Danske Malermestre. Årsberetning Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne. EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Malermestre. Årsberetning 2014 15 Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne. EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15"

Transkript

1 Danske Malermestre Årsberetning Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING

2 Beretning Danske Malermestres generalforsamling, Rønne, 2015 Redaktion sluttet: Maj 2015 Tekst: Danske Malermestre/Ole Draborg Redaktion og layout: Henrik Terney Fotograf: Poul-Erik Rath Holm. Forsidefoto: Havnen i Rønne. 2 DANSKE MALERMESTRE

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Den økonomiske udvikling 5 Boligjobordningen 5 Overenskomstfornyelsen Fremme af akkorden 8 Faglige sager 9 Ny forbundsformand 10 Dryfoam 10 Udfordring med leverandører 10 Uddannelsesreform 11 DK Skills og World Skills 11 Markedsføring 11 Farvepris og Malepris 13 Almenindkøb og lejelov 14 Organisationssamarbejde 14 Generalforsamling i Aarhus 14 Håndværksdata ApS/Entré Malerkalk 15 Malerkalk ApS 15 Håndværkets Ankenævn 15 Regnskab 17 ÅRSBERETNING

4 Ros til reformen På mange måder kan man sige, at den reform af erhvervsuddannelserne, som vi er i fuld gang med at implementere, er noget af det største, vi har set inden for de tekniske skoler i mange, mange år. Og vi kan kun hilse den velkommen den tager for alvor fat og vil, hvis den får tid til at virke, gøre en kæmpeforskel. Værd at bemærke er, at reformen fra alle sider er blevet mødt med positive tilkendegivelser. Helt modsat den reform af folkeskolen, som er trådt i kraft for ganske nylig. En væsentlig forklaring er formentlig, at alle de involverede i uddannelserne og de tekniske skoler er blevet taget med på råd. Det forstærker troen på, at den vil lykkes! Lige så bemærkelsesværdigt er det, at reformen bryder med et tabu: Fremover vil der være adgangskrav for at komme ind på en teknisk skole. Kravet er blevet mødt med gråd og tænders gnidsel, men det er der slet ingen grund til; faktum er jo, at det slet ikke er uoverstigelige krav, eleverne bliver mødt med. Dybest set blot krav om, at de er i stand til at regne og læse på et fornuftigt niveau. Er det ikke tilfældet og kan de ikke opfylde disse basale krav, er det måske mere relevant at rette blikket mod folkeskolen frem for at kritisere de nye adgangskrav. Men mindst lige så vigtigt i reformen er muligheden for en EUX en gymnasieeksamen kombineret med en erhvervsuddannelse. Den mulighed appellerer til de mange, dygtige unge, som måske på grund af vanens magt som en selvfølge har taget gymnasievejen. Og det kan betyde, at vi har en unik chance for at rette op på den skævhed i uddannelserne, som har hersket i så mange år, og som har betydet, at en gymnasieuddannelse for mange har været set som den eneste rigtige vej. Og fremtidens vej er jo netop ikke kun én vej; vi har brug for dygtige akademikere såvel som dygtige erhvervsuddannede unge mennesker til at sikre et velfungerende samfund. Med reformen er rammerne på plads; nu venter vi på, at den for alvor bliver en succes. To ting er afgørende herfor: Tålmodighed og omtale Politikerne skal have tålmodighed og give reformen tid til at virke. Det nytter slet ikke noget, hvis man fra politisk hold allerede om to år begynder at kræve ændringer. Og omtalen den står vi selv på mål for. I alt for mange år er erhvervsuddannelserne blevet skældt hæder og ære fra. Er der så noget at sige til, at så få frivilligt har valgt den vej? Erhvervsuddannelserne skal tales op, og her har vi også et stort ansvar! ÅRSBERETNING

5 ÅRSBERETNING 2014 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING Det længe ventede økonomiske opsving indtraf heller ikke i Med en vækst på 0,8% var der tale om en fremgang i forhold til 2013, men fortsat langt fra hvad man vil betegne som et opsving. I starten af 2014 var der ellers ganske positive forventninger, men hvis der var et spirende økonomisk opsving i starten af året, blev det slået i stykker af en stigende uro på den internationale scene. På samme måde viste Danske Malermestres konjunkturundersøgelser, at medlemmerne havde ganske positive forventninger til omsætning og beskæftigelse i starten af 2014, men da vi nåede sommeren, var det de færreste, der havde oplevet en positiv udvikling i første halvdel af Til gengæld var der en ganske positiv udvikling i andet halvår. Ved indgangen til 2015 havde Danske Malermestres medlemmer generelt positive Ved indgangen til 2015 havde Danske Malermestres medlemmer generelt positive forventninger til omsætning og beskæftigelse... forventninger til omsætning og beskæftigelse, men der var markant forskel på de mindre og de større medlemmers forventninger. De mindre virksomheder havde negative forventninger, hvilket skyldes bortfaldet af boligjobordningen. I Danske Malermestres seneste konjunkturanalyse pegede hele 60% af medlemmerne på, at de ville miste omsætning pga. bortfaldet af boligjobordningen, og 31% pegede på, at de ligefrem må afskedige på grund af bortfaldet. Ledigheden i malerfaget var i 2014 i gennemsnit 10,5%, hvilket var 0,8 procentpoint lavere end i 2013 og 2 procentpoint lavere end i Det meste af faldet skyldes dog, at der er malersvende, der har valgt at forlade malerfaget til fordel for andre brancher. BOLIGJOBORDNINGEN Boligjobordningen udløb som nævnt ved årsskiftet 2014/2015, trods advarsler fra Danske Malermestre og andre organisationer inden for byggeriet. Ordningen har givet mange nye opgaver hos private og har i høj grad reduceret omfanget af sort arbejde. Dette er blevet 5 DANSKE MALERMESTRE

6 ÅRSBERETNING

7 dokumenteret af analyser både af Danske Malermestre og andre. Danske Malermestre arbejder naturligvis for, at ordningen genindføres. Venstres statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen har afgivet et løfte om, at dette vil ske, såfremt han indtager statsministerstolen efter det kommende folketingsvalg. Dette løfte bakkes op af de øvrige borgerlige partier, bortset fra Liberal Alliance, der dog har tilkendegivet, at de ikke vil stille sig i vejen for en genindførelse. Afskaffelsen har som forventet betydet en mærkbar nedgang i de mindre maleopgaver for private, og udsigten til at ordningen muligvis genindføres og endda med tilbagevirkende kraft har desværre ikke kunnet ændre dette. OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2014 Danske Malermestres overenskomster med Malerforbundet, 3F og HK udløb i 7 DANSKE MALERMESTRE Afskaffelsen har som forventet betydet en mærkbar nedgang i de mindre maleopgaver for private og skulle genforhandles. På trods af ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke at blive enige med Malerforbundet om en ny overenskomst. Danske Malermestres overenskomst blev derfor omfattet af forligsmandens mæglingsforslag. Fornyelsen gælder frem til Danske Malermestre forsøgte til det sidste at indgå en overenskomst med Malerforbundet, men Malerforbundet ønskede ikke at acceptere de aftaler, som var blevet forhandlet på plads på andre områder. I overensstemmelse med den beslutning, som blev truffet på oldermandsmødet i 2013, havde Danske Malermestre drøftelser med Malerforbundet om et akkordafsavnstillæg. Det lykkedes dog ikke at få Dansk Arbejdsgiverforenings godkendelse til at acceptere et akkordafsavnstillæg, og da det var et ufravigeligt krav fra Malerforbundet at få et sådant, valgte Malerforbundet definitivt at stoppe forhandlingerne. Det er ikke hverdagskost, at Danske Malermestre ikke indgår en overenskomst med Malerforbundet. Faktisk er det ikke sket siden 1985, hvor hele arbejdsmarkedet blev omfattet af et regeringsindgreb. Men det afdækkede, at der var en uoverensstemmelse mellem Danske Malermestre og Malerforbundet, nemlig om Dan-

8 ske Malermestres overenskomst var en normallønsoverenskomst eller en minimallønsoverenskomst. I forhold til mæglingsforslaget har det overordentlig stor betydning, idet prislister kun reguleres, når det er en normallønsoverenskomst. Spørgsmålet, hvorvidt Danske Malermestres overenskomst var en minimallønsoverenskomst eller en normallønsoverenskomst, blev afgjort ved en faglig voldgift, hvor Danske Malermestre fik medhold i, at overenskomsten var en minimallønsoverenskomst. Det gav anledning til stor vrede hos Malerforbundet, idet man mente af Danske Malermestre havde snydt malersvendene for lønstigninger i de næste 3 år. Det hører dog med til historien, at Danske Malermestre advarede Malerforbundets forhandlere om, at man ikke skulle forvente at få reguleret prislisten, hvis man ikke indgik en overenskomst og i stedet lod sig omfatte af mæglingsforslaget. Udgangen på det blev således, at Danske Malermestres overenskomst kun blev reguleret med en række satser fra mæglingsforslaget som f.eks. akkordudbetaling og sygeløn. FREMME AF AKKORDEN Malerbranchen har i akkorden det ultimative aflønningssystem. Med akkorden får medarbejderne løn efter deres produktivitet og samtidig tillader akkorden, at malermesteren i et vist omfang kan frigøre ledelsesressourcer til andre opgaver. Derfor er akkorden meget vigtig for malerbranchen. Med henblik på at fremme akkorden har Danske Malermestre i samarbejde med Malerforbundet allerede gennemført en tiltrængt modernisering af prislisten. Formålet med moderniseringen af prislisten var at gøre prislisten mere gennemskuelig og dermed fremme lysten til akkordarbejde både på mesterside og svendeside. ÅRSBERETNING

9 Danske Malermestre har derfor kontaktet udvalgte malerfirmaer med henblik på at introducere akkorden og et par af firmaerne har efterfølgende taget akkorden til sig. Men arbejdet med at fremme akkorden fortsætter og Fagretligt Udvalg drøfter løbende hvilke tiltag, der kan iværksættes for at fremme akkorden. FAGLIGE SAGER Danske Malermestre har i løbet af 2014 fået medhold i en række afgørende sager. Det gælder bl.a. en sag om kørepenge og arbejdssteder, hvor Malerforbundet nærmest havde gjort gældende, at det første arbejdssted, hvor en malersvend ansættes, skal være udgangspunkt for beregning af kørepenge i al fremtid, også når virksomheden ansætter malersvenden i en anden afdeling. Malerforbundet fik ikke ret i det synspunkt. I samme sag fik Danske Malermestre også medhold i, at virksomheden kunne modregne udbetalte kørepenge i et kørepengekrav, selvom 9 DANSKE MALERMESTRE

10 de udbetalte kørepenge ikke var udbetalt i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. I en anden sag, hvor der for nylig faldt en afgørelse, mente man, at en virksomhed var forpligtet til at beskæftige en gravid medarbejder på deltid, selv om denne medarbejder hidtil havde været på fuld tid. Malerforbundet fik heller ikke medhold i dette synspunkt. NY FORBUNDSFORMAND I efteråret 2014 fik Malerforbundet ny formand, Kresten Vendelboe fra Århus. Han afløste Malerforbundets mangeårige formand Jørn Erik Nielsen. Den nye forbundsformand var inviteret til at deltage i Danske Malermestres Nyborg Stævne 2015, og ved denne lejlighed tilkendegav han, at han ønskede et bedre samarbejde med Danske Malermestre. MALERFAGETS BEHANDLINGSANVISNINGER Danske Malermestre gik i 2014 i gang med at udvikle en ny version af webtjenesten Malerfagets Behandlingsanvisninger, MBA har en del år på bagen og har gennem tiden fået en del forskellige knopskydninger, der gør at det bliver vanskeligere at bygge videre på det. Det nye værktøj vil være færdigt 1. juni DRYFOAM Samarbejdet omkring udvikling af et pigment til erstatning af Titanium-dioxid har fundet sin afslutning. Projektet som har været under udvikling i de sidste 2 år havde afslutning i København i midten af december Projektets egentlige mål med at finde et pigment, der skulle være billigere end Titanium-dioxid og samtidigt skulle være mere miljøvenligt end ovennævnte, er ikke lykkedes til fulde, men de malingsproducenter, der var med i projektet, var dog meget positive vedr. mange af de enkeltmål, der blev opnået med projektet. Og de forventer helt sikkert at kunne arbejde videre med produktet, så man på sigt vil få nogle produkter der vil kunne afløse Titanium-dioxid. UDFORDRINGER MED LEVERANDØRER Maleteknisk afdeling har desværre fortsat mange udfordringer med fagets leverandører, som ikke altid er lige villige til at påtage sig et ansvar, når produkterne svigter. Eksempelvis har der igen i 2014 været mange sager med mystiske blærer. Det er en problemstilling, hvor leverandørerne på ingen måde har været samarbejdsvillige. Hvis ikke der findes en anden holdbar og troværdig løsning, vil Danske Malermestre fremadrettet se sig nødsaget til at orientere medlemmerne om de konkrete sager og leverandører. ÅRSBERETNING

11 UDDANNELSESREFORMEN Danske Malermestre har arbejdet meget med den nye reform af erhvervsskolerne, som træder i kraft til august Danske Malermestre har hele tiden støttet indførelsen af et adgangskrav til erhvervsuddannelserne, da vi mener det kan sikre, at de unge, der kommer ind på uddannelserne, også er de mest motiverede. Der er i dag alt for mange, der bruger erhvervsuddannelserne som en varmestue. DK SKILLS OG WORLD SKILLS Der er kommet positiv fokus på erhvervsuddannelserne og de muligheder, som en erhvervsuddannelse giver. Senest i forbindelse med DK Skills i Bella Centret, hvor der i alt var besøgende; et antal som langt overstiger tidligere rekorder. DK Skills blev åbnet af statsminister Helle Thorning, i den forbindelse fremhævede hun den tidligere vinder af World Skills i London, Jesper Guld. 11 DANSKE MALERMESTRE Det er ingen hemmelighed, at malerfagets deltagelse i DK Skills og World Skills er en temmelig bekostelig affære. Der er både de direkte omkostninger ved selve deltagelsen men også omkostninger til forberedelse og træning af deltageren i World Skills. Omkostningerne betales af Malerfagets Faglige Fællesudvalg. Danmarks Farve- & Limindustri sponsorerer dog DK Skills med kr. om året. Danske Malermestre har foreslået Danmarks Farve- & Limindustri at opkræve et mindre ørebeløb på salg af maling. Beløbet kunne bruges til finansiering af malerfagets deltagelse i DK Skills og World Skills. Danmarks Farve- & Limindustri har dog ikke ønsket at være med til dette. MARKEDSFØRING Danske Malermestres bestyrelse besluttede i 2014 at få udviklet en ny markedsføringsstrategi for Danske Malermestre med henblik på at genoptage en egentlig Det er ikke længere tilstrækkeligt at iværksætte en annoncekampagne på tv eller i de trykte medier... markedsføring af Danske Malermestre. Siden den seneste markedsføringskampagne har vi primært forsøgt at markedsføre Danske Malermestre gennem PR aktiviteter som f.eks. Farveprisen og senest Maleprisen og ved f.eks. deltagelse i DK Skills og World Skills. Markedsføring har ændret sig markant de sidste 10 år. Det er ikke længere til-

12 strækkeligt at iværksætte en annoncekampagne på tv eller i de trykte medier. I dag handler markedsføring mere om at give kunderne de gode historier, som de kan fortælle videre f.eks. via de sociale medier. Forslaget til den nye kampagne tager afsæt i denne erkendelse, og medlemmerne og laug og lokalforeninger har derfor fået en central rolle. Skal det lykkes, er det nødvendigt, at alle løfter i flok. Kampagnen blev første gang præsenteret for oldermændene og formændene på efterårets oldermandsmøde i Karrebæksminde, og der var fuld opbakning fra alle sider. De centrale elementer i kampagnen er bl.a. facadeprojekter, som tænkes gennemført af lokalforeningerne og nye opsigtsvækkende bildekorationer med helt nye udgaver af det blå M. Der er også mere traditionelle annoncer i dagblade og på internettet. Man kan læse meget mere om kampagnen på Danske Malermestres hjemmeside. ÅRSBERETNING

13 Sloganet for kampagnen er En Rigtig Maler. Kunderne skal vide, at malerarbejde er mere end en slutbehandling, og at Danske Malermestre er den eneste organisation, der kræver, at medlemmerne opfylder en række faglige kriterier. FARVEPRISEN OG MALEPRISEN Danske Malermestre har i en årrække uddelt en Farvepris i samarbejde med Kirsten og Freddy Johansens fond. Farveprisen gik i 2014 til Møntergården i Odense, som er et fantastisk eksempel på, hvordan man får nyt og gammelt til at spille sammen bl.a. ved at bruge de rigtige farver. I 2014 kom der yderligere en Malepris til. Til forskel fra Farveprisen er Maleprisen rettet mod den private forbruger, og lanceringen af Maleprisen gav uvurderlig omtale i landets lokalaviser. Maleprisen gik til en præstegård i Præstø, hvor beboerne i dén grad havde givet malermesteren mulighed for at udfolde sig. 13 DANSKE MALERMESTRE

14 Som forventet har portalen vist sig at være en prispresser... ALMENINDKØB OG LEJELOV I 2014 begyndte Lejerbo for alvor at udrulle det såkaldte AlmenIndkøb. Almenindkøb er en indkøbsportal oprettet af Lejerbo, som landets boligforeninger opfordres til at bruge. Som forventet har portalen vist sig at være en prispresser, hvor priserne på flyttelejligheder - udbud for udbud - presses længere og længere ned. I midten af 2014 vedtog folketinget en ny lejelov for private udlejere. En af de væsentligste ændringer set med malermesterøjne er at man afskaffer begrebet nyistandsat ved fraflytning og i stedet indfører et vedligeholdelsesbegreb, som endnu ikke er helt veldefineret. Danske Malermestres forventning er, at det vil medføre mindre vedligeholdelse ved fraflytning, hvilket stille og roligt vil få vedligeholdelsesstandarden i de private udlejningsboliger til at falde. Loven træder i kraft 1. juli ORGANISATIONSSAMARBEJDE Danske Malermestre er medlem af Håndværksrådet og Dansk Arbejdsgiverforening. Herudover er vi medlem af de internationale organisationer UNIEP (Organisation af europæiske malermesterorganisationer) og NMO (Nordiske malermesterorganisationer). I Håndværksrådet har Danske Malermestre sæde i bestyrelsen, uddannelsesudvalget samt bygge- og anlægsudvalget. I Dansk Arbejdsgiverforening har vi sæde i bestyrelsen samt en række politikgrupper. I UNIEP har vi sæde i bestyrelsen og varetager organisationens bogføring og økonomi. NMO har ikke formelle organer, men Danske Malermestre varetager pt. formandsskabet. Der har i løbet af 2014 været drøftelser med Kooperationen om en tilknytning af Kooperationens malervirksomheder til Danske Malermestre. Udgangen på dette blev dog, at Danske Malermestre ikke kan tilbyde Kooperationens virksomheder adgang til Danske Malermestres ydelser, uden at virksomhederne er fuldgyldige medlemmer af Danske Malermestre. GENERALFORSAMLINGEN I AARHUS Årets generalforsamling blev holdt i Aarhus på Hotel Marselis og var arrangeret af Aarhus Malerlaug og Århus & Omegns Malermesterforening. På generalforsamlingen lancerede Danske Malermestres formand tankerne om at iværksætte en ny ÅRSBERETNING

15 kampagne for Danske Malermestre. Årets oldermands- og formandsmøde fandt sted på Kursuscenter Smålandshavet, Karrebæksminde, og blev arrangeret af område 8. På mødet blev oldermændene og formændene præsenteret for Danske Malermestres nye reklamekampagne. Der var fuld opbakning til kampagnen. Desuden præsenterede Håndværksdata det nye Entré 110, som er et ordrestyrings- og faktureringssystem tilpasset håndværksvirksomhedernes behov. 15 DANSKE MALERMESTRE Formålet med Håndværksdata er at stille et kalkulationsprogram Entré Malerkalk til rådighed for medlemmerne... HÅNDVÆRKSDATA APS/ENTRÉ MALERKALK Danske Malermestre ejer sammen med Hantverksdata AB i Sverige Håndværksdata Aps. Formålet med Håndværksdata er at stille et kalkulationsprogram Entré Malerkalk til rådighed for medlemmerne. Derudover sælger Håndværksdata et program til digital opmåling, der med stor fordel kan bruges sammen med Entré Malerkalk. Digital opmåling overflødiggør brugen af papirtegninger og gør selve opmålingen langt lettere og mere overskuelig. Når man har foretaget en digital opmåling, har man efterfølgende fuldt overblik over, hvad der er opmålt og hvordan. Desuden kan man opmåle f.eks. facader alene ud fra et fotografi af ejendommen. Den digitale opmåling er et oplagt værktøj til malerberegnere samt medlemmer, der ønsker at foretage opmålinger selv. MALERKALK APS Danske Malermestre har siden september 2013 ejet Malerkalk Aps. Formålet med Malerkalk Aps er at sikre, at medlemmer, der ønsker at få foretaget opmålinger på basis af Entré Malerkalk, har mulighed for dette. Samtidig sikres, at Entré Malerkalk løbende udvikles til de udfordringer, der måtte opstå. Når Entré Malerkalk på et tidspunkt bliver det værktøj, malerfagets beregnere generelt anvender, vil der ikke længere være behov for Malerkalk Aps. I 2014 var der en omsætning i Malerkalk Aps på kr. HÅNDVÆRKETS ANKENÆVN Håndværkets Ankenævn har i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 afholdt i alt 8 møder, hvori nævnet har fået

16 forelagt 107 sager. Tallet omfatter også sager om afklaring af nævnets kompetence, sager der udsættes, sager om genoptagelse og sager der afvises. Nævnet har i perioden realitetsbehandlet 100 sager, fordelt med 19 sager med ikkemedlemsvirksomheder og 81 sager med virksomheder organiseret blandt ankenævnets medlemmer. Af de sidstnævnte 81 sager har 17 sager vedrørt medlemmer af Danske Malermestre svarende til 21%. Det er en anelse mere end i 2013, og Danske Malermestres andel af udgifterne til driften af Håndværkets ankenævn vil derfor stige i 2015 i forhold til Danske Malermestres udgift til ankenævnet udgjorde i 2014 i alt kr. svarende til knap kr. pr. sag. Danske Malermestre er repræsenteret i ankenævnet med malermester Jacob Runge Olsen, Helsingør, og som suppleant er udpeget malermester Poul Dam, Værløse. ÅRSBERETNING

17 Regnskab Resultatopgørelse for Kontingentindtægter Finansielle indtægter Diverse indtægter INDTÆGTER Afgivne kontingenter mv Organisationsudgifter Administrationsudgifter Afskrivninger på driftsmidler m.v Tab på debitorer samt hensat til imødegåelse af tab på debitorer Finansielle udgifter UDGIFTER RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER OG HENSÆTTELSER Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære udgifter - - Henlæggelser RESULTAT FØR HENSÆTTELSE TIL SKAT Beregnet skat ÅRETS RESULTAT DANSKE MALERMESTRE

18 Balance pr. 31. december / / AKTIVER Anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmidler og inventar Obligationer Unoterede værdipapirer ANLÆGSAKTIVER Omsætningsaktiver Varelager Tilgodehavender Mellemregning: Faglig Hjælpefond - - Deposita Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende; Skat Likvide midler OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER ÅRSBERETNING

19 Balance pr. 31. december 2014, fortsat 31/ / PASSIVER EGENKAPITAL Gældsforpligtelser Kreditorer Bankgæld - - Skyldig skat - - Mellemregning: Barselsordning Mellemregning: Faglig Hjælpefond Anden gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER DANSKE MALERMESTRE

20 Resultatopgørelse for Faglig Hjælpefond KONTINGENTINDTÆGTER - - Renteindtægter Andel Danske Malermestre - - Udbytte, aktier og investeringsforeninger Avance ved salg og udtræk af obligationer - - Urealiseret kursavance på værdipapirer INDTÆGTER Udbetalt konfliktunderstøttelse: Andel - - Urealiseret kurstab på værdipapirer - - Tab ved salg og udtræk af værdipapirer - - Renteudgifter - - Depotgebyr UDGIFTER RESULTAT FØR HENSÆTTELSE TIL SKAT Beregnet skat ÅRETS RESULTAT ÅRSBERETNING

21 Balance pr. 31 december Faglig hjælpefond 31/ / AKTIVER Værdipapirer: Anskaffelsessum kr Nordea A/S Jyske Bank Periodiserede obligationsrenter Tilgodehavende, udbytteskat Tilgodehavende, skat - - Mellemregning, Danske Malermestre AKTIVER PASSIVER Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Gældsforpligtelser Skat Mellemregning, Danske Malermestre - - Anden gæld - - GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER DANSKE MALERMESTRE

22 Resultatopgørelse for Barselsordningen Kontingentindtægter REFUSION, DA INDTÆGTER Udbetalt barselspenge Tab på debitorer Gravidrapporter Administrationsbidrag UDGIFTER ÅRETS RESULTAT ÅRSBERETNING

23 Balance pr. 31. december Barselsordningen 31/ / AKTIVER Tilgodehavende refusion, DA - - Mellemregning, Danske Malermestre AKTIVER PASSIVER Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Skyldig barselsrefusion PASSIVER DANSKE MALERMESTRE

24 Resultatopgørelse for Malerkalk ApS Nettoomsætning Tilskud, Danske Malermestre - - Produktionsomkostninger Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger DRIFTSRESULTAT Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Så mange er vi! Antal medlemmer ultimo 2014 Passive medlemmer ultimo medlemmer 531 medlemmer LØNSUM Lønsum i kroner Udbetaling af gruppeliv (døde): 6 medlemmer Udbetaling for kritisk sygdom: 7 medlemmer ÅRSBERETNING

25 Bestyrelse Medarbejdere Per Vangekjær, København Formand Søren Dyhr, Aarhus Næstformand Svend Poulsen, Køge Næstformand Per Riskjær Andersen, Randers Kim Arp, Varde Henrik Høj, Horsens Finn Murrekilde, Odense Jacob Runge Olsen, Helsingør Jan Pelby, Albertslund Peter Vejby, Hjørring Brian Kofod, Åkirkeby Kommitteret for Bornholm Jan Stevnsborg, Taastrup Kommitteret for Skiltebranchen i Danmark Ole Draborg Direktør, cand. polit. Heinrich Søndengaard Nielsen, Afdelingschef Lilian Bech Afdelingschef Niels Håkonsen Afdelingschef Henrik Terney Redaktør Allan Brohus Kontorchef, Aarhus Nina Ejs Konsulent, Aarhus Bogholderi Karin Leutenberger Ulla Mortensen Sekretariat Annette Smith Flemming Beinov Hanne Rytgaard Lone R. Herling, Aarhus Jesper Hørberg, Nakskov Jørgen Larsen, Herning Dennis Lindholm, København Anne Kathrine Spangsberg Journalist Søren Christoffersen Chefkonsulent Henning Thode Konsulent Entré Malerkalk Flemming Munck, København 25 DANSKE MALERMESTRE

26 ÅRSBERETNING

27 Danske Male rmestre 24 Islands Brygge 26 Postboks København S T: F: DANSKE MALERMESTRE

Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014.

Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014. Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014. Ved formand Per Vangekjær Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres generalforsamling. Velkommen

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg.

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 3 Formandens beretning 4 Økonomi og rammebetingelser i byggeriet 4 Overenskomst

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer

Læs mere

Beretning om foreningens virksomhed

Beretning om foreningens virksomhed Beretning om foreningens virksomhed D a n s k e S l a g t e r m e s t r e s 9 3. l a n d s m ø d e i R a n d e r s 2010 2011 D a n s k e S l a g t e r m e s t r e D a n s k e S l a g t e r m e s t r e

Læs mere

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0 ARSBERETNING 2000 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2012 2013 1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 2 MASKINHANDLEREN I ÅR 2020... 8 ÅRET I BRANCHEN... 13 VERDEN OMKRING OS... 15 AFSÆTNING AF TRAKTORER

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere