APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011"

Transkript

1 Vedtaget Bestyrelsesmøde 07/12/2011 Punkt 6g bilag 3F Revideret version APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011 SUMMARY Applicant Enhedslisten Title Politisk træningsprojekt i FNRP (Fase 1) Partner Country FNRP, Frente Nacional de Resistencia Popular, HONDURAS Honduras Period Januar til juni 2012 Budget DKK. General objective Brief description of the overall purpose of the project (max 10 lines) Projektet bidrager til en afklaring af indhold i en fremtidig grundlov og mulige procedurer for en grundlovsgivende forsamlings arbejde. Dette vil give FNRPs ledelse mulighed for at træffe beslutning om, hvorledes organisationen skal fortsætte dette arbejde, og deres medlemmer bedre muligheder for at agere politisk. Activities Brief description of the major types of activities to be used to achieve the objectives (max 20 lines) En systematisering af erfaringer med grundlovsgivende processer i Ecuador og Bolivia via workshops og offentlig møder samt støtte af FNRPs aktiviteter. Bl.a. Et koordineringstræf mellem relevante strukturer i FNRP: uddannelses-, kommunikations- og organisationsudvalgene, med regional repræsentation. Erfaringsudveksling fra Bolivia og Ecuador med erfaringer på højt niveau fra venstrefløjens erfaringer med valgdeltagelse og grundlovsreformer 2 offentlige møder i Tegucigalpa og San Pedro Sula, med 100 deltagere i hvert vedr. grundlovsprocessen Besøg hos Enhedslisten med erfarings- og vidensdeling Workshop til forberedelse af fase 2. Expected results How are the activities expected to impact on the political parties involved as well as the democratic landscape in general Erfaringer fra grundlovsgivende processer, venstrefløjspartiers erfaringer i valgdeltagelse og udvikling af internt demokrati er blevet præsenteret i FNRPs organisation. Afklaring af fortsat træningsbehov på landsplan udarbejdet. Forslag til næste fase i projektet udarbejdet og præsenteret for DIPD.

2 Recommendations and Observations of DIPD Secretariat Sekretariatet støtter Enhedslistens ansøgning om en indledende såkaldt inception fase opstartsfase i en 6 mdr. periode. Forundersøgelsens resultat: Enhedslisten har fundet en relevant partner og identificeret et fælles samarbejdsområde, men der venter fortsat en del nødvendige forberedende aktiviteter. Projekt faser: En lang række forhold gør, at det for indeværende ses som mest hensigtsmæssigt og tilrådeligt, at anvende en meget forsigtig og procesorienteret tilgang. DIPD støtter således, at projektet kun angår en første fase, og at videre faser skal afklares nærmere. Relevans: Projektets sigte og overordnede formål ligger i forlængelse af DIPDs strategiske målsætninger og herunder særligt muligheden for at arbejde med politiske bevægelser. Det særlige sigte omkring syd-syd erfaringsudveksling om grundlovsgivende forsamlinger og konsultationer i Honduras ses som en afgørende og vigtig aktivitet i demokratiseringsbestræbelserne. Ikke alene som led i bevægelsens omdannelse til nationalt parti, men også som et relevant og nødvendigt nationalt projekt. Projektet indskriver sig i en proces, der bærer spiren til at den militære dominans i et overvejende 2 partisystem kan afløses af et bredere flerpartisystem. DIPD Principper: Det er netop med anvendelse af DIPDs principper, at en trinvis fremgangsmåde prioriteres, hvor lokale behov og muligheder er udgangspunktet for en strategisk rettet indsats. Projektet vil forløbe i en uforudsigelig og usikker national kontekst. Forslaget støtter i sit sigte et yderst ambitiøst nationalt projekt, som alt andet lige kan blive meget afgørende og dagsordensættende for udviklingen i Honduras. Det kan ske, at der ikke vindes generel opbakning til en grundlovsgivende forsamling så bæredygtigheden af projektet kan være begrænset, men FNRP som bevægelse nyder stor opbakning. En stor fleksibilitet og risikohåndtering er afgørende. Metode: Projektet bygger i høj på syd-syd erfarings- og vidensdeling, samt på inddragelse af såvel den politiske top og på sigt den brede befolkning i Honduras. Projektorganisering og opbygning: Netop usikkerhed om projektets organisering lokalt i Honduras for indeværende gør at en inception fase er det rette valg. Klarhed herom må foreligge sammen med den mere detaljerede projektbeskrivelse medio 2012 af god projektteknisk kvalitet. Enhedslisten har forelagt et tilfredsstillende detaljeret og annoteret budget. Sekretariatet vurderer, at Enhedslisten i dialog med partnere har gode muligheder for at nå frem til denne afklaring herunder ansøgning vedr. fase 2. Herunder gælder også om FNRP fortsat på sigt er partner eller partiet LIBRE. Andre aktører: Samarbejdsinitiativet styrker bredden i den internationale tilstedeværelse i Honduras. Sekretariatet lægger vægt på, at Enhedslisten vil udbygge relationerne til andre aktører for således hele tiden at være bredere informeret om de politiske dynamikker i landet og mulige konsekvenser for aktiviteterne og projektets kurs. DIPD bidrag: Både Honduras og særligt partneren, FNRP, er i en transitionsproces med mange fællestræk til de spørgsmål, som rejses i DIPD s kommende publikation om emnet. DIPD vil kunne formidle kontakt til IDEA s ekspertgruppe vedr. grundlovsgivende forsamlinger. Page 2 Finalised on 1 st December 2011

3 A. APPLICANT Max 1 page in total if possible A.1 History and mission Enhedslisten er dannet i 1989 som en sammenslutning af forskellige partier og bevægelser på den danske venstrefløj. Enhedslistens mål er en verden, der bygger på solidaritet, lige vilkår for alle og hvor den enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling. Samfund, hvor hensynet til menneskene og naturen er sat i centrum, og hvor fattigdom, krige og undertrykkelse hører fortiden til. Aktuelt har vi fokus på en politisk kamp imod nyliberalistisk politik. Enhedslistens vigtigste arbejde ligger i bevægelserne i fagbevægelsen, de uddannelsessøgendes organisationer, miljø-organisationer, internationale solidaritetsorganisationer, fredsbevægelser osv. Vi arbejder for at disse bliver aktive, kæmpende og demokratiske bevægelser. A.2 Experience with international cooperation Enhedslisten har en lang erfaring i international samarbejde og støtte til demokratiske og socialistiske kræfter rundt om i verden, og vi deltager i forskellige internationale samarbejdsfora, så som European Left Party, lige så vel som vi i tilfældet med Honduras har deltaget i et netværk for at fastholde situationen på dagsordenen. Vores internationale samarbejde afspejles også i eksistensen af et Internationalt Udvalg, IU, såvel som andre udvalg, der arbejder med specifikke områder i verden. Mange af vores medlemmer har omfattende erfaringer i forskellige former for internationalt samarbejde og er aktive i forskellige sammenhænge. Vi har desuden kontakt med Venstrepartiets Internationale Forum (VIF) og Rosa Luxembourg Foundation. A.3 Special competencies What organisational and/or thematic areas does the party have particular knowledge about and competencies in Udgangspunktet for Enhedslisten var en sammenlægning af forskellige partier. Vi har i de forgangne år skullet udarbejdet et fælles grundlag at arbejde på mellem disse tendenser, såvel som at aktualisere det programmatiske grundlag. Dette er en delvis tilsvarende erfaring ift. hvad der sker med dannelsen af nye partier i en række lande, herunder i FNRP. Det har ligeledes været essentielt for Enhedslisten at arbejde i forskellige basis- eller sociale organisationer, idet disse udgør et grundlæggende fundament for en demokratisk udvikling. Således deltager mange af vores medlemmer i forskellige faglige organisationer, beboerorganisationer og andre. Arbejdet med medlemsdemokrati har været en gennemgående tråd, sammen med en kombination af forslag til større gennemsigtighed i offentlige instanser. Vi har et stort antal medlemmer, der har arbejdet med projektudvikling, partiopbygning, oplysningsarbejde og demokratisk styrkelse. Dette er kompetencer af relevans såvel i forundersøgelse som i samarbejdet med FNRP. Hvor det er muligt vil vi bringe kompetencer fra andre organisationer, der arbejder i Honduras eller er relevante i en syd-syd- sammenhæng i spil. Vi vil konkret samarbejde med organisationer, der arbejder sammen med FNRP eller på relevante områder, bl.a. 3F i Danmark, menneskerettighedsorganisationer mm. A.4 Organisational structure and information How is the project anchored in the organisa- Vi har under vores Hovedbestyrelse, HB, nedsat en styregruppe, der er ansvarlig for dette partistøttearbejde. Denne gruppe består af personer med erfaringer i vores internationale arbejde i forskellige dele af verden, med personer direkte udpeget af HB og personer med specielle erfaringer i internationalt bistandsarbejde såvel som folketingsgruppens internationale ansvarlige. Der indgår ligeledes deltagere fra SUF, Page 3 Finalised on 1 st December 2011

4 tion/party, and how will the project be utilised internally som bl.a. skal sikre at elementer af samarbejde mellem ungdomsorganisationer indgår i samarbejdet. Det er denne gruppes ansvar at udvælge projektideer, identificere samarbejdspartnere, forhandle om udarbejdelse af projekter, styre de økonomiske aspekter af vores arbejde, såvel som at forhandle den endelige vedtagelse af projekter med vores Forretningsudvalg, FU. Vi har samtidig nedsat en koordinationsgruppe på tre personer Eva Flyvholm, Maria Bendler og Hans Aalborg, såvel som en økonomiansvarlig Thomas Eisler. Det er bl.a. denne koordinationsgruppes opgave at varetage kontakten med DIPD og med Honduras, og den har det formelle ansvar for projektet. Denne koordinationsgruppe varetager i samarbejde med vores Latinamerika-gruppe opgaver med opfølgning på projektet ift resten af partiet for at sikre en opfølgning og et informationsarbejde, herunder bl.a. koordinering af besøg fra Honduras og oplysningskampagner i udvalgte partiafdelinger. B. PARTNER Max 2 pages in total if possible B.1 History and mission Brief description of the history and mandate of the organisation or party I juni 2009 var der statskup mod præsident Manuel Zelayas regering i Honduras. Det skabte en omfattende modstand blandt mange organisationer og bredt i befolkningen og blev udgangspunkt for en modstandsbevægelse, der resulterede i dannelsen af FNRP og senere af partiet LIBRE. Den umiddelbare opgave for modstandsbevægelsen var at omvælte statskuppet og opnå præsidentens tilbagevenden. I specielt den første periode efter kuppet blev dette fulgt af omfattende mobiliseringer - de største som er set i landets historie sammen med en begyndende organiseringsproces over hele landet, på departements- og kommunalt plan. FNRP har defineret sig som en politisk og socialt bred organisation, der søger at skabe en omformning af sociale, økonomiske, politiske og kulturelle strukturer, og omdrejningspunktet har været sammenkaldelsen af en grundlovsgivende forsamling til at udstikke rammerne for en fornyelse og demokratisering af landet. Med den afsatte præsident, Manuel Zelayas, tilbagevenden i maj 2011 er nye muligheder åbnet. Fronten satser på kort sigt på en politisk opbygning og overtagelse af magten gennem deltagelse i kommende valg i november 2013 og gennem en grundlovsgivende forsamling. Centrale krav er retten til jord og rettigheder til bønderne, de faglige rettigheder, studenternes rettigheder, og forsvaret for menneskerettighederne, for suverænitet og retten til naturressourcerne. Det er ligeledes en proces med inddragelsen af kvinder og en række af de indfødte folk. Som en konsekvens af ovenstående har Fonten dannet et opstillingsberettiget parti LIBRE, Libertad y Refundación. Dette skridt har naturligvis medført at diskussioner med henblik på en afklaring af strategi og taktik har fået fornyet energi. Det er bemærkelsesværdigt at stillet over for en meget voldsom undertrykkelse, herunder den selektive udryddelse af mange medlemmer, har Fronten fastholdt en fredelig og demokratisk linje hele tiden. B.2 Choice of partner Explain why this partner was chosen, length of cooperation, how cooperation started, etc. Modstandsfronten i Honduras udgør i Enhedslistens øjne den første reelle mulighed for et brud med et korrumperet topartisystem berøvet grundlæggende legitimitet, og er derfor en unik historisk mulighed. Derudover mener vi, at der er utroligt meget demokratisk potentiale i gennemførelsen af en grundlovsgivende forsamling, især i et land hvor der for nyligt har været kup. Modstandsfronten i Honduras bidrager med et demokratisk forsvar mod de senere års militante angreb mod Page 4 Finalised on 1 st December 2011

5 en demokratiske udvikling i Latinamerika truslen om militærkup har de sidste år vist sig i flere lande. Enhedslisten har fra starten af modstanden deltaget i aktiviteter til støtte for Modstandsfronten, og da DIPD blev oprettet forekom denne bevægelse i Honduras os som en interessant mulighed med denne nye støttemulighed. Under et besøg i Danmark i september 2010 præsenterede vi denne ide for FNRP. I januar 2011 sendte de os et første forslag til muligt samarbejde, og kort tid efter udvalgte vi Honduras som den første prioritet for udarbejdelsen af et projekt. Vi udarbejdede derfor et forslag til forberedende aktivitet, hvorefter to medlemmer i juli besøgte Fronten i Honduras, fik et indtryk af situationen og hvorledes de arbejder samt deres aktuelle prioriteter. Vores besøg blev organiseret af deres Træningsudvalg, Comisión de Formación på basis af beslutninger i Fronten om at prioritere forløb med træningsindsats. Baseret på den udviste interesse er vi således gået videre og har I fællesskab med Comisión de Formación udarbejdet dette projektforslag. B.3 Strengths and weaknesses of partner Strengths and weaknesses related to the purpose of cooperation organisation, capacity, staff, themes, finaces, etc. Styrker: En meget bred medlemsbasis; Organisatorisk struktur på lokalt plan; En fremskreden definition af politiske principper og grundlag; Eksistensen af politiske kadrer på forskellige planer; Metodologisk samarbejde med andre organisationer; Begyndede struktur og mandskab baseret på enkelte organisationer; Lokaler og andre faciliteter stillet til rådighed af tilsluttede organisationer, specielt fagforeninger. Svagheder: Der er ikke etableret centralt kontor med administration og mandskab; FNRP har ikke personería jurídica, den legale anerkendelkse for organisarioner; At den udbredte lede i befolkningen over det politiske system også breder sig til FNRP-Libre; Manglende erfaringer i koordination mellem mange organisationer; Interne uenigheder eller uafklaretheder kan påvirke gennemførelsen; Den interne demokratiske udvikling ikke tilstrækkeligt konsolideret; Valgkampen op til november 2013 griber længere frem i tiden; Som ny organisation er der ikke erfaringer med adminstration af større finansielle midler; Økonomiske problemer og krise kan påvirke medlemmernes mulighed for at deltage, specielt på lokalt plan; At den politiske kultur med permanent valgkamp og handel af indflydelse mellem tendenser får stærkt hold i FNRP og LIBREs ageren. B.4 Position in political landscape Characterise the position of the partner in the political landscape of the country and how it is likely to develop over time Kuppet i 2009 var udtryk for en grundlæggende krise i det politiske system i Honduras og situationen er blevet langt værre i de forgangne år. FNRP er fremstået som et samlet udtryk for modstanden både mod et korrupt system og den voldsomme repression, der har ramt oppositionen og befolkningen bredt. FNRP, sammen med det nydannede parti LIBRE, er således aktuelt den eneste politiske kraft, der er i stand til at formulere de nødvendige krav til en politisk demokratisering og nyorientering i Honduras, der er i stand til at udfordre toparti-systemet. Denne nye opposition har været i stand til at holde ud over for voldsom Page 5 Finalised on 1 st December 2011

6 repression, og den brede sociale og organisatoriske sammensætning af FNRP er en afgørende basis for gennemførelsen af en ny politisk tænkning og aktivitet. På det vælgermæssige plan er der reelle muligheder for at komme til at spille en afgørende rolle. Med forbehold for den generelle lede i befolkningen over for et politisk system, der har mistet sin legitimitet, er der en realistisk mulighed for at oppositionen kan overtage magten på kortere sigt eller spille en afgørende rolle. På kort sigt ligger den største udfordring i at kunne forene sociale bevægelser med den politiske bevægelse. Tilstedeværelsen af brede sociale bevægelser i FNRP er en afgørende kraft for, at partiet LIBRE kan opnå sine mål. En afgørende politisk indflydelse vil også kunne skabe et rum og en anerkendelse for både sociale bevægelser og civilsamfundsorganisationer. FNRP og LIBRE nyder en bred anerkendelse i hele Latinamerika og store dele af den øvrige verden, og vil være i stand til at trække på denne støtte både som inspiration for den politiske udvikling og til at sikre en større margen for handlefrihed i en kompliceret verden med stigende militære interventioner i demokratiske processer fremover. Med støtten til FNRP i dette projekt er vi med til konsolidere et demokratisk opbrud, der kan åbne op for reelle sociale reformer. Samtidig er støtten til denne brede alliance med til at formulere et politisk alternativ, der kan få afgørende betydning for den fremtidige politiske udvikling i Honduras. B.5 Cooperation with the partner What characterizes the partner as a democratic organisation and when will a formal cooperation agreement be finalized? Som beskrevet udgør FNRP det aktuelt eneste realistiske grundlag for et demokratisk opgør i Honduras. Organisationen er etableret på basis af en lang række eksisterende organisationer og enkeltpersoner. De har gennemgået en accelereret proces, hvor udviklingen af det interne demokrati er en udfordring, som må tages alvorligt og vil nødvendiggøre en kontinuert indsats. I denne proces er Træningsudvalget af stor betydning og den proces der sættes i gang med projektet vil også have indflydelse på andre områder. Et afgørende element for at sikre en demokratisk ramme for den fremtidige udvikling er udarbejdelsen af en ny grundlov. Forberedelsen af denne vil bl.a. blive baseret på konsultationer på lokalt plan og blandt sektorer som kvinder, ungdom og indfødte befolkning. Projektet vil trække på nylige erfaringer i udarbejdelse af grundlov fra lande som Bolivia og Ecuador. Former for samarbejde på regionalt plan Mellemamerika har gennem mange år været vigtigt på alle planer. Projektet vil specielt søge at inddrage erfaringer i træningsforløb samt mere bredt en udveksling af politiske erfaringer, bl.a. gennem det initiativ, som det svenske VIF har taget til et formaliseret samarbejde omkring REMADE. Samtidig med udarbejdelsen af projektet vil selve samarbejdsaftalen mellem Enhedslisten og FNRP blive færdiggjort, således er der ved projektets start er enighed herom. En mere formel underskrivelse vil afvente et politisk besøg enten i Honduras eller i Danmark. C. BACKGROUND Max 2 pages in total if possible C.1 Political situation Describe the general political situation in which the project activities will be implemented Kuppet i Honduras i juni 2009 viste i al sin brutalitet svaghederne i et autoritært politisk-socialt system, såvel som i det internationale system. Mange års militærdiktatur i Honduras, såvel som de øvrige lande i Mellemamerika, blev i 1982 afløst af en ny grundlov og efterfølgende afholdelse af regelmæssige valg. Imidlertid var mulighederne for en udøvelse af et demokrati ret begrænsede. Der skete en voldsom undertrykkelse af politiske og sociale kræfter og af menneskerettighederne med en omfattende international rådgivning og input af våben til styr- Page 6 Finalised on 1 st December 2011

7 kelse af militæret. Først ved slutningen af 1980erne og starten af 1990erne lykkedes det med regionale aftaler om en fredsproces Esquipulas-processen at få en anderledes proces i gang. Militæret var i grundloven tildelt en afgørende indflydelse på den politiske udvikling. Under Reinas regering i slutningen af 1990erne skete der for første gang en indskrænkning af militæres magtpositioner. Udviklingen i Honduras var i de følgende år baseret på en offensiv mod hovedparten af befolkningen gennem en voldsom neoliberalistisk politik, som underminerede basis for demokratiet. Samtidig fandtes et fastlåst to-partisystem mellem to partier med begrænsede politiske forskelle imellem sig og baseret på en stærk klientelisme og et gangstervælde gennem hvilket politikerne fra de skiftende regeringer udnyttede magten på statsligt og lokalt hold til et omfattende røveri af alle ressourcer. Det politiske system har historisk set været domineret af en lille økonomisk stærk elite og tiltroen til partisystemet er derfor svundet ind gennem årene og fik et voldsomt hak med kuppet. Under Mel Zelayas regering, der blev indsat i januar 2006, fandt der forskellige forsøg på demokratiske reformer sted, men dette stødte på stadig større opposition: fra det Nationale parti, hans eget Liberale parti, medierne, sikkerhedsstyrkerne, de væsentligste kirkelige retninger, fra et overpolitiseret retssystem og fra de væsentligste økonomiske interesser førte til stadig større konfrontationer, der udmøntede sig i kuppet i juni Til forskel fra andre historiske epoker førte dette kup til en stor og omfattende mobilisering blandt brede dele af det honduranske samfund, som ikke tidligere havde været politisk engageret. Dette omfatter politiske grupper både fra mindre partier og en stor del af selve de Liberale parti faglige sektorer, ungdommen, indfødte organisationer, lokale organisationer og beboerforeninger såvel som en række nye organisationer. I en situation med en omfattende repression af den civile modstand selektive likvideringer og et totalt angreb på dens begrænsede medier afholdt kupregimet i november et valg, som blev vundet af det Nationale partis leder P. Lobo, der havde støtte uforbeholdent op bag kuppet. Men den nye regering - på trods af at erklære en samlingsregering - fortsatte repressionen med store kampe mod strejkende og fortsatte selektive likvideringer. De centrale militærfolk, der udførte kuppet, sidder under Lobos regering i betydningsfulde poster i statsapparatet. I marts-april-maj 2011 satte regeringen angreb ind mod strejkende lærere, samtidig med at man forberedte en politik for at privatisere skolesystemet. Blandt bønderne i den nordlige del af landet har der fundet en omfattende undertrykkelse sted med ugentlige likvideringer af bønder og ledere i en kombineret offensiv fra honduranske sikkerhedsstyrker og private styrker af internationale lejesoldater fra de store jordejeres side. I denne situation er Honduras blevet til det land i verden, hvor det største antal journalister er blevet dræbt med det højeste antal mord per indbygger. Men landet er ved at styrte til bunds i et system, hvor lokale magtinteresser med straffrihed overtager magtudøvelsen, med usikkerhed og vold som daglige ingredienser og stadigt stigende indflydelse fra narkointeresser. C.2 Relevance of activities Explain how the proposed activities are likely to contribute to a strengthening of the democratic development of the country Overordnet set er relevansen af aktiviteterne givet ved at den nuværende regering under Lobo har i kongressen december 2010 gennemført en beslutning, der nu muliggør folkeafstemning om forslag til indkaldelse af en grundlovgivende forsamling, og regeringens efterfølgende forslag til en politisk dialog om grundlovsændringer. I Cartagenaaftalen, der i maj 2011 muliggjorde Zelayas tilbagevenden til Honduras garanterer Lobo-regeringen, at FNRP kan sende forslag om grundlovsændringer til folkeafstemning. Også den officielle sandheds- og forsoningskommissions rapport fra juli 2011 indeholder anbefalinger Page 7 Finalised on 1 st December 2011

8 om revidering af grundloven. Selv om dette spørgsmål således er solidt forankret i en bred del af befolkningen og er blevet konfirmeret gang på gang af modstandsbevægelse har der til gengæld ikke været mere konkrete forslag til, hvorledes dette skal gribes nøjere an. Aktuelle diskussioner svinger meget omkring vanskeligheder ved at gennemføre dybtgående reformer med kupmagernes magtapparat intakt og mulige bedre betingelser efter et kommende valg. Umiddelbart ser det ud til, at spørgsmålet er kommet i anden række ift overvejelser om organisatorisk styrkelse på lokalt plan og forberedelse af opstillingsproces for partiet LIBRE. Om end FNRP og LIBRE organisatorisk er to enheder, så er personerne, der er aktivt involverede i disse dog i høj grad de samme. Uanset hvilken beslutning FNRP og LIBRE vil træffe om hvornår og under hvilke betingelser en grundlovsgivende forsamling skal tages, er der behov for både at assimilere erfaringer fra lignende processer i Latinamerika de senere år og for at indhente relevante krav fra organisationer og sociale sektorer i det honduranske samfund. Udarbejdelsen af en ny grundlov har været et centralt element i modstandsfrontens arbejde. Der er imidlertid behov for at systematisere dette arbejde og ikke mindst indsamle forslag hertil gennem høringer på lokalt niveau, der kan bidrage med de problemstillinger, som de støder på til dagligt, med problemstillinger fra ungdommen, kvinder, indfødte folk og andre sektorer i samfundet. Gennem projektet søges klargjort, hvilke emner der skal behandles i en ny grundlov og hvad de forskellige forslag til indhold såvel som fremgangsmåde kan være. De senere års erfaringer fra Sydamerika inddrages direkte i dette arbejde gennem konsulenter, der har været central placeret i processerne i Bolivia og Ecuador. På denne baggrund opregnes de forskellige komponenter til en fremtidig grundlov og de forskellige politiske vurderinger heraf inden for det spektrum af politiske kræfter, der udgør fronten, således at det efterfølgende bliver muligt for fronten at tage stilling hertil. Ved besøg i Honduras under den forberedende fase blev der fra alle sider lagt stor vægt på træningsaktiviteter til at styrke FNRP. Mange personer er de sidste to år blevet inddraget i politik for første gang og har behov for at styrke og systematisere deres indsats som politikudviklere. Til at varetage de forskellige opgaver i forbindelse med gennemførelsen af præsentationer og forespørgsler på lokalt niveau bliver der etableret en forudgående træningsproces for en række personer fra de forskellige organisationer, der kan gennemføre denne opgave sammen med Comisión de Formación. Dette arbejde vil således resultere i at disse personer fremover bliver bedre udrustet til at varetage politiske opgaver, i deres egne organisationer og i frontens arbejde. C.3 Related activities by other stakeholders A detailed mapping is not needed, but as a minimum an indication of the major players FNRP har modtaget en meget beskeden økonomisk støtte fra international side, omend en række af de organisationer, der indgår i FNRP har flere års erfaring i at administrere internationale bistandsmidler. Fra Danmark har 3F gennem et stykke tid støttet faglige organisationer i Honduras, og disse indgår i dag i FNRP. Comisión de Formación, som vi specielt skal samarbejde med, har modtaget støtte fra Norsk Folkehjelp finansielt kanaliseret gennem COMAL såvel som fra Friederich Ebert Stiftung. De har ligeledes haft et samarbejde om træningsaktiviteter med organisationer fra El Salvador, Equipo Maiz og Red Alforja, med Movimiento Sin Tierra fra Brasilien og REMADE, Red Mesoaméricana para la Democracia. Vi vil i løbet af dette projekt søge det bredest mulige samarbejde med disse organisationer, såvel som med andre, der måtte komme til. Andre partistøtter er orienteret mod en stabilitet ved at reetablere de Page 8 Finalised on 1 st December 2011

9 traditionelle partiers dominans, frem for at støtte nødvendige og demokratiske reformer. Internationale NGOer har på forskellig vis forholdt sig til situationen i Honduras. Fra ekstreme tilfælde med støtte til kuppet, over midlertidig suspendering eller omdirigering af dele af midler til overvejelser om at støtte etableringen af andre partier og til en fortsat focusering på deres traditionelle samarbejdspartnere. Den generelle støtte til menneskerettighedsorganisationer, herunder forskellige fælles delegationer umiddelbart efter kuppet eller til specielle problemer som Bajo Aguan, har været af stor betydning. C.4 Project preparation How has the applicant ensured that activities are based on genuine and documented needs of the partner? Grundlovsreform har været et centralt politisk emne i Honduras siden kuppet mod præsident Zelaya i FNRP indsamlede næsten 1,4 mio underskrifter på kravet om en grundlovsgivende forsamling gennem et par måneders kampagne i 2010, men har ikke haft mulighed for systematisk at følge op. Med Zelayas genkomst til landet og åbningen af muligheden for reel deltagelse i valget i 2013, er der opstået en ny strategisk situation, hvor temaet om grundlovsreform bliver genovervejet af en række politiske kræfter også FNRP, hvor emnet er årsag til en dl intern diskussion. Dette projekt vil gøre det muligt at fortsætte en afklaring herom. I januar 2011 modtog vi fra FNRP et forslag om at støtte processen med diskussion i medlemsbasis af et forslag til reform af grundloven. Dette har virket som passende for det bidrag, som vi er i stand til at yde på basis af beskedne midler. Forslaget tog udgangspunkt i at formidle andre reformprocesser og inddrage disse i diskussioner, der skal organiseres rundt omkring i organisationer og på lokalt plan. Hans Aalborg, medlem af Styregruppen for arbejdet med Flerpartisamarbejde i Enhedslisten gennemførte i juni-juli 2011 en 23 dage lang forundersøgelse i Honduras, sammen med et medlem af Enhedslistens Latinamerikagruppe Hilde Hylland Uhlvig. Her blev temaets relevans bekræftet af en række møder med FNRPs formand, medlemsorganisationer, lokalafdelinger og nationale ledelsesudvalg. FNRPs uddannelsesudvalg blev udpeget som direkte samarbejdspartner omkring projektformuleringen og dets udførsel, og sammen med dette udvalg blev projektets hovedelementer udviklet. Endnu et medlem af Latinamerikagruppen, Svend Gårn, mødtes med to medlemmer af FNRPs uddannelsesudvalg sidst i august for at udvikle aktivitetsplan og budget for projektet. På bagrund heraf skrev det honduranske uddannelsesudvalg en projektbeskrivelse udfra DIPDs ansøgningsformat, som i oktober og november har været grundlag for Latinamerikagruppens videre arbejde med projektansøgningen. I midten af oktober var der valg til FNRPs forskellige udvalg, hvor bl.a. uddannelsesudvalget fik ny koordinator. Den nye koordinator har ikke været aktiv i at indkalde sit udvalg til møder i eller i at reagere på henvendelser fra os. Efter gentagne henvendelser har FNRPs landsledelse grebet ind og skabt den organisationsstruktur for projektet, som er beskrevet i denne ansøgning. Forløbet har understreget FNRPs organisatoriske svaghed. Efter råd fra DIPD drog vi den konsekvens at dele det oprindelige projekt op i flere faser for at starte i det små og bygge samarbejdet op gradvist. Denne ansøgning repræsenterer derfor fase 1 af et projektforløb, som vi håber bliver af større omfang og varighed. D. ACTIVITIES Max 5 pages in total D.1 Problem and objectives Siden Zelayas regeringstid har der været ført diskussioner om nødvendigheden af en ny grundlov for at demokratisere en række institutioner, herunder organer der står for valggennemførelse, begrænse militærets Page 9 Finalised on 1 st December 2011

10 Brief description and analysis of the situation that point to the relevance of the suggested activities and the general objective defined indflydelse, sikre forskellige befolkningsgruppers rettigheder, etablere rammer for en større deltagelse af befolkningen i udøvelsen af deres demokratiske rettigheder. Dette projekt vi i sin indledende fase muliggøre overførsel af erfaringer fra grundlovsgivende processer i Ecuador og Bolivia til FNRP og vurdere de forskellige mulige fremgangsmåder i Honduras. Desuden skal behovet for træningsindsats, herunder indsamling på lokalt plan af relevante behov, omkring dette spørgsmål vurderes. Med udgangspunkt i planer for træning på lokalt plan vil der blive udarbejdet et projektforslag til de videre faser af dette samarbejde. Formål: Afklare FNRPs perspektiver omkring grundlovsgivende forsamling og styrke organisationens politiske indsats. Page 10 Finalised on 1 st December 2011

11 D.2 Expected results Based on the focus of the project, preferably no more than 3 focus areas or goals of intended results and a few indicators to describe the nature of results you can realistically expect Goal 1 Behov for og organisering af træning omkring grundlovsgivende processer afklaret i politisk vedtagelse Goal 2 Erfaringerne fra grundlovsgivende forsamlinger i Sydamerika systematiseret og assimileret af FNRP. Goal 3 Konkret plan for fortsat træningsindsats omkring grundlovsgivende forsamling på lokalt plan udarbejdet. Goal 4 På basis af større fælles kendskab og positiv opstart på projektet er forslag til anden fase præsenteret Indicator 1A Plan for besøg fra Ecuador og Bolivia udarbejdet. Indicator 1B Klarhed i arbejdsdeling og koordination mellem forskellige dele af FNRP. Indicator 2 A Vigtigste sektorielle grupper inddraget (fagbevægelse, bønder, ungdom, kvinder o.a.) (fremmøderegistrering, diskussionesreferater) Indicator 2B De to repræsentanter har fået positiv og kvalificeret feedback i deres diskussioner med forskellige grupper i FNRP (interview). Indicator 3A Behov for træning af udvalgets medlemmer identificeret og tentativ plan herfor udarbejdet Indicator 3B Koordination af arbejdsdeling mellem Træningsudvalg, øvrige udvalg, medlemsorganisa-tioner og NFRP ledelse i fortsat projekt fastlagt Indicator 4A Fælles forståelse med FNRP om indhold i forslag til forlængelse af projektet (Ehl og FNRP godkender resultatet af workshop med dansk facilitering, bekræftes af FNRPs besøg i DK) Indicator 4B Forslag forlængelse projekt udarbejdet og præsenteret for DIPD D.3 Target groups Indicate the target groups as precisely as possible. The gender dimension should always be described Den direkte målgruppe er ca 350 ledere i FNRPs ledelsesstruktur samt af basisorganisationer, som er medlemmer af FNRP (fagforeninger, bondeforeninger, kvindegrupper, ungdomsgrupper osv). Den direkte målgruppe vil blive bredt inviteret og deltagelse vil i nogen udstrækning afhænge af basisgruppers eget initiativ. Der vil blive gjort en særlig indsats for at sikre deltagelse fra grupper, der overvejende repræsenterer kvinder, unge, indfødte folk samt grupper, der arbejder med seksuelle rettigheder, identitet og bevidsthed. D.4 Methodology and process Describe how the applicant and the partner expect the declared outputs and results to be achieved: Training seminars Consultant support Projektet er tænkt som fase 1 af et to-faset projekt. Fase 1 foregår mest på ledelsesplan i FNRP og skal afklare grundlovsproblematikkens relevans og betydning for organisationen og dens medlemmer, samt afklare behovet for yderligere intern træning, debat og oplysning desangående. Denne fase skal desuden afprøve hvorledes de forskellige dele af FNRPs struktur kan fungere omkring et sådant projekt, og dermed gøre det muligt at vurdere, hvorledes en fortsættelse kan organiseres. Fase 2 vil bygge på fase 1s forberede aktiviteter og følge op med ka- Page 11 Finalised on 1 st December 2011

12 South-North exchange South-South exchange Tool kits and manuals Etc. pacitetsopbygning træning, debat og oplysning - i en bredere medlemsskare. De anvendte metoder er: Indledende workshop på ledelsesniveau om grundlovsproblematikkens nuværende rolle i FNRPs organisation og med konkret planlægning af en internt afklarende og oplysende aktivitet med medlemsinddragelse. Diskussioner og debatmøder mellem forskellige medlemsgrupper og to højt profilerede internationale gæster, der både skaber konkret erfaringsoverførsel og, gennem debatten, aftegner grundlovsproblematikkens nuværende placering i organisationens bevidsthed og dens fremtidsperspektiver. En repræsentant for FNRP besøger Danmark for at indhente danske erfaringer med politiske samlingsprocesser, demokratisk organisationsopbygning og inddragelse af/samarbejde med bevægeler og græsrødder. En supplerende informationsindsamling (besøg i 6 lokale medlemsgrupper) og en fremtidsworkshop identificerer FNRPs styrker og svagheder, løsningsstrategier og mulige handlingslinjer ift at placere sig som handlekraftig aktør ift grundlovsproblematikken.. Denne proces faciliteres af Enhedslisten (ved Enhedslistens projektkkoordinator). På baggrund heraf afholder FNRPs uddannelsesudvalg en planlægningsworkshop, hvor træningsbehov i organisationen identificeres og planlægges. Der afsluttes med en planlægningsproces, hvor træningsplanen udmøntes i et egentligt forslag til en fase 2 af projektet. Processen faciliteres i et samarbejde mellem den honduranske og den danske projektkoordinator. D.5 Duration of project Reflections around the duration of the project Projektet planlægges at løbe fra januar-juli 2012, herunder 1 måned til opstart, fem måneder med projektaktiviteter og 1 måned til afrapportering regnskabslukning og revision. D.6 Activity plan Describe the activities to be implemented, in the sequence they are to be implemented More activities may be added of course Et koordineringstræf mellem relevante strukturer i FNRP: uddannelses-, kommunikations- og organisationsudvalgene, med regional repræsentation. En rundrejse på 7 dage af 2 personer fra Bolivia og Ecuador med erfaringer på højt niveau fra venstrefløjens erfaringer med valgdeltagelse og grundlovsreformer, der overfører disse erfaringer i møder med forskellige ledelsesgrupper i FNRP (landsledelse, sociale og faglige ledere, medier). 2 offentlige møder i Tegucigalpa og San Pedro Sula, med 100 deltagere i hvert, for at opnå kontakt til medier samt ledere i Fronten, ungdomsgrupper, fagforeninger og bønder. Koordineres med Frontens lokale ledelser. Enhedslistens projektkoordinator ledsager rundturen for at følge diskussionerne, videregive lignende europæiske erfaringer. Koordinatoren besøger mindst 6 lokalgrupper, interviewer de to gæstende eksperter og faciliterer en workshop til forberedelse af fase 2. En repræsentant fra FNRP besøger Danmark omkring 1. maj og EL Årsmøde for at for at få førstehåndskendskab til partistruktur En to-dages workshop mellem uddannelses-landsudvalget og 18 lokale udvalgskoordinatorer formulerer en arbejdsplan for uddannelsesarbejdet. Page 12 Finalised on 1 st December 2011

13 Den honduranske og den danske projektkoordinator samler arbejdet med fase 2 op og færdiggør ansøgning (kommunikation via Skype/mail). D.7 Sustainability Reflections about how the activities initiated under the project will continue after termination of the partnership Projektet er tænkt som første fase af et projekt med følgende faseopbygning: Fase 1: Ledelsesrettet, med indkredsning af problemområde og løsningsmodeller for hvordan, organisationen kan vokse for at løse det. Fase 2: Medlemsrettet: inddragelse af en bredere medlemskreds (ca 600 medlemmer og 160 medlemsorganisationer) i en bred medlemsdebat og træningsindsats. Fase 1s bæredygtighed består i, at organisationens ledelse har analyseret problemstillingen omkring grundlovsforandring i Honduras, kender den udfordring problemstillingen skaber for FNRP, og har aftegnet en retning for, hvordan FNRP kan rustes til at tackle udfordringen. Altså en kapacitetsopbygning på ledelsesniveau ift at forstå og handle i landets politiske virkelighed.. Fase 2, hvis og når vi kommer så langt, vil forstærke indsatsens bæredygtighed ved at skabe en rodfæstet kapacitet langt ude i medlemskredsen, og samtidig skabe et eksempel på, hvordan en demokratisk medlemsdebat kan foretages, hvilket giver en ny dimension i kapacitetsopbygningen i FNRP.. Det forventes ikke, at de lønninger, som projektet finansierer, kan fortsætte efter projektets afslutning, Derfor hviler aktiviteterne og kapacitetsopbygning i videst mulig grad på frivillighed i alle organisationens led, hvilket muliggør, at den opbyggede kapacitet bliver i organisationen efter projektets afslutning. Det er kun eksterne eller midlertidige funktioner, der lønnes. D.8 Risk factors Risks can damage, destroy, delay or impact negatively on the project implementation and such factors need to be mitigated Internal risks [within the organisation or party] External risks [referring to the broader national and global landscape Internal External Beslutninger om politiske prioriteringer i FNPR kan udskyde mere detaljeret arbejde med en grundlovsgivende forsamling. I så fald har inceptionfasen bidraget med en overføring af erfaringer fra Sydamerika og afklaring af aktuelle organisatoriske prioriteter. FNRPs medlemsorganisationer ikke interesseret i at deltage projektet vil også søge at mobilisere disse. Forskellige hovedopfattelser i FNRP føler sig ikke repræsenteret i diskussionerne projektet vil sigte på brede konsultationer Prioriterede personer fra Ecuador og Bolivia ikke tilgængelige på prioriterede tidspunkt for rundrejse planlægning vil tage højde herfor Arrangementerne udsættes for trusler eller repression sikkerhedsforanstaltninger vil planlægges Der er en risiko for at FNRP ikke vinder bredt gehør nationalt for at etablere en grundlovsgivende forsamling, som er projektet langsigtede mål. I så fald vil projektet have opnået delmål; herunder viden om andre demokratiske systemer, oplysning og konsultationer om rettigheder i demokratiske systemer. Page 13 Finalised on 1 st December 2011

14 E. BUDGET Max 1 page E.1 Budget lines Costs must be in DKK 01 Activities Investments 0 03 Internal consultancy costs 0 04 Consultants Local staff Local administration Travel costs Reviews og evaluation 0 09 Budget margin [max 10%] Audit costs Administration in Denmark [7%] Grand Total E.2 Travel costs Explain the need for travel between Denmark and the partner for the Danish partner and the other way around as well Projektet indeholder en dansk rejse til Honduras med tre formål: lære FNRP bedre at kende, formidle nogle af Enhedslistens politiske erfaringer(udnytte Ehls komparative fordele indenfor politiske samlingsprocesser, internt demokrati og relationer til græsrødder og bevægelser) og støtte FNRP i at opsamle og fremtidsrette erfaringerne fra fase 1 projektet (udnytte Ehls komparative fordel i processtyring og handlingsrettet, deltagerbaseret erfaringsopsamling). Desuden en honduransk rejse til Danmark for bedre gensidigt kendskab og forstpelse, samt yderligere erfaringsoverførsel. E.3 Consultancy costs Explain the reasons for recruiting external consultants compared to relying on internal resources Hovedparten af de opgjorte konsulentomkostninger er til gennemførelse af aktiviteter, som det fremgår af medfølgende detaljerede budget. I betragtning af den honduranske partners svaghed som projektudførende organisation og dens aktuelle situation midt i en svær omstillings- og samlingsproces, skønnes det nødvendigt med projektkoordination på både honduransk og dansk side. Der er budgetteret med ½- tids honduransk koordinator, der ansættes som lokal administration og skal have både de nødvendige projekttekniske kompetencer samt troværdighed og anseelse bredt indenfor FNRP. Fra dansk side er der opgaver relateret til monitorering, projektbesøg i Honduras og arbejde med forslag til følgende fase af projektet. Der er endnu ikke taget stilling til, hvorvidt disse opgaver der samlet kan opfattes som dansk projektkoordinator skal samles på én person eller hvorvidt vedkommende vil blive knyttet fast til Enhedslistens stab. Der er budgetteret med i alt 178 timer. Den danske koordinator skal så vidt muligt både have projekttekniske kompetencer, kompetence som facilitator af planlægningsprocesser, kapacitet til at formidle Enhedslistens politiske erfaringer og til at indgå i politiske drøftelser med FNRP. Det er Enhedslistens ansvar at sørge for, at disse opgaver dækkes på passende vis. E.4 Administration Explain what the administrative set-up will look like who is managing what parts Enhedslistens administration I Studiestræde vil varetage bogføring og administration I Danmark (overførsler til Honduras, udbetaling af udgifter i Danmark løn i Danmark, flyrejser, udgifter i Danmark vedr. besøg fra Honduras, oplysningsaktiviteter). Der oprettes en særskilt konto til projektet. Page 14 Finalised on 1 st December 2011

15 of the project and budget? Also capacity available? Daglig bogføring og administration foretages efter kontrakt af FNRPs medlemsorganisation COMAL, der har administrativ kapacitet samt legal status til denne opgave. COMAL får betaling svarende til en halvtids bogholder/administrator. Der oprettes en særskilt konto til projektet. Udbetalinger vil i begge tilfælde ske i henhold til budget- og aktivitetsplaner og med autorisation fra hhv. den danske og den honduranske projektkoordinator. Projektkoordinatorene har dagligt budgetansvar med en månedlig regnskabs- og budgetrapport til deres respektive styregruppe i hhv. FNRP og Enhedslisten, der har budgetansvar overfor deres respektive budgetdele.. Enhedslisten har endelig budgetansvar overfor DIPD, og vil i samarbejdsaftalen med FNRP sikre de nødvendige bestemmelser for at varetage dette ansvar. Revision af det honduranske regnskab vil ske ved en honduransk statsautoriseret revisor efter Enhedslistens valg. Revisionsselskab er ikke valgt endnu, men vi vil af praktiske grunde formodentlig bruge er selskab, der er velkendt af en anden dansk donor i Honduras, feks 3F. F. ORGANISATION Max 1 page F.1 Applicant responsibility and organisation Who does what? Who reports to whom? How often should reporting take place? Enhedslistens forretningsudvalg underskriver samarbejdsaftalen. Enhedslistens styregruppe for arbejdet med flerpartistøtte har nedsat en projektgruppe, som over for FU og HB er ansvarlig er ansvarlig for projektets gang. Denne projektgruppe vil i samarbejde med en gruppe fra IUs Latinamerikagruppe være ansvarlig for at følge projektets daglige gang, tage stilling til kvartalsrapporter og forslag til budget- og aktivitetsændringer. Denne gruppe er ligeledes ansvarlig for aktiviteter omkring projektet i Enhedslistens bagland. Styregruppen har udpeget en økonomisk ansvarlig til varetagelse af udbetalinger og bogføring, kontorhold mv. En udpeget projektkoordinator vil på deltid ) varetage løbende kontakt til projekt, formidle månedlige aktivitetsrapporter og kvartalsrapporter til projektgruppen og styregruppen, og være ansvarlig for monitorering af projektets budget, aktiviteter og målopfyldelse. F.2 Partner responsibility and organisation How to ensure that implementation goes according to the schedule? How often should reporting take place? Etc. FNRPs landskoordinator underskriver samarbejdsaftale. Landsledelsen udpeger en person, der følger projektet på ledelsens vejne og koordinerer opgaver, som partiorganisationen skal løfte. FNRPs uddannelsesudvalg står for projektets ledelse. Der ansættes en halvtidsprojektkoordinator under uddannelsesudvalget, der står for projektets daglige ledelse. Den finansielle styring sker via organisationen COMAL, der får midler til en ½tids regnskabsmedarbejder. Den honduranske projektkoordinator udarbejder månedlige aktivitetsrapporter (1-2 sider),månedlige regnskabsrapporter samt kvartalsmæssige progressrapporter samt tilhørende aktivitetsplaner. F.3 Monitoring and lessons learned Schedule for visits by applicant to partner Plan for communication internally as well as to the Projektets grundlæggende indikatorer monitoreres gennem månedlige aktivitetsrapporter og kvartalsmæssige statusrapporter. Enhedslistens projektgruppe udarbejder et egnet format for denne rapportering. Den danske projektkoordinator gennemfører en monitoreringsrejse i projektets tredje måned, der monitorer projektets hovedaktivitet og læger grunden for en efterfølgende fase 2. Lessons learned vil i dette korte projekt hovedsageligt blive opsamlet Page 15 Finalised on 1 st December 2011

16 broader public til brug i formuleringen af fase 2. Projektets fremskridt offentliggøres dog i mindst to artikler i Enhedslistens interne medlemsblad. F.4 Reviews and evaluation When and how will internal evaluations take place? What roles for applicant and partner in ongoing reviews of implementation? CONTACT INFO Name of applicant Postal adress Enhedslisten Studiestræde Telephone Contact person name Hans Aalborg, Eva Flyvholm, Maria Bendler Contact person phone Contact person Bank account Legally responsible Auditor Mercur Forretningsudvalget, FU Revision Vadestedet (udskiftes snart) Page 16 Finalised on 1 st December 2011

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018 Vedtaget på Enhedslistens årsmøde d. 26. 27. sep. 2015 Vision og delmål Overordnet vision og delmål for udvikling af Enhedslisten 2015 18: At Enhedslisten fremstår

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Strukturen i en ny hovedorganisation

Strukturen i en ny hovedorganisation Strukturen i en ny hovedorganisation 1. Indledning Dette oplæg er resultatet af drøftelser i Politisk Styregruppe om strukturen i en ny hovedorganisation. Bag de oplistede forslag gemmer der sig en lang

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem

SAMARBEJDSAFTALE. mellem SAMARBEJDSAFTALE mellem SIUMUT & SOCIALDEMOKRATIET SAMARBEJDSAFTALE Mellem på den ene side: SOCIALDEMOKRATIET Danasvej 7 1910 Frederiksberg C Danmark Og på den anden side: SIUMUT Imaneq 29 Postboks 357

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Most Significant Change

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Most Significant Change Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #2 Most Significant Change Pulje Praxis er en række korte dokumenter, som giver en introduktion til udvalgte kapacitetsudviklings-koncepter,

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL ÅRSHJUL JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL DDB s årshjul skaber et overblik over de væsentligste årligt tilbagevendende begivenheder i DDB, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB s udvikling.

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Frihed til debat enhed i handling - om demokratisk centralisme i SAP og Enhedslisten Vedtaget af SAPs Landsmøde 22.-23.

Frihed til debat enhed i handling - om demokratisk centralisme i SAP og Enhedslisten Vedtaget af SAPs Landsmøde 22.-23. Frihed til debat enhed i handling - om demokratisk centralisme i SAP og Enhedslisten Vedtaget af SAPs Landsmøde 22.-23. november 2008 Indledning Denne tekst har til formål at afklare en række spørgsmål

Læs mere

Guideline for ledelsesposter

Guideline for ledelsesposter Guideline for ledelsesposter 1 Indhold Motivation og baggrund 3 Hvorfor ledelsesguidelines? 3 Tabularium: Oversigt over forkortelser 4 Fælles for ansvarsposter 4 Guideline 7 NAL/NØA (NAL-Kodex) 7 LAL/LØA

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Fra protest til indflydelse: partiernes organisering og adfærd i Folketinget

Fra protest til indflydelse: partiernes organisering og adfærd i Folketinget Fra protest til indflydelse: partiernes organisering og adfærd i Folketinget Århus Seminar 2010: Spor 1, Workshop 3 Helene Helboe Pedersen DAGSORDEN 1. Hvorfor er emnet spændende? 2. Hvorfor kan partiinterne

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere