Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-08/11 Dato 31. maj 2010 kl Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen(JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen (AN), Jens-Halvor Zoffmann (JHZ), Mogens Damgaard (MD), Palle Thomsen (PT) Afbud fra Peter Rasmussen og Holger Krontoft Referat til Regionerne, idrætsudvalget, udvalgsformænd, personale, m.fl. Nyt møde 19. august Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 13-08/ Opfølgning af sager 3. Sager til behandling 3.1. Senioridræt og omstrukturering af ressourcer 3.2. Udviklingsprojekt med DIF 3.3. Ambassadør for Stævnesnacks 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger 4.2. Kritisk revision af årsregnskab Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget 5.2. Regionsudvikling og organisatorisk struktur 5.3. Idræt for sindslidende 5.4. Senioridræt 5.5. Uddannelse 5.6. Internationalt arbejde CSIT World Sports Games juli Politisk udvalg 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Indmeldelse af foreninger 6.2. Udmeldelse af foreninger 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Møde i samarbejdsudvalget 7. juni 7.2. Mødeplan 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Årsmøde i DIF 8. maj og orienteringsmøde 7. maj

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen. Dagordenen blev godkendt. 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 13-08/11 Godkendt Opfølgning af sager Omkring situationen inden for kampsport blev det oplyst, at Randers Karate Skole har gennemført DAI-stævne for børn og unge 22. maj med deltagelse af 61 kæmpere fra 8 DAI-klubber. Region Syddanmark gennemfører stævne 12. juni i Gråsten, og i Hovedstaden er man i færd med at samle personer med interesse for at arrangere karate i DAI. Socialdemokraternes ordfører inden for idræt og forebyggelse er informeret om afslaget på Satspuljemidler til senioridræt. 3. Sager til behandling 3.1. Senioridræt og omstrukturering af ressourcer Det nedsatte udvalg har siden sidste møde afholdt tre møder og kommet med sine anbefalinger til forbundsledelsen. Udvalget indstiller til, at DAI s smertegrænse for den fremtidige økonomi ligger inden for rammerne af en model, hvor senioridrætten giver et underskud på godt kr., hvilket betyder, at vi skal finde ca kr. mere i budgettet for 2011, end vi gjorde i Set i lyset af, at vi i forvejen i 2010 budgetterer med et underskud på godt kr. er denne udfordring stor nok. Årsagen til, at vi kan klare os med dette er, at vi forventer at kunne overføre kr. fra 2010 til 2011 i uforbrugte midler gennem de seneste år. I 2012 bliver udfordringen betydelig større, idet vi ikke har de kr. at overføre og gøre brug af så her står vi med et underskud på godt kr., hvilket giver nye udfordringer. I budgetterne er der indeholdt udgifter til de aktiviteter, som senioridrætsudvalget har anbefalet og anser som vigtige at fastholde; herunder tilskud til regionale udvalg. Medarbejdermæssigt er der i budgetterne kalkuleret med 1 konsulent til senioridræt samt sekretær og bogholderi på deltid (deling med andre områder i DAI). Der skal således afskediges 2 konsulenter og en sekretær i så fald, at de initiativer, vi er i gang med ikke bærer frugt. Her tænkes i særdeleshed på udviklingsprojekt med DIF i , hvor omfanget for, hvad DIF vil være med til har afgørende betydning for, hvordan vi vil kunne bemande senioridrætten. Vi har desuden genansøgt Trygfonden om tilskud til et projekt med træning af ældre med kroniske sygdomme og skal i juli/ august, inden for CSIT, forsøge at ansøge EU om midler fra et af deres programmer. Hos Trygfonden er der søgt om et projekt over fire år. Forbundsledelsen besluttede at støtte udvalgets indstilling til, at smertegrænsen økonomisk ligger inden for ca kr. årligt. Man er opmærksom på, at 2012 under alle omstændigheder bliver et problem, som vi må tage stilling til medio 2011, når vi kender virkeligheden på dette tidspunkt. Man er også opmærksom på, at tilskuddet fra DIF, hvis vi ikke kan gennemføre tilskudsgivende aktiviteter i det nuværende omfang vil falde i Der påregnes under alle omstændigheder samme aktivitetsniveau i 2010 som i 2009.

3 Beslutningen er taget ud fra de fakta vi kender, og hvis de øvrige initiativer bærer frugt vil det være muligt at foretage genansættelser. For projektet med DIF har vi en forhåbning om, at bestyrelsen behandler projektet 8. juni. For ansøgningen fra Trygfonden kender vi ikke fristen for svar. For eventuel ansøgning om EU midler vil ansøgning først være på plads ultimo august Udviklingsprojekt med DIF Konsulenterne for senioridræt har udarbejdet et meget flot forslag til et udviklingsprojekt med DIF. Der har undervejs været kontakt med DIF for at sikre sig, at projektet stemmer overens med de forventninger, som DIF havde, da de anmode DAI om at lave et projektoplæg. Det har ikke været mulig at få nogen tilbagemelding på, hvor meget økonomi DIF vil lægge i projektet over en 3-årig periode. Vi håber på, at projektet kan behandles i DIF s bestyrelse 8. juni. DIF er gjort opmærksom på, at DAI s formåen i projektet er meget afhængig af en hurtig afklaring Ambassadør for Stævnesnacks DIF har opfordret specialforbundene om at blive ambassadør for Stævnesnacks. Som ambassadør skal man gøre sine foreninger opmærksom på muligheden for at tilbyde stævnesnacks (et lille bæger med afskåret frugt) til arrangementer. Det er FDB, der sælger bægre, frugt og grønt. Foreningerne bestiller selv, forbereder og skærer frugten og vælger selv salgsprisen. Det blev besluttet, at DAI bliver ambassadør. 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger Ingen bemærkninger Kritisk revision af årsregnskab 2009 Der er blevet foretaget kritisk revision af årsregnskabet for 2009, og revisorerne havde følgende bemærkninger: Det anbefales ledelsen at være mere kritisk i forhold til, hvilke budgetønsker fra idrætsgrenene, der når frem til det endelige budget; dette set i lyset af, at der stadig er en del midler i idrætsbudgettet, der ikke bliver brugt på grund af aflysninger/ færre deltagere. Det anbefales at se på gamle hensættelser og eventuelt tage dem til indtægt i regnskabet for 2010, hvis de ikke benyttes. Det anbefales at vurdere behovet for Ungdomsfonden; kan den eventuelt bruges til noget andet f.eks. laves om til en senioridrætsfond eller nedlægge den og tage beløbet til indtægt. 5. Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget Oplægget til Vision er sendt til høring og efterlysning af input i regionerne. Der vil blive samlet op på tilbagemeldingerne i august og visionsplanen vil blive præsenteret på Idrætsforum 25. september. Idrætsudvalget mødes næste gang 14. juni Regionsudvikling og organisatorisk struktur Der har været afholdt et godt og konstruktivt møde i Region Sjælland, og det er lykkedes at få bemandet et udviklingsudvalg med fem personer. Det ser meget positivt ud, og personerne er optimistiske. Der afholdes et møde mere inden sommerferien, hvor man bl.a. vil lave en opgavefordeling. Der er talt om gennemførelse af workshops og et seminar i Den ny ledelse i Region Hovedstaden er kommet godt i gang og er kommet organisatorisk på plads. Region Midtjylland venter til foråret 2011 med at komme vedtægtsmæssigt på plads.

4 5.3. Idræt for sindslidende Sundby Løbet 4. maj havde deltagelse af godt 700 løbere, og Socialministeren åbnede løbet, der som noget nyt havde start og mål på Østerbro Stadion. Idrætsfestivalen i Vejle juli har modtaget tilmelding af ca. 200 personer, hvilket er flere end sidste år. Den nye arbejdsgruppe fungerer rigtig godt. Den politiske styregruppe har fået deltagelse af Poul Nyrup Rasmussen (fra det Sociale Netværk) samt Eigil Jespersen fra Syddansk Universitet. Første møde forventes afholdt medio juni. Materialet fra arbejdskonferencen er ved at blive analyseret. Der er kommet mange gode input. En status viser, at 21 kommuner nu har en ansat idrætskoordinator på området, og at DAI er til stede med IFS i 41 kommuner Senioridræt Der henvises til referat af møde i senioridrætsudvalget 21. maj. Der er endvidere udsendt nyt nyhedsbrev Uddannelse Der er ved at blive lavet en markedsanalyse af, hvordan uddannelseskataloget er blevet modtaget og af, hvordan det virker. Uddannelsesudvalget har brug for at have noget beskrivelse af udvalgets opgaver og kompetencer, og der skal gøres nogle overvejelser omkring fremtidig bemanding. Udvalget blev i den forbindelse anmodet om at komme med forslag til et kommissorium, der så vil blive behandlet på næste møde i forbundsledelsen. Der er ved at blive lavet en fælles instruktøruddannelse i DAI på tværs af områderne Internationalt arbejde CSIT World Sports Games juli 2010 Den endelige tilmelding er nu foretaget og DAI s deltagelse ser således ud: Walking Festival: 5 personer incl. leder (Lis Lunn) Senioridræt: 16 personer incl. leder (Aase Holmgren) og to instruktører Fodbold: 22 personer incl. hovedleder (Jens Jørgen Nygaard), træner, holdleder og dommer. Tennis: 21 personer incl. hovedleder (Ole Juhl) og to holdledere. Forbundsledelsen: Peter Rasmussen (rejseleder/ hovedleder for DAI) Annie Nielsen (assisterer) CSIT: Palle Thomsen (deltager fra 30. juni) 5.7. Politisk udvalg Der skal fastsættes en dato for et møde i udvalget i august. 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Indmeldelse af foreninger Følgende foreninger er meldt ind: Hovedstaden: Solbakken BK, FC Sailing Lads, CS Prego, Soho (alle fodbold), Solrød 60+ Motion (senior, styrketræning, stavgang, cykling). Midtjylland: FC Føvling (fodbold), Hold Ålesen (fodbold), Boldklubben 65 (senior, krolf, fodbold, håndbold, badminton, cykelmotion).

5 Nordjylland: B70 Hallund (senior, krolf), Aars Pensionistforening (senior, gymnastik, bowling, kroket, krolf), Mandagsklubben (senior, krolf, gymnastik, folkedans, petanque), Børglum Dartklub, Aktivhandicap/Asaa Dart (dart, krolf), FC Ultimate (fodbold), FC MedIS (fodbold). Ekstraordinære: Tornbjerggård (IFS), Pensionist Idræt Brøndby, Ældresagen Aalborg Udmeldelse af foreninger Følgende foreninger er meldt ud/slettet: Hovedstaden: Club Tropicana Boys, Storm Incorporated, BK Star, NFK Futsal, Stationsbyens Boldklub af 1975, World Team, Egmont All Stars, Zanshin Karate, Majsene, The Mighty Vemme, FC Jinxey, Fodboldklubben Olympos, FC Clean House, FC Ministers, Dynamo Stüring, Camp Climax, Boldklubben Orion, Boldklubben KHB, BK Viktoria, Blues, FC Talent, Redemprion United, FBK Valby, Karch Bold, Mædi FC, FC Atletico, CPH Potentia, Tunellen, FC Doeveren, Sundparken, The Lads, Vibo Amager IF, Projekt Offside (nu medlemmer af IF Kæmperene). Sjælland: Herrestrup IK, Jyderup Løbe- og Motionsklub. Syddanmark: JFS Senioridræt og Samvær, S.H. Klubben. Midtjylland: Galacticos, Østjysk Håndboldklub. Nordjylland: Saltum VVS, ASC Fodbold, Mortens Tropper, Hirtshals Tennisklub. Ekstraordinære: Frydendal Dagcenter, Værestedet Fristedet, Damgårdshave, Styrk din Krop, Favrskov Socialpsykiatri (er blevet idrætsforening), Sund By Fjerritslev (sammenlagt med Sund By - Brovst). 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Møde i samarbejdsudvalget 7. juni Udkast til dagsorden blev godkendt til udsendelse Mødeplan: 19. august: Forbundsledelsesmøde 13. september: Forbundsledelsesmøde september: Weekend med personale og regionsformænd september: Idrætsforum og møde i koordinationsudvalget oktober: Budgetmøde Danmarks Idræts - Forbund oktober: CSIT Generalforsamling 14. oktober: Forbundsledelsesmøde 25. oktober: Møde i samarbejdsudvalget 8. november: Forbundsledelsesmøde 6. december: Forbundsledelsesmøde 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Årsmøde i DIF 8. maj og orienteringsmøde 7. maj Thomas Bach blev genvalgt til bestyrelsen. Brøndby, den 15. juni 2010 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere