Frederiksberg Stadsarkivs samlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Stadsarkivs samlinger"

Transkript

1 Frederiksberg Stadsarkivs samlinger Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper før side 1 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det økonomisk-juridiske forvaltningsområde efter side 2 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra social- og hospitalsforvaltningsområdet efter side 5 Kommunale arkiver/akivfonds/ arkivgrupper fra skatteforvaltningsområdet efter side 26 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra kulturforvaltningsområdet efter side 29 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det tekniske forvaltnings-område efter side 41 Øvrige kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper: (Politivæsen, Sundhedsvæsen, Begravelsesvæsen, Frederiksberg Kirke, Boligkommissionen m.v.).. side 45 Privatarkiver.. side 46 Foreninger.. side 46 Ikke-kommunale institutioner.. side 51 Virksomhedsarkiver.. side 56 Arkiver efter enkeltpersoner.. side 60 Billedsamling.. side 68 Samling af sekventielt materiale.. side 73 Samling af kort, tegninger og planer, KTP.. side 78 Numerisk henlæggelsesfortegnelse.. side 83 Den lokale udklipssamling.. side 88 Den lokalhistoriske litteratursamling.. side 89 Læsesalens samling i Frederiksberg Stadsarkiv.. side 91 Kommunale forvaltnings- og institutionsarkiver, som er registreret i omfatter: Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper før 1858 A1 Frederiksberg Bys gårdmænd ((1671) (1869)) A2 Frederiksberg-Hvidovre Fattigkommission ( ) A3 Frederiksberg-Hvidovre Skolekommission ( ) A4 Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab ( ) A5 Fattigvæsenet ( ) (Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab ( )) A6 Skolevæsenet ( ) (Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab ( ))

2 2 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det økonomisk-juridiske forvaltningsområde efter 1858 A10 Sekretariatet-Ledelsessekretariatet-Kommunalbestyrelsens Sekretariat (1858- ) (Sekretariatet (indtil 1900)-Almindelig Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning * Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning( )/Økonomidirektoratet ( ))/Serviceområdet (2009- )). Sekretariatet var i tiden i perioder fælles for såvel den juridiske som den økonomiske forvaltning A11 Bogholder (sekretær)-hovedbogholderi ( ) (Bogholderiet (indtil 1900)- Almindelig Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A12 Kasserer- og Skattekontor ( ) (Kasserer- og Skattekontor (indtil: 1900)- Almindelig Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )) A13 Den Almindelige Forvaltning ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A14 Forvaltningsrådet ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A15 Den juridiske Forvaltning ( ). Nedlægges fra Kontorer og afdelinger overføres til Den økonomiske Forvaltning. Ikke selvstændigt arkivskabende A16 Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A17 Kasse- og regnskabsvæsen-kasse- og regnskabsafdelingen/kasse- og regnskabsafdelingen-budget- og planlægningsafdelingen-budget- og regnskabskontoret- Kasse- og regnskabsafdelingen-økonomiafdelingen-finans-og Regnskabssekretariatet- Økonomiafdelingen (1909- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ))/Kulturog Stabsområdet (2009- )) A18 Administrationen af kommunens ejendomme-ejendomsadministrationen-administrationen af kommunes ejendomme-bolig- og ejendomskontoret-bolig- og ejendomsafdelingen (1910- ) (Sektor for planlægning og miljø ( )-FK-Ejendomme (2003- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Det juridiske Direktorat ( )-Teknisk Direktorat (1986- )) A19 Huslejenævnene ( ) (Den juridiske Forvaltning ( )

3 3 A20 Dyrtidskontoret ( ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( ) Ikke selvstændigt arkivskabende A21 Sekretariatet for Storkøbenhavns Mælkeudvalg ( ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )) A22 Revisionen ( ). (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )) A23 Kontoret for huslejesager-kontoret for huslejenævn-huslejenævnenes kontor- Huslejenævnet/Byfornyelsesnævnet-Lejeretskontoret/Byfornyelseskontoret ( ) (Sektor for planlægning og miljø )-Bygge- og boligafdelingen (2003- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Det juridiske Direktorat ( )-Teknisk Direktorat ( /Serviceområdet )) A24 Lønningskontoret-Lønnings- og pensionsafdelingen-løn- og personaleafdelingen- Personalesekretariatet- HR-afdelingen (1953- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )/Kultur- og Stabsormådet (2009- )) A25 Frederiksberg Stadsarkiv (1953- ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )/Serviceområdet (2009- )) A26 Rådhusinspektørens Kontor-Rådhuservice (1953- ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ))/Serviceområdet (2009- )) A27 Borgmesterens forkontor-borgmesterens kontor-borgmesterens forkontor Kontor (1919- ) (Sekretariatet (1919- )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomiskjuridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ))/Serviceområdet (2009- )) A28 Det juridiske Direktorat ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A29 Direktoratets kontor-sekretariatet ( ) (Det juridiske Direktorat ( ) A50 Udbuds-og kontraktsekretariatet ( )-Udbud og Indkøb (2009- ) (Serviceområdet (2009- ))

4 4 A51 Tegnestuen for opførelsen af Frederiksberg Rådhus-Rådhusarkitektens Kontor ( ) (Seketariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomiskjuridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )) A52 Informations- og Websekretariatet ( ) A53 Budgetsekretariatet ( ) A54 Direktions- og kommunikationssekretariatet ( ) A55 Juridisk Sekretariat-Juridisk Afdeling (2003- ) (Serviceområdet ( )) A56 IT-udviklingssekretariatet-Digital Forvaltning ( ) A57 IT-Drift ( ) A58 Stadsdirektør Kastbergs embedsarkiv ( )) (Sekretariatet ( )) (Økonomidirektoratet ( )) A 59 Assistentskolen-Uddannelseskontoret- Personale uddannelsescentret ( ) (Løn- og personaleafdelingen ( ) (Økonomidirektoratet ( )) A 60 IT-afdelingen (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 61 Ledelsesstaben (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 62 Dokument og Styring (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 63 Tværgående politikunderstøttelse (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 64 Borgerservicecentret (2009- ) (Serviceområdet (2009- )) A65 Kultur- og Stabsområdet ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A66 Serviceområdet (2009- ). Ikke selvstændigt arkivskabende A67 Kommunaldirektørens område (2010- ). Ikke selvstændigt arkivskabende

5 5 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra social- og hospitals-forvaltningsområdet efter 1858 A200 Fattigvæsenet ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A201 Fattigvæsenets kasse- og regnskabsvæsen ( ) (Fattigvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Hospitals- og forsørgelsesvæsenet ( Den juridiske Forvaltning ( )) A202 Kontoret for alderdomsunderstøttelsessager-alderdomsunderstøttelseskontoret- Aldersrentekontoret ( ) (Fattigvæsenet ( )-Forsorgelsesvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A203 De fattiges Kasse ( ) (Fattigvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)- Forsørgelses- og Hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A204 Forsørgelses- og Hospitalsvæsenet ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A205 Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )) A206 Forsørgelsesvæsenet ( ) (Den juridiske Forvaltning ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A207 Kotoret for hjælp til arbejdsløse ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )) A208 Kontoret for vinterhjælp ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A209 Socialkontoret ( ) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( ) A210 Afdelingen for offentlig hjælp-forsorgsafdelingen-kontoret for økonomisk bistand- Bistandskontoret-Familieafdelingen-Arbejdsmarkedsafdelingen-Arbejdsmarkedsområdet ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( ))

6 6 A211 Afdelingen for Folkeforsikring-Folkeforsikringsafdelingen-Folkeforsikringskontoret- Afdelingen for invalide- og folkepension-pensionskontoret-pensions- og omsorgskontoret-ældreafdelingen-pensionsafdelingen-sundheds- og omsorgsområdet ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A212 Afdelingen for Børneværn-Børneværnsafdelingen-Børne- og ungdomsværnet-kontoret for rådgivning og vejledning samt bistand til børn og unge-[bistandskontoret- Famlieafdelingen-Afdelingen for Famlier-Socialområdet] ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltning ( )/Socialdirektoratet ( )) A213 Afdelingen for børnebidragssager-forsorgsafdelingen : Børnebidrag- [Famlieafdelingen- Afdelingen for Social Service-Sundheds- og omsorgsområdet] ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A214 Hospitals- og socialforvaltningen ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A215 Sekretariatet-Ledelsessekretariatet-Ledelsesstaben (1956- ) (Socialkontoret ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )/Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A216 Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )). Ikke selvstændigt arkivskabende A250 Kontoret for sikringsydelser ( ) (Socialdirektoratet ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A251 Dagpengekontoret-Sygedagpengeafdelingen- [Arbejdsmarkedsområdet] ( ) (Familieafdelingen ( ) (Socialdirektoratet ( )). A252 Kontoret for sundhedsmæssige anliggender-[bistandskontoret-famlieafderlingen- Afdelingen for Famlier-Socialområdet] ( ) (Socialdirektoratet ( )). A253 Sekretariatet for revaliderings- og pensionsnævn-( ) (Socialdirektoratet ( )) Ikke selvstændigt arkivskabende A254 Kontoret for institutioner m.v. samt central anvisning ( ) (Socialdirektoratet ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende

7 7 A255 Afdelingen for Familieeydelser og indkrævning ( ) (Socialdirektoratet ( )) Ikke selvstændigt arkivskabende A256 Boligsikring- og Boligydelse-[Afdelingen for Socialservice-Sundheds- og omsorgsområdet] ( ) (Socialkontoret ( ) (Familieafdelingen ( ) (Hospitals- og social-forvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A257 Socialområdet ( ) (Socialdirektoratet ( ) Ikke selvstændigt arkivskabende A258 Myndighedsenheden ( ) (Socialdirektoratet ( ) Ikke selvstændigt arkivskabende A259 Beskæftigelsessekretariatet-[Arbejdsmarkedsafdelingen-Arbejdsmarksområdet] ( ) (Bistandskontoret/Familieafdelingen ( ) (Socialdirektoratet ( ) A260 Sygesikringsafdelingen-Sundhedsafdelingen ( ) (Socialdirektoratet ( )) A261 Forebyggelsessekretariatet ( ) (Sundhedsafdelingen ( )) (Socialdirektoratet ( )) A262 AIDS-sekretariatet-AIDS- og alkoholsekretariatet ( ) (Sundhedsafdelingen ( ) (Hospitalsdirektoratet ( )-Socialdirektoratet ( )) A263 Ydelsesafdelingen ( ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet ( )) A264 Socialafdelingen ( ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet ( )) A265 Sundheds- og Omsorgsafdelingen (2009- ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A266 Jobcentret (2009- ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A267 Social- og ydelsesafdelingen (2010- ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2010- )) A300 Hospitalsvæsenet -Hospitalsdirektoratet ( ) (Fattigvæsenet ( )) (Fatigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning )-Hospitals- og socialforvaltningen ( /Hospitalsdirektoratet ( ))

8 8 A310 Frederiksberg Hospital: Kirurgisk Afdeling A (1868) )) (Fattigvæsenet ( )-Hospitalsvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelsesog hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A311 Frederiksberg Hospital: Medicinsk Afdeling B (1868 (1903)-1995)) (Fattigvæsenet ( )-Hospitalsvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelsesog hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A312 Frederiksberg Hospital: Venerisk-dermatogisk Kirurgisk Afdeling C (1904)-1949)) (Fattigvæsenet ( )-Hospitalsvæsenet ( )) (Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A313 Frederiksberg Hospital: Fysiurgisk Afdeling C ( )) Hospitalsvæsenet ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A314 Frederiksberg Hospital: Psykiatrisk Afdeling D ( )) (Hospitalsvæsenet ( )) (Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A315 Frederiksberg Hospital: Gynækologisk Afdeling F (1904)-1995)) (Hospitalsvæsenet ( )) (Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) 316 Frederiksberg Hospital: Kirurgisk Afdeling K ( )) (Hospitalsvæsenet ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A360 Epidemihospitalet Flintholm ( ) (Fattigvæsenet ) indtil 1900)-Hospitalsvæsenet ( ) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )- (Den økonomiske Forvaltning ( ) A361 Tuberkulosestationen (1933- ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen/hospitalsdirektoratet) A362 Pleje- og rekonvalecenthjemmet: Grandbohus ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( ))

9 9 A363 Rekonvalecenthjemmet: Hvalsø gamle lægebolig ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( Socialdirektoratet ( )) A364 Elevskolen på Frederiksberg Hospital-Sygeplejeskolen på Frederiksberg Hospital- Frederiksberg Hospitals Sygeplejeskole ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-(Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A365 Optræningsklinikken for neurologiske patienter ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske forvaltning ( ) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )-Socialdirektoratet ( )) A366 Frederiksberg Hospitals Sygehjælperskole ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A380 Fattighuset ( ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )- So- cialkontoret ( )) (Fattigkommissionen ( )-Sogneforstander skabet/fattigvæsenet ( )-Fattigvæsenet ( )-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A381 Plejeafdeling for Børn-Børneoptagelseshjemmet ( ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A382 Poliklinik for ubemidlede ( (?)) (Fattigvæsenet ( )- Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil:1900)- Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )) A383 Sygestiftelse ( (?)) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil:1900)-forsørgelses- og hospitals-væsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A384 Frederiksberg Fødehjem ( (?)) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( ))

10 10 A385 Husvildeafdelingen ( -1931) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsvæsenet ( ))(Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A390 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Spiren", (Mariendalsvej 21A) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A 391 Frederiksberg Kommunes vuggestue, Frederiksberg Hospital, (Nyelandsvej 72) ( ) (Socialkontoret ( ) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Social- direktoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ) )) A392 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Troldehøj", (Nyelandsvej 25A) (? ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- A393 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Smørblomsten", (Frederiksvej 51) (?) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A394 Frederiksberg Kommunes Vuggestue, (Acaciavej 6) (1978- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A395 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Platangården", (Carit Etlars Vej 17) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A396 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Landbo", (Falkonergårdsvej 21) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A397 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Skrubben", (Hortensiavej 13) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A398 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Hobitten", (Niels Ebbesens Vej 21) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

11 11 A399 Frederiksberg Kommunes Vuggestue, (N.J. Fjords Allé 17) (1970- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A400 Frederiksberg Kommunes vuggestue- og børnehave (Rådmand Steins Alle) (1970- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A401 Frederiksberg Kommunes vuggestue Jordhøjen ( ) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet ( )) A402 Frederiksberg Kommunes vuggestue Giraffen ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A403 Frederiksberg Kommunes vuggestue Lindehuset /Børnehuset Lindehuset (1997- ) Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A430 Frederiksberg Kommunes Børnehave (Finsensvej 74) (1967- ) (Socialkontoret ) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A431 Frederiksberg Kommunes Børnehave Østervang (1972- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A432 Frederiksberg Kommunes børnehave "Tomaten", Frederiksberg Hospital (Nyelandsvej 11) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A433 Frederiksberg Kommunes Børnehave (Jens Jessens Vej 10) ( ) (Socialdirektoratet ( )) A434 Frederiksberg Kommunes Børnehave (Fuglevangsvej 8 ) (1948- ) (Socialkontoret ( ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A435 Frederiksberg Folkebørnehave, (Rolfs Plads 3) (1908- ) (Fattigvæsenet ( )- Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/ (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

12 12 A436 Frederiksberg Kommunes børnehave Spiloppen ", (N.J. Fjords Allé 15) (1970- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A437 Frederiksberg Kommunes børnehus "Stjernen", (Kronprinsesse Sofies Vej 29-31) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A438 Frederiksberg Kommunes børnehus "Kærnehuset", (Bernhard Bangs Allé 3) (1974- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) Overført til A 559 A439 Frederiksberg Kommunes børnegård "Remisen", (Mariendalsvej 21B) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet ( )) A440 Frederiksberg Kommunes kombinerede institution "Mælkevejen", (Nyelandsvej 25B) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A441 Frederiksberg Kommunes børnehus "Sneglehuset", (Segelckesvej 7) (1968- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A442 Frederiksberg Kommunes institution "Myretuen", (Ndr. Fasanvej 57) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A443 Daghjemmet-Frederiksberg Kommunes Daghjem-Fredeiksberg Kommunes kombinerede Institution, (Rolfs Plads 3), (1923- ) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A444 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Fasangården", (Ndr. Fasanvej 75) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

13 13 A445 Frederiksberg Kommunes børnehus "Gravhunden", (Magnoliavej 58) (1973- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A446 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Mal-Urt", (Niels Ebbesens Vej 3B) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A447 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Rosenhaven", (Hortensiavej 11) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A448 Frederiksberg Kommunes børnehus "Humlen", (Niels Ebbesensvej 5B) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A449 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Bryghuset", (Forhåbningsholms Allé 24) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A450 Frederiksberg Kommunes institution "Carlsvognen", (Rahbeks Allé 19) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A451 Vuggestuen Smykkeskrinet -Frederiksberg Kommunes Kombinerede Institution Smykkeskrinet (Holger Danskes Vej 104) ( ) (Kultdirektoratet ( )/Børne- og Ungeområdet ( )) A452 Frederiksberg Kommunes Børnehus (Junggreensvej) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A453 Frederiksberg Kommunes Kombineret institution Det gule Hus ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A 454 Frederiksberg Kommunes Børnehus Sankt Jørgen (2001- ) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A455 Børnehuset Nyelandsgården (2006- ) (Kulturdirektoratet ( )-Børne- og Ungeområdet (2009- ))

14 14 A456 Børnehuset Valhalla (2010- ) (Børne- og Ungeområdet (2010- )) A490 Vuggestuen i Louis Petersens Børnegård, (Godthåbsvej 81) (1953- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( ) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A491 Røde Kors Vuggestue, (Dalgas Have 20) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ) A492 Lindevang vuggestue "Barnebo", (Finsensvej 83) (1986-) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )(Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A493 Dansk Røde Kors Vuggestue, (Sofus FrancksVænge 12) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A494 Småbørnsstuen "Teba", (Peter Bangs Vej 10) (1889- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( ))(Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A495 Vuggestue I,/ Spirevippen (Solbjerg Have 14) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A496 Vuggestue II, (Solbjerg Have 18) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A520 KVL's Børnehus, (Rolighedsvej 23D) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A521 Mariendal sogns Menighedsbørnehave Mariehønen, (Kong Georgs Vej 40) (1945- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( ))- Kultudirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

15 15 A522 Frelsens Hærs børnehave "Melita", (Mariendalsvej 4) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A523 Halvdagsbørnehaven Falkoner Allé 47- Deltidsbørnehaven Vandrefalken (1960- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( ))-Kultudirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A524 Røde Kors Børnehave, (Mariendalsvej 59 A-B) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( / Børne- og Ungeområdet (2009- )) A525 "Humlebien", (Ceresvej 9) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A526 Frederiksberg Folkebørnehave Deltid "Godthåb", (Dronningens Vej 29) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A527 Solbjerg Menighedsbørnehave-Lindevangs Menighedsbørnehave-Lindevang Menighedsbørnehave og Vuggestue-Institutionen Barnebo -Lindevang Børnehav, (Finsensvej 83) (1923- ) (privat med driftsok.) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/ (Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A528 Diakonissestiftelsens børnehave "Teba"/ Emmagården, (Peter Bangs Vej 10B) ( ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ) A529 Diakonissestiftelsens børnehave "Marthabo", (Peter Bangs Vej 12) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ).

16 16 A530 Frederiksberg sogns Menighedsbørnehave, (Storm Petersens Vej 5) (1967- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A531 Menighedsbørnehaven "Nymarken", (Magnoliavej 66) (1968- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A532 Skt. Markus Sogns Menighedsbørnehave, (Amalievej 5) (1945- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( ))- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A533 Børnehaven "Bollen", (Forhåbningsholms Allé 18) (1898- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A534 Frederiksberg Sogns Menighedsasyl- Frederiksberg Sogns Menighedsbørnehave, (Maglekildevej 8) (1911- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )- Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A535 Frederiksberg Sogns Halvdagsbørnehave, (Pile Allé 3) ( ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( (- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet ( )) A536 Skt. Thomas Sogns Menighedsbørnehave, (Rolighedsvej 23B) (1945- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

17 17 A537 Prins Henrik Skolen, Den Franske Skole i København, (Frederiksberg Allé 22A) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A538 Frederiksberg Asylselskab, (Adilsvej 3) (1868- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A539 Børnehave/Fritidshjem i Louis Petersens Børnegård, (Godthåbsvej 81) (1953- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A540 Montessoribørnehaven- Børnehuset "Trekløveret", (Nyelandsvej 75) (1936- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( ) Børne- og Ungeområdet (2009- ))/ A541 Børneringens børnehus "Valmuen", (Dalgas Have 22) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A542 Flintholm Sogns Børnehus, (Mørk Hansens Vej 28) (1949- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A543 Børneringens børnehus "Regnbuen", (Orla Lehmanns Vej 3) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A544 Diakonissestiftelsens børnehus "Louisegården", (Peter Bangs Vej 5) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

18 18 A545 Diakonissestiftelsens børnehus "Mariagården", (Dronningens Vej 32) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A546 Børnehuset "Dalgas Have", (Dalgas Have 20-22) (2007- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) ) (privat med driftsok.) A547 Integreret institution "Midgården", (Solbjerg Have 8) (1980- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( /Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A548 Menighedsbørnehaven "Søndermarken", (Magnoliavej 68) (1957 ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A549 Børneinstitutionen v/den Kgl. Porcelainsfabrik, (Virginiavej 7) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A550 Red Barnets Børnehus, (Rådmand Steins Allé 10) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A551 Dansk Røde Kors Børneinstitution, (Sofus Francks Vænge 4) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A552 Børneringens børnehus "Falkonergården", (Falkoner Allé 130) (1982- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A553 Børneringens børnehus "Stenurten", (Vodroffs Tværgade 5C) (1978- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A554 Børneringens børnehus "Elverhøj", (Vodroffs Tværgade 5C) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

19 19 A555 Rudolf Steiner Børnehave, (Kongensvej 1) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A556 Børnehaven Lykkesholm Allé 5 B ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )) A557 Børnehuset Solbjerg Have (2007- ) (privat med driftsok.) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A558 Diakonissestiftelsens Børnehus Marthagården (2008- ) (privat med driftsok.) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A559 Frederiksberg Kommunes børnehus "Kernehuset", (Bernhard Bangs Allé 3) (1974- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A580 Børnehjemmet Godthåb (Dronningensvej 3 ) ((1876)1978- ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet (1968- )) A581 Børne- og ungdomspensionen-ungdomspensionen (Jens Jessens Vej 12) (1974- ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )). Ikke selvstændigt arkivskabende. A582 Ungsdomspensionen Allégården (1953- ) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- ))) A583 Frederiksberg Lærlingehjem-Frederiksberg Ungdomspension-Frederiksberg Skole- og behandlingshjem ((1933) 1981)-1996) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )) A584 Ungdomspensionen (Frydendalsvej) (( ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- ))

20 20 A585 Pensionatet (Frydendalsvej) (1981- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, A586 Pensionatet (Amiciesvej) (( ) (Socialdirektoratet ( )) A587 Børne- og ungdomspensionen-børnehjemmet-familieinstitutionen (Bülowsvej) (1986- ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A588 KFUKs Sociale Arbejde Lindevangen (1970- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, A589 Pensionatet (Bakkegårds Allé 18) (1987- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, A590 Huset (Dronningensvej ((1995- Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( / Social-, Sundheds- og A591 Kollegiet (Svanholmsvej) (1993- ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A592 Frk. Josephine Schneiders Børnehjem-Familieinstitutionen Josephine Schneider-Josephine Schneiders Hus (1874- ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( / Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A593 Børne- og Optagelseshjemmet: Peter Bangsvej 66/Jens Jessens Vej ( ) (Socialkontoret ( )) (Dem juridiske Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A594 Bofællesskabet Terrassen (Magnoliavej 74) ( ) (Socialdirektoratet ( ) A610 Alderdoms(pleje)hjemmet Østervang (1923- ) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( / Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A611 Alderdomshjemmets filial på Kastanievej (1923 (?)- ) (Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen (1956-

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse Ejerforhold Ejendom Adresse Funktion Bemærkninger Areal (kvm) Opført (år) 1 Leje Det Gule Hus, børnehus Rathsacksvej 12, 1862 Frederiksberg C Integreret institution 400 1912 2 Leje Margueritten, børnehus

Læs mere

EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden)

EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) Beskrivelse EAN-nummer Adresse Postnummer 19M-puljen, Åben Dialog 5798009174475 Smallegade 1 2000 Frederiksberg Aftenklubben 5798009174376 Vesterbrogade

Læs mere

EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden)

EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) EAN-nummer Beskrivelse Adresse Postnummer 5798009171795 Børnehuset Sankt Jørgen Vodroffsvej 44-48 1900 Frederiksberg C 5798009171788 Børnehuset Valhalla

Læs mere

Tilbud om lektiehjælp til børn og unge i Frederiksberg Kommune

Tilbud om lektiehjælp til børn og unge i Frederiksberg Kommune Tilbud om lektiehjælp til børn og unge i Frederiksberg Kommune Skoleåret 2013/2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Domus Vista Bibliotek Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Søndermarken,

Læs mere

Skolen ved Bülowsvej Fuglevangsvej 5 1962 Frederiksberg C. Skolen på Duevej Duevej 63 2000 Frederiksberg. Skolen på La Cours Vej La Cours Vej 2

Skolen ved Bülowsvej Fuglevangsvej 5 1962 Frederiksberg C. Skolen på Duevej Duevej 63 2000 Frederiksberg. Skolen på La Cours Vej La Cours Vej 2 Oversigt over tilbud om lektiehjælp Tilbud på skoler, SFO er, klubber og eksterne tilbud Skolen ved Bülowsvej Fuglevangsvej 5 1962 Frederiksberg C Skolen på Duevej Duevej 63 Skolen på La Cours Vej La Cours

Læs mere

Gældende fra 1. august 2016 / (gul markering = vikardækket kollega). Udgave rev

Gældende fra 1. august 2016 / (gul markering = vikardækket kollega). Udgave rev Institution Psykolog Fysioterapeut Talehørekonsulent Adilsvej børnehuset Carlotta Canova Marianne Ulleberg Henriette Darling Kragh Blomsterhaven - børnehuset Laila Berg Christensen Mariann K. Wowern Annie

Læs mere

Gældende fra 1. august 2017

Gældende fra 1. august 2017 Institution Psykolog Fysioterapeut Talehørekonsulent Adilsvej børnehuset Carlotta Canova Marianne Ulleberg Henriette Darling Kragh Blomsterhaven - børnehuset Laila Berg Christoffersen Annette Hougaard

Læs mere

Side 2 af 12 Hvordan har du oplevet indsatsen mellem overgangen fra vuggestue til børnehave? / Børnehuset Valhalla Læser du Valhallas / bestyrelsens n

Side 2 af 12 Hvordan har du oplevet indsatsen mellem overgangen fra vuggestue til børnehave? / Børnehuset Valhalla Læser du Valhallas / bestyrelsens n Side 1 af 12 Det Gule Hus : I høj I nogen /eller I mindre Slet Bidrager Infobas beskeder til dialoger med barnet om hverdagen i institutionen? Får I den information, I har brug for? Børnehuset Harmonien

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet

Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet Børne- og Ungeområdet gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Frederiksberg kommunes

Læs mere

Familieboliger Oversigt over almene familieboliger med kommunal anvisningsret

Familieboliger Oversigt over almene familieboliger med kommunal anvisningsret Familieboliger Oversigt over almene familieboliger med kommunal anvisningsret Boligselskab Afdeling Adresse Frederiksberg Forenede Boligselskaber Broagerhus Mørk Hansens Vej 9-19 m.fl. 150 Familieboliger

Læs mere

Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt

Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt Magistraten Budget Magistraten i alt 638.805 630.824-7.981 Magistraten i alt * 642.541 634.693-7.848 1.208 *Ovenstående er korrigeret for byggesagsgebyrer

Læs mere

Bilag 2 lønsumsreduktion på STED

Bilag 2 lønsumsreduktion på STED PO L 2 S2 Samlet lønsum Lønsums-reduktion, 1000 kr. 01 095003 Redningsberedskab 28.962-153 01 530010 Ældreboligerne på Østervang Østfløjen 407-2 01 651001 Kommunale fællesudgifter og -indtægter 7.939-63

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

Sektorplan Børn i dagtilbud

Sektorplan Børn i dagtilbud Sektorplan 2014 - Børn i dagtilbud April 2013 1 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset Smallegade 1 2000 Frederiksberg boerneogungeomraedet@frederiksberg.dk E-doc 2013/0002274 Forsidefoto:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Skoledistrikter gældende for børnehaveklasser til og med 6. klasser til skoleåret 2017/18

Skoledistrikter gældende for børnehaveklasser til og med 6. klasser til skoleåret 2017/18 Skoledistrikter gældende for børnehaveklasser til og med 6. klasser til skoleåret 2017/18 Gade- og vejnr. er opgjort hhv. i lige og ulige intervaller - hvis der står 1-7 er der tale om numrende 1,3,5 og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Del 1 : Tabeller

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Del 1 : Tabeller Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Del 1 : Tabeller 1 S ifrederiksberg d e Kommune Børne- og Ungeområdet Januar 2017 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg borneogungeomradet@frederiksberg.dk

Læs mere

Vagtelve. Solsortvej. Drosselvej. Fuglebakkevej Egernvej. Godthåbsvænget. Godthåbsvej. Mathilde Fibigers. Fru Gyllembourgs Vej. Glæsels Vej.

Vagtelve. Solsortvej. Drosselvej. Fuglebakkevej Egernvej. Godthåbsvænget. Godthåbsvej. Mathilde Fibigers. Fru Gyllembourgs Vej. Glæsels Vej. Vest-turen ens e C N. Petersens Hoffmeyers s C.F. Richs Finsensvej s N. Jespersens Glahns Alle Philip Schous Solbjerg Have Julius Valentiners ergs H. Schneekloths Laurids Grøndalsvej vard C.F. Richs Moltkesvej

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesprogram 2013 Kørebaner, Cykelstier, Parkeringsarealer, Buslommer. Falkoner Allé

Forslag til vedligeholdelsesprogram 2013 Kørebaner, Cykelstier, Parkeringsarealer, Buslommer. Falkoner Allé BILAG 2 Forslag til vedligeholdelsesprogram 2013 Kørebaner, Cykelstier, Parkeringsarealer, Buslommer Trafikveje Falkoner Allé Falkoner Allè Mellem Frederiksberg Centret og Godthåbsvej. Belægningen har

Læs mere

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012 Skattefinansieret, afsluttes U 126.850 113.627 13.223 0 0 0 581 I -28.219-32.162 3.943 0 0 0 0 Skattefinansieret, afsluttes N 98.631 81.465 17.166 0 0 0 581 ældreboliger, afsluttes U 1.752 1.933-181 0

Læs mere

BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 "+" : mindreforbrug i 2009 "-" :merforbrug i 2009

BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 + : mindreforbrug i 2009 - :merforbrug i 2009 BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 "+" : mindreforbrug i 2009 "-" :merforbrug i 2009 Udvalg Kr. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET VEJ- OG TRAFIKAFDELINGEN 4.305.980 MILJØKONTORET 416.651 TEKNIK-

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014

Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014 Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014 Det uanmeldte kommunale tilsyn med plejeboliger foretages hvert år. Ved hvert tilsyn afgives point. Den maksimale score er 34 points,

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Røde Kors Vuggestue Nørregade 37 A, st 1154 København K. Red Barnets Børnehus Klerkegade 10 B 1308 København K

Røde Kors Vuggestue Nørregade 37 A, st 1154 København K. Red Barnets Børnehus Klerkegade 10 B 1308 København K Røde Ko Vuggestue Købmagergade 47, 3. 1150 København K Røde Kors Vuggestue Nørregade 37 A, st 1154 København K Studenterrådets Vuggestue Krystalgade 14, 1. Tv 1172 København K 2547 13072 2551 v/ Botanisk

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte Fraværsstistik OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste Anste AMC Jobafklaring - Jobcentret AC - Job og Fremtid 21,39 21,86 4,4 Side 1/8 Sum Sum 21,39 21,86 4,4 AC - Arbejdsmarkedssekretariet

Læs mere

Bilag 1a: MED-organisationen

Bilag 1a: MED-organisationen Bilag 1a: MED-organisationen Redaktionelle ændringer godkendt af Hoved MED den 8. september 2016 Ledelses- og medarbejderrepræsentationen (antal er op til) Hoved MED Formand: Kommunaldirektøren Direktør

Læs mere

Åbent referat Socialudvalget. Lukket dagsorden. 4. oktober 2010 kl i udvalgsværelse 1

Åbent referat Socialudvalget. Lukket dagsorden. 4. oktober 2010 kl i udvalgsværelse 1 Åbent referat Socialudvalget 4. oktober 2010 kl. 19.10-19.30 i udvalgsværelse 1 Simon Aggesen var fraværende; Malene Sandfeld deltog i stedet. 96. Bemyndigelse om fremsættelse af anmodninger om værgemål...

Læs mere

Fælles ansvar for den socialt bæredygtige by

Fælles ansvar for den socialt bæredygtige by Fælles ansvar for den socialt bæredygtige by 29. oktober 2015 Rammeaftale om fleksibel udlejning og kommunal anvisning 2016-19 Frederiksberg vil være en socialt bæredygtig by, der kan inkludere alle borgere

Læs mere

Thurøvej. Sprogøvej. Nyelandsvej. Solbjerg Plads. Solbjergvej. Jernbanestien. Sylows Alle. Hospitalsvej. Andebakken. Ved.

Thurøvej. Sprogøvej. Nyelandsvej. Solbjerg Plads. Solbjergvej. Jernbanestien. Sylows Alle. Hospitalsvej. Andebakken. Ved. Pelargonievej Øst-turen ej uritz Sørensens V Dalgas Boulevard P.G. Ramms Alle Stægers Alle lle andsvej Jyllandsvej Malthe Bruuns C.T. Barfoeds Ved Lindevangen Folkets Alle Broderskabsvej Frihedsvej Kronprinsensvej

Læs mere

Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner

Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner Magistraten Budget 2017 2018 Magistraten i alt 637.022 621.122-15.900 Magistraten i alt * 642.094 626.480-15.614 2.669-423 65 *Ovenstående er korrigeret

Læs mere

Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100

Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100 Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100 Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

De gamle landsbyer. Tiden før 1700

De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Fra landsby til storby De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Udsigt fra Valby Bakke imod København på Frederik II s tid. (Kobberstik i Braunius: Theatrum urbium, 1587: Frederiksberg Stadsarkiv) Solbjerg Om

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Skoledistrikter gældende for børnehaveklasser - 2. klasse for skoleåret 2013/14

Skoledistrikter gældende for børnehaveklasser - 2. klasse for skoleåret 2013/14 Skoledistrikter gældende for børnehaveklasser - 2. klasse for skoleåret 2013/14 Vejnavn Vejnummer Distriktsskole A.D. Jørgensens Vej Acaciavej Adilsvej 2-16 Adilsvej 1-19 Adolph Steens Allé Ahornskellet

Læs mere

Skoledistrikter gældende for børnehaveklasser og 4. klasser til skoleåret 2015/16

Skoledistrikter gældende for børnehaveklasser og 4. klasser til skoleåret 2015/16 Skoledistrikter gældende for børnehaveklasser og 4. klasser til skoleåret 2015/16 Gade- og vejnr. er opgjort hhv. i lige og ulige intervaller - hvis der står 1-7 er der tale om numrende 1,3,5 og 7. Vejnavn

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015

U/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015 Skattefinansieret U 407.513 335.593 71.920 74.735 8.268-6.049 I -46.920-14.471-32.449-18.238 62 0 Her inden for loft U 367.002 322.841 44.161 46.977 8.268-6.049 Her uden for loft U 40.511 12.752 27.759

Læs mere

Hovedentreprenør : Kastrup Bygningssnedkeri ApS

Hovedentreprenør : Kastrup Bygningssnedkeri ApS Byggesag : Brønderslev Alle, Kastrup Opdragsgiver : Tårnby Kommune Tidsperiode : 2007 : Opførelse af ny integreret børneinstitution til 150 børn. : 1.450 m² Landskabsarkitekt: Landskabsarkitekterne Roskilde

Læs mere

Høringsnotat omkring interessetilkendegivelser på en række private fællesveje

Høringsnotat omkring interessetilkendegivelser på en række private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Høringsnotat omkring interessetilkendegivelse Høringsnotat omkring interessetilkendegivelser på en række private fællesveje Arveprinsensvej

Læs mere

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient NOTAT Forslag til skoledistriktsændringer 2015/16 28. august 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0026336-1 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Elever fordelt på køn og etnicitet Elever i alt Dansk Andet Dansk Andet

Elever fordelt på køn og etnicitet Elever i alt Dansk Andet Dansk Andet Bilag 3, elever med et særligt vejledningsbehov (+elever indstillet til optagelsesprøve i gymnasiet) Elever med et særligt vejledningsbehov har mange profiler. Behovet kan være begrundet i faglige, personlige

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

Skoledistrikter gældende for 6. og 9. klasser til skoleåret 2016/17

Skoledistrikter gældende for 6. og 9. klasser til skoleåret 2016/17 Skoledistrikter gældende for 6. og 9. klasser til skoleåret 2016/17 Gade- og vejnr. er opgjort hhv. i lige og ulige intervaller - hvis der står 1-7 er der tale om numrende 1,3,5 og 7. Vejnavn Vejnummer

Læs mere

EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx Rudersdal Kommune Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser /2024

EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx Rudersdal Kommune Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser /2024 Bilag A1 - Tilbudsliste Rengøring Nr. Lokationstype Rengøringstimer pr. år Stationær ledelse, timer pr. år Mobil ledelse, timer pr. år Ydelserne: 1-2 - 3-4, DKK pr. år Ydelse nr. 6, Ekstraydelse, "Ekstra

Læs mere

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen Borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup Borgmester Carsten Rasmussen Erhvervschef Vakant Direktion Kommunaldirektør, Inger Marie Vynne Direktør, Hanne Stensen Christensen Direktør, Henrik Nielsen Direktør,

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2010

Forældretilfredshedsundersøgelse 2010 Forældrehedsundersøgelse 2010 I løbet af 2008 og 2009 har alle dagtilbud i Roskilde Kommune arbejdet med byrådets vision om at sætte fokus på børnenes leg, læring og trivsel. De bærende temaer i arbejdet

Læs mere

Oversigt over klager i 2015 By- og Miljøområdet

Oversigt over klager i 2015 By- og Miljøområdet Oversigt over klager i 2015 By- og Miljøområdet Klagenr. Klageansvarlig Klagekategori Sagstitel Resultat af klagen Dato for svar Borgmesteren 1 2 BMU Formanden 1/Sagsbehandlingen 1/Sagsbehandlingen Klage

Læs mere

Datasamling 2011/12 Frederiksberg Kommune

Datasamling 2011/12 Frederiksberg Kommune Datasamling 2011/ Frederiksberg Kommune Tabel 1 - Elev- og klassetal pr. 5/9 2011 Skolen ved Bülowsvej Skolen på Duevej Skolen på la Cours Vej Ny Hollænderskolen Lindevangskolen Skolen på Nyelandsvej Søndermarkskolen

Læs mere

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014 Skala til vurdering af den leverede serviceydelse: 6 - Meget tilfredsstillende - ingen mangler 5 - Tilfredsstillende - enkelte mangler 4 - Nogenlunde tilfredsstillende - lidt mangelfuldt 3 - Ikke tilfredsstillende

Læs mere

Arrangementer Sted Adresse Tid FREDAG DEN 9. juni MUSIK FRB!NU - MUSIKFESTIVAL PÅ FREDERIKSBERG. START! Frederiksberg

Arrangementer Sted Adresse Tid FREDAG DEN 9. juni MUSIK FRB!NU - MUSIKFESTIVAL PÅ FREDERIKSBERG. START! Frederiksberg FRBDAGE program fordelt på dage og aktiviteter Arrangementer Sted Adresse Tid FREDAG DEN 9. juni MUSIK FRB!NU - MUSIKFESTIVAL PÅ FREDERIKSBERG START! Bunkeren mellem Hattesens allé og Peter Bangsvej 67

Læs mere

Uddannelsesdirektør. Administrativ organisation - Uddannelsesdirektør. Vini Lindhardt. Børn og Familie. Kultur, Fritid og Borgerservice Mette Mandrup

Uddannelsesdirektør. Administrativ organisation - Uddannelsesdirektør. Vini Lindhardt. Børn og Familie. Kultur, Fritid og Borgerservice Mette Mandrup - Uddannelsesdirektør 1. august 2015 Uddannelsesdirektør Vini Lindhardt Ny Trelleborg Jesper Rønn Kristiansen Program Ringparken og Motalavej Bo Mouritzen Tværgående Resurseog Målstyring Anders Skare Arbejdsmarkedog

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 maj 2013 Portrætfilm http://www.psykiatriregionh.dk/menu/uddannelse/lederudvikling/projek

Læs mere

Sygefraværsrapport, fraværsprocent, sammenligning af perioder,

Sygefraværsrapport, fraværsprocent, sammenligning af perioder, Sygefraværsrapport, fraværsprocent, sammenligning af perioder, 2.2011-1.2012 Periode 1.2010-4.2010 Periode 1.2011-4.2011 Periode 2.2010-1.2011 Periode 2.2011-1.2012 Organisatorisk enhed % % % % Samlet

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen Organisationen 2017 Borgerrådgiver Erik Asp Poulsen Borgmester Carsten Rasmussen Erhvervschef Thomas Hørdam Direktion Kommunaldirektør, Inger Marie Vynne Direktør, Hanne Stensen Christensen Direktør, Henrik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Malet med skimmelresistent

Malet med skimmelresistent Bygning Adresse Beskrivelse Forbrug 2016 Børneuniverset - Karlsvognen Vej 60 Mariendalsvej 21 A+B Vej 60 Forbrug 2017 Forbrug i alt Forventet kommende udgift Forventet samlet udgift i ialt Skimmel i gulv

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

Deltagere: Karsten Bundgaard (KB),), Kirsten Jørgensen (KJ), Hans Vedersø (HKV), Lis Borchsenius (LB), Jens Christensen (JC) og Søren Sievers (SIE)

Deltagere: Karsten Bundgaard (KB),), Kirsten Jørgensen (KJ), Hans Vedersø (HKV), Lis Borchsenius (LB), Jens Christensen (JC) og Søren Sievers (SIE) Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 18.30 Mødested: provstikontoret Deltagere: Karsten Bundgaard (KB),), Kirsten Jørgensen (KJ), Hans Vedersø (HKV), Lis Borchsenius (LB),

Læs mere

Private institutioner 2018

Private institutioner 2018 Private institutioner 2018 Amager Vuggestuen Bonsai Røsøgade 2 Tlf. 3254 1920 (telefontid kl.10-12) Åbningstid man-fre kl. 6.30-16.00 Nürnberggaarden Bremensgade 42 Tlf. 3259 1207 Åbningstid man-fre kl.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Oversigt over ændringer i kommuneplanens rammebestemmelser

Oversigt over ændringer i kommuneplanens rammebestemmelser GENERELLE RAMMEBESTEMMELSER Revideret 7. januar 2012 Notat Oversigt over ændringer i kommuneplanens rammebestemmelser Følgende notat redegør for ændringerne i rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013 i forhold

Læs mere

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg:

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg: NOTAT Oprettelse af 0. klasser til skoleåret 2013/14 7. januar 2013 Sagsbehandler: HPA Dok.nr.: 2013/0000488-1 Skoleafdelingen Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 26 januar 2014 Samlet køreplan for Movia H 2014 1A Busrute Zone Stoppesteder Dyrehavevej Strandvejen Hellerup St. Strandvejen Østerbrogade Dag Hammarskjölds Alle Oslo Plads Store Kongensgade

Læs mere

Fælles ansvar for den socialt bæredygtige by. Rammeaftale om fleksibel udlejning og kommunal anvisning

Fælles ansvar for den socialt bæredygtige by. Rammeaftale om fleksibel udlejning og kommunal anvisning Fælles ansvar for den socialt bæredygtige by Rammeaftale om fleksibel udlejning og kommunal anvisning 2016-19 Frederiksberg vil være en socialt bæredygtig by, der kan inkludere alle borgere og giver plads

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk. EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Registrering af kommunale bygninger til foreningsvirksomhed i Klemensker

Registrering af kommunale bygninger til foreningsvirksomhed i Klemensker Indhold Kommunale bygninger i Klemensker, oversigtskort ----------------2 kommunale bygninger i Klemensker, liste --------------------------3 Klemensker Skole, oversigt over bygninger-------------------------4

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø Opdateret af cmad 29. maj 2017 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1%

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1% DET STATISTISKE DATAGRUNDLAG Figur 1: Svarprocent Figur 2: Besvarelser fordelt på skolerne Skoleleder Administrativleder, pædagogiskleder eller lignende Lærer Pædagog eller pædagogmedhjæl per I alt Skolen

Læs mere

Projekttilsagn, AMS Særlige pulje for Jobrotation Version 07.11.13 Jobcenter Projekttitel Projektperiode Beløb

Projekttilsagn, AMS Særlige pulje for Jobrotation Version 07.11.13 Jobcenter Projekttitel Projektperiode Beløb Projekttilsagn, AMS Særlige pulje for Jobrotation Version 07.11.13 Jobcenter Projekttitel Projektperiode Beløb Sorø Egebo Hospital Januar 2013 - december 2013 67.851,28 Hvidovre Engstrandskolen Februar

Læs mere

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse 119. Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger Åbent - 27.42.00-P05-1-15 Resumé Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, resultaterne

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Økonomi & Stab Helle Gehlert

Økonomi & Stab Helle Gehlert Økonomi & Stab Helle Gehlert Sekretariat Nicolai Schubart Økonomi-styring Helle Gehlert HR & Udvikling Nicolai Schubart IT Galina Lanchina Politik Helle Gehlert Indkøb og Udbud Galina Lanchina Økonomi-drift

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 I dette notat redegøres for status den 5/9 2011 på de kommunale udskolingselevers uddannelsesvalg den 15/3 2011 1. Udskolingsresultatet

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag til byrådets møde den 26. oktober 2015 Politik for repræsentationer.

Bilag til byrådets møde den 26. oktober 2015 Politik for repræsentationer. Bilag til byrådets møde den 26. oktober 2015 Politik for repræsentationer. Hverv Krav om byrådsmedlemskab Ikke krav om byrådsmedlemskab Bakkegården - selvejende Den blå Paraply - selvejende Ejendomsfonden

Læs mere

Klubtilbud maj for skolebørn i 3. klasse

Klubtilbud maj for skolebørn i 3. klasse Klubtilbud maj 2011 for skolebørn i 3. klasse Tilmeldingsfrist den 13. december 2010 Kære forældre til et barn i 3. klasse Selvom der er længe til næste forår, så er det alligevel nu, I skal beslutte jer

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Verdens Flygtninge - indsamlingsresultater Dato Aktivitet / arrangement Indbetaling

Verdens Flygtninge - indsamlingsresultater Dato Aktivitet / arrangement Indbetaling Verdens Flygtninge - indsamlingsresultater Dato Aktivitet / arrangement Indbetaling Projektets opstart - aktiviteter op til åbning (65.634 kr. i alt) 11.01.12 Stibroen 109 18.02.12 Fastelavn 1.844 27.02.12

Læs mere