Tid og sted: Den april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid og sted: Den 17.-18. april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste"

Transkript

1 Tid og sted: Den april 2010 Hotel og Konferencecenter Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste Referenter: Peder Trolle Balsløv og Peter Brix Dagsorden: Lørdag den 17. april Kl Konstatering af stemmeberettigede Orientering fra styrelsen Årsregnskab 2009 Kl Frokostbuffet Kl Firmaidrættens ressourcer Kl Workshops, kaffepause og Walk and talk. kl Middag og hyggeligt samvær Søndag den 19. april kl Morgencomplet og check ud Kl Firmaidrættens ressourcer Kl Kaffe pause Kl Fortsættelse af tema, Firmaidrættens ressourcer Kl Take away sandwich m. vand/juice og afrejse Formandsmøde 17. april 2010 Velkomst Peder Bisgaard, formand bød velkommen til mødet. Konstatering af stemmeberettigede. Jan Steffensen, generalsekretær konstaterede, hvem af de stemmeberettigede, der var til stede. Der var 79 stemmeberettigede, herudover 21 foreningsrepræsentanter, 16 fra den centrale ledelse og 20 ansatte uden stemmeret. Orientering fra Styrelsen Peder Bisgaard berørte følgende punkter i sin beretning: Ny spillelov Kridtstregsagen i Nordjylland Firmaidrætten i Bevægelse Nyt fra Idræt & Motion Motion i medvind Kommunikation Medlemstal 2009 Medlemstal European Company Sport Games 2015 til Aalborg?

2 Hans Jørgen Christensen, Aabenraa Firmaidræt havde følgende kommentarer og spørgsmål til følgende områder: 1. Hvad gøres der ift. DM idrætternes nedgang fra forbundets side? 2. Aabenraa har fået lagt deres regnskab over på SUPERNOVA i januar. Dette fungerer stadig ikke. 3. Formanden gav MpA en lang række flotte ord med på vejen. Men det ændrer ikke ved, at det stadig giver underskud. 4. Hvordan sikrer man sig, at de udenlandske spiludbydere fremover afleverer de 20 % jf. den spillelicens de vil få? Jan Steffensen: Ad 1: Der ligger også et ansvar i foreningerne for at der kommer deltagere til DM stævnerne. Men det er en sag, der arbejdes på i I&M, som senest har haft et møde med Styrelsen om bl.a. dette. Ad 3: Finanskrisen har delvist skylden i det underskud, som MpA oplevede i Forskellen fra tidligere er, at MpA nu arbejder med et reelt budget, da de er blevet en afdeling på lige fod med de andre afdelinger. Ad. 4: Dette er en sag mellem spiludbyderne og den danske stat, ikke noget beløbsmodtagerne er involveret i. Lars Borup Andersen: Ad 2: Dette vil der blive fulgt op på hurtigst muligt. Preben Christensen, LTFU: Vil der være gokart på programmet i Hamburg ved den Europæiske Firmasportsfestival? Asger Gaard, FSKBH: Man kan undre sig over, at der i sidste udgave af Firmaidræt ikke er nogle artikler fra de DM er, der blev afviklet i marts. Samtidig bruges der forholdsmæssigt meget plads til et cykeltema, man måske kunne finde irrelevant. MpA er tidligere blevet tilbudt kontorplads i FSKBHs lokaler og man finder det mærkværdigt, at MpA ikke har svaret på henvendelsen. Peter Sølvhøj, IA Kegler manglede information om keglers medlemstal. Peder Bisgaard: Keglers medlemstal er gået tilbage fra 1231 i 2008 til 882 i 2009, svarende til godt 28 %. Firmasportsfestivalen i Hamburg løber af staben d juni 2011 og det vides ikke pt. om der vil være gokart. Mht. artikelvalget i Firmaidræt ligger ansvaret i KOM-afdelingen, da det er her valget foretages. Det er selvfølgelig uheldigt at MpA ikke er vendt tilbage på henvendelsen om lokaler. Vurderingen fra MpAs side har dog været, at man ikke ville opnå en synergieffekt ved at sige ja-tak til tilbuddet, samtidig mener man ikke at faciliteterne helt kunne opfylde de kriterier, som MpA havde til nye lokaler, eksempelvis mødefaciliteter. Jan Steffensen kunne yderligere oplyse, at trods den lille nedgang i medlemsantallet oplevede en stigning på 1 % på Sjælland i medlemstallet. I Landsdel Syd så man en nedgang i 2009 på 13 %, og en samlet nedgang over 2 år på 17 %. Landsdel Nord

3 havde oplevet en stigning på 2 % over de sidste 2 år. Dette udsving på Fyn og i det Syd- og Sønderjyske var der ikke en entydig forklaring på, men mange enkeltstående forklaringer. Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og vedtaget enstemmigt. Anders Schultz, Grindsted Firmaidræt: Dansk Firmaidrætsforbund har besluttet, at forbundet ikke vil stå for at få trykt klistermærker til Tour de pedal kampagnen. I region sydvest har flere af vores deltagere givet udtryk for, at de meget gerne vil have disse mærkater. Vi har derfor på et regionsmøde i sidste uge besluttet, at få trykt mærket, samtidig vil vi gerne give andre foreninger, som er med i Tour de Pedal, mulighed for også at få mærket. Der er sendt en mail til kontaktpersonerne for Tour de Pedal med besked om muligheden for at bestille mærkerne. Denne gang skal det gå meget hurtigt. Bestillingen skal afleveres til trykkeriet torsdag morgen. Prisen bliver højst 1,75 kr. pr. mærkat, der bliver ikke trykt yderligere mærker. Der bliver kun trykt det antal som bestillingen lyder på. Bestilling via mail eller aflevere en bestilling her på formandsmødet til Anders Schultz. Regnskabet 2009 Lis Nielsen, bogholder orienterede om regnskab Fremlæggelsen blev fulgt op med et spørgsmål fra Karin Christensen, Slagelse Firma Sport til note 7 om MpA budgetoverskridelsen ifm. løn og pension. Lis Nielsen forklarede, at der skulle modregnes dagpengerefusion og erstatning dog var der stadig en lille budgetoverskridelse. Jan Steffensen orienterede kort, om en sag forbundet havde i 2009 med Dansk Magisterforening ifm. en afskedigelse. Denne sag har også havde haft konsekvenser for MpAs regnskab. Regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. MpA s 10 % pulje. Kurt Petersen, MpA fortalte kort om MpAs 10 % pulje og hvordan foreningen og MpA kunne få fælles gavn af denne ordning. Herefter blev der uddelt bonus til Århus Firma Sport og FKS Odense, der hhv. har været involveret i indgåelse af aftaler om Sundhedsprofiler og aktivitetsdag for Nordea og et kommunalt projekt, hvor der blev sat fokus på sundheden på 15 virksomheder i Odense. Århus Firmasport modtog herefter en check på kr og FKS Odense modtog en check på kr Kurt Petersen opfordrede til slut andre foreninger til at lave samme aftale med MpA Firmaidrættens ressourcer. Jan Steffensen fortalte kort om baggrunden for, at man havde valgt, at sætte fokus på Forbundets brug af ressourcer. Undersøgelsen skal ses som indledningen til en debat, som næste budgetlægning skal tage afsæt i.

4 Dansk Firmaidrætsforbund har haft fornøjelsen af få Professor Bjarne Ibsen ved Syddansk Universitet til at stå for undersøgelsen, og ligeledes vil det være Bjarne Ibsen, der fremlægger resultaterne. Bjarne Ibsen indledte med at rose Dansk Firmaidrætsforbund for at sætte forbundets ressourceforbrug til diskussion. I en tid, hvor afstanden mellem det centrale og det lokale kan føles større og større, er det en vigtig diskussion at få taget som organisation. Andre (idræts?)organisationer kunne tage ved lære af dette. Samtidig roste han for den høje svarprocent i undersøgelsen. Hele 80 % havde besvaret undersøgelsen, hvilket var den højeste svarprocent, Bjarne Ibsen havde oplevet i undersøgelser inden for den frivillige verden Herefter blev undersøgelsens resultater fremlagt af Bjarne Ibsen: Materialet er blevet udleveret i mødemapperne, og vil være tilgængeligt på forbundets hjemmeside. Johnny Arnold, Sønderborg FS Undersøgelsen viser et deprimerende resultat i forhold til DM erne. Man måtte ud fra undersøgelsen konkludere, at foreningerne har mere fokus på at få tilskud, og deres egoistiske behov end det fællesskab som DM erne er. Jan Steffensen kommenterede, at undersøgelsen viste, at foreningerne er meget forskellige og det eneste entydige i undersøgelsen er tilfredsheden i foreningerne. Bortset fra det internationale samarbejde vil der jf. undersøgelsen, ikke kunne skabes flertal hverken for eller imod noget som helst, pga. den meget store tilfredse gruppe. Afdelingernes fremlæggelse: Herefter fremlagde afdelingslederne en beskrivelse af, hvordan budgettet i hver af afdelingerne blev fordelt ift. opgaver i den pågældende afdeling. Jan Steffensen fremlagde for Forenings- og Firmaidrætskonsulentgruppen. Lars Borup fremlagde for IT og økonomi. Bo Isaksen fremlagde for MpA. Erik Andersen fremlagde for I&M. Jesper Ræbild fremlagde for Kommunikationsafdelingen. Fremlæggelserne udløste følgende spørgsmål: Karl Gustav Fredericia Hvor lang levetid har en PC i forbundet? Hvor mange servere har forbundet stående? Svend Christensen Morsø: Tilmeldingssystemet er ikke en ny sag. Man kan undre sig over, at det forsat tages opgaver ind når tilmeldingssystemet forsat halter. Lars Borup: En PC har en gennemsnitlig levetid på 8 år og forbundet har 6 servere stående. Tilmeldingssystemet har været præget af en hurtig tvungen opstart efter formandsmødet i Dette system har man efterfølgende lappet på sagen har dog første prioritet i afdelingen. Karl Gustav:

5 Hvor stor en del af forbundets generelle synlighed skyldes MpAs arbejde? Jesper Ræbild: Der findes ikke en systematisk måling på dette. Men det er fremadrettet muligt at måle, det er dog meget dyrt. Ib Østergaard, Kommunikationsudvalget: Udgifter til DM erne er vel ikke kun de 2,3 mio. kr.? Der er vel også mange afledte udgifter ifm. afholdelse af DM erne. Arbejdsbyrden ligger jo i flere afdelingerne. Jan Steffensen bekræftede, at der til stort set alle opgaver, trækkes på ressourcer i hele forbundet, også til DM. Kurt Petersen komplimenterede Kommunikationsafdelingen for er godt samarbejde. Herefter samlede Jan Steffensen op på resultaterne og undersøgelsens 2. runde blev sat i gang. Årets forening Peder Bisgaard udnævnte herefter Århus Firma Sport til årets forening. Med æren fulgte et gavekort på kr. 8000,- til en aktivitetsdag. Årets Leder: Per Møller Jensen, Hjørring Firma Sport blev årets leder Søndag d. 18. april 2010 Firmaidrættens ressourcer. Bjarne Ibsen redegjorde for svarene på de spørgsmål formændene, foreningsrepræsentanterne og den centrale ledelse havde svaret på lørdag eftermiddag. Carsten Petersen, Århus Firma Sport takkede for udnævnelsen til årets forening. Udnævnelsen betød meget for foreningen, set ift. de udfordringer som foreningen har været igennem de sidste år. Per Møller Jensen, Hjørring Firma Sport takkede for udnævnelsen til årets leder. Firmaidrættens ressourcer. Formandsmødet deltagere indledte herefter dagen med gruppearbejde om brugen af ressourcer i forbundet. Grupperne udarbejdede en række spørgsmål som herefter blev forelagt et panel bestående af: Jonny Arnold, Sønderborg Familie og Firma Sport Karl Gustav Sørensen, Fredericia Fag- Og Firmaidrætsforbund Asger Gaard, Firmaidræt StorKøbenhavn Walther Larsen, Thisted Firma Sport Jørgen Blinaa, Slagelse Firma Sport Bo Isaksen, afdelingsleder MpA Jesper Ræbild, afdelingsleder Kommunikation Erik L. Andersen, afdelingsleder I&M Lars Borup Andersen, afdelingsleder i IT og Økonomi og

6 Jan Steffensen, afdelingsleder Forenings- og Firmaidrætskonsulenter og Generalsekretær. DM stævner er passé det er andre aktiviteter, der er in i dag. Skal DM erne ikke afskaffes? Asger Gaard: DM bør ikke afskaffes men der skal nok tænkes i andre baner fremover. Peter Bisgaard: Man kunne også forestille sig, at man valgte de store DM er ud og satte flere ressourcer ind på disse og samtidigt afviklede de mindre DM er som almindelige stævner. Ib Østergaard, Kommunikationsudvalget: Det bør overvejes, hvem vi reelt laver DM erne for er det os selv eller er det idrætsudøverne? Asger Gaard: Vi skal lave dem for vores medlemmer. Vi skal være mere fleksible ift. vores medlemmer i forbindelse med planlægningen af DM erne. Vi skal desuden være klar til at lukke nogle af dem, hvis de er for små. Skal man nedlægge DM stævnerne og afvikle regionsstævner? Hans Jørgen Christensen: Hvorvidt DM er skal lukkes må være en afgørelse for de idrætsansvarlige. De må også afgøre, hvor og hvordan DM erne skal afvikles de idrætsansvarlige har den viden der skal til. Peter Dorf Kristensen, IA Billard: DM stævnerne skal fastholdes, hvis ikke fjerner man sig mere og mere fra forbundet. DM erne samler forbundet. Jonny Arnold: Man kan overveje om det overhovedet skal hedde DM og ikke Landsstævne. Overgangen til at kalde det DM har ikke medført, at der deltager flere. Kurt Petersen: Vi skal fastholde DM. Spørgsmålet er, om man villig til at lave en reel markedsføring af DM for at give dem det løft, der skal til. Karl Gustav Sørensen: Udviklingen i IT har været med til ansvarsforflyttelse, da der ikke længere er ansvarlige for markedsføringen af DM i foreningerne. JA foreningerne har ansvaret for, at der ikke kommer nogle til DM erne. Den Syd- og Sønderjyske Region arbejder på at indføre en form for kvalifikation for at kunne deltage i DM for at gøre det mere attraktivt. Kan man forestille sig eller se Dansk Firmaidrætsforbund uden DM-stævner? DM Begrebet er måske begrænset for deltagerantallet. Kunne vi benævne det, Landsstævne i firmaidræt altså et mere socialt signal? Hvorfor falder deltagerantallet til DM ene? Hvorfor kalder man festivalen i Odense for en festival, når det kun er et DM? Hvorfor har man valgt at lægge festivalen den 4-6. juni 2010? Tidspunktet er uheldigt. Mange af sommerturneringerne er ikke startet op, når tilmeldingsfristen kommer. Skal vi holde DM ene med få deltagere i live? Skal vi have kvalifikationsstævner tilbage i forbindelse med DM ene? Skal der skaffes sponsorer til DM ene? Der skal bruges flere ressourcer på DM stævnerne, så det bliver mere attraktivt at være med. Hvorfor bruger vi kun 15 % på idræt ud af budget på 40.millioner kr.? Vores mål må være, at Firmaidrætten er den største og bedste udbyder af idræt og motions tilbud.

7 Skal vi blive ved med at bruge ressourcer til de små foreninger? Asger Gaard: Der bør være en nedre grænse i medlemsantallet. Hvornår kan man være medlem i firmaidrætten? Det mener jeg, der bør indføres. Johnny Arnold: En mulighed kunne være, at de små foreninger blev slået sammen i en større forening. Karl Gustav: Vi bygger på socialitet så de bredeste skuldre bærer det meste af byrden. Der bør nu nok være et øvre loft, for hvor meget vi skal bruge på dem. Hvis der i lokalområdet ikke er et ønske om at opretholde foreningerne, så luk dem. Bjarne Zola. Man bør i højere grad styrke samarbejdet foreningerne imellem i lokalområdet. Ib Østergaard: Hvor mange lønkroner, der skal bruges, skal overvejes ift. potentialet i den pågældende forenings område. Skal vi indføre differentieret tilskud til foreningerne? Er der grund til, at foreninger med stort overskud får mellemstilskud? Bør udlodningen målrettes de foreninger, der skaber nye aktiviteter? Skal foreningerne betale for serviceydelserne fra forbundet? Hvordan stiller man sig i forhold differentierede foreninger (A-B-C) fra forbundets side? Betragtes foreningerne i dag som en købmandsbutik eller som en forening? Hvorfor er der så mange foreninger der kun er delvist tilfredse og ikke helt tilfredse? Hvad skal der til for, at vi er 100 % tilfredse? Kurserne er vigtige men for få bruger dem. Hvad siger panelet til at holde kurserne i dagtimerne og så give tabt arbejdsfortjeneste til kursisterne: Erik Andersen: Så må man forvente, at udgifter pr kursist stiger markant. Jan Steffensen: En ide kunne også være, at uddelegere nogle af de idrætsfaglige kurser til f.eks. DGI Jørgen Blinaa: Det vil ikke være en god ide. Jonny: Vi bør overveje outsourcing af kurser fx til fx DIF og DGI for at spare. Anett Bülow, IA Petanque: Petanque sidder allerede i et fælles kursusudvalg med DGI. Karsten Ditmann, Vestfyns Firmaidræt: Vi benytter allerede DGIs kurser lokalt f.eks. i klatring, havkajak etc. Har I idéer til, hvordan I motiverer foreningerne til at deltage på lederkurserne? Er det nødvendigt at lederkurser skal foregå over flere weekends? Vil man overveje større egenbetaling? Kan vi få en klar definering på forskellen på roadshow og kurser? Kan man dele et længevarende forløb i flere moduler? f.eks.3 kurser Kunne vi flytte kurser ud i lokaleområderne? Hvorfor lægges kurserne ikke regionalt? Kurserne bliver aflyst gang for gang det bliver vi trætte af, og søger kurser andet sted. Hvordan får vi vendt den udvikling? Er det billigere at købe kursusaktiviteterne uden for forbundet? (Idrætskurser ) Vi skal stadig bruge midler til kurser, men modellerne skal være anderledes. F. eks. Ikke 3 weekender, men stedet bryder det op i moduler.

8 Kurserne er blevet så dyre, at det afholder folk fra at komme på kursus. DAI laver kurserne til 0 kr. Kan det være rigtigt, at vi skal gå til DAI i stedet? Hvorfor giver man ikke kursisten et tilskud på f.eks kr. og lader kursisten selv bestemme, hvor vedkommende vil deltage f.eks. DGI el. andre udbydere? Spørgsmål Er man fra foreningernes side interesseret i at finde 3 mio. til Firmaidrætskonsulenterne (FIK)? Karl Gustav Sørensen JA vi vil, de øger synligheden. Spørgsmålet er, hvordan afdelingerne ville forvalte, hvis de fik flere penge? Hans Jørgen Christensen: Hvor vil I finde 3,5 mio.? Johnny Arnold: Ja, vi vil godt være med til at finde pengene, der skal til for at opretholde FIK erne. Barberingen bør dog ske over en årrække, for at foreningerne kan nå at tilpasse sig de nye ordninger. Asger Gaard: Relevant spørgsmål. Det handler om, at vi får nok udbytte af FIK. Det er dog svært at se, hvor vi skal finde pengene. De tilskud der rammer de store, rammer ikke nødvendigvis de små og omvendt. Karl Gustav Sørensen: Ja, vi skal da tage stilling til det. Udøverne er nok ligeglade, om de skal betale en krone mere eller mindre. Det afhænger kun af tilbuddets karakter og kvalitet. Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt: Hvorfor kun kigge på tilskudsordningen. Kigger man på kontorhjælpskontoen kan man finde 1½ mio. kr. Peter Dorf Kristensen: De kr. 3,5 mio. burde vel selvfinansieres igennem en medlemsfremgang. Hvis det ikke er tilfældet er FIK erne enten for dårlige eller også er det tilbuddene. Ib Østergaard: Vi bør overveje, hvorvidt det er halvtidsansatte, vi skal have. Bjarne Zola: Hvis de små foreninger ikke skal have hjælp fra FIK erne, bør det vel være de store foreninger, der skal betale for dem? Hvad kan man gøre, for at sikre sig at kunne holde på firmaidrætskonsulenterne i længere tid? Jan Steffensen: Erfaringen siger, de skal have et job ved siden af stillingen som firmaidrætskonsulenter (FIK). De seneste 2 ansættelser har job sideløbende med FIK-stillingen. En overvejelse man måske bør gøre sig, er muligheden for at ansætte f.eks. 4 heltidskonsulenter frem for ½-tidsansættelserne. En anden løsning kunne være den der forsøges på Fyn, hvor konsulenten er halvtidsansat af forbundet og halvtidsprovisionsansat af FKS Odense. Lidt samme løsning ses i Hillerød hvor konsulenten også er ansat som sportschef i Hillerød Firmasport. Kunne man outsource FIK ernes job? Jan Steffensen, Der er endnu ingen der har søgt fra puljen til tabt arbejdsfortjeneste. Den er på kr Kan foreningskonsulenterne overtage sælgernes arbejde? Får vi nok ud af sælgerne og hvorfor / hvorfor ikke, heltid / deltid?

9 Kan MpA overtage sælgernes roller? Firmaidrætskonsulenternes halvtidsansættelse duer ikke panelet holdning til - enten ingen - eller fuldtidsansættelse Hvad gør foreningen for at udnytte Firmaidrætskonsulenter optimalt? Fremtiden bør være fuldtidsansættelser. Bør vi ikke skære kr. 1 mio. af de 2,3 mio. kr. der benyttes til DM og bruge dem til markedsføring af samme? Johnny Arnold: En mulighed kunne være at benytte sponsorer til DM erne. Peter Dorf Kristensen: Man bør nok ikke sælge navnet som Coca Cola Cup eller lign., men medsponsorer for T-shirts etc. kan vel være en mulighed. Vagn Jensen, FKS Odense: Spørgsmålet handler ikke så meget om at fjerne kr. 1 mio. fra DM, men om muligheden for at omprioritere, så der sættes mere fokus på DM i virksomhederne, dvs. en øget markedsføring. Jesper Ræbild: Havde man en kr. 1 mio. kunne man jo f.eks. lave TV fremstød. Men også andet end DM er kunne markedsføres. Der bør dog bygges en case op for at kunne arbejde seriøst. Det kunne være et forslag, for at kunne tage stilling om det kunne være vejen frem. Karl Gustav Sørensen: Der bør nærmere sættes mere fokus på DI og DA politisk. Når krisen afblæses bør dette være et indsatsområde. Peder Bisgaard: Der har været dialog med DA, næste skridt er DI og der er dialog med LO. Det ville ikke være velset blandt de andre beløbsmodtagere, hvis vi midt i en dialog om en ny tipslov går ud og bruger en mio. på markedsføring. Camilla Svendstrup, Kommunikationskonsulent: Foreningerne bør være mere målrettet i deres lokale markedsføring. Ingen virksomheder i foreningernes nærområder må være i tvivl om, der eksisterer en firmaidrætsforening. Johnny Arnold: Kunne Youtube og lign sociale netværker ikke være en kanal, der burde arbejdes med. Facebook kunne også være en ide. Jesper Ræbild: KOM arbejder allerede med de sociale netværk men det skal ske i dialog med foreningerne. Pia Rasmussen, LTFU: Vi skal sælges via vores aktiviteter, bare kom i gang. Hvis firmaidrætskonsulenterne får stor succes, kunne man så forestille sig en decentralisering af forbundskontoret ud til regionerne? Kunne der indføres et foreningsabonnement på Firmaidræt? Karl Gustav Sørensen: Det ville nok betyde et drastisk fald i antallet af abonnenter. Jørgen Blinaa: Skal der betales for bladet, ville det blive en anden pris, da der skulle laves færre eksemplarer, dvs. et dyrere blad. Ib Østergaard. Markedsføring kræver mange platforme, hvoraf bladet kun er et af de steder. Var det ikke nok med den elektroniske udgave? Flere nyhedsbreve og mere lokalt stof Fremme gratis blad. Kunne der indføres et foreningsabonnement? Kunne vi abonnere på bladet elektronisk?

10 Et blad koster knap 20 kr. ville vi ajourføre bladlisterne mere ude i foreningerne, hvis hvert nummer koster 5 kr. som foreningen skulle betale? Spørgsmål Hvad skal vi gøre for at få flere frivillige ledere? Jan Steffensen: Dette er en af de store udfordringer vi står med. Der findes ikke et endeligt svar på dette. Men det er en af de opgaver, som foreningskonsulenterne arbejder meget med i bl.a. foreningsudviklingsforløbene. Hvordan læser vi udfordringen med at rekruttere frivillige ledere? Tour de Pedalmaterialet skal foreningerne selv printe hvorfor er den beslutning taget. Erik L. Andersen: Der skulle findes penge på budgettet og derfor blev den skåret væk. Per Møller Jensen: Hvordan kan man spare penge, når foreningerne i forvejen blev opkrævet et beløb? Desuden kommer alle til at lave deres egne foldere og dermed forsvinder ensartetheden i konceptet. Peder Bisgaard: Det er kun materiale udgiften, der er blevet betalt tidligere, ikke arbejdslønnen. Hvis afdelingerne skal spare en mio. hvilken konsekvenser får det så for afdelingerne. Lars Borup Andersen: Både hjemmesiden og Supernova vil lukke. Erik Andersen: Der ligger en 1 mio. i arrangementer og event der ville pengene kunne hentes. Bo Isaksen: Pengene kan hentes ved en større indtjening. Jesper Ræbild: En del af pengene i KOM kanaliseres allerede nu direkte ud i foreningerne bl.a. i form af hjælp til markedsføring. En yderligere konsekvens kunne blive at bladet helt eller delvist lukker. Desuden ville webjournaliststillingen blive nedlagt. Jan Steffensen: Man skulle fyre en foreningskonsulent og en firmaidrætskonsulent. Yderligere skal man være opmærksom på, at en fyring i MpA ikke bare er en besparelsen idet konsulenterne derovre tjener penge ind til forbundet. Spørgsmål Peter Bisgaard: Hvordan ville foreningerne foretrække at 1. mio. ville blive sparet? Skulle der bruges salami metoden, hvor en vis procentdel af alle budgetter beskæres eller skulle styrelsen gå ind og prioritere områderne, skære nogen store ting ud? Karl Gustav Sørensen: Dette ville nok være en delvis salami-metode, tilskuddene skulle med i dialogen. Asger Gaard: Det ville være nødvendigt, at gå ind styrelsen og i udvalgene og lave en vurdering af hvor der kan spares. Johnny Arnold: En løsning kunne også være at outsource nogle flere opgaver. Karsten Ditmann: Måske bør udvalgene se på, hvordan de med uændrede ressourcer kan øge indtjeningen? Ib Østergaard: Måske kunne en del penge findes i de penge som udloddes til foreningerne hvad ville der så ske??

11 Jan Steffensen læste herefter resten af indkomne spørgsmål op. Hvad er firmaidræt i dag? Kan man forestille sig Dansk Firmaidrætsforbund uden MpA? Er det af politiske årsager, at vi satser STÆRKT på MpA produkter? Hvad forstår I ved sundhedsfremme? Hvilke af foreningens aktiviteter ser I som sundhedsfremme? Hvorfor bliver foreningerne ikke orienteret, når MpA har kontakt med virksomheder i området? Reglen bliver ikke overholdt. Hvad gør foreningerne for at promovere MpA? Hvordan klæder foreningerne MpA bedre på? Tør vi øge omkostningerne på MpA projekter for at foreningerne kan få flere aktiviteter? Foreningerne skal nu selv printe Tour De Pedal materiale, hvorfor er den beslutning truffet? Den er dårlig og dyr for foreningerne. Er samarbejdet mellem foreningerne blevet lettere efter at kredsene er blevet nedlagt? Hvordan vurderes det om en aktivitet, der sættes i gang, følger den overordnede strategi og giver værdi? Hvad siger panelet til en tanke om, at i stedet for at oprette et centralt service bureau at oprette regionale, så der i højere grad kan ske en flytning af ressourcer fra Nyborg til det regionale niveau? Hvordan vil forbundsledelsen forholde sig til en medlemsfremgang på 5 % i forhold til, at tilskudsrammen er den samme eller mindre? Skal forbundsstævner nødvendigvis være tilrettelagt således, at de mindste foreninger kan søge disse som arrangør? Var cognac vigtigt til møderne? De traditionelle idrætsgrene f.eks. fodbolds aktivitetsniveau rasler ned. Er vi i foreningerne gearet til, selv at tage denne udfordring op? Kunne denne tendens vendes, hvis idrætskonsulenterne i højere grad bruges lokalt til de traditionelle idrætter og ikke kun til nye tiltag fra slips til shorts? Flere ressourcer til foreningskonsulenterne til igangsættelse af motionsaktiviteter. Flere konsulenter i træningsdragt i stedet for akademikere. Er de økonomiske midler nice to have eller need to have? Er det ledelsens interesse at få tilskudsordningerne nedprioriteret, og hvad skulle pengene bruges til? Afslutning Herefter takkede Peter Bisgaard af og sendte en stor ros til forsamlingen for den levende og spændende debat, der havde været. Debatten var samtidig sket i en positiv tone og i en stemning, der viste vilje til at løse denne forestående opgave. Samtidig viste den villighed til at påtage sig et økonomisk medansvar for forbundet. Vi er ved vejs ende. Vi har et godt forbund, men foreningerne er bekymrede over de kr. 8 mil, de får i tilskud. Spørgsmålet er, hvad der kan gå galt, hvis vi ikke havde de penge. Hvorfor piver foreningerne i de andre idrætsforbund ikke, der er ingen af dem, der direkte modtager støtte fra forbundene til drift af aktiviteter, tværtimod så betaler de for at være med.

12 Der vil ikke blive draget nogle endelige konklusioner fra i dag. Dette er indledningen til formandsmødet i 2011, hvor debatten tages op igen inden budgetlægningen for 2012 i efteråret Herefter takkede Bisgaard af og ønskede alle en god tur hjem.

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød FIRMAIDRÆT Nr 10 Nov./dec. 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund REPORTAGE Repræsentantskabsmøde i Hillerød Vilde med fitness 12 Futsal kun for fynboer 18 Tre foreninger bliver til én 20 LEDER AF

Læs mere

FIRMAIDRÆT KURSER EFTERÅR 2007. 9.000 nye medlemmer i DFIF i 2006 4. Tour de Bramming i to måneder 14

FIRMAIDRÆT KURSER EFTERÅR 2007. 9.000 nye medlemmer i DFIF i 2006 4. Tour de Bramming i to måneder 14 FIRMAIDRÆT Nr 5 Maj 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund KURSER EFTERÅR 2007 Ny kursusoversigt fra DFIF med i dette nummer af Firmaidræt 9.000 nye medlemmer i DFIF i 2006 4 Tour de Bramming i to

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Firmaidræt. i 2008 se side 8-9. Spil på nettet undergraver Danske Spil 4. Futsal. Sjovere end indefodbold 12. Succes med løbeskole i Nyborg 15

Firmaidræt. i 2008 se side 8-9. Spil på nettet undergraver Danske Spil 4. Futsal. Sjovere end indefodbold 12. Succes med løbeskole i Nyborg 15 Firmaidræt Nr 1 Februar 2009 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund TILLYKKE TIL ALLE MED SUNDHEDSCERTIFICERING i 2008 se side 8-9 Spil på nettet undergraver Danske Spil 4 Futsal. Sjovere end indefodbold

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes

Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund. Styr på strategien for markedsføringen i foreningen. Danske Spil vandt over Ladbrokes 10 Nov./Dec. 2006 Tema. Livsstilsklubber i Dansk Firmaidrætsforbund Styr på strategien for markedsføringen i foreningen Danske Spil vandt over Ladbrokes LEDER AF LOUISE PEDERSEN. LEDER AF LIVSSTILSKLUBBEN

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere