Danskerne ønsker mere fleksibel efterløn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne ønsker mere fleksibel efterløn"

Transkript

1 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # januar 2008 OPP Vejen til forbedring af infrastrukturen i Danmark? Side 10 Danskerne ønsker mere fleksibel efterløn Å Ø Ø I en meningsundersøgelse erklærer 83 % af danskerne sig enige i Dansk Erhvervs forslag om at gøre efterlønsordningen mere fleksibel og gennemskuelig AF JANNE BRUVOLL > Fravælg efterlønnen i et par måneder, arbejd så meget du har lyst til, og vend så tilbage til efterlønsordningen igen - uden modregning. Så nemt bør det være, mener Dansk Erhverv, og det giver fire ud af fem danskere organisationen ret i. Analysefirmaet Zapera har spurgt repræsentativt udvalgte danskere, om de ønsker en mere fleksibel efterlønsordning. 83 % svarer, at de er helt eller delvist enige. Det er overraskende, at så mange ønsker mere fleksibilitet. Efterlønsmodtagerne har allerede i dag mulighed for at arbejde. Men det er vort indtryk, at systemet er for bureaukratisk og firkantet til, at efterlønsmodtagerne anser det at arbejde som en reel mulighed. Der mangler ganske enkelt tilstrækkelige incitamenter til at se gevinsten ved at gå i arbejde i perioder. Det viser undersøgelsen jo også, si- ger Poul-Erik Pedersen, formand for Dansk Erhverv. Stort potentiale Dansk Erhverv foreslår at forenkle modregningsreglerne, hæve grænsen for hvor meget efterlønsmodtagere kan tjene og gøre det skattemæssigt attraktivt at arbejde. 9 ud af 10 af de årige bakker op om Dansk Erhvervs forslag: Det viser, at der er et meget stort potentiale i forslaget. De kommende efterlønsmodtagere siger direkte, at de ønsker en fleksibel ordning, som giver dem gode muligheder for i kortere perioder at yde et bidrag på arbejdsmarkedet. Det er ikke en ressource, vi har råd til at afvise i den trængte situation, vi står i på det danske arbejdsmarked, fastslår Poul-Erik Pedersen. Forslag med i jobpakken Allerhelst ser Dansk Erhverv, at efterlønnen afskaffes, fordi ordningen er overflødig: Men med den politiske aftale om efterlønnen, der nu ligger, er der desværre ikke udsigt til, at efterlønnen afvikles. Derfor ser vi en mere fleksibel ordning som et godt alternativ for en periode, siger organisationens formand. Hos KMD står de stringente efterlønsregler i vejen for den løsning, medarbejderne og virksomheden ønsker. To medarbejdere er på vej på efterløn og vil gerne have en blød overgang: De vil gerne runde et mangeårigt tilhørsforhold af på en ordentlig måde og være med til at afslutte nogle projekter. Men de oplever, at de vil blive straffet for det. Modregningen opleves som urimelig hård. Alternativet er, at de skal tage så meget for arbejdet, at det ikke hænger sammen. Det er den glidende overgang, der er svær i det nuværende system, siger HR-Partnerchef Gunnar Stein. Dansk Erhverv opfordrer regeringen til at tage forslaget med i den kommende jobpakke, der skal skaffe flere hænder til det danske arbejdsmarked. FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT Inden foråret skal beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen præsentere en jobplan, der øger adgangen til arbejdskraft. Dansk Erhverv opfordrer ministeren til mere fleksibel efterløn. (Foto: Scanpix/Jens Nørgaard Larsen). Politiske nytårshilsner Få øjnene op for en skjult arbejdskraftreserve Egnsteatrene er også virksomheder Side 3 Side 8-9 Bagsiden

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR 2008 Danskerne er glade for udenlandsk arbejdskraft Af Lars Krobæk Administrerende direktør Dansk Erhverv På det danske arbejdsmarked står vi i dag med en stor mangel på såvel specialister som faglært personale. Ikke alle personer, som i øjeblikket er uden for arbejdsmarkedet, har desværre en uddannelse, der matcher virksomhedernes behov. Derfor bør vi lægge os i selen for også at tiltrække personer med den rette uddannelse fra udlandet. Dansk Erhverv arbejder på at få indført en greencard-ordning, hvor udlændinge, som har opnået en række målbare kompetencer, frit skal kunne søge en stilling i en dansk virksomhed. Derudover ønsker vi, at årsindkomstgrænsen i jobkortordningen sænkes, så også udenlandsk arbejdskraft med en faglært baggrund kan få en lettere adgang til danske virksomheder. Vi skal desuden have forbedret forskerskatteordningen, så perioden forlænges fra 3-5 år, og løngrænsen sænkes fra de kr. til cirka kr. Endelig skal vi sørge for, at Danmark bliver kendt i udlandet som et godt sted at arbejde. Opgaven med at gøre god reklame for Danmark kan vi alle være ed til at løfte. Derfor er det glædeligt at se, at danskerne bakker virksomhederne op i deres kamp for at tiltrække den bedste arbejdskraft. I en undersøgelse, som Zapera har gennemført for Dansk Erhverv, svarer danskerne, at de er glade for udenlandsk arbejdskraft. Kun hver 10. dansker synes ikke, Danmark skal tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Det er især udenlandske specialister som for eksempel læger og ingeniører, danskerne vil have til landet. Men også plejepersonale og faglærte er velkomne. Samtidig fortæller et flertal af de danskere, der har erfaringer med udenlandsk arbejdskraft, at de kun har haft positive oplevelser. Resultatet af undersøgelsen viser, at politikerne ikke har grund til at være bange for vælgernes dom i denne sag. At hæve lønningerne for plejepersonale for at lokke flere ind i branchen løser ikke problemet, da andre brancher så vil komme til at mangle hænder. Løsningen er at få flere ledige danskere ind på arbejdsmarkedet, samtidig med at vi tiltrækker arbejdskraft fra udlandet. De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik bekræfter, at behovet er akut. Kun 2,8 % af arbejdsstyrken er ledig, hvilket svarer til fuldtidspersoner. Det sætter en tyk streg under behovet for politisk handling nu. I mange servicebrancher er der fortsat arbejdspladser til dem, der traditionelt har svært ved at få arbejde. Fortsat muligt at finde arbejdskraft Selv om niveauet for ledigheden nærmer sig bunden, vurderer Dansk Erhverv, at det fortsat er muligt at finde arbejdskraft. Især servicevirksomhederne kan stadig afsætte de frie hænder Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik fortsætter ledigheden med at falde. Efter at have ligget på cirka 3 % af arbejdsstyrken gennem de seneste måneder var ledigheden i november kun på 2,8 %: Vi forventer ikke en beskæftigelsesfremgang på linje med den, vi har set de seneste tre år, hvor flere er kommet i arbejde. Men der vil stadig være behov for nye hænder i servicefagene, fastslår cheføkonom Jens Brendstrup, Dansk Erhverv. Organisationen understreger derfor behovet for at give servicevirksomhederne de bedst mulige rammebetingelser, idet specielt disse virksomheder har vist evne til at opsuge den type arbejdskraft, der har svært ved at finde arbejde: I mange servicebrancher er der arbejdspladser til dem, der traditionelt har svært ved at få arbejde. De har en kortere uddannelse eller mangler nye faglige kompetencer, siger Jens Brendstrup. Dansk Erhverv forventer dog, at opbremsningen i ledigheden vil blive mere tydelig de kommende måneder. I sin seneste prognose vurderer organisationen, at årsgennemsnittet for ledigheden vil fortsætte med at falde i Derefter vil den vende i 2009: Efterdønningerne af de seneste par års højkonjunktur er ved at lægge sig. Det er forventeligt, at Danmark i de næste år vil være karakteriseret af betydeligt lavere vækstrater i bruttonationalproduktet. Udfordringen bliver derfor at holde de folk på arbejdsmarkedet, der er kommet til i løbet af opsvinget, påpeger Jens Brendstrup. Redaktion Carlos Villaro Lassen (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Maria Krogh Hansen, Kim Østrøm, Malene Rasmussen, Michael E.J. Stilborg, Janne Bruvoll. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 30 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR 2008 POLITIK 3 Flot opgør med janteloven Ros til statsministerens nytårstale AF CARLOS VILLARO LASSEN > Statsministeren indledte sin nytårstale med et klart og flot opgør med den danske jantelov. Med sit eksempel om nogle studerendes flotte sejr i en international konkurrence opfordrede han til, at danskere markerer sig globalt. Dansk erhvervslivs stærke position skyldes de mange virksomheders mod til at prøve nyt og gå ud på dybt vand. Det er flot, at statsministeren anerkendte det i sin nytårstale, siger formanden for Dansk Erhverv, Poul-Erik Pedersen. Ifølge ham havde statsministeren også den rette tilgang til miljøproblematikken: Naturligvis handler klimaproblemerne om tilbageholdenhed af energiforbrug og om begrænsninger, så vi ikke skader klimaet. Men det handler i mindst lige så høj grad om at udvikle nye måder at udvinde og udnytte energi på. Her kan og vil dansk erhvervsliv spille en rolle, påpeger Dansk Erhvervs formand. Danmarks svære økonomiske situation var også i fokus: I 2008 står vi foran stor mangel på arbejdskraft og en overophedet økonomi. Det kræver ansvarlighed fra regeringen, og det erkendte statsministeren i sin tale, lyder det fra Poul-Erik Pedersen. Han er også parat til at støtte regeringens ønske om at fjerne de danske EU-forbehold: Det er lige for, at erhvervslivet vil vinde på, at vi får euro i Danmark og bliver fuldgyldige medlemmer af EU. Dansk IT skal ud på eksportmarkederne Lavere konjunkturer vil presse IT-virksomhederne Godt nytår Danmark rutscher i 2008 et stykke nedad i den europæiske IT-vækstliga. Forudsigelsen kommer fra IDC og IT- Branchens opdaterede vurdering af IT-markedet efter 4. kvartal af Der er grund til bekymring, fordi Danmark tidligere har ligget i top. Den globale økonomiske udvikling med høje oliepriser, lav dollarkurs og forventet rekordlav økonomisk vækst i Danmark næste år vil presse IT-branchen, lyder nytårsbudskabet fra administrerende direktør Per Andersen, IDC Nordic. Han tilføjer, at bunden måske ikke er nået endnu, da der i 2008 kan komme yderligere lavkonjunktur. IT-branchen skal passe på, fordi virksomhederne i dag er en integreret del af den store samfundsøkonomi. Danske IT-virksomheder har stadig fart på efter højkonjunkturen, og der mangler i massiv grad arbejdskraft. De nye tal minder os om, at vore virksomheder skal følge udviklingen og undgå falsk tryghed, siger administrerende direktør Jakob Lyngsø, IT-Branchen. IDC og IT-Branchen finder tiden inde til, at IT-branchen ser sig mere aktivt om efter eksportmuligheder til de højvækstmarkeder, der findes - blandt andet Østeuropa og dele af Mellemøsten, Asien, Afrika og Latinamerika skal være de store trafikinvesteringers år På to måneder fik DTL s nye arbejdsgiverforening 600 medlemmer I sin nytårsudtalelse konstaterer formanden for DTL - Dansk Transport og Logistik, Jørgen Egeskov Jensen, at 2007 på flere måder blev et godt år for den danske transportbranche: Vort store arbejde for de energieffektive modulvogntog bar frugt, og vi var med til at få sat store infrastrukturprojekter på den politiske dagsorden. Det blev også året, hvor DTL blev en fuldtonet organisation, da vi opfyldte et længe næret ønske fra branchen om også at tilbyde arbejdsgiverforening. På lidt over to måneder har vi fået 600 medlemsvirksomheder i arbejdsgiverforeningen. Det er et jordskred, og det viser, at transportbranchen er på vej til at sige farvel til splittelse. Jeg ser frem til 2008 med stor forventning. Vi har jo været med til at præge arbejdet i Infrastrukturkommissionen, som vil pege på store, I de markeder findes der eksportog vækstmuligheder - især hvis man kan holde sig fri af den lave dollarkurs, siger Jakob Lyngsø. nødvendige trafikinvesteringer, der skal til for at sikre vort velfærdssamfund. Det er i den forbindelse lærerigt at tænke sig den tanke, at havde Tyskland ikke for mange årtier siden satset på infrastruktur, havde landet så haft sit Wirtsschaftswunder på samme måde? Næppe. Ingen i samfundet har gavn af tusindvis af motorer i tomgang i kø på en motorvej eller omkring en by. Heller ikke miljøet.

4 4 DESIGN DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR medarbejdere uddannes i strategisk design Dansk Erhvervs nye projekt om brugerdreven innovation og strategisk design skal give handels- og servicevirksomheder større forståelse for muligheder og gevinster i deres forretningsudvikling AF BIRGITTE SCHMIDT OG KRISTIAN KONGENSGAARD > 40 personer fra 25 design-, handelsog servicevirksomheder var mødt op til kick-off-mødet om brugerdreven innovation og strategisk design. Projektet, der er blevet til på initiativ af Tomas Vedsmand, GEMBA Innovation og Mads Odgaard, ODGAARD Consult, er udviklet i samarbejde med Dansk Erhverv og Danske Designere. Dansk Erhverv går ind som projektejer, fordi projektet medvirker til at synliggøre værdiskabelse i handelsog servicevirksomheder og afmystificerer design. Projektet bringer handels- og servicevirksomheder sammen med designvirksomheder, og herigennem udvikles evnen til brugerdreven innovation i danske handels- og servicevirksomheder, forklarer forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv. 10 forskellige innovationsprojekter I projektet deltager 10 forskellige handels- og servicevirksomheder med meget forskellige behov, samt 15 design virksomheder. I løbet af projektet gennemføres 10 innovationsprojekter, og cirka 100 medarbejdere uddannes i metoder inden for strategisk design. Målet er at skabe nye netværk og samarbejdsrelationer mellem forskere, antropologer, kunstnere, designerhvervet samt handels- og servicevirksomheder, der kan styrke brugerdreven innovation og strategisk design i sektoren. Projektet ventes at give handels- og servicevirksomheder en større forståelse for muligheder og gevinster ved at bruge strategisk design i deres forretningsudvikling: Projektet har som mål at udvikle designbureauernes kompetence inden for brugerdreven innovation. Desuden skal det bibringe dem en bedre forståelse af, hvordan designydelser kan styrke innovation i services og dermed potentielt åbne et nyt marked for designbranchen, siger direktør Steinar Valade-Amland, Danske Designere. De deltagende virksomheder Handels- og servicevirksomheder Bahne Build-A-Bear CSC Danmark Cumuli Jalsøe - alt til barnet PFA Spejder Sport Zealand Care Designvirksomheder AKP Design Design Concern Designit DESIGNNORD ApS FAKTOR 3 Gramstrup Design Grønlund Design Knud Holscher Design ApS Kontrapunkt Livework MOVE Integrated Design People & Product Storm Design Triagonal Wauhaus 7,4 millioner kr. i støtte Formålet med projektet er også at bidrage til videndeling inden for området og udbrede design til det brede erhvervsliv. Dette gøres ved at formidle erfaringer til en bred kreds af organisationer, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner gennem uddannelsestilbud og i en mere utraditionel og direkte kommunikationsform. Innovation og strategisk design i handel og service støttes med 7,4 millioner kr. af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Projektet er det hidtil største af sin art i Programmet for brugerdreven innovation. Kontorchef Dorte Nøhr, Erhvervsog Byggestyrelsen, fortalte om, hvorfor regeringen satser på brugerdreven innovation og design - og hvorfor dette projekt har fortjent økonomisk støtte. Innovation og design vil i høj grad være det, vi skal leve af i Danmark i fremtiden. Projektets fokus på at udbrede innovation og design til en større gruppe vil derfor bidrage til, at vi også i fremtiden kan være konkurrencedygtige. Projektet vil komme med en række anbefalinger til erhvervs-, forsknings- og uddannelsespolitik, der kan styrke handels- og servicesektorens innovationsevne samt designstuderendes arbejde med strategisk design. Projektet understøtter således regeringens globaliseringsstrategi, designpolitik, såvel som anbefalingen om at udbrede design til det brede erhvervsliv. Administrerende direktør John Lange, Spejder Sport, er med i projektet om brugerdreven innovation og strategisk design. Direktør Steinar Valade-Amland, Danske Designere, er en af samarbejdsparterne i det nye forretningsudviklingsprojekt. Innovation er ikke bare innovation En af de deltagende handels- og servicevirksomheder er Spejder Sport, og administrerende direktør John Lange fortalte om virksomhedens bevæggrunde til at deltage i projektet. Spejder Sport er kendt for sine funktionelle produkter og ønsker at benytte denne profil til at udvikle en ny private label strategi baseret på brugerdreven innovation. Professor Anders Drejer, Strategy- Lab, Handelshøjskolen i Århus, mindede om, at innovation ikke bare er innovation. Der skal være et formål med det, man foretager sig, og der skal være kunder til det. Ifølge Anders Drejer er brugerdreven innovation baseret på en dyb forståelse af markedet og i stand til at skabe åbenlys værdi for kunden. Næste skridt i projektet er matching af virksomheder og udarbejdelse af projektplaner og innovationsmodel. Herefter forventes de første virksomhedsprojekter at begynde i februar Hele projektet løber frem til udgangen af juni 2009 og afsluttes med en stor konference. 25 design-, handels- og servicevirksomheder var repræsenteret på kick-off-mødet om brugerdreven innovation og strategisk design.

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR 2008 POLITIK 5 Erhvervsuddannelserne bør være meget kortere De unge falder fra erhvervsuddannelserne i hobetal, blandt andet fordi undervisningen er alt for teoretisk, mener Dansk Erhverv AF JANNE BRUVOLL > Det er fuldstændig ødelæggende for erhvervsuddannelserne. Sådan lyder kommentaren fra Dansk Erhvervs uddannelseschef, Svend Berg, til nyheden om, at knap hver fjerde elev på landets ungdomsuddannelser springer fra, inden de har gjort deres uddannelse færdig. Forklaringen på frafaldet skal findes i den måde, erhvervsuddannelserne i dag er skruet sammen: De er blevet alt for stereotype og uden appel til de unge. Vi har fået kreeret et uddannelsessystem med meget lange og teoritunge uddannelser, der ikke længere fanger de unges interesser. De unge kører sur i skoleundervisningen på erhvervsskolerne, længe før de kommer ud i praktik i en virksomhed. Undervisningen ligner i al for høj grad den, de kommer fra i folkeskolen, påpeger Svend Berg. De unge, der når så langt, at de starter på en læreplads, møder også mange udfordringer. Her er den største risiko for, at eleverne holder op igen, at elev og virksomhed har alt for forskellige forventninger til, hvad den enkelte unges uddannelse skal handle om, og hvordan man som medarbejdere og kollegaer skal møde de unge: Det er spild af rigtig mange gode kræfter, når virksomheden ikke får planlagt et ordentligt uddannelsesforløb for eleven. En god introduktion er ofte det, der skal til for at få eleven ordentligt forankret i virksomheden. Det er også rigtig vigtigt, at virksomheden får udpeget nogle oplæringsansvarlige, der interesserer sig for unge og for at give dem en De unge kører sur i skoleundervisningen på erhvervsskolerne, længe før de kommer ud i praktik i en virksomhed. Undervisningen ligner i al for høj grad den, de kommer fra i folkeskolen, mener Dansk Erhverv. ordentlig uddannelse. Hvis eleven fra starten af sin læretid oplever, at der bliver regnet med ham eller hende, bliver de også hurtigt glade for at være en del af virksomheden, siger Svend Berg. Han mener, at løsningen skal findes i at gøre op med mange års vanetænkning og korte uddannelserne væsentligt ned. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, at uddannelserne tager længere tid, fordi eleverne skal oplæres i mere komplicerede funktioner, må uddannelserne opdeles i moduler, foreslår Dansk Erhverv. Købmændene har brug for dig! De Samvirkende Købmænd (DSK) søger henholdsvis en juridisk medarbejder og en fødevarekonsulent. Du skal have interesse for at arbejde i en medlemsorganisation, være dygtig til at formulere dig i skrift og tale og være en erfaren PC-bruger. Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer. Jurist evt. advokat Den rette kandidat har en baggrund som cand. jur. eller cand. merc. jur. og har flair for at arbejde i en interesseorganisation præget af politik og medlemmernes interesser. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en anden organisation, offentlig myndighed eller andre dele af det politiske liv, men det vil ikke være et krav. Ansøgere med erfaring i ansættelsesret foretrækkes. Vi tilbyder et attraktivt og selvstændigt job, hvor du indgår i gruppen af ledende medarbejdere og får ansvar for den juridiske servicering af medlemmerne i ansættelsesret, herunder detailhandelens overenskomster, arbejdsmiljø samt medlemsaftaler (rabatordninger mv.). Du vil få tæt kontakt med Dansk Erhvervs jurister på området. Rådgivningen sker hovedsageligt telefonisk, men du vil også være ansvarlig for den skriftlige orientering på dine sagsområder i såvel nyhedsbreve som på vores hjemmeside mv. Endvidere får du til opgave på dine sagsområder at repræsentere købmændene politisk over for andre organisationer, politikere, embedsmænd, journalister mv. Stillingen er 37 timer pr. uge, men vi drøfter gerne et eventuelt ønske om deltid. Fødevarekonsulent evt. bromatolog Den rette kandidat har nogle års erfaring fra en anden organisation, offentlig myndighed eller tilsvarende. Du arbejder i dag med lovgivning om fødevarer, fødevaresikkerhed og lignende. Du er muligvis bromatolog, kandidat/bachelor i fødevarevidenskab, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller har på anden måde opnået den viden, der giver dig kompetence til at rådgive købmændene. Vi tilbyder et spændende job, hvor du i tæt samarbejde med DSK s fødevarechef får ansvar for servicering af medlemmerne i fødevarelovgivning, herunder egenkontrol og branchekode, ernæringsmærkning, Smiley og øvrige spørgsmål i relation til fødevaresikkerhed. Efter aftale med fødevarechefen får du også til opgave at assistere med høringssvar og på anden måde repræsentere købmændene over for andre organisationer og myndigheder. Stillingen ønskes besat på deltid, f.eks. 25 timer ugentligt. Ansøgning Har du spørgsmål til de to stillinger, er du velkommen til at kontakte underdirektør Claus Bøgelund Nielsen eller adm. direktør John Wagner på tlf Hvis du har spørgsmål til stillingen som fødevarekonsulent, kan du også kontakte fødevarechef Kirsten Jacobsen. Ansøgningen sendes til DSK, Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup, mærket jurist eller fødevarekonsulent senest den 21. januar Ansøgning kan også fremsendes elektronisk til DSK er interesseorganisation for købmandsejede supermarkeder og minimarkeder i kæder som f.eks. Spar, SuperBest, Rema 1000, Aktiv Super, Merko, Focus, 7-Eleven, Alta Discount, ABC Lavpris og Dagrofa S-engros. Læs mere om DSK på

6 6 KURSER DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR 2008 Kom godt fra start med en ny medarbejder personalejura I Formål Når du ansætter en ny medarbejder, skal ansættelsesvilkår og -kontrakt nøje overvejes. Hvad må der spørges om til ansættelsessamtalen? Hvad skal kontrakten indeholde? Og hvad er reglerne i forbindelse med sygdom, barsel og ferie? Alt det og meget mere lærer du om på dette kursus. Hvem kan deltage? Virksomhedsindehavere, personaleansvarlige, direktionssekretærer, HR-konsulenter og andre, som ønsker at få ajourført deres viden på området. Tid og sted Århus: Onsdag, den 16. januar Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Onsdag, den 23. januar Dansk Erhverv, Vester Farimagsgade 19, København. Kl begge dage. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,-. Styrk dit lederskab Formål Kurset kombinerer deltagernes ledererfaring med teoretisk indblik i en række udvalgte ledelsesdiscipliner. Som deltager får du redskaber til at opnå en højere effektivitet og produktivitet for dig selv og dine medarbejdere. På kurset får du afprøvet og trænet ledelses-disciplinerne i en form, der direkte kan overføres til din dagligdag. Kurset gennemføres som fem moduler à en dags varighed. Hvem kan deltage? Målgruppen er såvel nye som erfarne ledere. Tid og sted Modul 1 Lederrollen: Tirsdag den 5. februar 2008 Modul 2 Kommunikation: Torsdag den 13. marts 2008 Modul 3 Motivér gennem værdier & MUS: Tirsdag den 15. april 2008 Modul 4 Ansættelsesret & Coaching: Torsdag den 8. maj 2008 Modul 5 Arbejdsmiljø & Personlig handlingsplan: Onsdag den 21. maj 2008 Ledernes KonferenceCenter, Rugårdsvej 590, Odense. Danmark mangler stud.iværksættere Selv om flere danske universiteter har opgraderet iværksætteri på skemaet, så er der stadig alt for få studerende, som undervises i iværksætteri AF MALENE RASMUSSEN > Januar er for mange studerende starten på et nyt semester. Sammenlignet med udlandet er der dog kun få danske studerende, der i det kommende semester vil beskæftige sig med iværksætteri. En ny rapport viser, at mens % af de studerende ved de bedste engelske eller amerikanske universiteter undervises i iværksætteri i løbet af deres studietid, så når ingen af de danske universiteter i hovedstadsregionen over 10 %. Højest ligger DTU med 7 % - svarende til 1 ud af 14 studerende: Vi skal kort og godt have flere studerende introduceret til entreprenørskab og rustet dem langt bedre til et liv som selvstændige. Fra politisk hold er der gjort meget for at sætte iværksætteri på skoleskemaet. Men det hjælper kun, hvis man også får de studerende med, konstaterer erhvervspolitisk konsulent Søren Friis Larsen, Dansk Erhverv. Rapporten dokumenterer også, at netop uddannelsessektoren har en enorm betydning for omfanget af især videntunge iværksættere: Det er vigtigt, at Danmark kommer op på internationalt niveau. Rapporten viser, at chancerne for at etablere en virksomhed tredobles, hvis studietiden har indeholdt undervisning i iværksætteri. Ønsker vi et dynamisk erhvervsliv, er det derfor svært at komme uden om iværksætterundervisning, mener Søren Friis Larsen. De studerende har også selv et ansvar Rapporten peger blandt andet på, at der i Øresundsregionen mangler muligheder for iværksætterundervisning, der bygger oven på den mere grundlæggende undervisning. Men den største akilleshæl er det lave antal studerende, der vælger undervisningen. Det får Dansk Erhverv til at sende en klar opfordring: De studerende har også et ansvar. Entrepreneurship hører uden tvivl til de vanskeligere fag, men det betaler sig. De studerende skal ikke bare vælge entrepreneurship-fag, fordi de tror, de en gang vil åbne deres egen biks - det handler lige så meget om at udvide sin værktøjskasse og skærpe en række særlige kompetencer, som virkelig er efterspurgte. Også selv om man ikke er selvstændig, pointerer Søren Friis Larsen. Undervisning i at sætte i værk Rapporten, der er nævnt i omstående artikel, fokuserer på iværksætterundervisning i Øresundsregionen, men foretager samtidig internationale sammenligninger med universiteter uden for regionen. Rapporten er udarbejdet for DTU s Væksthus+ af professor Erkko Autio fra Imperial College Tanaka School of Business i England og kan rekvireres fra: Kl alle dage. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,-. Tilmelding til begge kurser: eller Danske studerende er sammenlignet med studerende i udlandet meget mere optaget af at blive undervist i lønmodtagerkultur frem for

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR 2008 POLITIK 7 SPØRG og få SVAR REDIGERET AF HOTLINECHEF LEIF GRAASKOV JENSEN Varsling af overarbejde I slagteroverenskomsten mellem Dansk Erhverv og NNF er der ikke anført varslingsregler for overarbejde. Betyder det, at overarbejde kan pålægges uden varsel? Mød blandt andre økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen, Bella Center, på Dansk Erhvervs morgenmøde. Erhvervslivets vilkår under den 3. VK-regering Dansk Erhvervs inviterer sine medlemmer til morgenmøde om Udfordringer og muligheder for erhvervslivet under den 3. VK-regering Mandag den 21. januar 2008 Kl Børsen, Slotholmsgade, København K På konferencen vil økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen give sit syn på erhvervslivets muligheder i de kommende år. Han vil få gode råd med på vejen fra ledere i dansk erhvervsliv, blandt andre administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen, Bella Center. Program Velkomst v/poul-erik Pedersen, formand, Dansk Erhverv Indlæg fra erhvervsledere Indlæg v/bendt Bendtsen, økonomi- og erhvervsminister Debat Afrunding v/michael Kristiansen, strategisk rådgiver og politisk kommentator Under hele programmet vil administrerende direktør Lars Krobæk, Dansk Erhverv, være ordstyrer. Er værktøjerne de rigtige? Regeringen lægger i regeringsgrundlaget vægt på, at Danmark også i fremtiden skal have et fleksibelt arbejdsmarked og et højt uddannelsesniveau, der giver danske virksomheder adgang til veluddannet arbejdskraft. Der er planer om at gennemføre en række reformer, blandt andet på arbejdsmarkedet og skatteområdet, men: Kommer de rettidigt? Er værktøjerne de rigtige? Mange virksomheder har problemer med administrative byrder. Bliver de færre de kommende år? Bliver det lettere for iværksættere at drive forretning i Danmark med den 3. VK-regering? De og mange andre emner vil blive genstand for morgenens debat. Yderligere spørgsmål Kontakt erhvervspolitisk konsulent Anne Katrine Melvig på: Telefon: Hvad koster det? Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding sker via ovenstående e- mailadresse.! Det er korrekt, at der i slagteroverenskomsten ikke er anført noget varsel for overarbejde. Overarbejde kan således varsles når som helst. Det betyder efter Dansk Erhvervs opfattelse imidlertid også, at medarbejdere, der bliver beordret på overarbejde med intet eller meget kort varsel, har bedre mulighed for af personlige grunde at nægte at udføre overarbejde. Men der skal under alle omstændigheder meget vægtige grunde til. Feriepenge og pension af sundhedsordning Ifølge Kontor- & Lageroverenskomstens etablerede sundhedsordning skal arbejdsgiveren bidrage til ordningen med et beløb på op til kr. 400,00 pr. år pr. medarbejder. Skal der beregnes feriepenge og pension af dette beløb?! Nej, der skal ikke beregnes feriepenge eller pension af bidraget til den forebyggende sundhedsordning. Udviklingsministeren udnævner Dansk Erhverv-medarbejder Chefkonsulent Marie Visti Hansen. Dansk Erhverv har fået foden inden for i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde under Udenrigsministeriet. Ministeren for udviklingsbistand, Ulla Tørnæs, har udnævnt chefkonsulent Marie Visti Hansen som stedfortræder for administrerende direktør Freddy Svane, Landbrugsrådet. Marie Visti Hansen er via det Danida-finansierede Danish Import Promotion Programme i Dansk Erhverv ansvarlig for rådgivning, markedsinformation og kontaktformidling mellem eksportører i udviklingslande og danske importører. Personerne i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde er udnævnt for 3 år til og med Receptioner To væsentlige begivenheder: Adm. direktør Søren B. Henriksen fylder 60 år og takker af med en reception fredag den 25. januar 2008 kl til på Børsen. Laurits Rønn tiltræder som ny adm. direktør i Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dette fejres med en reception fredag den 8. februar 2008 kl til i Dansk Erhvervs lokaler på Vester Farimagsgade 19.

8 8 ARBEJDSMARKED DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR 2008 Få øjnene op for en skjult arbejdskraftreserve Virksomhederne har sat kikkerten for det blinde øje, når de forgæves spejder efter mere arbejdskraft. Vi skal have øjnene op for den skjulte arbejdskraftreserve, der findes blandt personer med handicap og helbredsproblemer, mener Dansk Erhverv FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT AF MALENE RASMUSSEN > Selv om der har været en historisk fremgang i beskæftigelsen, er der stadig et behov for tiltag, som kan øge udbuddet af arbejdskraft. Virksomhederne må fortsat takke nej til ordrer, fordi de ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft. Samtidig er der en skjult arbejdskraftreserve blandt personer med helbredsproblemer eller handicap, som kan blive en del af arbejdsmarkedet, hvis vi gør en ekstra indsats. Det er et paradoks, vi skal have gjort op med nu, mener Dansk Erhverv. Der går stadig ledige rundt samtidig med, at virksomhederne mangler arbejdskraft, og det er paradoksalt. Det er helt klart en udfordring at få aktiveret de sidste hænder, som traditionelt har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Men det er en udfordring, vi må tage op, understreger arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv. Let at ansætte en handicappet En undersøgelse fra Det Nationale Hovedparten af handicappede i beskæftigelse, som for eksempel talehæmmede, er ansat på ordinære vilkår. Forskningscenter for Velfærd - SFI viser, at antallet af personer med et længerevarende helbredsproblem eller et handicap udgør personer, hvoraf knap 57 % er i beskæftigelse. Isolerer man gruppen bestående af personer med en psykisk lidelse, er det kun 39 %, der er i beskæftigelse. Til sammenligning er beskæftigelsen blandt personer uden handicap på knap 80 %. Offentlige støtteordninger for handicappede i arbejde Handicappede kan gøre brug af offentlige støtteordninger, hvor specielt fire ordninger er meget anvendt: Fleksjob Bestemmelsen om fortrinsadgang for handicappede Isbryderordningen Fysisk handicappedes mulighed for personlig assistance. Af de adspurgte med et handicap i SFI s undersøgelse kendte kun 44,8 % til en enkelt af ordningerne, mens hele 45,7 % slet ikke kendte til nogen af ordningerne. Hovedparten af handicappede i beskæftigelse er faktisk ansat på ordinære vilkår, mens knap 13 % er ansat på særlige vilkår. Det kræver altså ikke den helt store ekstra indsats at ansætte en person med handicap. For eksempel er det kun cirka 8 % af de ansatte med handicap, der får hjælp i form af særlige hjælpemidler eller støtte i forbindelse med arbejdet, forklarer Ole Steen Olsen. Alt for ringe kendskab til støtteordninger SFI har bedt en række personer med et handicap, som ikke er i beskæftigelse, om at vurdere deres egen arbejdsevne på en skala fra Flere end personer vurderer deres egen arbejdsevne til at ligge mellem Hele personer giver egne arbejdsevner topkarakteren 10: Langt de fleste personer med et handicap mener selv, at de er arbejdsdygtige. Det skal virksomhederne have øjnene op for. Jeg er overbevist om, at langt de fleste vil få et rigere liv ved at komme i job. Arbejdsgiveren vil være godt tjent med den ekstra arbejdskraft. Der er dog stadig nogle barriere, vi skal have ryddet af vejen. For eksempel har både virksomhederne og de handicappede et alt for ringe kendskab til de støtteordninger, de kan have glæde af, slutter Ole Steen Olsen. FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR 2008 EU 9 KMD i stærkt samarbejde med autister KMD har indgået et tæt samarbejde med SPECIA- LISTERNE, hvor alle medarbejderne har en grad af autisme. De er med deres unikke kompetencer en værdsat arbejdskraft. Samarbejdet sparer både mandetimer og mindsker fejlmarginen AF MALENE RASMUSSEN > Det er ikke første gang, at KMD arbejder sammen med SPECIALI- STERNE. Denne gang er konsulenterne blevet hyret til at kvalitetssikre KMD s kvalitets- og processtyringssystem. Helt konkret skal de tjekke side for side om alle linkene virker, som de skal, om der er stavefejl, m.m. Vi har indgået et samarbejde med SPECIALISTERNE, da de er særligt dygtige til at kvalitetssikre og tjekke op på de regler, der er for et system. De har nogle helt særlige kompetencer, som vi andre almindelige mennesker ikke har, siger Marianne de Montis, chef for koncernprocesser i KMD. Ingen filantropi Selv om der måske kommer lidt ekstra på det sociale regnskab, når virksomheden samarbejder med autister, forsikrer Marianne de Montis, at det ikke handler om filantropi: Vi har valgt SPECIALISTERNE, da de suverænt er de bedste til at løse opgaven. De har en evne til at holde sig til opgaven med at teste regler, hvor vi andre efter et stykke tid går døde og begynder at associere andre ting ind i opgaven, forklarer hun. KMD har tidligere benyttet sig af autisterne i forbindelse med at kvalitetssikre et lønsystem. Den opgave løste SPECIALISTERNE til UG, og derfor tøvede KMD ikke med at hyre dem igen: Vi kunne sagtens finde et mere traditionelt testbureau til at løse opgaven. Men det vil typisk teste mere på logik end på regler, og det giver os en større fejlmargin. Derfor er SPECI- ALISTERNE helt klart den bedste forretning for os, slutter Marianne de Montis. Marianne de Montis, chef for koncernprocesser i KMD: SPECIALISTERNE har nogle helt særlige kompetencer, som vi andre almindelige mennesker ikke har. FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT Om SPECIALISTERNE SPECIALISTERNE er et dansk firma med 50 konsulenter, som alle har en grad af autisme. Derudover har SPECIALISTERNE i øjeblikket 15 kandidater, der gennemgår en 5-måneders arbejdsmarkedsafklaring, som kommunen betaler. Efter endt afklaring bliver to ud af tre som regel ansat. De ansatte arbejder timer om ugen, men får løn svarende til en fuld arbejdsuge. Kommunen betaler % af lønnen. SPECIALISTERNE opbygger et arbejdsmiljø, hvor det er normalt at have autisme, og hvor ledelsens og stabens rolle er at skabe de bedst mulige arbejdsforhold for konsulenterne. Autismen anvendes som en konkurrencemæssig fordel i stedet for en ulempe - nicher bliver identificeret i erhvervslivet, hvor kravene er høje til struktur, vedholdenhed og fokus på detaljer. SPECIALISTERNE s konsulenter anvender deres særlige evner ved løsning af opgaver som software test, dataregistrering og adskillige typer af kvalitetssikring for store danske virksomheder. Læs mere på: Selv om det ser glamourøst ud, så er det ikke, hævder Anne Marie Damgaard om sit job som Dansk Erhvervs EU-lobbyist. Fotoet af hende er fra en ny undervisningsbog om EU. For udover, at nogle af Anne Marie Damgaards kunder - Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder - kommer fra tøj- og skobranchen, er design én af hendes store interesser. Lobbyist uden glamour EU ansigt til ansigt Skrevet af journalist Marie Brynskov Udgivet af forlaget Gyldendal AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Ville du kunne repræsentere et firma, der sælger ting, der slår mennesker ihjel, for eksempel cigaretter? Sådan lyder et af de spørgsmål, der stilles til Dansk Erhvervs EU-chef, Anne Marie Damgaard, i bogen EU ansigt til ansigt, udkommet på Gyldendal i serien Historie & Samfundsfag for klasse. Hun svarer: Personligt ville jeg ikke. Jeg ville have meget svært ved at stå og sige til dig, at nikotin er godt. Men det er der nok andre, der ville. Jeg har visse sektorer, jeg ikke vil arbejde for, blandt andet våbenindustrien og cigaretfirmaer. Alle bogens spørgsmål stilles af de 16-årige Camille Steen Jørgensen og Christopher Horan Melgaard, der fortsætter: Men der er også vin- og spiritusforhandlere blandt dem, du arbejder for. Spiritus slår vel lige så mange ihjel? Anne Marie Damgaard: Når vi har medlemmer, kan jeg ikke sidde og vælge ud, hvem jeg vil arbejde for. Så er der også vin og spiritus med. Camille: Hvis du sidder til en middag og snakker med andre mennesker, og du siger, du er lobbyist, hvordan reagerer de så? Anne Marie Damgaard: I Bruxelles er det helt normalt. Men i Danmark tror folk stadigvæk, at det er sådan noget med, at man betaler gratis frokoster til politikerne eller ministrene. Det er stadig sådan lidt: Hmmm hvad laver du, hvad er dit arbejde? Men jeg må også indrømme, at det er svært at forklare folk, der slet ikke arbejder med EU, hvad mit arbejde går ud på, og hvornår jeg har været en succes. EU er hårdt arbejde Vi bliver lige nødt til at pille lidt af glamouren af jobbet som EU-lobbyist. Det er meget lidt glamourøst, men hårdt arbejde, hvor man skal sætte sig ind i mange ting, fastslår Anne Marie Damgaard i bogen. Hun optræder i EU ansigt til ansigt sammen med blandt andre landbrugskommissær Mariann Fischer Boel, 4 danske medlemmer af Europa-Parlamentet, Danmarks EU-ambassadør samt Danmarks Radios EU-korrespondent. Flere oplysninger om bogen kan findes på hjemmesiden:

10 10 POLITIK DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR 2008 INVITATION KONFERENCE FREDAG DEN 25. JANUAR 2008 KL PÅ BØRSEN, KØBENHAVN Danmark står i de kommende årtier over for et markant behov for investeringer i infrastruktur, hvis vi skal bevare og forbedre vores internationale konkurrenceevne. De tiltagende trængselsproblemer i Hovedstadsområdet og Østjylland viser, at problemet allerede i dag er yderst nærværende. Staten har ikke, med de beløb der afsættes på finansloven, tilstrækkelige midler til at løse de kommende års infrastrukturelle udfordringer. Vi ønsker med denne konference at sætte fokus på mulighederne for at bruge OPP - Offentlig Privat Partnerskab i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter. Sådan skriver de administrerende direktører, henholdsvis Jens Klarskov - Dansk Byggeri, Lars Krobæk - Dansk Erhverv, og Lars Goldschmidt - Foreningen af Rådgivende Ingeniører, i invitationen til OPPkonferencen. Panelet OPP Vejen til forbedring af infrastrukturen i Danmark? Målgruppe Politiske og administrative beslutningstagere, entreprenører, serviceleverandører, rådgivere m.fl. Program Regeringens syn på at anvende OPP i forbindelse med fremtidige investeringer i infrastruktur. v/carina Christensen, transportminister Privat finansiering af infrastruktur - udfordringer og muligheder. v/claus Vinge Skrumsager, managing director, Morgan Stanley, UK Praktiske erfaringer med OPP i infrastruktur. v/flemming Bækkeskov, direktør, E. Pihl & Søn A/S Spørgsmål og dialog med oplægsholdere. Behovet for at forbedre infrastrukturen i de kommende år - Infrastrukturkommissionens visioner og anbefalinger. v/birgit Aagaard-Svendsen, formand for Infrastrukturkommissionen Paneldebat mellem 6 trafikpolitiske ordførere i Folketinget: Er OPP vejen til at forbedre infrastrukturen i Danmark? Pris Det er gratis at deltage. Tilmelding Send en til: Angiv navn, titel og virksomhed/organisation samt om du deltager i frokosten. Mærk venligst en: OPP-konference 25. januar Tilmeldingsfrist fredag den 18. januar Hvad er OPP? I OPP-modellen påtager et privat konsortium sig at projektere, finansiere, opføre, drive og vedligeholde et anlæg i henhold til en række specifikationer. Det offentlige betaler ikke konsortiet for selve opførelsen, men betaler løbende en slags leje, der fordeles jævnt over hele kontraktperioden, typisk år. Efter udløbet af kontraktperioden overdrages anlægget til det offentlige i en kontraktligt veldefineret stand. Skal de kommende års forbedring af infrastrukturen ske på traditionel vis, hvor det offentlige finansierer projekterne over finansloven, eller skal man i højere grad lade private konsortier både finansiere, bygge og drive infrastruktur? Debat mellem seks trafikpolitiske ordførere. HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har til høring Fødevarestyrelsen Forslag til sporbarhed samt produktionsdato for animalske fødevarer. Svarfrist: Torsdag den 10. januar 2008 Sagsbehandler: Fødevarekonsulent Tine Skriver Miljøstyrelsen Lovforslag om batterier og akkumulatorer. Svarfrist: Fredag den 11. januar 2008 Sagsbehandler: Miljøchef Mette Herget Justitsministeriet Udkast til bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde og udkast til bekendtgørelse om udegående heste. Svarfrist: Fredag den 11. januar 2008 Sagsbehandler: Markedsdirektør Morten Brustad Fødevarestyrelsen Økologilov. Svarfrist: Fredag den 11. januar 2008 Sagsbehandler: Fødevarekonsulent Tine Skriver Fødevarestyrelsen Genmodificeret ris LLRICE62. Svarfrist: Mandag den 14. januar 2008 Sagsbehandler: Fødevarekonsulent Tine Skriver Fødevarestyrelsen Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater. Svarfrist: Tirsdag den 15. januar 2008 Sagsbehandler: Fødevarekonsulent Tine Skriver Færdselsstyrelsen Bekendtgørelse om modulvogntog. Svarfrist: Tirsdag den 15. januar 2008 Sagsbehandler: Chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk Kristian Pihl Lorentzen, Venstre Henriette Kjær, Konservative Kim Christiansen, Dansk Folkeparti Jens Chr. Lund, Socialdemokraterne Anders Samuelsen, Ny Alliance Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkepar

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 1 I JANUAR 2008 POLITIK 11 ANSVARSHAVENDES HJØRNE >>> UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER Lad de underbetalte offentligt ansatte komme til os Af Carlos Villaro Lassen Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftaler med følgende selskab TDC Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % Opkald til mobiltelefon 6-7 % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler 25 % Abonnement % Tillæg Intern kommunikation - Ekstra minimum 50 % Bredbånd TDC Bredbånd Professionel 12 % Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SGS og udenlandsk momsrefusion. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Susanne Rhymer og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: De offentligt ansatte tjener mindre end de privatansatte. Sådan lyder parolen, som fagbevægelsen kører igen og igen, dag ud og dag ind op til lønforhandlingerne i den offentlige sektor. Men hvis de privatansatte tjener så meget bedre end de offentligt ansatte, hvorfor kommer de så ikke bare over og tager et job i det private erhvervsliv, som skriger på arbejdskraft? Det spurgte den dygtigste kommunikationsmand, som jeg kender, for nylig ved en privat sammenkomst. Han har jo fuldstændig ret. Hvis de offentligt ansatte er så groft underbetalt sammenlignet med de privatansatte, hvorfor tager de så ikke et af de mange tusinde ledige stillinger i private virksomheder? Hvorfor er de så forhippede på at kræve højere løn i den offentlige sektor, hvis de vitterligt kunne få et tilsvarende job i en privat virksomhed til en langt højere hyre - de er som sagt mere end velkomne. Sandheden er nok, at offentligt ansatte ikke er så underbetalte i forhold til privatansatte. Sandheden er nok, at parolen lyder bedre, end den er. Men sandheden er ofte ilde hørt. Lønadministration Formål På dette kursus får du bl.a. en grundig indsigt i reglerne om sygdom, barsel, dagpengerefusion og Fritvalgs Lønkonto. En indsigt, som gør, at du har optimale vilkår for at gennemføre en sikker og hurtig lønadministration på din virksomhed. Hvem kan deltage? Du er måske personalechef, HR-konsulent eller bogholder. Det kan også være, at din titel er en helt anden. Men sikkert er det, at du arbejder med personale- og lønadministration. Tid og sted Århus: Mandag, den 4. februar Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Onsdag, den 6. februar Dansk Erhverv, Vester Farimagsgade 19, København. Kl begge dage. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,-. Tilmelding: eller

12 PP UMM ID-nr PortoService. Postboks Pandrup Egnsteatrene fungerer som det kunstneriske omdrejningspunkt i den by, hvor de holder til. De skaber netværk, og de styrker oplevelsesøkonomien. (Foto fra forestillingen Julemanden.biz på Taastrup Teater). Egnsteatrene er også virksomheder Egnsteatrene skaber arbejdspladser og omsætning, og er medvirkende til at gøre det attraktivt at bo andre steder end i de større byer. Derfor forstår Foreningen Af Små Teatre og Dansk Erhverv ikke, at kulturministeren vil reducere statens tilskud til egnsteatrene Hvem skal så betale? Sådan må spørgsmålet lyde, efter at kulturminister Brian Mikkelsen for nylig fastslog, at staten vil reducere sit tilskud til landets 35 egnsteatre. Sådan lød det også før jul ved et åbent samråd i Folketinget, hvor stor spørgelyst viste, at egnsteatrenes skæbne ligger mange på sinde. Det er der ifølge FAST - Foreningen Af Små Teatre god grund til: Egnsteatrene er spredt ud over hele landet og udgør rygraden i det professionelle teaterliv uden for de fire største byer. Det er de lokalt forankrede egnsteatre, der gør begrebet scenekunst meningsfuldt for de mange danskere i provinsen, der kun undtagelsesvist har mulighed for at opleve Det Kongelige Teater. De gør det til en tiendedel af prisen for Det Kongelige Teater, siger formanden for FAST, Mogens Holm, der også er teaterchef på Taastrup Teater. Byens kunstneriske omdrejningspunkt Men det er ikke kun de lave driftsomkostninger og den høje kunstneriske kvalitet, der gør egnsteatrene meningsfulde. Chefkonsulent Anette Overby, Dansk Erhverv, siger: Egnsteatrene er også produktionsvirksomheder. De bringer arbejdspladser og omsætning til deres egn. Teatrene tilbyder både sociale, kulturelle og interkulturelle kompetencer, som har vist sig at kunne bidrage til en grundlæggende kulturel opkvalificering af alle danskere. Dermed er egnsteatrene med til at gøre Danmark attraktiv over for udenlandsk arbejdskraft og turister. Egnsteatrene fungerer kort sagt som det kunstneriske omdrejningspunkt i den by, hvor de holder til. De skaber netværk, og de styrker oplevelsesøkonomien. Det var netop derfor, spørgelysten ved samrådet i Folketinget var så stor, mener Mogens Holm og Anette Overby: De fleste politikere kender til succeshistorier om egnsteatret i deres egen valgkreds. De ved, at et egnsteater har samme betydning for en mellemstor købstad, som Det Kongelige Teater har for hovedstaden. Derfor er hverken folketingsmedlemmerne, de lokale kulturpolitikere eller erhvervslivet interesseret i at forringe egnsteatrenes muligheder. Men det er det, der vil ske, når regeringen reducerer tilskuddet, påpeger de: Derfor er det problematisk, at staten nu gør op med den 30 år gamle tradition med at dele udgifterne til egnsteatrene ligeligt mellem stat og kommune. Kulturministeren har godt nok sikret sig, at de statslige nedskæringer ikke går ud over de teatre, der allerede har sikret sig en Mogens Holm, formand for Foreningen Af Små Teatre: De fleste politikere kender til succeshistorier om egnsteatret i deres egen valgkreds. De ved, at et egnsteater har samme betydning for en mellemstor købstad, som Det Kongelige Teater har for hovedstaden. flerårig aftale med en kommune. Men til gengæld rammes de teatre, der står over for at skulle indgå aftale med en kommune. De og kommunerne får nu langt sværere ved at overskue den økonomiske fremtid. Hér burde ministeren overveje at komme kommunerne i møde med en fornuftig overgangsordning, der kan mildne nedskæringerne. Brug for flere partnerskaber De færreste vil bestride, at en forudsætning for fortsat vækst i Danmark er et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og kulturliv. Kunst er nyskabende, og det er vigtigt at udnytte denne innovative kraft i erhvervsmæssig sammenhæng. Der er derfor brug for flere strategiske partnerskaber mellem erhvervslivet og kulturlivet - ikke færre. Egnsteatrene kan fungere som fødselshjælpere for partnerskaberne, slutter Mogens Holm og Anette Overby.

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service Kan du svare 'ja' til disse spørgsmål? Har du fået nok af skåltaler om brugerdreven innovation og savner konkrete løsninger,

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Mangel på arbejdskraft flere skal i gang Beskæftigelsesregion Syddanmark Vi lægger ud med et overblik over udfordringerne og tager

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således:

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således: Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Flere unge i Hjørring på offentlig forsørgelse side 2 Virksomhedsudvikling via AAU-samarbejde side 4 Stor interesse for inspirationsmøder side 5 Formanden

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Dynamiske effekter af en skattereform

Dynamiske effekter af en skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 177 Offentligt OMTRYK februar 2009 Dynamiske effekter af en skattereform Skattekommissionen er i februar 2009 kommet med et bud på en skattereform, der skal ruste Danmark

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere