Frederiksberg Stadsarkivs samlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Stadsarkivs samlinger"

Transkript

1 Frederiksberg Stadsarkivs samlinger Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper før side 1 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det økonomisk-juridiske forvaltningsområde efter side 2 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra social- og hospitalsforvaltningsområdet efter side 5 Kommunale arkiver/akivfonds/ arkivgrupper fra skatteforvaltningsområdet efter side 26 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra kulturforvaltningsområdet efter side 29 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det tekniske forvaltnings-område efter side 41 Øvrige kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper: (Politivæsen, Sundhedsvæsen, Begravelsesvæsen, Frederiksberg Kirke, Boligkommissionen m.v.).. side 45 Privatarkiver.. side 46 Foreninger.. side 46 Ikke-kommunale institutioner.. side 51 Virksomhedsarkiver.. side 56 Arkiver efter enkeltpersoner.. side 60 Billedsamling.. side 68 Samling af sekventielt materiale.. side 73 Samling af kort, tegninger og planer, KTP.. side 78 Numerisk henlæggelsesfortegnelse.. side 83 Den lokale udklipssamling.. side 88 Den lokalhistoriske litteratursamling.. side 89 Læsesalens samling i Frederiksberg Stadsarkiv.. side 91 Kommunale forvaltnings- og institutionsarkiver, som er registreret i omfatter: Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper før 1858 A1 Frederiksberg Bys gårdmænd ((1671) (1869)) A2 Frederiksberg-Hvidovre Fattigkommission ( ) A3 Frederiksberg-Hvidovre Skolekommission ( ) A4 Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab ( ) A5 Fattigvæsenet ( ) (Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab ( )) A6 Skolevæsenet ( ) (Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab ( ))

2 2 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det økonomisk-juridiske forvaltningsområde efter 1858 A10 Sekretariatet-Ledelsessekretariatet-Kommunalbestyrelsens Sekretariat (1858- ) (Sekretariatet (indtil 1900)-Almindelig Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning * Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning( )/Økonomidirektoratet ( ))/Serviceområdet (2009- )). Sekretariatet var i tiden i perioder fælles for såvel den juridiske som den økonomiske forvaltning A11 Bogholder (sekretær)-hovedbogholderi ( ) (Bogholderiet (indtil 1900)- Almindelig Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A12 Kasserer- og Skattekontor ( ) (Kasserer- og Skattekontor (indtil: 1900)- Almindelig Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )) A13 Den Almindelige Forvaltning ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A14 Forvaltningsrådet ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A15 Den juridiske Forvaltning ( ). Nedlægges fra Kontorer og afdelinger overføres til Den økonomiske Forvaltning. Ikke selvstændigt arkivskabende A16 Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A17 Kasse- og regnskabsvæsen-kasse- og regnskabsafdelingen/kasse- og regnskabsafdelingen-budget- og planlægningsafdelingen-budget- og regnskabskontoret- Kasse- og regnskabsafdelingen-økonomiafdelingen-finans-og Regnskabssekretariatet- Økonomiafdelingen (1909- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ))/Kulturog Stabsområdet (2009- )) A18 Administrationen af kommunens ejendomme-ejendomsadministrationen-administrationen af kommunes ejendomme-bolig- og ejendomskontoret-bolig- og ejendomsafdelingen (1910- ) (Sektor for planlægning og miljø ( )-FK-Ejendomme (2003- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Det juridiske Direktorat ( )-Teknisk Direktorat (1986- )) A19 Huslejenævnene ( ) (Den juridiske Forvaltning ( )

3 3 A20 Dyrtidskontoret ( ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( ) Ikke selvstændigt arkivskabende A21 Sekretariatet for Storkøbenhavns Mælkeudvalg ( ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )) A22 Revisionen ( ). (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )) A23 Kontoret for huslejesager-kontoret for huslejenævn-huslejenævnenes kontor- Huslejenævnet/Byfornyelsesnævnet-Lejeretskontoret/Byfornyelseskontoret ( ) (Sektor for planlægning og miljø )-Bygge- og boligafdelingen (2003- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Det juridiske Direktorat ( )-Teknisk Direktorat ( /Serviceområdet )) A24 Lønningskontoret-Lønnings- og pensionsafdelingen-løn- og personaleafdelingen- Personalesekretariatet- HR-afdelingen (1953- ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )/Kultur- og Stabsormådet (2009- )) A25 Frederiksberg Stadsarkiv (1953- ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )/Serviceområdet (2009- )) A26 Rådhusinspektørens Kontor-Rådhuservice (1953- ) (Sekretariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomisk-juridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ))/Serviceområdet (2009- )) A27 Borgmesterens forkontor-borgmesterens kontor-borgmesterens forkontor Kontor (1919- ) (Sekretariatet (1919- )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomiskjuridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( ))/Serviceområdet (2009- )) A28 Det juridiske Direktorat ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A29 Direktoratets kontor-sekretariatet ( ) (Det juridiske Direktorat ( ) A50 Udbuds-og kontraktsekretariatet ( )-Udbud og Indkøb (2009- ) (Serviceområdet (2009- ))

4 4 A51 Tegnestuen for opførelsen af Frederiksberg Rådhus-Rådhusarkitektens Kontor ( ) (Seketariatet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Den økonomiskjuridiske Forvaltning ( )/Økonomidirektoratet ( )) A52 Informations- og Websekretariatet ( ) A53 Budgetsekretariatet ( ) A54 Direktions- og kommunikationssekretariatet ( ) A55 Juridisk Sekretariat-Juridisk Afdeling (2003- ) (Serviceområdet ( )) A56 IT-udviklingssekretariatet-Digital Forvaltning ( ) A57 IT-Drift ( ) A58 Stadsdirektør Kastbergs embedsarkiv ( )) (Sekretariatet ( )) (Økonomidirektoratet ( )) A 59 Assistentskolen-Uddannelseskontoret- Personale uddannelsescentret ( ) (Løn- og personaleafdelingen ( ) (Økonomidirektoratet ( )) A 60 IT-afdelingen (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 61 Ledelsesstaben (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 62 Dokument og Styring (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 63 Tværgående politikunderstøttelse (2009- ) (Kultur- og Stabsområdet (2009- )) A 64 Borgerservicecentret (2009- ) (Serviceområdet (2009- )) A65 Kultur- og Stabsområdet ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A66 Serviceområdet (2009- ). Ikke selvstændigt arkivskabende A67 Kommunaldirektørens område (2010- ). Ikke selvstændigt arkivskabende

5 5 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra social- og hospitals-forvaltningsområdet efter 1858 A200 Fattigvæsenet ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A201 Fattigvæsenets kasse- og regnskabsvæsen ( ) (Fattigvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Hospitals- og forsørgelsesvæsenet ( Den juridiske Forvaltning ( )) A202 Kontoret for alderdomsunderstøttelsessager-alderdomsunderstøttelseskontoret- Aldersrentekontoret ( ) (Fattigvæsenet ( )-Forsorgelsesvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A203 De fattiges Kasse ( ) (Fattigvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)- Forsørgelses- og Hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A204 Forsørgelses- og Hospitalsvæsenet ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A205 Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )) A206 Forsørgelsesvæsenet ( ) (Den juridiske Forvaltning ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A207 Kotoret for hjælp til arbejdsløse ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )) A208 Kontoret for vinterhjælp ( ) (Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A209 Socialkontoret ( ) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( ) A210 Afdelingen for offentlig hjælp-forsorgsafdelingen-kontoret for økonomisk bistand- Bistandskontoret-Familieafdelingen-Arbejdsmarkedsafdelingen-Arbejdsmarkedsområdet ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( ))

6 6 A211 Afdelingen for Folkeforsikring-Folkeforsikringsafdelingen-Folkeforsikringskontoret- Afdelingen for invalide- og folkepension-pensionskontoret-pensions- og omsorgskontoret-ældreafdelingen-pensionsafdelingen-sundheds- og omsorgsområdet ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A212 Afdelingen for Børneværn-Børneværnsafdelingen-Børne- og ungdomsværnet-kontoret for rådgivning og vejledning samt bistand til børn og unge-[bistandskontoret- Famlieafdelingen-Afdelingen for Famlier-Socialområdet] ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltning ( )/Socialdirektoratet ( )) A213 Afdelingen for børnebidragssager-forsorgsafdelingen : Børnebidrag- [Famlieafdelingen- Afdelingen for Social Service-Sundheds- og omsorgsområdet] ( ) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A214 Hospitals- og socialforvaltningen ( ). Ikke selvstændigt arkivskabende A215 Sekretariatet-Ledelsessekretariatet-Ledelsesstaben (1956- ) (Socialkontoret ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )/Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A216 Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )). Ikke selvstændigt arkivskabende A250 Kontoret for sikringsydelser ( ) (Socialdirektoratet ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende A251 Dagpengekontoret-Sygedagpengeafdelingen- [Arbejdsmarkedsområdet] ( ) (Familieafdelingen ( ) (Socialdirektoratet ( )). A252 Kontoret for sundhedsmæssige anliggender-[bistandskontoret-famlieafderlingen- Afdelingen for Famlier-Socialområdet] ( ) (Socialdirektoratet ( )). A253 Sekretariatet for revaliderings- og pensionsnævn-( ) (Socialdirektoratet ( )) Ikke selvstændigt arkivskabende A254 Kontoret for institutioner m.v. samt central anvisning ( ) (Socialdirektoratet ( )). Ikke selvstændigt arkivskabende

7 7 A255 Afdelingen for Familieeydelser og indkrævning ( ) (Socialdirektoratet ( )) Ikke selvstændigt arkivskabende A256 Boligsikring- og Boligydelse-[Afdelingen for Socialservice-Sundheds- og omsorgsområdet] ( ) (Socialkontoret ( ) (Familieafdelingen ( ) (Hospitals- og social-forvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A257 Socialområdet ( ) (Socialdirektoratet ( ) Ikke selvstændigt arkivskabende A258 Myndighedsenheden ( ) (Socialdirektoratet ( ) Ikke selvstændigt arkivskabende A259 Beskæftigelsessekretariatet-[Arbejdsmarkedsafdelingen-Arbejdsmarksområdet] ( ) (Bistandskontoret/Familieafdelingen ( ) (Socialdirektoratet ( ) A260 Sygesikringsafdelingen-Sundhedsafdelingen ( ) (Socialdirektoratet ( )) A261 Forebyggelsessekretariatet ( ) (Sundhedsafdelingen ( )) (Socialdirektoratet ( )) A262 AIDS-sekretariatet-AIDS- og alkoholsekretariatet ( ) (Sundhedsafdelingen ( ) (Hospitalsdirektoratet ( )-Socialdirektoratet ( )) A263 Ydelsesafdelingen ( ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet ( )) A264 Socialafdelingen ( ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet ( )) A265 Sundheds- og Omsorgsafdelingen (2009- ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A266 Jobcentret (2009- ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A267 Social- og ydelsesafdelingen (2010- ) (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2010- )) A300 Hospitalsvæsenet -Hospitalsdirektoratet ( ) (Fattigvæsenet ( )) (Fatigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning )-Hospitals- og socialforvaltningen ( /Hospitalsdirektoratet ( ))

8 8 A310 Frederiksberg Hospital: Kirurgisk Afdeling A (1868) )) (Fattigvæsenet ( )-Hospitalsvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelsesog hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A311 Frederiksberg Hospital: Medicinsk Afdeling B (1868 (1903)-1995)) (Fattigvæsenet ( )-Hospitalsvæsenet ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelsesog hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A312 Frederiksberg Hospital: Venerisk-dermatogisk Kirurgisk Afdeling C (1904)-1949)) (Fattigvæsenet ( )-Hospitalsvæsenet ( )) (Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A313 Frederiksberg Hospital: Fysiurgisk Afdeling C ( )) Hospitalsvæsenet ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A314 Frederiksberg Hospital: Psykiatrisk Afdeling D ( )) (Hospitalsvæsenet ( )) (Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A315 Frederiksberg Hospital: Gynækologisk Afdeling F (1904)-1995)) (Hospitalsvæsenet ( )) (Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) 316 Frederiksberg Hospital: Kirurgisk Afdeling K ( )) (Hospitalsvæsenet ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A360 Epidemihospitalet Flintholm ( ) (Fattigvæsenet ) indtil 1900)-Hospitalsvæsenet ( ) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )- (Den økonomiske Forvaltning ( ) A361 Tuberkulosestationen (1933- ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen/hospitalsdirektoratet) A362 Pleje- og rekonvalecenthjemmet: Grandbohus ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( ))

9 9 A363 Rekonvalecenthjemmet: Hvalsø gamle lægebolig ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( Socialdirektoratet ( )) A364 Elevskolen på Frederiksberg Hospital-Sygeplejeskolen på Frederiksberg Hospital- Frederiksberg Hospitals Sygeplejeskole ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-(Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A365 Optræningsklinikken for neurologiske patienter ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Den økonomiske forvaltning ( ) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )-Socialdirektoratet ( )) A366 Frederiksberg Hospitals Sygehjælperskole ( ) (Hospitalsvæsenet ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Hospitalsdirektoratet ( )) A380 Fattighuset ( ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )- So- cialkontoret ( )) (Fattigkommissionen ( )-Sogneforstander skabet/fattigvæsenet ( )-Fattigvæsenet ( )-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A381 Plejeafdeling for Børn-Børneoptagelseshjemmet ( ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A382 Poliklinik for ubemidlede ( (?)) (Fattigvæsenet ( )- Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil:1900)- Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )) A383 Sygestiftelse ( (?)) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil:1900)-forsørgelses- og hospitals-væsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )) A384 Frederiksberg Fødehjem ( (?)) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( ))

10 10 A385 Husvildeafdelingen ( -1931) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsvæsenet ( ))(Fattigvæsenet (indtil: 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )) A390 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Spiren", (Mariendalsvej 21A) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A 391 Frederiksberg Kommunes vuggestue, Frederiksberg Hospital, (Nyelandsvej 72) ( ) (Socialkontoret ( ) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Social- direktoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ) )) A392 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Troldehøj", (Nyelandsvej 25A) (? ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- A393 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Smørblomsten", (Frederiksvej 51) (?) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A394 Frederiksberg Kommunes Vuggestue, (Acaciavej 6) (1978- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A395 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Platangården", (Carit Etlars Vej 17) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A396 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Landbo", (Falkonergårdsvej 21) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A397 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Skrubben", (Hortensiavej 13) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A398 Frederiksberg Kommunes vuggestue "Hobitten", (Niels Ebbesens Vej 21) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

11 11 A399 Frederiksberg Kommunes Vuggestue, (N.J. Fjords Allé 17) (1970- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A400 Frederiksberg Kommunes vuggestue- og børnehave (Rådmand Steins Alle) (1970- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A401 Frederiksberg Kommunes vuggestue Jordhøjen ( ) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet ( )) A402 Frederiksberg Kommunes vuggestue Giraffen ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A403 Frederiksberg Kommunes vuggestue Lindehuset /Børnehuset Lindehuset (1997- ) Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A430 Frederiksberg Kommunes Børnehave (Finsensvej 74) (1967- ) (Socialkontoret ) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A431 Frederiksberg Kommunes Børnehave Østervang (1972- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A432 Frederiksberg Kommunes børnehave "Tomaten", Frederiksberg Hospital (Nyelandsvej 11) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A433 Frederiksberg Kommunes Børnehave (Jens Jessens Vej 10) ( ) (Socialdirektoratet ( )) A434 Frederiksberg Kommunes Børnehave (Fuglevangsvej 8 ) (1948- ) (Socialkontoret ( ) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A435 Frederiksberg Folkebørnehave, (Rolfs Plads 3) (1908- ) (Fattigvæsenet ( )- Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/ (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

12 12 A436 Frederiksberg Kommunes børnehave Spiloppen ", (N.J. Fjords Allé 15) (1970- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A437 Frederiksberg Kommunes børnehus "Stjernen", (Kronprinsesse Sofies Vej 29-31) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A438 Frederiksberg Kommunes børnehus "Kærnehuset", (Bernhard Bangs Allé 3) (1974- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) Overført til A 559 A439 Frederiksberg Kommunes børnegård "Remisen", (Mariendalsvej 21B) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet ( )) A440 Frederiksberg Kommunes kombinerede institution "Mælkevejen", (Nyelandsvej 25B) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A441 Frederiksberg Kommunes børnehus "Sneglehuset", (Segelckesvej 7) (1968- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A442 Frederiksberg Kommunes institution "Myretuen", (Ndr. Fasanvej 57) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A443 Daghjemmet-Frederiksberg Kommunes Daghjem-Fredeiksberg Kommunes kombinerede Institution, (Rolfs Plads 3), (1923- ) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A444 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Fasangården", (Ndr. Fasanvej 75) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

13 13 A445 Frederiksberg Kommunes børnehus "Gravhunden", (Magnoliavej 58) (1973- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A446 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Mal-Urt", (Niels Ebbesens Vej 3B) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A447 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Rosenhaven", (Hortensiavej 11) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A448 Frederiksberg Kommunes børnehus "Humlen", (Niels Ebbesensvej 5B) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A449 Frederiksberg Kommunes børneinstitution "Bryghuset", (Forhåbningsholms Allé 24) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A450 Frederiksberg Kommunes institution "Carlsvognen", (Rahbeks Allé 19) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A451 Vuggestuen Smykkeskrinet -Frederiksberg Kommunes Kombinerede Institution Smykkeskrinet (Holger Danskes Vej 104) ( ) (Kultdirektoratet ( )/Børne- og Ungeområdet ( )) A452 Frederiksberg Kommunes Børnehus (Junggreensvej) ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A453 Frederiksberg Kommunes Kombineret institution Det gule Hus ( ) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A 454 Frederiksberg Kommunes Børnehus Sankt Jørgen (2001- ) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A455 Børnehuset Nyelandsgården (2006- ) (Kulturdirektoratet ( )-Børne- og Ungeområdet (2009- ))

14 14 A456 Børnehuset Valhalla (2010- ) (Børne- og Ungeområdet (2010- )) A490 Vuggestuen i Louis Petersens Børnegård, (Godthåbsvej 81) (1953- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( ) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A491 Røde Kors Vuggestue, (Dalgas Have 20) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ) A492 Lindevang vuggestue "Barnebo", (Finsensvej 83) (1986-) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )(Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A493 Dansk Røde Kors Vuggestue, (Sofus FrancksVænge 12) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A494 Småbørnsstuen "Teba", (Peter Bangs Vej 10) (1889- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( ))(Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A495 Vuggestue I,/ Spirevippen (Solbjerg Have 14) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A496 Vuggestue II, (Solbjerg Have 18) ( ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A520 KVL's Børnehus, (Rolighedsvej 23D) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A521 Mariendal sogns Menighedsbørnehave Mariehønen, (Kong Georgs Vej 40) (1945- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( ))- Kultudirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

15 15 A522 Frelsens Hærs børnehave "Melita", (Mariendalsvej 4) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A523 Halvdagsbørnehaven Falkoner Allé 47- Deltidsbørnehaven Vandrefalken (1960- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( ))-Kultudirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A524 Røde Kors Børnehave, (Mariendalsvej 59 A-B) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( / Børne- og Ungeområdet (2009- )) A525 "Humlebien", (Ceresvej 9) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A526 Frederiksberg Folkebørnehave Deltid "Godthåb", (Dronningens Vej 29) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A527 Solbjerg Menighedsbørnehave-Lindevangs Menighedsbørnehave-Lindevang Menighedsbørnehave og Vuggestue-Institutionen Barnebo -Lindevang Børnehav, (Finsensvej 83) (1923- ) (privat med driftsok.) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/ (Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A528 Diakonissestiftelsens børnehave "Teba"/ Emmagården, (Peter Bangs Vej 10B) ( ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ) A529 Diakonissestiftelsens børnehave "Marthabo", (Peter Bangs Vej 12) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( ).

16 16 A530 Frederiksberg sogns Menighedsbørnehave, (Storm Petersens Vej 5) (1967- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A531 Menighedsbørnehaven "Nymarken", (Magnoliavej 66) (1968- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A532 Skt. Markus Sogns Menighedsbørnehave, (Amalievej 5) (1945- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( ))- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A533 Børnehaven "Bollen", (Forhåbningsholms Allé 18) (1898- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A534 Frederiksberg Sogns Menighedsasyl- Frederiksberg Sogns Menighedsbørnehave, (Maglekildevej 8) (1911- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )- Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A535 Frederiksberg Sogns Halvdagsbørnehave, (Pile Allé 3) ( ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( (- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet ( )) A536 Skt. Thomas Sogns Menighedsbørnehave, (Rolighedsvej 23B) (1945- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

17 17 A537 Prins Henrik Skolen, Den Franske Skole i København, (Frederiksberg Allé 22A) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A538 Frederiksberg Asylselskab, (Adilsvej 3) (1868- ) (privat med driftsok.) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A539 Børnehave/Fritidshjem i Louis Petersens Børnegård, (Godthåbsvej 81) (1953- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )- Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A540 Montessoribørnehaven- Børnehuset "Trekløveret", (Nyelandsvej 75) (1936- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( ) Børne- og Ungeområdet (2009- ))/ A541 Børneringens børnehus "Valmuen", (Dalgas Have 22) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )) A542 Flintholm Sogns Børnehus, (Mørk Hansens Vej 28) (1949- ) (privat med driftsok.) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A543 Børneringens børnehus "Regnbuen", (Orla Lehmanns Vej 3) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A544 Diakonissestiftelsens børnehus "Louisegården", (Peter Bangs Vej 5) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

18 18 A545 Diakonissestiftelsens børnehus "Mariagården", (Dronningens Vej 32) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A546 Børnehuset "Dalgas Have", (Dalgas Have 20-22) (2007- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) ) (privat med driftsok.) A547 Integreret institution "Midgården", (Solbjerg Have 8) (1980- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( /Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A548 Menighedsbørnehaven "Søndermarken", (Magnoliavej 68) (1957 ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A549 Børneinstitutionen v/den Kgl. Porcelainsfabrik, (Virginiavej 7) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A550 Red Barnets Børnehus, (Rådmand Steins Allé 10) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A551 Dansk Røde Kors Børneinstitution, (Sofus Francks Vænge 4) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A552 Børneringens børnehus "Falkonergården", (Falkoner Allé 130) (1982- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A553 Børneringens børnehus "Stenurten", (Vodroffs Tværgade 5C) (1978- ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A554 Børneringens børnehus "Elverhøj", (Vodroffs Tværgade 5C) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- ))

19 19 A555 Rudolf Steiner Børnehave, (Kongensvej 1) ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( -1991)- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A556 Børnehaven Lykkesholm Allé 5 B ( ) (privat med driftsok.) (Socialdirektoratet ( )) A557 Børnehuset Solbjerg Have (2007- ) (privat med driftsok.) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A558 Diakonissestiftelsens Børnehus Marthagården (2008- ) (privat med driftsok.) (Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A559 Frederiksberg Kommunes børnehus "Kernehuset", (Bernhard Bangs Allé 3) (1974- ) (Socialdirektoratet ( )- Kulturdirektoratet ( )/ Børne- og Ungeområdet (2009- )) A580 Børnehjemmet Godthåb (Dronningensvej 3 ) ((1876)1978- ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet (1968- )) A581 Børne- og ungdomspensionen-ungdomspensionen (Jens Jessens Vej 12) (1974- ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )). Ikke selvstændigt arkivskabende. A582 Ungsdomspensionen Allégården (1953- ) (Socialkontoret ( )) (Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- ))) A583 Frederiksberg Lærlingehjem-Frederiksberg Ungdomspension-Frederiksberg Skole- og behandlingshjem ((1933) 1981)-1996) (Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )-Kulturdirektoratet ( )) A584 Ungdomspensionen (Frydendalsvej) (( ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- ))

20 20 A585 Pensionatet (Frydendalsvej) (1981- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, A586 Pensionatet (Amiciesvej) (( ) (Socialdirektoratet ( )) A587 Børne- og ungdomspensionen-børnehjemmet-familieinstitutionen (Bülowsvej) (1986- ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A588 KFUKs Sociale Arbejde Lindevangen (1970- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, A589 Pensionatet (Bakkegårds Allé 18) (1987- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, A590 Huset (Dronningensvej ((1995- Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) ) (Socialdirektoratet ( / Social-, Sundheds- og A591 Kollegiet (Svanholmsvej) (1993- ) (Socialdirektoratet ( )/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A592 Frk. Josephine Schneiders Børnehjem-Familieinstitutionen Josephine Schneider-Josephine Schneiders Hus (1874- ) (Fattigvæsenet ( )-Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Fattigvæsenet (indtil 1900)-Forsørgelses- og hospitalsvæsenet ( )-Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/(Socialdirektoratet ( / Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A593 Børne- og Optagelseshjemmet: Peter Bangsvej 66/Jens Jessens Vej ( ) (Socialkontoret ( )) (Dem juridiske Forvaltning ( )- Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( )) A594 Bofællesskabet Terrassen (Magnoliavej 74) ( ) (Socialdirektoratet ( ) A610 Alderdoms(pleje)hjemmet Østervang (1923- ) (Forsørgelsesvæsenet ( )- Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen ( )/Socialdirektoratet ( / Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (2009- )) A611 Alderdomshjemmets filial på Kastanievej (1923 (?)- ) (Forsørgelsesvæsenet ( )-Socialkontoret ( )) (Den juridiske Forvaltning ( )-Den økonomiske Forvaltning ( )-Hospitals- og socialforvaltningen (1956-

De gamle landsbyer. Tiden før 1700

De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Fra landsby til storby De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Udsigt fra Valby Bakke imod København på Frederik II s tid. (Kobberstik i Braunius: Theatrum urbium, 1587: Frederiksberg Stadsarkiv) Solbjerg Om

Læs mere

Allégade og Pile Allé

Allégade og Pile Allé Allégade og Pile Allé Det var ved Allégade (navnet opstod i begyndelsen af 1800-tallet), at hollænderne slog sig ned i 1651 og byggede deres gårde. Gaden er derfor den ældste i Frederiksberg Kommune. Den

Læs mere

http://www.parabyg.net/production4/femern/case/printall.aspx

http://www.parabyg.net/production4/femern/case/printall.aspx Fundne sager Liste: Fundne sager Resultater : 2366 Navn Byggeplads Post nr By Kommune Danmarks Nationalbank - Glasfacader og tagbelægning Havnegade 5 1050 København K København Rammeaftale - Glarmesterarbejde

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

ISBN: 978.87-986141-6-6

ISBN: 978.87-986141-6-6 Frederiksberg Stadsarkiv Fra arkivkasser til det digitale Frederiksberg, 2013. Billedredaktion og layout: Formidlingskonsulent Pia H. Jacobsen.Frederiksberg Stadsarkiv Farvejustering af omslagsfotos: Kreativ

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Forord. Filosofien bag det grønne Frederiksberg

Forord. Filosofien bag det grønne Frederiksberg 1 Forord Filosofien bag det grønne Frederiksberg Frederiksberg har altid været grøn næsten lige fra begyndelsen. Allerede i begyndelsen af 1700-tallet blev der anlagt mægtige haver uden om det nyopførte

Læs mere

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

sundhedsdagene Stort Marianne Florman: sundhedsmarked lørdag den 14. september på Frederiksberg Runddel

sundhedsdagene Stort Marianne Florman: sundhedsmarked lørdag den 14. september på Frederiksberg Runddel Marianne Florman: Jeg glæder mig til at få flere skæve vinkler på sundhed Over Stort sundhedsmarked lørdag den 14. september på Frederiksberg Runddel 100 aktiviteter i løbet af ugen sundhedsdagene http://sundhedsdagene.frederiksberg.dk

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

HADSTEN KOMMUNE FAVRSKOVBOGEN 2006 - HADSTEN KOMMUNE. Udgivelsesområde. Til alle i Hadsten kommune. Udgiver. Redaktion og annoncer.

HADSTEN KOMMUNE FAVRSKOVBOGEN 2006 - HADSTEN KOMMUNE. Udgivelsesområde. Til alle i Hadsten kommune. Udgiver. Redaktion og annoncer. FAVRSKOVBOGEN 2006 - Til alle i Hadsten kommune Telefonnøglen 2006 udkommer for 7. år i træk i Hadsten kommune, dog under navnet Favrskovbogen. Hermed har vi taget højde for den kommende kommunesammenlægning.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

HTTP://FRBDAGE.FREDERIKSBERG.DK

HTTP://FRBDAGE.FREDERIKSBERG.DK FREDERIKSBERG G ENNEM 10 0 AR HTTP://FRBDAGE.FREDERIKSBERG.DK 2015 ER 100-ÅRET for de grundlovsændringer, der blandt andet gav kvinder valgret til Rigsdagen, Folke- og Landstinget. Med temaet Frederiksberg

Læs mere

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom 2.1.1 Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole 13.-15. nov. 1987. Kbh. 1988. 100 [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet

Læs mere

Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3. Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget...

Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3. Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget... Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget - informationshæfte januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen i Børne- og Ungdomsudvalget... 3 Styrelsesvedtægten for Børne- og Ungdomsudvalget... 4 Eksempler på

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

DIT KOMPETENTE ADVOKATTEAM STATOIL HERRESTRUP. vejviser turistinfo oplevelsesguides fagopslag. Tlf. 59 43 88 88

DIT KOMPETENTE ADVOKATTEAM STATOIL HERRESTRUP. vejviser turistinfo oplevelsesguides fagopslag. Tlf. 59 43 88 88 vejviser turistinfo oplevelsesguides fagopslag 2012 Revisions rmaet Flemming Hansen Statsautoriseret revisionsaktieselskab entergaarden hlgade 15-17 4300 Holbæk info@revi-fh.dk www.revi-fh.dk Tlf. 59 43

Læs mere

Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk

Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk EAN-nummer Afdeling Ansvarlig for bilagsbehandling Erhverv, beskæftigelse og kultur Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Skolenavn Adresse Postnr BY Køredag Rute Stop

Skolenavn Adresse Postnr BY Køredag Rute Stop Skolenavn Adresse Postnr BY Køredag Rute Stop 10. Klasse-Centret i Gladsaxe (GXU) Tobaksvejen 6 2860 Søborg Tirsdag 22 10 10. klasseskolen ved Milestedet Nørrekær 8 2610 Rødovre Onsdag 37 14 10. klasseskolen,

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948,1 1.002,70 1.037,90 1.074,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294,50 1.337,80 1.378,60 1.453,90

Læs mere

Lokal nyt fra kommunerne

Lokal nyt fra kommunerne Eksempler på programmer: Titel Indhold Budskab Lokal nyt fra kommunerne Aktuelle nyheder fra kommuners og biblioteker plus diverse vigtige meddelelser. Faktuelle informationer relevant for kommunens borgere.

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere