ansatte tier De mange fyringsrunder har skadet åbenheden på arbejdspladsen Læs side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ansatte tier De mange fyringsrunder har skadet åbenheden på arbejdspladsen Læs side 12"

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 4, 2012 ansatte tier De mange fyringsrunder har skadet åbenheden på arbejdspladsen Læs side 12

2 Sig ja til en fornuftig fusion Bestyrelsen i FSP Pension anbefaler en fusion med AP Pension I FSP Pension ønsker vi til enhver tid at give vores kunder de bedste råd i alle livets faser. FSP Pension er en velfungerende pensionskasse, men i den nuværende situation, hvor vi står over for større konkurrence, stigende lovregulering og øgede kapitalkrav, er det bestyrelsens anbefaling, at en fusion med AP Pension varetager kundernes tarv bedst. Man siger, at lige børn leger bedst, og i AP Pension har vi fundet en fusionspartner, der bygger på de samme værdier som os. Samtidig er AP Pension det pensionsselskab, der gennem årene har skabt størst værdi for sine kunder. For dig som kunde giver fusionen adgang til en række nye muligheder, bedre service og ikke mindst en reduktion af omkostningerne. Med forslaget om en fusion mener bestyrelsen, at vi sikrer vores kunder en god fremtid. Læs mere på

3 indhold 22 bankrøver ødelagde jettes liv 12 flere klapper helt i Mindre åbenhed, større grad af individualisme og større fokus på at præstere er konsekvenserne af de mange fyringsrunder i den finansielle sektor 16 skolelærer for en dag Sydbank rykker ud på skoler for at undervise i privatøkonomi 18 det samlede overskud faldt Analyse af de ti største pengeinstitutters årsregnskab moody's presser sektoren Bankrøver ødelagde Jettes liv Jette Christensen har kæmpet med posttraumatisk stress-forstyrrelse siden en hætteklædt mand trådte ind i banken 26 klar til at føre banken videre Interview med Danske Banks nye ordførende direktør Eivind Kolding 28 Moody s presser sektoren Ti danske finansvirksomheder risikerer nedgradering 32 tema: lyset på jobbet Belysning er en forsømt faktor i arbejdsmiljøet, men det burde det ikke være, for lyset har stor betydning for dit velvære 32 tema: lyset på jobbet 40 Da banken blev skyllet væk Et år efter tsunamien kæmper japanske banker stadig for at holde liv i deres kunder 44 Bliv mere effektiv Det er vigtigt at være tidsstyrer i sin egen hverdag, mener foredragsholderen Trine Kolding 48 Jeg vil være der for kollegerne Mød 29-årige Louise S. Christensen, der er en af 166 nyvalgte tillidsmænd 4-11 Nyheder 7 Leder globalt 46 finanskronik Det juridiske hjørne FINANSFORBUNDET FOKUS 54 arrangementer for Seniorer Finansjob nyt om job og karriere 58 finans senior rejser det faste Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr Næste nummer torsdag 3. maj Udgiver: Finans forbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Lotte Ustrup Christensen (ansv. red.), Carsten Jørgensen (redaktionsleder, DJ), forbundet.dk Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Sabina Furbo (DJ), Berit Villadsen (DJ), Mille Morsing Annoncer: DG Media, St. Kongensgade 72, 1264 København K, telefon , fax Læserindlæg: Læserindlæg senest 12. april. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar-30. juni 2010 Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium. Finans april

4 Nyheder Alternativet er, at FIH gennemfører en meget massiv slankning af balancen. Det vil skubbe problemerne videre tilen række andre institutter, som derved kommer i vanskeligheder. Vi har ingen interesse i at afvikle flere banker i krise. Ole Sohn (SF), erhvervs- og vækstminister om bankpakke 5 til Berlingske Business Fusion faldt til jorden En enig bestyrelse anbefalede, at Fanefjord Sparekasse fusionerede med Møns Bank, og der var lagt op til et fornuftsægteskab mellem to rimeligt solide pengeinstitutter. Men til stor overraskelse faldt fusionen til jorden onsdag den 14. marts, da der ikke var tilstrækkeligt flertal for fusionen på Fanefjord Sparekasses Repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen for sparekassen betragtede afstemningsresultatet som et mistillidsvotum og valgte at træde tilbage umiddelbart efter afstemningen. Grønlandsk overenskomst i hus Finansforbundet og de grønlandske arbejdsgivere er blevet enige om en ny to-årig overenskomst, der nu skal til urafstemning blandt de 108 medlemmer af Finansforbundet. Overenskomsten indeholder en lønstigning på 1 procent pr. 1. juli 2013, samtidig med at arbejdsgivernes pensionsbidrag hæves med 2 procent. pr. 1. juli Medarbejdernes eget bidrag til pension sættes tilsvarende ned. Derudover er det lykkedes at forhandle sig frem til en ret til feriefrirejse hvert andet år, hvor man hidtil har måttet nøjes med at får en feriefrirejse hvert tredje år. Der er givet mulighed for deltid for seniorer fra man er fyldt 58 år under forudsætning af, at man har været ansat i virksomheden i uafbrudt mindst fem år, ligesom der er givet mulighed for ulønnet orlov. Friheden ved nære pårørendes alvorlige sygdom og død er også udvidet./ ET Stort ja til ny overenskomst 86 procent af Finansforbundets medlemmer har sagt ja til den overenskomst, som Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandlede på plads i starten af februar. 13,1 procent stemte imod, og 0,8 procent af stemmerne var blanke. Den samlede stemmeprocent var 75,4. Det viste optællingen af stemmesedlerne, som blev foretaget i Finansforbundets sekretariat onsdag den 21. marts. Jeg er meget tilfreds med, at medlemmerne bakker så klart op om overenskomsten både med en høj stemmeprocent og et solidt ja. Det er et meget klart signal om, at medarbejderne tager deres del af ansvaret for sektorens udvikling og for deres egne arbejdspladser, siger Finansforbundets formand Kent Petersen. Foto: Stig Stasig 4 Finans april 2012

5 nyheder Forbund: En helt rigtig fusion Sammenlægningen af AP Pension og FSP Pension vil føre til et stærkere pensionsselskab med billigere og bedre pensionsprodukter for finansansatte, mener Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen, der også er næstformand for FSP Pension Torsdag den 19. april klokken 15 skal den ordinære generalforsamling i FSP Pension tage stilling til, om selskabet som omfatter finansansattes pensionsordninger skal fusionere med AP Pension. Fusionen, der blev varslet i en fælles pressemeddelelse torsdag den 8. marts, er en indlysende god idé, mener Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen. Pensionsbranchen er præget af stadig stigende konkurrence, skærpede kapitalkrav og øget regulering. Derfor er det dyrt at være et lille pensionsselskab som FSP Pension, når man samtidig tilbyder nogle relativt fleksible pensionsordninger for kunderne. Derfor er der masser af fornuft i at fusionere med AP Pension, og det håber jeg også, at generalforsamlingen vil bakke op om, siger Michael Budolfsen, der også er næstformand for FSP Pension og derfor har kendt til samarbejdsplanerne i et stykke tid. Han hæfter sig ved, at FSP Pension sagtens kan være et levedygtigt pensionsselskab på egne ben men at fordelene for kunderne, ved at selskabet fusioner med AP Pension, er langt større. Udbuddet af pensionsprodukter vil være større, og omkostningerne til administration vil være mindre, understreger Michael Budolfsen. Det nye AP Pension får kunder og 77 milliarder kroner under forvaltning heraf stammer de 22 milliarder kroner fra FSP Pension, og de 55 milliarder kroner fra AP Pension. Ifølge FSP Pensions administrerende direktør, Steen Jørgensen, har de hidtidige tilbagemeldinger fra kunderne været meget positive, og fra medlemsvirksomhederne har meldingen været, at det er det helt rigtige at fusionere med AP Pension. Flere af AP Pensions kunder har blandt andet på AP Pensions hjemmeside rejst tvivl om, hvorvidt de skal hæfte for tidligere tab i FSP Pension, men det er ikke tilfældet. Der bliver i henhold til Finanstilsynets regler (kontribution) holdt særskilt regnskab for nuværende AP-kunder og FSP-kunder, så FSP s gevinster og tab påvirker kun FSP s kunder. Og FSP s kunder har allerede taget tabene efter finanskrisen, fastslår Steen Jørgensen. Administrerende direktør i AP Pension Søren Dal Thomsen er også glad for fusionen, og han ser gerne flere fusioner: Vi håber, at andre pensionskasser vil se fordelen ved dette. Gevinsten er ikke bare åbenlys for FSP, men også for AP Pension, som får flere kunder og mere konkurrencekraft. I løbet af få år vil vi kunne reducere omkostningerne for vores nuværende kunder med 10 procent. Og bliver vi flere, kan gevinsten fremover blive endnu større, siger Søren Dal Thomsen. Ud over en godkendelse på FSP Pensions generalforsamling den 19. april er fusionen betinget af tilladelse fra de relevante myndigheder, herunder Finanstilsynet og Konkurrencestyrelsen. /CJO generalforsamling i fsp pension FSP Pension Finanssektorens Pensionskasse afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 klokken på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København. På dagsordenen er blandt andet den foreslåede fusion mellem FSP Pension og AP Pension. Bemærk, at sidste frist for tilmelding eller afgivelse af fuldmagt er den 16. april Nærmere oplysninger kan findes på FSP s hjemmeside, eller kan fås ved henvendelse til FSP Pension på telefon: Finans april

6 nyheder Jyske sparekasser går sammen Fleksjobber, vidste du, at du for altid mister din ret til fleksydelse, hvis du vælger at få ud betalt dit efterlønsbidrag og/eller dit fleksydelsesbidrag, som du har mulighed for at få tilbagebetalt skattefrit i perioden den 2. april til 1. oktober 2012? Det er kommunen, der tilbagebetaler fleksydelsesbidrag, mens de efterlønsbidrag, du har betalt, før du blev tilmeldt fleksydelsesordningen, bliver tilbagebetalt af a-kassen. Du mister også retten til fleksydelse, hvis du kun får tilbagebetalt dit efterlønsbidrag. /CJO Dobbelt så mange akademikere på 6 år På seks år er antallet af medarbejdere med en akademikerbaggrund mere end fordoblet. I 2004 beskæftigede finanssektoren akademikere, mens tallet i 2010 var 7.752, viser tal fra FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening). Interessen for at søge job i sektoren er stor blandt yngre akademikere. Således modtog Danske Bank sidste år ansøgninger fra nyuddannede akademikere til 108 graduatestillinger, og også i år regner landets største bank med mange ansøgere. Forventningen er at ansætte cirka samme antal graduates som i 2011 fordelt på flere lande og områder i banken. Ansøgningsfristen er endnu ikke udløbet, men generelt oplever vi en stor interesse for Danske Graduate. Vi har ansat mange yngre akademikere på denne måde, siden vi første gang lancerede forløbet i Det er en god måde at fremtidssikre vores organisation på, siger Head of Employer Branding & Recruitment i Danske Bank Ole Bech-Petersen til Nyhedsbrevet Finans. /CJO Den Jyske Sparekasse får i alt 27 filialer, 429 medarbejdere og godt kunder, hvis den bebudede fusion med Sparekassen Farsø bliver godkendt. Om fusionen vil koste job, vides endnu ikke. Vi er ikke begyndt at kigge på organisationen endnu, men det er da klart, at der er nogle dobbeltfunktioner, som vi må tage stilling til. Men før it-systemerne er lagt sammen, er der jo en masse, der laves dobbelt. Det bliver i meget stor udstrækning den sammenlægning af systemerne, der bestemmer takten, og så vidt jeg har forstået, er der noget ventetid i SDC, siger adm. direktør Claus E. Petersen, Den Jyske Sparekasse. Fællestillidsmand Steen Louie, Den Jyske Sparekasse, ser med fortrøstning på fremtiden. Først og fremmest er vi rigtigt glade for, at vi har kunnet være med til at bidrage til konsolideringen af den danske finanssektor, og fra medarbejdernes side her i Den Jyske Sparekasse har der kun været positive reaktioner, siger han til Nyhedsbrevet Finans. Den Jyske Sparekasse har sin basis i Grindsted og filialer spredt over det syd- og midt jyske, mens Farsø Sparekasse med fem filialer ligger i Himmerland. /ET I dag er bestyrelserne i danske banker meget langt nede i den operationelle ledelse. Det gør, at de kan have svært ved at holde afstand til direktionen, udfylde kontrolfunktionen og i sidste ende udskifte direktionen, hvis det kører skævt. Michael Rasmussen, formand for Finansrådet og landechef for Nordea, til Berlingske Business 6 Finans april 2012

7 leder Leder Formand Kent Petersen, næstformand Solveig Ørteby og næstformand Michael Budolfsen Medarbejderne viser vejen Ansvarlighed var kodeordet for de overenskomstforhandlinger, der blev afsluttet i starten af februar, og som medarbejderne i sektoren nu har blåstemplet ved ur afstemning. Vi har vist vejen frem for sektoren nu skal arbejdsgiverne holde den ansvarlige kurs Lad det være sagt med det samme: Overenskomsten blev til efter et langstrakt og kompliceret forløb, fordi der var ganske få penge at gøre godt med. Den økonomiske situation i sektoren og hele samfundsøkonomien lagde nogle temmelig snævre rammer om midlerne i de hårde, men konstruktive, forhandlinger. Derfor kan vi også være tilfredse med resultatet, som vi er glade for, at I har taget til jer. Vi har for eksempel fået nye arbejdstidsregler, der på en helt ny måde giver medarbejderne mulighed for at tilrettelægge hverdagen og spare timer til frihed eller udbetaling op i en timebank. Alle medarbejdere får nu også ret til kompetenceafklaring, der skal ruste den enkelte til fremtiden. Og set i lyset af at der flere steder i sektoren er varslet nedskæringer, er det også afgørende, at vi nu har fået en god og tidssvarende outplacementordning for alle. Finansforbundets medlemmer har sagt ja til en ansvarlig overenskomst. Derfor har det også undret, at vi har kunnet læse historier om, at selvsamme arbejdsgivere, som opfordrer til løntilbageholdenhed fra medarbejderne, langtfra har ladet de samme krav lyde over for egne direktioner. Direktionslønningerne er af mange grunde helt principielt et anliggende for den enkelte banks bestyrelse. Men både udviklingen, signalet og timingen er mærkværdig. Den økonomiske situation kræver ansvarlighed fra hele samfundet også fra den finansielle sektor. Den har medarbejderne vist, og det burde ledelserne også gøre. Finansforbundet ønsker ansvarlighed over for aktionærer, men så sandelig også over for samfund og medarbejdere. 37 procent af medlemmerne er bekymret for at blive arbejdsløse, og 44 procent mener, at de mange afskedigelsesrunder har skadet åbenheden på arbejdspladsen og skabt en kultur, hvor alle er sig selv nærmest. Det er en skræmmende udvikling, som koster rigtig meget energi hos de medarbejdere, der løber meget stærkt for at følge med og desværre også for at få frygten for fyringer på afstand. Ledelserne har et helt grundlæggende ansvar for, at medarbejdernes ressourcer bruges på produktivitet og ikke på frygt. Sker det ikke, er konsekvenserne klare. Både for virksomhedens bundlinje og for medarbejdernes helbred og trivsel. n Finans april

8 nyheder Foto: Scanpix Ny bankpakke målrettet FIH Bankpakke 5, der så dagens lys fredag den 2. marts, hjælper FIH Erhvervsbank af med dårlige ejendomsudlån, øger landbrugets muligheder for finansiering og styrker vækst og eksportfinansiering af små og mellemstore virksomheder Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen, hilser Bankpakke 5, som et bredt politisk flertal bakker op om, velkommen. Det er positivt, at politikerne er klar til at hjælpe sektoren med at løse de presserende problemer, som den står over for, siger han. Bankpakke 5, der blev præsenteret for offentligheden fredag den 2. marts, består af følgende tre dele: Finansiel Stabilitet A/S overtager ejendomsudlån for cirka 16 milliarder kroner fra FIH, som banken ellers ville have arbejdet med at skære af balancen for at kunne tilbagebetale statsgaranterede lån for 42 milliarder kroner. Det skal modvirke, at ingen andre pengeinstitutter kommer i klemme i FIH s hårde udlånsslankekur, og sikre, at FIH kan reetableres som en specialiseret erhvervsbank for små og mellemstore virksomheder. Der forsøges hurtigst muligt etableret et specialiseret landbrugsfinansieringsinstitut (LFI), som kan give bedre muligheder for finansiering af anlæg og investeringer blandt levedygtige landbrug. Som udgangspunkt skal LFI have en basiskapital på cirka 300 millioner kroner og dermed en låneramme på tre milliarder kroner. Driftsfinansiering skal fortsat ydes af pengeinstitutterne. Finansrådet har sammen med DLR og Nykredit Realkredit 125 millioner kroner i banken, mens Finansiel Stabilitet ifølge Finanswatch har givet tilsagn om 75 millioner kroner. Eksportfinansiering styrkes med 15 milliarder kroner til eksportlån og yderligere eksportgarantier for mindst 20 milliarder kroner i de kommende år via Eksport Kredit Fonden. Selvom det primært er større virksomheder, der anvender eksportlån, havner omkring 40 procent af finansieringen hos deres små og mellemstore underleverandører, oplyser Erhvervs- og Vækstministeriet. Samtidig sendes mere end en milliard kroner ud til finansiering af små og mellemstore virksomheder gennem vækstkautioner og ansvarlige lån fra Vækstfonden. Moody s roser Bankpakke5o Moody s, der ellers er meget skeptisk over for den danske finanssektor, har i sit nyhedsbrev fra 12. marts rost Bankpakke 5. Særligt muligheden for at overføre problematiske ejendomslån til Finansiel Stabilitet og landbrugslån til et kommende Landbrugsfinansieringsinstitut, LFI, vurderes positive. Detaljer skal stadig finpudses, og lovforslaget skal gennem Folketinget, men pakken er et positivt skridt mod at lette det, der er de centrale problemer for danske banker, ligesom den reducerer den risiko for gældsnedskrivninger, som Bankpakke 3 påførte kreditorer og indskydere, skriver Moody s. At åbne for, at banker kan sælge ejendomslån til Finansiel Stabilitet, vil også støtte sektorkonsolidering ved at gøre det lettere for stærke banker at købe svage banker, skriver vurderingsbureauet videre. Om pakken er så positiv, at Moody s varslede nedgraderinger af mange danske finansvirksomheder bortfalder, vil de næste måneder vise. Se også artiklen side Finans april 2012

9 challenged by the New world? The Executive MBA program at Copenhagen Business School provides the tools and personal competencies to enable rising executives to deliver growth and lead their companies in a time of complex challenges and turbulent markets. This advanced Executive MBA program has been developed in close dialogue with the business community and includes focus on innovation, entrepreneurial skills and the ability to strengthen enterprises through change processes. We operate in an innovative and inclusive teaching environment, based on world-class business research and partnerships with global enterprises and other leading business schools. Upcoming information meetings: 17th April in Copenhagen 10th May in Århus Register via For more information: Call us on Visit our website 9

10 nyheder Bølge af krak blandt de næststørste Hele fire af 10 pengeinstitutter blandt de næststørste er forsvundet siden 2007 De næststørste pengeinstitutter i Danmark har været utroligt hårdt ramt af finanskrisen. Det er som sangen om de ti små cyklister de falder fra en efter en. I 2007 var der 10 pengeinstitutter i gruppe 2 med en arbejdende kapital på mellem 10 og 50 milliarder kroner. Men så kom finanskrisen, og ingen blev ramt lige så hårdt som netop den gruppe. Først røg Roskilde Bank i august 2008 med et historisk brag, der kunne mærkes langt ud over den lokale bygrænse. Nedturen for finanssektoren var for alvor skudt i gang. Næste offer blev Forstædernes Bank, der kort efter måtte opgive tilværelsen som selvstændigt pengeinstitut og blev opslugt af Nykredit. I 2009 blev det ikke til noget forår for fynske Fionia Bank, der måtte lade livet tidligt på året. De 15 største pengeinstitutter i 2007 Gruppe 1 Arbejdende kapital* Danske Bank Nordea Bank Danmark Jyske Bank Sydbank FIH Erhvervsbank Gruppe 2 Nykredit Bank Spar Nord Bank Roskilde Bank Forstædernes Bank Amagerbanken Fionia Bank Arbejdernes Landsbank Alm. Brand Bank Sparbank Vestjysk Bank * Arbejdende kapital er defineret som summen af indlån, egenkapital, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud. Kilde: Finansrådet Som det seneste pengeinstitut fra gruppe 2, der er bukket under, drejede Amagerbanken nøglen om i februar Pengeinstitutterne øgede risikoniveauet. De involverede sig i forretninger, der var ud over det, som man lavede i et gammeldags pengeinstitut. De ville være moderne og udnytte kapitalgrundlaget, forklarer Bjarne Jensen. Han kritiserer dem for at lave udlån, ud over hvad deres kapitalgrundlag kunne berettige til, og gå ind i nye forretningsområder, hvor de ikke burde være. Lysten til vækst var medvirkende til de mange krak. Finansieringen flød rundt i gaderne, så de lavede flere forretninger, end de burde. De lånte også store beløb ud uden for deres naturlige hjemmemarked, selvom alarmklokkerne burde have ringet, når kunderne ikke kunne låne penge andre steder, forklarer Bjarne Jensen. Ud over de fire frafaldne pengeinstitutter har fire andre i gruppen haft svære problemer. Nykredit Bank, der overtog Forstædernes Bank, fik købt en Pandoras æske. Det viste sig, at væksten gennem Forstædernes Banks filialer indeholdt en masse dårligdomme, der kunne have kostet pengeinstituttet livet, hvis det ikke havde haft Nykredit som et stærkt moderselskab. Nykredit Bank havde i løbet af de to år et underskud på over syv milliarder kroner. Sparbank har haft underskud de seneste fire år på nær 2010, hvor salget af 13 filialer til 346 millioner kroner hev dem op på et lille plus på 28 millioner kroner. Samlet har banken dog tabt omkring 800 millioner kroner. Alm. Brand Bank måtte i 2009 hensætte næsten 1½ milliard kroner til tab svarende til hver 10. udlånte krone. Pengeinstituttet har i løbet af fire år fra 2008 til 2011 haft et samlet underskud på mere end 4,5 milliarder kroner. Vestjysk Bank forsøger i øjeblikket at komme op på en tandem sammen med Aarhus Lokalbank. De to pengeinstitutter tabte i 2011 over 700 millioner kroner tilsammen. Det er dog ikke alle i gruppen af de næststørste, der har fejlet. Arbejdernes Landsbank er blevet ved deres læst. De har ikke kastet sig ud i vilde projekter, lyder det rosende fra Bjarne Jensen.. Det er sammen med Spar Nord den 10. cyklist, der var fin. Men de øvrige otte er altså enten bukket under eller har haft meget store problemer i de seneste år./jsi 10 Finans april 2012

11 DANSKE INVEST KÅRET FOR FJERDE ÅR I TRÆK SOM DANMARKS BEDSTE TIL AKTIER Morningstar har for fjerde år i træk kåret Danske Invest som den bedste danske investeringsforening på aktieområdet målt på afkast til investorerne. Den titel er vi naturligvis stolte af, men vi deler i høj grad æren med vores lokale porteføljerådgivere, der verden over plejer investeringerne. Hos Danske Invest tror vi på, at indsigt i lokale forhold er den bedste forudsætning for at håndplukke de rigtige aktier. Kendskab til kultur, markedsforhold og tæt kontakt med virksomhederne støber fundamentet for et indgående kendskab til aktieinvesteringer. Derfor har vi valgt porteføljerådgivere, der er til stede på de markeder, vi investerer i. Deres ekspertise har medvirket til, at vores aktivt forvaltede aktieafdelinger i gennemsnit har klaret sig næsten 8 procentpoint bedre end markedet set over en fem års periode efter at omkostningerne er trukket fra. På danskeinvest.dk kan du læse mere om vores porteføljerådgivere og dine investeringsmuligheder hos Danske Invest. Knowledge at work

12 Forsigtighedskultur flere klapper helt i Mindre åbenhed, større grad af individualisme og større fokus på at præstere er konsekvenserne af de mange fyringsrunder i den finansielle sektor, viser en rundspørge blandt Finansforbundets medlemmer. Der bliver skabt en forsigtighedskultur, hvor både den indre og ydre kontrol tager over, siger erhvervspsykolog Af Sabina Furbo Foto: Territorium 12 Finans april 2012

13 Siden finanskrisen satte ind, har fyringer været en del af de finansansattes hverdag, og presset er naturligt nok blevet øget, fordi alle gerne vil tilhøre den del, der ikke lander i ledighedsstatistikkerne. Det har ifølge en rundspørge foretaget af Epinion blandt medlemmer af Finansforbundet betydet, at der er mindre åbenhed, en større grad af individualisme og større fokus på at præstere blandt medarbejderne. Således er 44 procent meget enig eller enig i, at de mange afskedigelsesrunder i den finansielle sektor har skadet åbenheden på arbejdspladsen. 44 procent er meget enig eller enig i, at de mange afskedigelsesrunder i den finansielle sektor har skabt en kultur, hvor alle er sig selv nærmest, og 38 procent tænker mere over, hvordan de præsterer på jobbet, end før finanskrisen. De åbne besvarelser på spørgsmålet, Tænker du mere over, hvordan du præsterer på dit job nu end før finanskrisen?, fra undersøgelsen tegner et billede af, at de finansansatte er udsat for et større pres, flere krav og i højere grad bliver udsat for individuelle målinger og kontrol. Resultaterne fra undersøgelsen overrasker ikke erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen, der blandt andet arbejder som ekstern konsulent for virksomheder i den finansielle sektor. Ifølge hende tyder besvarelserne på, at der er ved at danne sig en forsigtighedskultur på arbejdspladserne, og det skyldes blandt andet, at medarbejdere og ledere på grund af både det interne og eksterne pres fra blandt andre regeringen og medier konstant føler sig sat under lup. Det skaber en sikkerhedsadfærd, hvor alle holder sig inden for det kendte, hvor de ved, at de har størst chance og mulighed for at udføre deres arbejde uden at begå fejl. Hele kulturen bliver mere ensartet, og alle vogter på sig selv og hinanden, og kontrollen både den ydre og indre tager over. Medarbejderne bliver mere disciplinerede, og de gør mindre vrøvl. Folk er mere nervøse for at fremstå utilfredse. De løber heller ikke lige et ærinde i arbejdstiden de bliver på arbejdspladsen og er til rådighed, af frygt for at nogen skal mene, at de ikke passer deres arbejde eller er in effektive, siger erhvervspsykologen. Ledelsen skal tage ansvar Næstformand i Finansforbundet Solveig Ørteby er bekymret over udviklingen og mener, at ledelsen må komme på banen. Rigtig mange medarbejdere bruger energi på at fremstå Finans april

14 Forsigtighedskultur Det svarer medlemmerne medlemmer af Finansforbundets medlemspanel har deltaget i rundspørgen, som Epinion har foretaget. På spørgsmålet Tænker du mere over, hvordan du præsterer på dit job nu end før finans krisen? Hvis ja, noter hvorfor, skrev medlemmerne blandt andet: Det gælder om at vise en positiv side frem, lade være med at stille kritiske spørgsmål, man skal jo have ja-hatten på, og det gælder om hele tiden at følge med på sine salgsmål, ellers kan man få et tilbud, der er svært at sige nej til. Da alle ved, at der bliver set meget på salgsperformance, er det vigtigere at levere godt salg end at være en hjælpsom kollega. Beskeden fra chefen er, at intet er godt nok. Der bruges mere tid på CMA (cover my ass, red.) end tidligere. Der er ikke længere tid til pauser, ingen tør sige sin mening længere m.m. Det ligger ligesom i luften: Kan du ikke lide lugten, så find et andet sted at være. Du skal nå de opsatte mål. Meget kontrol i sektoren p.t.. For ikke at blive taget i at lave en fodfejl, og fordi jeg ikke helt er klar over altid, hvor jeg har mine kollegaer og overordnede. Har bemærket, at flere taler højt om, hvor gode de selv er til deres opgaver, og gerne så cheferne kan høre det, hvor meget de har solgt osv. Det var ikke kutyme før. Jeg føler, at man altid er under opsyn og risikerer en fyring, hvis man ikke performer. Jeg tænker mere på, hvor vigtigt det er at have opgaver, som andre ikke så let kan overtage (altså gøre sig lidt uundværlig). Det går ud over lysten til at hjælpe med rutineprægede opgaver og kan på længere sigt give et dårligt arbejdsklima. som de perfekte medarbejdere, så de ikke bliver de næste, der ryger. Det er naturlig menneskelig adfærd, men det er ledelsens ansvar at bruge tid og energi på at adressere problemet, for på sigt dræber det energien hos medarbejderne, og det går både ud over virksomhedens bundlinje og ikke mindst medarbejdernes helbred og trivsel. En rundspørge fra november 2011 blandt 601 medlemmer af Finansforbundet viste, at 37 procent af medlemmerne er bekymret for at blive arbejdsløs. Det er næsten en firdobling siden 2006, hvor blot ti procent af medlemmerne frygtede at miste jobbet. Oveni oplever 25 procent af de medlemmer, der har svaret ja til at være bekymret for at miste jobbet, stress-symptomer såsom anspændthed, rastløshed, nervøsitet, urolighed og dårlig nattesøvn såkaldt helbredstruende stress-symptomer virkelig meget eller ret meget. Manglende udvikling og innovation På plussiden gør forsigtighedskulturen, ifølge Kit Sanne Nielsen, at både medarbejdere og ledere bliver mere kritiske og analyserende. Det ser vi i alle virksomheder, der har fået et såkaldt gok i nødden, da finanskrisen brød ud, og det er udmærket et godt stykke hen ad vejen, men efterhånden kommer det til at føles som en spændetrøje. Individualismen kommer i højsædet, og åbenhed bliver en mangelvare, fordi medarbejderne ikke giver så meget af sig selv til omverdenen. I stedet bruger de energien på at disciplinere sig selv og være opmærksomme på, om der kan komme kritik af det, de laver. På sigt vil det lamme virksomheden, fordi der ikke skabes udvikling, innovation, vækst og kompetenceudvikling plusord, der skal være til stede i enhver sund og moderne virksomhed. Vi ved, at medarbejdere arbejder bedst, når de motiveres, har større spillerum og kan træffe selvstændige afgørelser og tage ansvar for deres arbejde men den form for selvledende kultur lider et knæk og bliver erstattet af en mere konservativ og nulfejlskultur, der langsomt demotiverer medarbejderne. For at forretningen skal overleve, er virksomhederne nødt til at se fremad, gøre det, de gjorde godt før finanskrisen, og tage ved lære af det, der gik knap så godt. Ellers risikerer virksomhederne at kaste alt over bord, og når konjunkturerne vender og det ved vi, de gør på et tidspunkt så finder medarbejderne nye græsgange, fordi de ikke kan holde til at arbejde under den form for kontrol i længden. n 14 Finans april 2012

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

økonomisk magt En forholdsvis lille gruppe selskaber, som tæller mange banker, styrer en meget stor del af verdensøkonomien Læs side 10

økonomisk magt En forholdsvis lille gruppe selskaber, som tæller mange banker, styrer en meget stor del af verdensøkonomien Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 5, 2012 økonomisk magt En forholdsvis lille gruppe selskaber, som tæller mange banker, styrer en meget stor del af verdensøkonomien Læs side 10 CHALLENGED BY THE NEW WORLD?

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

Modvind på jobmarkedet

Modvind på jobmarkedet Finansforbundets magasin nr. 1, 2013 Modvind på jobmarkedet Opsagte under krisen har nu sværere ved at få job end tidligere. Flere søger over i andre sektorer Læs side 10 Med Vækstlån bliver din gode kunde

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 11, 2012 Nye tider for ældre Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Der findes en anden vej, når du vil

Læs mere

Av for pokker. Akademikeres entre i bankfilialer. mellem to vidt forskellige kulturer, konkluderer ny undersøgelse Læs side 14

Av for pokker. Akademikeres entre i bankfilialer. mellem to vidt forskellige kulturer, konkluderer ny undersøgelse Læs side 14 Finansforbundets magasin nr. 4, 2010 Av for pokker Akademikeres entre i bankfilialer er et sammenstød mellem to vidt forskellige kulturer, konkluderer ny undersøgelse Læs side 14 FSP Pension er det gode

Læs mere

positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12

positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 2, 2012 positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12 Grobund for vækst og

Læs mere

Blod, sved og tårer Finansfolk er vilde med maraton. Det giver ikke kun afkast på sundheds kontoen, men pynter også på CV'et.

Blod, sved og tårer Finansfolk er vilde med maraton. Det giver ikke kun afkast på sundheds kontoen, men pynter også på CV'et. Finansforbundets magasin nr. 3, 2010 Blod, sved og tårer Finansfolk er vilde med maraton. Det giver ikke kun afkast på sundheds kontoen, men pynter også på CV'et. Læs side 20 www.bankpension.dk Man behøver

Læs mere

Synlighed betaler sig

Synlighed betaler sig Finansforbundets magasin nr. 10, 2010 Synlighed betaler sig Lønforhandling er en løbende proces, hvor du hele tiden skal huske at gøre chefen opmærksom på hvilken gevinst du er for arbejdspladsen. Læs

Læs mere

ansigtet betyder meget

ansigtet betyder meget Finansforbundets magasin nr. 11, 2011 ansigtet betyder meget Flere kasserere, som er blevet udsat for røveri, har valgt efterfølgende at møde bankrøveren i et såkaldt konfliktråd Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image Finansforbundets magasin nr. 02, 2010 Frosset image Bankernes troværdighed er styrtdykket under krisen. Ord og handling skal i langt højere grad hænge sammen, mener kommunikationseksperter Læs side 12

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 6, 2011. tro mod jobbet

Finansforbundets magasin nr. 6, 2011. tro mod jobbet Finansforbundets magasin nr. 6, 2011 tro mod jobbet Finansfolk bliver i snit over 13 år på samme arbejdsplads, hvilket er næsten fem år mere end den gennemsnitlige lønmodtager. Læs side 14 www.bankpension.dk

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 4, 2009. banker i nød

Finansforbundets magasin nr. 4, 2009. banker i nød Finansforbundets magasin nr. 4, 2009 banker i nød Årsregnskaberne dokumenterer den kraftige bølgegang. Syv af landets 20 største pengeinstitutter kom i 2008 ud med underskud før skat. Læs side 18 indhold

Læs mere

Lovsjusk Bag bankpakke

Lovsjusk Bag bankpakke Finansforbundets magasin nr. 5, 2009 Lovsjusk Bag bankpakke Det var på kant med Grundloven, da Erhvervsministeriet bevilgede 20 milliarder kroner i eksportørlån til bankerne Læs side 14-22 VIL DU NOGET

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 forbundets magasin nr. 11, 2013 Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 Vækstlån gør jeres gode kunder endnu bedre! Som erhvervsrådgivere har I mange kunder med sunde vækstplaner. Planer,

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 1, 2011. Du er så. Det er ok at kritisere sin chef, og der er ingen grund til at holde frustrationerne inde.

Finansforbundets magasin nr. 1, 2011. Du er så. Det er ok at kritisere sin chef, og der er ingen grund til at holde frustrationerne inde. Finansforbundets magasin nr. 1, 2011 Du er så Det er ok at kritisere sin chef, og der er ingen grund til at holde frustrationerne inde. Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår 25 % Afkast i % 24,0 20

Læs mere

De sætter timer i banken

De sætter timer i banken Finansforbundets magasin nr. 5, 2011 De sætter timer i banken Timebanken er populær i Danske Bank. Over 8.000 medarbejdere har timer stående, som de for eksempel kan bruge på en længere ferie under varmere

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Finansforbundets magasin nr. 9, 2008 Banker mister fodfæste På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Læs side 4,5, 8, 9, 13, 42 og 43 indhold

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2008. klemt af stress

Finansforbundets magasin nr. 3, 2008. klemt af stress Finansforbundets magasin nr. 3, 2008 klemt af stress Hvis du ikke ændrer livsstil, dør du, lød advarslen fra en læge til it-konsulent Aage Hoberg, som sidste år bukkede under for flere års arbejdspres

Læs mere

Fyringssæsonen. er sat ind. Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret

Fyringssæsonen. er sat ind. Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret Finansforbundets magasin nr. 10, 2008 Fyringssæsonen er sat ind Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret Side 5 og 14-18 BLIV KLOGERE... NÅR DET

Læs mere

Livline til landbruget

Livline til landbruget Finansforbundets magasin nr. 11, 2010 Livline til landbruget Realkredit- og pengeinstitutter har 330 milliarder kroner ude at svømme hos danske landmænd. Gælden kan vise sig fatal for både landbruget og

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit Finansforbundets magasin nr. 2, 2011 Inkasso er et hit Hvor inkasso tidligere blev set som en nødvendighed, har det i dag udviklet sig til en stor og vigtig forretning. Sidste år inddrev landets største

Læs mere

Overarbejde breder sig

Overarbejde breder sig forbundets magasin nr. 6, 2015 Gode tider for filantropi Side 32 Overarbejde breder sig Næsten tre ud af fem finansansatte arbejder over mindst en gang om ugen. Hver fjerde har meget mere overarbejde end

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 1, 2009. Jeg ved hvor du bor

Finansforbundets magasin nr. 1, 2009. Jeg ved hvor du bor Jeg ved hvor du bor Antallet af trusler mod medarbejdere i Danske Bank er steget voldsomt de seneste tre år. Især udsættes ansatte i kundecentre for mange aggressive kunder Side 14 Finansforbundets magasin

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere