Danske Malermestre. Årsberetning Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne. EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Malermestre. Årsberetning 2014 15 Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne. EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15"

Transkript

1 Danske Malermestre Årsberetning Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING

2 Beretning Danske Malermestres generalforsamling, Rønne, 2015 Redaktion sluttet: Maj 2015 Tekst: Danske Malermestre/Ole Draborg Redaktion og layout: Henrik Terney Fotograf: Poul-Erik Rath Holm. Forsidefoto: Havnen i Rønne. 2 DANSKE MALERMESTRE

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Den økonomiske udvikling 5 Boligjobordningen 5 Overenskomstfornyelsen Fremme af akkorden 8 Faglige sager 9 Ny forbundsformand 10 Dryfoam 10 Udfordring med leverandører 10 Uddannelsesreform 11 DK Skills og World Skills 11 Markedsføring 11 Farvepris og Malepris 13 Almenindkøb og lejelov 14 Organisationssamarbejde 14 Generalforsamling i Aarhus 14 Håndværksdata ApS/Entré Malerkalk 15 Malerkalk ApS 15 Håndværkets Ankenævn 15 Regnskab 17 ÅRSBERETNING

4 Ros til reformen På mange måder kan man sige, at den reform af erhvervsuddannelserne, som vi er i fuld gang med at implementere, er noget af det største, vi har set inden for de tekniske skoler i mange, mange år. Og vi kan kun hilse den velkommen den tager for alvor fat og vil, hvis den får tid til at virke, gøre en kæmpeforskel. Værd at bemærke er, at reformen fra alle sider er blevet mødt med positive tilkendegivelser. Helt modsat den reform af folkeskolen, som er trådt i kraft for ganske nylig. En væsentlig forklaring er formentlig, at alle de involverede i uddannelserne og de tekniske skoler er blevet taget med på råd. Det forstærker troen på, at den vil lykkes! Lige så bemærkelsesværdigt er det, at reformen bryder med et tabu: Fremover vil der være adgangskrav for at komme ind på en teknisk skole. Kravet er blevet mødt med gråd og tænders gnidsel, men det er der slet ingen grund til; faktum er jo, at det slet ikke er uoverstigelige krav, eleverne bliver mødt med. Dybest set blot krav om, at de er i stand til at regne og læse på et fornuftigt niveau. Er det ikke tilfældet og kan de ikke opfylde disse basale krav, er det måske mere relevant at rette blikket mod folkeskolen frem for at kritisere de nye adgangskrav. Men mindst lige så vigtigt i reformen er muligheden for en EUX en gymnasieeksamen kombineret med en erhvervsuddannelse. Den mulighed appellerer til de mange, dygtige unge, som måske på grund af vanens magt som en selvfølge har taget gymnasievejen. Og det kan betyde, at vi har en unik chance for at rette op på den skævhed i uddannelserne, som har hersket i så mange år, og som har betydet, at en gymnasieuddannelse for mange har været set som den eneste rigtige vej. Og fremtidens vej er jo netop ikke kun én vej; vi har brug for dygtige akademikere såvel som dygtige erhvervsuddannede unge mennesker til at sikre et velfungerende samfund. Med reformen er rammerne på plads; nu venter vi på, at den for alvor bliver en succes. To ting er afgørende herfor: Tålmodighed og omtale Politikerne skal have tålmodighed og give reformen tid til at virke. Det nytter slet ikke noget, hvis man fra politisk hold allerede om to år begynder at kræve ændringer. Og omtalen den står vi selv på mål for. I alt for mange år er erhvervsuddannelserne blevet skældt hæder og ære fra. Er der så noget at sige til, at så få frivilligt har valgt den vej? Erhvervsuddannelserne skal tales op, og her har vi også et stort ansvar! ÅRSBERETNING

5 ÅRSBERETNING 2014 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING Det længe ventede økonomiske opsving indtraf heller ikke i Med en vækst på 0,8% var der tale om en fremgang i forhold til 2013, men fortsat langt fra hvad man vil betegne som et opsving. I starten af 2014 var der ellers ganske positive forventninger, men hvis der var et spirende økonomisk opsving i starten af året, blev det slået i stykker af en stigende uro på den internationale scene. På samme måde viste Danske Malermestres konjunkturundersøgelser, at medlemmerne havde ganske positive forventninger til omsætning og beskæftigelse i starten af 2014, men da vi nåede sommeren, var det de færreste, der havde oplevet en positiv udvikling i første halvdel af Til gengæld var der en ganske positiv udvikling i andet halvår. Ved indgangen til 2015 havde Danske Malermestres medlemmer generelt positive Ved indgangen til 2015 havde Danske Malermestres medlemmer generelt positive forventninger til omsætning og beskæftigelse... forventninger til omsætning og beskæftigelse, men der var markant forskel på de mindre og de større medlemmers forventninger. De mindre virksomheder havde negative forventninger, hvilket skyldes bortfaldet af boligjobordningen. I Danske Malermestres seneste konjunkturanalyse pegede hele 60% af medlemmerne på, at de ville miste omsætning pga. bortfaldet af boligjobordningen, og 31% pegede på, at de ligefrem må afskedige på grund af bortfaldet. Ledigheden i malerfaget var i 2014 i gennemsnit 10,5%, hvilket var 0,8 procentpoint lavere end i 2013 og 2 procentpoint lavere end i Det meste af faldet skyldes dog, at der er malersvende, der har valgt at forlade malerfaget til fordel for andre brancher. BOLIGJOBORDNINGEN Boligjobordningen udløb som nævnt ved årsskiftet 2014/2015, trods advarsler fra Danske Malermestre og andre organisationer inden for byggeriet. Ordningen har givet mange nye opgaver hos private og har i høj grad reduceret omfanget af sort arbejde. Dette er blevet 5 DANSKE MALERMESTRE

6 ÅRSBERETNING

7 dokumenteret af analyser både af Danske Malermestre og andre. Danske Malermestre arbejder naturligvis for, at ordningen genindføres. Venstres statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen har afgivet et løfte om, at dette vil ske, såfremt han indtager statsministerstolen efter det kommende folketingsvalg. Dette løfte bakkes op af de øvrige borgerlige partier, bortset fra Liberal Alliance, der dog har tilkendegivet, at de ikke vil stille sig i vejen for en genindførelse. Afskaffelsen har som forventet betydet en mærkbar nedgang i de mindre maleopgaver for private, og udsigten til at ordningen muligvis genindføres og endda med tilbagevirkende kraft har desværre ikke kunnet ændre dette. OVERENSKOMSTFORNYELSEN 2014 Danske Malermestres overenskomster med Malerforbundet, 3F og HK udløb i 7 DANSKE MALERMESTRE Afskaffelsen har som forventet betydet en mærkbar nedgang i de mindre maleopgaver for private og skulle genforhandles. På trods af ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke at blive enige med Malerforbundet om en ny overenskomst. Danske Malermestres overenskomst blev derfor omfattet af forligsmandens mæglingsforslag. Fornyelsen gælder frem til Danske Malermestre forsøgte til det sidste at indgå en overenskomst med Malerforbundet, men Malerforbundet ønskede ikke at acceptere de aftaler, som var blevet forhandlet på plads på andre områder. I overensstemmelse med den beslutning, som blev truffet på oldermandsmødet i 2013, havde Danske Malermestre drøftelser med Malerforbundet om et akkordafsavnstillæg. Det lykkedes dog ikke at få Dansk Arbejdsgiverforenings godkendelse til at acceptere et akkordafsavnstillæg, og da det var et ufravigeligt krav fra Malerforbundet at få et sådant, valgte Malerforbundet definitivt at stoppe forhandlingerne. Det er ikke hverdagskost, at Danske Malermestre ikke indgår en overenskomst med Malerforbundet. Faktisk er det ikke sket siden 1985, hvor hele arbejdsmarkedet blev omfattet af et regeringsindgreb. Men det afdækkede, at der var en uoverensstemmelse mellem Danske Malermestre og Malerforbundet, nemlig om Dan-

8 ske Malermestres overenskomst var en normallønsoverenskomst eller en minimallønsoverenskomst. I forhold til mæglingsforslaget har det overordentlig stor betydning, idet prislister kun reguleres, når det er en normallønsoverenskomst. Spørgsmålet, hvorvidt Danske Malermestres overenskomst var en minimallønsoverenskomst eller en normallønsoverenskomst, blev afgjort ved en faglig voldgift, hvor Danske Malermestre fik medhold i, at overenskomsten var en minimallønsoverenskomst. Det gav anledning til stor vrede hos Malerforbundet, idet man mente af Danske Malermestre havde snydt malersvendene for lønstigninger i de næste 3 år. Det hører dog med til historien, at Danske Malermestre advarede Malerforbundets forhandlere om, at man ikke skulle forvente at få reguleret prislisten, hvis man ikke indgik en overenskomst og i stedet lod sig omfatte af mæglingsforslaget. Udgangen på det blev således, at Danske Malermestres overenskomst kun blev reguleret med en række satser fra mæglingsforslaget som f.eks. akkordudbetaling og sygeløn. FREMME AF AKKORDEN Malerbranchen har i akkorden det ultimative aflønningssystem. Med akkorden får medarbejderne løn efter deres produktivitet og samtidig tillader akkorden, at malermesteren i et vist omfang kan frigøre ledelsesressourcer til andre opgaver. Derfor er akkorden meget vigtig for malerbranchen. Med henblik på at fremme akkorden har Danske Malermestre i samarbejde med Malerforbundet allerede gennemført en tiltrængt modernisering af prislisten. Formålet med moderniseringen af prislisten var at gøre prislisten mere gennemskuelig og dermed fremme lysten til akkordarbejde både på mesterside og svendeside. ÅRSBERETNING

9 Danske Malermestre har derfor kontaktet udvalgte malerfirmaer med henblik på at introducere akkorden og et par af firmaerne har efterfølgende taget akkorden til sig. Men arbejdet med at fremme akkorden fortsætter og Fagretligt Udvalg drøfter løbende hvilke tiltag, der kan iværksættes for at fremme akkorden. FAGLIGE SAGER Danske Malermestre har i løbet af 2014 fået medhold i en række afgørende sager. Det gælder bl.a. en sag om kørepenge og arbejdssteder, hvor Malerforbundet nærmest havde gjort gældende, at det første arbejdssted, hvor en malersvend ansættes, skal være udgangspunkt for beregning af kørepenge i al fremtid, også når virksomheden ansætter malersvenden i en anden afdeling. Malerforbundet fik ikke ret i det synspunkt. I samme sag fik Danske Malermestre også medhold i, at virksomheden kunne modregne udbetalte kørepenge i et kørepengekrav, selvom 9 DANSKE MALERMESTRE

10 de udbetalte kørepenge ikke var udbetalt i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. I en anden sag, hvor der for nylig faldt en afgørelse, mente man, at en virksomhed var forpligtet til at beskæftige en gravid medarbejder på deltid, selv om denne medarbejder hidtil havde været på fuld tid. Malerforbundet fik heller ikke medhold i dette synspunkt. NY FORBUNDSFORMAND I efteråret 2014 fik Malerforbundet ny formand, Kresten Vendelboe fra Århus. Han afløste Malerforbundets mangeårige formand Jørn Erik Nielsen. Den nye forbundsformand var inviteret til at deltage i Danske Malermestres Nyborg Stævne 2015, og ved denne lejlighed tilkendegav han, at han ønskede et bedre samarbejde med Danske Malermestre. MALERFAGETS BEHANDLINGSANVISNINGER Danske Malermestre gik i 2014 i gang med at udvikle en ny version af webtjenesten Malerfagets Behandlingsanvisninger, MBA har en del år på bagen og har gennem tiden fået en del forskellige knopskydninger, der gør at det bliver vanskeligere at bygge videre på det. Det nye værktøj vil være færdigt 1. juni DRYFOAM Samarbejdet omkring udvikling af et pigment til erstatning af Titanium-dioxid har fundet sin afslutning. Projektet som har været under udvikling i de sidste 2 år havde afslutning i København i midten af december Projektets egentlige mål med at finde et pigment, der skulle være billigere end Titanium-dioxid og samtidigt skulle være mere miljøvenligt end ovennævnte, er ikke lykkedes til fulde, men de malingsproducenter, der var med i projektet, var dog meget positive vedr. mange af de enkeltmål, der blev opnået med projektet. Og de forventer helt sikkert at kunne arbejde videre med produktet, så man på sigt vil få nogle produkter der vil kunne afløse Titanium-dioxid. UDFORDRINGER MED LEVERANDØRER Maleteknisk afdeling har desværre fortsat mange udfordringer med fagets leverandører, som ikke altid er lige villige til at påtage sig et ansvar, når produkterne svigter. Eksempelvis har der igen i 2014 været mange sager med mystiske blærer. Det er en problemstilling, hvor leverandørerne på ingen måde har været samarbejdsvillige. Hvis ikke der findes en anden holdbar og troværdig løsning, vil Danske Malermestre fremadrettet se sig nødsaget til at orientere medlemmerne om de konkrete sager og leverandører. ÅRSBERETNING

11 UDDANNELSESREFORMEN Danske Malermestre har arbejdet meget med den nye reform af erhvervsskolerne, som træder i kraft til august Danske Malermestre har hele tiden støttet indførelsen af et adgangskrav til erhvervsuddannelserne, da vi mener det kan sikre, at de unge, der kommer ind på uddannelserne, også er de mest motiverede. Der er i dag alt for mange, der bruger erhvervsuddannelserne som en varmestue. DK SKILLS OG WORLD SKILLS Der er kommet positiv fokus på erhvervsuddannelserne og de muligheder, som en erhvervsuddannelse giver. Senest i forbindelse med DK Skills i Bella Centret, hvor der i alt var besøgende; et antal som langt overstiger tidligere rekorder. DK Skills blev åbnet af statsminister Helle Thorning, i den forbindelse fremhævede hun den tidligere vinder af World Skills i London, Jesper Guld. 11 DANSKE MALERMESTRE Det er ingen hemmelighed, at malerfagets deltagelse i DK Skills og World Skills er en temmelig bekostelig affære. Der er både de direkte omkostninger ved selve deltagelsen men også omkostninger til forberedelse og træning af deltageren i World Skills. Omkostningerne betales af Malerfagets Faglige Fællesudvalg. Danmarks Farve- & Limindustri sponsorerer dog DK Skills med kr. om året. Danske Malermestre har foreslået Danmarks Farve- & Limindustri at opkræve et mindre ørebeløb på salg af maling. Beløbet kunne bruges til finansiering af malerfagets deltagelse i DK Skills og World Skills. Danmarks Farve- & Limindustri har dog ikke ønsket at være med til dette. MARKEDSFØRING Danske Malermestres bestyrelse besluttede i 2014 at få udviklet en ny markedsføringsstrategi for Danske Malermestre med henblik på at genoptage en egentlig Det er ikke længere tilstrækkeligt at iværksætte en annoncekampagne på tv eller i de trykte medier... markedsføring af Danske Malermestre. Siden den seneste markedsføringskampagne har vi primært forsøgt at markedsføre Danske Malermestre gennem PR aktiviteter som f.eks. Farveprisen og senest Maleprisen og ved f.eks. deltagelse i DK Skills og World Skills. Markedsføring har ændret sig markant de sidste 10 år. Det er ikke længere til-

12 strækkeligt at iværksætte en annoncekampagne på tv eller i de trykte medier. I dag handler markedsføring mere om at give kunderne de gode historier, som de kan fortælle videre f.eks. via de sociale medier. Forslaget til den nye kampagne tager afsæt i denne erkendelse, og medlemmerne og laug og lokalforeninger har derfor fået en central rolle. Skal det lykkes, er det nødvendigt, at alle løfter i flok. Kampagnen blev første gang præsenteret for oldermændene og formændene på efterårets oldermandsmøde i Karrebæksminde, og der var fuld opbakning fra alle sider. De centrale elementer i kampagnen er bl.a. facadeprojekter, som tænkes gennemført af lokalforeningerne og nye opsigtsvækkende bildekorationer med helt nye udgaver af det blå M. Der er også mere traditionelle annoncer i dagblade og på internettet. Man kan læse meget mere om kampagnen på Danske Malermestres hjemmeside. ÅRSBERETNING

13 Sloganet for kampagnen er En Rigtig Maler. Kunderne skal vide, at malerarbejde er mere end en slutbehandling, og at Danske Malermestre er den eneste organisation, der kræver, at medlemmerne opfylder en række faglige kriterier. FARVEPRISEN OG MALEPRISEN Danske Malermestre har i en årrække uddelt en Farvepris i samarbejde med Kirsten og Freddy Johansens fond. Farveprisen gik i 2014 til Møntergården i Odense, som er et fantastisk eksempel på, hvordan man får nyt og gammelt til at spille sammen bl.a. ved at bruge de rigtige farver. I 2014 kom der yderligere en Malepris til. Til forskel fra Farveprisen er Maleprisen rettet mod den private forbruger, og lanceringen af Maleprisen gav uvurderlig omtale i landets lokalaviser. Maleprisen gik til en præstegård i Præstø, hvor beboerne i dén grad havde givet malermesteren mulighed for at udfolde sig. 13 DANSKE MALERMESTRE

14 Som forventet har portalen vist sig at være en prispresser... ALMENINDKØB OG LEJELOV I 2014 begyndte Lejerbo for alvor at udrulle det såkaldte AlmenIndkøb. Almenindkøb er en indkøbsportal oprettet af Lejerbo, som landets boligforeninger opfordres til at bruge. Som forventet har portalen vist sig at være en prispresser, hvor priserne på flyttelejligheder - udbud for udbud - presses længere og længere ned. I midten af 2014 vedtog folketinget en ny lejelov for private udlejere. En af de væsentligste ændringer set med malermesterøjne er at man afskaffer begrebet nyistandsat ved fraflytning og i stedet indfører et vedligeholdelsesbegreb, som endnu ikke er helt veldefineret. Danske Malermestres forventning er, at det vil medføre mindre vedligeholdelse ved fraflytning, hvilket stille og roligt vil få vedligeholdelsesstandarden i de private udlejningsboliger til at falde. Loven træder i kraft 1. juli ORGANISATIONSSAMARBEJDE Danske Malermestre er medlem af Håndværksrådet og Dansk Arbejdsgiverforening. Herudover er vi medlem af de internationale organisationer UNIEP (Organisation af europæiske malermesterorganisationer) og NMO (Nordiske malermesterorganisationer). I Håndværksrådet har Danske Malermestre sæde i bestyrelsen, uddannelsesudvalget samt bygge- og anlægsudvalget. I Dansk Arbejdsgiverforening har vi sæde i bestyrelsen samt en række politikgrupper. I UNIEP har vi sæde i bestyrelsen og varetager organisationens bogføring og økonomi. NMO har ikke formelle organer, men Danske Malermestre varetager pt. formandsskabet. Der har i løbet af 2014 været drøftelser med Kooperationen om en tilknytning af Kooperationens malervirksomheder til Danske Malermestre. Udgangen på dette blev dog, at Danske Malermestre ikke kan tilbyde Kooperationens virksomheder adgang til Danske Malermestres ydelser, uden at virksomhederne er fuldgyldige medlemmer af Danske Malermestre. GENERALFORSAMLINGEN I AARHUS Årets generalforsamling blev holdt i Aarhus på Hotel Marselis og var arrangeret af Aarhus Malerlaug og Århus & Omegns Malermesterforening. På generalforsamlingen lancerede Danske Malermestres formand tankerne om at iværksætte en ny ÅRSBERETNING

15 kampagne for Danske Malermestre. Årets oldermands- og formandsmøde fandt sted på Kursuscenter Smålandshavet, Karrebæksminde, og blev arrangeret af område 8. På mødet blev oldermændene og formændene præsenteret for Danske Malermestres nye reklamekampagne. Der var fuld opbakning til kampagnen. Desuden præsenterede Håndværksdata det nye Entré 110, som er et ordrestyrings- og faktureringssystem tilpasset håndværksvirksomhedernes behov. 15 DANSKE MALERMESTRE Formålet med Håndværksdata er at stille et kalkulationsprogram Entré Malerkalk til rådighed for medlemmerne... HÅNDVÆRKSDATA APS/ENTRÉ MALERKALK Danske Malermestre ejer sammen med Hantverksdata AB i Sverige Håndværksdata Aps. Formålet med Håndværksdata er at stille et kalkulationsprogram Entré Malerkalk til rådighed for medlemmerne. Derudover sælger Håndværksdata et program til digital opmåling, der med stor fordel kan bruges sammen med Entré Malerkalk. Digital opmåling overflødiggør brugen af papirtegninger og gør selve opmålingen langt lettere og mere overskuelig. Når man har foretaget en digital opmåling, har man efterfølgende fuldt overblik over, hvad der er opmålt og hvordan. Desuden kan man opmåle f.eks. facader alene ud fra et fotografi af ejendommen. Den digitale opmåling er et oplagt værktøj til malerberegnere samt medlemmer, der ønsker at foretage opmålinger selv. MALERKALK APS Danske Malermestre har siden september 2013 ejet Malerkalk Aps. Formålet med Malerkalk Aps er at sikre, at medlemmer, der ønsker at få foretaget opmålinger på basis af Entré Malerkalk, har mulighed for dette. Samtidig sikres, at Entré Malerkalk løbende udvikles til de udfordringer, der måtte opstå. Når Entré Malerkalk på et tidspunkt bliver det værktøj, malerfagets beregnere generelt anvender, vil der ikke længere være behov for Malerkalk Aps. I 2014 var der en omsætning i Malerkalk Aps på kr. HÅNDVÆRKETS ANKENÆVN Håndværkets Ankenævn har i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 afholdt i alt 8 møder, hvori nævnet har fået

16 forelagt 107 sager. Tallet omfatter også sager om afklaring af nævnets kompetence, sager der udsættes, sager om genoptagelse og sager der afvises. Nævnet har i perioden realitetsbehandlet 100 sager, fordelt med 19 sager med ikkemedlemsvirksomheder og 81 sager med virksomheder organiseret blandt ankenævnets medlemmer. Af de sidstnævnte 81 sager har 17 sager vedrørt medlemmer af Danske Malermestre svarende til 21%. Det er en anelse mere end i 2013, og Danske Malermestres andel af udgifterne til driften af Håndværkets ankenævn vil derfor stige i 2015 i forhold til Danske Malermestres udgift til ankenævnet udgjorde i 2014 i alt kr. svarende til knap kr. pr. sag. Danske Malermestre er repræsenteret i ankenævnet med malermester Jacob Runge Olsen, Helsingør, og som suppleant er udpeget malermester Poul Dam, Værløse. ÅRSBERETNING

17 Regnskab Resultatopgørelse for Kontingentindtægter Finansielle indtægter Diverse indtægter INDTÆGTER Afgivne kontingenter mv Organisationsudgifter Administrationsudgifter Afskrivninger på driftsmidler m.v Tab på debitorer samt hensat til imødegåelse af tab på debitorer Finansielle udgifter UDGIFTER RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER OG HENSÆTTELSER Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære udgifter - - Henlæggelser RESULTAT FØR HENSÆTTELSE TIL SKAT Beregnet skat ÅRETS RESULTAT DANSKE MALERMESTRE

18 Balance pr. 31. december / / AKTIVER Anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmidler og inventar Obligationer Unoterede værdipapirer ANLÆGSAKTIVER Omsætningsaktiver Varelager Tilgodehavender Mellemregning: Faglig Hjælpefond - - Deposita Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende; Skat Likvide midler OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER ÅRSBERETNING

19 Balance pr. 31. december 2014, fortsat 31/ / PASSIVER EGENKAPITAL Gældsforpligtelser Kreditorer Bankgæld - - Skyldig skat - - Mellemregning: Barselsordning Mellemregning: Faglig Hjælpefond Anden gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER DANSKE MALERMESTRE

20 Resultatopgørelse for Faglig Hjælpefond KONTINGENTINDTÆGTER - - Renteindtægter Andel Danske Malermestre - - Udbytte, aktier og investeringsforeninger Avance ved salg og udtræk af obligationer - - Urealiseret kursavance på værdipapirer INDTÆGTER Udbetalt konfliktunderstøttelse: Andel - - Urealiseret kurstab på værdipapirer - - Tab ved salg og udtræk af værdipapirer - - Renteudgifter - - Depotgebyr UDGIFTER RESULTAT FØR HENSÆTTELSE TIL SKAT Beregnet skat ÅRETS RESULTAT ÅRSBERETNING

21 Balance pr. 31 december Faglig hjælpefond 31/ / AKTIVER Værdipapirer: Anskaffelsessum kr Nordea A/S Jyske Bank Periodiserede obligationsrenter Tilgodehavende, udbytteskat Tilgodehavende, skat - - Mellemregning, Danske Malermestre AKTIVER PASSIVER Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Gældsforpligtelser Skat Mellemregning, Danske Malermestre - - Anden gæld - - GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER DANSKE MALERMESTRE

22 Resultatopgørelse for Barselsordningen Kontingentindtægter REFUSION, DA INDTÆGTER Udbetalt barselspenge Tab på debitorer Gravidrapporter Administrationsbidrag UDGIFTER ÅRETS RESULTAT ÅRSBERETNING

23 Balance pr. 31. december Barselsordningen 31/ / AKTIVER Tilgodehavende refusion, DA - - Mellemregning, Danske Malermestre AKTIVER PASSIVER Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Skyldig barselsrefusion PASSIVER DANSKE MALERMESTRE

24 Resultatopgørelse for Malerkalk ApS Nettoomsætning Tilskud, Danske Malermestre - - Produktionsomkostninger Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger DRIFTSRESULTAT Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Så mange er vi! Antal medlemmer ultimo 2014 Passive medlemmer ultimo medlemmer 531 medlemmer LØNSUM Lønsum i kroner Udbetaling af gruppeliv (døde): 6 medlemmer Udbetaling for kritisk sygdom: 7 medlemmer ÅRSBERETNING

25 Bestyrelse Medarbejdere Per Vangekjær, København Formand Søren Dyhr, Aarhus Næstformand Svend Poulsen, Køge Næstformand Per Riskjær Andersen, Randers Kim Arp, Varde Henrik Høj, Horsens Finn Murrekilde, Odense Jacob Runge Olsen, Helsingør Jan Pelby, Albertslund Peter Vejby, Hjørring Brian Kofod, Åkirkeby Kommitteret for Bornholm Jan Stevnsborg, Taastrup Kommitteret for Skiltebranchen i Danmark Ole Draborg Direktør, cand. polit. Heinrich Søndengaard Nielsen, Afdelingschef Lilian Bech Afdelingschef Niels Håkonsen Afdelingschef Henrik Terney Redaktør Allan Brohus Kontorchef, Aarhus Nina Ejs Konsulent, Aarhus Bogholderi Karin Leutenberger Ulla Mortensen Sekretariat Annette Smith Flemming Beinov Hanne Rytgaard Lone R. Herling, Aarhus Jesper Hørberg, Nakskov Jørgen Larsen, Herning Dennis Lindholm, København Anne Kathrine Spangsberg Journalist Søren Christoffersen Chefkonsulent Henning Thode Konsulent Entré Malerkalk Flemming Munck, København 25 DANSKE MALERMESTRE

26 ÅRSBERETNING

27 Danske Male rmestre 24 Islands Brygge 26 Postboks København S T: F: DANSKE MALERMESTRE

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Regnskab 01.04.09-31.03.10 Side 1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens regnskabsbestemmelser samt i overensstemmelse

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Grundejerforeningen RUDEHAVEN

Grundejerforeningen RUDEHAVEN Grundejerforeningen RUDEHAVEN Årsregnskab 2012/2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5-6 Balance 7 Noter til regnskabet 8-9 Side 2 PÅTEGNINGER

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere