Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 o k t o b e r å rg a n g

2 Foranlediget af den megen debat, der har været omkring Islamkritisk Netværk i Folkekirken har Herning Folkeblad bragt et interview med vores præst Morten Kvist. Det er vores indtryk, at dette interview på mange områder tydeliggør, hvad vores præst står for, ligesom mange af de misforståelser, der florerer, bliver aflivet. Ole Hansen, fmd. Gjellerup Valgmenighed Hans Jørn Hansen, fmd. Herning Valgmenighed Artikel bragt i Herning Folkeblad lørdag den 2. september 2006 bringes her med tilladelse fra Herning Folkeblad: De træller under loven For valgmenighedspræst Morten Kvist i Herning betyder dialog ikke kompromis. Dialog er en samtale, hvor man tør insistere på sit eget udgangspunkt. Af journalist Uwe Max Jensen, Herning Folkeblad - Ordet dialog har længe generet mig. Det er kommet til at betyde kompromis, og fra den politiske sammenhæng er ordet blevet fragtet over i religionsdialogen. Men dialog betyder samtale. Ikke kompromis, siger Morten Kvist. Morten Kvist er tidligere forstander for Askov Højskole. I dag er han præst for valgmenighederne i Herning og Gjellerup, og sammen med 112 andre præster fra den danske folkekirke er Morten Kvist med i»islamkritisk netværk«. - I religionsdialogen har man fokuseret på ligheder mellem islam og kristendom. Men man har undladt at tale om det, der er problematisk. Nemlig de store forskelle mellem kristendom og islam. - Dialog er ikke bare en samtale mellem to, men mellem tre parter. Ikke bare mellem de to, der taler, men også mellem det, de taler om. I en samtale er der ting, der ikke kan tales væk eller tales frem. Der er en fast kerne. Den form for dialog er den rette. For selvfølgelig bliver vi nødt til at tale sammen. Men mange muslimer holder sig tilbage fra det møde og har det med at slå sig ned i det, vi kalder parallelsamfund. De ghettoer skal de helst ud af, samtidig med at danskerne skal være åbne over for at få muslimerne med på arbejdsmarkedet og i almindelige danske sammenhænge, forklarer Morten Kvist. 2

3 Vantro Morten Kvist mener, at der er store og væsentlige forskelle mellem kristendom og islam. - Vi bliver nødt til at tale om de forskelle. Det nytter ikke at lade som om, de ikke eksisterer. Der er slet ikke tale om at tage afstand fra den enkelte muslim som borger eller menneske. Det er islam som inspirator og samfund, vi vil undersøge i»islamkritisk netværk«. - Det er et følsomt emne. Men der er ting i islam, der kolliderer med de vestlige samfund, fortæller Morten Kvist. Der er ifølge Morten Kvist tre ting, som er væsensforskellige i kristendom og islam. - Det ene er menneskesynet. I islam skelner man mellem fire forskellige slags mennesker. Muslimer er de mest rigtige. Så følger»bogens folk«, der omfatter kristne og jøder. De nyder nogen anseelse, men slet ikke på niveau med muslimerne selv. Nummer tre i anseelse er de vantro, og nederst i hierarkiet som deciderede outcasts er de frafaldne. Muslimer, der er blevet kristne eller ateister. - Det fører over i den anden forskel. I islam er der dødsstraf for at konvertere til en anden religion. I Europa har vi religionsfrihed. Men den frihed har muslimerne ikke, siger Morten Kvist. Den tredje forskel er kvindens status: - I islam er der ingen ligeværdighed mellem mænd og kvinder. Det er en alvorlig sag. Grundloven over sharia - Det er tre eksempler på noget, der er svært foreneligt, og det understreger, at islam er i konflikt med Vestens borgerlige frihedsrettigheder. Det er et problem, og derfor må vi sagligt og imødekommende spørge muslimerne: Hvad vi i vore dage kalder vestlige værdier er nedfældet i Grundloven. En af de vigtigste findes i 77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. 3

4 Hvad stiller vi op med det problem? Er Grundloven over shariaen (muslimsk lov, red.)? Eller er shariaen over Grundloven? - Demokratiske muslimer med Naser Khader i spidsen har svaret, at grundloven er over sharia. Men der er mange muslimer, der har problemer med det her spørgsmål. Det betyder, at der i Europa er en magtkamp mellem de gamle europæere og de muslimske indvandrere omkring lovgivningen. Mange muslimer mener, at shariaen skal stå over lovgivningen. Jeg forventer, at muslimerne forholder sig til spørgsmålet om sharia og gør noget ved det. De bliver nødt til at give afkald på at indføre sharia i Vesten, siger Morten Kvist. I en sådan situation, hvor muslimske organisationer presser på for at fremme islam, er det ifølge Morten Kvist vigtigt at stå fast på egne værdier. - Vi bliver nødt til at sige, hvem vi selv er. Når man møder en fremmed og præsenterer sig, rækker man hånden frem og fortæller, hvem man er. Det skylder vi muslimerne. For i Danmark har vi nogle principper, vi ikke giver køb på. I Danmark gælder det, at alle borgere har de samme rettigheder. Både kvinder og mænd. Hvis jeg besøger en muslimsk familie, og kvinden ikke tør give hånd eller tale med mig på grund af sin status som kvinde, har familien et problem. For i Danmark vil vi gerne give hånd og dermed demonstrere, at vi mødes i ligeværdighed. Mændene vil miste status og magt, hvis de muslimske kvinder bliver frisat. Men det skal de være villige til at acceptere, for det hører med til et moderne samfund, fortæller Morten Kvist. Bibelkritik Morten Kvist er sammen med 112 kolleger gået ind i»islamkritisk netværk«. - Netværket er ikke en forening eller et parti. Det er heller ikke en samling af enige mennesker. Det er et netværk, hvor alle taler på egne vegne. Men netværket er defineret ved, at deltagerne er kritiske over for islam, forklarer Morten Kvist. Men ifølge Morten Kvist er netværkets kritik af islam ikke mere hårdhændet end den tilsvarende kritik af kristendommen. - Kritik skal forstås historisk. Som en kritik, hvis formål det er at afdække sandheden. Vi stiller spørgsmål om, hvordan det egentlig har været på den tid, hvor de religiøse skrifter blev til. Inden for kristendommen har vi bibelkritikken, og her er metoderne historisk kritik og filologi. - I netværket har vi den opfattelse, at islam og koranen må underlægges den samme kritik, som kristendommen og Bibelen har været og fortsat er udsat for. Men i den forbindelse er vi stødt

5 på problemer. Islam modsætter sig en sådan kritik, fordi ortodoks islam siger, at koranen ikke må kritiseres, fordi koranen efter muslimernes opfattelse er Guds absolutte og uindskrænkede ord. Muslimerne mener, at alt er sagt i koranen. Kristendommen har givet plads til kritik, mens islam har modsat sig kritik, siger Morten Kvist. Morten Kvist mener, at kritik er en vigtig del af de europæiske samfund. - Når muslimerne er kommet til Danmark og Vesteuropa og skal indgå i samfundene som ligeværdige borgere, er der nogle demokratiske færdselsregler, de må tage med i købet. Det er for eksempel den kritiske tradition, hvor vi også kritiserer religion, forklarer Morten Kvist. Viden om islam Medlemmerne af»islamkritisk netværk«ønsker at få så stor viden om islam som muligt. - For at bedrive ordentlig kritik skal vi vide noget om islam. Så en af vores opgaver er at tilegne os viden om islam, både ortodoks islam og de moderne muslimske stater, siger Morten Kvist. Under denne proces er medlemmerne blevet mere opmærksomme på deres eget udgangspunkt. - Man kan ikke undgå at stille sig selv spørgsmålet: Hvad mener jeg egentlig selv? Hvad er forskelle og ligheder mellem min egen tro og islam? Så der følger naturligt en skærpelse af ens egen bevidsthed og en besindelse på eget udgangspunkt. - Islams tilstedeværelse i Vesteuropa er en udfordring til kristendommen, og der er ingen tvivl om, at islam vil forandre kristendommen. Derfor er det vigtigt, at netværket findes, og at vi kan udveksle information. For vi vil gerne gøre det klart, at der er afgørende forskelle på islam og kristendom. I islam er der et helt andet forhold mellem religion og politik, og det er meget forskellige samfund, der hvor islam har præget samfundet, og der hvor kristendom har gjort sig gældende, forklarer Morten Kvist. Kolleger til præsterne i»islamkritisk netværk«har været ude med kritik af netværket, men det får ikke Morten Kvist til at tvivle på sin deltagelse. - Det er kommet lidt bag på mig, hvor stor gennemslagskraft netværket har haft. Vi er blevet dæmoniseret og kaldt onde mennesker. Men det må vi imødegå så godt, vi kan, og det viser bare, hvor følsom og nødvendig diskussionen er. - Jeg er ikke nervøs for, at nogen kalder mig racist. Jeg ved, at jeg ikke er racist, og i alt, hvad jeg har sagt og skrevet - og det er efterhånden en del - er der ikke noget belæg for at påstå, at jeg er racist. Det siger noget om debatformen herhjemme, at der

6 er nogen, der har noget imod, at vi diskuterer de her ting. Men det kommer an på, hvordan vi diskuterer. Om vi gør det sagligt. Og vi er nødt til at tage diskussionen. Der er ingen vej udenom, siger Morten Kvist. Fremtiden Morten Kvist frygter i værste fald, at der kan opstå loyalitetsproblemer i forhold til det danske samfund. - Muslimerne bliver nødt til at blive moderne. Det er svært at hjælpe dem med. Det problem må de selv klare. Men det må foregå på Grundlovens præmisser. Det er virkelig et stort spørgsmål og en tvivlsom sag om ortodoks islam kan holde til en sådan modernisering, men det er den vanskelighed, muslimerne står i. - Er det overhovedet muligt at sekularisere islam, som vi har sekulariseret kristendommen? Det er det helt store spørgsmål. Men hvis man forestiller sig, at det ikke lykkes, er perspektiverne næsten ikke til at holde ud at tænke på. I så fald vil Danmark blive opdelt i parallelsamfund, hvor man kan blive i tvivl om muslimernes loyalitet. Den konflikt skulle vi nødig komme i, siger Morten Kvist. Morten Kvist håber, at kulturmødet får en lykkelig udgang. - Vi undgår ikke en tid med parallelsamfund. Men opgaven er at få det udjævnet. Det, tror jeg på, kan lade sig gøre. I det arbejde skal muslimerne også gøre en indsats. Men der er positive tendenser. For der er masser af moderate muslimer, der er interesseret i at få et arbejde og en god uddannelse, fortæller Morten Kvist. Den bedste løsning er imidlertid en helt anden. - Det bedste var, hvis muslimerne lod sig omvende. Det siger jeg selvfølgelig, fordi jeg er kristen og mener, at kristendommen er den bedste religion. Kristendommen giver plads til fornuft, kritik og frihed. Det giver islam ikke plads til. Den muslimske lov er uforanderlig, mens kristendommen siger, at loven er til for menneskets skyld og ikke omvendt. Så det vil være en lykke for muslimerne, hvis de fik den samme frihed, som vi har, og ikke skulle trælle under loven. Det ville blive meget nemmere for dem selv. - Man kan ikke tvinge folk til at omvende sig. Det skal være fuldkommen frivilligt. Men kristen mission er at sige, hvad man mener, er det rigtige, men med tilståelse af, at andre kan mene noget andet. Men den slags er det svært at sige i Danmark. Der bliver det tit udlagt, som om man ser ned på muslimerne, siger Morten Kvist. 6

7 Kirkeligt Samfund Bestyrelserne i Herning og Gjellerup valgmenigheder har efter grundige drøftelser og på anbefaling af mig besluttet at melde sig ind i Kirkeligt Samfund. Kirkeligt Samfund er en forening til styrkelse af den grundtvigske indflydelse i Danmark og har til huse på Vartov i København. I vedtægterne hedder det bl.a. Kirkeligt Samfund blev stiftet i København i Foreningen har sin baggrund i grundtvigske kredse og enkeltpersoner ud over landet. De tilsluttede medlemmer vælger en styrelse, der leder foreningens arbejde Kirkeligt Samfund har til opgave at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udmønte disse tanker i nutidens danske virkelighed. Det skal ske ved oplysningsvirksomhed om folkelige og kirkelige spørgsmål og ved deltagelse i tidens debat om kirke-, skole- og kulturpolitik. Målet er at styrke samhørigheden mellem kirke og folk i Danmark, at sikre frihed og gode vilkår for evangeliets forkyndelse og at fremme et forpligtende folkeligt fællesskab. Der har været opbrud i mange vante tankegange: Modsætningen mellem de grundtvigske og missionske er mindre tydelig end førhen, fremmede religioners tilstedeværelse, diskussionerne om forholdet mellem stat og kirke og mange folketingsmedlemmers manglende sans for Folkekirkens betydning er eksempler på dette opbrud. På denne baggrund finder de to bestyrelser det velbegrundet at støtte den samling om det grundtvigske arbejde i Danmark, som eksistensen af Kirkeligt Samfund er udtryk for. MK Ikaros - Arne Haugen Sørensen, Vartov, Købehavn

8 Ny forretningsfører i Gjellerup Valgmenighed I lyset af sit virke som forstander for Hammerum Fri- og Efterskole og den deraf øgede arbejdsmængde har Signe Riis ladet bestyrelsen vide, at hun ønsker at fratræde stillingen som forretningsfører for Gjellerup Valgmenighed. Bestyrelsen er derfor meget interesseret i at høre fra folk, som kunne tænke sig et sådant deltidsjob, som forretningsførerfunktionen er. Erfaring med bogholderi er en nødvendighed. Yderligere oplysninger om stillingen som forretningsfører fås ved henvendelse til formand, Ole B. Hansen, tlf eller kasserer, Niels Jørgensen, tlf Bestyrelsen Kirkelørdag i Hammerum for børn med familie Vi afholder igen kirkelørdag for menighedens yngste medlemmer. Derfor vil de 4-10 årige få tilsendt en indbydelse til at komme i Hammerum kirke lørdag den kl. 10. Morten Kvist vil fortælle, og vi synger sammen. Efterfølgende er der servering og leg/sang på Hammerumhus. Formiddagen afsluttes ca. kl Vi håber på god tilslutning til kirkelørdagen, der kan medvirker til, at børnene får en fortrolighed med den kirke, hvor de er døbt, og hvor de gerne skal konfirmeres. Alle er velkomne. MK Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag fra gammel tid har været brugt som anledning til at mindes de døde. Samtidig er mange blevet inspireret af rejser rundt omkring i verden til at indføre nye skikke ved gravene f.eks. i form af lys på Allehelgens dag. Jeg vil derfor gøre opmærksom, at vi i Herning og Gjellerup valgmenigheder ligesom flere andre steder yder vore Lys på gravene er én af de traditioner, som måske er under udvikling i nutidens Allehelgen.

9 døde en særlig opmærksomhed på denne dag. Det sker ved, at navnene på dem, der er døde siden Allehelgen 2005, vil blive læst op. Søren Kierkegaard taler i skriftet Kjerlighedens Gjerninger (1847) om den kærlighedens gerning at erindre en afdød. Det hedder bl.a.: Den Kjerlighed Gjerning at erindre en Afdød er saaledes en Gjerning af den uegennyttigste, den frieste, den trofasteste Kjerlighed. Saa gaae da hen og udøv den; erindre den Afdøde, og lær just derved at elske de Levende uegennyttigt, frit og trofast. I Forholdet til en Afdød har Du Maalestok, han skal med Lethed kunne forkorte de meest forviklede Forholds Vidtløftighed, og han skal lære at væmmes ved al den Masse af Undskyldninger, virkeligheden ellers strax har ved Haanden, for at oplyse, at det er den Anden, som er egennyttig, den Anden som selv er Skyld i at han glemmes, fordi han ikke bringer sig i Erindring, den Anden, som er troløs. Erindre den Afdøde, saa har Du, foruden den Velsignelse, der er uadskillelig fra denne Kerlighedens Gjerning, tillige den bedste Veiledning til at forsaae Livet rigtigt: at det er Pligt at elske de Mennesker, vi ikke see, men ogsaa dem vi see. Pligten at elske de Mennesker vi see kan ikke ophøre, fordi Døden skiller dem fra os, thi Pligten er evig; men altsaa kan Pligten mod de Afdøde heller ikke skille de Medlevende saaledes fra os, at disse ikke blive Gjenstand for vor Kjerlighed. MK Kalender: Familielørdag i Hammerum Lørdag den 28. oktober kl. 10: Se andetsteds i bladet. Efterårsmøde for de grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift Søndag den 29. oktober. Kl : Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke, Skolegade v/ Peter Hedegaard. Kl : Ankomst til Festhuset, Ivar Lundgårds Vej 8. (Fra Valgmenighedskirken køres ud ad Lægårdvej - til Ringvejen. Drej 9

10 til venstre mod Struer. Ved Færch-Plast drejes til højre, og der står et skilt til venstre med navnet Festhuset. Det er her, vi skal være). Kl : Forfriskning - afregning. Kl : Velkomst. Foredrag v/signe Paludan, Lemvig. Kl : Middag: Kalvesteg stegt som vildt m/waldorfsalat. Nøddecremetærte med sorbet og marinerede frugter. Der er mulighed for at købe øl, vand og vin. Kl : Fællessang og musikoplevelser. Der synges sange fra den nye højskolesangbog. Peter Hedegaard introducerer. Holstebro Valgmenigheds musikudvalg medvirker. Kl : Kaffe, kringle og holstebrolagkagen serveres. Kl : Afslutning - og indbydelse til efterårsmødet Pris kr. 200,- Tilmelding senest mandag den 23. oktober via menighedens præst. Fælles menighedsmøde Tirsdag den 7. november kl i spisesalen på Hammerum Efterskole: Præsentation af den nye højskolesangbog v/højskolelærer Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole. I oktober udkommer den nye højskolesangbog. Højskolesangbogen er den i særklasse mest udbredte sangbog i Danmark og er dermed en af de vigtigste kulturbærere, vi har. Jakob Bonderup har været medlem af redaktionsudvalget på denne 18. udgave. Aftenen vil blive formet af de sange, vi skal synge, suppleret af beretninger fra redaktionsudvalgets arbejde. Vi skal høre om overordnede betragtninger for udvælgelsen og anekdoter fra det 3 år lange arbejde. Helligtrekongers aften Fredag den 5. januar: Aftengudstjeneste i Hammerum kirke kl med efterfølgende arrangement på efterskolen. Konfirmanderne medvirker, og arrangementet er velegnet også for mindre søskende. Litterær onsdag Den 17., 24. og 31. januar Nærmere besked herom senest i næste nummer af bladet. Vintermøde I dagene februar 2007 på Herning Friskole. Program i næste nummer af kirkebladet. Generalforsamlinger i hhv. Gjellerup og Herning den 7. og 8. marts

11 Program for H.U.F.H. Mandag den 9. oktober kl , Herning Friskole: Foredrag ved valgmenighedspræst Peter Hedegaard: Hvor er alle drømmene vi drømte? - Fra Krønikens tid til Velfærdsreformen. Mandag den 13. november kl , Herning Friskole: Foredrag ved lokalhistoriker Freddy Boysen: Lokale originaler. Mandag den 4. december kl : Gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke ved valgmenighedspræst Morten Kvist. Derefter julebanko og fællessang på Herning Friskole. Mandag den 8. januar kl , Herning Friskole: Foredrag ved folketingsmedlem Johs. Poulsen: Folketingsmedlem og byrådsmedlem - hvad er forskellen? Insiderhistorier fra Folketinget og Herning byråd. Mandag den 5. februar kl , Herning Friskole: Vibs og Knud Jørgensen fortæller og viser lysbilleder fra Island. En kold og våd, men spændende cykeltur. Mandag den 5. marts kl , Herning Friskole: Foredrag ved projektmager Steen Møller: Det gældfri liv. Mandag den 16. marts kl , Herning Friskole: H.U.F.H. s generalforsamling. Herning Kirkehøjskole: Se hjemmesiden: Kalenderen opdateres løbende på Herning og Gjellerup Valgmenigheders fælles hjemmeside: Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Hans Jørn Hansen (formand), Fladhøj 16, Lind Birgit Astorp (næstformand), Overgade Niels Andersen (kasserer), Helstrupvej 58, Snejbjerg Jørgen Fisker (sekretær), Gudenåvej Niels Christian Overgaard (kirkeværge og tilsyn med præstebolig), Haunstrupvej 4, Skibbild, 7480 Vildbjerg Herning Valgmenighedskirke, H.C. Ørstedsvej, Herning Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Ole Hansen (formand), Sønderkær 50, Gjellerup Karen Marie Holm (næstformand), Søndermarken 6, Hammerum Niels Jørgensen (kasserer og tilsyn med præstebolig), Sønderbakken Eva Skovhuus (sekretær), Ravnsbjergvej 4, Gjellerup Kim Overgaard (kirkeværge), H.C. Ørsteds Vej 97, 1. tv., Herning Gjellerup Valgmenighedskirke, Hammerum Hovedgade 19, Hammerum Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej 25, Herning Kirkesangere: Ole Dusgaard, Koopmannsstræde 30, 8610 Silkeborg Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej 5, Kirketjener: Marie Vesterbæk, Digevej 14, Tjørring Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Havemand: Ejvind Siggaard, Th. Nielsensgade 16, Herning Kirketjener og graver: Nancy Hansen, Egevænget 2, Hammerum (telefontid: på hverdage) Gravermedhjælper: Birgit Kragh, Vestermarken 41, Kølkær Forretningsførerere: Signe Rytz Riis, Hammerum Hovedgade Lis Haubjerg, Toustrupvej 18, Snejbjerg Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. 11

12 B Gudstjenester Herning: Hammerum: 15. oktober kl kl oktober kl laura Damgaard kl laura Damgaard 29. oktober Ingen, fælles efterårsmøde i Viborg Stift, se kalender 5. november kl allehelgen kl allehelgen 12. november kl kl november kl kirkefrokost kl november kl kl kirkefrokost 3. december kl kl børnekor medvirker 4. december kl sammen m. H.U.F.H, se kalender 10. december kl kl NB! Bemærk de ændrede gudstjenestetider fra 1. s. i advent den 3. december. Se endvidere: Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode derom, så aftale kan træffes. 12

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 4 D e c e m b e r 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Er Gud derude? (Foto: NASA) Hvor er Gud? Om Guds virkelighed. Prædiken til 18. s. e. trin. Johs. 15,1-11. morten

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 J U N I 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Natur (Caspar David Friedrich: Enligt træ, 1821) Natur og ånd Prædiken til 2. søndag efter påske Kristendommen er, hvad

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang Nr. 3 - Oktober 2005 - side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 9. oktober 9.00 10.30 16. oktober 10.30 9.00 23. oktober 9.00 10.30 30. oktober

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 oktober 2007 14. årgang Om lov og evangelium Prædiken over Lignelsen om Den Barmhjertige Samaritaner, 13. s. e. trin. Lukas 10,23-37. Det er et af de helt centrale

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 m a rt s 2 0 0 6 1 3. å rg a n g JaKob - radering af Rembrandt Nyt kirkeblad for Herning og Gjellerup valgmenigheder I kirkebladets redaktion, i og omkring

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 2 JUNI 2009 16. ÅRGANG Hvorfor døber vi vore børn? Af Morten Kvist Vi døber vore børn og ikke sjældent lader voksne sig døbe, men dåben er ikke længere en selvfølgelighed

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2008 15. årgang Mellem sandhed og løgn Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8, 42-51. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Vort liv er et drama, en

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 September 2012 19. årgang River Hunt: Alone, 2004 Fra ensomhed til fællesskab Prædiken over Johs. 5,1-15. Morten Kvist. Hvad er det værste ved at være syg?

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 m a rt s 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Det hellige på bjerget Prædiken til Sidste s. e. Hellig tre Konger. 2. Pet. 1,16-18 og Matt.17,1-9. Forklarelsen på bjerget

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 J u n i 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Hele folkets yndest Af fungerende valgmenighedspræst Merete Bøye Alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De

Læs mere

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401

8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1 8. s. e. trin. 2012. Lyngby Mika 3,5-7; 1. Johs. 4,1-6; Matt. 7,22-29. 392 373 352 // 332 292 401 1. Til et familieselskab fornylig udspandt sig en samtale om folkekirken. Den er næsten obligatorisk,

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 4 december 2009 16. årgang Peter Callesen, The Curtain / Forhænget, 2009. Gud og kejseren eller om kristendom og politik Prædiken over Matt. 22,15-22 Ordene om

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 4 OKTOBER 2014 21. ÅRGANG Hippolyte Camille,»Mother and Child in the Garden« Om magt, Guds rige og folkeligt fællesskab Prædiken over Matt. 20,20-28 Af Morten

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 4 December 2007 14. årgang Om troens forvandlende kraft Prædiken til 21. s. e. trin. 2007 Vi er tilbage i Kana, hvor Jesus ifølge Johannes gjorde sit første under

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer:

2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer: Af Viggo Kaspersen. Foto: Henning Olsen 2016 blev i december måned rundet af med 3 velbesøgte arrangementer: Gudstjeneste i Andst kirke med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen. Julefrokost på Linie Fem

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris Mad med mening 2017 Hvor? Christianshus Hvornår? 1. torsdag i måneden, kl. 17.30-20.00 (med mindre andet er nævnt i programmet) Program (standard) Kl. 17.30: Fællessange, aftensmad, kaffe Ca. kl. 18.30:

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Nr. 1 April 2005 12. årgang

Nr. 1 April 2005 12. årgang HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 1 April 2005 12. årgang Nr. 1 - April 2005 - side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 17. april 10.30 9.00 St. bededag Ingen Ingen 24. april Fælles med Hammerum 10.30

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder Henry Ossawa Tanner,»The Annunciation«NUMMER 2 APRIL 2016 23. ÅRGANG Det gode menneske Prædiken til Mariæ bebudelsesdag 2016. Lukas 1,46-55. Af Morten Kvist Jomfru Marias

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 4 DECEMBER 2012 19. ÅRGANG Niels Frank: Landskab, vinter Dom og undren Prædiken over Johs. 5,17-12. Morten Kvist Vi dømmer hinanden hele tiden, og er vi ordentlige

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 M a rt s 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Peter Callesen, On the other side / På den anden side, 2009. Hvorfor konfirmeres vore børn? Af Morten Kvist, valgmenighedspræst

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 31-07-2016 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 16-24. Skal vi spille matador? Sådan kan mit barnebarn ofte spørge mig. Eller skal vi lege gemme? Tid sammen i legens verden. Næsten alt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. 02-01-2016 side 1 Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. På Helligtrekongers søndag kender vi alle historien om De tre vise mænd. Vi har set dem i julens krybbespil, og det at se

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Jeg vover det, fordi jeg tror, at det måske snarere er her, at evangeliet rammer os.

Jeg vover det, fordi jeg tror, at det måske snarere er her, at evangeliet rammer os. Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 26. juli 2015 Kirkedag: 8.s.e.Trin/A Tekst: Matt 7,15-21 Salmer: SK: 726,1-6 * 392 * 297 * 390 * 313,6 * 726,7-8 Gørløse: 726,1-6 * 297 * 390 * 726,7-8 Det har

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 1 MARTS 2009 16. ÅRGANG Du bliver, hvad du gør Af Poul Erik Uldum, Ikast I forsommeren 2008 udkom en lille, men læseværdig bog: Hvad skal man tro. 7 indgange

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk Gruppen for RoskildeCare er i fuld gang med næste angement. Det er et vælgermøde op til kommunalvalget. Dagen bliver den 14. november kl. 16.30.

Læs mere