Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af Det danske Kunstindustrimuseum 2005

2 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning 7 Konserverings- og bevaringsarbejde 8 Formidling 9 Bygninger og udendørs arealer 11 Inventar og materiel 11 Museets organisation og administration 12 Ledelse og personale 12 Økonomi 14 Konklusion og anbefalinger 15 Bilag Kulturarvsstyrelsens notat om museets internetformidling, november Kunstindustrimuseets kommentar af 7. november 2006 til bedømmelsen af museets internetformidling. Det Kunsthistoriske Faglige Råds bedømmelse af museets forsknings- og formidlingspublikationer. 2

3 Baggrund for kvalitetsvurderingen Som et led i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt med Kulturministeriet skal styrelsen årligt kvalitetsvurdere et antal statsanerkendte museer. Styrelsen udvælger disse museer ud fra kriterier, der sikrer en bred repræsentation. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Det danske Kunstindustrimuseum (Kunstindustrimuseet) er en opfølgning på styrelsens 16 rapport, hvorefter styrelsen fik til opgave at vurdere, hvorledes Trapholt og Kunstindustrimuseets varetagelse af deres ansvarsområder indenfor møbelkunst relaterer sig til hinanden. Begge museer omfattes derfor af styrelsens kvalitetsvurdering i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering 2005 af Kunstindustrimuseet er baseret på: Museets besvarelse af styrelsens kvalitetsvurderingsskema med bilag modtaget pr. mail i styrelsen den 6. september Museet indsendte et stort antal publikationer og artikler til bedømmelse i Kulturarvsstyrelsen den 2. juni Drøftelse af museets forhold på grundlag af det udfyldte skema fandt sted på Kunstindustrimuseet onsdag den 21. september 2005 på et møde med følgende deltagere: - Fra Kunstindustrimuseet: Museumsdirektør Bodil Busk Laursen, bestyrelsesformand Thomas Graversen. - Fra Kulturarvsstyrelsens museumskontor: Souschef Michael Lauenborg og museumskonsulenterne Lise Skytte Jakobsen og Hanne Jönsson. Under mødet blev museets udstillingslokaler, magasiner samt kontorer beset. Bedømmelse af museets forsknings- og formidlingspublikationer ved Kulturarvsstyrelsens kunsthistoriske faglige råd af 18. januar Bedømmelsen vedlægges rapporten. Bedømmelse af museets internetside vedlægges. 3

4 Lovgrundlag og ejerforhold Det danske Kunstindustrimuseum er et statsanerkendt kunstmuseum efter museumslovens 16 med følgende ansvarsområde: Museets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for kunstindustri, kunsthåndværk og industriel formgivning gennem alsidig og tidssvarende museumsvirksomhed. I tilknytning hertil driver museet biblioteksvirksomhed. Det danske Kunstindustrimuseum (Kunstindustrimuseet) er en selvejende institution. Museumsledelse: Museumsdirektør Bodil Busk Laursen Bestyrelse: Thomas Graversen (formand), Leif Typkær, Flemming Lindeløv, Klaus Bonde Larsen, Jette Gemzøe, Kjeld von Folsach, Christina Lage, Peter Lybecker, Per Magid, Olav Grue, Allan Hannover, Lene Kann-Rasmussen, Susanne Scharff, Christian von Lotzbech. Museets adresse: Bredgade København K Museets arbejdsgrundlag og formål Ansvarsområde Kunstindustrimuseet fungerer som dansk hovedmuseum for såvel dansk kunsthåndværk og design som for Østasiens kunst. Museet har til formål indenfor dette bredt formulerede område at udforske og formidle formgivningens historie og aktuelle stade på tværs af materialer med fokus på den danske udvikling, men med et internationalt perspektiv. Dertil kommer dokumentationsforpligtelsen for dansk designhistorie. For møbelsamlingens vedkommende er ansvarsområdet beslægtet med Trapholts, hvilket er baggrunden for, at begge museer indgår i årets kvalitetsvurderinger. Fælles for tre af de museer, Trapholt, Museet på Koldinghus og Kunstindustrimuseet, der er udtaget til kvalitetsvurdering i 2005, er, at alle museers ansvarsområder helt eller delvis falder indenfor kunsthåndværk og kunstindustri. For Kunstindustrimuseets vedkommende udgør kunsthåndværk/kunstindustri selve kernen af museets virksomhed, mens det kun er en del af ansvarsområdet på Trapholt og Museet på Koldinghus. Da formuleringen af de berørte museers ansvarsområder er meget bred har det være styrelsens formål at vurdere i hvor høj grad museernes indsamling indenfor området er sammenfaldende. Oprettelse Museet blev oprettet i 1890 på initiativ af Industriforeningen og brygger Carl Jacobsen. I 1895 indviedes museumsbygningen på H. C. Andersens Boulevard tegnet af Vilhelm Klein. 4

5 I 1919 modtog museet det tidligere Frederikshospital i Bredgade som gave. Museet blev ombygget til museumsformål efter en arkitektkonkurrence vundet af Ivar Bentsen og Kaare Klint. I 1926 flyttede museet ind i de lokaler, hvor det har befundet sig lige siden. Samdriftsaftaler Museet har ingen samdriftsaftaler. Medlemskab af foreninger, organisationer og netværk Museets medarbejdere er meget aktive deltagere i diverse foreninger, organisationer, netværk m.v. og medvirker dermed prisværdigt til videndeling indenfor det organisatoriske og faglige museumsnetværk. Samlinger, arkiver, bibliotek Samlinger Museets samlinger falder i følgende otte hovedområder: Ældre europæiske samlinger - fra med højdepunkter indenfor spansk, italiensk og fransk fajance, tysk og fransk porcelænskunst samt franske og engelske møbler. Østasiatiske samlinger specielt de japanske samlinger, der i museets første år udgjorde omkring 20% af alle erhvervelser. Samlingen blev udbygget i anden halvdel af det 20. århundrede og hører i dag til blandt de vigtigste samlinger udenfor Japan. Området er senere blevet suppleret med en begrænset kinesisk og koreansk indsamling. Dansk møbelkunst og internationale designermøbler fra slutningen af 1700-tallet, guldalderens kunstnermøbler, samt danske arkitekt- og snedkermestermøbler (ca. 400) og udenlandske møbler (ca. 150) fra det 20. og 21. århundrede. Dansk keramik omfatter ca numre af hhv. danske fajance og porcelæn samt værkstedskeramik indeholdende en rig samling af Th. Bindesbøll og hans kreds. Samlingen føres ajour med samtidskeramik. Industriel design - museet indsamler specielt apparatdesign. Kommunikation er valgt som et særligt indsamlingsområde, der omfatter ca. 300 genstande (radioer, tv, telefoner, skrivemaskiner, computere). Tekstil- og dragtsamlingen er en af landets største. Samlingen omfatter i alt ca numre fra renæssancen til i dag., såsom flamske og franske gobeliner, italienske og franske silkestoffer, linned-dækketøj i damask- og drejlsvævning, almuevævninger og broderier fra alle egne af verden, hedebobroderier, kniplinger, kinesiske og japanske tekstiler og dragter m.m. Hovedvægten ligger på dansk broderi, vævning og tekstiltryk samt dragt- og dragttilbehør. Plakatsamlingen er Danmarks officielle plakatsamling, der sigter mod repræsentation af plakatkunstens internationale historie. For det danske område er målet det samme, men med ønske om større repræsentativitet. Samlingen omfatter ca plakater. 5

6 Arkiv for dansk design / Billedsamlingen - er det nationale arkiv for dokumentation indenfor museets ansvarsområde. Samlingen omfatter forarbejder, tegninger, skitser af danske kunstnere fra 1780 erne til i dag. Dertil kommer en forbilledsamling, en samling af ornamentstik, japanske træsnit, stofskabeloner samt papirklip, collager m.v. Desuden tryksager, bogbind, bogomslag, tapeter etc. De ældre europæiske samlinger har international standard og de danske samlinger udgør på flere områder de danske hovedsamlinger. Det gælder således keramik, arkitektmøbler i det 20. århundrede, vævede og trykte tekstiler, mode og dragt samt den moderne konceptuelle smykkekunst. Den samlede genstandsmængde udgør i alt ca , heraf udgør tekstiler stk. Dertil kommer biblioteket, der indeholder publikationer, plakatsamlingen: plakater og Arkiv for Dansk Design med ca værker Registrering Registreringen af genstandssamlingen og bibliotekets publikationer er ført helt ajour. For de øvrige samlinger er der et stort efterslæb. For plakatsamlingen drejer det sig om et efterslæb på 37%, mens det udgør 34% for billedsamlingens vedkommende (Arkiv for Dansk Design). Museet vurderer, at det vil være nødvendigt med min. 5 årsværk til at rette op på efterslæbet. Museet har ikke indberettet til Kulturarvsstyrelsen centrale register over kunst, KID, på grund af manglende standarder for indrapportering af kunsthåndværk. Museet deltager sammen med Kulturarvsstyrelsen i udviklingen af disse standarder. Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at registreringen af genstandssamlingen og bibliotekets publikationer er ført helt ajour. Registrering af museumsgenstande er et grundlæggende element i en nødvendig sikkerhedsprocedure samt i tilgængeliggørelsen af samlingerne. Kulturarvsstyrelsen henstiller derfor, at museet opprioriterer afviklingen af det store efterslæb for hhv. plakatsamlingen og Arkiv for Dansk Design, som museet fremhæver som kerneområder i museets virksomhed og ikke afventer en ekstrabevilling. Deponeringer og udlån Museet foretager kun deponeringer i meget begrænset omfang. De fleste større uddeponeringer har været tidsbegrænsede. Siden 1973 har der dog befundet sig en større deponering på i alt 500 museumsnumre på Museet på Sønderborg Slot uden tidsbegrænsning. Det drejer sig om den såkaldte Cumberlandske samling, der omfatter bl.a. træskæringer på især manglebrædder og møbler. Museet er selv indehaver af en stor inddeponering på ornamentstik, dateret , fra Statens Museum for Kunst Museets samling benyttes i stigende grad af kollega-museer til udlånsvirksomhed, især til udlandet. I visse tilfælde forsøger museet at få dækning for de administrative udgifter. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet foretager en udskillelse af den cumberlandske samling og forærer den til Museet på Sønderborg Slot. Kulturarvsstyrelsen finder ligeledes, at den inddeponerede ornamentstiksamling burde overdrages Kunstindustrimuseet fra Statens Museum på Kunst. 6

7 Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet i lighed med Nationalmuseet informerer om sine krav i forbindelse med udlån til særudstillinger på sin hjemmeside. Bibliotek Museets bibliotek er hovedfagbibliotek for kunsthåndværk, kunstindustriel og grafisk design samt Asiens kunst, forsknings- og uddannelsesbibliotek for forskere m.v. og offentligt udlånsbibliotek. Biblioteket rummer i alt ca bøger, pjecer og tidsskrifter. Af særlige samlinger kan nævnes dokumentationsarkiv for danske kunsthåndværkere og designere samt kunstnerisk værdifulde danske og udenlandske bogbind. Materialer i biblioteket og plakatsamlingen er søgbart on-line via bibliotekets hjemmeside. Museet finder, at budgettet til indkøb af bøger er utilstrækkeligt til at dække anskaffelse af publikationer indenfor ansvarsområdet. Arkiv Arkiv for Dansk Design og Plakatsamlingen består hovedsageligt af originalt materiale, skitser og tegninger og er fundamental for forskningen i dansk designhistorie. Sammen med Plakatsamlingen udgør den hovedsamlingen for den designmæssige grafiske kunst i Danmark. Museet finder det væsentligt fortsat at modtage arkiver fra de betydelige håndværkere og designere fra midten af 1900-tallet, der i stigende grad overlader deres arkiver til museet. Kulturarvsstyrelsen finder det tilfredsstillende, at museets bibliotek er velregistreret og velfungerende i forhold til publikum. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet finder en løsning på en sikker mærkning af de museale bøger. Kulturarvsstyrelsen finder det til gengæld uacceptabelt, at en så betydelig del som en tredjedel af museets primære og originale materiale end ikke er minimumsregistreret med nummer etc. For at opfylde de nødvendige krav i forbindelse med museets funktion som hovedarkiv for dansk design og herunder også møbelkunst, bør registrering af arkivmaterialet opprioriteres i museets arbejdsplan. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning Indsamling Det er museets hensigt at erhverve væsentlige nybrud i udviklingen indenfor sit ansvarsområde formgivningens historie. Museets indsamling omfatter såvel det lange, historiske perspektiv som samtidens eksperimenterende og fremadrettede virksomhed og forsøger at fylde hullerne i samlingen ud, men arbejder ikke efter en nedskrevet plan. For dokumentationsafdelingen erhverves der materiale ud fra en prioriteret oversigt over betydende kunsthåndværker og designere. For tiden prioriteres fuldstændiggørelsen af dokumentation fra det 20. århundrede højt samtidig med en aktiv indsamling på nutidsområdet. Museet finder at samlingerne står i rimeligt forhold til ansvarsområdet, men ønsker en styrkelse indenfor industrielle designprodukter. Der arbejdes specielt på at gøre samlingen af udenlandsk industriel 7

8 design fra de seneste 30 år mere repræsentativ, mens der på møbelområdet ønskes en bedre repræsentation af svenske møbler og kunsthåndværk. Museet har ikke formuleret en indsamlingsplan. Kulturarvsstyrelsen henstiller, at museet af hensyn til den koordinerende planlægning på landsplan udarbejder en konkret indsamlingsplan, der tilkendegiver museets intentioner indenfor alle erhvervelsesfelter i ansvarsområdet dansk og international design, keramik, møbler, glas, tekstiler, mode, dragter, japansk kunsthåndværk etc., der samtidig angiver hvilke områder, der nedprioriteres. I planen tilkendegives desuden hvilken dokumentation og arkivalier museet vil prioritere. Forskning Kunstindustrimuseet har i de seneste år publiceret en omfattende række bestandskataloger over museets samlinger bl.a. gennem en stor bevilling fra Ny Carlsbergfondet samt flere udstillingskataloger. Der findes et betydeligt forskningstræk på museets samlinger både fra udenlandske og danske forskere, der betjenes enten i forbindelse med deres besøg på museet eller gennem korrespondance. Dertil kommer samlingernes anvendelse til studiebrug for studerende og lærere fra Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole ligesom der de senere år har været rådgivning af specialestuderende fra både indland og udland. Museet anfører, at integrationen af museum, bibliotek og arkiv er styrken ved dets varetagelse af ansvarsområdet. Ved eksterne forskeres og studerendes brug af museet styrkes et vidtforgrenet forskningsnetværk og -miljø omkring museets samlinger. Der er dog ikke tale om egentlige forskningsmæssige samarbejder. Kulturarvsstyrelsens Kunsthistoriske Faglige Råd konkluderer i sin bedømmelse (der vedlægges rapporten), at museet til fulde lever op til kravene om at bedrive og publicere samlingsrelateret forskning og med sin markante forskningsprofil indtager pladsen som en førende kraft i forskningen i kunstindustri og industriel design i Danmark. Rådet finder, at forskningen er stærkt forankret i institutionen, hvor det fastansatte personale arbejder med et mangefacetteret forskningsbegreb og desuden udviser et forholdsvis højt aktivitetsniveau med artikelbidrag til tidsskrifter og antologier. Styrelsen noterer med tilfredshed, at museets medarbejdere bidrager til forskningen i museets samlinger bl.a. med den omfattende publikationsrække af bestandskataloger, samt at museets arkiver og samlinger er genstand for et stort forskningstræk. Konserverings- og bevaringsarbejde Museet har ikke eget konserveringspersonale, men har gennem en årrække benyttet sig af såvel konserveringsafdelingen på Rosenborg som Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Finansieringen sker ved at 8

9 søge eksterne midler til større konserveringsarbejder. Fra 2005 er der imidlertid tegnet en andel i Fælleskonserveringen. Museet finder, at bevaringstilstanden for samlingerne overvejende er acceptabel, bortset fra plakatsamlingen. Museet finder ikke, at der er behov for en bevaringsplan. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet udarbejder en status over samlingernes bevaringstilstand og på baggrund heraf udarbejder en bevaringsplan såvel for plakatsamlingen som for de øvrige dele af museets samling med henblik på at afsætte tidsmæssige og økonomiske ressourcer til bevaringsindsatsen på museets arbejdsplan. Formidling Museets har udarbejdet en meget bred vifte af særlige formidlingsstrategier, der bl.a. retter sig mod børn og børnefamilier, fx gennem udstillingen Materialer i Designstudiet, hvor genstandene må berøres. Der er derudover blevet opbygget en skoletjeneste med undervisningstilbud til såvel elever i folkeskolen, gymnasiet, VUC og HF. Der afholdes i den forbindelse workshops, lærer kurser etc. Et særligt indsatsområde er integration/kulturmødet, hvor der gennem samarbejde med andre museer og kulturinstitutioner udvikles tilbud til indvandrere. Dertil kommer bl.a. omvisninger i de permanente samlinger og særudstillinger samt flere forelæsningsrækker for Folkeuniversitetet og særundervisning for en lang række Tekniske Skoler. Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at museets formidlingsstrategi retter sig mod mange forskellige mål- og uddannelsesgrupper. Udstillinger Basisudstillingerne viser et repræsentativt udsnit af den europæiske og danske udvikling indenfor museets ansvarsområde. Store dele af basisudstillingerne er nyopstillede i perioden 2002 til 2004 og nyeste opstillinger er Studiesamlingen Europæisk fajance og porcelæn i specialdesignede montrer og Over alle grænser med bl.a. museets indkøb af moderne kunsthåndværk på Verdensudstillingen i Paris Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at basisudstillingerne er af ret ny dato. Mode/tekstilaspektet er beklageligvis fraværende i basisudstillingerne. Særudstillinger En overvældende stor del af museets særudstillingsvirksomhed retter sig mod kortvarige udstillinger, der ikke er egenproduktion udsprunget af museets samlinger. I perioden afholdt museet i alt 92 særudstillinger, heraf var et fåtal væsentlige, gennemarbejdede forskningsbaserede museumsudstillinger, og ingen af disse udstillinger var skabt i samarbejde med andre museer. De mange kortvarige udstillinger, der åbner med en uges mellemrum året igennem, markedsfører museet som en udstillingsbygning og ikke som museum og svækker dermed museets faglige profil. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet formulerer en særudstillingspolitik, der tager udgangspunkt i museets samlinger og i højere grad prioriterer ressourcer på væsentlige, forskningsbaserede udstillinger, der kan give museets museale virksomhed en klar profil frem for at fungere som galleri for kunsthåndværkere. 9

10 Med museets store ansvarsområde og rige samlinger, der stilles til rådighed i form af udlån til andre museer, bør museet udnytte de investerede ressourcer ved at indgå i faglige samarbejder med danske såvel som udenlandske museer om særudstillinger og dermed udnytte de investerede ressourcer til glæde også for publikum i hovedstaden. Anden formidling Museets medarbejdere underviser studerende fra Danmarks Designskole, Kunstakademiets Arkitektskole, holder i vidt omfang foredrag for bl.a. Folkeuniversitetet, Dansk Selskab for Antikvitetshistorie, brancheforeninger, grupper fra Københavns, Århus og Lunds Universitet, Konservatorskolen, Biblioteksskolen, Museumshøjskolen, Danske Kunsthåndværkere samt deltager herudover bl.a. i radio og TV-udsendelser. Undervisning Museet har indgået en samarbejdsaftale med Skoletjenesten. Finansieringen af stillingen som leder af museets skoletjeneste deles mellem museet og Skoletjenesten. Museets skoletjeneste udvikler undervisningsmaterialer til faste samlinger og særudstillinger, forestår workshops samt lærerkurser og seminarer. Internet formidling Kulturarvsstyrelsens bedømmelse af museets hjemmeside vedlægges rapporten. Museets svar vedlægges samtidig. Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at museet forventer at have tilendebragt en total inddatering af genstandssamlingerne i 2009, og at der i dag er adgang til bibliotekets bogsamling, furnitureindex samt samlingen af porcelæn og fajance og dele af plakatsamlingen via internettet. PR-virksomhed Efter at stillingen som pr-medarbejder blev nedlagt for nogle år siden, har museet savnet en person til at udfylde denne funktion. Museet glæder sig over, at Kulturministeriet har stillet museet en bevilling til en ny medarbejder i udsigt. Åbningstid og besøgstal I årene ligger museets besøgstal på årsbasis mellem gæster. Blandt disse viser antallet af voksne personer og grupper en stærkt stigende tendens, mens der for grupperne studerende og pensionister samt gratis entré-gruppen er en betydelig tilbagegang. Museet kender ikke baggrunden for disse udsving. Museets åbningstid er sammenlignet med museer for kunsthåndværk i andre lande meget lav. Den ligger på i alt 34 timer, fordelt på tirs-fre: 10-16, ons og lør-søn: Især lørdag søndag forekommer 4 timer pr. dag at være sparsomt i en hovedstad. På Röhsska i Göteborg er åbningstiden i weekenden på 6 timer pr. dag (11-17), på Museum für Kunst- und Gewerbe i Hamburg er der i weekenden åbent 8 timer pr. dag (10-18), Kunstgewerbemuseum i Berlin har åbent i 7 timer pr. dag lørdagsøndag mens Museum für Angewandte Kunst (MAK) i Wien lørdag-søndag har åbent 8 timer pr. dag (10-18). 10

11 Konklusion Kulturarvsstyrelsen finder det glædeligt, at museets formidlingsstrategi retter sig mod såvel skoleelever i folkeskolen, gymnasiet, VUC og HF. Kulturarvsstyrelsen finder imidlertid, at museet har et uudnyttet potentiale i relation til det voksne publikum med hensyn til at tilbyde velfunderede, forskningsbaserede særudstillinger til belysning af og med museets rige samlinger og mange kerneområder. En skærpelse af museets faglige profil vil sammen med en udvidelse af åbningstiden kunne bidrage til at styrke publikums interesse for museet. Bygninger og udendørsarealer Museets udstillingslokaler, magasiner og bibliotek er beliggende i en firfløjet, fredet bygning, der ejes af museet. Bygningen blev ombygget til museumsformål i 1920 erne, og er nu på mange områder helt utilstrækkelige. Magasinernes er fyldt op, og udnyttelsesgraden er højere end 100 %, samtidig findes der ikke klimastyring hverken i udstillingslokaler eller magasiner. Ved hjælp af et fjernmagasin afhjælpes magasinbehovet til en vist grad. Museet forestiller sig, at magasinsituationen kan blive løst i fællesskab med andre museer i Københavnsområdet. Der savnes udstillingslokaler til at vise væsentlige dele af samlingen såsom plakat og billedsamlingen samt tekstil og mode. Museet er i færd med at undersøge mulighederne for at udvide museets areal under Grønnegården for dermed at forbedre udstillings- og magasinforholdene. Et projekt hvortil museet allerede har en mæcen. Det er planen, at den nye underjordiske bygning skal indvies den 17. januar For det resterende bygningskompleks vedkommende forestår der en snarlig hovedistandsættelse af tage og sandstensudsmykninger, der beløber sig til ca. 60 mio. kr. Til afholdelsen af denne udgift foreligger der ingen mæcener. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet udarbejder en handlingsplan for hele bygningskomplekset, der omfatter 1) plan for finansiering af den påtrængende hovedistandsættelse af den gamle, fredede bygning, således at den er tæt på tag og fag, 2) udarbejder en detaljeret formålsbeskrivelse for arealet i den planlagte udvidelse af museet forsåvidt angår dens anvendelse til udstillingslokale og/eller magasin, 3) foretager en beregning af de øgede driftsudgifter, der følger med ibrugtagning af udbygningen under Grønnegården. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet indgår i et samarbejde med øvrige københavnske museer om etablering af fællesmagasiner. Inventar og materiel Museet vurderer, at det har det nødvendige materiel m.m. for at varetage ansvarsområdet. 11

12 Museets organisation Lønadministration udføres via indberetninger og indtastninger i SLS, Statens Lønsystem, der varetager udbetalinger m.m. Museets venneforening: Selskabet Kunstindustrimuseets Venner blev stiftet i Den har ca. 550 medlemmer. Foreningens formand er automatisk medlem af museets bestyrelse og forretningsudvalg. Foreningens overskud, der ligger på mellem og kr. om året anvendes til erhvervelser til samlingen. Det organisatoriske arbejde i foreningen lægger imidlertid et ikke ubetydeligt beslag på museets sekretærer og faglige medarbejdere, fx i forbindelse med planlægning og afvikling af udenlandsrejser. Der er dermed ikke reelt tale om noget økonomisk merbidrag til museet i forbindelse med foreningens virksomhed. Museets IT-drift varetages primært af to IT-studerende med de fornødne kompetencer indenfor området. Herudover benyttes ekstern konsulentbistand ved opsætning og vedligeholdelse af hovedservere etc. Størstedelen af medarbejderne har ikke modtaget efteruddannelse indenfor it-området. Der mangler økonomiske og tidsmæssige ressourcer til efteruddannelse. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet prioriterer sine ressourcer og lader museets venneforening selv tilrettelægger sine arrangementer og dermed i endnu højere grad støtter museet. Antallet af medlemmer forekommer ikke højt. En strategi for en styrkelse af medlemstallet bør overvejes. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet opprioriterer den nødvendige efteruddannelse af medarbejderne. Museets ledelse og personale Bestyrelse Museet ledes af en bestyrelse på i alt 15 medlemmer, heraf udpeger Dansk Industri tre medlemmer, Håndværksrådet to, Ny Carlsberg Museumslegat og Davids Samling to, Selskabet Kunstindustrimuseets Venner fem medlemmer og museets faste medarbejdere to repræsentanter. Københavns Kommune har gennem en årrække ikke gjort brug af sin plads i bestyrelsen. Da kommunen ikke er tilskudsgiver nedlægges denne post nu. Bestyrelsen vælger formand og næstformand af sin midte. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der udover formand og næstformand består af 3-5 medlemmer af bestyrelsen. Forretningsudvalget består for tiden af i alt 7 personer. Museet finder ikke, at den nuværende bestyrelsessammensætning tager højde for udviklingen på designområdet og museets samarbejdsrelationer. 12

13 Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 5-7 medlemmer, og at bestyrelse og forretningsudvalg gøres identiske, hvilket vil styrke effektiviteten og engagementet hos medlemmerne. Ved fx at reducere antallet af medlemmer for hvert udpegende organ til 1 person, vil antallet af medlemmer nå ned på det anbefalede. Kulturarvsstyrelsen finder det ikke påtrængende, at museets samarbejdsrelationer indgår i overvejelserne vedrørende antallet af bestyrelsesposter., men en repræsentation fra højere læreanstalter og/eller universitetet kunne måske styrke museets virksomhed. Personale På grund af nedskæringer i museets budget blev der i 2001 ifølge museets opgivelser foretaget personalereduktioner på i alt fire stillinger, deriblandt en stilling som leder af plakatsamlingen og en som inspektør ved museumssamlingen. Det fastansatte, museumsfaglige personale omfatter derefter udover direktøren, to museumsinspektører samt en overbibliotekar. Hertil kommer en forskningsbibliotekar, to bibliotekarer og en biblioteksbetjent alle på fuld tid samt en bibliotekar på deltid. Af øvrige fuldtidsansatte kan nævnes en butikschef, en regnskabschef samt en museumsforvalter, en varmemester, en magasinforvalter, en håndværker og to sekretærer. Lederen af skoletjenesten er ansat under Københavns Kommune. Museet betaler halvdelen af lønudgiften. Af deltidsansatte findes en bogholder, en registrator samt en museumsassistent, der leder tekstilsamlingen. Det midlertidigt ansatte personale omfatter på fuld tid: en rengøringsassistent, to museumsvagter, to bibliotekarer og en projektleder (i det af Oak Foundation Denmark støttede registreringsprojekt). På deltid: ni museumsvagter og fire rengøringsassistenter samt tre studentermedhjælpere i skoletjenesten, seks studentermedhjælpere i Oakprojektet samt otte studentermedhjælpere i øvrige funktioner Museet benytter sig af henvist arbejdskraft i forbindelse med ekspedition, biblioteksarbejde og registrering og opmåling, mens medlemmer af museets venneforening udfører frivilligt havearbejde og registreringsopgaver i 14 timer om ugen. Museet giver udtryk for, at det savner designfaglig kompetence til udvikling af arkiv for dansk design, samt faglig kompetence indenfor sydøstasiatisk kunsthåndværk, PR-arbejde samt it-området. Kulturministeriet har åbnet mulighed for støtte til en PR-medarbejder. Arbejdspladsvurdering Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse til brug for en arbejdspladsvurdering blandt medarbejderne i Den skriftlige vurdering forelå endnu ikke ved mødet i september Kulturarvsstyrelsen finder, at museet bør styrke fagligheden gennem at efteruddanne/videreuddanne det nuværende personale indenfor de manglende kompetencer, herunder også i relation til it. Kulturarvsstyrelsen forventer, at museet prioriterer opfyldelsen af lovkravet om udformming af en skriftlig arbejdspladsvurdering højt. 13

14 Museets økonomi Museets samlede driftsbudget var i 2004 på i alt 28 mio. kr. Tilskud fra staten i ht. 16 Særbevilling fra staten Driftstilskud fra private fonde Tilskud fra fonde til indkøb Tilskud fra fonde til publikationer Tilskud fra fonde til udstillinger og formidling Diverse indtægter Entréindtægt Omsætning museumsbutik Lejeindtægt ejendom kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Staten har i mange år været museets eneste offentlige tilskudsyder. Kulturministeriet har udover det årlige tilskud tildelt museet en særbevilling for årene 2004 til 2007 på kr om året til en bevaringsmæssig indsats for samlingen. Museet modtager ikke tilskud fra Københavns eller Frederiksberg kommune. Museets fundamentale aktiviteter såsom udstillinger, erhvervelser til samlingen, publikationer og genstandsregistrering bygger i høj grad på fondsmidler. Fondsmidler og entréindtægter udgør i alt ca. 38% af museets budget. Det nuværende budget er imidlertid ikke tilstrækkeligt, idet stigende personaleudgifter, udgifter til ejendomsskatter og -drift samt tvingende istandsættelser af ejendommen udhuler museets økonomi. Set i lyset af museets planer om udbygning samt det nuværende budgets utilstrækkelighed i relation til personaleudgifter, ejendomsskatter samt tvingende istandsættelser af museets ejendom, bør museet parallelt med udbygningsplanernes konkretisering udarbejde et realistisk driftsbudget for de økonomiske følgevirkninger af udbygningen for så vidt angår udgifter til varme, klima, affugtning, opsynspersonale etc., dvs. udgifter der ikke normalt dækkes af fondsmidler. 14

15 Konklusion og anbefalinger Kunstindustrimuseet er et veldrevet museum med et bredt ansvarsområde, der omfatter dansk kunsthåndværk (bl.a. møbelkunst, keramik og tekstil- og dragtsamling) og design med dertilhørende arkiv samt øvrig europæisk og østasiatisk kunsthåndværk. Baggrunden for at museet indgår i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering er, at dele af museets ansvarsområde har berøring med to øvrige danske statsanerkendte museer, Trapholt og Museet på Koldinghus. Fælles for de tre museer: Trapholt, Museet på Koldinghus og Kunstindustrimuseet er, at alle museers ansvarsområder helt eller delvis falder indenfor kunsthåndværk og kunstindustri. På Trapholt (møbler) og Museet på Koldinghus (sølv) udgør kunsthåndværk/kunstindustri kun en del af ansvarsområdet, mens det for Kunstindustrimuseets vedkommende udgør selve kernen af museets virksomhed. Linjen i Kunstindustrimuseets erhvervelsespolitik indenfor møbelområdet og sølv er at etablere en samling af enkeltværker, der dokumenterer æstetiske og formmæssige nybrud. Kulturarvsstyrelsen henstiller, at Kunstindustrimuseet af hensyn til koordineringen på landsplan udarbejder en konkret handlingsplan med udgangspunkt i de publicerede forskningsresultater, der kan danne grundlag for en formuleret arbejdsdeling mellem museerne. Handlingsplanen bør 1. tilkendegive museets intentioner indenfor alle erhvervelsesfelter i ansvarsområdet: dansk og international design, keramik, møbler, glas, tekstiler, mode, dragter, japansk kunsthåndværk etc. 2. angive hvilken dokumentation og arkivalier museet vil prioritere 3. angive hvilke områder, der nedprioriteres. Kulturarvsstyrelsen anbefaler samtidig, at museet foretager en udskillelse af den cumberlandske samling og forærer den til Museet på Sønderborg Slot. Kulturarvsstyrelsen finder ligeledes, at den inddeponerede ornamentstiksamling burde overdrages Kunstindustrimuseet fra Statens Museum på Kunst. Registrering af genstandssamling og arkiv Registrering af museumsgenstande er et grundlæggende element i en nødvendig sikkerhedsprocedure samt for tilgængeliggørelsen af samlingen. Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at registreringen af genstandssamlingen og bibliotekets publikationer er ført helt ajour. Kulturarvsstyrelsen finder det til gengæld uacceptabelt, at en så betydelig del som en tredjedel af museets primære og originale materiale i museets arkiv end ikke er minimumsregistreret med nummer etc. Kulturarvsstyrelsen henstiller derfor, at museet opprioriterer afviklingen af det store efterslæb for hhv. plakatsamlingen og Arkiv for dansk design, som museet fremhæver som kerneområder i museets virksomhed og ikke afventer en ekstrabevilling. For at opfylde de nødvendige krav i forbindelse med museets funktion som hovedarkiv for dansk design og herunder også møbelkunst, bør registrering af arkivmaterialet opprioriteres i museets arbejdsplan. 15

16 Forskning Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at museets medarbejdere bidrager til forskningen i museets samlinger bl.a. med den omfattende publikationsrække af bestandskataloger, samt at museets arkiver og samlinger er genstand for et stort forskningstræk. Formidling Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at museets formidlingsstrategi retter sig mod mange forskellige mål- og uddannelsesgrupper. Der er udarbejdet en meget bred vifte af særlige formidlingsstrategier, der bl.a. retter sig mod børn og børnefamilier, og der er opbygget en skoletjeneste med undervisningstilbud til såvel elever i folkeskolen, gymnasiet, VUC og HF. Et særligt indsatsområde er integration/kulturmødet, hvor der gennem samarbejde med andre museer og kulturinstitutioner udvikles tilbud til indvandrere. Dertil kommer bl.a. omvisninger i de permanente samlinger og særudstillinger samt flere forelæsningsrækker for Folkeuniversitetet og særundervisning for en lang række Tekniske Skoler. Særudstillingsvirksomhed En overvældende del af museets særudstillingsvirksomhed er kortvarige udstillinger, der ikke udspringer af museets samlinger. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museets særudstillinger i højere grad består af væsentlige forskningsbaserede udstillinger, der bygger på museets samlinger og styrker museets profil som museum og forskningsinstitution frem for at fungere som galleri for kunstnere. Museet bruger ressourcer på at stille sine rige samlinger til rådighed for andre museer. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet udnytter de investerede ressourcer ved at indgå i faglige samarbejder med danske såvel som udenlandske museer om forskningsbaserede særudstillinger, der dermed også kan blive til glæde for publikum i hovedstaden. Bygning Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet udarbejder en handlingsplan for hele det fredede bygningskompleks, der omfatter 1) plan for finansiering af den påtrængende hovedistandsættelse af den gamle, fredede bygning, således at den er tæt på tag og fag, 2) udarbejder en detaljeret formålsbeskrivelse for arealet i den planlagte udvidelse af museet forså vidt angår dens anvendelse til udstillingslokale og/eller magasin, 3) foretager en beregning af de øgede driftsudgifter, der følger med ibrugtagning af udbygningen under Grønnegården, se nedenfor. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet indgår i et samarbejde med øvrige københavnske museer om etablering af fællesmagasiner. Ledelse Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 5-7 medlemmer, og at bestyrelse og forretningsudvalg gøres identiske, hvilket vil styrke effektiviteten og engagementet hos medlemmerne. Ved at reducere antallet af medlemmer for hvert udpegende organ til 1 person, vil antallet af medlemmer nå ned på det anbefalede. Kulturarvsstyrelsen finder det ikke påtrængende, at museets samarbejdsrelationer indgår i overvejelserne vedrørende antallet af bestyrelsesposter. Repræsentanter for de højere læreanstalter og/eller universitetet kunne imidlertid evt. styrke museets virksomhed. Økonomi Set i lyset af museets planer om udbygning, samt det nuværende budgets utilstrækkelighed i relation til personaleudgifter, ejendomsskatter samt tvingende istandsættelser af museets ejendom, bør museet som anført ovenfor parallelt med udbygning planernes konkretisering udarbejde et realistisk driftsbudget for de økonomiske følgevirkninger af udbygningen for så vidt angår udgifter til varme, klima, affugtning, opsynspersonale etc., dvs. udgifter der normalt ikke dækkes af fondsmidler. 16

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Trapholt KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Trapholt KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Trapholt 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5 Indsamling,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skive Kunstmuseum KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Skive Kunstmuseum KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Skive Kunstmuseum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner U D K A S T hfs 14. marts 2013 Økonomiaftale indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Odsherreds Kulturhistoriske Museum

Kvalitetsvurdering af. Odsherreds Kulturhistoriske Museum Kvalitetsvurdering af Odsherreds Kulturhistoriske Museum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Vurderingsgrundlag Opfølgning ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet Kvalitetsvurdering af Skovgaard Museet 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skovgaard Museet... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere