Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2008"

Transkript

1

2 2

3 3 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2008 Indledning s. 3 Prioriteringer, undersøgelser s. 5 Museumsforeningen og bestyrelsen s. 7 Den arkæologiske virksomhed s. 8 Nyere tids virksomhed s. 15 Formidling, It, hjemmesiden s. 17 Udstillingerne 2008 s. 17 Digital registrering, arkiver, bibliotek s. 19 Markedsføring og publikationer s. 19 Konservering s. 20 Personale s. 20 Medlemsskaber s. 22 Bygninger, magasiner, mm. s. 23 Tak (afslutning) s. 24 INDLEDNING 2008 har både været et godt år og et turbulent år. Godt, fordi en dygtig og engageret medarbejderstab har haft viljen til at få hjulene til at køre. Og godt, fordi vores dygtige arkæolog, Finn Ole Nielsen, sidst på året 2008 blev udnævnt som æresdoktor af Lunds Universitet. Det er vi meget stolte af på Bornholms Museum!

4 4 Turbulent, fordi året har været præget af en økonomi, der slet ikke har kunnet få tingene til at hænge sammen. Det har der været flere grunde til: et ringe besøgstal fik entreindtægten og salget til at dale så meget, at end ikke alvorlige besparelser i årets sidste måneder kunne rette op på det. Stigende udgifter til lønninger og lønrelaterede afgifter på grund af det store antal ansatte (ca. 50 personer på årsbasis) har udhulet budgettet. Barselsorlov og en langtidssygemelding blandt et personale, der ellers aldrig har en sygedag har i væsentlig grad indebåret manglende hænder. For overhovedet at få fremtiden til at hænge sammen økonomisk og for at dække underskuddet, måtte vi træffe særdeles ubehagelige dispositioner, afskedigelser, der da også i den grad gav bagslag til ledelsen. Årets mørke måneder har i sandhed været mørke. Hvordan 2009 skal hænge sammen arbejdsmæssigt og økonomisk er det pt. svært at forudse eller spå om. Med den økonomiske krise verden befinder sig i i øjeblikket, vil det nok være naivt at tro, at året vil blive bedre end Det har vi forsøgt at tage højde for i budgettet. Men at det ikke er fremmende for arbejdsindsatsen, at medarbejderstaben er reduceret så meget, siger sig selv. Med foråret vender optimismen tilbage. På Hjorths Fabrik, som i 2008 havde det største underskud, har vi fået ansat en energisk og engageret daglig leder; andre dygtige folk er på vej, så der synes at være lys for enden af tunnelen. På de andre afdelinger fortsætter vi den arbejdslinje, der allerede er lagt. Og så må vi krydse fingre for året der kommer. Det er så banalt, at hvis sommeren bliver våd og regnfuld, skal økonomien nok hænge sammen. At det selvfølgelig er uholdbart i længden siger sig selv, museets økonomi skal stabiliseres på anden vis. Vi har allerede haft et generationsskifte på Hjorths Fabrik. Der er vi nu, som ovenfor omtalt, på rette kurs. I de kommende år vil der ske flere generationsskifter, hvilket kan lukke op for nye visioner, initiativer og gå på mod. For at det kan lykkes, prøver vi at få stabiliseret, ikke blot økonomien, men også samlingernes fysiske opbevaring og digitale registrering. De to sidste punkter har været væsentlige i den kvalitetsvurdering, som Kulturarvsstyrelsen i 2008 gennemførte på Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Styrelsen har som mål, at gennemgå samtlige landets statsanerkendte museer nu var turen kommet til Bornholm. Det er en meget lang proces, arbejdskrævende, men også givtig, fordi man bliver tvunget til at se på sine egne procedurer. Et flere dages langt besøg af medarbejdere fra Kuas, opfulgt af møder har været interessante ikke mindst fordi nogen har gidet høre på alle de små og store problemer, et museum nødvendigvis kæmper med.

5 5 Bornholms Museum har endnu ikke modtaget den endelige vurdering fra styrelsen. Det skyldes, som vi forstår det, den store kompleksitet, der er i Bornholms Museums arbejdsområde. En delrapport har vi dog modtaget, og heldigvis er konklusionerne overvejende positive. I en foreløbig rapport fra november 2008, hvor man også havde taget stilling til bestyrelsens virke, hed det således bl.a.: Museets overordnede fokus og prioriteringer. Bornholms Museum er en kulturinstitution med en vigtig lokal forankring og med stor betydning for lokalsamfundet og for Bornholm som turistmål. Museet har i en årrække satset på at udvikle museets filialer og er nu i en konsolideringsperiode. Museet har en bred samarbejdsflade og er aktør i mange forskellige sammenhænge i det bornholmske kulturliv. Det er afgørende, at museet nu i højere grad prioriterer at skabe balance i aktivitetsniveau og ressourceforbrug mellem museets forskellige opgaver med henblik at løse de lovpligtige myndighedsopgaver tilfredsstillende. Denne prioritering bør samtidig have et strategisk sigte i forhold til museets fokus og rolle i lokalsamfundet de kommende år. Museets bestyrelse. Det er afgørende for museets fremtidige virke, at museet har en aktiv bestyrelse, som løbende sætter museets rolle og udvikling på dagsordenen. Styrelsen opfordrer bestyrelsen til at styrke sin deltagelse og blive en mere aktiv medspiller i udviklingen af museets målsætninger, strategi og rolle i lokalsamfundet. Kulturarvsstyrelsen inddrager desværre ikke direkte det økonomiske aspekt i kvalitetsvurderingen. Men gør det dog indirekte, ved bl.a. at opfordre til at skabe balance i aktivitetsniveau og ressourceforbrug i forhold til lovpligtige myndighedsopgaver. Det er meget rigtigt set, at der er et problem. Der bruges mange ressourcer på driften af filialerne. Man peger specielt på problemer i den arkæologiske virksomhed, bl.a. hvad angår digitale indrapporteringer, katalogiseringer mm. I vore øjne et godt udtryk for, at opgaverne på øen er for store til, at den ene arkæolog med de få medhjælpere han har, kan overkomme samtlige opgaver. *

6 6 Skal vi se lidt frem, her hvor vi normalt ser tilbage, tegner året til at blive det, hvor vi sørger for, at samlingerne også den arkæologiske arv bliver sikret og digitalt katalogiseret. Vi er kommet langt, men med estimeret genstande, er der selvsagt et stykke vej endnu. Samlingernes pleje og katalogisering har i mange år ikke stået øverst på prioriteringslisten; andre opgaver var sjovere, meget mere visionære og havde derfor også større bevågenhed. Men med erhvervelsen af nye velfungerende magasiner, kan der skabes ordentlige forhold for samlingerne. Når det er på plads, vil der være god basis for at en yngre generation kan kaste sig ud i nye, visionære projekter. Prioriteringer, undersøgelser i de kommende år, bl.a.: Arkæologi: Sorte Muld, geomagnetiske målinger Arkæologi: Grødby, geomagnetiske målinger. Arkæologi: Vasagård, geomagnetiske målinger og udgravninger bl.a. jættestuen i langhøjen. Arkæologi: Forsvarsanlæggene, specielt Rispebjerg Arkæologi: Undersøgelse af centralpladser fra yngre stenalder. Arkæologi: Dyrkningstruede jernaldergravpladser. Arkæologi: Skattefundpladser fra jernalder og vikingetid. Arkæologi: Sølvskatte fra vikingetid og tidlig middelalder. Der arbejdes på en publikation i samarbejde med Nationalmuseet, Københavns og Lunds Universitet. Arkæologi: De Underjordiske sagn og arkæologi. Formidlingsprojekt i samarbejde med Jan Cirkola og Per Oluf Olufsson. Nyere Tid: Fotografernes Bornholm Nyere Tid: Museumsforeningens tidlige historie Nyere Tid: Hjorths Fabrik, Gertrud Kudielka Nyere Tid: Erichsens Gård, Rønnes historie Nyere Tid: Allinge Bys historie, bevaring af byen Nyere Tid: Melstedgård, kulturlandskabet Østerlars Nyere Tid: Søfartens historie Nyere Tid: Fiskerierhvervets skæbne Nyere Tid: Bornholmske Silderøgerier Nyere Tid: Koldkrigsperioden på Bornholm

7 MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal er i april 2009 på2.596 (2.558) medlemmer, heraf 1862 (1.854) familiemedlemmer og 734 (704) enkeltmedlemmer. Det er +38 i 2008 (+13) medlemskaber i forhold til (Tallene i parentes er 2007/08). I 2008 havde bestyrelsen følgende sammensætning: Christian Dohn, formand Mads Kofod, næstformand Bjarne Bech Roar Schou Kirsten Juni Aksel Holst Sørensen Pete Hunner Annelise Molin, valgt af Bornholms Regionskommune Jacob Kjøller, valgt af Bornholms Regionskommune Michael Andersen, medarbejderrepræsentant, Bornholms Museum Vibeke Dam Andersen, medarbejderrepræsentant, Bornholms Kunstmuseum Repræsenteret i bestyrelsen: Ann Vibeke Knudsen, leder af Bornholms Museum Lars Kærulf Møller, leder af Bornholms Kunstmuseum, sekretær for bestyrelsen

8 8 DEN ARKÆOLOGISKE VIRKSOMHED 2008: På de fleste områder har den arkæologiske afdeling et tæt og forpligtende samarbejde med andre myndigheder og bornholmerne. Alting kan altid gøres bedre, noget ved vi alt for godt allerede, andet bliver vi gjort opmærksomme på fx ved Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering. Meget handler om organisation og vilje, men man kan ikke komme uden om, at ressourcerne klart sætter nogle begrænsninger. Vi vil som udgangspunkt altid gerne være imødekommende, konstruktive og positive, men det kan naturligvis ikke nytte at blive ved med at hælde på læsset. Tilsynet med de fredede fortidsminder burde helt naturligt have hørt under BMR's ansvarsområde, museet fik tilbudt opgaven fra vort regionsmuseum Kroppedal, men vi valgte både af arbejdsmæssige og politiske grunde at takke nej til opgaven blev året, hvor hele to erfarne museumsassistenter i jobordninger valgte at gå på efterløn. De blev erstattet af en enkel ny mand på fuld tid i ordinær ansættelse. Som andre steder, er generationsskifter en nødvendighed, ikke mindst i arkæologien, hvor opgaverne er mangesidige og til tider indebærer hårdt fysisk arbejde. Som i de tidligere år har museet valgt at følge landbrugsbyggeriet meget nøje, hvilket også indbefatter overvågning af grusgrave, hvis udnyttelse er direkte knyttet til byggeaktiviteterne. Museet forsøger at følge med i alle større jordarbejder og rettidigt gøre bygherrer og entreprenører opmærksomme på arkæologiske bevaringsinteresser. Med mange og gode samarbejdspartnere, lokale og statslige myndigheder, lodsejere og virksomheder, lokale fritidsarkæologer, ind og udenlandske kolleger samt studenter, er det blevet til endnu et år med rigtig megen aktivitet følgende er blot en summarisk gennemgang af de største sager.

9 9 Arkæologiske undersøgelser Hullegård, Poulsker 14. Boderne, Åker 2. Vasagård, Aaker 15. Sorte Muld, Ibsker 3. Hoglebjerg, Klemensker 16. Helligdommen, Rø 4. Baggård i Klemensker 5. Madseløkke, Allinge Sandvig 6. Landemærket, Rønne 7. Vellensbygård, Nylars 8. Gildesgård, Vestermarie 9. Nexø Halmvarmeværk 10. Vellensby, Nylars 11. Klippehøj, Olsker 12. Jættebro, Østermarie 13. Rispebjerg, Pedersker 1. Hullegård, Poulsker BMR 2494/Forskningsgravning Undersøgelse i grusindvindingsområde af Maglemosebopladser ( f.kr.f.), bebyggelser fra bronze og jernalder (1.000 f.kr.f. 100 e.kr.) i tilknytning til kildevæld med unikke bevaringsforhold. Seminarudgravning med 6 studerende fra Københavns Universitet med stud.mag. Anders Pihl som tutor. 2. Vasagård, Åker BMR 816/ 2147/Forskning/Dyrkning/Formidling. To centralpladser fra yngre stenalder ( f.kr.f.). Opsamling i samarbejde med Terry Slocum og De Bornholmske Amatørarkæologer. Kulturarvsstyrelsen har udbetalt kompensation til ejeren for at undgå grubning. Dysse og jættestue kammer i langhøjen NV for Vasagård blev i efteråret 2008 restaureret af Nationalmuseet/Kulturarvsstyrelsen. 3. Hoglebjerg, Klemensker BMR 3530/Forskning. Prøvegravning på højdedrag i samarbejde med Terry Slocum. Bebyggelsesspor fra yngre stenalder ( f.kr.f., bronzealder ( f.kr.f.) og tidlig middelalder ( e.kr.). Enkelt grav fra yngre jernalder ( e.kr.) der forklarer hvorfor Hoglebjerg er beboet af underjordsfolket. Det slår sjældent fejl at der er en direkte sammenhæng mellem jernalder gravpladser og underjordsfolket tilholdssteder. Tidligere har vi ikke haft kendskab til grave på Hoglebjerg.

10 10 4. Baggård i Klemensker BMR 3469/Grusgravning. Fortsat undersøgelse på Baggårds del af grusgraven ved Ålyst. Muldafrømningen sker i nøje samarbejde med museet. Især fund af bosættelser fra yngre bronzealder ( f. Kr.f). 5. Madseløkke, Allinge Sandvig BMR 3363 /Forskning. Afdækning af klippe med min. 40 skålgruber og 12 skibe fra yngre bronzealder. 6. Landemærket/ Stenbanegrunden, Rønne BMR 1001 /Boligbyggeri. Fund af bautastene, brandgrave yngre bronzealder og yngre germansk jernalder ( ekr.) 7. Vellensbygård, Nylars BMR 3514 / Landbrugsbyggeri. Boplads fra bronzealder og romersk jernalder (Kr.f. 200 e.kr.) samt hulvej fra yngre romersk jernalder ( e.kr.). 8. Gildesgård, Vestermarie BMR /Landbrugsbyggeri. Forud for anlæggelsen af en kostald undersøgtes en del gruber med potteskår fra en bebyggelse i yngre bronzealder. 9. Nexø Halmvarmeværk BMR 1636/Byggeri. Forud for opførelsen af lagerhaller og adgangsvej undersøgtes bopladslag fra romersk jernalder (kr.f. 400 e.kr.). 10. Vellensby, Nylars BMR 1472/Dyrkning. Lille gravfelt fra yngre romersk jernalder med bådgrave. Prøvegravning gennemført kvadratmeter er udtaget til arkæologisk undersøgelse pga. dyrkningsskader. Markleje udbetalt. Delvist afdækket af PLE. Gravfelt færdiggraves i 2009 i samarbejde med konservatorer og studerende fra Konservatorskolen i København, 11. Klippehøj, Olsker BMR 1405/Dyrkning. Gravplads fra Romersk jernalder. Delvist undersøgt i kvadratmeter er udtaget til arkæologisk undersøgelse pga. dyrkningsskader. Markleje udbetalt. Opsamling i samarbejde med arkæologistuderende fra Trondheim.

11 Jættebro, Østermarie BMR 916/Dyrkning. Fortsat undersøgelse af stort gravfelt fra romersk jernalder med 250 brandgrave og en halv snes jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder ( e.kr.) samt en snes grav fra ældre og yngre germansk jernalder ( e.kr.). Der er fremkommet mange helt nye iagttagelser på Jættebro der ikke tidligere er blevet registreret på andre bornholmske gravfelter. Fx følger gravene en oldtidsvej, der er påvist er dødehuse, fundet stenkredse, såkaldte domarringe, der omgiver bautasten. For første gang blev der påvist grave under bautasten og fundet hidtil ukendte brandlag og brandlagsgruber fra yngre germansk jernalder. Kuas bevilling på kr. blev ikke brugt i 2008 undersøgelserne forsætter i Ved regionskommunens hjælp blev hulvejspor og to delvist bevarede gravhøje på gravfeltet i skovbrynet ved Maglebæk frilagt i efteråret Rispebjerg i Pedersker BMR 2264/Formidlingsprojekt i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen Bornholm. Undersøgelse forud for anlæggelse af P plads fund af 5 grave yngre germansk jernalder ( e.kr.). 14. Sømarken Boderne BMR 1755/2288/Ledningsarbejde. Undersøgelse i forbindelse med kloakledning fund af bopladsrester fra sen vikingetid ( e.kr.) 15. Sorte Muld, Ibsker BMR 1191/Forskning. Geomagnetisk kortlægning af centrale del af Sorte Muld bygden. Med støtte fra Dronningens Arkæologiske Fond og BornholmsTrafikken v. Mads Kofod. 16. Helligdommen, Rø BMR 3451/Forskning. Geomagnetisk kortlægning af Trinitatis kapel. Med støtte fra Dronningens Arkæologiske Fond og BornholmsTrafikken v. Mads Kofod. PROJEKTER, VIDENSKABELIGE KONTAKTER; SAGER M.M. h Centralpladser fra yngre stenalder på Bornholm ( f.kr.) Museet fik i 2007 tilknyttet en Ph.d. studerende arkæologen Terry Slocum fra University of Wisconsin Madison. Med støtte fra Fulbright Fonden arbejder Terry på at belyse den type anlæg der

12 12 internationalt kaldes causewayed enclosures, på dansk betegnes de Sarup anlæg. Ved Vasagård i Åker findes hele to anlæg af denne type, men de er indtil videre også de eneste der kendes fra øen. Terry vil med udgangspunkt i en analyse af Vasagård og samtidige fund og fundpladser fra hele øen, kort fortalt forsøge at forklare forekomsten af centralpladser og om muligt forudsige hvor der på øen findes pladser af lignende karakter. En prøvegravning gennemførtes i 2008 på Hoglebjerg i Klemensker, den gav ikke det forventede resultat, men selv et negativt resultat er i videnskabelig sammenhæng også et resultat. Terry vil fortsætte sine studier med og på Bornholm indtil sommeren h Undersøgelse af gravhøje Museumspraktik projekt gennemført af bornholmeren stud.mag. Anders Pihl, Københavns Universitet Målsætningen var at gøre status og forsøge at samle op på hvad der findes af gravhøje. Samt vurdere hvorvidt der findes parametre fx topografiske, der adskiller gravhøje fra henholdsvis sten, bronzeog jernalder. Som en del af projektet frilagde militæret i foråret 2008 en langhøj på militærets skydeterræn ved Eskesgård i Pedersker. h Internationalt samarbejde Museet samarbejder med en række eksperter fra museer og universiteter i Sverige, Norge, Polen og Tyskland. Gennem det nære samarbejde med universitetslektor Ulla Lund Hansen har museet i de seneste år også været inddraget i det dansk polske jernalderarkæolog netværk. I Sverige samarbejdes nært med Lunds Universitet. I Norge samarbejdes med universitetet i Trondheim der sender studenter til Bornholm for at opnå feltpraksis i 2008 sendtes 7 studenter. I Tyskland samarbejdes med Prof. Claus von Carnap Bornheim i Slesvig hvor et nyt projekt Kommunikation i Nordsøen og Østersøen er under udarbejdelse. Intentionerne er at publicere nogle af de mange detektorfund fra Bornholm. Øen er et interessant forskningsområde da ingen andre områder er tilsvarende grundigt detektorundersøgt. h Formidling Arkæologien er meget hyppigt omtalt i de lokale medier vi er naturligvis glade for den store bevågenhed også i forbindelse med den længe ventede populærvidenskabelig fremstilling om Sorte Muld. Hele 24 forfattere har bidraget og redaktørerne Christian Adamsen, Ulla Lund Hansen og Margrethe Watt har ydet en kæmpe ulønnet indsats. Martin Stoltze har stået for billedredaktionen,

13 13 de fleste fotos og layout selv synes vi at bogen er blevet en flot årbog til Museumsforeningens medlemmer. Museet er involveret i flere formidlingsprojektet til projektet De Underjordiske sagn og arkæologi bevilligede Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling af tips/lottomidlerne kr. Museet ansøger om yderligere kr. for at realisere projektet. En CD demo er udarbejdet af initiativtagerne Jan Cirkola og Per Oluf Olufsson. Ved Ringborgen på Rispebjerg samarbejder museet med SNS Bornholm, Foreningen Bornholm og Pedersker Lokalforeninger om at formidle den meget spændende historie om et år gammelt kæmpestort stenalderanlæg med stolpekredse/woodhenges og palisadeindhegninger samt en meget yngre kun ca år gammel tilflugtsborg fra jernalderen. Anlæggene er delvist forsøgt rekonstruerede. I samarbejde med museet har naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen, Jelling/Klosterheden, udarbejdet information og panoramatavler på pladsen og i udkigstårn, samt digitalt på SNS Bornholms hjemmeside. 1. etape af formidlingen vil blive markeret ved en officiel indvielse af pladsen i haktuelle forskningsprojekter: Ældre stenalder: Stenalderbosættelsen omkring Vallensgårds Mose. I samarbejde med Poul Otto Nielsen NM, Manus arbejdstitel Første jægere første bønder. Stenalderbopladser ved Vallensgårds Mose på Bornholm. Maglemosekultur på Bornholm (c f.v.t.) med særlig fokus på Maglemosebosættelserne omkring Muleby og Bag å. Magisterspecialer Lasse Sørensen og Claudi Casati arkæologistuderende v. KUA. Forskningsrådsbevilling på kr. til 30 C14 dateringer) kr. fra E. Munksgårds legat reserveret til C 14 dateringer. Yngre stenalder: Bornholms bebyggelse i yngre stenalder. I samarbejde med Poul Otto Nielsen NM. Planer om geomagnetiske målinger på udvalgte pladser. Neolitiske centralpladser og deres placering. Ph.d. projekt med udgangspunkt i Vasagård i Åker, ved Terry Slocum University of Wisconsin Madison finansieret af Fulbright. Bronzealder: Undersøgelser af helleristninger i deres arkæologiske kontekst. I samarbejde med museumsinspektør dr.phil. Flemming Kaul NM. Jernalder: Sorte Muld og jernalderens sortmuldpladser. Et nyt udvidet Sorte Muld projekt i samarbejde med Anne Nørgaard Jørgensen Kuas og Prof. Claus von Carnap Bornheim i Slesvig. Jernalderens gravpladser kontinuitet og diskontinuitet. Udgangspunktet er de mange dyrkningstruede jernaldergravpladser der i disse år ødelægges et udvalg af de bedste søges undersøgt.

14 14 Vikingetid: Sølvskatte fra vikingetid og tidlig middelalder. Projekt i samarbejde med Nationalmuseets Møntsamling og Prof. Birgitta Hårdh Lunds Universitet. Den slaviske indflydelse på Bornholm I samarbejde med Dr. Magdalena Naum Lunds Universitet. Nye undersøgelser af 30 strontium bestemmelser af tænder fra Grødby gavpladsen, koordineres af Prof. Douglas Price Madison Wisconsin, Pia Bennike, Karin Frei KU og Magdalena Naum. Middelalder: Kirkernes omgivelser og Bornholms sogneinddeling. Tværgående : Forsvarsanlæg fra oldtiden middelalderen Bornholms kommunikationsveje i oldtiden. Sogneberejsninger indledningen til en Sognebeskrivelse. hjournalsager. I 2008 oprettedes 17 journalsager. Antallet af sager er meget lavt og vi erkender at museet har et meget stort efterslæb med hensyn til indberetninger til de centrale registre, men der har ikke været medarbejdere til at løse opgaven. Der arbejdes ligeledes på at digitalisere samlingerne. Kulturarvsstyrelsen har for 2009 ydet kr. til at komme i gang med opgaverne. hdanefæ Intet danefæ blev indleveret til Nationalmuseet i Efter aftale med Nationalmuseet har BMR valgt at udskyde indleveringerne til På landsplan er detektorarkæologien nu så stor en succes at Nationalmuseet slet ikke kan følge med. Bornholms andel, der i nogle år har været helt oppe på 30 % af alt indleveret danefæ, må forudses at falde, men mængdemæssigt har antallet danefæ i de seneste halve snes år ligget uforandret omkring ca stk. For 2008 er tallet reelt ikke anderledes selvom fundene først vil tælle med i statistikken for NYERE TIDS VIRKSOMHED h 1658

15 var 350året for Bornholms Befrielse som man nu har valgt at kalde det. Med et så rundt og gammelt jubilæum er der altid god grund til at kaste sig ud i et formidlingsprojekt. Begivenhederne i 1658 har betydet alverden for den bornholmske selvforståelse, og da det desuden er en spændende og dramatisk historie, måtte der en spektakulær udstilling til. Vi valgte at få billedkunstneren Martin Stoltze til, sammen med vores netop tilbagevendte museumsformidler Sanne Steenberg Hansen, at opbygge udstillingen i museets to store udstillingsrum. Nu ligger Printzensköld der i en blodpøl, skudt på åben gade i Rønne, medens hans hustru, Anna Hård, stirrer fortvivlet ud af et vindue på Hammershus, som fornemmede hun, langt fra Rønne, hvad der var sket. I udstillingens store sal fortælles flere af de øvrige historier, der også knyttes til begivenhederne i 1600tallets Bornholm. Historikeren Ebbe Gert Rasmussen udgav i 2008 en populær fremstilling af begivenhederne på Bornholm og i Skåne i 1658 og med Bornholms Historiske Samfunds årbog, der havde fokus på 1600tallets Bornholm, er det muligt at få et rimeligt grundigt billede af begivenhederne og tiden dengang. hen sejlmager Det sker heldigvis, at vi modtager gaver, som vi ikke kan lade være med at følge op på med et større formidlingstiltag. Da sejlmager Byders børn bad os om at være med til at tømme faderens sejlmagerloft i Larsegade i Rønne, var vi helt klar over, at det var noget ganske særligt, noget som offentligheden skulle kende til. Det blev til en fin lille udstilling om sejlmagerfaget på Bornholm og dets udvikling gennem flere generationer. hen guide til Rønne Vi har i mange år manglet en guide til Rønne, til byens historie og de kulturhistoriske bygninger hvor museerne indgår som væsentlige attraktioner. Den blev udarbejdet i foråret 2008, er flittigt benyttet og et udmærket formidlingstiltag. I 2009 følges den op af en mindre byudstilling i Erichsens Gård, Rønne Før og Nu, hvormed vi også er med til at markere Rønne Byforenings 50års jubilæum. hkeramikeren lærling, svend og mester Museet overtog for flere år siden store samlinger fra Søholm og Keramisk Fagforbund, da det i 1988 blev slået sammen med SID. Det var med forhåbningen om, at der måtte blive oprettet et keramisk

16 16 museum og at også den keramiske arbejderhistorie ville blive fortalt. Det ønske indfriede museet sidste år med en lille udstilling om det keramiske fags udvikling set i forhold til fabrikkernes ansatte. Udstillingen breder sig i tid fra 1700tallet til SIDs overtagelse og kommer rundt både om arbejderens og arbejdsgiverens faglige besværligheder og organisationer. Udstillingen åbnede i den nyistandsatte del af Hjorths Fabrik, som det med Sparekassen Bornholms Fond var muligt at istandsætte i hstubmølle, Melstedgård I 2008 modtog vi de sidste midler til istandsættelse af stubmøllen fra Tejn, som er flyttet til Melstedgård. Flytning og restaurering er en dyr og vanskelig sag, afhængig af dygtige håndværkere. Møllen får vinger på i foråret 2009, åbner for publikum er færdig 21. juni hnedrivninger, lokalplaner, museumslovens Kapitel 8 Så snart der sker noget i de bevaringsværdige områder på Bornholm eller i de områder, der er udpeget som kulturmiljøer, skal museet principielt udtale sig. Enten for at supplere med nødvendig historisk viden til sagernes behandling, eller for at kunne være med til at forhindre, at der sker ulykker på den faste kulturarv. En del sager tages blot til efterretning. Andre behandles. I 2008 tog vi os således bl.a. af Tornegade 4 og Stettestræde 7 i Rønne (registreringer). Fiskeindustrierne Kjærenæs i Allinge og Nordfilet i Nexø (registreringer og hjemtagninger). Klippen i Gudhjem (historisk materiale). Pumpehuset ved den gamle kirkegård i Rønne (historie, dokumentation). Hammerhavnen (historisk materiale). NYERHVERVELSER (et udvalg!) 23 nye sager er kommet til i Dertil adskillige genstande, arkivalier of fotos, som indgår i samlingerne på anden vis. Indgået er bl.a.: Materiale vedr. en af museets grundlæggere, Hans Anker, Stangegård i Klemensker Byders sejlmagerværksted i Rønne Do. om radiokanalen Bornholms Stemme, Do. om Thues Herremagasin, Rønne og Bornholms Skrædderlaug Materiale om Simon Masen, Rønne, Simons Do. om Bornholmsruten, M/S Bornholm, Et halvskib i glas og ramme Fotoalbum om byggeriet af Poul Ancher på Ålborg værft 1978 Speciale om kaperkrigene K. Thorsen, akvarel fra Svaneke En urmagerinddelingsmaskine fra 1850 og et bornholmerur Samling og bearbejdning af gamle bornholmske spillefilm (Erik Grønvang) Materiale om pakhuset på Øernes Kaj i Rønne Do. fra Nørrekås Do. om fotografen Bjarne Ilsted Bech Do. om Hasle Klinker Do. om Teknisk Skole i Svaneke Do. om Jomfrubjerget og Christianshøj Do. om fabrikken Søholm

17 17 Diverse keramik, forskellige tekstiler, samlinger af billeder FORMIDLING, IT, HJEMMESIDEN Museets hjemmeside har en høj prioritet, hvilken man kan overbevise sig om ved et besøg på siden. Dens styrke er, at den rummer rigtigt meget materiale og museets arbejdsområde og at den henvender sig til skoler og undervisningssektoren. Dens svaghed er at æstetikken er gået fløjten i mangfoldigheden, ligesom den bør være nemmere at navigere rundt i. Begge de problemer arbejdes der på. Nyhedsbreve, Vindue til fortiden og Ugens Historie Når der dukker nyt, spændende op fra vores forhistorie, sendes historien som nyhedsbrev til de af medlemmerne, der har koblet sig til den tjeneste. På hjemmesiden vil man hver uge kunne finde en ny nyere tids historie. Enten om nye sager, som indgår i museets samlinger eller andre emner, som vi af den ene eller anden grund synes er relevante. Hver måned modtager folk et nyhedsbrev med stort og småt fra museets verden. Mobilguider Vi har en medarbejder, som qua sin it indsigt har mulighed for at udnytte den nyeste udvikling indenfor området. Det afstedkommer bl.a. mobilguider, brug af bluetooth, YouTube, Facebook mm. Interessante muligheder for at skabe kontakt med så mange forskellige grupper som muligt. Følg med på hjemmesiden. UDSTILLINGERNE 2008 Bornholms Museum er øens eneste statsanerkendte, kulturhistoriske museum. Bornholms Museum huser fire udstillingssteder: Bornholms Museum med historiske udstillinger, Melstedgård, bondegården med landbrugsudstillinger, Hjorths Fabrik med keramikudstillinger og Erichsens Gård med by, have og madkulturudstillinger. Besøgstal 2006: gæster, 577 flere end : gæster, 277 færre end : gæster, 1954 færre end 2007

18 18 Fordeling: 2008, 2007, (2006), BM , (13.721) EG 6.737, 7.771, (7.466), MG , (16.913), HF , (14.331). hbornholms Museum Ovenfor er omtalt museets 350års udstilling om begivenhederne i 1658 og den mindre udstilling om sejlmager Byder. Julen på museet sluttede med et fint julearrangement for øens skoler, arrangeret af museumsformidleren. Desuden, som det nu er blevet tradition, med et helligtrekongersarrangement i samarbejde med Rønne Kirke. hhjorths Fabrik Takket være Sparekassen Bornholms Fond kunne vi i 2008 færdiggøre istandsættelse af den gamle Kommandantlængen i forlængelse af udstillingsbygningen. Det betyder, at man med en forbindelsesgang har tørskoet adgang til det meste af fabrikken. Det nye lokale udnyttes til demonstrationsværksted og udstillinger. hmelstedgård Korn, møller og brød, udstilling om de bornholmske møller. Æbleprojekt de gamle bornholmske æblesorter også støttet i 2008 af fødevarestyrelsen. Melstedgård er især museet for børn, børnefamilier og pensionister. De grupper forsøger vi at målrette vores formidling og aktiviteter på. herichsens Gård På Erichsens Gård var der i 2008 en spændende teaterforestilling om begivenhederne i Det var makkerparret Jan Circola og Lars Holmsted, der var historieformidlere på en for os helt ny måde. For sidste gang viste Erichsens Gård en særudstilling om madkultur. Erichsens Gård er en lille perle, både som et velbevaret borgerhjem i Rønne og som en af museets rigtig fine filialer den ældste det er snart 60 år siden den blev erhvervet. DIGITAL REGISTRERING, ARKIVER, BIBLIOTEK

19 19 I november 2004 tog Bornholms Museum fat på Kulturarvsstyrelsens store registreringsopgave: REGIN Registrator interface. De medarbejdere, der i sommersæsonen er beskæftiget på de arbejdende museer, fodrer regin med tusindvis af data i vintersæsonen. Museet har (pr. april 2009) i alt 3544 sager publiceret i Regin. Samtlige sager er dd. lagt ind i databasen, og alle sager er lagt ud på den offentligt tilgængelige database: Museets efterhånden store arkiv fik i 2007 ordnede forhold. Arkivet bl.a. med den store fotosamling, er vigtig i forhold til vores forskning og formidling. Arkiv og fotosamling ordnes forbilledligt på frivillig basis. Dog vil en fremtidig sammenslutning med Bornholms Øarkiv være fornuftig, da disse samlinger vil kunne supplere hinanden. Museet har et mindre forskningsbibliotek, især med prioritering af bornholmsk litteratur og arkæologiske fagbøger. Det ordnes på bedste vis af frivillige medarbejdere. MARKEDSFØRING OG PUBLIKATIONER Vores hovedindsats ligger på et samarbejde med Attraktionerne med en folder, en helsides annonce i DUB, annoncer i avisen, egne foldere, kontakter til pressen, en meget god og hyppigt opdateret hjemmeside, indtastning af alle arrangementer i diverse oplevelsesdatabaser. Mm. Vore bogudgivelser kan også ses som en ikke uvæsentlig del af markedsføringen. Årbog tril medlemmerne 2008 blev Bogen om Sorte Muld, der nu endelig var færdig som en populær historisk indgang til faget. (Se under arkæologisk virksomhed). Desuden udgiver vi hvert år div. foldere, postkort og plakater. KONSERVERING Bornholms Museum har tegnet andel i Fælleskonserveringen på Kronborg. Vores første satsning er at få konserveret vore skibsportrætter. Der er mange, så det har lange udsigter med en færdiggørelse. Indimellem vil vi bl.a. sikre ældre bygningstegninger, fx arkitekt Mathias Bidstrups tegninger.

20 20 Genstande fra de arkæologiske udgravninger konserveres løbende. PERSONALET PÅ MUSEET I 2008: Vi er en stor arbejdsplads! hpersonale, ALLE AFDELINGER Ann Vibeke Knudsen Museumsleder Karen Munk Nielsen Museumsinspektør Sanne Steenberg Hansen Museumsformidler Poul Forum Sørensen Bogholder, personalechef Linda Tranberg Sekretær Michael Andersen Museumstekniker Allan Juhl Forvalter Barbara Clemmensen deltid Rengøring /kustode Bent Kofoed Museumstekniker Per Olof Olofsson deltid Medhjælper ARKÆOLOGI Finn Ole Nielsen Museumsinspektør Jesper Jespersen Museumsassistent Mogens Jensen deltid Museumstekniker Irene Møller deltid Museumsassistent hmidlertidigt ANSATTE I ARKÆOLOGIEN STUDERENDE O.A. Michael Vennersdorf Michael Thorsen Claudio Cassati Lasse Sørensen Svend Kramp Syver Smukkestad Anders Pihl Kenn Sonne René Laursen Jeppe Lotz Juul Jacob Adreassen Lukas Frederiksen samt et antal danske og udenlandske studerende. h PERSONALE TILKNYTTET ENKELTE AFDELINGER

Muse. ene. Tirsdag 26. maj 2009

Muse. ene. Tirsdag 26. maj 2009 Muse G ene Bornholms umsforenings ralforsamling Tirsdag 26. maj 2009 Formanden foreslår at vi synger: Kom maj du søde milde... Melodien stammer fra sidste sats af Mozarts klaverkoncert nr. 27 i B dur,

Læs mere

Dronning Margrethe vises rundt på Bornholms Museum af Finn Ole Nielsen, 10. oktober 2009. Foto Michael Andersen.

Dronning Margrethe vises rundt på Bornholms Museum af Finn Ole Nielsen, 10. oktober 2009. Foto Michael Andersen. 2 Dronning Margrethe vises rundt på Bornholms Museum af Finn Ole Nielsen, 10. oktober 2009. Foto Michael Andersen. 3 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2009 Indledning s. 3 Prioriteringer, undersøgelser

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2007

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2007 2 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2007 Indledning s. 2 Prioriteringer, undersøgelser s. 3 Museumsforeningen og bestyrelsen s. 3 Den arkæologiske virksomhed s. 4 Nyere tids virksomhed s. 12

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2006

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2006 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2006 Indledning s. 1 IT, arkiver og biblioteker s. 14 Prioriteringer, undersøgelser s. 2 Markedsføring s. 15 Museumsforeningen og bestyrelsen s. 2 Konservering

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Folk tilbad hellige kilder fordi de kunne helbrede Tekst og foto: Svend Kramp

Folk tilbad hellige kilder fordi de kunne helbrede Tekst og foto: Svend Kramp Folk tilbad hellige kilder fordi de kunne helbrede Tekst og foto: Svend Kramp I forrige artikel om kilderne som forudsætning for bebyggelserne i gamle dage henviste jeg til, at Bornholms Stednavne har

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen Birkedal Beretning over arkæologisk forundersøgelse forud for anlæg af overløbsbassiner i Allerød vest. Gennemført fra d. 6. til d. 19. maj 2011. NFHA2993 Birkedal, matr. 25b, Lynge By Lynge, 010308-085.

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Bornholms Tidendes Grand Prix 2012

Bornholms Tidendes Grand Prix 2012 Bornholms Tidendes Grand Prix 2012 Mænd: Tællende løb Point 1. Tonny Pedersen, Viking (1) 50 2. Henrik Jørgensen, Sahara (1) 49 3. Alex Mogensen, SÅN (1) 48 4. Jacob Schiøtt, Viking (1) 47 5. Michael Strøm,

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer Holbæk Arkæologiklub Bent Andersen fortæller Nyhedsbrev sommer 2013 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen holdt sit seneste møde den 3. juli, hvor man kunne se tilbage på de tilbud, som foråret havde budt på, lige

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg Museum Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson med onsdagsforedrag Programmet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Tornbygård. Bornholms Regionskommune

Vindmølleprojekt ved Tornbygård. Bornholms Regionskommune Vindmølleprojekt ved Tornbygård i Bornholms Regionskommune Hovedforslag blå polygon Fortegnelse over ejendomme beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 708 meter fra nærmeste mølle Udfærdiget

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

Nyvest Løbet Damer. 1 Julie Krogh Hansen, Viking 25,09 2 Ditte Toudal, Rønne. 26,05 3 Line Køhlert, Viking. 26,10 4 Pia Egeberg Taylor, Viking

Nyvest Løbet Damer. 1 Julie Krogh Hansen, Viking 25,09 2 Ditte Toudal, Rønne. 26,05 3 Line Køhlert, Viking. 26,10 4 Pia Egeberg Taylor, Viking Nyvest Løbet 2008 Damer Plac. Navn 1 Julie Krogh Hansen, Viking 25,09 2 Ditte Toudal, Rønne 26,05 3 Line Køhlert, Viking 26,10 4 Pia Egeberg Taylor, Viking 26,14 5 Natasja Munch, SÅN 26,27 6 Mathilde Moe,

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

KURATRØNTAN. Mølleaksel på plads NYT FRA. Kuremøllen for fulde sejl Foreningen Kuremøllens Venner

KURATRØNTAN. Mølleaksel på plads NYT FRA. Kuremøllen for fulde sejl Foreningen Kuremøllens Venner NYT FRA KURATRØNTAN 1861 2014 Foreningen Kuremøllens Venner www.kuremoellen.dk Kuremøllen på Kurebakken, 3 kilometer fra Svaneke og 74 meter over havet, er en ottekantet jordhollænder, opført i 1861 af

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Bornholms Cykelveje. Juni 2011

Bornholms Cykelveje. Juni 2011 Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt Jørgensen Merete Koch Sandemandsvej 21

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Udført af Søren Jensen. KOLOFON Museets j.nr.: MLF001891 KUAS j.nr.: 17/00134 Stednavn: Pensylvanien Varmeværk

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke. Historie. Møllen og dens ændring gennem tiderne Og om dens fremtid. Svanemøllen 1947

SVANEMØLLEN Svaneke. Historie. Møllen og dens ændring gennem tiderne Og om dens fremtid. Svanemøllen 1947 SVANEMØLLEN Svaneke Svanemøllen 1947 Historie Møllen og dens ændring gennem tiderne Og om dens fremtid. NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Svanemøllen 2009 Indledning. Bornholm har skønsmæssigt haft hen ved 30 hollandske

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere