Tid og sted: Den april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og sted: Den 17.-18. april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste"

Transkript

1 Tid og sted: Den april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste Referenter: Peder Trolle Balsløv og Peter Brix Dagsorden: Lørdag den 17. april Kl Konstatering af stemmeberettigede Orientering fra styrelsen Årsregnskab 2009 Kl Frokostbuffet Kl Firmaidrættens ressourcer Kl Workshops, kaffepause og Walk and talk. kl Middag og hyggeligt samvær Søndag den 19. april kl Morgencomplet og check ud Kl Firmaidrættens ressourcer Kl Kaffe pause Kl Fortsættelse af tema, Firmaidrættens ressourcer Kl Take away sandwich m. vand/juice og afrejse Formandsmøde 17. april 2010 Velkomst Peder Bisgaard, formand bød velkommen til mødet. Konstatering af stemmeberettigede. Jan Steffensen, generalsekretær konstaterede, hvem af de stemmeberettigede, der var til stede. Der var 79 stemmeberettigede, herudover 21 foreningsrepræsentanter, 16 fra den centrale ledelse og 20 ansatte uden stemmeret. Orientering fra Styrelsen Peder Bisgaard berørte følgende punkter i sin beretning: Ny spillelov Kridtstregsagen i Nordjylland Firmaidrætten i Bevægelse Nyt fra Idræt & Motion Motion i medvind Kommunikation Medlemstal 2009 Medlemstal European Company Sport Games 2015 til Aalborg?

2 Hans Jørgen Christensen, Aabenraa Firmaidræt havde følgende kommentarer og spørgsmål til følgende områder: 1. Hvad gøres der ift. DM idrætternes nedgang fra forbundets side? 2. Aabenraa har fået lagt deres regnskab over på SUPERNOVA i januar. Dette fungerer stadig ikke. 3. Formanden gav MpA en lang række flotte ord med på vejen. Men det ændrer ikke ved, at det stadig giver underskud. 4. Hvordan sikrer man sig, at de udenlandske spiludbydere fremover afleverer de 20 % jf. den spillelicens de vil få? Jan Steffensen: Ad 1: Der ligger også et ansvar i foreningerne for at der kommer deltagere til DM stævnerne. Men det er en sag, der arbejdes på i I&M, som senest har haft et møde med Styrelsen om bl.a. dette. Ad 3: Finanskrisen har delvist skylden i det underskud, som MpA oplevede i Forskellen fra tidligere er, at MpA nu arbejder med et reelt budget, da de er blevet en afdeling på lige fod med de andre afdelinger. Ad. 4: Dette er en sag mellem spiludbyderne og den danske stat, ikke noget beløbsmodtagerne er involveret i. Lars Borup Andersen: Ad 2: Dette vil der blive fulgt op på hurtigst muligt. Preben Christensen, LTFU: Vil der være gokart på programmet i Hamburg ved den Europæiske Firmasportsfestival? Asger Gaard, FSKBH: Man kan undre sig over, at der i sidste udgave af Firmaidræt ikke er nogle artikler fra de DM er, der blev afviklet i marts. Samtidig bruges der forholdsmæssigt meget plads til et cykeltema, man måske kunne finde irrelevant. MpA er tidligere blevet tilbudt kontorplads i FSKBHs lokaler og man finder det mærkværdigt, at MpA ikke har svaret på henvendelsen. Peter Sølvhøj, IA Kegler manglede information om keglers medlemstal. Peder Bisgaard: Keglers medlemstal er gået tilbage fra 1231 i 2008 til 882 i 2009, svarende til godt 28 %. Firmasportsfestivalen i Hamburg løber af staben d juni 2011 og det vides ikke pt. om der vil være gokart. Mht. artikelvalget i Firmaidræt ligger ansvaret i KOM-afdelingen, da det er her valget foretages. Det er selvfølgelig uheldigt at MpA ikke er vendt tilbage på henvendelsen om lokaler. Vurderingen fra MpAs side har dog været, at man ikke ville opnå en synergieffekt ved at sige ja-tak til tilbuddet, samtidig mener man ikke at faciliteterne helt kunne opfylde de kriterier, som MpA havde til nye lokaler, eksempelvis mødefaciliteter. Jan Steffensen kunne yderligere oplyse, at trods den lille nedgang i medlemsantallet oplevede en stigning på 1 % på Sjælland i medlemstallet. I Landsdel Syd så man en nedgang i 2009 på 13 %, og en samlet nedgang over 2 år på 17 %. Landsdel Nord

3 havde oplevet en stigning på 2 % over de sidste 2 år. Dette udsving på Fyn og i det Syd- og Sønderjyske var der ikke en entydig forklaring på, men mange enkeltstående forklaringer. Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og vedtaget enstemmigt. Anders Schultz, Grindsted Firmaidræt: Dansk Firmaidrætsforbund har besluttet, at forbundet ikke vil stå for at få trykt klistermærker til Tour de pedal kampagnen. I region sydvest har flere af vores deltagere givet udtryk for, at de meget gerne vil have disse mærkater. Vi har derfor på et regionsmøde i sidste uge besluttet, at få trykt mærket, samtidig vil vi gerne give andre foreninger, som er med i Tour de Pedal, mulighed for også at få mærket. Der er sendt en mail til kontaktpersonerne for Tour de Pedal med besked om muligheden for at bestille mærkerne. Denne gang skal det gå meget hurtigt. Bestillingen skal afleveres til trykkeriet torsdag morgen. Prisen bliver højst 1,75 kr. pr. mærkat, der bliver ikke trykt yderligere mærker. Der bliver kun trykt det antal som bestillingen lyder på. Bestilling via mail eller aflevere en bestilling her på formandsmødet til Anders Schultz. Regnskabet 2009 Lis Nielsen, bogholder orienterede om regnskab Fremlæggelsen blev fulgt op med et spørgsmål fra Karin Christensen, Slagelse Firma Sport til note 7 om MpA budgetoverskridelsen ifm. løn og pension. Lis Nielsen forklarede, at der skulle modregnes dagpengerefusion og erstatning dog var der stadig en lille budgetoverskridelse. Jan Steffensen orienterede kort, om en sag forbundet havde i 2009 med Dansk Magisterforening ifm. en afskedigelse. Denne sag har også havde haft konsekvenser for MpAs regnskab. Regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. MpA s 10 % pulje. Kurt Petersen, MpA fortalte kort om MpAs 10 % pulje og hvordan foreningen og MpA kunne få fælles gavn af denne ordning. Herefter blev der uddelt bonus til Århus Firma Sport og FKS Odense, der hhv. har været involveret i indgåelse af aftaler om Sundhedsprofiler og aktivitetsdag for Nordea og et kommunalt projekt, hvor der blev sat fokus på sundheden på 15 virksomheder i Odense. Århus Firmasport modtog herefter en check på kr og FKS Odense modtog en check på kr Kurt Petersen opfordrede til slut andre foreninger til at lave samme aftale med MpA Firmaidrættens ressourcer. Jan Steffensen fortalte kort om baggrunden for, at man havde valgt, at sætte fokus på Forbundets brug af ressourcer. Undersøgelsen skal ses som indledningen til en debat, som næste budgetlægning skal tage afsæt i.

4 Dansk Firmaidrætsforbund har haft fornøjelsen af få Professor Bjarne Ibsen ved Syddansk Universitet til at stå for undersøgelsen, og ligeledes vil det være Bjarne Ibsen, der fremlægger resultaterne. Bjarne Ibsen indledte med at rose Dansk Firmaidrætsforbund for at sætte forbundets ressourceforbrug til diskussion. I en tid, hvor afstanden mellem det centrale og det lokale kan føles større og større, er det en vigtig diskussion at få taget som organisation. Andre (idræts?)organisationer kunne tage ved lære af dette. Samtidig roste han for den høje svarprocent i undersøgelsen. Hele 80 % havde besvaret undersøgelsen, hvilket var den højeste svarprocent, Bjarne Ibsen havde oplevet i undersøgelser inden for den frivillige verden Herefter blev undersøgelsens resultater fremlagt af Bjarne Ibsen: Materialet er blevet udleveret i mødemapperne, og vil være tilgængeligt på forbundets hjemmeside. Johnny Arnold, Sønderborg FS Undersøgelsen viser et deprimerende resultat i forhold til DM erne. Man måtte ud fra undersøgelsen konkludere, at foreningerne har mere fokus på at få tilskud, og deres egoistiske behov end det fællesskab som DM erne er. Jan Steffensen kommenterede, at undersøgelsen viste, at foreningerne er meget forskellige og det eneste entydige i undersøgelsen er tilfredsheden i foreningerne. Bortset fra det internationale samarbejde vil der jf. undersøgelsen, ikke kunne skabes flertal hverken for eller imod noget som helst, pga. den meget store tilfredse gruppe. Afdelingernes fremlæggelse: Herefter fremlagde afdelingslederne en beskrivelse af, hvordan budgettet i hver af afdelingerne blev fordelt ift. opgaver i den pågældende afdeling. Jan Steffensen fremlagde for Forenings- og Firmaidrætskonsulentgruppen. Lars Borup fremlagde for IT og økonomi. Bo Isaksen fremlagde for MpA. Erik Andersen fremlagde for I&M. Jesper Ræbild fremlagde for Kommunikationsafdelingen. Fremlæggelserne udløste følgende spørgsmål: Karl Gustav Fredericia Hvor lang levetid har en PC i forbundet? Hvor mange servere har forbundet stående? Svend Christensen Morsø: Tilmeldingssystemet er ikke en ny sag. Man kan undre sig over, at det forsat tages opgaver ind når tilmeldingssystemet forsat halter. Lars Borup: En PC har en gennemsnitlig levetid på 8 år og forbundet har 6 servere stående. Tilmeldingssystemet har været præget af en hurtig tvungen opstart efter formandsmødet i Dette system har man efterfølgende lappet på sagen har dog første prioritet i afdelingen. Karl Gustav:

5 Hvor stor en del af forbundets generelle synlighed skyldes MpAs arbejde? Jesper Ræbild: Der findes ikke en systematisk måling på dette. Men det er fremadrettet muligt at måle, det er dog meget dyrt. Ib Østergaard, Kommunikationsudvalget: Udgifter til DM erne er vel ikke kun de 2,3 mio. kr.? Der er vel også mange afledte udgifter ifm. afholdelse af DM erne. Arbejdsbyrden ligger jo i flere afdelingerne. Jan Steffensen bekræftede, at der til stort set alle opgaver, trækkes på ressourcer i hele forbundet, også til DM. Kurt Petersen komplimenterede Kommunikationsafdelingen for er godt samarbejde. Herefter samlede Jan Steffensen op på resultaterne og undersøgelsens 2. runde blev sat i gang. Årets forening Peder Bisgaard udnævnte herefter Århus Firma Sport til årets forening. Med æren fulgte et gavekort på kr. 8000,- til en aktivitetsdag. Årets Leder: Per Møller Jensen, Hjørring Firma Sport blev årets leder Søndag d. 18. april 2010 Firmaidrættens ressourcer. Bjarne Ibsen redegjorde for svarene på de spørgsmål formændene, foreningsrepræsentanterne og den centrale ledelse havde svaret på lørdag eftermiddag. Carsten Petersen, Århus Firma Sport takkede for udnævnelsen til årets forening. Udnævnelsen betød meget for foreningen, set ift. de udfordringer som foreningen har været igennem de sidste år. Per Møller Jensen, Hjørring Firma Sport takkede for udnævnelsen til årets leder. Firmaidrættens ressourcer. Formandsmødet deltagere indledte herefter dagen med gruppearbejde om brugen af ressourcer i forbundet. Grupperne udarbejdede en række spørgsmål som herefter blev forelagt et panel bestående af: Jonny Arnold, Sønderborg Familie og Firma Sport Karl Gustav Sørensen, Fredericia Fag- Og Firmaidrætsforbund Asger Gaard, Firmaidræt StorKøbenhavn Walther Larsen, Thisted Firma Sport Jørgen Blinaa, Slagelse Firma Sport Bo Isaksen, afdelingsleder MpA Jesper Ræbild, afdelingsleder Kommunikation Erik L. Andersen, afdelingsleder I&M Lars Borup Andersen, afdelingsleder i IT og Økonomi og

6 Jan Steffensen, afdelingsleder Forenings- og Firmaidrætskonsulenter og Generalsekretær. DM stævner er passé det er andre aktiviteter, der er in i dag. Skal DM erne ikke afskaffes? Asger Gaard: DM bør ikke afskaffes men der skal nok tænkes i andre baner fremover. Peter Bisgaard: Man kunne også forestille sig, at man valgte de store DM er ud og satte flere ressourcer ind på disse og samtidigt afviklede de mindre DM er som almindelige stævner. Ib Østergaard, Kommunikationsudvalget: Det bør overvejes, hvem vi reelt laver DM erne for er det os selv eller er det idrætsudøverne? Asger Gaard: Vi skal lave dem for vores medlemmer. Vi skal være mere fleksible ift. vores medlemmer i forbindelse med planlægningen af DM erne. Vi skal desuden være klar til at lukke nogle af dem, hvis de er for små. Skal man nedlægge DM stævnerne og afvikle regionsstævner? Hans Jørgen Christensen: Hvorvidt DM er skal lukkes må være en afgørelse for de idrætsansvarlige. De må også afgøre, hvor og hvordan DM erne skal afvikles de idrætsansvarlige har den viden der skal til. Peter Dorf Kristensen, IA Billard: DM stævnerne skal fastholdes, hvis ikke fjerner man sig mere og mere fra forbundet. DM erne samler forbundet. Jonny Arnold: Man kan overveje om det overhovedet skal hedde DM og ikke Landsstævne. Overgangen til at kalde det DM har ikke medført, at der deltager flere. Kurt Petersen: Vi skal fastholde DM. Spørgsmålet er, om man villig til at lave en reel markedsføring af DM for at give dem det løft, der skal til. Karl Gustav Sørensen: Udviklingen i IT har været med til ansvarsforflyttelse, da der ikke længere er ansvarlige for markedsføringen af DM i foreningerne. JA foreningerne har ansvaret for, at der ikke kommer nogle til DM erne. Den Syd- og Sønderjyske Region arbejder på at indføre en form for kvalifikation for at kunne deltage i DM for at gøre det mere attraktivt. Kan man forestille sig eller se Dansk Firmaidrætsforbund uden DM-stævner? DM Begrebet er måske begrænset for deltagerantallet. Kunne vi benævne det, Landsstævne i firmaidræt altså et mere socialt signal? Hvorfor falder deltagerantallet til DM ene? Hvorfor kalder man festivalen i Odense for en festival, når det kun er et DM? Hvorfor har man valgt at lægge festivalen den 4-6. juni 2010? Tidspunktet er uheldigt. Mange af sommerturneringerne er ikke startet op, når tilmeldingsfristen kommer. Skal vi holde DM ene med få deltagere i live? Skal vi have kvalifikationsstævner tilbage i forbindelse med DM ene? Skal der skaffes sponsorer til DM ene? Der skal bruges flere ressourcer på DM stævnerne, så det bliver mere attraktivt at være med. Hvorfor bruger vi kun 15 % på idræt ud af budget på 40.millioner kr.? Vores mål må være, at Firmaidrætten er den største og bedste udbyder af idræt og motions tilbud.

7 Skal vi blive ved med at bruge ressourcer til de små foreninger? Asger Gaard: Der bør være en nedre grænse i medlemsantallet. Hvornår kan man være medlem i firmaidrætten? Det mener jeg, der bør indføres. Johnny Arnold: En mulighed kunne være, at de små foreninger blev slået sammen i en større forening. Karl Gustav: Vi bygger på socialitet så de bredeste skuldre bærer det meste af byrden. Der bør nu nok være et øvre loft, for hvor meget vi skal bruge på dem. Hvis der i lokalområdet ikke er et ønske om at opretholde foreningerne, så luk dem. Bjarne Zola. Man bør i højere grad styrke samarbejdet foreningerne imellem i lokalområdet. Ib Østergaard: Hvor mange lønkroner, der skal bruges, skal overvejes ift. potentialet i den pågældende forenings område. Skal vi indføre differentieret tilskud til foreningerne? Er der grund til, at foreninger med stort overskud får mellemstilskud? Bør udlodningen målrettes de foreninger, der skaber nye aktiviteter? Skal foreningerne betale for serviceydelserne fra forbundet? Hvordan stiller man sig i forhold differentierede foreninger (A-B-C) fra forbundets side? Betragtes foreningerne i dag som en købmandsbutik eller som en forening? Hvorfor er der så mange foreninger der kun er delvist tilfredse og ikke helt tilfredse? Hvad skal der til for, at vi er 100 % tilfredse? Kurserne er vigtige men for få bruger dem. Hvad siger panelet til at holde kurserne i dagtimerne og så give tabt arbejdsfortjeneste til kursisterne: Erik Andersen: Så må man forvente, at udgifter pr kursist stiger markant. Jan Steffensen: En ide kunne også være, at uddelegere nogle af de idrætsfaglige kurser til f.eks. DGI Jørgen Blinaa: Det vil ikke være en god ide. Jonny: Vi bør overveje outsourcing af kurser fx til fx DIF og DGI for at spare. Anett Bülow, IA Petanque: Petanque sidder allerede i et fælles kursusudvalg med DGI. Karsten Ditmann, Vestfyns Firmaidræt: Vi benytter allerede DGIs kurser lokalt f.eks. i klatring, havkajak etc. Har I idéer til, hvordan I motiverer foreningerne til at deltage på lederkurserne? Er det nødvendigt at lederkurser skal foregå over flere weekends? Vil man overveje større egenbetaling? Kan vi få en klar definering på forskellen på roadshow og kurser? Kan man dele et længevarende forløb i flere moduler? f.eks.3 kurser Kunne vi flytte kurser ud i lokaleområderne? Hvorfor lægges kurserne ikke regionalt? Kurserne bliver aflyst gang for gang det bliver vi trætte af, og søger kurser andet sted. Hvordan får vi vendt den udvikling? Er det billigere at købe kursusaktiviteterne uden for forbundet? (Idrætskurser ) Vi skal stadig bruge midler til kurser, men modellerne skal være anderledes. F. eks. Ikke 3 weekender, men stedet bryder det op i moduler.

8 Kurserne er blevet så dyre, at det afholder folk fra at komme på kursus. DAI laver kurserne til 0 kr. Kan det være rigtigt, at vi skal gå til DAI i stedet? Hvorfor giver man ikke kursisten et tilskud på f.eks kr. og lader kursisten selv bestemme, hvor vedkommende vil deltage f.eks. DGI el. andre udbydere? Spørgsmål Er man fra foreningernes side interesseret i at finde 3 mio. til Firmaidrætskonsulenterne (FIK)? Karl Gustav Sørensen JA vi vil, de øger synligheden. Spørgsmålet er, hvordan afdelingerne ville forvalte, hvis de fik flere penge? Hans Jørgen Christensen: Hvor vil I finde 3,5 mio.? Johnny Arnold: Ja, vi vil godt være med til at finde pengene, der skal til for at opretholde FIK erne. Barberingen bør dog ske over en årrække, for at foreningerne kan nå at tilpasse sig de nye ordninger. Asger Gaard: Relevant spørgsmål. Det handler om, at vi får nok udbytte af FIK. Det er dog svært at se, hvor vi skal finde pengene. De tilskud der rammer de store, rammer ikke nødvendigvis de små og omvendt. Karl Gustav Sørensen: Ja, vi skal da tage stilling til det. Udøverne er nok ligeglade, om de skal betale en krone mere eller mindre. Det afhænger kun af tilbuddets karakter og kvalitet. Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt: Hvorfor kun kigge på tilskudsordningen. Kigger man på kontorhjælpskontoen kan man finde 1½ mio. kr. Peter Dorf Kristensen: De kr. 3,5 mio. burde vel selvfinansieres igennem en medlemsfremgang. Hvis det ikke er tilfældet er FIK erne enten for dårlige eller også er det tilbuddene. Ib Østergaard: Vi bør overveje, hvorvidt det er halvtidsansatte, vi skal have. Bjarne Zola: Hvis de små foreninger ikke skal have hjælp fra FIK erne, bør det vel være de store foreninger, der skal betale for dem? Hvad kan man gøre, for at sikre sig at kunne holde på firmaidrætskonsulenterne i længere tid? Jan Steffensen: Erfaringen siger, de skal have et job ved siden af stillingen som firmaidrætskonsulenter (FIK). De seneste 2 ansættelser har job sideløbende med FIK-stillingen. En overvejelse man måske bør gøre sig, er muligheden for at ansætte f.eks. 4 heltidskonsulenter frem for ½-tidsansættelserne. En anden løsning kunne være den der forsøges på Fyn, hvor konsulenten er halvtidsansat af forbundet og halvtidsprovisionsansat af FKS Odense. Lidt samme løsning ses i Hillerød hvor konsulenten også er ansat som sportschef i Hillerød Firmasport. Kunne man outsource FIK ernes job? Jan Steffensen, Der er endnu ingen der har søgt fra puljen til tabt arbejdsfortjeneste. Den er på kr Kan foreningskonsulenterne overtage sælgernes arbejde? Får vi nok ud af sælgerne og hvorfor / hvorfor ikke, heltid / deltid?

9 Kan MpA overtage sælgernes roller? Firmaidrætskonsulenternes halvtidsansættelse duer ikke panelet holdning til - enten ingen - eller fuldtidsansættelse Hvad gør foreningen for at udnytte Firmaidrætskonsulenter optimalt? Fremtiden bør være fuldtidsansættelser. Bør vi ikke skære kr. 1 mio. af de 2,3 mio. kr. der benyttes til DM og bruge dem til markedsføring af samme? Johnny Arnold: En mulighed kunne være at benytte sponsorer til DM erne. Peter Dorf Kristensen: Man bør nok ikke sælge navnet som Coca Cola Cup eller lign., men medsponsorer for T-shirts etc. kan vel være en mulighed. Vagn Jensen, FKS Odense: Spørgsmålet handler ikke så meget om at fjerne kr. 1 mio. fra DM, men om muligheden for at omprioritere, så der sættes mere fokus på DM i virksomhederne, dvs. en øget markedsføring. Jesper Ræbild: Havde man en kr. 1 mio. kunne man jo f.eks. lave TV fremstød. Men også andet end DM er kunne markedsføres. Der bør dog bygges en case op for at kunne arbejde seriøst. Det kunne være et forslag, for at kunne tage stilling om det kunne være vejen frem. Karl Gustav Sørensen: Der bør nærmere sættes mere fokus på DI og DA politisk. Når krisen afblæses bør dette være et indsatsområde. Peder Bisgaard: Der har været dialog med DA, næste skridt er DI og der er dialog med LO. Det ville ikke være velset blandt de andre beløbsmodtagere, hvis vi midt i en dialog om en ny tipslov går ud og bruger en mio. på markedsføring. Camilla Svendstrup, Kommunikationskonsulent: Foreningerne bør være mere målrettet i deres lokale markedsføring. Ingen virksomheder i foreningernes nærområder må være i tvivl om, der eksisterer en firmaidrætsforening. Johnny Arnold: Kunne Youtube og lign sociale netværker ikke være en kanal, der burde arbejdes med. Facebook kunne også være en ide. Jesper Ræbild: KOM arbejder allerede med de sociale netværk men det skal ske i dialog med foreningerne. Pia Rasmussen, LTFU: Vi skal sælges via vores aktiviteter, bare kom i gang. Hvis firmaidrætskonsulenterne får stor succes, kunne man så forestille sig en decentralisering af forbundskontoret ud til regionerne? Kunne der indføres et foreningsabonnement på Firmaidræt? Karl Gustav Sørensen: Det ville nok betyde et drastisk fald i antallet af abonnenter. Jørgen Blinaa: Skal der betales for bladet, ville det blive en anden pris, da der skulle laves færre eksemplarer, dvs. et dyrere blad. Ib Østergaard. Markedsføring kræver mange platforme, hvoraf bladet kun er et af de steder. Var det ikke nok med den elektroniske udgave? Flere nyhedsbreve og mere lokalt stof Fremme gratis blad. Kunne der indføres et foreningsabonnement? Kunne vi abonnere på bladet elektronisk?

10 Et blad koster knap 20 kr. ville vi ajourføre bladlisterne mere ude i foreningerne, hvis hvert nummer koster 5 kr. som foreningen skulle betale? Spørgsmål Hvad skal vi gøre for at få flere frivillige ledere? Jan Steffensen: Dette er en af de store udfordringer vi står med. Der findes ikke et endeligt svar på dette. Men det er en af de opgaver, som foreningskonsulenterne arbejder meget med i bl.a. foreningsudviklingsforløbene. Hvordan læser vi udfordringen med at rekruttere frivillige ledere? Tour de Pedalmaterialet skal foreningerne selv printe hvorfor er den beslutning taget. Erik L. Andersen: Der skulle findes penge på budgettet og derfor blev den skåret væk. Per Møller Jensen: Hvordan kan man spare penge, når foreningerne i forvejen blev opkrævet et beløb? Desuden kommer alle til at lave deres egne foldere og dermed forsvinder ensartetheden i konceptet. Peder Bisgaard: Det er kun materiale udgiften, der er blevet betalt tidligere, ikke arbejdslønnen. Hvis afdelingerne skal spare en mio. hvilken konsekvenser får det så for afdelingerne. Lars Borup Andersen: Både hjemmesiden og Supernova vil lukke. Erik Andersen: Der ligger en 1 mio. i arrangementer og event der ville pengene kunne hentes. Bo Isaksen: Pengene kan hentes ved en større indtjening. Jesper Ræbild: En del af pengene i KOM kanaliseres allerede nu direkte ud i foreningerne bl.a. i form af hjælp til markedsføring. En yderligere konsekvens kunne blive at bladet helt eller delvist lukker. Desuden ville webjournaliststillingen blive nedlagt. Jan Steffensen: Man skulle fyre en foreningskonsulent og en firmaidrætskonsulent. Yderligere skal man være opmærksom på, at en fyring i MpA ikke bare er en besparelsen idet konsulenterne derovre tjener penge ind til forbundet. Spørgsmål Peter Bisgaard: Hvordan ville foreningerne foretrække at 1. mio. ville blive sparet? Skulle der bruges salami metoden, hvor en vis procentdel af alle budgetter beskæres eller skulle styrelsen gå ind og prioritere områderne, skære nogen store ting ud? Karl Gustav Sørensen: Dette ville nok være en delvis salami-metode, tilskuddene skulle med i dialogen. Asger Gaard: Det ville være nødvendigt, at gå ind styrelsen og i udvalgene og lave en vurdering af hvor der kan spares. Johnny Arnold: En løsning kunne også være at outsource nogle flere opgaver. Karsten Ditmann: Måske bør udvalgene se på, hvordan de med uændrede ressourcer kan øge indtjeningen? Ib Østergaard: Måske kunne en del penge findes i de penge som udloddes til foreningerne hvad ville der så ske??

11 Jan Steffensen læste herefter resten af indkomne spørgsmål op. Hvad er firmaidræt i dag? Kan man forestille sig Dansk Firmaidrætsforbund uden MpA? Er det af politiske årsager, at vi satser STÆRKT på MpA produkter? Hvad forstår I ved sundhedsfremme? Hvilke af foreningens aktiviteter ser I som sundhedsfremme? Hvorfor bliver foreningerne ikke orienteret, når MpA har kontakt med virksomheder i området? Reglen bliver ikke overholdt. Hvad gør foreningerne for at promovere MpA? Hvordan klæder foreningerne MpA bedre på? Tør vi øge omkostningerne på MpA projekter for at foreningerne kan få flere aktiviteter? Foreningerne skal nu selv printe Tour De Pedal materiale, hvorfor er den beslutning truffet? Den er dårlig og dyr for foreningerne. Er samarbejdet mellem foreningerne blevet lettere efter at kredsene er blevet nedlagt? Hvordan vurderes det om en aktivitet, der sættes i gang, følger den overordnede strategi og giver værdi? Hvad siger panelet til en tanke om, at i stedet for at oprette et centralt service bureau at oprette regionale, så der i højere grad kan ske en flytning af ressourcer fra Nyborg til det regionale niveau? Hvordan vil forbundsledelsen forholde sig til en medlemsfremgang på 5 % i forhold til, at tilskudsrammen er den samme eller mindre? Skal forbundsstævner nødvendigvis være tilrettelagt således, at de mindste foreninger kan søge disse som arrangør? Var cognac vigtigt til møderne? De traditionelle idrætsgrene f.eks. fodbolds aktivitetsniveau rasler ned. Er vi i foreningerne gearet til, selv at tage denne udfordring op? Kunne denne tendens vendes, hvis idrætskonsulenterne i højere grad bruges lokalt til de traditionelle idrætter og ikke kun til nye tiltag fra slips til shorts? Flere ressourcer til foreningskonsulenterne til igangsættelse af motionsaktiviteter. Flere konsulenter i træningsdragt i stedet for akademikere. Er de økonomiske midler nice to have eller need to have? Er det ledelsens interesse at få tilskudsordningerne nedprioriteret, og hvad skulle pengene bruges til? Afslutning Herefter takkede Peter Bisgaard af og sendte en stor ros til forsamlingen for den levende og spændende debat, der havde været. Debatten var samtidig sket i en positiv tone og i en stemning, der viste vilje til at løse denne forestående opgave. Samtidig viste den villighed til at påtage sig et økonomisk medansvar for forbundet. Vi er ved vejs ende. Vi har et godt forbund, men foreningerne er bekymrede over de kr. 8 mil, de får i tilskud. Spørgsmålet er, hvad der kan gå galt, hvis vi ikke havde de penge. Hvorfor piver foreningerne i de andre idrætsforbund ikke, der er ingen af dem, der direkte modtager støtte fra forbundene til drift af aktiviteter, tværtimod så betaler de for at være med.

12 Der vil ikke blive draget nogle endelige konklusioner fra i dag. Dette er indledningen til formandsmødet i 2011, hvor debatten tages op igen inden budgetlægningen for 2012 i efteråret Herefter takkede Bisgaard af og ønskede alle en god tur hjem.

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund -Jernbanerfritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 9. september 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 9. september 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 9. september 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Michael Darre (MD),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle Sendt til: Deltagerne i Midtvejsmødet Formænd/kontaktpersoner for krocket i landsdelsforeningerne Sendt til orientering hos: Kontaktpersonerne for krocket på landsdelskontorerne DGI krocket Vingsted, den

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 20. oktober 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 DM i Firmaidræt Håndbold PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 1 Velkommen til DM i håndbold Det er mig en glæde at byde deltagerne i DM, håndbold indenfor Dansk Firmaidrætsforbund velkommen til

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG Referat for budgetsamråd 27. august 2014 1. Velkomst og sang - herefter spisning (sandwich, øl og vand) 2. Indledning til budgetsamrådet og redegørelse for økonomien i provstierne aktuelt v/erik Krogh

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Strategi 2015 Strategi 2015

Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 1 2 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 3 4 Strategi 2015 Introduktion Dansk idræt går nogle spændende år i møde. Det danske idrætsbillede er præget af hastige og markante

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Inspirationsaften Attraktivt foreningsmiljø for unge Tirs. d. 10 09 2013 Kl. 18.00 21.00 Brobjergskolen Frederiks Alle 20, lok. 104 Maria Thuesen Beck

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010 Referent: Birgit Redigeret af Sanne og Taiyo Ikke til stede: Taiyo 1. Mål evaluering af tiltag/ikke gennemførte projekter i 2009 a. Synliggørelse indadtil? Bedre? 2. Visionsmøde a. Godt at det blev lavet

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere