PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR"

Transkript

1 PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at give børnene et stærkt fagligt afsæt til resten af livet både akademisk og praktisk. Vi lægger vægt på faglighed og tværfaglighed og arbejder ud fra et grundsyn om, at børn lærer forskelligt. Den digitaliserede verden byder hele tiden på nye muligheder og udfordringer, og vi gør derfor en indsats for at implementere digitale værktøjer i undervisningen, når dette skønnes relevant. Vi har på Holmeagerskolen fokus på, at hvert enkelt barn skal være parat til at favne fremtiden ved at erkende, udnytte og udvikle sit eget potentiale. Vi lægger vægt på at udvikle børnenes evne til at undre sig, forholde sig kritisk samt blive motiveret til at lære af nye situationer. Holmeagerskolen ønsker at fremme en kultur, hvor børnene er nysgerrige og åbne overfor hinanden, og forstår vigtigheden af at kunne rumme og respektere det brogede fællesskab, som folkeskolen er et minisamfund som repræsenterer det samfund, de senere skal kunne begå sig i. Fællesskabet på skolen er forpligtende, da det ikke kan vælges fra, og det danner en vigtig ramme for børnenes faglige og sociale udvikling. Herunder er respekt, opbakning og gensidig forståelse mellem elever, lærere og forældre (på kryds og tværs) en vigtig forudsætning for den daglige dialog, trivsel og læring i skolen. Trivsel i klassen og på skolen som helhed afhænger af, at alle børn trives herunder at børnene forstår at udvise social ansvarlighed og omsorg for hinanden. Som forælder er du rollemodel og har et medansvar for at vise børnene, at skolen er vigtig også når vi har fri. Husk at selv det mindste tiltag kan have en stor betydning i positiv retning. Vores børn skal være en del af en mangeårig relation, der gerne skal munde ud i, at de bliver helstøbte voksne. 1

2 SKOLEPARATHED Om vores børn kommer godt fra start med at lære hænger tæt sammen med, hvordan vi som forældre tackler skolegangen. Vi forældre bør gøre en dyd ud af, at børnenes basale behov er opfyldt for at sikre dem en så god skolegang og optimal indlæring som muligt. Det vil sige: Børnene kommer ordentlig tid i seng. De har tilstrækkelig tid om morgenen, så de får en god start på dagen. De skal have god mad hjemme og sund mad i løbet af skoledagen. Motion er vigtigt uanset alder, derfor kan vi stærkt opfordre til, at dit barn cykler til skole, så snart barnet er klar til det. Se dette link for mere information omkring børns søvnbehov: Find relevant information om kostens betydning for bl.a. børns trivsel og indlæring her: INDSKOLING Udover de ovennævnte basale behov er det også vores ansvar som forældre at støtte op om eller arbejde med: at eleven kan sidde stille og forstå en kollektiv besked at eleven kan klare sig uden hjælp hele tiden fra en voksen at eleven kan bruge sit sprog til at forklare sig at eleven kan tage hensyn til andre mennesker MELLEMTRIN Her gælder det samme som for indskolingen, men herudover forventes det også fra skolen, at eleverne har lært at : møde til tiden sund kost og motion er en naturlig del af dagligdagen søvn er rigtig vigtigt være velforberedte fx at lektier er lavet og ipad er opladet UDSKOLING Teenage-alderen kan være meget udfordrende for både elever, skole og forældre. Det er vigtigt, at vi forældre er opmærksomme og støttende overfor vores børn. Retningslinjerne nævnt under mellemtrin ovenfor er fortsat særdeles vigtige. 2

3 Overvej: Bliver dit barn udfordret nok eller måske for meget? Mister dit barn interessen for skolen? SE dit barn og reagér. Kontakt skolen så tidligt som muligt der er hjælp at hente. Forklar vigtigheden af uddannelse og vis interesse for deres valg. Omkring idræt er det værd at bemærke, at fra skoleåret 2014/15 vil idræt være et udtræksfag, hvor der bliver givet karakterer. Det forventes derfor, at eleverne deltager og tager bad efterfølgende. Husk: Motion giver bedre indlæring, så det er en ren win/win situation. Se dette link for yderligere information vedr. unges søvnbehov og mulige konsekvenser, hvis disse ikke dækkes: Læs tankevækkende information om uhensigtsmæssige madvaner hos børn fra 11 år og op: 3

4 FAGLIGHED Forældrene er en vigtig del af elevernes læring både på skolen og i hjemmet. Elevernes indlæring styrkes, når hjemmet inddrages, fordi de får bedre mulighed for at koble det, de lærer i skolen, sammen med de erfaringer de har uden for skolen. Helt i tråd med skolereformens mål om at gå fra undervisningsmål til læringsmål skal det nu i højere grad handle om dét, børnene faktisk har lært, og ikke om læreren har gennemgået matematikbogen. Lærerne får større mulighed for at tænke forældrene ind i selve undervisningen. FORÆLDREUNDERVISNINGSDAG At deltage i forældreundervisningsdagen giver dig som forælder en bedre forståelse for lærernes hverdag. Denne dag er herudover en rigtig god mulighed for: At give klassen en oplevelse og se at der kan være mange måder at lære nye ting på. At få et indblik i klassens dynamik og se, hvordan dit barn indgår, som en del af en gruppe. At de andre børn lærer dig bedre at kende. UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Det er et forældreansvar at anvende de ting, som barnet lærer i skolen i hverdagen, så barnet kan se fidusen med at gå i skole. Eksempelvis regne rabatter ud når der handles ind, veje ingredienser når der laves mad, omregne valuta til ferien, beregne afstand og gennemsnitsfart til sommerhuset, og i de lidt større klasser debattere og reflektere over emnerne de lærer i skolen. LÆSNING HERUNDER LBL (LOGISK BEGYNDER LÆSNING) Ved at sætte dig ind i, hvordan skolens LBL undervisningsmetode fungerer i praksis (via deltagelse i skolens obligatoriske kursus som udbydes i 1. klasse), er du med til at sikre gode læse- og forståelsesfærdigheder hos dit eget barn. Information om dette kursus fås fra dansklæreren. Det er et forældreansvar at følge op på, at barnet får læst 20 minutter hver dag, så barnet bliver en hurtigere og mere sikker læser. FORÆLDRELÆSNING 4

5 Læreren arrangerer forældrelæsning i klassen, hvor børnene læser for forældrene samt fortæller den voksne, hvad de har læst hjemme. Når du deltager i forældrelæsning, vil du opleve den typisk store spredning, der er i klassen. Din forståelse for, at lærerne skal kunne favne det og samtidig give en lærerig undervisning, vil blive øget. Børnenes læseglæde forbedres markant og mange inspireres til på eget initiativ at læse hjemme. Herudover løftes børnenes læseniveau og hastighed væsentligt. OPTRÆDE SOM GÆSTELÆRER Det er et forældreansvar, når lærerne efterspørger det, at bidrage til undervisningen som gæstelærer ved emner, som forældrene har kendskab til via arbejde, uddannelse eller fritidsinteresser. Det er værdifuldt fordi: det vil styrke undervisningen/fagligheden det kan fungere som en kobling til den virkelige verden det er altid godt med udefrakommende inspiration FØLGE UNDERVISNINGEN Du får et uvurderligt indblik i dit barns hverdag både fagligt og socialt ved at følge undervisningen i dit barns klasse. Det er et forældreansvar, at minimum en af jer forældre følger barnets undervisning 1-2 dage i løbet af hele skolegangen. Du kommer til at indgå som en aktiv del af undervisningen ud fra lærerens instrukser. NATIONALE TESTS / PRØVER Det er afgørende, at dit barn deltager og er klar i forbindelse med nationale tests, prøver og lign. For det første får du indsigt i dit barns færdighedsniveau. For det andet er det et stort apparat at foretage test og prøver, og det er forbundet med stort ekstraarbejde at teste om. LEKTIECAFÉ Det er vigtigt, at du som forælder bakker op om skolens anbefaling mht. elevens deltagelse i lektiecaféen. Dels for at anvende lærerkompetencerne bedst muligt, dels for at medvirke til at lektierne bliver lavet. 5

6 Hvis lektierne skal laves derhjemme, er det vigtigt, at de bliver lavet, inden det bliver for sent. Det er ikke meningsfyldt for børn at lave lektier, når de er trætte. 6

7 SOCIAL ANSVARLIGHED Klassens trivsel afhænger af, at alle børn trives, og som forælder har du et medansvar for dette. TRIVSEL OG SOCIAL ANSVARLIGHED Lær dit barn at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel, det betyder bl.a.: o Behandl andre som du gerne selv vil behandles o Lær dit barn hvad stop/nej betyder Samarbejd med de andre forældre om børnenes trivsel. Husk at det er sværere at mobbe en kammerat, hvis man ved, de voksne er gode venner. Tag godt imod nye børn og forældre i klassen. Det har betydning for hele klassens trivsel. Sikr dig at dit barn deltager i trivselsundersøgelser (fx ), når disse afholdes i klassen. Det giver et vigtigt indblik i dit barns trivsel. Desuden er det forbundet med stort ekstraarbejde at teste elever enkeltvis efterfølgende. DET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB Lær dit barn: Det drejer sig ikke kun om dig vi er en gruppe. Lær dit barn at tage ansvar for fællesskabet, fx ved at hjælpe dit barn med at være åben/nysgerrig overfor anderledes børn, og de børn som ikke er 1. valg. Vær åben omkring dit barns evt. specielle behov og invitér til dialog. Tag medansvar for klassens fællesskab, ud fra det overskud og de ressourcer du har lidt er absolut bedre end ingenting. Til fødselsdage skal alle drenge/piger (eller alle) inviteres. Har du ikke plads derhjemme, så hold fx fødselsdagen på skolen. Du kan finde eksempler på sociale aktiviteter arrangeret af forældrene her: Idé-katalog for forældrenetværk (teksten til dette link står lige nedenfor) IDÉ-KATALOG FOR FORÆLDRENETVÆRK (der linkes til denne tekst): Et velfungerende forældrenetværk Jo bedre forældrene kender hinanden, jo nemmere er det at løse de problemer, som opstår i skoletiden. Når forældrene har det godt sammen, så smitter det også af på børnene. De taler pænere til hinanden og behandler hinanden med respekt, hvis de ved, at forældregruppen står sammen og tager klassens ve og vel alvorligt. 7

8 Et godt fællesskab mellem forældrene gør det også nemmere, når der senere i skoleforløbet måske skal laves fælles retningsliner for fx komme-hjem-tider, lommepenge, mobiltelefoner, fester m.m. Sociale aktiviteter er rigtig gode til at ryste børn, forældre og lærere sammen allerede fra børnehaveklassen. I kan fx arrangere: Fælles spisning og hyggeaften En tur i svømmehallen En tur ud og flyve med drager En skovtur Fælles fødselsdage Weekendtur Det kan være en god idé at arrangere et enkelt rent voksent arrangement årligt, hvor forældregruppen har mulighed for at drøfte vigtige voksen-emner som fx førnævnte fælles retningslinjer: Komme-hjem-tider, mobiltelefoner, alkohol, sengetider, m.m. Citat fra folderen: Kontaktforældre udgivet af organisationen Skole og forældre. Folderen udleveres på skolens kontor. Se endvidere linket til : Trivselsambassadører (SLUT PÅ IDE-KATALOG FOR FORÆLDRENETVÆRK) 8

9 KOMMUNIKATION Du er det vigtigste i dit barns liv, og netop derfor har det også en afgørende betydning, hvordan I taler om lærere, elever, forældre og skolen generelt derhjemme. En god dialog såvel mellem skole og hjem som forældrene imellem er yderst vigtig for at sikre, at eleverne får mest muligt ud af deres skolegang. Den gode dialog udvikler og fastholder et godt samarbejde omkring den enkelte klasse i såvel skoletid som fritid. Forståelsen og respekten for forskellige holdninger, oplevelser og løsninger styrkes. DIALOGEN MELLEM FORÆLDRE OG SKOLE FORÆLDREINTRA Al relevant information mellem skolen og hjemmet kommunikeres ud på forældreintra (skolens online forum for forældre, lærere og skolens ledelse). Det er derfor vigtigt, at forældreintra tjekkes en gang dagligt. Her er de vigtigste ting at holde øje med i det daglige: Klassens opslagstavle: Indeholder væsentlige daglige opdateringer fra skolen til dig og dit barn. Kontaktbog: Bruges primært i forbindelse med sygdom og anden form for fravær. Beskeder: Væsentlig information og spørgsmål til og fra lærere samt forældregruppen imellem. Samtaler: Her bookes tider til samtaler om og med dit barn (primært skole-hjem-samtaler og samtaler med sundhedsplejersken). Ugeplaner: Information fra dit barns lærere om fagligt indhold, hvordan du derhjemme kan støtte op om undervisningen, ugens aktiviteter, lektier og andet relevant for den kommende uge. Se linket: Retningslinjer for brug af forældreintra (teksten til dette link står umiddelbart efter kommunikations-afsnittet) Bemærk: Henvendelse til skolens ledelse skal ske direkte og ikke via forældreintra. Forældreintra gør det ligeledes nemt at kommunikere med de øvrige forældre i dit barns klasse. MUNDTLIG KOMMUNIKATION Ønsker du at tale med en af dit barns lærere, bedes du sende ham/hende en , som kort beskriver, hvad det drejer sig om samt at du gerne vil ringes op. SFO 9

10 Al information vedr. SFO på Holmeagerskolen findes online i TABULEX. Yderligere information om TABULEX fås via SFO personalet. DIALOGEN FORÆLDRENE IMELLEM Et godt samarbejde i forældregruppen fremmer tilliden, rummeligheden og kommunikationen, og skaber det optimale fundament for god trivsel blandt alle i dit barns klasse. På den måde bliver det nemmere at løse de konflikter og håndtere de problemer, der vil komme i løbet af skoletiden, og undervisningsmiljøet og trivslen i klassen forbedres markant. De fleste undersøgelser understøtter dette. Læs mere her: https://www.skoleforaeldre.dk/aktuelt/flerenyheder/2014/foraeldreafgorendefortrivsel.aspx Kommer der udfordringer, er det rigtig vigtigt: At LYTTE for enhver sag, der omhandler dit barn, kan ses fra flere sider. Husk at mange børn fortæller ud fra, hvad der er mest gunstigt for dem selv intentionen er ikke at lyve, det er blot en almindelig kendt psykologisk mekanisme. At FOKUSERE PÅ LØSNINGER sådan håndteres de fleste konflikter og udfordringer bedst. At SÆTTE PRIS PÅ når du kontaktes direkte af andre forældre vedr. dit barn det er ikke et personligt angreb på din forældrerolle. Se det som en mulighed for at hjælpe dit barn bedst muligt igennem en udfordring. Dette gælder uanset om du ringes op, modtager besked via forældreintra eller det bringes op ved en social sammenkomst i klassen. Åbenhed især omkring de svære, udfordrende og store ting i livet er med til at fremme dit barns trivsel. Når lærere (og også gerne forældregruppen) er informerede om fx særlige behov, skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom, kan de meget bedre imødekomme dit barns behov og hjælpe barnet igennem en muligvis svær tid. Dette sikrer, at dit barn føler sig mødt og forstået samt at misforståelser pga. manglende information undgås. Se linket: Princip for inklusion (for mere info om særlige behov) (teksten til dette link står på skolens hjemmeside) 10

11 RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FORÆLDRE-INTRA (tekst til link under punkt om forældreintra): NB! Det er muligt at blive adviseret via , hver gang forældreintra opdateres med relevant information omkring dit barn. Dette gør du inde under indstillinger (se rullemenuen i venstre side) og advisering. Med jævne mellemrum vil du blive bedt om at bekræfte rigtigheden af familiens kontaktoplysninger, når du logger ind på forældreintra. Det er yderst vigtigt, at du sørger for at opdatere disse, så skolen altid ved, hvor de kan kontakte jer. KLASSENS OPSLAGSTAVLE: Findes på forsiden og indeholder væsentlige daglige opdateringer fra skolen til dig og dit barn. Her inviteres du også med jævne mellemrum med på en kigger i undervisningen (fotos og/eller korte videosekvenser). KONTAKTBOG: Findes i højre side-menu. Bruges primært i forbindelse med sygdom og anden form for fravær. BESKEDER: Findes i højre side-menu. Relevant information til og fra lærere vedr. dit barn og dit barns klasse. Det er også her du kan kontakte klassens lærere direkte. Information forældrene imellem om arrangementer, trivsel, gode råd m.m. NB! Når du modtager en besked vil en pop-up box vise sig på forsiden, når du logger ind. SAMTALER: Findes i højre side-menu. Her bookes tider til samtaler om og med dit barn: Skole--hjemsamtaler og samtaler med sundhedsplejersken. Her kan også annonceres og bookes tider til forældrelæsning. Normalt vil den ansvarlige arrangør (læreren / sundhedsplejersken) annoncere på klassens opslagstavle (forsiden), når samtale-bookingen ligger klar. ELEV-PLANER: Findes i højre side-menu. Her lægges planen for dit barn ud, kort tid før skole-hjem-samtalen afholdes (dvs. 2 gange årligt). Normalt vil dit barns lærer informere om dette på klassens opslagstavle (forsiden). UGEPLANER: Findes i højre side-menu. Her informerer dit barns lærere om, hvad der fagligt arbejdes med lige nu (inkl. forslag til hvordan du kan støtte op om undervisningen derhjemme), ugens aktiviteter, lektier og andet relevant for den kommende uge. DE 5 BEDSTE RÅD For at sikre at du som forælder får det optimale ud af forældre-intra, kommer her de 5 bedste råd om effektiv og overskuelig kommunikation i dette forum: Modtagere: Tag stilling til hvem din besked er relevant for og send kun til den/dem. Overskrifter: Dækkende og præcis for det din besked handler om. Indhold: Gør det gerne kort og enkelt. Ønsket handling: Definér tydeligt evt. ønsket handling fra modtagerne (fx svare inden tidsfrist, melde sig som arrangør, lign.). God tone: Husk at uenigheder også kan skrives pænt / positivt. Tag dialogen direkte med de involverede parter, inden sagen eventuelt bredes ud til en større forældrekreds. 11

12 Dine personlige log-in detaljer til forældre-intra fås via dit barns lærer. Al henvendelse vedr. forældre-intra teknik skal rettes til klasselæreren. SLUT PÅ RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FORÆLDRE-INTRA 12

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere