PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR"

Transkript

1 PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at give børnene et stærkt fagligt afsæt til resten af livet både akademisk og praktisk. Vi lægger vægt på faglighed og tværfaglighed og arbejder ud fra et grundsyn om, at børn lærer forskelligt. Den digitaliserede verden byder hele tiden på nye muligheder og udfordringer, og vi gør derfor en indsats for at implementere digitale værktøjer i undervisningen, når dette skønnes relevant. Vi har på Holmeagerskolen fokus på, at hvert enkelt barn skal være parat til at favne fremtiden ved at erkende, udnytte og udvikle sit eget potentiale. Vi lægger vægt på at udvikle børnenes evne til at undre sig, forholde sig kritisk samt blive motiveret til at lære af nye situationer. Holmeagerskolen ønsker at fremme en kultur, hvor børnene er nysgerrige og åbne overfor hinanden, og forstår vigtigheden af at kunne rumme og respektere det brogede fællesskab, som folkeskolen er et minisamfund som repræsenterer det samfund, de senere skal kunne begå sig i. Fællesskabet på skolen er forpligtende, da det ikke kan vælges fra, og det danner en vigtig ramme for børnenes faglige og sociale udvikling. Herunder er respekt, opbakning og gensidig forståelse mellem elever, lærere og forældre (på kryds og tværs) en vigtig forudsætning for den daglige dialog, trivsel og læring i skolen. Trivsel i klassen og på skolen som helhed afhænger af, at alle børn trives herunder at børnene forstår at udvise social ansvarlighed og omsorg for hinanden. Som forælder er du rollemodel og har et medansvar for at vise børnene, at skolen er vigtig også når vi har fri. Husk at selv det mindste tiltag kan have en stor betydning i positiv retning. Vores børn skal være en del af en mangeårig relation, der gerne skal munde ud i, at de bliver helstøbte voksne. 1

2 SKOLEPARATHED Om vores børn kommer godt fra start med at lære hænger tæt sammen med, hvordan vi som forældre tackler skolegangen. Vi forældre bør gøre en dyd ud af, at børnenes basale behov er opfyldt for at sikre dem en så god skolegang og optimal indlæring som muligt. Det vil sige: Børnene kommer ordentlig tid i seng. De har tilstrækkelig tid om morgenen, så de får en god start på dagen. De skal have god mad hjemme og sund mad i løbet af skoledagen. Motion er vigtigt uanset alder, derfor kan vi stærkt opfordre til, at dit barn cykler til skole, så snart barnet er klar til det. Se dette link for mere information omkring børns søvnbehov: Find relevant information om kostens betydning for bl.a. børns trivsel og indlæring her: INDSKOLING Udover de ovennævnte basale behov er det også vores ansvar som forældre at støtte op om eller arbejde med: at eleven kan sidde stille og forstå en kollektiv besked at eleven kan klare sig uden hjælp hele tiden fra en voksen at eleven kan bruge sit sprog til at forklare sig at eleven kan tage hensyn til andre mennesker MELLEMTRIN Her gælder det samme som for indskolingen, men herudover forventes det også fra skolen, at eleverne har lært at : møde til tiden sund kost og motion er en naturlig del af dagligdagen søvn er rigtig vigtigt være velforberedte fx at lektier er lavet og ipad er opladet UDSKOLING Teenage-alderen kan være meget udfordrende for både elever, skole og forældre. Det er vigtigt, at vi forældre er opmærksomme og støttende overfor vores børn. Retningslinjerne nævnt under mellemtrin ovenfor er fortsat særdeles vigtige. 2

3 Overvej: Bliver dit barn udfordret nok eller måske for meget? Mister dit barn interessen for skolen? SE dit barn og reagér. Kontakt skolen så tidligt som muligt der er hjælp at hente. Forklar vigtigheden af uddannelse og vis interesse for deres valg. Omkring idræt er det værd at bemærke, at fra skoleåret 2014/15 vil idræt være et udtræksfag, hvor der bliver givet karakterer. Det forventes derfor, at eleverne deltager og tager bad efterfølgende. Husk: Motion giver bedre indlæring, så det er en ren win/win situation. Se dette link for yderligere information vedr. unges søvnbehov og mulige konsekvenser, hvis disse ikke dækkes: Læs tankevækkende information om uhensigtsmæssige madvaner hos børn fra 11 år og op: 3

4 FAGLIGHED Forældrene er en vigtig del af elevernes læring både på skolen og i hjemmet. Elevernes indlæring styrkes, når hjemmet inddrages, fordi de får bedre mulighed for at koble det, de lærer i skolen, sammen med de erfaringer de har uden for skolen. Helt i tråd med skolereformens mål om at gå fra undervisningsmål til læringsmål skal det nu i højere grad handle om dét, børnene faktisk har lært, og ikke om læreren har gennemgået matematikbogen. Lærerne får større mulighed for at tænke forældrene ind i selve undervisningen. FORÆLDREUNDERVISNINGSDAG At deltage i forældreundervisningsdagen giver dig som forælder en bedre forståelse for lærernes hverdag. Denne dag er herudover en rigtig god mulighed for: At give klassen en oplevelse og se at der kan være mange måder at lære nye ting på. At få et indblik i klassens dynamik og se, hvordan dit barn indgår, som en del af en gruppe. At de andre børn lærer dig bedre at kende. UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Det er et forældreansvar at anvende de ting, som barnet lærer i skolen i hverdagen, så barnet kan se fidusen med at gå i skole. Eksempelvis regne rabatter ud når der handles ind, veje ingredienser når der laves mad, omregne valuta til ferien, beregne afstand og gennemsnitsfart til sommerhuset, og i de lidt større klasser debattere og reflektere over emnerne de lærer i skolen. LÆSNING HERUNDER LBL (LOGISK BEGYNDER LÆSNING) Ved at sætte dig ind i, hvordan skolens LBL undervisningsmetode fungerer i praksis (via deltagelse i skolens obligatoriske kursus som udbydes i 1. klasse), er du med til at sikre gode læse- og forståelsesfærdigheder hos dit eget barn. Information om dette kursus fås fra dansklæreren. Det er et forældreansvar at følge op på, at barnet får læst 20 minutter hver dag, så barnet bliver en hurtigere og mere sikker læser. FORÆLDRELÆSNING 4

5 Læreren arrangerer forældrelæsning i klassen, hvor børnene læser for forældrene samt fortæller den voksne, hvad de har læst hjemme. Når du deltager i forældrelæsning, vil du opleve den typisk store spredning, der er i klassen. Din forståelse for, at lærerne skal kunne favne det og samtidig give en lærerig undervisning, vil blive øget. Børnenes læseglæde forbedres markant og mange inspireres til på eget initiativ at læse hjemme. Herudover løftes børnenes læseniveau og hastighed væsentligt. OPTRÆDE SOM GÆSTELÆRER Det er et forældreansvar, når lærerne efterspørger det, at bidrage til undervisningen som gæstelærer ved emner, som forældrene har kendskab til via arbejde, uddannelse eller fritidsinteresser. Det er værdifuldt fordi: det vil styrke undervisningen/fagligheden det kan fungere som en kobling til den virkelige verden det er altid godt med udefrakommende inspiration FØLGE UNDERVISNINGEN Du får et uvurderligt indblik i dit barns hverdag både fagligt og socialt ved at følge undervisningen i dit barns klasse. Det er et forældreansvar, at minimum en af jer forældre følger barnets undervisning 1-2 dage i løbet af hele skolegangen. Du kommer til at indgå som en aktiv del af undervisningen ud fra lærerens instrukser. NATIONALE TESTS / PRØVER Det er afgørende, at dit barn deltager og er klar i forbindelse med nationale tests, prøver og lign. For det første får du indsigt i dit barns færdighedsniveau. For det andet er det et stort apparat at foretage test og prøver, og det er forbundet med stort ekstraarbejde at teste om. LEKTIECAFÉ Det er vigtigt, at du som forælder bakker op om skolens anbefaling mht. elevens deltagelse i lektiecaféen. Dels for at anvende lærerkompetencerne bedst muligt, dels for at medvirke til at lektierne bliver lavet. 5

6 Hvis lektierne skal laves derhjemme, er det vigtigt, at de bliver lavet, inden det bliver for sent. Det er ikke meningsfyldt for børn at lave lektier, når de er trætte. 6

7 SOCIAL ANSVARLIGHED Klassens trivsel afhænger af, at alle børn trives, og som forælder har du et medansvar for dette. TRIVSEL OG SOCIAL ANSVARLIGHED Lær dit barn at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel, det betyder bl.a.: o Behandl andre som du gerne selv vil behandles o Lær dit barn hvad stop/nej betyder Samarbejd med de andre forældre om børnenes trivsel. Husk at det er sværere at mobbe en kammerat, hvis man ved, de voksne er gode venner. Tag godt imod nye børn og forældre i klassen. Det har betydning for hele klassens trivsel. Sikr dig at dit barn deltager i trivselsundersøgelser (fx ), når disse afholdes i klassen. Det giver et vigtigt indblik i dit barns trivsel. Desuden er det forbundet med stort ekstraarbejde at teste elever enkeltvis efterfølgende. DET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB Lær dit barn: Det drejer sig ikke kun om dig vi er en gruppe. Lær dit barn at tage ansvar for fællesskabet, fx ved at hjælpe dit barn med at være åben/nysgerrig overfor anderledes børn, og de børn som ikke er 1. valg. Vær åben omkring dit barns evt. specielle behov og invitér til dialog. Tag medansvar for klassens fællesskab, ud fra det overskud og de ressourcer du har lidt er absolut bedre end ingenting. Til fødselsdage skal alle drenge/piger (eller alle) inviteres. Har du ikke plads derhjemme, så hold fx fødselsdagen på skolen. Du kan finde eksempler på sociale aktiviteter arrangeret af forældrene her: Idé-katalog for forældrenetværk (teksten til dette link står lige nedenfor) IDÉ-KATALOG FOR FORÆLDRENETVÆRK (der linkes til denne tekst): Et velfungerende forældrenetværk Jo bedre forældrene kender hinanden, jo nemmere er det at løse de problemer, som opstår i skoletiden. Når forældrene har det godt sammen, så smitter det også af på børnene. De taler pænere til hinanden og behandler hinanden med respekt, hvis de ved, at forældregruppen står sammen og tager klassens ve og vel alvorligt. 7

8 Et godt fællesskab mellem forældrene gør det også nemmere, når der senere i skoleforløbet måske skal laves fælles retningsliner for fx komme-hjem-tider, lommepenge, mobiltelefoner, fester m.m. Sociale aktiviteter er rigtig gode til at ryste børn, forældre og lærere sammen allerede fra børnehaveklassen. I kan fx arrangere: Fælles spisning og hyggeaften En tur i svømmehallen En tur ud og flyve med drager En skovtur Fælles fødselsdage Weekendtur Det kan være en god idé at arrangere et enkelt rent voksent arrangement årligt, hvor forældregruppen har mulighed for at drøfte vigtige voksen-emner som fx førnævnte fælles retningslinjer: Komme-hjem-tider, mobiltelefoner, alkohol, sengetider, m.m. Citat fra folderen: Kontaktforældre udgivet af organisationen Skole og forældre. Folderen udleveres på skolens kontor. Se endvidere linket til : Trivselsambassadører (SLUT PÅ IDE-KATALOG FOR FORÆLDRENETVÆRK) 8

9 KOMMUNIKATION Du er det vigtigste i dit barns liv, og netop derfor har det også en afgørende betydning, hvordan I taler om lærere, elever, forældre og skolen generelt derhjemme. En god dialog såvel mellem skole og hjem som forældrene imellem er yderst vigtig for at sikre, at eleverne får mest muligt ud af deres skolegang. Den gode dialog udvikler og fastholder et godt samarbejde omkring den enkelte klasse i såvel skoletid som fritid. Forståelsen og respekten for forskellige holdninger, oplevelser og løsninger styrkes. DIALOGEN MELLEM FORÆLDRE OG SKOLE FORÆLDREINTRA Al relevant information mellem skolen og hjemmet kommunikeres ud på forældreintra (skolens online forum for forældre, lærere og skolens ledelse). Det er derfor vigtigt, at forældreintra tjekkes en gang dagligt. Her er de vigtigste ting at holde øje med i det daglige: Klassens opslagstavle: Indeholder væsentlige daglige opdateringer fra skolen til dig og dit barn. Kontaktbog: Bruges primært i forbindelse med sygdom og anden form for fravær. Beskeder: Væsentlig information og spørgsmål til og fra lærere samt forældregruppen imellem. Samtaler: Her bookes tider til samtaler om og med dit barn (primært skole-hjem-samtaler og samtaler med sundhedsplejersken). Ugeplaner: Information fra dit barns lærere om fagligt indhold, hvordan du derhjemme kan støtte op om undervisningen, ugens aktiviteter, lektier og andet relevant for den kommende uge. Se linket: Retningslinjer for brug af forældreintra (teksten til dette link står umiddelbart efter kommunikations-afsnittet) Bemærk: Henvendelse til skolens ledelse skal ske direkte og ikke via forældreintra. Forældreintra gør det ligeledes nemt at kommunikere med de øvrige forældre i dit barns klasse. MUNDTLIG KOMMUNIKATION Ønsker du at tale med en af dit barns lærere, bedes du sende ham/hende en , som kort beskriver, hvad det drejer sig om samt at du gerne vil ringes op. SFO 9

10 Al information vedr. SFO på Holmeagerskolen findes online i TABULEX. Yderligere information om TABULEX fås via SFO personalet. DIALOGEN FORÆLDRENE IMELLEM Et godt samarbejde i forældregruppen fremmer tilliden, rummeligheden og kommunikationen, og skaber det optimale fundament for god trivsel blandt alle i dit barns klasse. På den måde bliver det nemmere at løse de konflikter og håndtere de problemer, der vil komme i løbet af skoletiden, og undervisningsmiljøet og trivslen i klassen forbedres markant. De fleste undersøgelser understøtter dette. Læs mere her: https://www.skoleforaeldre.dk/aktuelt/flerenyheder/2014/foraeldreafgorendefortrivsel.aspx Kommer der udfordringer, er det rigtig vigtigt: At LYTTE for enhver sag, der omhandler dit barn, kan ses fra flere sider. Husk at mange børn fortæller ud fra, hvad der er mest gunstigt for dem selv intentionen er ikke at lyve, det er blot en almindelig kendt psykologisk mekanisme. At FOKUSERE PÅ LØSNINGER sådan håndteres de fleste konflikter og udfordringer bedst. At SÆTTE PRIS PÅ når du kontaktes direkte af andre forældre vedr. dit barn det er ikke et personligt angreb på din forældrerolle. Se det som en mulighed for at hjælpe dit barn bedst muligt igennem en udfordring. Dette gælder uanset om du ringes op, modtager besked via forældreintra eller det bringes op ved en social sammenkomst i klassen. Åbenhed især omkring de svære, udfordrende og store ting i livet er med til at fremme dit barns trivsel. Når lærere (og også gerne forældregruppen) er informerede om fx særlige behov, skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom, kan de meget bedre imødekomme dit barns behov og hjælpe barnet igennem en muligvis svær tid. Dette sikrer, at dit barn føler sig mødt og forstået samt at misforståelser pga. manglende information undgås. Se linket: Princip for inklusion (for mere info om særlige behov) (teksten til dette link står på skolens hjemmeside) 10

11 RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FORÆLDRE-INTRA (tekst til link under punkt om forældreintra): NB! Det er muligt at blive adviseret via , hver gang forældreintra opdateres med relevant information omkring dit barn. Dette gør du inde under indstillinger (se rullemenuen i venstre side) og advisering. Med jævne mellemrum vil du blive bedt om at bekræfte rigtigheden af familiens kontaktoplysninger, når du logger ind på forældreintra. Det er yderst vigtigt, at du sørger for at opdatere disse, så skolen altid ved, hvor de kan kontakte jer. KLASSENS OPSLAGSTAVLE: Findes på forsiden og indeholder væsentlige daglige opdateringer fra skolen til dig og dit barn. Her inviteres du også med jævne mellemrum med på en kigger i undervisningen (fotos og/eller korte videosekvenser). KONTAKTBOG: Findes i højre side-menu. Bruges primært i forbindelse med sygdom og anden form for fravær. BESKEDER: Findes i højre side-menu. Relevant information til og fra lærere vedr. dit barn og dit barns klasse. Det er også her du kan kontakte klassens lærere direkte. Information forældrene imellem om arrangementer, trivsel, gode råd m.m. NB! Når du modtager en besked vil en pop-up box vise sig på forsiden, når du logger ind. SAMTALER: Findes i højre side-menu. Her bookes tider til samtaler om og med dit barn: Skole--hjemsamtaler og samtaler med sundhedsplejersken. Her kan også annonceres og bookes tider til forældrelæsning. Normalt vil den ansvarlige arrangør (læreren / sundhedsplejersken) annoncere på klassens opslagstavle (forsiden), når samtale-bookingen ligger klar. ELEV-PLANER: Findes i højre side-menu. Her lægges planen for dit barn ud, kort tid før skole-hjem-samtalen afholdes (dvs. 2 gange årligt). Normalt vil dit barns lærer informere om dette på klassens opslagstavle (forsiden). UGEPLANER: Findes i højre side-menu. Her informerer dit barns lærere om, hvad der fagligt arbejdes med lige nu (inkl. forslag til hvordan du kan støtte op om undervisningen derhjemme), ugens aktiviteter, lektier og andet relevant for den kommende uge. DE 5 BEDSTE RÅD For at sikre at du som forælder får det optimale ud af forældre-intra, kommer her de 5 bedste råd om effektiv og overskuelig kommunikation i dette forum: Modtagere: Tag stilling til hvem din besked er relevant for og send kun til den/dem. Overskrifter: Dækkende og præcis for det din besked handler om. Indhold: Gør det gerne kort og enkelt. Ønsket handling: Definér tydeligt evt. ønsket handling fra modtagerne (fx svare inden tidsfrist, melde sig som arrangør, lign.). God tone: Husk at uenigheder også kan skrives pænt / positivt. Tag dialogen direkte med de involverede parter, inden sagen eventuelt bredes ud til en større forældrekreds. 11

12 Dine personlige log-in detaljer til forældre-intra fås via dit barns lærer. Al henvendelse vedr. forældre-intra teknik skal rettes til klasselæreren. SLUT PÅ RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FORÆLDRE-INTRA 12

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd Side 1 IDÈKATALOG Ideer Forventninger Muligheder Holdninger Informationsmateriale for forældre og klasseforældreråd Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING..3 2. FORVENTNINGER 3 FORVENTNINGER TIL ELEVERNE...

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Køge Kommune November 2014 1 Forord I Køge Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Kort om 2. år med skolepædagog.

Kort om 2. år med skolepædagog. Kort om 2. år med skolepædagog. Projekt 2010/2012 på Iselingeskolen To år med skolepædagog i udskolingen Evalueringsrapport 1 1: Fakta om skolepædagogordningen på Iselingeskolen 2010-2012 Betegnelsen skolepædagog

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen Aktive forældre er en forudsætning for en god skole Engelsborgskolen Indhold Aktive forældre er en forudsætning for en god skole 4 Hvorfor er kontaktforældrerollen vigtig? 4 Hvilken rolle kan kontaktforældrene

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10.

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10. Fronter på Humble Skole - en vejledning til Humble Skoles forældre i brug af Fronter, som er vores nye kommunikations og læringsplatform. Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj:

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere