Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse"

Transkript

1 Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

2 KOLOFON INTRODUKTION Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret Områdeløft i Sundholmskvarteret i København skaber lokalt engagement og private følgeinvesteringer. private følgeinvesteringer ved områdefornyelse udgivet af Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter, maj 2015 forfatter Seniorforsker Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København foto og illustrationer Syddjurs Kommune, Områdeløft Sundholmskvarteret, Sirid Bonderup, Colourbox, Guldborgsund Kommune, Områdefornyelsen Valby, Frederiksberg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Morsø Kommune. Forsidefoto: Syddjurs Kommune. grafisk tilrettelæggelse MONTAGEbureauet ApS Publikationen kan bestilles hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ISBN nr.: Områdefornyelse motiverer til private investeringer Det er en god forretning, når stat og kommuner investerer i forbedring af veje, stier og grønne områder eller støtter sociale indsatser i udsatte områder. Det motiverer også de private bygningsejere i området til at investere i forbedringer. For hver offentlig krone, der gives i tilskud til områdefornyelser, investerer bygningsejere i gennemsnit 3,5 kroner i forbedringer af deres ejendom. Det viser en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, der har haft til formål at synliggøre, i hvor høj grad områdefornyelse skaber følgeinvesteringer blandt private bygningsejere. Undersøgelsen er lavet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der hvert år giver 80 millioner kroner i tilskud til områdefornyelser, der skal styrke fysiske og sociale forhold i udsatte byer og byområder i Danmark. I denne pjece kan du læse om resultaterne af undersøgelsen og se eksempler på, hvordan områdefornyelse har genereret følgeinvesteringer. Pjecen giver også en række anbefalinger til, hvordan kommuner kan fremme private følgeinvesteringer ved områdefornyelser. Pjecen er baseret på en rapport fra SBi, der kan findes på SIDE 3

3 OM UNDERSØGELSEN OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen hvad er områdefornyelse? Kommuner kan søge om statsligt tilskud til områdefornyelser, der skal styrke udsatte områder. Tilskuddet går fx til nye kultur- og forsamlingshuse, forbedring af gader, stier og pladser, opretning af særlige bygninger, omdannelse af ældre byområder og til sociale og kulturelle aktiviteter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter betaler maksimum 10 mio. kroner pr. område. Den pågældende kommune skal som minimum investere det dobbelte. Det en forudsætning, at lokale borgere, virksomheder og organisationer inddrages i planlægning og gennemførelse af områdeindsatsen. Det skal sikre en fortsat udvikling, når de offentlige investeringer ophører. En områdefornyelse skal gennemføres over 5 år. Siden 2004 har danske kommuner sat mere end 100 områdefornyelsesprojekter i gang. fakta om undersøgelsen private bygningsejere har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen om deres følgeinvesteringer ved områdefornyelse. 45 områder er repræsenteret i undersøgelsen. hvad er følgeinvesteringer? I undersøgelsen er der fokus på de investeringer, bygningsejerne foretager i deres ejendomme som følge af områdefornyelsen. Det kan være både større og mindre forbedringer, ombygninger, tilbygninger, vedligeholdelsesopgaver m.m. Ikke alle forbedringer er lige synlige, men kan alligevel ses som udtryk for, at områdefornyelse motiverer lokale bygningsejere til at investere i deres bygninger, fx i form af et nyt bad eller køkken. Da undersøgelsen kun omfatter følgeinvesteringer blandt private bygningsejerne, er der mange potentielle følgeinvesteringer, som ikke tælles med. Det kan fx være kommunale investeringer i infrastruktur, kommunale driftstilskud til kulturbygninger og ungdomshuse, EUmidler, fondsmidler, private tilskud til offentlige bygninger, gadeinventar, indsatser over for udsatte grupper m.m. Frivillig arbejdskraft, hvor lokale bidrager med egne ressourcer og tidsforbrug, kan også være en effekt af områdefornyelsen. Det vigtige med private og offentlige følgeinvesteringer er den synergieffekt, der kan opstå, når investeringerne falder på samme tid og i samme område. Når de unge fx inddrages i driften af det nyetablerede ungdomshus, samtidig med at torvet renoveres, og gadeinventaret fornys, giver det området en attraktionsværdi, der er større end summen af de enkelte bidrag. Foto: Syddjurs Kommune Denne pjece samler hovedkonklusionerne af spørgeskemaundersøgelsen om private bygningsejeres investeringer ved områdefornyelse. Undersøgelsens formål er at synliggøre, i hvor høj grad områdefornyelsen har inspireret de lokale bygningsejere til at igangsætte forbedringer af deres egne bygninger. Mange kommuner har rapporteret om markante private investeringer som følge af de synlige forbedringer af stier og veje, nye mødesteder og den involverende proces af lokalbefolkningen, der typisk følger med en områdefornyelse. En tidligere undersøgelse fra SBi har vist, at der under den tidligere statslige støtteordning, Helhedsorienteret byfornyelse, blev genereret 5 private kroner for hver kommunal og statslig krone, der blev investeret i områdefornyelse 1). Det var imidlertid i perioden , hvor der var stor vækst i de private ejendomsinvesteringer. Denne undersøgelse tegner et billede af følgeinvesteringer i perioden fra 2006 til I denne periode har stat og TABEL 1. kommuner tilsammen investeret knap 1/2 mia. kroner (459 mio. kroner) i områdefornyelse i 45 udsatte områder. Det svarer til lidt over 10 mio. kroner i hvert område. Fokus på bygningsejeres følgeinvesteringer I undersøgelsen er der udvalgt et repræsentativt udsnit at bygningsejere i de 45 områder, undersøgelsen omfatter. Der er modtaget svar fra bygningsejere. Ejerne omfatter private ejere, udlejere, boliger og erhverv m.m. se tabel 1. Ejerne er blevet spurgt om, hvor store bygningsinvesteringer de har foretaget i perioden 2006 til 2010, og hvor meget, de skønsmæssigt mener, skyldes områdefornyelsen. De er også blevet spurgt til, hvilke typer forbedringer investeringerne er gået til, fx nybyggeri eller forbedringer af boliger, erhverv og udearealer. De svar, bygningsejerne har givet, er baseret på deres egne skønsmæssige vurderinger af områdefornyelsens betydning for deres investeringer. Type og andel af bygningstyper og ejergrupper, der indgår i undersøgelsen (afrundet procent). Erhvervsudlejning 8% Boligudlejning 35% Private udlejere: blandede ejendomme Erhverv 10% Fremstillingserhverv Andre serviceerhverv Lokal kultur og service Butikserhverv Ejerboliger 46% Boligejere Undersøgelsen har fokus på områdefornyelser, der er gennemført i perioden Private udlejere: rene boligejendomme Fra 2006 til 2010 har stat og kommuner investeret 459 mio. kroner i områdefornyelse. Almene boligselskaber Andelsboligforeninger 1) Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse. Delrapport under evaluering af lov om byfornyelse. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, SBi 2008:06. SIDE 4 SIDE 5

4 RESULTATER Et pænt nærmiljø/bymiljø i et helt kvarter øger lysten selv til at lave noget pænt og miljøvenligt, der matcher omgivelserne.. Hvis ikke der havde været områdefornyelse, havde der ikke været boliger i området og dermed ingen investeringer. Jeg har løbende sat ejendommen i stand (nyt tegltag, nye vinduer med bue osv.), siden jeg købte den i Det har hele tiden været væsentligt for mig at bevare stilen, og det har glædet mig MEGET, at byfornyelsen har støttet det samme formål. Der er ingen tvivl om, at andre ejere har ladet sig inspirere af byfornyelsen, og at resultatet er godt. Udvalgte citater fra private bygningsejere der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen om følgeinvesteringer efter områdefornyelse. Ølgod Mange kommuner prøver at opgøre, hvor mange følgeinvesteringer private som offentlige der genereres af områdefornyelsen. Det kan ofte være store beløb. Områdefornyelse øger private investeringer med 15% Bygningsejerne giver udtryk for, at 15% af deres samlede investeringer i egne bygninger skyldes, at der er gennemført områdefornyelse i bydelen se tabel 2. Det svarer til et samlet beløb på 1,6 mia. kroner. De samlede offentlige investeringer på 459 mio. kroner i perioden har altså givet en spinoff-effekt på faktor 3,5 i form af private følgeinvesteringer blandt bygningsejerne. Det betyder, at for hver offentlig krone, der er investeret i områdefornyelse, har bygningsejerne investeret 3,5 kroner ekstra til forbedringer af deres bolig- og erhvervsejendomme, fx efterisolering, vinduer, maling af facader, indvendige forbedringer af ejendommene, nybyggeri, forbedringer af de grønne områder etc. Bygningsejerne vurderer, at disse investeringer ikke ville være sket uden områdefornyelsen i deres område. Det er især bygningsejerne i de mindre byer, der påvirkes til ekstra investeringer ved områdefornyelse. Tabel 2 viser, at ejerne i de mindre byer vurderer, at 20% af deres investeringer skyldes områdefornyelsen, mens ejerne i de større byer mener, det er 11%. En opgørelse fra Varde Kommunes områdefornyelse i Ølgod viser, at der har været genereret for i alt 93 mio. kroner private og offentlige investeringer på basis af et byfornyelsesbudget på i alt 7,5 mio. kroner. Det svarer til en spinoff-faktor 12 på de offentlige investeringer. De 93 mio. kroner er fordelt på 50 mio. kroner private investeringer, 30 mio. kroner kommunale investeringer, 8 mio. kroner regionale investeringer og 5,5 mio. kroner statslige investeringer (kilde: I.C. Byfornyelse, 2012). TABEL 2. Bygningstype Andelen af bygningsejernes samlede ejendomsinvesteringer, der er sket som følge af områdefornyelse. Centralt i større by Mindre by I alt Ejerboliger 8% 18% 14% Boligudlejning 12% 28% 16% Erhvervsudlejning 15% 22% 17% Erhverv 3% 12% 7% I alt 11% 20% 15% SIDE 6 Foto: Colourbox MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Foto: Guldborgsund Kommune. SIDE 7

5 Størst effekt i de mindre byer Guldborgsund Kommune De private følgeinvesteringer fra områdefornyelsen kan variere meget fra sted til sted, også selvom indsatserne finder sted i samme kommune. En opgørelse af private følgeinvesteringer i fire områdefornyelser i Guldborgsund Kommune i perioden 2000 til 2014 viser, at der i de forskellige områder har været private følgeinvesteringer med en spinoff-faktor på mellem 3 og 28. De offentlige midler har altså genereret helt op til 28 gange så meget i følgeinvesteringer. I sidstnævnte projekt er det EU-midler, som har genereret den store spinoff. Når spinoff-effekten i de mindre byer er størst, kan det skyldes, at områdefornyelsen er mere synlig i de mindre byer end de større pga. de fysiske forandringer og opmærksomhed i medierne. Offentlige investeringer i områdefornyelse Følgeinvesteringer Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune Man kan antage, at der er en stigende erkendelse blandt byernes indbyggere, erhvervsliv m.m. af, at initiativerne skal komme fra dem selv, hvis byen skal have en fremtid. Kilde: Guldborgssund Kommune Fornyelse af grønt område i Ryslinge på Fyn Faktor (private følgeinvesteringer/ offentlige investeringer) Kommune Stat Private Hollands Gaard ,0 2,2 55,2 6 Østerbro-kvarter ,4 3,6 30 3*) Slotsgade-kvarter ,0 4,0 55 Gedser-indsatsen ,6 3,1 I de større byer er spinoff-faktoren på 2,4. Her har stat og kommuner investeret 287 mio. kroner i områdefornyelse fra 2006 til Bygningsejerne har som følge heraf investeret i alt 675 mio. kroner i deres ejendomme. se tabel 4. At områdefornyelsen ses som et væsentligt bypolitisk instrument afspejler sig i, at det i mange mindre byer ofte er indbyggerne selv, der tager initiativet til områdefornyelsen. Det kan betyde, at de er mere villige til at medfinansiere indsatserne under områdefornyelsen, herunder forbedringer på egen ejendom. Private følgeinvesteringer fra områdefornyelser i Guldborgssund Kommune. Bygningstype Områdefornyelsen har størst afsmittende effekt på de private følgeinvesteringer i de mindre byer. Her har stat og kommuner investeret 172 mio. kroner i områdefornyelse, og bygningsejerne har investeret 935 mio. kroner som følge heraf. Det giver en spinoff-faktor på 5,4 i de mindre byer. Det store offentlige fokus, der har været på udkantsområder og de mindre byer de senere år, kan også have medvirket til at fremme de private investeringer. Foto: Guldborgsund Kommune TABEL 3. RESULTATER 360 Puljer, fonde m.m. 0,5 3, TABEL 4. Spin-off fra områdebyfornyelse beregnet på samlede offentlige tilskud (kommunale og statslige) og private ejendomsinvesteringer. Områdetype Centralt i større by Mindre by Total Offentlige investeringer i områdefornyelse, mio. kr Private ejendomsinvesteringer som følge af byfornyelse blandt ejere i området, mio. kr Spin-off på offentlige investeringer 2,4 5,4 3,5 *) I Østerbro-kvarteret har der været markante forbedringer i form af mere sikre skoleveje, ændret beboer adfærd og reduceret banestøj for boliger. Det er forbedringer med stor effekt, men der er ikke sat beløb på. SIDE 8 SIDE 9

6 Når stat og kommune investerer 1 krone i områdefornyelse Den offentlige investering i områdefornyelse var fra ca. ½ mia. kroner GRAFIK: SIRID BONDERUP investerer private bygningejere 3,5 kroner Private følgeinvesteringer: Boligejere står for 50% Boligudlejere står for 39% Erhverv for 11% Grafikken viser resultater fra spørgeskemaundersøgelse af private bygningsejeres investeringer som følge af områdefornyelse bygningsejere har svaret. De repræsenterer 45 områder, hvor der er sket områdefornyelse fra 2006 til For hver offentlig krone til områdefornyelse Hvor de bruges på: investerer private bygningsejere i STØRRE byer 2,4 kroner Af investeringerne går 71% til boliger. 20% GÅR TIL ERHVERV OG DE SIDSTE 9% GÅR TIL UDEAREALER mens de i mindre byer investerer 5,4 kroner af bygningsejernes private investeringer var ikke sket uden områdefornyelserne - det svarer til 1,6 mia. Boligforbedring 39% Nybyggeri og tilbygning 38% kroner Bygningsforbedring 23% SIDE 10 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER SIDE 11

7 R ES U LTATER Der investeres mest i ejerboliger Kolind I områdefornyelser samarbejder kommuner typisk med en lang række forskellige ejere, organisationer m.m. om konkrete projekter. Denne samarbejdsproces er med til at generere private følgeinvesteringer. Kolind i Syddjurs Kommune fik i 2010 tilsagn om støtte til områdefornyelse over en femårig periode. Kolind var udfordret af et stigende antal borgere med sociale problemer, og byen var præget af dårligt vedligeholdte eller faldefærdige bygninger. blevet brugt på at opkøbe og nedrive nedslidte bygninger fra private ejere. De private ejere har til gengæld brugt en del af deres indtjening fra salget til at istandsætte egne huse, fx med nye døre og vinduer. Det forventes, at der gennem samarbejder og partnerskaber skabes privat medfinansiering på omkring 1 mio. kroner, og at der til etablering af omfartsvej og forsamlingshus skabes medfinansiering fra andre kommunale instanser på omkring 8 mio. kroner. Det samlede budget til områdefornyelsen var på 9 mio. kroner, hvoraf den statslige støtte udgør 3 mio. kroner, og de kommunale midler 6 mio. kroner. Nogle af midlerne er FIGUR 1 Samlet set er det ejerboligerne, der investeres mest i, De står samlet set for 50% af investeringerne. Dog er det mest markant i mindre byer, hvor ejerboligerne står for hele 69% af investeringerne, mens ejerboligerne i de større byer står for 22 % af følgeinvesteringerne. Investeringer i bygninger til boligudlejning udgør samlet set 39%, men med en større andel i de større byer på 51% og en mindre andel i de mindre byer på 22%. Der er også stor forskel på, hvor meget områdefornyelsen påvirker boligudlejerne i mindre og større byer. I de større byer skyldes 12% af boligudlejernes investeringer områdefornyelse, mens det i de mindre byer er 28%. Få følgeinvesteringer i erhvervs- og kulturbygninger I både større og mindre byer fylder investeringer i erhvervs- og kulturbygninger relativt lidt, i alt 11%. Imidlertid kan selv mindre investeringer i denne type bygninger have stor betydning for attraktiviteten af områderne, da de ofte er beliggende på meget synlige steder i bybilledet. Selvom investeringerne i erhvervsejendomme er relativt lille i det samlede billede, har områdefornyelsen alligevel stor afsmitning på erhvervsudlejningen såsom butikker, kultur, service etc. Erhvervsudlejerne vurderer, at 17% af deres samlede ejendomsinvesteringer skyldes områdefornyelse se også tabel 2 på side 7.. Selvom investeringer i boligforbedringer ikke nødvendigvis skaber synlige forbedringer i området, kan de tages som indikator for, at områdets bygningsejere får en øget tro på områdets fremtid gennem de forbedringer, der foretages gennem områdefornyelsen. Kort over de projekter, der indgår i områdefornyelsen i Kolind, og nogle af de aktører, der er etableret samarbejde med. Kafe Kolind Byens Hus Byens Hus Private investorer Foreninger Bibliotek Lokalarkiv Idrætsforening Kultur- fritidsforvaltning Selvejende institution Alsrode Tømrerfirma KFUM s Sociale arbejde Jobcenter Kafe Kolind Menighedsrådet Nedrivningspulje Cowi Cowi Ejerboliger Boligudlejning Erhvervsudlejning Erhverv 50% 4000 Bredgade P-lommer Kirkeparkering Aktiverende Uderum Torv Nyt hjørne % Byhallen Grønt Uderum Syddjurs Spildevand A/S Kolind Fjernvarme Amba Kolind Vandværk Handelsstandsforening Distriktsråd Veje og Trafik Distriktsråd Natur & Miljø Samlede ejendomsinvesteringer (mio. kroner) i områder med områdebyfornyelse fordelt på bygningstyper og områdetyper. Kirkeparkering Kirkesti Bredgade Kløversti FIGUR 2. Byport 51% 69% % Byhallen Borgerforening Uderum Ungehus PPR Nedrivningspulje % 9% 7% 4% 4% 5% 3% 0 Centralt i større by Mindre by Alle (Kilde: Syddjurs Kommune; Illustration: Sirid Bonderup). SIDE 12 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER SIDE 13

8 R ES U LTATER Investeringerne i boliger fylder mest Sundholmsvej, København 71% af de private investeringer går til boligerne i områderne enten i form af nybyggeri, boligforbedringer eller bygningsforbedringer. Sundholmskvarterets Områdeløft blev gennemført i perioden med et budget på 60 mio. kroner. Med udgangspunkt i bygnings- og byrumsforbedringer har der været fokus på at skabe sociale og fællesskabsfremmende aktiviteter i området og at skabe organisatoriske rammer for, at indsatserne forankres lokalt. Under områdefornyelsen er der gennemført mere end 250 delprojekter, bl.a. med etablering en række nye byrum, byhaver, boldbaner, træer, plantekasser, bistader m.m. Etablering af grønne byrum kan ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet (2013)2) være med til at øge værdierne af omkringliggende ejendomme betragteligt og dermed øge ejernes lyst til og muligheder for investeringer. Ifølge opgørelser fra sekretariatet for områdeløftet er der gennemført byfornyelsesprojekter for 143 mio. kroner med 73 mio. kroner i medfinansiering fra private bygningsejere. Desuden er der trukket mere end 245 mio. kroner til kvarteret som ekstern finansiering fra private og offentlige bidrag, fonde, boligselskaber m.m. Hertil kommer, at der er skabt en række positive effekter i form af bl.a. mindre hærværk i området. De erhvervsrelaterede investeringer til nybyggeri, tilbygninger, forbedringer af erhvervslokaler samt forbedringer af bygninger eller facader udgør 20%. FIGUR 2. Endelig udgør forbedringer af udendørsarealer 9%. I figur 2 fremgår det, hvordan de forskellige typer forbedringer er fordelt på de enkelte ejergrupper. De største typer af forbedringer foretages af boligejerne og går til nybyggeri og tilbygning på boligejendomme samt til boligforbedringer. Private investeringer (mio. kr.) fordelt på typer af forbedringer og typer af bygningsejere Fremstillingserhverv Andre serviceerhverv Lokal kultur og service 2000 Butikserhverv 1800 Udlejere af erhvervsejendomme Private udlejere: rene boligejendomme +blandede ejendomme Almene boligselskaber Andelsboligforeninger 1000 Boligejere 800 a. Nybyggeri af eller tilbygning til boligejendom 600 b. Nybyggeri af eller tilbygning til erhvervslokaler c. Boligforbedring d. Forbedring af erhvervslokaler a TABEL 5. b c d e f g h e. Bygningsforbedring af boligejendom f. Bygningsforbedring af erhvervsejendom g. Forbedring af forretningsfacader h. Forbedring af tilliggende udendørsarealer i. Andet i De private investeringers fordeling på typer af forbedringer og områdetyper. Områdetype Centralt i større by Mindre by Total Forbedring Nybyggeri af eller tilbygning til boligejendom 29% 23% 27% Nybyggeri af eller tilbygning til erhvervslokaler 7% 8% 7% 26% 31% 28% 4% 12% 7% 20% 10% 16% Bygningsforbedring af erhvervsejendom 4% 3% 4% Forbedring af forretningsfacader 3% 2% 2% Forbedring af tilliggende udendørsarealer 7% 11% 9% 100% 100% 100% Boligforbedring Forbedring af erhvervslokaler Bygningsforbedring af boligejendom I alt Områdefornyelse er med til at engagere de lokale borgere. Her ved indvielsen af Sundholm Bakker, en ny plads etableret i forbindelse med områdeløftet i Sundholmsgadekvarteret (Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret). SIDE 14 2) Værdisætning af bykvaliteter fra hovedstad til provins. IFRO-rapporter 216ac. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Københavns Universitet, SIDE 15

9 ANBEFALINGER ANBEFALINGER Hvordan kan kommuner fremme private følgeinvesteringer? Der er forskellige muligheder for at styrke private følgeinvesteringer i forbindelse med områdefornyelse. Her er en række mulige emner, der kan indgå i investeringsredegørelsen, som skal udarbejdes i forbindelse med en områdefornyelse 3). Læg en strategi, og lav en målsætning Overvej allerede tidligt i processen, hvordan de private investeringer i et område kan øges. Identificer private investorer, og lav en strategi for, hvordan de nås. Opstil målsætninger for private investeringer, og klargør hvilke vilkår, der skal være for private investeringer, fx krav om privat medfinansiering, forhandlede løsninger, investorernes indflydelse på planlægningen m.m. Som eksempel har Guldborgsund Kommune i deres byfornyelsesprogram for Slotsgadekvarteret formuleret en række ambitiøse mål sætninger for private følgeinvesteringer og handlingsmuligheder for at nå målene 4). Synliggør områdefornyelsen For developere og investorer er områdefornyelsens midler meget små. Derfor er der god grund til at beskrive, hvilke muligheder områdefornyelsen som helhed bringer med sig. Det kan fx være øget offentligt fokus på området, muligheden for andre kommunale og statslige investeringer i området, lokalt engagement og vilje til at bidrage til løsninger, forbedringer af det fysiske miljø, der øger attraktiviteten af området, salg af grunde der muliggør nybyggeri i området etc. Figur 3 Foto: Frederiksberg Kommune FIGUR 3 Investeringsoversigt for områdefornyelse i Hedehusene. Oftenlige investeringer Private investeringer Investeringspartnerskaber Investeringens indhold Placering Estimeret beløb Tidsramme Faciliteter til forskønnelse, ophold, aktiviteter, Hedemarked m.m. Faciliteter til forskønnelse, ophold, aktiviteter, leg, motion, teater/musik m.m. Byrum ved Stationsforplads og Hovedgaden Byrum ved Byparken og omkring Hedehushallen ca. 4 mio kr ca. 4,3 mio. kr Projekt- og informationshus Stationsbygningen ca driftsmidler (drift ) Kortlægning og information om attraktioner i Hedehusene Stationsbygning, Hovedgaden ca. 1 mio. kr Stiforbindelser Det centrale Hedehusene ca. 1,3 mio. kr Bygningsfornyelse Hovedgaden omkring 4,5 mio kr. heraf ca. 3 mio private investeringer Etablering af bydel med ca boliger Energirenovering og energirigtig byggeri Vision Gammelsø ECO-life Kombination af kommunale og private investeringer. Kendes ikke Samlet budget 73,5 mio. kr. (32 mio. kr. investeres af danske partnere) Bibliotek Byparken Afsat 25 mio. kr. på budget Estimeret til at ske i løbet af de næste 20 år Dagligvarebutik mm. Bycenter Kendes ikke. Forventes i løbet af de næste 6 år Kulturhus Område ved Hedehushallen Boligsocial helhedsplan Charlottekvarteret mio. kr Facaderenovering Renovering af Hovedgaden Kendes ikke Ikke fastlagt Modernisering af fjernvarme Områder i Hedehusene ca. 55 mio. kr Energirenovering Hedehushallen Kløverstier og oplevelsesværdier Hedehusene og Høje Taastrup Kendes ikke Kilde: Hedehusene et prospekt for investorer. Investeringsredegørelse. Høje Taastrup Kommune, år Synliggør området For investorer kan det lokale kendskab være begrænset. Derfor kan der være brug for at skabe et bedre kendskab til området. Byfornyelse kan for investorer og developere skabe visse fordomme om et marginaliseret område uden vækstmuligheder. Men ofte kan områderne have mange kvaliteter og stor lokal handlekraft, der sammen med andre offentlige investeringer kan rumme et potentiale for private investeringer. Skab ejerskab Hvis ikke de lokale bygningsejere og andre potentielle investorer er bekendt med områdefornyelsen og de initiativer, der igangsættes, så er sandsynligheden for, at det medfører private følgeinvesteringer begrænset. Derfor er der en grund til at tænke i måder at styrke synligheden af områdefornyelsen over for ejere og lejere af boliger, erhverv, butikker, kulturinstitutioner m.m. i området. Ejerskab til og indflydelse på områdefornyelsen medfører typisk, at private investorer er mere villige til at deltage i fornyelsen af området og bidrage aktivt, herunder at lade indsatsen smitte af på egne bygninger. Synliggør aktørerne For eksterne investorer kan det være svært at overskue, hvilke personer i kommunen, der sidder med planlægning, byggetilladelser og erhverv, hvem der repræsenterer de forskellige forvaltninger, og hvilke lokale aktører der er i området. Ved at synliggøre aktørerne, der er involveret i områdefornyelsen, kan det agere vejviser for eksterne investorer. Samarbejd med lokale ejendomsmæglere Det kan være svært at vide, hvilke investorer og developere, der kan være interesserede i området. Ejendomsmæglere har ofte god viden om området og dets kvaliteter, hvilke forbedringer der efterspørges m.m. Man kan med fordel inddrage lokale ejendomsmæglere i en markedsvurdering af området og udnytte, at mæglerne ofte indgår i netværk med developere og investorer. Inddrag eksterne investorer fra start Hvis man søger at få private investorer til at deltage i udviklingen af området, bør de inddrages tidligt jo tidligere, jo bedre. Det kan give et realitetstjek på de forventninger, kommunen har til de eksterne investeringer, og medvirke til, at man kan nå at integrere mulige projekter i indsatsen. Planlægning og tidlig dialog skal dog ikke stå i vejen for opportunisme, hvis muligheden byder sig uventet sent i forløbet hvis det vel at mærke sker i god dialog med kommunen og andre aktører i området. Styrk det interne samarbejde i kommunen Skab oversigt over, hvilke investeringer forskellige forvaltninger har planlagt i området, og inddrag dem i strategien for at fremme private investeringer ved områdefornyelsen. 3) For uddybning og inspiration: se Vejledning til investeringsredegørelse, investeringsredegoerelse.pdf 4) Byliv og partnerskab. Slotsgadekvarteret frem mod Områdefornyelse gennem fremme af private investeringer, offentlig-privat samarbejde og samfinansiering. Guldborgsund kommune, SIDE 16 SIDE 17

10 MERE INFORMATION MERE INFORMATION Hele rapporten Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse kan hentes på sbi.dk/foelgeinvesteringer Læs SBi s rapport Private investeringer i områdebaseret byfornyelse (SBi 2009:25) på sbi.dk Foto: Morsø Kommune Læs også pjecen Samarbejde med virksomheder i områdeindsatser på mbbl.dk. Foto: Områdefornyelsen Valby SIDE 18 SIDE 19

11 muner investerer i områdefornyelse i udsatte områder. Det motiverer også de private bygningsejere i området til at investere i forbedringer af deres ejendomme. Det viser en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København, der er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Denne pjece opsamler resultaterne fra undersøgelsen og viser eksempler på private investeringer som følge af områdefornyelse. Pjecen retter sig særligt mod kommunale byplanlæggere og indeholder også en række mulige emner, der kan indgå i planlægningen af en områdefornyelse. Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter Gammel Mønt 4, København K Telefon: Foto: Områdefornyelsen Valby Det er en god forretning, når stat og kom-

PRIVATE FØLGEINVESTERINGER VED OMRÅDEFORNYELSE SBI 2015:13

PRIVATE FØLGEINVESTERINGER VED OMRÅDEFORNYELSE SBI 2015:13 PRIVATE FØLGEINVESTERINGER VED OMRÅDEFORNYELSE SBI 2015:13 Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse Jesper Ole Jensen Anders Rhiger Hansen Mark Martino Hans Skifter Andersen SBi 2015:13 Statens

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Menu Investeringer i byomdannelse Hvorfor samarbejde Virksomheders stedstilknytning og ansvar

Læs mere

STRATEGISK BYFORNYELSE

STRATEGISK BYFORNYELSE STRATEGISK BYFORNYELSE Inspiration til kommuner Byfornyelse Ideer til byfornyelse fra strategiproces i Faaborg-Midtfyn Kommune (Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune). Strategisk byfornyelse Inspiration til kommuner

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

: BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER

: BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER : tka@sbi.aau.dk BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER DIREKTØR THORKILD ÆRØ Menu Røde tal på bundlinjen? - udfordringer for de mindre byer og provinsbyer - borgere,

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Realisering af energibesparelser via ESCO

Realisering af energibesparelser via ESCO Realisering af energibesparelser via ESCO Foreløbige erfaringer fra et forskningsprojekt Jesper Ole Jensen, SBi-Aalborg Universitet Et kort CV Jesper Ole Jensen Civilingeniør Seniorforsker, PhD Forskningsområder:

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier:

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier: Dato: 06.08.2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: 2012-482 Midtvejsevaluering af Indsatspuljen I. Baggrund og formål II. Sammenfatning III. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse IV. Resultater og opgørelse

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Styregruppemøde 19. april 2012

Styregruppemøde 19. april 2012 Styregruppemøde 19. april 2012 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af partnerskabets medlemmer 2. Partnerskabets forretningsorden samt valg af formand og næstformand 3. Orientering om områdefornyelsens

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi Bæredygtighedsvurdering af byområder Jesper Ole Jensen, SBi Udgangspunkt for vurdering: DPL-inspireret model til vurdering af bæredygtighed i Københavns byområder Områderne vurderes på 20 udvalgte indikatorer,

Læs mere

Hovedkonklusioner. Det fortsatte byfornyelsesbehov

Hovedkonklusioner. Det fortsatte byfornyelsesbehov Hovedkonklusioner Er der fortsat behov for byfornyelse? Har man nået målsætningerne med den nye lov? Er det blevet lettere at administrere byfornyelsen? Er det de ringeste boliger der fornyes? Hvordan

Læs mere

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 21. juni 2016 J nr. 2016-787 /mra, hlm Som en del

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Bo Jellesmark Thorsen

Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet. Bo Jellesmark Thorsen Hvad betaler sig? Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Bo Jellesmark Thorsen Medforfattere: Thomas Hedemark Lundhede, Toke Emil Panduro, Linda Kummel, Alexander Ståhle, Alex Heyman Københavns

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Bilag 1. Tiltag til understøtning af detailhandlen i kommunens fire hovedbyer.

Bilag 1. Tiltag til understøtning af detailhandlen i kommunens fire hovedbyer. Bilag 1 Tiltag til understøtning af detailhandlen i kommunens fire hovedbyer. Frederikssund kommunes fire hovedbyer er: Frederikssund Jægerspris Skibby Slangerup Byernes størrelse og karakter er forskellig,

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

BILAG 6 OMRÅDEFORNYELSEN FOLEHAVE- KVARTERET KVARTERPLANEN KORT

BILAG 6 OMRÅDEFORNYELSEN FOLEHAVE- KVARTERET KVARTERPLANEN KORT BILAG 6 OMRÅDEFORNYELSEN FOLEHAVE- KVARTERET KVARTERPLANEN KORT 2 INTRODUKTION Københavns Kommune, private aktører og almene boligorganisationer udvikler Valby for milliarder frem mod 2030. Bydelen bliver

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere