Ansøgningsskema: STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem kr. og 5 mio. kr.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema: STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.)"

Transkript

1 Ansøgningsskema: STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem kr. og 5 mio. kr.) Februar 2013 Dette ansøgningsskema skal anvendes til ansøgning om større udviklingsprojekt eller faseopdelte projekter. Skemaet er opbygget i fire dele: 1. Forside med basale informationer Ansøger, partner, resume, titel, ansøgt beløb mv. 2. Ansøgningsteksten Denne del er bygget op omkring en disposition, som skal anvendes i beskrivelsen af det større udviklingsprojekt. Der er lavet en vejledning til udfyldelsen af denne disposition til sidst i dette skema. 3. Budgetresumé Hovedposterne i det budget der er lagt for projektet. Vær opmærksom på at budgetresuméet skal uddybes i bilaget Budgetformat. 4. Bilagsoversigt Her angives de obligatoriske og supplerende bilag, som understøtter ansøgningen. Vejledning Vejledningen indeholder en uddybning af, hvad de enkelte afsnit bør indeholde, for at ansøgningen kan blive vurderet. Vær opmærksom på: - ANTAL SIDER: Del 2 Ansøgningsteksten må højest fylde 25 sider. Ansøgninger der overskrider dette sidetal vil blive afvist. - OMFANG AF BILAG: Omfanget af supplerende bilag må højest udgøre 30 sider - SPROG: Projektbeskrivelsen skal være udarbejdet i et samarbejde mellem den lokale partner og den danske ansøgende organisation. Der skal således forefindes et dokument på et for partneren relevant sprog. Selve ansøgningen kan dog kun indleveres på dansk eller engelsk. Ansøgning og alle bilag skal indsendes på print i 3 eksemplarer til: CISU Civilsamfund i Udvikling, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Århus C Desuden skal ansøgning og bilag A-C indsendes elektronisk til Bilag D-F må også gerne indsendes elektronisk, men det er ikke noget krav. 1

2 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT (mellem kr. og 5 mio. kr.) Projekttitel: Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez - del 3 Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): ARD (Art Research Dialogue) c/o Kenneth A. Balfelt, formand Lidemarksvej Bjæverskov Mobil Pensée Sans Frontière Alhassane Amoussale og Mahamet Elhadji Agadez BP 85 Niger og og Land(e): Niger Landets BNI per indbygger: $ 720 (2011) Projektstart-dato: 1. december 2013 Projektslut-dato: 1. december 2016 Antal måneder: 36 Kontaktperson for projektet: Navn: Kenneth A. Balfelt, Formand adresse: Ansøgt beløb Forbrug pr. projektår: kr. fra Civilsamfundspuljen: 1,4 mio (Samlet beløb delt med antal projektår) Er der tale om en genansøgning? [ X] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Er der tale om: [ ] A. Et nyt projekt. [ x] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Civilsamfundspuljen eller andre). [ ] C. En indsats, der fra starten er tænkt opdelt i flere projektfaser denne fase er nummer [ ] ud af [ ]. Bemærk at for faseprojekter skal afsnit F udfyldes. Ønskes svarbrev på (vælg en): [ ] dansk eller [ x ] engelsk Resumé (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d'agadez. PSF uddanner indsatte i fagene tømrer, MC mekaniker, skrædder, alfabetisering, kunsthåndværk og indsat-til-indsat undervisning samt afholder fodbold, håndbold og volleybold træning, og vil i det nye projekt udvide med smålandbrugs- og elektronikuddannelser. PSF følger de indsatte, som de kan holde kontakten med efter løsladelse i et udslusningsprogram, hvor de skaffer dem praktikpladser, hjælper dem med jobs og at starte egen virksomhed. Vi skal i dette projekt følge på denne indsats og professionaliseres uddannelserne, så de i endnu højere grad fører til jobs, styrke udslusningen og gøre projektet gradvist mere bæredygtigt, hvilket kræver både kapacitetsopbygning i PSF og fortalervirksomhed i både staten og hos virksomheder. Projektet har stor succes med at rehabilitere, men mangler opbakning fra kriminalomsorgen, ligesom der mangler jobs og sikkerhedssituationen er problematisk. 2

3 1. september 2013 Dato Bjæverskov Sted Ansvarlig person (underskrift) Kenneth A. Balfelt, formand Ansvarlig person og position (blokbogstaver) 3

4 2. Ansøgningstekst Disposition: 4

5 A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation ARD (Art Research Dialogue) har eksisteret i 3 år, men bygger på et værdigrundlag og erfaringer fra mere end 10 års dansk og internationalt arbejde med at involvere socialt udsatte i en fælles udvikling af deres egen situation. Ved at knytte forskellige fagligheder, som kunst, antropologi, arkitektur, skolelærer, pædagogik, sammen med brugere som kommer med deres kontekstforståelse, er det lykkedes at udvikle nye metoder til udvikling. Fælles for disse og andre projekter er at vi arbejder faciliterende og kvalificerende for de involveredes idéer. Vi bliver derfor ofte inviteret til at holde foredrag, workshops og undervisning om vores metoder og brugerinvolveringstiltag og deltage som konsulent i byplanlægningsprocesser. ARD har en organisation med 7-8 frivillige i dette projekt - ud over de frivillige i bestyrelsen. Derudover kører foreningen projekter for Københavns Kommune i Folkets Park med 3 ansatte og for fondsmidler to 3-årige projekter i Tingbjerg med 2-5 ansatte om hhv. konfliktløsning og en international kunstfestival. Medlemmer af bestyrelsen har lavet brugerinddragelse omkring nye aktivitetspladser i et udsat boligområde i Vejle og været medforfatter til en rapport for socialministeriet om hvordan der skabes byrum i pladser og parker, hvor der er socialt udsatte. Formanden har arbejdet i 3 år i et nyt fængsel i Norge, hvor han sammen med indsatte bl.a. har udviklet og bygget en terapihave. Det er bl.a. på disse baggrunde at fængselsprojektet i Agadez blev opstartet i 2006 af formanden Kenneth A. Balfelt i tæt samarbejde med et lokalt netværk - som siden blev til partner NGO en PSF - ud fra et stærk lokalt defineret behov for en rehabiliteringsindsats i fængslet. Fængselsprojektet blev i kørt Venskabsforeningen Danmark Niger regi, men overgik i 2012 til ARD. I ARD er der arbejdet målrettet på at få en bred og aktiv styregruppe i Danmark, som nu er på syv medlemmer. Vi udvikler gradvist kompetencer til at deltage i udviklingen og monitoreringen af projektet. Vi er stødt på mange forhindringer for at få projektet gjort bæredygtigt, få myndighedernes konkrete opbakning ligesom der har været stor grad af usikkerhed i landet og specielt i den region PSF arbejder i - men vi er fuld af vilje og motivation til at fortsætte arbejdet og opbakningen til PSF og deres indsats. Her er de involverede aktive hos ARD: Kenneth A. Balfelt, formand for ARD, HD (Afsætning), BA Fine Art og MA Art History (Goldsmiths College, London) har arbejdet i 11 år i internationale erhvervsvirksomheder bl.a. med strategisk planlægning og marketing og i de sidste 16 år som social billedkunstner. Balfelt er en anerkendt kunstner og toneangivende indenfor social-politiske processuelle inddragende projekter - dvs. at bruge kunsten som platform for udvikling af konkrete problemstillinger i samfundet. Han bliver ofte brugt som rådgiver for stat, kommuner og arkitekter, har været dommer i int. arkitektkonkurrence om Toftegårdsplads, har siddet i bestyrelsen for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (udvalgt af kulturministeren) og regeringens tænketank for inklusion af mennesker med handicap. Er både blevet støttet og præmieret af Statens Kunstfond. Balfelt har lavet en række projekter i ind og udland, bl.a. i Senegal, Portugal, Egypten, Brasilien, Tyskland, England, Norge og Niger. Balfelt har initieret projektet i samarbejde med det netværk som nu er PSF, var tovholder for projektet i VDN og fortsætter med dette i ARD. Ingelise Flensborg, medl. af ARD bestyrelsen, ph.d., lektor på DPU. Har været ansat indenfor undervisningsbranchen i 40 år og undervist i folkeskole, på seminarier og på højere læreranstalter. Har arbejdet internationalt med projekt Children and Architecture, bl.a. som keynote speaker på Cambridge. Har arbejdet med det mangeårige og internationale projekt Schools adopts monuments under Europaparlamentet. Dette projekt var desuden tilknyttet Børne Bybevidsthed, som var et fælles projekt under DLH, Hovedstadens forskønnelse, Københavns Kommune og Naturstyrelsen. Flensborg har skrevet flere bøger og en mængde artikler om såvel udviklingspsykologiske emner som undervisning og læring. 5

6 Lene Mirdal, arkitekt, Maa. medl. af bestyrelsen og kasserer i ARD. Har med baggrund i mange års erfaring fra større arkitektfirmaer i ind- og udland startet egen arkitekt tegnestue, som en platform for tværfaglige og bæredygtige arkitektur- og kunstrelaterede projekter med særlig fokus på brugerinddragelsesprocesser. Lene Mirdals produktioner spænder fra byggeri til møbel- og udstillingsdesign og hendes grafiske design er solgt over hele verden, bla. på MoMA N.Y. Lene Mirdal samarbejder med og har udført projekter i bla. Skuespilhuset, Louisiana Museum, Skuespilskolen i København, Øksnehallen, Københavns Kommune, mfl. og har været ansat i Polyform arkitektfirma. Issofou Hamidou, Ph.D. fra DTU. Har arbejdet med international project management de sidste 6 år hos Motorola A/S in Glostrup. Har ansvar for planlægning og implementering af projekter og programmer for afdelinger i Denmark, Polen, England, Kina og USA. Han har i projektet være aktivt engageret i VDN regi og har netop planlagt en projekt og evalueringsmission til projektet i Agadez. Hans rolle i ARD regi bliver fortsat at monitorere projektet - som nigerianer kan han frit rejse i Niger uden sikkerhedsfare. Derudover vil have have kontakt til myndigheder i Niger og bruge egne lokale kontakter i Agadez og Niamey til fortalervirksomhed. Hamidou vil igangsætte kapacitetsopbygning og overvågning mht. regnskab og administration i PSF. Strategisk udvikling. Formidle ny strategi til PSF. Lokal evaluering. Helle Nordgaard, Kommunikationskonsulent / journalist, Arbejder i hybridrummet mellem konsulentydelser, iværksætteri og freelanceopgaver inden for kultur, kommunikation og medier. Har arbejdet i ARD som formidler og fundraiser og været idéudvikler og projektleder på teaterprojekter, initiativtager til udstillinger, koncerter, opera/mad forestillinger osv. Var med til at starte Kulturkajen Docken. Tidligere ansat i Bonnier Publications og Aller Press, som journalist, redaktionschef og redaktør. Nordgaards rolle i projektet er primært formidling, fundraising og koordinering i forbindelse med uddannelse og kapacitetsopbygning. Karen Benedicte Busk-Jepsen, ph.d. studerende KU, fransk oversætter. Troels Østergaard cand.merc.psyk, ansat hos Røde Kors. Haimin Wung-Sung ejer af regnskabsvirksomheden Dynamicon. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation NGO en Pensée Sans Frontière blev stiftet i 2006 og har siden arbejdet med rehabiliteringsprojektet i Prison Civile d'agadez. Rehabiliteringsprojektet er NGO'ens første projekt og indtil videre dens hovedaktivitet. PSF startede som et netværk af frivillige fra Agadez og socialkunsteren Kenneth A. Balfelt, der alle ønskede at bidrage til rehabiliteringen af indsatte i det lokale fængsel igennem projektet. Netværket består bl.a. af en tømrermester, en tømrerundervisere, en skrædderundervisere, en fodboldtræner, en repræsentant fra kvindernes coop, en NGO der arbejder med kvinder og børn og andre. I et dialog med daværende fængselsdirektøren i Prison Civile d Agadez Djibrill Noma Sina og projektkoodinator Kenneth A. Balfelt blev netværket formaliseret og de fik planlagt projektets opstart via DCCD funding. Siden har Balfelt trukket sig ud af selve NGO en og dens dannelse, og mange flere fra civilsamfundet har sluttet sig til foreningen. PSF har 82 medlemmer af deres forening/ngo. De afholder halvårlige generalforsamlinger og på de sidste generalforsamlinger i maj 2012 og marts 2013 deltog hhv. 62 og 53. Her præsenterer ledelsen alle aspekter af arbejdet og starter en diskussion med inputs fra medlemmerne. Ud over de 7 ansatte er der 9 frivillige, som betaler et medlemskontigent på kr. 60, som arbejder med udslusning af indsatte i byen. Pensée Sans Frontière har vist en solid drivkraft i at få planlagt, opstartet og drevet projektet. PSF har kontinuerligt fornyet og tilpasset strategien og har vist stort engagement i at planlægge den videre udvikling. PSF har solide netværk i alle dele af lokalsamfundet inklusiv kontakt til Sultanstyret, kommunen, Guvernøren i Agadez og ikke mindst justitsministeriet. PSFs bestyrelse består af både medlemmer fra opstarten og nye medlemmer fra det stærkt øget netværk. Vi har en stor grad af tillid til PSF og nære venskaber med præsidenten Alhassane Amoussale, lederen af projektet Mahamat Elhadji og Alhassan Halido (secretaire general i bestyrelsen). Amoussale har i flere omgange været i Danmark og Balfelt/Hamidou i Niger, hvoraf stærke personlige og professionelle tillid er blivet knyttet. Rent formelt er der lavet en opdeling mellem projektet og PSF s bestyrelse, sådan at Amoussalle er ansvarlig for organisationen og Elhadji for projektet og begge skal underskrive for at hæve penge fra foreningskontoen. Pga. de halvårlige generalforsamlinger er der en stor grad af magt lagt på medlemmerne, 6

7 ligesom generalforsamlingen har besluttet forskelige kontrolprocedurer - f.eks. at alle medlemmer kan komme på uanmeldte kontrolbesøg både mht. bilag og selve arbejdet i fængslet. Nøglepersonerne i PSF i Agadez, hvor der er 9 ansatte, er som følger: Alhassane Amoussale, PSF organisationsansvarlige, har lang erfaring fra restaurationsbrancen og har vist en stor evne til at koordinere og udvikle projektet, motivere folk, skabe fortalervirksomhed både til lokale og nationale myndigheder og virksomheder (job/praktikpladser). Mahamet Elhadji er PSF Prison Civile d'agadez projektkoodinator og superviser. Mahamet er tømrermester og driver tømrerfirmaet Air Meubles, hvor han tilbyder mindreårige tidl. indsatte praktikpladser. Dette foregår i samarbejde med vores anden partner NGO Direction Régionale de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'enfant d'agadez. Elhadji er har væretsupervisor og står for den økonomiske planlægning. Som superviser har han sikret, at der ikke har været een eneste uforudset fraværsdag for underviserene. Yderligere er alt værktøjet stadig i værkstedet og undervisningen kører som aftalt. Mouni Dilla er ansvarlig for aktiviteter rettet mod kvinder/piger. Mouni står for arbejdet med de indsatte kvinder, bl.a. HIV/AIDS information, udvikling og salg af håndværksarbejde, samt indkøb af materialer. Hun har været med siden starten af 2010 Seydou Alhassane (skrædderlærer), Issoufou Alou Arzika (tømrerlærer), Ibrahim Iha (mekanikerlærer) og Maman Adam Elhadi (alfabetisation). Alle disse lærer har været med fra starten. De har alle vist sig at være strukturerede, tålmodige og dygtige undervisere og har sikret projektet en stor dygtighed og kontinuitet. Ligesom at deres undervisning har vist sig særdeles relevant mht. at få job. De er grundstammen i projektet inden for murene. Elhadji Ousmane Dogari (fodboldtræner). Der har været noget udskiftning på trænerpladsen, men nu er der fundet een der fungerer. Dobari har været ansat siden marts 2010 og fungerer godt i jobbet. Vi planlægger at introducere andre sportsgrene som håndbold og basketbold for at involvere flere indsatte i fysisk aktivitet. Det er planlagt at Dogari skal på kapacitetsopbygning ift. ledelse af sportsprogrammer. Siragi Manman, udslusningsansvarlig på deltid, følger ex-fanger i udslusningsfasen og på PSF s værksted og arbejder med dem omkring praktik og job. Der har været en del udskiftning på posten, men Siragi kender vi fra et flerårigt samarbejde med ham på hans tidligere arbejdsplads, en Niger statsorganisation for mindreårige og kvinders udvikling - og han lever op til målene. Udover disse samarbejder PSF også med - Agadez NGO en Direction de la protection de l enfant et de la promotion de la femme bl.a. omkring praktikpladser for mindreårige og kvindernes udvikling. - Syv frivillige i byen, som har egne håndværker-virksomheder - Den juridiske klinik i Agadez ANDDH (hvor alfabetiseringslæreren Maman Adam Elhadi også arbejder). De har en jurist ansat og en række parajurister, altså lægfolk uden jurauddannelse men med træning i relevante emner. Klinikken finansieres af Caritas Danmark. - Sultanen for L Air, Ibrahim Oumarou repræsenteret ved Mohamed Billal Aguastan Se bilag 1 for fotos fra projektet. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Projektet blev opstartet på initiativ af Kenneth A. Balfelt i samarbejde med Alhassane Amoussale og Mahamat Elhadji i Det udspringer ud af den daværende fængselsdirektørs information om at en recidiv rate på omkring 80%, hvor 80-90% af kriminaliteten er fattigdomsrelateret. Dette var behovet som startede en søgen efter nye metoder. Præsidenten for PSF, Alhassane Amoussale, har været i Danmark i flere omgange, som vi har benyttet til at udvikle hans kvalifikationer. På de fire rejser Kenneth A. Balfelt har foretaget i Agadez og Niamey har han boet hos Alhassane og har brugt al tiden sammen med ham og Mahamat Elhadji - og der er skabt stor gensidig tillid. Issoufou Hamidou har ligeledes samarbejdet med Alhassane i Danmark og Niger. I projektet har både Mahamat Elhadji og især Alhassane Amoussale udviklet sig meget, bl.a. igennem de udfordringer vi har givet dem i projektet. De har fået store udfordringer som at skabe bæredygtighed, lave fortalervirksomhed med både borgmester, guvernør og forskellige justitsministre, få udslusningen op at stå, 7

8 osv. som projektet har krævet. Det har udviklet relation meget at vi har kunnet stille disse opgaver, sparre om dem og udføre dem i stadig kontakt. Vi har ønsket at alle udviklingsideer enten kommer fra PSF eller prøves lokalt, før de vedtages som mål og strategi. Dette har PSF vist at de til fulde kan. De har kommet med flere ideer, som nu er en integreret del af projektet, og ejerskabet for projektet er stort. De to ledere og de seks har været med fra starten, hvilket har givet stor stabilitet. Sidst er de kommet med ideen om forebyggende arbejde - ved at tage fat i og uddanne de unge som hænger ud i gaderne og er kriminalitetstruede, men dette vil vi ikke opstarte foreløbigt. PSF har holdt den aftalte fokus på de indsattes udvikling og udslusningen i forhold til vores mål - som er projektets hovedprioritet. Ligeledes har de, fordi vi har gjort det til en explicit værdi, været problemløsningsorienteret på hvad der virker i den lokale kontekst. De har med andre ord handlet i forhold til en dynamisk kontekst og løbende justeret indsatsen, så vi opnår vores mål. Vi har i ARD stor projektledelses-, fundraising- og kommunikationserfaring, som vi forsøger at støtte PSF med - men det er vanskeliggjort af sikkerhedssituationen. Vi har arbejdet meget med at skabe et horisontalt samarbejde i mellem os, hvor vi i lige så høj grad som PSF, får noget ud af det. Vi respekter PSF og forventer os ligeså meget som af en partner i Danmark - hvilket for os er en forudsætning for et ligeværdigt samarbejde. Pga. af sikkerhedssituationen gør det umuligt for os at rejse til Niger, ønsker vi at invitere supervisoren fra PSF og en fra kriminalomsorgen på en uddannelsestur til Danmark. Dette vil både skabe stærkere bånd, kapacitetsopbygning og ikke mindst fortalervirksomhed i relation til kriminalomsorgen. B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Agadez som er projektets udgangspunkt, er regional hovedstad med knap indbyggere. Byen bærer præg af Nigers generelle underudvikling og er berørt af den stigende urbanisering og medfølgende høje arbejdsløshed, ekstreme fattigdom og som resultat en synlig fattigdomsrelateret kriminalitet. Byen har siden år 2000 oplevet en større procentuel befolkningstilvækst end hovedstaden Niamey, og er udfordret af, at størstedelen af tilflytterne er uuddannede familier fra landets rurale områder der søger til Agadez for at finde arbejde og en mere stabil fremtid. Sidste år blev landet ramt af alvorlig tørke og den værste græshoppeinvasion i nyere tid, der udslettede stort set hele landets høst. Arbejdsmarkedet i Agadez stiller krav til kvalificeret arbejdskraft, der kan varetage byens nye opgaver. Krav som de mange migranter og fattige familier, der oftest står uden uddannelse, relevant erfaring og træning, ikke kan imødekomme. Uden relevant træning, erfaring og uddannelse er vejen ind på det officielle arbejdsmarked vanskelig og i et samfund uden sociale sikkerhedsnet, efterlader arbejdsløshed og sultproblemer mange ressourcesvage individer på kanten af samfundet. Med tiden oplever mange en faldende tro på, at samfundet kan tilbyde et værdigt liv og en positiv fremtid og mange fristes af byens kriminelle miljø, hvor tyveri af mad, indbrud og gaderøverier bliver en alternativ overlevelsesstrategi. Denne gruppe af individer, der ernærer sig ved den såkaldte fattigdomsrelaterede kriminalitet, består oftest af både voksne tilflyttere uden relevant uddannelse, sociale netværk og økonomiske ressourcer, men også af landets høje andel af børn og unge mennesker som grundet familiernes store fattigdom tvinges til tiggeri og småkriminalitet i byens gader. Stigmatiseringen af indsatte og tidligere indsatte er stor og kampen ud af dette fastlåste "sociale fængsel" er svær. Der er langt fra i samme grad som f.eks. i Danmark en idé om at staf giver bod og der er muligheder for rehabilitering - hverken i det offentlige system eller i samfundet generelt. Et andet mere generelt problem er, at der straffes meget. De har ikke andre værktøjer overfor selv de mindste forteelser end fængsling. Og med de nigerske recedivrater (tilbagefald til kriminalitet) på 80-90%, viser historien desværre at fængslet er med til at cementere en kriminel løbebane. Det er også synligt, efter vores samarbejde, at der er rimelig stor frihed for fængselsledelsen i det enkelte fængsel til at træffe afgørende beslutninger. F.eks. havde de indsattes talsmand i Prison Civile d'agadez mulighed for at bruge en del tid uden for fængslet og vi oplevede at en indsat blev frigivet pga. et mentalt sammenbrud. Disse eksempler er yderst positive tiltag fra direktøren i Agadez' side - men vidner om en stor grad af frihed, der kan forvaltes til det negative. 8

9 Niger kommer ud af en turbulent tid med oprør, militærkup 2010 og valg. I perioden før kuppet holdt præmiereministeren fast i magten på trods af at han havde overstået de to valgperioder konstitutionen tillader. Her havde Kenneth A. Balfelt og Alhassane Amoussale møde med dennes jusititsminister, der efterfølgende bad om korruptionspenge, hvilket blev nægtet. Lykkeligvis kom militærkuppet og afsatte den ulovlige og korrupte regering og siden er demokratiet vendt tilbage og landets præsident hedder i dag Mahamadou Issoufou. I maj 2013 blev Niger udsat for selvmordbomber og angreb imod en militærbase i Agadez og en franskejet uranmine uden for byen. Senere en fangeflugt fra et fængsel i Niamey. Aktionerne har betydet at sikkerhedssituationen er skærpet og at der sker ændringer i fængselsdirektionen og i den politiske ledelse på udslusningsområdet. Forhold til justitsministeriet PSF har et godt forhold til nuværende demokratisk valgte justitsminister Marou Amadou i Niger, som er positiv overfor projektet - og vi har netop fået oplyst at han fortsætter på posten på trods af en ministerrokade. Marou Amadou har støttet PSF og er en medspiller i projektets fortsættelse og udvikling. Men det er endnu ikke lykkedes at få midler til programmet. PSF ønsker at etablere en større dialog og et engagement i projektet fra deres side og udbrede samarbejdet til andre dele af kriminalomsorgen. Dette skal der arbejdes på fremadrettet, som en konkret opgave i form af fortalervirksomhed. Agadez udvikling I 2013 er det historiske centrum i Agadez, der dateres tilbage til det 15. og 16. århundrede, kommet på Unescos kulturarvliste (World Heritage) pga af sine usædvanlige og sofistikerede eksempler på arkitektur. Dette kan medføre øget opmærksomhed på nogle værdifulde håndværks- og arkitekturtraditioner i landet og muligvis tilføre nye muligheder for job og gavne uddannelsesprojektet i fængslet. Fængslet Selve fængslet består af en ringmur, hvor der inden for muren er en bygning, hvor de ca. 250 mænd sover og opholder sig. Det er eet stort rum, som låses hver aften kl og åbnes igen kl om morgenen. Der er ingen vagter i dette tidsrum - men ifølge vores kilder, heller ingen vold. De indsatte får eet måltid mad om dagen - hirsegrød 6 dage og et stykke kød og ris den syvende dag. Dette medfører bl.a. at elever møder sultne og derfor ukoncentrerede op til vores undervisning, ligesom de må forlade undervisningen for at stå i kø til mad. Der er ingen aktiviteter i fængslet, ud over dem i vores projekt! B.2 Hvordan er projektet blevet forberedt? Deltagere i planlægningen PSF har løbende rapporteret om udfordringer og succeser fra organisationen, hvilket har ført frem til denne ansøgning. Se bilag 2 for sidste årsrapport fra PSF. Hele styregruppen har afholdt flere møder om projektets progression og ansøgningen og Helle, Troels, Issoufou og Kenneth har deltaget i projektansøgningen. Vi har været i løbende dialog med PSF pr. mail om næsten alle aspekter af ansøgningen og har fået svar efter få dage. Der er set på hvordan resultatet af den foregående proces har været. Selvom der har været alvorlige udfordringer for projektet og strategien for det nuværende projektperiode, har vi set et kæmpe fald i recidiv raten fra 70% til 16% for dem som deltager i vores rehabiliteringsprogram, som vidner om en fantastisk succes, der igen vidner om det store behov for projektet! Men der består endnu udfordringer for at sikre projektet fremadrettet især omkring bæredygtighed. Disse erfaringer er opridset nedenfor - imens vores strategiske tiltag i forhold til dem er under målsætnings-, aktivitets- og strategiafsnittene. Vi har valgt at opstarte en forandringsteori proces, for at skabe en sammenhængende opfattelse af hvad projektet går ud på og hvordan vi når de mål som er sat op - helt fra de indsatte, til fængselspersonalet, PSF, kriminalomsorgen/justitsministeriet og hos ARDs styrergruppe. Denne proces kører i september-november, så den er klar til det nye projekts opstart. 9

10 Erfaringerne og den vigtigste læring fra dette projekt Commitment fra myndighederne Da vi opstartede det tidligere projekt tog vi til Niamey for at mødes med en række af lederne i justitsministeriet inkl. ministeren. De var meget positive overfor vores projekt - selvom de oprindeligt havde været meget skeptiske pga. vores meget lille budget. De var med på at understøtte projektet på alle mulige måder. Men i praksis har 4 ud af 5 aftaler ikke holdt. De skulle bl.a. være med til søge støtte hos UNICEF og PAJED (EU midler til fænglser i Niger), skaffe os kontrakter på skolemøbler (tømreruddannelsen) og uniformer (skrædderuddannelsen), men dette har de ikke gjort - på trods af adskillelige henvendelser fra PSF. Skiftende ledelser Pga. terroraktionerne er den nuværende fængselsdirektør og hans souschef netop blevet forflyttet til Niamey, ligesom den kun 1 år gamle direktør for udslusning i justitsministeriet er stoppet. Vi har tidligere oplevet dette, den netop afgåede fængselsdirektør er den fjerde i rækken. Den nye direktør pr. 1. august 2013 og hans souschef er positive overfor projektet og virker erfarene. De var begge positivt overrasket over vores arbejde og havde ikke før set et sådan projekt! Vi har lideledes haft forskellige off. anklagere (procureur, som er leder for fængselsdirektøren), hvoraf én var meget problematisk, men den nuværende Samna Seybou har været vores god til at fortale for projektet opad i systemet, skabt prioritet for det lokalt og har overholdt aftaler. Han arrangerede og var årsag til at vi fik alle møderne med ministeriet op og stå. Vi forventer dog at flere af vores lokal samarbejdspartnere i domhuset, evt. også procureren, vil blive udskiftet snarligt, som følge af en større organisationsændring. Sikkerhedssituationen Der har været en terroraktion i Agadez, hvilket har rystet alle. Flere omkom og mange blev såret. Ligeledes i Niamey. Det sammen med den i forvejen svære sikkerhedssituation mht. kidnapninger gør at vi ikke kan tage derned. UM fraråder al rejseaktivitet til Agadez regionen og hovedstaden Niamey idet de vurderer at der er høj risiko for terror og væbnet kriminalitet, herunder bortførelse af vesterlændinge.. Vi er så at sige, gået fra slem til værre ift. sikkerhedssituationen, sådan at skrøbeligheden i konteksten og dermed for vores projekt er blevet øget. Vi har ifm. rådgivning med CISU i april 2013 talt om disse udfordringer og valgt at fortsætte projektet. Situationen handler mest om vores mulighed for at rejse derned - og ikke så meget de ansattes i PSF s sikkerhed. Men det giver os problemer med monitorering, hvorfor vi har udviklet en ny strategi med CISU, som går ud på løbende at få fotos, video, referater af møder, etc. for - vigtigst, for at PSF for den fornødne opbakning og støtte til deres indsats. Vi har endvidere mulighed for at sende medlem af ARD og styregruppen, Issoufou Hamidou på review tur til november ligesom han gjorde i februar Han er fra Agadez og kan rejse derned uden problemer. Denne usikkerhed har gjort det svært at motivere indsatte til undervisningen. Men både ARD og PSF har haft stor fokus på at terroren netop gør vores indsats mere nødvendig. Vi er en af flere muligheder for at forhindre kriminalitetstruede, fattige og desperate menneskers vej ind i terrororganisationer. PSF har haft succes med at påpege dette for indsatte og ansatte, så motivationen omkring vores uddannelser igen er høj. Undervisningen Sikkerhedssituationen generelt og problemer med tyveri, uro og flugtforsøg i vores værksteder har medført at vi kun må have 5 indsatte til undervisning i et lokale af gangen - imod 10 før. Vi når vores mål i sidste projekt, men er nød til at retænke undervisningssituationen i lyset af dette, med nye lokaler og flere lærer. Dette kan samtidig hjælpe med behovet for en opkvalificeret uddannelse. Vi ser også et behov for at retænke de fag som der undervises i mht. at få job efter løsladelse. Vi oplever nogle gange at elever i vores uddannelser pludselig løslades. Nogle gange står den løsladte uden midler til at komme tilbage til sin hjemby og netværk. Dette medfører et afbrudt uddannelsesforløb og en for PSF uforberedt udslusning. PSF ønsker at kunne blive informeret i tide og at kriminalomsorgen har respekt for det arbejde de udfører - også efter løsladelsen. 10

c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr

c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Ansøgningsskema: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget under 500.000) 1. Forside: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer 1. Fra vision til etablering af Program 2. Sammensætning af det rigtige Team 3. Forandringsfokus sikrer succesfuld implementering 30. maj 2012 Carsten Wium;

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere