Vinding-Mølholm Lokalhistoriske Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinding-Mølholm Lokalhistoriske Forening"

Transkript

1 Vinding-Mølholm Lokalhistoriske Forening Medlemsblad September 2014 Nummer 3

2 Fra bestyrelsen I dette blad har vi et interview med Mølholm Varmeværks tidligere formand Orla Jensen. Han fortæller om værkets udvikling siden han blev valgt ind i Artikelserien om Vindgårdcentret holder således en lille pause i dette nummer men historien fortsætter. Så er der et referat af årets udflugt og endelig er der en indbydelse til et arrangement på VAF. Og husk så lige: smid ikke gamle fotos og materialer ud giv det til dit lokale arkiv, så skal de nok sortere i det. Forsiden. I en meget kendt sang lyder én af linjerne: Stå aldrig til søs. Men det var lige netop hvad deltagerne på udflugten til Skjern Enge gjorde. De ses her, hvor de via et trækspil hiver færgen over Skjern Å over til sig, så de kan komme videre. Foto: Ole Bestyrelse Kirsten Dalsgaard, Andreas Nielsens Vej 2, 7100 Vejle Anne-Marie Hede, Søndermarksvej 51, 7100 Vejle Svend Erik Madsen, Mølholm Landevej 12, 7100 Vejle (kasserer) Inge Nordheim, Hestehave 4, 7100 Vejle (sekretær) Ole Nyborg Pedersen, Fousbjergvej 56, 7100 Vejle (formand og arkivleder) Svenn Haargaard, Vesterkant 13, 7100 Vejle (suppleant) Foreningens Foreningens konto i pengeinstitut: Middelfart Sparekasse. Regnr.: 1682 Kontonummer: Blad nr. 46 (red.af Ole) 2

3 Mølholm Varmeværk - mit hjertebarn Af Ole Nyborg Pedersen For ca. 1 år siden kunne Mølholm Varmeværk fejre 50 års jubilæum. Det er et velfungerende værk og mange af medlemmerne får sikkert varme derfra. En af personerne bag værket er Orla Jensen og ham skal I møde i det følgende. Orla Jensen læser i de gamle protokoller. 3 En sol-

4 skinsdag i august 2014 er Orla Jensen mødt frem på Mølholm Varmeværk og i mødelokalet sidder han og læser i de gamle bestyrelsesprotokoller. Orla er den, der har været med i bestyrelsen for værket i længst tid: indvalgt i 1965, formand i 1977, udtrådt i 2003, det giver 38 år som bestyrelsesmedlem, 26 år som formand. Orla Jensen kom ind i bestyrelsen ved en tilfældighed. Han mødte i 1965 op til generalforsamlingen, som dengang blev holdt på Højskolehjemmet på Dæmningen. Et af punkterne var valg af nyt bestyrelsesmedlem og forsamlingen foreslog Orla. Han sagde ja. Og ca. 1 uge efter var han til det første møde. Det er blevet til mange møder siden da. Orla Jensen er født i Mølholm 1929 og boede i starten på Kirsebærvej, men flyttede senere til Rønshovedvej 6, hvor han og hans hustru stadig bor. Han er udlært tømrer og var i mange år værkfører på Elektro Isola. Han kom i værkets bestyrelse i 1965 og var der til Orla Jensen fortæller, at en lille kreds af beboere i 1962 fik ideen til etablering af et varmeselskab. Den lille kreds var: Overingeniør Peter Nielsen, ingeniør Herluf Nielsen, købmand H.P. Fischer, Christian Neermann, slagter Ejner Nielsen, H. Elben og Sidney Nielsen. Desuden en ingeniør Raslow. Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 23. marts 1962 på Vejle Højskolehjem og blev ledet af lrs. Thure Krarup. Til bestyrelsen valgtes overingeniør P. Nielsen, ingeniør Herluf Nielsen, Købmand Hans Fischer, kirkebetjent Chr. Neermann og slagter Ejnar Nielsen. 4

5 I forbindelse med bygning af værket havde bestyrelsen været på besøg på varmeværket i Kibæk, som svarede godt til det Mølholm Varmeværk havde brug for. Til udførelsen af arbejdet valgtes firmaet N.P. Petersen & Søn. Firmaet hedder i dag Tjæreborg Industri A/S og sønnen Peter Petersen - fra det oprindelige firma blev senere direktør. Det første forsyningsområde var området fra værket op til vandrerhjemmet for enden af Gl. Landevej (nu: Mølholm Landevej), Vindingland ned til jernbanen, Rønsvej, Tidseltoft og Stampesvej. I forsyningsområdet var der 335 mulige andelshavere og der var i 1963 ca. 110 andelshavere. Mølholm varmeværk startede driften den 8. august Nu skulle man tro, at noget så moderne som fjernvarme blev indviet med manér men nej, ifølge Orla Jensen blev der ikke gjort noget særligt ud af det og der var heller ikke noget traktement. Det blev der 25 år senere, hvor man markerede værkets 25 års jubilæum. Og 25 år senere i 2013 var det så tid til at fejre 50 års jubilæet, hvor alle andelshavere var inviteret. Bestyrelsen Som tidligere nævnt bestod den første bestyrelse af flg. medlemmer: P. Nielsen, Herluf Nielsen, Hans Fischer, Chr. Neermann og Ejnar Nielsen. Ved den næste generalforsamling den var Chr. Neermann ikke mødt p.g.a. sygdom. Der blev desuden indvalgt et nyt medlem, således at bestyrelsen kom op på 6 medlemmer. Det nye medlem blev kriminalass. H. Elben. Desuden blev indvalgt 2 suppleanter: gartner Stenstrup og tømrermester Henning Hansen. 5

6 I denne periode fra deltog Stenstrup som suppleant i bestyrelsesarbejdet i stedet for Neermann. Ved generalforsamlingen den 24. november 1964 var bestyrelsen nu oppe på 7 medlemmer, idet Vinding kommune også fik en repræsentant. Det blev Lundahl Nielsen. Han indtrådte den og hans repræsentation hang sammen med, at Vinding kommune havde stillet garanti for værket. Han havde dog ikke stemmeret. Ved denne generalforsamling afgik Herluf Nielsen, Fischer og Stenstrup. De blev alle genvalgt. Fra venstre: Erik Petersen, Peter Nielsen, Ejnar Nielsen, Orla Jensen, Herluf Nielsen og Stenstrup. Fotoet er fra 1974 og tidens tand har desværre gnavet lidt i det. 6

7 Ved generalforsamlingen den afgår P. Nielsen, E. Nielsen og Elben. De to første genvælges og som nyt medlem indvælges Orla Jensen. Varmemester og administration Værket ansatte også en varmemester på deltid og det blev Jens Evald Andresen, som boede på Miravej. Hans Fischer var fra starten kasserer, men i 1967/68 stoppede han med det job, men ville godt fortsætte med opkrævningen. Orla Jensen overtog kassererposten og fru Gjøde blev antaget som værkets første regnskabsfører. Arbejdet med bogholderi og regnskab blev udført på privatadressen, da der ikke var et kontorlokale på værket. I de første mange år skete måleraflæsningen manuelt og betalingen foregik i 10 rater. Hver andelshaver fik et lille hæfte med 10 indbetalingskuponer og så kunne man gå i sit pengeinstitut og betale. Senere overgik man til brug af giro og i 1992/93 blev man tilsluttet PBC (Pengeinstitutternes Betalingsservice). Fra 1977 hed kontordamen Ebba Petersen og i 1980 erne tog man edb i brug. Andelsselskabet Mølholm varmeværk havde som revisor revisionsfirmaet H. Martinsen, statsaut.revisor og desuden fra 1965 Sidney Nielsen som andelsrevisor. Udbygning af værket I 1968 var Vindinggårdområdet ved at blive bebygget og de første veje var Kirsten Piilsvej, Junker Strangesvej og Liden Gunversvej. Vinding kommune ønskede et tilbud på fjernvarme, men afslog Mølholm varmeværks tilbud. I stedet valgtes et firma fra Aarhus. Det etablerede ledningsnettet og byggede en midlertidig varmecentral på Kirsten Piilsvej. Senere blev der og- 7

8 så bygget en central på Skøn Valborgsvej. I 1970 blev Vinding kommune sammenlagt med Vejle kommune og dermed var udbygningen af Vindinggårdområdet nu i Vejle kommunes regi. I 1972/73 blev værket kontaktet af Vejle kommune med henblik på overtagelse af varmeforsyningen til Vindinggårdområdet, men Mølholm varmeværk afslog kommunens tilbud. I stedet kom værket med sit eget tilbud og det accepterede Vejle kommune. Til at udføre arbejdet med rørledninger valgtes Tjæreborg Industri. Værket overtog også varmeforsyningen for de 3 boligblokke ved Vindinggård Ringvej. De blev i starten forsynet fra en rørledning fra Slots Alle under Fredericiavej. Senere blev de koblet på ledningen på Vindinggård. Forsyningsområdet blev på et tidspunkt udvidet, idet ejendommene udenfor Ringvejen kom med. Det drejede sig bl.a. om Dronning Dagmars Vej, som indtil da havde el-opvarmning. I 1995 var værket gældfrit. Afregningsprisen var det første år 1963/64 1 kr pr m3 vand og 1 kr pr m3 rum. Alle målere var i starten m3 målere. Senere er værket begyndt at opsætte energimålere, som måler MW og kan aflæses udefra. Bygningen Grunden, hvorpå værket blev bygget var ejet af Vinding kom- 8

9 Varmeværkets bygning fra Den gavl, som ikke kan ses vender ud mod Gl. Landevej (Mølholm Landevej). Den seneste tilbygning blev bygget vinkelret på denne bygning. Den første udvidelse med kedelbygning ligger i forlængelse af den oprindelige bygning. Og så et lille kuriosum: Motorcyklen til højre foran bygningen tilhører varmemester Jens Andresen. 9

10 mune og stammede fra Vindinggård. Bygningen, som huser varmeværket bestod i starten af kedelbygning og et lille rum, som var pumperum. Det er i dag kontor for varmemesteren. Alle kedler er fra Danstoker og vandet, der cirkulerer rundt i varmerørene kommer fra Fjeldvigs vandværk. Og det er næsten nabo til værket. I 1988 blev der lavet en tilbygning i forlængelse af bygningen. Den rummer,kontor, køkken, toilet og mødelokale. Orla Jensen fortæller, at ejendommen ved siden af varmeværket (Gl. Landevej nr. 12) gik skråt henover parkeringspladsen. Det blev på et tidspunkt ændret, så P-pladsen blev mere regulær. På bagsiden af grunden blev der tilkøbt et areal fra Haargaards bilforretning. Varmeværket august I midten ses lidt af den oprindelige bygning fra Til højre tilbygningen fra 1988 Foto: Ole 10

11 I 1974 blev der lavet en tilbygning til værket med kedler. Den ligger bag den oprindelige bygning og er med glas i stedet for mursten. Nedenunder er der kælder med forskellige pumper og installationer. På den lille rundtur på værket viser Orla Jensen en meget stor sten, som ligger bagest på grunden. Den har Tjæreborg Industri fundet et sted i Vinding og er nu et synligt minde om, hvad man kan finde i Vindings undergrund. Den oprindelige skorsten var bygget af mursten og stod, hvor der i dag er garage. Den er senere udskiftet med en skorsten af stål. I 2003 stoppede Orla Jensen som bestyrelsesmedlem og formand, men er stadig værkets kritiske revisor og således følger han stadig det kære barn. Den store sten, som er fundet ved fjernvarmearbejde i Vinding. Når stenen ligger gemt bag værket, er det for at forhindre, at motoriserede elementer suser rundt om bygningen. Foto: Ole 11

12 Referat af årets udflugt Få minutter over otte den 28. august begav 52 medlemmer af foreningen sig af sted i Papugas store bus på vej mod Skjern Enge. Den minutiøst planlagte tur havde dog ikke taget Vejles morgentrafik i ed og en mindre forsinkelse opstod. Det tog dog ikke modet fra deltagerne, som undervejs fik fortalt om de områder vi kørte igennem. Ved Skjern Enge besteg vi et mindre bjerg (eller var det en banke?) og her blev der serveret kaffe og rundstykker. Den nærliggende Lønborg kirke blev også besøgt såvel udvendig som indvendig. Med bussen kørte vi ned til et andet sted ved åen og her kunne alle så iagttage færgen. Den lignede mest af alt en fin æske i stål og der var hverken sejl eller motor. Trækkraften skulle de ombordværende selv levere ved at hive i to tove, men så kunne de også over på den anden side af Skjern Å. Vel ovre spadserede passagererne frem til den næste færge og knapt var de på land igen før de fleste steg op ad en vindeltrappe til taget af pumpe- Denne udsigt over Skjern Enge kunne deltagerne nyde mens de drak formiddagskaffe. Foto: Hilmar Hoffmann 12

13 station Nord, hvorfra der var en formidabel udsigt over landskabet og ud mod Ringkøbing fjord og bl.a. Lyngvig. Herfra gik turen mod Ringkøbing og efter en lille gåtur gennem byen nåede man Torvet. Nogle af deltagerne nyder det gode vejr på Ringkøbing Torv.. Foto: Hilmar Hoffmann Så er det store selskab klar til den to-retters menu i spejlsalen Foto: Ole 13

14 På vej mod Ringkøbing museum med udstillingen om den tyske soldat. Foto: Hilmar Hoffmann Efter middagen var der besøg på Ringkøbing Museum med udstillingen Hvad bunkeren gemte og derefter blev der tid til at spadsere lidt rundt i Ringkøbing. Og så var der kaffe og kage. Egentlig var der kun lovet småkager, men et medlem Tove Bruun må have syntes, at det var lige lidt nok; så hun havde bagt kage. Tak til Tove for dejlig kage. Så gik turen hjemad og lidt over kl. 18 landede vi i Vejle. Foto af Toves kage inden deltagerne kastede sig over den. 14

15 Kommende arrangementer Besøg på Vejle Amts Folkeblad Onsdag den 29. oktober 2014 kl på Vejle Amts Folkeblad, Bugattivej, Vejle. Vi mødes indenfor hovedindgangen Programmet er: Rundvisning i bladhuset Derefter fortæller chefredaktør Mogens G.. Madsen For læsere af VAF kræver han næppe en større præsentation, og for ikke-læsere, så er greg forfatter til lørdagsartiklen vejle på langs, hvor han reflekterer over ugens gang i Vejle og omegn. Og så er han VB-fan og tror på, at VB en dag rykker op i Superligaen. VAF er vært ved en kop kaffe og efter den er der lejlighed til at stille spørgsmål og til at kommentere avisen. Vi forventer arrangementet slutter ca Der er begrænset deltagerantal, så tilmelding sker efter førsttil-mølle. Tilmelding til arrangementet senest torsdag den 23. oktober 2014 kl På eller telefon (Ole). Ved tilmelding via bliver der sendt en bekræftelse på, at tilmeldingen er registreret. 15

16 Kalender. 29. oktober 2014 (onsdag) Kl Besøg på Vejle Amts Folkeblad Rundvisning Chefred. Mogens G. Madsen fortæller Tilmelding senest torsdag den kl.18 Åbningstider i Huset Vindingvej 52 (fra kl ) Den første mandag i månederne sept. dec Om foreningen Nye medlemmer kan indmelde sig ved et af bestyrelsens medlemmer eller via foreningens adresse. Oplys navn, adresse, telefonnummer og evt. . Hvis man ønsker et husstandsmedlemskab bedes ovennævnte oplysninger oplyst for begge personer. Kontingent: Enkeltmedlem 60 kr og husstand 100 kr. Foreningens informationsfolder kan rekvireres på vores adresse 20

Aars Fjernvarme en varm forbindelse

Aars Fjernvarme en varm forbindelse En af pionererne fra Aars Fjernvarmecentrals første år var Anders Nielsen. Han fik driften af Fjernvarmecentralen i entreprise 1. december 1955. Fra 1. juli 1967 blev Anders Nielsen i stedet ansat som

Læs mere

Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Vollerup-Ulkebøl Vandværk Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab 1938-2013 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra 1938. Den

Læs mere

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup består af: Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset Gårdmuseet Stjernholm i Nim. Frihedssamlingen i Tinghuset Nyhedsbrev nr. 2. okt. 2012: Udflugten

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner:

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner: Maj nr. 2. 2013 26 årgang Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Dækkende følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Når kornellen (cornus

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03. 1 Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03. 1 Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03 SAY CHEESE - PLEASE Kalenderen viser, at vi nu er i slutningen af november. Barometeret peger mest på blæst og regn og termometeret viser vedvarende lave temperaturer

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen M useumsforeningen Ny museumsinspektør Indholdsfortegnelse: Ny museumsinspektør 1 Ny bestyrelse (præsentation) 2 Referat fra årsmødet 3-4 Formandsberetning fra årsmødet 5 Ideudkast for 2014/15 6 Formandsklummen/kontingent

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 1 0 Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk Næstformand

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Vores Blad Juni 2009 - Nr. 107 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Allan Faurskov Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne Indhold Formanden har ordet Side 3 Sankt Hans Side

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

29. årgang Nr. 1 2012. Tema: Hjerteforeningens Jubilæum, beretning generalforsamling m.m.

29. årgang Nr. 1 2012. Tema: Hjerteforeningens Jubilæum, beretning generalforsamling m.m. 29. årgang Nr. 1 2012 Tema: Hjerteforeningens Jubilæum, beretning generalforsamling m.m. Bestyrelsen 2010 Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Suppleant Elin Damsgaard Sørensen Hanstholmvej 30 9792

Læs mere

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE NYHEDSBREV 2014 DECEMBER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TVIS kan se tilbage på et år, hvor forhandlingerne om en ny varmeaftale har fyldt meget i hverdagen. Vi har vendt et vigtigt kapitel i historien om den

Læs mere

NR. 06 JUNI 2014 ÅRG. 112

NR. 06 JUNI 2014 ÅRG. 112 NR. 06 JUNI 2014 ÅRG. 112 10. juni 2014 Jens Buhelt 75 års fødselsdag Jens Buhelt kan den 10. juni fejre sin 75 års fødselsdag. Jens har været nav siden 1970, så han kender alt til foreningen, det har

Læs mere

VOERSÅ BLADET 8. ÅRGANG NR. 1 MARTS 2014

VOERSÅ BLADET 8. ÅRGANG NR. 1 MARTS 2014 VOERSÅ BLADET 8. ÅRGANG NR. 1 MARTS 2014 VALG TIL DISTRIKTSUDVALGET Onsdag 27. november var der valg til Distriktsudvalget på Voerså Museum. Hver landsby har sin repræsentant, og for Voersås vedkommende

Læs mere