FLIS DAGE. København 15. dec Kolding 16.dec. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014"

Transkript

1 FLIS DAGE København 15. dec Kolding 16.dec. 2014

2 Program Modtagelse og morgenmad Velkomst samt status og indsatser på FLIS Nye muligheder med Udsatte Børn- og Unge Pause Nyheder i Release Udfordringer for ibrugtagning af FLIS? Frokost og FLIS-mingling Informations-øer Kommuneoplæg Afslutning og afrunding Farvel og tak for i dag

3 MODTAGELSE OG MORGENMAD

4 VELKOMST STATUS OG INDSATSER PÅ FLIS

5 Status Vi arbejder fortsat i disse fire spor: 1. Ibrugtagning: netværk, uddannelse og kommunikation 2. Økonomi gevinstrealisering og business case 3. Videreudvikling nye dataområder og funktionalitet 4. Kvalitet data, dokumentation og drift

6 Status for udvikling af FLIS kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 15 Økonomi, borger og personale/fravær P/F Skole Release1.3 Ældre Voksenhandicappede Release 2.0 Release 3.0 Udsatte Børn & Unge Release 4.0 Ændringsrelease Release 4.1 Sundhed Beskæftigelse Under afklaring scope og gennemførsel Analyse/Udvikling Test, fejlretning og udrulning af ny version Klarmelding

7 Status ultrakort om release 4.0 Release 4.0 blev lanceret d. 1. dec o Nyt dataområde Udsatte Børn & Unge 166 nøgletal, fem standardrapporter og fem DAKrapporter o Ændret nøgletalsberegninger inkomplette/dårlige data o Københavns Kommune leverer økonomidata til FLIS o Opdateret kortfunktionalitet og diverse rettelser

8 Status sidste nyt om release 4.1 Release 4.1 ændringsrelease o Rådata stilles til rådighed umiddelbart efter at FLIS har modtaget dem o Daglig leverance af fraværsdata fra Silkeborg Data o Værktøj, der kan vise ændringer på DSA, DM og kube-niveau o UBU-data fra SBSYS o PL-regulering på alle relevante dataområder o Nye nøgletal på økonomiområdet o Skiftende definitioner på serviceudgifter i økonomi nøgletal o Mm.

9 Tilslutning Netværk

10 Datavalidering - Status Økonomi Borger Personale Skole Ældre VH UBU - DAK-rapporter laves på nye områder og opdateres løbende - Best-practice behandles i Partnerskabet og offentliggøres - Ældre og VH er udfordret af manglende snitflader, registreret data og ens registreringspraksis. Vi prioriterer dette højt. - UBU skal datavalideres i det nye år.

11 Nyt i Vi vil etablere en følgegruppe med 8-10 kommuner - Formålet er at sikre et tæt samarbejde mellem jer og os - Hjælpe os med afklaringer og prioriteringer - Gruppen skal både bestå af portal- og datakommuner - Kommissorium udsendes primo Vi indfører et deltagergebyr på uddannelse kr. per kursusdag per deltager - Kurser i nye dataområder er gratis det første år - Nye kommuner skal ikke betale for det første år

12 INDSATSER

13 Indsatser Hvad hører vi fra jer = vores fokus 1. Vi har svært ved at realisere vores business case o Vi skal kunne opsige eksisterende snitflader 2. Adgang til data skal styrkes o Månedsdata skal være tidligere tilgængeligt o En del kommuner ønsker mulighed for udlæsning af rådata på daglig/ugentlig basis 3. Udvikling af FLIS-rapporter er teknisk svært

14 FLIS-landskabet I er meget forskellige vi mødes af forskellige krav og forventninger til FLIS. Hvem er I? 1. Datakommuner, der udlæser data til lokal ledelsesinformation 2. Anvender FLIS-portal til benchmark og har derudover et lokalt ledelsesinformationssystem 3. Anvender alene FLIS som ledelsesinformationssystem

15 Hvad er FLIS? Det afhænger af, hvem du spør Jeres svar varierer fra strategisk benchmark til lokal ledelsesinformation. Vores svar er: o FLIS er et strategisk ledelsesinformationssystem, der samtidig styrker kommunernes dataadgang og bl.a. kan levere data til mere operationelle og lokale ledelsesinformationssystemer. o Kommuner, der ikke har et lokalt ledelsesinformationssystem, kan anvende FLIS-portalen. Portalen giver en afgrænset adgang til ledelsesinformation og kan være et godt udgangspunkt for disse kommuner.

16 Månedsdata skal være tidligere tilgængeligt i FLIS - Leverancedatoer skal fremrykkes for økonomisystemer og OPUS Personale - EG og Fujitsu kan godt, men vi skal tage hensyn til lukning af regnskab. Derfor har vi lavet en mini-høring blandt disse kommuner. - Vi er i dialog med KMD om tidligere levering af OPUS data. Vi venter ikke på KMD KLP og ØS => data vil komme ca. d. 19. i måneden. Dataleverancer Vores mål for data i FLIS Dataindlæsning inkl. buffer Model 1: Dataleveres tidligere (Model 2: Data indlæses hurtigere) (Model 3: Data indlæses per system)

17 Hvornår kommer data? FLIS-kalenderen 2015 vi vil oplyse, hvornår data forventes indlæst, så I kan planlægge herefter. Work in progress

18 Hyppigere data i FLIS - Hyppigere data på daglig eller ugentlig basis leveres som rådata til udlæsning i kommunernes lokale LIS. Data oplæses ikke i FLIS-portalen. - Der skal laves et indkøbsfællesskab rummes ikke af fællesskabet! Udvikling Interesse Hvor er vi?: Pris - Vi er i dialog med SD og KMD vedr. personaleområdet - Vi skal have afklaret økonomi og betalingsmodeller og kende jeres reelle interesse - FLIS-motoren skal tunes til at kunne arbejde parallelt

19 FLIS rapporter anvendelse og indhold Flere oplyser, at report-builderen er svær at anvende. - Vi afholder udvidet rapportbyggerkursus - Vi undersøger at åbne op for en tættere integration til Excel i portalen Andre initiativer: - Vi vil give de gamle standardrapporter et eftersyn - Vi vil styrke delingen af rapporter mellem kommunerne - KL vil fremadrettet stille rapporter til rådighed, fx omkring særlige reformer og indsatser samt på tværs af fagområder

20 NYE MULIGHEDER PÅ UDSATTE BØRN OG UNGE

21 Nyt område i FLIS hvorfor er det vigtigt? Dyre sager Store styringsudfordringer Stort politisk fokus både i kommuner og på landsplan Mange reformer Sammenhæng til øvrige serviceområder

22 Her finder i området i FLIS-portalen

23 FLIS på udsatte børn og ungeområdet Aktuelle data Rettes ikke i registreringer Historik Import af data Borger CPR Økonomi (KMD) Økonomi (Prisme) Aktiviteter (KMD Børn og Voksne) Aktiviteter (DUBU) Personale (KMD) Personale (SilkeborgLøn) Aktiviteter (AS2007)

24 Hvordan står det til hos os? Griber vi ind tidligt nok? Hvor mange får forebyggende foranstaltninger? Følger indsatserne de politiske målsætninger? Følger vores forbrug budgettet? Hvor stor en andel af vores børn og unge bliver anbragt? Hvad er effekten af vores foranstaltninger? Har vi højere udgifter til udsatte børn og unge end andre?

25 Find alle nøgletallene her i FLIS-portalen

26 Hvor ligger vi? Og hvorfor? Benchmarking - ift. mest sammenlignelige kommuner Kommune Landsgennemsnit Brøndby Kommune Lolland Kommune Odsherred Kommune Vordingborg Kommune Samlet NDU (serv.+overfør.) pr årig kr kr kr kr kr. NB: Området er endnu ikke datavalideret

27 Udgifter pr. anbragt (alle) Forklaringer Anbringer vi dyrt? Landsgennemsnit Brøndby Lolland Odsherred Vordingborg

28 Andel anbragte pr årige Forklaringer Har vi mange anbringelser? 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Landsgennemsnit Brøndby Lolland Odsherred Vordingborg

29 Gnm. varighed, anbringelser Forklaringer Varer vores anbringelser længe? 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Landsgennemsnit Brøndby Lolland Odsherred Vordingborg

30 Pct. ikke-anbragte 1 år efter anbringelse Forklaringer hvad er effekten af vores anbringelser? 25% 20% 15% 10% 5% 0% Landsgennemsnit Brøndby Lolland Odsherred Vordingborg

31 Andel anbragte af alle anbragte Gennemsnitsalder Går udviklingen i den rigtige retning for os? 60% 50% Udvikling i anvendelse af forskellige anbringelsestyper 13,0 12,5 12,0 11,5 Udvikling i gns.alder for forskellige foranstaltninger 40% 30% 20% Opholdssteder Plejefamilier Døgninst. 11,0 10,5 10,0 9,5 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger 10% 9,0 8,5 0% ,

32 Her finder I rapporterne i FLIS-portalen

33 Uddrag fra rapporten Anbringelser

34

35

36

37

38

39 Korrekte registreringer er altafgørende! Fast systematik i registrering af aktiviteter Alle indsatser af samme type registreres som det samme Betegnelserne skal være sigende Angiv korrekt hjemmelsgrundlag Kun en indsats pr. registrering Angiv korrekt start- og slutdato Sammenhæng mellem aktivitet og økonomi Korrekt kontering ift. aktivitetstype Anvend autoriserede grupperinger

40 PAUSE

41 NYHEDER I R 4.0

42 Rettelse på Personaleområdet o Der er foretaget en ændring af forretningsnøglen mellem Personale og Økonomi. o I Release 3.0 var forretningsnøglen: o Kontonr + IM oplysninger o Konsekvens: får en konto en ny relation til IM kontoplan tolkes det som en ny konto.

43 Rettelse på Personaleområdet o I Release 4.0 er forretningsnøglen: o Konto o Konsekvens: Hvis IM oplysninger for en konto ændres for et regnskabsår, så vil ændringen påvirke hele året. Det vil fjerne nogle af problemerne omkring kobling mellem personale og økonomi.

44 Frederikssund kommune Kobling mellem Personal og Økonomi på den udvidede kontoplan Ikke koblet personale Koblet personale Release 3.0 Release 4.0

45 Danmarkskort, der viser nøgletal Der har tidligere været regionskort. De er nu samlet i et Danmarkskort. Kortet kan kopieres direkte over i f.eks. Word Kort kan også indarbejdes i kommunens egne rapporter

46 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal #1 Kommuner der kun leverer tal til tæller eller nævner ville tidligere påvirke gennemsnit FLIS før,90,880,860,840,820,80,780,760,740,720,70 Tæller Nævner Resultat 1200 FLIS nu 4.0 Fra FLIS 4.0 bliver disse kommuner fjernet helt fra 200 disse nøgletal 0 0,70 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 Tæller Nævner Resultat

47 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal #2 Hvis der mangler data i en måned bliver hele året fjernet. FLIS før Således undgås gennemsnit baseret på forkert grundlag FLIS nu 4.0

48 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal #3 Hvis der er data men de anslås at være fejlagtige kan nøgletal, der bruger disse data fjernes Nøgletal renses for hele år og dataområder, ikke nøgletalsniveau og ikke på månedsniveau FLIS før FLIS nu 4.0

49 Automatisk frasortering af kommuner uden data fra gennemsnitsnøgletal Hvilke kommuner, som er blevet fjernet fra et nøgletal, kan ses i benchmarking oversigterne Oplysningerne indgår også i de relevante dataleverancer

50 UDFORDRINGER FOR IBRUGTAGNING AF FLIS

51 Udfordringer og barrierer for ibrugtagning og anvendelse af FLIS Vi har ikke ressourcer til at bruge og implementere FLIS Der findes ikke en strategi for BI, LIS - eller FLIS Manglende kompetencer til f.eks at bygge rapporter Vi har ikke været igennem datavalidering endnu så vi kan ikke bruge FLIS er er ikke tillid til data! Ledelse og politikere efterspørger ikke FLIS Hvor får vi eksempler og inspiration?

52 Udfordringer grupperer sig i 3 temaer: Tillid til data og datavalidering Strategisk forankring af FLIS Praktisk anvendelse af FLIS

53 Tillid til data og datavalidering Hvad gør KL og KOMBIT? - Datavalideringsprocesser - DAK-rapporter - Vejledninger på FLIS - Best practice for datavalidering Hvad kan du gøre? - Udpeg datansvarlige - Lad anvendelsen drive datavalidering! - Brug redskaberne - Samarbejd med fagområder - Afstem forventninger

54 Hvor kan jeg få hjælp til datavalidering?

55

56 FEJL ELLER PROBLEMER:

57 Strategisk forankring af FLIS Hvad gør KL og KOMBIT? - Fokus på ledelsens involvering - Anvendelse af FLIS i strategisk debatter - Ibrugtagningsforløb - Partnerskab - Redskaber og værktøjer i FLIS og på Copyright: Mette Dreyer, / Politiken Hvad kan du gøre? - Ha en strategi eller få den! - Hvad er ledelsens behov og ønsker? - Samarbejd med fagområderne - Brug redskaberne!

58 Vejledning og drejebøger i FLIS

59 Praktisk anvendelse af FLIS Hvad gør KL og KOMBIT? - Rapporter - Videndeling i partnerskab og netværk -Vejledninger i FLIS - Uddannelse Hvad kan du gøre? - Tænk stort start små skaler hurtigt! - Brug FLIS! - Deltag i uddannelse - Videndel i netværk

60 FLIS netværk og partnerskaber ultimo 2014 FLIS-netværk: 7-Byerne i Jylland: Viborg, Holstebro, Skive, Herning, Silkeborg, Horsens, Randers Syd- og sønderjydske FLIS-netværk: Haderslev, Aabenraa, Tønder, Vejen, Varde, Esbjerg og Billund Kommuner De fynske FLIS-kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Nordfyn, Nybrog, Kerteminde, Langeland og Ærø De sjællandske FLIS-kommuner: Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Odsherred, Slagelse, Solrød, Sorø, Vordingborg og Stevns FLIS-partnerskabskommunerne: Kalundborg, Gladsaxe, Norddjurs, Gribskov, Haderslev, Høje Taastrup, Randers, Ishøj, Vallensbæk, Slagelse

61 Opsummering Vend processen om lad brugen af FLIS drive datavalidering Brug redskaberne som er udviklet Husk strategisk forankring er forudsætning for succes Skab oversigt over kommunens ressourcer og kompetencer Deltag i netværksarbejde

62 FROKOST

63 Informationsøer

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere