Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014"

Transkript

1 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014 Aktivitet og formidling Der blev over året vist ni udstillinger, fordelt i tre hovedperioder, vinter/forår, sommer og efterår. I den første periode blev i samarbejde med Sophienholm vist den meget store, solidt gennemarbejdede retrospektive udstilling Jytte Rex: Skillelinjer med denne billedkunstner og filminstruktør (f. 1942). Det var en fornem udstilling af høj kvalitet. Ud over værker var der smagsprøver på film samt filmaftener. I samme periode viste vi en samtidskunstudstilling med syv kunstnere, tre modne og fire unge, der tog afsæt i 7- tallet. De var hver især spændende kunstnere, men udstillingen manglede sammenhængkraft og det påvirkede publikums oplevelse: Maj-Britt Boa (f. 1963), Ole Sporring (f. 1941), Mogens Pøhlsgaard (f. 1947), Daniel Svarre (f. 1976), Jo Møller (f. 1947), Pernille With Madsen (f. 1972) og Camilla Reyman (f. 1981) deltog. Til gengæld var der sammenhæng i den lille På kant med Kierkegaard, en vandreudstilling med kun seks værker i anledning af den landsdækkende Søren Kierkegaard-fejring året før. Pga. tilbud om skoletjeneste og anden formidling fik udstillingen mange gæster, trods dens lidenhed og den meget korte visningsperiode (fem uger). De repræsenterede kunstnere var: Peter Brandes (f. 1944), Erik A. Frandsen (f. 1957), Maja Lisa Engelhardt (f. 1956), Cathrine Raben-Davidsen (f. 1972) og Christian Lemmertz (f. 1959). I sommerperioden bidrog KunstCentret til markeringen af 100året for Asger Jorns fødsel. Og det gjorde vi med JORN LAB, et kreativt laboratorium med tre ben: nutidig kunst, dokumentation for et udvalg af Jorns mange virkefelter samt interaktive muligheder for publikum. Dertil to værker i byens rum: Dels Jakob Jakobsens lydværk på Torvet i Silkeborg og dialogværket og cyklen Pedal Horn, skabt af kunstnergruppen Living Lenses fra Californien. JORN LAB var i høj grad et eksperiment med selve udstillingsformatet og det blev taget godt imod selvom besøgstallet forblev på det jævne. I samme periode blev vist den mere traditionelle, men meget æstetiske udstilling Ingrid Bugge: Ballettens indre rum med kunstfotograf Ingrid Bugge (f. 1968). Også her placerede institutionen et værk i det offentlige rum, en 30 m. lang frise i Søjlehus passagen i Silkeborg midtby. Den tredje udstilling i sommeren var Knud Nellemose ( ), som blev arrangeret som et formidlingsbidrag i relation til genrejsningen af samme kunstners frihedsmonument i parken Indelukket i Silkeborg. Det var en klassisk udstilling om en dygtig dansk modernistisk billedhugger, og også den faldt i god jord hos publikum. I starten af sommerferien blev dertil indviet et udendørs værk i skulpturparken 99 lerkar til Heraklit nedenfor Panoramasalen. Pedal Horn fra JORN LAB på Torvet i Silkeborg Efterårets program begyndte allerede før sommerferien, hvor vi som tredje og sidste sted på en turné kunne åbne Jørgen Rømer. Det grafiske værk ( ). Som med Skillelinjer var den en dygtigt gennemarbejdet udstilling, der henvendte sig til kernekunstpublikummet. Rømer-udstillingen blev vist året ud i grafikfløjen. Den havde i efteråret selskab af Murværk i Langsalen, en udstilling med fotografier af Odd Moe (N, f. 1944) og relieffer og malerier af Frede Troelsen ( ). Internationalt perspektiv Den største og fagligt mest ambitiøse udstilling i efteråret var dog Beginning med følgende kunstnere: Gerda Thune Andersen (DK, f. 1932), Annette Skov (DK, f. 1965), Tine Kjølsen (DK, f. 1959), Tormod Solløs (N, f. 1953), Meta Norheim (N, f. 1934), Marit Benthe Norheim (N/DK, f. 1960), Hagbart Solløs (N, f. 1951) og Moustafa al Yassin (SYR/FIN/N, f. 1965). Denne gruppe kunstnere kredsede om den syriske digter, 1

2 Moustafa al Yassin, i en personlig og almen fortælling: Hvordan fastholder man identiteten og hvordan genfinder man troen på fremtiden efter en skæbne med landflygtighed og adskillelse fra familien? Udstillingen bød på stærke installationer og ramte flere steder publikum i hjertet med sit almen menneskelige stof, men tiltrak kun begrænset besøg og presseopmærksomhed. Søjlesalen med noget af Beginning-udstillingen De små skæve De caféudstillinger med kun et eller få værker af en given kunstner blev der fem af i Her blev vist værker af billedvæver Annette Brendstrup, maler Carsten Frank, billedkunstnerne Annette Holdensen og Jette Mellgren samt keramiker Buller Hermansen. Dertil en Blicher-præsentation i samarbejde med Museum Silkeborg og et samarbejde med folkene bag Teater på Træk karavanen om en fotodokumentarisk udstilling. Publikationer og nyhedsblade KunstCentet Silkeborg Bad udgav formidlende og dokumenterende kataloger i forbindelse med omtrent halvdelen af udstillingsproduktionerne: 7 (pixibog), Knud Nellemose (kunstnerpræsentation + historien om frihedsmonumentet), Murværk (katalog), Beginning (katalog og digtsamling). Ved afslutningen af JORN LAB publicerede institutionen et gratis webkatalog med dokumentation og viden-opsamling fra projektet. Dette er online til september I tillæg har institutionen formidlet og solgt kataloger og bøger, produceret af vore samarbejdspartnere vedr. Skillelinjer og Jørgen Rømer. Som altid har der været indhentet andre relevante varer og litteratur fra anden side til butikken i de givne udstillingsperioder, dels som formidlingstilbud, dels som salgsemner. Vennekredsens trykte blad Nyt udkom med to numre i Det bliver altid godt modtaget og roses for sin visuelle, letlæste information. Samarbejdspartnere Udstillingsprogrammet i 2014 involverede ud over de bidragende kunstnere en lang række samarbejdspartnere på den faglige side, institutioner såvel som enkeltpersoner: Sophienholm, billedhugger Erik Varming, leder Benedicte Bojesen, kunstkritiker Torben Weirup, Skovhuset i Værløse, KK44, Folkekirkens skoletjeneste i København, Komiteen til genrejsning af Frihedsmonumentet i Silkeborg, Ib og Morten Nellemose, kunstner Peter Brandes, konservator Lars Henningsen, Jorn Hub en i Kulturafdelingen Silkeborg Kommune, Museum Jorn, Senior-tv Aarhus, forstander Jørgen Carlsen fra Askov Højskole, Årstiderne Arkitekter, Ejendomsafdelingen, Turistbureauet, balletmester Nikolaj Hübbe, Clausens kunsthandel v. Lis Clausen, Tønder Kunstmuseum, samt billedhugger Frede Troelsens enke Birgitte Thorlacius. Dertil kommer mange samarbejdspartnere vedr. enkeltstående særarrangementer, herunder kor, musikgrupper, foredragsholdere, lokale medarrangører med flere. Finansielle samarbejdspartnere er nævnt i et andet afsnit. Nationale relationer 2014 var det andet og sidste år hvor KunstCentret kunne deltage gratis i den nationale brugerundersøgelse, og som i 2013 viste den, at institutionen vurderes markant højt på de fleste parametre, der blev målt og sammenlignet på. Blandt andet skaleres relevans og service højt, og det fremgår, at gæsterne kommer fra hele landet. 2

3 KunstCentret Silkeborg Bad er medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark (www.kunsthaller.dk). FKD har det forgange år været sædeles aktiv i det politiske lobbyarbejde i Kbh. for at synliggøre medlemmernes bidrag på samtidskunstscenen. Dertil har FKD arrangeret flere internationale og lokale seminarer om kunsthallernes særlige virkefelt og udfordringer. KunstCentret Silkeborg Bad var bl.a. repræsenteret, da FKD havde flere arrangementer og var synlig på Folkemødet i juni FKD har dertil startet en indbyrdes 50 % rabatordning for medlemmer af de respektive kunsthallers medlemskredse. Udvikling Institutionen medvirker og deltager hvor det er muligt og relevant i tværgående samarbejdsprojekter i lokalområdet, hvilket i 2014 i ganske høj grad påvirkede selve udstillingsprogrammet. Den primære udvikling finder sted gennem udstillingsaktiviteten og formidlingen, hvorigennem flere og flere publikumsgrupper med forskellige interesser inviteres indenfor. Et særligt pejlemærke i 2014 var afprøvningen af et nyt udstillingsformat - et laboratorium - i forbindelse med markeringen af 100året for Asger Jorn. Ideen var her, at original samtidskunst blev vist side om side med dokumentariske og interaktive elementer. Konklusionen var overvejende positiv på de faglige dimensioner, dog kunne det, med hensyn til besøgstal - og forudsigeligt - på ingen måde konkurrere med de store præsentationer Jorns originale værker på andre institutioner i Danmark, men det bidrog med en interessant og anderledes vinkel til fejringen. JORN LAB ved åbningen Kulturpolitik og Silkeborg kommunes handleplan I relation til Silkeborg kommunes kulturpolitik og handleplan, hvor nye lokale samarbejder mellem kulturinstitutioner, uddannelse og erhverv ønskes opprioriteret, blev det i 2014 til fortsættelse af samarbejde med Silkeborg Højskole, med KK44 og med Silkeborg Business College. Også med Den kreative Skole har institutionen et løbende samarbejde om præsentationer af dygtige musikelever. Endvidere deltager KunstCentret aktivt i samarbejdet om forbedret fælles markedsføring af de store kulturinstitutioner i kommunen, i 2014 blev nedsat en arbejdsgruppe, der over flere år skal forberede projektet FACE, hvor minimum de 6 store kulturinstitutioner i Silkeborg kommune synkront bidrager med udstillinger og aktiviteter i KunstCentret Silkeborg Bad har i 2014 søgt at være repræsenteret i samtlige udviklingsmøder, igangsat af kulturafdelingen, Skoleafdelingen, BørnekulturSilkeborg, Silkeborg.com., mm. Men det kan af og til knibe med den store mødeaktivitet, når medarbejdergruppen har den lille størrelse den har, og kunstcentrets primære aktiviteter og service til gæsterne kræver deres tilstedeværelse på stedet. Tilbud om aktivitet på børnekulturdagen i marts og igen collageworkshop for børn den første uge af sommerferien blev begge gennemført med fin tilslutning. Fortællefestival blev for anden gang afviklet i skulpturparken en søndag i juni måned. KunstCentret Silkeborg Bad udtrådte af økonomiske årsager af markedsføringsorganisation Opdag Jylland samt ErhvervSilkeborg ved årets udgang. Vi er fortsat medlem af Silkeborg.com, der kollektivt er medlem af ErhvervSilkeborg, og betaler således nu kun et kontingent. Institutionens renommé, synlighed og samarbejdsevner gjorde det også i 2014 muligt at være vært for officielt besøg af Hendes kgl. Højhed Dronning Margrethe II i forbindelse med genindvielsen af Frihedsmonumentet, hvilket på sin egen måde er en stor begivenhed for Silkeborg. Samarbejde med erhvervslivet Arbejdet med at pleje sponsorsamarbejder med erhvervslivet fortsatte i årets løb. Der afholdes hver år i februar et ledermøde med de faste sponsorer, ligesom der holdes sommerfest i august/september. 3

4 At finde nye sponsorer er yderst vanskeligt, men der gøres løbende forsøg på at udvide kredsen. Derfor har vi også i 2014 udvidet palletten med Leverandør og Historie-sponsorater til ½ pris, og fornyet hvervematerialet. Ved udgangen af 2014 havde KunstCentret således 16 kunstsponsorer + to specialaftaler med sponsorer samt 29 firmamedlemmer af Silkeborg Bads Venner, hvilket er omtrent som året før. Sponsor/vennesamarbejdet med virksomheder repræsenterer en økonomisk værdi på ca kr. I tillæg bringer det andre kredse af mennesker hertil samt indtægter til cafeen, når sponsorer vælger at afholde deres egne arrangementer i KunstCentrets rammer. Der er en fast kerne af meget trofaste kunstsponsorer, som løbende bakker op om stedet, mens andre blot er med i kredsen ét eller to år. Statistik I 2014 var besøgstallet til de indendørs udstillinger og arrangementer gæster. Det var desværre et dyk på 12 % i forhold til det budgetterede, efter fire år i træk med stigende besøgstal. Historikken er: Besøgstal 2009: gæster; 2010: gæster; 2011: gæster; 2012: gæster; 2013: gæster. Besøget i 2014 var - fraset efterårsperioden med tilbagegang - jævnt fordelt over hele året. I 2014 har KunstCentret Silkeborg Bad som beskrevet i beretningens indledende afsnit, og i tråd med kommunens ønske om mere kulturel aktivitet i byrummet, finansieret og leveret tre længerevarende markante kunstprojekter til det offentlige rum, mobilt og i bymidten, til hvilke vi ikke har mulighed for at tælle publikum. Ved begyndelsen af 2015 er der indtrådt en markant forbedring, der sikrer, at det indendørs besøgstal igen vil stige i Til indendørs-besøgstallene skal man lægge de mange brugere, anslået yderligere mennesker, som løbende benytter hele området i forbindelse med forskellige aktiviteter: Det være sig gæster i Søvilla, til Bunkermuseet, de almindelige skov- og kildegæster i området, brugere af den stedlige børnehave og vuggestue Granly og brugere af Det ny Teater i Hovedbygningen, gæster i værelserne på 1. sal., og ikke mindst de mange som går tur i Skulpturparken og rundt om Ørnsø, hvor skulpturparken er det naturlige startsted. Det er vigtigt at være klar over, at der både er ydre og indre faktorer, der påvirker besøgstallet. Helt afgørende er naturligvis investeringer i aktivitetsprogrammet. På denne front er vi, trods et ekstra JORN puljetilskud, stækket noget i forhold til tidligere. Det påvirker også besøgstallet et givent år, hvilke andre, måske mere attraktive tilbud, der er til kulturpublikummet i Aarhus, Silkeborg, m.fl. Det påvirker, når der som i 2014 er fem-seks mdrs. gravearbejde ved indkørslen for at anlægge cykelsti og god skiltning derfor mangler. På de indre linjer kan valget af udstillinger og det samlede volumen af særarrangementer i nogle tilfælde påvirke publikums adfærd/ beslutning om netop at aflægge besøg her. Vi ved fra undersøgelser, at ca. halvdelen af gæsterne aflægger besøg netop pga. til en given udstilling og den anden halvdel lægger vejen forbi uden at vide hvad, som er på tapetet. Dvs. halvdelen kommer på baggrund det opbyggede renommé alene. Der laves gnidebilleder på Børnenes kulturdag Arrangementer, grupper og statistik i øvrigt Der blev afholdt 34 offentlige omvisninger. Der er altid publikum til disse omvisninger, som er en nøglefaktor i god formidling. Dertil kan KunstCentrets omviserhold året igennem imødekomme stort set enhver gruppeforespørgsel om omvisninger med et professionelt tilbud. 4

5 Der har i 2014 været 43 gruppebesøg til udstillingerne, hvoraf 31 grupper bestilte særomvisning i en aktuel udstilling, og de øvrige gruppebesøg var uden omvisning. Yderligere var her 12 skoleomvisninger, godt halvdelen i forbindelse med På kant med Kierkegaard -udstillingen. Frivillige miniguider møder gæsterne i nogle af ferieperioderne og tilbyder helt korte 5 min. introduktioner til stedets historie. Der blev i 2014 tilrettelagt og gennemført i alt 46 arrangementer i samarbejder med kor, foredragsholdere, musikere, m.fl. Dette er også en vigtig del af stedets kulturelle profil og mange gæster kan lide at komme her når det på den måde er som del af en større publikumsgruppe. I 2014 blev der påbegyndt udvikling af et nyt tilbud om Kur uden ord Badet i lyd, som forventes udfoldet i Dertil friluftsgudstjeneste, arrangeret af sognene i Silkeborg 2. pinsedag og den traditionsrige Julesøndag første søndag i december, arrangeret af institutionen selv og gennemført i samarbejde med op mod 50 frivillige. I forbindelse med alle ni udstillinger blev der på lørdage afholdt offentlige ferniseringsarrangementer med fin deltagelse. Cafe og udlejning Café Ørnsø har i 2014 haft 43 anmeldte gruppebesøg med flere end 20 deltagere, 42 med under 20 deltagere og har i øvrigt betjent stedets gæster til disses tilfredshed, også når der af og til blev gjort brug af underleverandør på madsiden. Udlejning af selskabslokalet i Søvilla har omfattet 76 udlejninger, fortrinsvis til private selskaber, som klarer sig selv og trækker nye gæster til området. Dette er en stigning i forhold til året før. Endvidere har cafeen serviceret ved ferniseringer og pleje af frivilligkredsen. Der har i 2014 været en halv snes enkeltstående aftaler med sponsorer, offentlige myndigheder, firmaer og organisationer om indtægtsgivende udlejning af mødefaciliteter og lokaler på KunstCentret i og udenfor almindelig åbningstid, en vis tilbagegang i forhold til året før. Silkeborg Bads Venner Medlemskredsen Silkeborg Bads Venner bestod i 2014 af 926 enkeltmedlemskaber, 317 familiemedlemskaber (dækker over flere personer). I forhold til året før skete en tilgang på 59 private medlemskaber. I 2014 havde vi 29 firmamedlemmer, hvilket er 3 mindre end året før. Ejendomsdrift 2014 har været et almindeligt år med hensyn til det udvendige vedligehold af bygningerne og parkområdet. Det vil sige, at de arbejder, som skulle udføres jf. den vedligeholdelsesplan som er udarbejdet i samarbejde med Silkeborg kommunes ejendomsafdeling, er udført. Af større opgaver kan nævnes malerarbejdet på udvendigt træværk på hele Skovvilla. Dertil ad hoc opgaver i forbindelse med rørskader, parkanlægget, etc. Efter aftale gennemgås træerne løbede med Naturstyrelsen og parkanlægget i udvalgte år med Holscher & Nørgaard landskabsarkitekter, og dette giver en god basis for det daglige vedligehold af parkområdet. Det blev i 2014 akut nødvendig at installere ABA-anlæg, da tidligere dispensation til umiddelbar brandudrykning på ABDL-anlægget blev bragt til ophør af Beredskabsstationen. Mens det nye anlæg blev installeret kørte vi på en forlænget dispensation. Det nye anlæg vil være på plads i 1. kvartal Silkeborg kommune har påtaget sig at udligne udgiften. Udgifter og udligning vil fremgå af næste års regnskab. Løbende samarbejde med frivillige De 85 frivillige vagter udgør fortsat en meget vigtig del af hverdagen, hvor disse indgår i vagtplaner, undergrupper som praktisk hold, cafehold, miniguider mm. De frivillige passes og plejes gennem året med 2-3 aftenarrangementer og en heldags busudflugt. De er på én gang fremragende ambassadører for stedet og en aktiv del af det kulturelle Silkeborg. Der er ingen tvivl om, at disse, fortrinsvis ældre borgere fra hele kommunen, finder stor værdi i at være engageret i en institution, som er så markant i byens kulturliv og renommé som KunstCentret Silkeborg Bad. Det havde stor betydning for netop denne gruppe, at Hendes Majestæt, Dronning Margrethe II, den 5. maj 2015 besøgte KunstCentret Silkeborg Bad og Knud Nellemoseudstillingen. 5

6 Dronningebesøg den 5. maj 2014 Bestyrelse Der blev i 2014 afholdt et konstituerende og fem ordinære bestyrelsesmøder med fokus på driftsmæssige spørgsmål. Dertil er afholdt regelmæssige driftsmøder mellem bestyrelsesformand Lars Kruse og direktør Iben From. Bestyrelsen bestod i 2014 af Lars Kruse (formand), Kirsten Lindahl (næstformand, Realdanmark), Ivan Greve (Silkeborg kommune), Martin Jacobsen (Silkeborg kommune), John Borghus (Håndværkerforeningen) og Anni Helene Kanstrup (Turist- og Regattaforeningen). De fem af de seks nævnte var/er udpeget af stifterne. Dertil var Jørn Würtz, Vibeke Juhl, Jørn Rye Rasmussen medlemmer af bestyrelsen. I efteråret var bestyrelsen på udflugt til Fyn og besøgte kunstner Jens Galschøit i hans værksted i Odense. Medarbejdere Medarbejderstaben, ejendomsdriften inklusive, androg i 2014 elleve fastansatte, heraf dog kun seks på fuld tid (direktør, caféansvarlig, udstillingstekniker, rengøringsassistent, driftschef og parkforvalter), samt en informationsmedarbejder på 32 timer, en bogholder/sekretær på 32 timer, en receptionist på 29 timer, en fleksjobansat cafémedhjælper på 20 timer, samt seks timelønnede afløsere i publikumsreceptionen og tre i cafeen. Dertil gøres brug af eksterne formidlere og håndværkere. Endvidere har der i 2014 løbende været tilknyttet en håndfuld praktikanter i praktikophold på ml. 14 dage og 3 mdr. Der burde på længere sigt, evt. på deltid, tilknyttes såvel en faguddannet formidler/ projektkoordinator samt noget faguddannet gartnerbistand i vækstsæsonen. Ovennævnte er således stadig klart en minimumsbemanding. Kulturminster Marianne Jelved åbner udstillingen Beginning Fonde Følgende offentlige puljer og organisationer har efter ansøgning støttet udstillinger og andre øremærkede aktiviteter på KunstCentret i 2014 med i alt kr.: Biblioteks- og Mediestyrelsen (portotilskud til Nyt), Nordeafonden (JORN LAB), Knud Højgaards Fond (JORN LAB), Beckett-Fonden (JORN LAB), Statens Kunstfond (JORN LAB), Reimar Nielsen A/S (JORN LAB), 15. juni Fonden (JORN LAB), Silkeborg kommunes Jorn-jubilæumspulje (JORN LAB), Kunstrådets Litteraturudvalg (forfatter arr. Jorn/Dennerline), KK44 (Fortællefestival), KFI-udvalget Silkeborg kommune (Beginning) og Oticon-Fonden (Beginning). Sponsorer I alt har 18 virksomheder i 2014 ydet sponsorstøtte på samlet kr. ved tegning af årskontrakter med en række modydelser. Det er en tilgang på 1, Linak A/S, der tegnede et Leverandør-sponsorat. Dertil var følgende virksomheder med i 2014: AVK Holding, Deloitte, Silkeborg Bogtryk l Skabertrang, Søren Jensen 6

7 Rådgivende Ingeniører, Nykredit, Jyske Bank, BDO, Elfac, Nordea, Danske Bank, Årstiderne Arkitekter, Herm. Rasmussen, Fimo Center A/S, Midtjyllands Avis (materiale-sponsorat), Handelsbanken samt Skærbæk Holding a/s. Budgetforventningen vedr. sponsormidler i 2014 er lige knapt opfyldt, da HMN Naturgas i løbet af året opsagde sin Grundkunst-sponsoraftale. KunstCentrets sponsorudvalg arbejder kontinuerligt på at udvide kredsen af sponsorer. Det er dog op ad bakke, idet sponsorerne også hele tiden overvejer deres aktiviteter. Økonomisk resultat og disponering Økonomisk resulterede 2014 i et underskud, i alt kr. En afvigelse på kr. i forhold til budgetteret underskud på kr. Resultat 2014, kr. efter afskrivninger, henføres til egenkapitalen, hvor restpuljen i første omgang udlignes. Anvendelse af restpulje under egenkapitalen kr kr. Bestyrelse og direktør besluttede i foråret 2014 at disponere restbeløbet i puljen således: Maling af Skovvilla ,83 kr., Formidling omkring den stjålne Reinhoud-skulptur ,25 kr., indkøb af storkøkkenkaffemaskine kr. og restbeløb ,92 kr. til støtte for udstillingen Beginning. Dermed er puljen, som hidrørte fra et overskud i 2011, nu helt opbrugt. Egenindtægter KunstCenter-delens egenindtægter blev i 2014 på i alt kr. Siden 2010, hvor egenindtægten var kr. har der på en række fronter været sat skibe i søen for at styrke egenindtægten indenfor rammerne af personalebesætningen, og det er lykkedes et godt stykke af vejen, men det er urealistiske at forvente, at der nu - uden tilførsel af medarbejderresurser - kan rykkes meget mere ved balancen mellem tilskud og egenindtægt. Besparelser og ekstra tilskud fra Silkeborg kommune Det er nødvendigt at være opmærksom på, at besparelsen i det faste kommunale driftstilskud siden 2011, pga. den lange planlægningshorisont i institutionens aktiviteter, først nu er slået helt igennem. I 2014 har Silkeborg Kommune dog ved to ekstraordinære tilskud (JORN LAB og Beginning) til udstillingsproduktionen sikret kerneaktiviteten, hvilket institutionen er meget taknemmelig for. KunstCentret Silkeborg Bad har de seneste år gjort hvad der kunne gøres, for at omstille sig økonomisk til den nye grundaftale om 16 % lavere grundlæggende driftstilskud fra KFI-udvalget siden Institutionen er nu der, hvor selv helt små udsving i indtægter/ udgifter kan sprænge årsbudgettet. Konklusion & formålsopfyldelse 2014 Silkeborg kommune har med KunstCentret Silkeborg Bad en velanset institution, som byder på gode oplevelser for borgere og turister. Den kan endda tiltrække kongeligt besøg. Den høje kvalitet omkring KunstCentret Silkeborg Bads aktiviteter er af ganske væsentlig betydning for kommunens kulturelle image. Som beskrevet har programpræstationen været tilfredsstillende i 2014, og i begrænset grad levnet rum for udvikling. Samtidig har programmet, med få undtagelser, overvejende været med dansk indhold, i konsekvens af at det alt andet lige er dyrere at hente værker og kunstnere ind fra udlandet. Det udfordrer os på grundformålet med institutionen, den internationale dimension. Endelig varetager institutionen vedligeholdet af hele området og sørger som en integreret del af aktiviteterne for at formidle fortællingen om det i en dansk sammenhæng helt unikke historiske kulturmiljø fra det tidligere kursted. KunstCentret besøges forsat af mange gæster fra såvel hele landet som lokalområdet og i turistsæsonen også fra udlandet og har et godt renommé. Institutionen er, trods et mindre dyk i besøgstallet i 2014, inde i en god udvikling på publikumsfronten. Udfordringen er fremadrettet, hvordan det i nødvendigt omfang kan lade sig gøre at finansiere udstillingsaktiviteten. Visse af de bærende udstillinger har vældig klemte budgetter, og vi presser vore samarbejdspartnere til det yderste, grænsende til det urimelige og kunstpolitisk betænkelige. Udvikling koster penge. Som i har KunstCentret også i løbet af 2014 søgt at gøre sig gældende i regi Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. En afklaring forventes i foråret

8 Et andet fremadrettet tiltag er at udvikle en enkelt indendørs kunstudstilling som permanent tilbud i en af vore sale. Det er vigtigt lokalt fortsat at sikre, at KunstCentret Silkeborg Bad kan drives og udvikles med den kvalitetsnorm, der har været gældende siden stiftelsen i Dermed kan institutionen forsat bidrage positivt til Silkeborg Kommunes image og på turismesiden stå som en unik attraktion, hvor kvalitet og et seriøst publikumstilbud er i front. Iben From Direktør, cand.mag., MMU. 8

Ledelsesberetning 2013

Ledelsesberetning 2013 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2013 Aktivitet I 2013 blev præsenteret 9 kunstudstillinger, som samlet set gav et program med såvel internationale som danske og

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Ledelsesberetning 2015

Ledelsesberetning 2015 Aktivitet og formidling Der blev over året vist elleve udstillinger, fordelt i tre hovedperioder, vinter/forår, sommer og efterår. I vinter/foråret vistes Anna Klindt Sørensen (1899-1985). Hun tilhørte

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning KOMMUNE Ansøgningen sendes tik Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritidpassens.dk Dato: 1/7-2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Formandens beretning for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (AHE) 2014 Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Året 2014 har været et år hvor vi i bestyrelsen har forsøgt - at komme videre

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014.

Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014. Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014. Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ifølge vedtægterne

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 25. november 2008 Dagsorden 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Valg af dirigent. Valg af stemmetællere Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år Fremlæggelse

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Claus Andersen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Claus Andersen Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 26 Mødedato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Mødelokale Bodil Kjer, 4. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand),

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Videomøllen modtog støtte tidligere på året, (Se ansøgning nedenfor)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere