Profilmodel Ungdomsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Profilmodel Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Dette notat præsenterer fremskrivningerne vedrørende ungdomsuddannelser på landsplan. Det er regeringens mål, at 95 procent af ungdomsårgang 215 skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. I dette notat beskrives blandt andet, hvor tæt ungdomsårgang 213 forventes at være på at kunne opfylde denne målsætning. Fremskrivningen bygger på en række væsentlige antagelser beskrevet på side 8-9, hvor også centrale begreber står defineret. Hovedresultater: 213-ungdomsårgangen Ungdomsårgang 213 er med 93 procent tæt på 95 procentmålsætningen. Pigerne opfylder målsætningen: Som for ungdomsårgangene 211 og 212 forventes 93 procent at opnå mindst en ungdomsuddannelse indenfor 25 år, hvilket betyder, at de forventes at opnå en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Ungdomsårgang 213 er derfor tæt på 95 procent-målsætningen. Pigerne opfylder 95 procent-målsætningen, hvilket de også gjorde i 211 og 212. Størstedelen af både pigerne og drengene opnår en gymnasial uddannelse: 75 procent af piger af dansk herkomst og 7 procent af piger af udenlandsk herkomst forventes at opnå en gymnasial uddannelse. Til sammenligning forventes 62 procent af drenge af dansk herkomst og 57 procent af drenge af udenlandsk herkomst at opnå en gymnasial uddannelse. Meget få begynder aldrig på en ungdomsuddannelse: Kun 1 procent forventes ikke at påbegynde en ungdomsuddannelse. Elever, der gennemfører en gymnasial uddannelse, er hurtigere til at komme i gang end elever, der forventes at fuldføre en erhvervsfaglig uddannelse:

2 Styrelsen for It og Læring, november 214 Side 2 af 1 Gymnasiale uddannelser bliver i høj grad fuldført inden for 5 år efter endt niende klasse. Til sammenligning stiger andelen, der fuldfører erhvervsfaglige uddannelser, markant mellem 5 og 15 år. Det betyder, at det ikke kun er de helt unge, der fuldfører erhvervsuddannelser. En andel af eleverne forventes at opnå både en erhvervsfaglig og en gymnasial uddannelse: 6 procent af ungdomsårgang 213 forventes at opnå både en erhvervsfaglig og en gymnasial uddannelse inden for 1 år af endt niende klasse. Desuden forventes 1 procent af eleverne at opnå to erhvervsuddannelser inden for 1 år og 5 procent inden for 25 år. Derfor er andelene med to ungdomsuddannelser højere, end hvis man kun tager højde for elever, der forventes at opnå både en erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse. Udviklingen for ungdomsårgangene Andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, er uændret fra 211 og 212 og ligger derfor fortsat på 93 procent: Forventningerne er, at 87 procent af årgang 24 forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, mens 91 procent af årgang 21. Der er således sket en stigning for de seneste 1 ungdomsårgange. En stigende andel forventes at opnå en almen gymnasial uddannelse: Henholdsvis 39 og 21 procent af årgang 24 forventes at opnå en almen gymnasial (stx og hf) og erhvervsgymnasial (hhx og htx) uddannelse. For årgang 213 forventes 18 procent at opnå en erhvervsgymnasial uddannelse mod 53 procent, der forventes at opnå en almen gymnasial uddannelse. Niveauet for elever, der opnår mere end én ungdomsuddannelse, har ligget jævnt de seneste år. 6 procent af ungdomsårgang 213 forventes at opnå både en erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse. I 24 lå niveauet på 7 procent. Der er flere resultater, også vedrørende de videregående uddannelser og højeste fuldførte uddannelse på Resultaterne for ungdomsårgangene er genberegnet på det opdaterede datagrundlag fra Danmarks Statistik. Hvert år genberegnes alle tal på baggrund af opdateringer i datagrundlaget fra Danmarks Statistik, hvorfor resultaterne oftest vil afvige fra de resultater, der blev præsenteret tidligere år for de samme årgange. Se evt. mere om dette på samme link i notatet Om profilmodel 213. Ovenstående hovedresultater uddybes og illustreres i det følgende. Ungdomsårgang 213: Ungdomsårgang 213 er med 93 procent tæt på 95 procent-målsætningen. Pigerne opfylder målsætningen.

3 Andel i procent Andel i procent Styrelsen for It og Læring, november 214 Side 3 af 1 Profilmodel 213 viser, at 93 procent af ungdomsårgang 213 forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Derved er den forventede andel uændret i forhold til ungdomsårgang 212. Figur 1 Andel af ungdomsårgang 213, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter niende klasse, fordelt på køn og herkomst Alle Drenge Piger 92 Alle Dansk herkomst Udenlandsk herkomst I lighed med ungdomsårgang 212 er det kun pigerne, der opfylder 95 procent målsætningen. Som det fremgår af figur 1, ligger drenge af udenlandsk herkomst lavest med en forventet andel, der minimum vil opnå mindst en ungdomsuddannelse, på 81 procent. Drenge af dansk herkomst og piger af udenlandsk herkomst lever heller ikke op til 95 procent målsætningen med en forventet andel på 92 procent. Størstedelen af både pigerne og drengene opnår en gymnasial uddannelse. 62 procent af drengene og 74 procent af pigerne forventes at opnå en gymnasial uddannelse (fremgår ikke af figur 2). Figur 2 Andel af ungdomsårgang 213, som forventes at opnå en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter niende klasse, fordelt på køn og herkomst Alle Drenge - dansk herkomst Piger - dansk herkomst 57 Drenge - udenlandsk herkomst 7 Piger - udenlandsk herkomst Gymnasial ungdomsuddannelse heraf begge kompetencer Erhvervsfaglig ungdomsuddannelse STU Figur 2 viser, at 75 procent af pigerne af dansk herkomst og 7 procent af piger af udenlandsk herkomst forventes at opnå en gymnasial uddannelse. Derimod forven-

4 Andel i procent Styrelsen for It og Læring, november 214 Side 4 af 1 tes andelene for drenge af dansk herkomst og drenge af udenlandsk herkomst at være henholdsvis 62 og 57 procent. Uanset herkomst er der således en højere andel af piger, der forventes at opnå en gymnasial uddannelse. Andelen af ungdomsårgang 213, der forventes at opnå en erhvervsuddannelse, er 31 procent. Drenge af dansk herkomst ligger højest med en forventet andel på 36 procent, piger af dansk herkomst har en forventet andel på 28 procent, og både piger og drenge af udenlandsk herkomst har en forventet andel, der opnår en erhvervsuddannelse, på 24 procent. Meget få begynder aldrig på en ungdomsuddannelse. En procent af ungdomsårgang 213 forventes ikke at påbegynde en ungdomsuddannelse. Som vist i figur 3, ligger andelen markant højere for drenge og piger af udenlandsk herkomst sammenlignet med drenge og piger af dansk herkomst. For elever af dansk herkomst er den forventede andel 1 procent. For piger af udenlandsk herkomst er den forventede andel, der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse, lidt over 2 procent og lidt over 3 procent for drenge af udenlandsk herkomst. Figur 3 Andel af ungdomsårgang 213, som ikke forventes at påbegynde en ungdomsuddannelse, fordelt på køn, etnicitet og antal år efter 9. klasse År efter niende klasse Alle Drenge - dansk herkomst Piger - dansk herkomst Drenge - udenlandsk herkomst Piger - udenlandsk herkomst Elever, der gennemfører en gymnasial uddannelse, er hurtigere til at komme i gang end elever, der forventes at fuldføre en erhvervsfaglig uddannelse. Figur 4 viser, at 72 procent af ungdomsårgang 213 forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse inden for de første 5 år efter niende klasse. Efter 1 år er tallet 86 procent og efter 2 år er andelen 93 procent. Derved er stigningen størst inden for de første 1 år, hvilket betyder, at langt de fleste elever vil afslutte en ungdomsuddannelse inden for de første 1 år efter endt niende klasse. For elever, der opnår en gymnasial uddannelse, vil størstedelen fuldføre indenfor 5 år af afsluttet niende klasse. Andelen af ungdomsårgang 213, der forventes at opnå en gymnasial uddannelse, stiger fra 6 procent til 68 procent over perioden fra 5 år efter endt niende klasse til 25 år efter. Dette mønster er anderledes for de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. Her opnår 11 procent af ungdomsårgangen en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse inden for de første 5 år. Efter 15 år har 28 pro-

5 Andel Styrelsen for It og Læring, november 214 Side 5 af 1 cent opnået en erhvervsfaglig uddannelse og efter 25 år har 31 procent opnået en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Således kommer eleverne på de erhvervsfaglige uddannelser senere i gang og er længere tid om det. Som vist i figur 4, er stigningen inden for erhvervsuddannelser højest inden for de første 1 år. Figur 4 Andel af ungdomsårgang 213, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, fordelt på type af ungdomsuddannelse og antal år efter niende klasse År efter 9. klasse Mindst en ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse Gymnasial ungdomsuddannelse Erhvervsfaglig ungdomsuddannelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse En andel af eleverne forventes at opnå både en erhvervsfaglig og en gymnasial uddannelse. I figur 5 ses andelen af ungdomsårgang 213, der forventes at opnå flere ungdomsuddannelser inden for 1 og 25 år efter afsluttet niende klasse. Andelen, der forventes at opnå to gymnasiale uddannelser, er lidt under 1 procent inden for 1 år, og er et udtryk for, for de få elever, der tager adgangseksamen til ingeniør efter endt gymnasium. Andelen, der forventes at opnå to erhvervsuddannelser er 1 procent, og er bl.a. et udtryk for, at man for eksempel både kan tage en social og sundhedshjælperuddannelse og senere en social og sundhedsassistent uddannelse, dvs. man kan opgradere inden for samme uddannelse. Der er også nogle, som tager beslægtede uddannelser og derved dækker flere kompetencefelter, fx bager og konditor. Derved er der i alt 8 procent, der forventes at opnå to eller flere ungdomsuddannelser inden for 1 år af afsluttet niende klasse, og inden for 25 år er det 16 procent. Inden for 1 år forventes to ungdomsuddannelser at være et tegn på opkvalificering eller bredere kompetencedækning, hvorimod det inden for 25 år også kan være et udtryk for omskoling. Langt de fleste elever opnår først en gymnasial uddannelse og derefter en erhvervsfaglig uddannelse. Det er i mindre grad elever fra erhvervsfaglige uddannelser, der bagefter supplerer med en gymnasial uddannelse. For årgang 213 forventes 6 procent at afslutte en gymnasial uddannelse først og knapt 1 procent at afslutte en erhvervsfaglig uddannelse først (inden for 1 år).

6 Andel i procent Styrelsen for It og Læring, november 214 Side 6 af 1 Figur 5 Andel af ungdomsårgang 213, der forventes at opnå mere end en ungdomsuddannelse, opgjort på type af kombination år efter 9. klasse 25 år efter 9. klasse Dobbelt gymnasial uddannelse Dobbelt erhvervsfaglig uddannelse Både erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse To ungdomsuddannelser Udviklingen for ungdomsårgangene : Andelen, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse, er uændret fra 211 og 212 og ligger derfor fortsat på 93 procent for ungdomsårgang 213. Fra 211 til 213 er der ikke sket en ændring i andelen af elever, der opnår mindst en ungdomsuddannelse. Alle tre år ligger andelen på 93 procent. Fra 29 til 21 steg andelen markant fra 88 procent til 91. Tendensen er således, at andelen er stagneret de sidste par år. Andelen, der opnår en gymnasial ungdomsuddannelse, er derimod fortsat stigende. Fra et niveau omkring procent i steg andelen til 62 procent i 21. Fra 211 til 213 er andelen endvidere steget fra 66 til 68 procent. Tendensen for erhvervsfaglige ungdomsuddannelser er modsat gymnasiale uddannelser faldende. Fra 24 til 21 faldt andelen fra 41 procent til 34 procent. Fra 211 til 213 faldt andelen ligeledes fra 33 til 31 procent. Dette fald i erhvervsuddannelser resulterer derfor i, at den stigende andel af ungdomsårgang 213, der opnår en gymnasial uddannelse, ikke fører til en stigning i den samlede andel, der mindst opnår en ungdomsuddannelse.

7 Andel i procent Andel i procent Styrelsen for It og Læring, november 214 Side 7 af 1 Figur 6 Andel af ungdomsårgangene , som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter niende klasse Ungdomsårgang Mindst en ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse Gymnasial ungdomsuddannelse Erhvervsfaglig ungdomsuddannelse Både erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse En stigende andel forventes at opnå en almen gymnasial uddannelse blandt de unge, som forventes at opnå en gymnasial uddannelse. Der er sket en lille ændring i, hvilke gymnasiale uddannelser eleverne forventes at opnå. For årgang 24 forventedes 21 procent at tage en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx), mod 39 procent, der forventedes at tage stx eller hf. For ungdomsårgang 213, forventes 18 procent at tage en erhvervsgymnasial uddannelse og 53 procent at tage stx eller hf. Dermed har der været en stigning i antallet, der får en almen gymnasial uddannelse. Figur 7 Andelen af elever, der forventes at tage henholdsvis en erhvervsgymnasial og almen gymnasial uddannelse inden for 25 år fordelt på ungdomsårgange Almene gymnasiale uddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Bemærk: Summen af andelen som forventes at opnå en almen gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse summer ikke til andelen der forventes at opnå en gymnasial uddannelse. Det skyldes at andelen der forventes at få både en almen gymnasial uddannelse og en

8 Andel i procent Styrelsen for It og Læring, november 214 Side 8 af 1 erhvervsgymnasial uddannelse indgår i begge kategorier. Niveauet for elever, der opnår mere end én ungdomsuddannelse, har ligget jævnt de seneste år. Andelen, der opnår mere end én ungdomsuddannelse inden for 1 år af afsluttet niende klasse, er faldet en smule siden 24. Det fremgår af figur 8. For årgang 24 forventes 7 procent at opnå både en erhvervs og gymnasial uddannelse. Andelen faldt til 6 procent for årgang 213. Andelen, der forventes at opnå to ungdomsuddannelser, inklusiv dobbelt erhvervs og gymnasiale uddannelser, er også faldet fra 12 procent i 24 til 8 procent i 213. For 25 år efter endt niende klasse har tendensen overordnet været faldende siden 24. Dog skete der en stigning igen fra årgang 29 til 213 for elever, der forventes at opnå to ungdomsuddannelser. For årgang 29 forventes 14 procent at opnå to ungdomsuddannelser, hvorimod 16 procent af ungdomsårgang 213 forventes at opnå to ungdomsuddannelser inden for 25 år efter afsluttet niende klasse. Figur 8 Andelen af ungdomsårgange , der forventes at opnå mere end én ungdomsuddannelse, fordelt på kombination og inden for 1 og 25 år efter 9. klasse år: To ungdomsuddannelser 1 år: Både erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse 25 år: To ungdomsuddannelser Ungdomsårgang 25 år: Både erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse Mere om profilmodellen og resultaterne derfra Der findes flere notater vedrørende profilmodellen og resultater derfra på På websiden finder man også profilfigurer og adgang til data via databanken. På samme side finder man også notater om metoden bag fremskrivningen, opdatering af uddannelsesregistre og opgørelse af historiske 9. klasse årganges faktiske uddannelsesniveau.

9 Styrelsen for It og Læring, november 214 Side 9 af 1 Væsentlige definitioner og forudsætninger Vi redegør for de antagelser om fremtidig studieadfærd og uddannelsessystem, som fremskrivningen bygger på. Det er vigtigt, at du har disse antagelser i erindring, når du læser, bruger og fortolker profilmodellens resultater. Blandt andet er ungdomsårgang, ungdomsuddannelse og mindst en ungdomsuddannelse væsentlige begreber i dette dokument og defineres derfor nedenfor. Ungdomsårgang: Vi definerer her en ungdomsårgang som en niende klasse årgang. Fx betegner 213- ungdomsårgangen de unge, som påbegyndte en niende klasse i skoleåret 212/213. Ungdomsuddannelse: Ungdomsuddannelserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser samt den Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). STU er en relativ ny uddannelse. Indtil 211 blev uddannelsen udbudt under betegnelsen Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, forkortet USB. Mindst en ungdomsuddannelse: At have gennemført mindst en ungdomsuddannelse vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. En gymnasial eller en erhvervsfaglig uddannelse er som regel en forudsætning for adgang til videregående uddannelse Der er dog unge, som fuldfører en videregående uddannelse uden en registreret ungdomsuddannelse. Det skyldes, at nogle uddannelser har optagelsesprøve og dermed ikke kræver en gennemført ungdomsuddannelse. Nogle optages på en videregående uddannelse på dispensation uden en fuld eksamen via hf-enkeltfag. Det gælder fx for sygeplejerske- og pædagoguddannelserne. Andre får merit for en ungdomsuddannelse, som er opnået i udlandet. Vi tæller unge, som fuldfører en videregående uddannelse uden en registreret ungdomsuddannelse, med under begrebet mindst en ungdomsuddannelse. Profilmodellen: Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan vi forventer en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af de kommende 25 år under følgende antagelser: Uddannelsessystemet vil forblive, som det var i de skoleår, hvor ungdomsårgangen gik i ottende og niende klasse. Ungdomsårgangen, hvis uddannelsesadfærd fremskrives, vil bevæge sig i uddannelsessystemet på samme måde som dem, der er i uddannelsessystemet i de år, hvor ungdomsårgangen gik i ottende og niende klasse. Vi kan anvende profilmodellen til at vurdere, hvad det samlede uddannelsessystem formåede i de år, hvor de unge gik i ottende og niende klasse. Dermed kan vi også anvende fremskrivningen til at sammenligne uddannelsessystemerne over tid, blandt andet målt ved størrelsen af andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse.

10 Styrelsen for It og Læring, november 214 Side 1 af 1 Profilmodellen fremskriver blandt andet også andelen, der forventes at opnå en videregående uddannelse efter 5, 1, 15, og 2 år efter niende klasse. Det er væsentligt at være opmærksom på, at Profilmodellen er en fremskrivning og derfor behæftet med usikkerhed.

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere