Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014"

Transkript

1 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014 Aktivitet og formidling Der blev over året vist ni udstillinger, fordelt i tre hovedperioder, vinter/forår, sommer og efterår. I den første periode blev i samarbejde med Sophienholm vist den meget store, solidt gennemarbejdede retrospektive udstilling Jytte Rex: Skillelinjer med denne billedkunstner og filminstruktør (f. 1942). Det var en fornem udstilling af høj kvalitet. Ud over værker var der smagsprøver på film samt filmaftener. I samme periode viste vi en samtidskunstudstilling med syv kunstnere, tre modne og fire unge, der tog afsæt i 7- tallet. De var hver især spændende kunstnere, men udstillingen manglede sammenhængkraft og det påvirkede publikums oplevelse: Maj-Britt Boa (f. 1963), Ole Sporring (f. 1941), Mogens Pøhlsgaard (f. 1947), Daniel Svarre (f. 1976), Jo Møller (f. 1947), Pernille With Madsen (f. 1972) og Camilla Reyman (f. 1981) deltog. Til gengæld var der sammenhæng i den lille På kant med Kierkegaard, en vandreudstilling med kun seks værker i anledning af den landsdækkende Søren Kierkegaard-fejring året før. Pga. tilbud om skoletjeneste og anden formidling fik udstillingen mange gæster, trods dens lidenhed og den meget korte visningsperiode (fem uger). De repræsenterede kunstnere var: Peter Brandes (f. 1944), Erik A. Frandsen (f. 1957), Maja Lisa Engelhardt (f. 1956), Cathrine Raben-Davidsen (f. 1972) og Christian Lemmertz (f. 1959). I sommerperioden bidrog KunstCentret til markeringen af 100året for Asger Jorns fødsel. Og det gjorde vi med JORN LAB, et kreativt laboratorium med tre ben: nutidig kunst, dokumentation for et udvalg af Jorns mange virkefelter samt interaktive muligheder for publikum. Dertil to værker i byens rum: Dels Jakob Jakobsens lydværk på Torvet i Silkeborg og dialogværket og cyklen Pedal Horn, skabt af kunstnergruppen Living Lenses fra Californien. JORN LAB var i høj grad et eksperiment med selve udstillingsformatet og det blev taget godt imod selvom besøgstallet forblev på det jævne. I samme periode blev vist den mere traditionelle, men meget æstetiske udstilling Ingrid Bugge: Ballettens indre rum med kunstfotograf Ingrid Bugge (f. 1968). Også her placerede institutionen et værk i det offentlige rum, en 30 m. lang frise i Søjlehus passagen i Silkeborg midtby. Den tredje udstilling i sommeren var Knud Nellemose ( ), som blev arrangeret som et formidlingsbidrag i relation til genrejsningen af samme kunstners frihedsmonument i parken Indelukket i Silkeborg. Det var en klassisk udstilling om en dygtig dansk modernistisk billedhugger, og også den faldt i god jord hos publikum. I starten af sommerferien blev dertil indviet et udendørs værk i skulpturparken 99 lerkar til Heraklit nedenfor Panoramasalen. Pedal Horn fra JORN LAB på Torvet i Silkeborg Efterårets program begyndte allerede før sommerferien, hvor vi som tredje og sidste sted på en turné kunne åbne Jørgen Rømer. Det grafiske værk ( ). Som med Skillelinjer var den en dygtigt gennemarbejdet udstilling, der henvendte sig til kernekunstpublikummet. Rømer-udstillingen blev vist året ud i grafikfløjen. Den havde i efteråret selskab af Murværk i Langsalen, en udstilling med fotografier af Odd Moe (N, f. 1944) og relieffer og malerier af Frede Troelsen ( ). Internationalt perspektiv Den største og fagligt mest ambitiøse udstilling i efteråret var dog Beginning med følgende kunstnere: Gerda Thune Andersen (DK, f. 1932), Annette Skov (DK, f. 1965), Tine Kjølsen (DK, f. 1959), Tormod Solløs (N, f. 1953), Meta Norheim (N, f. 1934), Marit Benthe Norheim (N/DK, f. 1960), Hagbart Solløs (N, f. 1951) og Moustafa al Yassin (SYR/FIN/N, f. 1965). Denne gruppe kunstnere kredsede om den syriske digter, 1

2 Moustafa al Yassin, i en personlig og almen fortælling: Hvordan fastholder man identiteten og hvordan genfinder man troen på fremtiden efter en skæbne med landflygtighed og adskillelse fra familien? Udstillingen bød på stærke installationer og ramte flere steder publikum i hjertet med sit almen menneskelige stof, men tiltrak kun begrænset besøg og presseopmærksomhed. Søjlesalen med noget af Beginning-udstillingen De små skæve De caféudstillinger med kun et eller få værker af en given kunstner blev der fem af i Her blev vist værker af billedvæver Annette Brendstrup, maler Carsten Frank, billedkunstnerne Annette Holdensen og Jette Mellgren samt keramiker Buller Hermansen. Dertil en Blicher-præsentation i samarbejde med Museum Silkeborg og et samarbejde med folkene bag Teater på Træk karavanen om en fotodokumentarisk udstilling. Publikationer og nyhedsblade KunstCentet Silkeborg Bad udgav formidlende og dokumenterende kataloger i forbindelse med omtrent halvdelen af udstillingsproduktionerne: 7 (pixibog), Knud Nellemose (kunstnerpræsentation + historien om frihedsmonumentet), Murværk (katalog), Beginning (katalog og digtsamling). Ved afslutningen af JORN LAB publicerede institutionen et gratis webkatalog med dokumentation og viden-opsamling fra projektet. Dette er online til september I tillæg har institutionen formidlet og solgt kataloger og bøger, produceret af vore samarbejdspartnere vedr. Skillelinjer og Jørgen Rømer. Som altid har der været indhentet andre relevante varer og litteratur fra anden side til butikken i de givne udstillingsperioder, dels som formidlingstilbud, dels som salgsemner. Vennekredsens trykte blad Nyt udkom med to numre i Det bliver altid godt modtaget og roses for sin visuelle, letlæste information. Samarbejdspartnere Udstillingsprogrammet i 2014 involverede ud over de bidragende kunstnere en lang række samarbejdspartnere på den faglige side, institutioner såvel som enkeltpersoner: Sophienholm, billedhugger Erik Varming, leder Benedicte Bojesen, kunstkritiker Torben Weirup, Skovhuset i Værløse, KK44, Folkekirkens skoletjeneste i København, Komiteen til genrejsning af Frihedsmonumentet i Silkeborg, Ib og Morten Nellemose, kunstner Peter Brandes, konservator Lars Henningsen, Jorn Hub en i Kulturafdelingen Silkeborg Kommune, Museum Jorn, Senior-tv Aarhus, forstander Jørgen Carlsen fra Askov Højskole, Årstiderne Arkitekter, Ejendomsafdelingen, Turistbureauet, balletmester Nikolaj Hübbe, Clausens kunsthandel v. Lis Clausen, Tønder Kunstmuseum, samt billedhugger Frede Troelsens enke Birgitte Thorlacius. Dertil kommer mange samarbejdspartnere vedr. enkeltstående særarrangementer, herunder kor, musikgrupper, foredragsholdere, lokale medarrangører med flere. Finansielle samarbejdspartnere er nævnt i et andet afsnit. Nationale relationer 2014 var det andet og sidste år hvor KunstCentret kunne deltage gratis i den nationale brugerundersøgelse, og som i 2013 viste den, at institutionen vurderes markant højt på de fleste parametre, der blev målt og sammenlignet på. Blandt andet skaleres relevans og service højt, og det fremgår, at gæsterne kommer fra hele landet. 2

3 KunstCentret Silkeborg Bad er medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark (www.kunsthaller.dk). FKD har det forgange år været sædeles aktiv i det politiske lobbyarbejde i Kbh. for at synliggøre medlemmernes bidrag på samtidskunstscenen. Dertil har FKD arrangeret flere internationale og lokale seminarer om kunsthallernes særlige virkefelt og udfordringer. KunstCentret Silkeborg Bad var bl.a. repræsenteret, da FKD havde flere arrangementer og var synlig på Folkemødet i juni FKD har dertil startet en indbyrdes 50 % rabatordning for medlemmer af de respektive kunsthallers medlemskredse. Udvikling Institutionen medvirker og deltager hvor det er muligt og relevant i tværgående samarbejdsprojekter i lokalområdet, hvilket i 2014 i ganske høj grad påvirkede selve udstillingsprogrammet. Den primære udvikling finder sted gennem udstillingsaktiviteten og formidlingen, hvorigennem flere og flere publikumsgrupper med forskellige interesser inviteres indenfor. Et særligt pejlemærke i 2014 var afprøvningen af et nyt udstillingsformat - et laboratorium - i forbindelse med markeringen af 100året for Asger Jorn. Ideen var her, at original samtidskunst blev vist side om side med dokumentariske og interaktive elementer. Konklusionen var overvejende positiv på de faglige dimensioner, dog kunne det, med hensyn til besøgstal - og forudsigeligt - på ingen måde konkurrere med de store præsentationer Jorns originale værker på andre institutioner i Danmark, men det bidrog med en interessant og anderledes vinkel til fejringen. JORN LAB ved åbningen Kulturpolitik og Silkeborg kommunes handleplan I relation til Silkeborg kommunes kulturpolitik og handleplan, hvor nye lokale samarbejder mellem kulturinstitutioner, uddannelse og erhverv ønskes opprioriteret, blev det i 2014 til fortsættelse af samarbejde med Silkeborg Højskole, med KK44 og med Silkeborg Business College. Også med Den kreative Skole har institutionen et løbende samarbejde om præsentationer af dygtige musikelever. Endvidere deltager KunstCentret aktivt i samarbejdet om forbedret fælles markedsføring af de store kulturinstitutioner i kommunen, i 2014 blev nedsat en arbejdsgruppe, der over flere år skal forberede projektet FACE, hvor minimum de 6 store kulturinstitutioner i Silkeborg kommune synkront bidrager med udstillinger og aktiviteter i KunstCentret Silkeborg Bad har i 2014 søgt at være repræsenteret i samtlige udviklingsmøder, igangsat af kulturafdelingen, Skoleafdelingen, BørnekulturSilkeborg, Silkeborg.com., mm. Men det kan af og til knibe med den store mødeaktivitet, når medarbejdergruppen har den lille størrelse den har, og kunstcentrets primære aktiviteter og service til gæsterne kræver deres tilstedeværelse på stedet. Tilbud om aktivitet på børnekulturdagen i marts og igen collageworkshop for børn den første uge af sommerferien blev begge gennemført med fin tilslutning. Fortællefestival blev for anden gang afviklet i skulpturparken en søndag i juni måned. KunstCentret Silkeborg Bad udtrådte af økonomiske årsager af markedsføringsorganisation Opdag Jylland samt ErhvervSilkeborg ved årets udgang. Vi er fortsat medlem af Silkeborg.com, der kollektivt er medlem af ErhvervSilkeborg, og betaler således nu kun et kontingent. Institutionens renommé, synlighed og samarbejdsevner gjorde det også i 2014 muligt at være vært for officielt besøg af Hendes kgl. Højhed Dronning Margrethe II i forbindelse med genindvielsen af Frihedsmonumentet, hvilket på sin egen måde er en stor begivenhed for Silkeborg. Samarbejde med erhvervslivet Arbejdet med at pleje sponsorsamarbejder med erhvervslivet fortsatte i årets løb. Der afholdes hver år i februar et ledermøde med de faste sponsorer, ligesom der holdes sommerfest i august/september. 3

4 At finde nye sponsorer er yderst vanskeligt, men der gøres løbende forsøg på at udvide kredsen. Derfor har vi også i 2014 udvidet palletten med Leverandør og Historie-sponsorater til ½ pris, og fornyet hvervematerialet. Ved udgangen af 2014 havde KunstCentret således 16 kunstsponsorer + to specialaftaler med sponsorer samt 29 firmamedlemmer af Silkeborg Bads Venner, hvilket er omtrent som året før. Sponsor/vennesamarbejdet med virksomheder repræsenterer en økonomisk værdi på ca kr. I tillæg bringer det andre kredse af mennesker hertil samt indtægter til cafeen, når sponsorer vælger at afholde deres egne arrangementer i KunstCentrets rammer. Der er en fast kerne af meget trofaste kunstsponsorer, som løbende bakker op om stedet, mens andre blot er med i kredsen ét eller to år. Statistik I 2014 var besøgstallet til de indendørs udstillinger og arrangementer gæster. Det var desværre et dyk på 12 % i forhold til det budgetterede, efter fire år i træk med stigende besøgstal. Historikken er: Besøgstal 2009: gæster; 2010: gæster; 2011: gæster; 2012: gæster; 2013: gæster. Besøget i 2014 var - fraset efterårsperioden med tilbagegang - jævnt fordelt over hele året. I 2014 har KunstCentret Silkeborg Bad som beskrevet i beretningens indledende afsnit, og i tråd med kommunens ønske om mere kulturel aktivitet i byrummet, finansieret og leveret tre længerevarende markante kunstprojekter til det offentlige rum, mobilt og i bymidten, til hvilke vi ikke har mulighed for at tælle publikum. Ved begyndelsen af 2015 er der indtrådt en markant forbedring, der sikrer, at det indendørs besøgstal igen vil stige i Til indendørs-besøgstallene skal man lægge de mange brugere, anslået yderligere mennesker, som løbende benytter hele området i forbindelse med forskellige aktiviteter: Det være sig gæster i Søvilla, til Bunkermuseet, de almindelige skov- og kildegæster i området, brugere af den stedlige børnehave og vuggestue Granly og brugere af Det ny Teater i Hovedbygningen, gæster i værelserne på 1. sal., og ikke mindst de mange som går tur i Skulpturparken og rundt om Ørnsø, hvor skulpturparken er det naturlige startsted. Det er vigtigt at være klar over, at der både er ydre og indre faktorer, der påvirker besøgstallet. Helt afgørende er naturligvis investeringer i aktivitetsprogrammet. På denne front er vi, trods et ekstra JORN puljetilskud, stækket noget i forhold til tidligere. Det påvirker også besøgstallet et givent år, hvilke andre, måske mere attraktive tilbud, der er til kulturpublikummet i Aarhus, Silkeborg, m.fl. Det påvirker, når der som i 2014 er fem-seks mdrs. gravearbejde ved indkørslen for at anlægge cykelsti og god skiltning derfor mangler. På de indre linjer kan valget af udstillinger og det samlede volumen af særarrangementer i nogle tilfælde påvirke publikums adfærd/ beslutning om netop at aflægge besøg her. Vi ved fra undersøgelser, at ca. halvdelen af gæsterne aflægger besøg netop pga. til en given udstilling og den anden halvdel lægger vejen forbi uden at vide hvad, som er på tapetet. Dvs. halvdelen kommer på baggrund det opbyggede renommé alene. Der laves gnidebilleder på Børnenes kulturdag Arrangementer, grupper og statistik i øvrigt Der blev afholdt 34 offentlige omvisninger. Der er altid publikum til disse omvisninger, som er en nøglefaktor i god formidling. Dertil kan KunstCentrets omviserhold året igennem imødekomme stort set enhver gruppeforespørgsel om omvisninger med et professionelt tilbud. 4

5 Der har i 2014 været 43 gruppebesøg til udstillingerne, hvoraf 31 grupper bestilte særomvisning i en aktuel udstilling, og de øvrige gruppebesøg var uden omvisning. Yderligere var her 12 skoleomvisninger, godt halvdelen i forbindelse med På kant med Kierkegaard -udstillingen. Frivillige miniguider møder gæsterne i nogle af ferieperioderne og tilbyder helt korte 5 min. introduktioner til stedets historie. Der blev i 2014 tilrettelagt og gennemført i alt 46 arrangementer i samarbejder med kor, foredragsholdere, musikere, m.fl. Dette er også en vigtig del af stedets kulturelle profil og mange gæster kan lide at komme her når det på den måde er som del af en større publikumsgruppe. I 2014 blev der påbegyndt udvikling af et nyt tilbud om Kur uden ord Badet i lyd, som forventes udfoldet i Dertil friluftsgudstjeneste, arrangeret af sognene i Silkeborg 2. pinsedag og den traditionsrige Julesøndag første søndag i december, arrangeret af institutionen selv og gennemført i samarbejde med op mod 50 frivillige. I forbindelse med alle ni udstillinger blev der på lørdage afholdt offentlige ferniseringsarrangementer med fin deltagelse. Cafe og udlejning Café Ørnsø har i 2014 haft 43 anmeldte gruppebesøg med flere end 20 deltagere, 42 med under 20 deltagere og har i øvrigt betjent stedets gæster til disses tilfredshed, også når der af og til blev gjort brug af underleverandør på madsiden. Udlejning af selskabslokalet i Søvilla har omfattet 76 udlejninger, fortrinsvis til private selskaber, som klarer sig selv og trækker nye gæster til området. Dette er en stigning i forhold til året før. Endvidere har cafeen serviceret ved ferniseringer og pleje af frivilligkredsen. Der har i 2014 været en halv snes enkeltstående aftaler med sponsorer, offentlige myndigheder, firmaer og organisationer om indtægtsgivende udlejning af mødefaciliteter og lokaler på KunstCentret i og udenfor almindelig åbningstid, en vis tilbagegang i forhold til året før. Silkeborg Bads Venner Medlemskredsen Silkeborg Bads Venner bestod i 2014 af 926 enkeltmedlemskaber, 317 familiemedlemskaber (dækker over flere personer). I forhold til året før skete en tilgang på 59 private medlemskaber. I 2014 havde vi 29 firmamedlemmer, hvilket er 3 mindre end året før. Ejendomsdrift 2014 har været et almindeligt år med hensyn til det udvendige vedligehold af bygningerne og parkområdet. Det vil sige, at de arbejder, som skulle udføres jf. den vedligeholdelsesplan som er udarbejdet i samarbejde med Silkeborg kommunes ejendomsafdeling, er udført. Af større opgaver kan nævnes malerarbejdet på udvendigt træværk på hele Skovvilla. Dertil ad hoc opgaver i forbindelse med rørskader, parkanlægget, etc. Efter aftale gennemgås træerne løbede med Naturstyrelsen og parkanlægget i udvalgte år med Holscher & Nørgaard landskabsarkitekter, og dette giver en god basis for det daglige vedligehold af parkområdet. Det blev i 2014 akut nødvendig at installere ABA-anlæg, da tidligere dispensation til umiddelbar brandudrykning på ABDL-anlægget blev bragt til ophør af Beredskabsstationen. Mens det nye anlæg blev installeret kørte vi på en forlænget dispensation. Det nye anlæg vil være på plads i 1. kvartal Silkeborg kommune har påtaget sig at udligne udgiften. Udgifter og udligning vil fremgå af næste års regnskab. Løbende samarbejde med frivillige De 85 frivillige vagter udgør fortsat en meget vigtig del af hverdagen, hvor disse indgår i vagtplaner, undergrupper som praktisk hold, cafehold, miniguider mm. De frivillige passes og plejes gennem året med 2-3 aftenarrangementer og en heldags busudflugt. De er på én gang fremragende ambassadører for stedet og en aktiv del af det kulturelle Silkeborg. Der er ingen tvivl om, at disse, fortrinsvis ældre borgere fra hele kommunen, finder stor værdi i at være engageret i en institution, som er så markant i byens kulturliv og renommé som KunstCentret Silkeborg Bad. Det havde stor betydning for netop denne gruppe, at Hendes Majestæt, Dronning Margrethe II, den 5. maj 2015 besøgte KunstCentret Silkeborg Bad og Knud Nellemoseudstillingen. 5

6 Dronningebesøg den 5. maj 2014 Bestyrelse Der blev i 2014 afholdt et konstituerende og fem ordinære bestyrelsesmøder med fokus på driftsmæssige spørgsmål. Dertil er afholdt regelmæssige driftsmøder mellem bestyrelsesformand Lars Kruse og direktør Iben From. Bestyrelsen bestod i 2014 af Lars Kruse (formand), Kirsten Lindahl (næstformand, Realdanmark), Ivan Greve (Silkeborg kommune), Martin Jacobsen (Silkeborg kommune), John Borghus (Håndværkerforeningen) og Anni Helene Kanstrup (Turist- og Regattaforeningen). De fem af de seks nævnte var/er udpeget af stifterne. Dertil var Jørn Würtz, Vibeke Juhl, Jørn Rye Rasmussen medlemmer af bestyrelsen. I efteråret var bestyrelsen på udflugt til Fyn og besøgte kunstner Jens Galschøit i hans værksted i Odense. Medarbejdere Medarbejderstaben, ejendomsdriften inklusive, androg i 2014 elleve fastansatte, heraf dog kun seks på fuld tid (direktør, caféansvarlig, udstillingstekniker, rengøringsassistent, driftschef og parkforvalter), samt en informationsmedarbejder på 32 timer, en bogholder/sekretær på 32 timer, en receptionist på 29 timer, en fleksjobansat cafémedhjælper på 20 timer, samt seks timelønnede afløsere i publikumsreceptionen og tre i cafeen. Dertil gøres brug af eksterne formidlere og håndværkere. Endvidere har der i 2014 løbende været tilknyttet en håndfuld praktikanter i praktikophold på ml. 14 dage og 3 mdr. Der burde på længere sigt, evt. på deltid, tilknyttes såvel en faguddannet formidler/ projektkoordinator samt noget faguddannet gartnerbistand i vækstsæsonen. Ovennævnte er således stadig klart en minimumsbemanding. Kulturminster Marianne Jelved åbner udstillingen Beginning Fonde Følgende offentlige puljer og organisationer har efter ansøgning støttet udstillinger og andre øremærkede aktiviteter på KunstCentret i 2014 med i alt kr.: Biblioteks- og Mediestyrelsen (portotilskud til Nyt), Nordeafonden (JORN LAB), Knud Højgaards Fond (JORN LAB), Beckett-Fonden (JORN LAB), Statens Kunstfond (JORN LAB), Reimar Nielsen A/S (JORN LAB), 15. juni Fonden (JORN LAB), Silkeborg kommunes Jorn-jubilæumspulje (JORN LAB), Kunstrådets Litteraturudvalg (forfatter arr. Jorn/Dennerline), KK44 (Fortællefestival), KFI-udvalget Silkeborg kommune (Beginning) og Oticon-Fonden (Beginning). Sponsorer I alt har 18 virksomheder i 2014 ydet sponsorstøtte på samlet kr. ved tegning af årskontrakter med en række modydelser. Det er en tilgang på 1, Linak A/S, der tegnede et Leverandør-sponsorat. Dertil var følgende virksomheder med i 2014: AVK Holding, Deloitte, Silkeborg Bogtryk l Skabertrang, Søren Jensen 6

7 Rådgivende Ingeniører, Nykredit, Jyske Bank, BDO, Elfac, Nordea, Danske Bank, Årstiderne Arkitekter, Herm. Rasmussen, Fimo Center A/S, Midtjyllands Avis (materiale-sponsorat), Handelsbanken samt Skærbæk Holding a/s. Budgetforventningen vedr. sponsormidler i 2014 er lige knapt opfyldt, da HMN Naturgas i løbet af året opsagde sin Grundkunst-sponsoraftale. KunstCentrets sponsorudvalg arbejder kontinuerligt på at udvide kredsen af sponsorer. Det er dog op ad bakke, idet sponsorerne også hele tiden overvejer deres aktiviteter. Økonomisk resultat og disponering Økonomisk resulterede 2014 i et underskud, i alt kr. En afvigelse på kr. i forhold til budgetteret underskud på kr. Resultat 2014, kr. efter afskrivninger, henføres til egenkapitalen, hvor restpuljen i første omgang udlignes. Anvendelse af restpulje under egenkapitalen kr kr. Bestyrelse og direktør besluttede i foråret 2014 at disponere restbeløbet i puljen således: Maling af Skovvilla ,83 kr., Formidling omkring den stjålne Reinhoud-skulptur ,25 kr., indkøb af storkøkkenkaffemaskine kr. og restbeløb ,92 kr. til støtte for udstillingen Beginning. Dermed er puljen, som hidrørte fra et overskud i 2011, nu helt opbrugt. Egenindtægter KunstCenter-delens egenindtægter blev i 2014 på i alt kr. Siden 2010, hvor egenindtægten var kr. har der på en række fronter været sat skibe i søen for at styrke egenindtægten indenfor rammerne af personalebesætningen, og det er lykkedes et godt stykke af vejen, men det er urealistiske at forvente, at der nu - uden tilførsel af medarbejderresurser - kan rykkes meget mere ved balancen mellem tilskud og egenindtægt. Besparelser og ekstra tilskud fra Silkeborg kommune Det er nødvendigt at være opmærksom på, at besparelsen i det faste kommunale driftstilskud siden 2011, pga. den lange planlægningshorisont i institutionens aktiviteter, først nu er slået helt igennem. I 2014 har Silkeborg Kommune dog ved to ekstraordinære tilskud (JORN LAB og Beginning) til udstillingsproduktionen sikret kerneaktiviteten, hvilket institutionen er meget taknemmelig for. KunstCentret Silkeborg Bad har de seneste år gjort hvad der kunne gøres, for at omstille sig økonomisk til den nye grundaftale om 16 % lavere grundlæggende driftstilskud fra KFI-udvalget siden Institutionen er nu der, hvor selv helt små udsving i indtægter/ udgifter kan sprænge årsbudgettet. Konklusion & formålsopfyldelse 2014 Silkeborg kommune har med KunstCentret Silkeborg Bad en velanset institution, som byder på gode oplevelser for borgere og turister. Den kan endda tiltrække kongeligt besøg. Den høje kvalitet omkring KunstCentret Silkeborg Bads aktiviteter er af ganske væsentlig betydning for kommunens kulturelle image. Som beskrevet har programpræstationen været tilfredsstillende i 2014, og i begrænset grad levnet rum for udvikling. Samtidig har programmet, med få undtagelser, overvejende været med dansk indhold, i konsekvens af at det alt andet lige er dyrere at hente værker og kunstnere ind fra udlandet. Det udfordrer os på grundformålet med institutionen, den internationale dimension. Endelig varetager institutionen vedligeholdet af hele området og sørger som en integreret del af aktiviteterne for at formidle fortællingen om det i en dansk sammenhæng helt unikke historiske kulturmiljø fra det tidligere kursted. KunstCentret besøges forsat af mange gæster fra såvel hele landet som lokalområdet og i turistsæsonen også fra udlandet og har et godt renommé. Institutionen er, trods et mindre dyk i besøgstallet i 2014, inde i en god udvikling på publikumsfronten. Udfordringen er fremadrettet, hvordan det i nødvendigt omfang kan lade sig gøre at finansiere udstillingsaktiviteten. Visse af de bærende udstillinger har vældig klemte budgetter, og vi presser vore samarbejdspartnere til det yderste, grænsende til det urimelige og kunstpolitisk betænkelige. Udvikling koster penge. Som i har KunstCentret også i løbet af 2014 søgt at gøre sig gældende i regi Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. En afklaring forventes i foråret

8 Et andet fremadrettet tiltag er at udvikle en enkelt indendørs kunstudstilling som permanent tilbud i en af vore sale. Det er vigtigt lokalt fortsat at sikre, at KunstCentret Silkeborg Bad kan drives og udvikles med den kvalitetsnorm, der har været gældende siden stiftelsen i Dermed kan institutionen forsat bidrage positivt til Silkeborg Kommunes image og på turismesiden stå som en unik attraktion, hvor kvalitet og et seriøst publikumstilbud er i front. Iben From Direktør, cand.mag., MMU. 8

Ledelsesberetning 2013

Ledelsesberetning 2013 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2013 Aktivitet I 2013 blev præsenteret 9 kunstudstillinger, som samlet set gav et program med såvel internationale som danske og

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Velkommen til Snapsting 2015

Velkommen til Snapsting 2015 Velkommen til Snapsting 2015 Viborg byder velkommen til Snapsting - Viborg Hærvejsfestival 2015 i den sidste uge i juni. Programmet er fyldt med kultur, debat, sport, fest og fed musik. Men Snapsting?

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Revideret ansøgning om tilskud til indretning af nye lokaler og drift 2011 samt driftstilskud 2012 I forlængelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 STED+SANS til stede i dit nabolag Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 Baggrund og introduktion STED+SANS er udviklet på baggrund af en række projekter

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have

Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have Dato: onsdag den 13. maj kl. 17.00 kl. 19 Sted: Økologiens Have 1. Valg af dirigent Sanne Rubinke der konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

NYHEDSBREV Nr. 4 - august 2004

NYHEDSBREV Nr. 4 - august 2004 NYHEDSBREV Nr. 4 - august 2004 Nyt elektronisk nyhedsbrev Velkommen tilbage fra sommerferien og til første udgave af Liveable Citys elektroniske nyhedsbrev. Heri kan du læse om, hvad der sker i Liveable

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere