Årsberetning for Den Danske Israelsmission Løsning den 13. april Af formanden, Kai Kjær-Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Den Danske Israelsmission Løsning den 13. april 2002. Af formanden, Kai Kjær-Hansen"

Transkript

1 Årsberetning for Den Danske Israelsmission Løsning den 13. april 2002 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Vi vil som vi plejer begynde med at mindes de venner af Den Danske Israelsmission, som siden sidste årsmøde er afgået ved døden, heriblandt Lars M. Nielsen, tidligere landsstyremedlem og næstformand. Jeg vil derfor bede forsamlingen rejse sig og i et øjeblik i stilhed mindes disse venner af Israelsmissionen. Æret være deres minde! Israel i krise Tirsdag aften den 16. april indledes fejringen af den jødiske uafhængighedsdag. Det er efter den jødiske kalender 58 år siden Israel blev erklæret for selvstændig stat. Megen fejring bliver der vist ikke i Israel på denne Yom Haatzmaut under de nuværende politiske omstændigheder. Om palæstinensiske ekstremister vil fejre dagen med at sende et par ekstra unge iklædt bombebælter ind i israelske byer eller busser og med død og lemlæstelse til følge kan man frygte. Her i Danmark lægger den igangværende konflikt i Israel også en vis dæmper på fejringen af Israels uafhængighed. Staten Israel er under pres og i krise. For venner af Israel og af Israelsmissionen trænger mismod sig let på måske endog håbløshed. I en sådan situation gælder det om at holde hovedet klart. Og stadig have hjerte for det, der er vores opgave, nemlig at være med til at bringe evangeliet til det jødiske folk. Som kristne her i landet kan have forskellige politiske opfattelser og stemme på forskellige politiske partier, kan kristne også have forskellige opfattelser af, hvordan krisen i Mellemøsten bedst løses. Den Danske Israelsmission har ikke ét officielt syn herpå. Personligt håber jeg stadigvæk på fred i Mellemøsten. Indrømmet: lige nu har jeg ikke meget at have dette håb i. Men jeg har heller ikke noget alternativ. Der er ikke noget alternativ til håbet, bortset altså fra håbløsheden. Og jeg mener ikke, at der gives et specifikt kristent svar på problemerne. Både den palæstinensiske terror og de israelske gengældelsesaktioner går ud over uskyldige mennesker. Også en del jøder her i Danmark eller med dansk tilknytning er af den mening, at den israelske hær er gået for vidt. Tidligere chefredaktør for Politiken, Herbert Pundik, kalder i en artikel i tidsskriftet Jødisk Orientering skrevet i anledning af den israelske uafhængighedsdag ligefrem krigen for Den unødvendige krig. Han skriver bl.a.: Den krig vi nu er vidne til er unødvendig og dobbelt tragisk fordi den er tabt på forhånd, uanset hvor mange palæstinensiske terrorister eller guerillasoldater der kan blive uskadeliggjort og uanset hvor store ødelæggelser den israelske hær kan tilføje det palæstinensiske hjemmestyres installationer. Krigen er tabt fordi dens politiske formål ikke er realistisk. Hvorfor er krigens formål ikke realistiske? Ifølge Pundik, fordi Sharon kun vil tilbyde palæstinenserne en ministat på ca. 10 procent af det tidligere Palæstinas territorium, dvs. landet mellem Middelhavet og Jordanfloden. Og denne stat skal bestå af kantoner, isolerede øer, separeret fra hinanden, hvor israelerne kontrollerer vejnettet. For Pundik er det ingen farbar vej til fred. Han mener, at israelerne har bragt sig selv i en fælde ved at stemme Sharon til magten. Krigen drejer sig ikke om Israels eksistens, men er i sidste instans en krig for de israelske bosættere. Den eneste løsning, siger Pundik, er en tostatsløsning, israelsk tilbagetrækning fra 95% af de besatte områder, nedlæggelse af ca. 100 bosættelser, udveksling af territorium til erstatning for de områder,

2 det palæstinensiske hjemmestyre må afgive, hvor der bor ca. 75% af alle de israelske bosættere. Jerusalem, som skal bevares som én samlet by, hjem for to hovedstæder. I alt væsentligt er jeg enig med Pundik. Nogen vil givetvis kalde denne løsning for naiv. At den bliver svær at implementere, behøver man ikke at være profet for at se. Uden virkelige indrømmelser fra begge sider ingen bedring. I alle lejre blandt muslimer, jøder og kristne er der ekstremister, der ikke vil acceptere sådanne indrømmelser. Vinder de frem, bliver håbet om en varig fredsløsning mindre og mindre. Jacques Blum, formanden for Mosaisk Troessamfund, udtrykker i sin formandsberetning for 2001, at Mosaisk Troessamfunds sympati ikke ensidigt går til den israelske side. Og jeg gør gerne hans ord til mine, når han fortsætter med følgende ord: Den vold, der påføres det palæstinensiske folk, smerter os i lige så høj grad. Vort ønske er en fred, der sikrer selvbestemmelse for begge parter og sameksistens med gensidig respekt. Gid den var inden for rækkevidde. I stedet for at kaste os ud i eskatologiske spekulationer om endetiden skal vi øve os i at se begge de stridende parter som mennesker, der er skabt i Guds billede, og sige nej til enhver form for dehumanisering af den ene part. Arbejdet i Israel Den nuværende intifada, der har varet 19 måneder, har medført, at turister holder sig borte fra området. De tre danske rejsebureauer, der annoncerer i Israelsmissionens Avis, nemlig Agri Rejser, Felix Rejser og Unitas Rejser ved udmærket, at de i disse tider ikke får noget for deres annoncepenge. Men ved stadig at annoncere og forsøge at arrangere rejser holder de på deres måde også fast i håbet om, at situationen på et tidspunkt må ændre sig til det bedre. Også studerende udebliver. Her i foråret har eksempelvis Det Svenske Institut i Jerusalem aflyst sine studieprogrammer. Det samme gælder Jerusalem University College samt det katolske institut Ratisbonne. Også kursusvirksomheden for internationale studerende på Caspari Center er mærket. Dog kunne Bodil F. Skjøtt her i første uge af april og i Caspari Centrets regi gennemføre et kursus med japanske teologistuderende fra det lutherske præsteseminarium i Kobe. Men det ændrer intet ved tendensen. Bibelbutikken i Jaffo, som vi støtter og som får en pæn del af sine indtægter ind ved salg til udlændinge, er økonomisk hårdt trængt. Det danske kirkearbejde er også mærket af krisen, hvilket jeg vender tilbage til. Men lad os nu på trods af terror og gengældelse vende os mod et par arbejdsområder i Israel, hvor livet trods alt skal leves. Også når man er gammel. Jeg tænker på Ebenezer-hjemmet. Ebenezer-hjemmet Ebenezer-hjemmet i Haifa, det kombinerede pleje- og alderdomshjem, har Den Danske Israelsmission støttet siden dets indvielse i Og det gør vi fortsat med penge og volontører. I første halvdel af 2001 arbejdede Pernille Dollerup-Jensen på hjemmet. Hun fik i foråret 2001 følgeskab af Carina og Jens Arne Mikkelsen. Efter sommerferien 2001 var der tre volontører, nemlig Lone Maria Hansen, Karina Stjær Hansen og Martin Vestergaard, og her i første del af 2002 er der to, nemlig Annette Kjær Lassen og Elisabeth Karen Nielsen. Jeanette Wind, som egentlig skulle arbejde i Bibelselskabets regi og som vi har haft som associeret volontør, blev af sine norske foresatte beordret til Haifa, hvor hun så nogle uger har været volontør på hjemmet.

3 Ebenezer-hjemmets beboere er overvejende messianske jøder, men der er også plads til arabiske kristne. Uanset den politisk tilspidsede situation skal hjemmet fungere og beboerne have deres pleje. Og det har de indtil nu fået. Det første nyhedsbrev fra hjemmet i år, som lige er kommet, har jeg lyst til at citere fra, for det viser, at livet både kan og skal leves til trods for den betændte politiske situation. I brevet, skrevet af souschef Johnny Khoury fortælles bl.a. om purimfesten, hvor mange af de ældre beboere havde klædt sig ud, mens volontørerne fløj omkring som hvidklædte engle der sang og gjorde tjeneste ved bordene. Om disse engle, volontørerne fra forskellige lande, skriver Khoury og jeg citerer: Vi takker inderligt Gud for de fantastiske volontører, som kommer og trofast udfører deres job nogle måneder. Specielt i disse urolige tider, hvor mange ikke kommer til Israel af frygt for hvad der kan ske, er det flot, at vi ikke mangler hjælp. Deres nærvær er et vidnesbyrd om, at de har set behovet for hjælp, og at de er her er et stærkt vidnesbyrd om sand kærlighed og trofast omsorg for deres brødre og søstre i Israel. Som antydet er der blandt beboerne også arabiske kristne. Den sidst ankomne beboer er en arabisk kvinde fra Nazaret. Forud for hendes ankomst skriver Khoury: Når hun kommer og skal vænne sig til livet sammen med os andre, beder vi jer om at huske hende og os alle. At Gud vil hjælpe hende til at føle sig hjemme og få venner og fællesskab med de troende, som er her. Hvilket vidnesbyrd det er, at jøder og arabere her på Ebenezer-hjemmet lever side om side og lovpriser Gud med et enstemmigt hjerte. Lad os alle genvordigheder til trods glæde os over det missionsarbejde, der udføres på Ebenezer-hjemmet. Og lad os bede om, at vi også efter sommerferien kan sende et par danske volontører til Haifa. Lige nu har vi ingen ansøgninger. Jeg håber, de kommer fra et par unge, som også i urolige tider vil tage imod kaldet til at tjene ældre messianske jøder og arabiske kristne. Og hermed er vi kommet til forsoningsarbejdet Musalaha. Forsoningsarbejdet Musalaha I sommeren 2001 tog vi afsked med vores Musalaha-volontør Anna Margrethe Christensen. Hun blev afløst af Maria Søgård i efteråret 2001, og her i foråret arbejder Maria Kiilerich Toustrup som volontør ved Musalahas kontor i Jerusalem. Det forsoningsarbejde, som Musalaha udfører mellem messianske jøder og palæstinensiske kristne, er naturligvis også påvirket af den politiske situation. Dog kunne et par hundrede kvinder så sent som i februar måned samles i Galilæa til en forsoningskonference. I påsken lykkedes det en lille gruppe fra Israel at mødes i Jordan. Og 11 familier og deres børn, næsten 100 mennesker, er lige kommet hjem fra Holland, hvor de talte forsoningens sag. En baptistpræst i Gaza tænder et lille lys i mørket med følgende ord i et interview til Den Norske Israelsmissions blad. På spørgsmålet om det i den nærværende situation er vanskeligt at forkynde evangeliet om kærlighed og tilgivelse, svarer han: Det skyldes alene Guds nåde, at jeg ikke er endt i håbløshed og had. Det ville ellers på mange måder være det naturligste at gøre i en sådan situation. Men hvis du søger kærlighed, så vil du også finde retfærdighed. Gud giver os håb og opmuntrer os. Når vi føler os små og hjælpeløse og isolerede her i Gaza, så ved vi, at vi trods alt er del af Guds store familie. Med vores støtte til dette vigtige forsoningsarbejde mener vi ikke, at vi er kommet ud på et sidespor som Israelsmission. Tværtimod er vi med til at opmuntre Jesus-troende jøder og palæstinensere til at fortsætte den vanskelige forsoningsproces. Begge parter presses til at give op eller lade sig fylde

4 af had. Men de og vi er sammen med i Guds store familie. Det forhold vil vi gerne i Den Danske Israelsmission være med til at fremme og støtte. Arbejdet blandt danskere i Israel Jan og Vicka Mortensen, vores præstepar i Israel, fortsætter arbejdet blandt danskere i Israel. Vi er glade for samarbejdet med Dansk Kirke i Udlandet (DKU) og deres fortsatte støtte. Hvad enten det gælder vort præstepar med deres lille Katja eller vore volontører, er vi taknemlige for, at de er blevet på deres poster under disse vanskelige forhold. Den politiske situation i Israel har ført til et dramatisk fald af unge danske volontører, der rejser til Israel med det formål at arbejde på forskellige institutioner i Jerusalem. Naturligvis har dette også påvirket det danske kirkearbejde i Israel og dermed også præsteparret Vicka og Jan Mortensen og deres arbejdssituation. Vi kan beklage denne udvikling, men ikke markant ændre den. Det er kræfter uden for os, der bestemmer. I foråret 2001 tog vi afsked med kirkevolontør Marianne Leer. Hun blev i løbet af sommeren afløst af Lisbeth og Christian Rasmussen. Herefter tog Britta Søes over indtil slutningen af februar I denne omgang er hun den sidste kirkevolontør, idet landsstyret har besluttet ikke at sende en ny nu, da der kun er meget få unge danskere at arbejde iblandt. Men fastboende danskere er der i området. Derfor holder Jan Mortensen fortsat dansk gudstjeneste, om end det nu ikke sker hver uge, som i de gode tider, men en gang om måneden i Johanitterkapellet i Den Gamle By i Jerusalem samt ved de kristne højtider. Desuden indbydes til andagter i præsteboligen de lørdage, hvor gudstjeneste ikke afholdes. Åbent-hus-arrangementerne tirsdag aften fortsættes også om end deltagelsen heri er lille. Vi mener, at der er en stor positiv signalværdi i at have vores præstefamilie i Jerusalem. De anførte forhold har bevirket, at Jan Mortensen i højere grad end hidtil kan lade sig involvere i det lokale arbejde. Han har tidligere holdt internationale gudstjenester i Immanuel Church i Jaffo og stilles nu til rådighed for flere af slagsen i det samarbejde, vi har med de øvrige nordiske Israelsmissioner. Vicka Mortensen, som i årets løb har fået en deltidsansættelse gennem Scripture Union, hvor hun skal skabe interesse for bibellæsning blandt russisk-talende jøder, har sideløbende hermed og på frivillig basis været teamleder for det internationale studenterarbejde. I dette har Jan Mortensen deltaget som bestyrelsesmedlem. Vi har nu stillet ham til rådighed for dette arbejde, således at han kan bruge betydeligt mere af sin tid til dette såvel som til kontakten med messianske menigheder. I denne forbindelse skal nævnes, at Vicka og Jan Mortensen samt de øvrige danske volontører medvirkede i et stort evangelisationsfremstød i Jerusalem i februar måned. Søndag den 10. februar delte 206 frivillige fra messianske menigheder og andre organisationer i Jerusalem omkring brochurer ud med et tilbud om at modtage en video, der skildrer Jesu liv ud fra Lukasevangeliet. Vicka Mortensen, der har russisk som modersmål, var en af dem, der passede telefon og besvarede henvendelser fra russisk-talende. Det er endnu for tidligt at gøre regnskabet op for dette fremstød i Jerusalem. Men ser man fx på en lignende kampagne i Haifa i 2001, hvor omkring brochurer blev uddelt, var der der bestilte videobåndet. Og ikke nok med det. Over 100 af disse personer er siden blevet tilknyttet en messiansk menighed i området.

5 Sådanne tiltag er også lys i mørket. Vi lægger vores præstefamilie og volontører hen til vore og deres venners forbøn. At de må bevare frimodigheden i en vanskelig hverdag. At de må fortsætte med at tænde lys blandt danskere, jøder og palæstinensere. Og selv føle sig trygge trods alt. Østen kalder Den Danske Israelsmission har gennem sin 117-årige historie virket forskellige steder: i Østeuropa, Nordafrika, Frankrig, Israel og så her i Danmark noget vi i små glimt skal høre nærmere om ved dette årsmøde. Nu til efteråret vender vi os sammen med andre Israelsmissionsselskaber mod Østen. I Østen bor der ganske vist ikke mange jøder, men der kommer mange israelske jøder på besøg. Ikke mindst unge israelske jøder på deres jordomrejse efter endt militærtjeneste. En del af disse vender tilbage til Israel med Østens mystik og religion i deres bagage. Vi vil gerne være med til at møde dem med evangeliet, når de er på rejse i Østen. Planen går ud på at sende et internationalt team af Jesus-troende unge til Østen. Dette team på forhåbentlig 6-8 personer skal findes i messianske menigheder i Israel og i Israelsmissioner andre steder i verden. Teamet skal rejse rundt i Indien og Nepal i fire måneder og har som formål at komme i samtale med israelere på rejse. Det er Israelsmissionens generalsekretær, Heinrich Pedersen, der har været initiativtager til dette projekt, som har fået navnet Western Jews in the East. Andre Israelsmissioner rundt omkring i verden er kommet med i det. Det er ikke meningen, at Den Danske Israelsmission i fremtiden skal styre dette projekt. Målet er, at der sammensættes en international gruppe, som i fremtiden vil tage udfordringen op til at formidle evangeliet om jøden Jesus til jødiske unge på rejse i Østen. Om alt går vel, kan det første team samles til et fire-ugers introduktionskursus i Jerusalem i begyndelsen af september måned. Dette kursus har Caspari Center ansvaret for. Vi håber naturligvis på, at der i dette første team også er dansk deltagelse. Økonomi Israelsmissionens budget for året 2001 var på lige ved to millioner kroner. Vi havde budgetteret med et underskud på kroner. Det økonomiske resultat blev et underskud på kroner. Selvfølgelig kunne det have været bedre, men det kunne også have været langt værre, når man ser på, hvordan alle landets missionsselskaber slås med at få økonomien til at hænge sammen i disse år. I maj-nummeret af Israelsmissionens Avis vil regnskabet blive offentliggjort, ligesom der også ved dette møde er kopier af regnskabet for dem, der måtte ønske det. Her skal jeg udtrykke landsstyrets store tak til Israelsmissionens venner for de gaver, der er tilsendt missionen. Som et lille missionsselskab er vi taknemlige for både store og små gaver. De små kan vi ikke undvære! Vi er glade for, at der fortsat er venner af Israelsmissionen, der rundt omkring i sognene arrangerer møder og foredrag, hvor temaet er Israelsmission. Vi er taknemlige for, at der er venner, der er med i basararbejde, sælger lodsedler eller vore ikon-kort, fremstillet på basis af søster Abrahams, alias Kirsten Stoffregen Pedersens, smukke ikoner eller på anden måde skaffer midler til vort arbejde. Hjertelig tak!

6 Vi gør os i landsstyret umage for at finde alternative måder at indsamle midler på. Der gives næppe nogen fingerknips-færdige løsninger. I sidste instans drejer det sig om vel om missionssind. Gud give os fortsat missionssind, hvad enten vi er med i Israelsmission eller ydre mission. I det forløbne år har vi haft et fortsat godt samarbejde med Sudanmissionen vedrørende bogholderi og regnskabsføring. Samarbejdet mellem de forskellige missionsselskaber vil i det kommende år blive styrket. Det er planen, at der fra begyndelsen af 2003 oprettes et Fælleskontor i Ydre Missions Hus, således at de forskellige missionsselskaber får fælles regnskabsafdeling. Men for nu at skære det ud i pap: Penge, der sendes til fx Brødremenigheden, indgår på deres konto, og penge til Israelsmissionen på vores naturligvis! Med dette samarbejde på det administrative plan håber alle på en økonomisk besparelse for alle selskaber. Landsstyre, sekretariat, frivillige medarbejdere og ansvar Med hensyn til landsstyrets sammensætning følgende: Israelsmissionens landsstyre består af otte medlemmer, hvoraf fem er valgt af Israelsmissionens venner/medlemmer, mens Landsstyret vælger tre. Af de medlemsvalgte medlemmer er Kai Kjær-Hansen i år genvalgt uden modkandidat. Af de tre landsstyrevalgte er der i forbindelse med dette årsmøde sket to ændringer: 1) En plads tilfalder ifølge lovene en person, som vælges af landsstyret efter indstilling fra Israelsmissionens Unge. Valget af denne person vil finde sted snarest. Denne plads er blevet ledig, efter at Peter Ulrik Jensen, nyudnævnt sognepræst i Roskilde, i januar måned meddelte, at han ikke ønskede at fortsætte som medlem af landsstyret, en post han har haft siden Her skal der lyde en stor tak til Peter Ulrik Jensen for tid og kræfter, han har givet Israelsmissionen. Op gennem 1990 erne har han været en central skikkelse blandt de unge og målrettet arbejdet for en ungdomsbevægelse i Israelsmissionens regi; meget naturligt blev han da også IU s første formand, efter at han i et år havde været kirkevolontør i Jerusalem. 2) Yderligere en plads er blevet ledig, efter at Jakob Zeuthen her i april måned har meddelt, at han ønsker at udtræde af Israelsmissionens landsstyre. Også valget af denne person vil finde sted snarest. Også til Jakob Zeuthen skal der lyde stor tak for det engagement, han har lagt i Israelsmissionen. Han trækker sig nu efter i alt 13 års arbejde i landsstyret, i hvilket han siden 1991 har fungeret som næstformand. Igennem sin tid i landsstyret har han været med til at trække læsset, således at der stadigvæk er noget, der hedder Den Danske Israelsmission. I landsstyret har han utrætteligt gjort sig til talsmand for vigtigheden af den folkekirkelige bredde i Israelsmissionen. På sekretariatet i Christiansfeld danner vores generalsekretær stadigvæk en slags enmandshær dog med ungdomssekretæren arbejdende i det tilstødende kontor. Heinrich Pedersen skylder vi stor tak, fordi han ikke blot på bedste måde varetager en generalsekretærs opgaver, men også fordi han klarer en lang række praktiske opgaver, som under normale forhold ikke hører en generalsekretær til. Som formand er jeg ikke særlig stolt over, at vi ikke kan tilbyde en generalsekretær bedre arbejdsvilkår, men det forbyder økonomien her og nu. Desto større er vores taknemlighed til ham. Bodil F. Skjøtt, der op gennem 90 erne har været tilknyttet Caspari Center, fortsætter som redaktionssekretær af det internationale tidsskrift Mishkan, som udgives af Caspari Center. I

7 nærmeste fremtid skal en ny stillingsbeskrivelse udfærdiges, idet hun fortsætter på deltid som Israelsmissionens medarbejder. For hendes engagement og store mødevirksomhed fortjener hun stor ros. Israelsmissionens Avis udkommer med 10 numre, som sendes til omkring abonnenter. Birger Petterson, Skjern, udfører fortsat en stor frivillig indsats i sin hjælp til redaktøren med at få et læseværdigt blad på gaden. Rigmor Vammen, Ikast, leder Israelsmissionens Gaveshop og Jens Arne Skjøtt, Ølsted, står i spidsen for salget af YM-lodsedlen. Vi har stadig brug for sådanne frivillige medarbejdere, og vi er parat til at give sådanne ansvar. I den forbindelse skal nævnes, at landsstyret i det forløbne år har arbejdet meget med at diskutere en ny struktur for Israelsmissionen, hvor venner af Israelsmissionen udfordres til at påtage sig et større ansvar for missionens arbejde. I denne diskussion er vi blevet hjulpet af Poul Langagergård, som har ydet stor konsulentbistand. Endnu er vi ikke færdige med disse strukturdrøftelser, hvorfor en nærmere præsentation af disse må vente. Israelsmissionens Unge Jeg skal ikke her tage ordene ud af munden på Peter Madsen, formand for Israelsmissionens Unge, som aflægger sin formandsberetning efter min. Blot skal jeg udtrykke stor taknemlighed for det arbejde, der udføres af IU s bestyrelse, af de lokale IU-foreninger og af IU s ungdomssekretær, Henrik Nordborg, som i de første tre måneder af 2002 har haft orlov og gjort erfaringer som præst, men her fra 1. april er tilbage som ungdomssekretær i Christiansfeld. I orlovsperioden er hans arbejde på bedste måde blevet udført af Maria Søgård. Det seje træk, som hører al mission til, ligger også foran IU og dets fortsatte arbejde. Af IU-arbejdet håber vi, der kan udgå personer, der vil fortsætte Israelsmissionens arbejde i de kommende år. Vi glæder os over den klare missionsprofil samt involveringen i Musalahas arbejde, forsoningsbevægelsen mellem kristne palæstinensere og messianske jøder. Dette engagement kom i 2001 blandt andet til udtryk i et besøg af to unge fra Musalaha, som holdt over 50 møder rundt omkring i Danmark. Var det så et godt år? Der gives næppe et entydigt svar på spørgsmålet, om perioden fra sidste årsmøde til dette var et godt år. Vi vil huske 2001 for dets 11. september. Vi vil huske denne periode for den triste eskalering af terror, vold og gengældelse i Israel. Men disse forhold skal dog ikke få lov til at styre os og vores frimodighed, når det gælder den sag, Gud har lagt på vore hjerter, nemlig Israelsmission. På Israelsmissionens vegne takker jeg alle venner af Den Danske Israelsmission for støtte og forbøn. Lad os fortsætte med at tale sådan om de stridende parter i Mellemøsten, at vi ikke dehumaniserer den ene part. Lad os fortsætte med at bede om fred i Mellemøsten. Lad os fortsætte med at bede for vore udsendinge. Og bede om at messianske jøder og palæstinensiske kristne må vise vejen til forsoningen. Og at mennesker jøder såvel som ikke-jøder må komme til tro. Det brænder på i Mellemøsten ja! Lad os fortsætte med at være tændt af Kristi kærlighed og pege på Guds kærlighed til alle mennesker, sådan som den er kommet til udtryk i Jesus Israels Messias og hele verdens frelser.

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Fredericia den 24. marts 2007. Af formanden Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Fredericia den 24. marts 2007. Af formanden Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission Fredericia den 24. marts 2007 Af formanden Kai Kjær-Hansen Vi vil, som vi plejer ved vore årsmøder, først mindes de venner af Israelsmissionen, som siden sidste

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Christianskirken, Århus den 26. marts 2011 Af formanden, Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Christianskirken, Århus den 26. marts 2011 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission Christianskirken, Århus den 26. marts 2011 Af formanden, Kai Kjær-Hansen Som altid mindes vi ved et årsmøde i Israelsmissionen de venner, der er afgået ved døden

Læs mere

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Helene og Knud Erik Erbs var i efteråret 2012 seniorvolontører på Ebenezer-hjemmet i Haifa i Israel i to måneder. gennem deres tid på hjemmet har de indsamlet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Den Danske Israelsmission CVR-nr. 46 04 71 17

Den Danske Israelsmission CVR-nr. 46 04 71 17 Den Danske Israelsmission CVR-nr. 46 04 71 17 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på missionsselskabets ordinære landsstyremøde den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission 2012-13 Missionshuset Bethania, Herning den 16. marts 2013 Af formanden Kai Kjær-Hansen

Årsberetning for Den Danske Israelsmission 2012-13 Missionshuset Bethania, Herning den 16. marts 2013 Af formanden Kai Kjær-Hansen Årsberetning for Den Danske Israelsmission 2012-13 Missionshuset Bethania, Herning den 16. marts 2013 Af formanden Kai Kjær-Hansen Vi begynder dette årsmøde, som vi plejer, nemlig med at mindes de venner

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER Herren har kaldet dig og gør dig til hedningelys Nr. 3 Efterår 2010 66. Årgang Fra årsmødet 2010 i København Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor den første del af årsmødet

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 Mission Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 palma h j e m m e o g u d e For 50 år siden så vi sådan ud! Det var en stor glædesdag, da vi her var begyndt på Bibelskolen i Oslo for senere at rejse ud i

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 Mission Hjemme og ude Vi takker Gud for den store sejr, der er vundet nu: Bibelskolen i Lilongwe i Malawi er nu bygget færdig og indviet. Her ser I nogle af de første elever,

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV.

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION

DANSK KHERWARA MISSION DANSK KHERWARA MISSION NR. 1 FORÅR 2015 71. ÅRG. Kære Læsere Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser ogbudgetter. Sådan skriver Benny Andersen i sin sang om forårssolen. REGNSKAB Også

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere