofaste virksomheder, fonde og privatpersoner som yder værdifuld støtte. I sit daglige virke har Foreningen også et godt samarbejde med institutioner og personer, som bl.a. medvirker til at vi får kontakt med mødre, som har behov for hjælp. Og det glæder os, når vi kan se hvordan en lille håndsrækning til en enlig mor kan lyse op i en ellers problemfyldt hverdag. 8

9 Årsberetning /04/ :54 Side 9 Legater bevilges til følgende formål Spædbørnsudstyr: Legater bevilges til følgende formål: Spædbørnsudstyr: En god start med det ventede barn har historisk haft høj prioritet i foreningens arbejde. Jeg fik jeres adresse af en god kollega, som syntes I var meget forstående i situationer som Mias. Det kan jeg nu kun give hende ret i og Mia selv er ovenud lykkelig Marie, socialrådgiver Etablering: Basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr, - typisk i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør. Selve flytningen eller tilskud til den første måneds husleje kan vi hjælpe med. Anskaffelser til hjemmet iøvrigt Her kan nævnes: køleskab, vaskemaskine, dyner, sengetøj, fjernsyn, symaskine, støvsuger, telefon. Anskaffelser til familien: Udstyret til skolestart, en cykel til fælles familieoplevelser, udskiftning af garderoben ved vægttab, ventetøjet til den gravide. Fritid og Ferie: Vi støtter gerne op om familiens deltagelse i fritidsaktiviteter og om børnenes rejser med skoler og klubber. Det er vigtigt med aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. Også hjælp til ferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser har altid været et højt prioriteret område. Det kan være til leje af campinghytte, ophold på familiehøjskole, en tur til Legoland eller Tivoli, besøget hos udenbys slægtninge. Selv en mindre egenbetaling for et ferieophold kan virke uoverskuelig, når man samtidig gerne vil kunne give børnene lidt ekstra lommepenge og nyt sommertøj med i kufferten. Vi har haft en fantastisk sommer med nogle gode oplevelser og andre tanker ind i hovedet. Endnu engang vil jeg sige mange gange tak for din hjælp Lone, mor til 2 piger 9

10 Årsberetning /04/ :54 Side 10 Sygdom: Der er altid mange ekstraudgifter forbundet hermed. Transport til et hospitalsindlagt barn, udgifter til pasning af de raske søskende hjemme og til den ekstra biografbillet, øgede kostudgifter pga. mindre tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn. Også medicin, fysioterapi, briller, psykologbistanden og tandbehandlingen hjælper vi gerne med. Tak for hjælpen til Rikkes konfirmation. Vi er utrolig taknemlige for, at I har hjulpet os så meget og yderligere tilbyder os støtte fremover. Det varmer os meget og giver lidt ro i sjælen Lisbeth, mor til Rikke Gældsposter: En ekstra varmeregning eller uventet høj elafregning kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc. Konfirmation: Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere er ekstra vigtige at få markeret. Uddannelse: Her kan nævnes tilskud til efterskoleophold, depositum, ordbøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødrenes egen uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller undervisningsafgift. Julehjælp: En svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv et relativt beskedent beløb kan afhjælpe følelsen af afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med julen. 10

11 Årsberetning /04/ :54 Side 11 Bidrag og støtte til Foreningen: Også 2008 kan vi se tilbage på som et år med stor opbakning fra Foreningens mange trofaste bidragydere. Bidragene fra fonde, legater og private virksomheder beløb sig således i alt til 2,6 mio. det højeste beløb nogensinde. Foreningen er ovenud taknemlige for denne økonomiske støtte og opbakning - også fra de bidragydere, som i 2008 besluttede at støtte op om vort arbejde for allerførste gang eller efter en pause, hvor man havde valgt at prioritere andre formål. Det er for os altid utrolig spændende at åbne disse kuverter. En trofast bidragyder foranledigede, at Foreningen kom i betragtning, da en fond skulle nedlægges. Vi modtog et dejligt stort beløb. Fra Otto Bruuns Fond fik vi i år et særligt stort bidrag, som var til stor gavn i sommerferien. Foreningen har i mange år haft en fin samarbejdsaftale med Louis Petersens Legat omkring behandlingen af de ansøgninger, Legatet modtager fra enlige mødre. I 2008 modtog vi således kr. til uddeling en helt uvurderlig hjælp. Siden 2005 har Foreningen ligeledes haft et fortrinligt samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond, hvorfra vi i år modtog hele kr. til gavn for de mange enlige mødre med særligt svære levekår. I 2004 valgte Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond at støtte op om Foreningens arbejde, og i år modtog Foreningen et særligt stort beløb - kr til uddeling. Foreningen sætter stor pris på samarbejdet, som i 2008 gjorde en forskel for 42 udsatte enlige mødre. Historisk har Foreningen en særlig tilknytning til ISS, som gennem årene har støttet op om Foreningens arbejde på forskellig vis. I 2008 modtog vi et bidrag på kr. En helt anden form for støtte kommer fra Foreningens 2 frivillige socialrådgivere, som i det daglige hjælper til med pasning af telefoner, behandling af de mange ansøgninger og de tidskrævende indstillinger til andre fonde. Det er enestående efter et langt arbejdsliv fortsat at have lysten til at yde en indsats for en udsat gruppe. En værdsat hjælp får vi også fra direktør Aksel G. Johansen og Fredensborg Trykcenter, som i flere år har bistået med redigering og trykning af Foreningens årsberetning. Vi retter en stor TAK til ALLE, som i 2008 valgte at støtte op om Foreningens vigtige arbejde. Jeg har fået købt en barnevogn med tilbehør og en seng til den lille ny. Ja, nu har den lille alt, hvad den behøver til en god start ind i livet Magdalena, snart mor 11

12 Årsberetning /04/ :54 Side 12 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2008 Andersens A.F. Mindelegat 750 Andresens, Knud og Dagny Gad Andresens Fond Bechgaard, civilingeniør H.C og hustru Ella Mary Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Carlsen-Langes Legatstiftelse Carlson, Carl og Camilla Carlsons Legat Christensen, Marie Christensens Legat Danielsen, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond Danske Banks Fond Det Warburgske Legat Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af FLS Industries A/S Gavefond Fonden af Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat Henriques Understøttelsesfond og Mindelegat Hoffman, Frantz Hoffmans Mindelegat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden ISS Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond J.L. Fondet Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kielberg, Sarah E. Kielbergs Legat Kirk, Ole Kirks Fond Kong Christian den tiendes fond Kragh, Frederik og Emma Kraghs Mindefond La Cour, Margrethe og Johs. F. La Cours Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Lemvigh-Müller Fonden

13 Årsberetning /04/ :54 Side 13 Levison, Papirhandler Adolf Levison og hustrus legat Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lund, Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat Margrethegaardens Legat Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Nordea Fonden Olsen, generalkonsul Jens Olsens Fond Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond Richter, Marie og M.B. Richters Fond Robinson, Susi og Peter Robinsons Fond Skandinavisk Tobakskompagni Skrikes, Julius Skrikes Stiftelse Sparekassen Nordjyllands Fond Spies, Simon Spies Fonden Tips- og Lottopuljen, Velfærdsministeriet Toyota Fonden Trane, Valdemar Selmer Tranes Fond Tuborgfondet Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond Egmont Fonden - støtte til 38 ansøgere kr

14 Årsberetning /04/ :54 Side 14 Foreningens økonomi Foreningen havde også i 2008 et travlt år, hvor vi i årets løb behandlede 2449 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn. Også regnskabsmæssigt blev 2008 et yderst tilfredsstillende år med øgede indtægter fra vore mange bidragydere. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover har Foreningen som i tidligere år modtaget væsentlige bidrag fra virksomheder, fonde og legater samt kontingent og bidrag fra Foreningens medlemmer. Årets resultat efter legatuddelinger på kr og hensættelser til senere uddeling på kr udgør kr Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2008 kr Fordeling af bevilget beløb 2008: g else m % 9% else % 11% ation ælp % 9% 18% 9% % Spædbørn Etablering Anskaffelse Sygdom Ferie Uddannelse Gæld Konfirmation Julehjælp 14

15 Årsberetning /04/ :54 Side 15 Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Kontoromkostninger Renteomkostninger Revision Årets uddelinger Hensat til senere uddeling Anvendt i året 0 60 Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat

16 Årsberetning /04/ :54 Side 16 nus ti tusinde k Jeg sender are vor er det b og kram. H er krisen dukk i t id m t a dejligt, em fra jer. der hjælp fr t jeres hjælp a, e id v re a I skal b dt ere end go har gjort m 2 Helle, mor til FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2000

Å R S B E R E T N I N G 2000 NR 2 APRIL 2001 Å R S B E R E T N I N G 2000 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2001 Årgang 1 Redaktion: Hanne Simonsen (ansvh.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 INTERVIEW Lotte fandt ro hos Mødrehjælpen under skilsmissen FRIVILLIG Lisbeth brænder for at udvikle frivilligheden Årsberetning 2014 LEDER INTERVIEW I Danmark har vi

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

Forælder Fonden. Årsberetning 2009. Forælder Fonden

Forælder Fonden. Årsberetning 2009. Forælder Fonden Rådgivningskontoret Heimdalsgade 4, 2200 København N Telefon 35 83 68 86, telefax 35 83 88 02 E-mail: boligfonden@boligfonden.org Åbningstider mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-14 1. og 3. onsdag i

Læs mere

2013 Effekter af Børnesagens Stipendieprogram

2013 Effekter af Børnesagens Stipendieprogram 2013 Effekter af Børnesagens Stipendieprogram Inklusion Stipendier Netværk Ligeværd Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til sårbare familier med eneforsørger under uddannelse. Rapporten

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Forælder Fonden Årsberetning 2013

Forælder Fonden Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Ikke et ondt ord om skilsmisser. Bare en masse alvorsord om konsekvenserne for børn. Selvom dagligt beskæftiger sig med den ofte høje menneskelige pris på skilsmisser, og konsekvensen

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere