ansatte tier De mange fyringsrunder har skadet åbenheden på arbejdspladsen Læs side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ansatte tier De mange fyringsrunder har skadet åbenheden på arbejdspladsen Læs side 12"

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 4, 2012 ansatte tier De mange fyringsrunder har skadet åbenheden på arbejdspladsen Læs side 12

2 Sig ja til en fornuftig fusion Bestyrelsen i FSP Pension anbefaler en fusion med AP Pension I FSP Pension ønsker vi til enhver tid at give vores kunder de bedste råd i alle livets faser. FSP Pension er en velfungerende pensionskasse, men i den nuværende situation, hvor vi står over for større konkurrence, stigende lovregulering og øgede kapitalkrav, er det bestyrelsens anbefaling, at en fusion med AP Pension varetager kundernes tarv bedst. Man siger, at lige børn leger bedst, og i AP Pension har vi fundet en fusionspartner, der bygger på de samme værdier som os. Samtidig er AP Pension det pensionsselskab, der gennem årene har skabt størst værdi for sine kunder. For dig som kunde giver fusionen adgang til en række nye muligheder, bedre service og ikke mindst en reduktion af omkostningerne. Med forslaget om en fusion mener bestyrelsen, at vi sikrer vores kunder en god fremtid. Læs mere på

3 indhold 22 bankrøver ødelagde jettes liv 12 flere klapper helt i Mindre åbenhed, større grad af individualisme og større fokus på at præstere er konsekvenserne af de mange fyringsrunder i den finansielle sektor 16 skolelærer for en dag Sydbank rykker ud på skoler for at undervise i privatøkonomi 18 det samlede overskud faldt Analyse af de ti største pengeinstitutters årsregnskab moody's presser sektoren Bankrøver ødelagde Jettes liv Jette Christensen har kæmpet med posttraumatisk stress-forstyrrelse siden en hætteklædt mand trådte ind i banken 26 klar til at føre banken videre Interview med Danske Banks nye ordførende direktør Eivind Kolding 28 Moody s presser sektoren Ti danske finansvirksomheder risikerer nedgradering 32 tema: lyset på jobbet Belysning er en forsømt faktor i arbejdsmiljøet, men det burde det ikke være, for lyset har stor betydning for dit velvære 32 tema: lyset på jobbet 40 Da banken blev skyllet væk Et år efter tsunamien kæmper japanske banker stadig for at holde liv i deres kunder 44 Bliv mere effektiv Det er vigtigt at være tidsstyrer i sin egen hverdag, mener foredragsholderen Trine Kolding 48 Jeg vil være der for kollegerne Mød 29-årige Louise S. Christensen, der er en af 166 nyvalgte tillidsmænd 4-11 Nyheder 7 Leder globalt 46 finanskronik Det juridiske hjørne FINANSFORBUNDET FOKUS 54 arrangementer for Seniorer Finansjob nyt om job og karriere 58 finans senior rejser det faste Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr Næste nummer torsdag 3. maj Udgiver: Finans forbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Lotte Ustrup Christensen (ansv. red.), Carsten Jørgensen (redaktionsleder, DJ), forbundet.dk Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Sabina Furbo (DJ), Berit Villadsen (DJ), Mille Morsing Annoncer: DG Media, St. Kongensgade 72, 1264 København K, telefon , fax Læserindlæg: Læserindlæg senest 12. april. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar-30. juni 2010 Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium. Finans april

4 Nyheder Alternativet er, at FIH gennemfører en meget massiv slankning af balancen. Det vil skubbe problemerne videre tilen række andre institutter, som derved kommer i vanskeligheder. Vi har ingen interesse i at afvikle flere banker i krise. Ole Sohn (SF), erhvervs- og vækstminister om bankpakke 5 til Berlingske Business Fusion faldt til jorden En enig bestyrelse anbefalede, at Fanefjord Sparekasse fusionerede med Møns Bank, og der var lagt op til et fornuftsægteskab mellem to rimeligt solide pengeinstitutter. Men til stor overraskelse faldt fusionen til jorden onsdag den 14. marts, da der ikke var tilstrækkeligt flertal for fusionen på Fanefjord Sparekasses Repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen for sparekassen betragtede afstemningsresultatet som et mistillidsvotum og valgte at træde tilbage umiddelbart efter afstemningen. Grønlandsk overenskomst i hus Finansforbundet og de grønlandske arbejdsgivere er blevet enige om en ny to-årig overenskomst, der nu skal til urafstemning blandt de 108 medlemmer af Finansforbundet. Overenskomsten indeholder en lønstigning på 1 procent pr. 1. juli 2013, samtidig med at arbejdsgivernes pensionsbidrag hæves med 2 procent. pr. 1. juli Medarbejdernes eget bidrag til pension sættes tilsvarende ned. Derudover er det lykkedes at forhandle sig frem til en ret til feriefrirejse hvert andet år, hvor man hidtil har måttet nøjes med at får en feriefrirejse hvert tredje år. Der er givet mulighed for deltid for seniorer fra man er fyldt 58 år under forudsætning af, at man har været ansat i virksomheden i uafbrudt mindst fem år, ligesom der er givet mulighed for ulønnet orlov. Friheden ved nære pårørendes alvorlige sygdom og død er også udvidet./ ET Stort ja til ny overenskomst 86 procent af Finansforbundets medlemmer har sagt ja til den overenskomst, som Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandlede på plads i starten af februar. 13,1 procent stemte imod, og 0,8 procent af stemmerne var blanke. Den samlede stemmeprocent var 75,4. Det viste optællingen af stemmesedlerne, som blev foretaget i Finansforbundets sekretariat onsdag den 21. marts. Jeg er meget tilfreds med, at medlemmerne bakker så klart op om overenskomsten både med en høj stemmeprocent og et solidt ja. Det er et meget klart signal om, at medarbejderne tager deres del af ansvaret for sektorens udvikling og for deres egne arbejdspladser, siger Finansforbundets formand Kent Petersen. Foto: Stig Stasig 4 Finans april 2012

5 nyheder Forbund: En helt rigtig fusion Sammenlægningen af AP Pension og FSP Pension vil føre til et stærkere pensionsselskab med billigere og bedre pensionsprodukter for finansansatte, mener Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen, der også er næstformand for FSP Pension Torsdag den 19. april klokken 15 skal den ordinære generalforsamling i FSP Pension tage stilling til, om selskabet som omfatter finansansattes pensionsordninger skal fusionere med AP Pension. Fusionen, der blev varslet i en fælles pressemeddelelse torsdag den 8. marts, er en indlysende god idé, mener Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen. Pensionsbranchen er præget af stadig stigende konkurrence, skærpede kapitalkrav og øget regulering. Derfor er det dyrt at være et lille pensionsselskab som FSP Pension, når man samtidig tilbyder nogle relativt fleksible pensionsordninger for kunderne. Derfor er der masser af fornuft i at fusionere med AP Pension, og det håber jeg også, at generalforsamlingen vil bakke op om, siger Michael Budolfsen, der også er næstformand for FSP Pension og derfor har kendt til samarbejdsplanerne i et stykke tid. Han hæfter sig ved, at FSP Pension sagtens kan være et levedygtigt pensionsselskab på egne ben men at fordelene for kunderne, ved at selskabet fusioner med AP Pension, er langt større. Udbuddet af pensionsprodukter vil være større, og omkostningerne til administration vil være mindre, understreger Michael Budolfsen. Det nye AP Pension får kunder og 77 milliarder kroner under forvaltning heraf stammer de 22 milliarder kroner fra FSP Pension, og de 55 milliarder kroner fra AP Pension. Ifølge FSP Pensions administrerende direktør, Steen Jørgensen, har de hidtidige tilbagemeldinger fra kunderne været meget positive, og fra medlemsvirksomhederne har meldingen været, at det er det helt rigtige at fusionere med AP Pension. Flere af AP Pensions kunder har blandt andet på AP Pensions hjemmeside rejst tvivl om, hvorvidt de skal hæfte for tidligere tab i FSP Pension, men det er ikke tilfældet. Der bliver i henhold til Finanstilsynets regler (kontribution) holdt særskilt regnskab for nuværende AP-kunder og FSP-kunder, så FSP s gevinster og tab påvirker kun FSP s kunder. Og FSP s kunder har allerede taget tabene efter finanskrisen, fastslår Steen Jørgensen. Administrerende direktør i AP Pension Søren Dal Thomsen er også glad for fusionen, og han ser gerne flere fusioner: Vi håber, at andre pensionskasser vil se fordelen ved dette. Gevinsten er ikke bare åbenlys for FSP, men også for AP Pension, som får flere kunder og mere konkurrencekraft. I løbet af få år vil vi kunne reducere omkostningerne for vores nuværende kunder med 10 procent. Og bliver vi flere, kan gevinsten fremover blive endnu større, siger Søren Dal Thomsen. Ud over en godkendelse på FSP Pensions generalforsamling den 19. april er fusionen betinget af tilladelse fra de relevante myndigheder, herunder Finanstilsynet og Konkurrencestyrelsen. /CJO generalforsamling i fsp pension FSP Pension Finanssektorens Pensionskasse afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 klokken på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København. På dagsordenen er blandt andet den foreslåede fusion mellem FSP Pension og AP Pension. Bemærk, at sidste frist for tilmelding eller afgivelse af fuldmagt er den 16. april Nærmere oplysninger kan findes på FSP s hjemmeside, eller kan fås ved henvendelse til FSP Pension på telefon: Finans april

6 nyheder Jyske sparekasser går sammen Fleksjobber, vidste du, at du for altid mister din ret til fleksydelse, hvis du vælger at få ud betalt dit efterlønsbidrag og/eller dit fleksydelsesbidrag, som du har mulighed for at få tilbagebetalt skattefrit i perioden den 2. april til 1. oktober 2012? Det er kommunen, der tilbagebetaler fleksydelsesbidrag, mens de efterlønsbidrag, du har betalt, før du blev tilmeldt fleksydelsesordningen, bliver tilbagebetalt af a-kassen. Du mister også retten til fleksydelse, hvis du kun får tilbagebetalt dit efterlønsbidrag. /CJO Dobbelt så mange akademikere på 6 år På seks år er antallet af medarbejdere med en akademikerbaggrund mere end fordoblet. I 2004 beskæftigede finanssektoren akademikere, mens tallet i 2010 var 7.752, viser tal fra FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening). Interessen for at søge job i sektoren er stor blandt yngre akademikere. Således modtog Danske Bank sidste år ansøgninger fra nyuddannede akademikere til 108 graduatestillinger, og også i år regner landets største bank med mange ansøgere. Forventningen er at ansætte cirka samme antal graduates som i 2011 fordelt på flere lande og områder i banken. Ansøgningsfristen er endnu ikke udløbet, men generelt oplever vi en stor interesse for Danske Graduate. Vi har ansat mange yngre akademikere på denne måde, siden vi første gang lancerede forløbet i Det er en god måde at fremtidssikre vores organisation på, siger Head of Employer Branding & Recruitment i Danske Bank Ole Bech-Petersen til Nyhedsbrevet Finans. /CJO Den Jyske Sparekasse får i alt 27 filialer, 429 medarbejdere og godt kunder, hvis den bebudede fusion med Sparekassen Farsø bliver godkendt. Om fusionen vil koste job, vides endnu ikke. Vi er ikke begyndt at kigge på organisationen endnu, men det er da klart, at der er nogle dobbeltfunktioner, som vi må tage stilling til. Men før it-systemerne er lagt sammen, er der jo en masse, der laves dobbelt. Det bliver i meget stor udstrækning den sammenlægning af systemerne, der bestemmer takten, og så vidt jeg har forstået, er der noget ventetid i SDC, siger adm. direktør Claus E. Petersen, Den Jyske Sparekasse. Fællestillidsmand Steen Louie, Den Jyske Sparekasse, ser med fortrøstning på fremtiden. Først og fremmest er vi rigtigt glade for, at vi har kunnet være med til at bidrage til konsolideringen af den danske finanssektor, og fra medarbejdernes side her i Den Jyske Sparekasse har der kun været positive reaktioner, siger han til Nyhedsbrevet Finans. Den Jyske Sparekasse har sin basis i Grindsted og filialer spredt over det syd- og midt jyske, mens Farsø Sparekasse med fem filialer ligger i Himmerland. /ET I dag er bestyrelserne i danske banker meget langt nede i den operationelle ledelse. Det gør, at de kan have svært ved at holde afstand til direktionen, udfylde kontrolfunktionen og i sidste ende udskifte direktionen, hvis det kører skævt. Michael Rasmussen, formand for Finansrådet og landechef for Nordea, til Berlingske Business 6 Finans april 2012

7 leder Leder Formand Kent Petersen, næstformand Solveig Ørteby og næstformand Michael Budolfsen Medarbejderne viser vejen Ansvarlighed var kodeordet for de overenskomstforhandlinger, der blev afsluttet i starten af februar, og som medarbejderne i sektoren nu har blåstemplet ved ur afstemning. Vi har vist vejen frem for sektoren nu skal arbejdsgiverne holde den ansvarlige kurs Lad det være sagt med det samme: Overenskomsten blev til efter et langstrakt og kompliceret forløb, fordi der var ganske få penge at gøre godt med. Den økonomiske situation i sektoren og hele samfundsøkonomien lagde nogle temmelig snævre rammer om midlerne i de hårde, men konstruktive, forhandlinger. Derfor kan vi også være tilfredse med resultatet, som vi er glade for, at I har taget til jer. Vi har for eksempel fået nye arbejdstidsregler, der på en helt ny måde giver medarbejderne mulighed for at tilrettelægge hverdagen og spare timer til frihed eller udbetaling op i en timebank. Alle medarbejdere får nu også ret til kompetenceafklaring, der skal ruste den enkelte til fremtiden. Og set i lyset af at der flere steder i sektoren er varslet nedskæringer, er det også afgørende, at vi nu har fået en god og tidssvarende outplacementordning for alle. Finansforbundets medlemmer har sagt ja til en ansvarlig overenskomst. Derfor har det også undret, at vi har kunnet læse historier om, at selvsamme arbejdsgivere, som opfordrer til løntilbageholdenhed fra medarbejderne, langtfra har ladet de samme krav lyde over for egne direktioner. Direktionslønningerne er af mange grunde helt principielt et anliggende for den enkelte banks bestyrelse. Men både udviklingen, signalet og timingen er mærkværdig. Den økonomiske situation kræver ansvarlighed fra hele samfundet også fra den finansielle sektor. Den har medarbejderne vist, og det burde ledelserne også gøre. Finansforbundet ønsker ansvarlighed over for aktionærer, men så sandelig også over for samfund og medarbejdere. 37 procent af medlemmerne er bekymret for at blive arbejdsløse, og 44 procent mener, at de mange afskedigelsesrunder har skadet åbenheden på arbejdspladsen og skabt en kultur, hvor alle er sig selv nærmest. Det er en skræmmende udvikling, som koster rigtig meget energi hos de medarbejdere, der løber meget stærkt for at følge med og desværre også for at få frygten for fyringer på afstand. Ledelserne har et helt grundlæggende ansvar for, at medarbejdernes ressourcer bruges på produktivitet og ikke på frygt. Sker det ikke, er konsekvenserne klare. Både for virksomhedens bundlinje og for medarbejdernes helbred og trivsel. n Finans april

8 nyheder Foto: Scanpix Ny bankpakke målrettet FIH Bankpakke 5, der så dagens lys fredag den 2. marts, hjælper FIH Erhvervsbank af med dårlige ejendomsudlån, øger landbrugets muligheder for finansiering og styrker vækst og eksportfinansiering af små og mellemstore virksomheder Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen, hilser Bankpakke 5, som et bredt politisk flertal bakker op om, velkommen. Det er positivt, at politikerne er klar til at hjælpe sektoren med at løse de presserende problemer, som den står over for, siger han. Bankpakke 5, der blev præsenteret for offentligheden fredag den 2. marts, består af følgende tre dele: Finansiel Stabilitet A/S overtager ejendomsudlån for cirka 16 milliarder kroner fra FIH, som banken ellers ville have arbejdet med at skære af balancen for at kunne tilbagebetale statsgaranterede lån for 42 milliarder kroner. Det skal modvirke, at ingen andre pengeinstitutter kommer i klemme i FIH s hårde udlånsslankekur, og sikre, at FIH kan reetableres som en specialiseret erhvervsbank for små og mellemstore virksomheder. Der forsøges hurtigst muligt etableret et specialiseret landbrugsfinansieringsinstitut (LFI), som kan give bedre muligheder for finansiering af anlæg og investeringer blandt levedygtige landbrug. Som udgangspunkt skal LFI have en basiskapital på cirka 300 millioner kroner og dermed en låneramme på tre milliarder kroner. Driftsfinansiering skal fortsat ydes af pengeinstitutterne. Finansrådet har sammen med DLR og Nykredit Realkredit 125 millioner kroner i banken, mens Finansiel Stabilitet ifølge Finanswatch har givet tilsagn om 75 millioner kroner. Eksportfinansiering styrkes med 15 milliarder kroner til eksportlån og yderligere eksportgarantier for mindst 20 milliarder kroner i de kommende år via Eksport Kredit Fonden. Selvom det primært er større virksomheder, der anvender eksportlån, havner omkring 40 procent af finansieringen hos deres små og mellemstore underleverandører, oplyser Erhvervs- og Vækstministeriet. Samtidig sendes mere end en milliard kroner ud til finansiering af små og mellemstore virksomheder gennem vækstkautioner og ansvarlige lån fra Vækstfonden. Moody s roser Bankpakke5o Moody s, der ellers er meget skeptisk over for den danske finanssektor, har i sit nyhedsbrev fra 12. marts rost Bankpakke 5. Særligt muligheden for at overføre problematiske ejendomslån til Finansiel Stabilitet og landbrugslån til et kommende Landbrugsfinansieringsinstitut, LFI, vurderes positive. Detaljer skal stadig finpudses, og lovforslaget skal gennem Folketinget, men pakken er et positivt skridt mod at lette det, der er de centrale problemer for danske banker, ligesom den reducerer den risiko for gældsnedskrivninger, som Bankpakke 3 påførte kreditorer og indskydere, skriver Moody s. At åbne for, at banker kan sælge ejendomslån til Finansiel Stabilitet, vil også støtte sektorkonsolidering ved at gøre det lettere for stærke banker at købe svage banker, skriver vurderingsbureauet videre. Om pakken er så positiv, at Moody s varslede nedgraderinger af mange danske finansvirksomheder bortfalder, vil de næste måneder vise. Se også artiklen side Finans april 2012

9 challenged by the New world? The Executive MBA program at Copenhagen Business School provides the tools and personal competencies to enable rising executives to deliver growth and lead their companies in a time of complex challenges and turbulent markets. This advanced Executive MBA program has been developed in close dialogue with the business community and includes focus on innovation, entrepreneurial skills and the ability to strengthen enterprises through change processes. We operate in an innovative and inclusive teaching environment, based on world-class business research and partnerships with global enterprises and other leading business schools. Upcoming information meetings: 17th April in Copenhagen 10th May in Århus Register via For more information: Call us on Visit our website 9

10 nyheder Bølge af krak blandt de næststørste Hele fire af 10 pengeinstitutter blandt de næststørste er forsvundet siden 2007 De næststørste pengeinstitutter i Danmark har været utroligt hårdt ramt af finanskrisen. Det er som sangen om de ti små cyklister de falder fra en efter en. I 2007 var der 10 pengeinstitutter i gruppe 2 med en arbejdende kapital på mellem 10 og 50 milliarder kroner. Men så kom finanskrisen, og ingen blev ramt lige så hårdt som netop den gruppe. Først røg Roskilde Bank i august 2008 med et historisk brag, der kunne mærkes langt ud over den lokale bygrænse. Nedturen for finanssektoren var for alvor skudt i gang. Næste offer blev Forstædernes Bank, der kort efter måtte opgive tilværelsen som selvstændigt pengeinstitut og blev opslugt af Nykredit. I 2009 blev det ikke til noget forår for fynske Fionia Bank, der måtte lade livet tidligt på året. De 15 største pengeinstitutter i 2007 Gruppe 1 Arbejdende kapital* Danske Bank Nordea Bank Danmark Jyske Bank Sydbank FIH Erhvervsbank Gruppe 2 Nykredit Bank Spar Nord Bank Roskilde Bank Forstædernes Bank Amagerbanken Fionia Bank Arbejdernes Landsbank Alm. Brand Bank Sparbank Vestjysk Bank * Arbejdende kapital er defineret som summen af indlån, egenkapital, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud. Kilde: Finansrådet Som det seneste pengeinstitut fra gruppe 2, der er bukket under, drejede Amagerbanken nøglen om i februar Pengeinstitutterne øgede risikoniveauet. De involverede sig i forretninger, der var ud over det, som man lavede i et gammeldags pengeinstitut. De ville være moderne og udnytte kapitalgrundlaget, forklarer Bjarne Jensen. Han kritiserer dem for at lave udlån, ud over hvad deres kapitalgrundlag kunne berettige til, og gå ind i nye forretningsområder, hvor de ikke burde være. Lysten til vækst var medvirkende til de mange krak. Finansieringen flød rundt i gaderne, så de lavede flere forretninger, end de burde. De lånte også store beløb ud uden for deres naturlige hjemmemarked, selvom alarmklokkerne burde have ringet, når kunderne ikke kunne låne penge andre steder, forklarer Bjarne Jensen. Ud over de fire frafaldne pengeinstitutter har fire andre i gruppen haft svære problemer. Nykredit Bank, der overtog Forstædernes Bank, fik købt en Pandoras æske. Det viste sig, at væksten gennem Forstædernes Banks filialer indeholdt en masse dårligdomme, der kunne have kostet pengeinstituttet livet, hvis det ikke havde haft Nykredit som et stærkt moderselskab. Nykredit Bank havde i løbet af de to år et underskud på over syv milliarder kroner. Sparbank har haft underskud de seneste fire år på nær 2010, hvor salget af 13 filialer til 346 millioner kroner hev dem op på et lille plus på 28 millioner kroner. Samlet har banken dog tabt omkring 800 millioner kroner. Alm. Brand Bank måtte i 2009 hensætte næsten 1½ milliard kroner til tab svarende til hver 10. udlånte krone. Pengeinstituttet har i løbet af fire år fra 2008 til 2011 haft et samlet underskud på mere end 4,5 milliarder kroner. Vestjysk Bank forsøger i øjeblikket at komme op på en tandem sammen med Aarhus Lokalbank. De to pengeinstitutter tabte i 2011 over 700 millioner kroner tilsammen. Det er dog ikke alle i gruppen af de næststørste, der har fejlet. Arbejdernes Landsbank er blevet ved deres læst. De har ikke kastet sig ud i vilde projekter, lyder det rosende fra Bjarne Jensen.. Det er sammen med Spar Nord den 10. cyklist, der var fin. Men de øvrige otte er altså enten bukket under eller har haft meget store problemer i de seneste år./jsi 10 Finans april 2012

11 DANSKE INVEST KÅRET FOR FJERDE ÅR I TRÆK SOM DANMARKS BEDSTE TIL AKTIER Morningstar har for fjerde år i træk kåret Danske Invest som den bedste danske investeringsforening på aktieområdet målt på afkast til investorerne. Den titel er vi naturligvis stolte af, men vi deler i høj grad æren med vores lokale porteføljerådgivere, der verden over plejer investeringerne. Hos Danske Invest tror vi på, at indsigt i lokale forhold er den bedste forudsætning for at håndplukke de rigtige aktier. Kendskab til kultur, markedsforhold og tæt kontakt med virksomhederne støber fundamentet for et indgående kendskab til aktieinvesteringer. Derfor har vi valgt porteføljerådgivere, der er til stede på de markeder, vi investerer i. Deres ekspertise har medvirket til, at vores aktivt forvaltede aktieafdelinger i gennemsnit har klaret sig næsten 8 procentpoint bedre end markedet set over en fem års periode efter at omkostningerne er trukket fra. På danskeinvest.dk kan du læse mere om vores porteføljerådgivere og dine investeringsmuligheder hos Danske Invest. Knowledge at work

12 Forsigtighedskultur flere klapper helt i Mindre åbenhed, større grad af individualisme og større fokus på at præstere er konsekvenserne af de mange fyringsrunder i den finansielle sektor, viser en rundspørge blandt Finansforbundets medlemmer. Der bliver skabt en forsigtighedskultur, hvor både den indre og ydre kontrol tager over, siger erhvervspsykolog Af Sabina Furbo Foto: Territorium 12 Finans april 2012

13 Siden finanskrisen satte ind, har fyringer været en del af de finansansattes hverdag, og presset er naturligt nok blevet øget, fordi alle gerne vil tilhøre den del, der ikke lander i ledighedsstatistikkerne. Det har ifølge en rundspørge foretaget af Epinion blandt medlemmer af Finansforbundet betydet, at der er mindre åbenhed, en større grad af individualisme og større fokus på at præstere blandt medarbejderne. Således er 44 procent meget enig eller enig i, at de mange afskedigelsesrunder i den finansielle sektor har skadet åbenheden på arbejdspladsen. 44 procent er meget enig eller enig i, at de mange afskedigelsesrunder i den finansielle sektor har skabt en kultur, hvor alle er sig selv nærmest, og 38 procent tænker mere over, hvordan de præsterer på jobbet, end før finanskrisen. De åbne besvarelser på spørgsmålet, Tænker du mere over, hvordan du præsterer på dit job nu end før finanskrisen?, fra undersøgelsen tegner et billede af, at de finansansatte er udsat for et større pres, flere krav og i højere grad bliver udsat for individuelle målinger og kontrol. Resultaterne fra undersøgelsen overrasker ikke erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen, der blandt andet arbejder som ekstern konsulent for virksomheder i den finansielle sektor. Ifølge hende tyder besvarelserne på, at der er ved at danne sig en forsigtighedskultur på arbejdspladserne, og det skyldes blandt andet, at medarbejdere og ledere på grund af både det interne og eksterne pres fra blandt andre regeringen og medier konstant føler sig sat under lup. Det skaber en sikkerhedsadfærd, hvor alle holder sig inden for det kendte, hvor de ved, at de har størst chance og mulighed for at udføre deres arbejde uden at begå fejl. Hele kulturen bliver mere ensartet, og alle vogter på sig selv og hinanden, og kontrollen både den ydre og indre tager over. Medarbejderne bliver mere disciplinerede, og de gør mindre vrøvl. Folk er mere nervøse for at fremstå utilfredse. De løber heller ikke lige et ærinde i arbejdstiden de bliver på arbejdspladsen og er til rådighed, af frygt for at nogen skal mene, at de ikke passer deres arbejde eller er in effektive, siger erhvervspsykologen. Ledelsen skal tage ansvar Næstformand i Finansforbundet Solveig Ørteby er bekymret over udviklingen og mener, at ledelsen må komme på banen. Rigtig mange medarbejdere bruger energi på at fremstå Finans april

14 Forsigtighedskultur Det svarer medlemmerne medlemmer af Finansforbundets medlemspanel har deltaget i rundspørgen, som Epinion har foretaget. På spørgsmålet Tænker du mere over, hvordan du præsterer på dit job nu end før finans krisen? Hvis ja, noter hvorfor, skrev medlemmerne blandt andet: Det gælder om at vise en positiv side frem, lade være med at stille kritiske spørgsmål, man skal jo have ja-hatten på, og det gælder om hele tiden at følge med på sine salgsmål, ellers kan man få et tilbud, der er svært at sige nej til. Da alle ved, at der bliver set meget på salgsperformance, er det vigtigere at levere godt salg end at være en hjælpsom kollega. Beskeden fra chefen er, at intet er godt nok. Der bruges mere tid på CMA (cover my ass, red.) end tidligere. Der er ikke længere tid til pauser, ingen tør sige sin mening længere m.m. Det ligger ligesom i luften: Kan du ikke lide lugten, så find et andet sted at være. Du skal nå de opsatte mål. Meget kontrol i sektoren p.t.. For ikke at blive taget i at lave en fodfejl, og fordi jeg ikke helt er klar over altid, hvor jeg har mine kollegaer og overordnede. Har bemærket, at flere taler højt om, hvor gode de selv er til deres opgaver, og gerne så cheferne kan høre det, hvor meget de har solgt osv. Det var ikke kutyme før. Jeg føler, at man altid er under opsyn og risikerer en fyring, hvis man ikke performer. Jeg tænker mere på, hvor vigtigt det er at have opgaver, som andre ikke så let kan overtage (altså gøre sig lidt uundværlig). Det går ud over lysten til at hjælpe med rutineprægede opgaver og kan på længere sigt give et dårligt arbejdsklima. som de perfekte medarbejdere, så de ikke bliver de næste, der ryger. Det er naturlig menneskelig adfærd, men det er ledelsens ansvar at bruge tid og energi på at adressere problemet, for på sigt dræber det energien hos medarbejderne, og det går både ud over virksomhedens bundlinje og ikke mindst medarbejdernes helbred og trivsel. En rundspørge fra november 2011 blandt 601 medlemmer af Finansforbundet viste, at 37 procent af medlemmerne er bekymret for at blive arbejdsløs. Det er næsten en firdobling siden 2006, hvor blot ti procent af medlemmerne frygtede at miste jobbet. Oveni oplever 25 procent af de medlemmer, der har svaret ja til at være bekymret for at miste jobbet, stress-symptomer såsom anspændthed, rastløshed, nervøsitet, urolighed og dårlig nattesøvn såkaldt helbredstruende stress-symptomer virkelig meget eller ret meget. Manglende udvikling og innovation På plussiden gør forsigtighedskulturen, ifølge Kit Sanne Nielsen, at både medarbejdere og ledere bliver mere kritiske og analyserende. Det ser vi i alle virksomheder, der har fået et såkaldt gok i nødden, da finanskrisen brød ud, og det er udmærket et godt stykke hen ad vejen, men efterhånden kommer det til at føles som en spændetrøje. Individualismen kommer i højsædet, og åbenhed bliver en mangelvare, fordi medarbejderne ikke giver så meget af sig selv til omverdenen. I stedet bruger de energien på at disciplinere sig selv og være opmærksomme på, om der kan komme kritik af det, de laver. På sigt vil det lamme virksomheden, fordi der ikke skabes udvikling, innovation, vækst og kompetenceudvikling plusord, der skal være til stede i enhver sund og moderne virksomhed. Vi ved, at medarbejdere arbejder bedst, når de motiveres, har større spillerum og kan træffe selvstændige afgørelser og tage ansvar for deres arbejde men den form for selvledende kultur lider et knæk og bliver erstattet af en mere konservativ og nulfejlskultur, der langsomt demotiverer medarbejderne. For at forretningen skal overleve, er virksomhederne nødt til at se fremad, gøre det, de gjorde godt før finanskrisen, og tage ved lære af det, der gik knap så godt. Ellers risikerer virksomhederne at kaste alt over bord, og når konjunkturerne vender og det ved vi, de gør på et tidspunkt så finder medarbejderne nye græsgange, fordi de ikke kan holde til at arbejde under den form for kontrol i længden. n 14 Finans april 2012

15 Den frie debat er væk Jyske Bank har i mange år brystet sig af at drive en virksomhed, hvor debatkulturen blev hyldet, men bankens interne debatkanal Ordet er frit er siden masseafskedigelsen af 150 medarbejdere blevet brugt til alt andet end debat. Af Sabina Furbo Foto Jakob Mark Jyske Bank trådte som den første bank herhjemme ind på tv-kanalernes marked, da de etablerede Jyskebank.tv i 2008, men det nye medievalg var blot et i rækken af tiltag, som bankens ordførende direktør, Anders Dam, har søsat igennem de sidste ti år. Direktionen lancerede også den interne debatkanal Ordet er frit, hvor medarbejderne internt blev inviteret til fri debat. Og Anders Dam har selv, ifølge dem, der har mødt ham i medarbejdersammenhænge, en bramfri og åben facon, som netop fordrer åbenhed. Trods det åbne og frie miljø har også Jyske Bank måttet indse, at den frie debat og åbenheden kun kan eksistere, hvis medarbejderne er trygge. Og det har mange medarbejdere i Jyske Bank ikke været siden 22. september 2011, hvor banken for første gang i historien måtte ud i en masseafskedigelse og vinke farvel til 150 medarbejdere. Ifølge formand for Jyske Bank Kreds Haggai Kunisch har afskedigelserne fået debatten på den interne debatkanal Ordet er frit til at forstumme. Det er ikke, fordi direktionen har ændret kurs de lægger stadigvæk stor vægt på den frie debat og åbenheden, men det, der er sket, er, at medarbejderne af frygt for at blive de næste, der skal peges på, er bange for at blive opfattet som brokkehoveder. Man vil ikke skrive noget som helst, der kan misfortolkes, og dermed stå negativt over for ledelsen, siger Haggai Kunisch, der oplyser, at den interne kanal nu bliver brugt til at stille spørgsmål om eksempelvis tekniske udfordringer eller andre uskyldige indlæg. hvad der før blev diskuteret i det åbne forum, nu diskuteres i lukkede rum, og det er ikke altid lige heldigt. Sådanne rum har det jo med at blive et forum, hvor man deler sin uvidenhed. Man diskuterer på baggrund af noget, som man ikke kender baggrunden for, i stedet for at rette diskussionen mod dem, der sidder med svarerne, siger Haggai Kunisch, der også er bekymret for, at medarbejderne brænder inde med tanker eller spørgsmål, som de før har kunnet komme af med på debatsiden. I det hele taget bliver medarbejdere og ledelse fattigere, når åbenheden ikke er til stede. Nye idéer og nye indgangsvinkler risikerer aldrig at blive hørt, og ledelsen får sværere ved at forholde sig til medarbejdernes egentlige tilstand, når de kun hører de polerede historier. n Foto: Jacob Mark Medarbejdere og ledelse bliver fattigere Det er meget menneskeligt at beskytte sig selv i en tid, hvor presset vokser, erkender Haggai Kunisch, men bagsiden er, at Medarbejderne er bange for at fremstå som brokkehoveder af frygt for at blive de næste, der ryger, mener formand for Jyske Bank Kreds Haggai Kunisch. Finans april

16 finansiel dannelse SKOLELÆRER FOR EN DAG Sydbank rykker ud på skoler for at undervise i privatøkonomi. Eleverne lærer at lægge budget og bliver klædt på til at gennemskue, hvad det koster at låne til kørekort, bil, lejlighed og uddannelse Af Henrik Stanek, freelancejournalist Foto: Anders Brohus Dagen begynder med en irettesættelse. En af Sydbanks unge rådgivere bliver belært om, at hverken børn eller voksne må ryge på en skole. Heller ikke, selv om det foregår i det fri. Så må jeg hellere tage en eftersidning, svarer han og lusker ned mod en flok elever, der står med deres cigaretter uden for matriklen. Når de seks rådgivere ikke kender reglerne på en skole, skyldes det, at de først for nylig er begyndt at øse ud af deres viden om privatøkonomi til skoleelever. I dag skal tre 10.-klasser på Sønderskov- Skolen i Sønderborg have et indblik i, hvad det koster at leve. Har nogen af jer et fritidsjob? Hvad sker der så med jeres løn, spørger Nadja Svendsen, der underviser 10. B sammen med kollega Lena Hansen. Pengene går ind på en lønkonto, fortæller eleverne og peger på, at der også findes børne- og pensionsopsparinger. Hvor er I supergode. Der er også noget, der hedder udlån. Hvad kan I få brug for at låne penge til, spørger Lena Hansen. Fisk, svarer en dreng på bagerste række, der sidder med hovedet gemt i sin grå hættetrøje. Skal du ikke have kørekort og bil?, forsøger Lena Hansen. No!. Hvordan vil du så komme på arbejde?. På rulleskøjter. Matematiklærer Finn Wisnewski træder til: Du har et meget dyrt kamera. Hvordan har du købt det?. Kontant, svarer eleven om de kroner, kamera og linse har kostet. Overtræk hæmmer friheden Andre elever får snart brug for at låne til kørekort, bil og indskud. De to rådgivere gennemgår et regnestykke over, hvad det koster at låne til et kørekort. Det kan være fornuftigt at investere i et kørekort, men man skal vide, at man skal betale 500 kroner af om måneden i to et halvt år, før man har betalt lånet tilbage med renter. Omvendt har man 500 kroner til andre ting, hvis man ikke behøver at låne, forklarer Lena Hansen. Det er det rekordstore antal unge, der er registreret i RKI, der har fået skoler til at opfordre Sydbank til at undervise de ældste skoleelever. Unge bliver udsat for mange fristelser, og har man ikke styr på indtægter og udgifter, går det galt. Hvis vi kan give eleverne et wake up call, gør vi gerne det, siger kundechef Kim Juul Pedersen fra Sydbank i Sønderborg. Han ser undervisningen som en god samfundsopgave. 16 Finans april 2012

17 Kunderådgiver Lena Hansen forklarer 10. B om fordelen ved at lægge et budget. Alle har brug for at vide noget om privatøkonomi, og når det kommer til stykket, er eleverne ikke anderledes, end da vi var unge. De får også brug for at låne til bil og hus, og det livsforløb taler vi med dem om. Vi fortæller, at det er en god ide at lægge noget til side, for man hænger på et lån i lang tid. Vi lever af at låne penge ud, men det skal også være holdbart. I 10. B kommer eleverne med bud på de faste udgifter, der følger med, når man flytter hjemmefra. Rådgiverne deler en opgave rundt om lærlingen Brian, der er flyttet sammen med kæresten, Lise. Deres udgifter falder ujævnt, så hvor meget skal de indbetale til deres budgetkonto om måneden? Nadja Svendsen forklarer to piger, at man bruger budgetkontoen til at spare op til de dyre måneder, og at man slipper for overtræk, så længe kontoen balancerer. Det er en god opgave, fordi eleverne opdager, at de kan finde ud af at lægge et budget. Det giver dem en yes-oplevelse, siger Lena Hansen, inden hun bruger tv-programmet Luksusfælden som afsæt til en snak om, hvad der sker, hvis man ikke lægger budget. Så mister man overblikket over sin økonomi, konstaterer en dreng. Og køber ting på afdrag, supplerer en kammerat. Unge rådgivere er tæt på eleverne De fleste elever i 10. B er snusfornuftige, vurderer matematiklærer Finn Wisnewski. Han har selv inddraget privatøkonomi i sin undervisning, men det giver noget andet, når to rådgivere på 25 år står i spidsen for timen. De ved fra deres job, hvilke pengeproblemer unge løber ind i, og de taler mere jævnbyrdigt med eleverne. Unge har mange penge imellem hænderne i dag, men de lever i en beskyttet verden. Ser de et tilbud om lån, lægger de måske ikke mærke til det, der står med småt, siger Finn Wisnewski. Det er bevidst, at undervisningsholdet fra Sydbank består af unge rådgivere. Som bankfolk har vi forudsætningerne for at fortælle om privatøkonomi, men det må ikke blive en monolog. De unge rådgivere er tæt på eleverne og kan involvere dem, siger Kim Juul Pedersen. n Sådan gør Sydbank To rådgivere besøger en klasse to gange med en uges mellemrum. Første gange taler de om ind- og udlån, rådighedsbeløb og overtræk, og eleverne lægger budget for et kærestepar, der netop er flyttet sammen. Til anden gang skal eleverne løse fem opgaver i grupper. I de fire første følger man Peter, fra han er 18 år og flytter til Aarhus for at studere, til han har tre børn sammen med sin kæreste. Undervejs flytter de sammen, siden køber de først bil og så hus, og til sidst skal den ældste på efter skole og den yngste i dagpleje. Hvad koster det? I den femte opgave skal eleverne notere, hvor meget de selv spiser morgen, middag og aften, og regne ud, hvad det koster. Undervisningsforløbet er udviklet af Sydbanks afdeling i Sønderborg. Efter at have testet det tilbyder afdelingen alle skoler i kommunen at undervise i privatøkonomi fra 6. til 10. klasse. Også bankens andre filialer kan bruge konceptet. Bankens afdeling i Haderslev har udviklet et tilsvarende materiale til gymnasier og handelsskoler. Finans april

18 årsregnskaber Det samlede overskud faldt Sidste år viste regnskaberne en klar fremgang for de 10 største pengeinstitutter, men i år er fremgangen forsvundet, og pengeinstitutterne er stadig i en usikker position Af Jens Sillesen, freelancejournalist Regnskaberne hænger fast i dyndet og kan ikke rigtigt komme op på de gyldne tiders niveau. Det er den konklusion, Jacob Johansen fra ATP drager, når han ser hen over det finansielle landskabs regnskaber for De positive tendenser fra sidste år er gået i stå. Troen på, at vi var på vej mod bedre tider, er skubbet væk. Trenden, hvor tabene på udlån faldt, er desværre brudt, siger porteføljebestyreren fra ATP. De samlede nedskrivninger på udlån i regnskaberne i 2011 er næsten på niveau med 2010 for de ti største i branchen. Det er 21,7 milliarder kroner i 2011 mod 25,2 milliarder kroner i Selvom det er klart bedre end katastrofeåret 2009, hvor det var på 44,1 milliarder kroner, så er det efter Jacob Johansens mening alt for højt. Tabene er på et usundt niveau, og det gør, at vi ser en indtjening og en forrentning af kapitalgrundlaget, der er utilfredsstillende, fortæller han. Værst ser det ud i Vestjysk Bank, hvor nedskrivningerne er mere end fordoblet fra 2010 og er nået 985 millioner kroner. Det svarer til 4,5 procent af udlånene i pengeinstituttet. Til sammenligning så er gennemsnittet i top-10 kun 1,4 procent. De store hensættelser til tab kan tydeligt ses på bundlinjen. Det samlede overskud er faldet kraftigt fra sidste år. Da syntes de store pengeinstitutter ellers på vej op fra skrækåret Resultat før skat Nedskrivninger Rente - og gebyrindtægter Danske Bank Nordea Bank Danmark Jyske Bank Nykredit Bank Sydbank FIH Erhvervsbank Spar Nord Bank Arbejdernes Landsbank Vestjysk Bank BankNordik I ALT Koncerntal. Tallene er i mio. kr. Kilde: Bankernes regnskaber. 18 Finans april 2012

19 2009, hvor der kun var et samlet overskud på 3,5 milliarder kroner. Det blev til 14,1 milliarder kroner i 2010, men det er faldet til 7,1 milliarder kroner. Jubelårene i 2006 og 2007, hvor det samlede overskud var på over 30 milliarder kroner, er langt væk. Væksten er gået i stå Væksten i den samlede forretning er også gået i stå. Det kommer, efter at en række pengeinstitutter vækstede abnormt i årene op til finanskrisen. Mest bemærkelsesværdig var Roskilde Bank, hvis udlån steg fra 6,2 milliarder kroner i 2002 til 32,6 milliarder kroner i Mere end en femdobling på fem år. Årsagerne er flere, men større risikovillighed og meget billig adgang til kapital var blandt dem. Indlånene kunne slet ikke følge med, og det giver i dag en række pengeinstitutter store indlånsunderskud. Kredithåndværket var ikke i orden, og fundingmarkedet lukkede. Det med et stort indlånsunderskud går bare ikke. Det kan man ikke bygge en forretningsmodel på nu, forklarer Jacob Johansen. Han mener, at der er to hovedårsager til stoppet i udlån. Dels er bankerne ikke så villige til at låne ud. Dels så gearer samfundet generelt ned, så der er ikke den samme udlånsefterspørgsel, fortæller Jacob Johansen. Så udviklingen er ikke et tegn på usundhed i sektoren, men snarere en tilbagevenden til en mere balanceret tilstand, hvor forretningskonceptet er gået fra vækst til balance og fokus på fremtidig funding. Eksperten fra ATP har dog også ros til pengeinstitutterne. Bankerne har stået skulder ved skulder og har hævet marginaler, og det slår igennem i regnskaberne, siger han. Det har dog ikke betydet en stigning i de samlede nettorente- og gebyrindtægter. De falder samlet med 2,6 procent. Her er det især FIH og Nykredit, der går retur. Ser man frem, så mener Jacob Johansen, at det er afgørende for sektoren, at den hjemlige økonomi udvikler sig positivt. Forbruget betyder meget, når vi ser fremtidige tab. Hvis økonomien svinger tilbage igen, så kan der blive problemer i sektoren igen, siger Jacob Johansen. Der er sket en enkelt ændring i top-10 siden sidste år. Det er BankNordik, den tidligere Føroya Banki, der er hoppet forbi Alm. Brand Bank, når pengeinstitutterne bliver rangeret efter arbejdende kapital. Det er blandt andet overtagelsen af dele af Amagerbanken, der har rykket det færøske pengeinstitut op i top-10. Banken overtog indlån på omkring 4,5 milliarder kroner i forbindelse med handlen med Finansiel Stabilitet i maj Det ændrer det samlede resultat i positiv retning, da Alm. Brand Bank både havde store hensættelser til tab og stort underskud i Den ændring er med i både og 2011-tallene for at få sammenlignelige tal. Selvom Nordeas regnskab viser et stort fald i både indlån og udlån, så er det ikke et billede af den reelle udvikling. Banken har ændret regnskabspraksis og flyttet repoforretninger ud af det danske regnskab. Kigger man udelukkende på den ordinære bankforretning, så har udviklingen været positiv fra 2010 til n Balance frem for vækst Væksten i finanssektoren er stoppet, og omfanget af forretninger i sektoren er svagt aftagende efter et årti med hæsblæsende vækst. Ændringen er nødvendig for fremtidig overlevelse Af Jens Sillesen, freelancejournalist Indlånsunderskuddene blandt de største pengeinstitutter i Danmark er på vej ned. I 2011 blev de samlet på 207,4 mia. kroner. Tallet kan ikke sammenlignes direkte med året før, da Nordea har ændret regnskabspraksis. Men for de øvrige ni pengeinstitutter er der tale om et fald 30,9 mia. kroner fra 255,2 mia. kroner til 224,3 mia. kroner. Der er ikke mange banker, der har en udtalt vækstambition. Det er verden ikke til. I stedet for at gå ud og slå på tromme og vokse, så er pengeinstitutterne i gang med at tilpasse deres forretning, siger Jacob Johansen, der er porteføljeforvalter i ATP. Forretningsmodellerne i branchen bliver afstemt med de nye tider, hvor fundingmarkedet er begrænset. I de kommende år er en af de største udfordringer i sektoren refinansiering af lån, og derfor sker der en tilpasning af balancen mellem indlån og udlån. Statsgarantierne i Bankpakke 2 for lån til sektoren udløber i løbet af 2012 og 2013, og derfor skal en række pengeinsti- Finans april

20 årsregnskaber tutter forny lånene, der uden statsgarantien bliver dyrere end de gamle lån. Derfor har de en naturlig interesse i at have et mindre indlånsunderskud, så de skal låne mindre. Årlige vækstrater i udlånene på 10, 20 og 30 procent er afløst af nulvækst. Samlet set går både indlån og udlån tilbage for de 10 største pengeinstitutter i Danmark. Ser man igen bort fra Nordea, så er der tale om en lille fremgang i indlånene på 1,1 procent, mens udlånene går i minus med 1,4 procent. Banker med stort indlånsunderskud har mindre muligheder for vækst. Men jeg tror ikke, at der er mange banker, der har en egentlig strategi med fokus på vækst. Det er mere et spørgsmål om at få konsolideret sig og ikke mindst få gjort sig klar til nye kapitalkrav, siger Jacob Johansen. De dårlige regnskaber er ikke kun et øjebliksbillede, men har også betydning for den fremtidige udvikling i sektoren. De danske pengeinstitutter risikerer at få en lavere kreditrating, hvis de ikke kan fremvise resultater, der giver optimisme for fremtiden. Den raslen med sablen, som ratingbureauerne laver over for de danske pengeinstitutter, er ikke hjælpsom for sektoren. Det får udenlandske investorer til at sige hvorfor er det lige en dansk bank, jeg skal låne til, når jeg kan vælge en svensk bank, der ser mere solid ud, forklarer Jacob Johansen. Det giver højere fundingomkostninger og dermed en forringet konkurrenceevne. Specielt med hensyn til Danske Bank i forhold til deres nordiske konkurrenter har det betydning. For dem vil højere marginale fundingomkostninger betyde en konkurrencemæssig udfordring, når de skal konkurrere om nordiske virksomheder, siger Jacob Johansen med henvisning til Nordea. Danske Bank havde i 2011 et indlånsunderskud på 178,9 milliarder kroner, mens Nordea havde et indlånsoverskud på 16,9 milliarder kroner. Set i forhold til størrelsen er det dog FIH Erhvervsbank og Vestjysk Bank, der har de største indlånsunderskud. FIH s situation er lidt speciel, da det er en erhvervsbank, og dermed har den et anderledes forretningskoncept end de øvrige pengeinstitutter i top-10. Så indlånsunderskuddet på 86 procent er ikke sammenligneligt. Vestjysk Bank har et indlånsunderskud på 7,8 milliarder kroner svarende til 36 procent af udlånene. Det er en forbedring på tre procent fra året før, men der er lang vej til balance. Så den forestående fusion med Aarhus Lokalbank og konvertering af statslige lån på næsten 300 millioner kroner til aktiekapital betyder meget for at sikre bankens fremtidige kapitalgrundlag. De pengeinstitutter, der har styr på balancen, vil ifølge Jacob Johansen ikke for alvor gå efter større markedsandele. Indtjeningen på den potentielle vækst vil være begrænset. Der er kamp om de gode kunder, så det vil ikke være så profitabelt. Så det kan godt være, at der er mulighed for vækst, men der er ikke forretninger nok med tilfredsstillende indtjening at gå efter, siger han. Det er dog de to pengeinstitutter med indlånsoverskud, der oplever den største vækst i indlånene. Arbejdernes Landsbank og Jyske Bank bliver belønnet for at have gået i flinkeskolen med indlånsvækst på henholdsvis 9,6 og 8,3 procent. BankNordik har en fremgang på næsten 50 procent, men den skyldes, at pengeinstituttet købte store dele af Amagerbanken i n Indlån UDlån INDLÅNSBALANCE I % INDLÅNSBALANCE I MIO KR Danske Bank* Nordea Bank Danmark* Jyske Bank ,382-12,305 Nykredit Bank Sydbank FIH Erhvervsbank Spar Nord Bank Arbejdernes Landsbank Vestjysk Bank BankNordik I ALT INCL. NORDEA I ALT EXCL. NORDEA *Kun moderselskabet. Tallene er for koncernen ekskl. puljeordninger og repoforretninger. Tal i mio. kr. 20 Finans april 2012

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 KUN DET TALTE ORD GÆLDER Fornylig var jeg en tur på Bornholm. Desværre ikke på ferie, men for at besøge det lokale erhvervsliv. Her fik jeg også lejlighed

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere