Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 o k t o b e r å rg a n g

2 Foranlediget af den megen debat, der har været omkring Islamkritisk Netværk i Folkekirken har Herning Folkeblad bragt et interview med vores præst Morten Kvist. Det er vores indtryk, at dette interview på mange områder tydeliggør, hvad vores præst står for, ligesom mange af de misforståelser, der florerer, bliver aflivet. Ole Hansen, fmd. Gjellerup Valgmenighed Hans Jørn Hansen, fmd. Herning Valgmenighed Artikel bragt i Herning Folkeblad lørdag den 2. september 2006 bringes her med tilladelse fra Herning Folkeblad: De træller under loven For valgmenighedspræst Morten Kvist i Herning betyder dialog ikke kompromis. Dialog er en samtale, hvor man tør insistere på sit eget udgangspunkt. Af journalist Uwe Max Jensen, Herning Folkeblad - Ordet dialog har længe generet mig. Det er kommet til at betyde kompromis, og fra den politiske sammenhæng er ordet blevet fragtet over i religionsdialogen. Men dialog betyder samtale. Ikke kompromis, siger Morten Kvist. Morten Kvist er tidligere forstander for Askov Højskole. I dag er han præst for valgmenighederne i Herning og Gjellerup, og sammen med 112 andre præster fra den danske folkekirke er Morten Kvist med i»islamkritisk netværk«. - I religionsdialogen har man fokuseret på ligheder mellem islam og kristendom. Men man har undladt at tale om det, der er problematisk. Nemlig de store forskelle mellem kristendom og islam. - Dialog er ikke bare en samtale mellem to, men mellem tre parter. Ikke bare mellem de to, der taler, men også mellem det, de taler om. I en samtale er der ting, der ikke kan tales væk eller tales frem. Der er en fast kerne. Den form for dialog er den rette. For selvfølgelig bliver vi nødt til at tale sammen. Men mange muslimer holder sig tilbage fra det møde og har det med at slå sig ned i det, vi kalder parallelsamfund. De ghettoer skal de helst ud af, samtidig med at danskerne skal være åbne over for at få muslimerne med på arbejdsmarkedet og i almindelige danske sammenhænge, forklarer Morten Kvist. 2

3 Vantro Morten Kvist mener, at der er store og væsentlige forskelle mellem kristendom og islam. - Vi bliver nødt til at tale om de forskelle. Det nytter ikke at lade som om, de ikke eksisterer. Der er slet ikke tale om at tage afstand fra den enkelte muslim som borger eller menneske. Det er islam som inspirator og samfund, vi vil undersøge i»islamkritisk netværk«. - Det er et følsomt emne. Men der er ting i islam, der kolliderer med de vestlige samfund, fortæller Morten Kvist. Der er ifølge Morten Kvist tre ting, som er væsensforskellige i kristendom og islam. - Det ene er menneskesynet. I islam skelner man mellem fire forskellige slags mennesker. Muslimer er de mest rigtige. Så følger»bogens folk«, der omfatter kristne og jøder. De nyder nogen anseelse, men slet ikke på niveau med muslimerne selv. Nummer tre i anseelse er de vantro, og nederst i hierarkiet som deciderede outcasts er de frafaldne. Muslimer, der er blevet kristne eller ateister. - Det fører over i den anden forskel. I islam er der dødsstraf for at konvertere til en anden religion. I Europa har vi religionsfrihed. Men den frihed har muslimerne ikke, siger Morten Kvist. Den tredje forskel er kvindens status: - I islam er der ingen ligeværdighed mellem mænd og kvinder. Det er en alvorlig sag. Grundloven over sharia - Det er tre eksempler på noget, der er svært foreneligt, og det understreger, at islam er i konflikt med Vestens borgerlige frihedsrettigheder. Det er et problem, og derfor må vi sagligt og imødekommende spørge muslimerne: Hvad vi i vore dage kalder vestlige værdier er nedfældet i Grundloven. En af de vigtigste findes i 77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. 3

4 Hvad stiller vi op med det problem? Er Grundloven over shariaen (muslimsk lov, red.)? Eller er shariaen over Grundloven? - Demokratiske muslimer med Naser Khader i spidsen har svaret, at grundloven er over sharia. Men der er mange muslimer, der har problemer med det her spørgsmål. Det betyder, at der i Europa er en magtkamp mellem de gamle europæere og de muslimske indvandrere omkring lovgivningen. Mange muslimer mener, at shariaen skal stå over lovgivningen. Jeg forventer, at muslimerne forholder sig til spørgsmålet om sharia og gør noget ved det. De bliver nødt til at give afkald på at indføre sharia i Vesten, siger Morten Kvist. I en sådan situation, hvor muslimske organisationer presser på for at fremme islam, er det ifølge Morten Kvist vigtigt at stå fast på egne værdier. - Vi bliver nødt til at sige, hvem vi selv er. Når man møder en fremmed og præsenterer sig, rækker man hånden frem og fortæller, hvem man er. Det skylder vi muslimerne. For i Danmark har vi nogle principper, vi ikke giver køb på. I Danmark gælder det, at alle borgere har de samme rettigheder. Både kvinder og mænd. Hvis jeg besøger en muslimsk familie, og kvinden ikke tør give hånd eller tale med mig på grund af sin status som kvinde, har familien et problem. For i Danmark vil vi gerne give hånd og dermed demonstrere, at vi mødes i ligeværdighed. Mændene vil miste status og magt, hvis de muslimske kvinder bliver frisat. Men det skal de være villige til at acceptere, for det hører med til et moderne samfund, fortæller Morten Kvist. Bibelkritik Morten Kvist er sammen med 112 kolleger gået ind i»islamkritisk netværk«. - Netværket er ikke en forening eller et parti. Det er heller ikke en samling af enige mennesker. Det er et netværk, hvor alle taler på egne vegne. Men netværket er defineret ved, at deltagerne er kritiske over for islam, forklarer Morten Kvist. Men ifølge Morten Kvist er netværkets kritik af islam ikke mere hårdhændet end den tilsvarende kritik af kristendommen. - Kritik skal forstås historisk. Som en kritik, hvis formål det er at afdække sandheden. Vi stiller spørgsmål om, hvordan det egentlig har været på den tid, hvor de religiøse skrifter blev til. Inden for kristendommen har vi bibelkritikken, og her er metoderne historisk kritik og filologi. - I netværket har vi den opfattelse, at islam og koranen må underlægges den samme kritik, som kristendommen og Bibelen har været og fortsat er udsat for. Men i den forbindelse er vi stødt

5 på problemer. Islam modsætter sig en sådan kritik, fordi ortodoks islam siger, at koranen ikke må kritiseres, fordi koranen efter muslimernes opfattelse er Guds absolutte og uindskrænkede ord. Muslimerne mener, at alt er sagt i koranen. Kristendommen har givet plads til kritik, mens islam har modsat sig kritik, siger Morten Kvist. Morten Kvist mener, at kritik er en vigtig del af de europæiske samfund. - Når muslimerne er kommet til Danmark og Vesteuropa og skal indgå i samfundene som ligeværdige borgere, er der nogle demokratiske færdselsregler, de må tage med i købet. Det er for eksempel den kritiske tradition, hvor vi også kritiserer religion, forklarer Morten Kvist. Viden om islam Medlemmerne af»islamkritisk netværk«ønsker at få så stor viden om islam som muligt. - For at bedrive ordentlig kritik skal vi vide noget om islam. Så en af vores opgaver er at tilegne os viden om islam, både ortodoks islam og de moderne muslimske stater, siger Morten Kvist. Under denne proces er medlemmerne blevet mere opmærksomme på deres eget udgangspunkt. - Man kan ikke undgå at stille sig selv spørgsmålet: Hvad mener jeg egentlig selv? Hvad er forskelle og ligheder mellem min egen tro og islam? Så der følger naturligt en skærpelse af ens egen bevidsthed og en besindelse på eget udgangspunkt. - Islams tilstedeværelse i Vesteuropa er en udfordring til kristendommen, og der er ingen tvivl om, at islam vil forandre kristendommen. Derfor er det vigtigt, at netværket findes, og at vi kan udveksle information. For vi vil gerne gøre det klart, at der er afgørende forskelle på islam og kristendom. I islam er der et helt andet forhold mellem religion og politik, og det er meget forskellige samfund, der hvor islam har præget samfundet, og der hvor kristendom har gjort sig gældende, forklarer Morten Kvist. Kolleger til præsterne i»islamkritisk netværk«har været ude med kritik af netværket, men det får ikke Morten Kvist til at tvivle på sin deltagelse. - Det er kommet lidt bag på mig, hvor stor gennemslagskraft netværket har haft. Vi er blevet dæmoniseret og kaldt onde mennesker. Men det må vi imødegå så godt, vi kan, og det viser bare, hvor følsom og nødvendig diskussionen er. - Jeg er ikke nervøs for, at nogen kalder mig racist. Jeg ved, at jeg ikke er racist, og i alt, hvad jeg har sagt og skrevet - og det er efterhånden en del - er der ikke noget belæg for at påstå, at jeg er racist. Det siger noget om debatformen herhjemme, at der

6 er nogen, der har noget imod, at vi diskuterer de her ting. Men det kommer an på, hvordan vi diskuterer. Om vi gør det sagligt. Og vi er nødt til at tage diskussionen. Der er ingen vej udenom, siger Morten Kvist. Fremtiden Morten Kvist frygter i værste fald, at der kan opstå loyalitetsproblemer i forhold til det danske samfund. - Muslimerne bliver nødt til at blive moderne. Det er svært at hjælpe dem med. Det problem må de selv klare. Men det må foregå på Grundlovens præmisser. Det er virkelig et stort spørgsmål og en tvivlsom sag om ortodoks islam kan holde til en sådan modernisering, men det er den vanskelighed, muslimerne står i. - Er det overhovedet muligt at sekularisere islam, som vi har sekulariseret kristendommen? Det er det helt store spørgsmål. Men hvis man forestiller sig, at det ikke lykkes, er perspektiverne næsten ikke til at holde ud at tænke på. I så fald vil Danmark blive opdelt i parallelsamfund, hvor man kan blive i tvivl om muslimernes loyalitet. Den konflikt skulle vi nødig komme i, siger Morten Kvist. Morten Kvist håber, at kulturmødet får en lykkelig udgang. - Vi undgår ikke en tid med parallelsamfund. Men opgaven er at få det udjævnet. Det, tror jeg på, kan lade sig gøre. I det arbejde skal muslimerne også gøre en indsats. Men der er positive tendenser. For der er masser af moderate muslimer, der er interesseret i at få et arbejde og en god uddannelse, fortæller Morten Kvist. Den bedste løsning er imidlertid en helt anden. - Det bedste var, hvis muslimerne lod sig omvende. Det siger jeg selvfølgelig, fordi jeg er kristen og mener, at kristendommen er den bedste religion. Kristendommen giver plads til fornuft, kritik og frihed. Det giver islam ikke plads til. Den muslimske lov er uforanderlig, mens kristendommen siger, at loven er til for menneskets skyld og ikke omvendt. Så det vil være en lykke for muslimerne, hvis de fik den samme frihed, som vi har, og ikke skulle trælle under loven. Det ville blive meget nemmere for dem selv. - Man kan ikke tvinge folk til at omvende sig. Det skal være fuldkommen frivilligt. Men kristen mission er at sige, hvad man mener, er det rigtige, men med tilståelse af, at andre kan mene noget andet. Men den slags er det svært at sige i Danmark. Der bliver det tit udlagt, som om man ser ned på muslimerne, siger Morten Kvist. 6

7 Kirkeligt Samfund Bestyrelserne i Herning og Gjellerup valgmenigheder har efter grundige drøftelser og på anbefaling af mig besluttet at melde sig ind i Kirkeligt Samfund. Kirkeligt Samfund er en forening til styrkelse af den grundtvigske indflydelse i Danmark og har til huse på Vartov i København. I vedtægterne hedder det bl.a. Kirkeligt Samfund blev stiftet i København i Foreningen har sin baggrund i grundtvigske kredse og enkeltpersoner ud over landet. De tilsluttede medlemmer vælger en styrelse, der leder foreningens arbejde Kirkeligt Samfund har til opgave at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udmønte disse tanker i nutidens danske virkelighed. Det skal ske ved oplysningsvirksomhed om folkelige og kirkelige spørgsmål og ved deltagelse i tidens debat om kirke-, skole- og kulturpolitik. Målet er at styrke samhørigheden mellem kirke og folk i Danmark, at sikre frihed og gode vilkår for evangeliets forkyndelse og at fremme et forpligtende folkeligt fællesskab. Der har været opbrud i mange vante tankegange: Modsætningen mellem de grundtvigske og missionske er mindre tydelig end førhen, fremmede religioners tilstedeværelse, diskussionerne om forholdet mellem stat og kirke og mange folketingsmedlemmers manglende sans for Folkekirkens betydning er eksempler på dette opbrud. På denne baggrund finder de to bestyrelser det velbegrundet at støtte den samling om det grundtvigske arbejde i Danmark, som eksistensen af Kirkeligt Samfund er udtryk for. MK Ikaros - Arne Haugen Sørensen, Vartov, Købehavn

8 Ny forretningsfører i Gjellerup Valgmenighed I lyset af sit virke som forstander for Hammerum Fri- og Efterskole og den deraf øgede arbejdsmængde har Signe Riis ladet bestyrelsen vide, at hun ønsker at fratræde stillingen som forretningsfører for Gjellerup Valgmenighed. Bestyrelsen er derfor meget interesseret i at høre fra folk, som kunne tænke sig et sådant deltidsjob, som forretningsførerfunktionen er. Erfaring med bogholderi er en nødvendighed. Yderligere oplysninger om stillingen som forretningsfører fås ved henvendelse til formand, Ole B. Hansen, tlf eller kasserer, Niels Jørgensen, tlf Bestyrelsen Kirkelørdag i Hammerum for børn med familie Vi afholder igen kirkelørdag for menighedens yngste medlemmer. Derfor vil de 4-10 årige få tilsendt en indbydelse til at komme i Hammerum kirke lørdag den kl. 10. Morten Kvist vil fortælle, og vi synger sammen. Efterfølgende er der servering og leg/sang på Hammerumhus. Formiddagen afsluttes ca. kl Vi håber på god tilslutning til kirkelørdagen, der kan medvirker til, at børnene får en fortrolighed med den kirke, hvor de er døbt, og hvor de gerne skal konfirmeres. Alle er velkomne. MK Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag fra gammel tid har været brugt som anledning til at mindes de døde. Samtidig er mange blevet inspireret af rejser rundt omkring i verden til at indføre nye skikke ved gravene f.eks. i form af lys på Allehelgens dag. Jeg vil derfor gøre opmærksom, at vi i Herning og Gjellerup valgmenigheder ligesom flere andre steder yder vore Lys på gravene er én af de traditioner, som måske er under udvikling i nutidens Allehelgen.

9 døde en særlig opmærksomhed på denne dag. Det sker ved, at navnene på dem, der er døde siden Allehelgen 2005, vil blive læst op. Søren Kierkegaard taler i skriftet Kjerlighedens Gjerninger (1847) om den kærlighedens gerning at erindre en afdød. Det hedder bl.a.: Den Kjerlighed Gjerning at erindre en Afdød er saaledes en Gjerning af den uegennyttigste, den frieste, den trofasteste Kjerlighed. Saa gaae da hen og udøv den; erindre den Afdøde, og lær just derved at elske de Levende uegennyttigt, frit og trofast. I Forholdet til en Afdød har Du Maalestok, han skal med Lethed kunne forkorte de meest forviklede Forholds Vidtløftighed, og han skal lære at væmmes ved al den Masse af Undskyldninger, virkeligheden ellers strax har ved Haanden, for at oplyse, at det er den Anden, som er egennyttig, den Anden som selv er Skyld i at han glemmes, fordi han ikke bringer sig i Erindring, den Anden, som er troløs. Erindre den Afdøde, saa har Du, foruden den Velsignelse, der er uadskillelig fra denne Kerlighedens Gjerning, tillige den bedste Veiledning til at forsaae Livet rigtigt: at det er Pligt at elske de Mennesker, vi ikke see, men ogsaa dem vi see. Pligten at elske de Mennesker vi see kan ikke ophøre, fordi Døden skiller dem fra os, thi Pligten er evig; men altsaa kan Pligten mod de Afdøde heller ikke skille de Medlevende saaledes fra os, at disse ikke blive Gjenstand for vor Kjerlighed. MK Kalender: Familielørdag i Hammerum Lørdag den 28. oktober kl. 10: Se andetsteds i bladet. Efterårsmøde for de grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift Søndag den 29. oktober. Kl : Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke, Skolegade v/ Peter Hedegaard. Kl : Ankomst til Festhuset, Ivar Lundgårds Vej 8. (Fra Valgmenighedskirken køres ud ad Lægårdvej - til Ringvejen. Drej 9

10 til venstre mod Struer. Ved Færch-Plast drejes til højre, og der står et skilt til venstre med navnet Festhuset. Det er her, vi skal være). Kl : Forfriskning - afregning. Kl : Velkomst. Foredrag v/signe Paludan, Lemvig. Kl : Middag: Kalvesteg stegt som vildt m/waldorfsalat. Nøddecremetærte med sorbet og marinerede frugter. Der er mulighed for at købe øl, vand og vin. Kl : Fællessang og musikoplevelser. Der synges sange fra den nye højskolesangbog. Peter Hedegaard introducerer. Holstebro Valgmenigheds musikudvalg medvirker. Kl : Kaffe, kringle og holstebrolagkagen serveres. Kl : Afslutning - og indbydelse til efterårsmødet Pris kr. 200,- Tilmelding senest mandag den 23. oktober via menighedens præst. Fælles menighedsmøde Tirsdag den 7. november kl i spisesalen på Hammerum Efterskole: Præsentation af den nye højskolesangbog v/højskolelærer Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole. I oktober udkommer den nye højskolesangbog. Højskolesangbogen er den i særklasse mest udbredte sangbog i Danmark og er dermed en af de vigtigste kulturbærere, vi har. Jakob Bonderup har været medlem af redaktionsudvalget på denne 18. udgave. Aftenen vil blive formet af de sange, vi skal synge, suppleret af beretninger fra redaktionsudvalgets arbejde. Vi skal høre om overordnede betragtninger for udvælgelsen og anekdoter fra det 3 år lange arbejde. Helligtrekongers aften Fredag den 5. januar: Aftengudstjeneste i Hammerum kirke kl med efterfølgende arrangement på efterskolen. Konfirmanderne medvirker, og arrangementet er velegnet også for mindre søskende. Litterær onsdag Den 17., 24. og 31. januar Nærmere besked herom senest i næste nummer af bladet. Vintermøde I dagene februar 2007 på Herning Friskole. Program i næste nummer af kirkebladet. Generalforsamlinger i hhv. Gjellerup og Herning den 7. og 8. marts

11 Program for H.U.F.H. Mandag den 9. oktober kl , Herning Friskole: Foredrag ved valgmenighedspræst Peter Hedegaard: Hvor er alle drømmene vi drømte? - Fra Krønikens tid til Velfærdsreformen. Mandag den 13. november kl , Herning Friskole: Foredrag ved lokalhistoriker Freddy Boysen: Lokale originaler. Mandag den 4. december kl : Gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke ved valgmenighedspræst Morten Kvist. Derefter julebanko og fællessang på Herning Friskole. Mandag den 8. januar kl , Herning Friskole: Foredrag ved folketingsmedlem Johs. Poulsen: Folketingsmedlem og byrådsmedlem - hvad er forskellen? Insiderhistorier fra Folketinget og Herning byråd. Mandag den 5. februar kl , Herning Friskole: Vibs og Knud Jørgensen fortæller og viser lysbilleder fra Island. En kold og våd, men spændende cykeltur. Mandag den 5. marts kl , Herning Friskole: Foredrag ved projektmager Steen Møller: Det gældfri liv. Mandag den 16. marts kl , Herning Friskole: H.U.F.H. s generalforsamling. Herning Kirkehøjskole: Se hjemmesiden: Kalenderen opdateres løbende på Herning og Gjellerup Valgmenigheders fælles hjemmeside: Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Hans Jørn Hansen (formand), Fladhøj 16, Lind Birgit Astorp (næstformand), Overgade Niels Andersen (kasserer), Helstrupvej 58, Snejbjerg Jørgen Fisker (sekretær), Gudenåvej Niels Christian Overgaard (kirkeværge og tilsyn med præstebolig), Haunstrupvej 4, Skibbild, 7480 Vildbjerg Herning Valgmenighedskirke, H.C. Ørstedsvej, Herning Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Ole Hansen (formand), Sønderkær 50, Gjellerup Karen Marie Holm (næstformand), Søndermarken 6, Hammerum Niels Jørgensen (kasserer og tilsyn med præstebolig), Sønderbakken Eva Skovhuus (sekretær), Ravnsbjergvej 4, Gjellerup Kim Overgaard (kirkeværge), H.C. Ørsteds Vej 97, 1. tv., Herning Gjellerup Valgmenighedskirke, Hammerum Hovedgade 19, Hammerum Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej 25, Herning Kirkesangere: Ole Dusgaard, Koopmannsstræde 30, 8610 Silkeborg Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej 5, Kirketjener: Marie Vesterbæk, Digevej 14, Tjørring Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Havemand: Ejvind Siggaard, Th. Nielsensgade 16, Herning Kirketjener og graver: Nancy Hansen, Egevænget 2, Hammerum (telefontid: på hverdage) Gravermedhjælper: Birgit Kragh, Vestermarken 41, Kølkær Forretningsførerere: Signe Rytz Riis, Hammerum Hovedgade Lis Haubjerg, Toustrupvej 18, Snejbjerg Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. 11

12 B Gudstjenester Herning: Hammerum: 15. oktober kl kl oktober kl laura Damgaard kl laura Damgaard 29. oktober Ingen, fælles efterårsmøde i Viborg Stift, se kalender 5. november kl allehelgen kl allehelgen 12. november kl kl november kl kirkefrokost kl november kl kl kirkefrokost 3. december kl kl børnekor medvirker 4. december kl sammen m. H.U.F.H, se kalender 10. december kl kl NB! Bemærk de ændrede gudstjenestetider fra 1. s. i advent den 3. december. Se endvidere: Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode derom, så aftale kan træffes. 12

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Nr. 1 April 2005 12. årgang

Nr. 1 April 2005 12. årgang HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 1 April 2005 12. årgang Nr. 1 - April 2005 - side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 17. april 10.30 9.00 St. bededag Ingen Ingen 24. april Fælles med Hammerum 10.30

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Lars J. Thomsen: Staushede 2009. Om troens tilblivelse og vækst Adventspædiken over indtoget i Jerusalem. Matt.

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

Tema: Indvandrere, flygtninge, islam. Februar 2008 > 45. årg > nr. 1

Tema: Indvandrere, flygtninge, islam. Februar 2008 > 45. årg > nr. 1 DIAKONbladet Tema: Indvandrere, flygtninge, islam > 45. årg > nr. 1 2 DiakonBladet Redaktionelt Kalenderen I dette nummer sætter vi fokus på flygtninge, indvandrere og islam. Disse emner er som enhver

Læs mere

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 2 Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Kirke med velsmurte hængsler»tror du, det er noget, I vil gå ind i, Erik?«Sådan

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011

Gudstjenesten. Skibet Sogne og kirkenyt. fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Til samtlige hustande. September- november 2011 Til samtlige hustande Gudstjenesten fossilt frisind eller funky fundamentalisme? Skibet Sogne og kirkenyt September- november 2011 Overskriften skitserer et dilemma: Skal gudstjenesten stå som en gammel,

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2012 Nr. 1 Hinsides magten, moralismen, egoismen Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Religion kan være et problem for staten fordi den også har

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet Aulum Vinding Vind Valgmenighed Altergang på fjeldet september - november 2014 1 Valmenighedens bestyrelse Formand Carsten Bjerrum, Vind Telefon 97 43 02 20 Næstformand Henrik Melvej, Aulum Telefon 61

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

MAGASINET Nr. 84 Januar 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 84 Januar 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 84 Januar 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Lindenborg - mere end vores efterskole? En kirke, der bliver til uge for uge Ghana Tro til Tiden Opbygning i Burma Muslimer i

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

Københavns Stiftstidende

Københavns Stiftstidende Københavns Stiftstidende nr. 5 juni 2006 årgang 3 FREMTIDENS KIRKE ER OGSÅ KULTURKATEDRAL Den moderne kirkegænger søger sin Gud gennem bøn og stilhed eller gennem kunst, kultur og koncerter. Vi søger ikke

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab agapenyt Nummer 5 2011 inkluderende fællesskaber Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab Inkluderende fællesskaber psykologisk set Seksualiteten skal have sit rum agape Agape

Læs mere

Helsingør Domkirke Skt. Olai

Helsingør Domkirke Skt. Olai Helsingør Domkirke Skt. Olai DOMKIRKENS ÅRSPROGRAM 2015-16 LEDER SIDE 2 OG 3 DOMKIRKEN FOR DE MINDSTE SIDE 4 OG 5 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET / KIRKEUDVALGET SIDE 6 OG 7 MUSIK I DOMKIRKEN SIDE 8 OG 9 STUDIEKREDSE

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Forord Forord Religion i eller ud af det offentlige rum? Det har været genstand for mange ophedede debatter især herhjemme

Læs mere

Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek

Akvarel over Historien om en moder af Lone Rahbek Nr. 94 1. marts 1. juli 2012 31. årgang Akvarel over "Historien om en moder" af Lone Rahbek 1 Valgmenighedens adresser og Telefonnumre Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf.

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere