Ansøgningsskema: STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem kr. og 5 mio. kr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema: STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.)"

Transkript

1 Ansøgningsskema: STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem kr. og 5 mio. kr.) Februar 2013 Dette ansøgningsskema skal anvendes til ansøgning om større udviklingsprojekt eller faseopdelte projekter. Skemaet er opbygget i fire dele: 1. Forside med basale informationer Ansøger, partner, resume, titel, ansøgt beløb mv. 2. Ansøgningsteksten Denne del er bygget op omkring en disposition, som skal anvendes i beskrivelsen af det større udviklingsprojekt. Der er lavet en vejledning til udfyldelsen af denne disposition til sidst i dette skema. 3. Budgetresumé Hovedposterne i det budget der er lagt for projektet. Vær opmærksom på at budgetresuméet skal uddybes i bilaget Budgetformat. 4. Bilagsoversigt Her angives de obligatoriske og supplerende bilag, som understøtter ansøgningen. Vejledning Vejledningen indeholder en uddybning af, hvad de enkelte afsnit bør indeholde, for at ansøgningen kan blive vurderet. Vær opmærksom på: - ANTAL SIDER: Del 2 Ansøgningsteksten må højest fylde 25 sider. Ansøgninger der overskrider dette sidetal vil blive afvist. - OMFANG AF BILAG: Omfanget af supplerende bilag må højest udgøre 30 sider - SPROG: Projektbeskrivelsen skal være udarbejdet i et samarbejde mellem den lokale partner og den danske ansøgende organisation. Der skal således forefindes et dokument på et for partneren relevant sprog. Selve ansøgningen kan dog kun indleveres på dansk eller engelsk. Ansøgning og alle bilag skal indsendes på print i 3 eksemplarer til: CISU Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C Desuden skal ansøgning og bilag A-C indsendes elektronisk til Bilag D-F må også gerne indsendes elektronisk, men det er ikke noget krav. 1

2 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT (mellem kr. og 5 mio. kr.) Projekttitel: Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez - del 3 Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): ARD (Art Research Dialogue) c/o Kenneth A. Balfelt, formand Lidemarksvej Bjæverskov Mobil Pensée Sans Frontière Alhassane Amoussale og Mahamet Elhadji Agadez BP 85 Niger og og Land(e): Niger Landets BNI per indbygger: $ 720 (2011) Projektstart-dato: 1. december 2013 Projektslut-dato: 1. december 2016 Antal måneder: 36 Kontaktperson for projektet: Navn: Kenneth A. Balfelt, Formand adresse: Ansøgt beløb Forbrug pr. projektår: kr. fra Civilsamfundspuljen: 1,4 mio (Samlet beløb delt med antal projektår) Er der tale om en genansøgning? [ X] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Er der tale om: [ ] A. Et nyt projekt. [ x] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Civilsamfundspuljen eller andre). [ ] C. En indsats, der fra starten er tænkt opdelt i flere projektfaser denne fase er nummer [ ] ud af [ ]. Bemærk at for faseprojekter skal afsnit F udfyldes. Ønskes svarbrev på (vælg en): [ ] dansk eller [ x ] engelsk Resumé (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez. PSF uddanner indsatte i fagene tømrer, MC mekaniker, skrædder, alfabetisering, kunsthåndværk og indsat-til-indsat undervisning samt afholder fodbold, håndbold og volleybold træning, og vil i det nye projekt udvide med smålandbrugs- og elektronikuddannelser. PSF følger de indsatte, som de kan holde kontakten med efter løsladelse i et udslusningsprogram, hvor de skaffer dem praktikpladser, hjælper dem med jobs og at starte egen virksomhed. Vi skal i dette projekt følge på denne indsats og professionaliseres uddannelserne, så de i endnu højere grad fører til jobs, styrke udslusningen og gøre projektet gradvist mere bæredygtigt, hvilket kræver både kapacitetsopbygning i PSF og fortalervirksomhed i både staten og hos virksomheder. Projektet har stor succes med at rehabilitere, men mangler opbakning fra kriminalomsorgen, ligesom der mangler jobs og sikkerhedssituationen er problematisk. 2

3 1. september 2013 Dato Bjæverskov Sted Ansvarlig person (underskrift) Kenneth A. Balfelt, formand Ansvarlig person og position (blokbogstaver) 3

4 2. Ansøgningstekst Disposition: 4

5 A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation ARD (Art Research Dialogue) har eksisteret i 3 år, men bygger på et værdigrundlag og erfaringer fra mere end 10 års dansk og internationalt arbejde med at involvere socialt udsatte i en fælles udvikling af deres egen situation. Ved at knytte forskellige fagligheder, som kunst, antropologi, arkitektur, skolelærer, pædagogik, sammen med brugere som kommer med deres kontekstforståelse, er det lykkedes at udvikle nye metoder til udvikling. Fælles for disse og andre projekter er at vi arbejder faciliterende og kvalificerende for de involveredes idéer. Vi bliver derfor ofte inviteret til at holde foredrag, workshops og undervisning om vores metoder og brugerinvolveringstiltag og deltage som konsulent i byplanlægningsprocesser. ARD har en organisation med 7-8 frivillige i dette projekt - ud over de frivillige i bestyrelsen. Derudover kører foreningen projekter for Københavns Kommune i Folkets Park med 3 ansatte og for fondsmidler to 3-årige projekter i Tingbjerg med 2-5 ansatte om hhv. konfliktløsning og en international kunstfestival. Medlemmer af bestyrelsen har lavet brugerinddragelse omkring nye aktivitetspladser i et udsat boligområde i Vejle og været medforfatter til en rapport for socialministeriet om hvordan der skabes byrum i pladser og parker, hvor der er socialt udsatte. Formanden har arbejdet i 3 år i et nyt fængsel i Norge, hvor han sammen med indsatte bl.a. har udviklet og bygget en terapihave. Det er bl.a. på disse baggrunde at fængselsprojektet i Agadez blev opstartet i 2006 af formanden Kenneth A. Balfelt i tæt samarbejde med et lokalt netværk - som siden blev til partner NGO en PSF - ud fra et stærk lokalt defineret behov for en rehabiliteringsindsats i fængslet. Fængselsprojektet blev i kørt Venskabsforeningen Danmark Niger regi, men overgik i 2012 til ARD. I ARD er der arbejdet målrettet på at få en bred og aktiv styregruppe i Danmark, som nu er på syv medlemmer. Vi udvikler gradvist kompetencer til at deltage i udviklingen og monitoreringen af projektet. Vi er stødt på mange forhindringer for at få projektet gjort bæredygtigt, få myndighedernes konkrete opbakning ligesom der har været stor grad af usikkerhed i landet og specielt i den region PSF arbejder i - men vi er fuld af vilje og motivation til at fortsætte arbejdet og opbakningen til PSF og deres indsats. Her er de involverede aktive hos ARD: Kenneth A. Balfelt, formand for ARD, HD (Afsætning), BA Fine Art og MA Art History (Goldsmiths College, London) har arbejdet i 11 år i internationale erhvervsvirksomheder bl.a. med strategisk planlægning og marketing og i de sidste 16 år som social billedkunstner. Balfelt er en anerkendt kunstner og toneangivende indenfor social-politiske processuelle inddragende projekter - dvs. at bruge kunsten som platform for udvikling af konkrete problemstillinger i samfundet. Han bliver ofte brugt som rådgiver for stat, kommuner og arkitekter, har været dommer i int. arkitektkonkurrence om Toftegårdsplads, har siddet i bestyrelsen for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (udvalgt af kulturministeren) og regeringens tænketank for inklusion af mennesker med handicap. Er både blevet støttet og præmieret af Statens Kunstfond. Balfelt har lavet en række projekter i ind og udland, bl.a. i Senegal, Portugal, Egypten, Brasilien, Tyskland, England, Norge og Niger. Balfelt har initieret projektet i samarbejde med det netværk som nu er PSF, var tovholder for projektet i VDN og fortsætter med dette i ARD. Ingelise Flensborg, medl. af ARD bestyrelsen, ph.d., lektor på DPU. Har været ansat indenfor undervisningsbranchen i 40 år og undervist i folkeskole, på seminarier og på højere læreranstalter. Har arbejdet internationalt med projekt Children and Architecture, bl.a. som keynote speaker på Cambridge. Har arbejdet med det mangeårige og internationale projekt Schools adopts monuments under Europaparlamentet. Dette projekt var desuden tilknyttet Børne Bybevidsthed, som var et fælles projekt under DLH, Hovedstadens forskønnelse, Københavns Kommune og Naturstyrelsen. Flensborg har skrevet flere bøger og en mængde artikler om såvel udviklingspsykologiske emner som undervisning og læring. 5

6 Lene Mirdal, arkitekt, Maa. medl. af bestyrelsen og kasserer i ARD. Har med baggrund i mange års erfaring fra større arkitektfirmaer i ind- og udland startet egen arkitekt tegnestue, som en platform for tværfaglige og bæredygtige arkitektur- og kunstrelaterede projekter med særlig fokus på brugerinddragelsesprocesser. Lene Mirdals produktioner spænder fra byggeri til møbel- og udstillingsdesign og hendes grafiske design er solgt over hele verden, bla. på MoMA N.Y. Lene Mirdal samarbejder med og har udført projekter i bla. Skuespilhuset, Louisiana Museum, Skuespilskolen i København, Øksnehallen, Københavns Kommune, mfl. og har været ansat i Polyform arkitektfirma. Issofou Hamidou, Ph.D. fra DTU. Har arbejdet med international project management de sidste 6 år hos Motorola A/S in Glostrup. Har ansvar for planlægning og implementering af projekter og programmer for afdelinger i Denmark, Polen, England, Kina og USA. Han har i projektet være aktivt engageret i VDN regi og har netop planlagt en projekt og evalueringsmission til projektet i Agadez. Hans rolle i ARD regi bliver fortsat at monitorere projektet - som nigerianer kan han frit rejse i Niger uden sikkerhedsfare. Derudover vil have have kontakt til myndigheder i Niger og bruge egne lokale kontakter i Agadez og Niamey til fortalervirksomhed. Hamidou vil igangsætte kapacitetsopbygning og overvågning mht. regnskab og administration i PSF. Strategisk udvikling. Formidle ny strategi til PSF. Lokal evaluering. Helle Nordgaard, Kommunikationskonsulent / journalist, Arbejder i hybridrummet mellem konsulentydelser, iværksætteri og freelanceopgaver inden for kultur, kommunikation og medier. Har arbejdet i ARD som formidler og fundraiser og været idéudvikler og projektleder på teaterprojekter, initiativtager til udstillinger, koncerter, opera/mad forestillinger osv. Var med til at starte Kulturkajen Docken. Tidligere ansat i Bonnier Publications og Aller Press, som journalist, redaktionschef og redaktør. Nordgaards rolle i projektet er primært formidling, fundraising og koordinering i forbindelse med uddannelse og kapacitetsopbygning. Karen Benedicte Busk-Jepsen, ph.d. studerende KU, fransk oversætter. Troels Østergaard cand.merc.psyk, ansat hos Røde Kors. Haimin Wung-Sung ejer af regnskabsvirksomheden Dynamicon. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation NGO en Pensée Sans Frontière blev stiftet i 2006 og har siden arbejdet med rehabiliteringsprojektet i Prison Civile d'agadez. Rehabiliteringsprojektet er NGO'ens første projekt og indtil videre dens hovedaktivitet. PSF startede som et netværk af frivillige fra Agadez og socialkunsteren Kenneth A. Balfelt, der alle ønskede at bidrage til rehabiliteringen af indsatte i det lokale fængsel igennem projektet. Netværket består bl.a. af en tømrermester, en tømrerundervisere, en skrædderundervisere, en fodboldtræner, en repræsentant fra kvindernes coop, en NGO der arbejder med kvinder og børn og andre. I et dialog med daværende fængselsdirektøren i Prison Civile d Agadez Djibrill Noma Sina og projektkoodinator Kenneth A. Balfelt blev netværket formaliseret og de fik planlagt projektets opstart via DCCD funding. Siden har Balfelt trukket sig ud af selve NGO en og dens dannelse, og mange flere fra civilsamfundet har sluttet sig til foreningen. PSF har 82 medlemmer af deres forening/ngo. De afholder halvårlige generalforsamlinger og på de sidste generalforsamlinger i maj 2012 og marts 2013 deltog hhv. 62 og 53. Her præsenterer ledelsen alle aspekter af arbejdet og starter en diskussion med inputs fra medlemmerne. Ud over de 7 ansatte er der 9 frivillige, som betaler et medlemskontigent på kr. 60, som arbejder med udslusning af indsatte i byen. Pensée Sans Frontière har vist en solid drivkraft i at få planlagt, opstartet og drevet projektet. PSF har kontinuerligt fornyet og tilpasset strategien og har vist stort engagement i at planlægge den videre udvikling. PSF har solide netværk i alle dele af lokalsamfundet inklusiv kontakt til Sultanstyret, kommunen, Guvernøren i Agadez og ikke mindst justitsministeriet. PSFs bestyrelse består af både medlemmer fra opstarten og nye medlemmer fra det stærkt øget netværk. Vi har en stor grad af tillid til PSF og nære venskaber med præsidenten Alhassane Amoussale, lederen af projektet Mahamat Elhadji og Alhassan Halido (secretaire general i bestyrelsen). Amoussale har i flere omgange været i Danmark og Balfelt/Hamidou i Niger, hvoraf stærke personlige og professionelle tillid er blivet knyttet. Rent formelt er der lavet en opdeling mellem projektet og PSF s bestyrelse, sådan at Amoussalle er ansvarlig for organisationen og Elhadji for projektet og begge skal underskrive for at hæve penge fra foreningskontoen. Pga. de halvårlige generalforsamlinger er der en stor grad af magt lagt på medlemmerne, 6

7 ligesom generalforsamlingen har besluttet forskelige kontrolprocedurer - f.eks. at alle medlemmer kan komme på uanmeldte kontrolbesøg både mht. bilag og selve arbejdet i fængslet. Nøglepersonerne i PSF i Agadez, hvor der er 9 ansatte, er som følger: Alhassane Amoussale, PSF organisationsansvarlige, har lang erfaring fra restaurationsbrancen og har vist en stor evne til at koordinere og udvikle projektet, motivere folk, skabe fortalervirksomhed både til lokale og nationale myndigheder og virksomheder (job/praktikpladser). Mahamet Elhadji er PSF Prison Civile d'agadez projektkoodinator og superviser. Mahamet er tømrermester og driver tømrerfirmaet Air Meubles, hvor han tilbyder mindreårige tidl. indsatte praktikpladser. Dette foregår i samarbejde med vores anden partner NGO Direction Régionale de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'enfant d'agadez. Elhadji er har væretsupervisor og står for den økonomiske planlægning. Som superviser har han sikret, at der ikke har været een eneste uforudset fraværsdag for underviserene. Yderligere er alt værktøjet stadig i værkstedet og undervisningen kører som aftalt. Mouni Dilla er ansvarlig for aktiviteter rettet mod kvinder/piger. Mouni står for arbejdet med de indsatte kvinder, bl.a. HIV/AIDS information, udvikling og salg af håndværksarbejde, samt indkøb af materialer. Hun har været med siden starten af 2010 Seydou Alhassane (skrædderlærer), Issoufou Alou Arzika (tømrerlærer), Ibrahim Iha (mekanikerlærer) og Maman Adam Elhadi (alfabetisation). Alle disse lærer har været med fra starten. De har alle vist sig at være strukturerede, tålmodige og dygtige undervisere og har sikret projektet en stor dygtighed og kontinuitet. Ligesom at deres undervisning har vist sig særdeles relevant mht. at få job. De er grundstammen i projektet inden for murene. Elhadji Ousmane Dogari (fodboldtræner). Der har været noget udskiftning på trænerpladsen, men nu er der fundet een der fungerer. Dobari har været ansat siden marts 2010 og fungerer godt i jobbet. Vi planlægger at introducere andre sportsgrene som håndbold og basketbold for at involvere flere indsatte i fysisk aktivitet. Det er planlagt at Dogari skal på kapacitetsopbygning ift. ledelse af sportsprogrammer. Siragi Manman, udslusningsansvarlig på deltid, følger ex-fanger i udslusningsfasen og på PSF s værksted og arbejder med dem omkring praktik og job. Der har været en del udskiftning på posten, men Siragi kender vi fra et flerårigt samarbejde med ham på hans tidligere arbejdsplads, en Niger statsorganisation for mindreårige og kvinders udvikling - og han lever op til målene. Udover disse samarbejder PSF også med - Agadez NGO en Direction de la protection de l enfant et de la promotion de la femme bl.a. omkring praktikpladser for mindreårige og kvindernes udvikling. - Syv frivillige i byen, som har egne håndværker-virksomheder - Den juridiske klinik i Agadez ANDDH (hvor alfabetiseringslæreren Maman Adam Elhadi også arbejder). De har en jurist ansat og en række parajurister, altså lægfolk uden jurauddannelse men med træning i relevante emner. Klinikken finansieres af Caritas Danmark. - Sultanen for L Air, Ibrahim Oumarou repræsenteret ved Mohamed Billal Aguastan Se bilag 1 for fotos fra projektet. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Projektet blev opstartet på initiativ af Kenneth A. Balfelt i samarbejde med Alhassane Amoussale og Mahamat Elhadji i Det udspringer ud af den daværende fængselsdirektørs information om at en recidiv rate på omkring 80%, hvor 80-90% af kriminaliteten er fattigdomsrelateret. Dette var behovet som startede en søgen efter nye metoder. Præsidenten for PSF, Alhassane Amoussale, har været i Danmark i flere omgange, som vi har benyttet til at udvikle hans kvalifikationer. På de fire rejser Kenneth A. Balfelt har foretaget i Agadez og Niamey har han boet hos Alhassane og har brugt al tiden sammen med ham og Mahamat Elhadji - og der er skabt stor gensidig tillid. Issoufou Hamidou har ligeledes samarbejdet med Alhassane i Danmark og Niger. I projektet har både Mahamat Elhadji og især Alhassane Amoussale udviklet sig meget, bl.a. igennem de udfordringer vi har givet dem i projektet. De har fået store udfordringer som at skabe bæredygtighed, lave fortalervirksomhed med både borgmester, guvernør og forskellige justitsministre, få udslusningen op at stå, 7

8 osv. som projektet har krævet. Det har udviklet relation meget at vi har kunnet stille disse opgaver, sparre om dem og udføre dem i stadig kontakt. Vi har ønsket at alle udviklingsideer enten kommer fra PSF eller prøves lokalt, før de vedtages som mål og strategi. Dette har PSF vist at de til fulde kan. De har kommet med flere ideer, som nu er en integreret del af projektet, og ejerskabet for projektet er stort. De to ledere og de seks har været med fra starten, hvilket har givet stor stabilitet. Sidst er de kommet med ideen om forebyggende arbejde - ved at tage fat i og uddanne de unge som hænger ud i gaderne og er kriminalitetstruede, men dette vil vi ikke opstarte foreløbigt. PSF har holdt den aftalte fokus på de indsattes udvikling og udslusningen i forhold til vores mål - som er projektets hovedprioritet. Ligeledes har de, fordi vi har gjort det til en explicit værdi, været problemløsningsorienteret på hvad der virker i den lokale kontekst. De har med andre ord handlet i forhold til en dynamisk kontekst og løbende justeret indsatsen, så vi opnår vores mål. Vi har i ARD stor projektledelses-, fundraising- og kommunikationserfaring, som vi forsøger at støtte PSF med - men det er vanskeliggjort af sikkerhedssituationen. Vi har arbejdet meget med at skabe et horisontalt samarbejde i mellem os, hvor vi i lige så høj grad som PSF, får noget ud af det. Vi respekter PSF og forventer os ligeså meget som af en partner i Danmark - hvilket for os er en forudsætning for et ligeværdigt samarbejde. Pga. af sikkerhedssituationen gør det umuligt for os at rejse til Niger, ønsker vi at invitere supervisoren fra PSF og en fra kriminalomsorgen på en uddannelsestur til Danmark. Dette vil både skabe stærkere bånd, kapacitetsopbygning og ikke mindst fortalervirksomhed i relation til kriminalomsorgen. B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Agadez som er projektets udgangspunkt, er regional hovedstad med knap indbyggere. Byen bærer præg af Nigers generelle underudvikling og er berørt af den stigende urbanisering og medfølgende høje arbejdsløshed, ekstreme fattigdom og som resultat en synlig fattigdomsrelateret kriminalitet. Byen har siden år 2000 oplevet en større procentuel befolkningstilvækst end hovedstaden Niamey, og er udfordret af, at størstedelen af tilflytterne er uuddannede familier fra landets rurale områder der søger til Agadez for at finde arbejde og en mere stabil fremtid. Sidste år blev landet ramt af alvorlig tørke og den værste græshoppeinvasion i nyere tid, der udslettede stort set hele landets høst. Arbejdsmarkedet i Agadez stiller krav til kvalificeret arbejdskraft, der kan varetage byens nye opgaver. Krav som de mange migranter og fattige familier, der oftest står uden uddannelse, relevant erfaring og træning, ikke kan imødekomme. Uden relevant træning, erfaring og uddannelse er vejen ind på det officielle arbejdsmarked vanskelig og i et samfund uden sociale sikkerhedsnet, efterlader arbejdsløshed og sultproblemer mange ressourcesvage individer på kanten af samfundet. Med tiden oplever mange en faldende tro på, at samfundet kan tilbyde et værdigt liv og en positiv fremtid og mange fristes af byens kriminelle miljø, hvor tyveri af mad, indbrud og gaderøverier bliver en alternativ overlevelsesstrategi. Denne gruppe af individer, der ernærer sig ved den såkaldte fattigdomsrelaterede kriminalitet, består oftest af både voksne tilflyttere uden relevant uddannelse, sociale netværk og økonomiske ressourcer, men også af landets høje andel af børn og unge mennesker som grundet familiernes store fattigdom tvinges til tiggeri og småkriminalitet i byens gader. Stigmatiseringen af indsatte og tidligere indsatte er stor og kampen ud af dette fastlåste "sociale fængsel" er svær. Der er langt fra i samme grad som f.eks. i Danmark en idé om at staf giver bod og der er muligheder for rehabilitering - hverken i det offentlige system eller i samfundet generelt. Et andet mere generelt problem er, at der straffes meget. De har ikke andre værktøjer overfor selv de mindste forteelser end fængsling. Og med de nigerske recedivrater (tilbagefald til kriminalitet) på 80-90%, viser historien desværre at fængslet er med til at cementere en kriminel løbebane. Det er også synligt, efter vores samarbejde, at der er rimelig stor frihed for fængselsledelsen i det enkelte fængsel til at træffe afgørende beslutninger. F.eks. havde de indsattes talsmand i Prison Civile d'agadez mulighed for at bruge en del tid uden for fængslet og vi oplevede at en indsat blev frigivet pga. et mentalt sammenbrud. Disse eksempler er yderst positive tiltag fra direktøren i Agadez' side - men vidner om en stor grad af frihed, der kan forvaltes til det negative. 8

9 Niger kommer ud af en turbulent tid med oprør, militærkup 2010 og valg. I perioden før kuppet holdt præmiereministeren fast i magten på trods af at han havde overstået de to valgperioder konstitutionen tillader. Her havde Kenneth A. Balfelt og Alhassane Amoussale møde med dennes jusititsminister, der efterfølgende bad om korruptionspenge, hvilket blev nægtet. Lykkeligvis kom militærkuppet og afsatte den ulovlige og korrupte regering og siden er demokratiet vendt tilbage og landets præsident hedder i dag Mahamadou Issoufou. I maj 2013 blev Niger udsat for selvmordbomber og angreb imod en militærbase i Agadez og en franskejet uranmine uden for byen. Senere en fangeflugt fra et fængsel i Niamey. Aktionerne har betydet at sikkerhedssituationen er skærpet og at der sker ændringer i fængselsdirektionen og i den politiske ledelse på udslusningsområdet. Forhold til justitsministeriet PSF har et godt forhold til nuværende demokratisk valgte justitsminister Marou Amadou i Niger, som er positiv overfor projektet - og vi har netop fået oplyst at han fortsætter på posten på trods af en ministerrokade. Marou Amadou har støttet PSF og er en medspiller i projektets fortsættelse og udvikling. Men det er endnu ikke lykkedes at få midler til programmet. PSF ønsker at etablere en større dialog og et engagement i projektet fra deres side og udbrede samarbejdet til andre dele af kriminalomsorgen. Dette skal der arbejdes på fremadrettet, som en konkret opgave i form af fortalervirksomhed. Agadez udvikling I 2013 er det historiske centrum i Agadez, der dateres tilbage til det 15. og 16. århundrede, kommet på Unescos kulturarvliste (World Heritage) pga af sine usædvanlige og sofistikerede eksempler på arkitektur. Dette kan medføre øget opmærksomhed på nogle værdifulde håndværks- og arkitekturtraditioner i landet og muligvis tilføre nye muligheder for job og gavne uddannelsesprojektet i fængslet. Fængslet Selve fængslet består af en ringmur, hvor der inden for muren er en bygning, hvor de ca. 250 mænd sover og opholder sig. Det er eet stort rum, som låses hver aften kl og åbnes igen kl om morgenen. Der er ingen vagter i dette tidsrum - men ifølge vores kilder, heller ingen vold. De indsatte får eet måltid mad om dagen - hirsegrød 6 dage og et stykke kød og ris den syvende dag. Dette medfører bl.a. at elever møder sultne og derfor ukoncentrerede op til vores undervisning, ligesom de må forlade undervisningen for at stå i kø til mad. Der er ingen aktiviteter i fængslet, ud over dem i vores projekt! B.2 Hvordan er projektet blevet forberedt? Deltagere i planlægningen PSF har løbende rapporteret om udfordringer og succeser fra organisationen, hvilket har ført frem til denne ansøgning. Se bilag 2 for sidste årsrapport fra PSF. Hele styregruppen har afholdt flere møder om projektets progression og ansøgningen og Helle, Troels, Issoufou og Kenneth har deltaget i projektansøgningen. Vi har været i løbende dialog med PSF pr. mail om næsten alle aspekter af ansøgningen og har fået svar efter få dage. Der er set på hvordan resultatet af den foregående proces har været. Selvom der har været alvorlige udfordringer for projektet og strategien for det nuværende projektperiode, har vi set et kæmpe fald i recidiv raten fra 70% til 16% for dem som deltager i vores rehabiliteringsprogram, som vidner om en fantastisk succes, der igen vidner om det store behov for projektet! Men der består endnu udfordringer for at sikre projektet fremadrettet især omkring bæredygtighed. Disse erfaringer er opridset nedenfor - imens vores strategiske tiltag i forhold til dem er under målsætnings-, aktivitets- og strategiafsnittene. Vi har valgt at opstarte en forandringsteori proces, for at skabe en sammenhængende opfattelse af hvad projektet går ud på og hvordan vi når de mål som er sat op - helt fra de indsatte, til fængselspersonalet, PSF, kriminalomsorgen/justitsministeriet og hos ARDs styrergruppe. Denne proces kører i september-november, så den er klar til det nye projekts opstart. 9

10 Erfaringerne og den vigtigste læring fra dette projekt Commitment fra myndighederne Da vi opstartede det tidligere projekt tog vi til Niamey for at mødes med en række af lederne i justitsministeriet inkl. ministeren. De var meget positive overfor vores projekt - selvom de oprindeligt havde været meget skeptiske pga. vores meget lille budget. De var med på at understøtte projektet på alle mulige måder. Men i praksis har 4 ud af 5 aftaler ikke holdt. De skulle bl.a. være med til søge støtte hos UNICEF og PAJED (EU midler til fænglser i Niger), skaffe os kontrakter på skolemøbler (tømreruddannelsen) og uniformer (skrædderuddannelsen), men dette har de ikke gjort - på trods af adskillelige henvendelser fra PSF. Skiftende ledelser Pga. terroraktionerne er den nuværende fængselsdirektør og hans souschef netop blevet forflyttet til Niamey, ligesom den kun 1 år gamle direktør for udslusning i justitsministeriet er stoppet. Vi har tidligere oplevet dette, den netop afgåede fængselsdirektør er den fjerde i rækken. Den nye direktør pr. 1. august 2013 og hans souschef er positive overfor projektet og virker erfarene. De var begge positivt overrasket over vores arbejde og havde ikke før set et sådan projekt! Vi har lideledes haft forskellige off. anklagere (procureur, som er leder for fængselsdirektøren), hvoraf én var meget problematisk, men den nuværende Samna Seybou har været vores god til at fortale for projektet opad i systemet, skabt prioritet for det lokalt og har overholdt aftaler. Han arrangerede og var årsag til at vi fik alle møderne med ministeriet op og stå. Vi forventer dog at flere af vores lokal samarbejdspartnere i domhuset, evt. også procureren, vil blive udskiftet snarligt, som følge af en større organisationsændring. Sikkerhedssituationen Der har været en terroraktion i Agadez, hvilket har rystet alle. Flere omkom og mange blev såret. Ligeledes i Niamey. Det sammen med den i forvejen svære sikkerhedssituation mht. kidnapninger gør at vi ikke kan tage derned. UM fraråder al rejseaktivitet til Agadez regionen og hovedstaden Niamey idet de vurderer at der er høj risiko for terror og væbnet kriminalitet, herunder bortførelse af vesterlændinge.. Vi er så at sige, gået fra slem til værre ift. sikkerhedssituationen, sådan at skrøbeligheden i konteksten og dermed for vores projekt er blevet øget. Vi har ifm. rådgivning med CISU i april 2013 talt om disse udfordringer og valgt at fortsætte projektet. Situationen handler mest om vores mulighed for at rejse derned - og ikke så meget de ansattes i PSF s sikkerhed. Men det giver os problemer med monitorering, hvorfor vi har udviklet en ny strategi med CISU, som går ud på løbende at få fotos, video, referater af møder, etc. for - vigtigst, for at PSF for den fornødne opbakning og støtte til deres indsats. Vi har endvidere mulighed for at sende medlem af ARD og styregruppen, Issoufou Hamidou på review tur til november ligesom han gjorde i februar Han er fra Agadez og kan rejse derned uden problemer. Denne usikkerhed har gjort det svært at motivere indsatte til undervisningen. Men både ARD og PSF har haft stor fokus på at terroren netop gør vores indsats mere nødvendig. Vi er en af flere muligheder for at forhindre kriminalitetstruede, fattige og desperate menneskers vej ind i terrororganisationer. PSF har haft succes med at påpege dette for indsatte og ansatte, så motivationen omkring vores uddannelser igen er høj. Undervisningen Sikkerhedssituationen generelt og problemer med tyveri, uro og flugtforsøg i vores værksteder har medført at vi kun må have 5 indsatte til undervisning i et lokale af gangen - imod 10 før. Vi når vores mål i sidste projekt, men er nød til at retænke undervisningssituationen i lyset af dette, med nye lokaler og flere lærer. Dette kan samtidig hjælpe med behovet for en opkvalificeret uddannelse. Vi ser også et behov for at retænke de fag som der undervises i mht. at få job efter løsladelse. Vi oplever nogle gange at elever i vores uddannelser pludselig løslades. Nogle gange står den løsladte uden midler til at komme tilbage til sin hjemby og netværk. Dette medfører et afbrudt uddannelsesforløb og en for PSF uforberedt udslusning. PSF ønsker at kunne blive informeret i tide og at kriminalomsorgen har respekt for det arbejde de udfører - også efter løsladelsen. 10

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.)

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez - del 2 Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr

c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Ansøgningsskema: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget under 500.000) 1. Forside: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Godmorgen. nu skal I med på en rejse!

Godmorgen. nu skal I med på en rejse! Godmorgen nu skal I med på en rejse! Integration? Rettigheder Social og kulturel tilpasning Økonomisk Lad os starte med en ultrakort video Refugees Welcome Zone (Australien) Hvad er en RWZ? Etableres

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n High:five J o b t i l u n g e p å k a nte n Kære samarbejdspartnere i kommuner, politi og kriminalforsorg r er brug for en indsats i forhold til unge på kanten. High:Five er startet af Virksomhedsforum

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kriminalitet, fængsling og hvad så?

Kriminalitet, fængsling og hvad så? Kriminalitet, fængsling og hvad så? Projektets formål Vores projekt tager udgangspunkt i at bringe unge under 30 år tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet. Forskningen viser, at tilbøjeligheden til at

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik DEN GODE BORGERINDDRAGELSE Nana & Salik BORGERINDDRAGELSE DEFINITION Public participation is not just providing information to the public. There is interaction between the organization making de decision

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Få meget ud af lidt: Workshops til universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer

Få meget ud af lidt: Workshops til universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer Få meget ud af lidt: Workshops til universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer DUNk 2012, Trinity, Fredericia 29. Maj 2012 Oversigt Line Stald, AU 1. Baggrunden for

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

High:five. Job til unge på kanten

High:five. Job til unge på kanten High:five Job til unge på kanten High:five er et landsdækkende projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. www.highfive.net Kære virksomheder Der er brug for en indsats i forhold til unge på

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere