PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR"

Transkript

1 PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at give børnene et stærkt fagligt afsæt til resten af livet både akademisk og praktisk. Vi lægger vægt på faglighed og tværfaglighed og arbejder ud fra et grundsyn om, at børn lærer forskelligt. Den digitaliserede verden byder hele tiden på nye muligheder og udfordringer, og vi gør derfor en indsats for at implementere digitale værktøjer i undervisningen, når dette skønnes relevant. Vi har på Holmeagerskolen fokus på, at hvert enkelt barn skal være parat til at favne fremtiden ved at erkende, udnytte og udvikle sit eget potentiale. Vi lægger vægt på at udvikle børnenes evne til at undre sig, forholde sig kritisk samt blive motiveret til at lære af nye situationer. Holmeagerskolen ønsker at fremme en kultur, hvor børnene er nysgerrige og åbne overfor hinanden, og forstår vigtigheden af at kunne rumme og respektere det brogede fællesskab, som folkeskolen er et minisamfund som repræsenterer det samfund, de senere skal kunne begå sig i. Fællesskabet på skolen er forpligtende, da det ikke kan vælges fra, og det danner en vigtig ramme for børnenes faglige og sociale udvikling. Herunder er respekt, opbakning og gensidig forståelse mellem elever, lærere og forældre (på kryds og tværs) en vigtig forudsætning for den daglige dialog, trivsel og læring i skolen. Trivsel i klassen og på skolen som helhed afhænger af, at alle børn trives herunder at børnene forstår at udvise social ansvarlighed og omsorg for hinanden. Som forælder er du rollemodel og har et medansvar for at vise børnene, at skolen er vigtig også når vi har fri. Husk at selv det mindste tiltag kan have en stor betydning i positiv retning. Vores børn skal være en del af en mangeårig relation, der gerne skal munde ud i, at de bliver helstøbte voksne. 1

2 SKOLEPARATHED Om vores børn kommer godt fra start med at lære hænger tæt sammen med, hvordan vi som forældre tackler skolegangen. Vi forældre bør gøre en dyd ud af, at børnenes basale behov er opfyldt for at sikre dem en så god skolegang og optimal indlæring som muligt. Det vil sige: Børnene kommer ordentlig tid i seng. De har tilstrækkelig tid om morgenen, så de får en god start på dagen. De skal have god mad hjemme og sund mad i løbet af skoledagen. Motion er vigtigt uanset alder, derfor kan vi stærkt opfordre til, at dit barn cykler til skole, så snart barnet er klar til det. Se dette link for mere information omkring børns søvnbehov: Find relevant information om kostens betydning for bl.a. børns trivsel og indlæring her: INDSKOLING Udover de ovennævnte basale behov er det også vores ansvar som forældre at støtte op om eller arbejde med: at eleven kan sidde stille og forstå en kollektiv besked at eleven kan klare sig uden hjælp hele tiden fra en voksen at eleven kan bruge sit sprog til at forklare sig at eleven kan tage hensyn til andre mennesker MELLEMTRIN Her gælder det samme som for indskolingen, men herudover forventes det også fra skolen, at eleverne har lært at : møde til tiden sund kost og motion er en naturlig del af dagligdagen søvn er rigtig vigtigt være velforberedte fx at lektier er lavet og ipad er opladet UDSKOLING Teenage-alderen kan være meget udfordrende for både elever, skole og forældre. Det er vigtigt, at vi forældre er opmærksomme og støttende overfor vores børn. Retningslinjerne nævnt under mellemtrin ovenfor er fortsat særdeles vigtige. 2

3 Overvej: Bliver dit barn udfordret nok eller måske for meget? Mister dit barn interessen for skolen? SE dit barn og reagér. Kontakt skolen så tidligt som muligt der er hjælp at hente. Forklar vigtigheden af uddannelse og vis interesse for deres valg. Omkring idræt er det værd at bemærke, at fra skoleåret 2014/15 vil idræt være et udtræksfag, hvor der bliver givet karakterer. Det forventes derfor, at eleverne deltager og tager bad efterfølgende. Husk: Motion giver bedre indlæring, så det er en ren win/win situation. Se dette link for yderligere information vedr. unges søvnbehov og mulige konsekvenser, hvis disse ikke dækkes: Læs tankevækkende information om uhensigtsmæssige madvaner hos børn fra 11 år og op: 3

4 FAGLIGHED Forældrene er en vigtig del af elevernes læring både på skolen og i hjemmet. Elevernes indlæring styrkes, når hjemmet inddrages, fordi de får bedre mulighed for at koble det, de lærer i skolen, sammen med de erfaringer de har uden for skolen. Helt i tråd med skolereformens mål om at gå fra undervisningsmål til læringsmål skal det nu i højere grad handle om dét, børnene faktisk har lært, og ikke om læreren har gennemgået matematikbogen. Lærerne får større mulighed for at tænke forældrene ind i selve undervisningen. FORÆLDREUNDERVISNINGSDAG At deltage i forældreundervisningsdagen giver dig som forælder en bedre forståelse for lærernes hverdag. Denne dag er herudover en rigtig god mulighed for: At give klassen en oplevelse og se at der kan være mange måder at lære nye ting på. At få et indblik i klassens dynamik og se, hvordan dit barn indgår, som en del af en gruppe. At de andre børn lærer dig bedre at kende. UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Det er et forældreansvar at anvende de ting, som barnet lærer i skolen i hverdagen, så barnet kan se fidusen med at gå i skole. Eksempelvis regne rabatter ud når der handles ind, veje ingredienser når der laves mad, omregne valuta til ferien, beregne afstand og gennemsnitsfart til sommerhuset, og i de lidt større klasser debattere og reflektere over emnerne de lærer i skolen. LÆSNING HERUNDER LBL (LOGISK BEGYNDER LÆSNING) Ved at sætte dig ind i, hvordan skolens LBL undervisningsmetode fungerer i praksis (via deltagelse i skolens obligatoriske kursus som udbydes i 1. klasse), er du med til at sikre gode læse- og forståelsesfærdigheder hos dit eget barn. Information om dette kursus fås fra dansklæreren. Det er et forældreansvar at følge op på, at barnet får læst 20 minutter hver dag, så barnet bliver en hurtigere og mere sikker læser. FORÆLDRELÆSNING 4

5 Læreren arrangerer forældrelæsning i klassen, hvor børnene læser for forældrene samt fortæller den voksne, hvad de har læst hjemme. Når du deltager i forældrelæsning, vil du opleve den typisk store spredning, der er i klassen. Din forståelse for, at lærerne skal kunne favne det og samtidig give en lærerig undervisning, vil blive øget. Børnenes læseglæde forbedres markant og mange inspireres til på eget initiativ at læse hjemme. Herudover løftes børnenes læseniveau og hastighed væsentligt. OPTRÆDE SOM GÆSTELÆRER Det er et forældreansvar, når lærerne efterspørger det, at bidrage til undervisningen som gæstelærer ved emner, som forældrene har kendskab til via arbejde, uddannelse eller fritidsinteresser. Det er værdifuldt fordi: det vil styrke undervisningen/fagligheden det kan fungere som en kobling til den virkelige verden det er altid godt med udefrakommende inspiration FØLGE UNDERVISNINGEN Du får et uvurderligt indblik i dit barns hverdag både fagligt og socialt ved at følge undervisningen i dit barns klasse. Det er et forældreansvar, at minimum en af jer forældre følger barnets undervisning 1-2 dage i løbet af hele skolegangen. Du kommer til at indgå som en aktiv del af undervisningen ud fra lærerens instrukser. NATIONALE TESTS / PRØVER Det er afgørende, at dit barn deltager og er klar i forbindelse med nationale tests, prøver og lign. For det første får du indsigt i dit barns færdighedsniveau. For det andet er det et stort apparat at foretage test og prøver, og det er forbundet med stort ekstraarbejde at teste om. LEKTIECAFÉ Det er vigtigt, at du som forælder bakker op om skolens anbefaling mht. elevens deltagelse i lektiecaféen. Dels for at anvende lærerkompetencerne bedst muligt, dels for at medvirke til at lektierne bliver lavet. 5

6 Hvis lektierne skal laves derhjemme, er det vigtigt, at de bliver lavet, inden det bliver for sent. Det er ikke meningsfyldt for børn at lave lektier, når de er trætte. 6

7 SOCIAL ANSVARLIGHED Klassens trivsel afhænger af, at alle børn trives, og som forælder har du et medansvar for dette. TRIVSEL OG SOCIAL ANSVARLIGHED Lær dit barn at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel, det betyder bl.a.: o Behandl andre som du gerne selv vil behandles o Lær dit barn hvad stop/nej betyder Samarbejd med de andre forældre om børnenes trivsel. Husk at det er sværere at mobbe en kammerat, hvis man ved, de voksne er gode venner. Tag godt imod nye børn og forældre i klassen. Det har betydning for hele klassens trivsel. Sikr dig at dit barn deltager i trivselsundersøgelser (fx ), når disse afholdes i klassen. Det giver et vigtigt indblik i dit barns trivsel. Desuden er det forbundet med stort ekstraarbejde at teste elever enkeltvis efterfølgende. DET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB Lær dit barn: Det drejer sig ikke kun om dig vi er en gruppe. Lær dit barn at tage ansvar for fællesskabet, fx ved at hjælpe dit barn med at være åben/nysgerrig overfor anderledes børn, og de børn som ikke er 1. valg. Vær åben omkring dit barns evt. specielle behov og invitér til dialog. Tag medansvar for klassens fællesskab, ud fra det overskud og de ressourcer du har lidt er absolut bedre end ingenting. Til fødselsdage skal alle drenge/piger (eller alle) inviteres. Har du ikke plads derhjemme, så hold fx fødselsdagen på skolen. Du kan finde eksempler på sociale aktiviteter arrangeret af forældrene her: Idé-katalog for forældrenetværk (teksten til dette link står lige nedenfor) IDÉ-KATALOG FOR FORÆLDRENETVÆRK (der linkes til denne tekst): Et velfungerende forældrenetværk Jo bedre forældrene kender hinanden, jo nemmere er det at løse de problemer, som opstår i skoletiden. Når forældrene har det godt sammen, så smitter det også af på børnene. De taler pænere til hinanden og behandler hinanden med respekt, hvis de ved, at forældregruppen står sammen og tager klassens ve og vel alvorligt. 7

8 Et godt fællesskab mellem forældrene gør det også nemmere, når der senere i skoleforløbet måske skal laves fælles retningsliner for fx komme-hjem-tider, lommepenge, mobiltelefoner, fester m.m. Sociale aktiviteter er rigtig gode til at ryste børn, forældre og lærere sammen allerede fra børnehaveklassen. I kan fx arrangere: Fælles spisning og hyggeaften En tur i svømmehallen En tur ud og flyve med drager En skovtur Fælles fødselsdage Weekendtur Det kan være en god idé at arrangere et enkelt rent voksent arrangement årligt, hvor forældregruppen har mulighed for at drøfte vigtige voksen-emner som fx førnævnte fælles retningslinjer: Komme-hjem-tider, mobiltelefoner, alkohol, sengetider, m.m. Citat fra folderen: Kontaktforældre udgivet af organisationen Skole og forældre. Folderen udleveres på skolens kontor. Se endvidere linket til : Trivselsambassadører (SLUT PÅ IDE-KATALOG FOR FORÆLDRENETVÆRK) 8

9 KOMMUNIKATION Du er det vigtigste i dit barns liv, og netop derfor har det også en afgørende betydning, hvordan I taler om lærere, elever, forældre og skolen generelt derhjemme. En god dialog såvel mellem skole og hjem som forældrene imellem er yderst vigtig for at sikre, at eleverne får mest muligt ud af deres skolegang. Den gode dialog udvikler og fastholder et godt samarbejde omkring den enkelte klasse i såvel skoletid som fritid. Forståelsen og respekten for forskellige holdninger, oplevelser og løsninger styrkes. DIALOGEN MELLEM FORÆLDRE OG SKOLE FORÆLDREINTRA Al relevant information mellem skolen og hjemmet kommunikeres ud på forældreintra (skolens online forum for forældre, lærere og skolens ledelse). Det er derfor vigtigt, at forældreintra tjekkes en gang dagligt. Her er de vigtigste ting at holde øje med i det daglige: Klassens opslagstavle: Indeholder væsentlige daglige opdateringer fra skolen til dig og dit barn. Kontaktbog: Bruges primært i forbindelse med sygdom og anden form for fravær. Beskeder: Væsentlig information og spørgsmål til og fra lærere samt forældregruppen imellem. Samtaler: Her bookes tider til samtaler om og med dit barn (primært skole-hjem-samtaler og samtaler med sundhedsplejersken). Ugeplaner: Information fra dit barns lærere om fagligt indhold, hvordan du derhjemme kan støtte op om undervisningen, ugens aktiviteter, lektier og andet relevant for den kommende uge. Se linket: Retningslinjer for brug af forældreintra (teksten til dette link står umiddelbart efter kommunikations-afsnittet) Bemærk: Henvendelse til skolens ledelse skal ske direkte og ikke via forældreintra. Forældreintra gør det ligeledes nemt at kommunikere med de øvrige forældre i dit barns klasse. MUNDTLIG KOMMUNIKATION Ønsker du at tale med en af dit barns lærere, bedes du sende ham/hende en , som kort beskriver, hvad det drejer sig om samt at du gerne vil ringes op. SFO 9

10 Al information vedr. SFO på Holmeagerskolen findes online i TABULEX. Yderligere information om TABULEX fås via SFO personalet. DIALOGEN FORÆLDRENE IMELLEM Et godt samarbejde i forældregruppen fremmer tilliden, rummeligheden og kommunikationen, og skaber det optimale fundament for god trivsel blandt alle i dit barns klasse. På den måde bliver det nemmere at løse de konflikter og håndtere de problemer, der vil komme i løbet af skoletiden, og undervisningsmiljøet og trivslen i klassen forbedres markant. De fleste undersøgelser understøtter dette. Læs mere her: Kommer der udfordringer, er det rigtig vigtigt: At LYTTE for enhver sag, der omhandler dit barn, kan ses fra flere sider. Husk at mange børn fortæller ud fra, hvad der er mest gunstigt for dem selv intentionen er ikke at lyve, det er blot en almindelig kendt psykologisk mekanisme. At FOKUSERE PÅ LØSNINGER sådan håndteres de fleste konflikter og udfordringer bedst. At SÆTTE PRIS PÅ når du kontaktes direkte af andre forældre vedr. dit barn det er ikke et personligt angreb på din forældrerolle. Se det som en mulighed for at hjælpe dit barn bedst muligt igennem en udfordring. Dette gælder uanset om du ringes op, modtager besked via forældreintra eller det bringes op ved en social sammenkomst i klassen. Åbenhed især omkring de svære, udfordrende og store ting i livet er med til at fremme dit barns trivsel. Når lærere (og også gerne forældregruppen) er informerede om fx særlige behov, skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom, kan de meget bedre imødekomme dit barns behov og hjælpe barnet igennem en muligvis svær tid. Dette sikrer, at dit barn føler sig mødt og forstået samt at misforståelser pga. manglende information undgås. Se linket: Princip for inklusion (for mere info om særlige behov) (teksten til dette link står på skolens hjemmeside) 10

11 RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FORÆLDRE-INTRA (tekst til link under punkt om forældreintra): NB! Det er muligt at blive adviseret via , hver gang forældreintra opdateres med relevant information omkring dit barn. Dette gør du inde under indstillinger (se rullemenuen i venstre side) og advisering. Med jævne mellemrum vil du blive bedt om at bekræfte rigtigheden af familiens kontaktoplysninger, når du logger ind på forældreintra. Det er yderst vigtigt, at du sørger for at opdatere disse, så skolen altid ved, hvor de kan kontakte jer. KLASSENS OPSLAGSTAVLE: Findes på forsiden og indeholder væsentlige daglige opdateringer fra skolen til dig og dit barn. Her inviteres du også med jævne mellemrum med på en kigger i undervisningen (fotos og/eller korte videosekvenser). KONTAKTBOG: Findes i højre side-menu. Bruges primært i forbindelse med sygdom og anden form for fravær. BESKEDER: Findes i højre side-menu. Relevant information til og fra lærere vedr. dit barn og dit barns klasse. Det er også her du kan kontakte klassens lærere direkte. Information forældrene imellem om arrangementer, trivsel, gode råd m.m. NB! Når du modtager en besked vil en pop-up box vise sig på forsiden, når du logger ind. SAMTALER: Findes i højre side-menu. Her bookes tider til samtaler om og med dit barn: Skole--hjemsamtaler og samtaler med sundhedsplejersken. Her kan også annonceres og bookes tider til forældrelæsning. Normalt vil den ansvarlige arrangør (læreren / sundhedsplejersken) annoncere på klassens opslagstavle (forsiden), når samtale-bookingen ligger klar. ELEV-PLANER: Findes i højre side-menu. Her lægges planen for dit barn ud, kort tid før skole-hjem-samtalen afholdes (dvs. 2 gange årligt). Normalt vil dit barns lærer informere om dette på klassens opslagstavle (forsiden). UGEPLANER: Findes i højre side-menu. Her informerer dit barns lærere om, hvad der fagligt arbejdes med lige nu (inkl. forslag til hvordan du kan støtte op om undervisningen derhjemme), ugens aktiviteter, lektier og andet relevant for den kommende uge. DE 5 BEDSTE RÅD For at sikre at du som forælder får det optimale ud af forældre-intra, kommer her de 5 bedste råd om effektiv og overskuelig kommunikation i dette forum: Modtagere: Tag stilling til hvem din besked er relevant for og send kun til den/dem. Overskrifter: Dækkende og præcis for det din besked handler om. Indhold: Gør det gerne kort og enkelt. Ønsket handling: Definér tydeligt evt. ønsket handling fra modtagerne (fx svare inden tidsfrist, melde sig som arrangør, lign.). God tone: Husk at uenigheder også kan skrives pænt / positivt. Tag dialogen direkte med de involverede parter, inden sagen eventuelt bredes ud til en større forældrekreds. 11

12 Dine personlige log-in detaljer til forældre-intra fås via dit barns lærer. Al henvendelse vedr. forældre-intra teknik skal rettes til klasselæreren. SLUT PÅ RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FORÆLDRE-INTRA 12

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Velkommen til Christiansfeld Skole. Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole

Velkommen til Christiansfeld Skole. Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole Velkommen til Christiansfeld Skole Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole 1 Velkommen til Christiansfeld Skole Vi ønsker alle den bedste skolegang for

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Velkommen til Hurup Skoles overbygning

Velkommen til Hurup Skoles overbygning Velkommen til Hurup Skoles overbygning 02-04-2014 Læring Fællesskab Trivsel Hurup Skole er karakteriseret ved gode læringsmiljøer, høj kvalitet og faglighed samt et tæt samarbejde mellem alle involverede

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Det skal være sjovt at gå i skole! Blågård Skole Hans Tavsens Gade 4 2200 København N Tlf. 38 77 34 34 mail@blg.kk.dk www.blg.kk.dk Forældrenetværket Brug Folkeskolen

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

Forventninger. Skåde Skole

Forventninger. Skåde Skole Forventninger Skåde Skole Indledning Hvorfor denne folder Vi tror på: At en god skole er en skole, hvor børnene trives og har lyst til at være. At en god skole er en skole, hvor alle børn indgår i et forpligtende

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1 Handling når der opleves mobning...4 Handleplan til lærere og pædagoger til forebyggelse af mobning...5

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE Med baggrund i FOLKESKOLELOVEN Folkeskolelovens kapitel 1 om folkeskolens formål. I 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område.

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område. Det har værdi På Hjerm Skole og i SFO Perlen har vi i skoleåret 2012/2013 haft fokus på de værdier, der gør sig gældende for hele organisationens virke. Gennem værdioversigten på næste side gives du mulighed

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

Kerteminde Byskoles trivselspolitik

Kerteminde Byskoles trivselspolitik Kerteminde Byskoles trivselspolitik 1. Baggrund Kerteminde Byskoles trivselspolitik bygger på folkeskoleloven og loven om undervisningsmiljø samt Kerteminde Kommunes Børne-og ungepolitik. Folkeskoleloven:

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo.

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo. Ansvar og fællesskab er de to værdier Vadgård Skole har valgt som skolens kerneværdier. Vi ønsker at alle på Vadgård Skole udviser og udvikler ansvarlighed, og at alle føler sig som en del af skolens fællesskab

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Søborg den 30. marts 2011 Kommunikationspolitik Kommunikation er omdrejningspunktet for at drive skole og undervise børn eller man kunne sige uden kommunikation ingen undervisning. Også samarbejdet mellem

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere