Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014"

Transkript

1 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2014 Aktivitet og formidling Der blev over året vist ni udstillinger, fordelt i tre hovedperioder, vinter/forår, sommer og efterår. I den første periode blev i samarbejde med Sophienholm vist den meget store, solidt gennemarbejdede retrospektive udstilling Jytte Rex: Skillelinjer med denne billedkunstner og filminstruktør (f. 1942). Det var en fornem udstilling af høj kvalitet. Ud over værker var der smagsprøver på film samt filmaftener. I samme periode viste vi en samtidskunstudstilling med syv kunstnere, tre modne og fire unge, der tog afsæt i 7- tallet. De var hver især spændende kunstnere, men udstillingen manglede sammenhængkraft og det påvirkede publikums oplevelse: Maj-Britt Boa (f. 1963), Ole Sporring (f. 1941), Mogens Pøhlsgaard (f. 1947), Daniel Svarre (f. 1976), Jo Møller (f. 1947), Pernille With Madsen (f. 1972) og Camilla Reyman (f. 1981) deltog. Til gengæld var der sammenhæng i den lille På kant med Kierkegaard, en vandreudstilling med kun seks værker i anledning af den landsdækkende Søren Kierkegaard-fejring året før. Pga. tilbud om skoletjeneste og anden formidling fik udstillingen mange gæster, trods dens lidenhed og den meget korte visningsperiode (fem uger). De repræsenterede kunstnere var: Peter Brandes (f. 1944), Erik A. Frandsen (f. 1957), Maja Lisa Engelhardt (f. 1956), Cathrine Raben-Davidsen (f. 1972) og Christian Lemmertz (f. 1959). I sommerperioden bidrog KunstCentret til markeringen af 100året for Asger Jorns fødsel. Og det gjorde vi med JORN LAB, et kreativt laboratorium med tre ben: nutidig kunst, dokumentation for et udvalg af Jorns mange virkefelter samt interaktive muligheder for publikum. Dertil to værker i byens rum: Dels Jakob Jakobsens lydværk på Torvet i Silkeborg og dialogværket og cyklen Pedal Horn, skabt af kunstnergruppen Living Lenses fra Californien. JORN LAB var i høj grad et eksperiment med selve udstillingsformatet og det blev taget godt imod selvom besøgstallet forblev på det jævne. I samme periode blev vist den mere traditionelle, men meget æstetiske udstilling Ingrid Bugge: Ballettens indre rum med kunstfotograf Ingrid Bugge (f. 1968). Også her placerede institutionen et værk i det offentlige rum, en 30 m. lang frise i Søjlehus passagen i Silkeborg midtby. Den tredje udstilling i sommeren var Knud Nellemose ( ), som blev arrangeret som et formidlingsbidrag i relation til genrejsningen af samme kunstners frihedsmonument i parken Indelukket i Silkeborg. Det var en klassisk udstilling om en dygtig dansk modernistisk billedhugger, og også den faldt i god jord hos publikum. I starten af sommerferien blev dertil indviet et udendørs værk i skulpturparken 99 lerkar til Heraklit nedenfor Panoramasalen. Pedal Horn fra JORN LAB på Torvet i Silkeborg Efterårets program begyndte allerede før sommerferien, hvor vi som tredje og sidste sted på en turné kunne åbne Jørgen Rømer. Det grafiske værk ( ). Som med Skillelinjer var den en dygtigt gennemarbejdet udstilling, der henvendte sig til kernekunstpublikummet. Rømer-udstillingen blev vist året ud i grafikfløjen. Den havde i efteråret selskab af Murværk i Langsalen, en udstilling med fotografier af Odd Moe (N, f. 1944) og relieffer og malerier af Frede Troelsen ( ). Internationalt perspektiv Den største og fagligt mest ambitiøse udstilling i efteråret var dog Beginning med følgende kunstnere: Gerda Thune Andersen (DK, f. 1932), Annette Skov (DK, f. 1965), Tine Kjølsen (DK, f. 1959), Tormod Solløs (N, f. 1953), Meta Norheim (N, f. 1934), Marit Benthe Norheim (N/DK, f. 1960), Hagbart Solløs (N, f. 1951) og Moustafa al Yassin (SYR/FIN/N, f. 1965). Denne gruppe kunstnere kredsede om den syriske digter, 1

2 Moustafa al Yassin, i en personlig og almen fortælling: Hvordan fastholder man identiteten og hvordan genfinder man troen på fremtiden efter en skæbne med landflygtighed og adskillelse fra familien? Udstillingen bød på stærke installationer og ramte flere steder publikum i hjertet med sit almen menneskelige stof, men tiltrak kun begrænset besøg og presseopmærksomhed. Søjlesalen med noget af Beginning-udstillingen De små skæve De caféudstillinger med kun et eller få værker af en given kunstner blev der fem af i Her blev vist værker af billedvæver Annette Brendstrup, maler Carsten Frank, billedkunstnerne Annette Holdensen og Jette Mellgren samt keramiker Buller Hermansen. Dertil en Blicher-præsentation i samarbejde med Museum Silkeborg og et samarbejde med folkene bag Teater på Træk karavanen om en fotodokumentarisk udstilling. Publikationer og nyhedsblade KunstCentet Silkeborg Bad udgav formidlende og dokumenterende kataloger i forbindelse med omtrent halvdelen af udstillingsproduktionerne: 7 (pixibog), Knud Nellemose (kunstnerpræsentation + historien om frihedsmonumentet), Murværk (katalog), Beginning (katalog og digtsamling). Ved afslutningen af JORN LAB publicerede institutionen et gratis webkatalog med dokumentation og viden-opsamling fra projektet. Dette er online til september I tillæg har institutionen formidlet og solgt kataloger og bøger, produceret af vore samarbejdspartnere vedr. Skillelinjer og Jørgen Rømer. Som altid har der været indhentet andre relevante varer og litteratur fra anden side til butikken i de givne udstillingsperioder, dels som formidlingstilbud, dels som salgsemner. Vennekredsens trykte blad Nyt udkom med to numre i Det bliver altid godt modtaget og roses for sin visuelle, letlæste information. Samarbejdspartnere Udstillingsprogrammet i 2014 involverede ud over de bidragende kunstnere en lang række samarbejdspartnere på den faglige side, institutioner såvel som enkeltpersoner: Sophienholm, billedhugger Erik Varming, leder Benedicte Bojesen, kunstkritiker Torben Weirup, Skovhuset i Værløse, KK44, Folkekirkens skoletjeneste i København, Komiteen til genrejsning af Frihedsmonumentet i Silkeborg, Ib og Morten Nellemose, kunstner Peter Brandes, konservator Lars Henningsen, Jorn Hub en i Kulturafdelingen Silkeborg Kommune, Museum Jorn, Senior-tv Aarhus, forstander Jørgen Carlsen fra Askov Højskole, Årstiderne Arkitekter, Ejendomsafdelingen, Turistbureauet, balletmester Nikolaj Hübbe, Clausens kunsthandel v. Lis Clausen, Tønder Kunstmuseum, samt billedhugger Frede Troelsens enke Birgitte Thorlacius. Dertil kommer mange samarbejdspartnere vedr. enkeltstående særarrangementer, herunder kor, musikgrupper, foredragsholdere, lokale medarrangører med flere. Finansielle samarbejdspartnere er nævnt i et andet afsnit. Nationale relationer 2014 var det andet og sidste år hvor KunstCentret kunne deltage gratis i den nationale brugerundersøgelse, og som i 2013 viste den, at institutionen vurderes markant højt på de fleste parametre, der blev målt og sammenlignet på. Blandt andet skaleres relevans og service højt, og det fremgår, at gæsterne kommer fra hele landet. 2

3 KunstCentret Silkeborg Bad er medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark (www.kunsthaller.dk). FKD har det forgange år været sædeles aktiv i det politiske lobbyarbejde i Kbh. for at synliggøre medlemmernes bidrag på samtidskunstscenen. Dertil har FKD arrangeret flere internationale og lokale seminarer om kunsthallernes særlige virkefelt og udfordringer. KunstCentret Silkeborg Bad var bl.a. repræsenteret, da FKD havde flere arrangementer og var synlig på Folkemødet i juni FKD har dertil startet en indbyrdes 50 % rabatordning for medlemmer af de respektive kunsthallers medlemskredse. Udvikling Institutionen medvirker og deltager hvor det er muligt og relevant i tværgående samarbejdsprojekter i lokalområdet, hvilket i 2014 i ganske høj grad påvirkede selve udstillingsprogrammet. Den primære udvikling finder sted gennem udstillingsaktiviteten og formidlingen, hvorigennem flere og flere publikumsgrupper med forskellige interesser inviteres indenfor. Et særligt pejlemærke i 2014 var afprøvningen af et nyt udstillingsformat - et laboratorium - i forbindelse med markeringen af 100året for Asger Jorn. Ideen var her, at original samtidskunst blev vist side om side med dokumentariske og interaktive elementer. Konklusionen var overvejende positiv på de faglige dimensioner, dog kunne det, med hensyn til besøgstal - og forudsigeligt - på ingen måde konkurrere med de store præsentationer Jorns originale værker på andre institutioner i Danmark, men det bidrog med en interessant og anderledes vinkel til fejringen. JORN LAB ved åbningen Kulturpolitik og Silkeborg kommunes handleplan I relation til Silkeborg kommunes kulturpolitik og handleplan, hvor nye lokale samarbejder mellem kulturinstitutioner, uddannelse og erhverv ønskes opprioriteret, blev det i 2014 til fortsættelse af samarbejde med Silkeborg Højskole, med KK44 og med Silkeborg Business College. Også med Den kreative Skole har institutionen et løbende samarbejde om præsentationer af dygtige musikelever. Endvidere deltager KunstCentret aktivt i samarbejdet om forbedret fælles markedsføring af de store kulturinstitutioner i kommunen, i 2014 blev nedsat en arbejdsgruppe, der over flere år skal forberede projektet FACE, hvor minimum de 6 store kulturinstitutioner i Silkeborg kommune synkront bidrager med udstillinger og aktiviteter i KunstCentret Silkeborg Bad har i 2014 søgt at være repræsenteret i samtlige udviklingsmøder, igangsat af kulturafdelingen, Skoleafdelingen, BørnekulturSilkeborg, Silkeborg.com., mm. Men det kan af og til knibe med den store mødeaktivitet, når medarbejdergruppen har den lille størrelse den har, og kunstcentrets primære aktiviteter og service til gæsterne kræver deres tilstedeværelse på stedet. Tilbud om aktivitet på børnekulturdagen i marts og igen collageworkshop for børn den første uge af sommerferien blev begge gennemført med fin tilslutning. Fortællefestival blev for anden gang afviklet i skulpturparken en søndag i juni måned. KunstCentret Silkeborg Bad udtrådte af økonomiske årsager af markedsføringsorganisation Opdag Jylland samt ErhvervSilkeborg ved årets udgang. Vi er fortsat medlem af Silkeborg.com, der kollektivt er medlem af ErhvervSilkeborg, og betaler således nu kun et kontingent. Institutionens renommé, synlighed og samarbejdsevner gjorde det også i 2014 muligt at være vært for officielt besøg af Hendes kgl. Højhed Dronning Margrethe II i forbindelse med genindvielsen af Frihedsmonumentet, hvilket på sin egen måde er en stor begivenhed for Silkeborg. Samarbejde med erhvervslivet Arbejdet med at pleje sponsorsamarbejder med erhvervslivet fortsatte i årets løb. Der afholdes hver år i februar et ledermøde med de faste sponsorer, ligesom der holdes sommerfest i august/september. 3

4 At finde nye sponsorer er yderst vanskeligt, men der gøres løbende forsøg på at udvide kredsen. Derfor har vi også i 2014 udvidet palletten med Leverandør og Historie-sponsorater til ½ pris, og fornyet hvervematerialet. Ved udgangen af 2014 havde KunstCentret således 16 kunstsponsorer + to specialaftaler med sponsorer samt 29 firmamedlemmer af Silkeborg Bads Venner, hvilket er omtrent som året før. Sponsor/vennesamarbejdet med virksomheder repræsenterer en økonomisk værdi på ca kr. I tillæg bringer det andre kredse af mennesker hertil samt indtægter til cafeen, når sponsorer vælger at afholde deres egne arrangementer i KunstCentrets rammer. Der er en fast kerne af meget trofaste kunstsponsorer, som løbende bakker op om stedet, mens andre blot er med i kredsen ét eller to år. Statistik I 2014 var besøgstallet til de indendørs udstillinger og arrangementer gæster. Det var desværre et dyk på 12 % i forhold til det budgetterede, efter fire år i træk med stigende besøgstal. Historikken er: Besøgstal 2009: gæster; 2010: gæster; 2011: gæster; 2012: gæster; 2013: gæster. Besøget i 2014 var - fraset efterårsperioden med tilbagegang - jævnt fordelt over hele året. I 2014 har KunstCentret Silkeborg Bad som beskrevet i beretningens indledende afsnit, og i tråd med kommunens ønske om mere kulturel aktivitet i byrummet, finansieret og leveret tre længerevarende markante kunstprojekter til det offentlige rum, mobilt og i bymidten, til hvilke vi ikke har mulighed for at tælle publikum. Ved begyndelsen af 2015 er der indtrådt en markant forbedring, der sikrer, at det indendørs besøgstal igen vil stige i Til indendørs-besøgstallene skal man lægge de mange brugere, anslået yderligere mennesker, som løbende benytter hele området i forbindelse med forskellige aktiviteter: Det være sig gæster i Søvilla, til Bunkermuseet, de almindelige skov- og kildegæster i området, brugere af den stedlige børnehave og vuggestue Granly og brugere af Det ny Teater i Hovedbygningen, gæster i værelserne på 1. sal., og ikke mindst de mange som går tur i Skulpturparken og rundt om Ørnsø, hvor skulpturparken er det naturlige startsted. Det er vigtigt at være klar over, at der både er ydre og indre faktorer, der påvirker besøgstallet. Helt afgørende er naturligvis investeringer i aktivitetsprogrammet. På denne front er vi, trods et ekstra JORN puljetilskud, stækket noget i forhold til tidligere. Det påvirker også besøgstallet et givent år, hvilke andre, måske mere attraktive tilbud, der er til kulturpublikummet i Aarhus, Silkeborg, m.fl. Det påvirker, når der som i 2014 er fem-seks mdrs. gravearbejde ved indkørslen for at anlægge cykelsti og god skiltning derfor mangler. På de indre linjer kan valget af udstillinger og det samlede volumen af særarrangementer i nogle tilfælde påvirke publikums adfærd/ beslutning om netop at aflægge besøg her. Vi ved fra undersøgelser, at ca. halvdelen af gæsterne aflægger besøg netop pga. til en given udstilling og den anden halvdel lægger vejen forbi uden at vide hvad, som er på tapetet. Dvs. halvdelen kommer på baggrund det opbyggede renommé alene. Der laves gnidebilleder på Børnenes kulturdag Arrangementer, grupper og statistik i øvrigt Der blev afholdt 34 offentlige omvisninger. Der er altid publikum til disse omvisninger, som er en nøglefaktor i god formidling. Dertil kan KunstCentrets omviserhold året igennem imødekomme stort set enhver gruppeforespørgsel om omvisninger med et professionelt tilbud. 4

5 Der har i 2014 været 43 gruppebesøg til udstillingerne, hvoraf 31 grupper bestilte særomvisning i en aktuel udstilling, og de øvrige gruppebesøg var uden omvisning. Yderligere var her 12 skoleomvisninger, godt halvdelen i forbindelse med På kant med Kierkegaard -udstillingen. Frivillige miniguider møder gæsterne i nogle af ferieperioderne og tilbyder helt korte 5 min. introduktioner til stedets historie. Der blev i 2014 tilrettelagt og gennemført i alt 46 arrangementer i samarbejder med kor, foredragsholdere, musikere, m.fl. Dette er også en vigtig del af stedets kulturelle profil og mange gæster kan lide at komme her når det på den måde er som del af en større publikumsgruppe. I 2014 blev der påbegyndt udvikling af et nyt tilbud om Kur uden ord Badet i lyd, som forventes udfoldet i Dertil friluftsgudstjeneste, arrangeret af sognene i Silkeborg 2. pinsedag og den traditionsrige Julesøndag første søndag i december, arrangeret af institutionen selv og gennemført i samarbejde med op mod 50 frivillige. I forbindelse med alle ni udstillinger blev der på lørdage afholdt offentlige ferniseringsarrangementer med fin deltagelse. Cafe og udlejning Café Ørnsø har i 2014 haft 43 anmeldte gruppebesøg med flere end 20 deltagere, 42 med under 20 deltagere og har i øvrigt betjent stedets gæster til disses tilfredshed, også når der af og til blev gjort brug af underleverandør på madsiden. Udlejning af selskabslokalet i Søvilla har omfattet 76 udlejninger, fortrinsvis til private selskaber, som klarer sig selv og trækker nye gæster til området. Dette er en stigning i forhold til året før. Endvidere har cafeen serviceret ved ferniseringer og pleje af frivilligkredsen. Der har i 2014 været en halv snes enkeltstående aftaler med sponsorer, offentlige myndigheder, firmaer og organisationer om indtægtsgivende udlejning af mødefaciliteter og lokaler på KunstCentret i og udenfor almindelig åbningstid, en vis tilbagegang i forhold til året før. Silkeborg Bads Venner Medlemskredsen Silkeborg Bads Venner bestod i 2014 af 926 enkeltmedlemskaber, 317 familiemedlemskaber (dækker over flere personer). I forhold til året før skete en tilgang på 59 private medlemskaber. I 2014 havde vi 29 firmamedlemmer, hvilket er 3 mindre end året før. Ejendomsdrift 2014 har været et almindeligt år med hensyn til det udvendige vedligehold af bygningerne og parkområdet. Det vil sige, at de arbejder, som skulle udføres jf. den vedligeholdelsesplan som er udarbejdet i samarbejde med Silkeborg kommunes ejendomsafdeling, er udført. Af større opgaver kan nævnes malerarbejdet på udvendigt træværk på hele Skovvilla. Dertil ad hoc opgaver i forbindelse med rørskader, parkanlægget, etc. Efter aftale gennemgås træerne løbede med Naturstyrelsen og parkanlægget i udvalgte år med Holscher & Nørgaard landskabsarkitekter, og dette giver en god basis for det daglige vedligehold af parkområdet. Det blev i 2014 akut nødvendig at installere ABA-anlæg, da tidligere dispensation til umiddelbar brandudrykning på ABDL-anlægget blev bragt til ophør af Beredskabsstationen. Mens det nye anlæg blev installeret kørte vi på en forlænget dispensation. Det nye anlæg vil være på plads i 1. kvartal Silkeborg kommune har påtaget sig at udligne udgiften. Udgifter og udligning vil fremgå af næste års regnskab. Løbende samarbejde med frivillige De 85 frivillige vagter udgør fortsat en meget vigtig del af hverdagen, hvor disse indgår i vagtplaner, undergrupper som praktisk hold, cafehold, miniguider mm. De frivillige passes og plejes gennem året med 2-3 aftenarrangementer og en heldags busudflugt. De er på én gang fremragende ambassadører for stedet og en aktiv del af det kulturelle Silkeborg. Der er ingen tvivl om, at disse, fortrinsvis ældre borgere fra hele kommunen, finder stor værdi i at være engageret i en institution, som er så markant i byens kulturliv og renommé som KunstCentret Silkeborg Bad. Det havde stor betydning for netop denne gruppe, at Hendes Majestæt, Dronning Margrethe II, den 5. maj 2015 besøgte KunstCentret Silkeborg Bad og Knud Nellemoseudstillingen. 5

6 Dronningebesøg den 5. maj 2014 Bestyrelse Der blev i 2014 afholdt et konstituerende og fem ordinære bestyrelsesmøder med fokus på driftsmæssige spørgsmål. Dertil er afholdt regelmæssige driftsmøder mellem bestyrelsesformand Lars Kruse og direktør Iben From. Bestyrelsen bestod i 2014 af Lars Kruse (formand), Kirsten Lindahl (næstformand, Realdanmark), Ivan Greve (Silkeborg kommune), Martin Jacobsen (Silkeborg kommune), John Borghus (Håndværkerforeningen) og Anni Helene Kanstrup (Turist- og Regattaforeningen). De fem af de seks nævnte var/er udpeget af stifterne. Dertil var Jørn Würtz, Vibeke Juhl, Jørn Rye Rasmussen medlemmer af bestyrelsen. I efteråret var bestyrelsen på udflugt til Fyn og besøgte kunstner Jens Galschøit i hans værksted i Odense. Medarbejdere Medarbejderstaben, ejendomsdriften inklusive, androg i 2014 elleve fastansatte, heraf dog kun seks på fuld tid (direktør, caféansvarlig, udstillingstekniker, rengøringsassistent, driftschef og parkforvalter), samt en informationsmedarbejder på 32 timer, en bogholder/sekretær på 32 timer, en receptionist på 29 timer, en fleksjobansat cafémedhjælper på 20 timer, samt seks timelønnede afløsere i publikumsreceptionen og tre i cafeen. Dertil gøres brug af eksterne formidlere og håndværkere. Endvidere har der i 2014 løbende været tilknyttet en håndfuld praktikanter i praktikophold på ml. 14 dage og 3 mdr. Der burde på længere sigt, evt. på deltid, tilknyttes såvel en faguddannet formidler/ projektkoordinator samt noget faguddannet gartnerbistand i vækstsæsonen. Ovennævnte er således stadig klart en minimumsbemanding. Kulturminster Marianne Jelved åbner udstillingen Beginning Fonde Følgende offentlige puljer og organisationer har efter ansøgning støttet udstillinger og andre øremærkede aktiviteter på KunstCentret i 2014 med i alt kr.: Biblioteks- og Mediestyrelsen (portotilskud til Nyt), Nordeafonden (JORN LAB), Knud Højgaards Fond (JORN LAB), Beckett-Fonden (JORN LAB), Statens Kunstfond (JORN LAB), Reimar Nielsen A/S (JORN LAB), 15. juni Fonden (JORN LAB), Silkeborg kommunes Jorn-jubilæumspulje (JORN LAB), Kunstrådets Litteraturudvalg (forfatter arr. Jorn/Dennerline), KK44 (Fortællefestival), KFI-udvalget Silkeborg kommune (Beginning) og Oticon-Fonden (Beginning). Sponsorer I alt har 18 virksomheder i 2014 ydet sponsorstøtte på samlet kr. ved tegning af årskontrakter med en række modydelser. Det er en tilgang på 1, Linak A/S, der tegnede et Leverandør-sponsorat. Dertil var følgende virksomheder med i 2014: AVK Holding, Deloitte, Silkeborg Bogtryk l Skabertrang, Søren Jensen 6

7 Rådgivende Ingeniører, Nykredit, Jyske Bank, BDO, Elfac, Nordea, Danske Bank, Årstiderne Arkitekter, Herm. Rasmussen, Fimo Center A/S, Midtjyllands Avis (materiale-sponsorat), Handelsbanken samt Skærbæk Holding a/s. Budgetforventningen vedr. sponsormidler i 2014 er lige knapt opfyldt, da HMN Naturgas i løbet af året opsagde sin Grundkunst-sponsoraftale. KunstCentrets sponsorudvalg arbejder kontinuerligt på at udvide kredsen af sponsorer. Det er dog op ad bakke, idet sponsorerne også hele tiden overvejer deres aktiviteter. Økonomisk resultat og disponering Økonomisk resulterede 2014 i et underskud, i alt kr. En afvigelse på kr. i forhold til budgetteret underskud på kr. Resultat 2014, kr. efter afskrivninger, henføres til egenkapitalen, hvor restpuljen i første omgang udlignes. Anvendelse af restpulje under egenkapitalen kr kr. Bestyrelse og direktør besluttede i foråret 2014 at disponere restbeløbet i puljen således: Maling af Skovvilla ,83 kr., Formidling omkring den stjålne Reinhoud-skulptur ,25 kr., indkøb af storkøkkenkaffemaskine kr. og restbeløb ,92 kr. til støtte for udstillingen Beginning. Dermed er puljen, som hidrørte fra et overskud i 2011, nu helt opbrugt. Egenindtægter KunstCenter-delens egenindtægter blev i 2014 på i alt kr. Siden 2010, hvor egenindtægten var kr. har der på en række fronter været sat skibe i søen for at styrke egenindtægten indenfor rammerne af personalebesætningen, og det er lykkedes et godt stykke af vejen, men det er urealistiske at forvente, at der nu - uden tilførsel af medarbejderresurser - kan rykkes meget mere ved balancen mellem tilskud og egenindtægt. Besparelser og ekstra tilskud fra Silkeborg kommune Det er nødvendigt at være opmærksom på, at besparelsen i det faste kommunale driftstilskud siden 2011, pga. den lange planlægningshorisont i institutionens aktiviteter, først nu er slået helt igennem. I 2014 har Silkeborg Kommune dog ved to ekstraordinære tilskud (JORN LAB og Beginning) til udstillingsproduktionen sikret kerneaktiviteten, hvilket institutionen er meget taknemmelig for. KunstCentret Silkeborg Bad har de seneste år gjort hvad der kunne gøres, for at omstille sig økonomisk til den nye grundaftale om 16 % lavere grundlæggende driftstilskud fra KFI-udvalget siden Institutionen er nu der, hvor selv helt små udsving i indtægter/ udgifter kan sprænge årsbudgettet. Konklusion & formålsopfyldelse 2014 Silkeborg kommune har med KunstCentret Silkeborg Bad en velanset institution, som byder på gode oplevelser for borgere og turister. Den kan endda tiltrække kongeligt besøg. Den høje kvalitet omkring KunstCentret Silkeborg Bads aktiviteter er af ganske væsentlig betydning for kommunens kulturelle image. Som beskrevet har programpræstationen været tilfredsstillende i 2014, og i begrænset grad levnet rum for udvikling. Samtidig har programmet, med få undtagelser, overvejende været med dansk indhold, i konsekvens af at det alt andet lige er dyrere at hente værker og kunstnere ind fra udlandet. Det udfordrer os på grundformålet med institutionen, den internationale dimension. Endelig varetager institutionen vedligeholdet af hele området og sørger som en integreret del af aktiviteterne for at formidle fortællingen om det i en dansk sammenhæng helt unikke historiske kulturmiljø fra det tidligere kursted. KunstCentret besøges forsat af mange gæster fra såvel hele landet som lokalområdet og i turistsæsonen også fra udlandet og har et godt renommé. Institutionen er, trods et mindre dyk i besøgstallet i 2014, inde i en god udvikling på publikumsfronten. Udfordringen er fremadrettet, hvordan det i nødvendigt omfang kan lade sig gøre at finansiere udstillingsaktiviteten. Visse af de bærende udstillinger har vældig klemte budgetter, og vi presser vore samarbejdspartnere til det yderste, grænsende til det urimelige og kunstpolitisk betænkelige. Udvikling koster penge. Som i har KunstCentret også i løbet af 2014 søgt at gøre sig gældende i regi Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. En afklaring forventes i foråret

8 Et andet fremadrettet tiltag er at udvikle en enkelt indendørs kunstudstilling som permanent tilbud i en af vore sale. Det er vigtigt lokalt fortsat at sikre, at KunstCentret Silkeborg Bad kan drives og udvikles med den kvalitetsnorm, der har været gældende siden stiftelsen i Dermed kan institutionen forsat bidrage positivt til Silkeborg Kommunes image og på turismesiden stå som en unik attraktion, hvor kvalitet og et seriøst publikumstilbud er i front. Iben From Direktør, cand.mag., MMU. 8

Ledelsesberetning 2013

Ledelsesberetning 2013 Den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad Ledelsesberetning 2013 Aktivitet I 2013 blev præsenteret 9 kunstudstillinger, som samlet set gav et program med såvel internationale som danske og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1 Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00 www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk SIDE 1 ÅRSBERETNING 2012 Forord I 2012 havde 40 års jubilæum. Jubilæumsåret blev på mange

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole 1 Indhold Program...3 Dagsorden...4 Workshops...5 Beretning 2014-2015...6 Handlingsplan 2015/16... 14 Regnskab 2014...

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 Juni 2014 Bestyrelsen for Fonden for Dronninglund Kunstcenter præsenterer hermed årets beretning DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014. Vi vil i den anledning gerne takke alle de,

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

ARKENS MISSION STATEMENT

ARKENS MISSION STATEMENT ÅRSRAPPORT 29 ARKENS VISION OG MISSION STATEMENT ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. Utopier

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense november 2004 Indholdsfortegnelse 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag. 6 3. Organisationsplan..

Læs mere