Frederiksberg Stadsarkivs samlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Stadsarkivs samlinger"

Transkript

1 Frederiksberg Stadsarkivs samlinger Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper før side 1 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det økonomisk-juridiske forvaltningsområde efter side 2 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra social- og hospitalsforvaltningsområdet efter side 5 Kommunale arkiver/akivfonds/ arkivgrupper fra skatteforvaltningsområdet efter side 26 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra kulturforvaltningsområdet efter side 29 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det tekniske forvaltnings-område efter side 41 Øvrige kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper: (Politivæsen, Sundhedsvæsen, Begravelsesvæsen, Frederiksberg Kirke, Boligkommissionen m.v.).. side 45 Privatarkiver.. side 46 Foreninger.. side 46 Ikke-kommunale institutioner.. side 51 Virksomhedsarkiver.. side 56 Arkiver efter enkeltpersoner.. side 60 Billedsamling.. side 68 Samling af sekventielt materiale.. side 73 Samling af kort, tegninger og planer, KTP.. side 78 Numerisk henlæggelsesfortegnelse.. side 83 Den lokale udklipssamling.. side 88 Den lokalhistoriske litteratursamling.. side 89 Læsesalens samling i Frederiksberg Stadsarkiv.. side 91 Kommunale forvaltnings- og institutionsarkiver, som er registreret i omfatter: Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper før 1858 A1 Frederiksberg Bys gårdmænd ((1671) (1869)) A2 Frederiksberg-Hvidovre Fattigkommission ( ) A3 Frederiksberg-Hvidovre Skolekommission ( ) A4 Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab ( ) A5 Fattigvæsenet ( ) (Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab ( )) A6 Skolevæsenet ( ) (Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab ( ))

2 2 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det økonomisk-juridiske forvaltningsområde efter 1858 A10 Sekretariatet-Ledelsessekretariatet-Kommunalbestyrelsens Sekretariat (1858- ) (Sekretariatet (indtil 1900)-Almindelig Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning * Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning( )/Økonomidirektoratet ( ))/Serviceområdet (2009- )). Sekretariatet var i tiden i perioder fælles for såvel den juridiske som den økonomiske forvaltning A11 Bogholder (sekretær)-hovedbogholderi ( ) (Bogholderiet (indtil 1900)- Almindelig Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A12 Kasserer- og Skattekontor ( ) (Kasserer- og Skattekontor (indtil: 1900)- Almindelig Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )) A13 Den Almindelige Forvaltning ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A14 Forvaltningsrådet ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A15 Den juridiske Forvaltning ( ). Nedlægges fra Kontorer og afdelinger overføres til Den økonomiske Forvaltning. Ikke selvstændigt arkivskabende A16 Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A17 Kasse- og regnskabsvæsen-kasse- og regnskabsafdelingen/kasse- og regnskabsafdelingen-budget- og planlægningsafdelingen-budget- og regnskabskontoret- Kasse- og regnskabsafdelingen-økonomiafdelingen-finans-og Regnskabssekretariatet- Økonomiafdelingen (1909- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ))/Kulturog Stabsområdet (2009- )) A18 Administrationen af kommunens ejendomme-ejendomsadministrationen-administrationen af kommunes ejendomme-bolig- og ejendomskontoret-bolig- og ejendomsafdelingen (1910- ) (Sektor for planlægning og miljø ( )-FK-Ejendomme (2003- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Det juridiske Direktorat ( )-Teknisk Direktorat (1986- )) A19 Huslejenævnene ( ) (Den juridiske Forvaltning ( )

3 3 A20 Dyrtidskontoret ( ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( ) Ikke selvstændigt arkivskabende A21 Sekretariatet for Storkøbenhavns Mælkeudvalg ( ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )) A22 Revisionen ( ). (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )) A23 Kontoret for huslejesager-kontoret for huslejenævn-huslejenævnenes kontor- Huslejenævnet/Byfornyelsesnævnet-Lejeretskontoret/Byfornyelseskontoret ( ) (Sektor for planlægning og miljø )-Bygge- og boligafdelingen (2003- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Det juridiske Direktorat ( )-Teknisk Direktorat ( /Serviceområdet )) A24 Lønningskontoret-Lønnings- og pensionsafdelingen-løn- og personaleafdelingen- Personalesekretariatet- HR-afdelingen (1953- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )/Kultur- og Stabsormådet (2009- )) A25 Frederiksberg Stadsarkiv (1953- ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )/Serviceområdet (2009- )) A26 Rådhusinspektørens Kontor-Rådhuservice (1953- ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ))/Serviceområdet (2009- )) A27 Borgmesterens forkontor-borgmesterens kontor-borgmesterens forkontor Kontor (1919- ) (Sekretariatet (1919- )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomiskjuridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ))/Serviceområdet (2009- )) A28 Det juridiske Direktorat ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A29 Direktoratets kontor-sekretariatet ( ) (Det juridiske Direktorat ( ) A50 Udbuds-og kontraktsekretariatet ( )-Udbud og Indkøb (2009- ) (Serviceområdet (2009- ))

4 4 A51 Tegnestuen for opførelsen af Frederiksberg Rådhus-Rådhusarkitektens Kontor ( ) (Seketariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomiskjuridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )) A52 Informations- og Websekretariatet ( ) A53 Budgetsekretariatet ( ) A54 Direktions- og kommunikationssekretariatet ( ) A55 Juridisk Sekretariat-Juridisk Afdeling (2003- ) (Serviceområdet ( )) A56 IT-udviklingssekretariatet-Digital Forvaltning ( ) A57 IT-Drift ( ) A58 Stadsdirektør Kastbergs embedsarkiv ( )) (Sekretariatet ( )) (Økonomidirektoratet ( )) A 59 Assistentskolen-Uddannelseskontoret- Personale uddannelsescentret ( ) (Løn- og personaleafdelingen ( ) (Økonomidirektoratet ( )) A 60 IT-afdelingen (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 61 Ledelsesstaben (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 62 Dokument og Styring (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 63 Tværgående politikunderstøttelse (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 64 Borgerservicecentret (2009- ) (Serviceområdet (2009- )) A65 Kultur- og Stabsområdet ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A66 Serviceområdet (2009- ). Ikke selvstændigt arkivskabende A67 Kommunaldirektørens område (2010- ). Ikke selvstændigt arkivskabende

5 5 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra social- og hospitals-forvaltningsområdet efter 1858 A200 Fattigvæsenet ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A201 Fattigvæsenets kasse- og regnskabsvæsen ( ) (Fattigvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Hospitals- og forsørgelsesvæsenet ( Den juridiske Forvaltning ( )) A202 Kontoret for alderdomsunderstøttelsessager-alderdomsunderstøttelseskontoret- Aldersrentekontoret ( ) (Fattigvæsenet ( )-Forsorgelsesvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A203 De fattiges Kasse ( ) (Fattigvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)- Forsørgelses- og Hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A204 Forsørgelses- og Hospitalsvæsenet ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A205 Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )) A206 Forsørgelsesvæsenet ( ) (Den juridiske Forvaltning ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A207 Kotoret for hjælp til arbejdsløse ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )) A208 Kontoret for vinterhjælp ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A209 Socialkontoret ( ) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( ) A210 Afdelingen for offentlig hjælp-forsorgsafdelingen-kontoret for økonomisk bistand- Bistandskontoret-Familieafdelingen-Arbejdsmarkedsafdelingen-Arbejdsmarkedsområdet ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( ))

6 6 A211 Afdelingen for Folkeforsikring-Folkeforsikringsafdelingen-Folkeforsikringskontoret- Afdelingen for invalide- og folkepension-pensionskontoret-pensions- og omsorgskontoret-ældreafdelingen-pensionsafdelingen-sundheds- og omsorgsområdet ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A212 Afdelingen for Børneværn-Børneværnsafdelingen-Børne- og ungdomsværnet-kontoret for rådgivning og vejledning samt bistand til børn og unge-[bistandskontoret- Famlieafdelingen-Afdelingen for Famlier-Socialområdet] ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltning ( )/Socialdirektoratet ( )) A213 Afdelingen for børnebidragssager-forsorgsafdelingen : Børnebidrag- [Famlieafdelingen- Afdelingen for Social Service-Sundheds- og omsorgsområdet] ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A214 Hospitals- og socialforvaltningen ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A215 Sekretariatet-Ledelsessekretariatet-Ledelsesstaben (1956- ) (Socialkontoret ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )/Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A216 Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )). Ikke selvstændigt arkivskabende A250 Kontoret for sikringsydelser ( ) (Socialdirektoratet ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A251 Dagpengekontoret-Sygedagpengeafdelingen- [Arbejdsmarkedsområdet] ( ) (Familieafdelingen ( ) (Socialdirektoratet ( )). A252 Kontoret for sundhedsmæssige anliggender-[bistandskontoret-famlieafderlingen- Afdelingen for Famlier-Socialområdet] ( ) (Socialdirektoratet ( )). A253 Sekretariatet for revaliderings- og pensionsnævn-( ) (Socialdirektoratet ( )) Ikke selvstændigt arkivskabende A254 Kontoret for institutioner m.v. samt central anvisning ( ) (Socialdirektoratet ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende

7 7 A255 Afdelingen for Familieeydelser og indkrævning ( ) (Socialdirektoratet ( )) Ikke selvstændigt arkivskabende A256 Boligsikring- og Boligydelse-[Afdelingen for Socialservice-Sundheds- og omsorgsområdet] ( ) (Socialkontoret ( ) (Familieafdelingen ( ) (Hospitals- og social-forvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A257 Socialområdet ( ) (Socialdirektoratet ( ) Ikke selvstændigt arkivskabende A258 Myndighedsenheden ( ) (Socialdirektoratet ( ) Ikke selvstændigt arkivskabende A259 Beskæftigelsessekretariatet-[Arbejdsmarkedsafdelingen-Arbejdsmarksområdet] ( ) (Bistandskontoret/Familieafdelingen ( ) (Socialdirektoratet ( ) A260 Sygesikringsafdelingen-Sundhedsafdelingen ( ) (Socialdirektoratet ( )) A261 Forebyggelsessekretariatet ( ) (Sundhedsafdelingen ( )) (Socialdirektoratet ( )) A262 AIDS-sekretariatet-AIDS- og alkoholsekretariatet ( ) (Sundhedsafdelingen ( ) (Hospitalsdirektoratet ( )-Socialdirektoratet ( )) A263 Ydelsesafdelingen ( ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet ( )) A264 Socialafdelingen ( ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet ( )) A265 Sundheds- og Omsorgsafdelingen (2009- ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A266 Jobcentret (2009- ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A267 Social- og ydelsesafdelingen (2010- ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2010- )) A300 Hospitalsvæsenet -Hospitalsdirektoratet ( ) (Fattigvæsenet ( )) (Fatigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning )-Hospitals- og socialforvaltningen ( /Hospitalsdirektoratet ( ))

8 8 A310 Frederiksberg Hospital: Kirurgisk Afdeling A (1868) )) (Fattigvæsenet ( )-Hospitalsvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelsesog hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A311 Frederiksberg Hospital: Medicinsk Afdeling B (1868 (1903)-1995)) (Fattigvæsenet ( )-Hospitalsvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelsesog hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A312 Frederiksberg Hospital: Venerisk-dermatogisk Kirurgisk Afdeling C (1904)-1949)) (Fattigvæsenet ( )-Hospitalsvæsenet ( )) (Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A313 Frederiksberg Hospital: Fysiurgisk Afdeling C ( )) Hospitalsvæsenet ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A314 Frederiksberg Hospital: Psykiatrisk Afdeling D ( )) (Hospitalsvæsenet ( )) (Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A315 Frederiksberg Hospital: Gynækologisk Afdeling F (1904)-1995)) (Hospitalsvæsenet ( )) (Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) 316 Frederiksberg Hospital: Kirurgisk Afdeling K ( )) (Hospitalsvæsenet ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A360 Epidemihospitalet Flintholm ( ) (Fattigvæsenet ) indtil 1900)-Hospitalsvæsenet ( ) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )- (Den økonomiske Forvaltning ( ) A361 Tuberkulosestationen (1933- ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen/hospitalsdirektoratet) A362 Pleje- og rekonvalecenthjemmet: Grandbohus ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( ))

9 9 A363 Rekonvalecenthjemmet: Hvalsø gamle lægebolig ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( Socialdirektoratet ( )) A364 Elevskolen på Frederiksberg Hospital-Sygeplejeskolen på Frederiksberg Hospital- Frederiksberg Hospitals Sygeplejeskole ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-(Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A365 Optræningsklinikken for neurologiske patienter ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske forvaltning ( ) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )-Socialdirektoratet ( )) A366 Frederiksberg Hospitals Sygehjælperskole ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A380 Fattighuset ( ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )- So- cialkontoret ( )) (Fattigkommissionen ( )-Sogneforstander skabet/fattigvæsenet ( )-Fattigvæsenet ( )-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A381 Plejeafdeling for Børn-Børneoptagelseshjemmet ( ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A382 Poliklinik for ubemidlede ( (?)) (Fattigvæsenet ( )- Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil:1900)- Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )) A383 Sygestiftelse ( (?)) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil:1900)-forsørgelses- og hospitals-væsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A384 Frederiksberg Fødehjem ( (?)) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( ))

10 10 A385 Husvildeafdelingen ( -1931) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsvæsenet ( ))(Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A390 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Spiren", (Mariendalsvej 21A) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A 391 Frederiksberg Kommunes vuggestue, Frederiksberg Hospital, (Nyelandsvej 72) ( ) (Socialkontoret ( ) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Social- direktoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ) )) A392 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Troldehøj", (Nyelandsvej 25A) (? ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- A393 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Smørblomsten", (Frederiksvej 51) (?) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A394 Frederiksberg Kommunes Vuggestue, (Acaciavej 6) (1978- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A395 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Platangården", (Carit Etlars Vej 17) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A396 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Landbo", (Falkonergårdsvej 21) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A397 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Skrubben", (Hortensiavej 13) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A398 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Hobitten", (Niels Ebbesens Vej 21) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

11 11 A399 Frederiksberg Kommunes Vuggestue, (N.J. Fjords Allé 17) (1970- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A400 Frederiksberg Kommunes vuggestue- og børnehave (Rådmand Steins Alle) (1970- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A401 Frederiksberg Kommunes vuggestue Jordhøjen ( ) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet ( )) A402 Frederiksberg Kommunes vuggestue Giraffen ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A403 Frederiksberg Kommunes vuggestue Lindehuset /Børnehuset Lindehuset (1997- ) Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A430 Frederiksberg Kommunes Børnehave (Finsensvej 74) (1967- ) (Socialkontoret ) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A431 Frederiksberg Kommunes Børnehave Østervang (1972- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A432 Frederiksberg Kommunes børnehave "Tomaten", Frederiksberg Hospital (Nyelandsvej 11) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A433 Frederiksberg Kommunes Børnehave (Jens Jessens Vej 10) ( ) (Socialdirektoratet ( )) A434 Frederiksberg Kommunes Børnehave (Fuglevangsvej 8 ) (1948- ) (Socialkontoret ( ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A435 Frederiksberg Folkebørnehave, (Rolfs Plads 3) (1908- ) (Fattigvæsenet ( )- Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/ (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

12 12 A436 Frederiksberg Kommunes børnehave Spiloppen ", (N.J. Fjords Allé 15) (1970- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A437 Frederiksberg Kommunes børnehus "Stjernen", (Kronprinsesse Sofies Vej 29-31) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A438 Frederiksberg Kommunes børnehus "Kærnehuset", (Bernhard Bangs Allé 3) (1974- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) Overført til A 559 A439 Frederiksberg Kommunes børnegård "Remisen", (Mariendalsvej 21B) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet ( )) A440 Frederiksberg Kommunes kombinerede institution "Mælkevejen", (Nyelandsvej 25B) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A441 Frederiksberg Kommunes børnehus "Sneglehuset", (Segelckesvej 7) (1968- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A442 Frederiksberg Kommunes institution "Myretuen", (Ndr. Fasanvej 57) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A443 Daghjemmet-Frederiksberg Kommunes Daghjem-Fredeiksberg Kommunes kombinerede Institution, (Rolfs Plads 3), (1923- ) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A444 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Fasangården", (Ndr. Fasanvej 75) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

13 13 A445 Frederiksberg Kommunes børnehus "Gravhunden", (Magnoliavej 58) (1973- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A446 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Mal-Urt", (Niels Ebbesens Vej 3B) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A447 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Rosenhaven", (Hortensiavej 11) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A448 Frederiksberg Kommunes børnehus "Humlen", (Niels Ebbesensvej 5B) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A449 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Bryghuset", (Forhåbningsholms Allé 24) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A450 Frederiksberg Kommunes institution "Carlsvognen", (Rahbeks Allé 19) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A451 Vuggestuen Smykkeskrinet -Frederiksberg Kommunes Kombinerede Institution Smykkeskrinet (Holger Danskes Vej 104) ( ) (Kultdirektoratet ( )/Børne- og Ungeområdet ( )) A452 Frederiksberg Kommunes Børnehus (Junggreensvej) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A453 Frederiksberg Kommunes Kombineret institution Det gule Hus ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A 454 Frederiksberg Kommunes Børnehus Sankt Jørgen (2001- ) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A455 Børnehuset Nyelandsgården (2006- ) (Kulturdirektoratet ( )-Børne- og Ungeområdet (2009- ))

14 14 A456 Børnehuset Valhalla (2010- ) (Børne- og Ungeområdet (2010- )) A490 Vuggestuen i Louis Petersens Børnegård, (Godthåbsvej 81) (1953- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( ) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A491 Røde Kors Vuggestue, (Dalgas Have 20) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ) A492 Lindevang vuggestue "Barnebo", (Finsensvej 83) (1986-) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )(Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A493 Dansk Røde Kors Vuggestue, (Sofus FrancksVænge 12) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A494 Småbørnsstuen "Teba", (Peter Bangs Vej 10) (1889- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( ))(Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A495 Vuggestue I,/ Spirevippen (Solbjerg Have 14) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A496 Vuggestue II, (Solbjerg Have 18) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A520 KVL's Børnehus, (Rolighedsvej 23D) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A521 Mariendal sogns Menighedsbørnehave Mariehønen, (Kong Georgs Vej 40) (1945- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( ))- Kultudirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

15 15 A522 Frelsens Hærs børnehave "Melita", (Mariendalsvej 4) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A523 Halvdagsbørnehaven Falkoner Allé 47- Deltidsbørnehaven Vandrefalken (1960- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( ))-Kultudirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A524 Røde Kors Børnehave, (Mariendalsvej 59 A-B) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( / Børne- og Ungeområdet (2009- )) A525 "Humlebien", (Ceresvej 9) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A526 Frederiksberg Folkebørnehave Deltid "Godthåb", (Dronningens Vej 29) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A527 Solbjerg Menighedsbørnehave-Lindevangs Menighedsbørnehave-Lindevang Menighedsbørnehave og Vuggestue-Institutionen Barnebo -Lindevang Børnehav, (Finsensvej 83) (1923- ) (privat med driftsok.) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/ (Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A528 Diakonissestiftelsens børnehave "Teba"/ Emmagården, (Peter Bangs Vej 10B) ( ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ) A529 Diakonissestiftelsens børnehave "Marthabo", (Peter Bangs Vej 12) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ).

16 16 A530 Frederiksberg sogns Menighedsbørnehave, (Storm Petersens Vej 5) (1967- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A531 Menighedsbørnehaven "Nymarken", (Magnoliavej 66) (1968- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A532 Skt. Markus Sogns Menighedsbørnehave, (Amalievej 5) (1945- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( ))- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A533 Børnehaven "Bollen", (Forhåbningsholms Allé 18) (1898- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A534 Frederiksberg Sogns Menighedsasyl- Frederiksberg Sogns Menighedsbørnehave, (Maglekildevej 8) (1911- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )- Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A535 Frederiksberg Sogns Halvdagsbørnehave, (Pile Allé 3) ( ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( (- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet ( )) A536 Skt. Thomas Sogns Menighedsbørnehave, (Rolighedsvej 23B) (1945- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

17 17 A537 Prins Henrik Skolen, Den Franske Skole i København, (Frederiksberg Allé 22A) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A538 Frederiksberg Asylselskab, (Adilsvej 3) (1868- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A539 Børnehave/Fritidshjem i Louis Petersens Børnegård, (Godthåbsvej 81) (1953- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A540 Montessoribørnehaven- Børnehuset "Trekløveret", (Nyelandsvej 75) (1936- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( ) Børne- og Ungeområdet (2009- ))/ A541 Børneringens børnehus "Valmuen", (Dalgas Have 22) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A542 Flintholm Sogns Børnehus, (Mørk Hansens Vej 28) (1949- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A543 Børneringens børnehus "Regnbuen", (Orla Lehmanns Vej 3) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A544 Diakonissestiftelsens børnehus "Louisegården", (Peter Bangs Vej 5) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

18 18 A545 Diakonissestiftelsens børnehus "Mariagården", (Dronningens Vej 32) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A546 Børnehuset "Dalgas Have", (Dalgas Have 20-22) (2007- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) ) (privat med driftsok.) A547 Integreret institution "Midgården", (Solbjerg Have 8) (1980- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( /Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A548 Menighedsbørnehaven "Søndermarken", (Magnoliavej 68) (1957 ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A549 Børneinstitutionen v/den Kgl. Porcelainsfabrik, (Virginiavej 7) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A550 Red Barnets Børnehus, (Rådmand Steins Allé 10) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A551 Dansk Røde Kors Børneinstitution, (Sofus Francks Vænge 4) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A552 Børneringens børnehus "Falkonergården", (Falkoner Allé 130) (1982- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A553 Børneringens børnehus "Stenurten", (Vodroffs Tværgade 5C) (1978- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A554 Børneringens børnehus "Elverhøj", (Vodroffs Tværgade 5C) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

19 19 A555 Rudolf Steiner Børnehave, (Kongensvej 1) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A556 Børnehaven Lykkesholm Allé 5 B ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )) A557 Børnehuset Solbjerg Have (2007- ) (privat med driftsok.) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A558 Diakonissestiftelsens Børnehus Marthagården (2008- ) (privat med driftsok.) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A559 Frederiksberg Kommunes børnehus "Kernehuset", (Bernhard Bangs Allé 3) (1974- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A580 Børnehjemmet Godthåb (Dronningensvej 3 ) ((1876)1978- ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet (1968- )) A581 Børne- og ungdomspensionen-ungdomspensionen (Jens Jessens Vej 12) (1974- ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )). Ikke selvstændigt arkivskabende. A582 Ungsdomspensionen Allégården (1953- ) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- ))) A583 Frederiksberg Lærlingehjem-Frederiksberg Ungdomspension-Frederiksberg Skole- og behandlingshjem ((1933) 1981)-1996) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )) A584 Ungdomspensionen (Frydendalsvej) (( ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- ))

20 20 A585 Pensionatet (Frydendalsvej) (1981- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, A586 Pensionatet (Amiciesvej) (( ) (Socialdirektoratet ( )) A587 Børne- og ungdomspensionen-børnehjemmet-familieinstitutionen (Bülowsvej) (1986- ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A588 KFUKs Sociale Arbejde Lindevangen (1970- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, A589 Pensionatet (Bakkegårds Allé 18) (1987- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, A590 Huset (Dronningensvej ((1995- Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( / Social-, Sundheds- og A591 Kollegiet (Svanholmsvej) (1993- ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A592 Frk. Josephine Schneiders Børnehjem-Familieinstitutionen Josephine Schneider-Josephine Schneiders Hus (1874- ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( / Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A593 Børne- og Optagelseshjemmet: Peter Bangsvej 66/Jens Jessens Vej ( ) (Socialkontoret ( )) (Dem juridiske Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A594 Bofællesskabet Terrassen (Magnoliavej 74) ( ) (Socialdirektoratet ( ) A610 Alderdoms(pleje)hjemmet Østervang (1923- ) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( / Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A611 Alderdomshjemmets filial på Kastanievej (1923 (?)- ) (Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen (1956-

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 maj 2013 Portrætfilm http://www.psykiatriregionh.dk/menu/uddannelse/lederudvikling/projek

Læs mere

De gamle landsbyer. Tiden før 1700

De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Fra landsby til storby De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Udsigt fra Valby Bakke imod København på Frederik II s tid. (Kobberstik i Braunius: Theatrum urbium, 1587: Frederiksberg Stadsarkiv) Solbjerg Om

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

Hovedentreprenør : Kastrup Bygningssnedkeri ApS

Hovedentreprenør : Kastrup Bygningssnedkeri ApS Byggesag : Brønderslev Alle, Kastrup Opdragsgiver : Tårnby Kommune Tidsperiode : 2007 : Opførelse af ny integreret børneinstitution til 150 børn. : 1.450 m² Landskabsarkitekt: Landskabsarkitekterne Roskilde

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

Potentialer og barrierer for brug af teknologi

Potentialer og barrierer for brug af teknologi RAPPORT JUNI 2014 Potentialer og barrierer for brug af teknologi Kortlægning af borgere på Frederiksberg, der ikke eller i begrænset omfang anvender IT og velfærdsteknologi Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Allégade og Pile Allé

Allégade og Pile Allé Allégade og Pile Allé Det var ved Allégade (navnet opstod i begyndelsen af 1800-tallet), at hollænderne slog sig ned i 1651 og byggede deres gårde. Gaden er derfor den ældste i Frederiksberg Kommune. Den

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Bilag 2: Virksomheder og organisationer, der flytter sektor i lønindeksene

Bilag 2: Virksomheder og organisationer, der flytter sektor i lønindeksene 14. juni 2013 UWP Løn og fravær Bilag 2: Virksomheder og organisationer, der flytter sektor i lønindeksene Fra statens lønindeks til lønindeks for virksomheder og organisationer Branche Navn Størrelsesgr

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

Velkommen til Hillerød

Velkommen til Hillerød Velkommen til Hillerød Vi vil med denne brochure give dig, som er ny borger i Hillerød og i Danmark, nogle nyttige informationer og et overblik over, hvor du skal henvende dig. De fleste spørgsmål kan

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11)

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) LAB 2.10 Selvforsørgende Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) Asterscentret plejehjemsmedhjælper 11-07-2011 31-12-2011 Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg plejehjemsmedhjælper

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE?

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Bliv klogere på den kommunale indkøber HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Eller én/flere af de øvrige 97 kommuner? Afdelingschef Adam Hey Udbud & Indkøb 30. aug. 2012 Tre temaer:

Læs mere

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Den skriftlige årsberetning beskriver på overordnet plan de aktiviteter, som er gennemført af Børneringen, og de aktiviteter som Børneringen i løbet af året

Læs mere

Løntilskud med start i perioden 01-10-2012-15-11-2012

Løntilskud med start i perioden 01-10-2012-15-11-2012 Løntilskud med start i perioden 01-10-2012-15-11-2012 Ingen ydelse Bernadottegården social- og sundhedshjælper 01-11-2012 30-04-2013 LAB 2.10 Selvforsørgende Domsognets Ældrecenter social- og sundhedshjælper

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Teknik og Miljø Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Årsberetning 2013 til DN Klimakommuneaftale Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Hovedfax Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0531 FAX Fællessekretariatet

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Den moderne by vokser frem

Den moderne by vokser frem Den moderne by vokser frem Af stadsarkivar, ph.d. Henning Bro, Frederiksberg Stadsarkiv Frederiksberg Stadsarkiv har i 2015 sat fokus på det moderne Frederiksberg, der voksede frem indenfor de seneste

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Bilag 1 Kommunikationsplan for Tandplejeprojektet

Bilag 1 Kommunikationsplan for Tandplejeprojektet Bilag 1 Kommunikationsplan for Tandplejeprojektet Hvem skal have hvad at vide? Af hvem? Hvornår? Via hvilke kanaler? Dato (Hvornår aktiviteten skal være afviklet eller plan udarbejdet) Fra uge 32 den 10.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE

humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE Humlebæk jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder,

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Dato: 22.08.2013 Udgave 4,0 kategori Inst.navn Adresse postnr Bemærkninger 1 Bavneskolen + SFO Bavnestræde 36 4690 1 SFOdin Bavneskolen Bavnestræde

Læs mere

Daginstitutionen Klerkegade 33, 2. 1308 København K. Vor Frue Sogns Børneinstitution Sct. Peders Stræde 4 1453 København K

Daginstitutionen Klerkegade 33, 2. 1308 København K. Vor Frue Sogns Børneinstitution Sct. Peders Stræde 4 1453 København K Den Integrerede Teaterinstitution St. Kongensgade 79, 1. 1264 København K Klerkegade 33, 2. 1308 København K Dronning Caroline Amalie 1 Suensonsgade 65, st. 1322 København K 8614 8591 8601 Frederik den

Læs mere

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Personlige oplysninger. Resumé. Erhvervserfaring

Personlige oplysninger. Resumé. Erhvervserfaring Personlige oplysninger Navn: Elisabet Mygind Sørensen Adresse: Store Havelsevej 152, 3310 Ølsted E-mail: elisabetmygind@gmail.com Telefon: 47 74 20 90 Mobil: 22 95 62 87 Resumé Jeg er en kompetent medarbejder,

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

ISBN: 978.87-986141-6-6

ISBN: 978.87-986141-6-6 Frederiksberg Stadsarkiv Fra arkivkasser til det digitale Frederiksberg, 2013. Billedredaktion og layout: Formidlingskonsulent Pia H. Jacobsen.Frederiksberg Stadsarkiv Farvejustering af omslagsfotos: Kreativ

Læs mere

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012 BilagEAU_130828_pkt_03.01 Hvidovre Kommune Grønt regnskab DIT OG MIT Grønt regnskab 6. aug. 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger.

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Grønt Regnskab 2012 Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Indhold Forord... 3 Et godt resultat... 4 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Vandforbrug... 9 CO 2 -udledning... 10 Klimaaftaler...

Læs mere