Årsberetning for Den Danske Israelsmission Løsning den 13. april Af formanden, Kai Kjær-Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Den Danske Israelsmission Løsning den 13. april 2002. Af formanden, Kai Kjær-Hansen"

Transkript

1 Årsberetning for Den Danske Israelsmission Løsning den 13. april 2002 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Vi vil som vi plejer begynde med at mindes de venner af Den Danske Israelsmission, som siden sidste årsmøde er afgået ved døden, heriblandt Lars M. Nielsen, tidligere landsstyremedlem og næstformand. Jeg vil derfor bede forsamlingen rejse sig og i et øjeblik i stilhed mindes disse venner af Israelsmissionen. Æret være deres minde! Israel i krise Tirsdag aften den 16. april indledes fejringen af den jødiske uafhængighedsdag. Det er efter den jødiske kalender 58 år siden Israel blev erklæret for selvstændig stat. Megen fejring bliver der vist ikke i Israel på denne Yom Haatzmaut under de nuværende politiske omstændigheder. Om palæstinensiske ekstremister vil fejre dagen med at sende et par ekstra unge iklædt bombebælter ind i israelske byer eller busser og med død og lemlæstelse til følge kan man frygte. Her i Danmark lægger den igangværende konflikt i Israel også en vis dæmper på fejringen af Israels uafhængighed. Staten Israel er under pres og i krise. For venner af Israel og af Israelsmissionen trænger mismod sig let på måske endog håbløshed. I en sådan situation gælder det om at holde hovedet klart. Og stadig have hjerte for det, der er vores opgave, nemlig at være med til at bringe evangeliet til det jødiske folk. Som kristne her i landet kan have forskellige politiske opfattelser og stemme på forskellige politiske partier, kan kristne også have forskellige opfattelser af, hvordan krisen i Mellemøsten bedst løses. Den Danske Israelsmission har ikke ét officielt syn herpå. Personligt håber jeg stadigvæk på fred i Mellemøsten. Indrømmet: lige nu har jeg ikke meget at have dette håb i. Men jeg har heller ikke noget alternativ. Der er ikke noget alternativ til håbet, bortset altså fra håbløsheden. Og jeg mener ikke, at der gives et specifikt kristent svar på problemerne. Både den palæstinensiske terror og de israelske gengældelsesaktioner går ud over uskyldige mennesker. Også en del jøder her i Danmark eller med dansk tilknytning er af den mening, at den israelske hær er gået for vidt. Tidligere chefredaktør for Politiken, Herbert Pundik, kalder i en artikel i tidsskriftet Jødisk Orientering skrevet i anledning af den israelske uafhængighedsdag ligefrem krigen for Den unødvendige krig. Han skriver bl.a.: Den krig vi nu er vidne til er unødvendig og dobbelt tragisk fordi den er tabt på forhånd, uanset hvor mange palæstinensiske terrorister eller guerillasoldater der kan blive uskadeliggjort og uanset hvor store ødelæggelser den israelske hær kan tilføje det palæstinensiske hjemmestyres installationer. Krigen er tabt fordi dens politiske formål ikke er realistisk. Hvorfor er krigens formål ikke realistiske? Ifølge Pundik, fordi Sharon kun vil tilbyde palæstinenserne en ministat på ca. 10 procent af det tidligere Palæstinas territorium, dvs. landet mellem Middelhavet og Jordanfloden. Og denne stat skal bestå af kantoner, isolerede øer, separeret fra hinanden, hvor israelerne kontrollerer vejnettet. For Pundik er det ingen farbar vej til fred. Han mener, at israelerne har bragt sig selv i en fælde ved at stemme Sharon til magten. Krigen drejer sig ikke om Israels eksistens, men er i sidste instans en krig for de israelske bosættere. Den eneste løsning, siger Pundik, er en tostatsløsning, israelsk tilbagetrækning fra 95% af de besatte områder, nedlæggelse af ca. 100 bosættelser, udveksling af territorium til erstatning for de områder,

2 det palæstinensiske hjemmestyre må afgive, hvor der bor ca. 75% af alle de israelske bosættere. Jerusalem, som skal bevares som én samlet by, hjem for to hovedstæder. I alt væsentligt er jeg enig med Pundik. Nogen vil givetvis kalde denne løsning for naiv. At den bliver svær at implementere, behøver man ikke at være profet for at se. Uden virkelige indrømmelser fra begge sider ingen bedring. I alle lejre blandt muslimer, jøder og kristne er der ekstremister, der ikke vil acceptere sådanne indrømmelser. Vinder de frem, bliver håbet om en varig fredsløsning mindre og mindre. Jacques Blum, formanden for Mosaisk Troessamfund, udtrykker i sin formandsberetning for 2001, at Mosaisk Troessamfunds sympati ikke ensidigt går til den israelske side. Og jeg gør gerne hans ord til mine, når han fortsætter med følgende ord: Den vold, der påføres det palæstinensiske folk, smerter os i lige så høj grad. Vort ønske er en fred, der sikrer selvbestemmelse for begge parter og sameksistens med gensidig respekt. Gid den var inden for rækkevidde. I stedet for at kaste os ud i eskatologiske spekulationer om endetiden skal vi øve os i at se begge de stridende parter som mennesker, der er skabt i Guds billede, og sige nej til enhver form for dehumanisering af den ene part. Arbejdet i Israel Den nuværende intifada, der har varet 19 måneder, har medført, at turister holder sig borte fra området. De tre danske rejsebureauer, der annoncerer i Israelsmissionens Avis, nemlig Agri Rejser, Felix Rejser og Unitas Rejser ved udmærket, at de i disse tider ikke får noget for deres annoncepenge. Men ved stadig at annoncere og forsøge at arrangere rejser holder de på deres måde også fast i håbet om, at situationen på et tidspunkt må ændre sig til det bedre. Også studerende udebliver. Her i foråret har eksempelvis Det Svenske Institut i Jerusalem aflyst sine studieprogrammer. Det samme gælder Jerusalem University College samt det katolske institut Ratisbonne. Også kursusvirksomheden for internationale studerende på Caspari Center er mærket. Dog kunne Bodil F. Skjøtt her i første uge af april og i Caspari Centrets regi gennemføre et kursus med japanske teologistuderende fra det lutherske præsteseminarium i Kobe. Men det ændrer intet ved tendensen. Bibelbutikken i Jaffo, som vi støtter og som får en pæn del af sine indtægter ind ved salg til udlændinge, er økonomisk hårdt trængt. Det danske kirkearbejde er også mærket af krisen, hvilket jeg vender tilbage til. Men lad os nu på trods af terror og gengældelse vende os mod et par arbejdsområder i Israel, hvor livet trods alt skal leves. Også når man er gammel. Jeg tænker på Ebenezer-hjemmet. Ebenezer-hjemmet Ebenezer-hjemmet i Haifa, det kombinerede pleje- og alderdomshjem, har Den Danske Israelsmission støttet siden dets indvielse i Og det gør vi fortsat med penge og volontører. I første halvdel af 2001 arbejdede Pernille Dollerup-Jensen på hjemmet. Hun fik i foråret 2001 følgeskab af Carina og Jens Arne Mikkelsen. Efter sommerferien 2001 var der tre volontører, nemlig Lone Maria Hansen, Karina Stjær Hansen og Martin Vestergaard, og her i første del af 2002 er der to, nemlig Annette Kjær Lassen og Elisabeth Karen Nielsen. Jeanette Wind, som egentlig skulle arbejde i Bibelselskabets regi og som vi har haft som associeret volontør, blev af sine norske foresatte beordret til Haifa, hvor hun så nogle uger har været volontør på hjemmet.

3 Ebenezer-hjemmets beboere er overvejende messianske jøder, men der er også plads til arabiske kristne. Uanset den politisk tilspidsede situation skal hjemmet fungere og beboerne have deres pleje. Og det har de indtil nu fået. Det første nyhedsbrev fra hjemmet i år, som lige er kommet, har jeg lyst til at citere fra, for det viser, at livet både kan og skal leves til trods for den betændte politiske situation. I brevet, skrevet af souschef Johnny Khoury fortælles bl.a. om purimfesten, hvor mange af de ældre beboere havde klædt sig ud, mens volontørerne fløj omkring som hvidklædte engle der sang og gjorde tjeneste ved bordene. Om disse engle, volontørerne fra forskellige lande, skriver Khoury og jeg citerer: Vi takker inderligt Gud for de fantastiske volontører, som kommer og trofast udfører deres job nogle måneder. Specielt i disse urolige tider, hvor mange ikke kommer til Israel af frygt for hvad der kan ske, er det flot, at vi ikke mangler hjælp. Deres nærvær er et vidnesbyrd om, at de har set behovet for hjælp, og at de er her er et stærkt vidnesbyrd om sand kærlighed og trofast omsorg for deres brødre og søstre i Israel. Som antydet er der blandt beboerne også arabiske kristne. Den sidst ankomne beboer er en arabisk kvinde fra Nazaret. Forud for hendes ankomst skriver Khoury: Når hun kommer og skal vænne sig til livet sammen med os andre, beder vi jer om at huske hende og os alle. At Gud vil hjælpe hende til at føle sig hjemme og få venner og fællesskab med de troende, som er her. Hvilket vidnesbyrd det er, at jøder og arabere her på Ebenezer-hjemmet lever side om side og lovpriser Gud med et enstemmigt hjerte. Lad os alle genvordigheder til trods glæde os over det missionsarbejde, der udføres på Ebenezer-hjemmet. Og lad os bede om, at vi også efter sommerferien kan sende et par danske volontører til Haifa. Lige nu har vi ingen ansøgninger. Jeg håber, de kommer fra et par unge, som også i urolige tider vil tage imod kaldet til at tjene ældre messianske jøder og arabiske kristne. Og hermed er vi kommet til forsoningsarbejdet Musalaha. Forsoningsarbejdet Musalaha I sommeren 2001 tog vi afsked med vores Musalaha-volontør Anna Margrethe Christensen. Hun blev afløst af Maria Søgård i efteråret 2001, og her i foråret arbejder Maria Kiilerich Toustrup som volontør ved Musalahas kontor i Jerusalem. Det forsoningsarbejde, som Musalaha udfører mellem messianske jøder og palæstinensiske kristne, er naturligvis også påvirket af den politiske situation. Dog kunne et par hundrede kvinder så sent som i februar måned samles i Galilæa til en forsoningskonference. I påsken lykkedes det en lille gruppe fra Israel at mødes i Jordan. Og 11 familier og deres børn, næsten 100 mennesker, er lige kommet hjem fra Holland, hvor de talte forsoningens sag. En baptistpræst i Gaza tænder et lille lys i mørket med følgende ord i et interview til Den Norske Israelsmissions blad. På spørgsmålet om det i den nærværende situation er vanskeligt at forkynde evangeliet om kærlighed og tilgivelse, svarer han: Det skyldes alene Guds nåde, at jeg ikke er endt i håbløshed og had. Det ville ellers på mange måder være det naturligste at gøre i en sådan situation. Men hvis du søger kærlighed, så vil du også finde retfærdighed. Gud giver os håb og opmuntrer os. Når vi føler os små og hjælpeløse og isolerede her i Gaza, så ved vi, at vi trods alt er del af Guds store familie. Med vores støtte til dette vigtige forsoningsarbejde mener vi ikke, at vi er kommet ud på et sidespor som Israelsmission. Tværtimod er vi med til at opmuntre Jesus-troende jøder og palæstinensere til at fortsætte den vanskelige forsoningsproces. Begge parter presses til at give op eller lade sig fylde

4 af had. Men de og vi er sammen med i Guds store familie. Det forhold vil vi gerne i Den Danske Israelsmission være med til at fremme og støtte. Arbejdet blandt danskere i Israel Jan og Vicka Mortensen, vores præstepar i Israel, fortsætter arbejdet blandt danskere i Israel. Vi er glade for samarbejdet med Dansk Kirke i Udlandet (DKU) og deres fortsatte støtte. Hvad enten det gælder vort præstepar med deres lille Katja eller vore volontører, er vi taknemlige for, at de er blevet på deres poster under disse vanskelige forhold. Den politiske situation i Israel har ført til et dramatisk fald af unge danske volontører, der rejser til Israel med det formål at arbejde på forskellige institutioner i Jerusalem. Naturligvis har dette også påvirket det danske kirkearbejde i Israel og dermed også præsteparret Vicka og Jan Mortensen og deres arbejdssituation. Vi kan beklage denne udvikling, men ikke markant ændre den. Det er kræfter uden for os, der bestemmer. I foråret 2001 tog vi afsked med kirkevolontør Marianne Leer. Hun blev i løbet af sommeren afløst af Lisbeth og Christian Rasmussen. Herefter tog Britta Søes over indtil slutningen af februar I denne omgang er hun den sidste kirkevolontør, idet landsstyret har besluttet ikke at sende en ny nu, da der kun er meget få unge danskere at arbejde iblandt. Men fastboende danskere er der i området. Derfor holder Jan Mortensen fortsat dansk gudstjeneste, om end det nu ikke sker hver uge, som i de gode tider, men en gang om måneden i Johanitterkapellet i Den Gamle By i Jerusalem samt ved de kristne højtider. Desuden indbydes til andagter i præsteboligen de lørdage, hvor gudstjeneste ikke afholdes. Åbent-hus-arrangementerne tirsdag aften fortsættes også om end deltagelsen heri er lille. Vi mener, at der er en stor positiv signalværdi i at have vores præstefamilie i Jerusalem. De anførte forhold har bevirket, at Jan Mortensen i højere grad end hidtil kan lade sig involvere i det lokale arbejde. Han har tidligere holdt internationale gudstjenester i Immanuel Church i Jaffo og stilles nu til rådighed for flere af slagsen i det samarbejde, vi har med de øvrige nordiske Israelsmissioner. Vicka Mortensen, som i årets løb har fået en deltidsansættelse gennem Scripture Union, hvor hun skal skabe interesse for bibellæsning blandt russisk-talende jøder, har sideløbende hermed og på frivillig basis været teamleder for det internationale studenterarbejde. I dette har Jan Mortensen deltaget som bestyrelsesmedlem. Vi har nu stillet ham til rådighed for dette arbejde, således at han kan bruge betydeligt mere af sin tid til dette såvel som til kontakten med messianske menigheder. I denne forbindelse skal nævnes, at Vicka og Jan Mortensen samt de øvrige danske volontører medvirkede i et stort evangelisationsfremstød i Jerusalem i februar måned. Søndag den 10. februar delte 206 frivillige fra messianske menigheder og andre organisationer i Jerusalem omkring brochurer ud med et tilbud om at modtage en video, der skildrer Jesu liv ud fra Lukasevangeliet. Vicka Mortensen, der har russisk som modersmål, var en af dem, der passede telefon og besvarede henvendelser fra russisk-talende. Det er endnu for tidligt at gøre regnskabet op for dette fremstød i Jerusalem. Men ser man fx på en lignende kampagne i Haifa i 2001, hvor omkring brochurer blev uddelt, var der der bestilte videobåndet. Og ikke nok med det. Over 100 af disse personer er siden blevet tilknyttet en messiansk menighed i området.

5 Sådanne tiltag er også lys i mørket. Vi lægger vores præstefamilie og volontører hen til vore og deres venners forbøn. At de må bevare frimodigheden i en vanskelig hverdag. At de må fortsætte med at tænde lys blandt danskere, jøder og palæstinensere. Og selv føle sig trygge trods alt. Østen kalder Den Danske Israelsmission har gennem sin 117-årige historie virket forskellige steder: i Østeuropa, Nordafrika, Frankrig, Israel og så her i Danmark noget vi i små glimt skal høre nærmere om ved dette årsmøde. Nu til efteråret vender vi os sammen med andre Israelsmissionsselskaber mod Østen. I Østen bor der ganske vist ikke mange jøder, men der kommer mange israelske jøder på besøg. Ikke mindst unge israelske jøder på deres jordomrejse efter endt militærtjeneste. En del af disse vender tilbage til Israel med Østens mystik og religion i deres bagage. Vi vil gerne være med til at møde dem med evangeliet, når de er på rejse i Østen. Planen går ud på at sende et internationalt team af Jesus-troende unge til Østen. Dette team på forhåbentlig 6-8 personer skal findes i messianske menigheder i Israel og i Israelsmissioner andre steder i verden. Teamet skal rejse rundt i Indien og Nepal i fire måneder og har som formål at komme i samtale med israelere på rejse. Det er Israelsmissionens generalsekretær, Heinrich Pedersen, der har været initiativtager til dette projekt, som har fået navnet Western Jews in the East. Andre Israelsmissioner rundt omkring i verden er kommet med i det. Det er ikke meningen, at Den Danske Israelsmission i fremtiden skal styre dette projekt. Målet er, at der sammensættes en international gruppe, som i fremtiden vil tage udfordringen op til at formidle evangeliet om jøden Jesus til jødiske unge på rejse i Østen. Om alt går vel, kan det første team samles til et fire-ugers introduktionskursus i Jerusalem i begyndelsen af september måned. Dette kursus har Caspari Center ansvaret for. Vi håber naturligvis på, at der i dette første team også er dansk deltagelse. Økonomi Israelsmissionens budget for året 2001 var på lige ved to millioner kroner. Vi havde budgetteret med et underskud på kroner. Det økonomiske resultat blev et underskud på kroner. Selvfølgelig kunne det have været bedre, men det kunne også have været langt værre, når man ser på, hvordan alle landets missionsselskaber slås med at få økonomien til at hænge sammen i disse år. I maj-nummeret af Israelsmissionens Avis vil regnskabet blive offentliggjort, ligesom der også ved dette møde er kopier af regnskabet for dem, der måtte ønske det. Her skal jeg udtrykke landsstyrets store tak til Israelsmissionens venner for de gaver, der er tilsendt missionen. Som et lille missionsselskab er vi taknemlige for både store og små gaver. De små kan vi ikke undvære! Vi er glade for, at der fortsat er venner af Israelsmissionen, der rundt omkring i sognene arrangerer møder og foredrag, hvor temaet er Israelsmission. Vi er taknemlige for, at der er venner, der er med i basararbejde, sælger lodsedler eller vore ikon-kort, fremstillet på basis af søster Abrahams, alias Kirsten Stoffregen Pedersens, smukke ikoner eller på anden måde skaffer midler til vort arbejde. Hjertelig tak!

6 Vi gør os i landsstyret umage for at finde alternative måder at indsamle midler på. Der gives næppe nogen fingerknips-færdige løsninger. I sidste instans drejer det sig om vel om missionssind. Gud give os fortsat missionssind, hvad enten vi er med i Israelsmission eller ydre mission. I det forløbne år har vi haft et fortsat godt samarbejde med Sudanmissionen vedrørende bogholderi og regnskabsføring. Samarbejdet mellem de forskellige missionsselskaber vil i det kommende år blive styrket. Det er planen, at der fra begyndelsen af 2003 oprettes et Fælleskontor i Ydre Missions Hus, således at de forskellige missionsselskaber får fælles regnskabsafdeling. Men for nu at skære det ud i pap: Penge, der sendes til fx Brødremenigheden, indgår på deres konto, og penge til Israelsmissionen på vores naturligvis! Med dette samarbejde på det administrative plan håber alle på en økonomisk besparelse for alle selskaber. Landsstyre, sekretariat, frivillige medarbejdere og ansvar Med hensyn til landsstyrets sammensætning følgende: Israelsmissionens landsstyre består af otte medlemmer, hvoraf fem er valgt af Israelsmissionens venner/medlemmer, mens Landsstyret vælger tre. Af de medlemsvalgte medlemmer er Kai Kjær-Hansen i år genvalgt uden modkandidat. Af de tre landsstyrevalgte er der i forbindelse med dette årsmøde sket to ændringer: 1) En plads tilfalder ifølge lovene en person, som vælges af landsstyret efter indstilling fra Israelsmissionens Unge. Valget af denne person vil finde sted snarest. Denne plads er blevet ledig, efter at Peter Ulrik Jensen, nyudnævnt sognepræst i Roskilde, i januar måned meddelte, at han ikke ønskede at fortsætte som medlem af landsstyret, en post han har haft siden Her skal der lyde en stor tak til Peter Ulrik Jensen for tid og kræfter, han har givet Israelsmissionen. Op gennem 1990 erne har han været en central skikkelse blandt de unge og målrettet arbejdet for en ungdomsbevægelse i Israelsmissionens regi; meget naturligt blev han da også IU s første formand, efter at han i et år havde været kirkevolontør i Jerusalem. 2) Yderligere en plads er blevet ledig, efter at Jakob Zeuthen her i april måned har meddelt, at han ønsker at udtræde af Israelsmissionens landsstyre. Også valget af denne person vil finde sted snarest. Også til Jakob Zeuthen skal der lyde stor tak for det engagement, han har lagt i Israelsmissionen. Han trækker sig nu efter i alt 13 års arbejde i landsstyret, i hvilket han siden 1991 har fungeret som næstformand. Igennem sin tid i landsstyret har han været med til at trække læsset, således at der stadigvæk er noget, der hedder Den Danske Israelsmission. I landsstyret har han utrætteligt gjort sig til talsmand for vigtigheden af den folkekirkelige bredde i Israelsmissionen. På sekretariatet i Christiansfeld danner vores generalsekretær stadigvæk en slags enmandshær dog med ungdomssekretæren arbejdende i det tilstødende kontor. Heinrich Pedersen skylder vi stor tak, fordi han ikke blot på bedste måde varetager en generalsekretærs opgaver, men også fordi han klarer en lang række praktiske opgaver, som under normale forhold ikke hører en generalsekretær til. Som formand er jeg ikke særlig stolt over, at vi ikke kan tilbyde en generalsekretær bedre arbejdsvilkår, men det forbyder økonomien her og nu. Desto større er vores taknemlighed til ham. Bodil F. Skjøtt, der op gennem 90 erne har været tilknyttet Caspari Center, fortsætter som redaktionssekretær af det internationale tidsskrift Mishkan, som udgives af Caspari Center. I

7 nærmeste fremtid skal en ny stillingsbeskrivelse udfærdiges, idet hun fortsætter på deltid som Israelsmissionens medarbejder. For hendes engagement og store mødevirksomhed fortjener hun stor ros. Israelsmissionens Avis udkommer med 10 numre, som sendes til omkring abonnenter. Birger Petterson, Skjern, udfører fortsat en stor frivillig indsats i sin hjælp til redaktøren med at få et læseværdigt blad på gaden. Rigmor Vammen, Ikast, leder Israelsmissionens Gaveshop og Jens Arne Skjøtt, Ølsted, står i spidsen for salget af YM-lodsedlen. Vi har stadig brug for sådanne frivillige medarbejdere, og vi er parat til at give sådanne ansvar. I den forbindelse skal nævnes, at landsstyret i det forløbne år har arbejdet meget med at diskutere en ny struktur for Israelsmissionen, hvor venner af Israelsmissionen udfordres til at påtage sig et større ansvar for missionens arbejde. I denne diskussion er vi blevet hjulpet af Poul Langagergård, som har ydet stor konsulentbistand. Endnu er vi ikke færdige med disse strukturdrøftelser, hvorfor en nærmere præsentation af disse må vente. Israelsmissionens Unge Jeg skal ikke her tage ordene ud af munden på Peter Madsen, formand for Israelsmissionens Unge, som aflægger sin formandsberetning efter min. Blot skal jeg udtrykke stor taknemlighed for det arbejde, der udføres af IU s bestyrelse, af de lokale IU-foreninger og af IU s ungdomssekretær, Henrik Nordborg, som i de første tre måneder af 2002 har haft orlov og gjort erfaringer som præst, men her fra 1. april er tilbage som ungdomssekretær i Christiansfeld. I orlovsperioden er hans arbejde på bedste måde blevet udført af Maria Søgård. Det seje træk, som hører al mission til, ligger også foran IU og dets fortsatte arbejde. Af IU-arbejdet håber vi, der kan udgå personer, der vil fortsætte Israelsmissionens arbejde i de kommende år. Vi glæder os over den klare missionsprofil samt involveringen i Musalahas arbejde, forsoningsbevægelsen mellem kristne palæstinensere og messianske jøder. Dette engagement kom i 2001 blandt andet til udtryk i et besøg af to unge fra Musalaha, som holdt over 50 møder rundt omkring i Danmark. Var det så et godt år? Der gives næppe et entydigt svar på spørgsmålet, om perioden fra sidste årsmøde til dette var et godt år. Vi vil huske 2001 for dets 11. september. Vi vil huske denne periode for den triste eskalering af terror, vold og gengældelse i Israel. Men disse forhold skal dog ikke få lov til at styre os og vores frimodighed, når det gælder den sag, Gud har lagt på vore hjerter, nemlig Israelsmission. På Israelsmissionens vegne takker jeg alle venner af Den Danske Israelsmission for støtte og forbøn. Lad os fortsætte med at tale sådan om de stridende parter i Mellemøsten, at vi ikke dehumaniserer den ene part. Lad os fortsætte med at bede om fred i Mellemøsten. Lad os fortsætte med at bede for vore udsendinge. Og bede om at messianske jøder og palæstinensiske kristne må vise vejen til forsoningen. Og at mennesker jøder såvel som ikke-jøder må komme til tro. Det brænder på i Mellemøsten ja! Lad os fortsætte med at være tændt af Kristi kærlighed og pege på Guds kærlighed til alle mennesker, sådan som den er kommet til udtryk i Jesus Israels Messias og hele verdens frelser.

Årsberetning for Den Danske Israelsmission København den 29. marts 2003. Af formanden Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission København den 29. marts 2003. Af formanden Kai Kjær-Hansen 1 Årsberetning for Den Danske Israelsmission København den 29. marts 2003 Af formanden Kai Kjær-Hansen Vi har ved vore årsmøder tradition for at mindes de venner af Israelsmissionen, som siden sidste årsmøde

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Christiansfeld den 7. april 2001. af formanden, Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Christiansfeld den 7. april 2001. af formanden, Kai Kjær-Hansen 1 Årsberetning for Den Danske Israelsmission Christiansfeld den 7. april 2001 af formanden, Kai Kjær-Hansen Vi vil begynde som vi plejer med at mindes de venner af Den Danske Israelsmission, som siden

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Skjern den 8. april 2000. af formanden, Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Skjern den 8. april 2000. af formanden, Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission Skjern den 8. april 2000 af formanden, Kai Kjær-Hansen I året der er gået er der venner af Den Danske Israelsmission der er afgået ved døden. Jeg vil derfor bede

Læs mere

I dag lyder formålsparagraffens første led: Den Danske Israelsmissions formål er: at bringe evangeliet om Jesus Kristus til jøderne.

I dag lyder formålsparagraffens første led: Den Danske Israelsmissions formål er: at bringe evangeliet om Jesus Kristus til jøderne. Årsberetning for Den Danske Israelsmission Århus den 25. marts 2006 Af formanden Kai Kjær-Hansen Vi vil som vi plejer ved vore årsmøder først mindes de venner af Israelsmissionen, som siden sidste årsmøde

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Herning den 17. april 2004. Af formanden Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Herning den 17. april 2004. Af formanden Kai Kjær-Hansen 1 Årsberetning for Den Danske Israelsmission Herning den 17. april 2004 Af formanden Kai Kjær-Hansen Vi har ved vore årsmøder tradition for at mindes de venner af Israelsmissionen, som siden sidste årsmøde

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Årsberetning for Den Danske Israelsmission 2015-16 TORVET Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, den 12. marts 2016 Af formanden Krista Rosenlund Bellows Vi mindes Hjertelig velkommen til årsmøde! Vi er samlet

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Vejle den 9. april 2005

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Vejle den 9. april 2005 Årsberetning for Den Danske Israelsmission Vejle den 9. april 2005 Af formanden Kai Kjær-Hansen Vi har ved vore årsmøder tradition for at mindes de venner af Israelsmissionen, som siden sidste årsmøde

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

KAN MAN ELSKE SIN FJENDE?

KAN MAN ELSKE SIN FJENDE? KAN MAN ELSKE SIN FJENDE? 1 2 Side 3 Indledning Side 4 Tema 1: Venner og fjender - vi er alle del af ét legeme Side 8 Tema 2: Magt - på godt og ondt Side 12 Tema 3: Brudte løfter - at miste håbet og tilliden

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Spørgsmålet om forholdet mellem synagoge og kirke er og bliver spørgsmålet om Jesus.

Spørgsmålet om forholdet mellem synagoge og kirke er og bliver spørgsmålet om Jesus. Årsberetning for Den Danske Israelsmission ved årsmødet i Odense den 19.-20. april 1998 af formanden, Kai Kjær-Hansen I det forløbne år er der venner af Den Danske Israelsmission - nogle mere kendt end

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Fredericia den 24. marts 2007. Af formanden Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Fredericia den 24. marts 2007. Af formanden Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission Fredericia den 24. marts 2007 Af formanden Kai Kjær-Hansen Vi vil, som vi plejer ved vore årsmøder, først mindes de venner af Israelsmissionen, som siden sidste

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission København den 21. marts 2009 Af formanden, Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission København den 21. marts 2009 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission København den 21. marts 2009 Af formanden, Kai Kjær-Hansen I året der er gået er der venner af Israelsmissionen, der er afgået ved døden. Jeg vil derfor bede

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Forord. Thomas Kristensen

Forord. Thomas Kristensen Forord Der blev stor opstandelse i Jerusalem, da Jesus opstod. Han var virkelig Kristus, Guds Søn! Disciplene glædede sig. Men alligevel var de bange og holdt sig inden døre. Hvordan skulle de dog få dette

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Gud har en drøm, og jeg har en drøm

Gud har en drøm, og jeg har en drøm Gud har en drøm, og jeg har en drøm Guds Åndsudgydelse over os Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Christianskirken, Århus den 26. marts 2011 Af formanden, Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Christianskirken, Århus den 26. marts 2011 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission Christianskirken, Århus den 26. marts 2011 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Som altid mindes vi ved et årsmøde i Israelsmissionen de venner, der er afgået ved døden

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Helene og Knud Erik Erbs var i efteråret 2012 seniorvolontører på Ebenezer-hjemmet i Haifa i Israel i to måneder. gennem deres tid på hjemmet har de indsamlet

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Esbjerg den 29. marts 2008 Af formanden, Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Esbjerg den 29. marts 2008 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission Esbjerg den 29. marts 2008 Af formanden, Kai Kjær-Hansen I det forløbne år er der venner af Den Danske Israelsmission, der er afgået ved døden. Jeg vil derfor

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til s.s. i kirkeåret kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til s.s. i kirkeåret kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til s.s. i kirkeåret kl. 10.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - Svensk folkevise 332 - På Jerusalem, det ny 335 - Flammerne er mange 403 - Denne er dagen 439 - O, du Guds lam Nadververs

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Liturgi til sabbatsma ltid. i et Jesus-perspektiv

Liturgi til sabbatsma ltid. i et Jesus-perspektiv Liturgi til sabbatsma ltid i et Jesus-perspektiv 1 Sabbatten Gud giver det jødiske folk mange forskellige grunde til at fejre sabbat. Den første og vigtigste er naturligvis, at Gud selv afstod fra at arbejde

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

glædes vinger, 822 Decembernat, 438 Hellig, Nadver: Himmelklarhed og, 102 Et lidet barn

glædes vinger, 822 Decembernat, 438 Hellig, Nadver: Himmelklarhed og, 102 Et lidet barn Tekster: Jer 1,17-19, ApG 6,8-14; ApG 7,54-60, Matt 23,34-39 Salmer: 112 Den yndigste, 103 Barn Jesus, 114 Hjerte løft din glædes vinger, 822 Decembernat, 438 Hellig, Nadver: 105.3-5 Himmelklarhed og,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Salmer: 323 Kirken den er Denne er På Jerusalem 332 Jesus er Hvad mener I v. 4-5 Ja, du gør 725 v Guds menighed 345

Salmer: 323 Kirken den er Denne er På Jerusalem 332 Jesus er Hvad mener I v. 4-5 Ja, du gør 725 v Guds menighed 345 5. trin. II 26. juni 2016 Sundkirken 9, Toreby 10.30 Salmer: 323 Kirken den er Denne er 403 332 På Jerusalem 332 Jesus er 56 54 Hvad mener I 54 725 v. 4-5 Ja, du gør 725 v. 4-5 345 Guds menighed 345 Bøn:

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Ved Israelsmissionens 125-års jubilæum Christiansfeld den 20. marts 2010 Af formanden, Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Ved Israelsmissionens 125-års jubilæum Christiansfeld den 20. marts 2010 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission Ved Israelsmissionens 125-års jubilæum Christiansfeld den 20. marts 2010 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Ved dette 125-års jubilæum vil vi mindes de kvinder og

Læs mere

2.sø.ifasten 2014. Men der er også dem, for hvem det er redningen, at Gud findes, når livet bliver kaotisk.

2.sø.ifasten 2014. Men der er også dem, for hvem det er redningen, at Gud findes, når livet bliver kaotisk. 2.sø.ifasten 2014 Jeg var ved tandlægen forleden. Desværre kom jeg lidt for sent til at læse ugebladene, det er ellers en dejlig stund, at sidde og vente, for min tandlæge holder mange blade og aviser.

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere