Tid og sted: Den april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og sted: Den 17.-18. april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste"

Transkript

1 Tid og sted: Den april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste Referenter: Peder Trolle Balsløv og Peter Brix Dagsorden: Lørdag den 17. april Kl Konstatering af stemmeberettigede Orientering fra styrelsen Årsregnskab 2009 Kl Frokostbuffet Kl Firmaidrættens ressourcer Kl Workshops, kaffepause og Walk and talk. kl Middag og hyggeligt samvær Søndag den 19. april kl Morgencomplet og check ud Kl Firmaidrættens ressourcer Kl Kaffe pause Kl Fortsættelse af tema, Firmaidrættens ressourcer Kl Take away sandwich m. vand/juice og afrejse Formandsmøde 17. april 2010 Velkomst Peder Bisgaard, formand bød velkommen til mødet. Konstatering af stemmeberettigede. Jan Steffensen, generalsekretær konstaterede, hvem af de stemmeberettigede, der var til stede. Der var 79 stemmeberettigede, herudover 21 foreningsrepræsentanter, 16 fra den centrale ledelse og 20 ansatte uden stemmeret. Orientering fra Styrelsen Peder Bisgaard berørte følgende punkter i sin beretning: Ny spillelov Kridtstregsagen i Nordjylland Firmaidrætten i Bevægelse Nyt fra Idræt & Motion Motion i medvind Kommunikation Medlemstal 2009 Medlemstal European Company Sport Games 2015 til Aalborg?

2 Hans Jørgen Christensen, Aabenraa Firmaidræt havde følgende kommentarer og spørgsmål til følgende områder: 1. Hvad gøres der ift. DM idrætternes nedgang fra forbundets side? 2. Aabenraa har fået lagt deres regnskab over på SUPERNOVA i januar. Dette fungerer stadig ikke. 3. Formanden gav MpA en lang række flotte ord med på vejen. Men det ændrer ikke ved, at det stadig giver underskud. 4. Hvordan sikrer man sig, at de udenlandske spiludbydere fremover afleverer de 20 % jf. den spillelicens de vil få? Jan Steffensen: Ad 1: Der ligger også et ansvar i foreningerne for at der kommer deltagere til DM stævnerne. Men det er en sag, der arbejdes på i I&M, som senest har haft et møde med Styrelsen om bl.a. dette. Ad 3: Finanskrisen har delvist skylden i det underskud, som MpA oplevede i Forskellen fra tidligere er, at MpA nu arbejder med et reelt budget, da de er blevet en afdeling på lige fod med de andre afdelinger. Ad. 4: Dette er en sag mellem spiludbyderne og den danske stat, ikke noget beløbsmodtagerne er involveret i. Lars Borup Andersen: Ad 2: Dette vil der blive fulgt op på hurtigst muligt. Preben Christensen, LTFU: Vil der være gokart på programmet i Hamburg ved den Europæiske Firmasportsfestival? Asger Gaard, FSKBH: Man kan undre sig over, at der i sidste udgave af Firmaidræt ikke er nogle artikler fra de DM er, der blev afviklet i marts. Samtidig bruges der forholdsmæssigt meget plads til et cykeltema, man måske kunne finde irrelevant. MpA er tidligere blevet tilbudt kontorplads i FSKBHs lokaler og man finder det mærkværdigt, at MpA ikke har svaret på henvendelsen. Peter Sølvhøj, IA Kegler manglede information om keglers medlemstal. Peder Bisgaard: Keglers medlemstal er gået tilbage fra 1231 i 2008 til 882 i 2009, svarende til godt 28 %. Firmasportsfestivalen i Hamburg løber af staben d juni 2011 og det vides ikke pt. om der vil være gokart. Mht. artikelvalget i Firmaidræt ligger ansvaret i KOM-afdelingen, da det er her valget foretages. Det er selvfølgelig uheldigt at MpA ikke er vendt tilbage på henvendelsen om lokaler. Vurderingen fra MpAs side har dog været, at man ikke ville opnå en synergieffekt ved at sige ja-tak til tilbuddet, samtidig mener man ikke at faciliteterne helt kunne opfylde de kriterier, som MpA havde til nye lokaler, eksempelvis mødefaciliteter. Jan Steffensen kunne yderligere oplyse, at trods den lille nedgang i medlemsantallet oplevede en stigning på 1 % på Sjælland i medlemstallet. I Landsdel Syd så man en nedgang i 2009 på 13 %, og en samlet nedgang over 2 år på 17 %. Landsdel Nord

3 havde oplevet en stigning på 2 % over de sidste 2 år. Dette udsving på Fyn og i det Syd- og Sønderjyske var der ikke en entydig forklaring på, men mange enkeltstående forklaringer. Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og vedtaget enstemmigt. Anders Schultz, Grindsted Firmaidræt: Dansk Firmaidrætsforbund har besluttet, at forbundet ikke vil stå for at få trykt klistermærker til Tour de pedal kampagnen. I region sydvest har flere af vores deltagere givet udtryk for, at de meget gerne vil have disse mærkater. Vi har derfor på et regionsmøde i sidste uge besluttet, at få trykt mærket, samtidig vil vi gerne give andre foreninger, som er med i Tour de Pedal, mulighed for også at få mærket. Der er sendt en mail til kontaktpersonerne for Tour de Pedal med besked om muligheden for at bestille mærkerne. Denne gang skal det gå meget hurtigt. Bestillingen skal afleveres til trykkeriet torsdag morgen. Prisen bliver højst 1,75 kr. pr. mærkat, der bliver ikke trykt yderligere mærker. Der bliver kun trykt det antal som bestillingen lyder på. Bestilling via mail eller aflevere en bestilling her på formandsmødet til Anders Schultz. Regnskabet 2009 Lis Nielsen, bogholder orienterede om regnskab Fremlæggelsen blev fulgt op med et spørgsmål fra Karin Christensen, Slagelse Firma Sport til note 7 om MpA budgetoverskridelsen ifm. løn og pension. Lis Nielsen forklarede, at der skulle modregnes dagpengerefusion og erstatning dog var der stadig en lille budgetoverskridelse. Jan Steffensen orienterede kort, om en sag forbundet havde i 2009 med Dansk Magisterforening ifm. en afskedigelse. Denne sag har også havde haft konsekvenser for MpAs regnskab. Regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. MpA s 10 % pulje. Kurt Petersen, MpA fortalte kort om MpAs 10 % pulje og hvordan foreningen og MpA kunne få fælles gavn af denne ordning. Herefter blev der uddelt bonus til Århus Firma Sport og FKS Odense, der hhv. har været involveret i indgåelse af aftaler om Sundhedsprofiler og aktivitetsdag for Nordea og et kommunalt projekt, hvor der blev sat fokus på sundheden på 15 virksomheder i Odense. Århus Firmasport modtog herefter en check på kr og FKS Odense modtog en check på kr Kurt Petersen opfordrede til slut andre foreninger til at lave samme aftale med MpA Firmaidrættens ressourcer. Jan Steffensen fortalte kort om baggrunden for, at man havde valgt, at sætte fokus på Forbundets brug af ressourcer. Undersøgelsen skal ses som indledningen til en debat, som næste budgetlægning skal tage afsæt i.

4 Dansk Firmaidrætsforbund har haft fornøjelsen af få Professor Bjarne Ibsen ved Syddansk Universitet til at stå for undersøgelsen, og ligeledes vil det være Bjarne Ibsen, der fremlægger resultaterne. Bjarne Ibsen indledte med at rose Dansk Firmaidrætsforbund for at sætte forbundets ressourceforbrug til diskussion. I en tid, hvor afstanden mellem det centrale og det lokale kan føles større og større, er det en vigtig diskussion at få taget som organisation. Andre (idræts?)organisationer kunne tage ved lære af dette. Samtidig roste han for den høje svarprocent i undersøgelsen. Hele 80 % havde besvaret undersøgelsen, hvilket var den højeste svarprocent, Bjarne Ibsen havde oplevet i undersøgelser inden for den frivillige verden Herefter blev undersøgelsens resultater fremlagt af Bjarne Ibsen: Materialet er blevet udleveret i mødemapperne, og vil være tilgængeligt på forbundets hjemmeside. Johnny Arnold, Sønderborg FS Undersøgelsen viser et deprimerende resultat i forhold til DM erne. Man måtte ud fra undersøgelsen konkludere, at foreningerne har mere fokus på at få tilskud, og deres egoistiske behov end det fællesskab som DM erne er. Jan Steffensen kommenterede, at undersøgelsen viste, at foreningerne er meget forskellige og det eneste entydige i undersøgelsen er tilfredsheden i foreningerne. Bortset fra det internationale samarbejde vil der jf. undersøgelsen, ikke kunne skabes flertal hverken for eller imod noget som helst, pga. den meget store tilfredse gruppe. Afdelingernes fremlæggelse: Herefter fremlagde afdelingslederne en beskrivelse af, hvordan budgettet i hver af afdelingerne blev fordelt ift. opgaver i den pågældende afdeling. Jan Steffensen fremlagde for Forenings- og Firmaidrætskonsulentgruppen. Lars Borup fremlagde for IT og økonomi. Bo Isaksen fremlagde for MpA. Erik Andersen fremlagde for I&M. Jesper Ræbild fremlagde for Kommunikationsafdelingen. Fremlæggelserne udløste følgende spørgsmål: Karl Gustav Fredericia Hvor lang levetid har en PC i forbundet? Hvor mange servere har forbundet stående? Svend Christensen Morsø: Tilmeldingssystemet er ikke en ny sag. Man kan undre sig over, at det forsat tages opgaver ind når tilmeldingssystemet forsat halter. Lars Borup: En PC har en gennemsnitlig levetid på 8 år og forbundet har 6 servere stående. Tilmeldingssystemet har været præget af en hurtig tvungen opstart efter formandsmødet i Dette system har man efterfølgende lappet på sagen har dog første prioritet i afdelingen. Karl Gustav:

5 Hvor stor en del af forbundets generelle synlighed skyldes MpAs arbejde? Jesper Ræbild: Der findes ikke en systematisk måling på dette. Men det er fremadrettet muligt at måle, det er dog meget dyrt. Ib Østergaard, Kommunikationsudvalget: Udgifter til DM erne er vel ikke kun de 2,3 mio. kr.? Der er vel også mange afledte udgifter ifm. afholdelse af DM erne. Arbejdsbyrden ligger jo i flere afdelingerne. Jan Steffensen bekræftede, at der til stort set alle opgaver, trækkes på ressourcer i hele forbundet, også til DM. Kurt Petersen komplimenterede Kommunikationsafdelingen for er godt samarbejde. Herefter samlede Jan Steffensen op på resultaterne og undersøgelsens 2. runde blev sat i gang. Årets forening Peder Bisgaard udnævnte herefter Århus Firma Sport til årets forening. Med æren fulgte et gavekort på kr. 8000,- til en aktivitetsdag. Årets Leder: Per Møller Jensen, Hjørring Firma Sport blev årets leder Søndag d. 18. april 2010 Firmaidrættens ressourcer. Bjarne Ibsen redegjorde for svarene på de spørgsmål formændene, foreningsrepræsentanterne og den centrale ledelse havde svaret på lørdag eftermiddag. Carsten Petersen, Århus Firma Sport takkede for udnævnelsen til årets forening. Udnævnelsen betød meget for foreningen, set ift. de udfordringer som foreningen har været igennem de sidste år. Per Møller Jensen, Hjørring Firma Sport takkede for udnævnelsen til årets leder. Firmaidrættens ressourcer. Formandsmødet deltagere indledte herefter dagen med gruppearbejde om brugen af ressourcer i forbundet. Grupperne udarbejdede en række spørgsmål som herefter blev forelagt et panel bestående af: Jonny Arnold, Sønderborg Familie og Firma Sport Karl Gustav Sørensen, Fredericia Fag- Og Firmaidrætsforbund Asger Gaard, Firmaidræt StorKøbenhavn Walther Larsen, Thisted Firma Sport Jørgen Blinaa, Slagelse Firma Sport Bo Isaksen, afdelingsleder MpA Jesper Ræbild, afdelingsleder Kommunikation Erik L. Andersen, afdelingsleder I&M Lars Borup Andersen, afdelingsleder i IT og Økonomi og

6 Jan Steffensen, afdelingsleder Forenings- og Firmaidrætskonsulenter og Generalsekretær. DM stævner er passé det er andre aktiviteter, der er in i dag. Skal DM erne ikke afskaffes? Asger Gaard: DM bør ikke afskaffes men der skal nok tænkes i andre baner fremover. Peter Bisgaard: Man kunne også forestille sig, at man valgte de store DM er ud og satte flere ressourcer ind på disse og samtidigt afviklede de mindre DM er som almindelige stævner. Ib Østergaard, Kommunikationsudvalget: Det bør overvejes, hvem vi reelt laver DM erne for er det os selv eller er det idrætsudøverne? Asger Gaard: Vi skal lave dem for vores medlemmer. Vi skal være mere fleksible ift. vores medlemmer i forbindelse med planlægningen af DM erne. Vi skal desuden være klar til at lukke nogle af dem, hvis de er for små. Skal man nedlægge DM stævnerne og afvikle regionsstævner? Hans Jørgen Christensen: Hvorvidt DM er skal lukkes må være en afgørelse for de idrætsansvarlige. De må også afgøre, hvor og hvordan DM erne skal afvikles de idrætsansvarlige har den viden der skal til. Peter Dorf Kristensen, IA Billard: DM stævnerne skal fastholdes, hvis ikke fjerner man sig mere og mere fra forbundet. DM erne samler forbundet. Jonny Arnold: Man kan overveje om det overhovedet skal hedde DM og ikke Landsstævne. Overgangen til at kalde det DM har ikke medført, at der deltager flere. Kurt Petersen: Vi skal fastholde DM. Spørgsmålet er, om man villig til at lave en reel markedsføring af DM for at give dem det løft, der skal til. Karl Gustav Sørensen: Udviklingen i IT har været med til ansvarsforflyttelse, da der ikke længere er ansvarlige for markedsføringen af DM i foreningerne. JA foreningerne har ansvaret for, at der ikke kommer nogle til DM erne. Den Syd- og Sønderjyske Region arbejder på at indføre en form for kvalifikation for at kunne deltage i DM for at gøre det mere attraktivt. Kan man forestille sig eller se Dansk Firmaidrætsforbund uden DM-stævner? DM Begrebet er måske begrænset for deltagerantallet. Kunne vi benævne det, Landsstævne i firmaidræt altså et mere socialt signal? Hvorfor falder deltagerantallet til DM ene? Hvorfor kalder man festivalen i Odense for en festival, når det kun er et DM? Hvorfor har man valgt at lægge festivalen den 4-6. juni 2010? Tidspunktet er uheldigt. Mange af sommerturneringerne er ikke startet op, når tilmeldingsfristen kommer. Skal vi holde DM ene med få deltagere i live? Skal vi have kvalifikationsstævner tilbage i forbindelse med DM ene? Skal der skaffes sponsorer til DM ene? Der skal bruges flere ressourcer på DM stævnerne, så det bliver mere attraktivt at være med. Hvorfor bruger vi kun 15 % på idræt ud af budget på 40.millioner kr.? Vores mål må være, at Firmaidrætten er den største og bedste udbyder af idræt og motions tilbud.

7 Skal vi blive ved med at bruge ressourcer til de små foreninger? Asger Gaard: Der bør være en nedre grænse i medlemsantallet. Hvornår kan man være medlem i firmaidrætten? Det mener jeg, der bør indføres. Johnny Arnold: En mulighed kunne være, at de små foreninger blev slået sammen i en større forening. Karl Gustav: Vi bygger på socialitet så de bredeste skuldre bærer det meste af byrden. Der bør nu nok være et øvre loft, for hvor meget vi skal bruge på dem. Hvis der i lokalområdet ikke er et ønske om at opretholde foreningerne, så luk dem. Bjarne Zola. Man bør i højere grad styrke samarbejdet foreningerne imellem i lokalområdet. Ib Østergaard: Hvor mange lønkroner, der skal bruges, skal overvejes ift. potentialet i den pågældende forenings område. Skal vi indføre differentieret tilskud til foreningerne? Er der grund til, at foreninger med stort overskud får mellemstilskud? Bør udlodningen målrettes de foreninger, der skaber nye aktiviteter? Skal foreningerne betale for serviceydelserne fra forbundet? Hvordan stiller man sig i forhold differentierede foreninger (A-B-C) fra forbundets side? Betragtes foreningerne i dag som en købmandsbutik eller som en forening? Hvorfor er der så mange foreninger der kun er delvist tilfredse og ikke helt tilfredse? Hvad skal der til for, at vi er 100 % tilfredse? Kurserne er vigtige men for få bruger dem. Hvad siger panelet til at holde kurserne i dagtimerne og så give tabt arbejdsfortjeneste til kursisterne: Erik Andersen: Så må man forvente, at udgifter pr kursist stiger markant. Jan Steffensen: En ide kunne også være, at uddelegere nogle af de idrætsfaglige kurser til f.eks. DGI Jørgen Blinaa: Det vil ikke være en god ide. Jonny: Vi bør overveje outsourcing af kurser fx til fx DIF og DGI for at spare. Anett Bülow, IA Petanque: Petanque sidder allerede i et fælles kursusudvalg med DGI. Karsten Ditmann, Vestfyns Firmaidræt: Vi benytter allerede DGIs kurser lokalt f.eks. i klatring, havkajak etc. Har I idéer til, hvordan I motiverer foreningerne til at deltage på lederkurserne? Er det nødvendigt at lederkurser skal foregå over flere weekends? Vil man overveje større egenbetaling? Kan vi få en klar definering på forskellen på roadshow og kurser? Kan man dele et længevarende forløb i flere moduler? f.eks.3 kurser Kunne vi flytte kurser ud i lokaleområderne? Hvorfor lægges kurserne ikke regionalt? Kurserne bliver aflyst gang for gang det bliver vi trætte af, og søger kurser andet sted. Hvordan får vi vendt den udvikling? Er det billigere at købe kursusaktiviteterne uden for forbundet? (Idrætskurser ) Vi skal stadig bruge midler til kurser, men modellerne skal være anderledes. F. eks. Ikke 3 weekender, men stedet bryder det op i moduler.

8 Kurserne er blevet så dyre, at det afholder folk fra at komme på kursus. DAI laver kurserne til 0 kr. Kan det være rigtigt, at vi skal gå til DAI i stedet? Hvorfor giver man ikke kursisten et tilskud på f.eks kr. og lader kursisten selv bestemme, hvor vedkommende vil deltage f.eks. DGI el. andre udbydere? Spørgsmål Er man fra foreningernes side interesseret i at finde 3 mio. til Firmaidrætskonsulenterne (FIK)? Karl Gustav Sørensen JA vi vil, de øger synligheden. Spørgsmålet er, hvordan afdelingerne ville forvalte, hvis de fik flere penge? Hans Jørgen Christensen: Hvor vil I finde 3,5 mio.? Johnny Arnold: Ja, vi vil godt være med til at finde pengene, der skal til for at opretholde FIK erne. Barberingen bør dog ske over en årrække, for at foreningerne kan nå at tilpasse sig de nye ordninger. Asger Gaard: Relevant spørgsmål. Det handler om, at vi får nok udbytte af FIK. Det er dog svært at se, hvor vi skal finde pengene. De tilskud der rammer de store, rammer ikke nødvendigvis de små og omvendt. Karl Gustav Sørensen: Ja, vi skal da tage stilling til det. Udøverne er nok ligeglade, om de skal betale en krone mere eller mindre. Det afhænger kun af tilbuddets karakter og kvalitet. Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt: Hvorfor kun kigge på tilskudsordningen. Kigger man på kontorhjælpskontoen kan man finde 1½ mio. kr. Peter Dorf Kristensen: De kr. 3,5 mio. burde vel selvfinansieres igennem en medlemsfremgang. Hvis det ikke er tilfældet er FIK erne enten for dårlige eller også er det tilbuddene. Ib Østergaard: Vi bør overveje, hvorvidt det er halvtidsansatte, vi skal have. Bjarne Zola: Hvis de små foreninger ikke skal have hjælp fra FIK erne, bør det vel være de store foreninger, der skal betale for dem? Hvad kan man gøre, for at sikre sig at kunne holde på firmaidrætskonsulenterne i længere tid? Jan Steffensen: Erfaringen siger, de skal have et job ved siden af stillingen som firmaidrætskonsulenter (FIK). De seneste 2 ansættelser har job sideløbende med FIK-stillingen. En overvejelse man måske bør gøre sig, er muligheden for at ansætte f.eks. 4 heltidskonsulenter frem for ½-tidsansættelserne. En anden løsning kunne være den der forsøges på Fyn, hvor konsulenten er halvtidsansat af forbundet og halvtidsprovisionsansat af FKS Odense. Lidt samme løsning ses i Hillerød hvor konsulenten også er ansat som sportschef i Hillerød Firmasport. Kunne man outsource FIK ernes job? Jan Steffensen, Der er endnu ingen der har søgt fra puljen til tabt arbejdsfortjeneste. Den er på kr Kan foreningskonsulenterne overtage sælgernes arbejde? Får vi nok ud af sælgerne og hvorfor / hvorfor ikke, heltid / deltid?

9 Kan MpA overtage sælgernes roller? Firmaidrætskonsulenternes halvtidsansættelse duer ikke panelet holdning til - enten ingen - eller fuldtidsansættelse Hvad gør foreningen for at udnytte Firmaidrætskonsulenter optimalt? Fremtiden bør være fuldtidsansættelser. Bør vi ikke skære kr. 1 mio. af de 2,3 mio. kr. der benyttes til DM og bruge dem til markedsføring af samme? Johnny Arnold: En mulighed kunne være at benytte sponsorer til DM erne. Peter Dorf Kristensen: Man bør nok ikke sælge navnet som Coca Cola Cup eller lign., men medsponsorer for T-shirts etc. kan vel være en mulighed. Vagn Jensen, FKS Odense: Spørgsmålet handler ikke så meget om at fjerne kr. 1 mio. fra DM, men om muligheden for at omprioritere, så der sættes mere fokus på DM i virksomhederne, dvs. en øget markedsføring. Jesper Ræbild: Havde man en kr. 1 mio. kunne man jo f.eks. lave TV fremstød. Men også andet end DM er kunne markedsføres. Der bør dog bygges en case op for at kunne arbejde seriøst. Det kunne være et forslag, for at kunne tage stilling om det kunne være vejen frem. Karl Gustav Sørensen: Der bør nærmere sættes mere fokus på DI og DA politisk. Når krisen afblæses bør dette være et indsatsområde. Peder Bisgaard: Der har været dialog med DA, næste skridt er DI og der er dialog med LO. Det ville ikke være velset blandt de andre beløbsmodtagere, hvis vi midt i en dialog om en ny tipslov går ud og bruger en mio. på markedsføring. Camilla Svendstrup, Kommunikationskonsulent: Foreningerne bør være mere målrettet i deres lokale markedsføring. Ingen virksomheder i foreningernes nærområder må være i tvivl om, der eksisterer en firmaidrætsforening. Johnny Arnold: Kunne Youtube og lign sociale netværker ikke være en kanal, der burde arbejdes med. Facebook kunne også være en ide. Jesper Ræbild: KOM arbejder allerede med de sociale netværk men det skal ske i dialog med foreningerne. Pia Rasmussen, LTFU: Vi skal sælges via vores aktiviteter, bare kom i gang. Hvis firmaidrætskonsulenterne får stor succes, kunne man så forestille sig en decentralisering af forbundskontoret ud til regionerne? Kunne der indføres et foreningsabonnement på Firmaidræt? Karl Gustav Sørensen: Det ville nok betyde et drastisk fald i antallet af abonnenter. Jørgen Blinaa: Skal der betales for bladet, ville det blive en anden pris, da der skulle laves færre eksemplarer, dvs. et dyrere blad. Ib Østergaard. Markedsføring kræver mange platforme, hvoraf bladet kun er et af de steder. Var det ikke nok med den elektroniske udgave? Flere nyhedsbreve og mere lokalt stof Fremme gratis blad. Kunne der indføres et foreningsabonnement? Kunne vi abonnere på bladet elektronisk?

10 Et blad koster knap 20 kr. ville vi ajourføre bladlisterne mere ude i foreningerne, hvis hvert nummer koster 5 kr. som foreningen skulle betale? Spørgsmål Hvad skal vi gøre for at få flere frivillige ledere? Jan Steffensen: Dette er en af de store udfordringer vi står med. Der findes ikke et endeligt svar på dette. Men det er en af de opgaver, som foreningskonsulenterne arbejder meget med i bl.a. foreningsudviklingsforløbene. Hvordan læser vi udfordringen med at rekruttere frivillige ledere? Tour de Pedalmaterialet skal foreningerne selv printe hvorfor er den beslutning taget. Erik L. Andersen: Der skulle findes penge på budgettet og derfor blev den skåret væk. Per Møller Jensen: Hvordan kan man spare penge, når foreningerne i forvejen blev opkrævet et beløb? Desuden kommer alle til at lave deres egne foldere og dermed forsvinder ensartetheden i konceptet. Peder Bisgaard: Det er kun materiale udgiften, der er blevet betalt tidligere, ikke arbejdslønnen. Hvis afdelingerne skal spare en mio. hvilken konsekvenser får det så for afdelingerne. Lars Borup Andersen: Både hjemmesiden og Supernova vil lukke. Erik Andersen: Der ligger en 1 mio. i arrangementer og event der ville pengene kunne hentes. Bo Isaksen: Pengene kan hentes ved en større indtjening. Jesper Ræbild: En del af pengene i KOM kanaliseres allerede nu direkte ud i foreningerne bl.a. i form af hjælp til markedsføring. En yderligere konsekvens kunne blive at bladet helt eller delvist lukker. Desuden ville webjournaliststillingen blive nedlagt. Jan Steffensen: Man skulle fyre en foreningskonsulent og en firmaidrætskonsulent. Yderligere skal man være opmærksom på, at en fyring i MpA ikke bare er en besparelsen idet konsulenterne derovre tjener penge ind til forbundet. Spørgsmål Peter Bisgaard: Hvordan ville foreningerne foretrække at 1. mio. ville blive sparet? Skulle der bruges salami metoden, hvor en vis procentdel af alle budgetter beskæres eller skulle styrelsen gå ind og prioritere områderne, skære nogen store ting ud? Karl Gustav Sørensen: Dette ville nok være en delvis salami-metode, tilskuddene skulle med i dialogen. Asger Gaard: Det ville være nødvendigt, at gå ind styrelsen og i udvalgene og lave en vurdering af hvor der kan spares. Johnny Arnold: En løsning kunne også være at outsource nogle flere opgaver. Karsten Ditmann: Måske bør udvalgene se på, hvordan de med uændrede ressourcer kan øge indtjeningen? Ib Østergaard: Måske kunne en del penge findes i de penge som udloddes til foreningerne hvad ville der så ske??

11 Jan Steffensen læste herefter resten af indkomne spørgsmål op. Hvad er firmaidræt i dag? Kan man forestille sig Dansk Firmaidrætsforbund uden MpA? Er det af politiske årsager, at vi satser STÆRKT på MpA produkter? Hvad forstår I ved sundhedsfremme? Hvilke af foreningens aktiviteter ser I som sundhedsfremme? Hvorfor bliver foreningerne ikke orienteret, når MpA har kontakt med virksomheder i området? Reglen bliver ikke overholdt. Hvad gør foreningerne for at promovere MpA? Hvordan klæder foreningerne MpA bedre på? Tør vi øge omkostningerne på MpA projekter for at foreningerne kan få flere aktiviteter? Foreningerne skal nu selv printe Tour De Pedal materiale, hvorfor er den beslutning truffet? Den er dårlig og dyr for foreningerne. Er samarbejdet mellem foreningerne blevet lettere efter at kredsene er blevet nedlagt? Hvordan vurderes det om en aktivitet, der sættes i gang, følger den overordnede strategi og giver værdi? Hvad siger panelet til en tanke om, at i stedet for at oprette et centralt service bureau at oprette regionale, så der i højere grad kan ske en flytning af ressourcer fra Nyborg til det regionale niveau? Hvordan vil forbundsledelsen forholde sig til en medlemsfremgang på 5 % i forhold til, at tilskudsrammen er den samme eller mindre? Skal forbundsstævner nødvendigvis være tilrettelagt således, at de mindste foreninger kan søge disse som arrangør? Var cognac vigtigt til møderne? De traditionelle idrætsgrene f.eks. fodbolds aktivitetsniveau rasler ned. Er vi i foreningerne gearet til, selv at tage denne udfordring op? Kunne denne tendens vendes, hvis idrætskonsulenterne i højere grad bruges lokalt til de traditionelle idrætter og ikke kun til nye tiltag fra slips til shorts? Flere ressourcer til foreningskonsulenterne til igangsættelse af motionsaktiviteter. Flere konsulenter i træningsdragt i stedet for akademikere. Er de økonomiske midler nice to have eller need to have? Er det ledelsens interesse at få tilskudsordningerne nedprioriteret, og hvad skulle pengene bruges til? Afslutning Herefter takkede Peter Bisgaard af og sendte en stor ros til forsamlingen for den levende og spændende debat, der havde været. Debatten var samtidig sket i en positiv tone og i en stemning, der viste vilje til at løse denne forestående opgave. Samtidig viste den villighed til at påtage sig et økonomisk medansvar for forbundet. Vi er ved vejs ende. Vi har et godt forbund, men foreningerne er bekymrede over de kr. 8 mil, de får i tilskud. Spørgsmålet er, hvad der kan gå galt, hvis vi ikke havde de penge. Hvorfor piver foreningerne i de andre idrætsforbund ikke, der er ingen af dem, der direkte modtager støtte fra forbundene til drift af aktiviteter, tværtimod så betaler de for at være med.

12 Der vil ikke blive draget nogle endelige konklusioner fra i dag. Dette er indledningen til formandsmødet i 2011, hvor debatten tages op igen inden budgetlægningen for 2012 i efteråret Herefter takkede Bisgaard af og ønskede alle en god tur hjem.

Formandsmøde den 20.-21. april 2013

Formandsmøde den 20.-21. april 2013 Formandsmøde den 20.-21. april 2013 LØRDAG Kl. 10.00 Velkomst Peder Bisgaard bød velkommen til et nyt og anderledes formandsmøde med spændende temaer på dagsordenen. Kl. 10.10 Orientering fra styrelsen

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013.

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Dagsorden: 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Afdelingens beretning

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Pistol, 25m Den 5. 6. juni 2010 i Odense DM-stævnet i pistol er en del af Firmaidrætsfestival 2010 Velkommen til DM og Firmaidrætsfestival 2010 i Odense! Jeg er utroligt glad for

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 26. juli 2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 26. juli 2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 26. juli 2015 Tilstede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peder Hindborg, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Jørn Olsen Jesper Vestergaard Annette Friis Nielsen Sussie Olsen Winnie Wolf Andersen Afbud: Morten Grejsler

Læs mere

HJÆLP FRA FORBUNDET. Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening. Hjælp fra forbundet 1

HJÆLP FRA FORBUNDET. Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening. Hjælp fra forbundet 1 HJÆLP FRA FORBUNDET Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening Hjælp fra forbundet 1 FORORD Har du og din forening kendskab til, hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Firmaidrætten og Grønland Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Idrætsorganisationerne i Danmark Ca. 1.9 mio. medlemmer Ca. 1.45 mio. medlemmer Ca. 375.000 medlemmer Firmaidrætten er

Læs mere

DM i Firmaidræt Billard, indv. PROGRAM København den 10. - 11. oktober 2009

DM i Firmaidræt Billard, indv. PROGRAM København den 10. - 11. oktober 2009 DM i Firmaidræt Billard, indv. PROGRAM København den 10. - 11. oktober 2009 1 Velkommen til endnu et DM i København Som formand for Firma-Klubbernes Boldspil Union (FKBU) er det mig en stor glæde igen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Samarbejdsudvalgsmøde 5-05/08 Dato Mandag, den 25. juni kl. 17.00. Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Forbundsledelsen: Jan F. Ludvigsen, Annie Nielsen, Peter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund -Jernbanerfritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 9. oktober 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt den 21. januar 2010

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt den 21. januar 2010 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt den 21. januar 2010 Deltagere: Svend Mandel Jacob Klitgaard Jesper Vestergaard Morten Grejsler Winnie Wolf Andersen Afbud: Jørn Olsen Dagsorden: 1. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

DM i Firmaidræt Bordtennis. PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008

DM i Firmaidræt Bordtennis. PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008 DM i Firmaidræt Bordtennis PROGRAM Odense den 19. - 20. april 2008 1 Velkommen til DM i bordtennis, den 19.-20. april 2008 Vi er glade for at kunne byde spillere, ledere og publikum velkommen til firmasportens

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Billard Den 15. 16. september 2012 i Valby Velkommen til DM i billard i København Københavns Firma Sport har hermed fornøjelsen at byde billard-folket i Dansk Firmaidræt velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde Referat af repræsentantskabsmøde 2011 i Sønderborg Lørdag den 19. november kl. 10.00 Velkomst Peder Bisgaard bød velkommen til repræsentantskabsmødet i Sønderborg - til sin kollega fra Norges Bedriftsidrettsforbund

Læs mere

Formandens beretning marts 2016 marts 2017

Formandens beretning marts 2016 marts 2017 Formandens beretning marts 2016 marts 2017 Dansk Skoleidræt, Nordjylland Indledning Aldrig har der været så meget fokus på sundhed og idræt i folkeskolen. Det giver positive udfordringer for os i DSN.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt 9. februar 2012

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt 9. februar 2012 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt 9. februar 2012 Deltagere: Svend Mandel Jørn Olsen Morten Grejsler Jacob Klitgaard Annette Friis Nielsen Jesper Vestergaard Winnie Wolf Andersen Referent: Winnie Wolf

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget 72 Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

DGI Sydvest. Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg. Nyt fra Bestyrelsen ved Martin Ravn, Bestyrelsesmedlem og repræsentant for DDS Sydvest

DGI Sydvest. Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg. Nyt fra Bestyrelsen ved Martin Ravn, Bestyrelsesmedlem og repræsentant for DDS Sydvest DGI Sydvest Nyhedsbrev November 2012 Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg Tilmeldingerne til DGI s landsstævne i Esbjerg den 4.-7. juli 2013 strømmer ind. En reduceret pris og kraftig PR indsats

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

FKS-Odense mener at DFIF formålsparagraf skal pege på de områder, som organisationen bør varetage.

FKS-Odense mener at DFIF formålsparagraf skal pege på de områder, som organisationen bør varetage. DFIF i bevægelse Oplægget for DFIF i bevægelse er et fantastisk oplæg med rigtig mange gode tiltag og ideer. Man kan se at der er lagt sjæl bag arbejdet. Derfor vil FKS-Odense rose personerne bag projektet,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Alle præsentationerne kan findes på: https://www.firmaidraet.dk/forening/info/stormoeder-og-repraesentantskabsmoeder/formandsmoede/

Alle præsentationerne kan findes på: https://www.firmaidraet.dk/forening/info/stormoeder-og-repraesentantskabsmoeder/formandsmoede/ Referat fra formandsmøde 2017 Den 22.-23. april 2017 Alle præsentationerne kan findes på: https://www.firmaidraet.dk/forening/info/stormoeder-og-repraesentantskabsmoeder/formandsmoede/ Lørdag Kl. 10.00:

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

DAI Idrætsforum FREMTIDEN FOR DIN IDRÆT. 20. 21. september 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund IDRÆT MOTION - AKTIVITET

DAI Idrætsforum FREMTIDEN FOR DIN IDRÆT. 20. 21. september 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund IDRÆT MOTION - AKTIVITET Dansk Arbejder Idrætsforbund DAI Idrætsforum FREMTIDEN FOR DIN IDRÆT 20. 21. september 2013 Idrætsforum 2013 Velkommen til Idrætsforum 2013 Idrætten har nu arbejdet i ca. 1 1/2 år efter de retningslinier,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl. 16.00-19.00 1. Velkomst Peder byder velkommen. 2. Debat med Rådmand Louise Gade Louise Gade fortalte om arbejdet med

Læs mere

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Forening: Firmaidræt Odense Formål med projektet: Videreudvikling og afholdelse af Multicup (herunder seks idrætsevents). Derudover er projektets formål

Læs mere

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter. Generalforsamling SSK Den. 28. april 2010-05-10, Slagelse Svømmehal, Cafeteriaet. Dirigent: Jørgen Larsen Protokol: Bo Pathuel På den ordinære generalforsamling for Slagelse Svømmeklub er dagsordenen følgende:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 5. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stjernen Tennis, Odense Kirsten Habicht, TCO, Carstens Tornbjerg, TCO og FTU, Mikkel Schäfer,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Dagsorden 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Præsentation af muligheder for nye faciliteter 3.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde 2013 i Cykling

Referat Afdelingsmøde 2013 i Cykling Referat Afdelingsmøde 201 i Cykling Tid: Søndag den 15/09.201 ca. kl. 17.0 umiddelbart efter præmieuddeling ved løbet i Taulov. Cykling Karsten Bukholt Karsten Bukholt Vennebjergvej 122 9480 Løkken Tlf.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere